K R I T I S C H   N I E U W S

V O O R H E E N

W O R L D   T H E   C H A N G E S

!!!   H E T   V R I J E   I N F O R M A T I E   N E T W E R K   !!!

 

Speciaal in het leven geroepen...

Om de misleiding door politiek en media bloot te leggen.

 

Zo maakt de politiek zich onder meer schuldig aan ...

1. Diefstal in de vorm van woekerbelastingen.

(Inkomstenbelasting, BTW, Belasting over spaartegoeden en belasting over erfenissen, er wordt verdomme TIG keer belasting betaald over HETZELFDE inkomen binnen de familie.)

 

2. De  afbraak van zowat alle sociale voorzieningen...

Die vlak na de 2e wereldoorlog werden opgebouwd door politici die nog enigszins menselijke trekjes vertoonden.

 

Dit in schril contrast...

Met de ijskoude scrupuleuze zakkenvullers van vandaag de dag.

Druk doende zijn met de afbraak van zowat alle sociale voorzieningen...

Waaronder de gezondheidszorg en de ouderenzorg en het pensioen.

13-01-2023 https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/zelfredzame-ouderen-raken-onderkoeld-gewond-na-afbraak-verzorgingsstaat

 

Bijna de helft van de werkenden...

Houdt het niet vol tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Zeker niet nu die de afgelopen jaren steeds verder is verhoogd.

27-03-2024 https://www.bd.nl/economie/bijna-helft-van-werkenden-houdt-het-niet-vol-tot-pensioenleeftijd~a1970cb9/

 

Van "VERZORGINGSSTAAT" naar "PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ" en ZELFREDZAAMHEID.

De meest schandaleuze bezuinigingsvorm van de (r) overheid en de koning ooit in de geschiedenis van de mens.

 

Jong en Oud moet maar voor zichzelf zorgen.

Ondertussen maken regel- en wetgeving van die duivels in Den Haag...

Het iedereen extra zwaar om in deze kapitalistisch dus zakelijk georiënteerde steeds onmenselijker wordende wereld te overleven.

 

Armoede en Criminaliteit zowel als het aantal voedselbanken en 2e keus winkels zijn heden ten dage de grootste stijgers.

 

Het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft is inmiddels gestegen van 1,1 miljoen naar 1,3 miljoen.

 

De (r) overheid meent die gestegen stijging terug te kunnen dringen door de minimumlonen iets te verhogen, wat ik overigens niet realistisch vind.

 

Een paar dubbeltjes erbij op die toch al zo lage salarissen...

Terwijl je alleen al voor voeding euro's meer euro;s kwijt bent.

Om van de belastingen, energie en huur maar te zwijgen.

(De energietoeslag is immers alweer gestopt ondanks dat de energieprijzen nog steeds op een hoog niveau schommelen.)

15-01-2023 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2023/kloofdichters/armoede-nederland.html

 

3. Belastinggeld verkwisting ( lidmaatschap van een falende geldverkwistende Europese Unie, falend allochtonen-,  asielzoekers- en vluchtelingen beleid en onrendabele "investeringen" in en leningen aan het buitenland.

Veel geld verdwijnt in de zakken van corrupte Euro parlementariërs.

 

4. Machtsmisbruik.

Daarbij verwijs ik onder meer naar het corona wanbeleid van 2020.

Een virus dat zonder tussenkomst van de (r) overheid zowel in 2002 alsook in 2012 amper slachtoffers heeft veroorzaakt.

 

Je zou dus kunnen stellen dat het corona beleid van de (r) overheid meer slachtoffers heeft veroorzaakt dan nodig.

 

FEIT: Het beleid heeft in ieder geval meer levensjaren gekost dan wat de (r) overheid claimde te zullen opleveren, en zelfs dat was al bekend voordat de (r) overheid haar coronabeleid doorvoerde.

 

De grootste politieke blunder is echter toch wel privatisering in het kader van globalisering geweest.

Staatsbedrijven- en diensten opgebouwd met het belastinggeld van de burger...

Werden voor een habbekrats verpatst aan buitenlandse "investeringsmaatschappijen".

(De sprinkhanenplaag zoals ik dat in eerdere artikelen heb aangehaald.)

 

De wijze waarop de Nederlandse politiek Nederland steeds afhankelijker maken van het buitenland.

In plaats van meer zelfvoorzienend te worden!

D E   H U I D I G E   P O L I T I C I

Z I J N   S C H O O T H O N D J E S

 V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

Regel- en wetgeving is er de oorzaak van...

Dat de Elite klasse haar vermogens steeds sneller kan vermeerderen...

Terwijl steeds meer gewone burgers de armoede in worden gedreven.

 

Politici menen bovendien dat er een verschil zou zijn...

Tussen belasting ontduiking en Belasting ontwijking.

Een fenomeen waarvan overigens ook alleen de Elite klasse profiteert.

 

Feitelijk is er weinig verschil tussen beide termen.

De belastingdienst wordt in beide gevallen zwaar gedupeerd.

 

Dat belasting ontduiking strafbaar is, lijkt mij logisch.

Belasting ontwijking is frappant genoeg nog steeds niet strafbaar...

Zou dat echter ook moeten zijn.

 

Zeker als je bedenkt dat het gewone volk braaf haar belastingen betaalt.

Terwijl de Elite klasse de mogelijkheid wordt gegeven...

Om haar vermogens de wereld rond te sluizen.

Om maar zo weinig mogelijk belasting te hoeven te betalen.

 

Zodoende parasiteren de kapitalisten op de arbeidersklasse.

De Elite klasse betaalt minder belasting.

Maar maakt wel volledig gebruik van alle voorzieningen.

Die middels het belastinggeld van de arbeidersklasse zijn opgezet.

 

Alleen al wat dat betreft...

Zijn Nederlanders maar een achterlijk volkje.

 

Dictators blijven dictators...

Of die zichzelf heeft benoemd of op "democratische" wijze is gekozen.

Maakt verder geen enkel verschil.

 

Enfin...

H E T

C O R O N A   V I R U S . . .

De dodelijkheid werd (en wordt nu nog steeds) schromelijk overdreven.

De politiek verzocht de bevolking onder valse voorwendsels...

Om zich te laten vaccineren.

 

De politiek schroomde er zelfs niet voor chantage toe te passen...

Opdat gezonde mensen zich met experimentele vaccins lieten inenten.

 

Deze blogsite zal de volgende periode beslaan.

 2 7 - 0 2 - 2 0 2 0   T O T   3 1 - 0 8 - 2 0 2 4

Tenminste...

Voor zover het CORONA BELEID van de ( r ) overheid...

Mij het leven voor die datum niet volledig onmogelijk heeft gemaakt!

D E   M U I L K O R F   P L I C H T !

Het plaatje onder geeft reeds aan dat slechts 2 van de 5 types mondkapjes...

Enigszins bescherming zouden kunnen bieden.

Zouden...

Het is dus niet eens zeker dat die wel beschermen bieden.

 

Beseft u eigenlijk wel dat die 2 muilkorven die mogelijk wel zouden kunnen werken niet eens voor U zijn?

 

Herinnert u zich eigenlijk nog wel...

Dat die duivels in Den haag  zelfgemaakte mondmaskers toestonden?

Die amateuristische muilkorven werken dus al helemaal niet!

 

Als het erop aan komt...

Zijn mondkapjes zelfs schadelijk voor uw gezondheid!

daarom vind ik het op z'n zachtst gezegd merkwaardig...

Dat het gros van de medische wetenschap daar niet over heeft gerept.

M O N D M A S K E R S   O N G E Z O N D

Mondmaskers zijn immers broedplaatsen van bacteriën.

De maskers vangen ook al het stof op en laten zelf ook stofdeeltjes los.

Bij inademing kunnen beiden in uw longen terecht komen...

Met alle gevolgen van dien.

Irritatie van de luchtwegen kan ontstekingen veroorzaken.

L O N G O N T S T E K I N G E N

" L O N G   C O V I D "

Waarom die zogenaamde medisch "specialisten" het nodig vonden...

Om een longontsteking een aparte benaming te geven...

Alleen maar omdat het corona virus er mogelijk ermee gemoeid zou zijn...

Slaat werkelijk nergens op.

Anders dan er mogelijk extra dramatische wending aan toe te geven.

Bangmakerij is ook een vorm van geestelijke mishandeling!

 

Mondkapjes beperken bovendien de zuurstofopname.

Vooral bij ouderen en mensen met ademhalingsproblemen.

Vandaar dat die een uitzonderingsbewijs bij de huisarts mochten halen...

En geen mondkapjes hoefden te dragen in de supermarkt.

R A A R   M A A R   W A A R

De zogenaamd meest kwetsbare groep...

Hoeft zelf geen "beschermende" maatregelen te nemen!!!

 

De meest kwetsbare groep...

Mag dus wel de virusdeeltjes in de lucht inademen...

Die door ventilatiesystemen in de supermarkten worden verspreidt?!?

Bent u zich er van bewust...

Dat er totaal geen logische beredenering zit achter het corona beleid?

01-12-2020 https://www.nu.nl/coronavirus/6093718/de-mondkapjesplicht-is-een-feit-hier-kom-je-niet-meer-in-zonder-mondmasker.html

 

Het beleid was bovendien niet consequent.

Zo werden kerkgangers uitgezonderd van het dragen van een muilkorf.

Terwijl het dragen in zowat alle andere openbare gebouwen verplicht was.

 

De media heeft ook een grote rol gespeeld bij het corona drama.

Gedroeg zich niet neutraal zoals je van de media zou mogen verwachten.

Maar gedroeg zich als een doorgeefluik van politieke propaganda!

 

Je kunt het al zien aan de zogenaamde reacties op websites als Nu.nl

"UITGELICHTE REACTIES"

(van Claudia en Karin iets verder naar onder)

Waren pro mondkapje...

En ronduit vijandig naar mensen die niet meededen.

 

Als ik het voor het zeggen had...

Zou ik al die misleidende propaganda media op laten doeken!

 

De politiek heeft Nederland de Amerikaanse invloedsfeer ingesluisd.

Daarbij wordt de Nederlandse media gecensureerd.

De Elite klasse bepaalt wat je mag lezen of mag schrijven.

 

Websites en Blogsites van mensen met een mening...

Anders dan die van de Elite klasse en haar politieke schoothondjes...

Worden ontoegankelijk gemaakt.

 

Schrijvers belachelijk en monddood gemaakt of zelfs bedreigd.

Dat is helaas de realiteit!

'k Ben dan ook benieuwd hoe lang deze blogsite nog blijft bestaan.

 

Ik verdomde het om en muilkorf te dragen.

'k Moest mijn boodschappen noodgedwongen door m'n moeder ( achteraan in de 70) laten doen, en die vond zo'n muilkorf ook maar niets.

Anders was ik al lang gestorven van de honger.

 

De meeste mensen zijn bang voor de dood...

Zij beseffen niet dat de dood tevens vrijheid brengt.

G E L I J K E   R E C H T E N

E N

G E L I J K E   K A N S E N

Zijn in de huidige kapitalistisch georiënteerde wereld slechts sprookjes.

Vrijheid is een luxe die alleen de Elite Klasse zich kan permiteren.

 

DE REST MAG TOT Z'N DOOD VOOR LOONSLAAF SPELEN.

ONDERTUSSEN VERDAMPEN DE BANKEN VAN DE ELITE KLASSE

DE WAARDE VAN HET GELD STEEDS SNELLER

WAARDOOR U NOG LANGER EN HARDER MOET WERKEN

 

ALLEEN MAAR OMDAT VELEN ONDER U

PERSÉ EEN WONING OF EEN DURE AUTO MOETEN KOPEN.

 

EEN WONING KOPEN IS GEEN KUNST ALS JE GELD KUNT LENEN

MAAR BEZITTEN ZAL MEN DIE WONING NOOIT.

DE JAARLIJKS TERUGKERENDE VASTGOED BELASTING

ONDERHOUD VAN DE WONING

 

'k Mag het waarschijnlijk niet zeggen...

Maar als ik het wel mocht zeggen, zou ik zeggen:

"ZONDER ELITE KLASSE ZOU DE WERELD VEEL BETER AF ZIJN"

Op deze locaties...

Moet voortaan (binnen) een mondkapje worden gedragen

  • Winkels, supermarkten, gemeentehuizen
  • Cafés en restaurants
  • Theaters, dierentuinen en concertzalen
  • Middelbare scholen, hogescholen en universiteiten
  • Stationsgebouwen en luchthavens
  • Bij contactberoepen (zoals kappers, rijscholen en schoonheidsspecialisten)

NU.NL

UITGELICHTE REACTIES

PRO MUILKORF

 

WEG MET NU.NL

EN AL DIE ANDERE MANIPULERENDE BEVOOROORDEELDE

PROPAGANDA VERSPREIDENDE MEDIA!

(De zin dan wel onzin van mondkapjes...

Vindt u zowel op deze pagina alsook op de MONDKAPJES PAGINA.)


2 0 - 0 5 - 2 0 2 4

H U I S A R T S E N

D R U K   D O O R   D E S I N F O R M A T I E

Je zou je moeten afvragen...

Wiens belangen behartigt de huisarts

Die van zijn / haar patiënten...

Of die van de vaccin fabrikanten?

 

Wie ontwikkeld vaccins?

De vaccin fabrikanten natuurlijk!

 

Hoe bepalen vaccin fabrikanten

of hun vaccins veilig zijn?

Dat testen ze op gezonde mensen!

 

Hoe worden onderzoeken uitgevoerd?

Door de vaccin fabrikanten zelf...

Dan wel externe onderzoekscentra

gesubsidieerd door de vaccin

fabrikanten!

 

Wie bepaalt uiteindelijk hoe onderzoeksgegevens moeten worden

geïnterpreteerd?

Wederom de vaccin fabrikanten!

 

Waar halen huisartsen...

hun vaccinatie informatie vandaan?

De vaccin fabrikanten natuurlijk!

 

De vaccin industrie...

Is een miljarden industrie.

Vandaar de volgende vraag: 

Zijn vaccin fabrikanten integer?

Of kijken die niet op een dode meer?

 

FEITEN:

Ze liegen over bijwerkingen.

Ze moffelen onderzoeksresultaten

weg als die hun product schaden.

Ze kopen medisch personeel om...

en wie weet wat nog meer.

 

Men mag derhalve wel aannemen...

Dat ze er ook niet voor schromen

mensen uit de weg te ruimen

die hun lucratieve inkomstenbron

in gevaar kunnen brengen!

RNA & DNA VACCINS

In tegenstelling tot wat de media

beweert, neemt het aantal vaccins

alleen maar toe.

 

De vaccinatiegraad mag dan

afnemen...

Maar er worden ook steeds meer voor consumptie gefokte dieren

gevaccineerd.

De stoffen in die vaccins...

consumeren we dus ook mee.

F E I T E N :

In de afgelopen jaren is het aantal vaccinaties flink toegenomen.

Tegelijkertijd is er ook een flinke stijging te zien van het aantal chronisch zieken.

Is er wellicht een verband?

 

Daar zullen we wel nooit achter

komen, gezien de vaccin fabrikanten

dan wel de gehele farmaceutische

sector inmiddels machtig genoeg is

om elk onderzoek tegen te werken!

 

Ik durf hardop te claimen...

Dat "onderzoek" binnen de volledige

farmaceutische sector

voor het merendeel bestaat uit

speculaties en aannames.

Dus in mindere mate door kennis.


07-02-2024

D E   C O R O N A   E N Q U É T E

Een Parlementaire Enquête

naar de handelswijze van de politiek

inzake het corona beleid

werd een tijd lang tegengewerkt.

https://www.tweedekamer.nl/tcc

Hoewel het er naar uitziet

dat de enquête alsnog plaatsvindt moet ik bekennen dat ik er eigenlijk niet zo veel van verwacht.

DOOFPOT AFFAIRES

Waarbij de betrokken politici

MARK RUTTE en HUGO DE JONGE worden afgeschermd tegen sancties.


24-01-2024

M O G E L I J K   V E R B A N D

L O N G C O V I D

C O R O N A   V A C C I N A T I E

Ruim 2.200 meldingen...

Van long covid klachten!

 

Notabene...

Binnen 20 dagen na vaccinatie

Na een corona vaccinatie!

 

Lareb - CBG - RIVM

Opgezet door de (r) overheid!

Heeft bovendien nauwe banden

met de farmaceutische industrie!

 

Kun je van dit soort organisaties...

Gemotiveerd - Gedegen - Onafhankelijk - Onbevooroordeeld...

Onderzoek verwachten?

https://www.cbg-meb.nl/


06-01-2024

C O R O N A B E L E I D 

O O R Z A A K

P S Y C H I S C H E   S T O R I N G E N

Z E L F V E R W O N D I N G

Z E L F M O O R D

O N D E R   J O N G E R E N !

Vooralsnog...

Buiten beschouwing gelaten

Dat het corona beleid

Met haar lockdowns in plaats van

Levensjaren op te brengen

Juist meer levensjaren heeft gekost!

 

LET WEL...

Dit is inmiddels een vaststaand...

FEIT!

 

Politiek en media

Maakten zich verder schuldig aan

Misleiding!

Emotionele chantage!

Onnodig paniek zaaien!

 

Om burgers er toe te bewegen

Zich te laten vaccineren

Met experimentele vaccins!

 

Slechts 20% van de bevolking...

Gaf GEEN gehoor...

Aan MISLEIDENDE informatie

Vanuit de MEDIA, dan wel de

EMOTIONELE  CHANTAGE

praktijken vanuit de politiek...

Om zich te laten INJECTEREN

met EXPERIMENTELE vaccins!


23-06-2023

P O L I T I E K   M A N I P U L E E R T

L I E G T   -   B E D R I E G T   -   C H A N T E E R T

B U R G E R   B L IJ F T   E R O P   S T E M M E N !

 

De politiek...

Heeft uiteindelijk schoorvoetend...

Het corona virus gelijk moeten stellen aan het influenza virus!

 

De politiek...

Wist voordat zij haar corona beleid ten uitvoer bracht...

Dat het corona beleid meer levensjaren zou kosten dan opbrengen.

 

WAAROM

Wordt de politiek niet op haar fouten afgerekend?

 

WAAROM

Blijft u op die duivelse politici stemmen?

 

Het SGP (Sociaal Cultureel Planbureau)opgericht in 1973

Wat frappant genoeg zelf een onderdeel vormt van de (R) overheid...

Adviseerde de (R) overheid nog om sceptische burgers serieus te nemen.

Denk nou maar niet dat die maniakken in Den Haag...

Dat advies ter harte zullen nemen.

https://www.scp.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/sociaal-en-cultureel-planbureau-scp

 

Eerste publicatie:

"Op weg naar een empathische en veerkrachtige (r) overheid."

E M P A T I S C H

Oftewel je kunnen inleven in een ander.

Is een eigenschap die je slechts bij weinig politici terug zult vinden.

 

De politiek speelt het liefst alle partijen tegen elkaar uit.

En terwijl iedereen met elkaar ligt te rollebollen...

Wordt de bevolking door de media met dat schouwspel geconfronteerd.

Zijnde een toneelstukje waarmee de politiek de burger afleidt

Van de eigenlijke agenda van de politiek.

 

Het SCP claimt te willen dat de (r) overheid beter naar haar sceptische burgers toe communiceert.

 

Waarom krijg ik daarbij het gevoel...

Dat het SCP juist NIET bedoelt...

Dat de (r) overheid haar sceptische burgers serieus moet nemen?

 

Maar dat de (r) overheid beter haar best moet doen...

Om die 20% dwarsliggers over te halen.

 

Zich te onderwerpen...

Aan een beleid dat geheel onnodig was.

Zeker als je kijkt naar eerdere corona uitbraken SARS 2002 en MERS 2012.

Beiden virussen veroorzaakten wereldwijd nog geen 800 slachtoffers.

 

De draconische maatregelen die de politiek in 2020 nam...

Hebben onnodig veel extra slachtoffers gemaakt.

 

Burgers werden emotioneel gechanteerd...

Om zich te laten vaccineren met experimentele vaccins.

De leugen dat je het voor een ander zou doen.

 

Terwijl eigenlijk allang bekend was...

Dat je ondanks dat je gevaccineerd bent, je toch anderen kunt besmetten.

Vaccins geen besmettingen kunnen voorkomen.

 

Feitelijk valt niet eens concreet te bewijzen...

Dat vaccins überhaupt bescherming bieden tegen virussen.

 

Enfin...

Het corona beleid met haar lockdowns...

Berokkende bovendien bij een deel van de bevolking geestelijke schade.

 

Uiteindelijk...

Werd het corona virus gelijkgesteld aan het influenza virus.

Je moet er maar mee leren leven...

Was de uiteindelijke boodschap van die dombo's in Den Haag.

O V E R B O D I G   C O R O N A   B E L E I D

Als die politieke lamzakken in Den Haag...

Zich een beetje in eerdere corona virussen hadden verdiept...

En ook maar een greintje verstand hadden gehad...

Hadden ze geweten dat hun bedrog gemakkelijk is aan te tonen.

 

Dat de politiek en de media de dodelijkheid van het corona virus flink hebben opgeblzze de boel besodemo=ieterdendie flauwekul waarschijnlijk

 

Als ze zelf ook maar een beetjeSimpelweg afgaande van het verloop van eerdere corona virussen...

SARS_COV_1 ( 2002 ) en MERS ( 2012 )!

 

Men mag er dus van uit gaan...

Dat de (r) overheid er bewust voor heeft gekozen...

Om bepaalde details te verzwijgen.

En liet het aan de globale media over om van een mug een olifant te maken!

https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2023/06/23/scp-belangrijk-dat-de-overheid-met-sceptische-burgers-in-gesprek-blijft

De Media en de Politiek zijn NIET te vertrouwen!

In het verleden niet, in het heden niet, en in de toekomst niet!

 


31-05-2023

F L I N K E   S T I J G I N G

G E H E U G E N   S T O O R N I S S E N

40% Stijging in de leeftijdsklasse 45-74 jaar

18% Stijging in de leeftijdsklasse 25-44 jaar

 

De eerste voor de hand liggende vragen die men zich moet stellen zijn:

 

Vraag 1. "Wordt het geheugenverlies veroorzaakt door het corona virus..."

Hetgeen ik eigenlijk niet verwacht...

Omdat deze symptomen niet passen bij eerdere corona virussen.

 

Vraag 2. "Wordt het geheugenverlies veroorzaakt door corona vaccinaties?"

De vaccins werden immers...

Binnen 1 1/2 jaar getest, goedgekeurd en op de markt gebracht.

Een proces dat normalerwijze 10-15 jaar in beslag neemt!

 

En dan nog...

Valt nooit en te nimmer te bewijzen...

Of die vaccins überhaupt werken!

 

Dit soort claims zijn dus niets meer dan pure...

 AANNAMES EN SPECULATIES

Die desalniettemin onnodig slachtoffers maken.

 

Men had bovendien uitgaande van eerdere corona virus uitbraken...

SARS-COV-1 ( 2002 ) en MERS ( 2012 )

Kunnen weten...

Dat corona virussen in het verleden amper slachtoffers hebben gemaakt.

SARS 2002 774 slachtoffers!

VERSUS

 MERS 2012 640 slachtoffers!

https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

Het dodental voor SARS 2020...

Is dan ook naar alle waarschijnlijk schromelijk overdreven.

 

Daarbij rijst de vraag of men dat bewust heeft gedaan.

Om de bevolking ertoe te bewegen zich te laten vaccineren.

De farmaceutische maffia heeft er in ieder geval flink aan verdiend!

 

De politiek heeft bovendien zelfs toegegeven...

Dat het eigenlijk om een gehoorzaamheidstest zou handelen.

Een gehoorzaamheidstest waarbij onnodig veel slachtoffers zijn gevallen!

 

Het gaat hier om het woordje...

BEWUST

Want dan handelt het om een misdaad tegen de mensheid!

 

We hebben dan te maken met...

De farmaceutische en politieke leugen dat een vaccin zou beschermen.

Politieke chantage met een valse claim...

Dat vaccinatie niet alleen jezelf, maar ook anderen zou beschermen.

 

Vaccins waarbij...

Ondanks de claims van de Farmacie, (R) overheid en de Globale media...

Dat deze veilig zouden zijn.

 

Steeds meer bijwerkingen aan het licht kwamen.

Sommige bijwerkingen waren zelfs zodanig ernstig van aard...

Dat veel vaccinatie slachtoffers geen normaal leven meer kunnen leiden!

 

Heeft u dat ook gelezen?

 

Onderzoekers vinden dat geheugenstoornissen passen...

Bij de kennis over de gevolgen van de pandemie ?!?

 

Willen zowaar het corona virus de schuld geven van geheugenstoornissen ?!?

Zodoende de aandacht afleiden van de mogelijkheid...

Dat vaccinaties de oorzaak zouden kunnen zijn!

 

Voor zover ik weet...

Zijn er tot nu toe nog steeds geen meldingen geweest...

Van corona virussen die hersenontstekingen zouden hebben veroorzaakt.

 

De wetenschap heeft volgens mij ook niets geleerd...

Van eerdere corona epidemieën.

 

Hoe lang is de farmaceutische industrie al niet bezig...

Met de ontwikkeling van een vaccin tegen een simpel influenza griepvirus?

 

Steeds meer mensen nemen de griepprik niet meer...

Omdat ze van die griepprik al ziek worden!

 


11-03-3023

C O R O N A   B E L E I D

T O C H

B E S O D E M I E T E R I J !

De ( r ) overheid gaf het eigenlijk zelf eerder ook al toe!

Het corona beleid was eigenlijk een gehoorzaamheidsexperiment.

( Een experiment dat mensenlevens heeft geëist wel te verstaan ! )

 

Het OMT ( Outbreak Management Team ) meent...

Dat nu iedereen inmiddels immuniteit heeft opgebouwd...

 

( Op NATUURLIJKE WIJZE opgebouwde IMMUNITEIT wel te verstaan! )

 

Of vaccins die er binnen een jaar doorheen zijn gedrukt.

Terwijl daar normaal zo'n 10 - 15 jaar aan onderzoek vooraf gaat...

Ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan die immuniteit...

Valt immers NOOIT te bewijzen!

 

Enfin...

Het corona virus...

SARS-COV-2

 

Werd uiteindelijk door het OMT vanwege het feit...

Dat corona virussen net als alle tot dusver bekende influenza virussen...

Vaak luchtweg infecties tot gevolg hebben.

 

Maar eigenlijk ook alleen maar bij mensen...

Die reeds over een verzwakt immuunsysteem beschikken

( Dus voornamelijk ouderen! )

 

Een FEIT...

Dat overigens al veel eerder bekend was!

 

( Zeker al vanaf SARS-COV-1 uit 2002 ! )

C O R O N A   V I R U S S E N . . .

S A R S - C O V - 1   ( 2 0 0 2 )

M E R S   ( 2 0 1 2 )

Hebben wereldwijd amper slachtoffers gemaakt.

( Dit is allemaal terug te vinden op mijn corona pagina's...

 

Mocht u mij niet geloven...

Daag ik u uit om die informatie zelf op het internet te zoeken! )

 

Enfin...

SARS-COV-2 ( 2020 )

Werd uiteindelijk ook door het OMT tot de griep virussen gerekend!

 

Het heeft voor mij dan ook geen enkele zin meer...

Om het corona gebeuren nog langer te volgen!

 

MILJARDEN WEGGEGOOID BELASTINGGELD

WIE WEET HOEVEEL MILJOENEN ER BOVENDIEN ZIJN VERDWENEN

 

BURGERS ONNODIG BLOOTGESTELD AAN EXPERIMENTELE VACCINS

SLACHTOFFERS VAN BIJWERKINGEN

 

OOK TOEKOMSTIGE GENERATIES DUPE EXPERIMENTEN

( R ) O VERHEID EN FARMACIE

 

NIEUWE ZIEKTES

DIE HET IMMUUNSYSTEEM AANVALLEN

 

CORONA BELEID MAAKT ZELF OOK ONNODIG SLACHTOFFERS

UITGESTELDE DIAGNOSES EN OPERATIES

ZELFMOORDEN

E E N   A N D E R E   C O N C L U S I E

Die we uit dit corona gebeuren kunnen trekken...

Is dat slechts 20% van de wereldbevolking.

 

En wel die 20%...

Die zich NIET liet vaccineren dan wel muilkorven.

Omdat zij zich kritisch opstelden / hun gezonde verstand gebruikten...

 

Maakt de meeste kans.

Om datgene wat zich in de komende jaren zal gaan afspelen...

Te overleven!

 

Desalniettemin zal het leven...

Voor die overlevenden vanaf die tijd een stuk onaangenamer worden.

 

Zeker bij een nucleaire vergelding...

Als antwoord op een Amerikaans- Europese invasie in Rusland.

Vanwege de veronderstelling...

Dat Rusland zodanig verzwakt zou zijn door de oorlog in Oekraïne.

 

( Deze oorlog is feitelijk uitgelokt door de VS en haar NAVO

Beiden hebben namelijk hun belofte gebroken om NIET verder richting Rusland uit te breiden!

Daarbij Rusland geïsoleerd van de buitenwereld! )

 

Enfin...

In de veronderstelling dat Rusland door de oorlog zodanig is verzwakt...

Menen die mogelijk dat het nu een gunstige tijd zou zijn...

Om Putin uit de weg te ruimen...

Vervangen door een pro-Amerikaanse dan wel pro-Europese marionet!

 

De mensheid wacht overigens nog veel meer uitdagingen...

N A N O - T E C H N O L O G I E

Vaccins met microscopisch kleine robotjes...

Die zogenaamd mensenlevens moeten redden.

Denk aan het vernietigen dan wel isoleren en afvoeren van kankercellen!

 

Eenmaal in het lichaam...

Is het voor een programmeur uitermate simpel...

Die nano-robotjes zodanig te programmeren dat ze iemand doden!

 

Michael Yeadon:

CORONA BESODEMIETERIJ

Veel corona slachtoffers stierven aan onderliggende ziektes!

 

Het werkelijke sterftecijfer van covid-19...

Is gelijk aan dat van een influenza griep virus!

 

11-09-2020

TELEGRAAF: Positief getest maar toch geen corona!

Het betreft zo'n 15 procent foute diagnoses!

https://www.trouw.nl/zorg/positief-getest-maar-toch-geen-corona-hoe-erg-is-dat~b53769fe/

10-03-2021

Zieke vrouw test zich 4x

De eerste 3x waren negatief, de 4ed keer was positief.

Dat is zelfs een foutmarge van 75%.

https://www.postcovidnl.nl/gesprek/toch-corona-ondanks-negatieve-testen

 

12-11-2020

VOLKSKRANT: ggd corona software HPZone ongeschikt voor besmettingscijfers tijdens corona pandemie.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-software-ggd-is-niet-geschikt-voor-gebruik-tijdens-een-pandemie~b62babf8/

 


Z I N L O Z E   M O N D K A P J E S

Hoe zinloos...

Merkt u vanzelf wanneer er een echt dodelijk virus rondwaart!

 

Virussen zijn zo microscopisch klein...

Dat ze met gemak...

Door de poriën van de mondmaskers dringen!

 

Bovendien sluiten de meeste mondkapjes slecht af.

Dat is vooral te zien wanneer men uitademt!

 

Dankzij de politiek...

Kan NIEMAND meer boodschappen doen...

Wanneer men niet zo'n zinloze muilkorf draagt!

 

Het mondkapje heeft geen enkele toegevoegde waarde

Aldus de eerste uitspraken zowel van het OMT...

Alsook van Hugo de Jonge als minister van volksgezondheid!

 

Een beleid dat uitgevoerd werd...

Aan de hand van " adviezen " van zogenaamde "experts "

 

" Deskundigen " die in de regel uit gaan van aannames en speculaties...

In plaats van gedegen wetenschappelijk onderzoek!

 

Discriminatie en uitsluiting...

Van tenminste 20 % van de bevolking, vanwege een virusje...

Waar ruim 98 procent van de bevolking sowieso...

Amper tot geen last ondervindt!

 

Staat gelijk aan leven binnen een...

F A S C I S T I S C H E   D I C T A T U U R !

Daar pas ik voor!

 

Diegenen onder u...

Die eveneens het leven onmogelijk wordt gemaakt...

Door die duivelse ( r ) overheid...

Wens ik verder veel geluk!

 

Wat betreft de rest van de bevolking...

Kan ik alleen maar hopen dat u eerdaags tot bezinning komt...

Vooraleer het te laat is!

 

Het vertrouwen in de politiek ( zo'n 80 % ...

Met name in premier Mark Rutte ( 4,5 van 10 )...

Is inmiddels naar een nieuw dieptepunt gezakt.

Politici worden steeds vaker bedreigt!

 

Geen wonder want de politiek faalt op alle fronten...

Asielbeleid - Arbeidsmarkt - Gezondheidszorg - Woningmarkt

Stijgende armoede en criminaliteit!

 

20-09-2022 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5334329/onderzoek-vertrouwen-tevredenheid-premier-rutte-kabinet

Het beleid is vergelijkbaar met een sneeuwbal...

Die van een besneeuwde helling afrolt...

De problemen worden steeds verder naar de volgende generaties geschoven

Terwijl er steeds meer problemen bijkomen!

 

Het is onbegrijpelijk...

Dat het gros van de bevolking...

Nog steeds...

Op dat soort onbekwame imbecielen blijft stemmen!

S T A P J E   V O O R   S T A P J E

N A A R   D E   C O R O N A   W A A R H E I D

 

T I P

1 9 - 0 1 - 2 0 2 2

P R I O R   C O V I D   I N F E C T I O N

M O R E   P R O T E C T I V E

T H A N

V A C C I N A T I O N

D U R I N G   D E L T A   S U R G E

 > > > U . S .   S T U D Y < < <

CITAAT: "Mensen die EERDER BESMET waren met COVID-19 waren BETER BESCHERMD tegen de Delta-variant...

DAN diegenen die alleen waren GEVACCINEERD

Hetgeen suggereert dat NATUURLIJKE IMMUNITEIT...

Beter bescherming bood dan vaccins tegen die variant...

Aldus de gezondheidsfunctionarissen van Californië en New York op woensdag."

 

De DELTA corona " mutatie " zou volgens de claims het gevaarlijkst zijn!

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/

Laat dit even tot u doordringen...

 

Uit deze Amerikaanse studie blijkt dus..

Dat natuurlijk opgebouwde immuniteit...

Beter zou beschermen tegen de  " dodelijke " Delta mutatie...

Dan vaccins!

 

De rest van het artikel is verder niet van belang.

Het is slechts een kwestie van tijd...

Vooraleer ook die VALSE CLAIMS worden ontmaskerd!

 

( Zie ook de corona en vaccinatie kamervragen in .pdf formaat

Van de FvD ( link onder ))

Evenals de antwoorden van Hugo de JongeE

U wordt er beslits wijzer van!

> > > 15-11-2021 CORONA KAMERVRAGEN FVD < < <

 

Enfin...

Laten al die ( r ) overheden nou een beleid voeren...

Waardoor de natuurlijke opbouw van immuniteit juist wordt verhindert?!?

 

U weet wel...

A F S T A N D   H O U D E N

1 1/2 meter afstand houden

D E S I N F E C T I E M I D D E L E N

Het desinfecteren van winkelwagentjes...

Heeft namelijk geen enkele zin...

Als je beseft...

Dat men ook koelcellen opent en producten en geld aanraakt.

 

Bovendien...

Doden desinfectie middelen ook de goede bacteriën op je lichaam

Zijnde de eerste afweer mechanismen van het lichaam...

Tegen lichaamsvreemde bacteriën, virussen etc.!

Je moet zo'n desinfecteermiddel ook niet in je ogen wrijven )

A V O N D K L O K

( Maatregel die we eigenlijk alleen kennen uit oorlogstijd )

L O C K D O W N

( Zijnde een maatregel die de economie om zeep helpt...

De werkloosheid aanwakkert...

Product- en voedselprijzen opdrijft! )

M O N D K A P J E S P L I C H T

( Maatregel die schijnveiligheid creëert

Ademhalingsproblemen kan veroorzaken

Inademing van stof en bacteriën die zich in het mondkapje verzamelen

is sowieso zeer ongezond! )

T H U I S   B L I J F   A D V I E S

Opgesloten in de woning zodat de muren op je afkomen...

Zijnde een maatregel...

Die frustratie, stress en psychische klachten veroorzaakt!

W I N K E L S L U I T I N G

Geen boodschappen meer kunnen doen.

Terwijl de kleding slijt...

De elektrische apparaten mankementen krijgen!

Etc.

