Kritisch Nieuws

K R I T I S C H   N I E U W S

VOORHEEN

W O R L D   T H E   C H A N G E S

!!!   H E T   V R I J E   I N F O R M A T I E   N E T W E R K   !!!


D E   M A R K E T I N G   V A N   A N G S T

H E T   C O R O N A   S C H A N D A A L

BLCKBX TV ( video onder )

AB OSTERHAUS GAF CURSUS PANDEMIE MARKETING

O N E   V O I C E   O N E   M E S S A G E

Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019 een "Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst.

NOG GEEN JAAR LATER WERD DIE PANDEMIE EEN FEIT

TOEVAL ?

E V E N E M E N T

NAAM EVENEMENT: "Communication & Public Engagement"

HET EVENEMENT WERD GEHOUDEN DOOR ESWI

V A C C I N   L O B B Y G R O E P   E S W I

ESWI is een VACCIN LOBBY GROEP ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers, onder leiding van...

AB OSTERHAUS.

https://eswi.org/

MARC VAN RANST ( De Belgische Jaap van Dissel ) is gastspreker.

Hij houdt een triomfantelijke toespraak...

Voor een zaal vol internationale collega's.

 

Legt trots uit HOE hij dat voor elkaar kreeg...

Daarbij deelt hij...

 "DE KNEEPJES VAN HET VAK".

M A N I P U L A T I E

Hoe MANIPULEER je de pers, politici en het volk...

Zodat je ze in ANGST kunt gijzelen en zich laten VACCINEREN !

 

FLAVIO PASQUINO IN GESPREK MET

JEAN JACK VAN BEMMEL

( REGISSEUR VAN DE DOCUMENTAIRE

"F R A M I N G   T H E   P A N D E M I C"

MET

DICK VAN DEN BERG

ALS HOOFDROLSPELER EN FRAMING SPECIALIST !

 

CITAAT:"DE PERS EN DE BURGER GELOVEN ALLES WAT IK ZEG"

DOELENDE OP MARC VAN RAST

H E R S E N S P O E L I N G

IN DE VIDEO WORDT OOK EEN KLEINE DOCUMENTAIRE GETOOND

OVER DE ANGST DIE ONDER DE BEVOLKING ZOU HEERSEN

 

NIET ZO VERWONDELIJK

ALS JE BESEFT DAT DE MEDIA DE BEVOLKING

MET ANGST VOEDT MIDDELS REPETERENDE BERICHTGEVING

OVER BESMETTINGEN

EN ZOGENAAMDE... JAWEL ZOGENAAMDE...

VIRUS SLACHTOFFERS !

 

MENSEN DIE OVERLEDEN AAN OUDERDOM

EN 1 OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTEBEELDEN !

 

MENSEN DIE OVERLEDEN

VANWEGE DE AFSCHALING VAN DE ZORG ! !

 

MENSEN DIE DE REST VAN HUN LEVEN

KAMPEN MET DE GEVOLGEN VAN BIJWERKINGEN

VAN VACCINATIES ! ! !

L E V E N   E N   D O O D

WIE IS DE ( R ) OVERHEID EIGENLIJK...

OM TE KUNNEN BEPALEN WIE MAG BLIJVEN LEVEN...

EN WIE MOET STERVEN ?

 

WIE EEN BEHANDELING KRIJGT DIE MILJOENEN KOST...

EN WIE NIET EENS EEN GOEDKOOP PILLETJE VERGOED KRIJGT ?

 

GELUKKIG WEET EEN DEEL VAN DE BEVOLKING

HAAR HOOFD KOEL TE HOUDEN

MENSEN DIE NIET

 GELOVEN IN HET NEPNIEUWS

DAT DE GLOBALE MEDIA VERSPREIDT...

EN / OF

DE LEUGENS GELOVEN

VAN DE ( R ) OVERHEID EN HAAR RIVM EN DE WHO !

 

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL...

DE WAARHIED ACHTERHAALT HAAR UITEINDELIJK WEL ! ! !

 

AL ZAL DAT VOOR HET GROS VAN DE BEVOLKING...

DAN AL TE LAAT ZIJN

 

GEVACCINEERD OP GROND VAN ONWETENSCHAPPELIJKE

AANNAMES EN SPECULATIES

KOMENDE VANUIT DE "MEDISCHE WETENSCHAP" !

 

GEVACCINEERD

VANWEGE DE LEUGEN...

DAT JE HET VOOR EEN ANDER ZOU DOEN ! !

TIP: https://interessantetijden.nl/2021/08/13/victor-sannes-vws-vaccineren-doen-we-niet-voor-elkaar/

DAARBIJ JE EIGEN GEZONDHEID OP HET SPEL ZETTEND

VANWEGE DE REËLE KANS OP ERNSTIGE BIJWERKINGEN ! ! !

( M I J N S    I N S Z I E N S )

E E N   O N E E R L I J K E   R U I L

HET LEVEN VAN DE ÉÉN ( OUDERE )

IEMAND DIE AL MET ÉÉN VOET IN HET GRAF STAAT !

WORDT INGEROLEN

VOOR HET LEVEN VAN EEN ANDER ( VEELAL JONGERE )

IEMAND DIE NOG EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH

HAD KUNNEN HEBBEN

WARE HET NIET VANWEGE DE BIJWERKINGEN ! !

 

WAT HEB JE EIGENLIJK AAN TESTS

DIE GEEN BESMETTELIJKHEID AAN KUNNEN TONEN ?

HOE KUN JE DAAR ÜBERHAUPT EEN BELEID MEE OPZETTEN ? ?

https://www.hpdetijd.nl/2020-12-08/waarom-het-nieuwe-massatestbeleid-niet-deugt/

M I S L E I D I N G

WAT HEB JE AAN...

HERSTEL-, TEST- EN VACINATIE "BEWIJZEN"

ALS DIE NIET DEUGEN ?

SLECHTS EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GENEREREN ? ?

NET ZOALS DE PLAATSING VAN CAMERA'S

DE CRIMINALITEIT

VERPLAATST ZICH SLECHTS BUITEN HET BEREIK

VAN DIE CAMERA'S

H E B Z U C H T

EEN ZEER LUKRATIEF WINSTMODEL

VOOR DE BETROKKEN FARMACEUTISCHE INDUSTRIEËN

EN DE MILJARDAIRS / AANDEELHOUDERS / INVESTEERDERS

DIE ER HUN VERMOGENS IN EEN ZO KORT MOGELIJKE TIJD

MEE DENKEN TE KUNNEN VERMEERDEREN

EEN VACCINATIE GOKSPEL

ZO OOK...

HET BEDRIJFSLEVEN - DE WONINGMARKT

ALLEMAAL ZIJN ZIJ VERWORDEN TOT GOKSPELLETJES

WAAR DE ELITE KLASSE VERMOGENS MEE VERDIENT

K A P I T A L I S M E

DE OPOFFERING VAN MENSENLEVENS

OMDAT ER SIMPELWEG GROF GELD AAN VERDIEND KAN WORDEN

 

LAAT U NIET MISLEIDEN DOOR HUN GIFTEN AAN "GOEDE DOELEN"

DIE GROTENDEELS AFTREKBAAR VZIJN AN DE BELASTING

 

LIEFDADIGHEIDSPROJECTEN

DIE MET VEEL BOMBARIE WORDEN AANGEKONDIGD

DOOR DE GLOBALE MEDIA

 

POPULARITEIT OPWEKKERS

DIE AFLEIDEN VAN DE WERKELIJKE AGENDA

VAN DE ELITE KLASSE

D E   V A L S E   C L A I M

HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

ZO WORDT IN DE INGEBOUWDE DOCUMENTAIRE GESTELD

IS OMDAT ZIJ NIET VERANTWOORDELIJK WIL WORDEN GEHOUDEN

VOOR HET AANTAL "VIRUS" SLACHTOFFERS

H Y P O C R I E T

ALS JE BESEFT DAT DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

DECENNIA LANG HEEFT BEZUINIGD

OP DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG !

 

BOVENDIEN

DE REGULIERE ZORG STEEDS VERDER LIET AFSCHALEN ! !

DE REDEN ZIJNDE DAT DE ZIEKENHUIZEN NU ZO'N SLORDIGE

180.000 - 200.000 

OPERATIES MOETEN INHALEN ! ! !

ALS ZE AL NIET TOT AMPUTATIES MOETEN OVER MOETEN GAAN...

CITAAT: "Sinds het voorjaar van 2020 zijn er zo'n 400.000 OPERATIES MINDER UITGEVOERD dan gebruikelijk."

30-09-2021 https://nos.nl/artikel/2399823-zorgautoriteit-ziekenhuizen-moeten-nog-180-000-tot-200-000-operaties-inhalen

G E Z O N D H E I D S Z O R G

I N   G E V A A R

DE POLITIEK HEEFT ZWAAR GEFAALD !

HET AANTAL ZIEKENHUIZEND DAT DE SEH

( SPOEDEISENDE HULP AFDELINGEN )

MOETEN SLUITEN LOOPT STEEDS VERDER OP.

 

CITAAT: "Er is TE WEINIG GEKWALIFICEERD PERSONEEL en het aantal patiënten met complexe problemen stijgt."

11-10-2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2401179-steeds-meer-zorg-stopt-de-politiek-moet-keuzes-maken

 

STEEDS MER STRESS IN DE GEZONDHEDS- EN OUDERENZORG !

BEHALVE BURNOUT KLACHTEN ! !

MAKEN GESTRESSTE MENSEN MEER FOUTEN ! ! !

Z E L F R E D Z A A M H E I D

DE MEEST ASOCIALE BEZUINIGINGSMAATREGEL OOIT

DOOR DE ( R ) OVERHEID INGEVOERD

DIE OUDEREN VEEL TE LANG THUIS LAAT WONEN...

AAN HUN LOT OVERLAAT !

V E R O O R Z A A K T

O N N O D I G   V E E L   E X T R A

S L A C H T O F F E R S

DE ( R ) OVERHEID GAAT NIET VRIJUIT !

HAAR BELEID VEROORZAAKT MEER SLACHTOFFERS

DAN HET VOORKOMT.

 

CITAAT: "IRA HELSLOOT, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, is ervan overtuigd dat de huidige coronamaatregelen MEER SCHADE aan de VOLKSGEZONDHEID toebrengen DAN het aan WINST oplevert."

 

HET GEMIDDELDE CORONA SLACHTOFFER IS 80 JAAR...

STAAT MOGELIJK AL MET ÉÉN BEEN IN HET GRAF

 

DE CORONA MAATREGELEN

KOSTEN ECHTER OOK LEVENSJAREN !

 

CITAAT: "Met alle MAATREGELEN houden we maar een BEPERKT AANTAL mensen IN LEVEN, terwijl je er een VEELVOUD AAN LEVENSJAREN VOOR 'WEGGOOIT'."

 

VANDAAR DE VRAAG:

"WEGEN DE KOSTEN OP TEGEN DE BATEN ?"

 

CITAAT:  "We moeten ook kijken naar al die mensen waar je levensja­ren van afneemt"

 

SLACHTOFFERS VAN DE AFSCHALING IN DE ZORG

ZELFMOORDEN

 

JONGEREN MET EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH

DIE HET NIET MEER ZIEN ZITTEN

OVERLIJDEN

 

NEMEN DE PLAATS IN

VAN AL DIE OUDEREN DIE EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH HEBBEN

IS DAT EERLIJK ?

NEE !!!

28-03-2020 https://www.ad.nl/binnenland/coronamaatregelen-veroorzaken-op-langere-termijn-juist-meer-doden~a0f0aa10/

 

IK HEB HEB 2 JAAR VAN MIJN LEVEN GEWIJD

AAN HET VERZAMELEN VAN CORONA NIEUWS ARTIKELEN

EN DE HYPOCRIETE UITSPRAKEN EN LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID, HAAR RIVM EN DE WHO

EN DE FARMACEUTISCHE MAFFIA

 

WAT HIER WERKELIJK GAANDE IS

WORDT U VANZELF DUIDELIJK

WANNEER U DE HIER VERZAMELDE GEGEVENS DOORSPIT !

 

IK KAN ALLEEN MAAR HOPEN DAT HET U DE OGEN OPENT

EN DAT U GEZAMENLIJK ACTIE ZULT ONDERNEMEN

AL GELOOF IK NIET

DAT IK DAT NOG ZAL MEEMAKEN

 

DE REDEN ZIJNDE

DAT IK HET NA 01-11-2021 VOOR GEZIEN HOUDT

 

DE CORONA LEUGEN

IS NOG MAAR HET BEGIN !

MILJARDEN ZULLEN STERVEN

C O V I D - 1 9   T H E   S Y S T E M

Ondernemer NICO SLOOT startte een burgerinitiatief

Nadat hij de wereld waarin hij leefde niet meer begreep.

 

Filmregisseur BELGIN INAL was in Milaan toen de pandemie Italië trof.

Er zou overal paniek zijn maar ze zag niks vreemds.

 

Beide mensen begrepen niet wat er gaande was en vonden elkaar in de ambitie om een documentaire te maken over de waarom vragen.

Dat resulteerde in de documentaire “Covid-19 The System” 01:39:28h

https://docsfair.nl/covid19movie

C O V I D - 1 9   E N   D E   G R O T E   R E S E T


DE CORONA KOSTEN PER STERFGEVAL

IETS MEER DAN 2,3 MILJOEN PER "VERMEDEN" STERFGEVAL

22-09-2020 https://nos.nl/artikel/2349400-economen-willen-weten-hoeveel-betalen-we-nu-voor-het-redden-van-een-leven

 

OPMERKING 1:

MEN SPREEKT OVER "VERMEDEN" STERFGEVALLEN

MAARRUHHH...

