V A C C I N A T I E S

TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

 

IS DE MEDICHE WETENSCHAP

ER NOG   STEEDS NIET IN GESLAAGD

UIT ONAFHANKELIJK ODERZOEK VERKREGEN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS TE OVERLEGGEN

DAT VACCINS ÜBERHAUPT WERKEN !

 

DEZE CLAIM GAAT OVERIGENS OP VOOR

ALLE

MOMENTEEL BESCHIKBARE VACCINS

 

BAARMOEDERHALSKANKER - GRIEP - HPV ETC.

 

OP DEZE PAGINA BEHANDEL IK ECHTER ALLEEN DE

CORONA - GRIEP - VACCINS

 

GEZOND VERSTAND VERSUS PSEUDO WETENSCHAP

 

DE LOGICA VAN HET GEZOND VERSTAND

IN EEN WERELD

VOL

AANNAMES EN SPECULATIES

TIP: https://www.innerfeeling.nl/blog/visie-op-vaccinaties/

 


Z O   Z I E T   V A C C I N A T I E   S C H A D E   E R U I T

BLCKBX TV

HET DRAMA VAN LISETTE VERHOEVEN

Moeder RIËTTE VERHOEVEN aan het woord.

 

"We horen steeds meer geluiden dat als je GEVACCINEERD zou zijn...

Dat je NOG STEEDS een ander kunt BESMETTEN."

 

"Dus heel die CAMPAGNE van je doet het VOOR EEN ANDER...

Niet alleen voor jezelf... Maar voor die ander...

Wat eigenlijk ook DOOSLAGGEVEND is geweest...

Vind ik dan toch wel een beetje MISLEIDEND!"

 

GEZOND VOOR VACCINATIE !

GETEKEND VOOR HET LEVEN NA VACCINATIE ! !

HET ZAL JE KIND MAAR WEZEN ! ! !

 

DIT SOORT ZAKEN LAAT DE GLOBALE MEDIA DUS NIET ZIEN

DE MEDIA DIE DIT SOORT ZAKEN WEL NAAR BUITEN DURFT TE BRENGEN WORDT

GEBOYCOT - GEBLOKKEERD - GECENSUREERD - MONDDOOD GEMAAKT

 

EN DAT IS DE STAND VAN ZAKEN

ONDER HET HUIDIGE

CORRUPTE KAPITALISTISCHE POLITIEKE PARTIJEN SYSTEEM


15-04-2022

B E L A S T I N G   G E L D   V E R K W I S T I N G

W E I N I G   A N I M O

V O O R

N O V A V A X   C O R O N A   V A C C I N

8 5 0 . 0 0 0   D O S E S

T E R   W A A R D E   V A N   1 5   M I L J O E N   E U R O

B E L A S T I N G G E L D   V E R S P I L L I N G !

 


11-01-2022

D E

R E K E N I N G

V A N   2   J A A R   G E S M I J T   M E T

B E L A S T I N G G E L D

SINDS DE UITBRAAK VAN HET CORONA VIRUS

ZIJN WE INMIDDELS 2 JAAR VERDER . . .

 

WAT HEEFT HET GESMIJT MET BELASTINGGELD

DE BURGER CONCREET OPGELEVERD ?

 

NIETS !

HELEMAAL NIETS ! !

 

DAT IS NIET HELEMAAL WAAR . . .

TOCH ?

 

WE HEBBEN ER IMMERS EEN AARDIGE

REKENING

AAN OVER GEHOUDEN !

 

EEN

R E K E N I N G

DIE DE

K O M E N D E   G E N E R A T I E S

OP MOGEN HOESTEN ! !

https://nos.nl/artikel/2412673-kabinet-schuift-forse-lasten-door-naar-toekomstige-generaties

EN DAT TIJDENS DE

T R A N S I T I E

NAAR

 D E   V I E R D E

I N D U S T R I Ë L E   R E V O L U T I E ! ! !

WAARBIJ

HONDERDEN MILJOENEN BANEN

OP DE TOCHT LIGGEN / ZULLEN VERDWIJNEN ! ! !

GEEN GEMAKKELIJKE OPGAVE

 

TSJA . . .

WAT HET

C O R O N A   V I R U S

BETREFT . . .

WANT DAAR GING HET VOLGENS DE POLITIEK IMMERS OM . . .

 

DAT RAKEN WE

N O O I T   ME E R   V A N A F

EN DAT WAS

VAN BEGIN AF AAN

EIGENLIJK AL WEL TE VERWACHTEN !

 

DEZE BLOG

BEN IK JUIST OM DIE REDEN BEGONNEN . . .

 

IN DE EERSTE PLAATS

DE

ZINLOOSHEID

VAN AL DIE MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

AANTONEN !

 

MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

DIE BOVENDIEN 

MEER LEVENSJAREN HEBBEN GEKOST

 DAN OPGEBRACHT . . .

 

IN DE TWEEDE PLAATS

DE

VERKWISTING

VAN ONS ZUUR OPGEBRACHTE BELASTINGGELD

AAN DE KAAK STELLEN ! !

 

IN DE DERDE PLAATS

DE

ONNODIGE ANGST EN COMMOTIE

RONDOM EEN SIMPEL GRIEPACHTIG VIRUSJE

AAN DE KAAK STELLEN . . .

ZOALS DAT NOG NIET ZO LANG GELEDEN

TEN TIJDE VAN

DE MEXICAANSE GRIEP

GEBEURDE . . .

 

WAT DAARBIJ OPVIEL

WAS DAT DIE DUIVELS VOORTDUREND IN HERHALING VALLEN . . .

ALS HET EROM GAAT

HUN VERBORGEN AGENDA ER DOOR TE DRUKKEN . . .

 

ZIJNDE

E E N

W E R E L D R E G E R I N G

WAARIN ZIJ DE BAAS KUNNEN SPELEN !

 

DAT DOET MIJ

 AAN HITLER EN CONSORTEN DENKEN

"EIN VOLK - EIN REICH - EIN FÜHRER "

 

DAT HEEFT NIETS

MAAR DAN OOK HELEMAAL NIETS

MET EENDER WELKE VORM VAN

" DEMOCRATIE "

TE

MAKEN ! !

 

ENFIN . . .

AL DIE MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

 VOOR EEN SIMPEL

GRIEPACHTIG VIRUSJE

WAAR WE NOOIT MEER VANAF KOMEN . . .

HETGEEN ZIJ ZELF AL ENKELE MALEN HEBBEN AANGEGEVEN ! ! !

 

VACCINS

DIE HET KEER OP KEER LATEN AFWETEN . . .

 

NA 2 VACCINATIES

EN EEN BOOSTER VACCINATIE . . .

ZITTEN ER DIT JAAR

NOG 2 VACCINATIES AAN TE KOMEN . . .

 

WAARSCHIJNLIJK

GEVOLGD DOOR NOG MEER BOOSTER VACCINATIES . . .

 

WANNEER HOUDT DAT OP ?

 

AL DIE FLAUWEKUL OVER

" DE VOORDELEN DIE ZOUDEN OPWEGEN TEGEN DE NADELEN "

TERWIJL

DE GEVAREN

OFTEWEL DE BIJWERKINGEN VAN HET VACCINS

EN DE SLACHTOFFERS MET HUN FAMILIE- DAN WEL GEZINSLEDEN

VOLKOMEN WORDEN GENEGEERD !

 

FUCK

DE FARMACIE - DE POLITIEK - DE GLOBALE MEDIA

 

BIJ ELKE VACCINATIE

VERSTERKEN DE ZOGENAAMDE

" EFFECTIEVE STOFFEN "

IN DE VACCINS

WELISWAAR DE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN

VAN HET VACCIN

 

MAAR OOK DE 

NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN

OOK WEL BIJWERKINGEN GENOEMD

VAN HET VACCIN

 

BOVENDIEN NEEMT KANS OP BIJWERKINGEN TOE

BIJ ELKE VACCINATIE

 

EEN VAN DE STOFFEN

DIE WE IN VACCINS TEGEN KUNNEN KOMEN IS

P O L Y E T H Y L E E N G L Y C O L

OOK WEL

P E G

GENOEMD

 

EEN STOF DIE

" O V E R G E V O E L I G H E I D S R E A C T I E S "

KAN VEROORZAKEN

https://www.ntvg.nl/artikelen/overgevoeligheidsreacties-op-covid-19-vaccins

EN DAT KAN IK ME GOED VOORSTELLEN

ALS JE BESEFT DAT DIT MIDDEL O.A. WORDT GEBRUIKT

IN ZETPILLEN EN LAXEERMIDDELLEN

( SCHIJTEN )

 

BOVENDIEN

ALS CONSERVEERMIDDEL VAN

HOUT !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyethyleenglycol

 

IK KAN ME OOK DE

ERGERNIS

ONDER DE GEVACCINEERDE BEVOLKING

VOORSTELLEN . . .

 

TOEN BLEEK DAT

VACCINATIES HELEMAAL GEEN BESCHERMING BODEN TEGEN

HET OPLOPEN VAN EEN BESMETTING . . .

 

IN HET BEGIN

GING HET OFFICIËLE VERHAAL

DAT WANNEER IEMAND ZICH ZOU LATEN VACCINEREN

MEN BESCHERMD ZOU ZIJN TEGEN BESMETTING MET HET VIRUS

 

AL GAUW WERD HET OFFICIËLE VERHAAL AANGEPAST

EN WERD ER MEER OP DE EMOTIES

VAN DE BEVOLKING

INGESPEELD

 

IEMAND DIE ZICH NU LIET VACCINEREN

DEED DAT OM DE KWETSBARE OUDEREN TE BESCHERMEN

WANT DE VACCINATIES BLEKEN

NIET

OF MINDER EFFECTIEF

TE WERKEN

BIJ DE KWETSBARE OUDEREN

 

HET IMMUUNSYSTEEM VAN DE MEESTE OUDEREN

IS VANWEGE OUDERDOMSVERSCHIJNSELEN NIET MEER IN STAAT

HAAR WERK NAAR BEHOREN UIT TE VOEREN . . .

 

TERWIJL VACCINS

( VOOR ZOVER DIE ÜBERHAUPT HEBBEN GEWERKT )

JUIST AFHANKELIJK ZIJN

VAN EEN GOED FUNCTIONEREND

IMMUUNSYSTEEM

OMDAT DEZE ANDERS GEEN REACTIE KUNNEN OPWEKKEN

 

ENFIN . . .

ERGERNIS

OMDAT DE POLITIEK

DE INMIDDELS GEVACCINEERDE BEVOLKING

HAD VOORGELOGEN . . .

 

TOEN DEZE CLAIMDE

 DAT WANNEER MEN ZICH ZOU LATEN VACCINEREN

MEN DAARMEE DE KWETSBARE OUDEREN

VOOR BESMETTING ZOU BEHOEDEN !

 

ERGERNIS

OOK

OMDAT DE POLITIEK DE

S P E L R E G E L S

V A N   H E T   V A C C I N E R E N

TIJDENS HET SPELEN BLIJFT VERANDEREN ! !

ZODAT EERDER GEDANE BELOFTES

 BETREFFENDE

M E E R   V R I J H E D E N

NET ZO SNEL WEER KWAMEN TE

V E R V A L L E N   ! ! !

VRIJHEDEN

DIE NU PAS WORDEN GEGUND

WANNEER DE GEVACCINEERDEN OOK EEN

B O O S T E R   V A C C I N A T I E

HALEN ! ! ! !

 

WANNEER

HOUDT DAT GEZEIK NOU EENS OP ?

 

INMIDDELS IS ER ÉÉN ZEKERHEID

DIE PAAR MILJOEN

DIE DE ( R ) OVEHEID DACHT TE KUNNEN BESPAREN . . .

 

DOOR TE BEZUINIGEN

OP DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG . . .

KOST DE BURGER NU MILJARDEN !

 

DE ( R ) OVERHEID BLIJKT ECHTER HARDLEERS TE ZIJN . . .

EN VERVALT VOORTDUREND IN HERHALING !

 

NOG 5 MILJARD

AAN

BEZUINIGINGEN

OP DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG

ZIT ER AAN TE KOMEN !

19-12-2021 https://nos.nl/artikel/2410140-van-sprankje-hoop-tot-diepe-teleurstelling-reacties-op-regeerakkoord

 

DENK DAAR OOK MAAR EENS GOED OVER NA ! !

WANNEER U DE VOLGENDE KEER WEER GAAT STEMMEN ! ! !

WEG MET DE ( R ) OVERHEID !

 


06-01-2022

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

C O R O N A   V A C C I N S

TSJA . . .

WAT ZAL IK ZEGGEN . . .

 

HET LIJKT MIJ DUIDELIJK DAT HET

ONWENSELIJK

IS . . .

 

WANNEER BELEGGERS

FARMACEUTEN ONDER DRUK ZETTEN

ZO SNEL MOGELIJK EN ZO VEEL MOGELIJK

VACCINS TE VERKOPEN

 

DAT HEEFT NIETS

MAAR DAN OOK NIETS

MET GEZONDHEID TE MAKEN !

 

EERDER

MET PURE HEBZUCHT ! !

 REDEN TE MEER

OM JE JUIST

NIET

TE LATEN VACCINEREN ! ! !

 

ALS DIE VACCINS HADDEN GEWERKT

WAREN WE ALLANG VAN HET CORONA VIRUS AF !

 

NU

BLIJVEN WE ECHTER

DE ENE NA DE ANDER PRIK ZETTEN . . .

 

OMDAT DE WERKING VAN DIE VACCINS

SLECHTS VAN KORTE DUUR BLIJKT TE ZIJN ! !

( VOOR ZOVER VACCINS ÜBERHAUPT HEBBEN GEWERKT ! )

 

3 .  0 0 0

M I L J A R D

IS HET VERMOGEN

DAT DIE

" INSTITUTIONELE BELEGGERS "

IN DE VACCIN INDUSTRIE HEBBEN GESTOKEN !

 

NIET OMDAT ZE ZO BEGAAN ZOUDEN ZIJN

MET DE MENSHEID . . .

 

MAAR VANUIT DE VERWACHTING

DAAR FLINK AAN TE KUNNEN VERDIENEN ! !

 

DE CLAIM

DAT HET CORONA VIRUS

EEN BEDREIGING VORMT VOOR DE WERELDWIJDE ECONOMIEËN . . .

IS FLAUWEKUL !

 

VOOR ZOVER ER AL SPRAKE IS VAN EEN BEDREIGING

GAAT DIE UIT

VAN HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEDEN ! !

 

DE

ZINLOZE

REPETERENDE LOCKDOWNS ! ! !

 

OPMERKING: 

RUIM 98 PROCENT

VAN DE WERELD BEVOLKING . . .

 

HEEFT SOWIESO ZONDER VACCINATIE . . .

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS ! ! ! !

 

LOGISCH GEZIEN

VOLGT DAAR EIGENLIJK AL UIT DAT NIET HET CORONA VIRUS

DE OORZAAK IS . . .

MAAR HET CORONA BELEID !

 


04-01-2022

D E   V O O R I N G E N O M E N

   G L O B A L E   M E D I A 

ELKE KEER WANNEER IK HET NIEUWS LEES

VALT MIJ OP

DAT DE GLOBALE MEDIA

HET ALTIJD HEEFT

OVER DE GECLAIMDE POSITIEVE ZIJDEN

VAN HET VACCINEREN

 

GECLAIMD

DAT WIL ZEGGEN

DAT DIE CLAIMS NIET TE BEWIJZEN VALLEN

ZO OOK DE

" ANTI STOFFEN "

CLAIM

 

TERWIJL DIEZELFDE GLOBALE MEDIA

HET AMPER HEEFT OVER DE RISICO'S VAN HET VACCINEREN

DE BIJWERKINGEN

WAARVAN SOMMIGE ERNSTIG !

 

HET ZOU ALGEMEEN BEKEND MOETEN ZIJN

DAT BIJ

MEDICIJNEN EN VACCINS

DE WERKING

TOENEEMT DAN AFWEL AFNEEMT

NAARMATE DE ZOGENAAMDE WERKZAME STOFFEN

IN MEDICIJNEN EN VACCINS

TOENEMEN DAN WEL AFNEMEN

 

IN HET GEVAL VAN CORONA VACCINATIES

WORDEN

MET ELKE VACCINATIE . . .

 

ZOWEL DE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN

VERSTERKT

( VOOR ZOVER DIE ÜBERHAUPT BESTAAN )

 

ALSOOK DE NEGATIEVE EIGENSCHAPEN

( BIJWERKINGEN )

VERSTERKT

(WELKE REËEL ZIJN ) 

 

NIET ALLEEN DE

KANS

OP BIJWERKINGEN

NEEMT MET ELKE VACCINATIE TOE

MAAR OOK DE

STERKTE

VAN DIE BIJWERKINGEN !

 


28-12-2021

C U R A C A O

EEN EILAND MET HOOGUIT 125.000 INWONERS

55.000 ZOUDEN ZIJN GEVACCINEERD

DAARVAN HEBBEN SLECHTS 14.000 EEN 2E VACCINATIE GEHAD

V A C C I N E R E N

D O E   J E   V O O R   E E N   A N D E R

ZO WERD GESTELD . . .

TOEN BLEEK DAT DE VACCINATIES

NIET

WERKTEN BIJ DE OUDEREN

WAARVOOR DIE IN EERSTE INSTANTIE WAREN BEDOELD !

HET IMMUUNSYSTEEM ZOU NIET GOED MEER WERKEN

TEN GEVOLGE VAN OUDERDOM

 

DE BEWONERS WERD DERHALVE WIJS GEMAAKT

DAT WANNEER ZIJ ZICH ZOUDEN LATEN VACCINEREN . . .

 

ZIJ HET VIRUS

NIET DOOR ZOUDEN KUNNEN GEVEN !

 

LATEN GEVACCINEERDEN NOU

WEL DEGELIJK

HET CORONA GRIEP VIRUS

DOOR KUNNEN GEVEN ! !

 

MISSCHIEN - MOGELIJK - WAARSCHIJNLIJK - WELLICHT

 

ALLEMAAL WOORDEN

WAARMEE MEN DINGEN KAN

INSINUEREN

DIE ACHTERAF NIET WAAR BLIJKEN TE ZIJN !

 

WE KOMEN DIT SOORT WOORDEN DAN OOK VAAK TEGEN

IN ARTIKELEN AANGAANDE DE

" MEDISCHE WETENSCHAP "

 

EVENTUELE SCHADE

BIJVOORBEELD IN DE VORM VAN SCHADEKLIJKE BIJWERKINGEN

DIE VOORTVLOEIEN UIT DIT SOORT VALSE CLAIMS . . .

ZIJN DAN EIGENLIJK

NIET MEER TERUG TE DRAAIEN !

 


24-12-2021

E U R O P A   B R E E K T

H E T   E N E    N A   H E T   A N D E R E

B E S M E T T I N G S

R E C O R D

 

 O O P S . . .

D E   E N E   N A   D E   A N D E R E

P O S I T I E V E   T E S T   R E C O R D

DAT IS NOG STEEDS IETS ANDERS

DE CORONA TEST MEET ALLEEN DE AANWEZIGHEID VAN VIRUS RNA

 

DE BESMETTING

KAN GERUIME TIJD GELEDEN ZIJN OPGELOPEN

EN

HET BESMETTINGSGEVAAR

KAN INMIDDELS ALLANG GEWEKEN ZIJN

 

ENFIN . . .

DAT KRIJG JE WANNEER JE TEVEEL VERTROUWT OP

HERSTEL - TEST - VACCINATIE

"B E W I J Z E N "

DAN WEL DE VACCINATIES ZELF

DAARBIJ

DE GRENZEN ZOWEL ALS HET LUCHTRUIM

GEWOON OPEN LAAT

 

HOE GING DAT SPREEKWOORD OOK ALWEER ?

H O O G M O E D

K O M T   V O O R   D E   V A L

EEN VERHAAL OVER ONBEKWAME POLITICI

DIE HUN OREN LATEN HANGEN NAAR ARROGANTE BETWETERS

VANUIT DE MEDISCHE WERELD . . .

 

AL DAN NIET MET BANDEN

MET DE FARMACEUTISCHE VACCIN INDUSTRIE

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

BIJ VACCINATIE VAN GEZONDE MENSEN

DIE HELEMAAL GEEN VACCIN NODIG HEBBEN !

 

24-12-2021

B O O S T E R   V A C C I N A T I E S

HET JANSSEN VACCIN WORDT AFGERADEN

VANWEGE DE VERHOOGDE KANS OP TROMBOSE

11-05-2021 https://nos.nl/op3/artikel/2380281-de-zeldzame-bijwerking-van-astrazeneca-en-janssen-uitgelegd

14-10-2021 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1075064954/nieuwe-zeldzame-bijwerkingen-in-bijsluiter-astra-zeneca-en-janssen

 

BLOEDSTOLLINGSPROBLEMEN

OFWEL

EEN LAAG AANTAL BLOEDPLAATJES

DAN WEL

BLOEDPROPPEN

 • Kortademigheid
 • Pijn op de borst
 • Zwelling in de benen
 • Aanhoudende buikpijn
 • Zware, voortdurende hoofdpijn of wazig zien
 • Kleine onderhuidse bloedingen buiten de prikplek

DAT GELDT OVERIGENS OOK VOOR HET VACCIN VAN

ASTRAZENECA

 

MAARRUHHH...

PFIZER/BIONTECH EN MODERNA

 ( C O M I R N A T Y   V A C C I N   ---   S P I K E V A X   V A C C I N )

HAD JE DAARBIJ NIET EEN VERHOOGDE KANS

 OP INFECTIES VAN DE HARTSPIER EN HET HARTZAKJE ?

( M Y O C A R D I T I S   ---   P E R I C A R D I T I S )

PIJN OP DE BORST - BENAUWDHEID - HARTKLOPPINGEN

https://www.lareb.nl/news/ontsteking-van-de-hartspier-en-hartzakje-bijwerking-van-pfizer-en-moderna-vaccin

IS DAT NIET MINSTENS ZO ERG . . .

ZO NIET ERGER ? ! ?

 

IK BEDOEL MAAR TE ZEGGEN . . .

DIE VACCINS ZIJN UITERMATE SLECHTS GETEST

ALS DIT SOORT ERNSTIGE BIJWERKINGEN

AL NA RELATIEF KORTE TIJD

AAN HET LICHT KOMEN !

 


23-12-2021

D U I T S L A N D

O V E R W E E G T   V A N W E G E   D E

O M I K R O N   C O R O N A   M U T A T I E

E E N

V A C C I N A T I E   P L I C H T

TERWIJL DE WHO EERDER AL HEEFT AANGEGEVEN

DAT DE OMIKRON VARIANT WELISWAAR BESMETTELIJKER IS . . .

MAAR MINDER GEVAARLIJK LIJKT TE ZIJN !

 

EEN

VACINATIE PLICHT

IS DUS SOWIESO OVERBODIG . . .

ZAL ER BOVENDIEN NIET VOOR ZORGEN

DAT HET VIRUS UITSTERFT ! !

 

IEMAND DIE GEVACCINEERD IS

KAN IMMERS NOG STEEDS HET VIRUS OPLOPEN

EN ANDEREN BESMETTEN ! ! !

 

ZOLANG DIE CORONA MAATREGELEN NIET WORDEN OPGEHEVEN

ZAL NIEMAND OP GEHEEL NATURLIJKE WIJZE

LANGDURIGE IMMUNITEIT

OP KUNNEN BOUWEN !

 

( DUITSTALIGE VIDEO WELT OMIKRON STRESSTEST )

 


20-12-2021

N I E U W

C O R O N A   V A C C I N

N U V A X O V I D   V A N   N O V A V A X

HET VIJFDE VACCIN

DAT AMPER IS GETEST . . .

DESALNIETTEMIN VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD

DOOR DE

EMA

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-nuvaxovid-authorisation-eu

 


16-12-2021

A S T R A   Z E N E K A   V A C C I N

B I E D T   T O T A A L   G E E N   B E S C H E R M I N G

T E G E N

C O R O N A   M U T A T I E

O M I K R O N

A L D U S   R I V M   B A A S   J A A P   V A N   D I S S E L

 

CITAAT: "Volgens Van Dissel blijkt uit de cijfers dat mensen die TWEE KEER GEVACCINEERD zijn met AstraZeneca, 'BIJNA NUL' BESCHERMD zijn tegen een infectie met OMIKRON.

De studie is gedaan onder bijna 600 Britse patiënten."

 

EEN CONCLUSIE

GETROKKEN UIT EEN STUDIE

DIE SLECHTS ONDER 600 MENSEN WERD GEHOUDEN ? ! ?

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5274342/astrazeneca-bescherming-omikron-booster-van-dissel-rivm

B E S O D E M I E T E R I J

O V E R H E I D S P R O P A G A N D A

B O O S T E R P R I K

 


25-11-2021

K I N D E R E N   V A C C I N E R E N

DE VOORDELEN VAN HET VACCINEREN

ZOUDEN OPWEGEN

TEGEN DE RISICO'S VAN HET VACCINEREN

ALDUS  DE STELLING

 

VOOR ZOVER ER ÜBERHAUPT AL SPRAKE IS VAN VOORDELEN

VALLEN DIE NIMMER TE BEWIJZEN !

 

RUIM

98%

VAN DE BEVOLKING . . .

 

HEEFT IMMERS OOK

ZONDER

TE ZIJN GEVACCINEERD

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET VIRUS !

 


25-11-2021

L E O N   V A N   D E N   T O O R N

L O N G A R T S

HELFT PATIENTEN OUDEREN MET SLECHTE GEZONDHEID

MAAR DAT WISTEN WE AL LANG

 

VERDER CLAIMT LEON

DAT ONGEVACCINEERDEN MEER KANS ZOUDEN HEBBEN

IN EEN ZIEKENHUIS TE WORDEN OPGENOMEN

 

EEN GEDURFDE KREET . . .

MAAR WAAR IS HET BEWIJS ?

 

DE CLAIM IS SOWIESO ONJUIST

DE HELFT

BESTOND IMMERS AL UIT GEVACCINEERDE OUDEREN

MET EEN " BROZE " GEZONDHEID . . .

HET STAAT DUIDELIJK IN HET ARTIKEL !

 

TERWIJL

DIE VACCINATIES HEN JUIST HADDEN MOETEN BESCHERMEN !

 

MAAR DAT GEBEURD DUS NIET . . .

WANT ZE BELANDEN TOCH IN EEN ZIEKENHUIS ! !

EN DAT IS DE HARDE WERKELIJKHEID ! ! !

 


25--11-2021

G E E N

V A C C I N A T I E   V E R P L I C H T I N G

 

WORDT TELKENS WEER

GECLAIMD

 

DESALNIETTEMIN

GAAT DAT NIET OP VOOR IEDEREEN

 

BOVENDIEN

WORDEN DIEGENEN DIE WEIGEREN ZICH TE LATEN VACCINEREN

EMOTIONEEL GECHANTEERD

DAN WEL

ZONDER PARDON VAN DE SAMENLEVING UITGESLOTEN

W H A T   T H E   F U C K

ENKEL EN ALLEEN . . .

OMDAT HET GROS VAN DE BEVOLKING

WEIGERT HAAR GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN !

 

WORDEN GEZONDE MENSEN

DIE HUN GEZONDE VERSTAND WEL GEBRUIKEN

GEDWONGEN

RISICO'S TE NEMEN

MET EXPERIMENTELE VACCINS  ? ! ?

IN WAT VOOR WERELD LEVEN WE EIGENLIJK ? ! ?

E E N   K W E S T I E   V A N

R E S P E C T

WANNEER IEMAND ZO HARNEKKIG IN VACCINS BLIJFT GELOVEN

DAT ZELFS BEWIJZEN WAARUIT HET TEGENDEEL BLIJKT

VOLKOMEN WORDEN GENEGEERD . . .

MOET DIE ZICH VOORAL LATEN VACCINEREN !

 

VERLANG ECHTER NIET

VAN IEMAND DIE ER EEN ANDERE MENING OP NA HOUDT

ZICH OOK TE LATEN VACCINEREN MET EXPERIMENTELE VACCINS !

 


08-11-2021

B E S M E T T I N G S H A A R D E N

I N   V E R P L E E G H U I Z E N

ONDANKS DAT ZOWAT AL DIE OUDEREN

VOLLEDIG ZIJN GEVACCINEERD !

LAAT U NIETS WIJSMAKEN

 

VACCINATIES

HELPEN NIET OM BESMETTINGEN TE VOORKOMEN

 

IK BETWIJFEL ZELFS OK

VACCINATIES

HET ZIEKTEVERLOOP MILDER KUNNEN MAKEN !

 

OF VACCINS DAT WEL DOEN

VALT IMMERS NOOIT TE BEWIJZEN ! !

 

GEZIEN 98% VAN DE BEVOLKING

ZONDER VACCINATIES

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDT VAN HET

CORONA VIRUS ! ! !

 

HOE MEER PRIKKEN

HOE STERKER DE BIJWERKINGEN KUNNEN WORDEN ! ! ! !


03-11-2021

A A N T A L   G E V A C C I N E E R D E N

I N   Z I E K E N H U I S   N E E M T   T O E

https://nos.nl/artikel/2404263-aantal-gevaccineerden-in-ziekenhuis-neemt-toe-optelsom-van-factoren

 

EERST WERD DE INDRUK GEWEKT

DAT DE ZIEKENHUIZEN VOL ZOUDEN LIGGEN MET

ONGEVACCINEERDEN !

B A N G M A K E R I J ! !

NU BLIJKT DAT OOK HET AANTAL

GEVACCINEERDEN

DAT IN HET ZIEKENHUIS TERECHT KOMT HARD STIJGT

  ( VAN 27% NAAR 44% ) ! !

 

CITAAT: "In de ziekenhuizen liggen STEEDS MEER mensen die zijn GEVACCINEERD tegen het coronavirus."

 

MEN CLAIMT HIERBIJ DAT HET AANTAL GEVACCINEERDEN

DAT IN HET ZIEKENHUIS TERECHT ZOU KOMEN

17% LAGER ZOU ZIJN

DAN HET AANTAL ONGEVACCINEERDEN ? ! ?

 

WAAR IS DIE FLAUWEKUL EIGENLIJK OP GEBASEERD ?

EN WAAR IS DE VOLGENDE KREET EIGENLIJK OP GEBASEERD ? ! ?

CITAAT: "Het vaccin beschermde voor 94 procent tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen IC-opname."

ME E S T E   M E N S E N   Z I J N

G E V A C C I N E E R D

T O C H   N E M E N   D E

Z I E K E N H U I S O P N A M E S   T O E :

H O E   K A N   D A T ?

MEN GEEFT DE SCHULD

ZOALS WAS TE VERWACHTEN AAN DE 16% ONGEVACCINEERDEN !

 

CITAAT: "DRIEKWART van de patiënten in het ziekenhuis, en 80 PROCENT van patiënten op de intensive care, was ONGEVACCINEERD."

 

HOEWEL DIE ZONDER "BEWIJZEN" OF QR-CODE

NERGENS MEER NAAR TOE KUNNEN !

 

KAN HET NIET GEWOON ZO ZIJN. . .

DAT DE TOENAME VAN HET AANTAL BESMETTINGEN

TE WIJTEN IS AAN

HET INJECTEREN VAN GEZONDE MENSEN MET VIRUSDEELTJES ?

 

HANDELT HET ÜBERHAUPT WEL OM CORONA BESMETTINGEN ? ?

OF HANDELT HET OM DE VEELVULDIG VOORKOMENDE

INFLUENZA RHINO VIRUS BESMETTINGEN ? ! !

https://nos.nl/artikel/2403218-meeste-mensen-zijn-gevaccineerd-toch-nemen-ziekenhuisopnames-toe-hoe-kan-dat

 


21-10-2021

 

2 0 2 1

H E T   J A A R   V A N   D E

V A C C I N A T I E S

VACCINATIES DIE GEEN

BESMETTINGEN KUNNEN VOORKOMEN

ONDANKS DE VALSE CLAIM VAN WEL

 

VACCINATIES TEGEN EEN VIRUS

WAAR RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

AMPER TOT GEEN LAST VAN HEEFT

 

GEEN GEDWONGEN VACCINATIES

ZO WERD GECLAIMD

 

IN DE PRAKTIJK

PAKTE DAT ECHTER VOLKOMEN ANDERS UIT

D I S C R I M I N A T I E

S O C I A L E   C H A N T A G E

E N

U I T S L U I T I N G   V A N   D E   M A A T S C H A P P I J

ZODAT MEN ZICH TOCH TOCH MAAR LAAT VACCINEREN

IMMERS...

ZONDER VACCINATIE OF QR-CODE GEEN EVENEMENTEN

ZONDER VACCINATIE OF QR-CODE GEEN VAKANTIEREIZEN

ZONDER VACCINATIE OF QR-CODE NIET MEER NAAR KROEG OF RESTAURANT

 

GEEN PLEZIER MEER IN JE LEVEN !

MAAR HAD JE DAT EIGENLIJK NOG WEL MET DAT VERVLOEKTE CORONA BELEID ?

DE LOCKDOWNS

DE 1 1/2 METER UIT ELKAAR REGELGEVING

HET THUISBLIJF "ADVIES"

DE AVONDKLOK

ETC.

 

EIGENLIJK NIET...

WEL DAN ?

2 3 , 8   M I L J O E N   P R I K K E N   L A T E R

EN WE ZIJN NOG STEEDS

NIET

VAN HET CORONA BELEID AF

WORDT ER NOG STEEDS GETEST

WIL MEN DE MONDKAPJESPLICHT ALWEER INVOEREN

 

EEN BELEID

GEBASEERD OP DE UITKOMST VAN

T E S T S

DIE GEEN BESMETTELIJKHEID AAN KUNNEN TONEN

BOVENDIEN VALSE TEST UITSLAGEN AANGEVEN

 

HOEWEL DE GLOBALE MEDIA

STEEDS OP HET AANTAL POSITIEVE TESTS DAN WEL AANTAL BESMETTINGEN WIJST

ZIJN DIE BIJ DIT CORONA VIRUS EIGENLIJK NIET ZO VAN BELANG

 

ER VALLEN NAVENANT

MAAR WEINIG ECHTE CORONA SLACHTOFFERS

 

DE MEESTE SLACHTOFFERS STERVEN IMMERS VAN OUDERDOM

DAN WEL ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES

 

ZOWEL JONG ALS OUD

KAMPT BOVENDIEN MET ERNSTIGE BIJWERKINGEN VAN VACCINATIES

 

STERVEN MET CORONA

NIET

STERVEN AAN CORONA

 

PUUR

MACHTSMISBRUIK

N I E T S Z E G G E N D E

" B E W I J Z E N "

HERSTEL "BEWIJZEN" DIE ECHTER NIETS BEWIJZEN

HERSTELDE MENSEN KUNNEN TOCH WEER BESMET RAKEN

 

TEST "BEWIJZEN" DIE EVENEENS NIETS BEWIJZEN

MENSEN DIE NEGATIEF GETEST ZIJN KUNNEN TOCH BESMET ZIJN

 

VACCINATIE "BEWIJZEN" DIE OOK AL NIETS BEWIJSEN

GEVACCINEERDEN KUNNEN OOK NOG STEEDS BESMET RAKEN

P U R E

W A A N Z I N

INTUSSEN DOEN DE VACCIN FABRIKANTEN ALSOF HUN VACCINS

WONDERMIDDELEN

ZIJN DIE TEGEN ELK VIRUS KWAALTJE ZOUDEN HELPEN

KWAKZALVERS

2 0 2 2

MEN VERWACHT DAT IEDEREEN

NOGMAALS

MINIMAAL 2X GEVACCINEERD DIENT TE WORDEN

29-09-2021 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1974460427/mogelijk-twee-keer-herprikken-in-2022

 

CITAAT: "Het kabinet houdt er serieus rekening mee dat DE GEHELE BEVOLKING volgend jaar OPNIEUW 2 KEER moet worden INGEËNT tegen het coronavirus.

Dat blijkt uit de vorige week gepresenteerde begroting van het ministerie van Volksgezondheid."

 

HOE VAKER MEN WORDT GEVACCINEERD

DES TE MEER DE KANS TOENEEMT

DAT BIJWERKINGEN ZICH EVENREDIG OPSTAPELEN

L E T L A N D   E N   M O S K O U

L A N D E N   I N   E E N   2e   L O C K D O W N

VANWEGE EEN CORONA GRIEP VIRUS

WAAR 98% VAN DE BEVOLKING GEEN LAST VAN HEEFT

 

WAAR JE BOVENDIEN NOOIT MEER VAN AFKOMT

NET ZO MIN

ALS VAN AL DIE ANDERE

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

G A A T   N E D E R L A N D   O O K   W E E R   O P   S L O T ?

HOE LANG NOG...

VOORDAT U EINDELIJK UW VERSTAND GEBRUIKT ?

 


14-10-2021

N I E U W E   B I J W E R K I N G E N

A S T R A Z E N E C A   E N   J A N S S E N

V A C C I N S

BLOEDPROPPEN IN DE ADEREN

( VENEUZE TROMBOLIE )

AFWEERSYSTEEM VALT EIGEN BLOEDPLAATJES AAN

(  ITP (IMMUNOTROMBOCYTOPENIE ))

 

OPMERKING:

HET BEWIJST MAAR WEER

DAT IEDEREEN BESODEMIETERD WORDT !

 

DE CLAIM DAT CORONA VACCINS GOED GETEST ZOUDEN ZIJN...

VOORDAT ZE WORDEN GOEDGEKEURD DOOR DE GEZONDHEIDSWAAKHONDEN

IS DUS VOLKOMEN BULLSHIT ! !

 

DE GEZONDHEIDSWAAKHONDEN

LATEN HET AFWETEN / FALEN /  LEVEREN SLECHT WERK AF ! ! !

WANNEER WORDT U WAKKER ?

 28-09-2021

TICKETMASTER

HET ZOVEELSE BEDRIJF DAT DE GRENZEN VAN DE WET OPZOEKT


27-09-2021

J O A C H I M   K U H S

E U R O P A R L E M E N T A R I Ë R

WIST U DAT IN DIT JAAR

( 2021 )

MEER MENSEN

AAN DE GEVOLGEN VAN COVID-19 VACCINATIES ZIJN GESTORVEN

ALS AAN ALLE VACCINATIES

VAN DE AFGELOPEN 20 JAAR TESAMEN ?

 

WAAROM HOREN WE ZO WEINIG

VAN AL DIE ERNSTIGE BIJWERKINGEN ??

 

TOEN TIJDENS DE UITBRAAK VAN DE VARKENSGRIEP

BEKEND WERD

DAT DE VACCINS SCHADELIJKE BIJWERKINGEN HADDEN

WERDEN HET VACCINEREN STOPGEZET !

 

 >>> NARCOLEPSIE <<<

>>> ANAFALACTISCHE SHOCK <<<

 

NU GEBEURT HETZELFDE

VACCINATIE SLACHTOFFERS WORDEN WEGGEMOFFELD

MET GAAT GEWOON DOOR MET VACCINEREN !!