S T E M M E N

" D E M O C R A T I S C H E "

V E R K I E Z I N G E N

Wie stemt...

Geeft eigenlijk z'n macht uithanden!

En wel aan personen dan wel partijen die claimen...

Voor hetzelfde te staan als diegenen waaraan zij hun stem te danken hebben!

Personen en partijen die er vaak een eigen agenda op na houden!

En net zo snel van standpunt wisselen...

Wanneer men denkt dat zo meer stemmen te krijgen!

 

In de lop der jaren heb echter ondervonden...

Hoe verraderlijk de politiek kan zijn!

V O L K S V E R L A K K E R I J

Wim Kok ( PvdA) is daar ook vandaag de dag nog het beste voorbeeld van!

Van vakbondsleider...

Iemand die werknemers beschermt tegen exploitatie door werkgevers...

Naar premier...

Iemand die werkgevers de vrijheid geeft werknemers uit te buiten!

 

De regeringsperiode...

Ten tijde van de zogeheten paarse kabinetten!

G E L D   -   M A C H T   -   C O R R U P T I E

Normen en waarden...

Moeten het daarbij vaak ontgelden!

G L U I P E R I G E

P O L I T I E K E   S P E L L E T J E S

Al die andere partijen zijn al net zo erg...

Zo niet erger!

 

D'66

Spant wat gluiperigheid toch wel de kroon!

Stemde eerst haar eigen raadgevend referendum weg...

In plaats van te pleiten voor en bindend referendum!

Alleen maar omdat de bevolking anders stemde...

Dan datgene wat de politiek voor ogen had!

D E

O M G E K E E R D E   W E R E L D

D66 zijnde tevens de partij die de donorcodicil

( Geen donor tenzij men specifiek aangeeft donor te willen worden )

 

In een donorwet veranderde...

( Automatisch donor tenzij men specifiek aangeeft geen donor te willen zijn )

 

Zodoende een systeem met

VRIJWILLIGE KEUS...

Veranderde in een systeem gebaseerd op

GEDWONGEN KEUS!

 

D66

Is tevens de partij die seksueel overschrijdend gedrag van haar leden

in de doofpot probeerde te houden!

Uiteindelijk...

Werden de slachtoffers toch financieel gecompenseerd!

F U C K   D E   P O L I T I E K !

Die duivelse politici zijn ook van mening...

Dat regels en wetten die zij opstellen...

Alleen voor het domme volk gelden en niet voor henzelf...

 

Regels en Wetten...

Die bovendien een veelvoud aan uitzonderingen bevatten!

 

Enfin...

Het corona beleid is nog maar het begin!

 

Wanneer komt bij u het besef dat de huidige schulden economie

Vroeg of laat...

Alleen maar kan resulteren in slavernij?

Toenemende armoede met toenemende criminaliteit tot gevolg?

 

Maar dat is vanaf...

01-05-2023

Niet meer mijn zorg!

 

5 Jaar lang...

Heb ik die waanzinnige politiek nog getolereerd...

Nadat mijn vrouw kwam te overlijden.

Hopend op een wonder / revolutie vanuit de bevolking.

 

( In die tijd heb ik mijn ouders ( 82 en 85 ) zoveel mogelijk geholpen...

Ons pa is binnen een jaar in zo'n kapot bezuinigd  "verpleeghuis" overleden.

Platgespoten met anti psychotische-, kalmerings-, slaap middelen

Om hem rustig te houden...

 

Zeker toen de ( r ) overheid besloot lockdowns in te voeren

Voor een simpel griepachtig corona virusje...

Een virusje dat in het verleden amper slachtoffers heeft gemaakt.

Daarbij van z'n familie weggehouden! )

 

Ik houdt het in deze hypocriete wereld verder voor gezien!

Naar de duivel met die politici...

En al die malloten die hun beleid blijven steunen.

Jullie verdienen waar jullie op stemmen!

H E T   C O R O N A   V E R H A A L

" B E G I N T "

In dit geval...

 V A L T

meteen al met de

C O R O N A   T E S T S

Die zijn namelijk totaal ongeschikt...

Om er besmettelijkheid mee aan te tonen!

C O R O N A   T E S T S

Kunnen enkel en alleen...

V I R U S   R N A

Aantonen...

En dat is alles!

Bovendien hebben die tests een aanzienlijke foutmarge!

 

Positief getest...

En toch negatief zijn!

Voor niets in quarantaine opgesloten!

 

Negatief getest...

En toch positief zijn!

Zodoende nieuwe besmettingshaarden veroorzakend!

Maar dat is bij dit virus helemaal niet zo erg !

H E R S T E L -   T E S T -   V A C C I N A T I E -

" B E W I J Z E N "

Stellen ook al helemaal niets voor!

 

Herstelde mensen kunnen wederom besmet raken...

Zodoende nog steeds anderen besmetten!

 

Mensen die NEGATIEF op virus RNA getest zijn...

Kunnen toch positief zijn!

Zodoende  ook nog steeds anderen besmetten!

 

Mensen die gevaccineerd zijn...

Kunnen zelfs nog steeds besmet raken!

Zodoende ook nog steeds anderen besmetten!

 

Derhalve zijn

Q R - C O D E S

En

A P S

Waaronder

 1 G   -   2 G   -   3 G

Net zo waardeloos als bovengenoemde...

"B E W I J Z E N "

 

Wanneer dringt dat eindelijk eens tot uw schedel door?

Is het zo moeilijk te accepteren...

Dat u door die duivels in Den Haag wordt besodemieterd?

 

Of heeft u er soms moeite mee...

Dat u in die flauwekul bent getrapt?

Bang om voor dom uitgemaakt te worden?

 

D O M

Bent u echter pas...

Wanneer u het tegen beter weten in vertikt...

Uw gezonde verstand te gebruiken!

S M A R T P H O N E S

M E T   C O R O N A   A P P S

Hebben ook helemaal geen enkele zin.

Niet iedereen heeft een smartphone!

Ik ook niet!

Ik erger me zelfs aan al die mensen...

Die de godganse dag met zo'n pokkending zitten te spelen...

Onbewust van wat zich om hen heen afspeelt!

 

Verder is niet iedereen bereid...

Een corona app te downloaden dan wel in gebruik te nemen!

Desalniettemin is dat wel een vereiste...

Wil zo'n app überhaupt kunnen functioneren!

B I G   B R O T H E R

W I E   K E N T   D I E   T E R M   N O G   N I E T ?

Zo'n corona app is echter wel uitermate geschikt...

Om na te kunnen gaan waar iemand op een bepaald tijdstip is geweest!

Wie zich op dat tijdstip in de buurt ophield...

Met wie men mogelijk mondeling contact heeft gehad!

 

Mogelijk...

Want zo'n app kan momenteel nog niet onderscheiden...

Of zich al dan niet een obstakel tussen de betrokken personen bevond!

( Denk daarbij aan muur of andere vorm van afscheiding  )

Althans...

" NOG NIET "

L O C K D O W N S   W E R K E N   N I E T !

Zeker als we naar de ons omringende landen kijken...

Die een veel strengere lockdown hanteerden!

 

Ook daar zagen we het aantal besmettingen...

Ahum...

Aantal positieve testuitslagen...

Ondanks een steeds hogere vaccinatiegraad...

Steeds hogere toppen in de grafieken maakten!

 

Nou moet ik daar wel bij zeggen dat naarmate er meer getest wordt...

Er ook meer positieve testuitslagen worden gegeneerd.

En daar zitten dan ook meer valse testuitslagen bij!

 

Dat geldt overigens ook voor het aantal gevaccineerden.

Hoe meer mensen zijn gevaccineerd...

Moe meer positieve test uitslagen er worden gegenereerd!

 

Immers...

In die vaccins zitten RNA sporen van het virus...

Anders weet het immuunsysteem immers niet...

Welke antistoffen er aangemaakt moeten worden om het virus te bestrijden!

 

Groot-Brittannië oftewel het Verenigd Koninkrijk

Heeft het inmiddels al begrepen...

GEEN lockdown meer!

GEEN mondkapjesplicht meer!

GEEN corona-apps meer!

 

Al die flauwekul maatregelen hebben het corona virus

NIET

Tegen kunnen houden, zelfs vaccinaties niet!

I S R A Ë L

Is één van de landen waarvan wordt geclaimd...

Dat die een hoge vaccinatiegraad zouden hebben!

Doch ook daar werd een explosieve stijging geconstateerd van het aantal...

" B E S M E T T I N G E N "

Ahum...

" P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N "

https://nos.nl/artikel/2394501-israel-zet-vol-in-op-derde-prik-na-explosieve-stijging-besmettingen

Wanneer gaan we onderhand weer eens normaal doen?

 

Ik vraag dat expliciet aan u...

Want als we dat van de politiek af laten hangen...

Kamt daar waarschijnlijk niets van terecht!

Die hobbelen in de regel steeds weer achter de feiten aan!

 

Dus hoe lang...

Laat u die duivels nog hun gang gaan?

L I E V E R   C O R O N A   D A N   E EN   S P U I T

Naarmate het coronabeleid langer blijft aanhouden...

Worden miljoenen burgers, jong en oud...

Steeds depressiever!

Het aantal zelfmoorden dan wel pogingen daartoe...

Neemt ook na 2 jaar nog schrikbarend toe!

 

Hoewel het politiek beleid de burgerbevolking daartoe aanzet...

Is iedereen die het beleid gedoogt medeplichtig!

 

Enfin...

Ik moest overigens toch wel even lachen...

Toen ik het volgende artikel las!

https://nos.nl/artikel/2406287-opzettelijk-besmet-met-corona-mensen-gaan-op-zoek-naar-sluiproutes

Een artikel over...

B E S M E T T I N G S   F E E S T J E S

Bijeenkomsten...

Waar mensen zich opzettelijk laten besmetten met het corona virus...

Zijnde een uitzonderlijk creatieve manier om aan zo'n...

Nietszeggend...

H E R S T E L   B E W I J S

Te kunnen komen!

 

Het laat tevens zien hoe belachelijk die corona maatregelen zijn!

Ons ma ( 82 ) heeft zich net zoals ik ( 60 ) NIET laten vaccineren...

Ze leeft nog steeds en zonder longklachten!

 

Het is ronduit smerig hoe de politiek te werk is gegaan...

Door haar burgers ronduit te...

M A N I P U L  E R E N

B E D R I E G E N   -   C H A N T E R E N

Zich te laten vaccineren met EXPERIMENTELE vaccins...

Waarvan een aantal gebaseerd op DNA technieken...

Terwijl men tevoren al wist dat...

R U I M

9 8 %

V A N   D E   B E V O L K I N G

Sowieso amper tot geen last van die corona virussen zou krijgen!

 

Maar WEL een reële kans dat vaccinaties BIJWERKINGEN vertonen...

Waarvan er een aantal ZEER ERNSTIG kunnen zijn!

 

De medische wetenschap...

Is er tot op de dag van vandaag nog steeds NIET in geslaagd...

Een middel ( pil dan wel vaccin ) uit te vinden...

Om ook maar één van de vele influenza griep virussen uit te roeien!

 

Maar ze zouden WEL een middel ( pil dan wel vaccin )  hebben...

Om corona griep virussen uit te roeien?!?

Laat u NIETS wijs maken...

 

Bovendien valt nooit en te nimmer te bewijzen...

Dat vaccins...

Het ziekteverloop van die verzonnen ziektebeelden...

Milder zouden laten verlopen!

 

Het handelt enkel en alleen om...

A A N N A M E S   en   S P E C U L A T I E S

Zonder wetenschappelijke onderbouwing!

 

Enfin...

Gelukkig zijn er ook mensen...

20%

Die hun gezond verstand WEL gebruiken.

 

Mensen die zich NIET zo gemakkelijk laten...

INTIMIDEREN en MANIPULEREN!

Zelfs wanneer ze worden...

GEDISCRIMINEERD en BUITEN GESLOTEN van de SS AMEN LEVING!

Door die duivels in Den haag!

 

Bovendien niet zo bang uitgevallen...

C U L T U U R   V A N   D E   A N G S T

Annemiek van der Eijk ( Arts bioloog Erasmus MC )

Meent dat de angst voor vaccinaties dient te worden weggenomen!

 

Ik ben echter een andere mening toegedaan...

De angst voor besmetting dient te worden weggenomen!

In ieder geval wat betreft het corona virus!

 

Anders komen we...

Voor zover niemand heeft begrepen waar het werkelijk om gaat...

N O O I T   M E E R   T E R U G

N A A R   H E T

O U D E

N O R M A A L ! ! !

Ik verzeker u dat het corona beleid dat de politiek voert...

NIETS

Maar dan ook werkelijk

NIETS

Met gezondheid heeft te maken!

 

Het beleid is zelfs schadelijk voor de gezondheid!

 

Wat ik al helemaal niet begrijp...

Is dat zelfs in corona tijd nog steeds voor 100-en miljoenen wordt...

B E Z U I N I G D

Op zowel de...

Gezondheidszorg alsook op de ouderenzorg!

 

En dat terwijl bekend is dat er in de nabije toekomst...

Alleen maar meer ouderen bij komen!

 

Ondertussen wordt voor miljarden aan belasting geld verspilt aan...

N U T T E L O Z E

M U I L K O R V E N   -   T E S T S   -   V A C C I N S !

Dat valt gewoonweg niet uit te leggen.

 

De WERKING van vaccins valt immers NOOIT en te nimmer te bewijzen...

Aangezien nadat er een virusuitbraak heeft plaatsgevonden...

Het zeker 10-15 jaar duurt...

Vooraleer er überhaupt een vaccin op de markt komt!

 

TEGEN DIE TIJD...

Zijn de virussen al lang weer op hun retour!

Jawel...

Het aantal besmettingen loopt na verloop van tijd vanzelf terug!

Vaak vanwege betere hygiëne, schoner drinkwater en gezondere voeding!

 

In het geval van de corona griep virussen.

Was allang bekend.

Dat ruim 98% van de bevolking ook...

ZONDER

Vaccinatie AMPER tot GEEN last van het virus zou ondervinden!

 

Gezonde mensen vaccineren, was dus helemaal NIET nodig.

Ik zou zelfs willen zeggen...

TOTAAL

ONVERANTWOORD ! ! !

 

Zeker als je beseft dat het om experimentele vaccins handelt...

Die BINNEN ÉÉN JAAR op de markt werden gedumpt.

 

Notabene...

GENETISCH GEMODIFICEERDE VACCINS!

V A C C I N A T I E S

Jagen bovendien het aantal positieve testuitslagen de hoogte in!

In elk vaccin zitten deeltjes virus RNA!

Anders weet het immuunsysteem immers niet...

Welke stoffen zij aan moet maken om het virus te bestrijden!

B I J W E R K I N G E N

Een aantal bijwerkingen zien we terug op de website van LAREB!

 

Ik daag u hierbij uit...

Om de artikelen op mijn weblog eens kritisch te lezen!

I K   B E N   S L E C H T S   E E N

I N F O R M A T I E   V E R Z A M E L A A R

Wat u met die informatie doet...

Moet u verder helemaal zelf weten!

U bent in ieder geval bij deze gewaarschuwd!


05-04-2023

C O R O N A  B E L E I D

W I E

C O N T R O L E E R T

D E 

( R ) O V E R H E I D ?

VWS ( HUGO DE JONG )

Houdt cruciale informatie achter...

Gelukkig bestaat er zoiets als...

W E T

"O P E N B A A R H E I D   V A N   B E S T U U R"

Als het erop aan komt om te controleren...

Of de (r) overheid met haar beleid wel juist heeft gehandeld!

 

Al wordt zo'n WOB aanvraag vaak onnodig door de (r) overheid vertraagt...

Dan wel vaak met opzet gefrustreerd.

Denk b.v. aan het achterhouden van cruciale gegevens.

Zoals de leugens betreffende...

V A C C I N E R E N

D O E   J E   V O O R   E E N  A N D E R

Het inspelen op de emoties van de burgerbevolking...

Om iets van de bevolking gedaan te krijgen!

 

Het coronabeleid was niets meer dan een...

G E H O O R Z A A M H E I D S T E S T

Dat heeft de (r) overheid ook zelf toegegeven!

Al werd er daar slechts weinig aandacht aan gegeven door de media.

 

Zo'n slordige 20% van de Nederlandse burgerbevolking...

Deed niet mee aan die flauwekul, mijzelf inbegrepen.

 

Mijn reden zijnde...

Dat ik sowieso al woest ben op die roversbende in Den Haag...

Omdat die mijn leven en toekomst hebben verziekt!

FUCK die DUIVELS!

S T A A T S S C H U L D

Behalve dat het coronabeleid...

Zowel de (r)overheid als de burger zelf flink op kosten heeft gejaagd...

V E R L O R E N   L E V E N S J A R E N

Heeft het corona beleid heeft zelfs meer levensjaren gekost...

Dan het heeft opgeleverd!

D E   B E D R O G E N   B U R G E R

Ik vraag me regelmatig af...

Wie nou gekker is...

 

De (r) overheid of de burger...

Die de (r) overheid aan de macht helpt!

2 0 %

Ruim 20% van de burgerbevolking...

Ziet geen heil in de huidige verkiezingssystemen!

 

Beseft dat stemmen geen enkele zin heeft...

Zolang we in dezelfde corrupte systemen blijven rondhangen!

 

Nieuwe partijen hebben eigenlijk ook helemaal geen enkele zin!

Ze worden ofwel afgeschrikt...

Dan wel gewoon genegeerd bij de vorming van een "nieuw" kabinet...

Veroorzaken bovendien alleen maar een verdergaande

V E R S P L I N T E R I N G

V A N   D E

S S   A M E N   L E V I N G !

 

De grootste fouten van de (r) overheid op een rijtje...

1. GLOBALISERING

Buitenlandse multinationals nemen de Nederlandse markten over.

Nederlandse werknemers afhankelijk van grillen miljardairs.

Het was veel gemakkelijker geweest...

Als elk land zelf de macht zou hebben behouden.

 

De zogenaamde grensoverschrijdende gemeenschapsdiensten.

( Energie, Post, Transport etc. )

Hadden de landen gemakkelijk kunnen koppelen.

Eventueel met een redelijke vergoeding voor het gebruiksrecht!

2. PRIVATISERING

Een listige manier van de (r) overheid...

Om haar eigen verantwoordelijkheden te ontwijken.

De winsten vloeien in de zakken van de miljardairs...

I.p.v. naar de schatkist van de staat.

 

Waren die bedrijven van de...

GEMEENSCHAP

Geweest...

Had de (r) overheid die nooit kunnen verpatsen.

 

Bovendien hadden de burgers...

GRATIS GEBRUIK

Kunnen maken van de voorzieningen...

Die in gemeenschapsverband werden opgericht!

 

(Dat had ook in staatsverband gekund...

Ware het niet dat de staat alles bewust naar de kloten hielp!)

3. BELASTINGGELD VERSPILLING

Geldverspilling onnodige en overbodige vaccins.

( Zo is er geen enkel concreet bewijs dat vaccins zouden werken...

Terwijl de bijwerkingen wel reëel zijn. )

 

Geldverspilling zinloze gezondheid schadende mondmaskers.

Financiële schade vanwege fraude met mondmaskers.

4. DISCRIMINATIE

De (r) overheid trekt buitenlanders voor...

Zowel op de arbeidsmarkt (goedkoper) als bij huisvesting.

( Terwijl veel Nederlanders dakloos zijn.)

 

De (r) overheid wakkert zelf racisme aan...

Middels haar gedoogbeleid van racistische opruiende bewegingen...

Waaronder black lives matter!

(Het verstoren van het sinterklaas feest van kinderen.)

ALL LIVES MATTER

Is de politiek correcte benaming!

POSITIEVE DISCRIMINATIE

Zo noemen die halve gare politici dit fenomeen in Den Haag...

Er is echter niets positiefs aan discriminatie!

 

vrouwen worden ook nog steeds gediscrimineerd.

Denk b.v. aan de salarissen.

Vrouwen krijgen ook vandaag de dag nog minder betaald voor hetzelfde werk!

 

De (r ) overheid had dit al lang recht kunnen zetten...

Waarom dat allemaal zo lang moet duren is ronduit belachelijk!

 


24-02-2023

A N G S T   C O R O N A   V I R U S

S C H R O M E L I J K   O V E R D R E V E N !

Het OMT ( Outbreak Management Team )

( Op zich al merkwaardig waarom het een Engelstalige organisatie moet zijn i.p.v. gewoon de Nederlandse taal te gebruiken, alhoewel dat niet weg neemt dat ik voorstander ben van het gebruik van één taal op  globale schaal, al was het maar om misverstanden in teksten en gebaren te voorkomen, met alle gevolgen van dien . )

 

Enfin . . .

Het OMT vindt het NIET niet meer NODIG om op corona virussen te testen.

( Die testen deugden sowieso al niet ! )

10-03-2021 https://www.postcovidnl.nl/gesprek/toch-corona-ondanks-negatieve-testen

Daarbij alleen de zogenaamd onschadelijkste OMIKRON variant aanhalend.

NIEMAND weet immers met welk virus hij / zij besmet is !

 

Voor CORONA VIRUSSEN gelden bovendien . . .

DEZELFDE ADVIEZEN als voor andere luchtwegziektes veroorzakende virussen, dus incl. INFLUENZA VIRUSSEN !

 

CORONA VIRUSSEN zouden net als INFLUENZA VIRUSSEN . . .

In een ENDEMISCHE FASE zitten .

Oftewel sluimerend aanwezig blijven en plots weer op kunnen duiken !

Maar dat is niet zo'n probleem bij dit soort virussen .

Het echte probleem zit o.a. bij de WHO !

W H O   I N   B E D   M E T   F A R M A C I E

D E   N E P   P A N D E M I E

Volgens het OMT is die "pandemie" inmiddels alweer voorbij.

 

W H O   P A N D E M I E   D E F I N I T I E

Let wel...

De corona virus EPIDEMIE . . .

Werd alleen maar een PANDEMIE omdat de WHO destijds . . .

De DEFINITIE om een epidemie tot pandemie te kunnen verklaren had  VERSOEPELD !

16-11-2010 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/198696-definitie-pandemie-oorzaak-gekte-mexicaanse-griep

01-07-2011 ( Engelstalig )

INTRODUCTION:

"Central to this debate has been the question of whether H1N1 influenza should have been labelled a “pandemic” at all. The Council of Europe voiced serious concerns that the declaration of a pandemic became possible only after WHO changed its definition of pandemic influenza."

VERTALING:

"Centraal in dit debat stond de vraag of de H1N1-influenza überhaupt als een "pandemie" had moeten worden bestempeld.

De Raad van Europa uitte zijn ernstige bezorgdheid dat het UITROEPEN van een PANDEMIE pas mogelijk werd NADAT de WHO haar DEFINITIE van PANDEMISCHE GRIEP had GEWIJZIGD."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/

 

Kamervragen Karen Gerbrands ( PVV ) "gesponsorde epidemie"

17-12-2010 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-845.html

Na de uitbraak van de Mexicaanse griep ( 2009 ) had versoepeld !

 

Nederland kocht op advies van de WHO voor 340 miljoen aan vaccins in !

De WHO bestond destijds uit 15 leden waarvan 5 met bewezen banden met de farmaceutische industrie ( Zie video viroloog Huub Schellekens boven ) !

 

Het gevaar dat van de Mexicaanse ( varkens ) griep af had moeten komen . . .

Bleek op zich al schromelijk overdreven !

29-03-2010 https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/who-overdreef-gevaar-van-mexicaanse-griep

O V E R D R I J V E N   I S   E E N   K U N S T

De WHO voorspelde zwaar overdreven slachtoffer aantallen .

In Engeland zouden 65.000 slachtoffers vallen . . .

Het werden er slechts 360 !

29-03-2010 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/3223886/paniek-gezaaid-rond-grieppandemie

B I J W E R K I N G   V A C C I N

Glaxo Smith Kline ontwierp en vaccin...

1 op de 18.400 GEVACCINEERDEN kampten met...

NARCOLEPSIE als BIJWERKING!

19-01-2023 https://www.quest.nl/mens/gezondheid/a42444877/het-vaccin-tegen-de-mexicaanse-griep-gevaarlijk-narcolepsie/

 

De WHO heeft haar pandemie definite echter nooit terug gedraaid...

Wat dat voor CONSEQUENTIES heeft gehad voor het CORONA VIRUS...

Hebben we aan den levende lijve kunnen ondervinden !

 

Miljarden aan belastinggeld verkwanselt . . .

Bij de aankoop van gezondheid schadende mondkapjes !

Bij de aankoop van overbodige experimentele vaccins met bijwerkingen !

V A C C I N A T I E   B E D R O G !

( Politieke emotionele chantage )

"Vaccineren doe je voor een ander ?", werd geclaimd.

Gevaccineerden kunnen echter ook nog steeds anderen besmetten !

 

Of vaccins überhaupt werken valt NOOIT en te NIMMER te bewijzen !

De vaccins werden pas geïntroduceerd toen de virussen op hun retour waren !

 

Avondklok !

( Maatregel die men voorheen alleen in oorlogstijd tegenkwam . . .

In corona verband volkomen zinloos ! )

 

Mondkapjes plicht !

( De verplichting om een onhygiënische verstikkende muilkorf te dragen !

Bacillen en bacteriën ( ademen hoesten niesen ) . . .

En stofdeeltjes hopen zich op in die mondkapjes .

En die adem je dus weer in met alle gevolgen van dien ! )

 

Ruim 100.000 uitgestelde diagnoses en behandelingen !

Met alle gevolgen van dien !

 

Economie !

Faillissementen en ontslagen !

 

Het ergste is toch wel...

Het geknoei met het aantal zogenaamde corona slachtoffers !

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

S T E R V E N   A A N   C O R O N A

Maar gewoon aan 1 of meer ouderdomskwaaltjes !

 

GEBRUIK UW VERSTAND !

R E K E N M O D E L L E N

Men maakt vaak gebruik van . . .

COMPUTER GEGENEREERDE REKEN MODELLEN . . .

Om simpelweg VOORSPELLINGEN te kunnen doen .

 

Simpel gezegd : "Die deugen niet !"

Omdat men simpelweg niet bekend is met alle factoren . . .

Die een rol kunnen spelen . . .

Bij het ontstaan en de verspreiding van een virus .

Laat staan in welke mate !

 

Het blijft een kwestie van gokken .

De farmacie is een miljarden industrie .

Haar focus is gericht op het maken van winst !

Dus hoe meer mensen ziek zijn, hoe beter het de farmacie vergaat !

 

Vandaar dat je kunt stellen dat medicijnen niet genezen .

Als medicijnen zouden genezen . . .

Zou de farmacie binnen de kortste keren failliet gaan .

Vandaar dat medicijnen voornamelijk doen aan symptoombestrijding !

 

Bovendien is de farmacie niet bepaald integer te noemen .

Als je bedenkt dat NEGATIEVE onderzoeksgegevens . . .

Vaak simpelweg worden ACHTER GEHOUDEN .

D E   F A R M A C I E   D E   L U S T E N

D E   B U R G E R   D E   L A S T E N

 

D E   G E V A C C I N E E R D E   D E   R I S I C O 'S

V A N   H E T   V A C C I N E R E N !

Zeker bij ERNSTIGE bijwerkingen !

Die worden eerst zo lang mogelijk ontkend .

Mogelijk vanwege de schadeclaims !

 

In veel gevallen . . .

Reserveert de ( r ) overheid een bepaald bedrag . . .

Zoals vaak bij vaccinaties het geval is .

Als uitkering aan gevaccineerden die er ernstig letsel aan over houden .

In plaats van de farmacie haar verantwoordelijkheid neemt .

 

Al met al . . .

Een merkwaardige fenomeen !

I M M O R E L E   P R A K I J K E N

Verder zijn veel medisch specialisten omkoopbaar .

Zij schrijven voor een beloning positieve rapporten in medisch tijdschriften .

Financieel gezien is de farmacie gebaat bij een pandemie verklaring !

 


Za: 14-01-2023

G E V E L D  D O O R   E E N

G R I E P   V I R U S

In de afgelopen 20 jaar...

Heb ik geen  enkele last gehad van eender welk virus dan ook.

Zelfs die zogenaamde gevaarlijke corona jaren...

2020-2021 2022

Heb ik glansrijk overleefd!

 

LET WEL...

Zonder vaccinatie of muilkorf...

Uiteindelijk ben ik dan toch geveld door een griep virus.

Een wel erg hardnekkige griep virus variant.

 

Wie had kunnen denken dat een verzoek van m'n 82 jarige moeder...

Om eerder te komen...

En Natterman extra sterk mee te nemen van het Kruidvat.

Ma: 16-01-2023 ( 1e dag )

Al na twee dagen...

Zou resulteren in een dag van bibberen en rillen.

Di: 17-01-2023 ( 2e dag )

De derde dag was het bibberen en rillen weliswaar alweer voorbij...

Maar kwam  daar een zware hoofdpijn en lichte duizeligheid voor in de plaats.

 

Bovendien voelt het aan of het bovenste deel van mijn hoofd...

Van binnen uit in lichterlaaie staat.

 

Mijn hoofd lijkt wel een straalkacheltje!

En dat straalkacheltje werkt zeer uitputtend.

Wo: 18-01-2023 ( 3e dag )

De 4e dag was de hoofdpijn weliswaar een stuk minder...

Maar de duizeligheid bleef hetzelfde.

Evenals het gevoel van binnen op te branden.

Daarbij hoest ik nogal wat slijm en bloed op.

Do: 19-01-2023 ( 4e dag )

De 5e dag hoofdpijn en duizeligheid blijven op hetzelfde niveau.

Evenals het gevoel van binnen op te branden.

Het kuchten lijkt een stuk minder.

vr: 20-01-2023 ( 5e dag )

De 6e dag brengt ook geen enkele verandering.

Hoofdpijn en duizeligheid.

Evenals het gevoel van binnen op te branden.

'k Voel me steeds zwakker worden.

'k Kan mijn eten ook al niet binnen houden.

Ook hoest ik weer meer slijm op.

Za: 21-01-2023 ( 6e dag )

De 7e dag nog steeds geen verandering.

Hoofdpijn en duizeligheid.

Evenals het gevoel van binnen op te branden.

'k Heb nog nooit eerder zo'n hardnekkig virus meegemaakt.

 

Ons ma is inmiddels in een ziekenhuis opgenomen...

Voornamelijk hartritmestoornissen.

Waarschijnlijk door al dat geëxperimenteer met medicijnen...

Beetje minder... Beetje meer... Goedkopere medicijnen etc.

Want gezondheid mag die zorgverzekeraars immers het liefst niets kosten!

 

Ze zou ook positief getest zijn op corona.

Wel...

Die tests deugen niet...

In plaats van 15% afwijking laat de volgende link een foutmarge zien

Van

 zo'n slordige 75%!

https://www.postcovidnl.nl/gesprek/toch-corona-ondanks-negatieve-testen

 

Elk virus bestaat uit RNA strengen dus dat zegt ook niet veel.

Na een dag werd ons ma op een andere afdeling geplaatst.

 

Ze test negatief op corona...

Komt echter in een kamer te liggen met 2 corona patiënten?!?

Wat een blunder!

 

Één daarvan is bejaarde man die al 3 corona vaccinaties heeft gehad...

Daar is hij ernstig ziek van geworden!

 

Na twee dagen werd ons ma alweer uit het ziekenhuis ontslagen...

Al voelt zij zich nog steeds niet goed.

En dan claimen ze nog dat we een goede gezondheidszorg hebben!

Zo: 22-01-2023 ( 7e dag )

Ma: 23-01-2023 ( 8e dag )

Di: 24-01-2023 ( 9e dag )

Wo: 25-01-2023 ( 10e dag )

Do: 26-01-2023 ( 11e dag )

Vr: 27-01-2023 ( 12e dag )

Za: 28-01-2023 ( 13e dag )

Zo: 29-01-2023 ( 14e dag )

Ma: 30-01-2023 (15e dag )

Nog steeds een gloeiend hoofd...

Flinke hoofdpijn...

Last van duizeligheid...

Ophoesten van slijm...

Een brei achtige ontlasting.

 

'k gaf eerder al aan dat dit een extreem hardnekkig griep virus is.

 Normaal voel ik namelijk na zo'n 2 - 3 dagen alweer kiplekker.

't Zou me niets verbazen als het om een bio-wapen handelt.

Di: 31-01-2023 ( 16e dag )

Hoofdpijn verdwenen evenals duizeligheid.

Voel alleen nog wat zwakjes, maar dat gaat wel goed komen.

Wo: 01-12-2023 ( 17e dag )

2x Extreem dunne diarree.

Waarschijnlijk iets verkeerds gegeten.

Geen hoofdpijn... Geen duizeligheid...

Dat werd tijd!

 

Niet dat het veel uitmaakt...

De oorlog in Oekraïne is inmiddels een uitputtingsoorlog geworden.

Het grof geschut ( Amerikaanse Sherman tanks en Duitse Leopard tanks )... Wordt binnenkort ingezet in Oekraïne tegen Rusland.

 

De Elites die over Amerika heersen...

Zullen wanneer niets verandert...

Arrogant als ze zijn...

Een fatale blunder maken...

Met als resultaat een nucleair einde voor een groot deel van de mensheid!

 

Voor al diegenen die het nog steeds niet door hebben...

De wereld wordt geregeerd door waanzinnigen!

 

( Maar dat is binnenkort niet meer mijn probleem.

'k Trek mijn handen af van dit achterlijke egocentrische individualistische naïeve ras genaamd mensheid. )

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/ww3

( Het is een werk in uitvoering, moet dus nog bijgewerkt worden ).

 


11-02-2023

CORONA VACCINATIE

&

SCHILDKLIER PROBLEMEN !

Inmiddels zijn er al 201 meldingen bij Lareb binnen gekomen...

Betreffende een ONTREGELDE SCHILDKLIER na vaccinatie!

 

Daarbij kwamen ook nog eens 39 meldingen binnen...

Betreffende een SCHILDKLIER ONTSTEKING!

 

Bij zo'n 61% van de klachten...

Handelde het om het COMIRNATY VACCIN van Pfizer/BioNTech!

11-02-2023 https://www.lareb.nl/nl/news/meldingen-schildklierfunctiestoornissen-na-coronavaccinatie

VACCINS ZIJN DUS NIET ZO VEILIG...

Als de politiek en farmaceuten claimen!

 


22-11-2022

A A N T A L   B E S M E T T I N G E N   D A A L T

Het RIVM meent dat dit in hoofdzaak komt dankzij de vaccinaties.

Maar die werken, zoals we inmiddels weten, hooguit 4 maanden.

( Als vaccins überhaupt al werken! )

 

Bovendien...

Neemt het aantal mensen dat zich laat vaccineren juist steeds verder af!

 

Het is derhalve logischer aan te nemen...

Dat de afname van het aantal besmettingen te danken is aan het Immuunsysteem.

Dus NIET vanwege de vaccinaties!

( Die namen juist steeds verder af, weet u wel? )

 

Verder is het aannemelijk...

Dat steeds meer mensen beseffen...

Dat het corona virus...

Net als het influenza griepvirus...

 

Vooral diegenen treft...

Die over een slecht werkend dan wel falend immuunsysteem beschikken.

Ontstaan door natuurlijke aftakeling vooral bij mensen op leeftijd.

( OUDEREN )

 


15-11-2022

F A R M A C E U T E N

M O E T E N   W I N S T   M A K E N !

Denk maar niet...

Dat farmaceuten begaan zijn met de gezondheid van de mensheid.

Het gaat ze er alleen maar om zo veel mogelijk winst te maken...

Voor hun bestuurders en hun investeerders.

 

Als farmaceuten niet snel met positieve resultaten komen...

Trekken de investeerders hun vermogens uit de farmaceutische bedrijven!

 

De farmacie is zeker geen liefdadigheidsinstelling!

Zal bovendien elke ter beschikking staande mogelijkheid aangrijpen...

Om positieve resultaten te laten zien!

 

Over het algemeen schuwen farmaceuten zich zelfs niet...

Om specialisten om te kopen!

 

Zodat die positieve stukken schrijven in medische vakbladen

Of haar medicijnen en vaccins aan te prijzen!

 

Zij verdraaien indien nodig de waarheid...

En houden negatieve resultaten achter!

 

Ik heb me ook vaak afgevraagd...

Of farmaceuten onderzoek naar de bestrijding van...

Of juist zelf ontwikkelen!

 

Niemand zal kunnen ontkennen dat er flink geld valt te verdienen...

( MILJARDEN )

Aan een onschuldig influenza dan wel corona griep virusje!

