Kritisch Nieuws

K R I T I S C H   N I E U W S

VOORHEEN

W O R L D   T H E   C H A N G E S

!!!   H E T   V R I J E   I N F O R M A T I E   N E T W E R K   !!!


 

S P E L R E G E L S:

H E T   S T A A T   E E N I E D E R   V R I J   O M   D E   I N F O R M A T I E   D I E   H I E R   I S

V E R Z A M E L D   T E   V E R S P R E I D E N

 


CORONA FEITEN

 

DE ( R ) OVERHEID VOERT EEN CORONA BELEID

DAT GEBASEERD IS OP HET AANTAL BESMETTINGEN

 

VANDAAR DAT WAT DINGEN MET U GA BESPREKEN DIE VERKEERD GAAN:

DE FEITEN VINDT U TERUG OP DE OVERIGE CORONA PAGINA'S

 

1. PCR-TESTS EN GEN TESTS / SNELTESTS

ZIJNDE DE WIJZE WAAROP DE ( R ) OVERHEID MEENT BESMETTINGEN TE KUNNEN METEN

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen/pcr-test

https://www.nvmm.nl/media/3821/20201014_bijlage_toelichting-sars-cov-2-pcr-1.pdf

 

HIERONDER WORDT O.A. GESTELD

DAT WANNEER JE GEEN KLACHTEN HEBT JE JE NIET MOET LATEN TESTEN

 

CITAAT: “Bij simpele testen kan je MEER FOUT POSITIEVE UITSLAGEN krijgen, wanneer veel mensen ZONDER KLACHTEN zich laten TESTEN.”, ALDUS Heiman Wertheim ( Arts-microbioloog aan het Radboud universitair medisch centrum).

 

WE ZIEN ECHTER DAT SNELTESTS TEGENWOORDIG OOK AL IN SUPERMARKTEN EN DROGISTERIJEN VERKRIJGBAAR ZIJN

 

HET HEEFT ER DUS ALLE "SCHIJN" VAN

DAT MEN ER BEWUST OP UIT IS OM ZOVEEL MOGELIJK VALSE POSITIEVEN TE CREËREN

OM ZODOENDE DE CORONA MAATREGELEN IN STAND TE KUNNEN HOUDEN

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/corona-debunker/2020/betrouwbaarheid-pcr-test.html

 

HIERONDER WORDT O.A. GESTELD

DAT VEEL GEZONDHEIDSKLACHTEN WORDEN VEROORZAAKT DOOR ANDERE VIRUSSEN

WAARONDER HET RHINO GRIEP VIRUS

 

CITAAT 1: "Zowel Centers for Disease Control and Prevention (CDC), U.S. Food and Drug Administration (FDA) en de bijsluiter van de test zelf (Roche Tib-Molbiol) schrijven dat het aantonen van viraal RNA van SARS-COV-2 met de RT-qPCR-test NIET betekent dat het virus ook de OORZAAK is van de klinische SYMPTOMEN [4 – 6]. Anders gezegd: de test kan geenszins uitsluiten dat ANDERE VIRUSSEN OF BACTERIËN (mede) de oorzaak kunnen zijn van de ziektesymptomen."

 

CITAAT 2: "Zo werd in de laatste elf weken, ondanks een sterke stijging van het aantal positieve testen van SARS-COV-2 die gemeten worden in de landelijke teststraten, hoofdzakelijk het RHINOVIRUS  aangetoond in de monsters die huisartsen hebben afgenomen van personen met ACUTE LUCHTWEGINFECTIES en geanalyseerd zijn in de referentielaboratoria."

 

CITAAT: "Daarnaast is het zo dat de RT-qPCR-test RNA detecteert dat afkomstig is van een VIRUSDEELTJE, maar dit kan van een oude, REEDS GENEZEN INFECTIE afkomstig zijn en NIET  altijd van een intact ‘VIRULENT’ virus dat besmettelijk is en een nieuwe infectie kan veroorzaken. Het transmissie-risico, en de reproductiewaarde kunnen daarom moeilijk bepaald worden aan de hand van een RT-qPCR-test."

 

CITAAT 4: "In een referentiehandboek voor PCR-testen wordt geadviseerd ALLEEN POSITIEF af te lezen wanneer de Ct-WAARDE LAGER is dan 24. Waarden tussen 24 – 35 worden gezien als grijs gebied. Bij HOGERE Ct-WAARDEN wordt de test als MINDER BETROUWBAAR gedefinieerd.

In het HUIDIGE TESTBELEID worden soms Ct-waardes tussen 35 en 45 gerapporteerd, die eigenlijk als ONBETROUWBAAR moeten worden beschouwd."

TIP: 27-09-2020 https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/

 

ENFIN...

1a. WE HEBBEN HET OVER TESTS DIE NIET EENS AAN KUNNEN GEVEN

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN OOK DAADWERKELIJK

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

 

OMDAT DIE TESTS ALLEEN AAN KUNNEN GEVEN OF BIJ IEMAND RNA IS GEVONDEN

RNA ZOU DAARBIJ EEN VIRUS DEELTJE ZIJN

 

1b. OM VIRUSDEELTJES TE KUNNEN METEN

MOET MEN DIE VIRUSDEELTJES EERST UITVERGROTEN

DE VERGROTINGSFACTOR WORDT DAARBIJ UITGEDRUKT IN CYCLI

 

DE MEESTE LABORATORIA GEBRUIKEN CYCLI VAN ROND DE 40

TERWIJL MEN EIGENLIJKJ CYCLI VAN <= 30 ZOU MOET GEBRUIKEN

WIL DE METING ENIGSZINS NOG BETROUWBAAR ZIJN

 

VANDAAR DAT DIE TESTEN EEN HOOG PERCENTAGE FOUTMELDINGEN AANGEEFT

( VALSE POSITIEVEN ZOWEL ALS VALSE NEGATIEVEN )

 

WANNEER WORDT GESPROKEN OVER "BESMETTINGEN"

BEDOELD MEN EIGENLIJK TE ZEGGEN "POSITIEVE TEST UITSLAGEN"

DAT IS DUS HEEL IETS ANDERS ALS BESMET DAN WEL BESMETTELIJK ZIJN

DIE FOUT WORDT ECHTER STEEDS OPNIEUW GEMAAKT

BEWUST / EXPRES

 

2.  MEN IS HET EROVER EENS  DAT HOE MEER MENSEN IMMUNITEIT VERKRIJGEN

HET AANTAL BESMETTINGEN UITEINDELIJK ZAL AFNEMEN

WE SPREKEN DAN VAN GROEPSIMMUNITEIT

 

FRAPPANT GENOEG LIJKT HET GEHELE CORONA BELEID

1 1/2 METER UIT ELKAAR - VERPLICHTE MONDMASKERS - AVONDKLOK -

LOCKDOWNS ETC. ER JUIST OP GERICHT TE ZIJN

OM OP NATUURLIJKE WIJZE VERKREGEN GROEPS IMMUNITEIT

OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN TEGEN TE WERKEN !

 

DE GLOBALE MEDIA IS NIET TE VERTROUWEN

HETZELFDE GAAT OP VOOR DIE ZOGENAAMDE FACTCHECK WEBSITES

 

DE VOLGENDE WEBSITE CLAIMT B.V. DAT PCR-TESTS WEL BETROUWBAAR ZOUDEN ZIJN

EN FOUT-POSITIEVE UITSLAGEN ZELDZAAM

EEN ARTIKEL VAN MARC BONTEN ( microbioloog en professor aan het UMC Utrecht).

https://dpa-factchecking.com/netherlands/201013-99-923989/

 

HET ARTIKEL IN HPDETIJD ( HIERBOVEN ) LIET ZIEN DAT DEZE BEWERING ONJUIST IS

 

IN DE LINK ( ONDER ) WORDT OOK DUIDELIJK DAT HET AANTONEN VAN VIRAAL RNA

NIET HETZELFDE IS ALS HET AANTONEN VAN BESMETTELIJKHEID

 

CITAAT MARC BONTEN: "De PCR toont aanwezigheid van viraal RNA aan, maar dat is niet hetzelfde als aantonen van besmettelijkheid."

 

VERDER WORDT HIER DUIDELIJK DAT HOE LAGER DE Ct WAARDE

HOE MEER VIRUSDEELTJES WORDEN WAARGENOMEN

 

WANNEER IN EEN VROEG STADIUM NA DE BESMETTING WORDT GEMETEN

WORDEN RELATIEF WEINIG VIRUSDEELTJES WAARGENOMEN

 

WORDT IN EEN LAAT STADIUM NA DE BESMETTING GEMETEN

KUNNEN WELISWAAR VIRUSDEELTJES WORDEN AANGETOOND

MAAR DIE HOEVEN NIET PER DEFINITIE LEVEND DAN WEL BESMETTELIJK TE ZIJN

METEN IN HET JUISTE STADIUM IS DUS BEST WEL LASTIG

 

CITAAT: "De beste informatie die we nu hebben is dat levensvatbaar virus gekweekt kan worden uit samples die PCR-positief zijn met een lage Ct waarde (dus met veel virus in het sample)."

TIP 26-09-2020: https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-een-fout-positieve-pcr-testuitslag/reacties

 

TIP: Uitleg Ct waarde en afhankelijke factoren.

https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-een-fout-positieve-pcr-testuitslag/volledig

 


CORONA

Wanneer wordt

U

wakker ?

 

IK WEET NIET WAT U IN DE BOVENSTAANDE GRAFIEK ZIET

MAAR IK ZIE TOCH DUIDELIJK EEN STIJGENDE TREND

VAN HET AANTAL POSITIEVE CORONA UITSLAGEN !!!

 

ONDANKS AL DIE MAATREGELEN  VAN DE ( R ) OVERHEID !

1 1/2 Meter uit elkaar - Mondkapjesplicht - Lockdowns - Avondklok - Vaccinaties

 

Voor AL DIE MAATREGELEN geldt:

Dat het de opbouw van...

Op NATUURLIJKE WIJZE verkregen...

GROEPSIMMUNITEIT

!!!   VERHINDERD !!!

 

ONDANKS al die maatregelen...

Zien we een STIJGING...

Van het aantal POSITIEVE TESTUITSLAGEN !

Of komt het VANWEGE al die maatregelen ?

 

CORONA MUTATIES

Ontstonden die wellicht doordat virussen te lang...

Middels LOCKDOWNS onder de duim werden gehouden ?

Dankzij maatregelen die VERHINDERDEN dat de bevolking op NATUURLIJKE WIJZE

Sneller GROEPSIMMUNITEIT op had kunnen bouwen ?

---

--- ---

CORONA-TESTS:

Meten ALLEEN of bij iemand RNA is vastgesteld !

Kunnen echter NIET aangeven op iemand TEN TIJDE VAN de test...

BESMET dan wel BESMETTELIJK is !

 

Hoe meer er wordt getest...

Hoe meer VALSE POSITIEVEN en VALSE NEGATIEVEN worden gecreëerd !

 

Het geeft dus een gevoel van SCHIJNVEILIGHEID !

Derhalve zijn die CORONA-Tests ook volkomen ONGESCHIKT...

Om ze als "BEWIJS" bij EVENEMENTEN te gebruiken !

 

Er gaat in ieder geval een DISCRIMINERENDE WERKING van die "TESTBEWIJZEN" uit !

Niet alleen Tweede Kamer twijfelt aan testbewijs: 'Werkt drempelverhogend'

CITAAT 1: "Niet alleen de Tweede Kamer twijfelt aan nut en noodzaak van testbewijzen, ook musea, theaters, dierentuinen en bioscopen die ervan zouden moeten profiteren zijn kritisch. Bovendien zijn er ethische bezwaren tegen een 'testsamenleving'."

 

CITAAT 2: "In de praktijk zie je vaak dat TIJDELIJKE VEIELIGHEIDSMAATREGELEN NIET meer worden TERUGGEDRAAID", aldus politiek filosoof Josette Daemen van de Universiteit Leiden

SMERIGE LIBERAAL FASCISTEN ( Jonah Goldberg zijkant )

07-05-2021 https://nos.nl/artikel/2379636-niet-alleen-tweede-kamer-twijfelt-aan-testbewijs-werkt-drempelverhogend

Kabinet wil in juni beginnen met toegangstesten

CITAAT: "Het kabinet streeft ernaar TOEGANGSTESTEN voor activiteiten en evenementen in JUNI in werking te laten te treden. In de Kamer tekent zich een MEERDERHEID af voor de TIJDELIJKE wet."

07-05-2021 NOS teletekst 104 ( onder Liberal Fascism van Jonah Goldberg zijkant )

07-05-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5229253/coronadoden-covid-19-coronavirus-coronavaccin-maatregelen

---

--- ---

2 ARGUMENTEN SCHADELIJKHEID MONDKAPJES:

Tot op de dag van vandaag...

Bestaat er GEEN uit ONAFHANKELIJK ONDERZOEK verkregen BEWIJS...

Dat mondkapjes überhaupt zouden werken !

 

1. Er is wel sprake van BACTERIEVORMING in de mondkapjes...

En daar kun je ziek van worden !

 

2. Door VERONTREINIGINGEN in de lucht...

Zowel als door STOF en VUIL in de kleding waar die mondkapjes doorgaans in verdwijnen...

Wanneer men in meerdere winkels of supermarkten moet zijn.

Kunnen mondkapjes DICHTSLIBBEN, hetgeen de ADEMHALING kan bemoeilijken...

Zeker bij mensen met ASTMA dan wel andere CHRONISCHE LONGAANDOENINGEN !

 

OPMERKING: WIST U OVERIGENS DAT DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND EN NOORD-ITALIË

HET SLECHTST SCOREN BINNEN DE EUROPESE UNIE ?

EN

DAT LUCHTKWALITEIT SAMENHANGT MET DE VERSPREIDING VAN VIRUSSEN ?

( NEDERLANDSE LUCHTKWALITEIT ( plaatjes onder ))

10-07-2013 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/fijnstof-in-alle-soorten-en-maten/

10-07-2020 https://www.nu.nl/weekend/6062610/dit-zijn-de-meest-klimaatvervuilende-gebieden-van-europa.html

---

--- ---

ARGUMENTEN SCHADELIJKHEID LOCKDOWNS:

1. Lockdowns veroorzaken sowieso AANZIENLIJKE economische schade !

En de AFSCHALING van de REGULIERE ZORG veroorzaakt onnodig veel extra slachtoffers !

( Notabene onder die 2% bevolkingsgroep waarvan de ( r ) overheid claimt die te willen beschermen )

 

We zien dus een TOENAME van het aantal POSITIEVE UITSLAGEN...

ONDANKS DAT ER STEEDS MEER WORDT GETEST ?

OF JUIST OMDAT ER STEEDS MEER WORDT GETEST ?

 

HOE MEER ER GETEST WORDT !

HOE MEER VALSE POSITIEVEN ER IMMERS WORDEN GECREEERD !

---

--- ---

ARGUMENTEN AL DAN NIET VACCINEREN

HETZELFDE kan men zich afvragen over de VACCINATIES !

IS ER EEN TOENAME VAN HET AANTAL POSITIEVE UITSLAGEN...

ONDANKS AL DIE VACCINATIES ?

OF JUIST VANWEGE DIE VACCINATIES ?

 

ER WERDEN IMMERS CORONA UITBRAKEN VASTGESTELD IN VERPLEEGHUIZEN

NADAT DE BEWONERS WERDEN GEVACCINEERD !

 

FEIT: Mensen STIERVEN kort NADAT zij waren gevaccineerd!

FEIT: Mensen liepen een ZELDZAME vorm van TROMBOSE op kort NADAT zij waren gevaccineerd !

FEIT: Mensen liepen een ANAFALACTISCHE SHOCK op kort NADAT zij waren gevaccineerd !

FEIT: Mensen liepen de SLAAPZIEKTE NARCOLEPSIE op kort NADAT zij waren gevaccineerd !

Etc.

 

WAT BETREFT DIE EXPERIMENTELE M-RNA VACCINS

HET IS ONBEKEND WAT DE SCHADELIJKE GEVOLGEN OP DE LANGE TERMIJN ZIJN

( MET DE LANGE TERMIJN BEDOEL IK OVER ENKELE GENERATIES )

 

Slechte luchtkwaliteit

Zou bijdragen aan de verspreiding

Van het corona virus

14-07-2020 https://www.1limburg.nl/slechte-luchtkwaliteit-draagt-bij-aan-verspreiding-corona

 


DE ECHTE VERSPREIDERS VAN NEP NIEUWS

ZIJN DE OFFICËLE MEDIA EN DE ORGANEN VAN DE ( R ) OVERHEID

ZOALS HET VOLGENDE TELETEKSTBERICHT

VAN STAATSPROPAGANDABEDRIJF DE NOS LAAT ZIEN

 

NOS

LAAT WETEN

DAT HET CBS HEEFT GEMELD

DAT IN DE PERIODE

MAART 2020 - JANUARI 2021

24.484 MENSEN AAN HET CORONA VIRUS

ZOUDEN ZIJN OVERLEDEN

 

DE MEESTE MENSEN

STIERVEN ECHTER VAN OUDERDOM

 

( 1945 BABYBOOMERS GENERATIE )

 

 

OM HET FENOMEEN VAN HET STIJGENDE AANTAL DODEN TE VERKLAREN

MOETEN WE EEN STUKJE TERUG IN DE TIJD EN WEL DE PERIODE ROND 1945

OOK WEL BEKEND ALS DE BABYBOOMERS GENERATIE

 

IN DIE PERIODE WERDEN MAAR LIEFST

2,4 MILJOEN BABIES

GEBOREN

 

DAARVAN IS HET GROS INMIDDELS OP LEEFTIJD ( +/- 75 )

EEN GROOT DEEL HAALT DE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD NIET

ZOALS MENSEN DIE WERKZAAM ZIJN  IN DE "ZWARE" BEROEPEN

IN DE BOUW HAALT ZELFS 60% DE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD NIET

05-07-2017 https://www.cobouw.nl/bouwkwaliteit/nieuws/2017/07/zware-beroepen-schokkend-veel-afbouwers-stranden-voor-hun-pensioen-101250453?

EN WAT DACHT JE VAN AL DIEGENEN DIE IN DE ZWARE INDUSTRIEËN WERKZAAM ZIJN

EN MET GIFTIGE STOFFEN IN AANRAKING KOMEN ?

OVER HET ALGEMEEN

ZIJN HET DE LAAGGESCHOOLDEN DIE DE PENSIOENGERECHTIGDE LEFTIJD NIET HALEN

SLECHTS 25% VAN DE NEDERLANDERS ZOU EEN HOGE OPLEIDING HEBBEN GENOTEN

09-04-2019 https://www.ad.nl/werk/op-arbeidsongeschikt-en-minder-lang-pensioen-zware-beroepen-in-alles-de-klos~af599819/

 

ALLEEN AL VAN DE 65+ ERS STERVEN ER GLOBAAL GEZIEN AL 120.000 PER JAAR

CITAAT 1: "Tussen 55 en en 65 jaar verdwijnen er al tien mannen, dus één van de tien."

CITAAT 2: "Nog sterker is de teruggang bij mensen tussen 65 en 75 jaar.

Daar verdwijnen 24 van de 87 mannen, dat is bijna één van de drie."

30-05-2006 https://www.trouw.nl/nieuws/let-wel-niet-ieder-haalt-de-65~ba45334d/

MET ZOVEEL MENSEN DIE DE PENSIOENGERECHTIOGDE LEEFTIJD NIET HALEN

IS HET OOK GEEN WONDER DAT DE NEDERLANDSE PENSIOENPOTTEN

ZO GOED GEVULD ZIJN

CITAAT: "Het Nederlandse pensioenvermogen bedraagt INMIDDELS 214% VAN HET BBP en blijft daarmee wereldwijd vooroplopen.

Dan is onze pensioenpot de afgelopen tien jaar ook nog eens als hardste gegroeid, aldus het Thinking Ahead Institute van Willis Towers Watson."

19-03-2021 https://www.iexprofs.nl/Nieuws/511778/Pensioen/Nederlands-pensioenvermogen-houdt-koppositie.aspx

WE SPREKEN OVER EEN BEDRAG VAN OM EN NABIJ DE 1.400 MILJARD EURO

https://www.total-pensioenfonds.nl/hoe-zit-het-met-de-pensioenpotten/

DE NOS SPREEKT ZELFS VAN 1.500 MILJARD EURO

PENSIOENFONDSEN NEMEN ECHTER STEEDS GROTERE RISICO'S MET HUN INVESTERINGEN

12-06-2020 https://nos.nl/nieuwsuur/video/2337079-zo-wordt-de-pensioenpot-van-1500-miljard-nu-verdeeld-en-zo-gaat-het-straks

 

MIJN VROUW STIERF IN 2017 OP 52 JARIGE LEEFTIJD

HAAR VADER OP 53-JARIGE LEEFTIJD

ZOWEL HAAR MOEDER ALS MIJN VADER WERDEN 84

MIJN MOEDER IS NU 81

 

( ZELF ZIT IK NIET TE SPRINGEN OM 80 TE WORDEN

ZODRA IK KANS ZIE OM OP HUMANE WIJZE MIJN ONVRIJWILLIGE ABONNEMENT

OP DIT ACHTERLIJKE HYPOCRIETE DOOR HEBZUCHT GEDREVEN RAS OP TE ZEGGEN

BEN IK WEG )

 

ENFIN...