 

WAAROM WORDEN DIE VACCINATIES NIET STOPGEZET

ZOALS BIJ DE VARKENSGRIEP ???

 

WIE IS AANSPRAKELIJK VOOR VACCINATIE SCHADE ????

IK VERZOEK U MET DIT EXPERIMENT TE STOPPEN !!!

https://twitter.com/SimoneSays123/status/1442371919974703104

 


19-08-2021

"VACCINMUUR"

STORT

AL NA 3 MAANDEN IN

CONCLUSIE UIT HET ARTIKEL:

GEVACCINEERDEN

ZIJN NET ZO BESMETTELIJK

ALS

NIET GEVACCINEERDEN !

 

MAAR DAT PROBEER IK U AL

ZO LANG AAN HET VERSTAND

TE BRENGEN

W A A R O M

V A C C I N E R E N  ?!?

 

WAT ZEGT DAT OVER

CORONA VACCINATIE BEWIJZEN ?

 

DIE CREËREN ALLEEN MAAR SCHIJN VEILIGHEID !

ZE ZIJN BOVENDIEN DISCRIMINEREND 

EN

SLUITEN EEN HELE BEVOLKINGSGROEP UIT VAN DE

"DE SAMENLEVING" !!

 

IK ZIE HET DAN OOK ALS

PROVOCATIE / UITLOKKING

ZO'N SITUATIE KAN TE ZIJNER TIJD IN GEWELD ESCALEREN

 

HET HUIDIGE POLITIEKE SYSTEEM ZORGT ALLEEN MAAR VOOR PROBLEMEN

IN PLAATS VAN DIE WEG TE NEMEN !!!

 

TIJD VOOR EEN NIEUW POLITIEK ECONOMISCH MODEL

DAT MENS EN NATUUR VOOROP STELT I.P.V. GELD !

EN WAAR IEDEREEN OOK ECHT GELIJK IS !!

 

EN NIET ALLEEN IN ZO'N ACHTERLIJK OPGESTELD WETBOEK

DAT BOVENDIEN VOOR ELKE GESCHREVEN WET

TALLOZE UITZONDERINGEN BEVAT ?!?

 


07-07-2021 & 04-08-2021 - 06-08-2021

HUGO DE JONGE MAG DAN CLAIMEN

GEEN VACCINATIEPLICHT IN TE WILLEN VOEREN...

https://www.rd.nl/artikel/934758-de-jonge-nu-en-nooit-geen-vaccinatieplicht

 

MAAR WANNEER DE MULTINATIONALS

VAN DIE MILJARDAIRS DE VACCINATIEPLICHT

DOOR DE STROT VAN DE WERELDBEVOLKING WILLEN DRUKKEN...

 

OPDAT MEN ANDERS NIET MEER AAN WERK KAN KOMEN !

DAN WEL GEBRUIK KAN BLIJVEN MAKEN

VAN DIENSTEN EN FACILITEITEN !!

 

DE ( R ) OVERHEID

ZAL HEN GEEN STROBREED IN DE WEG LEGGEN !!!

 

JE MOET DAN OOK NIET RAAR OPKIJKEN

WANNEER JE MET DIT SOORT FRATSEN WORDT GECONFONTEERD !

05-08-2021

DANSSCHOOL UTRECHT

EIST VACCINATIEBEWIJS VAN LEERLINGEN

"DESNOODS EEN RECHTSZAAK"

CORONA TESTEN ZOUDEN NIET BETROUWBAAR GENOEG ZIJN

DAT IS WAAR !

 

MAARRUHHH...

VACCINATIE BEWIJZEN ZEGGEN NET ZO WEINIG !!

 

GEVACCINEERDEN KUNNEN BESMET RAKEN

EN NET ALS NIET GEVACCINEERDEN ANDEREN BESMETTEN !!!

 

CITAAT:

"Legemaate voert tegelijkertijd aan dat het argument van de ONBETROUWBAARHEID VAN DE CORONATESTEN weinig hout snijdt. "Daarmee SUGGEREER je een beetje dat vaccineren wel waterdicht is, maar dat biedt ook GEEN 100 PROCENT BESCHERMING.

OOK EEN GEVACCINERD IEMAND KAN CORONA DOORGEVEN AAN EEN DANSPARTNER.""

 

WE MOETEN ONDERHAND EENS OPHOUDEN MET DIE FLAUWEKU !

 

MENSEN KUNNEN NOU EENMAAL ZIEK WORDEN OF STERVEN

AAN EEN LONGONTSTEKING !!

 

ZIJNDE EEN OVERREACTIE VAN HET IMMUUNSYSTEEM OP WILDVREEMDE STOFFEN

DIE HET LICHAAM BINNENDRINGEN !!!

 

OF DIE NOU IS GETRIGGERD DOOR TOEDOEN VAN  EEN

INFLUENZE GRIEP VIRUS OF CORONA GRIEP VIRUS

IS VERDER NIET RELEVANT !!!!

 

GEBRUIK UW VERSTAND

WORDT HET ONDERHAND NIET EENS TIJD

OM TERUG TE KEREN

NAAR HET OUDE NORMAAL ?

https://nos.nl/artikel/2392773-dansschool-utrecht-eist-vaccinatiebewijs-van-leerlingen-desnoods-een-rechtszaak

 

CITAAT 2:

SLAAT WERKELIJK NERGENS OP

Geen vaccinatieplicht

"En dat is er wel, zegt Buijsen.

"Testbewijzen en herstelbewijzen zijn ook bewijzen van niet-besmettelijkheid.""

 

OPMERKING: VOLKOMEN FLAUWEKUL DUS

JE KUNT WEL ZIEN

DAT WEINIG MENSEN HUN GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN

 

ANDERS HADDEN ZE ZICH WEL GEREALISEERD

DAT ZE ONZIN UITKRAMEN

 

ZO'N TESTBEWIJS DAN WEL HERSTELBEWIJS

ZEGT HELEMAAL NIETS !

 

ZODRA JE NEGATIEF GETEST BENT

KUN JE IEMAND TEGEN HET LIJF LOPEN DIE BESMET IS

EN POSITIEF BESMET RAKEN

ONDANKS JE NEGATIEVE TESTBEWIJS !

 

IEMAND DIE CORONA HEEFT GEHAD

KAN NOG TEEDS BESMET WORDEN

ZODOENDE ANDEREN BESMETTEN

AL HEEFT DIE PERSOON ER ZELF GEEN LAST / WEET VAN

DUS OOK ZO'N HERSTELBEWIJS ZEGT HELEMAAL NIETS !

 04-08-2021

VACCINATIE EN MENSTRUATIE:

"IEDEREEN"

HEEFT WEL EENS EEN VERSTOORDE CYCLUS

https://nos.nl/artikel/2392394-vaccinatie-en-menstruatie-iedereen-heeft-wel-eens-een-verstoorde-cyclus

 

NOS MAAKT METEEN AL EEN FATALE FOUT IN HAAR TITEL

"IEDEREEN"

ALS ZE DAAR NOU GEWOON VROUWEN HADDEN GEZET ?!?

 

ENFIN...

ALLE GEKHEID OP EEN STOKJE

 

HET GAAT EROM

DAT VEEL MEISJES / VROUWEN LAST SCHIJNEN TE HEBBEN VAN

ERNSTIGE MENSTRUATIE PROBLEMEN

VLAK NADAT ZIJ ZIJN GEVACCINEERD

IS ER EEN VERBAND ?

 

DIT SOORT KLACHTEN

WAREN AL VEEL LANGER BEKEND IN HET BUITENLAND

06-06-2021 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/03/coronavaccin-en-menstruatie/

CITAAT 1:

"Het EUROPEES GENEESMIDDELEN AGENTSCHAP (EMA) laat weten dat er tijdens de klinische testen van de vier goedgekeurde vaccins GEEN menstruele veranderingen zijn opgemerkt bij de testpersonen."

"Ze worden daarom niet opgenomen als neveneffect van de vaccins", stelt het EMA. 

 

OPMERKING:

MAAR OF U DAAROP KUNT VERTROUWEN ?!?

 

CITAAT 2:

"Momenteel is er nog GEEN WETENSCHAPPELIJKE STUDIE die een eventueel verband tussen coronavaccins en menstruatiestoornissen onderzoekt."

 

OPMERKING 2:

OF VACCINATIES DIRECT DAN WEL INDIRECT NOU

WEL OF NIET

MENSTRUATIEPROBLEMEN VEROORZAKEN...

 

HET GETUIGD NIET BEPAALD VAN WIJSHEID

OM DIT SOORT  VOORBARIGE CONCLUSIES TE TREKKEN...

 

ZONDER DAT DAAR

GEDEGEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

AAN VOORAF IS GEGAAN !

 

HET LAAT ZICH ERNAAR AANZIEN...

DAT DIT SOORT KLACHTEN NIET SERIEUS WORDEN GENOMEN.

 

DAN WEL AANVANKELIJK GEBAGATELLISEERD

ZOALS EERDER MET DE "ZELDZAME" TROMBOSE...

DE VOORDELEN WEGEN OP TEGEN DE NADELEN...

ZO WORDT VAAK GESTELD.

 

CITAAT:

"Naar aanleiding van meldingen van patiënten met trombose en trombopenie, kort na vaccinatie met het AstraZeneca COVID-19 vaccin, publiceerde de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van de European Medicines Agency (EMA) op 18 maart een overzicht van de meldingen tot 16 maart 2021.

De PRAC concludeerde dat...

DE VOORDELEN BIJ HET VACCIN BLIJVEN OPWEGEN TEGEN DE BIJWERKINGEN

 en dat het vaccin niet geassocieerd is met een verhoging van het risico op trombo-embolieën bij degenen die het krijgen. Wel benoemde de PRAC dat het vaccin in verband
gebracht kan worden met zeer zeldzame gevallen van trombose die gepaard gaan met
trombocytopenie (met of zonder bloeding), inclusief zeldzame gevallen van cerebrale sinustrombose"

 

OPMERKING:

JE ZULT MAAR TOT DIE GROEP MENSEN BEHOREN

DIE KERNGEZOND WAREN VOORDAT ZE WERDEN GEPRIKT...

EN DE REST VAN Z'N LEVEN ZIEK WERDEN OF ERAAN OVERLEDEN !

https://internisten.nl/sites/internisten.nl/files/berichten/Bewerking%20EMA%20bericht%2018mrt%20en%20GTH%20document%20Greinacher%2019mrt_NVIVG_DEF.pdf

 

EN DE AL EVEN "ZELDZAME" ANAFALACTISCHE SHOCK.

VEROORZAAKT DOOR

EXTREME REACTIES VAN HET LICHAAM

OP LICHAAMSVREEMDE STOFFEN

INCLUSIEF DIE IN DE VACCINS ZITTEN

https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/anafylactische-shock/item34341

 


03-08-2021

GEVACCINEERD EN GEZOND?

DAN NAUWELIJKS KANS OP

ZIEKENHUISOPNAME VANWEGE CORONA

https://nos.nl/artikel/2392369-gevaccineerd-en-gezond-dan-nauwelijks-kans-op-ziekenhuisopname-vanwege-corona

 

DE GLOBALE MEDIA

WEET HET CORONA NIEUWS ALTIJD ZODANIG TE BRENGEN

DAT DE ENIGE OPLOSSING LIGT BIJ VACCINATIE

 

CITAAT:

"Wie VOLLEDIG GEVACCINEERD is én GEEN ANDERE AANDOENINGEN heeft, LOOPT NAUWELIJKS KANS om met covid-19 in een ziekenhuis OPGENOMEN te worden.

Laat staan op een intensive care."

 

OPMERKING:

ALS JE NIET GEVACCINEERD EN GEZOND BENT

HEB JE NAMELIJK NET ZO WEINIG KANS OP ZIEKENHUISOPNAME !

IMMERS 98% VAN DE BEVOLKING

HEEFT SOWIESOGEEN AMPER TOT GEEN LAST

VAN HET CORONA VIRUS !!

 

HOE LANG

LAAT U ZICH NOG VOOR DE GEK HOUDEN ?

 


02-08-2021

CORONA IS BIG BISUNESS

VOOR

VACCIN

FABRIKANTEN

DE ( R ) OVERHEID EN DE FARMACIE

IS HET NIET TE DOEN

OM HET WELZIN VAN DE BEVOLKING

 

ALS DAT WEL ZO ZOU ZIJN...

DAN ZOUDEN ZIJ GEZONDE VOEDING GOEDKOPER MAKEN

 

IN PLAATS DAARVAN

MAKEN ZIJ ONGEZOND VOEDSEL DUURDER

 

EEN GOEDKOPE TRUC OM DE SCHATKIST VAN DE STAAT TE SPEKKEN

HET ZAL ECHTER WEINIG VERANDEREN AAN HET EETGEDRAG VAN DE BURGER

 

HET NUTTIGEN VAN ONGEZOND VOEDSEL

WAAR IN EEN LATER STADIUM DE FARMACIE WEER VAN PROFITEERT

 

KAPITALISME IS PUUR ZAKELIJK

DERHALVE ONMENSELIJK

 

BINNEN ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN ZOVEEL MOGELIJK GELD VERGAREN

OVER DE RUGGEN VAN PATIËNTEN DAN WEL WERKNEMERS

 

DE PRIJSVERHOGINGEN DIE VACCIN FABRIKANTEN DOORVOEREN

ONDERSTREPEN NOG EENS DE HEBZUCHT DIE VAN DIE VACCIN FABRIKANTEN UIT GAAT

 

( Vooralsnog buiten beschouwing gelaten dat er tot op de dag van vandaag nog steeds

GEEN uit onafhankelijk onderzoek verkregen BEWIJS bestaat dat vaccins überhaupt WERKEN...

SCHADELIJKE BIJWERKINGEN zijn er echter wel. )


30-07-2021 

DE AMERIKAANSE PRESIDENT

BIDEN

LOOFT 100 DOLLAR UIT

AAN IEDEREEN DIE ZICH LAAT

VACCINEREN

 

VACCINFABRIKANTEN LOOFDEN EERDER

TOT 5.000 DOLLAR

UIT AAN IEDEREEN DIE VOOR PROEFKONIJN WILDE SPELEN

 

DOOR ZICH MET

EXPERIMENTELE VACCINS

TE LATEN INJECTEREN

 

OP EENZELFDE WIJZE

WERDEN EERDER AL MENSEN OMGEKOCHT OM DE

RFID-CHIP /VERICHIP

IN HET LICHAAM TE LATEN INJECTEREN

 

GEEF HET ACHTERLIJKE VOLK EEN

"CADEAUTJE"

BETAALD VAN HUN EIGEN BELASTINGGELD


29-07-2021

VACCINATIES

VOOR ZOVER ZE

ÜBERHAUPT ZOUDEN WERKEN

VERZWAKKEN REEDS NA EEN 1/2 JAAR

 

KOMT DAT DIE

1% ELITE KLASSE MET HAAR VACCINBEDRIJVEN

EVEN MOOI UIT !

 

MET CORONA HEBBEN ZIJ EEN 

LUKRATIEVE BRON VAN INKOMSTEN AANGEBOORD !!

 

AANGEDREVEN OP DE ANGST VAN DE BEVOLKING

AANGESMEERD DOOR DE GLOBALE MEDIA

VAN DIEZELFDE 1% ELITE KLASSE !!!

 


29-07-2021 & 31-07-2021

NIET DE LANDELIJKE POLITIEK

MAAR DE  GLOBAAL OPERERENDE ( MULTI ) MILJARDAIRS

MAKEN DE DIENST  UIT

 

HAAR MULTINATIONALS EISEN

VACCINATIE

 

DAN WEET U METEEN

HOE HET IS GESTELD MET DE

"DEMOCRATIE"

 

"HET VOLK ( 100 PROCENT ) REGEERT"

TOCH NIET DIE 1 PROCENT MILJARDAIRS ?

 

U WEET NU OOK METEEN WAAROM

DE ( R ) OVERHEDEN

OP GLOBALISERING EN PRIVATISERING

HEBBEN INGEZET

 

DE UITVERKOOP VAN NEDERLANDSE

STAATSBEDRIJFEN EN DIENSTEN

IS NIETS MEER DAN EEN MACHTSOVERHEVELING

NAAR DIEZELFDE ELITE KLASSE

DIE NU DE VACCINATIES ERDOOR WILLEN DRUKKEN

 

VACCINATIES

DIE GEEN BESCHERMING BIEDEN TEGEN

BESMETTING

DAN WEL

BESMETTELIJKHEID

13-07-2021 https://nos.nl/artikel/2389157-corona-gehad-gevaccineerd-en-toch-besmet-ik-dacht-hoe-kan-dit-nou

U KUNT NOG STEEDS BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

EN DAAR GEEFT U UW VRIJHEID VOOR OP ?!?

EN DAARVOOR NEEMT U BOVENDIEN DE RISICO'S

VAN HET VACCINEREN ?!?

ACHTERLIJK VOLK !!!

( Uitzonderingen daar gelaten. )

 

OPMERKING:

BIJ STAATSBEDRIJVEN EN DIENSTEN

DAN WEL

GEMEENSCHAPSBEDRIJVEN EN DIENSTEN

 

VLOEIEN DE WINSTEN TERUG IN DE STAATS- GEMEENSCHAPSKAS

DAAR PROFITEERT DE GEHELE BEVOLKING VAN

 

BIJ PRIVATE  / PARTICULIERE BEDRIJVEN

VLOEIEN DE WINSTEN IN DE ZAKKEN VAN DE MILJARDAIRS

DAAR PROFITEREN ALLEEN DIE MILJARDAIRS VAN

 


DIT SOORT BEDRIJVEN VERTROUWT U UW LEVEN TOE

IMMOREEL EN ONBETROUWBAAR

EP-13 - A "Trustworthy" Vaccine - Pfizer

EEN VERHAAL OVER

HET ACHTERHOUDEN VAN SERIEUZE BIJWERKINGEN

SCHADECLAIMS


CORONA EN VACCINATIE

 

SINDS 2020 STERVEN MENSEN AAN CORONA

ALTHANS DAT WORDT ZO DOOR DE GLOBALE MEDIA GEBRACHT

MEDIA DIE ZOWAT VOLLEDIG IN HANDEN IS VAN DE ELITE KLASSE

 

VOOR 2020 STIERVEN MENSEN AAN INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

DAAR HOORDE JE IN 2020 NIET MEER OVER

 

MEN GAAT BOVENDIEN VOLLEDIG VOORBIJ AAN HET SIMPELE FEIT

DAT DE DOODSOORZAAK IN DE MEESTE GEVALLEN TE WIJTEN IS AAN

ONDERLIGGENDE ZIEKTEN EN OUDERDOM

 

SINDS 2021 STERVEN MENSEN NA VACCINATIE

DAARBIJ WORDT STEEDS GECLAIMD

DAT DE DOODSOORZAAK ONDERLIGGENDE ZIEKTEN EN OUDERDOM ZOUDEN ZIJN.

 

DAT VACCINS MOGELIJK DE OORZAAK ZIJN

WORDT BIJ VOORBAAT AL AFGEDAAN ALS ONMOGELIJK

MAAR IS DAT OOK ZO ?

 

HET REGISTRATIE SYSTEEM

BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE DOODSOORZAAK

IS NIET ONFEILBAAR !

 


20-07-2021

Arts: gevaccineerde moet weten dat hij coronavirus kan doorgeven

GEVACCINEERD ZIJN BETEKEND DUS

NIET

DAT JE NIET BESMET KUNT WORDEN

JE KUNT DUS WEL DEGELIJK BESMET WORDEN !!!

 

CITAAT: "HERBESMETTINGEN
Internist prof. dr. Coen Stehouwer heeft inmiddels enkele patiënten in de kliniek gezien die besmet zijn ONDANKS DAT ze gevaccineerd zijn."

19-05-2021 https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/gevaccineerd-maar-toch-nog-besmettelijk

 

GEVACCINEERD ZIJN BETEKEND

OOK NIET

DAT JE ANDEREN NIET KUNT BESMETTEN

JE KUNT DUS NOG STEEDS ANDEREN BESMETTEN !!!

 

CITAAT: "

"Veel mensen die VOLLEDIG GEVACCINEERD zijn, hebben niet door dat ze het coronavirus kunnen hebben en BESMETTELIJK zijn", zegt Wertheim.

De arts-microbioloog noemt dit 'een potentiële STILLE MOTOR VAN UITBRAKEN', omdat gevaccineerden zo ONBEWUST het coronavirus OPLOPEN EN DOORGEVEN."

 

20-07-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5243039/besmettelijk-na-vaccinatie-testen-corona-coronabewijs-vaccin

 

WAAROM ZOU IEMAND

ZICH DAN ÜBERHAUPT NOG LATEN VACCINEREN ?

 

OMDAT DIE OPLICHTERS CLAIMEN...

DAT JE ER MINDER ZIEK VAN WORDT ?

 

CITAAT: "Als iemand NA VACCINATIE TOCH NOG ZIEK wordt, verloopt de ZIEKTE MILDER dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn."

 

30-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5228206/besmettelijk-na-vaccinatie-besmetten-anderen-ziek-vaccin-corona

 

WAAR IS DAARVOOR

HET OP ONAFHANKELIJKE WIJZE VERKREGEN

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS ?

 

EEN GEZOND LICHAAM

IS GOED IN STAAT

ZELF IMMUNITEIT OP TE BOUWEN

TEGEN ZO'N VIRUSJE

 

OVERIGENS...

DE WEBSITE VAN DE ( R ) OV ERHEID CLAIMT

DAT HET CORONA VACCIN OOK ZOU WERKEN

TEGEN AL DIE NIEUWE MUTATIES.

 

CITAAT: "De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna WERKEN OOK ALS HET VIRUS VERANDERT.

Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus."

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/kan-ik-na-vaccinatie-nog-corona-krijgen

 

OPMERKING:

ALS DE ( R ) OVERHEID AL VERKEERDE INFORMATIE VERSTREKT

BETREFFENDE

CORONA VACCINS

 

HOE GROOT ACHT U DAN DE KANS

DAT DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

OOK VERKEERDE INFORMATIE VERSTREKT

BIJ AL DIE ANDERE ( RIJKS ) VACCINATIES ?

 

BOF - DIFTERIE - HEPATITIS B - KINKHOEST - MAZELEN MENINGOKOKKEN - PNEUMOKOKKEN

POLIO - RODE HOND - TETANUS

ETC.

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten

 

BULLSHIT !!!

HOEZO KAN DE FARMACIE WEL EEN VACCIN ONTWERPEN

TEGEN HET CORONA VIRUS

 

EEN VACCIN DAT ZOU WERKEN

 TEGEN ALLE CORONA MUTATIES

 

TERWIJL DIEZELFDE FARMACIE

ER TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

NOG NOOIT IN IS GESLAAGD ZO'N VACCIN TE ONTWERPEN

TEGEN EEN SIMPEL INFLUENZA GRIEPVIRUS

OF

MUTEREN DIE SOMS NIET ?

 

>>>   GEBRUIK TOCH UW VERSTAND  <<<

 

HET

AD

KOPTE OP 1 APRIL 2021 NOG

DAT ER "BEWIJS" ZOU ZIJN DAT GEVACCINEERDEN

ANDEREN "NIET MEER" ZOUDEN KUNNEN BESMETTEN

 

CITAAT: "Goed nieuws: VACCINATIE tegen corona BESCHERMT niet enkel de ingeënte persoon zelf, maar VOORKOMT OOK BESMETTING van anderen, blijkt uit een nieuwe STUDIE van het Amerikaanse RIVM.

Immunoloog Ger Rijkers spreekt van bijzonder goed nieuws."

 

DAT WAS DUS EEN BEETJE VOORBARIG

ZO ZIE JE MAAR WEER

HOE

VALSE CLAIMS

NET ZO SNEL ZO NIET SNELLER

DOOR DIEZELFDE WETENSCHAP

TEGENGESPROKEN / ONDERUIT GEHAALD

KUNNEN WORDEN !

01-04-2021 https://www.ad.nl/binnenland/het-bewijs-is-er-nu-na-vaccinatie-kun-je-het-coronavirus-niet-meer-overdragen~a7cadeb1/

HET ZAL WEL ZO'N MACABERE 1 APRIL GRAP ZIJN GEWEEST ?!?

 


09-07-2021

VACCINATIES EN COMMERCIËLE BELANGEN

NOS 25 MINUTEN GELEDEN

https://nos.nl/liveblog/2388549-nut-derde-prik-nog-onduidelijk-vandaag-mogelijk-persconferentie-over-nieuwe-maatregelen

 

OPMERKING:

WE HEBBEN TE MAKEN MET EEN MILDE GRIEP VARIANT

WAAR 98% VAN DE BEVOLKING GEEN TOT WEINIG LAST VAN HEEFT !

 

DESALNIETTEMIN STERVEN ER OOK VEEL GEZONDE MENSEN !!

EN DAT IS O.A. TE WIJTEN AAN:

 

1a. CORONA BELEID - SLACHTOFFERS VANWEGE DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG !!!

 

1b. CORONA BELEID - SLACHTOFFERS VANWEGE DE CORONA MAATREGELEN

DIE DE VORMING VAN EEN NATUURLIJKE AFWEER TEGEN HET CORONA VIRUS TEGENWERKEN !!!

 

2. VACCINATIE BELEID - ALLERGIEËN VOOR STOFFEN DIE IN DE VACCINS ZITTEN

DIE O.A. AUTO-IMMUUNZIEKTES KUNNEN VEROORZAKEN

( Auto-immuun betekent dat het immuunsysteem zich tegen het lichaam zelf keert. )

 https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/auto-immuunziektes/wat-zijn-auto-immuunziektes

 

FEIT:

VOORGAANDE CORONA VIRUSSEN HEBBEN WERELDWIJD AMPER SLACHTOFFERS GEMAAKT !

27-02-2020 https://www.parool.nl/nieuws/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

2012 MERS ( CORONA VIRUS )

Ook het Mers-virus is een coronavirus.

Het heeft ongeveer DEZELFDE KLACHTEN als Sars en het nieuwe coronavirus.

Er zijn ondertussen 640 MENSEN OVERLEDEN aan het Middle East Respiratory Syndrome-virus.

Het virus dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst is opgedoken: het Midden-Oosten.

 

OPMERKING: OVERIGENS MERKWAARDIG DAT ZO WEINIG BEKEND IS OVER HET MERS VIRUS

ANDERS DAN HET AANTAL ZOGENAAMDE SLACHTOFFERS

HOE ZIT HET BIJVOORBEELD MET HET AANTAL BESMETTINGEN ?

( WIKIPEDIA is op dat gebied ernstig tekort geschoten / niet bepaald een serieuze bron van informatie )

2002-2003 SARS-COV-1 ( CORONA VIRUS )

Het Sars-virus is ook een coronavirus.

Coronavirussen veroorzaken KLACHTEN die VERGELIJKBAAR  zijn met een REGULIERE GRIEP.

Waaronder een verstopte neus en een zere keel.

Ruim 8000 mensen werden ziek van het virus en 774 overleefden de besmetting niet.

 

WERELDWIJD DUS 8.000 ZIEKEN EN 774 SLACHTOFFERS

OOK HIER DE VRAAG: "HOEVEEL BESMETTINGEN HEBBEN PLAATSGEVONDEN ?"

 

WE HEBBEN VERDER TE MAKEN MET

EXPERIMENTELE VACCINS

VACCINS DIE MOGELIJK HET DNA VAN DE MENS KUNNEN VERANDEREN

 

BOVENDIEN BINNEN IN 1 JAAR ONTWORPEN GETEST EN GOEDGEKEURD

TERWIJL DAAR NORMALERWIJZE ZO'N 10-15 JAAR OVERHEEN GAAN !

 

RISICOVOLLE VACCINS

WANT ELK VACCIN HEEFT BIJWERKINGEN

 

LOGISCH GEZIEN

WANNEER JE JE MEERDERE MALEN LAAT VACCINEREN

( Daarbij maakt het NIETS uit met wat voor vaccin, want veel vaccins bestaan uit dezelfde basis stoffen.

Hetzelfde gaat overigens op voor "medicijnen" )

MEDICIJNEN KUNNEN NIET GENEZEN ALLEEN DE SYMPTOMEN VERZACHTEN

DE PIJN WEGNEMEN

( Symptoombestrijding zorgt er NIET voor dat je herstelt of geneest. )

https://fysioprofit.nl/kun-je-het-bestrijden-van-symptomen-behandelen-noemen/

 

DE VRAAG IS OF HET WENSELIJK IS OM AAN SYMPTOOMBESTRIJDING TE DOEN...

WANT HET LICHAAM REAGEERT OP PIJN.

 

ALS JE DIE PIJN WEGNEEMT...

WEET HET LICHAAM NIET DAT ER IETS MIS IS MET HET LICHAAM...

DERHALVE ZAL HET GEEN ACTIE ONDERNEMEN...

OM DE OORZAAK WEG TE NEMEN

 

ENFIN...

WANNEER JE JE MEERDERE MALEN LAAT VACCINEREN

WORDEN ZOWEL DE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN

ALSOOK DE NEGATIEVE BIJWERKINGEN

VAN DE VACCINS VERSTERKT !

 

( k zeg het maar vast...

Omdat er plannen rondgaan die erop duiden dat het corona vaccin mogelijk in het

RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA zal worden opgenomen

Terwijl de gewone vaccinaties gewoon door gaan.

 

Bovendien wordt her en der ook al over een

mogelijke VACCINATIE PLICHT gesproken. )

15-12-2020 https://www.rug.nl/aletta/blog/een-vaccinatieplicht-voor-covid-19-15-12-2020

08-04-2021 https://www.nu.nl/coronavirus/6126570/mensenrechtenhof-beslist-dat-landen-vaccinatieplicht-mogen-invoeren.html

 

'Nog veel onduidelijk over meerwaarde derde prik'

 

Als het aan FARMACEUTEN Pfizer en BioNTech ligt, komt er snel TOESTEMMING van de Amerikaanse en Europese gezondheidsautoriteiten voor het TOEDIENEN VAN EEN DERDE PRIK met hun coronavaccin.

 

Zo'n derde inenting zou de hoeveelheid antistoffen in iemands lichaam fors verhogen.

OPMERKING: EN DE BIJWERKINGEN VERSTERKEN

MAAR DAAR HOOR JE DIE MOORDENAARS NIET OVER !

 

Maar volgens gezondheidsredacteur Rinke van den Brink is er vooral nog veel onduidelijk over het nut van een derde prik.

 

"Volgens de baas van Pfizer is het nodig, omdat ze hebben vastgesteld dat met een derde prik het aantal antistoffen in het bloed sterk toeneemt, met een factor vijf tot tien.

OPMERKING: MET WELKE FACTOR NEMEN DE SCHADELIJKE BIJWERKINGEN TOE?

 

Dat klinkt heel mooi, maar het onderzoek is nog niet gepubliceerd.

Dus het is vooralsnog allemaal op basis van de verklaringen van de Pfizer-baas", zegt Van den Brink in het NOS Radio 1 Journaal.

Daar komt bij dat WETENSCHAPPERS SCEPTISCH zijn over de MEERWAARDE van nog een prik.

 

Van den Brink: "Want met zo'n prik maak je antistoffen aan tegen virus.

Die zijn bij mensen in het bloed gemeten.

Maar je immuunsysteem is veel meer dan alleen wat je krijgt ingespoten met een vaccin.

Je LICHAAM heeft zelf ook een KRACHTIG IMMUUNSYSTEEM dat een rol speelt bij de afweer tegen dit virus.

 

Het is een samenspel van elementen.

Pfizer doet nu haast alsof alleen die prik ertoe doet, maar ons eigen immuunsysteem doet ook van alles."

 

GROEN LICHT voor een DERDE PRIK zou de verkoop van nog eens VELE EXTRA VACCINS betekenen voor Pfizer.

 

"Of dat de reden is voor dit voorstel is punt twee.

Maar feit is wel dat ze ENORM VERDIENEN aan die vaccinaties.

Over heel 2020 was DE GEHELE OMZET van Pfizer 42 miljard.

In dit jaar verwachten ze dat ALLEEN AL het COVID-VACCIN 26 miljard aan OMZET oplevert.

Dat is meer dan de helft van het totaal over 2020.

Er zit dus ook een ENORM COMMERCIEEL BELANG aan vast."

OVER MIJN LIJK

IK LAAT ME NIET VERPLICHTEN TOT VACCINEREN

NET ZO MIN ALS DAT IK ME MET EEN MONDKAPJE LAAT MUILKORVEN

IK VOEL MIJ IN ZO'N WERELD NIET THUIS

GEDISCRIMINEERD EN BUITEN GESLOTEN

19-08-2021

VOORDAT HET ZOVER KOMT

HEB IK MIJN ABONNEMENT OP DIT ACHTERLIJKE RAS WAARSCHIJNIJK AL OPGEZEGD

 

NORMAAL GESPROKEN ZOU IK U ALLEN VEEL GELUK WENSEN

WANT U MOET IMMERS MET DEZE WAANZIN VERDER LEVEN.

IK DOE HET ECHTER NIET

WANT U HEBT ER NAMELIJK ZELF VOOR GEKOZEN !

 

ZODOENDE OOK HET LOT BEPAALD

VAN AL DIEGENEN DIE KRITISCH DURFDEN TE WEZEN

EN ZICH AL DIE TIJD TEGEN DEZE WAANZIN HEBBEN VERZET

 

JAWEL

INDIEN U HET CORONA EN VACCINATIEBELEID STEUNT

BENT U NET ZO SCHULDIG AAN AL DIE ZELFMOORDEN

EN AL DIE EXTRA SLACHTOFFERS VEROORZAAKT DOOR DE AFSCHALING VAN DE ZORG

ALS DAT FASCISTEN GEBROED IN DEN HAAG !

---

HUGO DE JONGE MAG DAN CLAIMEN DAT ER GEEN VACCINATIEPLICHT KOMT

07-07-2021 https://www.rd.nl/artikel/934758-de-jonge-nu-en-nooit-geen-vaccinatieplicht

MAAR DIE GLADJAKKERS IN DEN HAAG...

ZEIDEN HETZELFDE OVER DE MONDKAPJESPLICHT.

EN DIE WERD DESALNIETTEMIN OP 01-12-2020 INGEVOERD !

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december

30-07-2020 https://www.ad.nl/binnenland/dat-mondkapjes-eerst-niet-zouden-werken-en-daarna-toch-wel-wekt-geen-vertrouwen~a7454f826/

 


05-07-2021

CORONA

MEDIA MANIPULATIE

 

ELINE EN MEES VAN SCHOLIEREN.TV

"ONDERVRAGEN"

JONGENEN 12 - 17 JAAR

OF ZIJ ZICH LATEN VACCINEREN

DE KOP VAN DE VIDEO LUIDT:

"Ik zou die vaccinatie gewoon nemen" - Neem jij de prik?"

DAARUIT KUN JE EIGENLIJK AL OPMAKEN DAT

SCHOLIEREN.TV

GEEN NEUTRALE NEUWSBRON IS

MAAR MANIPULEREND EN VOL VOOROORDELEN

HERSENSPOELING - STAATSPROPAGANDA

 

DE DISCLAIMER INFORMATIE BEVESTIGT DE VOOROORDELEN

JEGENS AL DIEGENEN DIE ZICH NIET WILLEN LATEN VACCINEREN

ZIJ ZOUDEN ONJUIST ZIJN GEÏNFORMEERD ?!?

MAAR IS HET NIET JUIST ANDERSOM ?

 

WIE ONTWERPT DE VACCINS?

WIE VERDIEND AAN DE VERKOOP VAN VACCINS ?

WIE VERSTREKT DE INFORMATIE OVER DE WERKING EN VEILIGHEID VAN VACCINS?

WIE STAAT ET REGELMATIS IN NET NIEUWS VANWEGE HET VERZWIJGEN VAN

SCHADELIJKE BIJWERKINGEN ?

WIE STAAT REGELMATIG IN HET NIEUWS VANWEGE SCHADECLAIMS ?

>>>   DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE   <<<

 

SCHOLIEREN.TV

BEDRIJFT

WEDEROM

STAATSPROPAGANDA

EEN NEUTRAAL MEDIABEDRIJF ONWAARDIG

 

ENFIN...

ENKELE REACTIES:

1. DWANG - IK WORD EEN BEETJE GEDWONGEN DOOR MIJN OUDERS.

 

2. CHANTAGE - ALS IK NIET MEER OP VAKANTIE KAN GA IK HET WEL GEWOON DOEN.

 

3. ONGEMOTIVEERD - ALS NIEMAND HET ZOU DOEN ZOU IK HET OOK NIET DOEN.

 

4. ONJUIST GEINFORMEERD - VACCINATIE ZELF AANGEVRAAGD WANT DAN KUN JE VEILIG NAAR JE OPA EN OMA.

HOEZO VEILIG ?!?

GEVACCINEERDEN KUNNEN WEL DEGELIJK BESMET WORDEN EN ANDEREN BESMETTEN!

 

5. VERSTANDIG ANTWOORD - HET IS MEER JE EIGEN KEUZE.

DAARBIJ DIENT WEL TE WORDEN OPGEMERKT

DAT DIE "KEUZE" VOORAL BEÏNVLOED DOOR DESINFORMATIE VAN DE ( R ) OVERHEID, EN DE BEPERKINGEN DIE DE ( R ) OVERHEID OPLEGT AAN NIET GEVACCINEERDEN !

ZOWEL ALS DE VOORTDURENDE VERSPREIDING VAN ANGST DOOR DE GLOBALE MEDIA

ANGST - DISCRIMINATIE - FASCISME - UITSLUITING

 

6. VERSTANDIG ANTWOORD - IK WEET NIET - IK WIL HET GEWOON NOG NIET.

 

7. CHANTAGE - IK ZOU HEM WEL NEMEN WANT DAN KUN JE REIZEN EN NAAR EEN FESTIVAL.

 

STAATSPROPAGANDA

DOE HET OM DE "SAMENLEVING" TE BESCHERMEN ?!?

HOEZO DAN DOMBO !

IK HEB IMMERS AL AANGEGEVEN

DAT MENSEN DIE GEVACINEERD ZIJN

WEL DEGELIJK BESMET KUNNEN WORDEN !!

DERHALVE OOK ANDEREN KUNNEN BESMETTEN !!!

? ! ?


Zo ziet Vaccinatie-schade eruit.

Het persoonlijke drama van Lisette Verhoeven...

 >>>   blckbox.TV   <<<

HET VACCINATIEBELEID IS MISLEIDEND

ALS JE GEVACNEERD BENT KUN JE NOG STEEDS ANDEREN BESMETTEN

DE ( R ) OVERHEIDSCAMPAGNE

>>>   "JE DOET HET VOOR EEN ANDER"   <<<

IS MISLEIDEND !

GEVACCINEERDEN KUNNEN OOK BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

 

Op 13 maart 2021 ging de 28-JARIGE Lisette Verhoeven voor haar prik.

Omdat ze parttime in een verzorgingstehuis werkzaam was...