HOEVEEL EXTRA SLACHTOFFERS

HEEFT HET CORONA BELEID WEL NIET GEMAAKT ? ! ?

N E D E R L A N D S   C O R O N A   B E L E I D

V E R O O R Z A A K T   M E E R   L E E D

D A N   H E T   V O O R KO M T

https://www.erasmusmagazine.nl/2020/07/02/nederlands-coronabeleid-veroorzaakt-meer-leed-dan-het-voorkomt/

 

ALS WE DE DECENNIA LANGE BEZUINIGINGEN

IN DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG MEETELLEN...

EN DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG ?

 

CITAAT: "Door uitgestelde zorg gingen 100 tot 400DUIZEND LEVENSJAREN VERLOREN.

De ziekenhuiszorg voor covid-patiënten heeft veel mensenlevens gered, maar HET VERLIES AAN LEVENSJAREN bij andere patiënten IS VEEL GROTER.

Daardoor zullen alleen al in Nederland zeker 10 DUIZEND MENSEN gemiddeld TIEN JAAR EERDER OVERLIJDEN."

21-05-2020 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-andere-rekening-van-de-coronazorg-door-uitgestelde-zorg-gingen-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren~bd73a0d5/

https://gupta-strategists.nl/studies/het-koekoeksjong-dat-covid-heet

H E T   P S Y C H I S C H   L E E D

DAT HET CORONA BELEID AANRICHT !

CITAAT: "Sinds de uitbraak van COVID-19 in Europa zijn STRESS- en ANGSTNIVEAUS AANZIENLIJK GESTEGEN."

https://unric.org/nl/impact-van-covid-19-op-geestelijke-gezondheid-in-europa/

OPMERKING:  DE ENIGE KANTTEKENING DIE IK HIERBIJ WIL MAKEN

IS DAT MEN SPREEKT VAN DE IMPACT VAN COVID-19

OP DE GEZONDHEID...

DAT MOET ZIJN DE IMPACT VAN HET CORONA BELEID!

 

DE TOENAME VAN DE ANGST NIVEAUS

IS VOLLEDIG TE WIJTEN AAN DE GLOBALE MEDIA !!

 

ALS MEN HET CORONA VIRUS

GEWOON HAAR GANG HAD LATEN GAAN

ZOALS BIJ AL DIE INFLUENZA GRIEP VIRUS VARIANTEN UITBRAKEN

 

HAD HET GROS VAN DE BEVOLKING IMMUNITEIT

OP KUNNEN BOUWEN...

EN WAS HET AANTAL SLACHTOFFERS BEPERKT GEBLEVEN !

D E   Z E L F M O O R D E N

CITAAT: "Onder JONGEREN in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar is sinds de eerste maanden van de 2021 een ZORGELIJKE STIJGING van het aantal ZELFMOORDEN te zien."

18-08-2021 https://www.gelderlander.nl/binnenland/zorgelijke-stijging-van-aantal-zelfmoorden-onder-twintigers-er-is-iets-aan-de-hand~a8fab429/

 

OPMERKING 2:

IS HET LEVEN VAN 1 KWETSBARE OUDERE

DIE SOWIESO AL MET ÉÉN BEEN IN Z'N GRAF STAAT

WERKELIJK 2,3 MILJOEN WAARD ?

ZIJN DE KOSTEN NIET BUITEN PROPORTIONEEL ?

 

IK BEDOEL JE WORDT OP STRAAT

AL VOOR EEN PAAR CENTEN DE HERSENS INGESLAGEN !

 

OPMERING 3:

WAAR ZIJN AL DIE MILJARDEN WERKELIJK AAN OPGEGAAN ?

VELE MILJARDEN ZIJN BOVENDIEN SPOORLOOS VERDWENEN !

G R O T S Y M B O O L

DE ANGST VOOR HET OUDE NORMAAL

VEEL MENSEN LEVEN DANKZIJ DE GLOBALE MEDIA VOORTDUREND IN ANGST VOOR HET CORONA VIRUS

https://www.metronieuws.nl/lifestyle/health-mind/2021/05/nieuwe-aandoening-corona-oude-normaal-grotsyndroom/

TERWIJL ZE EIGENLIJK BANG ZOUDEN MOETEN ZIJN

VOOR DIE HYPOCRIETE ( R ) OVERHEID EN ALLE SYSTEMEN

DIE ZIJ HEEFT INMIDDELS HEEFT OPGEBOUWD...

WAARONDER JUSTITIE EN POLITIE !

SYSTEMEN DIE ZICH TEGEN HET EIGEN VOLK KEREN ! !

 

DIE ANGST KAN ECHTER SIMPELWEG WORDEN OVERWONNEN

DOOR HET HUIDIGE POLITIEKE SYSTEEM TE VERVANGEN ! ! !

WEG MET DE HUIDIGE VORM VAN DE

"DEMOCRATIE" ! ! ! !

 

LEVE DE OPEN SAMENLEVING

EEN SAMENLEVING WAAR IEDEREEN GELIJK IS

WAAR IEDEREEN OOK DAADWERKELIJK GELIJKE RECHTEN HEEFT

EEN SYSTEEM VAN GEKOZEN VOLKSRADEN

OP GEMEENTELIJK, PROVINCIAAL EN LANDELIJK NIVEAU

 

DE OPBOUW VAN

GEMEENSCHAPS BEDRIJVEN EN DIENSTEN !

 

DIE DE PRIVATE MULTINATIONALS KAPOT CONCURREREN...

EN WAARBIJ DE WINSTEN 

IN DE GEMEENSCHAPSKAS VLOEIEN ! !

 

NIET IN DE ZAKKEN VAN DE ELITE KLASSE

ZOALS DAT NU GEBEURD ! ! !

 

IEDEREEN IN DIENST VAN DE GEMEENSCHAP

IEDEREEN MET BAANZEKERHEID

IEDEREEN DE KANS EEN TOEKOMST OP TE BOUWEN

 

IEDEREEN EEN VAST INKOMEN

IEDEREEN GRATIS GEBRUIK VAN ALLE OPGEZETTE DIENSTEN

GEEN GELDVERSLINDENDE IRRITANTE BUREAUCRATIE MEER

MINDER

ARMOEDE  / BURNOUTS / CRIMINALITEIT / STRESS

DAT IS WAAR U ECHT NAAR TOE ZOU MOETEN STREVEN !

 


Even voortbordurend

Op datgene wat Simone zegt:

 

Mensen die zich laten vaccineren...

Alleen maar omdat ze anders niet mogen feesten en de beest uithangen ? ! ?

 

Daarvoor zelfs bereid zijn hun PRINCIPES overboord te gooien ? ! ?

Wat zegt dat over dat soort mensen ?

 

CHANTEERBAAR ! - OMKOOPBAAR !! - ONBETROUWBAAR !!!

VERRADERLIJK !!!!

 

Niet bepaald het type mensen

Waar je een STABIELE SAMENLEVING mee op kunt bouwen.

Eerder een GEVAAR voor het VOORTBESTAAN van de mensheid !

 


D E   C O R O N A   P A S

EEN FASCISTISCH INSTRUMENT

DAT ENERZIJDS

DIEP DE PRIVÉ SFEER VAN DE GEBRUIKER

BINNENDRINGT !

 

ANDERZIJDS

DISCRIMINEERT

EN

EEN GROOT DEEL VAN DE BEVOLKING

UIT DE SAMENLEVING WEERT !!

 

VANDAAR DAT DE VERGELIJKING...

VERVOLGING VAN ONGEVACCINEERDEN

VERSUS

VERVOLGING VAN JODEN

TOT OP ZEKERE HOOGTE WEL DEGELIJK OPGAAT

 

DAARVOOR GEEF IK U ZELFS EEN GOED PRAKTIJKVOORBEELD

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/interessante-video-boodschappen

HET VERHAAL VAN DE JOODSE HOLOCAUST OVERLEVENDE

VERA SHARAV

 

OVERIGENS

EEN GEHEEL ANDER VERHAAL

 

DAN DAT VAN DIE JOODSE ORGANISATIES

BESTAANDE UIT MENSEN

DIE DE HOLOCAUST NIET ZELF HEBBEN MEEGEMAAKT

 

MAAR WEL VERONTWAARDIGD ZOUDEN HEBBEN GEREGAEERD 

OP DE VERGELIJKING VAN

HOLOCAUST SLACHTOFFERS VERSUS ONGEVACCINEERDEN

 


19-10-2021

HET GRIEPSEIZOEN IS WEER BEGONNEN !

 

HET AANTAL POSITIEVE CORONA UITSLAGEN

ZOU IN DE AFGELOPEN 7 DAGEN MET RUIM 44% ZIJN GESTEGEN

 

LAAT JE ECHTER NIET VAN DE WIJS BRENGEN DOOR DIE

OFFICIËLE CIJFERS !

 

DE ENE WEEK

LATEN ZICH IMMERS MEER MENSEN TESTEN

DAN DE ANDERE WEEK ! !

 

HET STIJGINGSPERCENTAGE

MOETEN WE DUS MET EEN KORRELTJE ZOUT NEMEN ! ! !

 

EEN STIJGING

WAS SOWIESO AL TE VERWACHTEN VANWEGE HET GRIEPSEIZOEN

HET CORONA VIRUS VERHOUDT ZICH IMMERS ALS EEN INFLUENZA GRIEP VIRUS

 

DE VACCINATIE LEUGENS

WORDEN BINNENKORT SOWIESO DOORGEPRIKT

VACCINATIES BESCHERMEN NIET TEGEN BESMETTING

 

VERDER BETWIJFEL IK

OF VACCINATIES DE ZIEKTESYMPTOMEN MILDER KUNNEN MAKEN

ALLEMAAL FLAUWEKUL VAN DE BELANGHEBBENDE

VACCIN FABRIKANTEN

 

CRIMINELE ORGANISATIES

DIE VANAF HET BEGIN VAN HUN BESTAAN

BEWUST DE SCHADELIJKE BIJWERKINGEN HEBBEN VERZWEGEN !

 

DE RECHTSZAKEN EN SCHADECLAIMS TEGEN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

ZIJN DAAR DE STILLE GETUIGEN VAN ! !

 

SURF

EN GIJ ZULT

VINDEN ! ! !

 


19-10-2021

Z O R G P R E M I E   2 0 2 2   O M H O O G

DSW VERHOOGT DE ZORGPREMIE MET 3,25 PER MAAND

 

NOU KRIJGEN DE MEESTE MENSEN

EEN ZORGTOESLAG VAN DE ( R ) OVERHEID

DIE ZORGTOESLAG IS IN DE REGEL LAGER DAN DE ZORGPREMIE

 

EEN SIGAAR UIT EIGEN DOOS

WANT U BETAALD IMMERS BELASTING

EN DAAR WORDEN DIE ZORGTOESLAGEN VAN BETAALD

https://nos.nl/artikel/2402213-eerste-zorgpremie-bekend-basispolis-3-25-euro-duurder

 

DE KOMENDE JAREN ZULLEN DE BELASTINGEN FLINK STIJGEN

VANWEGE DE 82,1 MILJARD AAN VERSPILLINGEN

AAN HET CORONA BELEID !

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/corona/coronarekening

 

MILJARDEN DIE SPOORLOOS VERDWENEN

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rekenkamer-maakt-gehakt-van-financieel-beleid-hugo-de-jonge-hij-kan-2-miljard-aan-corona-uitgaven-niet-verantwoorden~bdf09f97/

 

MILJARDEN DIE IN DE HANDEN VAN CRIMINELEN VLOEIEN

HUGO DE JONGE EN DE WILDGROEI AAN SUBSIDIES

SIEWERT VAN LIENDEN EN COMPAGNONS

EN HUN MONDKAPJESDEAL

ZIJN WAARSCHIJNLIJK SLECHTS HET TOPJE VAN DE IJSBERG

 

DE ( R ) OVERHEID HEEFT IN HET VERLEDEN AL VAKER LATEN ZIEN

DAT VEEL PROJECTEN FLINK DUURDER UITPAKTEN

DAN ZIJ EERDER HAD GERAAMD

https://nos.nl/artikel/2401853-van-lienden-zette-met-tweets-ministerie-succesvol-onder-druk

 


19-10-2021

W A C H T L I J S T E N   G R O E I E N

O P E R A T I E S   W O R D E N   A F G E B E L D

DECENNIA LANGE BEZUINIGINGEN

VAN DE ( R ) OVERHEID

IN DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG...

 

ZOWEL ALS DE

AFSCHALING VAN DE ZORG...

 

WERPEN UITEINDELIJK HUN VRUCHTEN AF

( SARCASTISCH BEDOELD )

 

WACHTLIJSTEN BLIJVEN GROEIEN

OPERATIES WEER AFGEZEGD

 

KOSTE WAT KOST

ZOWEL IN GELD ALS IN LEVENSJAREN...

 

WORDT HET LEVEN VAN JONGEREN 

INGEROLEN

VOOR DE VERLENGING VAN HET LEVEN

VAN REEDS VERSLETEN OUDEREN !

 

ER IS SOWIESO AL EEN TEKORT AAN ZORGMEDEWERKERS

DANKZIJ DE HOGE WERKDRUK

EN DE VACCINATIE DISCRIMINATIE

 

ALS DIT ZO DOOR GAAT

VALT DATGENE WAT NOG OVER IS

VAN HET KAPOT BEZUINIGDE ZORGSYSTEEM OOK OM

 

WAT DENKT DE ( R ) OVERHEID HIERMEE TE BEREIKEN ?

