C O R O N A   B E L E I D

V E R S U S

J O D E N   B E L E I D

W W 2

19-09-2021 https://www.nu.nl/binnenland/6157870/joodse-organisaties-bezorgd-over-vergelijking-holocaust-met-coronabeleid.html

 

HER EN DER

WORDEN VERGELIJKINGEN GEMAAKT

TUSSEN HET CORONA BELEID EN DE HOLOCAUST

 

GIDEON VAN MEIJEREN (  FVD )

URKSE JONGEREN IN DUITSE NAZI UNIFORMEN EN BOEVENPAKKEN MET JODENSTER

 

JOODSE ORGANISATIES REAGEREN GESCHOKT

MAAR IS DAT EIGENLIJK WEL TERECHT ?

 

ZEKER ALS JE BEDENKT

DAT   JOODSE OVERLEVENDEN VAN DE HOLOCAUST

ZELF

CLAIMEN

DAT ER WEL DEGELIJK OVEREENKOMSTEN BESTAAN !

 

ZO OOK

VERA SHARAV

IN HAAR VIDEOBOODSCHAP

ONDER DAT VAN GIDEON VAN MEIJEREN

W I E   I S   G I D E O N   V A N   M E I J E R E N

? ! ?

EEN POLITICUS IN DE POLITIEKE PARTIJ

FORUM VOOR DEMOCRATIE

 

ÉÉN VAN DE WEINIGE PARTIJEN. . .

ZONIET DE ENIGE PARTIJ DIE ZICH TEGEN DE

SCHIJNHEILIGE GEVESTIGDE ( WAN ) ORDE

DURVEN TE KEREN !

 

NIET DAT IK EROP GA STEMMEN

IK STEM AL NIET MEER. . .

SINDS DE PVDA DE ARBEIDERSKLASSE ENKELE DECENNIA GELEDEN UITLEVERDE AAN DE

ELITE KLASSE MET HAAR MULTINATIONALS

 

IK HEB GEEN ENKEL VERTROUWEN IN HET HUIDIGE POLITIEKE SYSTEEM

EEN SYSTEEM

TEN GUNSTE VAN DE ELITE KLASSE

 

EEN KRANKZINNIG SYSTEEM

DRAAIEND OP EEN SCHULDEN ECONOMIE

 

HET HUIDIGE SYSTEEM

IS DOOR EN DOOR VERROT !

ZO OOK AL DE SYSTEMEN DIE DOOR " DE GEVESTIGDE ( WAN ) ORDE " ZIJN OPGERICHT. . .

WAARONDER

POLITIE EN JUSTITIE ! !

 

HET VERRADERLIJKST ZIJN TOCH WEL DE

GEHEIME DIENSTEN

DIE HUN BESTAAN ENKEL EN ALLEEN T DANKEN HEBBEN AAN

GEHEIMZINNIGHEID

 

GEHEIMZINNIGHEID

PAST NIET IN EEN OPEN DEMOCRATIE ! !

 

IK WIL ECHTER NIET ALLE MEDEWERKERS

OVER ÉÉN KAM SCHEREN. . .

WANT HET KWAAD ZIT MEESTAL IN DE TOP VAN DIE ORGANISATIES

 

HAK

( FIGUURLIJK GESPROKEN )

DE KOP VAN HET SERPENT AF

EN HET PROBLEEM

LOST ZICH IN DE MEESTE GEVALLEN

VANZELF OP

 GIDEON VAN MEIJEREN ( FVD )

DE GLOBALE MEDIA IS EEN DOORGEEFLUIK VAN DESINFORMATIE

 

DE GLOBALE MEDIA VERZUIMT HAAR TAAK ALS BEWAKER VAN DE WAARHEID

 

DE GLOBALE MEDIA PLAATST BEPAALDE GROEPEN MENSEN BIJ VOORBAAT AL IN HOKJES

DOOR BEPAALDE GROEPEN MENSEN BIJ AL WEG ET ZETTEN ALS

COMPLOTDENKER - NAZI - WAPPIE

ETC.

 

DE GLOBALE MEDIA IS

NIET

ONPARTIJDIG

ZOALS JE DAT VAN HAAR ZOU MOGEN VERWACHTEN

MAAR

VOORINGENOMEN

DEMONISEREND STIMATISEREND

DAAR MAKEN VEEL JOURNALISTEN ZICH HEDEN TEN DAGE SCHULDIG AAN

VANDAAR DAT GIDEON VAN MEIJEREN DAT SOORT JOURNALISTEN

ALS TUIG VAN DE RICHEL OMSCHRIJFT !

EN DAAR WORDT HIJ DAN OOK OP AANGEVALLEN DOOR DE GEVESTIGDE ORDE

 

HANNEKE VAN DER WERF ( D66 )

LID VAN MIJNS INZIENS TOCH WEL DE MEEST DUIVELSE

VAN AL DIE ONDEMOCRATISCHE FASCISTISCHE LIBERALE PARTIJEN IN NEDERLAND

 

DE PARTIJ DIE DE KEUZEVRIJHEID VAN DE DONORCODICIL

IN EEN DONORWET VERANDERDE MET EEN AUTOMATISCH DONORSCHAP !

 

DE PARTIJ HAAR EIGEN RAADGEVEND REFERDUM AFSCHAFTE

TOEN BLEEK DAT DE BEVOLKING HET REFERENDUM GEBRUIKTE

OM ER HAAR AFKEER VAN DE ( R ) OVERHEID MEE TE PROJECTEREN !!