En NIET de oorzaak wilde zijn

van een eventuele corona besmetting onder ouderen.

 

Zij kreeg het ASTRAZENECA vaccin...

En dat terwijl er al enige tijd ophef was in naburige landen...

Rondom TROMBOSE bij jonge vrouwen.

 

Het vaccin verwoestte haar leven !

Want ruim een week later kreeg zij een HERSENBLOEDING...

Kwam op de IC terecht en kon geruime tijd niet meer lopen.

 

Inmiddels is ze weliswaar deels weer hersteld...

Maar haar mobiliteit aan de linkerzijde van haar lijf blijft minimaal.

Ze kan haar linkerhand niet meer gebruiken!

VACCINATIE SCHADE

 

WEDEROM EEN GEVAL VAN

HERSENBLOEDING

 

VLAK NA VACCINATIE MET HET

ASTRAZENECA VACCIN

Een KAPPER uit Oost-Souburg laat de TWEEDE PRIK met het AstraZeneca-vaccin AAN ZICH VOORBIJ gaan.

Hij kreeg KORT NA DE 1e PRIK een BEROERTE en wil nu GEEN RISICO MEER nemen.

 

CITAAT: "Je weet natuurlijk niet of er een direct verband is, maar EEN PAAR DAGEN NA DE 1e PRIK heb ik een HERSENINFARCT gehad", zegt Tanihatu.

"En als je dan al die berichten leest uit IJSLAND en ZWEDEN bijvoorbeeld over mogelijke BIJWERKINGEN, dan slaat de angst je om het hart.

Dus ik bedank ervoor, GEEN TWEEDE PRIK voor mij", zegt Tanihatu.


05-07-2021

DE BEWIJZEN STAPELEN ZICH

LANGZAAM MAAR ZEKER OP !

 

165 VAN DE 600

BEZOEKERS VAN EEN EVENEMENT IN ENSCHEDE

HEBBEN CORONA OPGELOPEN

ONDANKS DE VERPLICHTE

TESTBEWIJZEN EN VACINATIEBEWIJZEN .

 

DIE HEBBEN DUS GEEN ENKELE ZIN !

 

HOELANG LATEN JULLIE JE NOG

BESODEEMIETEREN

 


04-07-2021

HET AANTAL BESMETTINGEN LOOPT WEER OP

1.147

+14 PROCENT

TOV EEN WEEK GELEDEN

 

ZEI IK NIET

DAT DE HUIDIGE VERSOEPELINGFEN

NIETS MEER ZIJN

DAN EEN TIJDELIJKE

ADEMPAUZE ?

 

EN DAT HET TAMELIJK VREEMD IS

DAT KINDEREN IN HARTJE ZOMER EEN

LONGONTSTEKING KUNNEN OPLOPEN VANWEGE

WINTERSE GRIEP VIRUSSEN ?!?

 

HET ZOU MIJ NIETS VERBAZEN

WANNEER VACCINATIES ZELF DE OORZAAK ZIJN !

 

DE VOORSPELLING DIE IK EERDER DEED

BETREFFENDE EEN DEGERERENDE ZIEKTE

DIE ZICH OVER ENKELE GENERATIES ZAL VOORDOEN

BLIJFT GESTAND GEHANDHAAFD

 

DE ( R ) OVERHEID IS NIET TE VERTROUWEN

DAT LAAT HET VOLGENDE BERICHT OOK DUIDELIJK ZIEN

 

47-07-2021

DE ( R ) OVERHEID HIELD BEWUST

DE NAMEN ACHTER

VAN KANKERVERWEKKENDE BEDRIJVEN

WAARONDER TATA STAAL

 EN DAT IS NIET HET ENIGE BEDRIJF

WAT DACHT U HET FRANSE BEDRIJF CHEMOURS

VOORHEEN DUPONT

\https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/dupont-en-wat-er-in-nederland-gebeurde

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Dossier_Chemours_en_DuPont

DAT TEFLON PANNEN FABRICEERT

WAARBIJ DE KANKERVERWKKENDE STOF

PFOA. PFOA OOK WEL C8 GENOEMD VRIJKOMT

DAT JARENLANG IN DE NATUUR WERD

EN NOG STEEDS WORDT GELOOSD !

 

BIJ HET HUIDIGE POLITIEK SYSTEEM

KOMT "ECONOMIE" VOOR GEZONDHEID EN MILIEU

 

DENK MAAR NIET DAT DIE HYPOCRIETE KLOOTZAKKEN IN DEN HAAG

OOK MAAR IETS GEVEN OM UW GEZONDHEID

 

DAT VACCINS VEILIG ZOUDEN ZIJN IS ONBEWEZEN BULLSHIT

HOEVEEL CHEMISCHE STOFFEN KOMEN ER EIGENLIJK VRIJ BIJ HET MAKEN VAN VACCINS ?!?

WORDEN DIE OOK IN DE NATUUR GEDUMPT ?

 

BIOMASSA IS EVENEENS SCHADELIJK VOOR HET MILIEU

ZEKER ALS DAARVOOR HELE BOSSEN WORDEN OMGEHAKT

OM TOT HOUTSNIPPERS TE WORDEN VERWERKT

22-02-2020 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/om-onze-klimaatdoelen-te-halen-wordt-in-de-vs-het-landschap-volledig-verwoest/

05-12-2020 https://www.nu.nl/binnenland/6094844/stukken-bos-kaalgekapt-in-estland-voor-nederlandse-biomassacentrales.html

 

HETZELFDE GELDT VOOR BIO-BRANDSTOFFEN

HELE BOSSEN GAAN TEGEN DE VLAKTE VOOR PALMOLIEPLANTAGES

MAAR ECHT HELPEN DOET BIOBRANDSTOF NIET

https://milieudefensie.nl/red-het-regenwoud/biobrandstof-tropisch-regenwoud-in-diesel

 

MINDER BOS MINDER CO2 OMZETTING IN ZUURSTOF

BOVENDIEN MEER CO2 DOOR VERBRANDING VAN DIE HOUTSNIPPERS

 

WE KENNEN AL DIESELGATE ( DE FRAUDE MET DIE DIESEL VRACHTWAGEN FILTERS )

DE VACCINATIEGATE ZOU WEL EENS OVER EEN JAAR OF 4 KUNNEN UITKOMEN

ZO LANG DUURDE HET NAMELIJK MET DIE

MEXICAANSE GRIEP SCAM

 

GEPRIKT IS GEPRIKT

DAAR KUN JE NIETS MEER AAN VERANDEREN

 

LET WEL...

DE ECHTE HORRORSCENARIO'S

KOMEN PAS OVER ENKELE GENERATIES NAAR BOVEN

 


03-07-2021

 

GEVACCINEERDEN IN DUITSLAND

HOEVEN ZICH NIET MEER

AAN CORONA BEPERKINGEN TE HOUDEN

MOCHT CORONA NA DE ZOMER

WEER UITBREKEN !

 

AUG - SEP

DE PERIODE WAAROP GRIEP VIRUSSEN

WEER DE KOP OPSTEKEN !!

 

GEVACCINEERD ZIJN BETEKEND NIET

DAT JE NIET MEER BESMET KUNT WORDEN

OF ANDEREN NIET MEER KUNT BESMETTEN !!!

 

HOEVEEL MENSEN GEBRUIKEN EGENLIJK HUN VERSTAND ?

ZIEN DAT ER IETS NIET KLOPT AAN DIE

CORONA SCAM ?

 

1. CORONA TESTS DIE NIET EENS KUNNEN AANGEVEN

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS ?

 

2. CORONA TEST BEWIJZEN DIE AL NET ZO NUTTELOOS ZIJN.

WANT ZODRA JE ZO'N FLAUWEKUL CORONA TESTSTATION VERLAAT...

KUN JE EIGENLIJK AL BESMET RAKEN DOOR DE EERSTE DE BESTE PASSANT DIE JE TEGENKOMT.

 

NIET DAT DAT ERG IS WANT EEN GEZOND LICHAAM IS GOED IN STAAT

OM IMMUNITEIT TEGEN HET VIRUS OP TE BOUWEN

ZONDER DE SCHADELIJKE BIJWERKINGEN VAN VACCINS !

 

3. CORONA VACCINATIES...

GEVACCINEERDEN KUNNEN NOG STEEDS BESMET RAKEN

ZODOENDE NOG STEEDS ANDEREN BESMETTEN

 

ER IS VERDER GEEN ENKEL BEWIJS DAT VACCINS IN HET VERLEDEN

ÜBERHAUPT HEBBEN GEWERKT

OMDAT DIE "ZIEKTES" AL OP HUN RETOUR WAREN

LANG VOORDAT ER UBERHAUPT WERD GEVACCINEERD

( JARENLANG ( 10 - 15 JAAR ) ONDERZOEK TERWIJL ONDERTUSSEN HYGIËNE HAAR INTREDE DEED

EN DE VERDEDIGINSGMECHANISMEN VAN HET LICHAAM IMMUNITEIT OPBOUWDEN )

 

4. CORONA VACCINATIE BEWIJZEN ZIJN DUS EVENEENS VOLKOMEN FLAUWKUL

 

ELK LICHAAM REAGEERT ANDERS OP HET VIRUS ZOWEL ALS HET VACCIN

VERDER HANGT HET AF VAN HET KLIMAAT ( TEMPERTUUUR EN WEERSGESTELDHEID )

EN TALLOZE ANDERE FACTOREN WAAR DIE ZOGENAAMDE WETENSCHAPPERS

GEEN REKENING MEE HEBBEN GEHOUDEN !

 

"WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK"

BESTAAT IN HOOFDZAAK UIT

AANNAMES EN SPECULATIES

DOOR GEBREK AAN VERGELIJKINGSMATERIAAL !

 

IK HEB OP MEDISCH GEBIED DAN OOK MEER VERTROUWEN

IN DE CHIRURGIE, ROBOTISERING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

DESALNIETTEMIN KLEVEN OOK DAAR NIET TE ONDERSCHATTEN GEVAREN AAN .

 

DE TIJD ZAL HET LEREN 

OF DIE VACCINS IN DE TOEKOMST...

EN DAN SPREEK IK OVER ENKELE GENERATIES...

MOGELIJK EEN NIEUWE ZIEKTE ZULLEN VEROORZAKEN...

WAARDOOR HET LICHAAM VANAF DE GEBOORTE DEGENEREERT...

VANWEGE HET GEKNOEI MET DNA EN RNA IN DE HUIDIGE TIJD !

 

IN ZO'N TOEKOMST IS HET ZELFS ZEER WAARSCHIJNLIJK

DAT HET OVERLEVEN VAN DE MENSHEID ALS RAS

AFHANGT VAN HET DNA VAN EEN TEGEN DIE TIJD WEL

ZEER KLEINE GROEP

NIET GEVACCINEERDEN !!!

EN WEL

VANWEGE RELATIEVORMING TUSSEN WEL EN NIET GEVACCINEERDEN

WAARDOOR NIET GEVACCINEERDEN

NA VERLOOP VAN TIJD DEZELFDE DNA FOUTEN ONTWIKKELEN

ALS WEL GEVACCINEERDEN !

 

VERWACHT NIET DAT DIE KLEINE GROEP NIET GEVACCINEERDEN

DIE DESTIJDS HUN VERSTAND HEBBEN GEBRUIKT

EN NU OP ALLE FRONTEN WORDEN BUITENGESLOTEN VAN DE HUIDIGE

"SS SAMENLEVING"

EN MOGELIJK IN DE NABIJE TOEKOMST ZELFS DE SCHULD KRIJGEN

VAN NIEUWE VIRUSUITBRAKEN

DIE NOTABENE DOOR DE VACCINATIES ZELF WORDEN VEROORZAAKT

( ZOALS WE HEBBEN KUNNEN ZIEN AAN DE VIRUSUITBRAKEN IN DE VERPLEEGHUIZEN

KORT NADAT OUDEREN WERDEN GEVACCINEERD )

ZULLEN STAAN TE SPRINGEN

OM ZICH AAN EVENTUELE EXPERIMENTEN TE ONDERWERPEN !

 


CORONA IN ISRAËL

JE MOET NIET ALLES GELOVEN WAT DE GLOBALE MEDIA PUBLICEERT

Effecten vaccinatie Israël worden steeds duidelijker: Update 11-2

IN HET ARTIKEL VAN MAURICE DE HOND VAN 11 FEB 2021

11-02-2021 https://maurice.nl/2021/02/11/effecten-vaccinatie-israel-worden-steeds-duidelijker-update-11-2/

VERWIJST HIJ NAAR ISRAËL EN HOE DAT LAND DANKZIJ VACCINATIES

HET CORONAVIRUS ONDER CONTROLE ZOU HEBBEN GEKREGEN.

 

DAT VACCINATIE BESCHERMING ZOU BIEDEN TEGEN HET CORONA VIRUS

CITAAT: "De laatste cijfers uit Israël laten duidelijk zien dat het VACCINEREN EEN FORSE BESCHERMING BIEDT TEGEN BESMET RAKEN met Covid-19."

 

DE SLAGER KEURT HAAR EIGEN VLEES

VERWIJST VERDER NAAR EEN "UITGEBREIDT RAPPORT" VAN PHIZER

AL DIE CIJFERS UIT DIE "WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN" ZIJN RONDUIT FLAUWEKUL

CIJFERS UIT ISRAËL LATEN ZIEN

DAT VACCINATIE ZORGT VOOR 94% MINDER BESMETTINGEN

 

VEEL WEBSITES ZIJN SLECHTS EEN DOORGEEFLUIK VAN HET NEPNIEUWS

DAT DOOR FARMACEUTEN EN HUN ZOGENAAMDE WETENSCHAPPERS WORDT VERSPREIDT

NEPNIEUWS DAT DOOR DE GLOBALE MEDIA EN DE ( R ) OVERHEDEN

KLAKKELOOS VOOR "DE WAARHEID" WORDT AANGENOMEN !

 

CITAAT: "Onder mensen die TWEE PRIKKEN met het PHIZERVACCIN hebben gehad, werden 94% MINDER COVID-19-BESMETTINGEN gezien.

En WANNEER een gevaccineerd persoon TOCH BESMET raakte, was de KANS OP een ernstig ziekteverloop 92% LAGER."

16-02-2021 https://www.ntvh.nl/corona/cijfers-uit-israel-laten-zien-dat-vaccinatie-94-van-de-mensen-beschermt/

OP HET UITEN VAN KRITIEK

RUST OVER HET ALGEMEEN EEN TABOE

 

ISRAËL LOOPT VOOROP

WAT BETREFT VACCINATIES TEGEN HET CORONAVIRUS

 

CITAAT: "Waar Nederland nog druk bezig is met het prikken van 80-plussers, heeft Israël bijna 90 procent van alle vijftigplussers gevaccineerd."

07-03-2021 https://www.ad.nl/buitenland/ambassadeur-verklaart-vaccinatiewonder-in-israel-wij-geven-pfizer-big-data-over-mensen~a0673cfc/

 

ISRAËL IS DE PROEFTUIN VAN DE WERELD

ZOWEL BIJ HET TESTEN EN VACCINEREN ZELF

ALSOOK BIJ HET IN GEBRUIK NEMEN VAN NIETSZEGGENDE VACCINATIE- EN TEST PASPOORTEN

25-02-2021 https://www.ad.nl/buitenland/zorgwekkende-scheiding-in-de-samenleving-door-israelisch-vaccinatiepaspoort~a7cec93c/

 

IN MAART 2021 ZOU MEER DAN DE HELFT VAN DE BEVOLKING AL ZIJN GEVACCINEERD

CITAAT: "ISRAËL IS NUMMER 1 als het gaat om vaccineren.

Al MEER DAN DE HELFT van de bevolking heeft een EERSTE CORONAPRIK ontvangen.

Stap voor stap gaat het leven er weer terug naar normaal, maar tegelijkertijd is er sprake van 'ENORME POLARISATIE' in het land."

17-03-2021 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zo-ziet-het-leven-er-nu-uit-in-israel-waar-de-helft-van-de-bevolking-al-is-ingeent/

 

POLARISATIE

VANWEGE NIETSZEGGENDE VACCINATIE PASPOORTEN

De corona maatregelen zouden zowat zijn opgeheven

Op 1 JUNI 2021 werden zowat de laatste corona maatregelen geschrapt.

Van de bevolking is inmiddels 60% gevaccineerd, waaronder 90% van de kwetsbare ouderen !

De VERPLICHTE MONDKAPJES werden pas op 15 juni geheel AFGESCHAFT

 

IEDEREEN BLIJ

ISRAËL GAAT WEER TERUG NAAR NORMAAL

01-06-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5234170/israel-club-uitgaan-maatregelen-corona-champagne

01-06-2021 https://www.nu.nl/buitenland/6136765/israel-schrapt-bijna-alle-maatregelen-onzeker-of-groepsimmuniteit-is-bereikt.html

 

Een beetje voorbarig want...

Enkele weken later...

Komt de LUGUBERE WAARHEIDE naar boven !

 

Israël ongerust over nieuwe covid-uitbraken in scholen

CITAAT: "Ondanks de HOGE VACCINATIECIJFERS moet Israël opnieuw zijn COVID-RESTRICTIES bekijken na enkele UITBRAKEN IN VOORAL SCHOLEN."

22-06-2021 https://www.standaard.be/cnt/dmf20210621_97181683

 

CITAAT: "In Israël loopt HET AANTAL CORONABESMETTINGEN de laatste tijd FLINK OP.

De afgelopen dagen werden BIJNA 2000 BESMETTINGEN PER DAG geregistreerd."

19-07-2021 https://nos.nl/artikel/2341132-opnieuw-protesten-in-israel-tegen-coronabeleid

 

DE MEDISCHE "WETENSCHAP" BESTAAT SLECHTS UIT

SPECULATIES EN AANNAMES

 

ENKELE ZAKEN

ZOUDEN NU TOCH ONDERHAND WEL ECHT DUIDELIJK MOETEN ZIJN

 

1. VACCINEREN BESCHERMT NIET TEGEN BESMETTING

ZO'N VACCINATIE PASPOORT HEEFT GEEN ENKELE ZIN !

 

2. AL DIE LOCKDOWNS MAATREGELEN HEBBEN WEINIG UITGEHAALD

DE BEVOLKING RAAKT NA ENIGE TIJD GESTRESST EN GEFRUSTREERD

IN LANDELIJKE "GEVANGENISSEN"

DIE DE ( R ) OVERHEDEN HEBBEN GECREËERD

 

VACCINATIE- EN TESTBEWRIJZEN ZEGGEN NIETS

DAT SOORT MAATREGELEN HEBBEN ECHTER WEL EEN DISCRIMINERENDE WERKING

SLUIT DAARBIJ BEPAALDE GROEPEN BUITEN DE SAMENLEVING

ZORGT DAARBIJ VOOR VERDEELDHEID ONDER DE BURGERBEVOLKING

DIE OP DEN DUUR MOGELIJK ZELFS IN EEN HEUSE BURGEROORLOG KAN ONTAARDEN

 

FEIT:

EEN GEZOND LICHAAM IS GOED IN STAAT ZICH TEGEN DERGELIJKE VIRUSSEN TE VERDEDIGEN

EN ZODOENDE IMMUNITEIT OP TE BOUWEN

 

BETER EN LANGER

DAN ZO'N FARMACEUTISCH NEP VACCIN ONTSTAAN UIT SPECULATIES EN AANAMES

IN PLAATS VAN GEDEGEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

 

BOVENDIEN

EN VIND IK TOCH WEL HET BELANGRIJKST

ZONDER

EVENTUELE SCHADELIJKE / DODELIJKE BIJWERKINGEN

 

GROEPSIMMUNITEIT

DAT DOOR HET CORONA BELEID WERD TEGENGEWERKT

 

HETGEEN ONNODIG EXTRA SLACHTOFFERS HEEFT GEMAAKT

ONDER HET GEZONDE DEEL VAN DE BEVOKING

 

EN NU NOG STEEDS

VANWEGE DE UITGESTELDE OPERATIES EN DIAGNOSES

 

MAAR DAT KRIJG ERVAN

ALS JE OP WINST BELUSTE PRIVATE BEDRIJVEN

HUN GANG LAAT GAAN EN VOOR GOD LAAT SPELEN !

 

ENFIN...

ISRAËL VOERDE DE MONDKAPJESPLICHT

BIJNA NET ZO SNEL WEER IN ALS DAT ZE WERD AFGESCHAFT

CITAAT: "Israël voert de mondkapjesplicht op binnen locaties weer in nu het aantal nieuwe coronabesmettingen toeneemt."

https://www.nd.nl/varia/varia/1048911/mondkapjes-weer-verplicht-op-binnenlocaties-in-israel

 

REKEN ER MAAR OP

DAT WANNEER DE MONDKAPJESPLICHT OP 26 JUNI IN NEDERLAND WORDT AFGESCHAFT

DEZE ZO ROND AUGUSTUS - SEPTEMBER ( GRIEP PERIODE )

NET ZO SNEL WEER WORDT INGEVOERD !

 

ZIE HET MAAR ALS EEN KORTE ADEMPAUZE

WANT WE KOMEN MET DIE CORONA LOCKDOWNS NOOIT MEER VAN DAT CORONA VIRUS AF

 

FARMACEUTEN BLIJ WANT ZIJ VERDIENEN GROF AAN DIE CORONA WAANZIN

ELITE KLASSE BLIJ WANT DIE KUNNEN DE ECONOMIE NU PAS ECHT SLOPEN

OPDAT ZIJ HAAR GLOBALE AGENDA KAN REALISEREN !


18-06-2021

HET GEZEIK IS AL BEGONNEN

 

BABIES EN JONGE KINDEREN

KAMPEN MET EEN VIRUS DAT NORMAAL ALLEEN IN DE WINTER  VOORKOMT

 

LOPEN DAARBIJ NOTABENE

 IN HARTJE ZOMER

KANS OP EEN LONGONTSTEKING

 

HOEWEL ARTSEN ZICH BEWUST

BLIJKEN TE ZIJN DAT DE CORONA MAATREGELEN

NATUURLIJKE GROEPSIMUNITEIT

HEBBEN TEGENGEWERKT

 

HETGEEN IK VAN BEGIN AF AAN HEB GECLAIMD

VRAAG IK MIJ OOK AF

HOEVEEL VAN DIE BABIES EN KINDEREN DAN WEL OUDERS

ZIJN GEVACCINEERD TEGEN HET CORONA VIRUS

EN OF DAT MOGELIJK OOK EEN ROL SPEELT

18-06-2021 https://nos.nl/artikel/2385580-uitbraak-van-winters-rs-virus-in-zuidwesten-van-het-land-ongekende-situatie


17-06-2021

De loze beloftes over Corona Vaccins

 

TERWIJL DE MEESTE VACCIN FABRIKANTEN

EEN HOGE EFFECTIVITEIT BELOVEN...

( Tussen 90 - 99 Procent )

 

BLIJKEN DIE CIJFERS IN WERKELIJKHEID

SCHROMELIJK OVERDREVEN !

ZOALS U KUNT ZIEN AAN DE CIJFERS

BETREFFENDE HET DUITSE VACCIN

CUREVAC

( Slechts 47% Werkzaam )

 

IK DURF TE WEDDEN

DAT ZELFS DIE 47% NIET WORDT GEHAALD !

WANT DE FARMACEUTISCHE "WETENSCHAPPERS"

HEBBEN LETTERLIJK GEEN VERGELIJKINGSMATERIAAL

OM ZODOENDE TOT DIE 

WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES

TE KOMEN WAARDOOR DE EFFECTIVITEIT VAN

VACCINS

KAN WORDEN BEPAALD !

 

HET IMMUUNSYSTEEM VAN ELK INDIVIDU

REAGEERT IMMERS ANDERS OP ZOWEL

 HET VIRUS

ALSOOK DE SAMENSTELLING

VAN DE  INGREDIËNTEN VAN ZO'N VACCIN

DENK B.V. AAN ALLERGIEËN !

 


VACCINATIE EFFICIËNTIE

LEUK VOOR TABELLEN EN GRAFIEKEN

MAAR HET BLIJVEN NIETSZEGGENDE AANNAMES EN SPECULATIES

GEFABRICEERD UIT INCOMPLETE DATA

BOVENDIEN ONTBREEKT HET DE

"MEDISCHE WETENSCHAP"

AAN CONCREET VERGELIJKINGSMATERIAAL

 

DE SLACHTOFFERS DIE VACCINATIES MAKEN ZIJN ECHTER WEL REALITEIT

DIRECT DAN WEL INDIRECT

( OP DE LANGE TERMIJN GEZIEN - OVER ENKELE GENERATIES )

 

HUGO DE HYPOCRIET

Inderdaad HUGO de BIJWERKINGEN nemen toe.

NAARMATE MEN ZICH MEER DAN 1X LAAT VACCINEREN

 

CITAAT: "Een man van 77 uit Arnhem is OVERLEDEN, uren nadat hij voor DE TWEEDE KEER een COVID VACCINATIE kreeg. Een verband staat nog niet vast.

Wel hoopt zijn dochter dat mogelijk HEFTIGE BIJWERKINGEN VAN DIE PRIKKEN serieuzer worden genomen en patiënten niet aan hun lot worden overgelaten."

03-06-2021 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/7111142/Vader-77-van-Christianne-overleed-kort-na-zijn-tweede-vaccinatie-Hij-had-ondraaglijke-pijn

 

HUGO DE LEUGENAAR

ER IS VOLGENS HUGO DE JONGE FLINK GETOETST

HOE DAN HUGO ?

 

DE VACCINS ZIJN ER IMMERS BINNEN EEN JAAR DOORHEEN GEJAST .

TERWIJL DE ONTWIKKELING VAN EEN NIEUWE MEDICIJN DAN WEL VACCIN

NORMAAL 10-15 JAAR IN BESLAG NEEMT !

 

ER ZOU AL WEL EEN "ONDERZOEK" ZIJN OPGESTART

MAAR DE RESULTATEN DAARVAN

WORDEN OP Z'N VROEGST PAS IN 2023 VERWACHT !!!

INTUSSEN HEBBEN DE VACCINS EEN VOORLOPIGE STATUS

 

CITAAT 1: "In zowel de Tweede Kamer als in de reguliere en social media BEWEEST DE MINISTER bij herhaling dat VACCINS ‘uit en te na’ GETOETST zijn, en dat ze VEILIG zijn.

BEWERINGEN DIE AANTOONBAAR NIET STROKEN MET DE STAND VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR VACCINS.

Zo is er nog ONVOLDOENDE BEKEND over de mate waarin vaccins beschermen tegen infecties en vooral tegen virusoverdracht.

En omdat de ONDERZOEKEN vooral keken naar de effecten op de KORTE TERMIJN(maximaal twee maanden) kan WEINIG GECONCLUDEERD WORDEN over effecten op de langere termijn."

 

CITAAT 2:"Het lijkt er dus op dat De Jonge EEN DUBBELE MORAAL hanteert.

Want ONJUISTE INFORMATIE VERSPREIDEN met als doel de PUBLIEKE OPINIE BEÏNVLOEDEN, en in dit geval de VACCINATIEBEREIDHEID TE VERGROTEN, is per definitie ‘DESINFORMATIE’.

En dat is een MINISTER ONWAARDIG."

 

CITAAT 3: "Burgers hebben het RECHT om JUIST EN VOLLEDIG GEÏNFORMEERD te worden door hun minister van volksgezondheid.

Ook als hem dat NIET goed uitkomt !"

 

CITAAT 4: "Er is dus nog ZOVEEL ONBEKEND dat DEFINITIEVE UITSPRAKEN over werkzaamheid en veiligheid NIET MOGELIJK zijn.

Dit wordt onderstreept door het feit dat het European Medicine Agency (EMA) de VACCINS VOORLOPIG heeft GOEDGEKEURD tot 2023.

Pas dan zijn de onderzoeken afgerond."

24-03-2021 https://www.trouw.nl/opinie/minister-de-jonge-moet-zelf-ook-geen-nepnieuws-over-vaccins-verspreiden~b4265c03/

 

Lareb: nieuwe meldingen van overlijden kort na vaccinatie ( 15 )

08-02-2021 https://www.rivm.nl/nieuws/lareb-meldt-nieuwe-meldingen-van-overlijden-kort-na-vaccinatie

( 87 ) Ouderen overleden na coronavaccinatie

02-03-2021 https://www.skipr.nl/nieuws/87-ouderen-overleden-na-coronavaccinatie/

02-03-2021 https://www.destentor.nl/binnenland/tot-nu-toe-87-overlijdens-gemeld-na-vaccin-klachten-als-koorts-en-rillingen-bij-astrazeneca-heviger~a5b46105/

Bijna ( 200 ) Nederlanders overleden na coronavaccinatie, maar is er een verband?

12-4-2021 https://www.omroepwest.nl/nieuws/4380722/Bijna-tweehonderd-Nederlanders-overleden-na-coronavaccinatie-maar-is-er-een-verband

 

DAT VACCINS VEILIG ZIJN IS EEN ILLUSIE

WAAR FARMACEUTEN GROF GELD AAN VERDIENEN

 

ER ZIJN TALLOZE ARTIKELEN OP HET INTERNET TE VINDEN

MAAR EENTJE OVER BABIES ZAL WAARSCHIJNLIJK MEER

AFKEER - AFSCHUW - WEERZIN

OPWEKKEN

EN DAARDOOR BETER IN HET GEHEUGEN BLIJVEN HANGEN

06-11-2009 https://www.nursing.nl/vaccin-van-de-markt-na-dood-babys-nurs005399w/

 

( Net zoals dat gebeurde tijdens de "JACHT OP SADDAM HOESSEIN"

Wiens troepen zogenaamd in ziekenhuizen zouden hebben huisgehouden onder babies in couveuses

Het zal nog wel ergens op het internet te vinden zijn...

Net zoals die LEUGENS over MASSA VERNIETIGINGSWAPENS

En de vermeende banden met OSAMA BIN LADEN )

 

JAJA

BEHALVE CORONA VIRUS EN CORONA BELEID

LEERT U HIER OOK HOE DE ELITES TE WERK GAAN

ALS HET EROM GAAT

HAAR GLOBALE AGENDA ERDOOR TE DRUKKEN !

 


FARMACIE HOEREN

HUGO DE JONGE

VERGELIJKT FRIKANDELLEN MET VACCINS 

JE WEET NIET WAT ERIN ZIT

MAAR VREET HEM WEL OP !

LAAT JE DUS OOK MAAR VACCINEREN ?!?

RIJKS VACCINATIE PROPAGANDA

 

ZEKER EEN BAANTJE AANGEBODEN

DOOR ZIJN FARMACEUTISCHE MAATJES

MOCHT ZIJN POLITIEKE CARRIËRE OP DE TOCHT STAAN .

 

OF EEN BAANTJE BINNEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

DAAR DOEN ZICH IMMERS ALLE UITGERANGEERDE

LEUGELAARS EN HYPOCRIETEN

TE GOED AAN DE NEDERLANDSE MILJARDEN BIJDRAGE VAN ONS BELASTINGGELD

 

OF NIET SOMS

FRANS TIMMERMANS !

 

DE LEUGENAAR EN SCHIJNHEILIGE JANKERD TIJDENS ZIJN  TOESPRAAK VOOR DE NAVO

BETREFFENDE VERDRAAIDE BEELDEN UIT EEN MH-17 VIDEO

WAAR "RUSSISCHE REBELLEN" BEZIG ZIJN

DE WAARDEVOLLE SIERADEN VEILIG TE STELLEN

VOOR PLUNDERAARS !!!

 

Hugo de Jonge over dubbel vaccineren

Hugo de Jonge wordt de vraag gesteld of het mogelijk is

Dat iemand 2 vaccinaties krijgt !

Waarop Hugo antwoord:

"Ik denk dat die daar vanzelf spijt van krijgt...

Want de BIJWERKINGEN NEMEN natuurlijk TOE...

Naarmate je MEER PRIKKEN hebt gehad" ?!?

1. HUGO DE JONGE GEEFT TOE DAT ER BIJWERKINGEN ZIJN!

2. BIJ DE NIEUWE MRNA-CORONA VACCINS WORDT IEMAND WEL DEGELIJK 2x GEPRIKT !


 

Wat krijg je...

Als je een LIBERALEN met FASCISTEN kruist?

V A C C I N A Z I 'S

 

Is er eigenlijk wel een verschil...

Tussen een LIBERAAL en een FASCIST ?

 

V A C C I N E R E N   J A   /      \   N E E   V A C C I N E R E N

 

Als iemand zich wil laten vaccineren...

Is dat een persoonlijke keuze !

 

Als iemand zich NIET wil laten vaccineren...

Is dat eveneens een persoonlijke keuze !!

 

Het vaccineren mag NIET worden afgedwongen !!!

Volgens o.a. Art 1, Art 11 en Art 15 van de GRONDWET strafbaar !

( Op deze artikelen kom ik later terug . )

 

Wanneer GEVACCINEERDEN toch BESMET raken...

Is daarmee het BEWIJS geleverd dat vaccins NIET werken !!!!

 

!!!   GEBRUIK UW VERSTAND   !!!

 


GOEDE INFORMATIE CRUCIAAL VOOR ZORGPROFESSIONALS BIJ VRAAG OM ZICH TE LATEN VACCINEREN

06-12-2020 https://nu91coronadossier.nl/inenten-coronavaccin-zorgprofessionals/

 

De ( r ) overheid wil dat eerst de KWETSBARE GROEP ( 65+ ) wordt gevaccineerd.

Samen met de ZORGMEDEWERKERS die met deze kwetsbare groep in aanraking komen .

 

Nou blijkt NIET IEDEREEN zo gecharmeerd te zijn om zich te laten VACCINEREN

Zeker niet met EXPERIMENTELE VACCINS .

 

 >>>   36% <<<

Van de ZORG PROFESSIONALS geeft te kennen zich DIRECT te willen laten VACCINEREN

Wanneer er een VACCIN beschikbaar komt .

 >>>   32%   <<<

Geeft aan zich NIET te laten VACCINEREN .

>>>   32%   <<<

Geeft aan GEEN MENING te hebben ?!?

 

FEITEN:

1. De corona vaccins zijn IN EEN RAP TEMPO ontworpen, goedgekeurd en op de markt gebracht !

2. Daarbij maken enkele farmaceuten bovendien gebruik van relatief NIEUWE mRNA-TECHNIEKEN !!

3. Er is WEINIG INFORMATIE beschikbaar over de...

EFFECTIVITEIT - WERKING - BIJWERKINGEN

Van corona vaccins !!!

 

CITAAT: "Een verplichting is in strijd met artikel 11 van de Grondwet en daarom niet haalbaar ."

 

OPMERKING 1:

Alsof de ( R ) OVERHEID zich DOOR HAAR EIGEN REGELS EN WETTEN tegen laat houden .

We hebben immers kunnen zien...

Hoe KINDERLIJK EENVOUDIG het DEMISSIONAIRE KABINET van MARK RUTTE...

De GRONDWET wist AAN TE PASSEN .

 

Waardoor anders ILLEGALE CORONA MAATREGELEN waaronder de AVONDKLOK...

Een LEGALE STATUS kregen !

 

OPMERKING 2:

De ( r ) overheid is van mening dat wanneer men betere informatie zou verstrekken...

Men daarmee de twijfelaars over de streep zou kunnen halen om zich ook te laten vaccineren .

 

ZEG NOU  ZELF

Waar denkt de ( r ) overheid haar informatie vandaan te halen...

Als er nauwelijks informatie beschikbaar is over de nieuwe corona vaccins ?

 

Vaccins die er notabene BINNEN EEN JAAR doorheen zijn gejast...

Terwijl zo'n onderzoek NORMAAL 10-15 JAAR in beslag neemt !

25-04-2020 https://www.ad.nl/binnenland/vaccin-ontwikkelen-duurt-normaal-10-tot-15-jaar-wij-zijn-in-januari-begonnen~aedef313/

 

Als er überhaupt al INFORMATIE beschikbaar zou zijn...

Wordt deze 9 van de 10 keer aangeleverd door de

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

( belangenverstrengeling )

 

JAWEL

Diezelfde FARMACEUTISCHE INDUSTRIE die erom bekend staat...

REGELMATIG ERNSTIGE NEGATIEVE BIJWERKINGEN

ACHTER TE HOUDEN .

Dat soort ONGEWENSTE INFORMATIE brengt immers hun TOEKOMSTIGE INKOMSTEN in gevaar !

 

Verder kunnen die farmaceuten niet eens aangeven OF...

En IN WELKE MATE...

 m-RNA VACCINS het DNA kunnen VERANDEREN ?!?

 

Desalniettemin...

Belette dat de FARMACIE en de POLITIEK met haar GEZONDHEIDSWAAKHONDEN niet...

Om op GLOBALE SCHAAL met VACCINEREN te BEGINNEN .

 

TOTAAL

ONVERANTWOORDELIJK !!!

 

Corona Vaccinatie 20201215 Morele Overwegingen Rond De Covid 19 Vaccinatie Zorgmedewerkers Vaccineren 30 Procent Ja 30 Procent Nee 30 Procent Weet Niet
PDF – 687,3 KB 142 downloads

STUDENTEN DRINGEN VOOR

In het artikel over de PRULLENBAK VACCINS

Was eigenlijk al duidelijk dat er  WEINIG ANIMO

Was om zich te laten VACCINEREN

 

Terwijl het artikel over die STUDENTEN laat zien...

Dat zij er ALLES VOOR OVER hebben om hun...

OUDE LEVENTJE

Zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken .

 

Het schijnt niet tot dat

ACHTERLIJKE EGOCENTRISCHE ZOOITJE

Door te dringen dat het...

OUDE NORMAAL

VOORGOED TOT HET VERLEDEN BEHOORT !

ONDANKS AL HUN OPOFFERINGEN !!

STUDENTEN DRINGEN VOOR

Is geheel tegenstrijdig met de claim van...

"Viroloog" Ab Osterhaus

Die "HOER" van de FARMACIE...

Die zelf miljoenen verdiende aan vaccins !

( maar daar kom ik later uitgebreid op terug )

Hij geeft aan zich zorgen te maken

Omdat jongeren zich juist NIET Zouden willen laten vaccineren !

DE MEDIA ZIT DUS GEWOON TE OVERDRIJVEN !

EN DAT IS AL AAN DE GING SINDS HET BEGIN VAN DE CORONA CRISIS !!

HOOG TIJD DAT DAAR EEN EIND AAN WORDT GEMAAKT !!!

 

Enfin...

Het betreft een eigenlijk...

VACCINATIE PROPAGANDA VIDEO

Waarin Ab Osterhaus aan het woord wordt gelaten...

Daarbij een pleidooi houdt over het openen van de scholen...

 

Een toespraak waarin  jongeren...

Zowel AANGEMOEDIGD als GECHANTEERD worden .

 

ZONDER VACCINATIE

GEEN KROEG en GEEN SCHOOL

 

Als we Ab Osterhaus mogen geloven...

Dragen jongeren een bepaalde verantwoordelijkheid jegens de maatschappij.