EN WAAROM BLIJFT U DE ( R ) OVERHEID NOG STEEDS STEUNEN ? ?

 


18-10-2021

O M R O E P   M A X - B A A S

J A N    S L A G T E R

V E R P L I C H T   C O R O N A B E W I J S

V O O R

M E D E W E R K E R S   E N   B E Z O E K E R S

https://www.destentor.nl/show/omroep-max-baas-jan-slagter-verplicht-coronabewijs-voor-medewerkers-en-bezoekers~a55db114/

STEEDS MEER BEDRIJVEN

ZOEKEN DE GRENZEN VAN DE WET OP

REKKEN DAARBIJ DIE GRENZEN STEEDS VERDER UIT

DE POLITIEK DOET HIER NIETS TEGEN

 

DEZE KEER BETREFT HET MEDIABEDRIJF

OMROEP-MAX

 

CITAAT: "Ik ben gevaccineerd, mijn vrouw is gevaccineerd, mensen bij MAX.

Je moet gevaccineerd zijn”, zegt SLAGTER.

 

Hij heeft geen boodschap aan de opmerking van PRESENTATRICE GHISLAINE PLAG, die hem zegt dat de WERKGEVER VACCINATIE NIET MAG VERPLICHTEN in Nederland.

 

,,Je mag zoveel niet in dit land.”, aldus SLAGTER

 

IN FEITE KUN JE DIE LAATSTE ZIN ZODANIG INTERPRETEREN

DAT MEN ZICH NIET

AAN AL DIE REGELS EN WETTEN HOEFT TE HOUDEN

 

DIE ARROGANTE KLOOTZAK

MEENT BLIJKBAAR BOVEN DE WET TE STAAN

 

WEG MET DIE

POLITIEKE PROPAGANDA ZENDER

OMROEP-MAX

 


15-10-2021

C O R O N A   P A N D E M I E

E N

L O C K D O W N S

ALLEEN AL 120.000 BANEN  ( 1/4 ) VERDWENEN

IN DE HORECA SECTOR

https://www.nu.nl/economie/6162356/120000-horecabanen-verdwenen-tijdens-de-coronacrisis.html

 


15-10-2021

G O E D   N I E U W S  V O O R   S C H I P H O L :

2   M I L J O E N

R E I Z I G E R S   V E R W A C H T

https://www.upinthesky.nl/2021/10/15/goed-nieuws-voor-schiphol-2-miljoen-reizigers-verwacht/

 

OF DAT NOU WEL ZO GOED NIEUWS IS ? ! ?

 

MEN MAG ALLEEN REIZEN ALS MEN MET EEN

QR-CODE

 OF EENDER WELKE ANDERE VORM VAN

"BEWIJS"

KAN AANTONEN DAT MEN NEGATIEF IS

OFTEWEL NIET BESMET !

S C H I J N

( H ) E I L I G H E I D   ( V ) E I L I G H E I D

MENSEN DIE NEGATIEF GETEST ZIJN

KUNNEN ECHTER TOCH POSITIEF BESMET ZIJN

ZODOENDE ANDEREN BESMETTEN !

 

MENSEN DIE "HERSTELD" ZIJN

KUNNEN OOK NOG STEEDS BESMET RAKEN

ZODOENDE ANDEREN BESMETTEN ! !

 

GEVACCINEERDEN

KUNNEN EVENEENS NOG STEEDS BESMET RAKEN

ZODOENDE ANDEREN BESMETTEN ! ! !

 

ALLE

BOVEN VERMELDE GROEPEN

 KUNNEN NIEUWE BESMETTINGSHAARDEN VEROORZAKEN

 

MAAR DAT IS IN HET GEVAL VAN HET CORONA VIRUS

NIET ZO ERG

WANT RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

 HEEFT SOWIESO NAUWELIJKS OF GEEN LAST VAN HET VIRUS

M I S L E I D I N G

E N

M A C H T S M I S B R U I K

HERSTEL-  TEST-  EN VACCINATIE-

"BEWIJZEN"

 

BEWIJZEN

DUS HELEMAAL NIETS ! ! ! !

D E   V O L G Z A M E    B U R G E R

D I E   Z I C H   L A A T

B E D R I E G E N   E N   M A N I P U L E R E N

HET CORONA BELEID

HEEFT HELEMAAL NIETS MET GEZONDHEID TE MAKEN...

MAAR MET EEN

 GEHOORZAAMHEIDSPROGRAMMA

VAN DE ( R ) OVERHEID !

 

( MENSEN DIE TE LUI ZIJN OM ZELF NA TE DENKEN

DAARBIJ HUN LEVENS EN TOEKOMST UIT HANDEN GEVEN

AAN INDIVIDUEN DIE ER EEN EIGEN AGENDA OP NA HOUDEN

DE AGENDA VAN DE MEEDOGENLOZE GRAAIENDE ELITE KLASSE )

 

( R ) OVERHEDEN MAKEN ZICH VERDER SCHULDIG AAN:

CENSUUR

DISCRIMINATIE

MACHTSMISBRUIK

SCHENDING VAN MENSEN ( GROND ) RECHTEN

SOCIALE UITSLUITING VAN BEVOLKINGSGROEPEN

VRIJHEIDSBEROVING

 

MAAR BLIJF VOORAL STEMMEN

EN GELOVEN IN DE HUIDIGE DEMOCRATIE VORMEN

UITERAARD

CYNISCH / IRONISCH / SARCASTISCH

BEDOELD

 

HET MOGE DUIDELIJK ZIJN

DAT IK WEINIG WAARDE HECHT AAN DE

"DEMOCRATIEËN"

VAN VANDAAG DE DAG

 

DAT IK WEINIG VERSCHIL ZIE...

TUSSEN ZICHZELF BENOEMDE DICTATORS

EN ZOGENAAMD DEMOCRATISCH GEKOZEN DICTATORS

S C H A A M T E   EN   V E R A C H T I N G

VOOR AL DIEGENEN DIE EEN BLINDELINGS VERTROUWEN HEBBEN

IN DERGELIJKE MANIPULEERBARE SYSTEMEN !

 

VOORAL VOOR DIEGENEN

DIE WEIGEREN HUN GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN

DOOR HUN PRINCIPES KLAKKELOOS OVERBOORD TE GOOIEN

ZODOENDE TOEGEVEN AAN BEDROG EN CHANTAGE PRAKTIJKEN

 

MEDEPLICHTIGEN

VAN HET IRRATIONELE BELEID VAN

DATGENE WAT VOOR ( R ) OVERHEID DOOR MOET GAAN

 

DE

VRIJHEIDSBEROVING

VAN RATIONEEL DENKENDEN

HET MONDDOOD MAKEN VAN CRITICI

N O R M E N   E N   W A A R D E N

DE STELLING:

DEMOCRATIE IS DE TIRANNIE VAN DE MEERDERHEID !

MAAKT OOK STEEDS MEER ZIN

 

HET GEMAK WAARMEE HET GROS VAN DE BEVOLKING

BESTAANDE NORMEN EN WAARDEN

HET OUDE NORMAAL

 

VERVANGT

VOOR NIEUWE NORMEN EN WAARDEN

VAN DE ELITE KLASSE EN HAAR  POLITIEKE MARIONETTEN

HET NIEUWE NORMAAL

W A T   I S   N O R M A A L ?

DAT BETEKEND ECHTER NIET

DAT HET NIEUWE NORMAAL OOK DAADWERKELIJK NORMAAL IS !

 

ALLEEN DAT EEN MEERDERHEID BEREID BLIJKT TE ZIJN

DIE HAAR PRINCIPES OVERBOORD GOOIT

VOOR DE TIRANNIE VAN

DE ZOGENAAMD "DEMOCRATISCH GEKOZEN" ( R ) OVERHEID !

 

DE ENIGE LOGISCHE STAP

ZOU ZIJN OM HET SYSTEEM IN Z'N GEHEEL TE VERVANGEN !

 

NIET

ZOALS HET NU GEBEURD...

V E R S P L I N T E R I N G

V A N   D E

S A M E N L E V I N G

DOOR HET OPRICHTEN VAN NIEUWE PARTIJEN...

DIE EEN VERDERE VERSPLINTERING

ONDER DE BEVOLKING

VEROORZAKEN ! !

K OP P E N   V A N   D E   H Y D R A

VERDER DIENEN OOK DE TOPPEN VAN ALLE SUB SYSTEMEN

 DIE DOOR DIT POLITIEKE SYSTEEM ZIJN OPGEZET

 WAARONDER

JUSTITIE EN POLITIE

IN Z'N GEHEEL TE WORDEN VERVANGEN ! ! !

 


15-10-2021 

4 3 . 0 0 0   O P   D E   4 0 0 . 0 0 0

V A L S E   N E G A T I E V E   T E S T S

 

RUIM 10% FOUT MELDINGEN

ALLEEN AL VANWEGE VALSE NEGATIEVEN !

 

HOEVEEL VALSE POSITIEVEN...

KOMEN DAAR NOG BIJ ?

HOEVEEL MENSEN ZITEN VOOR NIETS IN QUARANTAINE ?

 

OPMERKING:

DE PCR-TESTS KUNNEN ALLEEN RNA VIRUSDEELTJES AANTONEN

NIET

OF IEMAND BESMETTELIJK IS !

DAN WEL

MOGELIJK EEN "GEVAAR" VORMT VOOR EEN ANDER

RUIM 98% HEEFT IMMERS NERGENS LAST VAN !

 

HETZELFDE GAAT OP VOOR VACCINATIES

GEVACCINEERDEN KUNNEN NOG STEEDS BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

 

TEST "BEWIJZEN" EN VACCINATIE "BEWIJZEN"

BEWIJZEN DUS NIETS !

 

HETZELFDE GAAT OP VOOR HERSTEL "BEWIJZEN"

IEMAND DIE HERSTELD IS KAN EVENEENS BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

 

C O R O N A -  A P P S

HEBBEN GEEN ENKELE ZIN !

ZO'N

Q R - C O D E

HEEFT AL NET ZO MIN ZIN ! !


14-10-2021

N I E U W E   B I J W E R K I N G E N

A S T R A Z E N E C A   E N   J A N S S E N

V A C C I N S

BLOEDPROPPEN IN DE ADEREN

( VENEUZE TROMBOLIE )

AFWEERSYSTEEM VALT EIGEN BLOEDPLAATJES AAN

(  ITP (IMMUNOTROMBOCYTOPENIE ))


13-10-2021

DE CORONA LEUGEN

HET CORONA GRIEP VIRUS GAAT NOOIT MEER WEG !

ZELFS NIET ALS IEDEREEN GEVACCINEERD ZOU ZIJN ! !

17-02-2021 https://nos.nl/artikel/2370489-wetenschappers-coronavirus-gaat-niet-meer-weg

27-02-2021 https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/f76e151e-f388-4078-b14e-2ac39d11c9f5/wetenschappers-coronavirus-gaat-niet-meer-weg

CITAAT: "HET HUIDIGE CORONA BELEID IS EEN GEVAARLIJKE ONTWIKKELING DIE DE SAMENLEVING SPLIJT: “Wie kan dit coronabeleid nog begrijpen vanuit het oogpunt van volksgezondheid?

Het is echt tijd dat andere oplossingen een kans gaan krijgen.

DE DERDE PRIK ZAL ONS NIET UIT DE CRISIS LEIDEN.

Dit virus gaat niet meer weg, dus hoe willen we ermee samenleven?”

02-09-2021 https://artsencollectief.nl/dit-virus-gaat-niet-meer-weg-dus-hoe-willen-we-ermee-samenleven/

NET ZO MIN ALS HET INFLUENZA GRIEP VIRUS ! ! !

 

VACCINATIES KUNNEN GEEN BESMETTINGEN VOORKOMEN 1

IK BETWIJFEL ZELFS OF VACCINATIES

ZIEKTE SYMPTOMEN MILDER KUNNEN MAKEN ! !

 

DIE CLAIM VALT IMMERS NOOIT TE BEWIJZEN

AANGEZIEN 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST HEEFT VAN HET CORONA VIRUS ! ! !

 

GEVACCINEERDEN  KUNNEN WEL LAST KRIJGEN VAN BIJWERKINGEN WAARVAN ENKELE ZEER ERNSTIG ! ! ! !

 

 

QR-CODE BIEDT EVENEENS GEEN GARANTIE

CITAAT: "Ook na te zijn gevaccineerd kan iemand nog steeds het virus oplopen en anderen ermee besmetten.

CONTROLE OP INENTING biedt dus GEEN ENKELE GARANTIE VOOR ANDEREN in de directe omgeving van gevaccineerden.

WAAROM DAN AL DIE HEISA?"

10-10-2021 https://www.telegraaf.nl/watuzegt/402768647/qr-code-biedt-geen-garantie

GEBRUIK UW VERSTAND !

 

ONDER

CORONA CIJFERS 10 11 12 13 OKTOBER 2021

ER IS EEN DUIDELIJKE STIJGING WAARNEEMBAAR

TOEVALLIG VALT DIE STIJGING IN HET NORMALE GRIEP SEIZOEN

 


11-10-2021

FRAPPANT

DAT HOEWEL ALLANG BEKEND IS...