 

HANNEKE BESCHULDIGT DE FVD

VAN HET VERSPREIDEN VAN DESINFORMATIE

DE FVD WIJST ECHTER OP DE FEITEN EN BESCHULDIGD HET

R I V M

VAN HET VERSPREIDEN VAN DESINFORMATIE

"V A C C I N A T I E S   Z O U D E N   V E I L I G   Z I J N"

DAT IS DUS DUIDELIJK NIET HET GEVAL

ER ZIJN WEL DEGELIJK MENSEN MET ERNSTIGE KLACHTEN NA VACCINATIE

 

ANAFALACTISCHE SHOCK - CAPILLAIRLEKSYNDROOM - GUILLAIN BARRÉ

MYELITIS TRANSVERSA - MYOCARDITIS EN PRICARDITIS ( ONTSTEKING HARTSPIER )

TROMBOSE MET LAAG AANTAL BLOEDPLAATJES

OM ER MAAR EEN PAAR BIJ NAAM TE NOEMEN

https://corona.nhg.org/covid19-vaccinatie/vaccins-covid-19-vaccinatie/

https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins

1-0

 

PETER J KWINT ( SP )

VALT GIDEON AAN OVER ZIJN UITSPRAKEN BETREFFENDE JOURNALISTEN DIE BIJDRAGEN

AAN EEN KLIMAAT VAN AGRESSIE

WAAROP GIDEON AANHAALT

DAT DE MEDIA EEN BELANGRIJKE ROL HEEFT GESPEELD

BIJ DE MOORD VAN PIM FORTUYN.

 

DE GLOBALE MEDIA IS NIETS MEER DAN EEN STAATS PROPAGANDA MACHINE

 

AL MET AL

EEN INTERESSANT DEBAT

 

3:00 FVD verspreidt geen desinformatie

RIVM VERSPREIDT DESINFORMATIE

3:58 Neem de vaccins niet!

SCHADELIJKE BIJWERKINGEN WORDEN WEGGEMOFFELD

6:00 Linkse journalisten

DEMONISERING STIGMATISERING UITLOKKING

 9:25 Rillingen over de rug!

12:45 Journalisten beschermen

JOURNALISTIEK MOORD OP PIM FORTUYN OP HUN GEWETEN

 

>>> >>> >>> 14:50 Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog…

DE REGERING STELT ZICH OP ALS VIJAND VAN DE BEVOLKING

VOOR HET EERST SINDS DE 2E WERELDOORLOG VOERT DE ( R ) OVERHEID WETTEN IN

WAARMEE EEN STAAT VAN APARTHEID WORDT GECREËERD

 

MENSEN WORDEN BUITEN GESLOTEN VAN HET SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK LEVEN

WE ZULLEN NIET ZWICHTEN VOOR TIRANNEN

2:0

 

18:05 Kamervoorzitter ontneemt Gideon van Meijeren het woord!

20:02 Gespeelde verontwaardiging

2010 UITSPRAAK JOB COHEN INTERVIEUW VRIJ NEDERLAND

"MOSLIMS IN NEDERLAND WORDEN BUITENGESLOTENZOALS DE JODEN DAT BEGIN VAN DE 2E WERELDOORLOG OVERKWAMEN"

DESTIJDS WAS ER GEEN VERONTWAARDIGING OVER DE JODEN VERGELIJKING

3:0

 

HUH ?

ALWEER EEN SCHORSING ?

ZE KUNNEN DAAR ZEKER NIET ZO GOED TEGEN DE WAARHEID

AL MOET IK TOEGEVEN DAT GIDEON AF EN TOE WEL WAT GROF GEBEKT IS

MAAR DAT IS DE ENIGE TAAL DIE ZE DAAR IN DEN HAAG SCHIJNEN TE VERSTAAN

 

21:20 Bestaat onze democratie nog wel?

DE MEDIA IS GEEN CONTROLEUR MAAR EEN SCHOOTHONDJE VAN DE GEVESTIGDE ORDE

ECHTE ONAFHANKELIJKE JOURNALISTEN

KAMPEN MET AGRESSIE CENSUUR IN IMIDATIE

OOK VANUIT DE ( R ) OVERHEID

B L A C K B O X   T V

DE JOURNALIST KREEG DE POLITIE AAN DE DEUR

HIJ ZOU MET EEN "COMPLOTDENKER" HEBBEN GESPROKEN

 

OP DE VRAAG:  "WAT IS EEN COMPLOTDENKER ?"

ANTWOORDDE DE POLITIE

IEMAND DIE TEGENOVERGESTELD DENKT ALS WAT DE OVERHEID VERWACHT

? ! ?

INTIMIDATIE PRAKTIJKEN GERICHT TEGEN DE VRIJE PERS

D E   V R I J H E I D   V A N   M E N I N G S U I T I N G

LIJKT IN HET HUIDIGE CORONA TIJDPERK HET ONDERSPIT TE DELVEN

IEDEREEN MET EEN ANDERE MENING

BEDREIGT GESCHOFFEERD GECHANTEERD ONTSLAGEN

!!!

D E   B L A U W E   T I J G E R

DAT ERVAN WORDT BESCHULDIGD

EEN DOORGEEFLUIK TE ZIJN VAN ANTI OVERHEIDSPROPAGANDA

? ! ?

 

ZOALS IK AL VAKER HEB AANGEGEVEN

IEMAND MET EEN EIGEN MENING WORDT DE MOND GESNOERD

DAN WEL ONTSLAGEN

WE LEVEN HEDEN TEN DAGE IN EEN

 FASTISCHE DICTATUUR DIE ER MAFFIA PRAKTIJKEN OP NA HOUDT

 

IEMAND DIE ZICH ZONDER MEER DE MOND LAAT SNOEREN

EN ZICH VRIJWILLIG AAN ZO'N SYSTEEM ONDERWERPT

IS Z'N VRIJHEID NIET WAARD

 

AL MET AL

EEN BIJZONDER MERKWAARDIG GEBEURTENIS

DE HELE GEVESTIGDE ( WAN ) ORDE

VERSUS GIDEON

 


17-11-2021

C O R O N A   M I S D A D I G E R S

V O O R   D E   R E C H T E R

 

PEPIJN VAN HOUWELINGEN ( F V D )

VERSUS

SJOERD WIEMER SJOERDSMA ( D66 )

 

P E P I J N   ( F V D )

DE HEER SJOERDSMA IS NIET TE BEROERD OM ANDERE LANDEN DE LES TE LEZEN

RUSLAND - POLEN - HONGARIJE ETC.