Het SMERIGSTE is toch wel dat NIET GEVACCINEERDEN een SCHULDGEVOEL wordt aangesmeerd !

Terwijl zij zich juist ZELF SCHULDIG maken aan ANGSTVERSPREIDING EN MOORD.

Doelende op de AFSCHALING van de REGULIERE ZORG waar vooral OUDEREN van afhankelijk zijn .

 

Ook in de TOESPRAAK van Ab Osterhaus komt het op het woordje IEDEREEN aan .

MITS IEDEREEN ZICH LAAT VACCINEREN

Wel te verstaan !

 

FUCK DIE FARMACIE HOER

AB OSTERHAUS

 

Let vooral op de JA knikker...

Dat soort typetjes moeten de ILLUSIE aanwakkeren dat Ab Osterhaus GELIJK zou hebben.

Een TRUC die vaak wordt gebruikt om het ONDERBEWUSTZIJN te manipuleren .

 

( GEEN STIJL heeft daar 2 goede VIDEOCLIP voorbeelden van )

1. Zo knikt de man rechts achter continue JA zolang Hans Nijenhuis in het programma JINEK aan het woord is.

2. Zo knikt de man rechts achter steeds JA zolang Femke Halsema aan het woord is.

https://www.geenstijl.nl/5146241/complot/

TIP: 12-02-2021 https://www.company-optimizer.nl/verzamel-jij-ja-knikkers-of-nee-knikkers/

 


Het 6 Stappen Openingsplan

Van de ( R ) OVERHEID ( plaatje onder )

Geeft eigenlijk al aan dat het OUDE NORMAAL voorgoed verleden tijd is .

 

Zo staat er NERGENS ook maar IETS in over het OPHEFFEN van de MONDKAPJESPLICHT !

 

Tegen de tijd dat de GRIEPVIRUSSEN weer de kop opsteken...

AUGUSTUS - SEPTEMBER

Worden ALLE VERSOEPELINGEN waarschijnlijk NET ZO SNEL weer TERUGGEDRAAID

 

Het zou mij ZELFS NIET VERBAZEN wanneer de SCHULD daarbij wordt afgewenteld...

Op AL DIEGENEN die zich NIET hebben laten VACCINEREN !

 

HUGO DE JONGE is daar aan het begin van bovenstaande video DUIDELIJK GENOEG over !

 

OF DE MAATREGELEN WORDEN OPGEHEVEN...

HANGT AF VAN DE VACCINATIEGRAAD EN DE MUTATIES .

OFWEL

Pas als IEDEREEN gevaccineerd is

IEDEREEN

SMERIGE FASCIST

 

Er is amper iets bekend over die corona vaccins.

Desalniettemin wordt als het aan RUTTE en de JONGE ligt IEDEREEN gevaccineerd !

TIP: 24-03-2021 https://www.trouw.nl/opinie/minister-de-jonge-moet-zelf-ook-geen-nepnieuws-over-vaccins-verspreiden~b4265c03/

 

Experimenteel

CITAAT: "Er is dus nog zoveel ONBEKEND, dat DEFINITIEVE UITSPRAKEN over werkzaamheid en veiligheid NIET MOGELIJK zijn . Dit wordt onderstreept door het feit dat het European Medicine Agency (EMA) de vaccins VOORLOPIG heeft GOED GEKEURD tot 2023 .

PAS DAN ZIJN DE ONDERZOEKEN AFGEROND ."

 

OPMERKING:

Op zich al merkwaardig...

Dat die vaccins worden goed gekeurd...

Terwijl het onderzoek nog steeds in volle gang is ?!?

 

Wybren van Haga op z'n Best

 

Wanneer iemand komt te overlijden

En daarbij POSITIEF is getest op CORONA zijn het

CORONA SLACHTOFFERS !

Maar zodra iemand sterft

NA VACCINATIE

Is de oorzaak ouderdom en onderliggende ziektes ?


Hoe de ( r ) overheid de boel besodemieterd

WIST U DAT DE ( R ) OVERHEID DE BOEL

BESODEMIETERD...

WANNEER ZIJ SPREEKT OVER HET

AANTAL GEVACCINEERDEN ?

DE ( R ) OVERHEID LIJDT AAN GOK VERSLAVING


De tunnelvisie van Hugo de Jonge

 

Hugo de Jonge wordt verzocht...

Alternatieven te onderzoeken voor het vaccineren.

Waarop Hugo de Jonge antwoord:

DAAR ZOU IK ZEKER NIET OP REKENEN

VACCINATIE IS HET ENIGE WAT ECHT HELPT

Hugo heeft het verder over...

INTERNATIONALE SAMENWERKING

VACCINATIE heeft weinig te maken met bescherming...

DE GLOBALE AGENDA VAN DE ELITE KLASSE !


Stel uzelf de volgende vraag:

 

"Zou u zich laten VACCINEREN als u wist dat NIEMAND anders het doet ?"

Waarschijnlijk NIET !

 

Wanneer de MEDIA echter aangeeft

Dat steeds meer mensen zich zouden laten vaccineren...

Waarschijnlijk WEL !

 

ZOIETS NOEMEN WE OOK WEL

MANIPULATIE

 

Zeg eens eerlijk:

 

"Hoe GEMAKKELIJK bent U te MANIPULEREN ?"

 


CORONA PRULLENBAK VACCINS

 

Hoewel VEEL mensen een OPROEP krijgen

Om zich te laten VACCINEREN...

Komen er slechts WEINIGEN opdraven !

 

Ondanks dat het RIVM claimt

Dat inmiddels 5,6 MILJOEN mensen gevaccineerd

zouden zijn, waarvan 1,8 MILJOEN MENSEN zelfs 2x .

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/cijfers-vaccinatieprogramma

 

Belanden VEEL VACCINS in de PRULLENBAK

 

In de hoop VERSPILLING tegen te gaan

Hebben een aantal huisartsen een website opgezet...

In een poging om die PRULLENBAK VACCINS alsnog aan de MAN / VROUW te kunnen slijten .


CORONA

Waar een GRIEP virus variant...

Al niet goed voor is .

Een nagenoeg onschuldig virusje...

Waar notabene MILJARDEN AAN BELASTINGGELD aan wordt VERSPILD

 

GOUDEN TIJDEN

Voor FRAUDEURS en OPLICHTERS

 

Sywert van Lienden

MAG DAN ZIJN MONDKAPJESWINST STEEVAST ONTKENNEN...

MAAR DE WAARHEID KOMT VROEG OF LAAT TOCH NAAR BUITEN

Hij zou een SLORDIGE 9 MILJOEN hebben verdiend aan die MONDKAPJES ZWENDEL !

31-05-2021 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sywert-van-lienden-hield-minstens-9-miljoen-euro-over-aan-mondkapjeshandel~b112ca69/

 

CITAAT: "Sywert van Lienden is MULTIMILJONAIR geworden met de HANDEL IN MONDKAPJES.

Hij heeft eind vorig jaar 9 MILJOEN EURO WINST ondergebracht in een bedrijf waarvan hij via een stichting bestuurder is. Daarnaast ontvingen hij en zijn compagnons ook nog managementvergoedingen."

Het handelt om zijn B.V. "Relief Goods Alliance"

Zijn 2 compagnons verdienden daarbij minstens 5,7- en 5,4 miljoen euro.

 

 

Laat ik voorop stellen...

Dat het NIET aan de GEVACCINEERDEN is om

ONGEVACCINEERDEN

Op eender welke wijze dan ook

Te DWINGEN - EMOTIONEL te CHANTEREN - Te VERPLICHTEN

Om zich OOK te laten VACCINEREN !

 

De GRONDWET claimt immers...

Dat EEN IEDER volgens de WET GELIJK is .

Niet GEVACCINEERDEN hebben dus DEZELFDE RECHTEN als wel GEVACCINEERDEN !

 

Althans zo zou het wel moeten zijn wanneer men...

De RECHTEN van ELK INDIVIDU zou RESPECTEREN !!

 

MARK RUTTE en HUGO DE JONGE

Laten echter zien dat het er in de praktijk heel anders aan toe gaat !!!

Hugo de Jonge wil vaccinatiepaspoort op 21 juni invoeren

05-05-2021 https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/05/hugo-de-jonge-vaccinatiepaspoort-invoeren/

 

Veel mensen laten zich enkel en alleen vaccineren...

Omdat ze onderhand hun VRIJHEID terug willen .

Die mensen zou ik willen zeggen...

VERGEET HET MAAR !

 

Wie eenmaal z'n VRIJHEID OPGEEFT voor een beetje SCHIJNVEILIGHEID...

Krijgt die NOOIT meer terug !!

 

Desalniettemin...

Bestaat er een veel gemakkelijkere manier...

Om die eenmaal VERLOREN VRIJHEID terug te krijgen .

 

Simpelweg door die DICTATORS af te zetten...

Kunt u uw GESTOLEN VRIJHEID weer terug veroveren !

 

VACCINATIE

BEWIJZEN - DOCUMENTEN - PASPOORTEN

ZIJN IN STRIJD MET ARTIKELEN IN DE GRONDWET !!!

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten

 

ART 1  - WETTELIJK VERBOD OP DISCRIMINATIE !

NIET GEVACCINEERDEN WORDEN OVERAL VAN UITGESLOTEN

DAT IS EEN VORM VAN DISCRIMINATIE !

 

ART 11 - ONAANTASTBAAREID VAN HET LICHAAM !!

HET STAAT EEN IEDER VRIJ OM ZICH AL DAN NIET

TE LATEN VACCINEREN !

 

ART 15 - VRIJHEIDSONTNEMING !!!

DE CORONA MAATREGELEN

1 1/2 meter uit elkaar - verzoek thuis te blijven - mondkapjesplicht - avondklok

ONTNEMEN IEDEREEN DE VRIJHEID !

 

DE EUROPESE UNIE IS AL BEGONNEN...

MET HET ONTWIKKELEN VAN EEN ILLEGAAL...

BOVENDIEN ZINLOOS VACCINATIE DOCUMENT.

 

ZIJNDE ÉÉN VAN DE MAATREGELEN

DIE DOOR MILJARDAIR BILL GATES WERDEN GEÏNTRODUCEERD

TIJDENS ZIJN TOESPRAAK

IN HET "TED" PRAATPROGRAMMA IN 2015

 

EVENALS DE OVERIGE MAATREGELEN WAARONDER

"SOCIAL DISTANCING"

 

Verder werden TRACERINGSPROJECTEN besproken waarmee men van IEDEREEN

OP ELK WILLEKEURIG MOMENT

De GEOLOGISCHE POSITIE kan bepalen...

Hetgeen zich vertaalt in de CORONA APP !

18-03-2020 https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/03/18/bill-gates-calls-for-national-tracking-system-for-coronavirus-during-reddit-ama/#2f5cbb296a72

 

De EUROPESE UNIE onderzoekt de mogelijkheid om een VACCINATIE DOCUMENT in te voeren .

Niet alleen DISCRIMINEREND maar het DRUIST OOK IN tegen...

"DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE MENS"

 

Als iemand de risico's van het vaccineren wil nemen...

Terwijl bekend is dat vaccin fabrikanten ernstige bijwerkingen verzwijgen

Om zodoende haar lucratieve inkomsten niet in gevaar te brengen...

( Minus de ONTWIKKELINGSKOSTEN van het CORONA VACCIN

Minus de PRODUCTIEKOSTEN van 100-en miljoenen zo niet miljarden vaccins

Plus de gewoonlijk AANZIENLIJKE WINSTMARGE voor haar top en aandeelhouders . )

 

Dan moeten gevaccineerden achteraf niet lopen mekkeren

Wanneer zich ERNSTIGE BIJWERKINGEN mochten voordoen .

 

Zij waren immers van te voren op de gewaarschuwd

En hebben die goedbedoelde adviezen genegeerd !

 

Mochten de gevaccineerden besmet worden...

Moeten zij ook niet tegen ongevaccineerden lopen kankeren .

Want dan is eindelijk CONCREET BEWIJS geleverd dat die VACCINS NIET WERKEN !

 

Ga niet blindelings af op de GEBREKKIGE INFORMATIE die de politiek verstrekt .

Die malloten vormen slechts een DOORGEEFLUIK van informatie die FARMACEUTEN kwijt willen .

 

NEGATIEVE INFORMATIE betreffende ERNSTIGE BIJWERKINGEN worden MOEDWILLIG VERZWEGEN

Daar zal bij ongewijzigd politiek beleid ook in de toekomst niets aan veranderen!

 

Politici hebben in de regel nergens verstand van .

Zij laten zich derhalve vaak beraden door zogenaamde "experts" .

 

Bij die zogenaamde "experts" komt het niet zozeer aan op kennis uit gedegen onderzoek...

Maar op ongegronde aannames en speculaties...

Omdat ze simpelweg niets hebben om datgene wat zij meten mee te vergelijken .

 

Ze gaan er voor het gemak van uit dat medicijnen en vaccins voor iedereen zouden werken .

Vergeten daarbij dat elk individu unieke eigenschappen bezit en elk lichaam anders kan reageren...

Op de stoffen die in medicijnen en vaccins voorkomen .

Vandaar dat medicijnen en vaccins jaarlijks veel slachtoffers maken !

 

Bent u gezond

Laat u dan GEEN medicijnen en vaccins voorschrijven.

 

Wilt u gezond blijven

Eet dan gezond voedsel

Fruit en groenten en sappen zitten voordevol vitaminen.

(  Tenminste als deze niet teveel zijn verontreinigd dor met name overdadig gebruik van bestrijdingsmiddelen )

 

Vergeet ook niet op tijd wat te doen aan lichaamsbeweging

Zeker onder de huidige corona maatregelen en restricties

 


 

Wat betreft de...

VOLKSGEZONDHEID

Komen die "RAADGEVERS" vaak uit het milieu van de FARMACEUTISCHE INDUSTRIE .

 ( LOBBYISTEN dan wel VOORMALIG WERKNEMERS dan wel MEDE AANDEELHOUDERS )

 

BELANGENVERSTRENGELING

Oeps...

De politiek correcte benaming is immers...

“SCHIJN VAN BELANGENVERSTRENGELING”

 

Maar wij weten wel beter toch ?

Is vaak in meer of mindere mate vertegenwoordigd .

 

Zeker binnen de pseudo / nep wetenschap van...

"DE WERELD VAN DE PSYCHIATRIE"

 

Waarbij ik verwijs naar haar handboek

DSM-5

BOORDEVOL DUBIEUZE SYNDROMEN

Waar de farmaceutische industrie flink aan verdiend !

https://www.dsm-5.nl/producten/dsm5_handboek

 


 

B I J   D E

F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

L I G T   D E   F O C U S   O P   G E L D   V E R D I E N E N

V O O R   H A A R   T O P M A N A G E R S   E N   A A N D E E L H O U D E R S !

 

D A T   H U N   P R O D U C T E N   S L A C H T O F F E R S   M A K E N

21-10-2019 https://www.trouw.nl/nieuws/400-000-doden-het-megaproces-tegen-de-farmaceutische-industrie-begint~b095582d/

D A A R   L I G G E N   Z I J   N I E T   W A K K E R   V A N

W A N T   D A T   I S   E E N

"I N G E C A L C U L E E R D   R I S I C O"

 

"Ingecalculeerd risico" tussen aanhalingstekens...

Omdat farmaceuten in de regel

IMMUNITEIT

Krijgen van rechtsvervolging ten gevolge van...

ERNSTIGE BIJWERKINGEN dan wel STERFTE TEN GEVOLGE VAN !

10-10-2020 https://www.ad.nl/binnenland/bijwerkingen-over-vijf-jaar-bij-coronavaccin-dan-betaalt-nederland-mee-aan-schadeclaims~a2b1e518/

De ( R ) OVERHEID staat BORG !

Dat betekend dat...

De BURGER opdraait voor de RISICO'S ( INCLUSIEF OVERLIJDEN ) voortvloeiende uit het VACCINEREN...

En daarbij ook nog eens de REKENING mag BETALEN van EVENTUELE RECHTSZAKEN...

Die EVENTUELE SLACHTOFFERS tegen de FARMACEUTEN AANSPANNEN .

 

19-01-2021: 33 Ouderen in Noorwegen overleden NA vaccinatie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/19/33-bejaarden-overleden-na-coronavaccin-in-noorwegen-geen-duide/

08-02-2021 15 Ouderen in Nederland overleden na vaccinatie https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/02/lareb-vaccinatie/

25-01-2021 Vaccinatie kan net het laatste zetje zijn https://www.ad.nl/binnenland/vaccinatie-kan-net-het-laatste-zetje-zijn~aaeb45bc/

 

V A N D A A R   M I J N   S I M P E L E   P L E I D O O I

“L A A T   U W   K E U S   N I E T   A F H A N G E N   V A N   D E   G E B R E K K I G E   E E N Z I J D I G E   I N F O R M A T I E

D I E   D E   ( R ) O V E R H E I D   E N   D E   F A R M A C E U T I S C H E   M A F F I A   V E R S T R E K K E N”

 

O V E R W E E G    Z O R G Z U L D I G   D E   V O O R -   E N   N A D E L E N

V O O R   U   B E S L U I T   Z I C H   A L   D A N   N I E T   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N

 

H E T   M O G E   D U I D E L I J K   Z I J N   D A T   D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

W E L L I C H T   É É N   V A N   D E   I N V L O E D R I J K S T E   I N D U S T R I E T A K K E N   T E R   W E R E L D   I S

O M D A T   E R   J A A R L I J K S   V O O R   V E L E   M I L J A R D E N   I N   W O R D E N   O M G E Z E T

 

V E R K R E G E N   U I T   H E T   L E E D   V A N   M E N S E N

D I E   A A N   D E   M E E S T   U I T E E N L O P E N D E   A A N D O E N I N G E N   E N   Z I E K T E S   L I J D E N

V O O R T V L O E I EN D E   U I T   D E   Z W A R E   I N D U S T R I E Ë N

( D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E   I N B E G R E P E N )

14-04-2020 https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/grote-farmaceutische-bedrijven-zijn-nu-vooral-investeringsmaatschappijen/

 

C I T A A T :

“B I G   P H A R M A   F O C U S T   O P   D E   W I N S T.

W I N S T   D I E   Z E   D A N   E N T H O U S I A S T   U I T D E L E N   A A N   Z I C H Z E L F

E N   H A A R   A A N D E E L H O U D E R S

H E T   O N T W I K K E L E N   V A N   G E N E E S M I D D E L E N   L I J K T   V A A K   S L E C H T S   B I J Z A A K   T E   Z I J N.

'T H E Y   A R E   O N L Y   I N   I T   F O R   T H E   M O N E Y.'"

30-04-2020 https://decorrespondent.nl/11195/de-prijzen-van-geneesmiddelen-kunnen-echt-wel-lager/696890362080-81f500e9

 


 

M E D I C I J N E N   E N   V A C C I N S   T E G E N   Z I E K T E S   D I E   I N   H O O F D Z A A K 

T E   W I J T E N  Z I J N   A A N   H E T   W E R K E N   M E T   G I F T I G E   S T O F F E N

 

D A N   W E L   H E T   I N A D E M E N   V A N   G I F T I G E   S T O F F E N

A F K O M S T I G   U I T   D E   C H E M I S C H E -,   P E T R O C H E M I S C H E  E N   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E   Z E L F

 

 1. L I J M P R O D U C T E N - A S T M A - D U I Z E L I G H E I D - H O O F D P I J N - M I S S E L I J K H E I D - H A R T K L O P P I N G E N 

S C H A D E   A A N   H E T   Z E N U W S T E L S E L - S C H I L D E R S Z I E K T E ( O P S )

B E W U S T Z I J N S -   E N   W A A R N E M I N G S S T O O R N I S S E N   E T C.

https://www.duurzaammbo.nl/media/cge/CDelektronl/CDromelektro/milieuitems/items/lijmen.htm

 

 1. V E R F P R O D U C T E N - C A R C   E E N   V E R F L A A G   D I E   I N   D E   P E R I O D E   1 9 8 4 - 2 0 0 6   O.A.   D O O R   D E F E N S I E W E R D   G E B R U I K T   E N   W A A R   D E   S C H A D E L I J K E   S T O F F E N   H D I   E N   C H R O O M - 6   I N   V O O R K O M E N.

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/187703-chroomvergiftiging-overmatige-blootstelling-aan-chroom.html

 

A N N O   2 0 1 8   W E R K T   D E F E N S I E   W E L I S W A A R   M E T   E E N   N I E U W E   P R I M E R

M A A R   D I E   B E V A T   D U B B E L   Z O V E E L   C H R O O M - 6

 

C I T A A T :

D E   O U D E   V E R F   M A G   S I N D S   2 0 1 2   N I E T   M E E R   W O R D E N   G E B R U I K T

O M D A T   E R   T E   V E E L   O P L O S M I D D E L E N   I N   Z I T T E N.

 

O M   T E   V O L D O E N   A A N   D E   W E T G E V I N G   D A A R O V E R

N E G E E R D E   D E F E N S I E   A N D E R E   W E T G E V I N G   D I E   B E P A A L T   D A T   H E T   G E B R U I K

V A N   D E   K A N K E R V E R W E K K E N D E   S T O F   C H R O O M - 6   M O E T   W O R D E N   V E R M I N D E R D

 

D A T   B L I J K T   U I T   D E   S T U K K E N   D I E   N I E U W S U U R   H E E F T   I N G E Z I E N.

 

B E G R I J P T   U   D A T   N O U ?

06-04-2020 https://www.trouw.nl/nieuws/dubbel-leed-voor-defensiepersoneel-ook-blootgesteld-aan-een-ziekmakende-coating~b943d5dd/

21-10-2018 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2255843-dubbel-zoveel-giftig-chroom-6-in-nieuwe-verf-defensie.html

 

H E T   I S   D E   T A A K   V A N  D E   (  R ) O V E R H E I D   O M   E R O P   T O E   T E   Z I E N

D A T   H E T   G E B R U I K   V A N   G I F T I G E   S T O F F E N   D I R E C T   W O R D T   G E S T A A K T

Z O D R A   B E K E N D   W O R D T   G E M A A K T   D A T   H E T   O M   G I F T I G E   S T O F F E N   H A N D E L T

 

T E N M I N S T E   A L S   D E   ( R ) O V E R H E I D   D E   J U I S T E   P R I O  I T E I T E N   Z O U   S T E L L E N

E E N   G O E D E   R E G E R I N G   S T E L T   D E   G E Z O N D GH E I D   V A N   H A A R   B U R G E R S   V O O R O P

 

M A A R   D A A R   L A A T   D E   ( R ) O V E R H E I D    H E T   J U I S T   V A A K   A F W E T E N

D I E   O N N O Z E L A A R S   V E R T R O U W E N   T E V E E L   O P   Z E L F R E G U L E R I N G

B I N N E N   Z O W A T   E L K E   T A K   V A N   D E   I N D U S T R I E

 

O P M E R K I N G: O O K   I N   W O N I N G B O U W V E R F   Z I T   V A N D A A G   D E   D A G   N O G   S T E E D S   R O T Z O O I

Z O   R A AK T E   I K   E N K E L E   J A R E N   G E L E D E N   T I J D E L I J K   V E R L A M D

T O E N   E E N   S C H I L D E R   E E N   P O T   V E R F   O P E N M A A K T E

I K   K O N   N O G   N E T   D E   W O O N K A M E R   B E R E I K E N   V O O R A L E E R  I K

L A N G U I T   G E S T R E K T   O P   D E   V LO E R   B E L A N D D E

 

E N K E L E   M I N U T E N   L A N G   H O O R D E   E N   Z A G   I K   A L L E S   O M   M E   H E E N

MA A R   W A S   N I E T   I N   S T A A T   O M   M I J N   A R M E N   E N   B E N E N   T E   B E W E G E N

L A A T   S T A A N   O M   H U L P   T E   R O E P E N

H E T   W A S   E E N   O N W E Z E N L I J K   G E V O E L

 

O N S   K O N I J N   S T I E R F   N O G   D I E Z E L F D E   D A G

( D E   V E R F D A M P   V E R V L U C H T I G D   N A   V E R L O O P  V A N   T I J D

M A A R   B L I J F T   T O C H   N O G   G E R U I M E   T I J D   I N   D E   W O N I N G   H A N G E N

D U S   G O E D  B L I J V EN   V E N T I L E RE N

 

D E   V E R F   D E K T E   I N   E E R S T E   I N S T A N T I E   N I E T   G O E D

D E   S C H I L D E R S   K R E G E N   D E   S C H U L D

O M D A T   Z I J   S L E C H T   W E R K   Z O U D E N   H E B B E N   A F G E L E V E R D

 

L A T E R   B L E E K   D A T   E R   T E V E E L   O P L O S M I D D E L E N

I N   D E   V E R F   B L E K E N   T E   Z I T T E N

W A A R D O O R   D E Z E   N I E T   D E K T E

E N   W E R D E N   D E   D E U R E N   M E T   E E N   A N D E R E   P A R T I J   V E R F   O V E R G E S C H I L D E R D

 

S I N D S   D E   7 0 'e r   J A R E N   W E R D   O O K   L O O D   G E B R U I K T   I N   W O N I N G B O U W V E R F.

18-12-1997 https://www.cobouw.nl/marktontwikkeling/nieuws/1997/12/fransen-gaan-oude-huizen-schonen-van-giftige-verf-101173781

 

L O O D V E R G I F T I G I N G   K A N   D I V E R S E   C H R O N I S C H E   A A N D O E N I N G E N   V E R O O R Z A K E N

009-06-1992 https://www.ntvg.nl/artikelen/vergiftiging-door-lood/volledig

 

E I G E N L I J K   G A A T   D A T   V E R H A A L   O P   V O O R   A L L E   V E R G I F T I G I N G E N

M E T   Z W A R E   M E T A L E N

 E N   D A T   Z I J N   E R   N O G A L   W A T

https://miske.infoteur.nl/specials/metaalvergiftiging.html

 

D I T   S O O R T   Z A K E N   W O R D T   I N   D E   R E G E L    L A N G E   T I J D   V E R Z W E G E N

E N   H E T   D U U R T   E E N   E E U W I G H E I D   V O O R A L E E R   M E N   O V E R G A A T

T O T   H E T   U I T K E R E N   V A N   S M A R T E N G E L D

 

T E R W I J L   J E   A L S   S  L A C H T O F F E R

V A A K   D E   R E S T   V A N   J E   L E V E N

L A S T   B L I J F T   H O U D E N   VAN   DE   O P G E L O P E N   C H R O N I S C H E   K L A C H T E N

 

H E T   Z A L   D U I D E L I J K   Z I J N   D A T   M E T   D E   K O M S T   V A N   D E E L T I J D   /   P A R T T I M E   B A A N T J E S

H E T   O O K   S T E E D S   M O E I L I J K E R   W O R D T   O M   T E   B E W I J Z E N

B I J   W E L K   B E D R I J F   J E   D I E   C H R O N I S C H E   A A N D O E N I N G E N   H E B T   O P G E L O P E N

 

D U S   K U N   J E   V E R D E R   F L U I T E N   N A A R   E E N   F I N A N C I É L E   C O M P E N S A T I E

K O M EN    D I E   B E D R I J V E N   D A A R   E V E N   M O O I   ME E   W E G !

 


 

E E N   A N D E R   P U N T   I S   V O E D I N G

A L S   D E   ( R )  O V E R H E I D   E R   O O K   M A A R   I E T S   A A N   G E L E G E N   Z O U   Z I J N

D A T   D E   B E V O L K I N G   G E Z O N D   B L I J F T

A L   W A S   H E T   M A A R   O M   D E   Z O R G K O S T E N   T E   B E T E U G E L E N

 

D A N   H A D   Z I J   E E N   V E R B O D   I N G E V O E R D

O P   D E   P R O D U C T I E   V A N   V O E D I N G S P R O D U C T E N   D I E

 

T E   V E T   ( K A A S   E N   V L E E S   P R O D U C T E N )

T E   Z O E T   (   F R I S D R A N K,   G E B A K   E N   K O E K   P R O D U C T E N )

T E   Z O U T   ( C H I P S,   K A N T   E N   K L A R E   P R O D U C T E N,   V L E E S )

Z I J N

 

O O K   L I G H T   P R O D U C T E N   B L I J K E N   N I E T   Z O   G E Z O N D   T E   Z I J N   A L S   W O R D T   G E C L A I M D

https://drogespieren.nl/gezondheid/waarom-je-light-producten-beter-kunt-laten-staan

https://www.dietist-tom.be/2019/09/27/zijn-light-producten-gezonder-of-niet/

EE T   L I E V E R   V O L D O E N D E   V E R S   F R U I T

D A N   W E L   V E R S   G EP E R S T   S A P

V O O R   D E   B R O O D N O D I G E   V I T A M I N E S

 


 

E E N   3e   P U N T    D A T   I K   H I E R B I J   Z O U   W I L L E N   A A N H A L EN

I S   D A T   W E   T E   W E I N I G   B E W E G E N

 

D E   M E E S T E N   G A A N   L I E V E R   M E T   D E   A U T O,   B U S,   M E T R O   E N    T R E I N

D A N   M E T   D E   F I E T S   O F   T E   V O E T

 

M E T   H E T   C O R O N A B E L E I D   V O O R   O G E N

Z I T T E N   D E   M E E S T E   M E N S E N   Z I C H   W A A R S C H I J N L I J K

U I T   P U R E    F R U S T R A T I E   V O O R   D E   T V   Z I C H   V O L P R P P E N D   M E T   J U N K F O O D

E N   K O M E N   D E R H A L V E   A L   H E L E M A AL   N I E T   M E E R   I N   B E W E G I N G

 


 

O M   H E T   V A C C I N E R E N   T E R U G   T E   K O M E N

W A N T   D A A R   G A A T   H E T   I M M E R S   O P   D E Z E   P A G I N A   O V E R

 

 

R O E L   C O U T I N H O,   D E   V O O R G A N G E R   V A N   J A A P    V A N   D I S S E L

A L S   H O O F D   V A N   H E T   R I V M

 

H E E F T   F E L L E   K R I T I E K   O P   H E T   O V E R H E I D S B E L E I D

W A N T   N E D E R L A N D   Z O U   T E   L A K S   Z I J N   M E T   H E T   V A C C I N E R E N   V A N   D E   B E V O L K I N G

T E N   O P Z I C H T E   V A N   D E   L A N D E N   O M   O N S   H E E N

 

R O E L   C O U T I N H O   E N   A B   O S T E R H A U S   V E R S C H I J N E N   V A A K   I N   D E   M E D I A

A L S   H E T   E R O M   G A A T   E E N   V A C C I N A T I E P L I C H T   I N   T E   V O E R EN

 

M A A R R U H H H . . .

W W   M O E T E N   O N S   N I E T   V A N   D E   W I J S   L A T E N   B R E N G E N

D O O R   B E S C H U L D I G I N G E N   V A N   D A T   S O O R T   N E P   W E T E N S C H A P P E R S

D A T   Z I C H   S C H U L D I G   M A A K T   A A N   D E

"S C H I J N   V A N"   B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

W A A R O V E R   I K   E E R D E R   S P R A K

 

R O U L   C O U T I N H O   W E R D   N A M E L I J K   T E N   T I J D E   V A N   D E   M E X I C A A N S E  G R I E P

D O O R   H U I S A R T S   H A N S   V A N   D E R   L I N D E   B E S C H U L D I G D   V A N   B E L A N G E N   V E R S T R E N G E L I N G

H A N S   V A N   D E R   L I N D E   T W I J F E L T   V E R D E R   A A N   H E T   N U T

V A N   G R I E P V A C C I N S

 

E N   W I J S T   D A A R B I J   O P   D E   B E L A N G E N V E R S T R E N G L I N G

T U S S E N   G E Z O N D H E I D S A D V I S E U R S   E N   D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N  U S T R I E

26-09-2012 https://www.trouw.nl/nieuws/rechtbank-huisarts-mag-rivm-betichten-van-belangenverstrengeling~b36a7ff0/

 

O P M E R K I N G :

W E   M O E T E N   B O V EN D I E N   N I E T   V E R G E T E N

D A T   D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E   E E N   F L I N K   A A N T A L   L O B B Y I S T E N

I N   D I E N S T   H E E F T   D I E   Z I C H   B I N N E N   D E

G E Z O N D H E I D S R A D E N,   A D V I E S O R G A N E N   E N   D E   ( R )  O V E R H E D E N   Z E L F   H E B B E N   G E N E S T E L D

03-09-2015 https://www.bnr.nl/nieuws/10026397/farmaceutische-industrie-heeft-touwtjes-in-handen

 


 

H E T   S C H A N D A A L   R O N D O M   D E   M E X I C A A N S E   G R I E P

W A A R   H E T   R I V M   B I J   B E T R O K K E N   W A S

 

D E   W H O   S C H R E E U W T   M O O R D   E N   B R A N D

M A A K T   Z I C H   D A A R B I J   Z E L F   S C H U L D I G   A A N   B EL A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

04-06-2010 https://www.businessinsider.nl/belangenverstrengeling-bij-mexicaanse-griep-advies-who/

 

D E   H O O F D R O L S P E L E R S   I N   D E Z E   A F F A I R E

U   R A A D T   H E T   V A S T   A L   W E L

 

A B   O S T E R H A U S   ( v i r o l o o g   e n   a d v i s e u r   v a n   d e   g e z o n d h e i d s r a a d 

e n   a d v i s e u r   v a n   A B   K L I N K   ( C D A   m i n i s t e r   v a n   v o l k s g e z o n d h e i d )

 

R O U L   C O U T I N H O   ( d i r e c t e u r   C i B   /   R I V M   e n   v a c c i n a t i e    c a m p a g n e   l e i d e r ).

 

N E D E R L A N D   S C H A F T T E   T I J D E N S   D E Z E   P A N I E K Z A A I E R I J

R O N D O M   D E   M E X I C A A N S E   G R I E P

 3 4   M I L J O E N   V A C C I N S   A A N

V A N   Z O 'N  1 0   E U R O   P E R   S T U K   ( 3 4 0   m i l j o e n   e u r o ).

30-09-2011 https://www.zorgvisie.nl/onderzoek-naar-farmaceutische-industrie-bij-mexicaanse-griep-zvs012376w/

09-01-2012 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/welke-belangen-zijn-er-precies-verstrengeld-rondom-het-griepvaccin/

 

D A A R B I J   K O M T   N O G   D A T   A B   O S T E R H A U S   1 0 %   A A N D E L E N   I N   V I R O C L I N I C S   H A D

E E N   F A R M A C E U T I S C H   O N D E R Z O E K S B U R E A U

M E T   B A N D E N   M E T   V A C C I N B E D R I J F   G L A X O S M I T H K L I N E

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

01-10-2009 https://www.nursing.nl/kamer-eist-einde-aan-dubbelrol-van-viroloog-ab-osterhaus-nurs005280w/

 

 D E   ( R ) O V E R H E I D   L E G D E   A L L E E N   A L   5   M I L O E N   E U R O   A P A R T   V O O R   S C H A D E C L A I M S

R O N D OM   D E   S L A A P Z I E K T E   N A R C O L E P S I E   O N T S T A A N   D O O R   H E T

G R I E P V A C C I N   P A N D E M R I X   V A N   G L A X O S M I T H K L I N E

W A A R A A N   Z O 'N   1 . 3 0 0   M E N S E N   L E D E N   N A D A T   Z I J   H E T   V A C C I N   K R E G E N   T O E G E D I E N D

01-09-2016 https://nos.nl/artikel/2129395-nederland-aansprakelijk-gesteld-voor-vaccinatie-mexicaanse-griep.html

20-09-2018 https://nos.nl/artikel/2251232-ministerie-trekt-miljoenen-uit-voor-schikkingen-na-vaccin-mexicaanse-griep.html

20-10-2020 https://www.parool.nl/nederland/les-van-mexicaanse-griep-nederland-zal-straks-massaal-bijwerkingen-melden~b6c1565a/

TIP: https://robertpostnl.wordpress.com/2012/10/10/ab-klink-eerlijk-raad-van-state-doofpot-fabriek/

 

O P M E R K I N G :

H E T   I S   S O W I E S O   A L   H A R T S T I K K E   B E Z O P E N

D A T   F A R M A C E U T I S C H E   B E D R I J V E N   1 0 0 'E N   M I L J O E N E N   V E R D I E NE N   A A N   V A C C I N S

E N   D E   ( R ) O V E R H E I D   ( U   A L S   B E L A S T I N G   B E T A L E R )

N I E T   A L L E E N   D E   R I S I C O 'S   V A N   E V E N T U E L E   E R N S T I G E   B I J W E R K I N G E N   M A G   N E M E N

M A A R   O O K   N O G  E E N S   M A G   O P D R A A I E N   V O O R   D E   S C H A D E C L A I M S

Z I J   D E   L U S T E N   U   D E   L A S T E N

 


 

D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E :

D E   H A M V R A A G   D I E   O N S   Z O U D E N   M O E T E N   S T E L L E N:

"K U N N E N   W I J   O N S   L E V E N    W E L   A A N   D E   F A R M A C E U T I S C H   I N D U S T R I E   T O E V E R T R O U W E N   ? ! ?"

 

C I T A A T :

“T H E   G L O B A L   P H A R M A C E U T I C A L   I N D U S T R Y   H A S   R A C K E D   U P   F I N E S   O F   M O R E   T  H E N

1 1   B I L L I O N   D O L L A R S   I N   T H E   P A S T   T H R E E   Y E A R S   F O R   C R I M I N A L   W R O N G D O I N G

I N C L U D I N G   W I T H H O L D I N G    S A F E T Y   D A T A   A N D   P R O M O T I N G   D R U G S   F O R   U S E   B E Y O N  D

T H E I R   L I C E N S E D   C O N D I T I O N S”

 

V E R T A L I N G :

“D E   W E R E L D W I J DE    F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E   HEE E F T   D E   A F G E L O P E N   3   J A A R

V O O R   M E E R   D A N   1 1   M I L J A R D   A A N   B O E T E S   O P G E L E G D   G E K R E G E N

V O O R   C R I M I N E L E   O V E R T R E D I N G E N

W A A R O N D E R   H E T   A C H T E R H O U D E N   V A N   V E I L I G H E I D S G E G E V E N S   E N   H E T   P R O M O T E N   V A N

M E D I C I J N E N  V O O R   G E B R U I K   B U I T E N   H U N   V E R G U N N I N G S V O O R W A A R D E N"

21-09-2012 https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/drug-giants-fined-11bn-criminal-wrongdoing-8157483.html

 

O P M E R K I N G :

D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E   B L I J K T   I N   D E   L O O P   D E R   T I J D

N I E T   B E P A A L D   E E N   GO E D E   R E P U T A T I E   T E   H E B B E N   O P G E B O U W D

G E Z I E N   Z I J   E R N S T I G E   B I J W E R K I N G E N

I N C L U S I E F   O V E R L I J D E N

H E E F T   V E R Z W E G E N

 

E N   D A T   S O O R T   B E D R I J V E N

V E R TR O U W T   U   U W   L E V E N   T O E   ? ! ?