( Ofwel in PIL vorm dan wel in VACCIN vorm )

 


06-10-2022 + 29-09-2022

C O R O N A   G R A F I E K E N

T O T   O P   H E D E N . . .

 

B A N G M A K E R I J !

 

20221006 Corona Update Screenshot Google
Afbeelding – 891,8 KB 60 downloads

GRAFIEK BOVEN:

Officiële data niet compleet!

Aantal positieve tests valt in 2020 en 2021 beduidend hoger uit!

Er werd in he begin echter amper getest!

Veel mensen hebben geen last van het virus en laten zich dus ook niet testen!

 

TABEL ONDER:

Sterftecijfer = Aantal sterfgevallen gedeeld door het aantal besmettingen!

0,0027

 

Logisch gezien ligt het aantal besmettingen beduidend hoger...

Omdat diegenen die besmet zijn en daar geen last van ondervinden...

Zich niet laten testen...

Zij worden dus niet in de berekeningen meegenomen!

Derhalve kan die 0,0027 dus zelfs nog te hoog zijn ingeschat!

 

Het aantal slachtoffers...

Is amper de moeite van het vermelden waard!

De meeste ouderen overleden bovendien aan de gebreken van ouderdom!

Corona kan men zien als een zware griep verder niets!

 

't Is overigens wel frappant dat het influenza griep virus...

Zich tijdens de zogenaamde corona jaren...

2020 - 2022

Amper heeft laten zien!

Tenzij men opzettelijk de boel besodemieterd!

 

GRAFIEK ONDER:

Corona virus na 2 jaar alweer op haar retour!

Was wel te verwachten aangezien...

SARS-COV-1 ( 2002-2003 ) en MERS ( 2012 )

In het verleden amper slachtoffers hebben gemaakt!

 

Aantal slachtoffers valt ook nu weer reuze mee...

Niet vanwege de vaccinaties en de corona maatregelen...

Aantal corona slachtoffers schromelijk overdreven!

Sterven aan de gebreken van ouderdom!

 

Sterven met corona...

Niet

Sterven aan corona!

 

Eerder sterven vanwege het wanbeleid van de (r) overheid!

Uitgestelde operaties - Uitgestelde diagnoses...

Vaccinatie slachtoffers...

Zelfmoorden!

 

( Of die zelfmoorden zich beperken tot jongeren is helemaal niet zeker...

Ook ouderen kampen met isolement en eenzaamheid.

Zeker als die ouderen gevangen zitten in zo'n verpleegtehuis...

En zij geen bezoek mogen ontvangen! )


04-10-2022

O P N I E U W   C O R O N A   G E Z E I K !

Volgens het RIVM...

Zouden de ziekenhuizen weer vol stromen met "corona" patiënten...

Afgelopen week...

561 patiënten van 70+ in ziekenhuis opgenomen ( +68% )...

19.031 Positieve "corona" virus RNA tests.

( Hoofdzakelijk Omikron variant. )

( 562:19031=0,029% )

https://nos.nl/artikel/2447060-rivm-ziet-start-najaarsgolf-hoe-die-zich-ontwikkelt-hangt-af-van-vaccinaties

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten

N I E T   C O M P L E T E   G E G E V E N S

Eigenlijk zegt dit soort gegevens erg weinig.

Veel mensen laten zich niet testen, omdat ze nauwelijks last hebben van...

CORONA dan wel INFLUENZA

GRIEP VIRUSSEN!

( Derhalve ligt het percentage 0,029 beduidend lager! )

( Een boekhoudkundige goocheltruc om de boel erger te doen lijken! )

B E S O D E M I E T E R I J

( Eenzelfde truc werd gebruikt...

Bij het vaststellen van het aantal "corona" slachtoffers!

Waaronder veel  influenza griep slachtoffers...

Slachtoffers van onderliggende ziektes ten gevolge van ouderdom etc. )

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N

't Is ook dit jaar weer frappant dat wederom nergens wordt gesproken...

over de normalerwijze jaarlijks terugkerende

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN!

 

Virussen...

Die zowat dezelfde klachten veroorzaken, waaronder...

longontsteking!

O P N I E U W

D E Z E L F D E   M A A T R E G E L E N ?

Gaan die duivels in Den Haag...

Opnieuw dezelfde maatregelen invoeren?

 

Maatregelen waarvan reeds duidelijk is gebleken...

Dat deze het virus niet tot staan hebben kunnen brengen?

M E D I S C H E   W E T E N S C H A P

H E D E N D A A G S E   K W A K Z A L V E R S !

Gaan die duivels in Den haag vaccinaties deze keer verplichten?

 

Ook hier hebben we immers kunnen zien...

Dat de grafieken waarop het aantal besmettingen werd weergegeven...

Zelfs bij een vaccinatie graad van ruim 80%...

Steeds hogere toppen maakten!

 

Vaccinaties

Waren dus ook al niet in staat...

Om het corona virus dan wel eender welk influenza virus

Een halt toe te roepen!

 

Sterker nog...

Al dat vaccineren heeft er juist toe bijgedragen...

Dat het aantal positieve "corona" tests drastisch toenam.

 

Het moge bekend zijn dat vaccins virusdeeltjes moeten bevatten.

Aangezien het lichaam anders niet weet...

Welke antilichamen het aan moet maken om het virus te bestrijden!

 

Logischer wijze mag je dan ook concluderen...

Dat vaccins flink hebben bijgedragen aan de stijging...

Van het aantal positieve corona tests juist omdat die virus deeltjes bevatten!

 

Een ander punt die ik hierbij wil aankaarten...

Is dat virussen die longontstekingen veroorzaken...

Dat in uitzonderlijke gevallen via de luchtwegen doen...

 

In tegenstelling tot vaccins...

Die direct in de bloedbanen worden ingespoten!

E E N   O R D I N A I R E   L E U G E N !

De claim:

"Vaccineren doe je voor een ander!"

Althans volgens de (r) overheid, haar RIVM en haar OMT!

Een ordinaire leugen...

Aangezien gevaccineerde mensen ook besmet raakten.

Zodoende het virus op anderen overdragen!

D E   O N B E W I J S B A R E   C L A I M !

Het valt ook onmogelijk te bewijzen...

Dat vaccins het ziekteverloop milder zouden maken.

 

FEIT: Ruim 98% van de bevolking heeft amper tot geen last van het virus!

Om die gezonde 98% van de bevolking te vaccineren.

En daarna te claimen dat vaccins ook maar iets hebben bijgedragen...

Omdat die ruim 98% die ook zonder vaccin niet ziek zou zijn geworden...

Inderdaad niet ziek is geworden vanwege het vaccin?!?

Is klinkklare onzin!

V A C C I N S

O N V E I L I G   /   S C H A D E L I J K

Vaccineren is ook niet veilig...

Vanwege de bijwerkingen waarvan enkele zeer ernstig!

( Zie Lareb bijwerkingen centrum )

Vaccinatie is moord!

 

Het corona beleid heeft ook onnodig veel levensjaren en levens gekost!

Het gebruik van risicovolle experimentele DNA vaccins...

Die mogelijk zelfs slachtoffers in de toekomst kunnen maken!

Slachtoffers van uitgestelde operaties en onderzoeken!

Slachtoffers stress en uitzichtloze toekomst ( zelfmoord )!

 


06-10-2022

C O R O N A   D E S I N F O R M A T I E

O P   H E T   I N T E R N E T

Neem nou bijvoorbeeld...

https://www.goed.be/nl/advies/griep/verkoudheid-griep-of-corona

Op die website staat een leuke tabel...

Waarin zogenaamd de verschillen tussen...

Corona - Griep - Verkoudheid

Worden uitgelegd!

K O O R T S:

Kan net zo goed optreden bij vergiftiging!

Dus niet persé bij influenza dan wel corona!

V E R M O E I D H E I D:

Kan net zo goed optreden na krachtsinspanningen

zoals hard werken of sporten!

Dus niet persé door influenza dan wel corona!

D R O G E   H O E S T :

Kan ook ontstaan in woningen met een CV installatie, zeker wanneer de waterbakken niet zijn bijgevuld!

Dus niet persé door influenza of corona!

K O R T A D E M I G H E I D :

Luchtvervuiling en zwaarlijvigheid kunnen net zo goed een factor zijn van kortademigheid!

Dus niet persé door corona!

S P I E R P I J N :

Kan voorkomen bij blessures, tijdens dan wel na vaccinatie

Dus niet persé door influenza en corona!

N I E S E N :

Kan ook komen door hooikoorts, allergieën en luchtvervuiling!

Dus niet persé door verkoudheid!

H O O F D P I J N :

Kan ook komen door peinzen en piekeren ( stress )!

Dus niet persé influenza, corona of verkoudheid!

D I A R R E E :

DIARREE: Kun je ook krijgen als je iets verkeerd hebt gegeten!

Dus niet persé corona!

H A N D E N   W A S S E N

Heeft weinig zin!

Je wast immers de bacteriën van de eerste verdedigingslijn van het immuunsysteem weg!

 

M O N D M A S K E R S

Werken ook niet!

Je kunt er zelfs ziek van worden!

Enerzijds doordat je al die bacteriën en stof die zich in het mondmasker ophopen inademt!

Anderzijds doordat het mondmasker bij veelvoudig gebruik dichtslibt hetgeen het ademen moelijker maakt!

 

V A C C I N E R E N

Ofwel inenten is helemaal niet zo nuttig als wordt gesteld!

Niet meer dan aannames en speculaties!

 

De werkzaamheid van vaccins kan nimmer worden bewezen omdat 98% sowieso zonder vaccinatie amper tot geen last ondervindt van het virus!

 

Gevaccineerden kunnen nog steeds besmet raken en anderen besmetten!

Dat je het voor een ander doet was ook al gelogen!

 

Het beleid van de (r) overheid heeft miljarden gekost..

520.000 Levensjaren zijn verloren gegaan!

Aldus Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden...

Die in september 2020 een WOB verzoek indiende!

 


29-09-2022

D E   H Y P O C R I E T E   ( R ) O V E R H E I D

Zorgmedewerkers met longklachten krijgen zowaar...

15.000 euro smartengeld.

 

Het hypocriete daarvan...

Is dat dit aanbod ALLEEN geldt...

Wanneer die longziekte is opgelopen tijdens de 1e corona golf ?!?

 

Ik ben overigens benieuwd...

Of die zorgmedewerkers de longziekte hebben opgelopen

Door het corona virus zelf...

 

Of dat die longziekte te wijten is...

Aan de verplichte vaccinaties met virus RNA deeltjes!


15-09-2022   +   19-09-2022

W H O   C L A I M T   E I N D E

C O R O N A   " P A N D E M I E "   I N   Z I C H T !

Eigenlijk kan de WHO niet anders...

Want steeds meer mensen hebben genoeg van die corona leugen!

 

De helft van de volwassen Nederlanders geeft inmiddels zelfs aan...

GEEN

Herhaalprikken tegen het corona griep virus meer te nemen!

 

Het gevaar voor het corona virus was sowieso al schromelijk overdreven...

Bovendien werd gesjoemeld met het aantal corona slachtoffers!

P O L I T I E K   M I S B R U I K T   E M O T I ES

Vaccineren voor een ander bleek ook al gelogen!

 

Ondanks het coronabeleid...

En de stijgende vaccinatiegraad...

Bleef het aantal positieve testuitslagen oplopen!

 

ONDANKS...

Of moet ik zeggen JUIST VANWEGE die hogere vaccinatiegraad!

 

Vaccins bevatten immers deeltjes van het virus RNA!

Anders weet het IMMUUNSYSTEEM immers NIET...

Welk type ANTISTOFFEN zij moet aanmaken om het virus te bestrijden!

 

Het gros van de bevolking is het er in ieder geval over eens...

Dat vaccineren een VRIJE KEUS moet blijven!


09-09-2022

N I E U w E   P R I K R O N D E S

Ook dit jaar weer nieuwe vaccinatierondes...

Wederom met nieuw ontworpen experimentele vaccins!

( Pfizer/BionTach / Moderna )

 

Terwijl allang bekend is dat het...

IMMUUNSYSTEEM

Beter in staat is en bovendien gedurende langere tijd...

Virussen te bestrijden dan vaccins!

 

( Voor zover vaccins überhaupt hebben gewerkt...

Want daar is geen enkele wetenschappelijk bewijs voor! )

 

Vanaf 13 september zouden 60+ers een uitnodiging krijgen...

Het is inmiddels 23 september...

En ik heb nog steeds GEEN uitnodiging ontvangen!

 

NIET

Dat ik op die uitnodiging in zou gaan...

Mocht die alsnog verschijnen!

 


11-08-2022

B E D R I J V E N

W I L L E N   C O R O N A P A S   H O U D E N ?

In eerdere artikelen...

Gaf ik al aan...

Dat het de ( r ) overheid ondanks al haar maatregelen...

A V O N D K L O K   -   1   1 / 2   M E T E R   -   L O C K D O W N

C O R O N A   A P P S   E N   C O R O N A   P A S S E N

M O N D K A P J E S   -   V A C C I N A T I E S

NIET is gelukt om het aantal positieve testuitslagen te verminderen!

De grafieken lieten juist steeds hogere toppen zien!

 

Vanwege het corona beleid van de ( r ) overheid...

Liepen zowel de ECONOMIE als de GEZONDHEID juist schade op!

LOCKDOWN:

Lagere productie > ontslagen > armoede!

Lagere productie > schaarste producten en voeding > prijsverhogingen!

Faillissement bedrijven > ontslagen > armoede!

 

Uitgestelde operaties > schadelijk voor gezondheid!

Stress > psychische schade > zelfmoorden!

 

Geldzaken > coronasteun > miljarden weggegooid belastinggeld!

 

Waarom blijft u eigenlijk nog stemmen?

Het zou onderhand toch wel duidelijk moeten zijn dat ze onbekwaam zijn!


08-08-2022

D E

L I B E R A A L   F A S C I S T I S C H E   D I C T A T U U R

 

N I E U W E   C O R O N A   W E T

 

P O L I T I E K   M A C H T S M I S B R U I K !

E N

V R I J H E I D S B E R O V I N G !

Opmerking:

Ik hoop dat u zich ervan bewust bent dat...

G E E N   E N K E L E   M A A T R E G E L

Van de ( r ) overheid...

Heeft geholpen bij het TERUGDRINGEN van het corona virus!

 

Bij een vaccinatie graad van ruim...

80%

Bereikte het aantal positieve testuitslagen...

Zelfs nieuwe record hoogtes!

 

Dit zijn simpele feiten...

Die u op mijn corona grafiek pagina terug kunt vinden!

 

Ik wil u alleen maar waarschuwen voor het simpele feit...

Dat die nieuwe corona wet...

Uw vrijheid drastisch in zal perken!

 

Het is de ( r ) overheid helemaal niet te doen om uw gezondheid!

Haar beleid brengt uw gezondheid juist in gevaar!

 

Het inenten van kerngezonde mensen...

Met experimentele vaccins...

Hoe komen ze daarop?

 

C O M P L E T E   W A A N Z I N !

G I G A

G E L D V E R S P I L L I N G / G E L D V E R D U I S T E R I N G

 

Sterker nog...

 

De media claimt 6,41 miljoen SARS_COV_2 slachtoffers.

 

Frappant aangezien SARS_COV_1

( 2002 - 2003 )

WERELDWIJD

Nog geen 1.000 slachtoffers heeft gemaakt!

Om precies te zijn 744 slachtoffers op 8.000 geregistreerde besmettingen!

Het aantal werkelijke besmettingen...

Valt ook hier naar alle waarschijnlijk vele malen hoger uit...

Aangezien het gros van de bevolking...

Amper tot geen last ondervindt van corona griep virussen!

 

hetzelfde geldt voor MERS

( 2 0 1 2 )

WERELDWIJD

Slechts 640 slachtoffers!

 

( U vindt die informatie met bronverwijzing op mijn blogsite terug! )

Voor zowel SARS_COV_! als MERS geldt...

Dat er GEEN maatregelen werden genomen!

 

Handelt het bij SARS_COV_2...

Wellicht om een bio-wapen uit een laboratorium?

 

In ieder geval...

Wordt de wereldbevolking voor de gek gehouden!

Qua ernst van het corona virus

Alsook qua het aantal zogenaamde slachtoffers!

 


22-07-2022

M O N D K A P S J E S F R A U D E

De ( r overheid ) liet zich besodemieteren...

Met de aankoop van mondkapjes van Sywert van Lienden...

 


12-07-2022

I N D I A

O P N I E U W   C O R O N A   V A R I A N T

BA 2.75 alias " CENTAURUS "

 

India is goed voor 60% van de vaccin productie!

F A M I L I E   B E D R I J F

SII ( Serum Institute of India )

1 1/2 Miljard dosed op jaarbasis!

31-03-2021 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/25/india-wereldleider-in-de-productie-van-coronavaccins/

Men gaat er in de vido meteen vanuit...

Dat iedereen boven de 50 jaar zo'n 4 vaccinaties nodig zou hebben!

 

( Dat is ook een 4x zo grote kans op bijwerkingen

bovendien kunnen die bijwerkingen elkaar ook 4x versterken!

 

Simpelweg...

Omdat zowel de positieve eigenschappen...

waaronder het zogenaamd milder maken van het ziekteverloop...

 

( hetgeen nooit en te nimmer bewezen kan worden

aangezien ruim 98% sowieso zonder vaccinatie

amper iets of zelfs helemaal niets van het corona virus merkt... )

 

Alsook de NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN worden VERSTERKT naarmate men zich VAKER laat vaccineren!

22-04-2022

https://www.hln.be/buitenland/grootste-vaccinfabrikant-ter-wereld-stopt-productie-coronavaccin-wegens-stilvallen-vraag~a1a9e04bf/

 

In Indie zitten ook veel buitenlandse vaccin fabrikanten!

Waaronder Pfizer!

 

Ook dit jaar opnieuw een CORONA VIRUS MUTATIE in India...

Toeval?

 

Het is algemeen bekend dat laboratoria experimenteren...

Met besmettelijkheid en dodelijkheid van virussen!

 

Hoe hoog acht u de kans dat zo'n virus ontsnapt?

Hoe hoog acht u de kans...

Dat zo'n virus met opzet op de bevolking wordt losgelaten?

Tests om te bepalen welke virussen geschikt zijn als bio-wapen?

H E B Z U C H T

Hoe zit het eigenlijk met de

I N T E G R I T E I T

Van bedrijven en organisaties die zich met virussen bezig houden?

 

Gezien vanuit het oogpunt...

Van de huidige kapitalistische wereld.

Een wereld die uitsluitend draait op het vergaren van zoveel mogelijk geld?

Het SCHAAKSPEL om de WERELDMACHT!

Z W E N D E L E N   M E T   V A C C I N S

Opmerking:

Na een virusuitbraak...

Duurt het dus 10 - 15 jaar vooraleer er een vaccin op de markt komt!

Tegen die tijd is het virus alweer op haar retour...

Het aantal besmettingen neemt af!

 

Met dit gegeven in het achterhoofd, rijst de vraag:

" Hoe denkt men te kunnen bewijzen...

Dat vaccins zouden hebben bijgedragen...

Bij het terugdringen van een virus? "

 

05-07-2022

D E S A S T R E U S   C O R O N A   B E L E I D

3 0 5 . 0 0 0

Uitgestelde operaties!

Zouden gezamenlijk zo'n slordige 3 2 0 . 0 0 0 levensjaren hebben gekost!

 

Joost mag weten hoeveel mensenlevens...

Die experimentele M-RNA en DNA vaccins in de toekomst...

Oftewel over enkele generaties zullen maken!

 

Hoe vaker men wordt gevaccineerd, hoe groter de kans op bijwerkingen!

Hoe sterker die bijwerkingen kunnen worden!

 

Niet alleen de positieve eigenschappen...

( voor zover die überhaupt bestaan )

Versterken met elke vaccinatie...

Maak ook de negatieve bijwerkingen...

Die terug te vinden op de website van Lareb!

O U D E R D O M

K O M T   M E T   G E B R E K E N

N E D E R L A N D   V E R G R I J S T . . .

Desalniettemin...

Bezuinigen die duivels in Den Haag nog steeds op de

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   B E J A A R D E N Z O R G

Onbegrijpelijk!

 

Nog onbegrijpelijker...

Is dat het gros van de mensen nog steeds op die duivels blijven stemmen!

 


05-07-2022

M O N D K A P J E S

D E A L

   S Y W E R T   V A N   L I E N D E N

Rapport pas in september af.

Kosten onderzoek zo'n slordige 4,7 miljoen euro!

Excl. BTW

 

Niet de belastingbetaler zou voor die kosten moeten opdraaien...

Maar de fraudeur Sywert van Lienden!

Dat zou eventueel toekomstige fraudeurs flink afschrikken!

 


25-06-2022

U P D A T E   2 5 - 0 6 - 2 0 2 2

C O R O N A   G R A F I E K 

Z I E K E N H U I S O P N A M E S

Inclusief vaccinatiegraad over de periode...

1 0   J A N U A R I   2 0 2 1   - 1 5   M E I   2 0 2 2

1 3 . 3 8 7 . 0 2 0   M E N S E N   G E V A C C I N E E R D

 

Conclusie:

Zowel de corona maatregelen als de corona vaccins...

Hebben het aantal besmettingen niet terug weten te dringen!

 

Claims dat het corona vaccin het ziekteverloop milder zouden maken...

vallen nooit en te nimmer te bewijzen!

 

Ruim 98 procent...

Van de bevolking heeft sowieso ook ZONDER vaccinatie...

AMPER tot GEEN last van het corona virus!

 

Zelfs van die zogenaamde 2 procent ouderen...

Heeft amper iemand last van het virus!

 

Ik kan me ook NIET indenken dat het influenza griep virus...

Tijdens de corona virus periode NIET actief is geweest!

 

Uitgaande van eerder corona virus uitbraken...

SARS_COV_1 en MERS

Die wereldwijd...

Bovendien zonder maatregelen amper slachtoffers hebben gemaakt...

Kan ik alleen maar concluderen dat u werd besodemieterd!

 

Zoals men dat eerder deed ten tijde van het...

M E X I C A A N S E    G R I E P V I R U S !

M E E R   S L A C H T O F F E R S   D O O R

C O R O N A   B E L E I D !

Slachtoffers van bijwerkingen van experimentele corona vaccins

( Al dan niet op DNA basis )

Slachtoffers vanwege de uitgestelde operaties en prognoses!

Slachtoffers door zelfmoorden!

Etc. ...

L O C K D O W N S

De economie gaat gestaag naar de kloten:

Bedrijven vallen om en werknemers worden ontslagen!

Financiële en Psychische problemen!

Exorbitante prijsstijgingen!

V A L S E   C L A I M S   ( R ) O V E R H E I D

Vaccineren doe je voor een ander...

Aldus de ( r ) overheid en haar team van "experts" bij VWS en OMT

Dat was dus een LEUGEN!

 

De farmaceutische industrie lacht zich kapot!

Ruim 13 miljoen mensen lieten zich voor de gek houden...

Emotioneel chanteren!

Slechts 4 miljoen mensen gebruikten hun gezond verstand!

 

D E   G R A F I E K   I S   H E T   B E W I J S !

A L   D I E    V A C C I N A T I E S

K O N D E N   H E T   C O R O N A   V I R U S   N I E T   S T O P P E N !

 

D E   P O L I T I E K   Z I E T   D E   B U I   A L   H A N G E N

H E T   A A N T A L   "B E S M E T T I N G E N "  L O O P T   W E E R   O P

D E   ( R ) O V E R H E I D   B L I J F T    L A K S

 

A L L E E N   E E N   I D I O O T

D U R F T    N U   N O G   T E    C L A I M E N . . .

D A T   D I E   M A A T R E G E L E N   H E B B E N   G E H O L P E N !

 

W I E   D I E   F L A U W E K U L   N U   N O G   S T E E D S   G E L O O F T

I S   V O L S L A G E N    K R A N K Z I N N I G !

 


O X F A M   N O V I B

 

E E N   O R G A N I S A T I E

D I E   CL A I M T   Z I C H   I N   T E   Z E T T E N

V O O R   D E   M E N S H E I D !

20-04-2021 https://www.oxfamnovib.nl/nieuws/oxfam-heeft-aandelen-in-big-pharma

H E E F T   E C H T E R   M E E R   W E G   V A N   E E N

L O B B Y C L U B

V O O R    V A C C I N A T I E   O P   G L O B A L E   S C H A A L !

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

I K   V I N D   H E T   O P M E R K E L I J K

D A T   D E Z E    O R G A N I S A T I E   B E L A N G   H E E F T

B I J   V A C C I N A T I E !

 

V A N W E G E

H A A R

A A N D E L E N

I N

B E D R I J V E N   D I E   V A C C I N S   P R O D U C E R E N !

 

O X F A M   N O V I B

G E E F T   Z E L F S   O P E N L I J K   T O E

D A T   Z I J

A A N D E L E N

H E E F T !

 

C I T A A T : "INDERDAAD, je leest het goed: OXFAM HEEFT AANDELEN in een aantal grote FARMACEUTISCHE BERIJVEN die nu de hoofdrol spelen tijdens de CORONAPANDEMIE. "

P F I Z E R

M O D E R N A

J O H N S O N & J O H N S O N

E V E N   B U I T E N  B E S C H O U W I N G   G E L A T E N

D A T   I K   D I E

F A R M A C E U T I S C H E   M I L J A R D E N   I N D U S T R I E

N I E T

V E R T R O U W . . .

 

 E N   D E

C O R O N A   P A N D E M I E

N I E T S   M E E R   I S   D A N   É É N

M I L J A R D E N   Z W E N D E L

D E   W H O

V E R S O E P E L D E

I M M E R S   D E   D E F I N I T I E S

O M   E E N   E P I D E M I E

T O T   E E N   P A N D E M I E   T E   V E R K L A R E N . . .

 

N A   H A A R   F I A S C O   B E T R E F F E N D E   D E

M E X I C A A N S E   G R I E P !

V A C C I N   L O B B Y

V E R S U S

F A C T   W E B S I T E S

29-04-2021 https://www.lnnmedia.nl/nieuws/internationaal/ontmaskerd-facebooks-onafhankelijke-covid-feitenchecker-site-factcheck-org-gefinancierd-door-19-miljard-vaccinlobby/

F A C E B O O K   O N T M A S K E R D :

F A C E B O O K

S C H I J N T   O V E R   E E N   E I G E N

" O N A F H A N K E L I J K E "

C O V I D   F E I T E N   C H E C K E R   W E B S I T E

 T E   B E S C H I K K E N . . .

https://www.factcheck.org/

D I E   G E F I N A N C I E R D   W O R D T   V A N U I T   D E

V A C C I N   L O B B Y . . .

R W J F

( R O B E R T    W O O D   J O H N S O N   F O U N D A T I O N )

https://www.factcheck.org/our-funding/

Financial Disclosure:

Fiscal Year 2022, Second Quarter
( three months ending Dec. 31, 2021 )

Annenberg Foundation: $149,523

Individual donors: $92,536

 > > >   Robert Wood Johnson Foundation: $63,418   < < <

Facebook ( Third-Party Fact-Checking Program ): $27,505

Facebook ( National Association of Black Journalists fact-checking fellowship program ): $17,472

Google: $19,405 

National Science Foundation: $9,089

 

D E Z E

Z O G E N A A M D E

" F I L A N T R O P I S C H E   I N S T E L L I N G "

B E S C H I K T   A L L E E N   A L

O V E R   1 , 9   M I L J A R D   D O L L A R   A A N   A A N D E L E N   I N

V A C C I N   F A B R I K A N T

J O H N S O N   &   J O H N S O N !

 

2 0 2 2

 J O H N S O N   &   J O H N S O N   A A N D E L E N

1 2 . 5 2 8 . 0 0 0

D E   T O T A A L W A A R D E   I S   I N M I D D E L S

2 , 1 4   M I L J A R D   D O L L A R !

https://wallmine.com/fund/15b/robert-wood-johnson-foundation

B E T R O K K E N   B I J   F R A U D E

09-06-2006 https://philanthropynewsdigest.org/news/former-robert-wood-johnson-analyst-pleads-guilty-to-fraud

19-10-2003 https://www.justice.gov/opa/pr/new-jersey-hospital-pay-635-million-resolve-allegations-inflating-charges-obtain-higher

T H E

J O H N S O N   &   J O H N S O N

D Y N A S T Y

C I T A A T : “Drug addictions, alcoholism, overdoses, adultery, homosexuality, child abuse in the form of molestation, suspected kidnapping, a murder plot, a shooting, tragic accidents, suicide, attempted suicides, and other mayhem.”

29-08-2013 https://archive.canadianbusiness.com/lifestyle/how-the-johnson-johnson-heirs-became-rich-bored-and-dangerously-aimless/

10-04-2005 https://www.nytimes.com/2005/04/10/nyregion/the-family-behind-the-company.html

T S J A . . .

W A T   Z E G T   D A T

O V E R   V A C C I N   F A B R I K A N T

J O H N S O N   &   J O H N S O N ?

Z E G   E E N S   E E R L I J K . . .

Z O U   U   Z I C H   H E B B E N   L A T E N   P R I K K E N

W A N N E E R   U   O V E R   D I E   K E N N I S   H A D   B E S C H I K T ?

 

Z O   J A . . .

B E N T   U   E C H T   N I E T   G O E D   W I J S !

 


23-06-2022

R I V M   E N   C B S

V E R S P R E I D E N   L E U G E N S

 

M A K E N   B O V E N D I E N   C L A I M S

D I E   Z I J   N O O I T   K U N N E N   B E W I J Z E N !

 

C B S   E N   R I V M

Z I J N   S T A A T S   O N D E R D E L E N . . .

A L S   D E   S T A A T

E R   E E N   B E P A A L D E   A G E N D A   O P   N A    H O U D T

D O E N   Z I J   D A T   O O K !

 

D E   W H O

I S   B I J   D E Z E   P A N I E K Z A A I E R   N U M M E R   1 !

 

Z E K E R   N A D A T   Z I J   D E   S P E L R E G E L S

V O O R   H E T   V E R K L A R E N   V A N   E E N   P A N D E M I E

H E B B E N   V E R S O E P E L D . . .

 

S I N D S   H A A R   P A N I E K Z A A I E R I J   R O N D O M

H E T

M E X I C A A N S E   G R I E P   V I R U S !

 

H E T   R I V M   M E T   H A A R   O M T

A D V I S E R E N   D E   S T A A T . . .

 

D E   A A N G E L E V E R D E   G E G E V E N S

Z I J N   N I E T   C O M P L E E T

M O G E L I J K   Z E L F S   M E T   O P Z E T   V E R V A L S T !

 

H E T   C B S

M A A K T   D E S A L N I E T T E M I N   T O C H

T A B E L L E N   E N   G R A F I E K E N . . .

 

M E T   D I E

I N C O M P L E T E   /   M O G E L I J K   V E R V A L S T E

G E V E N S !

 

D A N   K R I J G   J E   V A N   D I E

M I S L E I D E N D E   G R A F I E K E N   E N   T A B E L L E N  ! !

" D E   S L A G E R "

K E U R T   H A A R   E I G E N   V L E E S !

O U D E R E N   S T E R V E N    M E T   C O R O N A

N I E T

D O O R   C O R O N A ! ! !

 

S T E R V E N   V A N   O U D E R D O M

M E T   E E N   V E E L H E I D  V A N   O N D E L I G G E N D E   K W A L E N

D A N   W E L

L O N G O N T S T E K I N G E N

D I E   D O O R   G E W O N E   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N

W O R D E N   V E R O O R Z A A K T !

 

S L E C H T S   E E N   Z E E R   K L E I N E   G R O E P

V O O R N A M E L I J K   O U D E R E N

M E T   E E N

V E R Z W A K T   /   V E R S L E T E N

I M M U U N S Y S T E E M

S T E R F T   M O G E L I J K   A A N   D E   G E V O L G E N   V A N   Z O ' N

L O N G O N S T E K I N G . . .

N E D E R L A N D   V E R G R I J S T

E E N   S P R E K E N   H I E R

O V E R   E E N   F E N O M E E N   O P   G L O B A A L   N I V E A U

H E T   I S   D U S   N I E T   M E E R   D A N   L O G I S C H

D A T   M E E R   O U D E R E N   K O M E N   T E   O V E R L I J D E N !

 

D E   F A R M A C I E

V A A R T   W E L   B I J   A L   D E   C O R O N A   L E U G E N !

S L A C H T O F F E R S   C O R O N A   B E L E I D

D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

V A N    D E   ( R ) O V E R H E I D

V E R O O R Z A K E N

O O K   O N N O D I G   V E E L   S L A C H T O F F E R S !

 

B I J W E R K I N G E N   V A C C I N A T I E S . . .

U I T G E S T E L D E   O P E R A T I E S . . .

Z E L F M O O R D E N . . .

E T C .

 

M A A R   D A T   L E E S T   U   A L L E M A A L

O P   M I J N   V E R S C H I L L E N D E   C O R O N A   P A G I N A ' S

 

U   V I N D T   D A A R   O O K

D E   T E G E N G E S T E L D E   U I T S P R A K E N   E N   L E U G E N S . . .

 

   V A N   P E R S O N E N

D I E   B E T R O K K E N   W A R E N   B I J   H E T

C O R O N A   B E L E I D !

 

M A R K   R U T T E   -   H U G O   D E   J O N G E

J A A P   V A N   D I S S E L   -   M A R I O N   K O O P M A N S

E T C .

 

D E   A R T I K E L E N

Z I J N   O P   D A T U M   V A N   U I T G I F T E

G E P U B L I C E E R D

O M S P A N N E N   E E N   P E R I O D E   V A N   2   J A A R

G E D U R E N D E

D E   C O R O N A   G R I E P   V I R U S    U I T B R A A K !

 

V O O R G A A N D E   C O R O N A   V I R U S S E N

S A R S - C O V   1   2 0 0 2

M E R S   2 0 1 2

 

H E B B E N

W E R E L D W I J D

H O O G U I T   8 0 0   S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T

 

H O E   K A N   H E T   D A N

D A T   H E T   S A R S - C O V - 2   V I R U S

W E R E L D W I J D

M I L J O E N E N   S L A C H T O F F E R S   Z O U   M A K E N ? ! ?

 

B O V E N D I E N

Z O V E E L   M U T A T I E S

B I N N E N   E E N    T I J D S P A N N E   V A N   S L E C H T S   1   J A A R . . .

Z E T   J E   W E L   A A N   H E T   D E N K E N !

 

H A N D E L T   H E T   O M   E E N   B I O W A P E N ?

O F   L I E G T   M E N   D A T   H E T   G E D R U K T   S T A A T

W A T   B E T R E F T   H E T   A A N T A L

S L A C H T O F F E R S ?

 

H O E   L A N G

B E S T A A N   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N   W E L   N I E T

 

D E   V A C C I N    I N D U S T R I E

H E E F T   D I E   G R I E P V I R U S S E N   I N   A L   D I E   T I J D

N O O I T   U I T   K U N N E N   R O E I E N . . .

 

H E T   Z A L    H A A R   O O K   N O O I T    L U K K E N   M E T   D E

C O R O N A   G R I E P   V I R U S S E N !

 

D E   C L A I M S

D A T   V A C C I N S   W E R K E N

Z A L   M E N    O O K   N O O I T   K U N N E N   B E W I J Z E N !

 

V A C C I N S

K W A M E N   I M M E R S   P A S   J A R E N   J A R E N   L A T E R

O P   D E   M A R K T

T E G E N   D I E   T I J D

W A R E N   D E   V I R U S S E N   A L   O P   H U N   R E T O U R !

 

( B E T E R E   H Y G I Ë N E   -   G E Z O N D E R E   V O E D I N G

M E E R   B E W E G I N G   -   S C H O N E R   D R I N K W A T E R )

O N E T I S C H E   K W E S T I E S

 O N D E R T U S S E N

E X P E R I M E N T E R E N   V E E L   L A B O R A T O R I A

M E T   V I R U S S E N !

 

K W E K E N   Z E   O P . . .

W E K K E N   Z E   Z E L F S   O P N I E U W   T O T   L E V E N ! !

 

M A K E N   Z E   S T E E D S

B E S M E T T E L I J K E R   E N   D O D E L I J K E R ! ! !

 

J E   M O E T   E R   N I E T   A A N   D E N K E N

W A T   E R   K A N   G E B E U R E N

M O C H T E N   D I E   W E T E N   T E   O N T S N A P P E N !

H Y P O C R I S I E

W A T   I K   O O K   Z O   F R A P P A N T   V I N D . . .

 

H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G   W I L   G E E N

G E N E T I S C H   G E M O D I F I C E E R D E   G E W A S S E N . . .