DAT GEVACCINEERDEN NOG STEEDS BESMET KUNNEN WORDEN

DERHALVE ANDEREN KUNNEN BESMETTEN

 

DE FARMACEUTEN

NOG STEEDS DURVEN CLAIMEN

DAT CORONA VACCINATIES

CORONA BESMETTINGEN KUNNEN VOORKOMEN

EN DE GLOBALE MEDIA DIE LEUGENS BLIJVEN DRUKKEN

 

ALS DE FARMACEUTEN HIER AL OVER BLIJVEN LIEGEN

ZOU DAN DE 2E CLAIM

DAT VACCINATIES DE KLACHTEN MILDER ZOUDEN MAKEN

NIET OOK GEWOON GELOGEN KUNNEN ZIJN ?

 

WAT ZEGT ONDERSTAANDE TEST EIGENLIJK?

400 BESMETTE PROEFPERSONEN

 

DIE HET MIDDEL AZD7442 TOEGEDIEND KREGEN

WAARBIJ 18 MENSEN ERNSTIGE KLACHTEN ONTWIKKELDEN ?

 

98% HEEFT IMMERS SOWIESO

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS

 

AHUM...

HOE WILLEN ZE NOU BEWIJZEN

DAT AZD7442 ECHT WERKT ?

 

DAT KUNNEN ZE NAMELIJK NIET !

 

ELK MENS REAGEERT IMMERS ANDERS

OP ZOWEL HET CORONA VIRUS ALS HET CORONA VACCIN

 

GEBRUIK UW VERSTAND !


03-10-2021

A M S T E R D A M

C O R O N A   P R O T E S T   M A R S

ZOWEL JONGEREN ALS OUDEREN

PROTESTEREN

TEGEN HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID !

Q R - C O D E

EEN CODE DIE MILJOENEN MENSEN UITSLUIT VAN DE

"SS AMEN LEVING" ! !

EEN BELEID DAT TWEEDELING ZAAIT BINNEN DE MAATSCHAPPIJ

! ! !

 

SPANDOEKEN MET TEKSTEN ALS

"VRIJHEID"

EN

"NATUURLIJKE IMMUNITEIT"

 

EEN WAT OUDERE DAME GEEFT AAN:

"IK BEN GEZOND EN DOE NIET MEE MET DIE VACCINATIE"

"DAAROM MAG IK NIET MEER NAAR DE BIOSCOOP"

ZE ZIT DE HELE DAG ALLEEN THUIS EN KAN NERGENS HEEN !

ZIJ VERVEELT ZICH EN VOELT ZICH EENZAAM !

 

EEN MAN GEEFT AAN: 

"IK KAN NIET MEER GEZELLIG UIT ETEN"

HIJ MAG NIET NAAR BINNEN WANT HIJ IS NIET GEVACCINEERD

 

EEN JONGE DAME GEEFT AAN:

"EEN QR-CODE DIE VAN MILJOENEN TWEEDERANGS BURGERS MAAKT"

ZIJ VIND DIT FENOMEEN ZEER ZORGELIJK

 

VERMOEIDE OUDEREN GEVEN MET EEN BORDJE AAN

WAT ZIJ VAN HET CORONA BELEID VINDEN:

 

"NL TEST / PRIK 

APARTHEIDS REGIME"

 

ARTIESTEN

DOUWE BOB - RAPPER FRESCU - JANDINO ASPORAAT

VERZETTEN ZICH MET HUN LIEDJES

TEGEN DE QR-CODE

 

"MEEGAAN...

OOK AL VOELEN DINGEN FAKE AAN...

GAAN WAAR IEDEREEN GAAT... NIEMAND WIL ALLEEN STAAN!"

 

DE DEMONSTRANTEN ZIJN BOOS

OMDAT ZE GEDWONGEN WORDEN ZICH TE LATEN VACCINEREN

ONDANKS HERHAALDE BELOFTES VAN HUGO DE JONGE

DAT VACCINATIE OP VRIJWILLIGE BASIS ZOU ZIJN !

 

ZELF BEN IK OVERIGENS OOK NIET GEVACCINEERD

IK LAAT ME NIET BESODEMIETEREN OF EMOTIONEEL CHANTEREN

ONS MOEDER OOK NIET

MIJN ZUS DOET DAARENTEGEN WEL MEE AAN DIE FLAUWEKUL

MAAR DAT MOET ZIJ ZELF WETEN.

 

DISCRIMINATIE - UITSLUITING - MACHTSMISBRUIK

PSYCHISCH LEED VEROORZAAKT DOOR HET CORONA BELEID

VAN DE ( R  ) OVERHEID ! !

 

DE GALG IS DAARBIJ HET SYMBOOL VAN ONTEVREDENHEID

VANWEGE POLARISERING DOOR DE ( R ) OVERHEID ! ! !

MOGELIJK

ZELFS DE VOORBODE VAN EEN BURGER OORLOG ! ! ! !

WIE ZAL HET ZEGGEN...

 


S P E L R E G E L S:

H E T   S T A A T   E E N I E D E R   V R I J

O M   D E   I N F O R M A T I E   D I E   H I E R   I S   V E R Z A M E L D

T E   V E R S P R E I D E N !

 

DEZE  WEBSITE

WORDT UITERLIJK TOT

01-11-2021

BIJGEWERKT

DAARNA HOUD IK HET VERDER VOOR GEZIEN

 

HET CORONA BELEID

IS EIGENLIJK DE DRUPPEL DIE MIJN EMMER DEED OVERLOPEN

DISCRIMINATIE - UITSLUITING

MACHTSMISBRUIK

IK BEN DEZE FLAUWEKUL INMIDDELS KOTSBEU

 

FUCK

DEN HAAG

EN EENIEDER DIE HAAR BELEID STEUNT

DE REST WENS IK VEEL GELUK...

IN HUN STRTJDT TEGEN DE ONDERDRUKKING !

 

IK HEB AL VANAF HYVES ZITTEN GEWAARSCHUWD...

VOOR DIE KRANKZINNIGE ELITE KLASSE

EN HAAR

POLITIEKE SCHOOTHONDJES

OF

DACHT U ECHT

DAT WE IN EEN "DEMOCRATIE" LEVEN ?

 

DAT U MET UW STEM ECHT IETS IN TE BRENGEN HEEFT

IN HET POLITIEK BELEID ?

 

GROTE PARTIJEN WORDEN UITGESLOTEN VAN DEELNAME

DAT ZAGEN WE EERDER AL AAN DE PVV

DIE MOCHT ALS GROOTSTE PARTIJ NIET EENS MEE REGEREN

 

MEN WIL NU WEER EEN MINDERHEIDS KABINET VORMEN

GROTERE PARTIJEN UITSLUITEN VAN DEELNAME

03-09-2021 https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5252028/minderheidskabinet-formatie-marriete-hamer-kleine-partijen

 

DAT IS OOK AL EENS EERDER GEBEURD

MINDERHEIDSKABINETTEN

ZIJN OVER HET ALGEMEEN GEEN LANG LEVEN BESCHOREN

 

ENFIN...

WIE NIET HOREN WIL MOET MAAR VOELEN !

 

DE ELITE KLASSE

VERGIFTIGT SOWIESO AL DE WERELD

MET HAAR MULTINATIONALS

 

HET UITSTOTEN VAN DAN WEL DUMPEN VAN

GIFTIGE EN RADIOACTIEVE STOFFEN

DUPONT https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/dupont-en-wat-er-in-nederland-gebeurde

TATASTEEL https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/tata-steel-overtreedt-opnieuw-milieuregels-loost-zonder-vergunning-kwik-in-het-riool~b8658c8c/

HET SLECHTS EEN KWESTIE VAN TIJD

VOORALEER AL DIE GEDUMPTE VATEN MET ROTZOOI

ZWARE METALEN

GIFTIG- EN RADIOACTIEF

AFVAL

 

BEGINNEN DOOR TE ROESTEN

EN

ZURE REGENS

DE WERELD ZULLEN TEISTEREN

 

TGEN DIE TIJD ZAL HET VERDER ONMOGELIJK WORDEN

NOG LANGER LANDBOUW TE BEDRIJVEN

WAARDOOR VOEDSELTEKORTEN ONTSTAAN

VELEN ZULLEN VERHONGEREN

NIEUWE ZIEKTES ZULLEN UITBREKEN

TOTALE CHAOS EN BENDE VORMING

PLUNDERINGEN EN VERKRACHTINGEN

ZULLEN HET EINDE VAN DE MENSHEID INLUIDEN

 

GIFTIG EN RADIOACTIEF AFVAL

OP DIT MOMENT

NETJES AAN HET OOG ONTTROKKEN

EEN LAAG PLASTIC MET DAAROVER EEN LAAGJE GROND

 

WAAROVER MEN DAN WEER

 NATUURRESERVATEN EN WOONWIJKEN

HEEFT GEBOUWD

12-03-2005 https://www.volgermeer.nl/artikel/de-grootste-gifbelt

https://www.dagjeweg.nl/nieuwsredactie/15567/Volgermeerpolder%3A-van-gifbelt-tot-natuurgebied

https://www.trouw.nl/nieuws/hier-nam-de-natuur-bezit-van-nederlands-smerigste-gifbelt~b364ffef/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gifschandaal_Lekkerkerk

EN

WAT DACHT U VAN DIE GROOTSCHALIGE BOSKAP ?

 

GA VOORAL ZO DOOR

MET HET OMKAPPEN VAN TROPISCHE REGENWOUDEN

VOOR ZINLOZE BIOMASSA CENTRALES

DIE HOUTSNIPPERS VERBRANDEN

EN

BIOBRANDSTOFFEN

AFKOMSTIG VAN PALMOLIE PLANTAGES

 

DE MENS ADEMT ZUURSTOF IN

EN ADEMT CO2 UIT

BOMEN ADEMEN CO2 IN

EN ZUURSTOF UIT

 

MINDER BOMEN - MEER CO2 - MINDER ZUURSTOF

EEN DOOMSDAY RECEPT

 

U WEET NIET HALF

WAT DIE WAANZINNIGEN ALLEMAAL UITSPOKEN

 

GEO-ENGINEERING

HET DUMPEN VAN ZWARE METALEN IN DE LUCHT

HET ONTSTAAN VAN CHEMTRAILS

 

IN TEGENSTELLING TOT CONTRAILS

WAARBIJ WITTE CONDENSSPOREN DIE KORTE TIJD

ALS EEN STAART ACHTER EEN VLIEGTUIG HANGEN

EN VRIJ SNEL WEER VERVLIEGEN

 

BLIJVEN DE WITTE SPOREN VAN CHEMTRAILS

VEEL LANGER HANGEN

EN WAAIEREN NA VERLOOP VAN TIJD STEEDS VERDER UIT

WAARDOOR EEN NEVEL

DE ZON AAN HET OOG ONTTREKT

 

DIE CHEMTRAILS

BESTAAN UIT ZWARE METALEN EN ANDERS STOFFEN

DIE DE ZONNESTRALEN WEERKAATSEN 

OP DIE WIJZE MEENT MEN DE OPWARMING VAN DE AARDE

TEGEN TE KUNNEN GAAN

 

DOCH

VANWEGE DE ZWAARTEKRACHT

KOMEN DIE UITGESTROOIDE DEELTJES

TE ZIJNER TIJD WEER OMLAAG GEDWARRELD

 

KOMEN IN DE NATUUR EN HET GRONDWATER TERECHT

DAN WEL

WORDEN DOOR MENS EN DIER INGEADEMD

OF DAT ZOU WEL ZO GEZOND IS ? ! ?

 

DE POLITIEK

SCHUIFT OOK STEEDS VAKER

HEDENDAAGSE ( MILIEU ) PROBLEMEN

DOOR NAAR DE TOEKOMST

 

MOCHT U DENKEN:

"DAAR ZIT IK NIET MEE !"

 

WAT OP ZICH

EGOÏSTISCH EN ACHTERLIJK

IS

 

WANT HOE GEZOND IS HET

OM OP DAN WEL VLAKBIJ EEN VUILNISBELT TE MOETEN LEVEN...

WAAR ZWARE METALEN EN GIFTIG- EN RADIOACTIEF AFVAL

IN ROESTENDE VATEN LIGGEN OPGESLAGEN ?

 

KANKER...

MISVORMINGEN...

 

HOE ZIT HET MET UW

KINDEREN EN KLEINKINDEREN ?

HEEFT U DAAR EIGENLIJK AL EENS OVER NAGEDACHT ?

 

WILT U DAT ZIJ MISVORMD...

LICHAMELIJK EN / OF GEESTELIJK GEHANDICAPT

WORDEN ?

 

OP

YAYABLA

STAAN OVERIGENS NOG EEN REEKS INTERESSANTE ARTIKELEN

MET GEVARIEERDE ONDERWERPEN WAARONDER

GEZONDHEID - MILIEU - POLITIEK

AFKOMSTIG VAN MIJN INMIDDELS OPGEDOEKTE WEBSITE

WORDTHECHANGES

ONDER HET PSEUDENIEM

KNIGHT

 

HIERONDER EEN KLEINE GREEP UIT DIE ARTIKELEN

https://yayabla.nl/nieuws/artikel/index/15495/gifbelt-nederland/

https://yayabla.nl/nieuws/artikel/index/15784/#comment1631

 

HOE DE TOEKOMST ER UIT ZIET

HANGT VERDER HELEMAAL VAN U AF

 

LAAT U DIE WAANZINNIGEN HUN GANG GAAN

OF GRIJPT U EINDELIJK ZELF IN !

 

ENFIN...

DAT WAS MIJN GLOBALE BOODSCHAP AAN U

DAN IS HET NU TIJD VOOR

C O R O N A   ! ! !