 


 

V A C C I N S :

W A T   Z I T   E R   I N   E E N   G R I E P V A C C I N ?

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321207#

 

F O R M A L D E H Y D E   -   E E N   K L E U R L O O S   G A S   M E T   E E N   P R I K K E L E N D E   G E U R

F E I T :   H E T   I S   G I F T I G   E N   K A N   K A N K E R   V E R O O R Z A K E N

T O E P A S S I N G: A L S   C O N S E R V E E R M I D D E L   I N   L I J M,   S C H O O N M A A K M I D D E L E N   E N   V E R F

 V O L G E N S   M E D I C A L N E W S   T O D A Y   Z E L F S   I N   V A C C I N S

E N   V O L G E N S   H E T   R I V M   I N   D E S I N F E C T I E M I D D E L E N

 

B I J W E R K I N G E N :

I R R I T A T I E   K E E L,  N E U S   E N   O G E N,   H O O F D P I J N,   H U I D I R R I T A T I E   E N   A S T M A

https://nl.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde

https://waarzitwatin.nl/stoffen/formaldehyde

 

D E   G G D   ( G E M E E N T E L I J K E   G E Z O N D H E I D S   D I E N S T )   M A G   D A N   E E N   A R T I K E L   H E B B E N

O V E R   F O R M A L D E H Y D E,   M A A R   M A A K T   F R A P P A N T   G E N O E G   N E R G E N S   M E L D I N G

V A N   F O R M A L D E H Y D E   I N   V A C C I N S

V E R G E T E N   O F   O P Z E T T E L I J K   W E G G E L A T E N   ? ! ?

https://www.ggdzw.nl/formaldehyde/

 

B I J   H E T   R I V M   I S   F O R M A L D E H Y D E   B E K E N D   A L S   Z I J N D E   K A N K E R V E R W E K K E N D

O O K   H I E R   V I N D E N   W E   N I E TS   O V E R   H E T   G E B R U I K   I N   V A C C I N S   T E R U G

V E R G E T E N   O F   O P Z E T T E L I J K   W E G G E L A T E N   ? ! ?

23-09-2015 https://www.rivm.nl/nieuws/alternatieven-mogelijk-voor-middelen-met-kankerverwekkend-formaldehyde

 

A L U M I N I U M   S A L T S   /   A L U M I N I U M   Z O U T E N   -   V A L L E N   O N D E R   D E   V E R Z A M E L N A A M

A L U M I N I U M C H L O O R H Y D R A A T

A L U M I N I U M   Z O U   I N   H E T   D R I N K W A T E R   Z I T T E N   E N   I N   D I V E R S E   G E Z O N D H E I D S P R O D U C T E N

E N   D A T   W O R D T   D A N   A L S   E X C U U S   G E B R U I K T

D A T   A L U M I N I U M   I N   G E R I N G E   M A T E   O N S C H A D E L I J K   Z O U   Z I J N

 

W A T   W O R D T   B E D O E L D   M E T   G E R I N G E   M A T E

E N   W I E   H E E F T   D A T   B E P A A L D

A A N   D E   H A N D   V A N   W A T   S O O R T   O N D E R Z O E K E N   ? ! ?

 

D A T   E R   A L U M I N I U M   I N   H E T   D R I N K W A T E R   Z I T

H O E F T   N I E T   P E R   D E F I N I T I E   T E   B E T E K E N E N

D A T    H E T   O N G E V A A R L I J K   Z O U   Z I J N

E E R D E R   V E R O N T R U S T E N D

 

Z E K E R   W A N N E E R   D I E   A L U M I N I U M   D O O R   L O Z I N G E N   U I T

D E   C H E M I S C H E-  P E T R O C H E M I S C H E   D A N   W E L   P H A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E Ë N

V I A   H E T   R I O O L W A T E R   D A N W E L   I L L E G A L E   L O Z I N G E N

I N   H E T   G R ON D W A T E R   T E R E C H T   I S   G E K O M E N

D A N   W E L   V I A   N E E R S L A G   U I T   D E   S C H O O R S T E N E N

 

F E I T :

H E T   A A N T A L   C H R O N I S C H   Z I E K E N   N E E M T   A L L E E N   M A A R   V E R D E R   T O E

 

C I T A A T :

"O P   1   J A N   2 0 1 8   H A D D E N   9 , 9   M I L J O E N   M E N S E N   I N   N E D E R L A N D

É É N   O F   M E E R   C H R O N I S C H E   A A N D O E N I N G E N

D I T   K O M T   N E E R   M E T   5 8 %   V A N   D E   N E D E R L A N D S E   B E V O L K I N G"

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie#node-aantal-mensen-met-chronische-aandoening-bekend-bij-de-huisarts

Z I E K   W O R D E N   V A N   A L U M I N I U M   N E E

27-06- 2018  https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/kun-je-ziek-worden-door-aluminium-in-vaccins

Z I E K   W O R D E N   V A N   A L U M I N I U M   J A

 02-12-2019 https://fitpro-institute.nl/2019/12/02/het-effect-van-aluminium-op-het-menselijk-lichaam/

 

T H I M E R O S A L   -   E E N   H U L P S T O F   E T H Y L K W I K V E R B I N D I N G   D I E   T U S S E N   1 9 4 0   E N   1 9 7 0

W E R D   G E B R U I K T   V A N W E G E   D E   B A C T E R I E   D O D E N D E   E I G E N S C H A P P E N

 

D E S A L N I E T T E M I N   Z O U   D I T   M I D D E L   V O L G E N S   H E T   R I V M   E C H T  E R   N O G   S T E E D S   I N   S O M M I G E

V A C C I N S   V O O R K O M E N

M A A R   N I E T   I N   N E D E R L A N D S E   V A C C I N S   ? ! ?

 

O P M E R K I N G :

E N   D A A R   M O E T E N    W E   D A N   M A A R   B L I N D E L I N G S   O P   V E R T R O U W E N   ? ! ?

https://www.rivm.nl/thiomersal-in-vaccins

 

C H I C K E N   E G G   P R O T E Ï N E   -   P R O T E Í N E   A F K O M S T I G   V A N   K I P P E N E I E R E N

C I T A A T :

"T H E   I N A C T I V A T E D   I N F L U E N Z A   V I R U S E S   P R E S E N T   I N   V A C C I N E S   A R E   U S U A L L Y   G R O W N   I N S I D E   F E R T I L I Z E D   C H I C K E N   E G G S,  W H E R E  T H E   V I R U S   R E P L I C A T E S.

 

T H E N   T H E   M A NU F A C T U R E R S   S E P E R A T E   T H E   V I R U S   F R O M   T H E   E G G

A N D   I N C L U D E   I T   I N   T H E   V A C C I N E."

 

V E R T A L I N G :

"D E   G E Í N A C T I V E E R D E   I N F L U E N Z A V I R U S S E N   D I E   I N   V A C C I N S   A A N W E Z I G   Z I J N

W O R D E N   M E E S T A L   G E K W E E K T   I N   B E V R U C H T E   K I P P E N E I E R E N

W A A R   H E T   V I R U S   Z I C H   V E R M E E R D E R D.

 

V E R V O L G E N S   S C H E I D E N   D E F A B R I K A N T E N   H E T   V I R U S   V A N   H E T   E I

E N   N E M E N   Z E   H E T   O P   I N   H E T   V A C C I N."

 

G E L A T I N E   -   A L S   S T A B I L I S A T O R   T E R   V O O R K O M I N G   V A N   S C H A D E L I J K E   E F F E C T E N

O N T S T A A N   D O O R   V E R H I T T I N G   D A N   W E L   V R I E S D R O G I N G   V A N   V A C C I N S

B I J   D E   M E E S T E   V A C C I N S   W O R D T   D I E R L I J K E   ( V A R K E N )   G E L A T I N E   G E B R U I K T

 

A N T I B I O T I C A   -   G E B R U I K T   O M   D E   G R O E I   V A N   B A C T E R I E V O R M I N G   T E G E N   T E   G A A N

 

R I S I C O 'S :

B I J   O V E R D O S E R I N G   G I F T I G   V O O R   H E T   G E H O O R   ( O R G A A N   V A N   C O R T I )

E N  V O O R   D E   N I E R E N

D I E   B E I D E N   O N O M K E E R B A A R   B E S C H A D I G D   K U N N E N   W O R D E N

 

O P   D E   W E B S I T E   V A N   D E   ( R )  O V E R H E I D   W O R D E N   W O R D E N   W E   N I E T   V E E L   W I J Z E R

W E R K Z A M E   D E L E N:

H U L P S T O F F E N   ( C O N S E R V E E R M I D D E L E N   -   V U L M I D D E L E N   ( Z O U T ,   G E L A T I N E   EN   S U I K E R )

A L U M I N I U M   Z O U T E N   E N   R E S T S T O F F E N   ( A N T I B I O T I C A )

 

F E I T :

M E T   H E T   O O G   O P   H E T   S T I J G E N D E   A A N T A L   V A C C I N A T I E S

M A G   W E L   E E N S   G E W E Z E N   W O R D E N   O P   H E T   F E I T

D A T   T E V E E L   A N T I B I O T I C A   S C H A D E L I J K   K A N   Z I J N   V O O R   D E   G E Z O N D H E I D

O . A .    D O O R D A T   A N T I B I O T I C A   R E S I S T E N T I E   K A N   O P T R E D E N

https://www.mijngezondheidsgids.nl/organen/organen-organen/meer-antibiotica-nu-leidt-tot-meer-risico-later/

 


 

T S J A

 A L S   A L   H E T   N U T   V A N   D E   J A A R L I J K S E   G R I E P P R I K   W O R D T   G E T W I J F E L D

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/rivm-verliest-rechtszaak-tegen-criticus-griepprik

20-10-2010 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-overbodige-griepprik

 

 E N   O N A F H A N K E L I J K E   O N D E R Z O E K E N   V A N   O N D E R   A N D E R E   H E T   C O C H R A N E   I N S T I T U U T

C L A I M E N   D A T   E R   G E E N   E N K E L   B E W I J S   B E S T A A T   D A T   D E   G R I E P P R I K   W E R K T

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/onrust-over-oproep-osterhaus

 

C I T A A T :

“A N   I N D E P E N D E N T   M E T A - A N A L Y S  I S   O F   V A C C I N E S   A G A  I N S T   I N F L U E N Z A

H A S   F O U N D   T H A T   C L A I M S   O F   B E N E F I T   H A V E   B E E N   S I G N I F I C A N T L Y   E X A G G E R A T E D"

 

V E R T A L I N G :

 “E E N   O N A F H A N K E L I J K E   M E T A - A N A L Y S E   O V E R   H E T   G R I E P V I R U S   W E E S   U I T   D A T   D E   C L A I M S

O V E R   D E   W E R K I N G   A A N Z I E N L I J K   Z I J N   O V E R D R E V E N

19-11-2012 https://www.bmj.com/content/345/bmj.e7856

 

C I T A A T :

 “S O,   W H Y   A R E   W E   V A C C I N A T I N G   S O   M A N Y    P E O P L E   I N   W H O M   W E   H A V E

N O   P R O O F   T H A T   I T   W O R K S ?"

 

V E R T A L I N G :

 “D U S   W A A R O M   V A C C I N E R E N  W E   Z O V E E L   M E N S E N   B I J   W I E   W E   GE E N

B E W I J S   H E B B E N   D A T   H E T   W E R K T ?”

20-10-2014 https://www.bmj.com/content/349/bmj.g6182

 

O P M E R K I N G :

A L S   E R   A L   G E R E D E   T W I J F E L   I S   O V E R   D E   J A A R L I J K S E   G R I E P P R I K

Z O U   J E   J E   E I G E N L I J K   M O E T E N   A F V R A G E N   O F   A L   D I E   A N D E R E

V A C C I N A T I E S   W E L L I C H T   O O K   F L A U W E K U L   Z I J N

Z O A L S   B I J   D E   B A A R M O E D E R H A L S K A N K E R   V A C C I N S

N O T A B E N E   B I J   Z O W E L   J O N G E N S   A L S   M E I S J E S

 

I K   G E L O O F  N I E T   I N   S P R O O K J E S

 O V E R   W O N D E R   V A C C I N S

 

I N   V R O E G E R   T I J D E N   W E R D E N   K W A K Z A L V E R S   O P G E H A N G E N

N O R M A A L   Z O U  I E M A N D   D A N   C L A I M E N   D A T   W E   I N   E E N   M E E R

B E S C H A A F D E R E   W E R E L D   L E V E N

M A A R   S C H I J N   B E D R I E G T

https://www.ggdzeeland.nl/mijn-kind-en-opvoeden/vaccinaties/vaccinatieronde-9-en-12-jarigen/

27-09-2019 https://www.ad.nl/politiek/ook-jongens-krijgen-vanaf-2021-een-hpv-vaccinatie~ae688f4a/

 

F E I T E N :

D E   A F G E L O P E N   J A R E N   D A A L T   H E T   A A N T A L   M E N S E N   D A TY   D E   G R I E P P R I K   H A A L T

O N S   M A   ( 8 1 )   H A A L T   H E M   O O K   N I E T, W A N T   Z I J   W O R D T   Z I E K   V A N   D E   G R I E P P R I K   Z E L F

E N   I K   ( 5 8 )  M O E T   A L   H E L E M A A L   N I E T S   H E B B E N   V A N   V A C C I N A T I E S

Z E K E R   N I E T   V A N   E E N   B E D R I J F S T A K   D I E   Z I C H   B E D I E N D    V A N   I M M O R E E L   G E D R A G

W A A R O N D E R   H E T   V E R Z W I J G E N   V A N    E R N S T I G E   B I J W E R K I N G E N

I K   H E B   D U S   G E E N   E N K E L   V E R T R O U W E N   I N   D I E

F A R M A C E UI T I S C H E   K W A K Z A L V E R S   E N   H A A R    M E D I S C H E   H O E R E N

 

( h e t   s o o r t   m e n s e n   i n   d e   m e d i s c h e   w e r e l d

d i e   w a n n e e r   z i j   b e p a a l d e   m e d i c i j n e n   v o o r s c h r i j v e n

g e l d   d a n   w e l   g o e d e r e n   o f   d i e n s t e n

( w e l l i c h t   e e n   b e t e r   b e t a a l d e   b a a n )

i n   r u i l   k r i j g e n )

 

D E   E N E   H A N D   W A S T   D E   A N D E R E

( E e n   s p r e u k   o v e r   d i e n s t   e n   w e d e r d i e n s t )

18-04-2016 https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid/240039/huisarts-patienten-krijgen-vaak-gevaarlijke-medicijnen-door-de-strot-geduwd.html

04-08-2017 https://www.ninefornews.nl/moderne-gezondheidszorg-corrupt-bot/

05-02-2019 https://sceptr.net/2019/02/artsen-en-dietisten-omgekocht-om-supplementen-voor-te-schrijven/

 

M E T   H E T   O O G   O P   D E   C O R O N A   V A C C I N S

 

D I E N T   U   T E   W E T E N   D A T   D E   O N T W I K K E L I N G    V A N   V A C C I N S

O V E R   H E T   A L G E M E E N   1 0 - 1 5   J A A R   D U U R T

E N    D A T   H E T   C O R O N A   V A C C I N   E R   I N   E E N   J A A R   D O O R H E E N   W E R D   G E J A S T

25-04-2020 https://www.ad.nl/binnenland/vaccin-ontwikkelen-duurt-normaal-10-tot-15-jaar-wij-zijn-in-januari-begonnen~aedef313/

 

T E G E N   D I E   T I J D   Z I J N   D I E   V I R U S S E N   A L L A N G   O P   H U N   R E T O U R

Z O A L S   D E   L A N G E   T E R M I J N   G R A F I E K E N   D U I D E L I JH K   L A T E N   Z I E N

 

O M   D A N   T E   D U R V E N   C L A I M E N   D A T   V A C C I N S   E E N   G R O T E   Z O U D E N

H E B B E N   G E S P E E L T  B I J   H E T   T E R U G D R I N G E N   V A N   E E N   V I R U S

I S   G E E N   W E T E N S C H A P P E L I J K   B E W I J S

M A A R   P U R E   S P E C U L A T I E

I N   H E T   V O O R D E E L   V A N   D E   V A C C I N M A K E R S

https://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/vaccinatie_special.pdf

 

 

W A N N E E R   S T A R T E N   D E   V A C C I N A T I E   C A M P A G N E S   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D ?

1 9 5 3   V A C C I N A T I E   T E G E N   D I F T E R I E

1 9 5 7   V A C C I N A T I E   T E G E N   P O L I O

1 9 7 6   V A C C I N A T I E   T E G E N   M A Z E L E N

( B i j b e h o r e n d e   g r a f i e k e n   z i e n   w e   i n   h e t    1  p l a a t j e   v a n   d i t   a r t i k e l

e v e n a l s   h e t   j a a r   w a a r i n   m e t   d e   v a c c i n a t i e s   w e r d   b e g o n n e n. )

I N  A U S T R A L I Ë   Z I E N   W E   H E T Z EL F D E   B E E L D

http://www.vaclib.org/sites/debate/web1.html

 

N O   W A Y

D A T   D E   F A R M A C I E   Z O M A A R   K A N   C L A I M E N

 D A T   H A A R   V A C C I N S   O O K   D A A D W E R K E L I J K   H E B B E N   B I J G E D R A GE E N

A A N   H E T   U I T R O E I E N   V A N   D E  V I R U S S E N

 

D A T   Z I J N   S L E C H T S   O N G E G R O N D E   A A N N A M E S   W A A R

G E E N   E N K E L   W E T E N S C H A P P E L I J K   B E W I J S   A A N   V O O R A F   I S   G E G A A N

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma

 

T I P :

D I S S O L V I N G   I L L U S I O N S :  Z I E K T E.   V A C C I N S   E N   D E   V E R L O R E N   G E S C H I E D E N I S

D O O R   M D   S U Z A N N E    H U M   P H R I E S   E N   R O M A N   B Y S T R I A N Y K

 

( H E T   W A R E   V E R H A A L   A C H T E R   H E T   O N T S T A A N

( D D T   E N   A N D E R E   C H E M I S C H E   M I D D E L E N   D I E   I N   D E   2 E   W E R E L D O O R L O  G   W E R D E N   G E B R U I K T )

E N   H E T   V E R D W I J N E N   V A N   P O L I O )

ME T   D A N K   A A N   N V P K   ( N e d e r l a n d s e   V e r e n i g i n g   K r i t i s c h   P r i k k e n ).

 

O P M E R K I N G :

I N   1 9 5 7   W E R D   H E T   P O L I O   V A C C I N   I N   G E B R U I K   G E N O M E N

Z E G   N O U   Z E L F

T O E N   D E   Z I E K T E   Z O W A T   V E R D W E N E N   W A S

( Merk op dat de grafiek zowat gelijk opgaat met het gebruik van het bestrijdingsmiddel DDT ).

https://docplayer.nl/55167306-Dissolving-illusions-het-hoofdstuk-the-disappearance-of-polio-de-verdwijning-van-polio.html

 

T I P :

V A C C I N A T I O N   A   P A R E N T S   D I L E M M A   B Y   G R E G   B E A T T Y

H E T   B O E K   F O C U S T   Z I C H   V O L L E D I G   O P   H E T   S T A T I S T I S C H   B E W I J S

D A T   V A C C I N S   N I E T   W E R K E N

http://www.vaccination.inoz.com/otherbooks_dilemma.html

 

T I P :

V A C C I N E   S I D E   E F F E C T S   ( g r a t i s   e - b o e k e n   t e   d o w n l o a d e n ).

" O N Z E   K I N D E R E N   Z I J N   V A N D A A G   D E   D A G   Z I E K E R   D A N   5 0   J A A R   G E L E D E N"

 

C I T A A T :

“B E C A U S E   W E   N O W   H A V E   M U C H   H I G H E R   P E R C E N T A G E S   O F   A U T O I M M U N E   D I S E A S E S,

D I A B E T E S,   L U P U S,   A R T H R I T I S   A N D   A L L E R G I E S   I N C L U D I N G   A S H T M A,

E C Z E M A   A N D   A N A P H Y L A X I S,   I N   C H I L D R E N   C O M P A R E D   T O   5 0   Y E A R S   A G O

A N D D U R I N G   T H I S   T I M E   V A C C I N E S  H A V E   I N C R E A S E D   B Y   7 0 0 %"

 

V E R T A L I N G :

“O M D A T   W E   N U   V E E L   H O G E R E   P E R C E N T A G E S   A U T O I M M U U N Z I E K T E N,   D I A B E T E S,   L U P U S,

A R T R I T I S   E N   A L L E R G I Ë N   H E B B E N,   W A A R O N D E R   ASTMA, EXCEEM, ANAFYLAXIE

B I J   K I N D E R E N   H E B B E N   V E R G E L E K E N   M E T   5 0    J A A R   G E L E D E N

E N    G E D U R E N D E   D E Z E   T I J D   Z I J N   D E   V A C C I  N S   M E T   7 0 0 %   T O E G E N O M E N

http://www.vaccine-side-effects.com

 

T I P :

T H E   H I D E O U S   T R U T H S  O F   T E S T I N G   V A C C I N E S   O N   H U M A N S

https://www.forbes.com/sites/leahrosenbaum/2020/06/12/willowbrook-scandal-hepatitis-experiments-hideous-truths-of-testing-vaccines-on-humans/

 

 

T I P :

W I J   V A C C I N E R E N   N I E T

 

1 ½   u u r   d u r e n d e

D u i t s t a l i g e   d o c u m e n t a i r e

N e d e r l a n d s   o n d e r t i t e l t


 

B I L L   E N   M E L I N D A   G A T E S   F  O U N D A T I O N

 

E n k e l e   s i m p e l e   f e i t j e s   v o o r a f g a a n d e   a a n

h e t   g r o o t s t e   v a c c i n a t i e   e x p e r i m e n t

 i n   d e   g e s c h i e d e n i s

k   l a a t   h e t   v e r d e r   a a n   u   o m   d a a r   e v e n t u e l e

c o n c l u s i e s   u i t   t e   t r e k k e n

 

2 0 1 5   B i l l   G a t e s   w a a r s c h u w t   i n   T e d   -   T a l k s

V o o r   e e n   v i r u s   p a n d e m i e

( E n g e l s t a l i g   m e t   N e d e r l a n d s e   o n d e r t i t e l i n g )


 

D E   O F F I C I Ë L E   T I T E L   V A N   H E T   V O L G E N D E   A R T I K E L   L U I D T :

“B i l l   G a t e s   t a l k s   a b o u t   f e a r s   a n d   i m p l i c a t i o n s   o f   C o r o n a   v i r u s   v i a   A M A   o n   R e d d i t.”

19-03-2019 11:40 IST https://gadgets.ndtv.com/others/news/bill-gates-reddit-ama-coronavirus-gates-foundation-social-distancing-cure-vaccines-2197211

 

O P M E R K I N G :

W A A R O M   V I N D   B I L L   G A T E S   H E T   N O D I G   O M   H E T   I N   M A A R T   2 0 1 9

O V E R   C O R O N A   V I R U S S E N   T E   H E B B E N   T E R W I J L   C O R O N A   V I R U S S E N

   I N   H E T   V E R L E D E N   A M P ER   S L A C H T O F F E R S   H E B B E N   G E M A A K T   ?!?

 

E N   W A A R O M   J U I S T   H E T   C O R O N A V I R U S   ?!?

N O T A B E N E   V L A K   V O O R   E E N   C O R O N A   U I T B R A A K   P L A A T S   V O N D   ?!?

M I J N S   I N Z I E N S   T E V E E L   T O E V A L L I G H E D E N

 

N E T   Z O A L S   M E T   H E T   W O R L D    T R A D E   C E N T R E   ( S E P   2 0 0 1 )

E E N   D R A M A   W A A R   T E G E L I J K E R T I J D   O E F E N I N G E N   P L A A T S V O N D E N

 

O F   D E  "A A N S L A G"   I N   L O N D E N   ( J U L   2 0 0 5 )

E V E N E E N S   T E G E L I J K   M E T   O E F E N I N G E N

 

C I T A A T :

""T O E V A L"   W I L,   Z O A L S   B I J   9 / 11, D A T   U I T G E R E K E N D O P   D I E Z E L F D E   V R O E G E   M O R G E N

V A N   7 J U L I   E E N   A N T I T E R R E U R - O E F E N I N G   W E R D   G E H O U D E N

D O O R   H E T   B E D R I J F   "V I S O R   C O N S U L T A N T S"

B I J   D E Z E   A N T I T E R R E U R   O E F E N I N G   W E R D   O N D E R   M E E R   E E N   B O M A L A R M   I N   D E   M E T R O

E N   I N   E E N   S T A D S B U S   G E S I M U L E E R D.

M E E R   D A N   1 0 0 0   M E N S E N   Z O U D E N   H E B B E N   D E E L G E N O M E N   A A N   D E Z E   O E F E N I N G.

H E T   I S   E E N   "T O E V A L"   D A T   D E   A N T I T E R R E U R   OE F E N I N G   P L A A T S V O N D

O P   E X A C T   D E Z E L F D E   L O C A T I E S   E N   T I J D S T I P P E N

A L S   D I E   W A A R O P   D E   E C H T E   B O M M E N   A F G I N G E N"

25-05-2017 https://www.dewereldmorgen.be/community/aanslag-london-7-juli-2005-staatsterrorisme/

 

H E T   J O H N   H O P K I N G S   I N S T I T U U T   H I E L D   S A M E N   M E T

H E T   W O R L D   E C O N O M I C   F O R U M

E N   D E   B I L L   E N   M E L I N D A   G A T E S   F O U N D A T I O N

E E N   C O M P U T E R   S I M U L A T I E

B E T R E F F E N D E   E E N   V I R U S   P A N D E M I E

D I E   O N D E R   D E   N A A M   E V E N T   2 0 1   W E R D   G E H O U D E N

17-10-2019 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/191017-press-release.html

 

VALSE VLAG OPERATIES Aanslag London 7 Juli 2005 Staatsterrorisme De Wereld Morgen Be
PDF – 2,3 MB 153 downloads

 

B I L L  G A T E S   B O U W T   7   C O R O N A   V A C C I N   F A B R I E K E N

 

C I T A A T :

“N U   E E N   P A A R   M I L J A R D   "V E R L I E Z E N"   B I J   H E T   B O U W E N   V A N   F A B R I E K E N   D I E   N O O I T

G E B R U I K T   G A A N   W O R D E N,   I S   A L T I J D   N O G   B E T E R   D A N   M I L J A R D E N   V E R L I E Z E N

M E T   E E N   V A S T L O P E N D E   E C O N O M I E,   Z O   L E G D E   G A T E S   U I T"

 

O P M E R K I N G :

 B I L L   G A T E S   K O M T   M I J   N O U   N I E T   B E P A A L D   O V E R   A L S   I E M A N D   D I E   Z O M A A R   M I L J A R D E N

I N   B O D E M L O Z E   P U T T E N   S T O R T

D A T   S O O R T   ( j o o d s e )   Z A K E N L U I   I N V E S T E R E N    A L L E E N   A L S   Z E   D E N K E N

E R   O P   É É N  O F   A N D E R E    W I J Z E   A A N   T E   K U N N E N   V E R D I E N E N

Z E   Z I J N   N I E T   V O O R   N I E T S   Z O   S C H A T R I J K   G E W O R D E N

A N D E R S D A N   M E T   B E L A S T I N G T E C H N I S C H E   F R A T S E N   A L S

B E L A S T I N G O N T W I J K I N G

D O O R   H U N   V E R M O G E N S   O V E R   D E   W E R E L D   S L U I Z E N

O M   M A A R   Z O   W E I N I G   M O G E L I J K   B E L A S T I N G   T E   H O E V E N   B E T A L E N

 

S P R E U K :

 “S T O P   J E   E N E R G I E    /   G E L D   N I E T   IN    Z A K E N   W A A R   J E   G E E N   I N V L O E D   O P   H E B T !

 

W E    W E T E N   A L L E M A A L   D A T   J E   O N D E R   H E T   H U I D I G E   K A P I T A L I S T I S C H E   S Y S T E E M

W A A R I N   G E L D   D E   H O O F D R O L   S P E E L T

J E   G E M A K K E L I J K   I N V L O E D   K U N T   K O P E N

 

V O O R S P E L   E E N   V I R U S   U I T B A R S T I N G

O V E R D R I J F   D E   D O D E L I J K H E I D

I N V E S T E E R   I N   V A C C I N   F A B R I E K E N

Z O D A T   J E   F L I N K   K U N T   V E R D I E N E N   A A N   D E   P A N I E K

06-04-2020 https://www.pzc.nl/tech/bill-gates-bouwt-zeven-fabrieken-voor-coronavaccins-voor-de-zekerheid~aec64d3d/

 

A L S    H E T   A A N   B I L L   G A T E S   L I G T

M O E T   I E D E R E EN   E E N   V A C C I N A T I E   B E W I J S   O V E R L E G G E N

Z I J N   P L A N   Z O U   G E S T E U N D   W O R D E

D O O R   E E N   O R G A N I S A T I E   D I E   A C H T E R   I D 2 0 2 0   V E R S C H U I L T

https://radioisrael.nl/bill-gates-vraagt-om-een-digitaal-certificaat-om-zo-aan-te-geven-wie-het-covid-19-vaccin-heeft-ontvangen/

 

O P M E R K I N G :

T I J D   D A T   U    Z I C H   E  N S   I N   D E   M O T I E V E N   V A N   D E Z E   M I  J A R D A I R   G A A T   V E R D I E P E N

W A N T   B I L L   G A T E S   I N V L O E D   R I J K T   V E R   O V E R   D E   G R E N Z E N

H E T   J O H N   H O P K I N S   I N S T I T U U T   O N T V I N G   2 0   M I L J A R D

V A N   D E   B I L L   E N   M E L I N D A   G A T E S   F O U N D A T I O N

https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/1999/05/Johns-Hopkins-University-School-of-Public-Health

 

O P M E R K I N G 2 :

O P   D I T   M O M E N T   O N T K E N T   D E   N E D E R L AND S E   ( R ) O V E R H E I D   N O G

D A T   E R   E E N   V A C C I N A T I E   P L I C HT   K O M T

M A A R U H H H

Z E I   D I E Z E L F D E   ( R ) O V E R H E I D   D A T   O O K   N I E T   V A N   D E   M O N D K A P J E S P L I C H T   ?!?

1   D E C E M B E R   2 0 2 0

K W A M    D I E   M O N D K A P J E S P L I C H T   E R   T O C H   !!!

 

A A N   D E    I N V L O E D   V A N   B I L L   G A T E S   E N   C O N C O R T E N

D A N K E N   W E   D E L O C K D O W N   M E T   1   1 / 2   M E T E R   M A A T S C H A P P I J   E N   M O N D K A P J E S P L I C H T

https://www.businessinsider.com/bill-gates-coronavirus-social-distancing-reddit-ama-2020-3

 

H I J   M E E N T   D A T   W E    D A N   S N E L L E R   V A N   H E T   C O R O N A V I R U S   A F   Z O U D E N   Z I J N

A L S   D A T   W A A R   Z O U   Z I J N

W A A R O M  

Z O U   J E   D A N   E I G E N L I J K   N OG   8 V A C C I N   F A B R I E K E N   L A T E N   B O U W E N   ?!?

 

H E T   Z O U   M I J   D A N   O O K   N I E T S   V E R B A Z E N

D A T   B I L L   G A T E S   M E T   D I E   FL A U W E K U L   P R O B E E R T   T I J D   T E   WI N N E N

O M   Z O D O E N D E    E E N   G R A A N T J E   M E E   T E   P I K K EN

O P   D E   V E R K O O P   V A N   Z I J N   V A C C I N S

M E T   J O O S T   M A G   W E T E N

W A T   V O O R   B I J W E R K I N G E N

D I E   Z I C H   P A S   O P   E E N   V E E L   L A T E R   T I J D S T I P

Z U L L E N   O P E N B A R E N

 

( E n   d a n   s p r e e k   i k   o v e r   g e n e r a t i e s   v a n w e g e   d e   t i j d s d u u r   w a a r o p

 h e t   g e k n o e i   m e t   d n a   p a s   z i c h t b a a r   z a l   w o r d e n )

 

H E T   W A S   M I J N S   I N Z I E N S   B E T E R   G E W E E S T

A L S   A L L E E N   D E   K W E T S B A R E   G R O E P   I N   Q U A R A N T A I N E   Z O U   Z I J N   G E P L A A T S T

I P V    D E   G E H E L E   B E V O L K I N G

W A N T   D A N   H A D   H E T   G R O S   A L   L A N G   G R O E P S I M M U N I T E I T   O P G E B O U W D

W A S   H E T   A A N T A L   S L A C H T O F F E R S   B E P E R K T   G E B L E V E N

E N   H A D   D E   E C O N O M I E   N I E T   A A N   D I G G E L E N   G E L E G E N

 


 

In dit kader moeten we ook de politiestaat in wording van vandaag de dag zien.

Het artikel over de 32-jarige Georgiër die met het corona virus besmet bleek te zijn...

En op Schiphol werd aangehouden daarbij “poging tot zware mishandeling” ten laste werd gelegd?!?

15-11-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5197172/vliegtuig-schiphol-corona-marechaussee-georgie-besmetting

 

Om over al die onzinnige boetes maar te zwijgen…

Overtreding van een corona verbod levert al gauw een boete op van 95 euro...

Voor het niet dragen van een mondkapje in het OV en / of in winkels...

En het geen 1 ½ meter afstand houden.

In het begin zelfs met een notatie in een strafblad...

Dat later echter vanwege de publieke verontwaardiging die daarop ontstond weer werd ingetrokken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/corona-en-boetes

https://www.justid.nl/onderwerpen/strafblad-en-het-justitieel-documentatie-systeem/strafblad-en-corona

 

Of het vuurwerkverbod voor 2020/2021 en de boetes variërend van 100 tot 400 euro.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten

 

In wat voor wereld denkt u dat we vandaag de dag leven?

Een wereld waarin de vrijheid van de burger...

Vanwege een nagenoeg onschuldig virusje...

Dat door de globale media zodanig wordt uitvergroot...

Dat er een bedreiging vanuit zou gaan...

Terwijl allang bekend is dat de meerderheid er gewoon immuniteit tegen opbouwt?

 


 

In wat voor land leven we waarin de logica van het gezonde verstand...

Het moet afleggen tegen op onwetenschappelijke wijze verkregen informatie

( even voorbijgaand aan de mogelijkheid van belangenverstrengeling die hierbij een rol zou kunnen spelen )

van raadslieden uit / dan wel met banden binnen de farmaceutische industrie...

( als belanghebbenden bij deze corona crisis ( die bovendien NIET door het corona virus maar door het beleid van de ( r ) overheid werd veroorzaakt ) en dat is een wezenlijk verschil )

 

Waarbij de ( r ) overheid haar macht doet gelden middels het naar eigen believen aanpassen

Van bestaande / dan wel het vervaardigen van nieuwe regel- en wetgeving die wanneer deze niet wordt nageleefd wordt “beloond” met boetesystemen en mogelijk zelfs gevangenisstraf?

 

Zo levert een overtreding van een corona verbod al gauw een boete van 95 euro op voor het niet dragen van een mondkapje in het OV ( inmiddels uitgebreid met winkels en supermarkten ) en het geen 1 ½ meter afstand houden, in het begin zelfs met een notatie in het strafbladregister, dat later echter vanwege de publieke verontwaardiging die daarop ontstond weer werd ingetrokken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/corona-en-boetes

https://www.justid.nl/onderwerpen/strafblad-en-het-justitieel-documentatie-systeem/strafblad-en-corona

 

Of het vuurwerkverbod voor 2020/2021 met boetes variërend van 100 tot 400 euro!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten

Steeds MINDER rechten steeds MEER plichten

een quote die precies in het straatje van eender welke fascistische regering past.

 

De media propaganda machines worden zo vlak voor de landelijke verkiezingen weer op gang gebracht...

In een poging om de twijfelaars middels ronduit belachelijke enquêtes...

Gehouden onder slechts enkele 1.000-en mensen op een bevolking van 17 miljoen inwoners...

voor het vaccineren met vacins waar nagenoeg weinig over bekend is.

( even ervan uitgaande dat die enquêtes ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en niet voor een groot deel verzonnen )

05-01-2021 https://nos.nl/artikel/2363090-enquete-drie-op-de-vier-nederlanders-willen-zich-laten-vaccineren.html

 

OPMERKING: Wat hier direct opvalt, is dat de cijfers over HET AANTAL geënquêteerden ontbreken...

Men heeft blijkbaar in de gaten dat het aantal geënquêteerden niet representatief gezien kan worden...

Op een bevolking van 17 miljoen mensen.

Zelfs een link naar die bewuste enquête ontbreekt.

 

‘k Heb vroeger zelf ook in een enquête panel gezeten...

Maar ben er al gauw mee gestopt...

Omdat ik besefte dat het allemaal flauwekul was.

 

Ze vragen je eerst om aan een enquête mee te doen...

Daarbij moet je dan wel eerst een vragenlijstje invullen...

En aan de hand daarvan besluiten zij of je al dan niet “geschikt” bent om mee te mogen doen!

 

Zie het maar als een voorselectie methode...

Om de uitkomst van zo’n enquête zodanig te kunnen manipuleren...

Dat die voldoet aan hun verwachtingen.

 


 

Enfin…

Vaccineren met vaccins die binnen 1 jaar zijn ontworpen...

Terwijl zo’n proces normaal minimaal 10-15 jaar duurt.

 

Vaccins die bovendien getest zijn op mensen die over een perfecte gezondheid beschikken...

Maar geïnjecteerd worden bij mensen die aan 1 of meer onderliggende kwalen lijden.

 

( Zolang het vaccineren op vrijwillige basis gebeurt...

moet iedereen voor zichzelf uitmaken...

of men zich aan zo’n landelijk experiment wil onderwerpen of niet. )

 

Al moet ik daar wel de volgende kanttekening bij maken...

Want NIET gevaccineerden krijgen waarschijnlijk net zo goed die farmaceutische m-RNA troep binnen...

simpelweg via de aerosolen die WEL gevaccineerden uitademen!

 

Aerosolen zijn de wijze waarop besmettingen plaatsvinden...

herinnert u zich dat nog?

 

Pas over enkele generaties zal duidelijk worden...

Of DE HUIDIGE VACCINATIES gegeven door de ARROGANTE WETENSCHAPPERS van vandaag de dag...

Wiens ONDERZOEKEN gebaseerd zijn op ONWETENSCHAPPELIJKE AANNAMES EN SPECULATIES...

Al dan niet DE DNA STRUCTUREN van zowat elk levend wezen zal hebben vervormd...

En indien daar positieve ontwikkelingen uit mochten voortvloeien...

De farmaceutische industrie alles en iedereen als persoonlijk eigendom zal opeisen!

 

Mochten zich eventuele mutaties voordoen...

Ten gevolge van DNA schade...