 

L A T E N   Z I C H   E C H T E R   W E L   P R I K K E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E

G E N E T I S C H   G E M O D I F I C E E R D E   V A C C I N S ? ! ?

 

B E H A L V E   D A N   D I E

2 0  P R O C E N T

D I E   Z ' N   V E R S T A N D   G E B R U I K T E . . .

N I E T

G E V A C C I N E E R D !

 

D E N K   D A A R

M A A R   E E N S   R U S T I G   O V E R   N A !

 

L A A T   J E   N I E T S   W I J S M A K E N !

D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

I S   E E N   C O R R U P T   I N D U S T R I E   W A A R   M I L J A R D E N

M E E   Z I J N   G E M O E I D . . .

M A A K T   W E L    D E G E L I J K   S L A C H T O F F E R S !

 

H E T   A A N T A L   R E C H T S Z A K E N

T E G E N   D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E . . .

( S C H A D E C L A I M S )

V O R M E N   E E N   N I E T   W E E R L E G B A A R   B E W I J S !

 

(  G O O G L E   Z E L F ! )

 

Z E   H O U D E N   C R U C I A L E   I N F O R M A T I E   A C H T E R

B E T R E F F E N D E   S C H A D E L I J K E   B I J W E R K I N G E N . . .

 

K O P E N   M E N S E N   O M

O M   P O S I T I E V E   B E R I C H T E N   T E   S C H R I J V E N

I N   M E D I S C H E   T I J D S C H R I F T E N . . .

 

Z E   D O E N  Z E L F   O N D E R Z O E K

O F   S U B S I D I Ë R E N   H E T   O N D E R Z O E K

N A A R   D E   V E I L I G H E I D   V A N   H U N   P R O D U C T E N . . .

 

" D E   S L A G E R "

K E U R T   Z ' N   E I G E N   M E D I C I J E N   E N   V A C C I N S !

 


14-06-2022

P A N I E K Z A A I E R

R I V M

H O U D T   D E   A N G S T    E R   W E E R   I N !

H E T   R I V M

G E E F T   A A N   W E E R   E E N   S T I J G I N G   T E   Z I E N

V A N   H E T   A A N T A L

C O R O N A   B E S M E T T I N G E N . . .

 

I K   V R A A G   M E   D A A R B I J   A F

O F   D I E   A C H T E R L I J K E   P O L I T I E K

D E Z E L F D E   Z I N L O Z E   M A A T R E G E L E N   N E E M T

 

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D    H O U D E N . . .

V E R P L I C H T   M U I L K O R V E N . . .

O N N A U W K E U R I G E   T E S T S   O N D E R G A A N . . .

D I E   B O V E N D I E N   G E E N

B E S M E T T E L I J K H E I D   K U N N E N   M E T E N

F L A U W E K U L   C O R O N A   P A S J E S   E N   A P P S

A V O N D K L O K

 

W E L L I C H T   A A N G E V U L D   M E T

V A C C I N A T I E   V E R P L I C H T I N G ?

O F   B L I J V E N   W E   D E Z E   K E E R   N O R M A A L   D O E N ?

 

A L S   H E T   A A N   M I J   L A G

 W E R D   D A T   G E H E L E   Z O O I T J E   B E D R I E G E R S

A A N G E K L A A G D !

 

O N N O D I G   V E E L    E X T R A   S L A C H T O F F E R S   

V A C C I N A T I E   B I J W E R K I N G E N . . .

 

O N N O D I G   U I T G E S T E L D E   O P E R A T I E S . . .

 

P S Y C H I S C H E   S C H A D E   L O C K D O W N S . . .

 

O N V E R A N T W O O R D E   B E Z U I N I G I N G E N

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G

Z E L F S   T I J D E N S   E N   N A   D I E   C O R O N A   G E K T E

 

E N   D A T

T E R W I J L   A L L A N G   B E K E N D   I S

D A T   E R   S T E E D S    M E E R   O U D E R E N   B I J K O M E N !

 

T E L   D A A R B I J   O P   D E   M I L J A R D E N   S C H A D E

O M   D E   E C O O M I E   W E E R   O P   G A N G   T E   B R E N G E N . . .

 

E N   D A N   H E B   I K   D I E

E X O R B I T A N T E   P R I J S S T I J G I N G E N

N I E T  E E N S   M E E G E R E K E N D !

20-06-2022

H E R   I N V O E R I N G

C O R O N A   R E G E L S ?

H E T   A A N T A L   C O R O N A   B E S M E T T I N G E N

N E E M T   W E E R   T O E

W E R K G E V E R S   Z I E N   D E   B U I   W E E R   H A N G E N

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5316214/werkgevers-mkb-nederland-vnoncw-corona-waarschuwing-afstand

V A C C I N A T I E

W O R D T   W E E R   B E S P R E E K B A A R

H O E W E L   W E   H E B B E N   K U N N E N   Z I E N

D A T

V A C C I N A T I E S

H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

N I E T   T E G E N   H E B B E N   K U N N E N   H O U D E N !

 

O F   V A C C I  N A T I E S

H E T   Z I E K T E V E R L O O P   M I L D E R   M A K E N

V A L T   O O K   N O O I T   T E   B E W I J Z E N ! !

https://www.ad.nl/binnenland/oproep-bedrijfsleven-neem-basisregels-weer-in-acht-tegen-corona~a65f3bf3/

D E   B A L   L I G T   B I J   U

L A A T   U   Z I C H   W E E R   J A R E N L A N G   B A N G   M A K E N . . .

T E R R O R I S E R E N   -   D I S C R I M I N E R E N . . .

E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N A T I E S   A A N S M E R E N . . .

B U I T E N S L U I T E N !

 

O F   G A A T   U   G E W O O N   V E R D E R

M E T   U W   L E V E N ?

 


02-06-202

J A A P   V A N   D I S S E L

B E S C H U L D I G D   V A N   C O R R U P T I E

D I E   B E S C H U L D I G I N G

Z O U   W A T   M I J   B E T R E F T   Z E L F S   V O O R   H E T   G E H E L E

R I V M   E N   H A A R   O M T   M O E T E N    G E L D E N !

 

D A T   C O R R U P T E   Z O O I T J E

I S   N O U   E E N M A A L   Z O D A N I G   G E K O Z E N . . .

D A T   Z I J   E L K A A R

D O O R   D I K   E N   D U N   B L I J V E N   S T E U N E N !

 

W E T E N S C H A P P E R S   E N   M E D I C I

D I E   E E N   A N D E R E   M E N I N G   Z I J N   T O E G E D A A N

 

W O R D E N    D E   M O N D    G E S N O E R D . . .

D A N W E L

V E R V A N G E N !

 

R I S K E R E N   B O V E N D I E N

D A T   Z E   H U N   B E R O E P   N I E T   M O G E N   U I T O E F E N E N

 

Z O   G A A T   H E T   E R   O O K   A A N   T O E

I N   D E   P O L I T I E K . . .

 

W A N N E E R   E R   É É N   S L E C H T   F U N C T I O N E E R T

K R I J G T   D I E    G E W O O N   E E N   F U N C T I E

O P   E E N   A N D E R E   A F D E L I N G !

 

Z O D O E N D E

B L I J F T   H E T   E C H T E   G A J E S   I N   D E   T O P

V E R Z E K E R D   V A N   H U N   L O Y A L I T E I T   E N   S T E U N !

F E I T E N :

E E R D E R E   C O R O N A   V I R U S S E N

H E B B E N   W E R E L D W I J D

A M P E R   S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T

S A R S   2 0 0 2   -   M E R S   2 0 1 2

 

( H E T   S T A A T   A L L E M A A L   I N   D I T    B L O G

I N C L U S I E F   H E T   A A N T A L   S L A C H T O F F E R S

W E R E L D W I J D   M I  N D E R   D A N

 1 . 0 0 0

V O O R   B E I D E   C O R O N A   V I R U S   U I T B R A K E N

G A   Z E L F   O P   O N D E R Z O E K   U I T ! )

 

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N

B E S T A A N   A L   H E E L   L A N G

 

O N D A N K S   A L   D I E   G R I E P   V A C C I N S

B E S T A A N   D I E   V I R U S S E N

T O T   O P   D E   D A G   V A N   V A N D A A G   N O G   S T E E D S !

G R I E P   V I R U S S E N

I N F L U E N Z A   Z O W E L   A L S   C O R O N A

Z I J N   V O O R   H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G

N A G E N O E G   O N G E V A A R L I J K . . .

 

W A N N E E R   D I E   E R   E E N   G E Z O N D E   L E V E N S S T I J L

O P   N A   H O U D E N !

 

J A M M E R   G E N O E G   K O S T   Z O 'N

G E Z O N D E   L E V E N S S T I J L

M E E R

D A N   M E N I G E E N   Z I C H   K A N   V E R O O R L O V E N . . .

 

B O V E N D I E N

W O R D T   T O T   O P   D E   D A G   V A N D A A G   N O G   S T E E D S

G E R O M M E L D   M E T   V O E D I N G !

B E D O R V E N    V L E E S

V E R M E N G D   M E T   V E R S    V L E E S

D A N   W E L   M E T

K L E U R - E N   G E U R S T O F F E N

V E R F R A A I D !

 

I K   Z E T   O O K   S T E E D S   G R O T E R E   V R A A G T E K E N S

B I J   A L   D I E   E - N U M M E R S   I N   D E   V O E D I N G !

 

W I E   B E P A A L T

W E L K E   S T O F F E N   D A N   W E L   W E L K E   H O E V E E L H E I D

V A N   D I E   S T O F F E N

A L  D A N   N I E T   G O E D   I S   V O O R   C O N S U M P T I E ?

W A A R   I S   D A T   O P   G E B A S E E R D ?

V A C C I N S

V A N    V A C C I N S   V A L T   I N   I E D E R    G E V A L

N I E T   T E   B E W I J Z E N

O F   D I E   O O K   D A A D W E R K E L I J K   W E R K E N !

 

9 8 %  V A N   D E   B E V O L K I N G

M E R K T   I M M E R S   W E I N I G   T O T   N I E T S

V A N   D I E   V I R U S S E N

 

O M   D A N   T E   D U R V E N   C L A I M E N

D A T   V A C C I N S   H E T   S T E R F T E C I J F E R

Z O U D E N   H E B B E N   V E R L A A G D . . .

 

N I E T S   M E E R

D A N   E E N

O P   O N W E T E N S C H A P P E L I J K E   W I J Z E

G E D A N E

A A N N A M E   /   S P E C U L A T I E

 

D E   V A C C I N S   W E R D E N   G E T E S T

   O P   G E Z O N D E   M E N S E N !

 

D I E   H E B B E N   S O W I E S O

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T   V A N   H E T   V I R U S . . .

D E    H E L F T   K R E E G   B O V E N D I E N   E E N   N E P M I D D E L !

B I J W E R K I N G E N

D E   S L A C H T O F F E R S   V A N   D E   B I J W E R K I N G E N

Z I J N   E C H T E R   W E L   R E Ë E L . . .

 

G E T U I G E

D E   S C H A D E C L A I M S   E N   R E C H T S Z A K E N

T E G E N   D I E   F A R M A C E U T I S C H E   B E D R I E G E R S !

 

D E   L O C K D O W N S   H E B B E N

H E T   V I R U S    O O K   N I E T   K U N N E N   S T O P P E N

N E T   Z O   M I N   A L S   A L   D I E   A N D E R E   M A A T R E G E L E N

 

V A L L E N   W E   D E   V O L G E N D E   H E R F S T

O P N I E U W   I N   H E R H A L I N G ?

 

O F   D O E N   W E   D E Z E   K E E R   N O R M A A L ?

S L O T O P M E R K I N G :

E T H I E K

D I V E R S E   L A B O R A T O R I A   O V E R   D E   W E R E L D

K W E K E N   S T E E D S

B E S M E T T E L I J K E R E   E N   D O D E L I J K E R E

V E R S I E S

V A N   B E K E N D E   V I R U S S E N . . .

 

Z I J N   E R   Z E L F S   I N   G E S L A A G D

R E E D S   U I T G E R O E I D E   V I R U S S E N   W E E R

T O T   L E V E N   T E   W E K K E N !

 

D U S

A L S  E R   O O I T

E E N   E C H T   G E V A A R L I J K   V I R U S   R O N D W A A R T

I S   D E  K A N S   G R O O T   D A T   H E T   O M   E E N

B I O W A P E N   ( T E S T )   H A N D E L T !

 


31-05-2022

C O R O N A   P A S S E N

I K   H E B   A L   V A K E R   G E Z E G D   D A T   E E N

C O R O N A   P A S

H E L E M A A L   G E E N   Z I N   H E E F T !

 

H E T   C O R ON A   V I R U S

I S   I M M E R S   V E R G E L I J K B A A R   M E T   E E N

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S

 

H E T

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S

 H E E F T   M E N   T O T   O P   D E   D A G    V A N   V A N D A A G

N O G   S T E E D S    N I E T

W E T E N   U I T   T E   R O E I E N !

 

H E T   I S   D U S   V O L K O M E N   O N L O G I S C H

O M   Z O N D E R   M E E R   A A N   T E   N E M E N

 D A T   V A C C I N   F A B R I K A N T E N

E R   W E L   I N   Z O U D E N   S L A G E N

H E T   C O R O N A   V I R U S   U I T   T E   R O E I E N !

 

L A N D E N

D I E   D E   C O R O N A    P A S   N O G   S T E E D S    H A N T E R E N

F R A N K R I J K   S P A N J E   P O R T U G A L   T U R K I J E

 

L A N D E N

D I E   D E   C O R O N A   N I E T   M E E R   H A N T E R E N

B E L G I E   G R O O T - B R I T T A N N I E   L U X E M B U R G   

N E D E R L A N D   D U I T S L A N D   I T A L I Ë

 

D A T   W I L   O V E R I G E N S   N I E T   Z E G G E N

D A T   H E T   C O R O N A   G E Z E I K  V O O R B I J   I S

 

H E T   Z O U   M I J   N I E T S   V E R B A Z E N

W A N N E E R   D I E   F L A U W E K U L

I N   D E   H E R F S T   T I J D E N S   H E T   G R I E P S E I Z O E N

W E E R   V A N   V O O R   A F   A A N   B E G I N T

 

I K   H O O P   T E G E N   D I E   T I J D

S A M E N   M E T   M I J N   V R O U W   I N   O N S   G R A F

T E   L I G G E N !

 

I K   B E N   H E T   G E Z E I K

V A N   D I E   V E R V L O E K T E   D U I V E L S E   ( R ) O V E R H E I D

 

D E   H Y P O C R I S I E

V A N   D E   B E L O F T E   V A N   V R I J H E I D

 

D E   L E U G E N

D A T   I E D E R E E N   G E L I J K  Z O U   Z I J N . . .

G E L I J K E   K A N S E N   E N   G E L I J K E   R E C H T E N

Z O U   H E B B E N . . .

 

O N D E R H A N D   S P U U G Z A T !

 

D E   D U I V E L   H A L E

D I E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E   I N   D E N   H A A G !

 


16-05-2022

O V E R   E E N   P A A R   M A A N D E N

B E G I N T   H E T

C O R O N A   G E Z E I K

W E E R   V A N   V O O R   A F   A A N !

D E   F A R M A C I E   H O E R E N

D R E I G E N   M E T   N I E U W E   L O C K D O W N S . . .

 

H A A R

A L   E V E N   D U I V E L S E   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N

S P E L E N   H E T   S P E L L E T J E   W E E R   M E E !

 

H ET    Z O U   M I J   N I E T   V E R B A Z E N

W A N N E E R   E R   D E Z E   K E E R

   E E N

V A C C I N A T I E P L I C H T

D O O R H E E N   W O R D T   G E D R U K T !

 

 N O T A B E N E

V O O R   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E . . .

 

E E N   V I R U S J E   W A A R

N O G   G E E N   2 %  V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   Z O U   K U N N E N   O N D E R V I N D E N !

 

M E T   D E   N A D R U K   O P

" Z O U "

 

W A N T

V O O R   H E T Z E L F D E   G E L D

M E R K T   H E T   G R O S   V A N   D I E

2 %

" K W E T S B A R E   O U D E R E N "

E R   N I E T S   V A N !

 

H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

M A A K T   O N D E R H A N D   M E E R   S L A C H T O F F E R S . . .

D A N   A L L E   V I R U S S E N   B I J   E L K A A R !

 


11-05-2022

C O R O N A   B E L E I D

S C H A D E L I J K E R   D A N   G E D A C H T

B E H A L V E   D A T   O U D E R E N

Z I C H   O N D E R   D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

N O G   E E N Z A M E R   V O E L D E N . . .

 

L E D E N   V E E L   J O N G E R E N

A A N

S T R E S S

E N

P S Y C H I S C H E   K L A C H T E N . . .

 

E N   W E L

V A N   Z O D A N I G E   A A R D

D A T   M E N I G E E N   Z E L F S   O V E R W O O G

Z E L F M O O R D

T E

P L E G E N !

 


15-04-2022

B E L A S T I N G   G E L D   V E R K W I S T I N G

W E I N I G   A N I M O

V O O R   N O V A V A X   C O R O N A   V A C C I N

8 5 0 . 0 0 0   D O S E S . . .

 

M E T   E E N   W A A R D E   V A N

1 5   M I L J O E N   E U R O

A A N

B E L A S T I N G G E L D

V E R S P I L T !

 


12-04-2022

W A S

C O R O N A   B E L E I D

B U I T E N P R O P O R T I O N E E L ?

C O R O N A

T O E G A N G S B E W I J Z E N

I N   I E D E R   G E V A L   W E L   V O L G E N S   D E

C H R I S T E N   D E M O C R A T E N

 

A L S   W E   K I J K E N   N A A R   H E T   G E H E E L

G A A T   D A T   E I G E N L I J K   O P

V O O R   E L K E   I N G E V O E R D E   C O R O N A   M A A T R E G E L !

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   H E E F T

N I E T

G E H O L P E N

B I J   H E T   T E R U G D R I N G E N   V A N   H E T   A A N T A L

B E S M E T T I N G E N . . .

 

D E

V A C C I N A T I E S

E V E N M I N !

 

S T E R K E R   N O G

H O E   M E E R   M E N S E N   W E R D E N   G E V A C C I N E E R D

H O E   M E E R

H E T   A A N T A L    B E S M E T T I N G E N   O P L I E P !

 

E N   D A T   I S   L O G I S C H . . .

A A N G E Z I E N   H E T   I M M U U N S Y S T E E M

D O O R   D E   V I R U S D E E L T J E S   I N   D E   V A C C I N S

A A N G E S P O O R D   M O E S T   W O R D E N . . .

 

O M   A N T I L I C H A M E N   A A N   T E   M A K E N

T E G E N   H E T   V I R U S

T E N E I N D E   I M M U N I T E I T    T E   V E R K R I J G E N !

 

D A A R U I T   V O L G T   D A T   D E

G E V A C C I N E E R D E N

H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N   H E B B E N

O P G E D R E V E N !

 

D E   C O R O N A    T E S T S   R E G I S T R E R E N   A L L E E N

O F   I E M A N D   D R A G E R   I S   V A N   V I R U S   R N A

N I E T   O F   H E T   V I R U S   R N A   A L   D A N   N I E T

A C T I E F   I S !

 

I E M A N D   D I E   G E V A C C I N E E R D   I S

I S   D R A G E R   V A N   V I R U S   R N A

 

H E T   V I R U S   Z E L F

B L I J K T   N A G E N O E G   N E T   Z O   ( O N ) G E V A A R L I J K . . .

A L S   E E N D E R   W E L K   A N D E R

L O N G O N T S T E K I N G   V E R O O R Z A K E N D

C O R O N A   D A N   W E L   I N F L U E N Z A

G R I E P   V I R U S !

O P M E R K I N G :

98 %

V A N   D E   B E V O L K I N G

H A D

S O W I E S O

W E I N I G    T O T   G E E N   L A S T

V A N   H E T

C O R O N A   V I R U S !

Z E L F S   V A N   D I E

2 %

D I E   I N   D E   G E V A R E N Z O N E   Z O U D E N   Z I T T E N

( O U D E R E N )

H A D   S L E C H T S   E E N   K L E I N   D E E L

E C H T   L A S T

V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S !

 

O M    N O U   I E D E R E E N   T E   W I L L E N

V A C C I N E R E N . . .

 

T E R W I J L   D U S   R U I M

9 9 %

V A N   D E

B E V O L K I N G

G E Z O N D   G E N O E G   I S

O M   Z E L F   I M M U N I T E I T   A A N   T E   M A K E N

I S   N I E T   N O R M A A L !

 

Z E L F S

C R I M I N E E L . . .

 

W A N N E E R

V A C C I N A T I E S

V E R P L I C H T

Z O U D E N   Z I J N   G E W E E S T !

 

I N   I E D E R   G E V A L . . .

 

Z I J N   A L   D I E G E N E N

D I E   Z I C H   L I E T E N  V A C C I N E R E N

O M D A T   H E N   W E R D   V O O R G E H O U D E N

D A T   Z I J   Z O D O E N D E

O U D E R E N   Z O U D E N   B E S C H E R M E N . . .

V O O R   D E   G E K   G E H O U D E N !

 

M O N D K A P J E S

H E B B E N   O O K   N I E T   G E H O L P E N

B I J    H E T   V O O R K O M E N   V A N   B E S M E T T I N G

M E T   H E T   V I R U S !

 

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N

A L

E V E N M I N !

 

D E

L O C K D O W N S

H E B B E N   N I E T   A L L E E N

D E   E C O N O M I E   S T I L G E L E G D . . .

 

M A A R   O O K   O N N O D I G

 F R U S T R A T I E

S P A N N I N G E N   E N   S T R E S S

B I N N E N   H UI S H O U D E N S   V E R O O R Z A A K T !

 

B O V E N D I E N

Z I J N   V A N W E G E   H E T   U I T V A L L E N   V A N

P R O D U C T I E L I J N E N . . .

 

P R O D U C T E N   S C H A A R S E R   G E W O R D E N !

 

E N   D A T   H E E F T   W E E R   E E N

P R I J S O P D R I J V E N D

E F F E C T !

 

D E R H A L V E

K U N   J E   W E L   S T E L L E N . . .

 

D A T   H E T   G E H E L E   C O R O N A   B E L E I D

B U I T E N

P R O P O R T I O N E E L

V E R W O E S T E N D . . .

I S

G E W E E S T !

 

B O V E N D I E N

D I S C R I M I N E R E N D ! !

 

I E M A N D   D I E   Z O 'N   C A T A S T R O F A A L   B E L E I D   V O E R T

H O O R T   N I E T   T H U I S   I N   D E   P O L I T I E K !

 

M A R K   R U T T E   -   H U G O   D E   J O N G E

E N   E E N   I E D E R

D I E   D A T   B E L E I D   H E B B E N   G E S T E U N D

O P R O T T E N !

 


09-04-2022

C O R O N A W E T   V E R D E R   B E P E R K T ?

L A A T   I K   N O U   L E Z E N . . .

D A T   H E T   K A B I N E T   A L L E E N   M A A R   G O E D K E U R I N G

N O D I G   H E E F T   V A N   H E T

P A R L E M E N T !

 

Z O   B L I J V E N   D I E

L A F B E K K E N

Z E L F   B U I T E N   S C H O T . . .

W A N N E E R

C O R O N A   M A A T R E G E L E N   W O R D E N   U I T G E V O E R D 1

V R I E N D J E S   P O L I T I E K

Z E   D O E N   A L S O F

Z E   T O E S T E M M I N G   N O D I G   H E B B E N . . .

 

W A N N E E R   Z E   E V E N T U E L E   C O R O N A

M A A T R E G E L E N . . .

R E G E L - E N   W E T G E V I N G

  I N G E V O E R D   W I L L E N   H E B B E N !

 

D A T   I S   E C H T E R   G E E N   P R O B L E E M

W A N T   Z E   H E B B E N   H U N   A A N H A N G E R S   I M M E R S   A L

O P   D E   J U I S T E   F U N C T I E S   G E P O S I T I O N E E R D !

 

D I E

T O E S T E M M I N G

G E V E N   Z E   Z I C H Z E L F   W E L . . .

 

Z E L F S

E E N   V E R P L I C H T E   V A C C I N A T I E

V A L T   D A A R B I J   N I E T   U I T    T E   S L U I T E N . . .

 

E N   D A T   V O O R   E E N

V I R U S J E

W A A R   N O G   G E E N   2  %   V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   O N D E R V I N D T !

 

J E   M O E T   T O C H   N I E T   G O E D   B  I J   J E   H O O F D   Z I J N

O M   G E Z O N D E   M E N S E N

T E

I N J E C T E R E N

M E T

E X P E R I M E N T E L E

V A C C I N S ? ! ?

 


07-04-2022

H U G O   D E   J O N G E

M O E T   Z I C H   R E K E N S C H A P   A F L E G G E N

V O O R   D E

M O N D K A P J E S D E A L

M E T

S Y W E R T   V A N   L I E N D E N

 

H U G O

Z O U   Z I J N   E I G E N

P R I V É   E M A I L   H E B B E N   G E B R U I K T

O M   D E   D E A L   T E   B E Z E G E L E N !

 

D E    K A M E R   O N V O L L E D I G   B E R I C H T . . .

N I E T   E E R L I J K   Z I J N   G E W E E S T . . .

Z I J N   B E T R O K K E N H E I D   H E B B E N   V E R Z W E G E N !

 

V E E L   P O L I T I C I

Z A G E N   H U N   P O L I T I E K E   C A R R I Ë R E

V O O R   M I N D E R   S N E U V E L E N !

 

MA A R R U H H H . . .

H U G O   D E   J O N G E

M A G   E C H T E R   G E W O O N   A A N B L I J V E N !

M A A R

D A T   W A S   E I G E N L I J K   W E L   T E   V E R W A C H T E N !

 

D A T   Z O O I T J E   O N G E R E G E L D

H O U D T   E L K A A R   D E   H A N D   B O V E N   H E T   H O O F D !

 


06-04-2022

L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R

K O M T   D E   W A A R H E I D   N A A R   B U I T E N . . .

W A T   B E T R E F T   D E   W E R K I N G   V A N   V A C C I N S !

 

O F   M O E T   I K   Z E G G E N

N I E T   W E R K E N D E   V A C C I N S ?

T W E E D E

P F I Z E R   B O O S T E R   P R I K

B E S C H E R M T

O U D E R E N   N I E T   L A N G !

A L D U S   D E   U I T K O M S T

V A N   E E N   I S R A Ë L I S C H   O N D E R Z O E K !

 

D E   R E S T

V A N   H E T   A R T I K E L

I S   V E R D E R   N I E T   I N T E R E S S A N T !

 

D I E   F L A U W K U L

W O R D T   T E   Z I J N E R   T I J D

V A N Z E L F

O N T S L U I E R D !

 

06-04-2022 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5300075/tweede-pfizer-boosterprik-corona-vaccinatie-bescherming-ouderen

 

P F I Z E R

C O R O N A   P I L   G O E D G E K E U R D ?

 


01-04-2022

H O U D T   G O E D   V O O R   O G E N

D A T   D E   C I J F E R S

N I E T   C O N F O R M   D E   W E R K E L I J K H E I D   Z I J N !

 

V E E L   "C O R O N A "   S L A C H O F F E R S

B E Z W E K E N   A A N   O U D E R D O M

E N   É É N   O F   M E E R

O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E B E E L D E N !

 


29-03-2022

2 0 2 0

H E T   E E R S T E   C O R O N A   J A A R

M E N S E N   D I E   A A N

" C O V I D - 1 9 "

O V E R L E D E N . . .

 

Z O U D E N   Z I J N   O V E R L E D E N

V A N W E G E

D I A B E T E S

H A R T- E N   V A A T Z I E K T E N

O B E S I T A S

 

A L   D I E   Z I E K T E   V E R S C H I J N S E L E N

W O R D E N   O O K   W E L

O N D E R L I G G E N D E   K W A L E N

G E N O E M D

 

A L   D I E   M E N S E N   Z O U D E N   D U S   O O K

Z O N D E R

H E T

C O R O N A   V I R U S

A A N   D I E   Z I E K T E B E E L D E N   O V E R L I J D E N !

 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

D O O R   C O R O N A !

 

M E R K W A A R D I G   G E N O E G

O V E R L E D E N

H E T   E E R S T E   C O R O N A   J A A R

V O O R A L

 M I G R A N T E N !

 

M A R O K K A N E N

I N D O N E Z E N   -   S U R I N A M E R S

T U R K E N

 

W E I N I G

N E D E R L A N D E R S ? ! ?

A L D U S   H E T   C B S !

 


11-03-2022

S T O P

M E T   M A S S A A L   T E S T E N

A L D U S   J E A N - L U C   M U R K

( Arts, microbioloog en viroloog )

( ETZ (Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ).

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4053582/stoppen-met-massaal-testen-en-isolatie-bij-corona-vindt-etz-viroloog-murk

 

 D E   B E V O L K I N G   H E E F T   Z O    O N D E R H  A N D    G E  N O E G

I M M U N I T E  I T

O P G E B O U W D    T E  G E N   H  E T   C O  R O N A    V I R U S !

 

M E N S E N   K R I J G E N

A A N   D E   L O P E N D E   B A N D   C O R O N A . . .

 

O O K

W A N N E E R   Z I J   Z I J N   G E V A C C I N E E R D . . .

E N

Z E L F S   W A N N E E R   Z I J   E E N

B O O S T E R P R I K   H E B B E N   G E H A D ! !

 

O N D A N K S   H E T   H O G E   A A N T A L   B E S M E T T I  N G EN

O O P S

P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

B E L A N D E N   S L E C H T S   W E I N I G   M E N S E N

I N   H E T   Z I E K E N H U I S   V A N W E G E   C O R O N A . . .

 

E E N   G R O O T   D E E L   V A N   D E

C O R O N A   P A T I Ë N T E N

W O R D E N   V O O R   A N D E R E   A A N D O E N I N G E 

BE H A N D E L D

D U S   N I E T   V O O R   C O R O N A     Z E L F !

O P M E R K I N G :

D A T   Z I E K E N T H U I S   P A T Ï E N T E N

O N T E R E C H T

V O O R   C O R O N A   P A T Ï E N T E N

W O R D E N   A A N G E M E R K T . . .

 

   S P E E L T   E I G E N L I J K   A L   V A N A F   H E T   B E G I N

V A N   D E   C O R O N A   U I T B R A A K !

 

H E T Z E L F D E

G E L D T   V O O R   Z O W A T   A L   D I E

C O R O N A

S L A C H T O F F E R S ! !

 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

O U D E R E N   D I E   V A N W E G E   H U N   H O G E   L E E F T I J D

S T E R V E N   A A N   O U D E R D O M S K W A L E N ! ! !

 

M E N S E N   D I E   D U S

N I E T

A A N   C O R O N A   S T I E R V E N !

 

E N F I N . . .

L A A T   J E   L E K K E R   D O O R   D I E   D IU I V E L S

B E S O D E M I E T E R E N . . .

 

N O G   L A N G E R

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

A A N H O U D E N

H E E F T   G E E N   E N K E L E   Z I N !

 

M A S S A A L   T E S T E N

I S

Z O N D E   V A N   A L   D I E   M O E I T E

B O V E N D I E N

B E L A S T I N G   G E L D   V E R S P I L L I N G !

 

A L D U S

J E A N - L U C   M U R K . . .

 

W E L

M O N D K A P J E S

I N   V E R P L E E G H U I Z E N   E N   Z I E K N H U I Z E N

O P M E R K I N G :

M O N D K A P J E S   Z I J N   E C H T E R

F L A U W E K U L . . .

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/mondkapjes

Z E L F S   D E  P R O F E S S I O N E L E R E   M ON D K A P J E S

B I E D E N   O N V O L D O E N D E   B E S C H E R M I N G

T E G E N   E E N   V I R U S . . .

 

B E M O E I L I J K E N

B O V E N D I E N   H E T   A D E M H A L E N !

 

D A R B I J   Z I J N   M O N D K AP J E S   O N G E Z O N D . . .

B A C T E R Ï E N   H O P E N   Z I C H   H I E R I N   O P

E N   D I E   A D E M   J E   D A N   W E E R   I N !

 

Z O D O E N D E

K O M E N   D I E   I N   J E   L O N G E N   T E R E C H T . . .

 

S A M E N   M E T   A L   D I E   S T O F D E E L T J E S

U I T   D E   J A S - E N  B R O E K Z A K K E N   E N   T A S S E N . . .

 

A L W A A R   V E E L   M E N S E N   H E T   M O N D K A P J E

I N   B E W A R E N . . .

O M   D I E   V E R V O L G E N S   I N   D E   V O L G E N D E   W I N K E L

W E E R   O P   T E   Z E T T E N . . .

 

O O K   K U N N E N   S T O F D E E L T J E S

 V A N    H E T   M A S K E R   Z E L F

L O S L A T E N   E N   I N    D E   L O N G E N   T E R E C H T   K O M E N

Z O D O E N D E

O N T S T E K I N G E N    V E R O O R Z A K E N !

H E T   O M T

D E N K T   D A A R   N O G   S T E E D S   A N D E R S   O V E R

A L H O E W E L   H E T   O M T

T I J D E N S   H E T   B E G I N   V A N   D E

C O R O N A   P A N D E   H O A X

Z E L F   A A N G A F   D A T   M O N D K A P J E S

W E I N G   T O E G E V O E G D E   W A A R D E   H A D D E N !

 

L A T E R

K W A M   H E T   O M T   D A A R   P L O T S   O P   T E R U G . . .

 

N E T   Z O A L S   H U G O   D E   J O N G E

D I E   O O K   P L O T S   V A N   M E N I N G    V E R A N D E R D E ? ! ?

 

 O O K   N U   B E W E E R T   H E T   O M T   W E E R   D A T

M O N D K A P J E S

Z O U D E N   W E RK E N   I N   H E T   O V

 

B U L L S H I T !

 


11-03-2022

N U V A X O V I D

H E T   N O V A V A X   V A C C I N

W E E R   E E N   C O R O N A   V A C C I N

O P   D E   M A R K T

D A T   A M P E R   G E T E S T   I S !

 

V O L G E N S   H E T   M I N I S T E R I E   V A N   V W S

Z O U   H E T   V A C C I N   N A   2   P R I K K E N

6 0 - 9 0   P R O C E N T

W E R K Z A A M   M O E T E N   Z I J N . . .

O P M E R K I N G 1 :

6 0 - 9 0   P R O C E N T ? ! ?

D A T   I S   O M   T E   B E G I N N E N

W E L   E E N   Z E E R   G R O T E   M A R G E

N I E T   D A N ?

 

' K   V R A A G   M E   A F   O P   W E L K E   W I J Z E

D A T   C I J F E R   T O T   S T A N D   I S   G E K O M E N . . .

 

G E Z I E N   D E   O N T W I K K E L I N G

V A N   E E N   N I E U W   V A C C I N . . .

 

I N   D E   R E G E L

Z O ' N   1 0 - 1 5   J A A R   D U U R T !

25-02-2020 https://www.ad.nl/binnenland/vaccin-ontwikkelen-duurt-normaal-10-tot-15-jaar-wij-zijn-in-januari-begonnen~aedef313/

O P M E R K I N G 2 :

5 0   -   9 0   P R O C E N T

W E R K Z A A M

 

A L T H A N S

V O L G E N S

H E T   M I N I S T E R I E   V A N 

W V C . . .

 

V O L G E N S

KL I N K T   N O U   N I E T   B E P A A L D

A L S   E E N   W E T E N S C H A P P E L I J K E   F E I T !

 

I K   K R I J G   D A N   O O K   D E   I N D R U K

D A T   D A T   A C H T E R L I J K E   Z O O I T J E   B I J   W V C . . .

 

Z E L F

G E E N  B A L   V E R ST A N D   H E E F T   V A N   V A C C I N S !

 

D E R H A L V E

S L E C H T S   F U N G E E R T   A L S

D O O R G E E F L U I K . . .

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

V A N   D E   I N F O R M A T I E   V A N U I T   D E

B E L A N G H E B B E N D E

F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E !

 

F A R M A C E U T E N

Z I J N   E N K E L   E N   A L L E E N

G E Ï N T E R E S S E E R D

I N

G E L D   V E R D I E N E N !

 

W A N T   D A T   I S   H E T

E N I G E

W A A R O P   D E Z E   K A P I T A L I S T I S C H  G E O R I Ë N T E E R D E

W E R E L D   D R A A I T !

