C O R O N A

ALS VEROORZAKER VAN DISCRIMINATIE

 

MEN GEBRUIKT CORONA TESTS

DIE NIET AAN KUNNEN GEVEN OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

 

DE TESTS KUNNEN VALSE POSITIEVEN EN VALSE NEGATIEVEN WEERGEVEN

HOE MEER ER WORDT GETEST HOE MEER VALSE UITSLAGEN WORDEN GEGENEREERD

 

DESALNIETTEMIN WORDEN DIT SOORT DUBIEUZE TESTS GEBRUIKT

ALS VEREISTE BIJ TOEGANG TOT EVENEMENTEN ?!?

 

VOOR VACCINS GELDT HETZELFDE

TOT OP DE DAG VAN VANDAAG HEBBEN MEDICIJN- EN VACCIN FABRIKANTEN

NOG NOOIT IN ONAFHANKELIJKE WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN

AAN KUNNEN TONEN DAT MEDICIJNEN EN VACCINS ÜBERHAUPT WERKEN

 

DE GEHELE MEDISCHE WERELD DRAAIT OP

AANNAMES EN SPECULATIES

 

DESALNIETTEMIN WORDEN DIT SOORT DUBIEUZE VACCINATIES GEBRUIKT

ALS VEREISTE

OM ZICH HEDEN TEN DAGE

OVER DE WERELD TE KUNNEN BEWEGEN

 

CHANTAGE

DISCRIMINATIE

UITSLUITING VAN  DE SAMENLEVING

MACHTSMISBRUIK

FASCISME


M E T   C O R O N A P A S P O O R T

B E N   J E   O V E R   T W E E   M A A N D E N

W E L K O M   I N   S P A N J E

CITAAT: "Heb je het coronavirus gehad en ervan genezen?

Ben je gevaccineerd tegen het virus?

Of kan je een negatieve coronatest tonen?

Als het antwoord op één van deze drie vragen 'ja' is, ben je vanaf juni – ook als toerist – weer welkom in Spanje."

28-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5227835/digitaal-certificaat-coronapaspoort-spanje-toerisme-pilot

 

OPMERKING: EIGENLIJK GEEFT ZO'N KOP

ALLEEN MAAR AAN...

DAT NIEMAND MEER WELKOM IS IN SPANJE.

IMMERS

IEMAND DIE HERSTELD IS KAN NOG STEEDS BESMET WORDEN

 

TESTS KUNNEN NIET AANGEVEN OF IEMAND BESMETTELIJK IS

GEVEN BOVENDIEN MEER FOUTMELDINGEN

NAARMATE MEER GETEST WORDT

 

VACCINS BIEDEN GEEN GARANTIE

DAT IEMAND GEEN CORONA MEER HEEFT OF KAN KRIJGEN

C O R O N A   V E R S U S   I N F L U E N Z A

HET IS GOED LEVEN MET BEIDE VIRUSSEN

ALS JE MAAR VOLDOENDE BEWEGING HEBT

EN GEZONDE VOEDING EET

 

HELAAS

STAAT DE KWALITEIT

VAN VOEDING STEEDS VERDER ONDER DRUK

CITAAT: "Hoewel het voedsel in Nederland "over het algemeen veilig is", neemt het aantal signalen van voedselfraude volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toe."

07-06-2018 https://www.nu.nl/gezondheid/5302388/nvwa-aantal-signalen-van-voedselfraude-neemt-toe.html

D E   K W A L I T E I T

V A N   Z U I V E L P R O D U C T E N

I S   N I E T   V E R A N D E R D

DO O R   D E   I N D U S T R I A L I S A T I E

V A N   D E   V E E T E E L T

G E L O O F T   U   H E T ?

CITAAT: "In de studie werd namelijk aangetoond dat de melk van koeien die uitsluitend biologisch gras kregen (weidegras en ingekuild hooi en gras) veel beter is dan de melk van koeien die op een conventionele manier gevoerd worden."