 

( VERGEET VOORAL ZIJN HOUDING TEGEN CHINA NIET )

https://www.vno-ncw.nl/forum/we-moeten-harder-optreden-tegen-china-vindt-sjoerd-sjoerdsma

CHINEZEN ZOUDEN BEDRIJFSSPIONNEN ZIJN

 

BIJNA IEDEREEN HEEFT ÉÉN OF MEER COMPUTERS MET SOFTWARE

VAN HET AMERIKAANSE MICROSOFT

 

WIE ZEGT DAT DEZE AMERIKAANSE MONOPOLIST GEEN GEHEIMEN STEELT ?

HAAR CLOUDSYSTEMEN STAAN IMMERS BARSTENSVOL BEDRIJFSGEHEIMEN

EN PRIVÉ GEGEVENS VAN AL HAAR GEBRUIKERS )

 

WAAROM BAKKEN ZE DAT BESTURINGSSYSTEEM EIGENLIJK NIET IN EEN ROM

EN START DE PC NIET VANUIT DIE ROM OP ?

( DAT LIJKT MIJ SNELLER EN MINDER VIRUSGEVOELIG )

https://www.europa-nu.nl/id/vlnump1x0cw3/nieuws/letland_pakt_ongevaccineerde?

ENFIN. . .

WAAROM BLIJFT NIET TEGEN LETLAND

DAT HAAR PARLEMENTARIËRS HEEFT ONTSLAGEN. . .

OMDAT ZE NIET GEVACCINEERD ZIJN !

 

ZE MOGEN NIET STEMMEN. . .

MOGEN NIET MEER DEBATTEREN. . .

KRIJGEN GEEN SALARIS MEER ! !

( LETLAND HEEFT OVERIGENS DE LAAGSTE VACCINATIEGRAAD BINNEN EUROPA )

 

HET HEEFT NIETS TE MAKEN MET VOLKSGEZONDHEID !

 

S J O E R D   ( D 6 6 )

MIJN FRACTIE IS TEGEN HET SMOREN VAN ELKE PARLEMENTAIRE STEM

DAARIN GEEFT HIJ PEPIJN GELIJK

 

DESALNIETTEMIN

CLAIMT SJOERD ZICH ONGEMAKKELIJK TE VOELEN. . .

 

MET EEN PARTIJ

WAARVAN DE LEIDER ( THIERRY BAUDET ) OP 11-11-2021 IN URK

HUGO DE JONGE BESCHULDIGDE

VAN

MASSAMOORD

 

" ONGEVACCINEERDEN ZIJN DE NIEUWE JODEN "

" WEGKIJKENDE UITSLUITERS ZIJN DE NIEUWE NAZIS EN NSB'ERS ZIJN ""

( ALDUS EEN E-MAIL AAN DE LEDEN VAN FVD D.D. 15-11-2021 )

 

SJOERD GEEFT AAN

DAT HIJ DIT SOORT UITSPRAKEN KAMERLEDEN EN DE DEMOCRATIE ONWAARDIG TE VINDEN

 

IN DE 1e PLAATS

HEEFT DIT NIETS TE MAKEN

MET DE VRAAGSTELLING BETREFFENDE MARK RUTTE EN DE POLITIEKE SITUATIE IN ESTLAND

 

IN DE 2e PLAATS

CLAIMEN JOODSE HOLOCAUST OVERLEVENDEN EXACT HETZELFDE !

DUS WAAR ZEUREN ZE OVER ?

P E P I J N   ( F V D )

DIT IS NOU NET WAT ALTIJD GEBEURD. . .

IK STEL EEN INHOUDELIJKE VRAAG WAAR GEEN ANTWOORD OP WORDT GEGEVEN

MEN HAALT ER ALTIJD IETS VOLKOMEN ANDERS BIJ !

DINGEN DIE NIETS MET DE VRAAGSTELLING TE MAKEN HEBBEN

 

WIE DE VRAAG STELT DOET ER NIET TOE

DUS NOGMAALS

BENT U BEREIDT DE MINISTER ER OP AAN TE SPREKEN

DAT HIJ DE LETSE AMBASSADE OP HET MATJE MOET ROEPEN

BENT U BEREIDT DAT TE DOEN ?

S J O E R D   ( D 6 6 )

ALWEER BEGINT SJOERD OVER DE FRACTIELEIDER VAN DE FVD TE ZEIKEN

HIJ VRAAGT  PEPIJN ZELFS OF HIJ ACHTER DE UITSPRAKEN VAN BAUDET STAAT

 

FUCK

DIE FLAUWEKUL IS HELEMAAL NIET AAN DE ORDE

GEEF GEWOON ANTWOORD OP DE VRAAG. . .

IS DAT NOU ZO MOEILIJK ?

 

OPMERKING:

EN DAN TE BEDENKEN

DAT DE HEDENDAAGSE POLITIEK

VOL ZIT MET DIT SOORT WAARDELOZE NIETSNUTTEN. . .

 

DIE NIETS ANDERS SCHIJNEN TE KUNNEN

 DAN DE BOEL TE

DRAINEREN / VERTRAGEN

 

ZO DUURT HET EEUWEN VOORALEER ER OOK MAAR IETS CONCREETS OP TAFEL KOMT !

LAAT STAAN DAT ER OOK MAAR IETS CONCREETS VERANDERT ! !

 

DE MENSHEID IS BETER AF ZONDER DIT SOORT POLITICI

MAAR WIE BEN IK ?