O P M E R K I N G   3 :

H E T   N O V A V A X   V A C C I N   B E V A T

N A N O D E E L T J E S !

https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19

E V E N A L S

D E

M R N A   V A C C I N S

V A N

P F I Z E R   E N   M O D E R N A

M I S L E I D I N G   O N T M A S K E R D

W A T   Z E G T   D I T   N O U   C O N C R E E T ?

S I M P E L . . .

 

I N   D E   E E R S T E   P L A A T S

D A T   D E   C L A IM  V A N   H E T   W V C

" A L T E R N A T I E F   V O O R   M R N A   V A C C I N S "

R O N D U I T   G E L O G E N    I S !

 

I N   D E   T W E E D E   P L A A T S

B E V E S T I G T   H E T   M I J N   O P M E R K I N G

D A T   H E T   W V C   S L E C H T S   E E N   D O OR G E E F L U I K   I S

V A N   ( D E S ) I N F O R M A T I E   V A N U I T   D E

V A C C I N   I N DU S T R I E !

S L O T R E D E

W I L   I K   H E T   O OK   N O G   E V E N   H E B B E N   O V E R

O V E R   D E   " Z I E K T E "

"C O V I D - 1 9 "

 

C O V I D - 1 9

Z O U   I K   G E E N   Z I E K T E   W I L L E N   N O E M E N

A A N G E Z I E N   D I T   F E N O M E E N

I N   H O O F D Z A A K   O U D E R E N   T R E F T . . .

 

E N   D I E   O V E R L I J D E N   O V E R   H E T   A L G E M E E N

A A N   E E N

L O N G O N S T S T E K I N G !

 

E E N

V E R Z W A K T

I M M U U N S Y S T E E M . . .

M E D E   V E R O O R Z A A K T   D O O R   H E T

A F T A K E L I N G S P R O C E S

V A N   H E T

O U D E R   W O R D E N !

 

D A N   W E L

H E T   J A R E N L A N G   W E R K E N   M E T

 E N   /   O F

H E T   I N A D E M E N   V A N   G I F T I G E   S T O F F E N . . .

 


C O R O N A

Z O M A A R   E E N   F O L D E R

D A T U M   V A N   U I T G I F T E :

 2 6 - 1 1 - 2 0 2 1

 

W E L L I C H T

H E E F T   U   H E M   O O K   I N   D E   B R I E V E N B U S

O N T V A N G E N ?

 

H O E W E L   I K   V A N   M I J N   M O E D E R . . .

D I E   H E TZ E L F D E   G E H U C H T   W O O N T   A L S   I K

H E B   B E G R E P E N . . .

 

D A T   Z I J   D I E   F O L D E R

N I E T

Z O U   H E B B E N    G E H A D !

 

O P   Z ' N   Z A C H T S T   G E Z E G D . . .

M E R K W A A R D I G !

 

G R A F I E K

I N   D E   F O L D E R

W O R D T   I N   D E   G R A F I E K   L I N K S B O V E N . . .

( H i e r b o v e n   n o g   e e n s   f l i n k   u i t v e r g r o o t )

 

D E

B E L A N G R I J K S T E   C O N C L U S I E : 

V A C C I N S   K U N N E N   E E N   N E G A T I E F   E F F E C T

H E B B E N   O P   D E   I M M U N I T E I T . . .

 

E N

D E   V E R S P R E I D I N G   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S

J U I S T   V E R S T E R K E N !

 

A L S   B R O N   W O R D T   D E

 J O H N   H O P K I N S   U N I V E R S I T E I T

A A N G E H A A L D !

 

B O V E N D I E N

B E V A T   D E   F O L D E R   D E   V O L G E N D E   C L A I M :

 

E G Y P T E :

D E   L A A G S T E   V A C C I N A T I E   G R A A D

D E S O N D A N K S

HE T   L A A G S T E   A A N T A L   C O R O N A   S L A C H T O F F E R S !

 

I N   T E G E N S T E L L I N G   T O T

 

I S R A Ë L :

D E   H O O G S T E   V A C C I N A T I E   G R A A D . . .

D E S A L N I E T T E M I N

H E T   H O O G S T E   A A N T A L   C O R O N A   S L A C H T O F F E R S !

 

W A T   Z E G T   D A T   O V E R   D E

C O R O N A   V A C C I N S ?

 

H E T   I  S   O V E R I G E N S   N I E T   E C H T   D U I D E L I J K

W I E   D E Z E   F O L D E R   H E E F T   U I T G E V E N . . .

 

W A T  W E L  D U I D E L I J K   I S . . .

D E   B O O D S C H A P

D I E   V A N   D E Z E   F O L D E R   U I T G A A T !

 

C O R O N A   V A C C I N S

V E R O O R Z A K E N   M E E R   S L A C H T O F F E R S

D A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   Z E L F !

 

 

I N   D E   F O L D E R

Z I E N   W E   M I D D E N   B O V E N   E E N   T A B E L . . .

( H i e r b o v e n   n o g   e e n s   f l i n k   u i t v e r g r o o t )

 

M E T   D A A R I N   E E N   A A N T A L

Z I E K T E S . . .

 

H E T   G E C L A I M D E   E F F E C T

V A N   D E   G E B R U I K T E   V A C C I N S . . .

 

E N

H E T   P R O C E N T U E L E   S L A C H T O F F E R   A A N T A L

Z O N D E R    V A C C I N A T I E

A A N G E G E V E N !

 

D A A R B I J   W E R D   D E   O P M E R K I N G   G E P L A A T S T

D A T   B I J   A L L E   B E S T A A N D E

T R A D I T I O N E L E

V A C C I N S . . .

K I N K H O E S T   M A Z E L E N   P O K K E N

T E T A N U S

E T C.

H O E W E L   A L   D I E   V I R U S S E N

I N  M E E R   O F   M I N D E R E   M A T E

B E S M E T T E L I J K

Z I J N . . .

 

G E E N

S P R A K E   W A S   V A N

M O N D K A P J E S P L I C H T . . .

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N . . .

D A N   W E L   A N D E R E   M A A T R E G E L E N . . .

 

D I E

Z O A L S   U   A A N   D E   D R A S T I S C H E   S T I J G I N G

V A N   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

N O T A B E N E

B I J   E E N   S T E E D S   H O G E R E   V A C C I N A T I E G R A A D

H E E F T   K U N N E N   Z I E N . . .

 

A M P E R   I E T S   H E B B E N   U I T G E H A A L D !

 

V E R D E R

W A S   D E   W E R K I N G   V A N   D I E   V A C C I N S

N I E T

A F H A N K E L I J K . . .

 

V A N   O F   E E N   A N D E R

A L   D A N   N I E T   W A S   G E V A C C I N E E R D !

 

H E T   B L I J F T   E C H T E R   F R A P P A N T

D A T   M E N   D E

S E I Z O E N G E B O N D E N

G R I E P

V A C C I N S . . .

Z O W E L

 I N F L U E N Z A   A L S   C O R O N A . . .

N I E T

H E E F T   O P G E N O M E N   I N   D E   T A B E L

 

A A N G E Z I E N   B E I D E

V I R U S S E N

Z I C H   N A G E N O E G   H E T Z E L F D E   G E D R A G E N !

 

B E I D E   V I R U S S E N

S E I Z O E N S   A F H A N K E L I J K

Z I J N !

 

E N   V O O R   B E I D E

V I R U S S E N

G E L D T   D A T   J E   N A   V A C C I N A T I E

N O G   S T E E D S   B E S M E T   K U N T   W O R D E N !

 

D E

C L A I M

D A T   D AN K Z I J   V A C C I N A T I E S   H E T   Z I E K T E V E R L O O P

M I L D E R

Z O U   W O R D E N

V A L T   N O O T   E N   T E   N I M M E R   T E   B E W I J Z E N . . .

 

A A N G E Z I E N   E E N   O V E R G R O T E   M E E R D E R H E I D

V A N   D E   B E V O L K I N G

O O K

Z O N D E R   V A C C I N A T I E . . .

 

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T

O N D E R V I N D T

V A N   B E I D E   S E I Z O E N G E B O N D E N   V I R U S S E N !

G O O C H E L E N

M E T   C O R O N A   C I J F E R S

J A W E L

U

W E R D

V A N   H E T   B E G I N   A F   A A N

B E S O D E M I E T E R D . . .

 

Z O W E L   M E T   H E T   A A N T A L

O P G E N O M E N

C O R O N A   P A T I Ë N T E N

I N   D E   Z I E K E N H U I Z E N   E N   O P   D E   I C 'S

 

S T E R V E N

M E T

C O R O N A . . .

 

D O O R

O U D E R D O M

E N

O N D E R L I G G E N D E   G E B R E K E N

 

N I E T

D O O R

C O R O N A !

 

S T E E D S   W E E R

W O R D E N   A N D E R E   C R I T E R I A   G E B R U I K T

O M   D E   A A N T A L L E N   T E   M E T E N . . .

 

Z E L F S

C O M P U T E R   V O O R S P E L L I N G E N   G E B R U I K T !

 

F R A P P A N T

V O O R   E E N   Z O G E N A A M D   N I E U W   VI R U S

W A A R   M E N   N O G   W E I N I G   V A N A F   Z O U   W E T E N . . .

 

D U S   O O K   N I E T . . .

W E L K E   F A C T O R E N

A L L E M A A L   M E E    Z O U D E N   K U N N E N   S P E L E N !

 

I K   K A N   N I E T   A N D E R S   Z E G G E N . . .

D A N   D A T   H E T

" G E V A A R "

D A T   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S

U I T   Z O U   G A A N . . .

S C H R O M E L I J K   W E R D   O V E R D R E V E N !

 

I N   D E   F O L D E R

Z I E N   W E   L I N K S   O N D E R   E E N   T A B E L . . .

( H i e r b o v e n   n o g   e e n s   f l i n k   u i t v e r g r o o t )

 

D E

2

B E L A N G R I J K S T E   C O N C L U S I E S : 

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   M A A K T   A N T I S T O F F E N   A A N

N I E T   H E T   V A C C I N !

 

E N

B - G E H E U G E N   C E L L E N

D I E   D E   G E G E V E N S   V A N   E E N   V I R U S   O P S L A A N

I N   E E N   B I B L I O T H E E K . . .

 

Z O D O E N D E

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   H E T   V I R U S   H E R K E N T

B I J   E E N   V O L G E N D E   B E S M E T T I N G

E N

S N E L L E R

A N T I L I C H A M E N   K A N   P R O D U C E R E N !

E E N   V E R H A A L   O V E R

T R A D I T I O N E L E

V A C C I N S . . .

V A C C I N S

M E T   D O D E   C EL L E N

O F

A F G E Z W A K T E   L E V E N D E   C E L L E N

V A N   E E N

" G E V A A R L I J K "

V I R U S

 

O P M E R K I N G :

M R N A   -   V A C C I N S . . .

 

W E R K E N   V O L G E N S   E E N   I E T S   A N D E R   P R I N C I P E

B E H A L V E   D E   V O O R N O E M D E

D O D E   V I R U S   C E L L E N

OF

A F G E Z W A K T E   V I R U S   C E L L E N

Z I T T E N   E R   O O K   N A N O - D E E L T J E S   I N   V A C C I N S

( Microscopisch kleine robotjes die geprogrammeerd zijn . . .

Om een bepaald spike eiwit te produceren ! )

 

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   I S   E C H T E R   I N   S T A A T

O M   V E E L   M E E R   T Y P E S

S P I K E   E I W I T T E N

T E   P R O D U CE R E N   B I J   D E   B S T R I J D I N G   V A N

V I R U S S E N !

 

H E T   I S   D U S   G O E D   M O G E L I J K

D A T   H E T   I M M U U N S Y S T E E M   E E N   C O M B I N A T I E

V A N   S P I K E   E I W I T T E N   W E E T   T E   C R E Ë R E N . . .

 

D I E   B E T E R   Z O U   B E S C H E R M E N

D A N   H E T   S P I K E   E I W I T

D A T   D E   N A N O - D E E L T J E S   I N   H E T   V A C C I N

P R O D U C E R E N !

 

M E R K   O O K   O P   D A T . . .

H E T   C O R O N A   V I R U S   Z I C H   V E R S P R E I D T   V I A

A E R O S O L E N

E V E N A L S   H E T   I N F L U E N Z A   V I R U S !

 

A E R O S O L E N

A D E M   J E   I N   E N   K O M E N   Z O D O E N D E . . .

D I R E C T 

V I A   D E   L U C H T W E G E N   I N   D E   L O N G E N !

 

( Mondkapjes werken niet . . .

De virussen zijn zo microscopisch klein . . .

Dat ze gemakkelijk langs de vaak slecht sluitende kapjes . . .

Zowel als door de poriën van de mondkapjes zelf kunnen dringen ! )

 

B E S M E T T I N G   V I A   C O N T A C T O P P E R V L A K T E N

K O M T   N A G E N O E G   W E I N I G   V O O R

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

CITAAT: "De kans dat het coronavirus SARS-CoV-2 zich VERSPREIDT VIA PAKKETJES OF OPPERVLAKTEN (bijvoorbeeld een deurklink, winkelwagen of toetsenbord) lijkt KLEIN.

In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij IDEALE OMSTANDIGHEDEN die in de praktijk ZELDEN zullen VOORKOMEN."

 

H A N D E N   W A S S E N

E N

O P P E R V L A K T E N   D E S I N F E C T E R E N

H E E F T   W E I N I G   Z I N . . .

 

J E   V E R N I E T I G D   Z O

N A M E L I J K   O O K   G O E D E   B A C T E R I Ë N !

 

B O V E N D I E N

K U N N E N   D E   D E S I N F E C T I E    M I D D E L E N

I N   J E   O G E N   T E R E C H T   K O M E N

M E T   A L L E   G E V O L G E N   V A N   D I E N . . .

( S L E C H T Z I E N D H E I D   E N   B L I N D H E I D ! )

B L O W E R S   V E R S U S   A F Z U I G E R S

L U C H T   C I R C U L A T I E   S Y S T E M E N

B L A Z E N

K O U D E   D A N   W E L   W A R M E   L U C H T   R O N D . . .

 

D R A G E N   Z O D O E N D E   J U I S T   B I J

A A N   D E   V E R S P R E I D I N G   V A N   V I R U S S E N !

 

A F G E S L O T E N   R U I M T E S

B E D R I J V E N

S U P E R M A R K T E N

E N

O V E R I G E   W I N K E L S

Z O U D E N   E I G E N L I J K   V O O R Z I E N   M O E T E N   Z I J N

V A N

L U C H T   A F Z U I G   I N S T A L L A T I E S . . .

 

B I J   V O O R K E U R   G E M O N T E E R D

I N   H E T   P L A F O N D   B O V E N   D E   G A N G P A D E N . . .

 

O M   E V E N T U E L E   V E R S P R E I D I N G   V A N   V I R U S S E N

T E G E N   T E   G A A N !

A F Z U I G I N G   V E R S U S   C I R C U L A T I E

H E T   R I V M

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

Z E T   U   O P   H E T   V E R K E E R D E   B E E N . . .

W A N N E E R   H E T   R I V M   C L A I M T

D A T   D E   K A N S   O P   B E S M E T T I N G

A F N E E M T

D O O R   T E   V E N T I L E R E N !

 

CITAAT: "Onder bepaalde omstandigheden kan BESMETTING ook plaatsvinden via virusdeeltjes die in de kleine druppeltjes (aerosolen) een grotere afstand kunnen afleggen.

Bijvoorbeeld in RUIMTES WAAR GEEN VENTILATIE IS en/of waar veel mensen, vooral voor een langere tijd, bij elkaar zijn.

Overdracht van het SARS-CoV-2-virus via luchtkanalen van ventilatiesystemen is niet waargenomen."

 

Z O A L S   I K   E E R D E R   A L   Z E I

A F Z U I G   I N S T A L L A T I E S . . .

( Direct naar buiten afzuigen van de lucht ! )

 

D A T   I S   G E H E E L   I E T S   A N D E R S   D A N

V E N T I L A T I E !

( Het circuleren van de lucht door de ruimte ! )

 


25-02-2022

P E R   1   A P R I L

V E R V A L L E N

C O R O N A   S T E U N   R E G E L I N G E N

V A N W E G E

" P O S I T I E V E "

E C O N O MI S C H E   V O O R U I T Z I C H T E N . . .

A L D U S   D E   ( R ) O V E R H E I D

 

A A N G E Z I E N   D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

K O M E N   T E   V E R V A L L E N !

 

D A T   N E E M T   E C H T E R   N I E T   W E G

D A T   M E T    N A M E   D E   H O R E C A

D I E   A L   E E N   F L I N K E   K L A P   H E E F T   G E H A D . . .

P R I J S   S T I J G I N G E N

N O G   E E N   V E E L   G R O T E R E   K L A P

T E   W A C H T E N   S T A A T !

 

Z E K E R   A L S   J E   B E S E F T

D A T   A L   D I E   Z I N L O Z E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N . . .

V O O R   E E N   G R I E P A C H T I G   V I R U S J E

O O K   V O O R   D R A C O N I S C H E   P R I J S   S T I J G I N G E N

H E B B E N   G E Z O R G D !

 

J E   M O E T   W E L   G E K   Z I J N

O F   O N T Z E T T E N D   R I J K   W E Z E N . . .

 

A L S   J E   B E R E I D T   B E N T

N E T   Z O V E E L   T E   W I L L E N   B E T A L E N . . .

 

V O O R   E E N   P A A R   G L A A S J E S   B I E R

T E R W I J L   J E   V O O R   D A T Z E L F D E   G E L D

E E N   V O L L E   K R A T   K U N T   K O P E N

I N   D E   S U P E R M A R K T !

V R I J H E I D

B O V E N D I  E N

H O E   L A N G   D E N K T   U

D A T   D I E   N I E U W   V E R W O R V E N

" V R I J H E I D "

Z A L

D U R E N . . .

 

M E T    H E T   O O G   O P   H E T   K O M E N D E

G R I E P   S E I Z O E N ?

 

T S J A . . .

D E   Z Z P 'E R S   K O M E N   E R   A L T I J D

H E T   B E K A A I D S T   V A N A F !

( S O C I A A L   M I N I M U M    I N K O M E N )

G L O B A L I S E R I N G

D E

E X C E S S E N

V A N   H E T   G L O B A L I S E R I N G S   B E L E I D !

 

D E

P R I V A T I S E R I N G

V A N   S T A A T S B E D R I J V E N   E N   D I E N S T E N

 

S T E E D S   M E E R   M A C H T   N A A R   D I E

G R A A I E N D E

E L I T E   K L A S S E !

 

B E D R I J V E N

A L S

C H E M O U R S   /   D U P O N T   -   S H E L L   -   T A T A S T E E L

27-01-2020 https://www.letselschade.nu/arbeid-werkgeversaansprakelijkheid/eenvandaag-over-gevolgen-van-giflozingen-door-dupont/

01-02-2021 https://www.analist.nl/berichten/550267-shell-aansprakelijk-voor-twee-olielekkages-in-nigeria-oordeelt-nederlandse-rechtbank

17-07-2021 https://nos.nl/artikel/2389730-tata-steel-krijgt-opnieuw-tik-op-de-vingers-voor-lozen-giftige-stoffen

 

V E R G I F T I G E N

H E T   M I L I E U   E N   A L   H E T   L E V E N   O P   A A R D E . . .

 

Z O D O E N D E   W O R D T   D E   A A R D E

O P   E E N   G E G E V E N   M O M E N T

O N B E W O O N B A A R !

 

M A A R U U H H H...

L A A T   Z E   L E K K E R   H U N   G A N G   G A A N

( S A R C A S T I S C H )

 


25-02-2022

M O N D K A P J E P L I C H T

V E R V A L T

B E H A L V E

I N   H E T   O P E N B A A R   V E R V O E R

E N   H E T   V L I E G T U I G . . .

 

B O V E N D I E N

V E R V A L T

D E

1   1/2   M E T E R

A F S T A N D S R E G E L

 

E C H T E R

C O R O N A   P A S   E N   T E S T S

B L I J V E N  V O O R A L S N O G   G E L D E N

B I J   S O M M I G E   G R O T E   E V E N E M E N T E N !

 

'K   B E N   E C H T E R   B E N I E U W D

H O E   L A N G   D E Z E

" H E R N I E U W D E   V R I J H E I D "

A A N   Z A L   H O U D E N !

 

---

 

7 0 %

V A N   D E   E U R O P E S E   B E V O L K I N G

Z O U   I N M I D D E L S 

" V O L L E D I G "

Z I J N   G E V A C C I N E E R D !

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_nl

A L D U S   U R S U L A   V A N   D E R   L E Y E N

( C O M M I S S I E V O O R Z I T S T E R   V A N  H E T

E U R O P E E S   C O R O N A   V I R U S   R E S P O N S   T E A M )

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response/european-commissions-coronavirus-response-team_nl

" V O L L E D I G "

G E V A C C I N E E R D ? ! ?

D E Z E   T E R M   O P   Z I C H   I S   A L   G E L O G E N !

A A N G E Z I E N   V A C C I N S

H O O G U I T   E N K E L E   M A A N D E N   W E R K E N . . .

 

( A L S   Z E   Ü B E R H A U P T   A L   W E R K E N

W A N T   D A T   V A L T   I M M E R S   N I E T   N A   T E   G A A N )

 

I N   T E G E N S T E L L I N G   T O T

N A T U U R L I J K   O P G E B O U W D E   I M M U N I T E I T !

 

G E V A C C I N E E R D E N

W E R D E N   Z E L F S   H U N   V E R W O R V E N

" P R I V I L E G E S "

W E E R   A F G E P A K T . . .

 

A L S   Z E   N I E T   O O K   E E N

" B O O S T E R "

V A C C I N A T I E   H A A L D E N !

B I J W E R K I N G E N

E L K E   P I L

E N

E L K   V A C C I N   H E E F T

B I J W E R K I N G E N !

 

H O E   M E E R    P I L L E N   M E N   S L I K T

E N

H O E   V A K E R   M E N   Z I C H   L A A T   P R I K K E N . . .

 

H O E   G R O T E R

D E   K A N S   O  P   B I J W E R K I N G E N   Z A L   Z I J N !

E N

H O E   E R N S T I G E R

D I E   B I J W E R K I N G E N   K U N N E N   W O R D E N ! !

 


22-02-2022

M A R K   R U T T E

M E E N T   D A T   M E T   H E T

V E R D W I J N E N   V A N   H E T

C O R O N A   V I R U S

P O L A R I S A T I E   Z O U   S T O P P E N ? ! ?

 

P O L A R I S A T I E

D I E   N O T A B E N E   D O O R   H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

O P   G A N G   I S   G E B R A C H T !

 

D I S C R I M I N A T I E   E N   B U I T E N S L U I T I N G

V A N

O N G E V A C C I N E E R D E N ! !

 

G E Z I N N E N

D I E   U I T E E N   W O R D E N   G E T R O K K E N

V A N W E G E   G E H E R S E N S P O E L D E   L E ER L I N G E N ! ! !

 

Z O L A N G

D I E Z E L F D E   P O L I T I C I   A A N   D E   M A C H T   B L I J V E N

Z A L   P O L A R I S A T I E   B L I J V E N   B E S T A A N ! ! !

 

- - -

 

L I N K S   V E R S U S    R E C H T S

I S   O P   Z I C H

É É N   V A N   D E   O U D S T E   V O R M E N   V A N

P O L A R I S A T I E ! ! ! !

 

Z O L A N G   D E   M E N S

Z I C H   I N   H O K J E S   L A A T   W E G Z E T T E N . . .

Z A L   P O L A R I S A T I E   O O K   N O O I T   V E R D W I J N E N !

 

- - -

 

I K   B E N   O V E R I G E N S   B E N I E U W D

H O E   L A N G   H E T   D U U R T . . .

 

V O O R A L E E R   M E N   T O E   D U R F T   T E   G E V E N

D A T   A L   D I E   P A N I E K   R O N D O M   H E T   C O R O N A   V I R U S

S C H R O M E L I J K   W A S   O V E R D R E V E N !

 

H E T   M E X I C A A N S E   G R I E P   V I R U S

H E E F T   I M M E R S   N O G   S T E E D S   V E E L   M E E R

S L A C H T O F F E R S

G E M A A K T

D A N   H E T   C O R O N A   G R I E P   V I R U S. . .

21-10-2009 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ophef-mexicaanse-griep-overdreven/

 

T E R W I J L   H E T   M E X I C A A N S E    G R I E P   V I R U S

U I T   D E   H O O G S T E    A L A R M S C H A A L   W E R D   G E H A A L D !

 

W A N N E E R   G E B E U R D   D A T   M E T   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S ?

 

W A N N E E R   W O R D T   U

E I N D E L I J K   E E N S   W A K K E R ?

 


C O R O N A   G R I E P   V I R U S

V E R S U S

M E X I C A AN S E   G R I E P   V I R U S

 

B L C K B X   T V

F L A V I O   P A S Q U I N O

I N   G E S P R E K   M E T   D A A N   D E   W I T

( O N D E R Z O E K S J O U R N A L I S T )

 

( D O S S I E R   M E X I C A A N S E   G R I E P

E E N   V E R H A A L   O V E R   B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

B I J   D E   ( R ) O V E R H E I D . . .   R I V M   E N   W H O

 

M I L J A R D E N W I NS T E N

F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

 

O M Z E I L I N G   V E I L I G S H E I D S C R I T E R I A

D O O R   P A N D E M I E   V E R K L A R I N G

 

E N   W E R E L D B E V O L K I N G

A L S   P R O E F K O N I J N

 

D E   E L I T E

V A L T   S T E E D S   W E E R   I N   H E R H A L I N G )

 

- - -

 

9 9 %

V A N   D E   B E V O L K I N G   G I J Z E L E N . . .

 

I N   E E N   P O G I N G   O M

1 %

V A N   D E   B E V O L K I N G   T E   B E S C H E R M E N !

 

E E N   B E L E I D

G E D O E M D   T O T   F A L E N ! !

 

- - -

 

D E   L E V E N S J A R E N   V A N   J O N G E R E N

O P O F F E R E N . . .

 

I N   E E N   P O G I N G

O M

D E   L E V E N S J A R E N   V A N   O U D E R E N

T E

V E R L E N G E N !

 

E E N   S L E C H T E   R U I L ! !

E V E N E E N S

V A N   B E G I N   A F   A A N   A L   G E DO E M D   T O T

M I S L U K K E N ! ! !

 

H E T   B E L E I D   K W A M   V E E L  T E   L A A T   O P   G A N G

E N   H A P E R D E   A A N   A L L E   K A N T E N ! ! ! !

 

- - -

 

W A N N E E R   E R   S P R A K E  I S   V A N   E E N   N I E U W   V I R U S

E E R S T   G R E N Z E N   E N   L U C H T R U I M   D I C H T

 

A L H O E W E L   D A T   V O O R   D I T   C O R O N A   V I R U S

E I G E N L I J K   V O O R B A R I G   Z O U   Z I J N   G E W E E S T . . .

 

G E Z I E N   D E   A A R D   V A N   E E R D E R E

C O R O N A   V I R U S S E N !

 

S A R S - C O V - 1   ( 2 0 0 2 )

E N

M E R S   ( 2 0 1 2 )

 

B E I D E   C O R O N A   V I R U S S E N

H E B B E N   W E R E L D W I J D

B O V E N D I E N   Z O N D E R   M A A T R E G E L E N

A M P E R  S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T !

 

W A A R O M   Z O U   D I T   C O R O N A   V I R U S

P L O T S   A N D E R S   R E A G E R E N ?

 

- - -

 

V O X P O P S

M E D I A   M A N I P U L A T I E

https://www.voxpops.com/what-is-a-vox-pop/

V I D E O   S H O O T S

G E M A A K T   D O O R   D E   M E D I A

W A A R I N   Z O G E N A A M D   D E   M E N I N G

V A N   D E   B U R G E R

W O R D T   V A S T G E L E G D !

 

H I E R B I J

W O R D E N   M E N S E N   O P   S T R A A T   A A N G E S P R O K E N !

 

E C H T E R

O M D A T   M E N   N I E T   V A N   T E   V O R E N   W E E T

H O E   I E M A N D

O V E R   E E N   B E P A A L D   O N D E R W E R P   D E N K T . . .

 

W O R D E N

V E R S C H I L L E N D E   R E A C T I E S

O P G E N O M E N !

D E   V E R D R A A I D E   W A A R H E I D

W A A R N A   M E N   E E N   K E U Z E   M A A K T

U I T   D I E   R E A C T I E S . . .

 

Z O  K A N   M E N   O P    R E L A T I E F   E E N V O U D I G E   W I J Z E

H E T   S T A N D P U N T   V A N   E E N   M I N D E R H E I D

O V E R

V E R T E G E N W O O R D I G E N !

K U D D E

M E N T A L I T E I T

O P   E E N Z E L F D E   W I J Z E

Z O U   J E   K U N N E N   S J O E M E L E N

M E T   D E   C I J F E R S

V A N   H E T   A A N T A L   G E V A C C I N E E R D E N !

W E T E N S C H A P   V E R S U S   G O K W E R K

( E N   D A T   Z A L    I N   D E   P R A K T I J K

B E S T   W E L   G E B E U R E N

G E Z I E N   M E N   I N   H O O F D Z A A K   U I T   G A A T   V A N

C O M P U T E R   R E K E N   M O D E L L E N . . .

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen

J A W E L

O O K   Q U A   A A N T A  L   C O R O N A   O P N A M E S )

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/kennis-expertise-coronacrisis/voorspellen-ic-opnames/

O P M E R K I N G :

J U I S T

D O O R   D E   I N D R U K   T E   W E K K E N   D A T

S T E E D S   M E E R    M E N S E N

Z I C H   Z O U D E N   L A T E N   V A C C I N E R E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S. . .

 

L A T E N   S T E E D S   M E E R   M E N S E N

Z I C H   O O K   D A A D W E R K E L I J K   V A C C I N E R E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

 


15-02-2022

C O R O N A   E N   D E   M E D I A

W E E T   U . . .

   W A A R   I K   M I J   N O G   H E T   M E E S T   O M   E R G E R ?

  https://nos.nl/artikel/2417467-veel-maatregelen-verdwijnen-maar-voor-hoe-lang

D E   M A N I P U L A T I E V E   W I J Z E   W A A R O P   D E

G L O B A L E   M E D I A

H A A R   C O R O N A   N I E U W S   P R E S E N T E E R T !

 

D E   M E E S T E   M E N S E N

G E V E N   T E   K E N N E N   D A T   Z E   B L I J    Z I J N

D A T   H E T   E I N D E   V A N   D E  C O R O N A   M A A T R EG E L E N

N A   2   J A A R   E I N D E L I J K    I N   Z I C H T   K O M E N !

 

C I T A A T  1 : "Is het EINDE van de pandemie IN ZICHT ?

Bijna twee jaar nadat de eerste coronabesmetting in Nederland werd gemeld,

opent de samenleving grotendeels en gaat een flink deel van de maatregelen (  VOORLOPIG ) de prullenbak in. "

 

M A A R   I S   D A T   O O K   Z O ?

I S    H E T   N I E T   E E R D E R   E E N   A D E M P A U Z E

T O T   H E T   G R I E P S E I Z O E N   W E E R   A A N V A N G T ?

 

B E G I N T   D A N   D A T   C O R O N A   G E Z E I K

N I E T   W E E R   V A N   V O O R   A F   A A N ?

 

C I T A A T 2 : "Die IMMUNITEIT zakt ook weer in, en het DRAAGVLAK voor nog een booster NEEMT AF."

 

D E   T I J D   Z A L    H E T   L E R E N !

 

E N F I N . . .

W A T   I K   W I L D E   Z E G G E N . . .

 

D E   M E D I A   D O E T   A L S O F

A L L E E N   N I E T   G E V A C C I N E E R D E N

H E T   C O R O N A   V I R U S   O P   K U N N E N   L O P E N !

 

C I T A A T : "We zijn als bevolking STRAKS EEN TIJDJE MAXIMAAL IMMUUN; bijna iedereen die NIET gevaccineerd is, LOOPT HET VIRUS NU OP", zegt Snijder."

 

D I E G E N E N   D I E   W E L   G E V A C C I N E E R D   Z I J N

L O P E N   E C H T E R   N E T   Z O   G O E D

B E S M E T T I N G E N   O P !

 

N U   H E T   A A N T A L

P O S I T I E V E   U I T S L A G E N

S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N   L A A T   Z I E N . . .

 

E N   D E   T E S T C E N T R A

H E T   N I E T   M E E R   B I J   K U N N E N   B E N E N . . .

 

K A N   D E   ( R ) O V E R H E I D   E I G E N L I J K   N I E T   A N D E R S

D A N   H A A R   M A A T R E G E L E N   W E E R   O P H E F F E N . . .

 

D I E   H E B B E N   Z O   H E T   Z I C H   L A A T   A A N Z I E N

S O W I E S O

G E E N   E F F E C T   G E H A D !

 

Z O W E L

G E V A C C I N E E R D E N  A L S   O N G E V A C C I N E E R D E N

B O U W E N   S O W I E S O   I M M U N I T E I T   O P

N A D A T

Z E   E E R S T   B E S M E T   Z I J N   G E W E E S T !

 

D A T   H E T

N U

Z O   L A N G

( W E   Z I J N   I N M I D D E L S   2   J A A R   V E R D E R )

H E E F T   G E D U U R D . . .

 

K O M T   O M D A T   H E T   C O R O N A B E L E I D

E R   O P   W A S   G E R I C H T

D E   G E Z O N D S H E I D S Z O R G   T E   O N T L A S T E N . . .

 

O F T E W E L

H E T   V O O R K O M E N   V A N

B E S M E T T I N G E N . . .

D A T   I S   D U S

N I E T

G E L U K T !

E N   D A T   V A L T   E E N V O U D I G   A F   T E   L E I D E N

A A N   H E T   E X T R E E M   H O G E   A A N T A L

P O S I T I E V E

C O R O N A   T E S T S  !

 

- - -

 

E E R D E R

P U B L I C E E R D E   D E   M E D I A

E E N Z E L F D E   G E M A N I P U L E E R D E   S U G G E S T I E . . .

 

B E T R E F F E N D E   Z I E K E N H U I S   B E D D E N

W A A R I N   I N   H O O F D Z A A K   O N G E V A C I N E E R D E N

Z O U D E N   L I G G E N !

 

M A N I P U L A T I E F

I N   D I E   Z I N . . .

 

D A T  D E   M E D I A   B E W U S T

O N G E V A C C I N E E R D E N

M I S L E I D E N D E    I N F O R M A T I E   V O O R S C H O T E L T

O P D A T   Z I J   Z I C H   E V E N E E N S

L A T E N   V A C C I N E R E N !

 

H E T   A D

S P A N T   I N   D I T   O P Z I C H T   T O C H   W E L   D E   K R O O N !

L O N G A R T S E N :   M I S V E R S T A N D

D A T   G E V A C C I N E E R D E N   N E T

Z O   G O E D   I N

Z I E K E N H U I S   T E R E C H T   K O M E N !

H E T   A D

P U B L I C E E R T   K L A K K E L O O S   E E N   C L A I M   V A N

L E O N   V A N   D E N   T O O R N

( V O O R Z I T T E R   V A N   N V A L T )

( A R T S E N   V O O R   L O N G Z I E K T E N   E N   T U B E R C O L O S E )

 

W A A R I N   H I J   B E W E E R T   D A T

G E V A C C I N E E R D E N

G E E N

L O N G O N T S T E K I N G E N   Z O U D E N   K R I J G E N . . .

L A A T   S T A A N

I N   E E N   Z I E K E N H U I S   T E R E C H T   Z O U D E N   K O M E N !

 

C I T A A T : "Longartsen: ‘Misverstand dat gevaccineerden net zo goed in ziekenhuis terechtkomen.’"

15-11-2021 https://www.ad.nl/gezond/longartsen-misverstand-dat-gevaccineerden-net-zo-goed-in-ziekenhuis-terechtkomen~a8ab4a370/

B I J N A   H E L F T

C O R O N A   P A T I Ë N T E N

I N

Z I E K E N H U I Z E N   G E V A C C I N E E R D

E N   Z O   R E K E N E N    W E   O P   S I M P E L E   W I J Z E   A F

M E T   H E T   C I T A A T

I N   H E T   A R T I K E L   V A N   H E T   A D !

 

I N   D E   B E R E K E N I N G E N   V A N  D I T   A R T I K E L . . .

Z I J N   D E  V E R H O U D I N G E N   T U S S E N   H E T   A A N T A L

G E V A C C I N E E R D E N   E N   O N G E V A C C I N E E R D E N

I N D E R D A A D   S C H E E F . . .