OM EEN LANG VERHAAL KORT TE HOUDEN

HET GROS VAN DE BABYBOOMERS HEEFT INMIDDELS EEN ZODANIGE LEEFTIJD BEREIKT

DAT ZE ELK MOMENT OM KUNNEN VALLEN

ZE MANKEREN VAN ALLES EN SLIKKEN TALLOZE MEDICIJNEN

MEDICIJNEN ZIJN ECHTER GEEN GENEESMIDDELEN

https://www.jeleefstijlalsmedicijn.nl/medicijnen-werken-niet-het-pillenprobleem/

 

HET ENIGE WAT MEDICIJNEN DOEN IS

SYMPTOOMBESTRIJDING

DE PIJN VERLICHTEN VAN DE ONONTKOOMBARE AFTAKELING VAN DE MENS OP LEEFTIJD

ONDERTUSSEN GAAN DE LICHAMELIJK EN GEESTELIJKE AFTAKELING

GESTAAG VERDER

 

EENZAAMHEID

KAN OOK EEN GROTE ROL SPELEN

ALS HET AANKOMT OP DE WIL OM TE OVERLEVEN

ZEKER IN DE ZAKELIJKE ONMENSELIJK GEWORDEN WERELD

VAN HEDEN TEN DAGE

 

IEDEREEN

MAG VERDER VOLGENS DE WET GELIJK ZIJN

MAAR IN DE PRAKTIJK KOMT DAAR NIETS VAN TERECHT

IK WENS U VEEL GELUK IN DE WERELD VAN DE SCHONE SCHIJN

WAAR SPROOKJES IN NACHTMERRIES VERANDEREN

 

Babyboomers
PDF – 3.3 MB 0 downloads

7,50 euro betalen voor toegangstest, volgens kabinet is dat uit te leggen

 

EEN MOOI VERHAAL EEN ( R ) OVERHEIDS PROPAGANDA KANAAL WAARDIG

JAMMER GENOEG

TRAPPEN DAAR NOG STEEDS VEEL TE VEEL MENSEN IN

 

TESTBEWIJZEN

AAN DE HAND VAN CORONA TESTS

DIE NIET AAN KUNNEN GEVEN OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

 

DAAR HEB JE LETTERLIJK NIETS AAN

EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN DAT 98% SOWIESO AMPER LAST HEEFT

VAN HET CORONA VIRUS

EN DAT DIE 98% HUN PRIVACY EN VRIJHEID DRASTISCH WORDEN INGEPERKT

TERWIJL HET NUT VAN AL DIE MAATREGELEN NOOIT WETENSCHAPPELIJK IS BEWEZEN

 

KUN JE JE BETER NIET LATEN TESTEN

WANT VEEL MENSEN WANEN ZICH ONTERECHT VEILIG

 

OM MAAR TE ZWIJGEN VAN DE MOGELIJKHEID

DAT JE DIRECT NADAT JE NEGATIEF BENT GETEST

IEMAND TEGEN HET LIJF KUNT LOPEN DIE JOU WEL BESMET

TERWIJL JE ZELF NIETS IN DE GATEN HEBT

WAARDOOR DAT TEST BEWIJS NET ZO WAARDELOOS WORDT ALS DE TEST ZELF

EN NET ZO NIETSZEGGEND ALS DIE ACHTERLIJKE VACCINATIE BEWIJZEN

 

VACCINATIE BEWIJZEN DIE DISCRIMINATIE BEVORDEREND WERKEN

DOORDAT ( domme ) GEVACCINEERDEN TOEGANG KRIJGEN TOT EVENEMENTEN

DIE VOOR ( slimmere ) ONGEVACCINEERDEN ONTOEGANKELIJK BLIJVEN

03-05-2021 https://nos.nl/artikel/2379142-7-50-euro-betalen-voor-toegangstest-volgens-kabinet-is-dat-uit-te-leggen

 

NOU WETEN JULLIE METEEN MIJN STANDPUNT

AANGAANDE MENSEN DIE ZICH AL DAN NIET LATEN VACCINEREN

MET EXPERIMENTELE VACCINS

 

FUCK DEN HAAG

LAAT JE MAAR LEKKER BESODEMIETEREN

EN ONNODIG OP ONKOSTEN JAGEN !!!

 


CORONA

CORONA VIRUS

CORONA VIRUS MUTATIE

 

CORONA MUTATIE

VAN GEMUTEERD CORONA VIRUS

 

DIE CORONA MAATREGELEN

MET HAAR LOCKDOWNS

MAKEN DE BOEL ALLEEN MAAR ERGER

BOVENDIEN VEROORZAKEN DE

MAATREGELEN ZELF

NET ZOVEEL ZO NIET MEER

SLACHTOFFERS

 

AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG

HOE LANG NOG VOORDAT U GAAT INZIEN DAT WE ZO SNEL MOGELIJK

NAAR HET OUDE NORMAAL TERUG MOETEN ?

DAT NATUURLIJKE GROEPSIMMUNITEIT VEEL EFFECTIEVER IS

BIJ DE BESTRIJDING VAN VIRUSSEN ?


Gezonde mensen massaal vaccineren is onverantwoord

TIP: ALDUS THEO SCHETTERS ( immunoloog en vaccinatiedeskundige  ( video boven ))

IN: "DE NIEUWE WERELD"

 

1:49 Hoe heb jij het Gelderlander artikel van Jona Walk en Bert Mulder gelezen?

5:20 Hoe verklaar je nu de situaties in het VK of Brazilië? Is Corona niet toch erg gevaarlijk?

7:34 Is voor jou de coronaproblematiek vooral een kwestie van schaal?

9:33 Nu houdt de Engelse variant inmiddels flink huis in het VK. Hoe kijk jij daar tegenaan?

12:21 Hoe kijk jij aan tegen de vaccinatieplannen? Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?

17:05 Wat betekenen nu die succespercentages van de vaccins, met name in de praktijk?

20:31 Het aantal sterfgevallen in Israël en het VK neem wel af. Hoe zie jij dat?

25:21 Blijf er nu ook ná vaccinering een risico dat je het virus doorgeeft?

27:16 Zullen we met het virus moeten leren leven?

32:28 Zie jij een verschil tussen immuniteit door vaccinatie en natuurlijk immuniteit?

38:30 Wat voor impact hebben de maatregelen nu op ons immuunsysteem?

41:30 Zijn er nu risico’s verbonden aan de nieuwe vaccintechnologie die we gebruiken?

45:36 Wat doet een vaccinatie nu precies met je lichaam?

50:04 Je had het net over de korte termijn. Zijn er ook lange termijn effecten bekend?

54:37 Is er een alternatief?

1:02:03 Hoe kijk jij ernaar dat het gesprek over alternatieven zo moeilijk op gang komt?

 

AANNAMES EN SPECULATIES

HET ASTRAZENECA VACCIN WERKTE AL NIET IN AFRIKA

07-02-2021 https://www.ad.nl/wetenschap/zuid-afrika-stopt-met-astrazeneca-prik-werken-de-coronavaccins-nog-wel-tegen-nieuwe-varianten~a4315e20/

HOEZO ZOU dat VACCCIN DAN WEL WERKEN IN EUROPA ?

ANGST CULTUUR

 

Je immuunsysteem bepaalt de impact van Corona op je lichaam

TIP: ALDUS PETER AELBRECHT ( huisarts )

IN DE NIEUWE WERELD

 

0:56 Over wat er mis kan gaan met het immuunsysteem. “Het sleutelwoord is evenwicht”

 

Ons immuunsysteem is een zeer complex.

Het beste wat we kunnen doen is ons immuunsysteem optimaliseren zodat we dit virus makkelijk kunnen verslaan.

Het is opvallend dat we nu zien dat de ene groep niet of nauwelijks merkt het virus te hebben, terwijl een kleine groep ernstig ziek wordt of zelfs overlijdt.

Hoe dat kan?

Aelbrecht: “Er is maar een antwoord: hoe het lichaam op deze ziekte reageert moet anders zijn bij deze verschillende groepen.”

 

9:04 Jij durft te zeggen dat we ons immuunsysteem kunnen optimaliseren zodat we het coronavirus makkelijk kunnen verslaan?

 

Voor een goed immuunsysteem zijn vitamine C, A en D, en zink, magnesium en ijzer essentieel.

Maar naast voeding en het lichamelijke is ook het psychologische aspect zeer belangrijk.

 

Er zijn bijvoorbeeld statistieken die aantonen dat na depressie er meer infectieziekten in het lichaam zijn, en er meer kankers voorkomen, dat zijn ook ziekten waar immuunsystemen een rol spelen.

 

Er is een direct verband tussen hoe lang ik stress heb en de mate van onnodige ontsteking die ik in mijn lichaam heb.

 

16:48 Als er een basistest voor het immuunsysteem zou zijn, welke parameters zou jij dan meten?

22:20 Naast de voeding en het lichamelijk is ook de mentale gezondheid belangrijk?

28:07 Er zijn ook manieren om met de stress om te gaan?

31:56 “Als je het evenwicht goed wil houden, raad ik jou elke dag anderhalf uur ‘lijf’ aan”

35:28 Als laatste onderwerp: slaap. Volgens mij heeft heel de wereld slaapproblemen?

 


 

VIDEO FRAGMENT BOVEN

PETER BORGER (moleculair biologisch onderzoeker aan het universiteitsziekenhuis in Bazel)

EEN RT-PCR TEST IS EEN MOLECULAIRE TESTMETHODE

WAARBIJ VIRUS RNA WORDT OMGEZET IN C-DNA

EN DEZE RT-PCR TEST BEVAT EEN AANTAL GROTE ONTWERPFOUTEN

 

>>>   Received: 21 Jan 2020;   Accepted: 22 Jan 2020 <<<

EEN "PEER REVIEW" DUURT NORMAAL 2 WEKEN

WAARBIJ MEN PAS NA 2 MAANDEN  ANTWOORD KRIJGT

ADAM MEIJER ZIT BIJ HET RIVM NET ZOALS MARION KOOPMANS

 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

Citation style for this article: CORMAN VICTOR M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, MEIJER ADAM, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, KOOPMANS MARION PG, DROSTEN CHRISTIAN.

EN IS DERHALVE ONBETROUWBAAR BIJ HET VASTSTELLEN VAN COVID-19

30-11-2020 https://www.rd.nl/artikel/902093-pcr-test-overleeft-stortvloed-aan-kritiek

OPMERKING: RELIGIEUZE WEBSITE OP ZONDAG BUITEN WERKING !

Eurosurveillance Detection Of 2019 Novel Coronavirus Eurosurv 25 3 5
PDF – 466.4 KB 6 downloads

 

WAT KLOPT ER NIET AAN DIT PLAATJE

TERWIJL HET AANTAL "BESMETTINGEN" ALSMAAR BLIJFT TOENEMEN

23-05-2021 https://nos.nl/artikel/2377915-9292-nieuwe-coronabesmettingen-piek-lijkt-nog-niet-bereikt.html

WIL DE ( R ) OVERHEID VERSOEPELINGEN DOORVOEREN

OVER TEGENSTRIJDIGHEDEN GESPROKEN

CITAAT: "Volgens de modellen van het RIVM maakt snel versoepelen voor de hoogte van de piek in ziekenhuizen zelfs praktisch niets uit"

21-04-2021 https://www.parool.nl/nederland/waarom-gaat-de-dokterjas-van-rutte-en-de-jonge-plots-toch-uit~b633c7b95/

 

( OPMERKING:  DE TERM CORONA BESMETTING IS ONJUIST !

VEEL "CORONA" SLACHTOFFERS STIERVEN AAN DE GEVOLGEN VAN GRIEP VIRUSSEN )

 


OPMERKING:

Eerdere corona virus uitbraken ( SARS-CoV-1-virus en MERS-virus ) hebben sinds hun uitbraak...

GEEN VERDERE UITBRAKEN MEER VEROORZAAKT !!!

 

ER WAS GEEN LOCKDOWN...

GEEN 1 1/2 METER AFSTAND HOUDEN REGELGEVING...

GEEN MONDKAPJESPLICHT...

GEEN WINKELSLUITING...

GEEN AVONDKLOK...

ETC. ...

 


Ziekenhuizen India overvol: soms twee patiënten per bed

 

GAAT NEDERLAND VANAF 28 APRIL LANGZAAM WEER OPEN?

Ingewijden: op 28 april terrassen en winkels beperkt open, avondklok geschrapt

19-04-2021 https://nos.nl/artikel/2377359-ingewijden-op-28-april-terrassen-en-winkels-beperkt-open-avondklok-geschrapt.html

 

DE WINKELIERS MENEN VAN WEL

IK GA HIER GEEN UITSPRAKEN DOEN OVER OF NEDERLAND AL DAN NIET OPEN GAAT

WANT DIE HUICHELACHTIGE BERIEGERS EN LEUGENAARS IN DEN HAAG

ZIJN WAT DAT BETREFT VOLKOMEN ONVOORSPELBAAR

DIE GAAN MEE MET DE FLOW

NEDERLAND VOLGT DAARMEE ZOWAT DEZELFDE KOERS ALS DE REST VAN DE WERELD

Geen vergunning voor 538-proefevenement, bezoekers krijgen geld terug

 

360.000 MENSEN OP 17 1/2 MILJOEN NEDERLANDERS

ZOUDEN EEN PETITIE HEBBEN ONDERTEKEND

OM DE GEPLANDE EVENEMENTEN TE LATEN SCHRAPPEN

 

EVENEMENTEN WAARBIJ 10.000 MENSEN tegelijk SAMEN KOMEN

IN TOTAAL VERWACHT MEN ZO'N 200.000 MENSEN OP  DIE EVENEMENTEN

VERSPREIDT OVER NEDERLKAND EN GEORGANISEERD DOOR RADIO 538

 

OPMERKING: ZO WERKT DE "DEMOCRATIE" DUS IN NEDERLAND

GEEN MEERDERHEID MAAR MINDERHEDEN MAKEN STEEDS VAKER DE DIENST UIT

19-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5226270/538-oranjedag-corona-petitie-gemeente-breda-fieldlab-festival

 

INMIDDELS HEBBEN DE CORONA MUTATIES ER EEN BROERTJE OF ZUSJE BIJ

BEHALVE 1 UIT HET VERENIGD KONINKRIJK - 2 UIT BRAZILIË - 1 UIT ZUID-AFRIKA 

EN 1 PRAKTISCH ONDETECTEERBARE MUTATIE UIT FRANKRIJK

 

HEEFT HET CORONA VIRUS NU OOK EEN MUTATIE IN INDIA ONDERGAAN

HET AANTAL CORNA BESMETTINGEN ZOU INMIDDDELS ZIJN VERDUBBELD

HET GAAT OM ZO'N 200.000 BESMETTINGEN PER DAG TIJDENS

MASSALE VERKIEZINGSBIJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN

WAARBIJ HINDOES EEN GEZAMENLIJK BAD NAMEN IN DE HEILIGE RIVIER

 

INDIA ZIT INMIDDELS WEER IN EEN LOCKDOWN

117 MILJOEN MENSEN ZIJN GEVACCINEERD

OFTEWEL ZO'N 7 % VAN DE TOTALE BEVOLKING

16-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5225789/india-corona-ziekenhuizen-overvol-cijfers-omhoog-tweede-golf

25-03-2021 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56507988

 

OPMERKING: INDIA KAMPT ZELFS MET EEN DUBBELE CORONA MUTATIE

E484Q EN L452R

 

IK VRAAG ME DAARBIJ AF

OF HET CORONA VACCIN DAAR WELLICHT IETS MEE TE MAKEN HEEFT

 

HOE MEER MENSEN WORDEN GEVACCINEERD

HOE EERDER BIJWERKINGEN WORDEN GEDETECTEERD

 

MET UITZONDERING VAN EVENTUELE  GENETISCHE AFWIJKINGEN

DIE MOGELIJK ONTSTAAN DOOR M-RNA VACCINS

EN OVER HET ALGEMEEN PAS OVER ENKELE GENERATIES ZICHTBAAR WORDEN 

 

117 MILJOEN MENSEN GEVACCINEERD MET HET M-RNA VACCIN VAN ASTRAZENECA

BBC NIEUWS MELDT DAT ZO'N DUBBELE MUTATIE

GEMAKKELIJKER MENSEN ZOU BESMETTEN DIE GENEZEN WAREN VAN HET CORONA VIRUS

 

WELLICHT HAD IK GELIJK TOEN IK IN HET BEGIN REEDS CLAIMDE

DAT WE DIE MUTATIES DANKEN AAN EEN VERKEERD CORONA BELEID

 

DAT LOCKDOWNS DE VORMING VAN NATUURLIJKE IMMUNITEIT HEBBEN VERHINDERD

WAARDOOR HET VIRUS IN DE GELEGENHEID WERD GESTELD

OM TE MUTEREN MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN

 

HET IS VOLGENS MIJ ECHTER NOG STEEDS NIET TE LAAT

OM DE LOCKDOWNS OP TE HEFFEN EN DE GRENZEN DICHT TE GOOIEN

OPDAT DE HUIDIGE MUTATIES

IN HET LAND VAN OORSPRONG IN DE KIEM WORDEN GESMOORD

 

EN STUUR DIE ZOGENAAMDE VIRUS SPECIALISTEN

MET HUN COMPUTER GEGENEREERDE VIRUS UITBRAAK SIMULATIES

MAAR GERUST NAAR HUIS

 

HET ONTSTAAN VAN VIRUSUITBRAKEN EN DE WIJZE WAAROP VIRUSSEN ZICH VERSPREIDEN

KAN MEN NIET MET COMPUTER GEGENEREERDE  PROGRAMMAS VASTLEGGEN

HOE INGEWIKKELD DIE PROGRAMMAS OOK MOGE ZIJN

DAARVOOR ONTBREKEN GEWOON TEVEEL ONBEKENDE EN WILLEKEURIGE FACTOREN

 

BOVENDIEN

WANNEER DE MEDISCHE WERELD ZICH TEVEEL BEDIEND VAN

ONGEGRONDE EN DERHALVE ONBEWEZEN

AANNAMES EN SPECULATIES

 

HANDELT HET MET AL DIE COMPUTER GEGENEREERDE SIMULATIES

OM NIETS ANDERS DAN SAAIE COMPUTER SPELLETJES

EEN VERSPILLING VAN GRONDSTOFFEN, MILJARDEN EN TIJD


STEEDS MEER MENSEN WORDEN GEVACCINEERD ( ZIE VACCINATIE PAGINA )

MOMENTEEL ZOUDEN ER 4 MILJOEN MENSEN ZIJN GEVACCINEERD

 

TOCH ZIEN WE HET AANTAL "BESMETTINGEN" STEEDS HOGERE TOPPEN MAKEN

KOMT HET DOOR HET STIJGENDE AANTAL CORONA TESTS EN VASE POSITIEVEN ?

 

Rutte: Misschien eerste stap versoepelingen al uitstellen

IN IEDER GEVAL WIL MARK RUTTE DE VERSOEPELINGEN WEER UITSTELLEN

DE AVONDKLOK WORDT DUS NIET ZOALS WERD BELOOFD OP 28 APRIL GESCHRAPT...

DE HORECA MOET NOG LANGER HAAR ADEM INHOUDEN...

NET ALS DE WINKELS EN DETAILHANDEL

16-04-2021 https://www.parool.nl/nederland/rutte-misschien-eerste-stap-versoepelingen-al-uitstellen~bf8995b5/

 

OPMERKING: LAAT DE BOEL MAAR LEKKER NAAR DE KLOTEN GAAN

LAAT JE VOORAL LEKKER VAAK TESTEN

CREEER VOORAL ZOVEEL MOGELIJK VALSE POSITIEVEN

DAN KEREN JULLIE ZEKER NOOIT MEER TERUG NAAR HET OUDE NORMAAL

 


 

NAARMATE DE TIJD VERSTRIJKT

EN DE CORONA MAATREGELEN

ONDANKS EERDER GEDANE BELOFTES

IN STAND WORDT GEHOUDEN

 

ZAL DE WEERSTAND

( MOMENTEEL 60 PROCENT ) 

ALLEEN MAAR VERDER TOENEMEN

 

HO LANG NOG VOORAEER DE BEVOLKING

ZICH REALISEERT AL DIE TIJD VOOR DE GEK

TE ZIJN GEHOUDEN?

DAT AL DIE OPOFFERINGEN VOOR NIETS ZIJN GEWEEST?

HE LANG NOG VOORALEER ZICH DE EERSTE LYNCHPARTIJEN AANDIENEN?


DAT WAS WEL TE VERWACHTEN !

 

STEEDS OPNIEUW BELOFTES

DIE KEER OP KEER WORDEN GEBROKEN

WIE WORDT DAAR OP DEN DUUR NOU

NIET HARTSTIKKE WOEDEND VAN ?

 

DEN HAAG

SPEELT MET VUUR

 

EN WIE MET VUUR SPEELT

MOET OP DE BLAREN ZITTEN !

VERSOEPELINGEN BIJ VOLGENDE PIEK !

ALDUS HUGO DE JONGE

OVER WELKE PIEK HEB JE HET EIGENLIJK

HUGO?