16-05-2018 https://www.nutranews.org/sujet.pl?id=1504&langue_id=6

D R U G S A F V A L

K O M T   V I A   O M W E G

I N   O N S   L I C H A A M   T E R E C H T

CITAAT: "Het NOS-journaal sprak Jacob de Boer, milieuchemicus aan de VU. Hij vertelde dat de giftige stoffen met een omweg in ons lichaam kunnen belanden.

"De stoffen komen in het milieu en in onze planten.

Vanuit daar kunnen ze, bijvoorbeeld via maïs, in onszelf terecht komen.

" De vraag is: kan dat inderdaad?

En welke rol speelt maïs daarin?"

11-10-2018 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/drugsafval-komt-via-omweg-in-ons-lichaam-terecht/

O V E R A L   I N   D E   N A T U U R   Z I T   G I F

H E T   K O M T   O V E R A L   V A N D A A N

BESTRIJDINGSMIDDELEN

27-11-2020 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/overal-in-de-natuur-zit-gif-en-het-komt-overal-vandaan~bc296557/

 Corona-app is nu te downloaden: 'Elke besmetting die je ermee voorkomt, spaart mogelijk een leven’

Met de corona app kun je checken of iemand die zich in jouw buurt bevindt...

Of met wie je wilt afspreken "besmet" is, aldus dat claimt men.

 

BESMET wil hier zeggen dat iemand POSITIEF IS GETEST

Wanneer iemand POSITIEF GETEST is...

Wil dat nog NIET zeggen dat iemand ook daadwerkelijk BESMET dan wel BESMETTELIJK is!

16-08-2020 https://www.ad.nl/binnenland/corona-app-is-nu-te-downloaden-elke-besmetting-die-je-ermee-voorkomt-spaart-mogelijk-een-leven~acc3c94e/

 

OPMERKING: De app heeft weinig zin omdat veel mensen niets van het corona virus merken...

En zich derhalve NIET laten testen...

Daardoor ook NIET in de database van "BESMETTINGEN" voorkomen.

 

Even buiten beschouwing gelaten...

Dat DE DODELIJKHEID VAN het corona virus...

SCHROMELIJK WORDT OVERDREVEN

Zo'n APP biedt dus ALLEEN een gevoel van SCHIJNVEILIGHEID!

14-08-2020 https://www.parool.nl/nederland/corona-app-kan-juist-tot-meer-besmettingen-leiden-zegt-deze-harvard-onderzoeker~ba297a1e/

 

CHINESE APPS werken anders...

Die houden de locatie van de gebruikers bij!

CHINA KENT ECHTER NIET DE PRIVACY EN VRIJHED VAN HET WESTEN

HOEWEL DAAR DE LAATSTE TIJD...

OOK IN HET WESTEN STEEDS VERDER OP WORDT BEKNABBELD !


T I P :

C O R O N A   M E L D E R   L E U G E N S

Het VWS ( ministerie van Volksgezondheid ) LIEGT over de EFFECTIVITEIT van de CORONA APP.

21-01-2021 https://www.security.nl/posting/687053/CoronaMelder+leugens

 

Inmiddels hebben 4.705.684 mensen de corona app hebben gedownload.

Maar dat wil overigens niets zeggen.

Zo kan men die app er naderhand toch weer af hebben gegooid.

Of kan de app meerdere malen door dezelfde personen zijn gedownload.

Bijvoorbeeld als er problemen waren tijdens de download, dan wel de installatie ervan.

 

In de corona app zien we overigens GEEN meldingen terug...

Over het AANTAL BESMETTINGEN.

 

Er wordt gesproken over mensen waarbij de CORONA TEST POSITIEF aangaf.

Hetgeen de situatie eerlijker weergeeft...

Immers een POSITIEVE UITSLAG betekend NIET PERSE dat je BESMET of BESMETTELIJK bent!

https://www.coronamelder.nl/media/Factsheet_Corona_latest.pdf

 Maak jouw eigen website met JouwWeb