 

M A A R   D A N   W E L   O P   E E N   G E H E E L   A N D E R E    W I J Z E

D A N   H I E R    W O R D T   A A N G E G E V E N !

13-11-2021 https://www.gld.nl/nieuws/7443619/bijna-helft-coronapatienten-in-ziekenhuizen-gevaccineerd-hoe-kan-dat

 

P U R E

F L A U W E K U L !

 

D E   M E D I A   I S   N I E T

O N B E V O O R O O R D E E L T ! !

 

H O U D T   O O K   V O O R   O G E N . . .

D A T   V A N   B E G I N   A F   A A N   W E R D   U I T G E G A A N

V A N   E E N

C O M P U T E R   G E G E N E E R D E

" W O R S T   C A S E "

S C E N A R I O !

13-02-2022 https://nos.nl/artikel/2417167-rivm-hield-rekening-met-catastrofale-impact-corona-maar-deelde-dat-niet-met-publiek

A A N G E Z I E N   V E E L   F A C T O R E N   O N B E K E N D   Z I J N

K A N   Z O 'N   C O M P U T E R   P R O G R A M M A

D I E   O O K   N I E T   O P N E M E N   I N   D E   B E R E K E N I N G E N

L A A T   S T A A N

E E N   S E R I E U Z E   V O O R S P E L L I N G   D O E N

 

J E   M O E T   D E   Z O ' N

C O M P U T E R   S I M U L A T I E . . .

D A N   O O K

N I E T

A L   T E   S E R I E U S   N E M E N . . .

A L   D E E D   H E T   R I V M   D A T   D A N   W E L !

 


15-02-2022

E N Q U E T E S

C O R O N A   B E L E I D

I K   M O E T   E E R L I J K   B E K E N N E N

D A T   I K   H E T   N I E T   Z O  H E B   O P   E N Q U E T E S

Z E K E R   N I ET

W A N N E E R   H E T   A A N T A L   G E Ë N Q U È T E E R D E N

O N B E K E N D   I S !

 

D E S A L N I E T T E M I N

G E L O O F   I K   W E L   D A T   D E   M E E S T E   M E N S E N

Z O   O N D E R H A N D

W E E R   T E R U G   W I L L E N   N A A R

H E T   O U D E   N O R M A A L !

 

Z E K E R   N U   H E T

A A N T A L   B E S M E T T I N G E N 

O O P S . . .

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T   U I T S L A G E N

 

O N D A N K S   A L   D I E   M A A T R E G E L E N

V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N   Z E T !

 

Z I J N D E   E E N   D U I D E L I J K E   I N D I C A T I E

D A T   H E T   C O R O N A  B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

N I E T

H E E F T   G E W E R K T !

 


15-02-2022

C O R O N A

B E L E I D   ( R ) O V E R H E I D

 

D E   B E L A N G R I J K S T E   R E G E L S

D I E   K O M E N   T E   V E R V A L L E N   Z I J N   T O C H   W E L   D E

M U I L K O R F P L I C H T

( M E T   U I T Z O N D E R I N G   V A N   H E T   O V )

EN

1   1 \ 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N !

 

D A T

O N G E V A C C I N E E R D E N

N I E T

N A A R   E V E N E M E N T E N   E N   F E S T I V A L S   M O G E N

I S   W E L I S W A A R   N O G   S T E E D S

D I S C R I M I N E R E N D

M A A R   D A A R   Z I T   I K   E I G E N L I J K   N I E T   Z O   M E E

 

I K   H O U D T   S O W I E S O

N I E T

V A N   G R O T E   G R O E P E N   M E N S E N   O M    M E   H E E N

 

D A T   N E E M T   N I E T   W E G

D A T   I K   M E

S I N D S   H E T   O V E R L I J D E N   V A N   M I J N   V R O U W

I N   D E   N A C H T   V A N

3 1   O K T   O P   1   N OV   2 0 1 7

 

( N U   A L W E E R   Z O 'N   4   J A A R

2   M A A N D E N   E N   1 5   D A G E N

G E L E D E N )

 

E E N Z A A M   E N   A L L E E N   V  O E L . . .

D E   T I J D   G I N G   W A T   D A T   B E T R E F T   S N E L !

 

M A A R  T E G E L I J K E R T I J D   O O K

T E R G E N D   L A N G Z A A M . . .

 

A L S   H E T   L E V E N    P L O T S   G E E N   E N K E L E   Z I N

M E E R   L I J K T   T E   H E B B E N . . .

 

E N   J E   E I G E N L I J K

A L L E E N   N O G   M A A R   O P   J E   E I G E N   D O O D

Z I T   T E    W A C H T E N !

 

H E T

C O R O N A   B E L E I D

H E E F T   D A T   G E V O E L   A L L E N   M A A R   V E R S T E R K T !

 

G E V A N G E N . . .

I N   E E N   W E R E L D

W A A R   J E   J E   N I E T   I N   T H U I S   V O E L T !

 

E E N   W E R E L D   W A A R   J E   W O R D T

G E D I S C R I M I NE E R D   E N   B U I T E N G E S L O T E N

O M D A T   J E   Z E L F   D U R F T   N A   T E   D E N K E N !

 

K R I T I E K   D U R F T   T E   L E V E R E N

O P   H E T   ( W A N )   B E L E I D

   V A N   D E

( R ) O V E R H E I D !

 

 I N    H E T   K A D E R   V A N

W A N B E L E I D

Z O U   I K   H E T   V O L G E N D E   W I L L E N

T O E V O E G E N . . .

G L O B A L I S E R I N G

E N

P R I V A T I S E R I N G

S T A A T S   B E D R I J F E N-   E N   D I E N S T E N

O P G E R I C H T

M E T   B E L A S T I N G   G E L D

 

V O O R   E E N   H A B B E K R A T S   V E R P A T S T

A A N   D E

E L I T E   K L A S S E

E N   H A A R

I N V E S T E R I N G S   F O N D S E N !

 

( D E

S P R I N K H A N E N P L A A G

W A A RO V E R   I K   R E E D S   S C H R E E F   O P

W O R L D   T H E   C H A N G E S

( D I E   I K   W E G E N S   O M S T A N D I G H E D E N

H E L A A S   O P   H E B   M O E T E N   D O E K E N ) )

 

A R B E I D S M A R K T

B E D R I J V E N   -   B E U R Z E N   -   H U I Z E N M A R K T

E N   W E E T   I K   W A T   A L   N I E T   M E E R . . .

 

 A L L E S   E N   I E D E R E E N . . .

 

V E R W O R D E N   T O T   G O K   E N   L U S T   O B J E C T

V A N   D I E   Z O G E H E T E N

E L I T E   K L A S S E !

 

T E R W I J L   D E   W E R E L D

G E S T A A G   V E R D E R   V E R L O E D E R D !

 

H E T   Z I E T   E R   M A A R   S O M B E R   U I T

V O O R   H E T   V O O R T B E S T A A N   V A N   D E   M E N S H E I D !

 

V A N U I T   M I J N   S T A N D P U N T   G E Z I E N

E E N   S C H A A P A C H T I G   R A S   D A T   H E I L I G   G E L O O F T

I N

K A P I T A L I S M E . . .

 

A A N G E D R E V E N   D O O R   E E N   E C O N O M I E . . .

D I E   O N D E R   M E E R   D R A A I T   O P

D R U G S H A N D E L   -  P R O S T I T U T I E   -   S C H U L D E N

S L A V E R N I J   -   W A P E N H A N D E L

E N

O O R L O G E N !

C O R O N A . . .

L A A T   J E   L E K K E R   V O O R   D E   G E K    H O U D E N !

 

N A T U U R L I J K   O P G E B O U W D E   I M M U N I T E I T

W E R K T   V E L E   M A L E N   B E T E R . . .

D A N   D I E   N E P   V A C C I N S ! !

 

B O V E N D I E N

Z O N D E R   N A R E   B I J W E R K I N G E N ! ! !

C O 2

H I E R V O O R   G E L D T   H E T Z E L F D E !

L A A T   J E   L E  K K E R   V O O R   D E   G E K   H O U D E N . . .

 

D A  T   H E T   K L I M A A T   V E R AN D E R T

Z A L   N I E M A N D   B I J   Z 'N   V O L L E   V E R S T A N D

K U N N E N   O N T K E N N E N . . .

 

D A T   C O 2   D E   OO R Z A A K   Z O U   Z I J N   I S   E E N

O R D I N A I R E   L E U G E N !

 

D A T   N E E M T   E C H T E R   N I E T   W E G   D A T   D E

U I T S T O O T   V A N   C O 2

D I E N T   T E   W O R D E N   V E R M I N D E R D . . .

 

M A A R   D A T   H E E F T   M E E R   T E   M A K E N   M E T

L U C H T V E R V U I L I N G !

 

V E E L

K L I M A A T   G E R E L A T E E R D E   M A A T R E G E L E N

Z E T T E N   G E E N   Z O D E N   A A N   D E   D I J K . . .

W A A R O N D E R

G E O   E N G I N E E R I N G

C H E M T R A I L S

H E T   S P R O E I E N   V A N   Z W A R E   M E T A L E N

E N   J O O S T   M A G   W E T E N   W A T   V O O R

S C H A D E L I J K E   S T O F F E N

I N   D E   H O G E R E   L U C H T L A G E N . . .

 

Z O G E N A A M D

O M   D E   A A R D E   T E   B E S C H E R M E N

T E G E N   O P W A R M I N G   D O O R   D E   Z O N . . .

 

I S   S C H A D E L I J K

V O O R   D E   G E Z O N D H E I D !

B I O   M A S S A   C E N T R A L E S

W A N N E E R

D A A R V O O R   H E L E   T R O P I S C H E   R E G E N W O U D E N

    W O R D E N    O M G E K A P T

O M   T E   V E R W E R K E N   T O T   H O U T S N I P P E R S !

 

B O M E N

Z E T T E N   C O 2   O M   I N   Z U U R S T O F . . .

 

A L S   J E   Z E   K A P T

W O R D T   M I N D E R   C O 2   O M G E V O R M D . . .

 

Z O D O E N D E

N E E M T   H E T   C O 2   G E H A L T E   T O E !

 

I K   B E N   M E   E R   G O E D   V A N   B E W U S T

D A T   I K   D E Z E   K E E R   F L I N K   B E N   A F G E W E K E N

   V A N   H E T   C O R O N A   G E B E U R E N . . .

 

M A A R U H H H . . .

C O R O N A   G R I E P   V I R U S S E N

 Z I J N   N I E T   H E T   E C H T E   P R O B L E E M !

 

D E   W I J Z E   W A A R O P

V E E L   B E D R I J V E N   E C H T E R   M E T

N A T U U R   E N   M I L I E U

O M S P R I N G E N

W E L !

 

Z I E   H E T   MA A R

A L S   I E T S   O M   O V E R   N A   T E   D E N K E N !

D E

T O E K O M S T

I S   V O O R   DE

V O L G E N D E   G E N E R A T I E S . . .

 

A L S   H E T   T E G E N   D I E   T I J D

Ü B E R H A U P T   N O G   M O G E L I J K   I S

O M   E E N   T O E K O M S T   O P   T E   B O U W E N !

 

M A A R   D A T . . .

I S   V E R D E R   N I E T   M I J N   P R O B L E E M ! !

 

T O T   S L O T   N O G   E E N   W I J Z E   R A A D . . .

L A A T   D E   T O E K O M S T    N I E T   A F H A N G E N   V A N   D I E

G R A A I E N D E   P E R V E R S E

E L I T E   K L A S S E . . .

 

H A A R

M U L T I N A T I O N A L S

E N

   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N !

 


14-02-2022

C O R O N A   S L A C H T O F F E R S

H O E V E E L   M E N S E N

Z I J N   E R   E C H T

A A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   O V E R L E D E N ?

 

H O E V E E L   M E N S E N

O V E R L E D E N   D A A R V A N   A A N   O U D E R D O M

D A N   W E L

É É N   O F   M E E R

O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S ?

 

M A A R   W E R D E N   A L S

C O R O N A   S L A C H T O F F E R S

A A N G E M E R K T . . .

 

A L L E E N   M A A R

O M D A T   E E N   T E S T   U I T W E E S

D A T   Z E   M O G E L I J K   O O K   C O R O N A   H A D D E N ?

 


13-02-2022

H E T   Z I E T   E R   N A A R   U I T

D A T   E R   Q U A   A A N T A L   P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

E E N   D A L E N D E   T R E N D

I S   I N G E Z E T !

 

M A A R   S C H I  J N   K A N   B E D R I E G E N . . .

I N   H E T   W E E K E I N D E   W O R D T   M I N D E R   G E T E S T !

 

CITAAT: ""Mensen laten zich in het weekend MINDER testen.

We weten niet waarom dat is.""

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3213127/lange-rijen-bij-utrechtse-teststraten-maar-er-is-echt-nog-wel-plek

S Y M P T O M E N

T E S T E N

H E E F T   O O K   G E E N   Z I N

A L S   J E   G E E N   S Y M P T O M E N   H E B T !

 

( W A T   B E T R E F T   D E   S Y M P T O M E N . . .

D I E   Z I J N   N A G E N O E G   H E T Z E L F D E

A L S   B I J

E E N   S I M P E L E   V E R K O U D H E I D

D A N   W E L

E E N   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S ! )

https://www.umcutrecht.nl/nieuws/corona-zelftest-alleen-betrouwbaar-bij-symptomen

Z E L F T E S T S

B L I J K E N   B O V E N D I E N   M I N D E R   B E T R O U W B A A R

B I J   L A G E   T E M P E R A T U R E N !

 

B I J   E E N   M E T I N G   O P   E E N   K I N D E R F E E S T J E

B I J   8   G R A D E N   C E L S I U S

G A F   D E   C O R O N A   T E S T   B I J   I E D E R E E N

E E N   P O S I T I E V E   U I T K O M S T !

 

D E Z E L F D E   C O R O N A   T E S T

G A F   B I J   K A M E R T E M P E R A T U U R   B I J   I E D E R E E N

E E N   N E G A T I E V E   U I T K O M S T ? ! ?

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/20/eerst-een-testje-dan-een-feestje-maar-doe-het-testje-bij-kam/

 

O PM E R K I N G :

D E   U I T S L A G   V A N   Z O ' N   C O R O N A   T E S T

B L I J K T   D U S   T E M P E R A T U U R   G E V O E L I G   T E   Z I J N

 

V A N DA A R   M I J N   V R A A G : 

" O N D E R   W E L K E   T E M P E R A T U U R   W E R D   G E M E T E N

I N   A L   D I E   I N   A L L E R I J L   O P G E Z E T T E

T E S T S T R A T E N ? "

 

- - -

 

D E   R E S T   V A N   B O V E N S T A A N D   A R T I K E L

I S   I N   D I T   S T A D I U M   V E R D E R   N I E T   V A N   B E L A N G

 

D E   L E U G E N S   O V E R

" W E R K E N D E "

C O R O N A   T E S T S

W O R D E N   T E   Z I J N E R   T I J D

V A N Z E L F

O N T M A S K E R D !

S T R E S

H E T   Z O U   M I J   O V E R I G E N S   N I E T   V E R B A Z E N

W A N N E E R

I N F L U E N Z A   R N A   G R I E P V I R U S S E N

D O O R

D E   C O R O N A   L A B O R A T O R I U M   T E S T E R S

V O O R

C O R O N A   R N A   G R I E P   V I R U S S E N

   W O R D E N   A A N G E Z I E N !

D E

M E N S E L I J K E   F O U T M A R G E

V O O R T V L O E I E N D E

U I T   E E N   S T E E D S   H O G E R E   W E R K D R U K   

O M   S N E L   T E S T R E S U L T A T E N   T E   P R E S E N T E R E N !

 


11-02-2022

A C H T E R S T A N D E N

R I V M

N O G   S T E E D S   N I E T   B I J G E W E R K T

A A N T A L   P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

L I G T   2 5   %   H O G E R

D A N   W A T   M E D I A   B E D R I J F   N U   A A N G E E F T !

 

G E E N

8 0 . 0 0 0

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S . . .

 

M A A R   R U I M

1 0 0 . 0 0 0

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

A L D U S   H E T   R I V M !

 

W A A R O M   M E N   H E T   B E L E I D   L A A T   A F H A N G E N

V A N   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

 

I N   P L A A T S   V A N

H E T   A A N T A L   Z I E K E N H U I S   O P N A M E S

I S   O P   Z 'N   Z A C H T S T   G E Z E G D

M E R K W A A R D I G . . .

 

A A N G E Z I E N   J E    O P   D I E   M A N I E R

B E T E R   K U N T   Z I E N

D A T   H E T   A L L E M A A L   W E L   M E E V A L T

M E T   D E   D R E I G I N G

D I E   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   U I T   Z O U   G A A N !

B E Z U I N I G I N G E N

V E R G E E T   N I E T . . .

D A T   D E   ( R ) O V E R H E I D

D E C E N N I A   L A N G   H E E F T   B E Z U I N I G D

O P   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G

 

B O V E N D I E N

D E   Z O R G   G E P R I V A T I S E E R D E

O F T E W E L

A A N   M A R K T W E R K I N G   O V E R G E L A T E N . . .

 

D A T   Z O U   Z O G E N A A M D

D E   P R I J S   M O E T E N   D R U K K E N . . .

 

E E N   Z E E R   K O R T Z I C H T I G E   K I J K

O P   H E T   G E H E E L !

 

S T E E D S   M E E R   K L E I N E   Z O R G   A A N B I E D E R S

W A A R O N D E R   F R A U D E U R S . . .

 

B O V E N D I E N

H A D   D E   ( R ) O V E R H E I D   K U N N E N   W E T E N

D A T   É É N   G R O T E   S T A A T S   G E R E G U L E E R D E

Z O R G V E R L E N E R . . .

 

G O E D K O P E R   Z O R G   K A N   I N K O P E N

D A N   M E E R D E R E   K L E I N E R E   Z O R G V E R L E N E R S !

 

D E 

C L A I M

D A T   S T A A T S B E D R I J V E N

N I E T   E F F I C I Ë N T

Z O U D E N   K U N N E N   W E R K E N

I S

B U L L S H I T !

 

B O V E N D I E N

H A D   D E   ( R ) O V E R H E I D

E E N   B E T E R E   C O N T R Ö L E   O P   D E

P R I J S O N T W I K K E L I N G

G E H A D !

 

- - -

 

A L S   D E   ( R ) O V E R H E I D

N I E T

D E C E N N I A   L A N G   H A D   B E Z U I N I G D

O P   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   D E   O U D E R E N Z O R G

 

H A D D E N   D E   Z I E K E N H U I Z E N

N U

V O L D O E N D E   B E D D E N   G E H A D !

 

N I E T   Z O Z E E R   O M

C O R O N A   P A T I Ë N T E N   O P   T E   V A N G E N . . .

 

M A A R   A L   D I E G E N E N   U I T   D E

B A B Y   B O O M   G E N E R A T I E

D I E

I N M I D D E L S

E E N   Z O D A N I G E   L E E F T I J D   H E B B E N   B E R E I K T . . .

 

D A T   Z I J   E E N   B E R O E P   M O E T E N   D O E N

O P   D E   I N M I D D E L S

K A P O T

B E Z U I N I G D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G

K O R T Z I C H T I G H E I D

V A N   D E

( R ) O V E R H E I D !

D A A R   Z I T   H E M   H E T   E C H T E   P R O B L E E M !

A L S   D E   ( R ) O V E R H E I D

I E T S   H A D    G E L E E R D   V A N  H A A R   W A N B E L E I D

W A S    H E T   E E N   A N D E R   V E R H A A L . . .

 

D E   ( R ) O V E R H E I D

B L I J F T   E C H T E R   I N   H E R H A L I N G   V A L L E N . . .

 

O O K   N U    N O G   W O R D T   E R   V O O R

M I L J O E N E N   B E U I N I G D

O P   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G . . .

 

O N B E G R I J P E L I J K !

 

D E

 1 0 0 - E N   M I L J O E N E N

D I E   D E   ( R ) O V E R H E I D   J A A R L I J K S

D A C H T   T E   K U N N E N

B E S P A R E N ! 

 

K O S T E N

D E   B E L A S T I N G B E T A L E R   U I T E I N D E L I J K

1 0 0 - E N   M I L J A R D E N ! !

 

D E N K   D A A R   M A A R   E E N S

G O E D   O V E R   N A ! ! !

 


10-02-2022

S J O E M E L E N   M E T   C I J F E R S

T O T A A L   A A N T A L   G E V A C C I N E E R D E N

1 2 . 3 3 5 . 8 5 0

 

O P   E E N   B E V O L K I N G   V A N

1 7 . 4 4 0 . 0 0 0

I N W O N E R S !

 

D U S

5

M I L J O E N

O N G E V A C C I N E E R D E N !

 

W A T   I K   H I E R M E E   W I L   Z E G G E N

I S   D A T   D E   ( R ) O V E R H E I D   E N   H E T   R I V M

U   M I S L E I D E N   M E T   D E   C  I J F E R S !

 

V O O R D A T   M E D I A B E D R I J F

N U . N L

D E   B O O S T E R   G R A A D   C I J F E R S

V A N   H E T   R I V M   P U B L I C E E R D E . . .

 

P U B L I C E E R D E

Z I J

D E   V A C C I N A T I E   G R A A D   C I J F E R S

V A N   H E T   R I V M

 

V O O R   Z O V E R   I K   M I J   K A N   H E R I N N E R E N

L A G E N   D I E   C I J F E R S   E R G E N S   R O N D   D E

8 3 , 7

P R O C E N T

D A A R U I T   B L E E K   D A T

1 7 . 4 4 0 . 0 0 0   -   1 4 . 5 9 7 . 2 8 0

2 , 8

M I L J O E N   M E N S E N

N I E T    G E V A C C I N E E R D

Z O U   Z I J N !

 

I N   W E R K E L I J K H E I D   B L I J K E N   H E T   D U S

5 , 1

M I L J O E N   M E N S E N

T E   Z I J N !

 

D A T   I S   B I J N A   H E T

D U B B E L E !

 

E R   W E R D   S O W I E S O   A L   G E R O M M E L D

M E T   D E   C I J F E R S

Q U A

O O R Z A A K   V A N   O V E R L I J D E N

V A N   Z O G E N A A M D E   C O R O N A   S L A C H T O F F E R S !

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

D O O D G A A N   A A N   C O R O N A !

A L L E S   D R A A I T   O M   A N G S T

A N G S T   B L O K K E E R T   B I J   V E L E N   H E T   V E R M O G E N

O M   L O G I S C H   N A   T E   K U N N E N   D E N K E N !

 

I E M A N D   D I E   B A N G   I S . . .

I S   G E M A K K E L I J K E R   T E   M A N I P U L E R E N

O M   D I E   D I N G E N   T E   D O E N

D I E   Z I J   A N D E R S    N O O I T   Z O U D E N   D O E N !

 

W A A R O N D E R   V A C C I N E R E N

M E T

E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

 

V O O R   P R O E F K O N I J N   S P E L E N . . .

O N N O D I G   R I S I C O ' S   N E M E N !

 

D E

B O O S T E R G R A A D

Z O U   O P

6 0 , 2 %

S T A A N

 

J E   M A G   A A N N E M E N   D A T   D I E G E N E N

D I E   Z I C H   N I E T   H E B B E N   L A T E N   V A C C I N E R E N

S O W I E S O   G E E N   B O O S T E R P R I K   H A L E N

 

V A N   D I E

1 2

M I L J O E N   M E N S E N

D I E   W E L   G E V A C C I N E E R D   W A R E N . . .

 

V E R L I E P    A F G E L O P E N  D I N S D A G

V O O R   4 0   P R O C E N T   H E T   V A C C I N A T I E

"B E W I J S " !

 

N I E T   G E T R E U R D

D A T   " B E W I J S "   S T E L D E   S O W I E S O   N I E T S   V O O R

N E T  Z O   M I N   A L S   D E   R E S T   V A N   H E T

C O R O N A   B E L E I D

 

M E N   C R E Ë E R D E   E E N   G E V O E L   V A N

S C H I J N V E I L I G H E I D . . .

 

D E   W E R K E L I J K H E I D   I S

D A T   D E   ( R ) O V  E R H E I D   H E E F T   G E F A A L D !

E N   D A T   P R O B E E R T   Z I J   T E   V E R D O E Z E L E N . . .

D O O R   D E   A A N D A C H T   O P

M I N D E R   R E L E V AN T E   D I N G E N   T E   V E S T I G E N !

 

6 0

P R O C E N T

V A N   D E    V O O R H E E N

1 2

M I L JO E N

G E V A C C I N E E R D E N . . .

 

O F T E W E L

 4 , 8

M I L J O E N

O N G E V A C C I N E E R D E N

E R B I J !

 

D A T   W O R D E N   E R   D U S

9 , 8

M I L  J O E N

O N G E V A C C I N E E R D E N !

 

W A N T

I N M I D D E L S   I S   B E K E N D

D A T

V A C C I N A T I E S

H O O G U I T   E N K E L E    M A A N D E N

" H E L P E N "

 

(   A L S   Z E   Ü B E R H A U P T   A L   H E B B E N   G E H O L P E N . . .

E R   I S   N A M E L I J K   N O G   S T E E D S

G E E N   E N K E L

W E T E N S C H A P P E L I J K

B E W I J S !

 

N E T   Z O   M I N . . .

A L S   V O O R   D E   C L A I M

D A T   W A N N E R   J E   B E N T   G E V A C C I N E E R D

H E T   Z I E K T E V E R L O O P   M I L D E R   Z O U   Z I J N !

 

H O O G U I T   W A T   C L A I M S

M E T   A A N N A M E S   E N   S P E C U L A T I E S . . .

V A N U I T   DE    B E L A N G H E B B E N D E

F A R M A C E U T I S C H E   V A C C I N   I N D U S T R I E !

 

O N B E W E Z E N   C L A I M S

D I E   D O O R   D E

 ( R ) O V E R H E I D   M E T   H A A R   R I V M   E N   O M T

S T E E D S   W E E R

V I A   D E   G L O B A L E   M E D I A   W O R D E N   H E R H A A L D ! )

 

I K   K A N   M E   G O E D   V O O R S T E L L E N

D A T   D I E

E X - G E V A C C I N E E R D E N

 

 ( W H A H A H A H A

E X

G E V A C C I N E E R D E N

 

S O R R Y . . .

M A A R   H E T   K L O N K   E I G E N L I J K   B E S T   W E L   K O M I S C H

I K   K O N   M I J N   L A C H E N

E V E N   N I E T   M E E R   B E D W I N G E N ! )

 

E N F I N . . . .

I K   K A N   M E   W E L   V O O R S T E L L E N   D A T

E X -   G E V A C C I N E E R D E N

P I S S I G   Z I J N   O P

D I E   L E U G E N A C H T I G E   E N   O N B E T R O U W B A R E

   ( R ) O V E R H E I D  !

E E N   A N D E R E   A A N P A K

( Z E L F   Z O U   I K   H E T   A N D E R S   H E B B E N   G E D A A N . . .

Z O D R A   E R   E E N   M E L D I N G   B I N N E N K O M T

D A T   E R G E N S   I N   D E   W E R E L D

E E N   N I E U W   V I R U S

 R O N D W A A R T . . .

 

M E T E E N

D E   G R E N Z E N   E N   H E T   L U C H T R U I M

D I C H T !

 

V E R D E R

A L L E E N   L O K A L E   L O C K D O W N S

I N V O E R E N !

 

L I E V E R   S A F E   D A N  S O R R Y . . .

 

I N   I E D E R    G E V A L

T O T   Z E K E R   W A S   D A T   H E T    M E E   Z O U   V A L L E N

M A A R

D A T   I S   N I E T   G E B E U R D !

V E R K E E R D E   M A A T R E G E L E N

W A T   I K   Z E E R   Z E K E R

N I E T

Z O U   H E B B E N   G E D A A N . . .

 

M A A T R E G E L E N   I N V O E R E N

D I E   W A N N E E R   M O C H T   B L I J K E N

D A T   D I E   N I E T   W E R K E N . . .

 

T O C H   A A N  B L I J V E N   H O U D E N

Z O A L S   D E    ( R ) O V E R H E I D   D A T   D E E D !

 

I K   Z I E

G E E N   E N K E L E   L O G I C A

A C H T E R   H E T   O P L E G G E N   V A N   M A A T R E G E L E N . . .

 

D I E   Q U A

V O O R K O M E N   V A N . . .

D A N   W E L

B E S C H E R M I N G   T E G E N

B E S M E T T I N G E N . . .

A M P E R   E E N   T O E V O E G D E   W A A R D E   H E B B E N

M O G E L I J K   Z E L F S   D E   G E Z O N D H E I D   S C H A D E N ! )

 

T O T   S L O T   N O G   É É N   A D V I E S !

L A A T   U   N I E T   B A N G   M A K E N . . .

G E B R U I K   U W   V E R S T A N D !

 

 

O N D E R S T A A N D E   G R A F I E K

C L A I M T

D A T   V A N   A L   D I E G E N E N    D I E   Z I C H   L A T E N   T E S T E N

6 0 %

B E S M E T   Z O U   Z I J N !

 

I K   D E N K   D A T    H E T  E R   N O G   V E E L   M E E R   Z I J N

W I E   Z I C H   G E Z O N D   V O E L T . . .

 

L A A T   Z I C H   N I E T   T E ST E N

K A N    E C H T E R   W E L    B E S M E T   Z I J N

Z O D O E N D E   A N D E R E N   B E S M E T T E N !

 

( M E T   D I T   N A A R   V E R H O U D I N G   O N S C H U L D I G

C O R O N A   G R I E P   V I R U S JE   I S   D A T   N I E T   Z O   E R G ! )

 

( D E    C O R O N A   T E S T S

W A R E N   O M   T E   B E G I N N E N

O N G E S C H I K T

O M   B E S M E T T E L I J K H E I D   T E   M E T E N ! )

 

1

M I L J O E N   M E N S E N   G E T E S T

( G R O E N E   G R A F I E K )

6 0 0 . 0 0 0

M E N S E N   P O S I T I E F

( R O D E    L I J N )

 

I K   D E N K   D A T   Z O   O N D E R H A N D

H E T   M E R EN D E E L   V A N   D E   B E V O L K I N G

I N T U S S E N

W E L   É É N   O F   M E E R D E R E   K E R E N

B E S M E T   I S   G E W E E S T !

 

D A T   I N M I D D E L S

G R O E P S I M M U N I T E I T

I S   O N T S T A A N . . .

N I E T   D A N K   Z I J

M A A R

O N D A N K S

H E T   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D . . .

 

D A T   E R   S P E C I F I E K   O P   G E R I C H T   B L E E K

N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T   T E   V E R H I N D E R E N !

 

W A N T

V A C C I N A T E R E N

W A S   V O L G E N S   D E   ( R ) O V E R H E I D

D E   E N I G E   W E G

T E R U G   N A A R   H E T   O U D E   N O R M A A L !   

 

D E   L O C K D O W N S

H E B B E N   N I E T   G E H O L P E N . . .

 

D E   M O N D K A P J E S   P L I C H T   O O K   N I E T !

 

D E   1   1 / 2   R E G E L G E V I N G   E V E N E E N S   N I E T ! !

 

D E   A V O N D K L O K   A L   H E L E M A A L   N I E T ! ! !

 

D A T   D I E   M A A T R E G E L E N   N I E T   H I E L P E N

W A S   A L   V E E L   E E R D E R

B I J   D E   ( R ) O V E R H E I D   B E K E N D !

 

D E S A L N I E T T E M I N   B E S L O O T   D E   ( R ) O V E R H E I D

H A A R   B U R G E R S   T E   B L I J V E N   T R E I T E R E N . . .

 

D O O R   D I E   F L A U W K U L

L A N G E R   A A N   T E   H O U D E N  D A N   N O D I G   W A S . . .

 

W E G   M E T   D I E   D U I V E L S !

 


09-02-2022

R E G E R I N G   S C H A F T   M E E S T E

C O R O N A   R E G E L S

A F

V A N A F   V O L G E N D E   W E E K   M O G E L I J K

M I N D E R   T H U I S W E R K E N

M E E R   B E Z O E K   A A N   H U I S   M O G E L I J K

D E   H O R E C A   M A G   L A N G E R   O P E N

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N   V E R V A L T

 

M O G E L I J K   V E R V A L T   O O K   D E   M U I L K O R F P L I C H T

( K A N   I K   E I N D E L I J K   W E E R   Z E L F

B O O D S C H A P P E N   D O E N ! )

 

 

Z O G E N A A M D   O M D A T   D E   O M I K R O N    V A R I A N T

M I N D E R   D O D E L I J K   B L I J K T   T E   Z I J N . . .

 

I N   W E R K E L I J K H E I D

N E E M T   D E   S T E U N   V O O R   H E T   C O R O N A B E L E I D   A F !

 

V E R D E R   B E N   I K   N O G A L   S C E P T I S C H

W A T   B E T R E F T   H E T   A A N T A L   C O R O N A   V A R I A N T E N

V A N W E G E   H E T   K O R T E   T I J D S B E S T E K . . .

 

D A N   W E L

O F   E R   E C H T   Z O V E E L   V E R S C H I L   Z I T

I N   A L   D I E   Z O G E N A A M D E

" C O R O N A   M U T A T I E S "

Q U A

B E S M E T T E L I J K H E I D   E N   D O D E L I J K H E I D

 

E R   K L O P T   M I J N S   I N Z I E N S   W E I N I G

V A N   D E   R E P O R T A G E   V A N   H E T   A A N T A L

" C O R O N A   S L A C H T O F F E R S "

 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

D O O R   C O R O N A !

 C O R O N A

T U N A H A N   K U Z U

C O R O N A

G I D E O N   V A N    M E I J E R E N

V E R S U S

M A R K   R U T T E

H E T   B O E K   V A N  K L A U S   S C H W A B

C O V I D - 1 9   -   T H E   G R E A T   R E S E T

W O R L D   E C O N O M I C   F O R U M

https://www.stichting-jas.nl/2021/02/wie-is-klaus-schwab.html

C O V I D - 1 9   T H E   G R E A T   R E S E T

https://www.tribute.nu/post/het-verschrikkelijke-boek

E E N    V E R H A A L   O V E R

G L O B A L I S T E N . . .

 

D I E   H E T   C O R O N A   V I R U S

M I S B R U I K E N

O M   D E   W E R E L D   T E   R E S E T T E N !

 

A L A

C O M M U N I S M E ? ! ?

 

M A R K   R U T T E

C L A I M T   H E T   B O E K   N I E T   T E   H E B B E N   G E L E Z E N !

E N   W O R D T   D A A R O P   M E T   Z I J N   L E U G E N

G E C O N F R O N T E E R D

 

E E N   B R I E F   V A N

2 6 - 1 1 - 2 0 2 0

E E N   B R I E F   V A N

M A R K   R U T T E

G E R I C H T   A A N   K L A U S   S C H W A B

W A A R I N  H I J   B E D AN K T   V O O R   H E T   T O E S T U R E N

V A N   Z I J N   B O E K !

 

Z I J N D E

E E N   H O O P V O L L E   A N A L Y S E

V O O R   E E N   B E T E R E   T O E K O M S T ? ! ?

 

H E T   B O E K   O M H E L S T

H E T   R E S E T T E N   V A N   D E   W E R E L D !

 

D E   V E R V A N G I N G  V A N

D E

N A T I O N A L E   P A R L E M E N T A I R E   D E M O C R A T I E

D O O R   E E N

G L O B A L E   T E C H N O C R A T I E ! !

 

E E N   E I N D   A A N   P R I V É   B E Z I T ! ! !

 

Z I J N D E

E E N

N E O   C O M M U N I S T I S C H E

B O O D S C H A P !

 

O P M E R K I N G :

I K   B E N   O V E R I G E N S   B E N I E U W D   O F   D E

E L I T E   K L A S S E

O O K   H A A R   V E R M O G E N S   E N   B E Z I T T I N G E N

A F   Z U L L E N   S T A A N !

 

O F . . .

G E L D   D A T   A L L E E N   V O O R   D E

A R B E I D E R S K L A S S E ?

 

C O R O N A

F L E U R   A G E M A

E R N S T   K U I P E R S   C L A I M T

V O O R S T A N D E R

T E   Z I J N   V A N

V R I J W I L L I G E   V A C C I N A T I E . . .

 

M A A R   D A T   Z O U   N I E T   V R I J   Z I J N   V A N

C O N S E Q U E N T I E S !