DIE VAN VOLGEND JAAR?

OF DIE VAN DE JAREN DAAROP?

WHAHAHAHAHA

MAAK HET NIET TE BONT JONGE

WANT JE LEVEN KAN ERVAN AFHANGEN

MET DE NADRUK OP HANGEN

WHAHAHAHAHA

HETZELFDE GELDT VOOR JOU GRAPJAS


 

FRAPPANT dat we NU de ( r ) overheid...

Bij het Sars-Cov-2 coronavirus

LOCKDOWNS MET STEEDS VERDERGAANDE

CORONA MAATREGELEN NEEMT

 

We na 1 1/4 jaar NOG STEEDS NIET van dat

verdomde CORONA VIRUS af zijn.

 

!!! HET AANTAL "BESMETTINGEN" NEEMT ZELFS TOE !!!

?!? TERWIJL of DOORDAT ?!?

STEEDS MEER MENSEN WORDEN GEVACCINEERD

 

Men claimt bovendien...

Dat er STEEDS MEER CORONA MUTATIES worden waargenomen

WAT ZEGT DAT OVER HET GLOBALE CORONA BELEID?

 

SIMPEL

!  AL DIE MAATREGELEN WERKEN DUS NIET  !

INMIDDELS ZITTEN WE AAN

550.000 TESTS

PER DAG

?   WIE VERDIENT AAN DEZE WAANZIN   ?


 

WIE VERLANGT ER NIET TERUG NAAR DE RENAISSANCE

DE TIJD ZIJNDE WAARIN HET VOLK IN OPSTAND KWAM

TEGEN DE GRAAIENDE ELITE EN HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

 

MEGATIP: CORONA VIDEO

VAN PANDEMIE NAAR PLANDEMIE

 

HOE EEN NAGENOEG ONSCHULDIG VIRUSJE

ALS WAPEN WORDT INGEZET

OM ER DE GLOBALE POLITIEKE AGENDA 21 DOORHEEN TE DRUKKEN

 

WE ZITTEN NU AL RUIM EEN JAAR IN EEN LOCKDOWN

ONDERTUSSEN ZOUDEN STEEDS MEER CORONA MUTATIES ONTSTAAN

 

DAT BETEKEND DAT WE NOOIT MEER UIT DIE LOCKDOWNS KOMEN

DE CORONA TESTS KUNNEN NIET AANGEVEN

OF IEMAND BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

GEVEN ZOWEL VALSE POSITIEVEN ALS VALSE NEGATIEVEN

 

 !!! VACCINS WERKEN EVENMIN !!!

TOCH IS HET CORONABELEID OP DAT SOORT FLAUWEKUL GEBASEERD

 

VANDAAR DAT ER STEEDS VAKER DEMONSTRATIES PLAATSVINDEN

HET MALIEVED IN DEN HAAG - HET MUSEUMPLEIN IN AMSTERDAM

 

DEMONSTRATIES

TEGEN DE BUITENPROPORTIONELE ( R ) OVERHEIDSMAATREGELEN

EN BUITENSPORIG POLITIEGEWELD

 

Zorgmedewerkers verklaren dat CORONA SLACHTOFFERS NIET overlijden aan, maar met corona!

DEMONSTREREN tegen de VRIJHEIDSBEPERKINGEN!

ZIEN REGELMATIG patiënten met TROMBOSE NA VACCINATIE!

CITAAT: "Er liggen NAVENANT WEINIG corona patiënten op de afdeling!"

 

OPMERKING: HET AANTAL TROMBOSE GEVALLEN NA VACCINATIE

IS DUS BEDUIDEND HOGER DAN DE MEDIA CLAIMT

BOVENDIEN OVERDRIJFT DE MEDIA MET HET AANTAL CORONA PATIËNTEN

 

>>> 04:55h <<<

Huisarts meent dat ( R ) overheidsmaatregelen buiten proportioneel zijn!

Hij claimt verder dat de ( r ) overheidsmaatregelen het men moeilijker maken patiënten te verzorgen!

 

OPMERKING: WANNEER DE HUISARTS HET OVER ALTERNATIEVE BEHANDELINGEN HEEFT

WORDEN DIE UITSPRAKEN WEGGEPIEPT!

!!! CENSUUR !!!

 

>>> 08:30h <<<

Agenten onthouden zich van commentaar!

Men attendeert de politie erop dat demonstraties niet altijd in rellen ontaarden.

Dat de MEESTE DEMONSTRATIES VREDIG verlopen.

 

>>> 11:50h <<<

Oud militairen en veteranen vormen een cordon...

Om de demonstranten tegen eventueel politie optreden te beschermen!

 

"WE LEVEN IN EEN DEMOCRATISCH LAND

DE ( R ) OVERHEID MOET IN GESPREK GAAN MET DE BURGER

NIET AGENDA 21 MIDDELS POLITIE OPTREDEN AFDWINGEN!"

 

>>> 15:10h <<<

Er staan veel politie busjes en er is politie te paard.

 

>>> 15:20h <<<

Op een digitaal billboard is te lezen:

"NOODBEVEL VERLAAT GEBIED"

"POLITIE TREEDT OP"

 

Demonstranten worden gesommeerd te vertrekken, maar geven geen gehoor.

Een militair verklaart dat veel militairen zijn gesneuveld voor de VRIJHEID.

En dat die VRIJHEID momenteel weer onder druk staat!

Hij laat zich slaan door de politie om aan te tonen dat Nederland in een dictatuur is verandert.

 

Er wordt door een megafoon opgeroepen om GEEN geweld te gebruiken!

Iedereen moet ACHTER de militaire linie gaan zitten!

 

Een 2e militair meent dat het te gek is wat zich momenteel in Nederland afspeelt!

Een 3e militair geeft aan DEMONSTRANTEN te BESCHERMEN door eventuele klappen op te vangen!

Een 4e militair claimt: "Genoeg is genoeg, er gebeurden schandalige dingen op het malieveld!"

Een 5e militair geeft aan op te komen voor de rechten van de burger!

 

LIEFDE - VRIJHEID - GEEN DICTATUUR

 

>>> 2040h <<<

Een verpleegster geeft aan te willen "vechten" voor haar vrijheid en niet bang te zijn voor corona.

"De ( r ) overheid gijzelt 17 miljoen mensen...

Voor 2.000 mensen die in het ziekenhuis zouden liggen

Dat slaat nergens op!"

Er vallen meer slachtoffers door de coronamaatregelen dan door het corona virus!

Een zorgmedewerkster geeft aan dat mensen niet eens afscheid nemen van hun dierbaren!

 

>>> 23:10h <<<

De politie zet wagens in waarop 2 waterkanonnen zijn gemonteerd.

Maar dat weerhoudt de demonstranten niet om te blijven.

 

>>> 28:40h <<<

De politie zet haar knokploegen in...

Agenten gewapend met wapenstok en schild treden naar voren en vormen een lijn.

 

>>> 33:00h <<<

De staats propaganda media verschijnt in beeld!

GEWAPENDE AGENTEN versus ONGEWAPENDE BURGERS

DIE VOOR HUN BURGERRECHTEN OPKOMEN

"WANNEER WORDT BURGER ONGEHOORZAAMHEID EEN MORELE PLICHT?"

 

>>> 38:00h <<<

Het cordon militairen besluit het beschermende cordon op te heffen...

Om zodoende de druk uit de ketel te halen...

En zich bij de zittende demonstranten aan te sluiten.

"ZITTEN IS VEILIG"

 

>>> 41:10h <<<

Verplegend personeel staat nu in de frontlinie en doet een beroep op de politie...

om de wapens neer te leggen.

DEMONSTREREN IS EEN GRONDRECHT!

 

>>> 43:50h <<<

Enkele agenten rukken op.

Een oudere man in een witte verplegende jas door 2 agenten opgepakt en meegevoerd.

Door de megafoon klinkt de oproep om 1 1/2 meter afstand te houden.

 

>>> 46:00h <<<

Een demonstrant wordt opgepakt en meegevoerd.

Agenten ZONDER schild en wapenstok verschijnen in beeld.

Voeren steeds meer demonstranten op naar het lijkt vreedzame wijze af.

De verslaggever van de demonstranten wordt nu ook afgevoerd.

De "arrestanten" moeten in bussen plaatsnemen.

 

>>> 49:40h <<<

Bij het politiebureau aangekomen...

In gesprek met de arts Anton kramer...

Hij zou hebben gedemonstreerd omdat hij zich grote zorgen maakt...

over het corona beleid van van de ( r )overheid.

 BANGMAKERIJ EN WEINIG RUIMTE BIEDEN VOOR ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN

 

Hugo de Jonge heeft meermalen gezegd...

Dat Nederland pas uit een lockdown komt wanneer IEDEREEN GEVACCINEERD is!

Hij geeft aan zich n ieder geval NIET VRIJWILIG te laten vaccineren!

 

Op de vraag of hij dan nog wel zijn beroep kan uitoefenen?

Geeft hij aan dat hij zelfstandige is en daarbij weliswaar geen baas heeft die druk kan uitoefenen...

Maar niet weet of en hoe de ( r ) overheid zijn medische licentie kan intrekken.

De demonstranten die werden opgepakt kregen de volgende  aanklacht voor de kiezen:

"AANGEHOUDEN WEGENS WEIGERING VAN EEN POLITIE BEVEL!"

 

>>> 58:55h <<<

Vanuit het politiebureau in de Bijlmer op weg naar de Leidsekade in Amsterdam.

De weg is afgezet met een politielint.

Hier zouden demonstranten door de politie naar toe zijn gedreven...

Waarna ze in bussen worden ingeladen...

En her en der eruit geknikkerd worden, aldus een toeschouwer...

Die eveneens tegen de buitenproportionele maatregelen van de ( r ) overheid is.

 

 

OPMERKING: DIT VERHAAL STAAT IN SCHRIL CONTRAST...

MET DE FOTO'S DIE DE GLOBALE MEDIA PUBLICEERDEN BETREFFENDE...

EERDERE DEMONSTRATIES OP HET MUSEUMPLEIN!

WAARBIJ OOK POLITIE HOODLUMS MET WAPENSTOK WERDEN GEZET!

 


TIP: 24-02-2021 https://commonsensetv.nl/gewoon-even-alles-op-een-rijtje-van-wat-ons-tot-nu-toe-is-verteld/

● “Dus wat is het voordeel van vaccinatie?”
Overheid: “In de hoop dat je niet dood gaat door het virus.”
● “Weet u zeker dat het vaccin mij geen schade toebrengt of zelfs dodelijk is?”
Overheid: “NEE”
● “Als ik statistisch gezien niet aan het virus kom te overlijden (overlevingspercentage van 99,7%), waarom zou ik me dan laten vaccineren?”
Overheid: “Om anderen te beschermen.”
● “Dus als ik me laat vaccineren, kan ik alle mensen met wie ik in contact kom beschermen?”
Overheid: “NEE”
● “Als ik een ernstige bijwerking ervaar, langetermijneffecten (nog onbekend) ondervindt of sterf door het vaccin, zal ik (of mijn familie) dan worden gecompenseerd door de vaccinproducent of de overheid?”
Overheid: “NEE – de overheid en de vaccinfabrikanten hebben totaal geen aansprakelijkheid met betrekking tot dit experimentele medicijn”

 

SAMENVATTING:

Het Covid19 “vaccin” biedt GEEN immuniteit.
Elimineert het virus NIET en voorkomt NIET dat je sterft.

Biedt GEEN GARANTIE dat u het NIET zult krijgen.
Voorkomt NIET dat je het virus doorgeeft aan anderen.

Heft GEEN reisverboden op en voorkomt GEEN bedrijfssluitingen.

Garandeert sluit toekomstige lockdowns NIET uit.
Heft de MONDKAPJESPLICHT en de 1 1/2 meter regels NIET op

WAAROM LATEN GEZONDE MENSEN ZICH ÜBERHAUPT VACCINEREN ?!?

https://commonsensetv.nl/hoppa-bescherm-uw-kinderen-en-uzelf-tegen-pcr-testen/#fvp_69,51s

 

L A A T   I K   V O O R O P   S T E L L E N   D A T   I K    G E E N   E N K E L E

V O O R K E U R   H E B   V O O R   E E N    B E P A A L D E   P O L I T I E K E   P A R T I J .

 

I K   V I N D   H E T   H U I D I G E   P A R T I J E N S T E L S E L   M E T   A L   H A A R

S P L I N T E R P A R T I J E N   E N   É É N M A N S   F R A C T I E S . . .

 

N O U   N I E T   B E P A A L D   E E N   E F F I É N T E   R E G E R I N G S V O R M

W E   M O E T E N   B O V E N D I E N   A F   V A N   H E T   L I N K S R E C H T S   D E N K E N !

 

W I L   D E   M E N S H E I D   O V E R L E V E N

Z A L   D E   M E N S H E I D  G L O B A L I S E R I N G   M O E T E N   O M A R M E N

E C H T E R   N I E T   O P   D E   W I J Z E   W A A R O P   D A T   N U   G E B E U R D .

 

W E   H E B B E N   G E Z I E N   W A A R T O E   D E   P R I V A T I S E R I N G

V A N   S T A A T S B E D R I J V E N -   E N   D I E N S T E N

H E E F T   G E L E I D T.

 

B I J N A   A L L E    S E C T O R E N   Z I J N   I N   D E   K L A U W E N   V A N

B U I T E N L A N D S E   M U L T I N A T I O N A L S   T E R E C H T G E K O M E N .

 

D A T   V A L T   N I E T   M E E R   T E R U G   T E   D R A A I E N

M A A R   W A T   W E L   K A N

I S   E E N   S Y S T E E M   V A N

G E M E E N S C H A P S B E D R I J V E N -   E N   D I E N S T E N

O P Z E T T E N .

 

Z O D O E N D E   K U N N E N   T O E K O M S T I G E   D I C T A T O R S

D E   B O E L   N I E T   M E E R   V E R P A T S E N.

 

D E Z E   G E M E E N S C H A P S   B E D R I J V E N -   EN   D I E N S T E N

K U N N E N   B U I T E N L A N D S E   M U L T I N A T I O N A L S

K A P O T  C O N C U R R E R E N.

 

i K   B E D O E L   M A A R   T E   Z E G G E N...

V O O R H E E N   V U L D E N   D E    W I N S T E N   V A N   D E

S T A A T S B E D R I J V E N -   E N   D I E N S T E N

D E   S T A A T S S C H A T K I S T   E N

H I E L P E N   Z O   D E   G E M E E N S C H A P .

 

S I N D S   D E   P R I V A T I S E R I N G    V U L L E N   D E   W I N S T E N   D E   Z A K K E N

V A N   D E   E L I T E   K L A S S E   E N   D A A R   H E E F T   V E R D E R

N I E M A N D   W A T   A A N !

 

E R   O N T S T O N D   E E N   M A A T S C H A P P I J   V A N   P A R T T I M E

B A A N T J E S   W A A R   J E   A M P E R   V A N   R O N D   K U N T   K O M E N

H E T   E I N D E   V A N   B A A N Z E K E R H E I D

 


 

TIP: Robert F. Kennedy Jr.

In een toespraak aan de vooravond van de

HISTORISCH GROTE DEMONSTRATIE

op 29 augustus 2020 in Berlijn !

 

Een toespraak over hoe farmaceutische bedrijven OP GLOBAAL NIVEAU de gezondheidswaakhonden, media en politiek hebben geïnfiltreerd.

De farmaceuten genieten VOLLEDIGE IMMUNITEIT TEGEN AANKLACHTEN vanwege schade dan wel overlijden door medicijnen en vaccins.

Overheden STAAN GARANT voor eventuele SCHADECLAIMS!

SCHADECLAIMS waar U in uw hoedanigheid van BELASTINGBETALER voor mag opdraaien!

VAN   PANDEMIC   NAAR   PLANDEMIC

 

"Das ist doch gar nicht wahr! - Fake News Media" (feat. @SchwrzVyce )


DE EXPLOITATIE VAN HET CORONAVIRUS

 

V O O R D A T   I K   E C H T E R   A A N   H E T   A R T I K E L   B E G I N

E E R S T   N O G   E E N   K R I T I S C H E   B L I K   O P   D E   G R O N D W E T

D E   P O L I T I E K   E N   H E T   R E C H T S S Y S T E E M !

 

D E   P O L I T I E K   H E E F T   N A M E L I J K   H E T   R E C H T

O M   W E T T E N  I N   T E   V O E R E N

D I E   S T R I J D I G   Z I J N   M E T

D E   R E C H T E N   D I E   I N   D E   G R O N D W E T   Z I J N   O P G E N O M E N

 

D E   R E C H T E R   H E E F T   H I E R

N I E T S   M A A R   D A N   O O K   H E L E M A A L   N I E T S

O V E R   T E   Z E G G E N

 

U

D A A R E N T E G E N

I N   U W   H O E D A N I G H E I D   V A N   K I E S G R E C H T I G D E

 

W E L   D O O R   S I M P E L W E G   N I E T

M E E R   T E   S T E M M E N

O P   D I E   M A R I O N E T T E N   V A N   H E T   K A P I T A L I S M E

 

AR T I K E L   1 2 0 :

C O N S T I T U T I O N E   T O E T S I N G

 

D E   R E C H T E R   T R E E D T   N I E T   I N   D E   B E O O R D E L I N G

V A N   D E   G R O N D W E T T I G H E I D   V A N    W E T T E N   E N   V E R D R A G E N

 

1. T O E L I C H T I N G

D E   R E C H T E R   M A G   N I E T   B E O O R D E L E N

O F   E E N   W E T   I N H O U D E L I J K    I N   S T R I J D   I S   M E T   G R O N D W E T

E N   O O K   N I E T   O N D E R Z O E K E N

O F   E E N   W E T   O F   V E R D R A G

V O L G E N S   D E   G R O N D W E T   T O T   S T A N D   I S   G E K O M E N

 

2. FO R M E L E   T O E L I C H T I N G

A R T I K E L   1 2 0   V A N   D E   G E L D E N D E   G R O N D W E T

H O U D T   I N   D E   E E R S T E   P L A A T S   E E N   V E R B O D   V A N   T O E T S I N G   I N

V A N   D E   G R O N D W E T

 

N O C H   D E   I N H O U D  V A N   D E   W E T

N O C H   D E   W I J Z E   V A N   T O T S T A N D K O M I N G   V A N   D E   W E T

M O G E N   D O O R    E E N   R E C H T E R

A A N   D E   G R O N G W E T   W O R D E N   G E T O E T S T

 

A R T I K E L   1 2 0   B E V A T   I N   D E   T W E E D E   P L A A T S

D E   G R O N D W E T S B E P A L I N G   W A A R B I J   H E T   V E R B O D E N   I S

O M   T E   B E O O R D E L E N   O F   D E   G R O N D W E T T E L I J K E

V O O R S C H R I F T E N   T E  N   A A N Z I E N   V A N   H E T   S L U I T E N

V A N   V E R D R A G E N   Z I J N   G E V O L G D

 

3. I N   E E N V O U D I G   N E D E R L A N D S

D E   R E C H T E R   M A G   N I E T   B E O O R D E L E N

O F   E E N   V E R D R A G   O F   W E T   K L O P T   M E T   D E   G R O N D W E T

 

D E   G R O N D W E T   I S   D E   H O O G S T E   WET.

A N D E R E   V E R D R A G E N   E N   W E T T E N   M O E T E N   A L T I J D   K L O P P E N

M E T   D E   G R O N D W E T

M A A R   D E   R E C H T E R   M A G   D A A R O V E R   N I E T S   Z E G G E N

 

O P M E R K I N G : D E   R E C H T E R   M A G   D U S   N I E T   Z E G G E N

D A T   H I J   E E N   W E T   N I E T   G O E D   V I N D T

W A N N E E R   E E N   V E R D R A G   O F   W E T   N A A R   Z I J N   M E N I N G

I N    S T R I J D   I S   M E T   D E   G R O N D W E T !!!

 

W A A R O M   M A G   D E   R E C H T E R   D A T   N I E T ?

D A T   M A G   N I E T   O M D A T

D E   E E R S T E   E N   T W E E D E   K A M E R   E N   D E   R E G E R I N G

D E   W E T T E N   H E B B E N   G E M A A K T

A L L E E N   D E   R E G E R I N G   E N   D E   E E R S T E   E N   T W E E D E   K A M E R

M O G E N   I E T S   T E   Z E G G E N   H E B B E N

O V E R   R E G E L S   D I E   V O O R   I E D E R E E N   G E L D E N

 

D E   T W E E D E   K A M E R   I S   N A M E L I J K

D O O R   H E T   V O L K 

"G E K O Z E N"

 

A L S   K A M E R L E D E N   N I E T   D E   G O E D E   D I N G E N   D O E N

D A N   K U N N E N   Z I J   D O O R   D E   B E V O L K I N G

B I J   D E   V O L G E N D E   V E R K I E Z I N G E N

W O R D E N   W E G G E S T E M D

 

D E    R E C H T E R   M A G   Z I C H   D A A R   N I E T   M E E   B E M O E I E N

D E   R E C H T E R   M O E T   G E W O O N   D O E N   W A T   I N   D E   W E T   S T A A T

 

O P M E R K I N G :

W A N N E E R   D E   P O L I T I E K

N A A R   B E L I E V E N   W I J Z I G I N G E N

I N   D E   G R O N D W E T   M A G   A A N B R E N G E N

D I E   D E   R E C H T E N   V A N   D E   B U R G E R

S T E E D S   V E R D E R   I N D A M M E N

 

D A N   S T E L L E N   A L   D I E   Z O G E N A A M D E   R E C H T E N

G E E N   E N E   F L U I T   V O O R   !!!