 C O R O N A - C O R O N A - C O R O N A

V O O R W O O R D :

DEZE WEBSITE BEHANDELD ZOWAT

ALLES

WAT MET HET

CORONA VIRUS ZOWEL ALS HET CORONA BELEID

TE MAKEN HEEFT

 

CORONA REGEL- EN WETGEVING

CORONA TESTS

CORONA VACCINATIES

CORONA VIRUS

DE GEVOLGEN VAN DE CORONA LOCKDOWN

LUCHTVERVUILING

MONDKAPJES

ETC.

 

OP DEZE WEBSITE

LEERT U DAT DE CORONA MAATREGELEN SCHADELIJKER ZIJN

DAN HET CORONA VIRUS ZELF!

C O R O N A   T E S T S

KUNNEN ALLEEN AANTONEN

OF BIJ IEMAND VIRUS RNA IS GEVONDEN !

 

KUNNEN NIET AANTONEN

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS !!

 

KUNNEN VALSE POSITIEVEN EN NEGATIEVEN GENEREREN !!!

C O R O N A   T E S T   " B E W I J Z E N "

TSJA...

WAT ZEGT ZO'N CORONA TEST BEWIJS ?

HEBBEN DIE EIGENLIJK WEL ZIN ?

IMMERS...

( Even voorbijgaand aan eventuele VALSE uitslagen )

STEL JE BENT NEGATIEF GETEST

EN LOOPT DAARNA

IEMAND TEGEN HET LIJF DIE BESMET IS

ZODOENDE VEROORZAAK JE ZONDER HET TE WETEN

NIEUWE BESMETTINGS HAARDEN !

 

IN ZO'N SITUATIE

HEEFT ZO'N TESTBEWIJS DUS HELEMAL GEEN ZIN !!

ZO'N TESTBEWIJS IS ZELFS

MISLEIDEND !!!

( Dat konden we immers al zien aan de besmettingshaarden

die ontstonden tijdens evenementen en binnen verpleeghuizen. )

V A C C I N A T I E S

KUNNEN NIET VOORKOMEN DAT IEMAND BESMET RAAKT !

 

VACCINATIES WERKEN BOVENDIEN SLECHTS ENKELE MAANDEN

ALS ZE ÜBERHAUPT AL OOIT HEBBEN GEWERKT !

---

HET IMMUUNSYSTEEM VAN EEN GEZOND LICHAAM

IS VEEL BETER IN STAAT

 OM TEGEN VIRUSSEN TE BESCHERMEN !

 

HET IMMUUNSYSTEEM BESCHERMT VEEL LANGER ! !

 

GEVACCINEERDE SCHIJNEN OOK

VAKER KANS TE HEBBEN OP EEN BESMETTING MET DE

DELTA VARIANT ! ! !

 

VERDER BESTAAT ER GEEN ENKEL CONCREET BEWIJS...

DAT HET ZIEKTEBEELD VAN HET CORONA VIRUS MILDER WORDT

WANNEER MEN ZICH LAAT VACCINEREN ! ! ! !

 

98% VAN DE BEVOLKING

HEEFT IMMERS AMPER TOT GEEN LAST VAN HET VIRUS

ZONDER

VACCINATIE ! ! ! ! !

 

VACCINATIE BRENGT WEL REËLE RISICO'S MET ZICH MEE

IN DE VORM VAN BIJWERKINGEN ! ! ! ! ! !

 

HOE VAKER MEN ZICH LAAT VACCINEREN

HOE STERKER DE BIJWERKINGEN WORDEN ! ! ! ! ! ! !

V A C C I N A T I E   " B E W I J Z E N "

WAT ZEGT ZO'N VACCINATIE BEWIJS ?

 

HOOGUIT DAT IEMAND ZO DOM IS GEWEEST ZICH TE LATEN VACCINEREN

MET

EXPERIMENTELE

VACCINS !

 

GEVACCINEERDEN KUNNEN NOG STEEDS BESMET RAKEN ! !

 

KUNNEN NOG STEEDS ANDEREN BESMETTEN ! ! !

 

ZO'N TEST "BEWIJS" IS DERHALVE NET ZO NUTTELOOS ! ! ! !

R I S I C O ' S   V A N   V A C C I N A T I E

ER IS EEN REËLE KANS

DAT DE RISICO'S VAN ( CORONA ) VACCINS

ZICH NIET ZULLEN BEPERKEN TOT

SCHADELIJKE BIJWERKINGEN !

 

VOOR EEN AANTAL GEVACCINEERDEN LEVENSLANG LIJDEN

VOOR EEN ENKELING MET DE DOOD TOT GEVOLG ! !

OVER DE MIDDELLANGE TOT LANGE TERMIJN IS NIETS BEKEND

MOGELIJK KOMT DAN PAS...

EN DAN SPREEK IK OVER ENKELE GENERATIES

DE ECHTE ELLENDE NAAR BUITEN

 

ZEKER WANNEER HET DE

NIEUWE GENERATIE M-RNA VACCINS BETREFT

WAARBIJ MEN ZICH MET VIRUS RNA LAAT INJECTEREN

 

DE GEVOLGEN VAN HET VACCINEREN MET M-RNA VACCINS

WAARONDER MOGELIJK MUTATIE VAN HET MENSELIJK DNA !

 

HETGEEN IN DIT VROEGE STADIUM

NOG NIET WAARNEEMBAAR ZAL ZIJN

AANGEZIEN ZOIETS PAS OVER ENKELE GENERATIES

NAAR BUITEN KAN TREDEN ! !

 

DAARBIJ ZAL DE LINK MET EERDERE VACCINATIES

WAARSCHIJNLIJK

DE EERSTE TIJD WORDEN ONTKEND  ! ! !

 

IK DENK DAN MET NAME AAN EVENTUELE

MUTATIES VAN HET MENSELIJK DNA...

 

WAARBIJ HET IMMUUNSYSTEEM VAN HET LICHAAM

ZICH TEGEN HET LICHAAM ZELF KEERT

EN DE CELLEN AFBREKEN IN PLAATS VAN HERSTELLEN

 

(( Net zoals met bijwerkingen

Zullen de DNA-FOUTEN zich bij elke nieuwe generatie opstapelen

Naarmate GEVACCINEERDEN ONDERLING relaties opbouwen )

 

( Mogelijk kunnen gevaccineerden zelfs

Het in hun lichaam aanwezige kunstmatig opgewekte virus-RNA doorgeven

Aan niet gevaccineerden . )

Dat zou dan meteen HET EINDE van de mensheid kunnen betekenen ! )

 

NIEUWE

ZIEKTES EN MUTATIES VANWEGE HET GEKNOEI MET DNA

DOOR TOEDOEN VAN DIE ARROGANTE PSEUDO

"WETENSCHAPPERS" 

 

ARROGANTE IJDELE BETWETERS

DIE HUN ONGELIJK NIET GEMAKKELIJK TOE ZULLEN GEVEN

VANWEGE HET VERLIES VAN

GELOOFWAARDIGHEID-REPUTATIE-SUBSIDIES

 

DE TOEKOMST

ZAL UITMAKEN OF IK HIERIN GELIJK KRIJG !

IK WIL EIGENLIJK MET DE VOLGENDE TIP AFSLUITEN:

EIGENLIJK IS MET DIT ARTIKEL ALLES VERDER AL GEZEGD !

P L E I D O O I:

B E T E R   O M   N I E T   I E D E R E E N   T E

V A C C I N E R E N

 

H E T   C O R O N A V I R U S

V E R D W I J N T   N A M E L I J K

T O C H   N I E T

26-03-2021 https://www.bd.nl/brabant/pleidooi-beter-niet-iedereen-vaccineren-het-coronavirus-verdwijnt-namelijk-toch-niet~ad9fbcb5/

EEN ARTIKEL VAN

JONA WALK ( VACCIN IMMUNOLOGE )

EN 

BERT MULDER ( ARTS MICROBIOLOOG )

 

BEIDEN WERKZAAM IN HET

 CANISIUS-WILHELMINA ZIEKENHUIS TE NIJMEGEN

V A C C I N E R E N   L E V E R T   W E I N I G   O P

CITAAT 1: "VACCINEREN van kinderen en jonge, gezonde mensen tegen corona LEVERT WEINIG OP."

G E V A C C I N E E R D E N   B L I J V E N   V I R U S D R A G E R S

CITAAT 2: "Uit ONDERZOEK dat in Oxford is gedaan, blijkt dat mensen ook nog VIRUSDRAGERS kunnen zijn NADAT ZE GEVACCINEERD ZIJN"

N I E T   Z I E K   G E E N   B E S C H E R M I N G   W E L   R I S I C O

CITAAT 3: "Als je NIET ERNSTIG ZIEK KAN WORDEN VAN HET VIRUS én er ook NIEMAND MEE BESCHERMD ALS JE JE LAAT VACCINEREN, WAAROM ZOU JE DAN HET RISICO LOPEN OP BIJWERKINGEN die we zeker voor de lange termijn niet kennen?", ALDUS JONA WALK

V A C C I N A T I E   B E V O R D E R T   D O M I N A N T   V I R U S

CITAAT 4: "Sterker nog, als een VACCIN tegen een bepaalde variant NIET WERKT, blijft alleen die versie van het virus zich verspreiden onder de mensen, en zal die ONGEVOELIGE VARIANT UITEINDELIJK DOMINANT kunnen worden IN DE GEVACCINEERDE BEVOLKING."

 

TSJA...

IK BEN BENIEUWD

OF U DE BOODSCHAP OOK HEEFT BEGREPEN !

 

20210306 CORONA Pleidooi Beter Niet Iedereen Vaccineren Het Coronavirus Verdwijnt Namelijk Toch Niet Brabant Bd Nl
PDF – 1,9 MB 7 downloads

DE CORONA TESTMETHODE IS GEFUNDEERD OP HET

CORMAN-DROSTEN PAPER

 

EEN TESTMETHODE

DIE GEBRUIKT WORDT OM HET CORONA VIRUS TE DETECTEREN

"Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCov) by real-time RT-PCR"

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z23328&did=2020D49295

 

EEN INTERNATINAAL CONSORTIUM ( ICSLS )

HEEFT EEN VERZOEK INGEDIEND OM DE CORMAN-DROSTEN PAPER

IN TE TREKKEN

 

DE GEBRUIKTE PCR-TEST KITS

SARS-CoV-2 (Polymerase Chain Reaction) PCR test-kits

ZOUDEN NAMELIJK NIET GESCHIKT ZIJN

OM ER HET CORONAVIRUS SARS-COV-2 MEE AAN TE TONEN

 

IN PORTUGAL

CONCLUDEERDE DE RECHTERLIJKE MACHT

DAT DE PCR-TEST NIET DEUGEN

 

20210108 CORONA TESTS De Mogelijke Terugtrekking Van De Corman Drosten Paper Inzake De PCR Test
PDF – 43,9 KB 3 downloads

22-04-2021

TIP:

DE CORONA TEST

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Grensoverschrijdende-gezondheidsbedreigingen-procedures-voor-signalering-en-contacttracering-op-basis-van-het-traceringsformulier-voor-passagiers/F2238728_nl

 

CITAAT:

"CoV-2. However, A PCR TEST CANNOT DISTINGUISH between live and dead viruses.

Therefore, A POSITIVE PCR TEST FAILS to provide any information about the infectiousness of an individual.

Used in isolation, IT DOES NOT PROVE that the person is actively infected, or sick, or can infect others."

 

VERTALING:

"De PCR-test detecteert specifieke segmenten van genetisch materiaal die aanwezig zijn in SARS-CoV-2.

EEN PCR-TEST KAN ECHTER GEEN ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN LEVENDE EN DODE VIRUSSEN.

Daarom geeft een positieve PCR-test GEEN INFORMATIE OVER DE BESMETTELIJKHEID van een persoon.

Als het afzonderlijk wordt gebruikt, BEWIJST HET NIET dat de persoon actief is geïnfecteerd of ziek is of anderen kan infecteren"

 

DE PCR-TEST IS DUS VOLKOMEN ONGESCHIKT

OM ER BESMETTELIJKHEID MEE TE METEN !

 


S A R S - C O V - 0 2

C O R O N A   V I R U S

V E R G E L E K E N   M E T   V O O R G A A N D E   V I R U S S E N

SARS-COV-1 ( 2002 / 2003 ) en MERS ( 2012 )

DIE IN HET VERLEDEN NOTABENE

WERELDWIJD

AMPER

SLACHTOFFERS HEBBEN GEMAAKT !!!

D E   G R O O T S T E   E P I D E M I E Ë N

D I E   D E   W E R E L D   I N   H U N   G R E E P   H I E L D E N

O V E R Z I C H T :

SARS 2002-2003

8000 ZIEKEN - 774 DODEN.

MERS 2012

???? ZIEKEN - 640 DODEN.

ALDUS HLN.

 

ALS WE DAT VERGELIJKEN MET:

 DE SPAANSE GRIEP 1918-1920

WERELDWIJD 20 MILJOEN - 40 MILJOEN DODEN

 

DE AZIATISCHE GRIEP 1957-1958

WERELDWIJD 1 MILJOEN DODEN

 

DE MEXICAANSE GRIEP 2009-2011

WERELDWIJD "SLECHTS" 123.000 - 203.000 DODEN

DESALNIETTEMIN OOK DOOR DE WHO TOT PANDEMIE

UITGEROEPEN

27-02-2020 https://www.hln.be/buitenland/de-grootste-epidemieen-die-de-wereld-recent-in-hun-greep-hielden-een-overzicht~ac9af887/

27-02-2021 https://www.parool.nl/nieuws/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

OPMERKING:

DE REGISTRATIE IS NOOIT OPTIMAAL GEWEEST

DUS HET AANTAL SLACHTOFFERS GERELATEERD AAN VIRUSSEN

KON WEL EENS FLINK VARIËREN

STERVEN MET EEN VIRUS NIET DOOR EEN VIRUS

 

ER BESTAAT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

GEEN ENKEL MIDDEL

MEDICIJN DAN WEL VACCIN

OM HET GRIEPVIRUS UIT TE ROEIEN !!!