Veroorzaakt door ROEKELOOS ontworpen vaccins...

Zal die schade NOOIT meer teruggedraaid kunnen worden.

 

HOE LANG SPEELT U HUN SPELLETJE LEVENSWEG NOG MEE?

 LETTERLIJK

LEVENS   WEG !!!

 

Want hoewel men claimt dat het corona beleid levens zou hebben gered...

( Wat overigens nooit kan worden bewezen )

Kost het corona beleid zelf ook onnodig levens!

 

Niet alleen door de vaccinaties...

Maar ook door de afschaling van de reguliere zorg...

Die WEL levens had kunnen redden.

 

Er is immers GEEN behandeling tegen eender welk virus!

Dat kun je eenvoudig zien aan het 1e plaatje over het al dan niet vaccineren!

Vaccins die pas op de markt kwamen...

Toen de virusuitbraken dankzij betere hygiëne, schoon drinkwater en voeding...

Al op hun retour waren.

Er is zelfs geen bewijs dat de griepprik ook daadwerkelijk werkt...

Maar je kunt er ziek van worden en aan sterven.

 


 

VACCINATIE PROPAGANDA:

Nogmaals…

Of u besluit om al dan niet te vaccineren is geheel aan U

maar als u verstandig bent overweeg dan wel eerst de zogenaamde VOORDELEN...

Van de eenzijdige, vaak gebrekkige informatie, van de websites van de ( r ) overheid, haar GGD en RIVM...

Welke in de regel afkomstig is van de farmaceutische industrie...

En de websites van de farmaceutische industrie zelf...

Als belanghebbenden bij het vaccineren..

Tegen de NADELEN die u over het algemeen alleen maar op KRITISCHE WEBSITES tegen zult komen!

 


 

NOS: Bijwerkingen, bescherming en besmetting: de antwoorden op jouw vaccinatievragen!

06-01-2021 https://nos.nl/collectie/13850/artikel/2363222-bijwerkingen-bescherming-en-besmetting-de-antwoorden-op-jouw-vaccinatievragen

 

OPMERKING: Ik adviseer om WEL de LINK te volgen die de NOS heeft ingebouwd dan wel de LINK onder naar het CBG ( Centraal Bureau Geneesmiddelen ), want daar wordt sowieso UITGEBREIDER ingegaan op de BIJWERKINGEN van het Phizer corona vaccin.

 

Zo moeten mensen die ernstig ziek zijn, of hoge koorts hebben...

Dan wel een SLECHTE AFWEER hebben of medicijnen waaronder BLOEDVERDUNNERS gebruiken...

Of in het verleden ALLERGISCHE REACTIES hebben gehad...

!!! OPPASSEN !!!

Bij het gebruik van dit vaccin!

 

OPMERKING: SLECHTE AFWEER en BLOEDVERDUNNERS...

Daar vallen VEEL OUDEREN onder., notabene..

DE MEEST KWETSBARE GROEP!

En die willen ze vaccineren?!?

https://www.cbg-meb.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavaccin-biontech-pfizer

 

In het artikel wordt gesteld dat de ( r ) overheid alvast is begonnen met het vaccineren...

Van zorgmedewerkers in verpleeghuizen en ziekenhuizen.

 

VRAAG 1: “Kan ik ziek worden van de vaccinatie?”

JA

U kunt ziek worden van de vaccinatie...

Volgens Phizer ( vaccin fabrikant ) treden er BIJWERKINGEN op zoals BIJ ELK VACCIN...

Waaronder gewrichtspijn, hoofdpijn, koude rillingen, spierpijn, temperatuurverhoging en vermoeidheid.

 

OPMERKING: Het soort verschijnselen dat we ook bij een doodgewoon griepvirus tegen komen,

Het immuunsysteem komt namelijk in actie...

Tegen het binnendringen van een lichaamsvreemde stof, bacterie, virus of wat dan ook.

 

Het CBG ( Centraal Bureau Geneesmiddelen ) een onderdeel van de ( r ) overheid...

Claimt dat het daarbij om MILDE BIJWERKINGEN handelt...

Maar zij baseert haar CLAIM op gegevens die zij van de FARMACEUTISCHE INDUSTRIE krijgt voorgeschoteld.

 

Daarnaast kunnen ONBEKENDE BIJWERKINGEN optreden...

Zoals allergische reacties op bepaalde stoffen in het vaccin...

Volgens het ministerie ( de ( r ) overheid  dus ) zou die kans erg klein zijn.

 

Maar ook zij weten zelf weinig of niets van het corona vaccin af...

En vormen daarbij eveneens slechts een DOORGEEFLUIK van gegevens....

Afkomstig van de FARMACEUTISCHE INDUSTRIE.

 

Ik neem aan dat u zich de artikelen artikelen herinnert.

Betreffende het GRIEPVACCIN PANDEMRIX van GLAXOSMITHKLINE

GEVACCINEERDEN kregen ERNSTIGE BIJWERKINGEN waaronder...

GEVACCINERDEN kregen toen te maken met...

 

!!! ANAFALYTISCHE SHOCK en NARCOLEPSIE !!!

 

CITAAT: Farmaceut GSK * GLAXOSMITHKLINE ) heeft INFORMATIE ACHTER GEHOUDEN over de OPVALLEND VEEL ERNSTIGE BIJWERKINGEN van het vaccin PANDEMRIX tegen de Mexicaanse griep.”

21-09-2018 https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/fabrikant-wist-van-bijwerkingen-vaccin-mexicaanse-griep/

21-09-2018 https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden.html

 

ANAFALACTISCHE SHOCK

Een ERNSTIGE ALLERGISCHE REACTIE op lichaamsvreemde stoffen (allergenen).

https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/anafylactische-shock/item34341

CITAAT: "Als je een anafylactische shock hebt is het belangrijk om snel te handelen...

Door middel van het inspuiten van adrenaline.

Soms is een ziekenhuisopname nodig."

 

NARCOLEPSIE

SYMPTOMEN: spierverslapping, hallucinaties, slaapverlamming, nachtrustverstoring, automatisme, concentratie- en geheugenverlies, overgewicht, angst, depressie en oververmoeidheid.

https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/narcolepsie/item40254

Is een aandoening waarbij mensen...

OP ELK WILLEKEURIG MOMENT IN SLAAP KUNNEN VALLEN!

 

De ( R ) OVERHEID stelde 5 MILJOEN EURO beschikbaar voor SCHADECLAIMS.

WAT KLOPT HIER NIET? 

 

OPMERKING: DE FARMACEUTEN DE LUSTEN

( FLINKE WINSTEN  OP HAAR VACCINS )

( VACCINS DIE BOVENDIEN VAAK DOOR OVERHEDEN WORDEN GESUBSIDIEERD )

 

DE BELASTINGBETALER DE LASTEN

( RISICO'S van het VACCINEREN en de SCHADECLAIMS )

 

Alleen al bij het GRIEPVACCIN PANDEMRIX van GSK...

2

ERNSTIGE BIJWERKINGEN VERZWEGEN

 

Geeft dat nou niet een

“VEILIG”

gevoel?

 

( Uiteraard sarcastisch bedoeld...

Maar dat had u waarschijnlijk al wel door...

Het zegt in ieder geval wel iets...

Over de “BETROUWBAARHEID” van

De farmaceutische industrie! )

 !!! DENK DAAR AAN WANNEER U BESLUIT TOT VACCINEREN !!!

 

 

Maaaruuh…

Laten we verder gaan met de analyse van het NOS artikel!

De ( r ) overheid laat zich adviseren door zogenaamde “specialisten” want ze hebben zelf geen verstand van medicijnen en vaccins.

 

OPMERKING: Een beetje minister( zeker die van volksgezondheid ) zou zichzelf inwerken zodat deze een beter beeld krijgt van wat zich binnen die farmaceutische miljarden industrie afspeelt, al was het maar om minder afhankelijk te zijn van de gebrekkige informatie die de farmaceutische industrie vrijgeeft.

 

Een aantal van die “specialisten” komen zelf uit de farmaceutische wereld dan wel heeft banden met de farmaceutische wereld, dan wel heeft persoonlijke belangen ( denk b.v. aan aandelen in vaccinbedrijven etc. ).

 

Ook mogen we de mogelijkheid dat lobbyisten uit de farmaceutische industrie bij de gezondheidswaakhonden en de ( r ) overheid zijn geïnfiltreerd niet zonder meer van tafel vegen.

 

We hoeven maar naar het vaccin schandaal met voormalig “adviseur” van Ab Klink ( destijds CDA minister van volksgezondheid ) Ab Osterhaus ( aandelen in ViriVlinics en Roel Coutinho voormalig RIVM te kijken en ons voor een keertje politiek correct opstellen met de woorden:

In het kader van de “schijn van” belangen verstrengeling!

 

Denk nou niet dat dit absurd is, want er zijn wel degelijk bureaus die specifiek trainingen geven in lobbyen bij o.a. ( r ) overheden en medische instellingen zoals apotheken en ziekenhuizen en zelfs bij individuele huisartsen!

 

CITAAT: Agenderen, argumenteren, overtuigen.

Dat zijn de kenmerken van een goede lobby.

Hague helpt zijn cliënten om met de juiste argumenten de weg te vinden in de Haagse besluitvormingsmolen en compromissen te vinden die hun belang dienen.”

 

OPMERKING: In dit geval de belangen van de farmacie!

https://hague.company/public-affairs/lobby/

 

Een kijkje achter de schermen van een lobbyist ( ook wel SPD ’er genaamd )...

Je moet ze alleen niet verwarren met de Duitse politieke partij SPD.

https://www.pa-cc.nl/lobbyen-in-de-zorg/

 

!!! U BENT BIJ DEZE GEWAARSCHUWD !!!

 


 

WEL OF NIET VACCINEREN?!?

 

OPMERKING: Bij de keuze om al dan niet te vaccineren...

Spelen een aantal factoren mee, overweeg die goed bij uw beslissing!

 

In de 1e plaats moeten we afgaan op de claims van vaccinfabrikanten...

Wat betreft “VEILIGHEID” en “WERKING” van hun vaccins.

 

De "STAAT VAN DIENST / BETROUWBAARHEID" die dit soort bedrijven...

In de loop der jaren hebben opgebouwd...

Is nou NIET BEPAALD om over naar huis te schrijven.

 

Daarbij verwijs ik naar de RECHTSZAKEN en SCHADECLAIMS gericht TEGEN de farmaceutische industrie...

Alleen al vanwege het ACHTERHOUDEN van KRITIEKE INFORMATIE...

Betreffende ERNSTIGE bijwerkingen.

 

!!! EIGENLIJK IS HET PURE MOORD !!!

!!! EN DE ( R ) OVERHEID IS MEDEPLICHTIG !!!

 

[ FEIT 1 ] In de 2e plaats werden de VACCINS BINNEN 1 JAAR ontworpen...

Terwijl daar NORMALERWIJZE MINSTENS 10 - 15 JAAR aan vooraf gaan!

25-04-2020 https://www.ad.nl/binnenland/vaccin-ontwikkelen-duurt-normaal-10-tot-15-jaar-wij-zijn-in-januari-begonnen~aedef313/

 

[ FEIT 2 ] In de 3e plaats werden de VACCINS GETEST OP PROEFPERSONEN die over een GOEDE GEZONDHEID beschikten...

DE HELFT DAARVAN kreeg daarbij een NEPMIDDEL / PLACEBO toegediend...

DE HELFT VAN AL DIE PROEFPERSONEN kreeg dus ook DAADWERKELIJK HET VACCIN TOEGEDIEND!

 

[ FEIT 3 ] In de 4e plaats Werden de vaccins getest op proefpersonen met een perfecte gezondheid...

Maar worden ze toegepast bij mensen die aan 1 of meer onderliggende ziektebeelden mankeren!

 

CITAAT: Het kandidaat-vaccin zal worden getest op 135 gezonde personen tussen de 18 en 65 jaar. “

10-11-2020 https://decorrespondent.nl/11793/negen-kanttekeningen-bij-het-hoopvolle-nieuws-over-het-coronavaccin-van-pfizer/734115948192-d22a6827

 

 

OPMERKING: Is dat nier raar, gezien het virus de meeste slachtoffers zou maken...

In de leeftijdsklasse 70 – 94 jaar ( zie grafiek  hierboven )...

Zijnde een leeftijdsgroep waarbij de IMMUUNSYSTEMEN het vanwege AFTAKELINGSPROCESSEN T.G.V. OUDERDOM het niet meer aankunnen.

Deze risicogroep wordt tijdens het testen volkomen genegeerd!!!

03-09-2020 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bijwerkingen-haast-en-complottheorien-reden-genoeg-om-geen-proefpersoon-te-willen-zijn-maar-jeroen-staat-te-trappelen~b72cccd5/


CITAAT 1: "Gezondheidsraad: Geef vaccin eerst aan ouderen met onderliggende aandoeningen".

CITAAT 2: Zestigplussers met medische problemen hebben als eerste recht op een corona-vaccinatie.”

CITAAT 3: "Uitgangspunt daarbij is dat IEDEREEN EVENVEEL RECHT HEEFT OP LEVEN, en mensen met de kwetsbaarste gezondheid dus het eerst beschermd moeten worden."

OPMERKING: Hoe zit het dan met AL DIE OUDEREN die vanwege AFSCHALING VAN DE ZORG komen te OVERLIJDEN?!?

19-11-2020 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gezondheidsraad-geef-vaccin-eerst-aan-ouderen-met-onderliggende-aandoeningen~b8229640/

 

[ FEIT 4 ]: Het betreft vaccins die volgens een nieuw m-RNA procedé zijn ontworpen...

Er is weinig bekend over korte, middellange en lange termijn schade door bijwerkingen!

 

CITAAT 1: “Er is een RACE om het publiek te laten VACCINEREN, dus we zijn bereid MEER RISICO'S te nemen”, zegt Tal Brosh, het hoofd van de afdeling Infectious Disease in het Assuta Ashdod University Hospital.”

 

CITAAT 2: “Maar hij ERKENDE dat er unieke en ONBEKENDE RISISO'S zijn voor boodschapper-RNS-VACCINS, waaronder lokale en systemische ONTSTEKINSREACTIES die kunnen leiden tot AUTO-IMMUUNZIEKTEN.”

 

CITAAT 3: “Zo zei ze bijvoorbeeld dat omdat mRNA ZO KWETSBAAR is, het vaccin moet worden bewaard bij een temperatuur van -70 GRADEN CELCIUS. Als de ideale omgeving niet wordt gehandhaafd, kan het vaccin "BEDERVEN" en ondoeltreffend worden.”, aldus Michal Lineal ( Professor biologische chemie Universiteit van Jeruzalem ).

 

CITAAT 4:Linial uitte vergelijkbare gevoelens: “Klassieke vaccins zijn ontworpen om over een periode VAN 10 JAAR te worden ontwikkeld. Ik denk niet dat de wereld kan wachten op een klassiek vaccin.”

 

Maar op de VRAAG of ZIJ HET VACCIN ZOU NEMEN antwoorde ze met:IK ZAL HET NIET METEEN NEMEN, waarschijnlijk niet in het komende jaar. WE MOETEN EERST AFWACHTEN OF HET ECHT HELPT.

 

OPMERKING: TYPISCH HET ANTWOORD VAN ZO'N HYPOCRIETE "WETENSCHAPPER" MAG VERWACHTEN...

EERST ZELF EEN VACCIN ONTWERPEN...

EN DAN OP ANDEREN UIT UITTESTEN OF ER NIET SCHADELIJKE BIJWERKINGEN OPTREDEN!

25-11-2020 https://www.joods.nl/2020/11/hoe-gevaarlijk-zijn-mrna-covid-19-vaccins-op-de-langere-termijn/

 

CITAAT: De beloftevolle coronavaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna...

Maken gebruik van een TECHNOLOGIE DIE NOOIT EERDER WERD GEBRUIKT voor de ontwikkeling van vaccins.”

19-12-2020 https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/hoe-werkt-het-mrna-coronavaccin-en-is-het-veilig

 

FEIT 5: Farmaceutische bedrijven hebben in het verleden al meermalen bewezen...

ONBETROUWBAAR te zijn door KRITIEKE INFORMATIE omtrent de BIJWERKINGEN BEWUST / MET OPZET TE VERZWIJGEN!

 

CITAAT: Farmaceutische bedrijven ELI_LILLY en TAKEDA moeten samen RUIM 9 MILJARD BOETE betalen vanwege...

HET ACHTERHOUDEN VAN KRITIEKE INFORMATIE

 over de mogelijk SCHADELIJKE EFFECTEN van ANTIDIABETICUM PIOGLITAZON ( ACTOS )”, zijnde een verhaal over BLAASKANKER DOOR MEDICIJNGEBRUIK.

14-04-2014 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/megaboete-voor-farmaceuten.htm

 

[ FEIT 6 ] Er is nog NOOIT op WETENSCHAPPELIJKE WIJZE door een echt ONAFHANKELIJK INSTITUUT bewezen...

DAT VACCINS ÜBERHAUPT WERKEN

Want de vaccins werden...

VANWEGE DE LANGE ONTWIKKELFASE ( 10 – 15 jaar ) pas IN GEBRUIK GENOMEN...

toen de virussen DANKZIJ VERBETERDE HYGIËNE, SCHOON DRINKWATER EN GEZONDE VOEDING allang op hun retour waren!

 

CITAAT: De WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE ( WHO ) WAARSCHUWT...

Dat mensen die GEVACCINEERD zijn tegen corona...

Nog steeds in QUARANTAINE moeten wanneer ze reizen...

Omdat er NIET genoeg bewijs is...

Dat de vaccins ook daadwerkelijk de VERSPREIDING van het virus VOORKOMEN!”

29-12-2020 https://www.businessinsider.nl/coronavaccin-reizen-quarantaine/

Verder verwijs ik naar grafieken op mijn website waarin de begindatum van de vaccinaties in lange termijn grafieken is weergegeven!

 

Gezien bovenstaande FEITEN mijn vraag: “Waarom zou een mens MET GEZOND VERSTAND zich überhaupt laten VACCINEREN wanneer hij / zij ZELF WEINIG TOT NIETS MERKT van het virus omdat het eigen lichaam IMMUNITEIT tegen het virus heeft opgebouwd...

Hetgeen keer op keer is bewezen...

Zoals in de link hieronder nog eens is te zien...

En daarbij de VERZWEGEN RISICO'S van het vaccineren VOOR LIEF NEMEN?”

09-12-2020 https://www.parool.nl/nederland/immuun-of-niet-iedereen-krijgt-een-prik-tegen-het-coronavirus~b47b06d3/

!!! RISICO'S DIE IEMAND ZN LEVEN KUNNEN KOSTEN !!!

 


 

De farmaceutische industrie heeft een

RECORD AAN BOETES

gekregen vanwege het

ACHTERHOUDEN VAN INFORMATIE

 

Aldus de Noorse MD Peter C. Gotzsche in zijn boek:

“DODELIJKE MEDICIJNEN EN GEORGANISEERDE MISDAAD!”

 


 

De eerste resultaten van het vaccineren zijn inmiddels binnen.

35 OUDEREN overleden NA VACCINATIE!

16-02-2021 https://www.nu.nl/coronavirus/6116732/35-ouderen-overleden-na-vaccinatie-waarschijnlijk-door-bestaande-problemen.html

In totaal zijn 650.000 mensen gevaccineerd...

De cijfers zijn bijgewerkt tot 14 FEB 2021.

 

Er zouden 3.945 meldingen binnen zijn gekomen van bijwerkingen, en 18.241 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen?!?

3.692 Meldingen betreffen het vaccin COMIRNATY van Pfizer/BioNTech.

204 Meldingen betreft het vaccin van Moderna.

49 Meldingen van een ONBEKEND vaccin?!?

 

OPMERKING:  !!! RONDUIT SLORDIGE ADMINISTRATIE !!!

 

BIJWERKINGEN:

Spierpijn (2.129), Hoofdpijn (1.911)

Reacties op de prikplek Pijn (1.737), Zwelling (678) en Warmte (605).

Niet lekker voelen (1.754), Vermoeidheid (1.728), Rillingen (1.165), Misselijkheid (819) en Koorts (785) zijn vaak gemeld.

 

26 Meldingen van een HEFTIGE ALLERGISCHE REACTIE van het Pfizer/BioNTech vaccin.

Waarvan 9 meldingen van een ANAFALACTISCHE SHOCK.

En 17 meldingen van een mogelijke ANAFALACTISCHE SHOCK.

 

35 Meldingen van OVERLIJDEN NA VACCINATIE

 

CITAAT: "Tot nu toe zijn er 35 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins.

Het betreft 31 ouderen van 80 jaar of ouder en 4 ouderen tussen de 65 tot 79.

Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege uiteenlopende ernstige onderliggende ziekten en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot 14 dagen na de vaccinatie.
Overlijden na vaccinatie wil niet zeggen dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie.

In Nederland overlijden per week gemiddeld zo’n 750-800 verpleeghuisbewoners, en 2000 mensen boven de 80.
Bij een groot deel van de meldingen zijn de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden."

https://www.lareb.nl/pages/wekelijkse-update-bijwerkingen

 

OPMERKING: Best wel frappant dat men bij de VACCINATIE SLACHTOFFERS gelijk erbij vermeld dat die ouderen vermoedelijk aan OUDERDOMSVERSCHIJNSELEN dan wel 1 OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES zijn overleden.

 

CITAAT: "De farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) hebben een TEGENVALLER te verwerken gekregen bij de ontwikkeling van hun coronavaccin.

De resultaten van het VACCIN BIJ OUDERE PATIËNTEN MINDER GOED dan gehoopt.

Daardoor moet het vaccin terug naar de tekentafel."

11-12-2020 https://www.ad.nl/binnenland/11-miljoen-door-nederland-gekochte-coronavaccins-terug-naar-tekentafel-tegenvaller~a9c2034fd/

 

Een heel ander verhaal...

Dan we voortdurend te horen krijgen over het aantal COVID-19 SLACHTOFFERS...

Ouderen die EVENEENS vanwege OUDERDOM dan wel 1 OF MEER ONDERLIGGENDE KWALEN komen te overlijden...

En waarbij de PCR-Test een POSITIEVE uitslag gaf...

Werden VAAK als COVID-19 SLACHTOFFERS geregistreerd!

!!! ZIE PCR-Test PAGINA !!!

 


 

Enfin...

Terug naar de vragen in het artikel van de NOS

06-01-2021 https://nos.nl/collectie/13850/artikel/2363222-bijwerkingen-bescherming-en-besmetting-de-antwoorden-op-jouw-vaccinatievragen

 

VRAAG 2: “Kan ik na de vaccinatie nog corona krijgen?”

JA

Je kunt na de vaccinatie toch corona krijgen!

Het RIVM claimt verder dat iemand pas na een maand beschermd zou zijn tegen het coronavirus...

( oftewel 7 dagen na de 2e vaccinatie die pas 21 dagen na de 1e vaccinatie wordt gegeven ).

 

OPMERKING: Het RIVM blijkt daarmee niets meer te zijn dan een

DOORGEEFLUIK VAN DE VERKLARINGEN...

Afkomstig vanuit de farmaceutische industrie zelf.

( De slager die haar eigen vlees keurt! )

 

CITAAT: “De kans dat je corona krijgt na vaccinatie is dus klein en het ziekteverloop is volgens het RIVM minder ernstig.”

 

OPMERKING: Het m-RNA vaccin is NOG NOOIT bij dit type virussen gebruikt...

Het is dus niet aan het RIVM om NU al te durven claimen...

Dat de kans op het krijgen van het virus klein zou zijn...

Of dat het ziekteverloop minder ernstig zou verlopen...

WANT DAAR ZIJN SIMPELWEG TE WEINIG GEGEVENS OVER!

 

De meeste mensen...

Merken sowieso praktisch niets van een besmetting met het coronavirus...

Anders dan hooguit wat milde griepachtige verschijnselen...

Tenminste zolang er GEEN LONGONTSTEKING bij komt kijken...

Maar dat gaat ook op voor een DOODGEWOON GRIEPVIRUS!

 

 

VRAAG 3: “Waarom zou ik het vaccin nemen als ik alsnog ziek kan worden?”

 

CITAAT 1: “Het gros van de mensen wordt dus NIET MEER ZIEK NA de corona vaccinatie, zegt Van Egmond.”

 

OPMERKING: EN dat is FLAUWEKUL...

Want HET OVERGROTE DEEL van de bevolking wordt immers OOK ZONDER VACCIN niet ziek door het corona virus...

 

Zo'n vaccin is eigenlijk ALLEEN ZINVOL voor mensen met EEN VERZWAKT IMMUUNSYSTEEM...

Waaronder ouderen tussen 70 – 94 jaar...

Aldus de tabel eerder in dit artikel.

( Even voor het gemak er van uitgaande dat het vaccin überhaupt zou werken ).

 

Ik heb eerder ook al gewezen op het feit...

Dat de meeste proefpersonen zich in de leeftijdsgroep 15 – 65 jaar bevinden...

Dus dat het vaccin AMPER is getest op de leeftijdsgroep 79 - 94 jaar die het meest gebaat zou zijn bij zo’n vaccin...

En dat is UITERMATE MERKWAARDIG!

 

Daarna volgt een VOLKOMEN ABSURDE PLEIDOOI OVER SOLIDARITEIT om middels vaccinatie tot GROEPSIMMUNITEIT te komen.

Groepsimmuniteit die ook OP NATUURLIJKE WIJZE ZONDER VACCIN kan worden verkregen...

Ware het niet dat HET BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID er tot op heden op gericht was...

Dat op elke denkbare manier TE VERHINDEREN!

 


VRAAG 4: “Hoe lang ben ik na de vaccinatie beschermd tegen corona?”

 

Het CBG claimt daarbij vooralsnog EEN PERIODE VAN 3 MAANDEN in acht te nemen...

Maar weet het eigenlijk niet en dat is normaal, aangezien de vaccins nieuw zijn en er dus te weinig over bekend is.

 

OPMERKING: Hetgeen eigenlijk al zegt dat het om een GROOTSCHALIG EXPERIMENT gaat..

Met ONBEKENDE GEVOLGEN voor korte, middellange en lange termijn!

 

CITAAT: “Het is pas een paar maanden geleden dat de eerste mensen gevaccineerd zijn", licht Van Egmond toe.

"Naarmate de tijd verstrijkt, zie je misschien dat mensen weer ziek gaan worden.

Op dat moment weet je pas dat het uitgewerkt is.

Het is echt een kwestie van afwachten.”

 

OPMERKING: Gezien de BESMETTELIJKHEID van het virus...

Is het goed mogelijk dat veel zorgpersoneel inmiddels al immuniteit heeft opgebouwd...

Zonder dat ze het zelf weten...

Logisch gezien is het dus ONMOGELIJK om te bewijzen dat vaccins werken!

 


 

VRAAG 5: “Kan iemand die gevaccineerd is alsnog iemand besmetten?”

 

Het RIVM geeft daarbij aan dat ze TE WEINIG INFORMATIE hebben om daar een uitspraak over te kunnen doen.

 

OPMERKING: Een interessante vraag, waar echter NOOIT onderzoek naar gedaan zal worden...

Want de uitkomst van zo'n onderzoek zou wel eens HET EINDE VAN de farmaceutische miljarden industrie kunnen inluiden!

 


 

VRAAG 6: “Waarom zijn er zoveel verschillende vaccins? Zijn ze allemaal anders?”

 

CITAAT: “De vaccins werken op basis van VERSCHILLENDE TECHNIEKEN.

"Vooraf wisten we niet welke vaccin-techniek het best zou werken", zegt Van Egmond."

Dat was niet te voorspellen en daarom is ingezet op de ontwikkeling van verschillende soorten vaccins.”

 

OPMERKING: Het lijkt mij niet meer dan normaal dan dat elk farmaceutisch bedrijf naar eigen inzicht...

En met de middelen die haar ter beschikking staan...

Probeert een "maatschappelijk probleem"...

( in dit geval een virus dat al dan niet door de farmaceutische industrie zelf gecreëerd )

Op te lossen.

NIET omdat de GEZONDHEID van de bevolking in GEVAAR zou zijn...

Maar om te VOORKOMEN dat investeerders hun VERMOGENS UIT HET BEDRIJF TERUGTREKKEN wanneer deze NIET SNEL GENOEG RESULTATEN boekt en WINST maakt.

Vandaar DE RACE OM een vaccin als eerste goedgekeurd te krijgen!

 

'k Ben overigens TEGEN fusies en overnames...

Omdat die er in de regel voor zorgen dat mensen met een verschillende manier van aanpak...

GEDWONGEN worden om het probleem OP DEZELFDE MANIER op te lossen...

Want daarmee vergroot je de kans dat zo'n ONDERZOEK VASTLOOPT!

 


 

VRAAG 7: “Beschermt het vaccin ook tegen nieuwe corona varianten?”

 

Het RIVM geeft aan dat er GEEN AANWIJZINGEN ZIJN dat het vaccin NIET tegen nieuwe corona mutaties zou werken.

 

OPMERKING: Er zijn ook GEEN aanwijzingen dat het vaccin WEL tegen nieuwe corona mutaties zouden werken.

 

Als we naar het INFLUENZA GRIEPVIRUS kijken...

Dan zal duidelijk zijn dat er inmiddels al ZOVEEL VARIANTEN DAN WEL MUTATIES bestaan...

Dat het eigenlijk ONMOGELIJK is om daar een goed werkend vaccin voor te ontwerpen.

 

Vandaar dat men er voor het gemak voor kiest...

Om elk jaar EEN VACCIN te fabriceren bestaande uit die 3 VIRUSSEN...

Waarvan zij denken dat die MOGELIJK zou kunnen uitbreken.

 

Even buiten beschouwing gelaten...

Dat nog nooit wetenschappelijk is bewezen dat griepvaccins überhaupt zouden werken...

En dat het bewijs er ook nooit zal komen.

 

Want dan zou kunnen blijken dat griepvaccins NOOIT hebben gewerkt...

En aan dat soort onderzoeken gaan die farmaceuten dus echt geen geld verspillen...

Want dan raken zij hun jaarlijkse lucratieve inkomstenbron kwijt en het laatste restje vertrouwen in de farmacie...

En daarmee zou ook het vertrouwen in de pillenindustrie evenens komen te verdwijnen...

Het zou HET EINDE INLUIDEN VAN Big Pharma...

 

Hetgeen ik overigens niet zou betreuren want...

 De natuur zorgt voor de mens zolang de mens goed is voor de natuur!!!

 


 

VRAAG 8: “Heeft het zin om gevaccineerd te worden als je al corona hebt gehad? Dan heb ik toch al natuurlijke immuunstoffen?”

 

Dat weet ik niet, zegt van Egmond, want er is GEEN wetenschappelijk bewijs voor!

 

OPMERKING: Er is ook GEEN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS dat griepvaccins überhaupt werken...

Toch zouden ze graag zien dat iedereen zich tegen het corona virus laat vaccineren...

Daarbij gaan ze zelfs zo ver dat ze iedereen die zich niet laten vaccineren EMOTIONEEL TE CHANTEREN om het wel te doen!

 

Dan zeggen ze: "ALS JE HET NIET VOOR JEZELF DOET, DOE HET DAN VOOR EEN ANDER"

Een ORDINAIRE TRUC om eventuele TWIJFELAARS over de streep te trekken.

 

De volhouders worden dan verder GEDEMONISEERD door de globale media...

Net zoals men dat deed met PIM FORTUYN...

Die weggezet werd als “EEN GEVAAR VOOR DE SAMENLEVING" en uit de weg geruimd!

 

’t Is dat ik het niet mag zeggen…

Maar als ik het wel mocht zeggen…

Dan zou ik zeggen:

Dat de Elite klasse en haar Politieke marionetten...

Een ernstig gevaar vormen voor de de democratie...

De vrijheid van meningsuiting...

En de privacy en vrijheid zelf.

 

Enfin…

Zo worden vaccinweigeraars uitgemaakt voor egoïst en aso...

En er met de nek op aangekeken als ze zich tegen vaccinatie blijven verzetten.

 

Net zoals met de mondkapjes...

Waar evenmin bewijs voor bestaat dat ze überhaupt werken...

Terwijl er steeds meer bewijzen op tafel komen dat je er ziek van kunt worden...

Vanwege de bacteriën die zich in het masker ophopen...

Desalniettemin werden de mondkapjes per 1 december verplicht!

 


 

VRAAG 9: “Waarom krijgen mensen onder de 18 geen vaccinatie?”

 

Omdat het virus voor jongeren onder de 18 ongevaarlijk zou zijn, en er dus geen reden zou zijn om die te vaccineren.

 

OPMERKING: Eigenlijk is er helemaal GEEN REDEN om ook maar IEMAND TE VACCINEREN...

Net zoals met het INFLUENZA VRUS bouwen de meeste mensen NATUURLIJKE IMMUNITEIT op tegen het virus.

 

Dat veel mensen zich WEL LATEN VACCINEREN is vanwege de ANGST die de media heeft verspreidt...

Zoals met het corona virus waarbij steeds op de dodelijkheid wordt gehamerd...

Terwijl de statistieken duidelijk laten zien...

Dat hoewel het aantal BESMETTINGEN drastisch oploopt er NAVENANT WEINIG SLACHTOFFERS vallen!

 

En als er überhaupt al gevaccineerd dient te worden...

Dan is het toch wel die zogenaamde kwetsbare groep...

Voor de rest van de bevolking is zo’n vaccin volkomen nutteloos...

Tenminste zonder die flauwekul maatregelen van de ( r ) overheid...

Want die BELEMMEREN de NATUURLIJKE vorming van GROEPSIMMUNITEIT!

 


 

VRAAG 10: “Is het veilig om gevaccineerd te worden als ik zwanger ben?”

 

Volgens het RIVM is daarover nog TE WEINIG BEKEND, en daarom wordt VACCINATIE tijdens zwangerschap AFGERADEN...

Maarruhhh adviseert wel om je na de zwangerschap toch te laten vaccineren!

 

TIP: De verzwegen waarheid over vaccineren en autisme!

Een echte MUST om te lezen!

https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/gezondheid/autisme-veroorzaakt-door-vaccinaties-het-rivm-verzwijgt-informatie/

 

TIP: 22 links naar onderzoeken rondom AUTISME VEROORZAAKT DOOR VACCINATIES...

Bij een aantal onderzoeken wordt verder doorgelinkt naar meer onderzoeken betreffende hetzelfde onderwerp!

https://www.collective-evolution.com/2013/09/12/22-medical-studies-that-show-vaccines-can-cause-autism/

 

OPMERKING: En toch blijven volhouden dat er geen link zou zijn tussen!

AUTISME en VACCINATIES ?!?

 


 

VRAAG 11: “Is het veilig om gevaccineerd te worden als je tot de risicogroep hoort?”

 

Dat hangt af van de risicogroep zelf...

Het vaccin zou echter veilig zijn voor mensen met onderliggende ziektes als obesitas en hart- en vaatziekten...

Aldus van Egmond.

 

Mensen met problemen met hun afweersysteem...

Moeten zich bij hun huisarts beraden...

Want de vaccinaties zouden het afweermechanisme extra in de war kunnen brengen.

 

OPMERKING: GEEN COMMENTAAR want hier is inderdaad nog NIETS over bekend...

De vaccins zijn nieuw en worden dus pas sinds kort in gebruik genomen!

 

 

VRAAG 12: “Wanneer kan ik gevaccineerd worden?”

 

Eerst worden de zorgmedewerkers in verpleeghuizen en ziekenhuizen en thuiszorgmedewerkers gevaccineerd...

Daarna zijn de meest kwetsbare groepen aan de beurt ( zie schema )

Dat is nog NIET bekend!

 


 

VRAAG 13: “Is het verplicht om me te vaccineren?”

 

Het VWS claimt dat vaccineren NIET verplicht is!

 

NIET VERPLICHT… MAARRUHHH…

 

Zei dat SCHORREMORRIE in Den Haag niet hetzelfde over het MONDKAPJE dat per 1 december ALSNOG WERD VERPLICHT?

NOTABENE OP AFRADEN VAN HAAR "RAADGEVERS" BIJ HET RIVM

 

Verder is bekend dat de ( r ) overheid een VACCINATIEDEKKING...

Van tenminste 90% nastreeft wil zij haar CORONA MAATREGELEN VERSOEPELEN.

 

Overigens best wel grappig om te zien hoe het staatspropaganda blaadje Volkskrant...

Ondanks dat zij laat weten dat het animo onder de bevolking...

Om zich tegen corona te laten vaccineren is gedaald van 73% naar 60% optimistisch blijft.

 

Tenzij de Volkskrant al op de hoogte is...

Van eventuele ontwikkelingen binnen de ( r ) overheid...

Om de steeds ONTKENDE vaccinatieplicht TOCH in te voeren!

 

 

Ook bij de Volkskrant vinden we de enquêtes in procenten terug...

ZONDER VERMELDING van het AANTAL GEËNQUÊTEERDEN...

20-11-2020 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/uiteindelijk-zullen-de-meeste-nederlanders-het-coronavaccin-wel-nemen~bd5618b0/

Hoe het ook zij…

Ik doe in ieder geval ook NIET mee aan die vaccinatie flauwekul...

Net zo min als met die mondkapjes flauwekul...

Ik WEIGER vrijwillig mee te werken aan EXPERIMENTEN van de  FARMACEUTISCHE MAFFIA en de ( R ) OVERHEID!

 


Klik hier om een tekst te typen.

NAREDE:

Hoewel de globale media zich vooral focust op positieve berichtgeving rondom het vaccineren, zijn er gelukkig ook mensen op niet door de globale media beheerste websites die zich TEGEN het vaccineren uitspreken.

 

CITAAT: "Goed nieuws: ANTISTOFFEN tegen corona worden juist STERKER NA BESMETTING"

Van de met corona besmette mensen...

Heeft 90% ook NA 6 MAANDEN nog ANTISTOFFEN in het lichaam...

Die bovendien sterker zijn geworden.

 

OPMERKING: Om dan te claimen dat het HOOP zou bieden voor en vaccin is volkomen absurd...

Want als het zo is dat steeds meer mensen op NATUURLIJKE WIJZE LANGDURIG IMMUNITEIT verkrijgen...

Is het eigenlijk VOLKOMEN OVERBODIG om tot vaccinatie over te gaan!

26-11-2020 https://www.ad.nl/binnenland/goed-nieuws-antistoffen-tegen-corona-worden-juist-sterker-na-besmetting~a56e1750/

 

TIP: IMMUNITEIT, het wapen tegen corona en andere VIRALE INFECTIES.

Hier wordt gesteld dat ONGEZONDE voeding, levenswijze, instelling, leeftijd enz. DE IMMUNITEIT VERZWAKKEN.

CITAAT: “Er zijn HOOGBEJARDE PATIËNTEN die besmet zijn geraakt en door hun GOEDE IMMUNITEIT toch zijn genezen.

