!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!

 

I S   N E D E R L A N D   E E N   P O L I T I E S T A A T ?

 

S O M S   W O R D T   D E   P O L I T I E   U I T G E D A A G D

D O O R   R E L S C H O P P E R S   D I E   Z I C H   T U S S E N   V R E E D Z A M E   D E M O N S T R A N T E N   S C H U I L H O U D E N

W A C H T E N D   O P   D E   J U I S T E   G E L E G E N H E I D   O M   D E   B O E L   T E   E S C A L E R E N

S O M S   S C H I J N T   D E   P O L I T I E   E C H T E R   O P   E E N Z E L F D E   W I J Z E   C O N F R O N T A T I E S   U I T   T E   L O K K E N

 

 

J E R O E N   H O L T R O P

P R O P A G A N D A   M E D I A   T E L E G R A A F :

D E M O N S T R A N T E N   G A A N   L O S   O P   A G E N T E N   I N   D E N   H A A G

 

E E N   G R O E P J E   M E N S E N   S T A A T   V O O R   D E   2e   K A M E R

O M   H U N   S T E M   T E   L A T E N   H O R E N   T E G E N   D E   S P O E D W E T

Z I J N D E   E E N   V O R M   V A N   D I C T A T U U R

 

D E   P O L I T I E   Z E G T   T E G E N   E E N   V R O U W   D A T   Z E   E E N   B E P A A L D E   K A N T   O P   M O E T

D E   V R O U W   K E E R T   Z I C H   V A N   D E   A G E N T   A F   E N   D I E   W I L   H A A R   M E T   D E   W A P E N S T O K   S L A A N

E E N   A N D E R E   V R O U W   W O R D T   B R U T A A L   M E T   E E N   P O L I T I E S C H I L D   T E G E N   D E   G R O N D   G E M E P T

E E N   P O L I T I E B U S J E   K O M T   E R A A N   E N   D A A R   K O M T   E E N   S T E L   H O O L I G A N S   U I T

( d o o r   d e   p o l i t i e   i n g e h u u r d   t u i g )

E N   D I E   G O O I E N   2   M E N S E N   O P   D E   G R O N D

J E   M A G   N I E T   M E E R   Z E G G E N   W A T   J E   W I L

W A N T   D A N   W O R D T   J E   V O O R   1 3 a 1 4   U U R   I N   E E N   B U S J E   O P G E S L O T E N

E E N   O U D E   M A N   W O R D T   M E T   E E N   P O L I T I E S C H I L D   T E G E N   D E   V L O E R   G E W E R K T

 

 

O M R O E P   B R A B A N D :

D E   4 6 - J A R I G E   I N G R I D   L U K K E N   Z O U   D O O R   E E N   A G E N T   M E T   E E N   W A P E N S T O K

T E G E N   H A A R   B O R S T   E N   B E E N   Z I J N   G E S L A G E N

T O E N   Z I J   H E T   P O L I T I E   O P T R E D E N   A A N   H E T   F I L M E N   W A S

 

D E   A G E N T   W I S T E   H E T   F I L M P J E   M E T    B E W I J S M A T E R I A A L

D E   P O L I T I E   O N T K E N D E   I N   E E R S T E   I N S T A N T I E   H E T   G E B E U R E N.

 

U I T   E E N   I N T E R N   O N D E R Z O E K   B L E E K   E C H T E R

D A T   H E T   S L A C H T O F F E R   G E L I J K   H A D 

E E N   A G E N T   V E R T E L D E   D A T   H I J   H E T   F I L M P J E   G E W I S T   H A D

E N   H A A R   M O B I E L T J E   W E G G E G O O I D

 

 

P O W N E D :

A A N G I F T E   T E G E N   P O L I T I E

E E N   J O N G E   K N U L   M E T   E E N   B L A U W   O O G

C L A I M T   D O O R   D E   P O L I T I E   T E G E N   Z I J N   H O O F D   T E   Z I J N   G E S L A G E N   M E T   E E N   W A P E N S T O K

H I J   D O E T   A A N G I F T E   V A N   M I S H A N D E L I N G

 

 

A G E N T E N   D I E   B U I T E N S P O R I G   G E W E L D   G E B R U I K E N

K R I J G E N   L I C H T E R E   S T R A F F E N

A L S   Z E   Ü B E R H A U P T   A L   A A N G E K L A A G D   W O R D E N

 

H E T   E X C U U S   L U I D T :

"A G E N T E N   Z I J N   A N D E R S   D A N   B U R G E R S"

https://www.youtube.com/watch?v=hlELWq14YjY

 

 

Media Propaganda Bedrijf

NU:

"Demonstranten vallen agenten aan bij corona demonstratie."

 

OPMERKING:

Ik zie echter een aantal relschoppers met wapenstokken

die zich in een politie busje terugtrekken.

!!! P R O V O C A T I E   D O O R   P O L I T I E   H O O L I G A N S !!!

https://www.youtube.com/watch?v=_v_iokoO540

 

W A T   Z I E T   U ?

 

 

FASCISTISCHE LIBERALE DICTATORS

21-06-2020 Demonstratie tegen de corona maatregelen op het malieveld in Den haag

Ook hier zien we politie hooligans met wapenstokken uit een politie busje komen.

En die treden nogal asociaal op tegen de demonstranten.

 

Dat is echter niet de juiste manier waarop de politie dient op te treden!

'k Vind namelijk dat de politie als zodanig zichtbaar dient te zijn.

 

Enerzijds kunnen de machthebbers de indruk wekken dat vreedzaam verlopen demonstraties

In rellen uitmonden...

Om zodoende het recht om te demonstreren beetje bij beetje verder in te perken.

 

Anderzijds speelt zo'n knokploegje eventuele relschoppers in de kaart

Omdat zo aangetoond kan worden dat de politie demonstranten provoceert waardoor rellen ontstaan!

Dit soort fratsen schaden het imago van de politie!

 

Knokploegen uit politie busjes...

Dat moeten we dus NIET meer doen!

 

 

O M R O E P   W E S T : 2 0 1 8

D E M O N S T R A T I E   T E G E N   P O L I T I E G E W E L D

N A   D O O D   V A N   D E   H A A G S E   P A U L   S E L I E R

D E   P O L I T I E   G E B R U I K T   S T E E D S   V A K E R   G E W E L D

E N   D A T   W O R D T   ST E E D S   I N   D E   D O O F P O T   G E S T O P T

 

 

D E N   H A A G   F M : 2 0 1 5

M I T C H   H E N R I Q U E Z   D O O R   P O L I T I E G E W E L D   O M   HE T   L E V E N   G E K O M E N

5   A G E N T E N   W O R D E N   V E R D A C H T   V A N   B E T R O K K E N H E I D

A A N   D E   D O O D   V A N   M I T C H   H E N R I Q U E Z   T I J D E N S   E E N   A R R E S T A T I E

M I T C H   S T I E R F   D O O R   Z U U R S T O F T E K O R T

D E   5   A G E N T E N   Z I J N   O P   N O N   A C T I E F   G E S T E L D

 


Typ hier jouw vraag

Typ hier jouw vraag

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.