 

D A N   B L I J V E N   E R   E I G E N L I J K   A L L E E N   N O G   M A A R

P L I C H T E N   O V E R 

 Z O A L S   I N   E L K E   A N D E R E   D I C T A T U U R

 

D A N   K U N   J E   N E T   Z O   G O E D

D I E   H E L E   G R O N D W E T   M E T E E N   I N   D E   F I K   S T E K E N

 

 

A L S   I K   D E   G E B E U R T E N I S S E N

R O N D O M   H E T   C O R O N A V I R U S    Z O U   M O E T E N   O M S C H R I J V E N

 

D A N   Z O U   I K   Z E G G E N   D A T   H E T   C O R O N A   V I R U S   W O R D T

M I S B R U I K T   O M   E R   E E N

G L O B A L E   A G E N D A

M E E   D O O R H E E N   T E   D R U K K E N

 

Z E K E R   N U   Z O W A T   E L K E   W E R E L D L E I D E R

D E Z E L F D E   B O O D S C H A P   O V E R B R E N G T

M E T   D E   W O O R D E N

"B U I L D   /   B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R"

 

T H E   B I G   R E S E T   D A N   W E L   T H E   G R E A T   R E S E T

E E N   R E S E T   D I E   O P   G L O B A L E   S C H A A L

M O E T   P L A A T S V I N D E N   W A A R B I J   D E  

E C O N O M I S C H E ,   F I N A N C I Ë L E    E N   P O L I T I E K E   S Y S T E M E N

S T E E D S   V E R D E R   I N   E L K A A R   W O R D E N   G E V L O C H T E N

 

D E   E U R O   Z A L   N A   V E R L O O P   V E R D W I J N E N

V E R V A N G E N   D O O R   Z O G E N A A M D E   D I G I T A L E   C R Y P T O   V A L U T A

P R O G R A M M A 'S   D I E   V ER M O G E N S   U I T   H E T   N I E T S   G EN E R E R E N

M A A R   N E T   Z O   G E M A K K E L I J K   W E E R   L A T E N    V E R D W I J N E N

 

C A S H   G E L D  G A A T   V E R D W I J N E N

B  A N K P A S J E S   V E R V A N G E N   D O O R   N A N O C H I P S

D I E   N A   D E   G E B O O R T E

O N D E R H U I D S   W O R D E N   I N G E B R A C H T

 

N I E M A N D   K A N   M E E R   E E N   B A N K P A S J E   K W I J T R A K E N

E N   N I E M A N D   H O E F T   M E E R   P I N C O D E S   T E   O N T H O U D E N

 

>>> " G E M A K   D I E N T   D E   M E N S " <<<

 

D E S A L N I E T T E M I N   K U N N E N   C R I M I N E L E N

M E T   E E N   S I M P E L E   C H I P L E Z E R   D E   G E G E V E N S   O P  D I E

I N G E B R A C H T E   C H I P   K O P I Ë R E N   E N   N A M A K E N

Z O A L S   D A T   N U   A L   G E B E U R D   M E T   B A N K P A S S E N

V O O R Z I E N   V A N   Z U L K E   C H I P S

 

D A N   W E L   D E   C H I P   U I T   H E T   L I C H A A M   S N I J D E N

Z O D A T   JE   E R   O O K   N O G   E E N   V E R M I N K I N G   A A N   O V E R   H O U D T

T E N M I N S T E   A L S   J E   H E T   E R   N O G   L E V E N D   V A N A F   B R E N G T

 

B O V E N D I E N

K A N   V A N   I E D E R E E N   M E T   E E N   G Ï M P L A N T E E R D E   C H I P

O P   E L K   G E W E N S T   T I J D S T I P   D E   E X A C T E   L O K A T I E   W O R D E N

V A S T G E S T E L D   E N    N A G E G A A N   M E T   W I E   W E R D   G E S P O K E N

Z O   K U N N E N   O O K   V E R K E E R D E    V E R B A N D E N    W O R D EN  G E L E G D

 

S T E L :   J E   K O M T   I E M A N D   T E G E N   D I E   E R V A N   V E R D A C H T   W O R D T

E E N   T E R R O R I S T I S C H E   A A N S L A G   T E   W I L L E N   P L E G E N

E N   J I J   K O M T   H E M   /   H A A R   T O E V A L L I G   T E G E N

 

D A N   Z O U   M E N   W E L E E N S   O P   H E T   I D E E   K U N N E N   K O M E N

D A T   J I J   O P   E E N   O F   A N D E R E   W I J Z E   B E T R O K K E N   Z O U   K U N N E N

Z I J N,   D E R H A L V E   W O R D E N   V A N A F   D A T   M O M E N T   O O K   J O U W

G A N G E N   N A G E G A A N,   M O G E L I J K   W O R D T   J E   O P G E P A K T

 

Z I E   M A A R   E E N S   T E   B E W I J Z E N   D A T   J I J   E R   N I E T S

M E E   T E   M A K E N   H E B T

 

W E   L E V E N   I M M E R S   I N    E E N   P A R A N O Ï D E   G E W O R D E N   W E R E L D

W A A R I N   D E R G E L I J K E   S Y S T E M E N   D E 

U L T I E M E   P E R S O O N S B E W A K I N G   V O R M E N

   D I E   W E   A L L E E N   M A A R   K E N N E N   V A N   L A N D E N   A L S

C H I N A

 

A L L E   V R I J H E D E N   V O O R T V L O E I E N D E   U I T

P R I V A C Y   R E G E L G E V I N G   E N   W E T G E V I N G

Z I J N   D A A R M E E   V O O R G O E D   V E R L E D E N   T I J D 

 

O P   E L K   G E W E N S T   M O M E N T

K A N   V A N   E L K   I N D I V I D U

D E   E X A C T E   L O C A T I E   W O R DE N   V A S T G E S T E L D

E V E N A L S   M E T   W I E   M E N   C O N T A C T   H E E F T   G E H A D

 

H E T   Z A L   Z E L F S   N O G   G E M A K K E L I J K E R   W O R D E N

O M   E L K   G E S P R E K   O P   T E   N E M E N

Z O N D E R   D A T   D E   S P R E K E R S   H E T   Z E L F   I N   D E   G A T E N   H E B B E N

Z O A L S   D A T    N U   E I G E N L I J K   A L   G E B E U R D   V I A   D E

Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

26-03-2018 https://www.security.nl/posting/555580/Kabinet+wil+bewaarplicht+van+ip-adressen+en+telefoonnummers

05-03-2021 https://nos.nl/artikel/2371134-overheid-werkt-aan-plan-voor-afzwakken-encryptie-taak-voor-nieuw-kabinet.html

 

G E S P R E K K E N    G E V O E R D   V I A   D E   T E L E F O O N

D A N   W E L   V I A   H E T   I N T E R N E T

V I D E O   G R O E P S - C O N F E R E N C I N G

 

B E R I C H T E N   V E R S T U U R D   V I A   D E   T E L E F O O N

S M S   D A N   W E L   F A X

 

B E R I C H T E N   V E R S T U U R D   V I A   H E T   I N T E R N E T

E - M A I L S   D A N    W E L   C H A T - P R O G R A M M A 'S

 

I N T E R A C T I E V E   T V   D I E   E V E N E E N S   I N F O R M A T I E   D O O R G E E F T

B E T R E F F E N D E   U W   V O O R K E U R   V A N   F I L M S   M U Z I E K   E N   N I E U W S

 

H E T   Z O U   M I J   N I E T S   V E R B A Z E N

W A N N E E R   M E N   I N   D E   N A B I J E   T O E K O M S T

Z E L F S   C A M E R A 'S   P L A A T S T   I N  D E   K O M E N D E

G E N E R A T I E S   T V 'S

 

W A A R M E E   M E N   D A N   B I J   D E   B E V O L K I N G

I N   D E   W O O N K A M E R   D A N   W E L   D E    W E R K K A M E R   K A N   S P I O N E R E N

 

Z I J N   D E   E L I T E   K L A S S E   E N   H A A R   P O L I T I C I

E C H T   Z O   P A R A N O Ï D E 

W A T   D E N K T   U   ?

 

 

W I E   D E   M E D I A   B E H E E R T

B E P A A L D   W A T   U   T E   Z I E N   K R I J G T

 

I K   H E B   N O O I T    B E G R E P E N   W A A R O M   M E N S E N   Ü B E R H A U P T

B L I J V E N   G E L O V E N   I N   E E N   "D E M O C R A T I E"   W A A R V A N   B EK E N D

I S   D A T   D E Z E   G E M A N I P U L E E R D   W O R D T   D O O R   D E   E L I T E   K L A S S E

 

D A T   D E   M E E R D E R H E I D   O P   D E Z E L F D E   T I R A N N E N   B L I J F T

S T E M M E N   D I E   N E D E R L A N D   L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R

I N   D E   A F G R O N D   S T O R T E N

V A N U I T   D E   I J D E L E   H O O P   O P   V E R B E T E R I N G

 

V E R A N D E R I N G

J A

T O T   N U   T O E

H E E F T   D E   E L I T E   K L A S S E   H E T   M E E S T

G E P R O F I T E E R D   V A N   E L K E   V E R A N D E R I N G   O P

E C O N O M I S C H,   F I N A N C I E E L   E N   P O L I T I E K   V L A K

E N   D A T   V A L T   G E M A K K E L I J K    T E   B E W I J Z E N

 

D E   R I J K S T E   1 %   B E Z I T   1 / 4   V A N   H E T   T O T A L E   V E R M O G E N

D E   R I J K S T E   1 0 %   B E Z I T   1 / 3   V A N   H E T   T O T A L E   V E R M O G E N

 

I N   2 0 1 9   G R O E I D E   H E T   V E R M O G E N   V A N   D E   M I L J A R D A I R S

M E T  2 , 5   M I L J A R D   O F T E W E L   + 1 2 %

T E R W I J L    H E T   V E R M O G E N   V A N   3 , 8   M I L J A R D   A R M SE N

M E T   1 1 %  A F   N A M

 

V E R D E R   Z O U D E N   M I L J A R D A I R S  M E T   H U N   M U L T I N A T I O N A L S

S T E E D S   M I N D E R   B E L A S T I N G   H O E V E N   T E   B E T A L E N

 

C I T A A T :

"D E   M O N D I A L E   O N G E L I J K H E I D   N E E M T   I N   E E N

S C H R I K B A R E N D   T E M P O   T O E,

E N   N E D E R L A N D   S P E E L T   H I E R    A L S

D O O R S L U I S L A N D   E E N   Z E E R   K W A L I J K E   R O L   I N.

W E   M O E T E N   B E L A S T I N G O N T W I J K I N G   U I T B A N N E N."

A L D U S   M I C H I E L   S E R V A E S   ( a l g e m e e n   d i r e c t e u r   O x f a m   N o v i b )

21-01-2019 https://www.oxfamnovib.nl/persberichten/vermogen-miljardairs-nam-vorig-jaar-toe-met-25-miljard-per-dag

 

D E N K T   U   N O U   E C H T   D A T   D A A R   V E R A N D E R I N G   I N   K O M T

W A N N E E R   U   O P   D I E Z E L F D E   A S S H O L E S   B L I J F T   S T E M M E N ???

 


B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R:

T H I E R R Y   B A U D E T   ( F v D )

 

H E T   A F G E L O P E N   J A A R   W E R D   E E N

N I E U W E   U I T D R U K K I N G

G E L A N C E E R D

D O O R   Z O W A T   A L L E   P O L I T I E K E   L E I D E R S

O V E R   D E   G E H E L E   W E R E L D

 

B U I L D   B A C K   B E T T E R

B O R I S   J O H N S O N   ( V E R E N I G D   K O N I N K R I J K )

 J U S T I N   T R U D E A U   ( C A N A D A )

E M M A N U E L   M A C R O N   ( F R A N K R I J K )

 

T I J D E N S   D E   C O R N A C R I S I S   W O R D E N   A L   P L A N N E N   G E S M E E D

O M   D E   W E R E L D   T E   V E R V O R M E N

I N T E R N A T I O N A L I S A T I E   E N   S U P R A    N A T I O N A L I S M E

 

 

B U I L D   B A C K   B E T T E R

B O R I S   J O H N S O N

J U S T I N   T R U D E A U

 

A L L   H A I L

T H E   U N I T E D   N A T I O N S

 

 

B U I L D   B A C K   B E T T E R

E M M A N U E L   M A C R O N

J O E   B I D E N

 

A L L   H A I L

T H E   U N I T E D   N A T I O N S

 

 

B U I L D   B A C K   B E T T E R

M A R K   R U T T E

W I L L E M   A L E X A N D E R

 

A L L   H A I L

T H E   U N I T E D   N A T I O N S

 

 

B U I L D   B A C K   B E T T E R

H O O G T E P U N T E N   V A N   E E N   A A N T A L

"W E R E L D L E I D E R S"

 

 

B E L O F T E S   D I E   D E   D E M O C R A T I E   I N   G E V A A R   B R E N G E N

E N    D E   K L O O F   T U S S E N   A R M   E N   R I J K

N O G   S N E L L E R   Z A L   D O E N   T O E N E M E N

04-07-2020 https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/boris-johnsons-plan-build-back-better-attack-democracy/

22-12- 2020 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/22/build-back-better-johnson-government-inequality

D E   U L T I E M E   V O R M   V A N   S L A V E R N I J

 

W A N T   D E N K   M A A R   N I E T   D A T   D I E   E L I T E   K L A S S E

H A A R   "B I J E E N GE R O O F D E"  V E R M O G E N S

D A N   W E L   H U N   V A S T G O E D   E N   L A N D E R I J E N

E N   O V E R I G E   B E Z I T T I N G E N

Z O M A A R   Z U L L E N   I N L E V E R E N

 

W E R E L D L E I D E R S

W O R D E N   Z E   D O O R   D E   G L O B A L E   M E D I A   G E N O E M D

D E   G L O B A L E   M E D I A   D I E   Z I J   N O T A B E N E   Z E L F   B E Z I T T E N

 

T I R A N N E N 

D I E   O N D E R   D E   I L L U S I E   V A N   D E

"D E M O C R A TI E"

M I D D E L S   G E M A N I P U L E E R D E   V E R K I E Z I N G E N

A A N   D E   M A C H T   G E R A K E N

 

P I O N N E N

V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

D I E   A L L E M A A L   D E Z E L F D E   B O O D S C H A P    U I T S T R A L E N

 

H A L L E L U J A

B U I L D   B A C K   B E T T E R

 

H E T   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G E  C O R O N A   V I R U S J E

D E   S C H U L D   G E V E N D

V A N   A L L E   E L L E N D E   D I E   N O T A B E N E   D O O R   H U N   E I G E N   B E L E I D

W O R D T   V E R O O R Z A A K T

  

N I E T   D A T   I K   M E   D A A R    N O G   Z O R G E N   O V E R   M A A K

W A N T   I K   B E N   M E T   W A T   G E L U K

B I N N E N K O R T

V A N   M I J N   O N V R I J W I L L I G E   L I D M A A T S C H A P

V A N   D I T   A C H T E R L I J K E   R A S   AF

( u i t z o n d e r i n g e n   d a a r   g e l a t e n )

( z i e   p a g: "D a g b o e k   v a n   e e n   R e b e l ! )

 

V E E L   G E L U K

U   Z U L T   H E T   B I NN N E N K O R T   N O G   H A R D   N O D I G   H E B B E N

 


 

B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R

 

V E E L   B E L O V E N   E N   W E I N IG  G E V E N

D O E T   D E   G E K   I N   V R E U G D E   L E V E N

 

( English ) YOU WILL OWN NOTHING AND BE HAPPY

( Deutsch ) DU WERDEST NICHTS BESITZEN UND GLÜCKLICH SEIN

( Polskie ) NIE BĘDZIESZ NIC I BYĆ SZCZĘŚLIWY

( Français ) TU NE POSSËDERAS RIEN ET TU SERAS HEUREUX

( Español ) NO TENERÁS NADA Y SERÁS FELIZ

( Türk) HİÇBİR ŞEYİN OLMAYACAK VE MUTLU OLACAKSINIZ

( Nederlands ) JE ZULT NIETS BEZITTEN EN GELUKKIG ZIJN

 

 

I N   H E T   V E R L E D E N

Z I J N   D E   E C O N O M I Ë N,   F I N A N C I Ë L E   E N   P O L I T I E K E   S Y S T E M E N

T A L L O Z E   K E R E N

D I E P E R   I N   E L K A A R   V E R W E V E N   M E T   S T E E D S

G R O T E R E   C R I S I S S E N

T O T   G E V O L G

 

D A A R B I J   G I N G   D E   E L I T E   K L A S S E   E R   S T E E D S   H E T

M E E S T

O P   V O O R U I T

E N   D E   A R B E I D E R S K L A S S E   H A D   E L K E   K E E R   W E E R

H E T   N A K I J K E N

 

W A A R O M

Z O U   H E T   E R   D E Z E   K E E R   A N D E R S   A A N   T O E   G A A N ?!?

I K   G E L O O F   N I E T   M E E R   I N   Z U L K E   S P R O O K J E S

E N   U ?

 


 

B U I L D   B A C K   B E T T E R

M A R K   R U T T E ( V V D )   B E D I E N T   Z I C H

I N   H E T   E N G E L S   V A N   D I E   T E R M

 

H E N K    K R O L   ( V o o r m a l i g   p a r t i j l e i d e r   5 0 +   n u   1 - m a n s   f r a c t i e

L I J S T   H E N K   K R O L )

C L A I M T   S T E E D S   O N T W I J K E N D E   A N T W O O R D E N   T E   K R I J G E N

W A N N E E R   H I J   M A R K   R U T T E   O M   O P H E L D E R I N G   V R A A G T

O V E R   D I E N S   E N G E L S T A L I G E   U I T S P R A A K

"B U I L D   B A C K   B E T T E R"

 

H I J   W I L   D A A R O M   E E N   D E B A T   A A N V R A G E N

O M   E R   A C H T E R   T E   K O M E N

W A T   M A R K   R U T T E   D A A R   P R E C I ES   M E E   B E D O E L D

 

S T E F   B L O K   ( V V D )   C L A I M T   D I E   U I T S P R A A K

V A N   M A R K   R U T T E   N I E T   T E   K E N N E N

O O K   G E E R T   W I L D E R S   C L A I M T

N I E T   B E K E N D   T E   Z I J N   M E T   D I E   T E R M

 

O P M E R K I N G 1 :  D A T   G E E F T   E I G E N L I J K   A L   A A N

D A T   W E   E I G E N L I J K   V A N

H E T   H U I D I G E   S Y S T E E M   A F   M O E T E N

W A N T   I E D E E E N   W E R K T   L A N G S   E L K A A R   H E E N

 

H E N K   K R O L   K R I J G T   O V E R I G E N S   G E E N   D E B A T

M A A R   W O R D T   M E T   E E N   B R I E F J E   A F G E S C H E E P T

 

O PM ER K I N G 2 :   D E   V E R S P L I N T E R I N G   B I N N E N   D E

P O L i T I E K   I S   E I G E N L I J K   E E N   T W E E D E   R E D E N

W A A R O M   W E   V A N   D I T   S Y S T E E M   A F M O E T E N

 

V E R S P L I N T E R I N G   B I N N E N   D E   P O L I T I E K

L E I D T   T O T   V E R S P L I N T E R I N G   V A N  H E T   V O L K

E E N   V E R S P L I N T E R D   S Y S T E E M

K A N   N I E T   E F F I C I Ë N T   F U N C T I O N E R E N

L E I D T   D E R H A L V E   T O T   V E R S P I L L I N G

V A N   T I J D   E N   G E L D

 


GEZONDHEID:

 

E R   W A A R T   S I N D S   2 0 1 9   E E N   V I R U S   R O N D

W A A R   D A T   V I R U S   V A N D A A N   K W A M

I S  O P   D I T   M O M E N T   E V E N   N I E T   Z O   B E L A N G R I J K

 

W A T   W E L   B E L A N G R I J K   I S

I S   D A T   9 8 %   V A N   D E   N E D E R L A N D S E   B E V O L K I N G

N I E T S   G EME R K T   H E E F T   V A N   D I T   V I R U S

 

W A R E   H E T   N I E T   D A T   D E   ( R ) O V E R H E I D

M A A T R E G E L E N   I N V O E R D E

D I E   N A A R    Z I J   C L A I M T

D E   O V E R G E B L E V E N   2 %    M O G E L I J K

( d a t   i s   d u s   n i e t   e e n s   z e k e r )

Z O U D E N   M O E T E N   B E S C H E R M E N

 

W A T   W E L   Z E K E R   I S

I S   H E T   H Y P O C R I E T E  K A R A K T E R

V A N   E E N   B E Z O R G D E   ( R ) O V E R H E I D

 