O N P A R T I J D I G E   V O O R Z I T T E R ?

ENFIN...

TERWIJL SJOERD

PEPIJN STEEDS MET WALGELIJKE INSINUATIES BLIJFT AANVALLEN

VERDOMT VOORZITTER OCKJE TELLEGEN ( VVD ) HET OM SJOERD HIEROP AAN TE SPREKEN !

 

DE EMOTIES LAAIEN OP

PEPIJN HAALT OP EEN GEGEVEN MOMENT UIT

MET DE VOLGENDE WOORDEN:

" U W   T I J D   K O M T   N O G   W E L

W A N T   E R   K O M T   E E N   T R I B U N A A L  A A N ! "

EN DAT

KAN JE DAN WEER OP ALLERLEI MANIEREN

INTERPRETEREN !

 

EN DAAR MAAKT SJOERD HANDIG GEBRUIK VAN

BIJGESTAAN DOOR

JASPER JONATHAN VAN DIJK ( SP )

TOM VAN DER LEE ( GL )

 

PEPIJN ZOU GEEN ANTWOORD HEBBEN GEGEVEN

OP DE VRAAG VAN SJOERD

BETREFFENDE UITSPRAKEN VAN DE POLITIEKE LEIDER VAN DE FVD

THIERRY BAUDET

 

IN PLAATS VAN PEPIJN BIJ TE STAAN

OMDAT SJOERD GEEN ANTWOORD WIL GEVEN OP DE VRAAG VAN PEPIJN

BETREFFENDE MARK RUTTE EN LETLAND !

 

MOET PEPIJN NIET ALLEEN DE BELEDIGINGEN SLIKKEN

DIE HEM WORDEN TOEGEWORPEN. . .

 

MAAR ZICH OOK NOG VERDEDIGEN

 VOOR ZIJN UITSPRAAK BETREFFENDE EEN TRIBUNAAL ? ! ?

 

DIE BITCH

OCKJE TELLEGEN

LIJKT HARTSTIKKE PARTIJDIG TE ZIJN

- - -

WEG MET D66

DE PARTIJ DIE DE DONORCODICIL OMZETE IN EEN DONORWET

ZODOENDE VAN EEN VRIJBLIJVEND DONORSCHAP EEN AUTOMATISCH DONORSCHAP MAAKTE

WAARIN MEN VERPLICHT WORDT TE REAGEREN WIL MEN GEEN DONOR ZIJN

 

ELK LICHAAM WORDT ZODOENDE DOOR DE STAAT BIJ VOORBAAT AL ALS BEZIT OPGEËIST

DE OMGEKEERDE WERELD. . .   EEN DICTATUUR WAARDIG !

WALGELIJK

 

D66

DE PARTIJ DIE NOTABE

HAAR EIGEN RAADGEVENDE REFERENDUM AFSCHAFTE

IN PLAATS VAN TE STRIJDEN VOOR EEN BINDEND REFERENDUM ? ! ?

 

WEG MET SP EN GL

SP EN GL LATEN MET VAN DIJK  EN VAN DER LEE DUIDELIJK LATEN ZIEN

DAT HUN STANDPUNTEN WEINIG VERSCHILLEN MET DIE VAN D66

 

OPMERKING: MET NIEUWE PARTIJEN REDT JE HET NIET

 

WANNEER JE VERANDERING WILT

MOET HET GEHELE SYSTEEM OP DE SCHOP !

 

HEB JE MENSEN NODIG

MET LANGE TERMIJN DOELSTELLINGEN EN VISIES ! !

 

GEEN KORTZICHTIGE IDIOTEN

DIE DE PROBLEMEN NAAR DE TOEKOMST BLIJVEN SCHUIVEN ! ! !

F L A U W E   K U L   D E B A T T E N

PRAKTISCH LEGE ZALEN

PERSOONLIJKE AANVALLEN

SOMS HEB IK HET IDEE DAT POLITICI HELEMAAL NIET ZO VOLWASSEN ZIJN

KINDERACHTIG GEDRAG

 


29-10-2021

F A S C I S T I S C H   N A Z I   C O R O N A B E L E I D

ALDUS DE JOODSE RABBIJN

TAMARAH BENIMA

 

MINISTER

HUGO DE JONGE

ZIET ONGEVACCINEERDE BURGERS ALS EEN GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

 

FRAPPANT

AANGEZIEN 98% VAN DE BURGERSBEVOLKING

AMPER TOT GEEN LAST HEEFT VAN HET CORONA VIRUS

DAT ZICH OVER HET ALGEMEEN GEDRAAGT ALS EEN NORMAAL INFLUENZA GRIEP VIRUS

 

GEEN VERPLICHTING

OM TE VACCINEREN WORDT ER GEZEGD...

MAAR ZONDER VACCINATIE KRIJG JE

GEEN TOEGANG

 

TOT HET SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK LEVEN !

WORDT JE ZELFS ALS EEN MELAATSE BEHANDELD

GEDEMONISEERD

GESCHOFFEERD

EN KRIJG JE OVERAL DE SCHULD VAN

 

MEN VERGEET ECHTER DAT

ONGEVACCINEERDEN

ZONDER DIE ZINLOZE NIETSZEGGENDE

HERSTEL- TEST- VACCINATIE-

"BEWIJZEN "

DAN WEL NET ZO ZINLOZE NIETSZEGGENDE

QR-CODE. . .

 

ZOWAT NERGENS MEER TERECHT KUNNEN

DAT HET JUIST DE GEVACCINEERDEN ZIJN DIE NIEUWE UITBRAKEN VEROORZAKEN !

 

DE CLAIM

DAT GEVACCINEERDEN

MINDER GEMAKKELIJK HET VIRUS ZOUDEN KRIJGEN

VALT NIET TE BEWIJZEN ! !