B O O S T E R   V A C C I N A T I E S

6

M I L J O E N   M E N S E N

H E B B E N   D E   D E R D E   P R I K   N I E T   G E H A A L D !

 

H E B B E N   D U S

G E E N

O N B E L E M M E R D E   T O E G A N G   M E E R

T O T   H E T   U I T G A A N S L E V E N !

 

C  A F E ' S   -   M U S E A   -   R E S T A U R A N T S

A T T R A C T I E P A R K E N   -   D I E R E N P A R K E N

S A U N A 'S   -   Z O N N E   S T U D I O ' S   Z W E M B A D E N

E S S E N T I Ë L E   W I  N K E L S

 

( E L K E   W I N K E L   I S   E S S E N T I E E L

A N D E R S   B E S T O N D   D I E   N I E T ! )

E T C . 

 

E R N S T   K U I P E R S

H A M E R T

   O P   E E N   O N G E K E N D E   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

H I J    I S   V E R D E R   V O O R S T A N D E R   V A N   3 G

A L S   T O E G A N G S B E W I J S . . .

 

B E I D E   V E R K L A R I N G E N

H O U D E N   E C H T E R   G E E N   S T E E K !

 

A A N G E Z I E N   H E T   A A N T A L    C O R O N A P A T I Ë N T E N

N A V E N A N T   S T E R K   A C H T E R B L I J F T !

 

E N   D E   M E D I A   E E R D E R   A L   B E R I C H T T E N

DAT   2 G   E N   3 G   N A U W E L I J K S   E F F E C T   H E B B E N !

1 8-01-2022 https://nos.nl/artikel/2413501-onderzoekers-2g-en-3g-hebben-nu-nauwelijks-effect

 

T U   D E L F T

N I E K   M O U T E R

2 G   E N   3 G

W E R K E N   E E N   S T U K   M I N D E R   G O E D

W A T   B E T R E F T

H E T   T E R U G D R I N G E N   V A N   H E T   A A N T A L

B E S M E T T I N G E N !

 

E E N   D E L F T S   O N D E R Z O E K

H A D   E E R D E R   A L   A A N G E T O O N T

D A T   M O N D K A P J E S    G E E N   Z I N   H A D D E N !

20-11-2020 https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/onderzoek-naar-lekkage-van-mond-neusmaskers

15-09-2021 https://www.tudelft.nl/2021/3me/september/delftse-onderzoekers-ontmaskeren-miljoenen-onveilige-mondmaskers

 

Z W A B B E R   B E L E I D   ( R ) O V E R H E I D

M O N D K A P J E S   W E R K E N    N I E T !

08-07-2020 https://www.kijkmagazine.nl/science/tu-delft-onderzoekt-mondmasker/

TE S T S

M E T   W A T E R D A M P   E N   F L U O R E S C E R E N D E   V E R F

E E N   R E L A T I E F   G R O F F E   W E E R G A V E

V A N   M I C R O S C O P I S C H   K L E I N E   V I R U S S E N

V I R U S S E N

D I E   N I E T   A L L E E N   A A N  D E   S L E C H T   S L U I T E N D E

Z I J K A N T E N

V A N   H E T   M A S K E R

M A A R   O O K   D O O R   D E   P O R I ËN   V A N   H ET

G E B R U I K T E   M A T E R I A A L   D R I N G E N !

 

M O N D M A S K E R S

H U G O   D E   J O N G E

D E S K U N D I G E N   Z E G G E N   O N S

D A T   V O E G T   N I E T S   T O E !

 

 H E T   G A A T   O V E R   M A S K E R S   D I E   U H . . .

M E T   U H ...

 

D I E   M A S K E R S   D I E   W E L   W A T   T O E V O E G E N

O P   D A T   P U N T

L A T E N   W E   D I E   V O O R A L   I N   O N Z E

Z I E K E N H U I Z E N   - V E R P L E E G H U I Z E N - T H U I S Z O R G

G E B R U I K E N !

 

S C H I J N V E I L I G H E I D !

 

D E S A L N I E T T E M I N

V E R P L I C H T !

B O V E N D I E N   O N G E Z O N D !

 


C O R O N A

M E D I A   M A N I P U L A T I E

V E R S C H I L L E N D E   M E D I A   B R O N N E N

M E T

D E Z EL F D E   V I D E O 'S

E N

D E Z E L F D E   B O O D S C H A P

D E

E E R S T E

G E Ï N T E R V I E U W D E

E E N   V R O U W

D I E   L A N G S   L O O P T . . .

 

O P   D E   V R A A G

O F   C O R O N A   E E N   H O A X   I S

A N T W O O R D T   Z I J   T I J D E N S   H E T   P A S S E R E N

V L U C H T I G . . .

 

" I K   B E N   E E N   H U I S A R T S,   D U S   W A T   D E N K   J E   Z E L F ! "

 

H E T   L I J K T   M I J   D U I D E L I J K

G E P L A N D !

I K   G E L O O F   N I E T   Z O   I N   T O E V A L L I G H E D E N . . .

 

H E T    I S   Z EL F S   G O E D   M O G E L I J K

D A T   D I E   V R O U W

H E L E M A A L   G E E N   H U I S A R T S   I S

 

M A A R   E E N   F I G U R A N T E . . .

O O K   W E L   M E D I A   T R O L   G E N O E M D !

 

I N   I E D E R   G E V A L

Z E G T   D A T   A N T W O O R D   N I E T   V E E L

 

E R   Z I J N   I N M I D D E L S   G E N O E G   M E N S E N

U I T   D E   M E D I S C H E   W E R E L D   I N C L U S I E F

H U I S A R T S E N . . .

 

D I E   V I N D E N   D A T   H E T

G E V A A R

D A T   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   U I T   Z O U   G A A N

S C H R O M E L I J K   W O R D T   O V E R D R E V E N !

ED https://www.ed.nl/video/productie/coronavirus-een-hoax-ik-ben-huisarts-wat-denk-je-zelf-145064

AD https://www.ad.nl/video/productie/coronavirus-een-hoax-ik-ben-huisarts-wat-denk-je-zelf-145064

BNDeStem https://www.bndestem.nl/video/productie/coronavirus-een-hoax-ik-ben-huisarts-wat-denk-je-zelf-145064

 

W A T   V E R D E R   O P V A L T   Z I J N   D E   E I G E N   L O G O ' S

V O O R   É É N   E N   D E Z E L F D E   V I D E O !

 

E L K

M E D I A B E D R I J F

L E G T   Z O   I M M E R S   C L A I M   O P   D E   V I D E O

H O E   Z I T   H E T   M E T   C O P Y R I G H T S ?

 

M E N S E N   D I E   C O R O N A

W E L

E E N    H O A X   V I N D E N

K O M E N    O V E R I G E N S   O O K   U I T G E B R E I D   A A N   B O D !

 

G E E N   L O Z E   K R E E T   Z O A L S   DA T   V A N   D I E

" H U I S A R T S "

 


C O R O N A B E L E I D

M I S L E I D I N G

V R I J H E I D S B E R O V I N G

https://edepot.wur.nl/537488

M E N   S T E L T   D A T :

N I E M A N D   W O R D T   G E D W O N G E N

O M   Z I C H   T E   L A T E N

V A C C I N E R E N !

 

E N   D A T

V A C C I N A T I E

M E E R   V R I J H E I D   Z O U   B E T E K E N E N ! !

 

B E I D E   B E W E R I N G E N

Z I J N   O N J U I S T ! ! !

 

I E D E R E E N

W O R D T   I M M E R S   V O L L E D I G   G E S T R I PT

V A N

A L L E   R E E D S   V E R W O R V E N

V R I J H E DE N ! ! ! !

V R I J H E I D S B E P E R K I N G E N

T R E F F E N   V O O R A L

 N I E T   G E V A C C I N E E R D E N

W A N T   D I E   M O G E N

N I E T

 

N A A R   E V E N E M E N T E N !

M E T   H E T   O P E N B A A R   V E R V O E R !

N A A R   D E   B I B L I O T H E E K !

N A A R   E E N    B I O S C O O P !

N A A R   D E   K R O E G !

N A A R   E E N   M U S E U M !

N A A R   E E N   R E S T A U R A N T !

O P   V A K A N T I E !

N A A R   H E T   Z W E M B A D !

E T C .

 

A L L E E N   N A A R   D E   S U P E R M A R K T   V O O R   D E

D A G E L I J K S E   D A N   W E L   W E K E L I J K S E

B O O D S C H A P P E N . . .

 

M A A R   D A N   W E L   M E T   Z O 'N

V E R P L I C H T E

D E S A L N I E T E M I N   N U T T E L O ZE

M U I L K O R F

O P !

 

I N   F E I T E    M O G E N   Z E   A L L E E N   N O G   M A A R

T H U I S B L I J V E N !

 

D A T

G E E F T   V R O E G   O F   L A A T

P S Y C H I S C H E   P R O B L E M E N

I R R I T A T I E   E N   S T R E S S

E N   K A N   T E   Z I J N E R   T I J D

I N   A G R E S S I E    U I T M O N D E N !

 

D E   G E C L A I M D E    V R I J H E D E N   D I E

W E L   G E V A C C I N E E R D E N

   W O R D E N   V O O R G E H O U D E N . . .

W E R D E N   H E N   O O K   E E R S T   A F G E N O M E N !

 

B O V E N D I E N

H O U D E N   Z I J   M I N D E R   V R I J H E D E N   O V E R

D A N   Z I J   V O O R

D E   C O R O N A   C R I S I S

 H A D D E N !

 

D E   I N M I D D E L S   A L O M   B E K E N D E

S I G A A R   U I T   E I G E N   D O O S ! !

D E

C O R O N A   C R I S I S . . .

I S   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D   G E S C H A P E N !

 

D U S   N I E T   D O O R   H E T

C O R O N A   V I R U S ! !

 

U I T E I N D E L I J K

Z A L   M E N   HET   C O R O N A   V I R U S

O O K   T O T   D E   G R I E P   V I R U S S E N   R E K E N E N !

 

A A N   U   V E R D E R   D E   K E U S   O F   U   B O V E N O P   D I E

N U T T E L O Z E   G R I E P   V A C C I N S . . .

 

O O K   N O G   Z O ' N   E X T R A

N U T T E L O O S   C O R O N A   V A C C I N   M E T   B O O S T E R S

N E E M T !

 

D A A R B I J   D E   K A N S   O P

B I J W E R K I N G E N

V O OR   L I E F   N E M E N D . . .

 

Z O D O E N D E

U W   G E Z O N D H E I D   J U I S T   I N   G E V A A R   B R E N G E N D !

V A C C I N A T I E S - B I J W E R K I N G E N

B E Z I N T

E E R   G I J   E R A A N   B E G I N T

H O E   M E E R   V A C C I N A T I E S

H O E   M E E R   K A N S   O P   B I J W E R K I N G E N

E N   H O E   S T E R K E R   D I E   B I J W E R K I N G E N   Z I J N

 

B I J   M E E R D E R E   V A C C I N A T I E S

M E T   D E Z E L F D E   " W E R K Z A M E "   S T O F F E N . . .

 

W O R D E N   I M M E R S   N I E T   A L L E E N   DE

P O S I T I E V E   E I G E N S C H A P P E N . . .

 

M A A R   O O K   D E

N E G A T I E V E   E I G E N S C H A P P E N . . .

V E R S T E R K T

 

O F T E W E L

D E

B I J W E R K I N G E N !

 

D E   F A R M A C I E

W O R D T   N I E T   V O O R   N I E T S

E E N   D U I V E L S E   I N D U S T R I E   G E N O E M D !

 

M E T   D E   P S Y C H I A T R I E

A L S   H A A R   R E C H T E R H A N D ! !

V A C C I N   V R I J   L E V E N !

https://libris.nl/boek?authortitle=door-frankema/vaccin-vrij---9789047706052

( R U I M   1 5   J A A R   G E L E D E N . . .

B E S L O O T   D O O R   F R A N K E M A

H A A R   K I N D E R E N   N I E T   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N !

 

D I E   B E S L I S S I N G   S T U I T T E   O P   E E N   M U U R

V A N

O N B E G R I P   E N   V O O R O O R D E L E N

W A N T . . .

V A C C I N S   Z I J N   E R   T O C H

O M   K I N D E R E N   T E   B E S C H E R M E N ?

 

 

H E T   W A S   V O O R   H A A R

H E T   B E G I N   V A N   E E N   L A N G D U R I G   O N D E R Z O E K

O M  D E   FE I T E N   O P   E E N   R I J   T E   K R I J G E N :

 

- E R   B L I J K E N   G I F T I G E   I N G R E D I Ë N T E N

I N   V A C C I N S   T E   Z I T T E N !


- D E   V O O R L I C H T I N G   I S   U I T E R M A T E   G E B R E K K I G !


- E R   I S   N A U W E L I J K S   O N A F H A N K E L I J K

W E T E N S C H A P P E L I J K   O N D E R Z O E K

N A A R   O N G E W E N S T E   R E A C T I E S   O P   H E T   V A C C I N !

 

- V R I J W E L   A L   H E T   B E S C H I K B A R E   O N D E R Z O E K

I S   G E F I N A N C I E R D

D O O R   D E   F A R M A C E U T I SC H E   I N D U S T R I E !

 

H E T   E N I G E   A D V I E S

D A T   I K   H I E R   K A N   G E V E N . . .

G A   Z E L F   O P   O N D E R Z O E K   U I T !

( I K   K A N   M E   G O E D   V O O R S T E L L E N

D A T   H E T   V O O R   U   A L S   L E E K   M O E I L I J K   I S

O M   N E P N I E U W S   V A N   E C H T   N I E U W S

T E   O N D E R S C H E I D E N . . .

S O M S   M O E T   U   D A A R B I J   O P   U W   G E V O E L   A F   G A A N !

 

N E E M  O O K   N I E T   K L A K K E L O O S   A A N

D A T   D E   G L O B A L E   M E D I A

D E   W A A R H E I D   I N   P A C H T   H E E F T !

 

D I E   M E D I A

B E H O O R T   I M M E R S   T O E   A A N   D E   E L I T E   K L A S S E

E N   D I E   B E S T A A T   U I T

D E   M E E S T   S C R U P U L E U Z E   G R A A I E R S

O N D E R   D E   M E N S H E I D

D I E   G E V E N   N I E T S   O M   U W   G E Z I N ! )

 

H E T Z E L F D E

G A A T   O P   V O O R   S T A A T S O M R O E P E N !

P R O P A G A N D A   V E R S P R E I D E R S

I N S T A N T I E S   ( O V E R H E D E N )

E N

O R G A N I S A T I E S ( N G O 'S )

D I E   E R   V A A K

G L O B A L E   P O L I T I E K E   A G E N D A ' S

O P   N A H O U D E N . . .

 

D I E   D A A R N A   O P

  O N D E M O C R A T I S C H E   W I J Z E

W O R D E N  D O O R G E V O E R D !

 

A G E N D A ' S

W A A R   D E   E L I T E   K L A S S E

A L T I J D   V A N   W E E T   T E   P R O F I T E R E N . . .

 

T E R W I J L   D E   A R B E I D E R S K L A S S E

S T E E D S   V E R D E R   W O R D T   U I T G E B U I T !

 


08-02-2022

C O R O N A   B E L E I D

N I E U W E   U I T G A N S P U N T E N

W E   Z I J N   I N M I D D E L S   A L W E E R

2

J A A R   V E R D E R . . .

 

A L   D I E   T I J D

M O D D E R D E N   D E   ( R ) O V E R H E D E N   M A A R   W A T   A A N . . .

Z I J   H E B B E N   M A A R   B I T T E R   W E I N I G   B E R E I K T !

 

A N D E R S   D A N   D A T   H A A R   B E L E I D   H E E F T   B E P A A L D

W I E   M O E S T E N   S T E R V E N . . .

H E T Z I J

V A N W E G E   D E   A F S C H A L I N G   V A N   D E   Z O R G . . .

D A N   W E L 

 V A C C I N A T I E   B I J W E R K I N G E N . . .

D A N   W E L

Z E L F M O O R D E N

O N D E R   J O N G E R E N   Z O W E L   A L S   O U D E R E N !

 

I N   E E N   P O G I N G   O M   H E T   A A N T A L

L E V E N S J A R E N

  V A N   W A T   O U D E R E  N   I E T W A T   T E   V E R L E N G E N !

 

H E T   A A N T A L

   B E S M E T T I N G E N

O O P S . . .

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N

I S   S I N D S   D E   U I T B R A A K   V A N  H E T   C O R O N A   V I R U S

M E T   E E N   F A C T O R

8

T O E G E N O M E N !

 

( M A A R   E R   W O R D T   W E L   W E E R   M E E R   G E T E S T . . .

A L   Z I J N   D I E   T E S T S   D A N   O N G E S C H I K T

O M   E R   B E S M E T T E L I J K H E I D

M E E   T E   M E T E N ! )

 

T E G E L I J K E R T I J D

Z A G E N   W E   D A T   H E T   A A N T A L

O P G E N O M E N   C O R O N A   P A T I Ë N T E N

O N D A N K S   D E Z E   S C H R I K  B A R E N D E   S T I J G I N G

N A G E N O E G   S T A B I E L   B L E E F !

Z I E K T E   V E R Z U I M

H E T

Z I E K T E V E R Z U I M

V A N   Z I E K E N H U I S P E R S O N E E L   E N   H U I S A R T S E N

E T C .

S T A A T   I N M I D D E L S   O P

1 0

P R O C E N T !

K E U Z E   U I T   N O O D Z A A K

D E  ( R ) O V E R H E I D

H A D   D U S   E I G E N L I J K   G E E N   A N D E R E   K E U S

D A N   D E   F O C U S

V A N   H E T   C O R O N A B E L E I D   T E   V E R L E G G E N !

 

A L   W A S   H E T   M A A R

V A N W E G E   H E T   S I M P E L E   F E I T . . .

D A T   H E T   B E L E I D   V A N   D E  ( R ) O V E R H E I D

O P   S T E E D S   M I N D E R   S T E U N   K A N   R E K E N E N

V A N U I T   D E   B E V O L K I N G !

 

Z O   I S   B I J V O O R B E E L D

D E   A N I M O   O M   B O O S T E R P R I K K E N   T E   H A L E N

E E N   F L I N K   S T U K   L A G E R ! !

 

L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R   K O M E N   S T E E D S   M E E R

   O N D E R Z O E K S R E S U L T A T E N   B U I T E N

W A A R U I T   B L I J K T   D A T

N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T

B E T E R   W E R K T   D A N

V A C C I N S

( V O O R   Z O V E R   V A C C I N S

Ü B E R H A U P T   A L   H E B B E N   G E W E R K T

W A N T   D A T   V A L T   G E W O O N W E G   N I E T   T E   B E W I J Z E N

D E   B I J W E R K I N G E N   D A A R E N T E G E N   W E L ! )

 

V E R D E R   I S   B E K E N D   D A T   H E T

C O R O N A   B E L E I D . . .

M E E R   L E V E N S J A R E N   H E E F T   G E K O S T

D A N   O P G E L E V E R T !

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D

H E L P T   D E   N O R M A L E   E C O N O M I E   O M   Z E E P !

P R I J S   S T I J G I N G E N

H E T   C O R O N A   B E L E I D

H E E F T   E E N   S T I J G E N D E   P R I J S W E R K I N G

O P   P R O D U C T E N   E N   V O E D I N G

H E T   L E V E N   I S   E E N   S T U K   D U U R D E R   G E W O R D E N !

 

D E   K O M E N D E   G E N E R A T I E S

W O R D E N   B O V E N D I E N   O P G E S C H E E P T . . .

M E T   D E   M I L J A R D E N   A A N   C O R O N A   R E K E N I N G E N

V A N   H E T   C O R O N A   W A N B E L E I D  V A N   D E

( R ) O V E R H E I D !

K O S T B A R E   B E Z U I N I G I N G E N

D E   ( R ) O V E R H E I D   D A C H T   I N   H E T   V E R L E D E N

1 0 0 - E N   M I L J O E N E N

T E   K U N N E N   B E Z U I N I G E N   O P   D E

G E Z O N D H E I D S -   E N   O U D E R E N Z O R G !

 

D I E   B E Z U I G I N G E N

K O S T E N   D E   B E L A ST I N G B E T A L E R   N U

1 0 0 - E N   M I L J A R D E N ! !

 

T O C H   S C H I J N T   D E   ( R ) O V E R H E I D

H A A R   L E S J E    N I E T   T E   H E B B E N   G E L E E R D . . .

 

W A N T   Z E   B L I J F T

I N   H E R H A L I N G   V A L L E N  !

 

Z E   G A A T   G E W O O N   D O O R

M E T

B E Z U I N I G E N

O P   D E

G E Z O N D H E I D S -   E N   O U D E R E N Z O R G  ? ! ?

 

O N B E G R I J P E L I J K !

 


08-02-2022

R I V M

I N T R O D U C E E R T

N I E U W E   M A N I E R   V A N   W E R K E N !

A C H T E R S T A N D

3 1 7 . 1 8 4

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

W E G G E W E R K T ? ! ?

 

E E N   D A G   E E R D E R

B E D R O E GS   D I E   A C H T E R S T A N D   N O G

1 9 1 . 0 0 0   T E S T S

N U

G A A T   H E T   I N E E N S   O M   1   1 / 2   K E E R   Z O   V E E L . . .

 

Z I J N   D I E   G E W O O N   V A N   T A F E L   G E V E E G D ?

N A T T E   V I N G E R   W E R K ?

 

I K   H E B   E R   N A M E L I J K   M O E I T E   M E E

T E   G E L O V E N

D A T   H E T   E E N   O V E R H E I D S I N S T A N T I E

I S   G E L U K T

E F F E C T I E V E R   T E   W E R K E N !

 

W A N T   D A N   W A S   H E T   D U S   H E L E M A A L   N I E T   N O D I G

O M   D E   S T A A T S   B E D R I J V E N -  E N   D I E N S T E N

T E   P R I V A T I S E R E N !

 

( L E E S   V O OR   E E N   H A B B E K R A T S   T E   V E R P A T S E N

A A N   D E   E L I T E   K L A S S E   M E T   H A A R

Z O G E N A A M D E   I N V E S T E R I N G S   F O N D S E N ! )

 


08-02-2022

H E E F T   U   H E M   O O K   I N   D E   B R I E V E N B U S

G E K R E G E N ?

H E T   F O L D E R T J E   H I E R O N D E R ?

" V A C C I N S

H O E   Z A T   D A T   O O K   A L W E E R ? "

( U I T L E G   O V E R   H E T   I M M U U N S Y S T E E M

E N   M R N A   V A C C I N S )

 

IK ZOU HEM MAAR GOED LEZEN

ALS IK U WAS !

 

LINKS BOVEN

ZIJN DE CORONA STERFTEN VAN 2 LANDEN UITGEZET

IN EEN GRAFIEK !

E G Y P T E

( GROENE GRAFIEK )

EEN LAND MET EEN ZEER LAGE VACCINATIEGRAAD

LAAT AMPER SLACHTOFFERS ZIEN . . .

I S R A Ë L

( RODE GRAFIEK )

EEN LAND MET EEN ZEER HOGE VACCINATIEGRAD

DAT MET EEN VEEL HOGERE STERFTE KAMPT !

 

HET GAAT HIER OM DE VOLGENDE BEWERING:

" Het VACCIN kan een NEGATIEF EFFECT hebben op de IMMUNITEIT

en de VERSPREIDING juist VERSTERKEN !" 

L A A T   D A T   G O E D

T O T   U   D O O R D R I N G E N !

MIDDEN BOVEN

HIER WORDEN EEN AANTAL VIRALE ZIEKTES VERMELD !

 

HET ZOGENAAMDE EFFECT VAN VACCINS

VAN 3 - 6 MAANDEN VOOR CORONA VACCINS

TOT LEVENSLANG VOOR HET GELE KOORTS VACCIN ? ! ?

 

BOVENDIEN

DE ZOGENAAMDE STERFTE ZONDER VACCINATIE ? ! ?

 

HET MOGE DUIDELIJK ZIJN

DAT DIE CIJFERS

NIET OP WETENSCHAPPELIJKE WIJZE ZIJN VERKREGEN

MAAR OP ÉÉN OF ANDERE MANIER

IN ELKAAR GEKNUTSELD !

 

( S JOEMELEN MET GETALLEN TABELLEN EN GRAFIEKEN

DAAR ZIJN DE

( R ) OVERHEID HAAR RIVM, OMT EN GGD'S

INMIDDELS GOED IN BEDREVEN ! )

 

ENFIN . . .

DIE TABEL KOMT MET DE VOLGENDE 2 BEWERINGEN:

 

1 " De WERKING van zo'n traditioneel VACCIN

Is op GEEN ENKELE MANIER afhankelijk

Van het AL DAN NIET NEMEN van het vaccin DOOR ANDEREN ! "

B O O S T E R   V A C C I N A T I E

O N N O D I G

OMDAT DE B-GEHEUGENCELLEN ZOUDEN WETEN

HOE ZIJ BIJ EEN HERINFECTIE ANTISTOFFEN AAN MOETEN MAKEN 

 

2 " In vrijwel ALLE gevallen van STERFTE door ( of met ) CORONA

Is er ONDERLIGGEND LIJDEN, OVERGEWICHT of HOGE LEEFTIJD

Aanwezig zoals we dat ook ELK JAAR bij GRIEP STERFTE zien ! " 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A . . .

N I E T

D O O R   C O R O N A !

RECHTS ONDER:

HIER WORDT DE WERKING VAN MRNA-VACCINS UITGELEGD . . .

DAARBIJ WORDT DE VOLGENDE WAARSCHUWING GEGEVEN !

"LET OP: Je eigen lichaam gaat dus een SCHADELIJK eiwit aanmaken !"

 

MRNA VACCINS

MAKEN DUS SCHADELIJKE EIWITTEN AAN

 

VACCINATIES

JAGEN OOK HET AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

OMHOOG !

 

IK ZOU ZEGGEN BLIJF LEKKER TESTEN EN VACCINEREN . . .

DAN KOMEN WE ZEKER

NOOIT MEER

TERUG NAAR HET OUDE NORMAAL !

 


07-02-2022

R I V M

A C H T E R S T A N D   1 9 1 . 0 0 0   T E S T S

 


02-02-2022

K W A R T   P A T I Ë N TE N

" M E T "   C O R O N A   O P G E N O M E N

https://nos.nl/artikel/2415492-kwart-patienten-met-corona-opgenomen-wat-betekent-dat-voor-maatregelen

E I N D EL I J K

W O R D E N   I E T S   E E R L I J K E R E   C I J F E R S

G E P U B L I C E E R D

 

H E T   A A N T A L

I N   H E T   Z I E K E N H U I S   O P G E N O M E N

" C O R O N A   P A T I Ë N T E N "

I S   D E   A F G E L O P E N   W E E K   M E T    3 0 %   G E S T E G E N . . .

 

2 5 %

 V A N   D E Z E   P AT I Ë N T E N   LI G G E N   E C H T E R

N I E T

I N   H E T   Z I E K E N H U I S   V A N W E G E

C O R O N A

M A A R   V A N W E G E  E E N   G E B R O K E N   B E E N   T O T   E E N

H A R T A A N V A L !

 

Z E   W O R D E N   E C H T E R

W E L

A L S   C O R O N A   P A T I Ë N T   G E R E G I S T R E E R D !

D E   V E R D R A A I D E   W A A R H E I D

D E   O F F I C I Ë L E   C I J F E R S

V A N   D E   C O R O N A   Z I E K E N H U I S   O P N A M E S

K L O P P E N   D U S   N I E T !

 

D E Z E   V O R M   V A N

M I S L E I D I N G   /   P A N I E K   Z A A I E N

I S   A L   V A N A F   H E T   B E G I N   A A N   D E   G A N G !

 

B A N G M A K E R I J . . .

Z O D A T   M E N   Z I C H    L A A T   V A C C I N E R E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

R E K E N M O D E L L E N

V A N   H E T   R I V M

B I J   D E   P U B L I CA T I E   V A N   H E T   A A N T A L

O P G E N O M E N   Z I E K E N H U I S   P A T I Ë N T E N

G A A T   H E T   R I V M   N A M E L I J K   U I T   V A N

R E K E N M O D E L L E N !

 

(  Rekenmodellen die bovendien uitgaan van . . .

De ergste scenario's Die men maar kan bedenken ! )

R E K E N M O D L L E N

D I E   G E E N   O N D E R S C H E I D   M A K E N

T U S S E N . . .

P A T I Ë N T E N   D I E   P O S I T I E F   Z I J N   G E T E S T

E N   V O O R   C O R O N A   W O R D E N   B E H A N D E L T . . .

 

E N

P A T I Ë N T E N   D I E   P O S I T I E F   Z I J N   G E T E S T

D I E   N I E T   V O O R   C O R O N A   W O R D E N   B E H A N D E L T . . .

M A A R   V O O R   A N D E R E

   A A N D O E N I N G E N   E N   K W A L E N !

 

D E Z E   M I S L E I D E N D E   R E K E N M O D E L L E N

E N   D E   D A A R U I T   V O O R T V L O E I E N D E

T A B E L L E N   E N   G R A F I E K E N . . .

 

H E B B E N   W E   T E   D A N K E N   A A N

J A C C O   W A L L I N G A

( H O O F D M O D E L L E U R   V A N   H E T   R I V M )

 


02-02-2022

F R A U D E R E N

M E T

C O R O N A   S U B S I D I E S

M I L J O E N E N   W O R D E N   W E G G E S L U I S D

N A A R

B U I T E N L A N D S E   B A N R E K E N I N G E N ? ! ?

 

W T F

Z I T T E N   Z E   S O M S   T E   S L A P E N

O P

F I N A N C I Ë N ?

 

E E R S T

W A S   E R   S P R A K E   V A N

M I S B R U I K

U I T K E R I N G S G E L D E N

D O O R

B U I T E N L A N D S E

" A R B E I D S M I G R A N T E N " !

 

D A A R N A   K W A M   D E

T O E S L A G E N   A F F A I R E

D I E   N A   A L   D I E  J A R E N

N O G   S T E E D S   N I E T   I S   O P G E L O S T ! !

 

O M   M A A R   T E   Z W I J G E N   V A N   A L   D I E

S U B S I D I E   E N   U I T K E R I N G S   S C H A N D A L E N ! ! !

 

G E L D   V E R S P I L L I N G

A A N   S L E C H T E   I C T   P R O J E C T E N ! ! ! !

 

E N   D E

W O E K E R

B E L A S T I N G E N

N I E T   T E   V E R G E T E N !

 

H E T   G E L D

G R O E I T   M E   V E R D O M M E   N I E T   O P   D E   R U G !

 

K U T   P O L I T I E K ! !

A C H T E R L I J K   V O L K ! ! !

 

H E T   B E L A S T I N G G E L D

G A A T   S T E E D S   N A A R   D I E G E N E N

D I E   A L   H E T   M E E S T   T E   B E S T E D E N   H E B B E N !

W E G

M E T   A L   D I E

S U B S I D I E   V O R M E N

V E R K A P T E   C A D E A U T J E S

A A N   D E   Z O G E H E T E N   G E G O E D E   B U R G E R I J !

 

H U I Z E N   B E Z I T T E R S . . .

S U B S I D I E S   V O O R   W O N I N G   I S O L A T I E

S U B S I D I E S   V O O R   Z O N N E P A N E L E N

S U B S I D I E S   V O O R   B O I L E R S

H Y P O T H E E K   R E N T E   A F T R E K

E T C .

 

D U R E   W A G E N S   B E Z I T T E R S . . .

S U B S I D I E S   V O O R   D E   A A N S C H A F   V A N   D U R E

E L E K T R I S C H E   A U T O ' S

E T C .

 

W E G

M E T   H E T   S Y S T E E M !

 

D E   P O L I T I E K   E N   H A A R

N E P

D E M O C R A T I E ! !

 

G E C O R R U M P E E R D

M E T   D E   V E R M O G E N S   V A N   D E  E L I T E   K L A S S E !

M A N I P U L A T I E ! !

V E R K I E Z I N G S F R A U D E   E N   O M K O P I N G ! ! !

 D E   M A R K E T I N G   V A N   A N G S T

H E T   C O R O N A   S C H A N D A A L

BLCKBX TV ( video onder )

O N E   V O I C E   O N E   M E S S A G E

AB OSTERHAUS

( DIE HUFTER DIE FLINK VERDIENDE AAN DE MEXICAANSE GRIEP )

ORGANISEERDE OP 22 JANUARI 2019

SAMEN MET MARC VAN RANST EEN CURSUS

" PANDEMIE MARKETING "

 

NOG GEEN JAAR LATER WERD DIE PANDEMIE EEN FEIT

TOEVAL ?

E V E N E M E N T

NAAM EVENEMENT:

"Communication & Public Engagement"

HET EVENEMENT WERD GEHOUDEN DOOR

ESWI

V A C C I N   L O B B Y G R O E P

ESWI

IS EEN VACCIN LOBBY GROEP

TER BEVORDERING VAN

DE VACCINATIE BEREIDHEID ONDER BURGERS

ONDER LEIDING VAN AB OSTERHAUS . . .

 

U WEET WEL . . .

DIE GOZER DIE FLINK VERDIENDE

AAN ZIJN ANGSTBOODSCHAPPEN BETREFFENDE HET

MEXICAANSE GRIEP VIRUS

https://eswi.org/

MARC VAN RANST

DE BELGISCHE JAAP VAN DISSEL

IS DAARBIJ GASTSPREKER

 

MARC HOUDT EEN TRIOMFANTELIJKE TOESPRAAK

VOOR EEN VOLLE ZAAL MET INTERNATIONALE COLLEGA'S

 

DAARBIJ LEGT HIJ TROTS UIT

HOE HIJ DE HOGE VACINATIEGRAAD IN BELGIË

VOOR ELKAAR KREEG . . .

 

DAARBIJ DEELT HIJ

" DE KNEEPJES VAN HET VAK ! "

ZOALS MEN DAT NOEMT

M A N I P U L A T I E

HOE

MANPULEER JE DE PERS

POLITICI

EN HET VOLK

ZODAT JE DIE MET ANGST KUNT GIJZELEN

OPDAT ZIJ ZULLEN SMEKEN OM GEVACCINEERD TE WORDEN !

 

FLAVIO PASQUINO IN GESPREK MET

JEAN JACK VAN BEMMEL

REGISSEUR VAN DE DOCUMENTAIRE . . .

" F R A M I N G   T H E   P A N D E M I C "

MET

DICK VAN DEN BERG

ALS HOOFDROLSPELER EN FRAMING SPECIALIST !

 

CITAAT: "De pers en de burger GELOVEN ALLES wat ik zeg"

DOELENDE OP DE BELGISCHE

MARC VAN RAST

H E R S E N S P O E L I N G

IN DE VIDEO WORDT OOK EEN KLEINE DOCUMENTAIRE GETOOND

OVER DE ANGST DIE ONDER DE EBVOLKING ZOU HEERSEN

 

NIET ZO VERWONDERLIJK ALS JE BESEFT DAT

DE

GLOBALE MEDIA

DIE ANGST ONDER DE BEVOLKING VOEDT

MET HAAR

REPETERENDE BERICHTGEVINGEN

OVER HET AANTAL

" B E S M E T T I N G E N "

( FOUT: HET HANDELT OM POSITIEVE TEST UITSLAGEN )

EN...

ZOGENAAMDE... JAWEL... ZOGENAAMDE . . .

CORONA VIRUS SLACHTOFFERS !

 

DE MEESTE SLACHTOFFERS OVERLEDEN AAN

OUDERDOM

DAN WEL . . .

ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

TEL DAAR DE SLACHTOFFERS BIJ OP

DIE VEROORZAAKT WERDEN

DOOR DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG ! !

 

EN AL DIEGENEN

DIE DE REST VAN HUN LEVEN

KAMPEN

MET DE GEVOLGEN VAN DE BIJWERKINGEN

VAN DE VACCINATIES ! ! !

 

L E V E N   E N   D O O D

WIE IS DE ( R ) OVERHEID

OM TE BEPALEN WIE MAG BLIJVEN LEVEN

EN WIE MOET STERVEN ?

 

WIE EEN BEHANDELINGE KRIJGT

DIE MILJOENEN KOST . . .

EN WIE NIET EENS EEN GOEDKOOP PILLETJE VERGOEDT KRIJGT ?

G L O B A L E   M E D I A

V E R S P R E I D T   N E P   N I E U W S

GELUKIG ZIJN ER OOK MENSEN

DIE NIET KLAKKELOOS HET NEP NIEUWS GELOVEN

DAT DE GLOBALE MEDIA VERSPREIDT . . .