E E N   ( R ) O V E R H E I D   D I E

D E C E N N I A   L A N G   B E Z U I N I G D   H E E F T   O P   D E

G E Z O N D H E I D S -   EN   O U D E R E N Z O R G

 

T E R W I J L   E I G E N L I J K   A L L A N G   B E K E N D   W A S

D A T   D E

B A B Y B O O M   G E N E R A T I E

V A N   D E S T I J D S

 

Z I J N D E   D E   G E N E R A T I E   D I E   N A   D E

T W E E D E   W E R E L D O O R L O G    W E R D   G E B O R E N

R O N D   D E Z E  T I J D   E E N   Z O D A N I G E   L E E F T I J D

Z O U   B E R E I K E N

D A T  S T E E D S   M E E R   M E N S E N   E E N   B E R O E P   M O E T E N   D O E N   O P   D E

>>>   G E Z O N D H E I D S Z O R G   <<<

 

E E N   G R O E P   O U D E R E N   D I E   V A N W E G E   H U N   L E E F T I J D

M E T   É É N   B E E N   I N   H E T   G R A F   S T A A T

E N   V A N D A A G   O F   M O R G E N

S O W I E S O

K O M T    T E   O V E R L I J D E N   A A N

1   O F   M E E R   O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S

 

 

D E   L A A T S T E   P R O G N O S E S   D I E   I K   H E B   K U N N E N   V I N D E N

B E T R E F F E N D E   D E   G E S C H A T T E   L E E F T I J D E N

V A N   M A N   E N   V R O U W

D A T E R E N   U I T   2 0 1 2

H I E R B I J    W O R D T   G E S T E LD   D A T

E E N   M A N   I N   2 0 2 0   G E M I D D E L D   8 4   J A A R   O U D   W O R D T

E E N   V R O U W   I N   2 0 2 0   G E M I D D E L D   8 7   J A A R   O U D   WO R D T

 

O P M E R K I N G :

O N S   P A   W A S   8 5  J A A R   T O E N   H I J   I N   E E N

V E R PL E E G H U I S   K W A M   T E   O V E R L I J D E N

I K   H E B   O V E R I G E N S   G E E N   G O E D   W O O R D   O V E R

V O O R   D A T   V E R P L E E G H U I S

( zie verpleeghuis pagina / werk in uitvoering )

 

"G E N E E S M I D D E L E N"

B E S T A A N   N I E T

 

M E D I C I J N E N   K U N N E N   N I E T   G E N E Z E N

M E D I C I J N E N   K U N N E N   S L E C H T S

D E   S Y M P T O M E N   O N D E R D R U K K E N

D I E   D O O R   E E N   Z I E K T E   W O R D E N   V ER O O R Z A A K T

01-10-2019 https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/mogelijk-nieuw-alzheimermedicijn

04-12-2020 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/als-het-middel-soms-erger-is-dan-de-kwaal-psychosen-worden-behandeld-met-medicatie-kan-dat-anders~be9c64a5/

 

S Y M P T O M E N   V A N

L I C H T E,   M I D D E L Z W A R E   E N   E R N S T I G E   K L A C H T E N

D I E   I N   D E   L O O P   D E R   J A R E N   W O R D E N   O P G E B O U W D

D O O R   H E T   W E R K E N   M E T   D A N   W E L   H E T   I N A D E M E N   V A N

G I F T I G E   S T O F F E N   A F K O M S T I G   V A N   D E

C H E M I S C H E -   P E T R O C H E M I S C H E -  EN   F A R M A C E U T I S C H E

I N D U S T R I E Ë N

17-05-2017 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/kamerdebat-over-teflonfabriek-dupont-die-jarenlang-gif-loosde

07-12-2019 https://www.nu.nl/binnenland/6016162/rijkswaterstaat-liet-tata-steel-meer-gif-in-water-lozen-dan-toegestaan.html

 

G I F T I G E   S T O F F E N   D I E   T I J D E N S   P R O D U C T I E   P R O C E S S E N

O N T S T A A N   E N   I N   D E   L U C H T   D A N   W E L   H E T

G R O N D W A T E R   TE R E C H T   K O M E N

E N   Z O D O E N D E   E E N   B E D RE I G I N G   V O R M E N

V O O R   D E   D R I N K W A T E R   V O O R Z I E N I N G   E N   D E

V O E D S E L K E T E N

https://www.drinkwaterplatform.nl/wat-zijn-opkomende-stoffen-en-zitten-ze-in-drinkwaterbronnen/

 

M E D I C I J N E N

V E R H U L L E N   D E   G E S T A G E   A F T A K E L I N G   V A N   H E T   L I C H A A M

D E   B L O O T S T E L L I N G   A A N   A L   D I E   G I F T I G E   S T O F F E N

   H E E F T   E E N   D E S A S T  E U Z E   I M P A C T   O P  H E T

I M M U U N S Y S T E E M

V A N

 

M E N S E N   -   D I E R E N   -   P L A N T E N   E N   I N S E C T E N

 

V I T A M I N E S

H E T   I S   D A N   O O K   Z E E R   B E L A N G R I J K

D A T   M E N   D I E   B I N N E N   K R I J G T

O M D A T   D E Z E   H E T   I M M U U N S Y S T E E M   D R A A I E N D E   H O U D E N

09-11-2020 https://hoedoejedat.nu/blog/versterk-je-immuunsysteem-deel-3-met-voeding

 

I M M U U N S Y S T E M E N

H E T   I M M U U N S Y T E E M  B E S T A A T   E I G E N L I J K  E E N   N E T W E R K   V A N

V E R D E D I G I N G S M E C H A N I S M E N

D I E   G E A C T I V E E R D   W O R D E N   Z O D R A   H E T   L I C H A A M   I N   C O N T A C T

K O M T   M E T   E E N   L I C H A A M S V R E E M D E   S T O F

B A C T E R I E   -   G I F   -   V I R U S   E T C .

D E   "I N D R I N G E R"  W O R D T   D A A R B I J   I N D I E N   M O G E L I J K

I N G E K A P S E L D   E N   AF G E V O E R D

 

K A P I T A L I S M E

Z O A L S   W I N S T O N   C H U R C H I L L   I N   Z I J N   T I J D   R E E D S   A A N G A F

N E V E R    L E T    A    G O O D    C R I S I S    G O    T O    W A S T E

 

M E T   A N D E R E   W O O R D E N

H E T   C O R O N A V I R U S   B I E D T

D E   E L I T E   K L A S S E   D E   G E L E G E N H E I D  OM

H A A R   G L O B A L E   A G E N D A  S N E L L E R   D O O R   T E   D R U K K E N

 

Z I J N D E   E E N   S T E E D S   V E R D E R G A A N D E   I N T E G R A T I E   V A N   D E

E C O N O M I S C H E,   F I N A N C I Ë L E   E N   P O L I T I E K E   S Y S T E M E N

W A A R M E E   D E   E L I T E   K L A S S E   H A A R   W E L V A A R T

N O G   S N E L L E R   B I J E E N   K A N   G R A A I E N

 

 U   B E N T   I N   UW   H O E D A N I G H E I D   V A N   S I M P E L E   W E R K N E M E R

V E R V A N G B A A R !!!

R O B O T S   Z U L L E N   B I N N E N K O R T

V E E L   A R B E I D S P L A A T S E N   I N N E M E N

 

L O G I S C H   G E Z I E N

!!!   G E E N   W E R K --- G E E N   I N K O M E N   !!!

U   K O S T   A L L E E N   M A A R   G E L D

 

U   V O R M T   Z E L F S   E E N   B E D R E I G I N G   V O O R   D E   W E L V A A R T

V A N   D E Z E   E L I T E   K L A S S E  !!!M A R T I N   B O S M A   ( P V V )

E R   W O R D T   O P   A L L E   F  R O N T E N   E E N   O O R L O G   T E G E N   D E

V R I J H E I D   V A N   M E N I N G S U I T I N G   G E V O E R D

 

A L L E   S T E M M E N   D I E   N I E T   E X T R E E M   L I N K S   Z I J N   W O R D E N

V E R B A N N E N

 

V O O R   S O C I A A L   D O O R   M O E T E N   G A A N D E   M E D I A

A L S   F A C E B O O K   E N   T W I T T E R   E T C .

P L E G E N   C E N S U U R

V O O R A L   D 6 6   Z O U   Z I C H   A A N   C E N S U U R   S C H U L D I G  M A K E N

 

O P M E R K I N G :

W A A R O M   V E R B A A S D   M I J   D A T   N I E T

D 6 6   D E   P A R T I J   D I E   A L L E S   1 8 0   G R A D E N   O M   W E E T   T E   D R A A I E N

Z O A L S   B I J   D E   D O N O R W E T

E N   D E   A F S C H A F F I N G   V A N   N O T A B E N  E   H A A R   E I G E N

R A A D G E V E N D   R E F E R E N D U M

I N   P L A A T S   Z I C H   I N   T E   Z E T T E N   V O O R   E E N

B I N D E N D   R E F E R E N D U M

 

V A N U I T   A M E R I K A   W O R D E N   A C C O U N T S   O P

S O C I A L E   M E D I A    G E B L O K K E E R D

V A N   M E N S E N   D I E   Z I C H   K R I T I S C H   O P S T E L L E N

T E G E N   D E   G E V E S T I G D E   O R D E

V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

 

 

W A A R O M   A L L E   M A C H T   U I T  H A N D E N   G E V E N

A A N   D E   E L I T E   K L A S S E   M E T   H A A R   M U L T I N A T I O N A L S

W A A R   D E   B U R G E R   G E E N   E N K E L E   I N V L O E D

O P   K A N   U I T O E F E N E N

 

I N   P L A A T S   V A N

T E   B O U W E N   A A N   G E M E E N S C H A P S   G E D R E V E N   S Y S T E M E N

W A A R   D E   B U R G E R   W E L   I N V L O E D   O P   U I T   K A N   O E F E N E N ?

 

I K   S P R E E K   E X P R E S S   N I E T   V A N

S T A A T S B E D R I J V E N   E N   D I E N ST E N

 

W E   Z AG EN   I M M E R S   H O E   D E   P O L I T I E K

P U B L I E K E   B E Z I T T I N G E N   V E R P A T S T E

  A A N   D E   E L I T E   K L A S S E

G L O B A L I S E R I N G & P R I V A T I S E R I N G

 

D A T   M A G   N I E T   N O G   E E N S   G E B E U R E N

I E D E R E E N   H E E F T   R E C H T   O P   E E N   B A A N

R E C H T   O P   E E N   T O E K O M S T   Z O N D E R   Z O R G E N

 R E Ï N V E N T I N G   C A P I T A L I S M

H E T   V O O R S T E L   W E R D   G EP RE S E N T E E R D   D O O R:

P R I N S   C H A R L E S ( V e r e n i g d   K o n i n k r i j k )

e n

K L A U S   S C H W A B (  W E F - d i r e c t e u r )

O N D E R   D E   T I T E L:

 

T H E   G R E A T   R E S E T

T R A N S F O R M I N G   O U R   W O R L D   A N D   B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R

28-01-2021 https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2021/01/wat-is-the-great-reset-801888/

W E F   ( W o r l d   E c o n o m i c   F o r u m )

2 0 0 9   P o s t - C r i s i s   W o r l d

2 0 1 0   R e t h i n k ,   R e d e s i g n ,   R e b u i l d

2 0 1 2   T h e   G r e a t   T r a n s f o r m a t i o n

2 0 1 8   C r e a t i n g   a   S h a r e d   F u t u r e   i n   a   F r a c t u r e d   W o r l d

2 0 2 0   B u i l d i n g   B a c k   B e t t e r

 

O P M E R K I N G :

T O T   N U   T O E   I S   H E T   B I J   E L K E   V E R A N D E R I N G   I N   D E

E C O N O M I S C H E -,   F I N A N C I Ë L E   E N   P O L I T I E K E   S Y S T E M E N

S T E E D S   W E E R   D E   E L I T E   K L A S S E  D I E   E R   H E T   M E E S T E

V O O R D E E L   U I T H A A L T

https://www.weforum.org/agenda/2020/07/to-build-back-better-we-must-reinvent-capitalism-heres-how/

 • T h e   p a n d e m i c   h a s   b r o u g h t   i n t o   f o c u s
 •    m a n y   o f   t h e   v u l n e r a b i l i t i e s   i n   o u r   s y s t e m s   a n d   i n s t i t u t i o n s
 • B u t   i t   a l s o   o f f e r s   u s   a   c h a n c e   t o   s h a p e   a   m o r e   r e s i l i e n t
 • a n d   s u s t a i n a b l e    w o r l d

 

V E R T A L I N G :

D e   p a n d e m i e   h e e f t   v e e l   v a n   d e   k w e t s b a a r h e d e n   i n   o n z e

s y s t e m e n   e n   i n s t e l l i n g e n   o n d e r   d e   a a n d a c h t   g e b r a c h t

M a a r   h e t   b i e d t   o n s   o o k   d e   k a n s   o m   v o r m   t e   g e v e n   a a n   e e n   m e e r   v e e r k r a c h t i g e r   e n  d u u r z a m e r e   w e r e l d 

 

O P M E R K I N G :

V O O R   Z O V E R   I K    H E T   K A N   O V E R Z I E N

I S   D E   W E F   N I E T S   M E E R   D A N   E E N   H U L P M I D D E L

W A A R   D E   E L I T E   K L A S S E   Z I C H   V A N   B E D I E N D   O M

S T A P   V O O R   S T A P

H A A R   G L O B A L E   A G E N D A

O V E R   D E   W E R E L D   U I T   T E   R O L L E N

 

A L L E S   E N   I E D E R E E N

W O R D T   D A A R B I J   O N D E R G E S C H I K T   G E M A A K T

 

O V E R G E L E V E R D

A A N   D E   G R I L L E N   E N   N U K K E N

V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

E N   H A A R   M U L T I N A T I O N A L S

 

E E N   E L I T A I R E   C O U P

O P   D E

"D E M O C R A T I E Ë N"

V A N   D E   W E R E L D

 

D E   U L T I E M E   V O R M   V A N   S L A V E R N I J

D E   1 %   E L I T E   K L A S S E   B E Z I T   A L L E S   E N   I E D E R E E N

 

D E   A R B E I D E R S K L A S S E   B E Z I T   N I E T S

D E   A R B E I D E R S K L A S S E   I S   B E Z I T

 

H E T   I S   D A T   I K   H E T   N I E T   M A G   Z E G G E N

M A A R   A L S   I K   W E L   M O C H T   Z E G G E N

Z O U   I K  Z E G G E N:

 

I N   T I J D E N   A L S   D E Z E

V E R L A N G  I K  N A A R   D E   T I J D E N   V A N   D E   R E N A I S S A N C E

 

Z I J N D E   D E   T I J D   W A A R I N   D E   G U I L L O T I N E

E E N   E I N D   M A A K T E   A A N   H E T   G E G R A A I

 

V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

E N   H A A R   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N

D I E   M E T   H U N   W O E K E R   B E L A S T I N G E N

D E   B E V O L K I N G   L E E G Z U I G E N

 


 

O P M E R K I N G :

N O G   M E E R   M U L T I C U L T U R A L I S M E

I N    E E N   W E R E L D   W A A R   S U B C U L T U R E N   V O O R T D U R E N D

O N D E R L I N G   D A N   W E L    M E T   H O O F D C U L T U U R

I N   C ON F L I CT   R A K E N

V A N W E G E   V E R S C H I L L E N D E

C U L T U R E L E   O P V A T T I N G E N   EN   G E L O O F S O V E R T U I G I N G E N

 

L E T   O P   M I J N   W O O R D E N :

D E Z E   G L O B A L E   C O U P   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

K A N   E N   Z A L

E E N   B U R G E R O O R L O G   O P   G L O B A L E   S C H A A L   O N T K E T E N E N

 

G L O B A L I S T E N v e r s u s N A T I O N A L I S T E N

L I N K S v e r s u s R E C H T S

D E M O C R A A T v e r s u s R E P U B L I K E I N

 O F   H O E   J E   H E T   O O K   N O E M E N   W I L T

 

D E   A L L E S   B E S L I S S EN D E   S T R I J D T

O M  D E   W E R E L D M A C H T

E N D   G A M E

 


I K   S T E L   U   B IJ  D E Z E   V O O R   A A N:

D E   N E D E R L A N D S E   T R O L L E N   V A N   D E  U N I T E D   N A T I O N S

E EN  G E D R O C H T   I N   D E   Z I N   V A N

D E   N A V O  D I E   H A A R   B E S T A A N   E N K E L   E N   A L L E E N   D A N K T

A A N   D E   V O O R T D U R E N D   A A N G E W A K K E R D E   H A A T   J E G E N S

C O N C U R R E R E N D E   W E R E L D M A C H T E N   A L S   C H I N A   E N  R U S L A N D

 

W A A R B I J   C H I N A  E I G E N L I J K   H A A R   M A C H T   D AN K T

A A N   D E   H E B Z U C H T   V A N  D E   B U I T E N L A N D S E   M U L T I N A T I O N A LS

D I E   A L L E E N   O O G   H A D D E N   V O O R   D E   G O E D K O P E

A R B E I D S K R A C H T E N

 

E N F I N

D E   N E D E R L A N D S E   T R O L L E N   V A N   DE   U N

M A R K   R U T T E   ( E n g e l s t a l i g ) 

e n

"K O N I N G"   W i l l e m  A l e x a n d e r ( E n g e l s t a l i g )

 

D E   E U O P E S E   U N I E   Z I T   O O K   V O L   T R O L L E N

U I T G E R A N G E E R D E   L E U G E N A A R S   Z O A L S

F R A N S   T I M M E R M A N S

 

"D i t   i s   h e t   j a a r   v a n   h e t   c o r o n a   v i r u s .", a l d u s   M a r k   R u t t e

"D e   i m p a c t   o p   d e   g e z o n d h e i d,   o n z e   e c o n o m i e ë n

e n   m a a t s c h a p p i j e n."

 

O P M E R K I N G :

H E T   I S   T A M E L I J K   L A F

O M   H E T   C O R O N A   V I R U S   D E   S C H U L D   T E   G E V E N

V A N   E E N   O P E E N S T A P E L I N G   V A N   B L U N D E R S

B E G A A N   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D   Z E L F

 

Z I J N D E   E E N   S C H R O M E L I J K   O V E R D R E V E N   R E A C T I E

O P   E E N   T A M E L I J K   O N S C H U L D I G  V I R U S J E !!!

 

E E N   P O P P E N K A S T  D I E   Z 'N   W E E R G A   N I E T   K E N T

I N   DE   N E D E R L A N D S E   G E S C H I E D E N I S

 

E E N  D R A M A   D A T   D E   G E Z O N D H E I D   S C H A A D T

V A N   9 8 %  V A N   D E   B E V O L K I N G

 

E E N   D R A M A   D A T   D E   A R B E I D E R S K L A S S E   B E R O O F D   V A N   D E

M O G E L I J K H E I D   O M   E E N   F A T S O E N L I J K   B E S T A A N

O P   T E   K U N N E N   B O U W E N

 

E E N   D R A M A   D A T   S T U DE N T E N   H E T   R E C H T   O N T N E E M T

Z I C H   V E R D E R   T E   O N T W I K K E L E N

 

E E N   Z O D A N I G E   E C O N O M I S C H E   E N   F I N A N C I Ë L E   S C H A D E

W A A R   I N   V R O E G E R   T I J D E N

 M E N S E N   V O O R   W E R D E N   G E L Y N C H E D

I N   P L A A T S   V A N   B E L O O N D   M E T   E E N   N I E U W   K A B I N E T

 

E N   D A T   B E V E S T I G D   E I G E N L I J K

W A T   I K   A L T I J D   A L   H E B   B E W E E R D

 

D E   M E N S H E I D   IS

U I T Z O N D E R I N G E N   D A A R G E L A T E N

M A A R   E E N   A C H T E R L I J K   R A S

 

J A

E R   V A L L E N   S L A C H T O F F E R S

M A A R   N I E T   Z O V E E L   A L S   B I J   E E N   S T E V I G E   G R I E P

 

O V E R   G R I E P    G E S P R O K E N

H O E V E E L   S L A C H T O F F E R S   H E E F T   D I E   D I T   J A A R

E I G E N L I J K   G E Ë I S T

H E E F T   C O R O N A   H E T   G R I E P V I R U S   V E R J A A G D

E R   Z U L L E N   O N D E R   D I T   K A B I N E T

N O G   V E E L   M E E R   S L A C H T O F F E R S   V A L L E N

 

1 . D O O R   D E   V O O R T D U R E N D E   A F S C H A L I N G   I N   D E   Z O R G

D E N K   M E T   N A M E   A A N   D E   K A N K E R P A T I Ë N T E N

( k o m   i k   l a t e r   o p   t e r u g )

2 . D O O R   D E   P R O P A G A N D A   V A N    D E   G L O B A L E   M E D I A

D I E   D R A A I E N   O P   K I J K C I J F E R S   O V E R   B E S M E T T I N G E N

 

M E N S E N   V O O R T D U R E N D   A N G S T   V O O R S C H O T E L E N

Z O D A T   Z E   N I E T   E E N S   M E E R   N A A R  D E   H U I S A R T S

S P E C I A L I S T   D AN   W E L   H E T   Z I E K E N H U I S   D U R V E N

 

D E   B E S M E T T I N G E N   S T E L L E N   N I E T S   V O O R

 

A L L E E N   A L  V A N W E G E   H E T   A A N T A L   P O G I N G E N   T O T   Z E L F M O O R D

Z O U   D I T   S O O R T   I M M O R E L E   ME D I A   B R O N N E N

V E R B O D E N   M O E T E N   W O R D E N

 

V I R U S S E N :

E E N   V I R U S   H E E F T   E E N   G A S TH E E R   N O D I G

O M   Z I C H   T E K U N N E N   V E R S P R E I D E N

D E R H A L V E   Z A L   Z I J   H A A R   G A S T HE E R

N I E T   O M   W I L L E N   B R E N G E N

W A N T   D A T   S T A A T   I M M E R S   G E L I J K   A A N

Z E L F M O O R D

 

"D E   P A N D E M I E   D O E T   O N S   F E I T E N   O N D E R   O G E N   Z I E N

I N   T I J D E N   C R I S I S   M O E T E N   W E   S A M E N W E R K E N."