 

98%

HEEFT IMMERS SOWIESO ZONDER VACCINATIES

GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS ! ! !

 

DUS

WAAR KOMT DAT FABELTJE VANDAAN ?

 

DE FARMACIE HEEFT LETTERLIJK NIETS OM HAAR

" ONDERZOEKSRESULTATEN "

MEE TE VERGELIJKEN ! ! ! !

 


19-03-2021

TIP

V E R A   S H A R A V

A T   T H E   G E R M A N   C O R O N A  I N G U I T Y   C O M M I T T E E

 

VERA SHARAV IS EEN HOLOCAUST OVERLEVENDE

EN

MEDISCH ACTIVISTE

 

EEN DOCUMENTAIRE OVER DE OVEREENKOMSTEN VAN

JODENVERVOLGING VERSUS CORONA BELEID

 

DE JODENSTER VERSUS DE CORONA APP

EEN VERHAAL OVER UITSLUITING VAN DE SAMENLEVING

DAARBIJ WORDT BENJAMIN RUSH AANGEHAALD

 

1776 BENJAMIN RUSH - DECLARATION OF INDEPENDENCE

CITAAT:

"Unless we put Medical Freedom into the Constitution, the time will come when medicine will organize into an undercover dictatorship…to restrict the art of healing to one class of men, and deny equal privilege to others, will be to constitute the Bastille of Medical Science."

 

VERTALING:

"Tenzij we medische vrijheid in de grondwet opnemen...

Zal de tijd komen dat de GENEESKUNDE zich zal organiseren in EEN GEHEIME DICTATUUR...

Om de kunst van genezing te beperken tot één klasse van mannen...

En GELIJKE VOORRECHTEN aan anderen te ONTZEGGEN, zal zijn om de Bastille of Medical Science te vormen ."

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Benjamin_Rush

 

LAAT DAT NU AAN DE ORDE ZIJN

BURGERRECHTEN WERDEN NIET ALLEEN DESTIJDS

MAAR OOK NU WEER GESCHONDEN !

 

NAZI PROPAGANDA

MAAKTE DESTIJDS GEBRUIK VAN ANGST

OM DE BEVOLKING IN HET GAREEL TE HOUDEN !!

DESTIJDS WERDEN DE JODEN BESCHULDIG VAN HET VERSPREIDEN VAN ZIEKTES

 

OVERHEIDSPROPAGANDA

VAN VANDAAG DE DAG

MAAKT EVENEENS GEBRUIK VAN ANGST

OM MENSEN TE LATEN TESTEN EN VACCINEREN !!!

TEGENWOORDIG WORDEN NIET GEVACINEERDEN BESCHULDIGD VAN VERSPREIDING

 

DAT GEVACCINEERDEN NET ZO GOED ZIEKTES VERSPREIDEN

DAAR GAAT MEN KLAKKELOOS AAN VOORBIJ

 

VOLLEDIG VERSIE 04:49:27 OVALMEDIA AFLEVERING 44 ( DUITSTALIG )

ANTONIA FISCHER  ( ADVOCATE )

DR REINER FUELLMICH ( ADVOCAAT )

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/sca44:7

 


28-02-2021

F O R U M   V O O R   D E M O C R A T I E

V R I J H E I D S   C A R A V A A N

V E N L O

T H I E R Y   B A U D E T   S P R E E K T   M E N I G T E   T O E

B E T R E F F E N D E   H E T   C O R O N A   B E L E I D

V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

W A A R B I J   H I J   U I T L E G T

W A A R O M   H I J   J U I S T   D I T   T H E M A   H E E F T   G E K O Z E N

 

0 1 : 4 5 h : C I T A A T 1 : "Corona is GEEN voorbijgaand thema...

Ik denk dat CORONA wordt aangegrepen om een TRANSITIE te bewerkstelligen...

Naar een nieuw soort politieke orde... Een nieuw soort samenleving."

A R G U M E N T   1

1. G L O B A L E   S E M I   V E R P L I C H T E   V A C C I N A T I E S

 

C O R O N A

I S   N I E T   O F   N A U W E L I J K S

I N   I E D E R   G E V A L

V E R W A A R L O O S B A A R

G E V A A R L I J K "

V O O R   G E Z O N D E   M E N S E N   O N D E R   D E   7 0

( W E   P R A T E N   O V E R   9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G )

 

V O O R   M E N S E N   B O V E N   D E   7 0

D I E   L I J D E N   A A N   O U D E R D O M S K W A L E N   E N   O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S

H A R T -   E N   V A A T Z I E K T E   -   L O N G P R O B L E M E N   -   O V E R G E W I C H T

S U I K E R Z I E K T E   E T C .

K A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   G E V A A R L I J K   Z I J N

( H E T Z E L F D E   G A A T   E C H T E R   O P   V O O R

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N )

 

V A N W E G E   E E N   A L   D A N   N I E T   B E W U S T   G E C R E Ë E R D E   P A N I E K

W O R D E N   V E R A N D E R I N G E N   D O O R G E V O E R D   I N   D E   S A M E N L E V I N G

D I E   N O O I T   M E E R   T E R U G   T E   D R A A I E N   Z I J N !

 

0 4 : 0 5 h - Z O   M O E T   I E D E R E E N   E E N   C O R O N A   P A S   H E B B E N

W I L   M E N   A A N   H E T   S O C I A L E   L E V E N  D E E L   K U N N E N   B L I J V E N   N E M E N ! !

 

Z O N D E R   P A S

G E E N   S C H O L I N G   -   G E E N   U I T G A A N S L E V E N   -   G E E N   W E R K

T E N Z I J   D E   G E V E S T I G D E   ( W A N ) O R D E   O N D E R U I T   W O R D T   G E H A A L D ! ! !

A R G U M E N T   2

2. R E G E L M A T I G   T E R U G K E R E N D E   L O C K D O W N S

 

04:40h - W E   H E B B E N   N U   A L   2   G O L V E N   V A N   L O C K D O W N S   G E H A D !