 

HETZELFDE GELDT VOOR VACCINS TEGEN HET CORONA VIRUS

DIE BESTAAN GEWOONWEG NIET

U WORDT BESODEMIETERD !!!

C O R O N A

WE SPREKEN OVER...

EEN VIRUS DAT ZICH NET ZO VERHOUDT

ALS EEN DOODGEWOON INFLUENZA GRIEP VIRUS

 

EEN VIRUS WAAR HOOGUIT 2% VAN DE BEVOLKING

LAST VAN ZOU KUNNEN ONDERVINDEN

 

ZOU KUNNEN

WANT ZELFS DAT IS NOG NIET EENS ZEKER

S P A A N S E   G R I E P

EEN VIRUS DAT

NET ZOALS DE MEXICAANSE GRIEP IN 2009

IN 2020 DOOR DE WHO TOT PANDEMIE WERD VERKLAARD

 

EEN VIRUS DAT

DOOR DE GLOBALE MEDIA SCHROMELIJK WERD OVERDREVEN

 

EEN VIRUS DAT

DOOR DE POLITIEK WERD GE ( MIS ) BRUIKT

OM ER HAAR MACHTSPOSITIE MEE TE VERSTERKEN

 

EEN VIRUS DAT

DOOR DE ELITE WERD GEBRUIKT

OM DE WERELD VERSNELD NAAR HAAR IDEAAL OM TE VORMEN

 

EEN VOLGENS DE BRITSE SCHRIJVER

G E O R G E   O R W E L L

ZIJNDE WERELD DIE HIJ IN ZIJN BOEK

1984

OMSCHRIJFT ALS CONTROLE SUPERSTAAT

ALS WAARSCHUWING

TEGEN DE VORMING VAN TOTALITAIRE REGIMES

B I O - W A P E N S

WAAROM

HEEFT NEDERLAND HET H5N1 GRIEP VIRUS

EIGENLIJK ZODANIG GENETISCH GEMODIFICEERD...

DAT HET HET MEEST BESMETTELIJKE VIRUS IS GEWORDEN ?

 

WAT GEBEURD ER

WANNEER ZO'N VIRUS UIT ZO'N LABORATORIUM ONTSNAPT ?

 

( Zeg nou niet dat zoiets onmogelijk is...

Want uit zelfs de zwaarst bewaakte gevangenissen...

Weten nog steeds criminelen te ontsnappen...

 

Een GENETISCH GEMANUPILEERD virus...

Waarover nagenoeg weinig over bekend zou zijn...

Kan een VEEL GROTERE BEDREIGING vormen! )

 

ZO'N LABORATORIUM VIRUS

KAN MET GEMAK

MILJOENEN SLACHTOFFERS MAKEN !!!

( Maar daar hoor je NAUWELIJKS ook maar iets over! )

https://www.scientias.nl/een-van-de-gevaarlijkste-virussen-ooit-gemaakt/

 


T I J D E L I J K E   C O R O N A   W E T T E N

C O R O N A   T O E G A N G S   B E W I J Z E N

Wet van 26 mei 2021 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045176/2021-06-01

Willem-Alexander - H.M. de Jonge - F.B.J. Grapperhaus - K.H. Ollongren

 

[ Regeling materieel uitgewerkt per 01-12-2024. ]
Geldend van 01-06-2021 t/m heden

O P M E R K I N G :

DE CORONA PAS LEIDT TOT TWEEDELING IN DE SAMENLEVING

DOET INBREUK AAN DE VRIJHEIDSGRONDRECHTEN

IS BOVENDIEN BUITEN PROPORTIONEEL

 

AL DIE FLAUWEKUL

VOOR EEN VIRUSJE WAAR 98% VAN DE BEVOLKING OOK

ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDT

O N D E R W I J S

IS BLIJKBAAR OOK NIET WAT HET ZOU MOETEN ZIJN

HET IS BLIJKBAAR TE VERMOEIEND

OM ZELF NA TE DENKEN !

 


ZO ZIET VACCINATIE SCHADE ERUIT ! ! !

BLCKBX TV

HET DRAMA VAN LISETTE VERHOEVEN

Met de moeder RIËTTE VERHOEVEN aan het woord.

 

"We horen steeds meer geluiden dat als je GEVACCINEERD zou zijn...

Dat je NOG STEEDS een ander kunt BESMETTEN."

 

"Dus heel die CAMPAGNE van je doet het VOOR EEN ANDER...

Niet alleen voor jezelf... Maar voor die ander...

Wat eigenlijk ook DOOSLAGGEVEND is geweest...

Vind ik dan toch wel een beetje MISLEIDEND!"

 05-10-2021

CORONA DEMONSTRATIES GRIMMIGER

HUGO DE JONGE

VOELT ZICH BEDREIGT NA EEN GALGTWEET OP TWITTER

https://twitter.com/rudybouma/status/1444657286148939777

IN TEGENSTELLING TOT

DE DOMME MANIPULEERBARE MASSA

 

LAAT NIET IEDEREEN ZICH ZONDER MEER

BESODEMIETEREN EN CHANTEREN

 

OM ZICH TE LATEN TESTEN

MET TESTS DIE GEEN BESMETTELIJKHEID AAN KUNNEN TONEN

DAN WEL

OM ZICH TE LATEN VACCINEREN MET EXPERIMENTELE VACCINS

TERWIJL ZE ZICH KERNGEZOND VOELEN

 

VERPLICHTING TOT GEBRUIK VAN NIETSZEGGENE

HERSTEL- TEST- EN VACINATIE

"BEWIJZEN"

( Hier kom ik elders flink uitgebreid op terug )

 

DE POLITIEK DISCRIMINEERT !

KNIKKERT ZO'N 10%-15% VAN DE BEVOLKING

UIT DE SAMENLEVING ! !

MAAKT ZICH SCHULDIG AAN MACHTSMISBRUIK

EN

MENSENRECHTEN SCHENDINGEN ! ! !

 

DEMONSTRATIES ZIJN EEN MENSENRECHT !

LOPEN MET EEN GALG OF SCHAVOT IS NIET STRAFBAAR ! !

https://nos.nl/artikel/2400360-minister-de-jonge-doet-aangifte-vanwege-galgtweet

 

EERDER ZOU MARK ( OP ) RUTTE BEDREIGD ZIJN

MAAR DAT WAS WEL TE VERWACHTEN

 

DIE DUIVELS

LUISTEREN NIET NAAR HET VOLK !

 

BREKEN VERKIEZINGSBELOFTES ! !

 

GAAN GEWOON DOOR

MET DE GEHEIME AGENDA'S VAN DE ELITE KLASSE ! ! !

 

HUICHELAARS

DIE ZICH SCHULDIG MAKEN AAN SCHENDING ! ! ! !

VAN MEERDERE RECHTEN

UIT DE GRONDWET

( Hier kom ik elders uitgebreider op terug )

 

DE POLITIEK REAGEERT VOL AFSCHUW

 

IK HAD LIEVER GEZIEN

DAT DE BEVOLKING VOL AFSCHUW ZOU REAGEREN

OP HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

 

DE GEHELE BEVOLKING TESTEN EN VACCINEREN

TERWIJL DE MEESTE MENSEN GEEN HINDER ONDERVINDEN

BOVENDIEN

MET EXPERIMENTELE VACCINS MET ERNSTIGE BIJWERKINGEN

DIE HOOGUIT ENKELE MAANDEN ZOUDEN WERKEN

( Al betwijfel ik of die vaccins überhaupt hebben gewerkt. )

 

IN DE REGEL

BEHOORT IEMAND DIE ZIEK IS GEVACCINEERT TE WORDEN

MITS DIE PERSOON DAARVOOR TOESTEMMING GEEFT !

 

HET VACCINEREN VAN GEZONDE MENSEN

IS EIGENLIJK TE GEK VOOR WOORDEN !

 

EEN GEHAAIDE STRATEGIE...

WANT NU KUNNEN VACCIN FABRIKANTEN

ZONDER

VOORAFGAAND WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

BIJ VOORBAAT AL CLAIMEN DAT VACCINS ZOUDEN WERKEN

BIJGESTAAN MET PROPAGANDA VAN DE ( R ) OVERHEID

ALS MARIONETTEN VAN DE ELITE KLASSE

EN DE GLOBALE MEDIA

DIE IN HANDEN IS VAN DIEZELFDE ELITE KLASSE

 

MILJARDEN AAN BELASTING GELD OVER DE BALK GEGOOID !

VOOR EEN VIRUS VERWANT AAN HET INFLUENZA GRIEP VIRUS

VIRUSSEN DIE WE SOWIESO NOOIT MEER KWIJTRAKEN ! !

SLUIMEREN EN MUTEREN ! ! !

 

EN DAN HEB IK HET NOG NIET EENS OVER AL DIE

MILJARDEN DIE SPOORLOOS VERDWENEN ! ! ! !

 

HYPOCRIETEN

CITAAT PvdA: "Onze premier bedreigen is onze RECHTSSTAAT, dus VRIJHEID, van ons AFPAKKEN."

27-09-2021 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1941934471/afschuw-om-dreiging-richting-rutte-benaderbare-politici-echt-wenselijk

M A C H T S M I S B R U I K

OPMERKING 1: MEN HEEFT HET OVER DE RECHTSSTAAT

WIE DAARIN GELOOFT KOMT BEDROGEN UIT !

DE SYSTEMEN ZIJN CORRUPT ! !

https://nos.nl/artikel/2400564-coronatoegangsbewijs-mag-blijven-is-niet-discriminerend-of-onwettig

BOVENDIEN

GEBASEERD OP PURE WILLEKEUR ! ! !

( Zoals ALLE SYSTEMEN  EN WETTEN van de ( r ) overheid...

Waaronder de dienstplicht. )

 

RECHTERS KUNNEN VOOROORDELEN HEBBEN !

RECHTERS KUNNEN VERSCHILLEN IN AANPAK EN STRAFMAAT ! !

RECHTERS KUNNEN GECHANTEERD EN OMGEKOCHT WORDEN ! ! !

 

HET IS VERSCHRIKKELIJK NAIEF

OM VAN EEN CORRUPTE ( R ) OVERHEID TE VERWACHTEN 

DAT ZIJ EERLIJKE SYSTEMEN OPZET !

 

OPMERKING 2: MEN HEEFT HET OOK OVER OVER HET AFPAKKEN

VAN DE VRIJHEID !

 

IETS POLITICI ZICH ZELF SCHULDIG AAN MAKEN ! !

IN DIT GEVAL HANDELT HET OM DE RECHTEN EN VRIJHEID

VAN ONGEVACCINEERDEN ! ! !

 

HET BELEID ZORGT VOOR TWEEDELING

BINNEN DE

"SS AMEN LEVING" ! ! ! !

 

VOOR EEN VIRUSJE WAAR AMPER IEMAND LAST VAN HEEFT

STERVEN MET CORONA NIET DOOR CORONA ! ! ! ! !

 

SLACHTOFFERS

VAN OUDERDOM EN ONDERLIGGENDE ZIEKTES

ONDER DE BABYBOOMGENERATIE VAN NA DE 2e WERELDOORLOG

! ! ! ! ! !

 

HOE LANG LAAT U ZICH NOG

 BEDRIEGEN - BESTELEN - CHANTEREN - MISLEIDEN

EN GE ( MIS ) BRUIKEN ?

 

MIJNS INZIENS IS HET GEBRUIK VAN GALG OF SCHAVOT TERECHT

ALS SYMBOOL TEGEN ONDERDRUKKING EN POLARISERING

BEGAAN DOOR DE ( R ) OVERHEID !


02-10-2021

STEEDS MEER BEDRIJVEN

ZOEKEN DE GRENZEN VAN DE WET OP

 

DE ( R ) OVERHEID DOET HIER NIETS TEGEN

NU GAAT HET NOG OM EEN QR-CODE

 

DELOITTE VRAAGT PERSONEEL OM QR-CODE

HET IS NIET VERPLICHT

MAAR WIE DEZE NIET TOONT KAN WEER NAAR HUIS

MACHTSMISBRUIK ! 

DISCRIMINATIE EN UITSLUITING !!

 

STRAKS GAAT HET OM

LAGERE LONEN EN SLECHTERE ARBEIDSVOORWAARDEN

UITBUITING EN SLAVERNIJ !!!

 

EN ZO GAAT HET STEEDS VERDER BERGAF

TOTDAT U ZEGT :

"GENOEG IS GENOEG !"


30-09-2021

LAREB: RUIM 10.000 MELDINGEN VAN

MENSTRUATIE STOORNISSEN

NA

VACCINATIE

Doorbraakbloedingen, hevige menstruatie of uitblijven ongesteldheid.

 

CITAAT 1: "Een RELATIE tussen de vaccinatie en de klachten is volgens Lareb NIET UITGESLOTEN.

Je IMMUUNSYSTEEM EN HORMONEN kunnen er namelijk wel op REAGEREN."