A L D U S   M A R K   R U T T E

 

O P M E R K I N G :

D E   C R I S I S   W O R D T   V E R O O R Z A A K T   D O O R   H E T

G E V O E R D E   B E L E I D   V AN   A L L E   L A N D E N   G E Z A M E N L I J K

 

H E T   C O R O N A   V I R U S   I S   H E L E M A A L   N I E T   Z O

D O DE L I J K   A L S    W O R D T   G E C L A I M D

 

M A R K   R U T T E   E N   C O N S O R T E N

W I L L E N   D E   W E R K E L I J K E   F E I T E N   N I E T   O N D E R   O G E N   Z I E N

 

"H O U D T   D E   G E M A A K T E   S F S P R A K E N   I N   E R E   E N

R E S P EC T E E R   D E   I N T E R N A T I O N A L E   W E T

I N C L U S I E FD I E   V A N   D E   M E N S E N R E C H T E N."

A L D U S   M A R K   R U T T E

 

O P M E R K I N G :

M O E T   D I E   HY P O C R I E T   N O D I G   Z E G G EN

H I J   D O E T   N I E T S   A N D E R S   D A N   M E N S E N R E C H T E N   S C H E N D E N

M E T   Z I J N   B U I T E N P R O P O R T I O N E L E   M A A T R E G E L E N   !!!

( e v e n   b u i t e n   b e s c h o u w i n g   g e l a t e n   d a t   g e e n   e n k e l e   m a a t r e g e l

e f f e c t i e f   b l i j k t   t e   z i j n )

 

E E N   V I R U S   L A A T   Z I C H   N I E T   O N D E R D R U K K E N

D A T   K U N   J E   G O E D   Z I E N   A A N   H E T   G R I E P V I R U S

D A T   E L K   J A A R   T E R U G K E E R T

M E R K W A A R D I G   G E N O E G

D E   A F G E L O P E N   W I N T E R P E R I O DE   N I E T

 

Z O U   H E T   C O R O N A V I R U S

H E T   G R I E P V I R U S   H E B B E N   V E R D R E V E N ?

O F   I S   I E T S   A N D E R S   A A N   DE  H A N D

 

D E   T I J D   Z A L   H E T   L E R E N

V R O E G   O F   L A A T   K O M T   D E   W A A R H E I D   T O C H   B O V E N   W A T E R

 

W A N N E E R   J E   E E N   V I R U S   P R O B E E R T   T E   O N D E R D R U K K E N

M E T   E E N D E R   W E L K E   V O R M    V A N   L O C K D O W N

Z A    H E T   V I R U S   O P   D E N   D U U R   M U T E R E N

 

V A N D A A R   D A T   W E   N U   M E T   1   B R I T S E, 2   B R A Z I L I A A N S E

E N   1   Z U I D - A F R I K A A N S E   M U T A T I E   O P G E S C H E E P T   Z I T T E N

( E 4 8 4 K   e n   F 8 8 8 L )

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten

 

H E T   D E M I S S I O N A I R E   K A B I N E T   M A R K    R U T T E   III

M A G   D A N   D E   G R O N D W E T   Z O D A N I G   H E B B E N   A A N G E P  A S T

D A T   A N D E R S   I L L E G A L E   M A A T R E G E L E N   E E N   L E G A L E   S T A T U S

H E B B E N   G E K R E G E N

 

M A A R   D A A R   V O L D O E N   D I E   M A A T R E G E L I N G E N

N O G   S T E E D S   N I E T   A A N   D I E   V A N   D E

U N I V E R S E L E   V E R K L A R I N G   V A N   D E   R E C H T E N   V A N   D E   M E N S  !!!

D I E   V O O R  B I J N A   EL K    L A N D   I N   D E   W E R E L D   G E L D E N

https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens

 

A R T I K E L 3 :

 E E N   I E D E R   H E E F T   R E C H T   O P

L E V E N,   V R I J H E I D   E N   O N S C H E N D B A A R H E I D

V A N   Z I J N   P E R S O O N

 

O P M E R K I N G :

H E T   B E L E I D   V E R O O R Z A A K T   S L A C H T O F F E R S   O N D E R

P A T I Ë N T E N   D I E   V A N W E G E   D E   A F S C H A L I N G   V A N   D E

R E G U L I E R E   Z O R G

 

V A N W E G E   H U N   L E E F T I J D   E N   O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S

J U I S T   A F H A N K E L I J K   Z I J N   V A N   D I E   R E G U L I E R E   Z O R G.

 

E N   I K   K A N   N O U   N I E T   B E P A A L D   Z E G G E N

 D A T   I K   M I J   V R I J   V O E L   M E T   A L   D I E

V R I J H E I D S B E P E R K E N D E   M A A T R E G E L E N

D I E   D E   ( R ) O V E R H E I D   A A N   D E   B E V O L K I N G   O P L E G T

 

!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!

A R T I K E L   1 2 :

 - Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige INMENGING IN ZIJN PERSOONLIJKE AANGELEGENHEDEN, IN ZIJN GEZIN, ZIJN TEHUIS OF ZIJN BRIEFWISSELING, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam.

Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

 

OPMERKING: De ( r ) overheid mengt zich echter WEL in persoonlijke aangelegenheden door iedereen voor te schrijven dat men slechts 1 bezoeker mag ontvangen.

 

ARTIKEL 13 - Een ieder heeft HET RECHT ZICH VRIJELIJK TE VERPLAATSEN en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

 

OPMERKING: Nederland is inmiddels in een reusachtige gevangenis verandert !!!!

Iedereen wordt geacht thuis te blijven !!!

 

Je kunt sowieso nergens meer naar toe want behalve de supermarkten zit alles verder op slot.

( Kleding slijt en consumenten elektronica gaat kapot )

( Allerhande bedrijven derven inkomsten geven hun bedrijf op of gaan failliet )

 

MERKWAARDIG dat de globale media daarbij claimt dat het aantal faillissementen mee zou vallen.

10-09-2020 https://www.accountant.nl/nieuws/2020/9/minder-faillissementen-uitgesproken-ondanks-coronacrisis/

10-09-2020 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/37/laagste-aantal-faillissementen-in-21-jaar-tijd

 

Maar dat blijkt slechts schijn te zijn!

Veel ONDERNEMERS en ZZP'ers besluiten de stekker eruit te trekken VOORDAT ze officieel failliet gaan.

27-11-2020 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201127_93313350

 

Het plezier in het leven wordt vergalt...

Eenzaamheid en depressies nemen toe.

En daaruit volgt dan weer een TOENAME van het aantal ZELFMOORDPOGINGEN die al dan niet gelukken !!!

 

!!! VERVLOEKTE POLITIEK !!!

 

ARTIKEL 17 - Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

 

OPMERKING: Even vooruitlopend op de GROTE RESET

Die de ELITE KLASSE erdoor wil drukken.

Met de bijbehorende PROPAGANDA mededeling.

JE ZULT NIETS BEZITTEN EN GELUKKIG ZIJN !

 

ARTIKEL 19 - Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting.

 

OPMERKING: Demonstraties worden verboden.

Mensen die zich tegen het beleid keren monddood gemaakt.

dan wel geridiculiseerd of opgesloten.

Medici die zich tegen het beleid keren ontslagen...

Dan wel tegengewerkt in het uitvoeren van hun beroep !

 

ARTIKEL 23 - Een ieder heeft RECHT OP ARBEID, op VRIJE KEUZE VAN BEROEP, op RECHTMATIGE en GUNSTIGE ARBEIDSVOORWAARDEN en op BESCHERMING TEGEN WERKLOOSHEID.

 

OPMERKING: Het gehele beleid lijkt erop gericht te zijn BEWUST de eigen economie om zeep te helpen met MASSAONTSLAGEN tot gevolg.

En dat gaat ook op voor de ARBEIDSMIGRATIE die met regelmaat wordt gestimuleerd...

Waardoor Nederlandse schoolverlaters de kans op een baan aan zich voorbij zien gaan!

 

Maar dat is niets nieuws...

Zo ging het er vroeger ook al aan toe...

( zie pagina "Dagboek van een Rebel !" )

 

Toen ik op de LTS AUTOTECHNIEK had gestudeerd en van school afzwaaide moest ik vaststellen dat "ARBEIDSMIGRANTEN" inmiddels de vacatures hadden opgevuld waardoor ik NOODGEDWONGEN moest omschakelen naar MTS ELECTRONICA / INSTALLATIETECHNIEK.

En ook ik daar vanaf kwam waren de vacatures alweer opgevuld door "ARBEIDSMIGRANTEN" !!!

 

Toen ik na lange tijd eindelijk kans maakte op een baan als onderhoudsmonteur bij een landbouwbedrijf

En wist die VERVLOEKTE KOLERE BENDE IN DEN HAAG ook die baan te saboteren.

 

Ik werd opgeroepen...

Om die VERVLOEKTE OP PURE WILLEKEUR GEBASEERDE DIENSTPLICHT te vervullen!

Weer een jaar naar de kloten!

 

Na mijn diensttijd kwam ik al helemaal niet meer aan werk.

En dan blijft er weinig meer over dan ofwel voor huisman spelen...

Hetgeen kon omdat mijn partner destijds een goed salaris had opgebouwd.

Dan wel in zo'n geestdodende fabriek aan de lopende band te gaan staan.

In een jaar tijd kan er heden ten dage veel veranderen.

 

!!! FUCK IT !!!

!!! U BENT BIJ DEZE GEWAARSCHUWD !!!

 

ARTIKEL 24 - Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd.

 

OPMERKING: De GEZONDHEIDSZORG is ZWAAR OVERBELAST dankzij de bezuinigingen in de gezondheids- en ouderenzorg, STRESS EN ZIEKTE zijn het gevolg !

En de BELONINGEN / SALARISSEN zijn ronduit beschamend te noemen !

 

ARTIKEL 26- Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn.

 

OPMERKING: Alle scholen werden gesloten en de studenten lopen een steeds grotere LEERACHTERSTAND op hetgeen hun kansen op een steeds verder krimpende arbeidsmarkt drastisch verkleint !

 

ARTIKEL 27- Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

 

OPMERKING: Laat dat nou ONMOGELIJK worden gemaakt omdat de ( R ) OVERHEID het nodig vond om Nederland op slot te gooien !

 

ARTIKEL 30- Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke STAAT, GROEP OF PERSOON dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die VERNIETIGING VAN ÉÉN VAN DE RECHTEN EN VRIJHEDEN, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

 

OPMERKING: Laat de ( R ) OVERHEID dat nou WEL hebben gedaan met haar CORONA MAATREGELEN en wel op alle voorgaande punten !!!

 

04:40h Nederland zou tot de 10 grootste DONATEURS behoren van het MULTILATERALE SYSTEEM, aldus Mark Rutte.

 

OPMERKING: Geen wonder dat de belastingen de pan uit rijzen.

De ( R ) OVERHEID speelt SINTERKLAAS met ons zuurverdiende belastinggeld !

 

06:00h Mark Rutte kan het niet laten om toch nog even vlucht MH17 aan te halen en daarbij om "GERECHTIGHEID" te eisen.

 

OPMERKING: Verwacht geen GERECHTIGHEID van een TROL van de ELITE KLASSE die aan een MONOPOLAIRE WERELDORDE werkt waarin AMERIKA de BAAS mag spelen over de rest van de wereld !

 

En toch blijven stemmen op een kabinet met RUTTE 4 ?!?

Maar liefst 38 zetels ?!?

17-02-2021 https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/vvd-verliest-twee-zetels-maar-blijft-met-afstand-grootste/

'k Heb altijd al gezegd dat het gros van de mensheid ACHTERLIJK zou zijn...

En dat wordt bij deze dan nog eens bevestigd!

 

 

Mark Rutte de "want to be" dictator gaf al aan dat hij in z'n demissionair kabinet meer macht bezit

Want een demissionair kabnet kun je niet meer wegsturen.

 


 

Om het virus te verslaan

moeten we de WHO ondersteunen en MEER MACHT geven

Aldus Mark Rutte.

 

OPMERKING: De WHO heeft tijdens de MEXICAANSE GRIEP PANDEMIE bewezen VOLKOMEN ONBETROUWBAAR te zijn ( BELANGENVERSTRENGELING ) en het ONNODIG zaaien van ANGST EN PANIEK.

En NU doen ze het ALWEER !

 

De WHO heeft nadien zelfs DE DEFINITIES van een pandemie zodanig VERSIMPELD

Dat nagenoeg elk onschuldig virusje ( incl. het corona virus ) als een

BEDREIGING VOOR HET VOORTBESTAAN VAN DE MENSHEID

Kan worden aangemerkt!

!!! ZWAAR OVERDREVEN ALLEMAAL !!!

 

JAARLIJKS

Sterven ongeveer 150.000 mensen

Waarvan bijna 1 / 3 alleen al aan KANKER!

 

In 2019 maar liefst 45.024 mensen.

En dat worden er steeds meer aangezien de reguliere zorg steeds verder wordt afgeschaald!

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kanker/cijfers-context/sterfte-en-overleving#node-sterfte-aan-kanker

 

De farmaceutische industrie is sinds enkele jaren bezig met nanodeeltjes in m-RNA vaccin experimenten met kankerpatiënten.

24-12-2018 https://www.umcutrecht.nl/nieuws/15-miljoen-voor-onderzoek-nanogeneesmiddelen

 

CITAAT: "Als het veelbelovende vaccin met de welluidende naam mRNA-4157 die tests doorstaat, zijn alle vormen van kanker BINNEN 5 tot 10 JAAR wellicht te genezen."

 

OPMERKING: Men verwacht dat het vaccin BINNEN 5 - 10 JAAR wordt ontwikkeld.

( tenminste als alles goed gaat )

 

Dat is heel wat anders dan EEN m-RNA VACCIN BINNEN 1 JAAR op de markt brengen...

Zoals dat met het CORONA VACCIN gebeurd !!!

Dat kan gewoonweg niet.

Zelfs politici weigeren zich te laten vaccineren

Verwachten echter wel van de bevolking om het te laten doen!

29-11-2017 https://wibnet.nl/geneeskunde/ziektes/kanker/veelbelovend-kankervaccin-wordt-op-mensen-getest

 

WAAROM zijn de STERFTECIJERS over 2020 eigenlijk niet meer bijgewerkt?

Het is immers al 22 FEB 2021...

De cijfers van het CBS gaan slechts tot week 11 van het jaar 2020.

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?dl=35377

 

Eveneens een speech waarin de United Nations worden opgehemeld.


THE GREAT RESET

GELEKTE E-MAILS Duits Ministerie:

Duits ministerie schakelde wetenschappers in om corona ANGST op te wekken!

CITAAT: "Opvallend is dat wetenschappers onderling "ONDERHANDELDEN" over het mogelijke DODENTAL dat genoemd zou moeten worden.

Het RKI, het Duitse RIVM, stelde voor met hun inschatting te werken van 0,56 procent van de besmette personen, maar een medewerker van het RWI, een invloedrijk economisch onderzoeksinstituut, pleitte voor het STERFTEPERCENTAGE van 1,2 procent."

Het doel was om begrip te kweken onder de bevolking voor de ingrijpende coronamaatregelen.

Lothar Wieler ( RKI ) Zou betrokken zijn bij dit schandaal.

Het Duitse RKI is hetzelfde als het Nederlandse RIVM.

09-02-2021 https://nos.nl/artikel/2367971-duits-ministerie-schakelde-wetenschappers-in-om-corona-angst-op-te-wekken.html

 

GING DE NEDERLANDSE ( R ) OVERHEID OOK ZO TE WERK ?

 


 

AAN AL DIEGENEN

DIE GELOVEN DAT WANNEER ZIJ ZICH LATEN VACCINEREN

NEDERLAND TERUG ZAL KEREN NAAR HET OUDE NORMAAL

 

!!! VERGEET HET MAAR !!!

DAT ZAL >>>NOOIT<<< GEBEUREN

ZOLANG DAT SCHORREMORRIE IN DEN HAAG

HET VOOR HET ZEGGEN BLIJFT HOUDEN

 

BEHALVE DE MUTATIE VANUIT HET VERENIGD KONINKRIJK

KAMPEN WE MET 2 MUTATIES UIT BRAZILIË

EN 1 MUTATIE UIT ZUID-AFRIKA

17-02-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5215167/moeten-we-ons-zorgen-om-maken-om-de-utrechtse-variant-e484k

 

HET IS ALLEEN EEN KWESTIE VAN TIJD...

VOORALEER WE OOK EEN NEDERLANDSE MUTATIE KRIJGEN

 

OPMERKING: IK HEB EERDER AL AANGEGEVEN DAT WANNEER JE EEN VIRUS TE LANG PROBEERT TE ONDERDRUKKEN DEZE OP DEN DUUR GAAT MUTEREN

EN DAT IS NU DUS AL ENKELE MALEN GEBEURD!

 

DE ENIGE HOOP OM VAN HET VIRUS AF TE KOMEN

IS OM HET VIRUS GEWOON HAAR GANG TE LATEN GAAN

ZODAT IEDEREN NATUURLIJKE IMMUNITEIT KAN OPBOUWEN

 

INTUSSEN DE KWETSBARE OUDEREN AFSCHERMEND

TOT DIE NATUURLIJKE GROEPIMMUNITEIT IS GEREALISEERD

 

VEEL GOEDKOPER

MINDER SLACHTOFFERS

MINDER BAANVERLIES

MINDER ECONOMICHE SCHADE

ZO SIMPEL KAN HET ZIJN

MITS U ZO ONDERHAND UW VERSTAND GAAT GEBRUIKEN

 


TIP: TUNAHAN KUZU ( DENK )

De wijze waarop Mark Rutte ondanks dat de rechter de AVONDKLOK ILLEGAAL verklaarde, die AVONDKLOK er alsnog middels een SPOEDWETJE doorheen probeert te drukken  getuigd van ARROGANTIE en MINACHTING van het RECHTSSYSTEEM !!!

MARK RUTTE

DE DIKTATOR VAN DE LAGE LANDEN

ALDUS TUNAHAN KUZU !!!


TIP: WYBREN VAN HAGA ( FvD )

Het kabinet doet veel moeite om de vrijheden in te beperken en het volk gevangen te houden door MAATREGELEN in te voeren die NAUWELIJKS tot GEEN invloed hebben op de VERSPREIDING van het corona virus.

 

 

Kans op BACTERIËLE INFECTIES bij het dragen van mondkapjes.

Kom in VERZET tegen een ( r ) overheid die ALLES KAPOT MAAKT wat je hebt opgebouwd.

Studenten zien DE MOOISTE JAREN VAN HUN LEVEN aan zich voorbij gaan.

Zowel JONGEREN als OUDEREN slijten hun bestaan in EENZAAMHEID.

Kinderen gaan NIET dood aan de griep of corona MAAR aan het KABINETSBELEID.

Invoering avondklok NIET gerechtvaardigd!

!!! HET RIVM HANTEERT FOUTE REKENMODELLEN !!!

 


Het is 09 FEB 2021 en de WHO weet nog steeds NIET wat de oorsprong is van het

CORONA VIRUS.

 

Patiënt ZERO ( de eerste besmetting ) is nog steeds NIET gevonden.

De voedselmarkt in WUHAN waar vleermuizen, slangen, civetkatten en andere wilde dieren, vissen en zeevruchten in grote getale en vaak onder onhygiënische omstandigheden worden verkocht.

Valt in ieder geval af.

De voedselmarkt zou wel als "superverspreider" hebben gefungeerd.

 

CITAAT 1: "Uit een wetenschappelijke studie blijkt dat een persoon die op 1 december symptomen van het virus vertoonde, de eerst bekende besmette patiënt was.

In tegenstelling tot veel andere mensen die tot de eerste groep patiënten behoorden, was hij niet op de beruchte vismarkt geweest.

Ook dit versterkt vervolgens wetenschappers het idee dat het virus elders is ontstaan."

 

OPMERKING: IK VIND HET MAAR EEN RAAR VERHAAL

EEN PERSOON DIE OP 1 DECEMBER SYMPTOMEN VERTOONDE ?!?

EN HIJ WAS NIET OP DE MARKT GEWEEST ?

WIE was die persoon dan ?