 

O P   H E T   M O M E N T   D A T   W E   A A N V A A R D E N

D A T   E E N   S T E V I G   G R I E P   V I R U S J E   V O L D O E N D E   R E D E N   I S

O M   H E T   H E L E   L A N D   O P   S L O T   T E   G O O I E N . . .

 

Z A L   D E   G E V E S T I G D E   ( W A N ) O R D E

D A A R   T E L K E N S   W E E R   N A A R   T E R U G   G R I J P E N ! !

 

W E   H E B B E N   K U N N E N   Z I E N   W A T   V O O R   D R A M A T I S  C H E   G E V O L G E N   D I E

R A C O N I S C H E   L O C K D O W N S   H E B B E N   G E H A D   V O O R   H E T   M K B . . .

 

K L E I N E   B E D R I J V E N   D I E   O M V A L L E N

D A N   W E L   V O O R   E E N   H A B B E K R A T S   W O R D E N   O V E R G E N O M E N

D O O R   D E   G R O T E   M U L T I N A T I O N A L S   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E !

 

A L S M E D E

D E   V O R M I N G   V A N

E E N   B U R E A U C R A T I S C H  G E L D V E R S L I N D E N D   M O N S T E R   G E N A A M D

E U R O P E S E   U N I E . . .

 

D A N  W E L

D E   H E R I N D E L I N G   V A N   G E M E E N T E S

H O E W E L   D E   M E E R D E R H E I D   V A N   D E   I N W O N E R S 

T E   K E N N E N   G E E F T   T E G E N   T E   Z I J N !

C O R O N A

B I E D T   E E N   U N I E K E   G E L E G E N H E I D

O M   E E N   B E T E R E   S A M E N L E V I N G   T E   B O U W E N

A L D U S   D E   E L I T E   K L A S S E

M E T   H A A R   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N . . .

B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R

D E   I N T E G R A T I E   V A N   S Y S T E M E N

D I E   D E   E L I T E   K L A S S E

S T E E D S   M E E R   M O G E L I J K H E D E N   B I E D T

H A A R   V E R M O G E N S   S T E E D S   S N E L L E R   T E   V E R M E E R D E R E N. . .

 

V E R M O G E N   E N   M A C H T

N O G   G E M A K K E L I J K E R  B O V E N D I E N   S N E L L E R

B I J E E N   T E   G R A A I E N

O V E R   D E   R U G G E N   V A N   D E   G E W O N E   A R B E I D E R S !

W O R S T   C A S E   S C E N A R I O

0 8 : 1 0 h   -   I N   H E T   C H I N E S E   W U H A N

S T A A T   E E N   L A B O R A T O R I U M

D A T   O N D E R Z O E K   D O E T   N A A R   C O R O N A   B I J   V L E E R M U I Z E N

 

C O R O N A   B L I J K T   E C H T E R   M I N D E R   D E S T R U C T I E F

D A N   V O O R H E E N   W E R D   A A N G E N O M E N !

 

D E   G E H E L E   W E R E L D   B E V O L K I N G

W E R D   O N D E R   D R U K   G E Z E T   D E   O F F I C I Ë L E   V E R H A L E N   T E   G E L O V E N

I E D E R E E N   D I E   K R I T I E K   U I T   W O R D T   W E G G E Z E T   A L S

C O M P L O T   T H E O R I S T   -   W A P P I E   E T C .

 

D E   G E M I D D E L D E   B U R G E R

H E E F T   V O L G E N S   T H I E R R Y   B A U D E T   M E E R   V E R S T A N D

D A N   D A T   H A N D J E V O L   O M H O O G G E V A L L E N   T E C H N O C R A T E N

D A T   O N S   L A N D   B E S T U U R T !

- - -

O PM E R K I N G : 

E R   Z U L L E N   T U S S E N   D E   G E W O N E   B E V O L K I N G

B E S T   W E L   M E N S E N   Z I T T E N . . .

D I E   M E E R   I N Z I C H T   H E B B E N   D A N   D I E   O M H O O G G E V A L L E N   D I C T A T O R S . . .

D I E   A L   D E C E N N I A   L A N G   D E   D I E N S T   U I T M A K E N !

 

M A A R   O M   N O U   T E   S T E L L E N

D A T   H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G   S L I M M E R   Z O U   Z I J N . . .

K A N   I K   M I J   N I E T   V O O R S T E L L E N

A N D E R S   H A D   M E N   D I T   C O R R U P T E   S Y S T E E M

I M M E R S   A L L A N G   V E R V A N G E N !

 

M A A R   N E E   H O O R . . .

HE T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G   B L I J F T   I N   D I E

N E P   D E M O C R A T I E

G E L O V E N !   

- - -

M I N D E R H E I D   V E R S U S   M E E R D E R H E I D

D E   P O L I T I E K   Z A A I T   D O E L B E W U S T   V E R D E E L D H E I D

O N D E R   D E   B E V O L K I N G

 

W I E   W I L   Z I C H   I M M E R S   A S S O C I Ë R E N . . .

M E T   M E N S E N   D I E   K R I T I E K   D U R V E N   T E   L E V E R E N

O P   H E T   B E L E I D   V A N   D E   G E V E S T I G D E   ( W A N ) O R D E ?

 

D A T   Z O O I T J E   O N G E R E G E L D

D I E   Z O G E N A A M D   H E T   B E S T E   V O O R   Z O U   H E B B E N

M E T   D E   B E V O L K I N G ?

 

D E S A L N I E T T E M I N

D I E Z E L F D E   B E V O L K I N G   S T E E D S   W E E R   A L S   E E N   C I T R O E N   U I T P E R S T . . .