VEEL OUDEREN uit de woon- en zorgcentra zijn OVERLEDEN omwille van hun ZWAKKE IMMUNITEIT, vaak in combinatie met ONDERLIGGENDE KLACHTEN.”

28-07-2020 https://www.europeseacademie.be/immuniteit-het-wapen-tegen-corona-en-andere-virale-infecties/

 

Een artikel over IMMUNITEIT door T-cellen!

20-07-2020 https://www.bbc.com/future/article/20200716-the-people-with-hidden-protection-from-covid-19

20-11-2020 https://www.gavi.org/vaccineswork/natural-immunity-covid-19-may-be-long-lasting

01-01-2021 https://www.viva.nl/stijl-en-update/sanne-28-ik-voel-me-een-testpersoon-voor-het-coronavaccin-en-dat-wil-ik-niet-zijn/

 


 

David Kirby:

Evidence of harm

( vaccinaties en autism )

 


 

TIP: Vaccinaties en autisme ( zeer de moeite waard ).

https://www.larsvanhemmen.nl/Vaccinatie/Autisme/

 

TIP: Onderzoeken naar vaccins, aluminium in de hersenen en autisme door talloze wetenschappers ( lijst onder het artikel ) !!!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763

 

TIP: Vaccinaties doorgeprikt!

http://www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl/VACCINATIES%20DOORGEPRIKT.pdf

 


 

TIP: Huisarts Hans van de Linde

De hoofdregel

Uit de preventieve geneeskunde

Is dat als je iemand iets inspuit

Je er zeker van moet zijn dat het veilig is

En dat het effectief is

En dat is nooit bewezen!


 

OPMERKING: Die hoofdregel gaat dus zeker op voor het corona vaccin...

Je zou daarbij dus kunnen stellen dat dokters door GEBREK AAN KENNIS...

LEVENS OP HET SPEL ZETTEN door zomaar te vaccineren...

En dat zij zich daarbij SCHULDIG maken aan het BREKEN van hun MEDISCHE GELOFTE...

De EED VAN HIPPOCRATES om NIEMAND kwaad te doen.

 

Maar 5% van het ziekenhuispersoneel laat zich inenten!

Een campagne zou dar verandering in moeten brengen.

 

HOEZO BAAS OVER EIGEN LIJF ?!?

HOEZO VRIJWILLIG VACCINEREN ?

'K HEB NAMELIJK HET GEVOEL DAT DAT VACCIN GEWOON OPGEDRONGEN WORDT !!!

 

Met de EED van HIPPOCRATES ontstaat een nieuw probleem...

En dat is het begrip "EUTHANASIE"...

Het op menswaardige wijze beëindigen van een leven!

 

Al hoeft dat nou niet bepaald een dilemma te zijn...

Huisartsen zouden zich eens moeten afvragen of ze die zelfmoord medicatie...

Niet gewoon beschikbaar kunnen stellen aan diegenen die er specifiek om vragen.

 

Omdat mensen die dood willen...

Zich gedwongen voelen om hun leven op ONMENSELIJKE vaak PIJNLIJKE wijze van het leven te beroven...

Waaronder het zich in een rivier verzuipen ( maas )...

Dan wel voor een trein / van een gebouw te springen...

Dan wel zich met de auto in een afgrond te storten...

Zichzelf op te hangen...

Dan wel zichzelf aan maandenlang te kwellen...

Door  te weigeren om te eten...

Dan wel te weigeren om te drinken...

Dan wel t weigeren te slapen etc.

 

Ik bedoel de middelen om een MENSWAARDIG EINDE aan het leven te maken bestaan wel...

Maar worden door de ( r ) overheid GEBOYCOT...

En die HYPOCRIETE MEDISCHE EED kan veel EXTRA LEED VEROORZAKEN!

 


 

In deze wereld is eigenlijk geen plaats meer voor mensen die kritisch durven wezen...

Mensen met een visie die niet overeenkomt met die van de Elite klasse en haar politieke marionetten...

Die de wereld en al het leven dat erop voorkomt als persoonlijk eigendom beschouwen!

 

Critici / andersdenkenden worden aan alle kanten monddood gemaakt...

Geridiculiseerd en opgesloten...

Niet alleen in de zogenaamde socialistische dictaturen...

Waar vaak naar wordt verwezen...

Maar net zo goed in de geïndividualiseerde liberaal kapitalistisch “democratische” landen.

 

Gedwongen op te gaan in de achterlijke massa’s...

Die het “zelf nadenken” volkomen vreemd lijkt te zijn.

 

De massa’s die weigeren om te zien dat de wereld om hen heen steeds verder verloederd...

En wordt vergiftigd door de zware industrieën.

 

De massa’s die het verdommen in opstand te komen...

Wanneer hun in de loop der jaren verworven vrijheden...

Onder valse pretenties worden afgenomen...

Dan wel in plichten omgezet.

 

De massa’s die blind zijn voor de oprukkende armoede en criminaliteit...

De drugshandel en afrekeningen ( schietpartijen en bomaanslagen )...

Vrouwen en kinderen die notabene in de zogenaamde "democratische" landen worden verhandelt...

Die voor beschaafd door moeten gaan...

En in de prostitutie dan wel slavernij worden gedwongen.

 

 ‘k Bedoel maar te zeggen:

“De mensheid is een onmenselijk ( egocentrisch ) en hypocriet ( leugenachtig ) ras geworden!

 


 

Videoclip van staatspropaganda bedrijf NOS

Die in haar videoclip laat weten

WELKE STOFFEN

Er in het corona m-RNA vaccin

BNT162b2 / TOZINAMERAN

van BioNtech en Phizer

zitten.

 


((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoaat) ( ALC-0315 )  = ( Vet ) ? althans dat beweerd de Friese link ( onder ).

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1019795-hoe-werkt-het-coronavaccin-en-wat-zit-er-precies

 

Eigenlijk zijn het gewoon nanodeeltjes.

https://en.wikipedia.org/wiki/ALC-0315

 

En wat zegt de NVWA ( Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit ) over nanodeeltjes?

 

CITAAT 1: Nanodeeltjes kunnen reageren met DNA en eiwitten in cellen.

 

OPMERKING: Nanodeeltjes worden juist toegepast vanwege de eigenschap dat ze met eiwitten kunnen reageren!

 

CITAAT 2: Aan het oppervlak van de deeltjes kunnen verbindingen ontstaan die cellen beschadigen.

Oeps…

 

CITAAT 3: Er kunnen ontstekingsreacties ontstaan, omdat het immuunsysteem geen raad weet met de deeltjes.

Ai jai jai…

 

CITAAT 4: Van veel Nanodeeltjes is nog niet duidelijk door welke barrières in het lichaam ze kunnen dringen en waar ze terechtkomen: worden ze opgenomen via het maagdarmkanaal, kunnen ze na inademing in de bloedbaan komen, kunnen ze de huid of de bloed-hersenbarrière passeren?”

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/nanotechnologie/niet-afbreekbare-en-niet-oplosbare-nanodeeltjes

 

CITAAT: Wat de laatste jaren wel duidelijk is geworden is dat sommige van deze NANODEELTJES SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID zijn.

 

In de afgelopen tien jaar is bijvoorbeeld uit een heel scala aan wetenschappelijk onderzoek gebleken...

Dat een aantal van deze stoffen KANKER kunnen veroorzaken, net zoals asbest.

 

Sommige Nanodeeltjes zijn namelijk zo klein dat ze door het hele lichaam kunnen zwerven...

Tot in de hersenen en longblaasjes aan toe.

CITAAT: “Nanodeeltjes die één tot vier nanometer groot zijn, kunnen de BLOEDHERSENBARRIËRE passeren,” aldus Vijver.”

https://www.scientias.nl/nanodeeltjes-een-vloek-of-een-zegen-we-weten-het-niet-en-dat-is-een-probleem/

 

2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide ( ALC-0159 ) = ( vet ) ?

https://en.wikipedia.org/wiki/ALC-0159

 

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine ( DSPC ) = ( vet ) ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Distearoylphosphatidylcholine

 

Cholesterol = Een vetachtige stof die in ons lichaam in de vorm van bolletjes voorkomt.

https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-cholesterol/wat-is-cholesterol?tab=1

 

Kaliumchloride =

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaliumchloride

Kaliumdiwaterstoffosfaat = ( Zowel een te hoge concentratie ( hyperkaliëmie ) als een te lage concentratie ( hypokaliëmie ) kaliumchloride in het bloed kan gevaarlijk zijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaliumchloride

 

Natriumchloride = Keukenzout als conserveermiddel.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumchloride

 

Dinatriumfosfaatdihydraat = In water oplosbaar wit poeder dat als antiklontermiddel wordt gebruikt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumwaterstoffosfaat

 

Sucrose = Suiker als conserveermiddel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sucrose

 

Water voor injectie = Zuiver en steriel water.

OPMERKING: Een bijsluiter alleen al voor steriel water?!?

CITAAT: U mag Water voor injecties NIET als zodanig toegediend krijgen. Als het als zodanig VIA INJECTIE TOEGEDIEND wordt in uw bloedbaan, kunnen DE RODE BLODCELLEN WATER OPNEMEN EN BARSTEN ( hemolyse ) omdat Water voor injecties en uw bloed NIET DEZELFDE SAMENSTELLING hebben...”,“… kan NIERFALEN veroorzaken.”?!?

https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h27096.pdf

 

OPMERKING: Het handelt om een nagenoeg nieuw type m-rna vaccin...

Voor een virus waarvan men nagenoeg niets afweet.

( althans dat wordt nog steeds geclaimd )

En dan heb ik toch wel zoiets van:

“Hoe halen ze het in hun hoofd om de gehele wereldbevolking aan zo’n grootschalig experiment te onderwerpen!”

 

Tenzij het vaccin op zich een placebo is...

Waarbij eigenlijk alleen die mensen slachtoffer worden die lijden aan een allergie...

Voor één van de stoffen die zich in het vaccin bevinden...

Dan wel aan 1 of meerdere onderliggende ziektebeelden komen te overlijden!

Op zich best aannemelijk als we onderstaande grafiek erbij halen.

 

 

Z O D R A   I E T S   H E T   L I C H A A M   B I N N E N D R I N G T   W A T   E R   N I E T    T H U I S   H O O R T

W O R D T   B I J   E E N   G E Z O N D   L I C H A A M   D I R E C T   H E T   V E R D E D I G I N G SM E C H A N I S M E   G E A C T I V E E R D

( zie rode lijn ).

 

H I E R B I J   W O R D E N   C E L L E N   A A N G E M A A K T   D I E   D E   I N D R I N G ER S   I N K A P S E L E N

O M   D E   I N D R I N G E R S   O N S C H A D E L I J K   T E   M A K E N

W A A R N A   Z E   W O R D E N  A F G E V O E R D

 

A L S   E R   S P, R A K E   I S   V A N   E E N   L A N G D U R I G E   A A N V A L   D O O R   B A C T E R I Ë N, V I R U S S E N   E T C.

W O R D T   D E   P R O D U C T I E   V A N   D E   V E R D E D I G I N G S C EL L E N   O P G E V O E R D

O N D E R T U S S E N   W O R D T    H E T   C E L M A T E R I A A L   V A N   DE   I N D R I N G E R

O N T L E E D   E N   O P G E S L A G E N

N A   3   -   4   W E K E N   I S   I M M U N I T E I T   O P G E B O U W D

( z i e   g r o e n e   l i j n ).

 

A F H A N K E L I J K   V A N   D E   G E Z O N D H E I D   V A N   H E T   L I C H A A M   E N    D E   A A R D   V A N   D E   I N D R I N G E R S

K A N   H E T   Z O 'N   3 - 4   W E K E N   D U R E N   V O O R A L E E R   I M M U N I T E I T   W O R D T   V E R K R E G E N

E N   G E E N    H A L J A A R   Z O A L S   I K   E RG E N S   H E B   G E L E Z E N

 

D E    FA R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E   C L A I M T   E I G E N L I J K   H E T Z E L F D E   V O O R   H A A R   V A C C I N S

T U S S E N   D E   1  E N   2e   V A C C I N A T I E   Z I T   I M M E R S   2 1   D A G E N   O F T E W E L   3   W E K E N

T E R W I J L   O P   S O M M I G E   W E B S I T E S   I S  T E   L E Z E N   D A T   H E T   2e   V A C C I N

O N G E V E E R   1   W E E K   D E   T I J D   N O D I G   H E E F T   O M   E F F E C T I E F   T E   Z I J N

D U S   O O K   4   W E K E N   I N   T O T A A L.

 

O P M E R K I N G :

U   S N A P T   T O C H   W E L   D A T   Z O   N O O I T   T E   B E W I J Z E N   V A L T   O F   V A C C I N S   Ü B E R H A U P T   W E R K E N

K O M T   D A T   D I E   F A R M A C E U T E N   E V E N   M O O I   U I T   !!!

 

 D E   T E R M :

“B A A T   H E T   N I E T   S C H A A D T   H E T   N I E T !”

I S   E E N   U I T   S P R A A K   D I E   V A A K   W O R D T   G E B E Z I G D

D O O R   F A R M A C E U T E N   E N   H A A R   S C H O O T H O N D J E S   B I J   

D E   ( R ) O V E R H E I D,  D E   G G D,   H E T   R I V M   E N   D E   W H O

 

 M A A R   N O G   S T E E D S   G E E N   W E T E N S C H A P P E L I J K   B E W I J S

E E R D E R   E E N   D O M M E    U I T S P R A A K   M E T   I N   S O M M I G E   G E V A L L E N   D O D E L I J K E   G E V OL G E N

T I P : https://www.xandernieuws.net/algemeen/nieuwe-corona-mutatie-is-gouden-kans-voor-bereiken-groepsimmuniteit/comment-page-1/

 

 


B A R T   V A N   T I E N E N ( H u i s a r t s )

 

H E T   C O R O N A   V A C C I N A T I E   P R O G R A M M A   I S

O N D E R   G R O T E   D R U K   T O T   S T A N D   G E K O M E N

PO L I T I E K   G E D R E V E N

I N   P L A A T S   V A N

WE T E N S C H A P P E L I J K   V E R A N T W O O R D

 

E E N   V E R H A A L   N A A R   A A N L E I D I N G   V A N

H E T   O V E R L I J D E N   V A N   E E N   G E Z O N D E

O U D E R E   P A T I Ë N T   N A D A T   H I J   M E T   H E T

M O D E R N A   V A C C I N   W E R D   G E V A C C I N E E R

T E G E N  H E T   C O R O N A V I R U S

 

 

0 8 : 0 6 h   -   E E N  G R I E P   V A C C I N

B I E D T   S L E C H T S

2 - 6   P R O C E N T   B E S C H E R M I N G   ?!?


 

I N D O N E S I Ë :

D E   I N D O N E S I S C H E   B E V O L K I N G   H E E F T   H A A R   T W I J F E L S   O V E R   H E T   C O R O N A   V A C C I N

H E T   Z O U   G A A N   O V E R   H E T   C H I N E S E   S I N O V A C

 

D E   F A B R I K A N T   V A N   H E T   V A C C I N   Z O U   I N   H E T   V E R L E D E N   B E T R O K K E N   Z I J N   G E W E E S T

B I J   E E N   C O R R U P T I E   Z A A K

 

D E   B E V O L K I N G   I S   D E R H A L V E   S E C P T I S C H

O V E R   Z O W E L   H E T   B E D R I J F   A L S   O V E R   D E   E I G E N   R E G E R I N G

 

4 0   %   W E E T   N O G   N I E T   O F   Z I J   Z I C H   W I L   L A T E N   V A C C I N E R E N

1 7 %   G E E F T   A A N   H E T   Z E K E R   N I E T   T E   Z U L L E N   D O E N.

 

D A A R O M   V O E R T   I N D O N E S I Ë   A L S   1e   L A N D   D E   V A C C I N A T I E P L I C H T   I N

O P   W E I G E R E N   V A N   E E N   V A C C I N A T I E   S T A A T   E E N   B O E T E

V A N   3 0 0   E U R O, Z I J N D E   V O O R   V E L E N   E E N   J A A R S A L A R I S

 

B O V E N D I E N   H E B B E N   W E I G E R A A R S  G E E N   R E C H T   O P    E V E N T U E L E   S O C I A L E   V O O R Z I E N I N G E N

W A A R   V E E L   M E N S E N   V A N W E G E   D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

A F H A N KE L I J K   Z I J N   G E W O R D E N

19-02-2021 https://nos.nl/artikel/2369367-inwoners-twijfelen-dus-indonesie-voert-als-eerste-land-vaccinverplichting-in.html

 


 

O P   ( d e   PCR-TEST   p a g i n a )   G A F   I K    AL   A A N   D A T   N E D E R L A N D

A L L E E N   A L   1 , 9   M I L J A R D   E U R O   K W I J T   I S   A A N   P C R - T E S T S.

D A A R   K O M T   D A N   O O K   N O G   D E   P R I J S   V A N   D E   V A C C I N S   B O V E N O P

 

W E   Z A G E N   E E R D E R   A L   D A T   N E D E R L A N D   6 0   M I L J A R D   V A C C I N S   H E E F T   B E S T E L D

W A T   O P   Z I C H   A L  K R A N K Z I N N I G   V E E L   I S

O P   E E N   B E V OL K I N G   V A N   1 7 , 5   M I L J O E N   I N W O N E R S

E R   V O O R   H E T   G E M A K   V A N   U I T G A A N DE

D A T   I E D E R E E N   2 X   G E V A C C I N E E R D   D I E N T   T E   W O R D EN

 

D E    F A R M A C E U T E N   P F I Z E R   E N   B I O N T E C H   V R O E G E N   E E R D E R

Z O 'N   S C H A A M T E L O Z E   5 4   E U R O   P E R    V A C C I N

18-02-2021 https://www.sueddeutsche.de/politik/biontech-pfizer-impfstoff-preis-eu-1.5210652

2 0 X   Z O   D U U R   A L S   E E N   N O R M A A L   V A C C I N

U I T E I N D E L I J K   I S   D E   P R I J S   P E R   V A C C I N   O P   1 6   E U R O   K O M E N   T E   S T A A N

 

O P M E R K I N G   1 :

E N   D A A R   V E R D I E N T   D I E   F A R M A C E U T I S CH E   M A F F I A   N O G   S T E E D S   M I L J A R D E N   A A N

T E R W I J L   Z I J   O O K   N O G   E E N S   N I E T   A A N S P R A K L I J K   K U N N E N   W O R D E N   G E ST E L D

M O C H T   L A T E R   B L I J K E N   D A T   D I E   V A C C I N S   S C H A D E L I J K E   B I J W E R K I N G E N   V E R T O N E N

 

O P M E R K I N G   2 :

D  E   6 0  M I L J O E N   V A C C I N S   K O S T E N   D E   N E D E R L A N D S E   B E L A S T I N G B E T A L E R

   Z O 'N   S L O R D I G E   1   M I L J A R D   E U R O

E N   D A A R V A N   K A N   N E T   Z O A L S T I J D E N S   D E   M E X I C A A N S E   G R I E P

6 0   M I L J O E N   -   2X 17,5 M I L J O E N   I N W O N E R S   =   2 5   M I L J O E N   V A C C I N S   D O O R   D E   P L E E

 2 5   M I L J O E N   X 1 6   E U R O   P E R   S T U K   =   4 0 0   M I L J O E N   E U R O   D O O R   D E   P L E E

 

E R   V O O R   H E T   G E M A K   V A N U I T  G A A N D E   D A T   I E D E R E E N   Z I C H   Z O U   L A T E N   V A C C I N E R E N

A L   I S   D E   V E R W A C H T I N G   D A T   T E N M I N S T E   2 5 %   Z I J N   V E R S T A N D   G E B R U I K T

D U S  D A N   W O R D T   H E T   4 0 0   M I L J O E N   +   2 5 %   =   5 0 0   M I L J O E N   D O O R   D E   P L E E

 

 

O P M E R K I N G   3 :

D E   ( R ) O V E R H E I D   H E E F T   V A C C I N   F A B R I K A N T E N   B E S C H E R M I N G   G E B O D E N   T E G E N   E V E N T U E L E

A A N S P R A K E L I J K H E I D S C L A I M S    I N    G E V A L   Z O 'N   V A C C I N   O V E R   5   J A A R   S C H A D E L I J K E

B IJ W E R K I N G E N    M O C H T   G E V E N

Z O D O E N D E   D R A A I T   D E   B E L A S T I N G B E T A L E R   O P   V O O R   E V E N T U E L E   S C H A D E C L A I M S

D E   F A R M A C E U T E N   V A L L E N   O M   V A N   H E T   L A C H E N   !!!

 


 

M A R K   R U T T E   C L A I M T   H I E R    D A T   H I J   N I E M A N D   Z A L   D W I N G E N

O M   Z I C H   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N   !!!

https://www.parool.nl/nederland/minister-de-jonge-geen-indirecte-vaccinatieplicht~b4e30fe9/

 

M A A R R U H H H

M O G E N   W E   D I E   A A R D S L E U G E N A A R   G E L O V E N   ?!?

 

H I E L D   D I E Z E L F D E   M A R K   R U T T E   N I E T   E E N   T O E S P R A A K   O V E R   G R O E P S I M M U N I T E I T

O M   D I E   T O E S P R A A K   L A T E R   G L A S H A R D   T E   O N T K E N N E N   ?!?

D I E   T O E S P R A A K   S T A A T   I M M E R S   N O G   S T E E D S   O P   D E   W E B S I T E   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D   !!!

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte

 

D E N K T   D I E   G L A D J A K K E R   N O U   W E R K E L I J K

D A T   H I J   M E T   E E N   A C H T E R L I J K   V O L K   T E   M A K E N   H E E F T  ?!?

 

I N   I E D E R   G E V A L   A C H T E R L I J K   G E N O E G

O M   O P   M A R K   R U T T E   T E   B L I J V E N   S T E M M E N

 

W E R D   E R   O O K   N I E T    B E W E E R D

D A T   E R   G E E N   M O N D K A P J E S P L I C H T   Z O U   K O M  E N

E N   L A A T   D I E   M O N D K A P J E S P L I C H T   N O U   O P   1  D E C   2 0 2 1   Z I J N   I N G E G A A N   !!!

 

C I T A A T :

"H E T   I S   E E N   D R I N G E N D   M A A R   N I E T   V E R P L I C H T E N D   A D V I E S."

"H I J   B E N A D R U K T   W E L   D A T   H E T   G E E N   M O N D K A P J E S P L I C H T   I S

M E T   N I J B E H O R E N D E   H A N D H A V I N G   E N   S A N C T I E S.

D D A A R V O O R   Z O U   E E N   W E T S W I J Z I G I N G   N O D I MG   Z I J N."

 

O P M E R K I N G :

D E    M O N D K A P J E S P LI C H T   W E R D    E R   O P   0 1   D E C   2 0 2 1   D O O R G E D R U K T

K U N   J E   N A G A A N   H O E   S N E L   Z I J   D E   G R O N D W E T   K U N N E N   V E R A N D E R E N

W A N N E E R   D A T   H E N   Z O   U I TK O M T   !!!

 

T E R W I J L   Z E   M O E I L I J K    D O E N   W A N N E E R   A N D E R E   W E T T EN   A A N G E P A S T

D I E N E N   T E   W O R D E N   O M D A T   B L I J K T

D A T   E E N   G R O E P   M E N S E N   D O O R   D I E    W E T T E N   Z W A A R   W O R D T   B E N A D E E L D   !!!

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/weer-buigt-rutte-blijmoedig-voor-de-publieke-opinie-maar-van-een-weldoordacht-plan-is-nog-geen-sprake~b2ef6488/

 

V O L G E N S   D E   G R O N D W E T   W O R D T   I E D E R E E N    I N    G E L I J K H E I D   G E B O R E N

 

D E S A L N I E T T E M I N   W I L   R U T T E   E E N   I N D I R E C T E   V A C C I N A T I E P L I C H T   I N V O E R E N

W A A R B I J   G E V A C C I N E E R D E N   B E P A A L D E   P R I V I L E G E S   W O R D E N   T OE G E K E N D.

 

D A A R M E E   M A A K T   M A R K   R U T T E   I N B R E U K   O P   D E   G R O N D W E T

 

M A R K   R U T T E   L I E T   O O K   D O O R S C H E M E R E N   D A T   W A N N E E R   Z I C H   T E   W E I N I G

M E N S E N   L A T E N   O V E R H A L E N   O M   Z I C H   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N

E R   A L S N O G   E E N   V A C C I N A T I E P L I C H T   Z A L   W O R D E N   I N G E V O E R D   !!!

 

M A A R   J A   E I G E N L I J K   K U N   J E   D A T   S O O R T   C H A N T A G E   P R A K T I J K E N

V A N    D I E   L I B E R A A L   F A S C I S T E N   W E L   V E R W A C H T E N

 

I E M A N D   M E T   G E Z O N D   V E R S T A N D

Z O U   H E T   W E L   U I T   Z 'N   H O O F D   L A T E N   O M   1 0 0 - E N   M I L J O E N E N

A A N   B E L A S T I N G G E L D   T E   V E R S P I L L E N   A A N   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S

D I E   D E   G E Z O N D H E I D   V A N   M I L J O E N E N   G E Z O N D E  B U R G E R S   I N   G E V A A R   K U N N E N   B R E N G E N

 

T E R W I J L   I N M I D D E L S   A L L A N G   B E K E N D   I S   D A T   H E T   L I C H A A M   G O E D   I N   S T A A T   I S

O M   O P   N A T U U R L I J K E   W I J Z E   I M M U N I T E I T   O P   T E   B O U W E N

T E G E N   D E   M E E S T E   V I R U S S E N,   I N C L U S I E F   H E T   C O R O N A   V I R U S

 

E N  W A A R O M   B L I J F T   D I E   I M B E C I E L   H U G O   D E   J O N G E   A A N D R I N G E N   O P   P C R - T ES TS

T E R W I J L   H I J    N O T A B E N E   Z E L F   H E E F T   T O E G E G E V E N   D A T   D I E   P C R - T E S TS   N I E T   A A N   K U N N E N

T O N E N   O F   I E M A N D   O P   H E T   M O M E N T  V A N   T E S T E N

B E S M E T   D A N   W E L   B E S M E T T E L I J K   IS   ? ! ?

( z i e PCR-Test p a g i n a )

 

B O V E N D I E N   S N E L T E S T S,   W A A R V A N   H U G O   D E   J O N G E   N O T A B E N E   Z E L F   H E E F T   G E Z E G D

D A T   D I E   N O G   O N N A U W K E U R I G E R  Z O U D E N   Z I J N   D A N   D E   P C R - T E S T S,

O V E R   N E D E R L A N D   U I T R O L T   ?!?

 

K I J K T   E R   D A N   V E R D O M M E   N I E M A N D   M E E R   K R I T I S C H   N A A R   H E T   N I E U W S

W A A R O M   B L I J F T   M E  N   W A A R D E L O Z E   T E S T S E T J E S   K O P E N   ?!?

N I E T   A L L E E N   W E G G E G O O I D   G E L D

M A A R   D I E   V E R V L O E K T E   L O C K D O W N S   D U R E N   Z O   N O  G   L A N G E R

M E T   AL   D I E   V A L S E   P O S I T I E V E    U I T S L A G E N

 

GROEPSIMMUNITEIT 2020 03 16 TV Toespraak Van Minister President Mark Rutte Toespraak Rijksoverheid Nl
PDF – 164,0 KB 123 downloads
GEEN VACCINATIEPLICHT Minister De Jonge Geen Indirecte Vaccinatieplicht Het Parool
PDF – 850,3 KB 129 downloads

I S R A E L   V O E R T   E E N   V A C C I N A T I E   P A S P O O R T

I N

 

 M E T   D E Z E   "G R O E N E   P A S"   K U N N E N   I N W O N E R S

D I E   Z I J N   G E V A C C I N E E R D   O F   H E R S T E L D   V A N

"D E   Z I E K T E"

 

W E E R   N A A R   S P O R T S C H O L E N,   H O T E L S,

T H E A T E R S   E N    S P O R T   E V E M E N T E N

 

W I N K E L C E N T R A,   M U S E A,   B I B L I O T H E K E N

E N   G E B E D S H U I Z E N   Z I J N   O O K   W E E R   O P E N

V O O R   N I E T   G E V A C C I N E E R D E N

 

M O N D K A P J E S   B L I J V E N   E C H T E R   V E R P L I C H T

21-02-2021 https://www.zeelandnet.nl/nieuws/speciale-pas-voor-gevaccineerden-in-israel

 

O P M E R K I N G :

E E N  V A C C I N A T I E P A S P O O R T

I S   E N   B L I J F T   E E N   V O R M   V A N

D I S C R I M I N A T I E 

T O V   N I E T   G E V A C C I N E E R D E N   !!!

 

D E   E U R O P E S E    U N I E   P R A A T   O V E R   E E N

"V A C C I N A T I E   P A S P O O R T"

D E N E M A R K E N   E N   Z W E D E N

Z I J N   V O O R

 

A L L A N  R A N T R U P   T H O M S E N

( H o o g l e r a a r   v i r o l o g i e   a a n   d e   U n i v e r s i t e i t   v a n

K o p e n h a g e n,   m i s t   e e n   r i s i c o a n a l y s e   i n   d e

p l a n n e n :

 

"A l s   m e n s e n   n a a r   e e n   l a n d   r e i z e n

m e t   e e n   h o o g   r e p r o d u c t i e g e t a l,   da n   k u n n e n   z e

b i j   t e r u g k o m s t   e e n   v a n   d i e   s l e c h t e   m u t a t i e s

m e e   t e r u g b r e n g e n."

 

C I T A A T   G E Z O N D H E I D S R A A D :

"E e n   d e r g e l i j k e   m a a t r e g e l   v r a a g t   a l t i j d   e e n

a f w e g i n g   v a n   b e l a n g e n   e n   m a g   n i e t   l e i d e n   t o t

v e r b o d e n   u i t s l u i t i n g,   d i s c r i m i n a t i e   o f

s c h e n d i n g   v a n   p r i v a c y r e g e l s."

 

25-02-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5216451/vaccinatiepaspoort-vaccinatiebewijs-reizen-festivals-zomer

 


 

V a n   a l   d i e   L I B E R A A L   F A S C I S T I S C H E   p a r t i j e n

S T A A T   D 6 6   T O C H   W E L   B O V E N A A N

 

Z  I J   V E R A N D E R D E   D E   D O N O R C O D I C I L

I N   E E N   O M G E K E E R D E   D O N O R W E T

 

V E R N I E T I G D E   H E T

E N I G E   D E M O C R A T I S C H E   A S P E C T   G E N A A M D

R E F E R E N D U M

 

E N   N U

M A A K T   Z I J   Z I C H   S C H U L D I G   A A N

D I S C R I M I N A T I E

M E T   H A A R   P L E I D O O I   V O O R   E E N

V A C C I N A T I E B E W I J S

 

E E N   V A C C I N A T I E B E W I J S

H E E F T   S O W I E S O   G E E N   E N K E L E   Z I N

O M D A T   D E   P C R - T E S T   N I E T   K A N   V A S T S T E L L E N

O F   I E M A N D   O P   H E T   M O M E N T   V A N   M E T E N

B E S M E T   D A N   W E L   B E S M E T T E L I J K   I S

 

PAS DE VACCINATIE STRATEGIE AAN ZEGGEN DESKUNDIGEN:

NIET 2 PRIKKEN MAAR 1

T E R W I J L   D E   M E E S T E   V A C C I N   F A B R I K A N T E N

V A N   B E G I N   A F   A A N   L I E T E N   D O O R S C H E M E R E N

A L L E E N   G A R A N T I E S   T E   D U R V E N   G E V E N   B E T R E F F E N D E   D E   W E R K I N G   V A N   H U N   V A C C I N S

W A N N E E R   M E N S E N   B I N N E N   E E N   B E P A A L D E   P E R I O D E   T O T   2X   T O E   Z I J N   G E V A C C I N E E R D

 

W I L L E N   D E   M E E S T E   P O L I T I E K E   P A R T I J E N   I N M I D D E L S   V A N   D E Z E   V A C C I N A T I E   S T R A T E G I E   A F

Z I J   N E G E R E N   D A A R M E E   D E   V O O R W A A R D E N   D I E

V A C C I N   F A B R I K A N T E N   S T E L D E N   B I J   G E B R U I K   V A N   H U N   V A C C I N S

T E N   A A N Z I E N   V A N   D E   W E R K I N G   !!!

 

O P M E R K I N G :

K O M T   D A T   D I E   V A C C I N   F A B R I K A N T E N  E V E N   M O O I   U I T

Z E K E R   W A N N E E R   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N   O P   H E T Z E L F D E   N I V E A U   B L I J F T

 

O O P S

M A A K   I K   Z O W A A R   D E Z E L F D E   F O U T   A L S   H E T   R I V M

 

C O R R E C T I E

Z E K E R   W A N N E E R   H E T   A A N T A L   P O S I T I E V E   U I T S L A G E N    V A N   D E   P C R-T E S T   G E L I J K   B L I J F T

D A N   W E L   V E R D E R  O P L O O P T

 

O N D A N K S

E E N   T O E N A M E   V A N   H E T   A A N T A L

G E V A C C I N E E R D E N   !!!

 

A L H O E W E L   J E   O P   R E L A T I E F   E E N V O U D I G E   W I J Z E   D E   I N D R U K   K U N T   W E K K E N

D A T   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N   Z O U   D A L E N

D O O R   M I N D E R   T E   T E S T E N   D A N   W E L   T E S T R E S U L T A T E N   U I T   D E

G R A F I E K E N   W E G   T E   M O F F E L E N

 

H E T Z E L F D E   V E R H A A L   G A A T   O P   O M   D E   I N D R U K   T E   W E K K E N   D A T   H E T   A A N T A L

B E S M E T T I N G E N   O P   Z O U   L O P E N

M E E R   T E S T E N    O M   M E E R   V A L S E   P O S I T I E V E N   T E   K R I J G E N

 M E T   D I E   Z O G E N A A M D E   S N E L T E S T E N   E E N   K I N D E R S P E L

W A N T   D I E   Z I J N   I M M E R S   N O G   O N N A U W K E U R I G E R   D A N   D E   P C R - T E S T S   !!!

 

?!?   H O E   B E T R O U W B A A R   Z I J N   D E   ( R ) O V E R H E I D   E N   H A A R   G E Z O N D H E I D S   W A A K H O N D E N   ?!?

27-02-2021 https://nos.nl/artikel/2370549-pas-de-vaccinatiestrategie-aan-zeggen-deskundigen-niet-2-prikken-maar-1.html

 

Z E L F S   V O O R S T A N D E R S   V A N   H E T   V A C C I N E R E N

Z O U D E N   O P   Z 'N   M I N S T

???   V R A A G T E K E N S   ???

!!!   M O E T E N   Z E T T E N   B I J   D E Z E   G A N G   V A N   Z A K E N   !!!

 

 

D E

E U R O P E S E   U N I E

W E R K T   I N M I D D E L S   A A N   E E N

V A C C I N A T I E - P A S P O O R T

 

D I S C R I M I N A T I E

N A A R   A A N L E I D I N G   V A N

 P C R - T E S T   R E S U L T A T E N

 

D I E   N I E T   E E N S   K U N N E N   A A N G E V E N

O F   I E M A N D   O P   H E T   M O M E N T   V A N   M E T E N

B E S M E T   D A N   W E L   B E S M E T T E L I J K

I S

G E W O O N W E G   K R A N K Z I N N I G

H O O G S T E   T I J D

V O O R   E E N

N E X I T

 


DUITSLAND STRIJDT TEGEN ASTRAZENCA - SCEPSIS

EN BLI J  T   M E T   V A C C I N S   Z I T T E N

 

F A R M A C E U T E N   H E B B E N   I N   H E T   V E R L E D E N   N O U   N I E T   B E P A A L D

E E N   G O E D E   R E P U T A T I E   O P G E B O U W D

E N   D I E   S L E C H T E   R E P U T A T I E   D R A A I T   Z E   N U   D E   N E K   O M

 

Z O   H E E F T   D U I T S L A N D   1   1 / 2   M I L J OE N   V A C C I N S   V A N   A S T R A Z E N E C A   O N T V A N G E N

1 0 0 . 0 0 0 'E N   V A C C I N S   B L I J V E N   L I G G E N   T E R W I J L   E R   W E E R   E N K E L E   M I L J O E N E N   V A C C I N S

I N   A A N T O C H T   Z I  J N

02-03-2021 https://nos.nl/artikel/2370990-duitsland-strijdt-tegen-astrazeneca-scepsis-en-blijft-met-vaccins-zitten.html

 

Z O   M E L D T   H E T   B R A N D E N B U R G S E   S T A D J E   K Y R I T Z

D A T   E R   2 8 0   M E N S E N   P E R   D A G

G E V A C C I N E E R D   K U N N E N   W O R D E N

 

D A A R V A N   M E L D D E N   Z I C H   D E   E E R S T E   D A G E N   S L E C H T S   5 0   M E N S E N   A A N

   E N    D A A R V A N   K W A M   D E   H E L F T   O P D R A V E N

 

C I T A A T :

"H E T   V A C C I N    W O R D T   -   N E T   A L S   I N   N E D E R L A N D   -   A L L E E N   A A N   M E N S E N   G E G E V E N

O N D E R   D E   6 5.

D A A R M E E    V A L L E N   A L L E   8 0 + 'E R S   A F

E N   B L I J F T   I N   G R O E P   1   A L L E E N   M E D I S C H   E N   V E R P L E G E N D   P E R S O N E E L   O V E R."

 

 

O P M E R K I N G:

V A C C I N S   W O R D E N   A L L E E N   G E G E V E N   A A N   M E N S E N   O N D E R   D E   6 5   ? ! ?

T E R W I J L   D E   M E E S T   K W E T S B A R E   G R O E P   Z I C H   I N   D E   C A T E G O R I E   8 0 +   B E V I N D   ? ! ?

 

W A A R O M   M E N S E N   V A C C I N E R E N

D I E   Z E L F   I M M U N I T E I T   K U N N E N   A A N M A K E N   ?!?

M E N S E N   D I E   W A A R S C H I J N L I J K   Z E L F S   A L   I M M U U N   Z I J N   V O O R   H E T   V I R U S   ?!?

D A T   I S   T O C H   R A A R   ? ! ?

 

H E B B E N   D I E   F A R M A C E U T E N   Z O   W E I N I G   V E R T R O U W E N   I N   H U N   E I G E N   V A C C I N   ? ! ?

D A T   Z I J   D E   D O E L G R O E P   O V E R S L A A N   ? ! ?

O F   S T E E K T   E R   M E E R   A C H T E R   D E Z E   V A C C I N A T I E   S T R A T E G I E   ? ! ?