 

CITAAT 2: "Het uitsluiten van de vismarkt als originele bron heeft als gevolg dat het nabijgelegen laboratorium, het Wuhan Instituut voor Virologie, mogelijk nog meer onder een vergrootglas komt te liggen."

CITAAT 3: "Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie duiden alle beschikbare bewijzen over het coronavirus in elk geval op een dierlijke herkomst."

 

OPMERKING: DAT HET VIRUS VAN EEN DIER AFKOMSTIG IS SLUIT PER DEFINITIE NIET UIT DAT HET VIRUS TOCH IN EEN LABORATORIUM KAN ZIJN GEMUTEERD.

30-05-2020 https://www.ad.nl/buitenland/onderzoek-toont-aan-coronavirus-is-niet-op-beruchte-vismarkt-in-wuhan-ontstaan~aefc2431/

 

CITAAT MARION KOOPMAN ( viroloog RIVM OMT ): "We hebben gezien dat een deel van de vroegste gevallen niet met die markt contact hebben gehad"

Frappant dat men het ontstaan uit een laboratorium bij voorbaat al uitsluit !

09-02-2021 https://www.nporadio1.nl/binnenland/29536-who-team-oorsprong-van-het-virus-nog-onzeker

 


 

L i   M e n g   -   Y a n

E e n   C h i n e s e   v i r o l o o g   d i e   v o o r   k l o k k e n l u i d e r   d o o r   m o e t   g a a n.

C l a i m t   d a t   h e t   C O R O N A   V I R U S   i n   e e n   l a b o r a t o r i u  m

i s   o n t s t a a n.

 

Z i j   c l a i m t   e i n d   D E C   2 0 1 9   t e   h e b b e n   o n t d e k t   d a t   h e t

C O R O N A   V I R U S

V a n   m e n s   o p   m e n s   o v e r s p r i n g t.

H e t   S A R S - V O C - 2   v i r u s   z o u   e e n   b i o - w a p e n   z i j n

V a n   d e   C h i n e s e   C C P   ( C h i n a   C o m m u n i s t   P a r t y )

https://zenodo.org/record/4028830#.YDcR16vPyUk

 

D a n y   S h o h a m

( I s r a ë l i s c h e   g e h e i m e   d i e n s t )

Z o u   e v e n e e n s   c l a i m e n   d a t   h e t

C O R O N A   V I R U S

I n   e e n   C h i n e e s   l a b   i n   W u h a n   i s

o n t s t a a n.

 

26-01-2020 https://www.outlookindia.com/newsscroll/coronavirus-may-have-origins-in-chinas-biological-warfarelab-in-wuhan/1717828

 

C I T A A T :

"I n   2 0 1 5   p r o f i l e e r d e   e e n

a r t i k e l   i n   h e t

"J o u r n a l   o f   D e f e n s e   S t u d i e s"

H e t   C h i n e s e   p r o g r a m m a   v o o r

B i o l o g i s c h e   o o r l o g s v o e r i n g

E n   m e r k t e   o p   d a t   d e   W I V

I n   f e i t e   e e n   c i v i e l e   f a c i l i t e i t

T e   m a k e n   h a d   m e t   b e p a a l d e

Z i e k t e v e r w e k k e r s,   w a a r o n d e r

h e t   S A R S   V I R U S.

 

I n   2 0 1 9   w a s   d e  W I V   b e t r o k k e n

B i j   d e   o n g e p a s t e

V E R Z E N D I N G   V A N   Z E E R

V I R U L E N T E   V I R U S S E N

( g e e n   c o r o n a   v i r u s s e n )

v a n   C a n a d a   n a a r   C h i n a

W a t   d i e   z a a k   o n d e r s t e u n d e.

 

 

I n   j a n u a r i   2 0 2 0

W e r d   d e   W I V   g e ï d e n t i f i c e e r d

A l s   e e n   v o o r z i e n i n g   w a a r u i t

M o g e l i j k

S A R S - C o V - 2 

W a s   g e l e k t."

28-07-2020 https://www.jns.org/opinion/where-did-covid-19-really-come-from/

 

 

E r   w o r d t   d u s   g e c l a i m d

D a t   h e t   C O R O N A   V I R U S   e e n   B I O L O G I S C H   W A P E N   z o u   z i j n

D a t   u  i  t   e e n

L V L   4   B I O L O G I S C H   L A B O R A T O R I U M

Z o u   z i j n   g e c r e ë e r d.

H e t   l a b o r a t o r i u m   i n   W u h a n

Z o u   a a n   d i e   b e s c h r i j v i n g   v o l d o e n.

 

O P M E R K I N G :

C h i n a   d e e d   a l   g e r u i m e   t i j d   o n d e r z o e k   n a a r

C O R O N A   V I R U S S E N

I n   h a a r   L V L   3   I n s t i t u t e   o f   V i r o l o g y   i n   W u h a n.

S i n d s   d e   u i t b r a a k   v a n

S A R S - C O V - 1

i n   2 0 0 2

 

D e   A m e r i k a a n s e   r e g e r i n g   z o u   3 , 7   m i l j o e n   d o l l a r

A a n  C h i n a   g e b b e n  g e g e v e n

Z o d a t   d e z e   h a a r   L V L   3   B i o - l a b   k o n   u i t b o u w e n

N a a r   e e n   L V L   4   B i o - l a b   v o o r   h a a r   o n d e r z o e k   n a a r

C O R O N A   V I R U S S E N

B i j   v l e e r m u i z e n.

https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/shocking-us-gave-37-million-to-chinas-wuhan-lab-that-conducted-coronavirus-tests-on-bats/story/400831.html

 

G e z i e n   C h i n a   v o o r h e e n

N o g   n o o i t   e e r d e r   e e n   B i o - l a b   L V L   4   h e e f t   g e h a d

E n   A m e r i k a   v e r z u i m d e   C h i n a 's   w e t e n s c h a p p e r s   t e   t r a i n e n

I n   d e   o m g a n g   m e t   e e n   L V L   4   B i o - l a b

 

W e r d   e i g e n l i j k   e e n   s i t u a t i e   g e s c h a p e n

V a n   w a a r u i t   h e t   s l e c h t s   e e n   k w e s t i e   v a n   t i j d   z o u   z i j n

V o o r a l e e r   z i c h   e e n   v i r u s u i t b r a a k   z o u   v o o r d o e n.

26-01-2020 https://www.outlookindia.com/newsscroll/coronavirus-may-have-origins-in-chinas-biological-warfarelab-in-wuhan/1717828

 

D a t   w i l  d u s   N I E T   p e r   d e f i n i t i e   z e g g e n

D a t   h e t   C O R O N A   V I R U S   e e n   B I O L O G I S C H E   W A P E N  z o u   z i j n.

 

I n   f e i t e   h a n d e l t   h e t   o m   e e n   d o o r   h e t

A m e r i c a n   N a t i o n a l   I n s t i t u t e   o f   H e a l t h   u i t b e s t e e d   o n d e r z o e k

D a t   w a a r s c h i j n l i j k   i n   A m e r i k a   z e l f   a l s   g e v a a r l i j k   g e l d t.

 

Z o a l s   d e s t i j d s   m e t   h e t   A N T H R A X   o n d e r z o e k   i n   F o r t   D e t r i c k

D a t   v o o r   e n k e l e   j a r e n   w e r d   s t i l g e l e g d.

05-08-20a9 https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html

 

H e t    v e r k l a a r t   i n   i e d e r   g e v a l

W a a r o m   D O N A L D   T R U M P   c l a i m d e

D a t   h e t   C O R O N A V I R U S   u i t   h e t   l a b o r a t o r i u m   i n   W u h a n   z o u   k o m e n

 

E e n   d o o r   A m e r i k a   u i t g e l o k t e   v i r u s u i t b r a a k

w a a r v a n   C h i n a   d e   s c h u l d   z o u   k r i j g e n   !!!

 

C R E Ë E R   E E N   V I J A N D B E E L D

W I N   S T E U N   V A N U I T   D E   B E V O L K I N G

E N   S T A R T   E E N   O O R L O G

( z o a l s    h e t   W T C   d r a m a   o p  1 1   S E P   2 0 0 1 )

 

C I T A A T :

"A. U. S.   N I H - f u n d e d   $ 3 . 7    m i l l i o n   p r o j e c t   w a s   a p p r o v e d   b y

T r u m p 's   C o v i d - 1 9   a d v i s o r   D r.   A n t h o n y   F a u c i   i n   2 0 1 5

f t e r   t h e   O b a m a   W h i t e   H o u s e   i m p o s e d   a   b a n

o n   '"M o n s t e r - G e r m"   r e s e a r c h.

 

I n   O c t o b e r   2 0 1 4,   t h e   f e d e r a l   g o v e r n m e n t   d e c l a r e d   a   m o r a t o r i u m

o n   g a i n - o f - f u n c t i o n   r e s e a r c h   t o   w e a p o n i z e   v i r u s e s   r e l a t e d   t o

i n f l u e n z a,   M i d d l e   E a s t   r e s p i r a t o r y   s y n d r o m e   ( M E R S )

a n d   s e v e r e   a c u t e   r e s p i r a t o r y   s y n d r o m e   ( S A R S )

A s   a   r e s u l t,   t h e   r e s e a r c h   w a s   o u t s o u r c e d   t o

C h i n a ’s   W u h a n   I n s t i t u t e   o f   V i r o l o g y

W h i c h   i s   c u r r e n t l y   a t   t h e   c e n t e r   o f   s c r u t i n y

f o r   t h e   C o v i d - 1 9   p a n d e m i c."

 

Dr Christina Lin US Outsourced Bat Research To Wuhan Insitute Of Virology In 2015 Nih Funded 3 M 7 Dollar
PDF – 1.0 MB 5 downloads

Why US outsourced bat virus research to Wuhan

 

22-04-2020 https://blogs.timesofisrael.com/why-us-outsourced-bat-virus-research-to-wuhan/

 


 

D R.   F R A N C I S   B O Y L E

( H o o g l e r a a r   I n t e r n a t i o n a a l   R e c h t

a a n   d e   u n i v e r s i t e i t   v a n   i l l i n o i s   c o l l e g e   o f   l a w )

 

Z O U   E E N   G E D E T A I L L E E R D E   V E R K L A R I N G   H E B B E N   A F G E L E G D

W A A R I N   H I J   G E C L A I M D   Z O U   H E B B E N

D A T   H E T   W U H A N   C O R O N A V I R U S   ( 2 0 1 9 )

E E N   O F F E N S I E F   B I O L O G I S C H   O O R L O G S W A P E N   Z O U   Z I J N

 

E N   D A T   D E   W E R E L D G E Z O N D H E I D S O R G A N I S A T I E   ( W H O )

D A A R V A N   O P   D E   H O O G T E   W A S

 

HI J   S T E L D E   D E   A M E R I K A A N S E   N A T I O N A L E

U I T V O E R I N G S W E T G E V I N G

O P   V O O R   D E   B I O L O G I S C H E   W A P E N S   C O N V E N T I E

O O K   W E L   B E K E N D   O N D E R   D E   N A A M

B I O L O G I C A L   W E A P O N S   A N T I - T E R O R I S M E   A C T   ( 1 9 8 9 )

D I E   U N A N I E M   W E R D   G O E D G E K E UR D

D O O R   B E I D E   H U I Z E N

V A N   H E T   A M E R I K A A N S E   C O N G R E S

O N D E R T E K E N D   D O O R

G E O R G E   H.   W.   S T R U I K   ( 4 1e   P r e s i d e n t ).

10-06-2020 https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/coronavirus-is-a-biological-warfare-weapon

 

 

M D.   S T E V E N   Q U A Y

 

M E E N T   E V E N E E N S   D A T   H E T   C O R O N A   V I R U S

U I T   E E N   L A B O R A T O R I U M   K O M T

 

A   B A Y E S I A N   A N A L Y S I S   C O N C L U D E S

B E Y O N D   R E A S O N A B L E   D O U B T   T H A T

S A R S - C O V - 2

I S   N O   N A T U R A L   Z O O N O S I S

B U T   I N S T E A D   I S   L A B O R O T O R Y   D E R I V E D   !!!

https://zenodo.org/record/4477081#.YDknw6vPyUm

 


 

O p   02-12-2010 p u b l i c e e r d e   d e   W H O   e e n   a r t i k e l

Global Health Leaders Launch Decade of Vaccines Collaboration

 

C I T A A T :

"T h e   W O R L D   H E A L T H   O R G A N I Z A T I O N   ( W H O )

U N I C E F

T h e   N A T I O N A L   I N S T I T U T E   O F   A L L E R G Y   A N D   I N F E C T I O U S

D I S E A S E S   ( N I A I D )

A n d   t h e   B I L L   &   M E L I N D A   G A T E S   F O U N D A T I O N

H a v e   a n n o u n c e d   a   C O L L A B O R A T I O N   t o   i n c r e a s e   c o o r d i n a t i o n

a c r o s s   t h e   i n t e r n a t i o n a l   v a c c i n e   c o m m u n i t y

A n d   c r e a t e   a

G L O B A L   V A C C I N A T I O N   P L A N."

 

2010 12 02 WHO Global Health Leaders Launch Decade Of Vaccines Collaboration GLOBAL VACCIN ACTION PLAN
PDF – 354.5 KB 5 downloads

G l o b a l   H e a l t h   L e a d e r s :

T h e   L e a d e r s h i p   C o u n c i l   i s   c o m p r i s e d   o f :

 • D r.   M a r g a r e t   C h a n,   D i r e c t o r   G e n e r a l   o f   W H O
 • >>> D R.   A N T H O N Y   S   F A U C I,   D i r e c t o r   o f   N I A I D
 • p a r t   o f   t h e   N a t i o n a l   I n s t i t u t e s   o f   H e a l t h
 • M r.   A n t h o n y   L a k e,   E x e c u t i v e   D i r e c t o r   f o r   U N I C E F
 • M s.   J o y   P h u m a p h i,   C h a i r   o f   t h e   I n t e r n a t i o n a l   A d v i s o r y 
 • C o m m i t t e e   a n d   E x e c u t i v e   S e c r e t a r y,   A f r i c a n   L e a d e r s   M a l a r i a     A A l l i a n c e
 • >>> D R.   T A C H I   Y A M A D A,   P r e s i d e n t   o f  G l o b a l   H e a l t h
 • a t   t h e   B I L L   &   M E L I N D A   G A T E S   F O U N D A T I O N

 

Global Health Leaders Launch Decade Of Vaccines Collaboration Bill Melinda Gates Foundation Dr Tachi Yamada President Global Health Bill And Melinda Gates Foundation
PDF – 722.2 KB 5 downloads

 

F E B   2 0 1 0   B I L L   G A T E S   -   T E D   T A L K

E e n   v e r h a a l   o v e r   C O 2   e n   d e   o p w a r m i n g   v a n   d e   a a r d e.

 

F O R M U L E   C O 2   =   P   x   S   x   E   x   C

A a n t a l   p e r s o n e n

H o e v e e l h e i d   d i e n s t e n   p e r   p e r s o o n

( V O E D I N G   C O M P U T E R S   H U I S H O U D E L  I J K E    A P P A R A T U U R

K L E D I N G   E I G E N L I J K   Z O 'N   BE E T J E   A L L E S )

H o e v e e l h e i d   e n e r g i e   p e r   d i e n s t   p e r   p e r s o o n

C O 2   p e r   h o e v e e l h e i d   e n e r g i e   p e r   d i e n s t   p e r   p e r s o o n

 

V O L G E N S   B I L L   G A T E S   M O E T   D E   C O 2   N A A R   0   T E R U G G E B R A C H T

W O R D E N   O M   E E N   V E R D E R E   O P W A R M I N G   V A N   D E   A A R D E

T E   V O O R K O M E N

 

E I G E N L I J K   I S   E R   D A N   M A A R   1   F A C T O R

W A A R M E E   J E   D A T   H E T   S N E L S T   K U N T   R E A L I S E R E N

E N   D A T   I S   (   P    ( a a n t a l   p e r s o n e n ) )

A L   D I E    A N D E R E   F A C T O R E N

(   S   E   C   )

V E R A N D E R E N   N A M E L I J K   M E E   !!!

 

M I N D E R   m e n s e n...

H e b b e n   M I N D E R   d i e n s t e n   n o d i g...

M I N D E R   d i e n s t e n   v e r b r u i k e n   M I N D E R   e n e r g i e...

M I N D E R   e n e r g i e v e r b r u i k   b e t e k e n d   M I N D E R   C O 2   u i t s t o o t.

 

I N   2 0 1 0   W A R E N   E R   6 , 8   M I L J A R D   M E N S E N   O P   A A R D E.

B I N N E N K O R T   W O R D E N   H E T   E R   1 0   M I L J A R D.

 

A L S    W E   H E T   G O E D   A A N P A K K E N   M E T   D E   V A C C I N S   ?!?

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   Z W A N G E R S C H A P P E N

K U N N E N   W E   D A T   M I S S C H I E N   M E T   1 0   -   1 5 %   V E R M I N D E R E N   ?!?

 

E N E R G I E   C O N S U M P T I E   K A N   V O O R   E E N   D E E L

O P G E V A N G EN   W O R D E N   D O O R   T E C H N O L O G I S C H E   I N N O V A T I E.

 

1 6 : 3 0 h

2 0 2 0   R E P O R T   C A R D   ---   2 0 5 0   R E P O R T   C A R D

2 0 %   C O 2   R E D U C T I E   ---   8 0 %   C O 2   R E D U C T I E

 

1 7 : 2 5 h   B I L L   G A T E S

A L S   I K   E E N   W E N S   M O C H T   D O E N   V O O R   2 0 5 0

( d u s   8 0 %   c o 2   r e d u c t i e )

 

D A N   Z O U   I K   K U N N E N   K I E Z E N   W I E

D E   N I E U W E   P R E S I D E N T   W O R D T

 

???   D A N   Z O U   I K   E E N   V A C C I N   K U N N E N   K I E Z E N

( d a a r   h o u d t  i k   v a n  )   ???

 

>>> D A N   Z O U   I K   E E N   T E C H N O L O G I E   K I E Z E N   D I E   D E

C O 2    U I T S T O O T   M E T   5 0 %   V E R M I N D E R D

 

O P M E R K I N G :

Z O 'N   T E C H N O L O G I S C H E   I N N O V A T I E   K A N   E E N   H E L E   T I J D

O P   Z I C H   L A T E N   W A C H T E N

D U S   D A T   G A A T   H E T   H E M   N I E T   W O R D E N

 

V A C C I N S   B E S T A A N   D A A R E N T E G E N   A L   W E L

H I J   G A F   Z E L F S   A A N   D A A R   D E   V O O R K E U R   A A N   T E   G E V E N

 

V A C C I N S   M O E T E N   D U S   C O 2   R E D U C T I E   B E W E R K S T E L L I G E N   ?!?

M A A R   H O E   D A N   ?!?

D E N K   D A A R   M A A R   E E N S   G O E D   O V E R   N A   !!!

 

( d e   e n i g e   m a n i e r   d i e   i k   k a n   b e d e n k e n   i s   d a t

v a c c i n s   d e   w e r e l d b e v o l k i n g   m o e t e n   u i t d u n n e n

e n   d a t   k a n   a l l e e n   a l s   m e n s e n   o n v r u c h t b a a r   w o r d e n

d a n   w e l   s t e r v e n   a a n   h e t   v a c c i n )

 

E R   M O E T   V O L G E N S   B I L L   G A T E S   O O K

E E N   C O 2   B E L A S T I N G   K O M E N

D E   H Y P O C R I E T   S L U I S T  Z E L F   Z I J N   V E R M O G E N

R O N D   D E   W E R E L D   O M   Z O   D E   B E L A S T I N G

T E   K U N N E N   O N T W I J K E N

 

B E L AS T I N G O N T W I J K I N G

I S   I M M E R S   N O G   S T E E D S   N I E T   S T R A F B A A R

 

D U S   W I E   M A G   D I E   C O 2   B E L A S T I N G   R E K E N I N G   B E T A L E N   ?!?

D E N K   D A A R   O O K   M A A R   E E N S   G O E D   O V E R   N A   !!!

 


 

L E I D T   H E T   R E D D E N   V A N   L E V E N S   N I E T   T O T   O V E R P O P U L A T I E   ?

 

N A A R M A T E   W E   D E   B E V O L K I N G   "G E Z O N D E R"   M A K E N

G R O E I T   D E   W E R E L D B E V O L K I N G   A L S   K O O L

E N   D A N   O N T S T A A N   E R   P R O B L E M E N   M E T   D E

V O E D S E L V O O R Z I E N I N G   E N   D E   N A T U U R

E R   O N T S T A A T   E E N   O N H O U D B A R E   S I T U A T I E

A L T H A N S   A L S    W E   B I L L   G A T E S   M O G E N   G E L O V E N

 

I N   E E N   G R A F I E K J E   L A A T   B I L L   G A T E S   Z I E N

D A T   W A N N E E R   D E   G E Z O N D H E I D   "T O E N E E M T"

G E Z I N N E N   B E S L U I T E N   M I N D E R   K I N D E R E N   T E   N E M E N   ?!?