B E D R I E G T   -   B E L I E G T   -   B E S T E E L T   -   D I S C R I M I N E E R T   -   M I S B R U I K T

E N   H A A R   R E C H T E N   S T E E D S   V E R D E R   I N D A M T ?

 

1 3 : 0 0 h - C O R O N A   E N   D E   M A C H T S G R E E P   V A N

D E   W I T T E   J A S S E N

( F A R M A C E U T I S C H E  B E D R I J V E N   M E T   F I N A N C I Ë L E   B E L A N G E N )

E N   D E

G L O B A L I S T E N   ( E L I T E   K L A S S E ( M A C H T ))

 

I S R A Ë L

D E   M E E S T E   M E N S E N   Z I J N  E R   G E V A C C I N E E R D . . .

Z O ' N   C O R O N A   V A C C I N A T I E   I S   E C H T E R   N I E T S   M E E R   D A N   E E N

G R I E P   P R I K !

 

J E   K U N T   H E T   C O R O N A   V I R U S

N O G   S T E E D S   K R I J G E N   E N   O V E R D R A G E N

N E T   Z O A L S   B I J   H E T

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S !

 

1 4 : 2 0 h  - T H I E R R Y   B A U D E T

G E E F T   A A N   H E T   C O R O N A   V A C C I N

N I E T

T E   N E M E N !

 


D E   C O R O N A   B E K E N T E N I S   V A N

D I E D E R I K   G O M M E R S !

D I E D E R I K   G O M M E R S

V I N D T   D A T   B I J   H E T   B E S T R I J D E N   V A N   H E T

C O R O N A   V I R U S

O N D E R S C H E I D T

M O E T   W O R D E N   G E M A A K T

T U S S E N

J O N G E R E N   E N   O U D E R E N !

H I J   B E N A D R U K T

D A T   J O N G E R E N   T O T   N U   T O E   B I J N A   N I E T   Z I E K   W O R D E N

V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S !

 

0 3 : 5 7 h - W E   Z I J N   I N M I D D E L S   2   J A A R   V E R D E R . . .

H E B B E N   I N M I D D E L S   E E N  D E R D E   P R I K   G E H A D . . .

M A A R   H E B B E N   N O G   S T E E D S

G E E N

P E R S P E C T I E F !

 

I N   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G   W O R D T   O N D E R S C H E I D T   G E M A A K T

B I J   T R A N S P L A N T A G E S   E N   I V F

K I J K E N   W E   N A A R   D E   L E E F T I J D !

 

G E Z I E N   H E T   C O R O N A   V I R U S   I N   H O O F D Z A A K   O U D E R E N   T R E F T

D I E N T   E R   O O K   V E R S C H I L   T E   W O R D E N   G E M A A K T

B I J   D E   L E E F T I J D   V A N   J O N G E R E N   E N   O U D E R E N

W A T   B E T R E F T   H E T   C O R O N A   B E L E I D !

 

1 4 : 0 0 h - T W I J F E L   O V E R   C O R O N A   V A C C I N A T I E S

T W E E   P R I K K E N   G E Z E T

W A A R O M   D A N   O O K   N O G   E E N   D E R D E   B O O S T E R

N O T A B E N E

V O O R   I E M A N D   D I E   Z I C H   G E Z O N D   V O E L T ?

O P M E R K I N G:

W A A R O M   W I L   D E   ( R ) O V E R H E I D

E I G E N L I J K   I E D E R E E N   L A T E N   V A C C I N E R E N ?

D U S   O O K   A L   D I E G E N E N   D I E   A M P E R   T O T   G E E N   L A S T   O N D E R V I N D E N

V A N   H E T   C O R O N A   V I R US ?

 

H E T   I S   N I E T   V E R K E E R D

O M   E E N S  G O E D   N A   T E   D E N K E N

V O O R   D A T   M E N   O V E R   G A A T   T O T   V A C C I N E R E N . . .

 

G E E F   N I E T   M E T E E N   T O E    A A N   D E   G R I L L E N   V A N

H U G O   D E   J O N G E   E N   C O N S O R T E N . . .

 

O V E R W E E G   V O O R A L   G O E D   D E

V O O R -   E N   N A D E L E N !

 

1 8 : 2 5 h - H E T   M I L I E U P R O B L E E M   I S   V E E L   G R O T E R

D A N   H E T   C O R O N A   V I R U S . . .

 

O M   H E T   C O R O N A   V I R U S

M A K E N   W E   O N S   M E E R   D R U K ? ! ?

 

C O R O N A   I S   P E A N U T S

D E   J O N G E R E N   W O R D E N   E R   N I E T   Z I E K   V A N !

O P M E R K I N G :

F R A P P A N T   G E N O E G . . .

R O E P T   D E   ( R ) O V E R H E I D   D E   L A A T S T E    T I J D

V O O R A L   J O N G E R E N   O P   O M   Z I C H   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N ? ! ?

 

A C H T E R A F

Z O U   D I E D E R I K   G O M M E R S   H E B B E N   G E C L A I M D   D A T   D E   F R A G M E N T E N

D O O R   A N T I V A X E R S   Z O U D E N   Z I J N   G E M A N I P U L E E R D ? ! ?

 

C I T A A T : "Toen hij het ‘vervelende’ GEKNIPTE CLIPJE zag, belde hij meteen met De Balie met het verzoek er MEER CONTEXT bij te plaatsen."

30-12-2021 https://www.ad.nl/binnenland/gommers-baalt-van-clipje-waarin-hij-coronavirus-peanuts-noemt-uitspraak-is-uit-context-gehaald~a0853f0d/

D E   T E K S T   Z O U   U I T   E E N   3 0   M I N U T E N   D U R E N D E   I N T E R V I E W   K O M E N

W A A R I N   H I J   M E T   J E U G D I G E N   Z O U   H E B B E N   G E S P R O K E N

O V E R   H E T   Z O E K E N   N A A R   O P L O S S I N G E N

B I N N E N   D E   H U I D I G E   B E P E R K I N G E N ? ! ?