 

CITAAT 2: "Ik wil nadrukkelijk zeggen dat dit NIETS TE MAKEN MET ONVRUCHTBAARHEID.

Dit is vaak van tijdelijke aard", aldus de directeur van Lareb.

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5257179/menstruatie-coronavaccin-bijwerkingen-lareb

 

16-07-2021

V E R AN D E R T   J E   M E N S T R U A T I E

D O O R   E E N   C O R O N A   V A C C I N A T I E

Gynaecoloog en menstruatie- "expert "

Bertho Nieboer ( Radboud UMC )

 

CITAAT: "Hij benadrukt dat VROUWEN zich absoluut GEEN ZORGEN hoeven te maken: er is GEEN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS van LANGETERMIJN EFFECTEN, of van een verband tussen de MSNTRUATIEKLACHTEN EN CORONA VACCINATIE."

 

TOCH WEL FRAPPANT

DAT DIT SOORT EXPERTS CLAIMS DURVEN TE DOEN

VOORALEER ÜBERHAUPT ONDERZOEK HEEFT PLAATSGEVONDEN

? ! ?

 

HET BETREFT NIEUWE EXPERIMENTELE VACCINS

ER ZIJN DUS SOWIESO GEEN GEGEVENS BESCHIKBAAR

OVER EVENTUELE GEVOLGEN

OP DE MIDDELLANGE EN DE LANGE TERMIJN !

 

VERDER HEEFT MEN...

ONDANKS TOEGENOMEN MENSTRUATIE KLACHTEN

NOG STEEDS GEEN ONDERZOEK GEDAAN

NAAR EEN MOGELIJKE LINK MET VACCINATIES !!

 

DIE GERUSTSTELLING

IS DUS VOLKOMEN ONGEFUNDEERD !!!

 

"Blijf BETROUWBARE BRONNEN checken.

Ga er niet vanuit dat alles klopt wat op FFACEBOOK staat.", ALDUS NIEBOER

 

BETROUWBARE BRONNEN ?

WELKE ZIJN DAT DAN ?

 

DE INFORMATIE DIE DE FARMACEUTEN ZELF VERSTREKKEN ?

B E L A N G E N   V E R S T R E N GE L I N G

( O N )   B E T R O U W B A A R H E I D

FARMACEUTEN DIE GROF GELD VERDIENEN AAN VACCINATIE...

BOVENDIEN VOOR HET HANDJE HEBBEN...

ERNSTIGE BIJWERKINGEN IN DE DOOFPOT TE STOPPEN ?

 

DAT DIE LUL DAN LIEVER ZIJN KOP HOUDT

OF EERLIJK ZEGT: "DAT WETEN WE NOG NIET !"

DAN DIT SOORT FLAUWEKUL ROND TE BAZUINEN ! ! !

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5241940/wat-gebeurt-er-met-je-menstruatie-na-een-coronavaccinatie

 


30-09-2021

V A C C I N A T I E   A A N T O N E N

M E T   E E N   P O L S B A N D J E   ? ! ?

 

F A S C I S T E N

A A N   D E   M A C H T !

DE VERGELIJKING MET JODEN

WORDT IN IEDER GEVAL STEEDS DUIDELIJKER

 

ARMBANDJES DAN WEL POLSBANDJES

WAARMEE U DIENT AAN TE GEVEN TE ZIJN GEVACCINEERD

ZODAT U NIET ELKE KEER WEER ZO'N BELACHELIJKE

Q R - C O D E

HOEFT TE LATEN ZIEN

WAARMEE U KUNT AANTONEN TE ZIJN GEVACCINEERD

 

MAARRUUH...

WAT WIL DAT EIGENLIJK ZEGGEN...

GEVACCINEERD ?

V A C C I N A T I E

BESCHERMT VACCINATIE...

DE GEVACCINEERDE TEGEN BESMETTING ?

NEE !

 

KUNNEN GEVACCINEERDEN ANDEREN BESMETTEN ?

JA !

 

ZELFS DE CLAIM

DAT VACINATIE HET ZIEKTEBEELD ZOU VERZACHTEN

VALT NIET TE BEWIJZEN

 

98%

VAN DE BEVOLKING HEEFT IMMERS

ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS !

 

ER IS OOK GEEN CONCREET BEWIJS

DAT VACCINATIES ÜBERHAUPT ZOUDEN WERKEN !!

 

CLAIMS AFKOMSTIG VAN DE FARMACEUTISCHE VACCIN INDUSTRIE

DIE KLAKKELOOS WORDEN OVERGENOMEN

DOOR DE POLITIEK, DE GLOBALE MEDIA EN HET RIVM

 

WARBIJ DE FARMACEUTISCHE VACCIN INDUSTRIE

EEN GROOT FINANCIEEL BELANG HEEFT BIJ VACCINATIES !!!!

 

EEN INDUSTIE DIE IN HET VERLEDEN

KEER OP KEER HEEFT BEWEZEN ONBETROUWBAAR TE ZIJN

DOOR MET NAME

SCHADELIJKE BIJWERKINGEN TE VERZWIJGEN !!!!!

" D E M O C R A T I E "

DE DICTATUUR VAN DE MEERDERHEID !

ARNHEM   EN   NIJMEGEN

DENKEN AAN POLSBANDJE TIJDENS

AVONDJE STAPPEN

QR-CODE

SLECHTS ÉÉN KEER NODIG

https://www.gelderlander.nl/home/arnhem-en-nijmegen-denken-aan-polsbandje-tijdens-avondje-stappen-qr-code-slechts-een-keer-nodig~a61e9c3c/

DE ( R ) OVERHEID

WEET ALLANG

DAT HET CORONA VIRUS NOOIT MEER ZAL VERDWIJNEN

ZELFS NIET WANNEER IEDEREEN GEVACCINEERD ZOU WORDEN

NET ALS MET HET INFLUENZA GRIEP VIRUS

 

DE ( R ) OVERHEID

WEET OOK ALLANG

DAT GEVACCINEERDEN TOCH BESMET KUNNEN WORDEN

ZODOENDE ANDEREN KUNNEN BESMETTEN

 

DE ( R ) OVERHEID

WEET OOK ALLANG

DAT DIE TESTS NIET DEUGEN

 

DIE TESTS KUNNEN ALLEEN VIRUS RNA AANTONEN

NIET OF IEMAND BESMETTELIJK IS

VEEL MENSEN ZITTEN VOOR NIETS IN QUARANTAINE

 

DE ( R ) OVERHEID

WEET OOK ALLANG DAT

HERSTEL "BEWIJZEN" - TEST "BEWIJZEN"

VACCINATIE "BEWIJZEN"

EIGENLIJK NIETS VOORSTELLEN

 

MENSEN DIE EERDER HERSTELD ZIJN VAN EEN BESMETTING

KUNNEN IMMERS OPNIEUW EEN BESMETTING OPLOPEN !

 

HOEVEEL MENSEN

LOPEN ER MET EEN NEGATIEF TESTBEWIJS ROND

TERWIJL ZE TOCH BESMET ZIJN ?

 

ZELFS MENSEN DIE VOLLEDIG GEVACCINEERD ZIJN

KUNNEN NOG STEEDS BESMET RAKEN !

 

MACHTSMISBRUIK

DISCRIMINATIE - UITSLUITING

SPANNINGEN EN TWEEDELING IN DE SAMENLEVING

FASCISME

 

HOE LANG DENKEN DIE

WAANZINNIGEN

DIE CORONA FLAUWEKUL NOG VOL TE KUNNEN HOUDEN ?

 

WANNEER GEBRUIKT U

UW VERSTAND ?

 


29-09-2021

R E K E N K A M E R :

C O R O N A C R I S   N E D E R L A N D

K O S T   8 2 , 1   M I L J A R D   E U R O !

IN DE EERSTE PLAATS ZOU ER GEEN CRISIS ZIJN GEWEEST

WANNEER DE ( R ) OVERHEID NIET ZO PANIEKERIG HAD GEDAAN

OVER ZO'N ONNOZEL VIRUSJE

 

IN DE TWEEDE PLAATS ZOUDEN VEEL "SLACHTOFFERS"

NOG IN LEVEN ZIJN GEWEEST WANNEER DE ( R ) OVERHEID

NIET DECENNIA LANG HAD BEZUINIGD IN DE

GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG

BOVENDIEN

DE REGULIERE ZORG NIET HAD ONDERMIJNT

 

SLECHT FINANCIEEL BELEID

IS ER BOVENDIEN DE OORZAAK VAN DAT

MILJARDEN SPOORLOOS KONDEN VERDWIJNEN !

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5257306/coronakaart-europa-rechtbank-maatregelen-coronacheck-app

ANGST

VERSPREIDERS EN PANIEKZAAIERS

 

DAT

IS HOE JE DE

POLITIEK, DE MEDIA, DE WHO EN HET RIVM

HET BESTE ZOU KUNNEN OMSCHRIJVEN !

 

MIDDELS HET CREËREN VAN CHAOS

KUN JE OOK GEMAKKELIJK MILJARDEN ACHTEROVER DRUKKEN !

 

19-05-2021 5 MILJARD CORONA SPOORLOOS

 https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5231880/hugo-jonge-vijf-miljard-uitgegeven-geen-bonnetjes-rekenkamer

08-12-2012 100-EN MILJARDEN PENSIOENGELDEN SPOORLOOS

https://radar.avrotros.nl/forum/pensioenen-f63/miljarden-blijven-spoorloos-t126763.html

23-02-2009 22 MILJARD AWBZ SPOORLOOS

 https://www.zorgwelzijn.nl/branche-verontwaardigd-over-abwz-artikelen-volkskrant-zwz013639w/

S T E E D S   M E E R   E N   H O G E R E

W O E K E R   B E L A S T I N G E N

WORDT HET ZO ONDERHAND NIET EENS TIJD

OM DE...

AFDELING VAN FINANCIËN...

VAN DE ( R ) OVERHEID

EENS GOED ONDER DE LOEP TE NEMEN ?

HET GELD GROEIT DE BURGER NAMELIJK NIET OP DE RUG !

 


29-09-2021

C O R O N A   V E R Z E T   V A N W E G E

M A C H T S M I S B R U I K

( R ) O V E R H E I D !

Diverse artiesten zeggen hun optredens af...

Omdat ze het niet eens zijn...

Met het corona beleid van de ( r ) overheid !

 

Zij weigeren mee te werken aan...

DISCRIMINATIE en UITSLUITING !!

Van dat gespuis in Den haag.

M A C H T S M I S B R U I K

Door de ( r ) overheid !

Vanwege en virusje waar 98 procent van de bevolking

OOK ZONDER TE ZIJN GEVACCINEERD

Amper tot geen last ondervindt !!!

Vaccinaties met bijwerkingen waarvan een aantal zeer ernstig !

 

Dit soort artiesten

VERDIENEN ALLE RESPECT

Vanwege hun VERZET tegen die MANIAKKEN die de wereld besturen !!!!

DE ELITE KLASSE EN HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

 

Hoe formuleerde JOHN LENNON ( Beatles ) dat destijds ook alweer ?

"De wereld word bestuurd door maniakken voor maniakale doeleinden."

P O L I T I C I

KORTZICHTIGE HYPOCRIETE PSYCHOTEN

W A A N Z I N N I G E N

Gimme Some Truth ( 1971 )

"I'm sick and tired of hearing things From uptight, short-sighted, narrow-minded hypocritics"

"All I want is the truth Just give me some truth"

"I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians"

https://www.youtube.com/watch?v=SRFLn5v4hN4

16-10-2018 https://beatlesfanclub.nl/gimme-some-truth-de-politieke-wedergeboorte-van-john-lennon/

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Beatles

 

HET CORONA BELEID

VEROORZAAKT INMIDDELS MEER SLACHTOFFERS DAN HET

CORONA VIRUS

 

DECENNIA LANGE BEZUINIGINGEN IN DE ZORG

AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG

VACCINATIE SCHADE

 

LAAT U ZICH OM DE PAAR MAANDEN VACCINEREN ?

WANT DAT IS IMMERS DE WERKINGSDUUR VAN DIE VACCINS

ALS DIE ÜBERHAUPT AL WERKEN !

 

WANNEER

GEBRUIKT U UW VERSTAND ?

 


28-09-2021 

D I S C R I M I N E R E N D E   B E D R I J V E N

 

DE ( R ) OVERHEID

HET DEMISSIONAIR KABINET VAN MARK RUTTE

DOET HIER NIETS TEGEN

 

DAT WAS EIGENLIJK WEL TE VERWACHTEN

HAAR BELEID DWINGT IMMERS KERNGEZONDE MENSEN

VOLWASSENEN

JONGEREN

ZWANGERE VROUWEN

BABIES

TE LATEN INJECTEREN MET EXPERIMENTELE VACCINS

VACCINS DIE NIET EENS IN STAAT BLIJKEN TE ZIJN

TEGEN BESMETTING TE BESCHERMEN

 

DIE

HYPOCRIETE HUICHELAARS

CLAIMEN DAT VACCINATIE OP VRIJWLLIGE BASIS ZOU ZIJN

DESALNIETTEMIN

CHANTEREN ZIJ DE BEVOLKING OM HET WEL TE DOEN

ANDERS WORDT HEN DE TOEGANG

TOT HET SOCIAAL LEVEN ONMOGELIJK GEMAAKT

N I E T   G E V A C C I N E E R D ?

D I T   V E R A N D E R T   E R   A L S   J E

V A N A F   1   O K T O B E R

  O P   V A K A N T I E   W I L

De video in onderstaande link spreekt boekdelen over de

C H A N T A G E   P R A K T I J K E N

D I S C R I M I N A T I E

Van de ( r ) overheid.