 


VEERTIEN BESMETTINGEN MET BRITSE VARIANT

BIJ INGEËNTE DUITSE OUDEREN

 

I N   E E N   V E R Z O R G I N G S   -   V E R P L E E G H U I S   I N   B E L M   B I J   H E T   D U I T S E   O S N A B R Ú C K

Z I J N   1 4   O U D E R E N   B E S M E T   G E R A A K T

 

O N D A N K S   D A T   Z I J   D E   V O L L E D I G E   K U U R   V A N   2   V A C C I N A T I E S   H A D D E N   A F G E M A A K T

E N   D U S   V O L G E N S   P F I Z E R / B I O N T E C H   9 4 %   B E S C H E R M D   H A D D E N   M O E T E N   Z I J N

08 02-2021 https://nos.nl/artikel/2367875-veertien-besmettingen-met-britse-variant-bij-ingeente-duitse-ouderen.html

 

OPMERKING: Zo zie je maar weer...

!!!   HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED   !!!

 


GEZAMENLIJKE START CORONA - VACCINATIES

6 JANUARI 2021

 

CITAAT: "Op woensdag 6 januari wordt een gezamenlijke start gemaakt."

 

De circa 269.000 zorgmedewerkers werkzaam in de verpleeghuizen worden het eerst gevaccineerd.

Daarna de 178.000 zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg.

Daarna de 166.000 mensen werkzaam in de wijkverpleging en WMO-ondersteuning.

04-01-2021 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/04/gezamenlijke-start-corona-vaccinatie-op-6-januari

 


ZATERDAG EERSTE UITNODIGINGEN

75 - 79 JARIGEN OP DE MAT

 

Vanaf 06-03-2021 krijgen zo'n 185.000 mensen in de leeftijdsgroep 75 - 79 jaar een uitnodiging...

Om zich met het Phizer / BionTech vaccin te laten vaccineren

 

04-03-2021 https://www.rivm.nl/nieuws/zaterdag-eerste-uitnodigingen-75-79-jarigen-op-mat

 


FACEBOOK CEO MARK ZUCKERBERG

TAKES "ANTI-VAX" STANCE

IN VIOLATION OF HIS OWN PLATFORM'S POLICY

TIP:

Een onthullende gelekte video waarin Mark Zuckerberg aangeeft dat voorzichtigheid is geboden met

m-RNA vaccins

Omdat die mogelijk het DNA kunnen veranderen!

 


Former Pfizer VP: "No need for vaccines,’ ‘the pandemic is effectively over"

 

Dr. mike Yeadon ( biochemicus en toxicoloog )

Voormalig vicepresident en hoofd wetenschapper bij Phizer

Claimt dat het coronavirus op haar retour is.

 

"Er is geen enkele reden om tot vaccineren over te gaan!"

23-11-2020 https://www.lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-no-need-for-vaccines-the-pandemic-is-effectively-over

https://www.crunchbase.com/person/michael-yeadon

 

CITAAT: MARK TWAIN: "It is easier to fool people than to convince them they are fooled"

 

"Het is gemakkelijker om iemand te bedriegen

dan om iemand ervan te overtuigen dat hij / zij bedrogen is!"

 

16-10-2020 https://lockdownsceptics.org/what-sage-got-wrong/

 


Meerdere landen stoppen tijdelijk met AstraZeneca, Nederland prikt door

 

CITAAT: "Denemarken, IJsland, Noorwegen en Italië stoppen voorlopig met het inenten met het coronavaccin van AstraZeneca."

Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten stopten al eerder met het vaccin van AstraZeneca.

 

Er zouden een aantal meldingen binnen zijn gekomen over TROMBOSE betreffende bloedproppen en bloedstollingen na het vaccineren.

In het Italiaanse Sicilië stierven 2 mannen na vaccinatie.

In Oostenrijk overleed een vrouw aan een bloedprop na vaccinatie.

In Nederland kwam 1 melding binnen over trombose

 

Nederland en België zijn van de situatie op de hoogte...

Maar blijven vooralsnog lekker doorprikken!

 

"Tot en met 28 februari kwamen er bij Lareb 6426 meldingen binnen.

31.534 Meldingen gingen over "vermoedelijke" bijwerkingen.

159 Meldingen gingen over het vaccin van AstraZeneca."

Bij 39 meldingen waren er klachten die passen bij een heftige allergische reactie...

Daarvan werden er 37 veroorzaakt door het vaccin van Pfizer/BioNTech, 1 door het vaccin van Moderna en 1 door het vaccin van AstraZeneca.

Bij 14 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie.

 

OPMERKING: 31.534 Vermoedelijke meldingen die meteen al onder het tapijt geveegd worden.

Hoe ernstig waren die bijwerkingen eigenlijk?

 

Tot nu toe zijn er 87 meldingen van OVERLIJDEN NA VACCINATIE met coronavaccins.

Het gaat om 71 ouderen van 80 jaar of ouder en 14 tussen de 65 tot en met 79 jaar.

Allen hadden een KWETSBARE GEZONDHEID vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd.

Zij overleden binnen één tot 26 dagen na de vaccinatie.

 

OPMERKING: Wanneer OUDERE patiënten sterven waarbij de PCR-Test dan wel de GEN-Test een positieve uitslag gaven...

Wordt gesproken over CORONA SLACHTOFFERS en ligt het aan het CORONA VIRUS...

Dan sluit men men op voorhand al uit dat LEEFTIJD en ONDERLIGGENDE ZIEKTES de oorzaak zouden kunnen zijn.

 

Nu het echter om VACCINATIES gaat...

Zou het ineens WEL aan OUDERDOM en ONDERLIGGENDE ZIEKTES te wijten zijn ?!?

!!!   KLOPT   GEEN   FUCK   VAN   !!!

 

De EMA claimde woensdag dat het vaccin niets met de bloedstolling te maken zou hebben.

 

OPMERKING: Heeft hier een gedegen onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden?

NEE...

Het betreft dus slechts EEN AANNAME ZONDER wetenschappelijk bewijs.

11-03-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5219229/astrazeneca-denemarken-vaccinatie-corona-vaccin-prik-crisis-covid

 

WHO, EU, EMA – Wat hebben ze gemeen?

Banden met Farma

!

14-02-2019 https://stichtingvaccinvrij.nl/who-eu-ema-wat-hebben-ze-gemeen-banden-met-farma/

 

Bill Gates: Hoe een computerprogrammeur ZONDER medische achtergrond...

Door de wereld werd omarmd als een "EXPERT" op het gebied van gezondheidszorg!

In het bijzonder vaccinaties!

 

Als het aan Bill Gates ligt gaat de wereld NIET terug naar normaal...

Voordat IEDEREEN is gevaccineerd!

 

OPMERKING: Wie heeft Bill Gates gekozen als wereld dictator?

T I P   V I D E O 'S: https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek/internationale-politiek/bill-gates/

 


Spiro Skouras ( Newsbud.com ) in gesprek met dr. Daniel Neides

 

AMERIKA

Ohio House Bill 193 is een wet die medisch specialisten beschermt tegen straffen bij weigering van het griepvaccin.

https://openstates.org/oh/bills/132/HB193/

 

Deze wet wordt door steeds meer staten omzeilt.

Medisch specialisten worden gedwongen om zich tegen het corona virus te laten vaccineren...

Anders mogen zij hun beroep niet meer uitoefenen.

 

Medicijnen maken patiënten niet beter maar wel afhankelijker van de farmacie.

Een genezen patiënt levert immers geen geld op!

De Amerikaanse staat ( lees belastingbetalers ) moesten 3,8 miljard dollar aan schadeclaims ophoesten!

De vaccins zitten vol schadelijke stoffen, en die veroorzaken chronische ziekten.

 

OPMERKING: In Nederland gebeurd hetzelfde!

!!!   DE FARMACIE DE LUSTEN EN DE BELASTINGBETALER DE LASTEN   !!! 

 

 

Vaccin fabrikanten zijn NIET aansprakelijk voor schade dan wel overlijden ten gevolge van vaccinaties ?!?

 


De EMA ( European Medicines Agency  1995 ) is de EUROPESE tegenhanger van het AMERIKAANSE AMA ( American Medicine Association 1847 )

https://www.ema.europa.eu/en

https://www.ama-assn.org

 

THE FLEXNER REPORT

The Flexner Report: How John D. Rockefeller Used the AMA to Take Over Western Medicine

22-08-2012 https://thefreedomarticles.com/flexner-report-rockefeller-ama-takeover/

01-03-2012 https://hemphealer.wordpress.com/2012/03/01/the-rockefellers-the-flexnor-report-the-ama-and-their-effect-on-alternative-nutritional-botanical-medicine/

26-12-2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3543812/

https://www.researchgate.net/publication/242724640_The_Impact_of_the_Flexner_Report_on_the_Fate_of_Medical_Schools_in_North_America_After_1909

 

IOB ( The Internet Of Bodies )

CITATEN :

"After the Internet of Things, which transformed the way we live, travel and work by connecting everyday objects to the Internet, it’s now time for the Internet of Bodies."

 

"This means collecting our physical data via devices that can be implanted, swallowed or simply worn, generating huge amounts of health-related information."

 

"In 2017, the U.S. Federal Drug Administration approved the first use of digital pills in the United States. Digital pills contain tiny, ingestible sensors, as well as medicine. Once swallowed, the sensor is activated in the patient’s stomach and transmits data to their smartphone or other devices."

 

"Researchers are investigating whether data gathered from smartwatches and similar devices can be used as viral infection alerts by tracking the user’s heart rate and breathing."

 

"We’re entering the era of the “Internet of Bodies”: collecting our physical data via a range of devices that can be implanted, swallowed or worn."

04-06-2020 https://www.weforum.org/agenda/2020/06/internet-of-bodies-covid19-recovery-governance-health-data/

Bond Villain Schwab and his WEF are Pushing the Internet of Bodies

04-03-2012 https://thefreedomarticles.com/internet-of-bodies-pushed-by-wef-klaus-schwab/

Hydrogel Biosensor: Implantable Nanotech to be Used in COVID Vaccines?

02-09-2020 https://thefreedomarticles.com/hydrogel-biosensor-darpa-gates-implantable-nanotech-covid-vaccine/

 

FLEXNER REPORT The Impact Of The Flexner Report On The Fate Of Me
PDF – 124,1 KB 128 downloads

Alle bewoners ‘t Dijkhuis in Bathmen gevaccineerd, toch een corona-uitbraak op dementieafdeling

Akke bewoners van woonzorgcentrum 't Dijkhuis in Bathmnen zouden beide vaccinaties met het Phizer/BionTech vaccin hebben gehad.

Desalniettemin brak kort daarop het coronavirus uit.

6 Bewoners van de dementieafdeling zouden met corona besmet zijn.

 

CITAAT Jackie van Beek ( directeur ): ,,Het enige wat wij weten is dat je ondanks de vaccinatie toch corona kan krijgen.

Dat blijkt dus wel bij ons in 't Dijkhuis.

Ook al ben je gevaccineerd, dat wil niet zeggen dat je gevrijwaard bent van het virus."

 

OPMERKING:

MET ANDERE WOORDEN... DIE VACCINS WERKEN NIET!!!

 

CITAAT 2: "Volgens het RIVM is dat inderdaad mogelijk dat mensen alsnog corona krijgen.

De instantie zegt dat uit onderzoeken blijkt dat mensen die na een vaccinatie toch corona krijgen, minder ernstig ziek werden."

 

OPMERKING:

Eerst wordt gesteld dat IEDEREEN die GEVACCINEERD is VEILIG zou zijn.

Nu dat NIET zo blijkt te zijn.

Wordt geclaimd dat je MINDER ZIEK wordt wanneer je GEVACCINEERD bent ?!?

 

13-03-2021 https://www.destentor.nl/deventer/alle-bewoners-t-dijkhuis-in-bathmen-gevaccineerd-toch-een-corona-uitbraak-op-dementieafdeling~a6d68d4d/

 

OPMERKING:

Als er dan nog mensen STERVEN komt dat vanwege OUDERDOM en ONDERLIGGENDE ZIEKTES

!!!   NATUURLIJK   !!!

't Was eigenlijk wel te verwachten dat men dan zo'n SLAP EXCUUS zou verzinnen!

  

NEDERLAND

Stopt tot en met 28 maart

met vaccineren met het vaccin van

ASTRAZENECA

 

In SCANDINAVIË

DENEMARKEN zowel als NOORWEGEN

Zouden 6 mensen na vaccinatie een zeldzame vorm

van TROMBOSE hebben opgelopen!

 

Het aantal bloedplaatjes zou lager zijn bij volwassenen

onder de 50.

 

Hugo de Jonge...

Roept al van begin af aan dat VACCINS VEILIG zouden zijn!

 

Maarruhhh...

Die gozer heeft GEEN medische achtergrond.

 

Dat soort opmerkingen over veiligheid zijn MISLEIDEND

en zou hij dus eigenlijk NIET moeten mogen maken.

 

15-03-2021 https://nos.nl/artikel/2372692-de-jonge-astrazeneca-vaccin-is-veilig-pauzeknop-uit-voorzorg-ingedrukt.html

 


 

CORONA

De ( r ) overheid en het RIVM volharden in de verspreiding van DESINFORMATIE.

Desalniettemin wordt steeds duidelijker dat al die MAATREGELEN NIET WERKEN...

Zelfs DESASTREUS uitpakken voor de GEZONDHEID van de burger, de ECONOMIE en het MILIEU!

 

Ondanks  al die maatregelen...

"Vrijwillig" huisarrest...

1 1/2 meter afstand houden...

mondkapjesplicht...

lockdowns...

vaccinaties ( momenteel 10,58% ( vooral ouderen en medisch- en verplegend personeel ))

( waarbij dient te worden opgemerkt dat ondanks de 2 vaccinaties mensen toch besmet kunnen raken )

( om maar te zwijgen van ernstige bijwerkingen die worden verzwegen )

 

Is het aantal "besmettingen" stijgende.

Gemiddeld waren er de afgelopen week 6227 positieve tests...

20-03-2021 waren dat er 7.388 en vandaag 7.668.

 

OPMERKING: De kop van het artikel is op zich al MISLEIDEND.

In het artikel wordt immers gesproken over POSITIEVE PCR-TESTS.

NIET van BESMETTINGEN!

 

TIP:

De griepprik: wetenschappelijk falen en belangenverstrengeling

 

Het artikel mag dan gaan over vaccinaties tegen de griep...

Maar het zou net zo goed over corona vaccinaties kunnen gaan!

Een verhaal over ONDESKUNDIGE politici en BELANGENVERSTRENGELING artsen.

 

Het betreft onderzoeksresultaten van de COCHRANE COLLABORATION, door de Britse hoogleraar JEFFERSON.

Er werd GEEN BEWIJS gevonden dat griepvaccins zouden werken.

Er werd GEEN BEWIJS gevonden dat vaccinatie complicaties en ziekenhuisopnamen zou voorkomen.

Er werd GEEN BEWIJS gevonden dat vaccinatie van werkers in de gezondheidszorg, het risico op griep bij bewoners in zorginstellingen vermindert.

 

Van Essen, zijnde één van de auteurs van de voormalige NGH-standaard INFLUENZA- en INFLUENZAVACCINATIES...
Zat ook in de commissie van de Gezondheidsraad die de indicaties bepaalde ( BELANGENVERSTRENGELING ).

Bovendien lid en penningmeester van de ESWI ( European Scientific Working Group )...

Die gefinancierd wordt door farmaceutische bedrijven die vaccins en virusremmers produceren.

 

CITAAT: "De huidige discussie wordt te veel gedomineerd door niet-deskundige politici, artsen met belangenverstrengeling en een falend overheidsbeleid."

20-02-2019 https://www.henw.org/artikelen/de-griepprik-wetenschappelijk-falen-en-belangenverstrengeling

 

LITERATUUR:


 

't Was eigenlijk al wel te verwachten...

Vlak voor de verkiezingen beloofde het demissionaire kabinet

van MARK RUTTE dat er versoepelingen zouden komen.

 

Nu het DOMME STEMVEE heeft gekozen

En dezelfde partijen mogen blijven regeren

Gaan die beloofde versoepelingen niet door!

 

Het beleid van de ( r ) overheid is gebaseerd op

VALSE POSITIEVEN

die door de CORONA TESTS worden gegenereerd!

 

Is het nou zo moeilijk te begrijpen dat: 

 

WANNEER ER MEER WORDT GETEST

ER MEER VALSE POSITIEVEN WORDEN GEGENEREERD?

 

 

HOE KOMT HET:

Dat NIEMAND zich afvraagt...

 

Hoe het komt dat ondanks dat de CORONA MAATREGELEN steeds strenger worden...

Het aantal "BESMETTINGEN" ( lees POSITIEVE CORONA TEST uitslagen ) telkens weer stijgt?

 

22-03-2021 https://nos.nl/artikel/2373613-gemiddeld-aantal-besmettingen-stijgt-weer-hoe-pakken-onze-buren-het-aan.html

 


CORONA VIRUS MUTATIES

Als we de farmacie en de globale media moeten geloven

Hadden we al 1 mutatie uit het Verengd Koninkrijk, 2 mutaties uit Brazilië en 1 mutatie uit Zuid-Afrika

Er nu zou er 1 mutatie uit Frankrijk bij zijn gekomen.

Een "SPOOKMUTATIE" die NIET door de coronatests wordt gedetecteerd.

( Even buiten beschouwing gelaten dat die CORONA TESTS sowieso al NIET deugden! )

 

16-03-2021 https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/nieuwe-bretoense-variant-is-amper-detecteerbaar/

 

In België zou ook al een nieuwe "mutatie" zijn waargenomen.

Het gaat om de variant B.1.214 of "Spike Insertion".

 

Ze weten de ANGST wel onder de BEVOLKING te houden.

Het ziet er naar uit dat we dus NOOIT meer van die LOCKDOWNS en MONDKAPJES afkomen!

En de kans dat die VERPLICHTE VACCINATIES erdoor worden gedrukt

Wordt met elke zogenaamde mutatie groter!

21-03-2021 https://www.1limburg.nl/wetenschappers-luik-ontdekken-nieuwe-coronavariant

 

OPMERKING: Wordt het zo onderhand niet eens tijd dat U tot bezinning komt?

Dat U uw GEZONDE VERSTAND gaat gebruiken...

Dat U begint in te zien dat die VERVLOEKTE POLITICI NIET uw belangen vertegenwoordigen...

Maar die van de ELITE KLASSE met haar MULTINATIONALS?

 

DE GRAFIEKEN LATEN DUIDELIJK ZIEN DAT DE LOCKDOWNS EN AL DIE CORONA MAATREGELEN NIET WERKEN!

Het is slechts EEN KWESTIE VAN TIJD vooraleer er een ECHT DODELIJKE VARIANT op het toneel verschijnt.

( Even buiten beschouwing gelaten dat het dan WAARSCHIJNLIJK om een BIOWAPEN zal handelen )

 

De 4e INDUSTRIËLE REVOLUTIE:

De vierde industriële revolutie betreft de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld.

Het is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), robotica, het Internet of Things (IoT), 3D-printing, GENETISCHE MANIPULATIE, quantum computing en andere technologieën.

 

https://www.salesforce.com/nl/blog/2017/05/wat-is-industrie-4-0.html

 

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE en ROBOTISERING

Zullen veel meer banen kosten dan dat ze opleveren.

SURROGATES ( 2009 ) - THE MACHINE ( 2013 ) - 

Even voorbijgaand aan het feit dat de Elite klasse toe nu toe steeds heeft GEPARASITEERT op de MAATSCHAPPIJ

Door hun vermogens over de wereld rond te sluizen, zodat ze weinig tot geen belasting hoeven te betalen.

 

BELASTINGONTDUIKING is een STRAFBAAR FEIT.

BELASTINGONTWIJKING is echter nog steeds GEEN STRAFBAAR FEIT

Ondanks dat beiden hetzelfde effect hebben.

 

Stel u behoort tot die Elite klasse.

Zou u dan toestaan dat de wereldbevolking blijft toenemen

waardoor U op moet draaien voor al die uitkeringen?

 

Of zou iets verzinnen om de toename van de bevolking...

Met alle middelen die U ter beschikking staan af te remmen?

 

Een DEPOPULATIE PROGRAMMA wellicht?

Grondstoffen zijn NIET oneindig...

LOGISCH GEZIEN: "Hoe meer mensen er zijn, hoe meer grondstoffen worden verbruikt!"

 

In hoever kun je zoiets met VACCINATIES bereiken?

( SCHADELIJKE BIJWERKINGEN WAARONDER ONVRUCHTBAARHEID )

IETS OM OVER NA TE DENKEN!

 


 

LINKS: Peter Joosten

Super Mens

Pillen om slimmer te worden.

Een ring die je slaap meet.

Implantaten waarmee je kan betalen.

Machines aansturen met je gedachten.

Op reis in de wereld van bio-hacking:

Experimenten met technologie en biologie.

 

RECHTS: Andrew Yang

The War On Normal people

De 4e Industriële revolutie zal binnen 12 jaar

45 miljoen Amerikanen werkloos maken!

Gaat het er in Europa anders aan toe?


Epidemiologen ongerust: coronavaccins mogelijk binnen jaar uitgewerkt

 

76 Epidemiologen uit 28 landen zouden zich "ongerust" maken vanwege  de corona mutaties.

CITAAT: "Twee derde van deze epidemiologen vreest dat het coronavirus zodanig muteert, dat de meeste huidige vaccins binnen één jaar niet meer effectief zijn."

 

OPMERKING 1: 'k Snap sowieso niet waarom zij zich zo druk maken, want DE WERKING VAN vaccins is tot op de dag van vandaag...

Überhaupt nog NOOIT door een onafhankelijk onderzoeksinstituut BEWEZEN.

 

Bovendien maakt 98% van de bevolking haar eigen ANTILICHAMEN aan tegen het corona virus.

Zelfs onder die 2% ouderen die in de zogenaamde "RISICOGROEP" vallen...

Zijn er nog veel met een nog enigermate goed functionerend immuunsysteem.

En die op NATUURLIJKE WIJZE VERKREGEN IMMUNITEIT werkt VEEL LANGER DOOR...

Dan de IMMUNITEIT die zogenaamd middels VACCINS zou worden verkregen.

 

WORDT HET ONDERHAND NIET EENS TIJD OM EEN EIND TE MAKEN...

AAN DIE EEUWIGE BANGMAKERIJ / BESODEMIETERIJ?

 

WANT DAT VEROORZAAKT OP ZICH ONNODIG VEEL SLACHTOFFERS

MOGELIJK ZELFS MEER DAN HET CORONA VIRUS ZELF!!!

30-03-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5222551/epidemiologen-peoples-vaccine-alliance-westen-vaccins-inslaan

 

OPMERKING 2: Eerst werd er geclaimd dat de nieuwe m-RNA-vaccins tussen de 95-100% werkzaam zouden zijn.

Maar toen bleek dat gevaccineerden toch besmet raakten...

 

Veertien besmettingen met Britse variant bij ingeënte Duitse ouderen

CITAAT: "Ze waren VOLLEDIG GEVACCINEERD met het Pfizer/BioNTech-vaccin, allemaal hadden ze BEIDE PRIKKEN gekregen.

Het vaccin geldt als zeer effectief, met een WERKZAAMHEID 94 PROCENT."

08-02-2021 https://nos.nl/artikel/2367875-veertien-besmettingen-met-britse-variant-bij-ingeente-duitse-ouderen.html

Corona-uitbraak Amersfoort: 'Hier zijn geen studies naar gedaan'

CITAAT: "Bewoners van het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort kregen zaterdag 30 januari hun EERSTE CORONAPRIK.

EEN PAAR DAGEN LATER vertoonden mensen ZIEKTEVERSCHIJNSELEN...

En nu is duidelijk dat het verzorgingshuis te maken heeft met een GROTE CORONA UITBRAAK...

Van de 106 bewoners zijn er 70 positief getest."

 

OPMERKING 3: Het ziet er naar uit dat die VACCINATIES JUIST BESMETTINGEN VEROORZAKEN...

I.p.v. BESCHERMING te bieden ?!?

 

OPMERKING: GEEN STUDIES, ik kan me overigens wel voorstellen WAAROM NIET.

Want daaruit zou mogelijk HET BEWIJS worden verkregen dat die FARMACEUTEN DE BOEL BELAZEREN...

EEN SCHANDAAL waardoor er DEFINITIEF EEN EINDE komt aan haar LUCRATIEVE...

BOVENDIEN DOOR DE ( R ) OVERHEID GESTEUNDE VERDIENMODEL!!!

15-02-2021 https://nos.nl/artikel/2368877-corona-uitbraak-amersfoort-hier-zijn-geen-studies-naar-gedaan.html

 

15 ouderen na vaccinatie overleden, waarschijnlijk door bestaande problemen

CITAAT: "Tot nu toe zijn in Nederland VIJFTIEN STERFGEVALLEN NA VACCINATIE tegen COVID-19 gemeld...

Laat bijwerkingencentrum LAREB maandag weten.

Volgens de organisatie gaat het daarbij om KWETSBARE OUDEREN MET ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

DEZE ROBLEMEN zijn volgens Lareb de MEEST VOOR DE HAND LIGGENDE VERKLARING voor de sterfgevallen."

 

OPMERKING: Hier wordt wel EEN BIJZONDER LAF SPELLETJE gespeeld.

Wanneer een corona test bij ouderen aangeeft dat zij positief getest zijn...

Worden zij vaak al op voorhand tot de "CORONA SLACHTOFFFERS" gerekend!

Hun overlijden is dan NIET aan ouderdom dan wel 1 of meer onderliggende ziektes te wijten?!?

 

Maar bij vaccinaties KAN HET NIET aan het vaccin liggen?!?

Ook niet wanneer mensen korte tijd NA te zijn gevaccineerd komen te overlijden?!?

Hun overlijden is dan WEL aan ouderdom dan wel 1 or meer onderliggende ziektebeelden te wijten?!?

01-04-2021 https://www.nu.nl/coronavirus/6115186/15-ouderen-na-vaccinatie-overleden-waarschijnlijk-door-bestaande-problemen.html

 

Enfin...

Terug naar OPMERKING 2.

De CLAIMS BETREFFENDE DE WERKZAAMHEID van de VACCINS van de farmaceuten.

OPMERKING 2: Eerst werd er geclaimd dat de nieuwe m-RNA-vaccins tussen de 95-100% werkzaam zouden zijn.

Maar toen bleek dat gevaccineerden toch besmet raakten..."

( Hetgeen we konden zien aan het aantal virusuitbraken in verpleeghuizen waarbij de ouderen tot 2x toe waren gevaccineerd. )

Werd die claim al gauw aangepast...

De beschermingsgraad werd steeds verder teruggeschroefd.

 

Er is ook al weinig over gebleven van de claim betreffende de werkzaamheid van de vaccins.

De farmacie liet eerder nog weten dat het vaccin tenminste 3 maande bescherming zou bieden...

Want er is gewoonweg te weinig data beschikbaar over die nieuwe m-RNA-vaccins.

In bovenstaand artikel wordt eigenlijk geïnsinueerd dat vaccins een jaar lang bescherming zouden bieden.

Maar dat dit nu niet meer zeker zou zijn vanwege de corona mutaties.

 

'k Heb sowieso al mijn twijfels over de werking van vaccins in het algemeen...

En dat gaat zeker op voor dit soort experimentele vaccins waarbij geprogrammeerde nanobots in het menselijk lichaam worden ingebracht.

Dat doet mij onwillekeurig denken aan de 5e episode ( 1995 ) van STARTREK VOYAGER en de ziekte PHAGE.

https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Phagehttps://nl.linkfang.org/wiki/Faag

Een ziekte waardoor het lichaam in snel tempo degenereert.

Het Viidian ras dat aan die ziekte lijdt pikt de lichaamsmaterialen ( huid organen etc ) van andere wezens...

Om zodoende zelf te kunnen overleven.

https://nl.linkfang.org/wiki/Faag

 

De meeste laboratoria meten met cycli ( vergrotingsfactoren ) tussen 35-40 i.p.v. rond de 30 en dat maakt de metingen onbetrouwbaarder.

Verder is bekend dat de PCR-tests niet kunnen meten of iemand op het moment van meten...

Besmet dan wel besmettelijk is, en dat de GEN-tests nog onnauwkeuriger zijn.

( Zie uitspraken hypocriet Hugo de Jonge ( Volksgezondheid ), Marion Koopmans en Jaap van Dissel ( RIVM OMT ) op de PCR-tests pagina ).

 

Vandaar dat het aantal "besmettingen" ( lees POSITIEVE testuitslagen )...

 ( Wanneer de GLOBALE MEDIA spreekt van het "AANTAL BESMETTINGEN" is dat op z'n zachtst gezegd MISLEIDEND !!! )

Wanneer steeds MEER wordt getest, ontstaan STEEDS MEER VALSE POSITIEVEN zowel als VALSE NEGATIEVEN !!!

 

De tests zijn inmiddels immers van enkele 10.000-en per dag opgeschaald naar zo'n 350.000 tests per dag

( Onderstaande link laat zien dat HET AANTAL TESTS vanaf juni ( 50.000 ) in 3 maanden tijd is VERDRIEVOUDIGD september ( 195.000 )

In november werden dat er 250.000.

 

WE LEVEN INMIDDELS IN EEN KRANKZINNIG GEWORDEN WERELD

Er wordt voor een kapitaal aan zinloze corona tests en corona teststraten verspild.

Hoewel allang bekend is dat de tests onbetrouwbaar zijn vanwege de te hoge vergrotingsfactor die wordt gebruikt...

En bovendien NIET kunnen meten of je op het moment van meten BESMET dan wel BESMETTELIJK bent.

Worden STEEDS MEER TESTS uitgevoerd, en daarmee neemt het aantal VALSE TEST UITSLAGEN evenredig toe.

 

HEEFT DAN NIEMAND DOOR...

DAT DE POLITIEK ZODOENDE HAAR CORONAMAATREGELEN TOT IN ALLE EEUWIGHEID KAN HANDHAVEN?

TERWIJL ONDERTUSSEN DAT FARMACEUTISCH GEBOEFTE FLINK AAN DEZE NEPPERIJ VERDIENT?

 

CITAAT: "Je kan onderscheid maken tussen twee soorten fout-positieve testen:

 1. Niet besmet, toch positief getest
  Deze uitslag is zeldzaam. Het kan komen door een verkeerd afgenomen monster of een FOUT BIJ HET METEN van de uitslag.  
 2. Niet besmettelijk, toch positief getest
  Dit komt waarschijnlijk REGELMATIG voor. Een test is dan te vroeg uitgevoerd of er komt een hoge Ct-waarde uit: “De Ct-waarde gaat langzaam omhoog. Als je boven een Ct-waarde van 27-30 zit, ben je niet meer besmettelijk. De test is nog wel positief. Dan is de uitslag: niet besmettelijk, toch positief."

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/weekupdate-cijfers-coronatests-bij-de-ggden-2/

https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-een-fout-positieve-pcr-testuitslag/volledig


 

Zwaarste coronagolf ooit in Israël ondanks pijlsnelle vaccinatie: wat leert die situatie ons?

Israël geldt als het land dat het verst zou zijn met het vaccineren van haar bevolking.

30% van de bevolking zou al zijn gevaccineerd.

Uit de risicogroep ouderen zou inmiddels 15% inmiddels haar 2e vaccinatie hebben gehad.

28-01-2021 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210128_93421580

 

Golf van infecties in Israël dempt optimisme, enkele dosis vaccin ‘minder effectief dan we dachten’

CITRAAT 1: "Professor Nachman Ash, die in Israël ook wel de coronatsaar wordt genoemd...

Heeft gewaarschuwd dat een ENKELE DOSIS van het Pfizer/BioNTech-vaccin mogelijk MINDER BESCHERMING biedt dan aanvankelijk gehoopt.

Ash zei dat de EFFECTIVITEIT van een ENKELE DOSIS “ook LAGER was DAN PFIZER HAD VOORGESTELD”."

 

CITAAT: "Het aantal dagelijkse besmettingen ging volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid opnieuw over 10.000 en voor het eerst in drie maanden lag het positiviteitspercentage hoger dan 10 procent."

20-01-2021 https://businessam.be/golf-van-infecties-in-israel-dempt-optimisme-enkele-dosis-vaccin-minder-effectief-dan-we-dachten/

 

ISRAEL telt overigens 9,3 miljoen inwoners.

Joden 6.870.000 ( 73.9% ), Arabieren 1.956.000 (21,1%) en de rest bestaat uit Etnische groepen.

04-01-2021 http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/39026/language/nl-NL/Default.aspx

 

 

OPMERKING: NATUURLIJKE IMMUNITEIT WERK NOG STEEDS HET BEST!

Het corona virus verhoudt zich op alle fronten als een griepvirus variant.

Het ontstaat in dezelfde ( winter ) periode...

Heeft nagenoeg dezelfde ziekteverschijnselen...

 

'k Geloof ook steeds minder dat het om een natuurlijk virus gaat.

Tot op de dag van vandaag...

Is immers nog steeds niet bekend WAAR het virus nou precies vandaan komt.

De specialisten en de media bedienen zich nog steeds van de termen:

MOGELIJK - VERMOEDELIJK - WAARSCHIJNLIJK

 


Het coronavaccin is niet zonder risico’s

07-01-2021 https://www.hpdetijd.nl/2021-01-07/het-coronavaccin-is-niet-zonder-risicos/

 

CITAAT: "We moeten ons ervan bewust zijn dat HET TOEDIENEN VAN het coronavaccin NIET ZONDER GEVAAR is, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters:  “Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals ALLERGISCHE REACTIES waaronder ANAFALACTISCHE SHOCK (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen.""

 

Een vaccin zou eiwitten aanmaken om een immuunreactie op te wekken.

Het lichaam is goed in staat om ZELF eiwitten aan te maken om zodoende een immuunreactie op te wekken.

!!! ZONDER VACCIN !!!

 

De claim dat vaccins 95% effectief zouden zijn is gebaseerd aan de hand van positieve RT-PCR-tests...

Die door de onderzoekers als "BESMETTING" werden gedocumenteerd.

 

Het onderzoek naar de werking van de vaccins gebeurde door de farmaceuten zelf.

Het onderzoek werd verder uitgevoerd op gezonde proefpersonen.

 

Regelmatig worden mensen POSITIEF getest NA vaccinatie!

Het Sars-Cov-2 virus lijkt het jaarlijks terugkerende influenza griepvirus te hebben verdrongen en dat is vreemd.

 

CITATEN:

1. "De druk op mensen om zich frequent te laten testen en te laten vaccineren wordt met de week groter: "Dat behoor je te doen voor de ander, voor elkaar, wordt er gezegd.""

2. "Het STERFTECIJFER aan Covid-19 in ziekenhuizen daarentegen is ten opzichte van de eerste golf met 47% AFGENOMEN.".

Dit betreft een recent onderzoek onder bijna duizend Nederlandse corona-patiënten, dat op 24 december op SKIPR werd gepubliceerd."

3. "Het aantal mensen dat in het ziekenhuis op de IC-afdeling verblijft is eveneens met circa 40% AFGENOMEN...

Terwijl de IC-capaciteit met 600 bedden werd uitgebreid.

ONDANKS LOCKDOWNS en andere maatregelen zijn de positieve testresultaten NAUWELIJKS AFGENOMEN."

4. "Het SARS-CoV-2-virus lijkt de plaats ingenomen te hebben van de jaarlijkse griepepidemie."

 

Hoewel het WHO claimt dat handen wassen, mondkapjesplicht en 1 1/2 meter afstand houden...

Bijdragen aan voorkoming en verspreiding van het corona virus...

Worden die claims IN GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL onderbouwd!

 

CITAAT: "Infectie met het virus kan, nadat iemand gevaccineerd is, een uit de hand lopende immunologische reactie veroorzaken met als gevolg orgaan falen. Een verschijnsel dat CYTOKINESTORM genoemd wordt.

Dit verschijnsel werd in 2012 na vaccinatie met SARS-CoV-1 in proefdieren gepubliceerd in een artikel in het peer reviewed tijdschrift PLOS One.

Dit verschijnsel is vergelijkbaar met Acute Respiratory Distress Syndrome; de ernstige vorm van Covid-19 en andere bovenste luchtweginfecties."

 

In 2020 zou Gilead haar Covid-19 geneesmiddel REMSEDIVIR hebben geïntroduceerd.

Het onderzoek naar de werking van REMSEDIVIR werd door GILEAD ZELF gefinancierd.

De resultaten in het medisch tijdschrift TH NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE gepubliceerd.

Resultaten waarin het REMSEDIVIR positief naar buiten werd gebracht.

Alhoewel er GEEN VERSCHIL kon worden aangetoond in het aantal patiënten dat aan COVID-19 kwam te overlijden...

Tussen het aantal proefpersonen dat REMSEDIVIR of een placebo werden voorgeschreven.

De studieresultaten werden gewijzigd en de studie zelf afgebroken.

 

CITAAT: "Een VIRUSREMMER zou het aantal VIRUSDEELTJES MOETEN VERMINDEREN...

Maar in het Amerikaanse onderzoek is er GEEN AFNAME VAN VIRUSDEELTJES VASTGESTELD."

30-07-2020 https://www.trouw.nl/zorg/de-virusremmer-die-de-eu-aankocht-is-echt-geen-wondermiddel~b24c12b1/

 


’Hoopvol nieuws’: besmetting door gevaccineerde bijna onmogelijk

01-04-2021 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1349456714/hoopvol-nieuws-besmetting-door-gevaccineerde-bijna-onmogelijk

 

"GOED NIEUWS"

Althans dat jubelt "viroloog" Bert Nietsters.

 

Aan de hand van een "onderzoek" van de CDC...

( de Amerikaanse versie van het RIVM )

 

Een "onderzoek" gehouden onder slechts 4.000 gevaccineerden.

Op een bevolking van 328,2 miljoen inwoners in de Verenigde Staten.

 

De vooringenomen GLOBALE MEDIA gaat hier echter klakkeloos in mee.

In plaats van KRITISCH dan wel SCEPTISCH  te zijn zoals het een GOED MEDIABEDRIJF betaamt!

 

CITAAT 1: "Wie ingeënt is tegen het coronavirus...

Kan corona WAARSCHIJNLIJK over het algemeen niet bij zich dragen en daardoor dus ook geen anderen besmetten."

 

OPMERKING 1: Zo'n "onderzoek" zegt helemaal NIETS!

 

In de 1e plaats spreekt het woordje "WAARSCHIJNLIJK" boekdelen...

Dat ene woordje geeft eigenlijk al aan dat de claim niets meer isn da neen aanname...

Die niet op wetenschappelijke manier is verkregen.

 

In de 2e plaats is het aantal proefpersonen ( 4.000 op een bevolking van 328,2 miljoen inwoners )....

Veel te gering om zo'n claim waar te kunnen maken.

 

In de 3e plaats worden ook mensen gevaccineerd die inmiddels al immuun zijn voor het virus...

En waarbij de corona-tests slechts onschuldige virusresten aan zullen treffen.

Om dan te claimen dat vaccins hiervoor verantwoordelijk zouden zijn is eveneens BULLSHIT!

 

CITAAT 2 "Het resultaat van het onderzoek zou GOED NIEUWS zijn, aangezien TOT NU TOE ONZEKER was