O P M E R K I N G : 

( D E   V I D E O   O N D E R   B E S T R I J K T   W E L I S W A A R   S L E C H T S   1 9   M I N U T E N

M A A R   V A N   K N I P S E L S   L I J K T   G E E N   S P R A K E )

 

I K   K R I J G   O V E R I G E N S   W E L   D E   I N D R U K

D A T   D I E D E R I K   G O M M E R S   V A N   H O G E R H A N D

E E N   S T A N D J E   H E E F T   G E H A D !

 

Z I J N   U I T S P R A K E N   V I S U A L I S E R E N   Z I J N   P E R S O O N L I J K E   M E N I N G

I E D E R E E N

H E E F T   R E C H T   O P   E E N   E I G E N   M E N I N G !

 

W A T   D E N K T   U ?

 


29-04-2021

D E

A V O N D K L O K

D E   ( R ) O V E R H E I D

C L A I M D E   1 0   P R O C E N T   A F N A M E   V A N   Z I E K E N H U I S   O P N A M E S

 

E R N S T   K U I P E R S

( Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg )

G E E F T   A A N   D A T   H E T   N A U W E L I J K S   V E R S C H I L   H E E F T   U I T G E M A A K T

 

H E T   P U N T   D A T   I K   H I E R   W I L   M A K E N

I S   D A T   M E N   S T E E D S   V A K E R

G E B R U I K   M A A K T   V A N   C O M P U T E R   R E K E N   M O D E L L E N . . .

 

T E R W I J L   M E N   N I E T   E E N S   W E E T

M E T   W E L K E   F A C T O R E N   M E N   E I G E N L I J K   R E K E N I N G   D I E N T   T E   H O U D E N !

 

L A A T   S T A A N . . .

   I N   W E L K E   M A T E

D I E   F A C T O R E N   E E N   R O L   S P E L E N !

 

Z O D O E N D E

Z I J N

E N

B L I J V E N

C O M P U T E R   G E G E N E R E E R D E   R E K E N   M O D E L L E N

O N B E T R O U W B A A R !

 

D A T   B E G I N T   A L

M E T   D E   A A N G E L E V E R D E   G E G E V E N S . . .

D I E   Z I J N   N I E T   C O M P L E E T !

 

H E T   U I T E I N D E L I J K E   R E S U L T A A T   W O R D T   V E R K R E G E N   U I T

O N W E T E N S C H A P P E L I J K E

A A N N A M E S   E N   S P E C U L A T I E S !

 

W E   Z I E N   D I T . . .

D U S   H E T   Z A L   W E L   Z O   Z I J N . . .

M A A R   M A G   J E   D I E   C O N C L U S I E   D A N   Z O M A A R   T R E K K E N ?

 

D A T   K U N   J E   O O K    T O E P A S S E N   B I J   D E   O N T W I K K E L I N G   V A N

M E D I C I J N E N   E N   V A C C I N S . . .

 

D O E N   D I E   E C H T   W A T   W O R D T   G E C L A I M D ?

E N   Z I J N   Z E   E C H T   Z O   V E I L I G   A L S   W O R D T   B E W E E R D ?

B E T E R   S A F E   D A N   S O R R Y !

O P M E R K I N G :   W A T   D E N K T   U

I S   D E   M E E S T   L O G I S C H E   S T A P . . .

W A N N E E R   E R G E N S   E E N   V I R U S   W O R D T   O N T D E K T ?

 

D E   G R E N Z E N   S L U I T E N !

E N   H E T   L U C H T R U I M   D I C H T G O O I E N ! !

N A T U U R L I J K !

 

W A A R O M ?

V A N W E G E   H E T   B E S M E T T I N G S   R I S I C O !

 

I K   H O E F   T O C H   Z E K E R   N I E M A N D   T E   V E R T E L L E N

W A T   E E N   E P I D E M I E   E N   E E N   P A N D E M I E   Z I J N ?

 

D A A R   H E B B E N   W E  I M M E R S   D E

W H O

( W O R L D   H E A L T H   O R G A N I Z A T I O N )

V O O R . . .

 

A L H O E W E L   D I E   E R   O O K   N I E T   B I J S T E R   V E E L   V E R S T A N D

V A N   S C H I UJ N T   T E    H E B B E N . . .

 

Z O A L S   W E   K O N D E N   Z I E N   A A N   D E

M E X I C A A N S E   G R I E P . . .

A L   D I E   P A N I E K   O M   N I E T S !

 

D U S . . .

G R E N Z E N   E N   L U C H T R U I M

D I C H T !

 

W A A R OM   D E E D   D E   ( R ) O V E R H E I D   D A T   E I G E N L I J K   N I E T ?

 

0 1 - 0 2 - 2 0 2 1

N I E U W E   R E K E N   M E T H O D E S

W I L L E N   O O K   N O  G   W E L   E E N S   H E L P E N . . .

O M   B E P A A L D E   G E T A L L E N   I N   D E   G E W E N S T E   R I C H T I N G   T E   S T U W E N !

 

I N   D I T   G E V A L

B E T R E F T   H E T   N I E T   K L O P P E N D E   C I J F E R S   O P   H E T   C O R O N A   D A S H B O A R D

O V E R   G E V A C C I N E E R D E   Z I E K E N H U I S   M E D E W E R K E R S

E E N   V E R H A A L   O V E R   S C H A T T I N G E N !

 

S P E C U L A T I E S   E N   A A N N A M E S

Z I J N   D E   G E W O O N S T E   Z A A K   I N   D E   M E D I S C H E   W E R E L D

D E S A L N I E T T E M I N   N I E T   B E T R O U W B A A R

 

9 1 1   W T C

D I E F S T A L   O P G E S L A G E N  G O U D S T A V E N