 

OF DE LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID

HAAR RIVM MET OMT EN " RED TEAM "

EN DE WHO !

AL IS HET MAAR EEN FRACTIE VAN DE TOTALE BEVOLKING

D E   L E U G E N   R E G E E R T

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL

DE WAAREID ACHTERHAALT HAAR UITEINDELIJK WEL

AL ZAL DAT VOOR HET GROS VAN DE BEVOLKING TE LAAT ZIJN

D U B I E U Z E   W E T E N S C H A P

GEVACCINEERD

OP GROND VAN ONWETENSCHAPPELIJKE

AANNAMES EN SPECULATIES

G E V A C C I N E E R D

V A N W E G E   D E   L E U G E N . . .

D A T   J E   H E T

V O O R   E E N   A N D E R   Z O U   D O E N ! !

VACCINATIES

KUNNEN GEEN BESMETTINGEN VOORKOMEN ! 

 

ZODOENDE KAN EEN GEVACCINEERDE NET ZO GOED

BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN ! !

 

GEVACCINEERDEN WANEN ZICH BESCHERMD

ZODOENDE NEMEN ZIJ OVER HET ALGEMEEN MEER RISICO'S ! ! !

B I J W E R K I N G E N   V A C C I N A T I E S

K U N N E N   E C H T E R   W E L

D E    G E Z O N D H E I D   S C H A D E N ! ! ! !

GEZONDE MENSEN KUNNEN ZIEK WORDEN

DOORDAT HET IMMUUNSYSTEEM VERSTOORT RAAKT

 

DOOR STOFFEN DIE ZICH IN VACCINS BEVINDEN

WAAR ZIJ ALLERGISCH VOOR ZIJN

ZODOENDE KOMT HET WEL EENS VOOR

DAT HET IMMUUNSYSTEEM HET EIGEN LICHAAM AANVALT

 

DE CLAIM DAT VACCINS NIET VERANTWOORDELIJK ZOUDEN ZIJN

IS DUS SLECHTS TEN DELE WAAR

 

ALS DE PERSOON IN KWESTIE NIET GEVACCINERD ZOU ZIJN

ZOU DIE ALLERGISCHE REACTIE IMMERS NIET ZIJN OPGETREDEN

 

OF DE VACCINATIES

OOK CONSEQUENTIE HEBBEN VOOR DE GEZONDHEID

OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN

IS ONBEKEND !

TIP: https://interessantetijden.nl/2021/08/13/victor-sannes-vws-vaccineren-doen-we-niet-voor-elkaar/

E E N   O N E E R L I J K E   R U I L

DE LEVENSJAREN VAN JONGERE MENSEN

DIE NOG EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH GEHAD KUNNEN HEBBEN

 

INGERUILD

VOOR EEN POGING

JAWEL ...

NIETS MEER DAN EEN POGING

 

HET LEVEN VAN OUDEREN

DIE AL EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH HEBBEN

DAARBIJ VAAK AL MET BÉÉN BEEN IN HET GRAF STAAN

NOG IETS TE REKKEN ?

 

VANDAAR DAT IK SPREEK VAN EEN ONEERLIJKE RUIL !

M I S L E I D I N G

WAT HEB JE AAN CORONA TESTS . . .

DIE GEEN BESMETTELIJKHEID KUNNEN AANTONEN ?

HOE KUN JE DAAR ÜBERHAUPT EEN BELEID MEE OPZETTEN ?

https://www.hpdetijd.nl/2020-12-08/waarom-het-nieuwe-massatestbeleid-niet-deugt/

WAT HEB JE AAN . . .

HERSTEL-, TEST- en VACCINATIE

" B E W I J Z E N "

WANNEER DIE FEITELIJK NIETS KUNNEN BEWIJZEN

NIET MEER DAN EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GEVEN

DERHALVE JUIST ZELFS EEN GEVAAR VORMEN ?

 

MENSEN DIE ZICH VEILIG WANEN . . .

NEMEN OVER HET ALGEMEEN MEER RISICO'S !

 

MENSEN DIE VAN HET CORONA VIRUS HERSTELD ZIJN . . .

KUNNEN WEDEROM BESMET RAKEN

EN OOK DIE BESMETTING DOORGEVEN !

 

MENSEN DIE NEGATIEF GETEST  ZIJN. . .

KUNNEN TOCH POSITIEF ZIJN

EN DE BESMETTING DOORGEVEN ! !

 

MENSEN DIE ZIJN GEVACCINERD

KUNNEN OOK NOG STEEDS BESMET RAKEN . . .

EN DIE BESMETTING OOK DOORGEVEN ! ! !

 

DIE QR-CODE's EN APP'S HEBBEN DUS NET ZO WEINIG ZIN

ALS DIE ZOGENAAMDE HERSTEL- TEST- EN VACCINATIE-

"B E W I J Z E N " ? ! ?

 

WANNEER DRINGT EINDELIJK TOT U DOOR ?

DAT U AL DIE TIJD

VOOR DE GEK BENT GEHOUDEN ?

 

WAAROM

DENKT U VOOR DE VERANDERING NIET EENS ZELF NA . . .

IN PLAATS VAN DAT AAN ANDEREN OVER TE LATEN ?

 

WAAROM

GEEFT HET GROS VAN DE BEVOLKING

HAAR PRIVACY EN VRIJHEID OP

VOOR EEN VIRUSJE

WAAR AMPER IEMAND LAST VAN HEEFT ?

 

EEN VIRUSJE

DAT NET ALS AL DIE INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

NOOIT MEER ZAL VERDWIJNEN !

S C H I J N V E I L I G H E I D

ZOALS MET DE PLAATSING VAN CAMERA'S

EEN ZINLOZE EN BOVENDIEN KOSTBARE POGING

OM DE CRIMINALITEIT IN TE DAMMEN !

 

EEN ZINLOZE MAATREGEL

WAT HET LOST DE CRIMINALITEIT NIET OP

MAAR VERPLAATST DIE

BUITEN HET BEREIK VAN DE CAMERA'S ! !

 

ZODOENDE WORDT OOK HIER

EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GECREËERD ! ! !

 

DE ( R ) OVERHEID

VEROORZAAKT IN DE REGEL ALLEEN MAAR PROBLEMEN

BIEDT DAARBIJ ALLEEN SCHIJN OPLOSSINGEN AAN

SCHUIFT DE PROBLEMEN

ALLEEN MAAR DOOR NAAR DE VOLGENDE GENERATIES

H E B Z U C H T

CORONA

IS EEN ZEER LUKRATIEF WINSTMODEL GEWORDEN

VOOR DE FARMACEUTISCHE VACCIN INDUSTRIE

MET HAAR

MILJARDAIRS -  AANDEELHOUDERS - INVESTEERDERS

 

MONSTERS

DIE HUN VERMOGENS IN ZO KORT MOGELIJKE TIJD

PROBEREN TE VERMEERDEREN

MIDDELS DIT VACCINATIE GOKSPEL

 

( EEN GOKSPEL ZONDER RISICO

ZEKER WANNEER JE BEDENKT DAT

DE ( R ) OVERHEID DAAR AAN MEE WERKT

DOOR EVENTUELE SCHADECLAIMS OP ZICH TE NEMEN

LEES

 OP DE BELASTINGBETALER AF TE SCHUIVEN )

 

ZO GAAT HET ER OOK AAN TOE...

IN HET BEDRIJFSLEVEN EN DE WONINGMARKT !

 

ALLEMAAL ZIJN ZIJ VERWORDEN TOT GOKSPELLETJES . . .

WAAR DE ELITE KLASSE VERMOGENS AAN VERDIENT ! !

K A P I T A L I S M E

DE OPOFFERING VAN MENSENLEVENS

OMDAT ER SIMPELWEG GROF GELD MEE VERDIEND KAN WORDEN

 

LAAT U NIET MISLEIDEN

DOOR DE "GIFTEN" VAN DE ELITE KLASSE AAN "GOEDE DOELEN"

DIE ZIJ GROTENDEELS AFTREKKEN VAN DE BELASTING

 

DE LIEFDADIGHEIDSPROJECTEN DIE MET VEEL BOMBARIE

MIDDELS BEROEMDE FIGUREN

DOOR DE GLOBALE MEDIA WORDEN GEPRESENTEERD

 

POPULARITEIT OPWEKKERS

DIE AFLEIDEN VAN DE WERKELIJKE AGENDA

VAN DEZE ELITE KLASSE

 

HET VERGAREN VAN STEEDS MEER

MACHT EN RIJKDOM

TOT ZIJ ALLES EN IEDEREEN BEZITTEN

( ALS WERKGEVER ZOWEL ALS SCHULDEISER )

D E   V A L S E   C L A I M

HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

IS ALS WE DE INGEBOUWDE DOCUMENTAIRE MOGEN GELOVEN . . .

 

VAN DIEN AARD DAT DE ( R ) OVERHEID

NIET VERANTWOORDELIJK WIL WORDEN GEHOUDEN

VOOR HET AANTAL SLACHTOFFERS DAT HET

CORONA VIRUS

ZOGENAAMD ZOU MAKEN . . .

 D E   H Y P O C R I S I E

V A N   H E T   V E R H A A L

DESALNIETTEMIN

EIST HET CORONA BELEID JUIST SLACHTOFFERS !

HET CORONA BELEID

HEEFT ZELFS MEER LEVENSJAREN GEKOST

DAT HET HEEFT OPLEVERT ! !

28-03-2020 https://www.ad.nl/binnenland/coronamaatregelen-veroorzaken-op-langere-termijn-juist-meer-doden~a0f0aa10/

02-08-2021 https://artsencollectief.nl/ambtenaren-ez-tonen-nevenschade-aan-lockdown-kost-ruim-half-miljoen-levensjaren/

ZEKER ALS JE BESEFT DAT DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

DECENNIA LANG HEEFT BEZUINIGD

OP DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG !

 

BOVENDIEN VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE

STEEDS VERDERGAANDE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG

MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN ! !

 

ONDER MEER VANWEGE DIE REDEN MOETEN ZIEKENHUIZEN

NU ZO'N SLORDIGE

180.000 - 200.000

OPERATIES INHALEN ! ! !

 

CITAAT: "Sinds het voorjaar van 2020 zijn er zo'n 400.000 OPERATIES MINDER UITGEVOERD dan gebruikelijk."

 

DAARBIJ MOETEN AMPUTATIES WORDEN UITGEVOERD DIE

NIET

NODIG ZOUDEN ZIJN GEWEEST WANNEER

GEEN AFSCHALING

IN DE REGULIERE ZORG

 ZOU HEBBEN PLAATSGEVONDEN ! ! !

30-09-2021 https://nos.nl/artikel/2399823-zorgautoriteit-ziekenhuizen-moeten-nog-180-000-tot-200-000-operaties-inhalen

F E I T E N       T I P       F E I T E N

GEVOLGEN

VAN DE AFSCHALING VAN DE ZORG

 

CITAAT: "Tijdens de EERSTE CORONAGOLF is gemiddeld 23 PROCENT

Van deze behandelingen NIET doorgegaan.

 

De GEZONHEIDSWINST

Die behandelingen normaal gesproken opleveren is daardoor

NIET BEREIKT.

 

Dit wordt uitgedrukt in

‘VERLOREN GEZONDE LEVENSJAREN’'

Een eenheid die effecten op sterfte en kwaliteit van leven aangeeft.

 

Door de UITGEVALLEN BEHANDELINGEN zijn er
naar schatting 34.000 tot 50.000 MINDER gezonde levensjaren bereikt."

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0183.pdf

 

CITAAT: "In de EERSTE GOLF werd tot wel

75 PROCENT AFGESCHAALD.

Alleen de spoed- en semi-spoedeisende hulp ging door."

75%

REGULIERE ZORG AFGESCHAALD

IK HOOP DAT U BESEFT HOE ERNSTIG DIT IS !

https://www.tergooi.nl/de-intensive-care-voor-coronapatienten-in-tergooi-een-afdeling-onder-hoogspanning/

G E Z O N D H E I D S Z O R G

I N   G E V A A R

DE POLITIEK HEEFT ZWAAR GEFAALD !

HET AANTAL ZIEKENHUIZEND DAT DE SEH

( SPOEDEISENDE HULP AFDELINGEN )

MOETEN SLUITEN LOOPT STEEDS VERDER OP.

 

CITAAT: "Er is TE WEINIG GEKWALIFICEERD PERSONEEL

En het aantal patiënten met complexe problemen stijgt."

11-10-2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2401179-steeds-meer-zorg-stopt-de-politiek-moet-keuzes-maken

STEEDS MEER STRESS

IN DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG !

 

BEHALVE BURNOUT KLACHTEN ! !

 

GESTRESST PERSONEEL

WAARDOOR DE KANS OP FOUTEN TOENEMT ! ! !

 

DE KWALITEIT VAN DE ZORG NEEMT DAARBIJ AF ! ! ! !

Z E L F R E D Z A A M H E I D

DE MEEST ASOCIALE

 BEZUINIGINGSMAATREGEL

DIE OOIT DOOR DE ( R ) OVERHEID INGEVOERD . . .

 

OUDEREN VEEL TE LANG THUIS LAAT WONEN

AAN HUN LOT OVERLATEN !

O N N O D I G   V E E L   E X T R A

S L A C H T O F F E R S

DE ( R ) OVERHEID GAAT NIET VRIJUIT !

HAAR BELEID VEROORZAAKT MEER SLACHTOFFERS

DAN HET VOORKOMT.

 

CITAAT: "IRA HELSLOOT, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, is ervan overtuigd dat de huidige CORONA MAATREGELEN MEER SCHADE aan de VOLKSGEZONDHEID toebrengen dan het aan winst oplevert."

 

HET GEMIDDELDE CORONA SLACHTOFFER IS 80 JAAR...

STAAT VAAK AL MET ÉÉN BEEN IN HET GRAF

K O S T E N   V E R S U S   B A T E N 

DE CORONA MAATREGELEN

KOSTEN MEER LEVENSJAREN DAN ZIJ OPLEVERT  !

 

CITAAT: "Met ALLE MAATREGELEN houden we maar een

BEPERKT AANTAL MENSEN IN LEVEN,

Terwijl je er een VEELVOUD AAN LEVENSJAREN VOOR 'WEGGOOIT'."

 

CITAAT:  "We moeten ook KIJKEN naar al die mensen

Waar je LEVENSJAREN van AFNEEMT."

 

SLACHTOFFERS VAN DE AFSCHALING IN DE ZORG

PSYCHISCHE SCHADE

( STRESS door WERKDRUK en UITSLUITING van de "SS AMEN LEVING" )

ZELFMOORDEN

D E   I L L U S I E   V A N   H E T

C O R O N A   B E L E I D

DE LEVENSJAREN VAN JONGEREN

DIE ANDERS NOG EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH HADDEN GEHAD

INGEROLEN VOOR EEN POGING

OM HET AANTAL LEVENSJAREN VAN OUDEREN

DIE EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH HEBBEN TE VERLENGEN

LIJKT MIJ EEN TAMELIJK BIZARRE RUIL !

28-03-2020 https://www.ad.nl/binnenland/coronamaatregelen-veroorzaken-op-langere-termijn-juist-meer-doden~a0f0aa10/

IK HEB INMIDDELS 2 JAAR VAN MIJN LEVEN GEWIJD

AAN HET VERZAMELEN VAN CORONA NIEUWS ARTIKELEN

DAARBIJ

DE HYPOCRIETE UITSPRAKEN EN LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID, HAAR RIVM  MET OMT EN " RED TEAM "

DE WHO EN DE FARMACEUTISCHE MAFFIA

BLOOTGELEGD !

G E H O O R Z A A M H E I D S

E X P E R I M E N T E N

WAT HIER WERKELIJK GAANDE IS

WORDT U VANZELF DUIDELIJK WANNEER U DE

OP DEZE BLOGSITE VERZAMELDE GEGEVENS DOORSPIT !

 

IK KAN ALLEEN MAAR HOPEN DAT HET U DE OGEN OPENT

EN DAT U GEZAMENLIJK ACTIE ZULT ONDERNEMEN

 

AL GELOOF IK NIET

DAT IK DAT ZELF NOG ZAL MEEMAKEN

DE REDEN ZIJNDE

DAT IK HET OVER NIET AL TE LANGE TIJD VOOR GEZIEN HOUDT

IN EEN WERELD ALS DIE VAN VANDAAG DE DAG

WIL IK NIET MEER LEVEN !

 

EENZAAM BINNENSHUIS WEGKWIJNEND

GEDISCRIMINEERD EN BUITENGESLOTEN

FUCK

DEN HAAG

EN EEN IEDER DIE HAAR BELEID STEUNT !

D E   C O R O N A   L E U G E N

I S   N O G   M A A R   H E T   B E G I N !

ALS HET CORONA VIRUS ECHT ZO DODELIJK ZOU ZIJN

ALS STEEDS WORDT BEWEERD . . .

 

WAS DE MENSHEID MET ZO'N BELEID

ALLANG UITGESTORVEN ! !

S C H I J N V E I L I G H E I D

HET MISPLAATSTE VERTROUWEN IN

HERSTEL - TEST - VACCINATIE

" BEWIJZEN "

EN

VACCINATIES

 

VACCINAZIS

V A C C I N   N A Z I 'S

 

( U DOET ER GOED AAN DIT

WOORDGRAPJE

SERIEUS TE NEMEN

ZOWEL UW LEVEN ALS DAT VAN UW NAGESLACHT

HANGT ER VANAF ! )

B O O S T E R

V A C C I N A T I E S

HOE MEER VACCINATIES

HOE HOGER DE KANS OP BIJWERKINGEN . . .

19-06-2021 https://www.destentor.nl/regio/tweede-prik-met-pfizer-of-moderna-veroorzaakt-meer-bijwerkingen-dan-de-eerste-en-dit-is-waarom~a7a1c54b/

 

WAAROM DAT ZO IS

WETEN DE EXPERTS NIET ? ! ?

 

HOEZO

" E X P E R T S "

DAT HADDEN ZE IN IEDER GEVAL MOETEN WETEN

ZEKER NU STEEDS VAKER WORDT GEPRIKT

 

HET BEWIJST WEL . . .

DAT NOG TE WEINIG BEKEND WAS EN NOG STEEDS IS

BETREFFENDE VACCINATIES !

 

BOVENDIEN

EN DAT IS TAMELIJK ZORGWEKKEND TE NOEMEN . . .

 

BLIJKT DAT DE VACCINS TOCH NIET ZO GOED WAREN GETEST

ALS OORSPRONKELIJK WERD GECLAIMD

VOORDAT

ZE WERDEN GOEDGEKEURD EN IN GEBRUIK GENOMEN !

 

HOE MEER VACCINATIES

HOE GROTER DE KANS DAT DE BIJWERKINGEN

ELKAAR VERSTERKEN !

 

OP DIT MOMENT

ZIJN REEDS BIJWERKINGEN BEKEND

WAARBIJ HET IMMUUNSYSTEEM HET EIGEN LICHAAM AANVALT

IN PLAATS VAN REPAREERT !

 

OOK WEL 

AUTO-IMMUUNZIEKTEN

GENOEMD

WAARONDER

ANAFALACTISCHE SHOCK

11-03-2021 https://www.nporadio1.nl/nieuws/gezondheid/539da23f-0cc2-40a6-8cef-934f5dfb107c/met-deze-bijwerkingen-moet-je-rekening-houden-na-een-coronaprik

 

BIJ ELKE INMIDDELS BEKENDE BIJWERKING

WERD STEEDS GECLAIMD DAT HET SLECHTS BIJ

1 OP DE 10.000

GEVACCINEERDEN ZOU VOORKOMEN

 

INMIDDELS

IS DAT AANTAL ALWEER ACHTERHAALT !

2,5 OP DE 10.000

EEN RUIME VERDUBBELING ! !

PER TYPE BIJWERKING WEL TE VERSTAAN ! ! !

 

CITAAT: "Onlangs kwamen onderzoekers in het vakblad JAMA uit op een VEEL HOGER AANTAL: 2,5 keer per 10.000 prikken van Moderna of Pfizer."

A C U T E    A L L E R G I C   R E A C T I O N S

T O

M - R N A   C O V I D - 1 9   V A C C I N E S

08-03-2021 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417

 

RIVM GEVOLGEN AFSCHALING VAN DE ZORG 2020 0183
PDF – 4,4 MB 133 downloads


27-01-2022

D E N E M A R K E N

H E F T   C O R O N A   M A A T R E G E L S   O P

IN NAVOLGING OP HET VERENIGD KONINKRIJK

HEFT OOK DENEMARKEN HAAR CORONA MAATREGELEN OP

GEEN MONDKAPJESPLICHT

WINKELS OPEN ZONDER CORONA BEPERKINGEN

 

ONDANKS HET HOGE AANTAL BBESMETTINGEN . . .

ZOGENAAMD

VANWEGE DE HOGE VACCINATIEGRAAD !

F E I T :

VACCINATIES HOUDEN GEEN BESMETTINGEN TEGEN !

DAT IS DUIDELIJK TE ZIEN AAN DE STEEDS HOGERE TOPPEN

IN DE CORONA GRAFIEKEN

BETREFFENDE HET AANTAL POSITIEVE TEST UITSLAGEN . . .

DAAR KAN MEN NIET MEER OMHEEN !

 

OF VACCINATIES HET ZIEKTEVERLOOP MILDER ZOUDEN MAKEN

VALT NOOIT EN TE NIMMER TE BEWIJZEN . . .

SIMPELWEG

OMDAT RUIM 98 PROCENT VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST HEEFT VAN HET

CORONA GRIEP VIRUS ! !

L E R E N   L E V E N

M E T   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S

UITEINDELIJK

ZAL MEN TOCH TOE MOETEN GEVEN . . .

 

DAT WE MET HET

CORONA GRIEP VIRUS

MOETEN LEREN LEVEN !

 

ZOALS REEDS HET GEVAL IS MET HET

INFLUENZA GRIEP VIRUS ! !

 

ALS HET EEN ECHT DODELIJK VIRUS ZOU ZIJN GEWEEST

WAS DE MENSHEID AL FLINK UITGEDUND . . .

 

HET EERSTE

WAT NAMELIJK DIENT TE GEBEUREN

WANNEER BEKEND WORDT DAT ER EEN NIEUW VIRUS HEERST . . .

IS

HET SLUITEN VAN

DE GRENZEN EN HET LUCHTRUIM ! !

DAT IS AMPER GEBEURD ! ! !

R A A R   M A A R   W A A R

WEET U

WAT IK OOK ZO RAAR VIND ?

N I E U W E

B E Z U I N I G S R O N D E S

I N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G . . .

U   L E E S T   H E T   G O E D !

I N   P L A A T S   V A N

O P S C H A L I N G

V A N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G ? ! ?

15-12-2021 https://dvhn.nl/binnenland/Nieuw-kabinet-wil-structureel-45-miljard-euro-op-zorg-besparen-27343173.html

 

HET LIJKT MIJ DUIDELIJK . . .

DAT ZE DAAR IN DEN HAAG NERGENS VERSTAND VAN HEBBEN !

 

EN AL HELEMAAL NIET

BEGAAN MET DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING . . .

AL CLAIMEN ZE DAN VAN WEL ! !

 

TERWIJL

DE GEZONDHEID EN MILIEU

JUIST PRIORITEIT ZOUDEN MOETEN KRIJGEN ! ! !

 

OOK

VANDAAG DE DAG

STOTEN BEDRIJVEN NOG STEEDS GIFTIGE STOFFEN UIT . . .

 

DAN WEL

LOZEN ZIJ AL DAN NIET GELEGALISEERD . . .

GIFTIGE STOFFEN IN HET MILIEU !

 

BOVENDIEN

WORDT STEEDS MEER GEROTZOOID MET DE VOEDING ! !

K A P I T A L I S M E

E N

M A R K T W E R K I N G

DIE MARKTWERKING

DIE DE LIBERALEN CLAIMEN NA TE STREVEN . . .

 

MAAKT MEER KAPOT

DAN GOED !

 

ARBEIDSMARKT - BANKWEZEN - WONINGMARKT

GEZONDHEIDSZORG

ETC.

 

ZOWAT ELKE SECTOR . . .

GEDEGENEREERD TOT GOKSPELLETJES

WAAR DE ELITE KLASSE GROF GELD AAN VERDIEND . . .

OVER DE RUGGEN VAN DE ARBEIDSKLASSE WEL TE VERSTAAN !

 

BIJ DEZE . . .

DAAG IK IEDEREEN UIT

OM HET TEGENDEEL TE BEWIJZEN !

 


25-01-2022

( R ) O V E R H E I D

S P R E E K T   V A N   V E R S O E P E L I N G E N

M A A R R U H H H . . .

D A A R   K O M T   I N   D E   P R A K T I J K

W E I N I G   V A N   T E R E C H T

A L S   I K   Z O   E E N S   N A A R   D I E   Z O G E N A A M D E

V E R S O E P E L I N G E N

K I J K

 

N O G   S T E E D S   M O E T E N   D I E   M U I L K O R V E N   O P . . .

T E R W I J L   D I E   A M P E R

E E N   T O E G E V O E G D E   W A A R D E   H E B B E N

W A T   B E T R E F T   H E T   V O O R K O M E N

E N   D E   V E R S P R E I D I N G   V A N   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S !

 

( N I E U W E   T O P P E N

H E B B E N   Z I C H   I M M E R S   I N M I D D E L S

R O N D   D E   8 0 . 0 0 0   P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

G E V O R M D . . .

 

T E R W I J L   M E N   T E G E L I J K E R T I J D   A A N G E E F T

E E N   F L I N K E   A C H T E R S T A N D   T E   H E B B E N ! )

 

O O K   D I E   Z O G E N A A M D E   F F P 2   M O N D K A P J E S

Z O U D E N   A M P E R   W E R K E N . . .

 

D I E   W O R D E N   I M M E R S

M E T   N A M E   I N   D E   C H I R U R G I E   G E B R U I K T . . .

A L S   B E S C H E R M I N G   T E G E N   O P S P A T T E N D   B L O E D

T I J D E N S   D E   O P E R A T I E S   E T C .

 

D E

V I R U S S E N

K U N N E N   N O G   S T E E D S

D O O R   D E   P O R I E Ë N   V A N   D E   M O N D M A S K E R S

N A A R   B I N N E N !

 

F F P 3   S T O F M A S K E R S   M E T   V E N T I E L

K U N   J E   S O W I E S O   N I E T   L A N G   O P H O U D E N

W A N T   D I E   B E L E M M E R E N   D E   A D E M H A L I N G !

 

CITAAT: "Mondmaskers helpen ALLEEN tegen luchtverontreiniging!"

A L D U S   J O S   P U T M A N

(   V E I L I G H E I D S K U N D I G E )

 

H I J   W O R D T   D A A R I N   B I J G E S T A A N   D O O R

B E R T   N I E S T E R S

{ H O O G L E R A A R   M I C R O   B I O L O G I E   U M H T )

 

M O N D K A P J E S

G E V E N   E E N   V A L S   G E V O E L   V A N

V E I L I G H E I D !

https://www.arbo-online.nl/20369/mondkapjes-beschermen-niet-tegen-coronavirus

 

T S J A . . .

I K   H E B   O O K   A L   Z O   V A A K   A A N G E G E V E N

W A A R O M

A L   D I E   Z O G E N A A M D E

" B E W I J Z E N "

N I E T   D E U G E N !

 

A L L E E N   E E N   B I J D R A G E   L E V E R E N   A A N   D E

B I G   B R O T H E R

C O N T R O L E   S T A A T

A L A

G E O R G E   O R W E L L   ( 1 9 8 4 )

E E N   R O M A N

W A A R I N   H I J   I N   1 9 4 8   B I G   B R O T H E R   B E S C H R E E F

A L S   Z I J N D E   E E N

O N M E N S E L I J K E   T O T A L I T A I R E   S T A A T !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(George_Orwell)

 

O O R L O G   I S   V R E D E ?

 

V R I J H E I D   I S   S L A V E R N I J ? ?

O N W E T E N D H E I D

I S

M A C H T ! ! !

 


24-01-2022

D E   V E R B O R G E N   P O S I T I E V E N

6 4 . 7 5 7

P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

O N D A N K S

D A T   R U I M   9 4 %   V O L L E D I G   W A S   G E V A C C I N E E R D

E N   5 4 , 9 %   E E N

B O O S T E R P R I K   Z O U   H E B B E N   G E H A A L D !

 

W A N N E E R   E R   M E E R   W O R D T   G E T E S T

 I S   O O K   H E T   L O G I S C H   D A T   J E   M E E R

" B E S M E T T I N G E N "

L E E S

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N

( I N C L U S I E F   F O U T M E L D I N G E N )

T E G E N K O M T

 

I N   E L K   V A C C I N

Z I T T E N   V I R U S   D E E L T J E S

D E Z E   M O E T E N   I M M E R S   E E N   R E A C T I E   O P W E K K E N

V A N   H E T   I M M U U N S Y S T E E M

Z O D A T   D E Z E   H A A R   V E R D E D I G I N G S M E C H A N I S M E N

O P   H E T   V I R U S   A F   K A N   S T E M M E N . . .

 

H E T   Z O U   M I J   D A N   O O K   N I E T S   V E R B A Z E N

W A N N E E R   V A C C I N A T I E S

E V E N E E N S   E E N   B I J D R A G E   L E V E R E N

A A N   D E   S T I J G I N G   V A N   H E T   A A N T A L

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N !

 

E E R D E R   W E R D   I M M E R S

O . A .   D O O R   M A R I O N   K O O P M A N S

V A N   H E T   R I V M   O M T   T O E G E G E V E N

D A T   C O R O N A   T E S T S

N I E T

A A N   K U N N E N   G E V E N

O F   I E M A N D   O P   H E T   M O M E N T   V A N   M E T E N

B E S M E T T E L I J K   IS . . .

 

M A A R   A L L E E N   A A N   K U N N E N   T O N E N

O F   I E M A N D   D R A G E R   I S   V A N   V I R U S   R N A . . .

 

B E H A L V E   W A N N E E R

I N   E E N   T E   V R O E G   S T A D I U M 

W O R D T   G E M E T E N . . .

W A N T   D A N   Z I T T E N   E R   N O G   V E E L   T E   W E I N I G

V I R U S   D E E L T J E S   I N   H E T   L I C H A A M !

 

V A N D A A R

D A T   V A A K   H E T   A D V I E S   W O R D T   G E G E V E N

O M   E N K E L E   D A G E N   A C H T E R E E N

T E   M E T E N !

 


24-01-2022

O U D E R E N

O P   I L L E G A L E    F E E S T J E S

STEEDS MEER MENSEN

HEBBEN SCHOON GENOEG VAN HET CORONA BELEID

WILLEN ONDERHAND HUN NORMALE LEVEN WEER OPPAKKEN !

 

ZEKER

SINDS AL ENIGE TIJD BLIJKT

DAT HET GEVAAR DAT VAN HET CORONA VIRUS UIT ZOU GAAN

SCHROMELIJK WERD OVERDREVEN ! !

 

EN HET

CORONA BELEID

MEER LEVENSJAREN HEEFT GEKOST DAN OPGELEVERD ! ! !

 


24-01-2022

C O R O N A

W E L   O F   G E E N

P A N D E M I E

2009

UITBRAAK A/H1N1 VARKENSGRIEP VIRUS

OOK WEL  BEKEND ALS DE

MEXICAANSE GRIEP

 

DE WHO VERKLAART DE MEXICAANSE GRIEP

HETZELFDE JAAR NOG TOT

PANDEMIE !

11-06-2009 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/mexicaanse-griep-is-pandemie/

 

HET AANTAL

BESMETTINGEN EN SLACHTOFFERS

DOEN ER IN DIT ARTIKEL EVEN NIET TOE . . .

 

WAAR HET MIJ OM GAAT IS DE VOLGENDE CLAIM . . .

KNOOP DIE GOED IN UW OREN !

 

CITAAT:"Bij STERFGEVALLEN is vaak sprake van een COMBINATIE VAN ÉÉN OF MEERDERE AANDOENINGEN waardoor de patiënt reeds een sterk verminderde gezondheid heeft.

OVERLIJDEN AAN ALLEEN MEXICAANSE GRIEP IS ZELDZAAM."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep

O V E R L I J D E N   A A N   A L L E E N

   M E X I C A A N S E   G R I E P

  IS

ZELDZAAM

EEN CLAIM

WAARIN DESTIJDS EERLIJK WERD TOEGEGEVEN

 

DAT EVENTUELE GEMELDE SLACHTOFFERS . . .

IN HOOFDZAAK

OVERLEDEN

AAN ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

NIET

VANWEGE HET MEXICAANSE GRIEP VIRUS !

 

DIT

IN TEGENSTELLING TOT HET

CORONA GRIEP VIRUS

2019

 

WAARBIJ MEN VOL BLIJFT HOUDEN

DAT HET IN HOOFDZAAK

OM SLACHTOFFERS VAN HET CORONA VIRUS ZOU HANDELEN

 

HET ENIGE VERSCHIL

BESTAAT DAARIN DAT ER

N U

V E E L   M E E R   O U D E R E N

MET ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES ZIJN !

 

LOGISCH GEZIEN

ZOUDEN ER DUS OOK

MEER SLACHTOFFERS MOETEN VALLEN

ONDER DE OUDERE GENERATIE

D E

B A B Y B O O M   G E N E R A T I E

1 9 4 5 - 1 9 5 5

VANAF

2 0 1 1

NEEMT HET AANTAL 65+ ERS DRASTISCH TOE

 

OUDEREN

DIE VROEG OF LAAT EEN BEROEP DOEN

OP  DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG

B E Z U I N I GI N G E N

I N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G

DOCH

IN PLAATS VAN DAAR REKENING MEE TE HOUDEN . . .

 

VOERT DE ( R ) OVERHEID JUIST

DECENNIA LANG

EEN BELEID VAN BEZUINIGINGEN DOOR

OP DE GEZONDHEIDSZORG ZOWEL ALS DE OUDERENZORG . . .

 

VERANDERT DAARBIJ OOK NOG EENS DE

VERZORGINGSSTAAT

IN EEN

IEDER VOOR ZICHZELF EN GOD VOOR ONS ALLEN SITUATIE

ONBEGRIJPELIJK ? ! ?

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/leren-met-het-cbs/gereedschappen/babyboomers

EEN JAAR LATER

WAS DE PANDEMIE ALWEER VOORBIJ

10-08-2010 https://www.parool.nl/nieuws/mexicaanse-griep-geen-pandemie-meer~b398db20/

 

TIP: DE HYPE VAN DE MEXICAANSE GRIEP

EEN GESPONSORDE PANDEMIE !

EEN ARTIKEL VAN

DR. DICK BIJL

( VOORMALIG HUISARTS EN EPIDEMIOLOOG )

 

"MEDICIJNEN GENEZEN NIET, EEN GEZONDERE LEEFSTIJL WEL !"

 

EN

PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS

( VOORMALIG LID CBG )

( COLLEGE TER BEOORDELING VAN MEDICIJNEN )

 

NA 10 JAAR IN HET CBG TE HEBBEN GEZETEN

VOND HUUB HET WELLETJES . . .

 

HIJ WILDE NIET LANGER DEEL UITMAKEN

VAN EEN SYSTEEM

DAT DE PROBLEMEN VERERGERT

IN PLAATS VAN OP TE LOSSEN !

18-11-2010 https://www.ge-bu.nl/artikel/iii-de-gesponsorde-pandemie-van-de-mexicaanse-griep

 

TIP: DR DICK BIJL:

CITAAT: "DE WERKING VAN CORONA VACCINS

WORDT TE ROOSKLEURIG VOORGESTELD"

31-03-2021 https://www.doq.nl/dr-bijl-mensen-moeten-op-basis-van-eerlijke-informatie-zelf-keuze-kunnen-maken-voor-coronavaccinatie/

 

TIP: PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS:

" DE PERVERSIES VAN HET SYSTEEM "

https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_345825~opgestapt-cbg-lid-huub-schellekens-uit-forse-kritiek-op-de-perversies-van-het-systeem~.html

 

DE ELITE KLASSE

EN

HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

VALLEN STEEDS WEER IN HERHALING !

 

HETZELFDE

GEBEURD NAMELIJK MET HET CORONA VIRUS ! !

 

MEN GAAT VOOR HET CORONA BELEID UIT VAN

DOOMSDAY SCENARIO'S ! ! !

 

DIE DOOMSDAY SCENARIO'S

WORDEN DOOR DE GLOBALE MEDIA STERK UITVERGROOT

BOVEN