 

O P M E R K I N G :

J E   K U N T   H E T   O O K   A N D E R S   S T E L L E N

 

N A M E L I J K   D A T   H E T   G E B R U I K   V A N

M E D I C I J N E N   E N   V A C C I N S

G E B R U I K E R S   O N V R U C H T B A A R   M A K E N

https://www.visualcapitalist.com/world-population-pyramid-1950-2100/

 

 

T E T A N U S   V A C C I N A T I E S   L E I D D E N   T O T

S T E R I L I T E I T

O N D E R   M E I S J E S

A L D U S   R A I L A   O D I N G A   ( h e a d   n a s a   c o a l i t i o n )

 


 

???   L E U G E N   O F   W A A R H E I D   ???

6 5 0

V A C C I N A T I E   S L A C H T O F F E R S

!!!   W E G G E M O F F E L D   !!!

 


 

G A R D A S I L

B A A R M O E D E R H A L S K A N K E R   V A C C I N A T I E

S L A C H T O F F E R S

 

 

M e e r   d a n   2 4 0   C o l u m b i a a n s e

m e i s j e s   z o u d e n   z i e k   z i j n

g e w o r d e n   d o o r   d e   v a c c i n a t i e

 

P R E S I D E N T

J U A N   M A N U E L   S A N T O S

c l a i m t  d a t   e r   G E E N   b e w i j s

z o u   z i j n   d a t   h e t

v a c c i n   d i e   z i e k t e

z o u   h e b b e n  v e r o o r z a a k t

L E U G E N S

 

 

D o c t o r s   z e g g e n   d a t   h e t

b a a r m o e d e r h a l s k a n k e r   v a c c i n

G a r d a s i l   k a n k e r   z o u   k u n n e n

v o o r k o m e n.

 

D e z e   2   z u s j e s   c l a i m e n

e c h t e r   d a t   h e t

G A R D A S I L   V A C C I N

h e n

O N V R U C H T B A A R

h e e f t   g e m a a k t !

 

 

!!!   P R O P A G A N D A   !!!

K U N N E N   C O V I D - 1 9   V A C C I N S

U N V R U C H T B A A R H E I D   V E R O O R Z A K E N ?

 

F A C T   V E R S U S   F I C T I O N:

 

M E N   C L A I M T   H I E R

D A T   E R   G E E N   I N F O R M A T I E   B E S C H I K B A A R   Z O U   Z I J N

D I E   Z O 'N   C L A I M   Z O U   O N D E R S T E U N E N

E N   V E R V O L G T   D A N   M E T :

"E N   E R   Z O U   O O K   G E E N   R E D E N   Z I J N

W A A R O M   V A C C I N S   O N V R U C H T B A A R H E I D

Z O U D E N   V E R O O R Z A K E N"

 

O P M E R K I N G :

G E E N   R E D E N   ? ! ?

W A A R   S L A A T   D A T   N O U   W E E R   OP   ?!?

E N   D A T   M O E T   D E   B E V O L K I N G   G E R U S T   S T E L L E N   ?!?

 

D I E   V A C C I N S   Z I J N   E R   B I N N E N   E E N   J A A R   D O O R H E E N   G E J A S T

Z I J N   D E R H A L V E   E X P E R I M E N T E E L

 

( d e   r e d e n   w a a r o m   v e e l   p o l i t i c i   z i c h   v o o r a l s n o g

N I E T   z e l f   w i l l e n   l a t e n   v a c c i n e r e n )

 

E R   I S   D U S   S O W I E S O   M A A R   W E I N I G   O V E R   B E K E N D

D E R H A L V E   I S   E R   O O K   G E E N   I N F O R M A T I E

D I E   D E   O N V R U C H T B A A R H E I D S C L A I M   O N D E R U I T   K A N   H A L E N

 

O M   D A N   T O C H   M A A R   K L A K K E L O O S   A A N   T E   N E M E N

D A T   D I E   V A C C I N S   V E I L I G   Z O U D E N   Z I J N

S L A A T   D U S   H E L E M A A L   N E R G E N S   O P

 

H E T   E N I G   J U I S T E   A N T W O O R D   M O E T   D A N   O O K   Z I J N :

"D A T   W E T E N   W E   N O G   N I E T !"

 


 

H E T   C O R O N A   V I R U S   G A A T   N O O I T   M E E R   W E G

A L D U S   D E   "W E T E N S C H A P P E R S"

W E   M O E T E N   E R M E E   L E R E N   L E V E N !

 

O P M E R K I N G :

B E T E K E N D   D A T

D A T   W E   N O O I T   M E E R

U I T   D I E   1   1 / 2   M E T E R   G E V A N G E N I S   K O M E N

E N   D E   R E S T   V A N   O N S   L E V E N

D I E   V E R V L O E K T E   M O N D K A P J E S   M O E T E N   D R A G E N   ?!?

 

H O E   L A N G   D E N K E N   D I E   I M B E C I E L E N   I N   D E N   H A A G

A L L E   W I N K E L S,   S C H O L E N   E N   D E   R E S T

N O G   G E S L O T E N   T E   K U N N E N   H O U D E N   ?!?

 

S T E E D S   M E E R   B E D R I J F S T A K K E N   K L A G E N

D E   N E D E R L A N D S E   S T A A T   A A N

W A N T   H E T   W A T E R   S T A A T   D E   M E E S T E N

A L   T O T   A A N   D E   L I P P E N   !!!

 

D e   N O S   s t e l t   i n   h a a r   v i d e o :

"W e   m e r k e n   a l l e m a a l   d e   g e v o l g e n   v a n   h e t   v i r u s."

 

O P M E R K I N G :

D a t   i s   e e n   V E R K E E R D E   v e r o n d e r s t e l l i n g.

V a n   d e   N e d e r l a n d s e   b e v o l k i n g   h e e f t   9 8 %   h e l e m a a l

G E E N   l a s t   v a n   h e t   v i r u s.

 

W a a r   d i e   9 8 %   W E L   L A S T   v a n   h e e f t

I s   h e t   G E V O E R D E   B E L E I D   v a n   d e   ( R ) O V E R H E I D   !!!

 

H a a r   1   1 / 2   m e t e r   m a a t s c h a p p i j

H a a r   l o c k d o w n s

H a a r   m o n d k a p j e s   p l i c h t

H a a r   a f s l u i t i n g   v a n   h e t   s o c i a l e   u i t g a a n s l e v e n

K r o e g e n,   M u s e a,   R e s t a u r a n t s,   W i n k e l s   e t c.

D e   s t a a t s s c h u l d e n   d i e   d e n   h a a g   o p b o u w t

 

D a t   i s   t o t a a l   i e t s   a n d e r s !

E n   e e n   s t u k   d i c h t e r   b i j   d e   w a a r h e i d 

D a n   e e n   o r d i n a i r   v i r u s j e   o v e r a l   d e   s c h u l d   v a n   t e   g e v e n   !!!

 

P O L I T I C I   ZI J N   L A F A A R D S   E N   M O O R D E N A A R S

Z E   L I E G E N   E N   B E D R I E G E N

H E T   C O R O N A   B E L E I D

   M A A K T  M E E R   S L A C H T O F F E R S

D A N   H E T

C O R O N A   V I R U S

Z E L F

 

D e   N O S   s t e l t   v e r d e r   d a t   e r   G E E N   e e n v o u d i g e   o f   s n e l l e   u i t w e g

Z o u   z i j n   u i t   d e z e   "z e e r   m o e i l i j k e"   s i t u a t i e   ?!?

 

O P M E R K I N G :

Z O   M O E I L I J K   I S   D E   S I T U A T I E   N I E T

E N   E E N   O P L O S S I N G   I S   E R   W E L   !!!

 

!!!   G O O I   H E T   R O E R   O M   !!!

!!!   Z E T   D A T   S C H O R R E M O R R I E   I N   D E N   H A A G   A F   !!!

!!!   G O O I   Z E   D E S N O O D S   I N   D E   G E V A N G E N I S   !!!

 

Z E   H E B B E N   Z O V E E L   M E N S E L I J K   L E E D   V E R O O R Z A A K T

E N   Z O V E E L   S C H A D E   A A N   D E   E C O N O M I E   B E R O K K E N D

D A T   Z E   D I E   S C H U L D   N O O I T   E N   T E   N I M M E R   M E E R

A A N   D E   S A M E N L E V I N G   K U N N E N   A F B E T A L E N

 

G A   T E R U G   N A A R   H E T   O U D E   N O R M A A L

B O U W   N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T   O P

 

W E G   M E T   D I E   B E D R I E G E R S   V A N   H E T   O M T

T I J D   O M   D I E   F A R M A C E U T I S C H E   M A F F I A

A A N   B A N D E N   T E  L E G G E N

 

A L   D I E   D O K T E R S   E N   A N D E R   M E D I S C H   P E R S O N E E L

W I L   I K   H I E R B I J   N O G   E V E N   H E R I N N N E R E N   A A N   H U N   E E D

 

"D E   E E D   V A N   H I P P O C R A T E S"

G I J   Z U L T   G E E N   M E N S E L I J K   L E E D   V E R O O R Z A K E N

 

D E   P R I V A T I S E R I N G   K U N   J E   W A A R S C H I J N L I J K   N I E T   M E E R

T E R U G D R A A I E N   M A A R   J E   K U N T   W E L

G E M E E N S C H A P S B E D R I J V E N -   E N   D I E N S T E N   O P B O U W E N

D I E   D E   G E P R I V A T I S E E R D E   B E D R I J V E N   E N   D I E N S T E N

K A P O T   C O N C U R R E R E N

 

D A A R D O O R   K U N   J E   D E   K O S T E N   V E E L   B E T E R   B E H E E R S E N

E N   F R A U D E   S N E L L E R   O P S P O R E N

 

D I T   B E L E I D   H E E F T   I N M I D D E L S   A A N   1 0 . 0 0 0   M E N S E N

H E T   L E V E N   G E K O S T

A l d u s   d e   v i d e o   v a n   d e   N O S.

R T L n i e u w s   s p r e e k t   z e l f s   v a n   1 5 . 5 0 3   S L A C H T O F F E R S.

27-02-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5216861/een-jaar-corona-dit-zijn-de-cijfers

 

O P M E R K I N G :

D A A R V A N   H A D D E N   E R   N O G   V E E L   I N   L E V E N   K U N N E N   Z I J N

A L S   D E   B E V O L K I N G   D E   K A N S   H A D   G E K R E G E N

O M   O P   N A T U U R L I J K E   W I J Z E

G R O E P S I M M U N I T E I T   O P   T E   B O U W E N   !!!

 

2 0 2 0   H E T   J A A R   V A N   H E T   T E S T E N ,   a l d u s   d e   N O S

 

O P M E R K I N G :

T e s t s   d i e   N I E T   e e n s   k u n n e n   v a s t s t e l l e n

o f   i e m a n d   o p   h e t   m o m e n t   v a n   t e s t e n

B E S M E T   d a n   w e l   B E S M E T T E L I J K   i s   !!!

 

V O L K O M E N   O N G E S C H I K T

V O O R   H E T   D O E L

W A A R V O O R   Z E   G E B R U I K T   W O R D E N

 

H U G O   D E   J O N G E

W I L   S T E E D S   M E E R   S N E L T E S T S   U I T   L A T E N   V O E R E N

E N   D I E   Z I J N   N O T A B E N E

N O G  O N B E T R O U W B A A R D E R

!!!   D A N   D E   P C R - T E S T S   !!!

 

E n f i n...

2 0 2 0   I s   W E L   H E T   J A A R   g e w e e s t   v a n

G I G A N T I S C H E   B E L A S T I N G G E L D   V E R S P I L L I N G E N   !!!

V A N   D I S C R I M I N A T I E  V A N   P A T I Ë N T E N

V A N   G E V A N G E N S C H  A P

V A N   E E N Z A A M H E I D

V A N   Z E L F M O O R D   E N   P O G I N G E N   D A A R T O E

 

!!!   H O U D T   D A T   V O O R   O G E N   A L S   U    G A A T   S T E M M E N   !!!

Z O D R A   D E   V E R K I E Z I N G E N   V O O R B I J   Z I J N

K O M E N   D E   L O C K D O W N S   W E E R    T E R U G

 

I K   S T E M   N I E T

I K   G E E F   M I J N   S T E M   N I E T   A A N

!!!   H Y P O C R I E T E   L E U G E N A C H T I G E   D I C T A T O R S   !!I 

 

P O L I T I C I   W O R D E N   D O O R   H E T   V O L K   B E T A A L D

S T A A N   I N   D I E N S T   V A N   H E T   V O L K

!!!   N I E T   A N D E R S O M   !!!

 

!!!   A L S   I K   Z O   E E N S   K R I T I S C H   K I J K   N A A R   D E   W I J Z E   W A A R O P

D I E   N O S   V I D E O   I S   O P G E B O U W D   M O E T   I K   O N W I L L E K E U R I G D E

D E N K E N   A A N   E E N   V O R M   V A N   H E R S E N S P O E L I N G   !!!

 

H e t   v o l g e n d e   C I T A A T   g e e f t   e e n   i n d r u k   v a n   d e

"K E N N I S"

v a n   d e   m e d i s c h e   w e r e l d :

 

C I T A A T :

"W e   w e t e n   e v e n m i n   H O E V E E L   n e u t r a l i s e r e n d e   a n t i l i c h a m e n

n o d i g   z i j n   v o o r   b e s c h e r m i n g   e n   W E L K E   R O L   a n d e r e

i m m u u n m e c h a n i s m e n   -   n i e t - n e u t r a l i s e r e n d e   a n t i l i c h a m e n   e n

T - c e l l e n   -   s p e l e n",   z e g t   v a c c i n o l o o g   A n k e   H u c k r i e d e."

 

N A   A L   D I E   J A R E N

h e e f t   d e  m e d i s c h e  w e t e n s c h a p  n o g   s t e e d s 

G E E N   F L A U W   I D E E

h o e   h e t

M E N S E L I J K   A F W E E R S Y S T E E M

w e r k t   ?!?

 

A l s   z e   D A A R   w a t   m e e r   o n d e r z o e k   n a a r  h a d d e n   g e d a a n

H a d d e n   z e   w e l l i c h t   W E L   v e i l i g e   e n   w e r k e n d e   v a c c i n s

k u n n e n  o n t w e r p e n   !!!

 

( e v e n   v o o r b i j g a a n d   a a n   d e   v r a a g   o f   h e t   d a n   n o g   w e l   z i n   h e e f t

o m   t i j d   e n   g e l d   i n   v a c c i n s   t e   s t e k e n

i m m e r s   i s    e r   t o t   d e   d a g   v a n d a a g

n o g   s t e e d s   c o n c r e e t  b e w i j s   g e l e v e r d

d a t   v a c c i n s   Ü b e r h a u p t   h e b b e n   g e w e r k t )

 

D e   w e t e n s c h a p   i s   o o k   v e r d e e l d   w a t    v a c c i n    a a n p a s s i n g e n

t e n   g e v o l g e    v a n   v i r u s   m u t a t i e s

 

V i r o l o o g   M A R I E T   F E L T K A M :

"A a n p a s s i n g   v a c c i n s   N I E T   n o d i g !"

 

V i r o l o o g   C E C I L E   V A N   E L S :

"A a n p a s s i n g   v a c c i n s   W E L   n o d i g !"

27-02-2021 https://nos.nl/artikel/2370489-wetenschappers-coronavirus-gaat-niet-meer-weg.html

 


 

E R   Z O U D E N   Z I C H   I N   D E

A F G E L O P E N   W I N T E R P E R I O D E

  N A G E N O E G   G E E N   P A T I Ë N T E N

M E T   G R I E P K L A C H T E N   H E B B E N

G E M E L D .

 

D E   M E E S T E   M E N S E N

L I E T E N   Z I C H   I M M E R S   A L L E E N

O P   C O R O N A   T E S T E N .

 

E N   D E  V E R S C H I J N S E L E N

Z I J N  N A G E N O E G   G E L I J K .

 

D A A R U I T   Z O U D E N   W E   D E   C O N C L U S I E   K U N N E N   T R E K K E N

D A T   M E N S E N   D I E   D O O R   D E   P C R - T E S T

P O S I T I E F   Z I J N   B E V O N D E N   E N   K W A M E N   T E   O V E R L I J D E N

 

W A A R S C H I J N L I J K   S T I E R V E N   A A N

D E  G E V O L G E N   V A N    H E T   G R I E P V I R U S

A A N G E Z I E N   C O R O N A   V I R U S S E N

I N   H E T   V E R L E D E N   A M P E R   S L A C H T O F F E R S   H E B B E N   G E M A  A KT

V O O R   Z O V E R   Z I J   O O K   N I E T   Z I J N   G E S T O R V E N   A A N   O U D E R D O M 

D A N   W E L   A A N   1   OF   ME E R D E R E   O N D E RL I G G E N D E   Z I E K T E S

 

E N   N I E T   T E   V E R G E T E N

D I E   2 5 %   D I E  A A N   E E N    S C H I M M E L   O V E R L E E D

( h e t   i s   a l l e m a a l   t e r u g    t e   v i n d e n

o p   é é n   v a n  m i j n   p a g i n a 's )

 

D A T   W E   F L I N K   W O R D E N   B E S O D E M I E T E R D

Z O U   O N D E R H A N D   T O C H   D U I D E L I J K   G E N O E G   M O E T E N   Z I J N

 


 

D E   ( R ) O V E R H E I D   W I L

Z E L F M O O R D P R E V E N T I E

I N   D E   W ET

V A S T   L A T E N   L EG G E N

 

A C H T E R L I J K E   I M B E C I E L E N

H Y P O C R I E T   B O V E N D I E N

 

D E   B E V O L K I N G   W O R D T   N U

A L W E E R   E E N   J A A R   L A N G

G E G I J Z E L D

 

H E T   S O C I A L E    L E V E N   I S

D R A S T I S C H   A F G E N O M E N

 

B E D R I J V E N   G E R U I N E E R D

 

E N   D A T   A L L E M A A L   V A N W E G E

E EN   S I M P E L   G R I E P V I R U S J E

W A A R   A M P E R   I E M A N D   L A S T

V A N   H E E F T   !!!

 

 

G E E N   W O N D E R

D A T   S T E E D S   M E N S E N

D E P R E S S I E F   W O R D E N  E N

Z E L F M O O R D P O G I N G E N

O N D E R N E M E N.

D A A R   Z A L   Z O 'N

A C H T E R L I J K   W E T J E

N I E T S   A A N   V E R A N D E R E N


 

I K   Z O U   H E T  T W E E S T E D E N   Z I E K E N H U I S   A A N   D E   S C H A N D P A A L

K U N N E N   N A G E L E N   V A N W E G E   H E T   N I E U W S

D A T  Z I J   N A A R   B U I T E N   B R A C H T

 

M A A R   D A T   Z O U   N I E T   E E R L I J K   Z I J N

E R   I S   N A M E L I J K   V E E L   M O E D   V O O R   N O D I G

O M   Z I C H   T E G E N   D E   P O L I T I E K E   M A A T R E G E L E N

U I T  T E   S P R E K E N

 

V A N D A A R   D A T   I K   H E T   T W E E S T E D E N   Z I E K E N H U I S

B I J   D E Z E   E E N   P L U I M   W I L   G E V E N

 

T I J D   D A T   D E   P O L I T I E K   E N   H A A R   Z O G E N A A M D E   A D V I S E U R S

M E T   D E   G E V O L G E N   V A N   H U N   B E L E I D   E N   A D V I E S

W O R D E N   G E C O N F R O N T E E R D

 

D E Z E   P O P P E N K A S T

H E E F T   N U   T O C H   W E L   L A N G   G E N O E G   G E D U U R D

T E R U G   N A A R   N O R M A A L

 


Rutte: 'Einde in zicht, samenleving kan binnenkort open'

CITAAT: "Het is ongelooflijk teleurstellend voor iedereen die al plannen aan het maken was, dat de versoepelingen volgende week niet doorgaan, maar HET EINDE IS IN ZICHT.

Dat zei premier MARK RUTTE tijdens de persconferentie over de aanpak van de coronacrisis."

CITAAT 2: "De versoepelingen van de coronaregels op 21 april zijn vanwege de slechte cijfers nog niet mogelijk omdat ziekenhuizen vol liggen en de besmettingscijfers zijn nog altijd hoog zijn."

 

CITAAT 3: "Er komen PAS NIEUWE VERSOEPELINGEN van de coronaregels als de PIEK VAN DE DERDE CORONAGOLF, waar Nederland nu in zit, VOORBIJ is.

Dat zegt demissionair zorgminister HUGO DE JONGE op de persconferentie over corona."

13-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5225190/corona-coronacrisis-corona-aanpak-kabinet-mark-rutte-hugo-de-jonge

 

Toename coronabesmettingen, drukker op ic dan tijdens tweede golf

 

CITAAT: Na een korte daling van het aantal gemelde coronabesmettingen, is er deze week WEER EEN STIJGING te zien.

Er zijn 51.240 positieve tests geregistreerd.

Een STIJGING van 6 procent, want vorige week waren dat er 48.186.

Ook op de IC'S is nog steeds een TOENAME te zien." 

13-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5225052/rivm-weekcijfers-corona-besmettingen-intensive-care

 WERK IN UITVOERING!!!

Maak een Gratis Website met JouwWeb