"Vaccineren omdat je je dan niet meer hoeft te laten testen" ? ! ?

 

Notabene met tests die niet eens aan kunnen geven...

Of iemand al dan niet BESMETTELIJK bent ? ! ?

 

Terwijl GEVACCINEERDEN net zo goed BESMET raken...

En anderen kunnen besmetten ?!?

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5256923/coronatest-1-oktober-niet-meer-gratis

 

DUIVELSE

FASCISTEN STREKEN !!!

 

VOOR EEN VIRUSJE WAAR 98 PROCENT VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDT !!!

 

EENIEDER DIE ZO'N BELEID STEUNT

IS NET ZO GESTOORD

ALS DIEGENEN DIE DAT BELEID HEBBEN GEMAAKT !!!

 27-09-2021

J O A C H I M   K U H S

E U R O P A R L E M E N T A R I Ë R

WIST U DAT IN DIT JAAR

( 2021 )

MEER MENSEN

AAN DE GEVOLGEN VAN COVID-19 VACCINATIES ZIJN GESTORVEN

ALS AAN ALLE VACCINATIES

VAN DE AFGELOPEN 20 JAAR TESAMEN ?

 

WAAROM HOREN WE ZO WEINIG

VAN AL DIE ERNSTIGE BIJWERKINGEN ??

 

TOEN TIJDENS DE UITBRAAK VAN DE VARKENSGRIEP

BEKEND WERD

DAT DE VACCINS SCHADELIJKE BIJWERKINGEN HADDEN

WERDEN HET VACCINEREN STOPGEZET !

 

 >>> NARCOLEPSIE <<<

>>> ANAFALACTISCHE SHOCK <<<

 

NU GEBEURT HETZELFDE

VACCINATIE SLACHTOFFERS WORDEN WEGGEMOFFELD

MET GAAT GEWOON DOOR MET VACCINEREN !!

 

WAAROM WORDEN DIE VACCINATIES NIET STOPGEZET

ZOALS BIJ DE VARKENSGRIEP ???

 

WIE IS AANSPRAKELIJK VOOR VACCINATIE SCHADE ????

IK VERZOEK U MET DIT EXPERIMENT TE STOPPEN !!!

https://twitter.com/SimoneSays123/status/1442371919974703104

 


25-09-2021

E I N D E   A A N   1 M 5   R E G E L

M A A R

V E R P L I C H T E   C O R O N A   P A S

V O O R

H O R E C A   E N   E V E N E M E N T E N

 

EEN AANTAL

HORECA GELEGENHEDEN

HOUDT ECHTER HAAR DEUREN GESLOTEN

 

ZIJ WILLEN NIET MEEWERKEN

MET DE DISCRIMINATIE VAN ONGEVACCINEERDEN !

 

CITAAT: "Er staat NERGENS IN DE WET dat het VERPLICHT is om te CONTROLEREN op een QR-CODE.

 

Wat er WEL in staat, is dat je NIET mag DISCRIMINEREN.

 

En DIT IS DISCRIMINATIE, want ik moet tegen gasten zeggen die NIET zijn GEVACCINEERD dat ze NIET NAAR BINNEN mogen."

25-09-2021 https://www.gelderlander.nl/arnhem/bizar-bazar-weigert-gasten-te-controleren-op-qr-code-bij-een-tweede-overtreding-sluiten-ze-mijn-zaak~acbebcbe/

 

R A A R   M A A R   W A A R

IN 2019 VOND DE PvdA

DAT HORECA GELEGENHEDEN DIE DISCRIMINEERDEN

OP SLOT MOESTEN !!!

 

ANNO 2021 VINDT DIEZELFDE PvdA

DAT HORECA GELEGENHEDEN DIE ONGEVACCINEERDEN TOELATEN

OP SLOT MOETEN !!!

IS DAT GEEN DISCRIMINATIE ?!?

28-05-2019 https://www.ed.nl/eindhoven/pvda-eindhoven-cafe-moet-op-slot-bij-discriminatie~abf4f90a/

D E M O N S T R A T I E S

T E G E N   C O R O N A   P A S

IN DIVERSE PLAATSEN IN NEDERLAND

 

MAAR DAAR HEBBEN

DIE POLITIEKE MARIONETTEN VAN HET KAPITAAL

HET SCHIJT AAN

https://nos.nl/artikel/2399192-in-meerdere-plaatsen-protest-tegen-coronamaatregelen

Weg met die QR-code.

Dat is echt hetzelfde als een Jodenster op je jas

15-09-2021 https://www.ad.nl/gouda/geen-coronabewijs-deze-zaken-weigeren-je-niet-dit-wordt-weer-heel-makkelijk-bij-de-horeca-neergelegd~a69cb6d4/

 

 TOT SLOT

P O L I T I E K   M A C H T S M I S B R U I K

TEGENSTANDERS VAN HET BELEID WORDEN ONTSLAGEN

ZO OOK

MONA KEIJZER

( CDA  ( ECONOMISCHE ZAKEN ))

 

ZIJ ZOU UITSPRAKEN HEBBEN GEDAAN

BETREFFENDE HET CORONA TOEGANGSBEWIJS

 

KRITIEK OP DE WILLEKEUR

WAARMEE DE POLITIEK TE WERK GAAT !

KRITIEK DIE HAAR NIET IN DANK WERD AFGENOMEN !!

ZIJ WERD OP STAANDE VOET ONTSLAGEN !!!

 

ZOALS IK AL VAKER HEB GECLAIMD...

WORDEN TEGENSTANDERS VAN HET CORONA BELEID

DE MOND GESNOERD !

ER ZIT EEN LUCHTJE AAN !!

D E   I L L U S I E   V A N   E E N

D E M O C R A T I E

LIBERALEN ZOWEL ALS SOCIAAL DEMOCRATEN

ALLEMAAL

FASCISTISCHE DICTATORS

 

HET MAAKT DAARBIJ NIETS UIT

OF DEZE ZICHZELF BENOEMEN

DAN WEL OP  "DEMOCRATISCHE" WIJZE ZIJN GEKOZEN

 

ZE DOEN

ALSOF ER OOK MAAR IETS TE KIEZEN VALT

ZO BLEEF MARK RUTTE ZELFS AAN DE MACHT 

TOEN DE VVD EEN ZWARE NEDERLAAG LEED

TERWIJL DE PVV TOT DE GROOTSTE PARTIJEN BEHOORDE

 

DE LAATSTE JAREN

ZIEN WE STEEDS MEER VERSPLINTERING

BINNEN DE POLITIEK

 

EEN- EN MEERMANS FRACTIES

DE VORMING VAN MINDERHEIDS KABINETTEN

NIET BEPAALD HANDIG ALS JE IETS GEDAAN WILT KRIJGEN

 

ZELF BENOEMD DAN WEL "DEMOCATISCH" GEKOZEN

HET BLIJVEN

FASCISTISCHE DICTATORS

https://nos.nl/artikel/2399189-cda-staatssecretaris-keijzer-ontslagen-na-uitspraken-coronatoegangsbewijs

 

HET HUIDIGE POLITIEKE SYSTEEM

IS NIET MEER VAN DEZE TIJD

D E M O C R A T I S C H E   S Y S T E M E N

T R A N S P A R A N T I E

V E R S U S

A C H T E R K A M E R T J E S P O L I T I E K

EEN ECHT DEMOCRATISCH SYSTEEM ZIT HEEL ANDERS IN ELKAAR

HET IS BESCHERMD TEGEN INVLOEDEN VAN BUITENAF

( MANIPILATIE DOOR MILJARDAIRS )

EN

GEEFT DE BURGER MEER  INSPRAAK

 

VANDAAR MIJN PLEIDOOR VOOR

EEN SYSTEEM BESTAANDE UIT VOLKSRADEN

OP

GEMEENTELIJK - PROVINCIAAL - LANDELIJK

NIVEAU

 

GEVULD MET GEWONE BURGERS UIT DIVERSE BEROEPSTAKKEN

ZODAT EVENTUELE PROBLEMEN

DIE ZICH DAAR IN VOOR ZOUDEN KUNNEN DOEN

SNELLER AANGEPAKT KUNNEN WORDEN

 

GEEN

KAPITALISTISCHE MARIONETTEN

ZOALS

MARK RUTTE - HUGO DE JONGE - FERDINANT GRAPPERHAUS

EN AL DIEGENEN

DIE DIT WAANZINNIGE CORONABELEID HEBBEN GESTEUND

https://www.nu.nl/289281/video/grapperhaus-over-coronapas-ondernemingen-die-weigeren-worden-gesloten.html

 

WEG MET

HET RIVM EN DE WHO

EN DE REST

VAN DE GEVESTIGDE ( WAN ) ORDE

WEG UIT DIE

BUREAUCRATISCHE GELDVERSLINDEN MALLEMOLEN

GENAAMD

EUROPESE UNIE

 

AL DIE ZOGENAAMDE POLITICI

HEBBEN NERGENS DE BALLEN VERSTAND VAN

 

VOLGEN DE GLOBLE AGENDA VAN DE ELITE KLASSE

MAKEN NEDERLAND STEEDS AFHANKELIJKER

VAN HAAR MULTINATIONALS

NEDERLAND WEER NEUTRAAL !

 


22-09-2021

POLITICI ZIJN ZEER BEDREVEN IN MANIPULATIE

HET VERDRAAIEN VAN DE WERKELIJKHEID

DE CRITICUS IS DAAR ECHTER ONGEVOELIG VOOR

 

MILJARDEN VERSPILLINGEN

AAN ZINLOZE TESTS EN VACCINATIES

 

EEN TEST ZEGT NAMELIJK NIETS

OVER DE MATE VAN BESMETTELIJKHEID

 

EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN

DAT IEMAND VLAK NA EEN NEGATIEVE TEST

IEMAND TEGEN HET LIJF KAN LOPEN EN BESMET KAN RAKEN

BOVENDIEN KUNNEN DE TESTS ZELF VALSE UITSLAGEN GEVEN

EEN TEST "BEWIJS" IS DERHALVE ZELFS MISLEIDEND

 

GEVACCINEERDEN KUNNEN NOG STEEDS BESMET RAKEN

EN ZODOENDE ANDEREN BESMETTEN

EEN VACCINATIE "BEWIJS" IS DUS EVENEENS MISLEIDEND

 

ZOVEEL MILJARDEN

OVER DE BALK GEGOOID

OM DIE DUIVELSE FARMACIE TE SPEKKEN

 

OM MAAR TE ZWIJGEN OVER AL DIE MILJARDEN

DIE DAARBIJ SPOORLOOS ZIJN VERDWENEN

 

HET IS OOK NIET EERLIJK

OM NIET GEVACCINEERDEN HUN VRIJHEID AF TE PAKKEN

OPDAT GEVACCINEERDEN HET VALSE GEVOEL KRIJGEN

DAT KLAKKELOZE GEHOORZAAMHEID LOONT

 

GEVACCINEERDEN

BESEFFEN NIET WAT ZE EIGENLIJK HEBBEN VERLOREN

 

DE BIJWERKINGEN VAN EXPERIMENTELE VACCINS

DIE PAS OVER EEN X-TAL GENERATIES NAAR BUITEN KOMEN

MOGELIJK ZELFS HET DNA VAN DE MENS VERANDEREN

 

HET HANDELT IMMERS OM EXPERIMENTELE M-RNA VACCINS

WAARBIJ HET ONDERZOEK

GEBASEERD IS OP AANNAMES EN SPECULATIES

DIE ZULLEN DE MENSHEID EERDAAGS FATAAL ZULLEN WORDEN

 

GEVACCINEERDEN

ZIJN EIGENLIJK MAAR DOMME MENSEN

WANT ZE BESFFEN NIET DAT DIE DUIVELS

BEHENDIG OP HUN EMOTIES HEBBEN INGESPEELD

MET TERMEN ALS

" S O L I D A R I T E I T "

11-09-2021 https://nos.nl/artikel/2397342-rivm-er-is-behoefte-aan-solidariteit

IN PLAATS VAN ALLEEN DE KWETSBARE BEVOLKINGGROEP

HOOGUIT 2% VAN DE WERELDBEVOLKING

TE VACCINEREN

 

WORDEN KERNGEZONDE MENSEN

DIE SOWIESO AMPER TOT GEEN LAST HEBBEN VAN HET VIRUS

OFTEWEL ZO'N 98% VAN DE WERELDBEVOLKING

AAN VACCINATIE RISICO'S BLOOTGESTELD

 

TALLOZE MENSEN

HEBBEN DAARBIJ "ZELDZAME" ZIEKTES OPGELOPEN !

DAT WAS HELEMAAL NIET NODIG GEWEEST !!

---

DANKZIJ DE LIBERALEN

LEVEN WE VANDAAG DE DAG

IN EEN INDIVIDUALISTISCHE KAPITALISTISCHE WERELD

WAARIN DE BURGERS TEGEN ELKAAR WORDT OPGEHITST

Z E L F R E D Z A A M H E I D

E N

C O N C U R R E N T I E

ZIJN DAAR EEN MOOI VOORBEELD VAN

HET WORDT ALLEMAAL VEEL MOOIER VOORGEHOUDEN

DAN HET IN WERKELIJKHEID IS

https://betuwezorg.nl/zelfredzaamheid/

Z E L F R E D Z A A M H E I D

IS EIGENLIJK NIETS MEER DAN ÉÉN VAN DE

BIZARSTE EN ZWAARSTE VORMEN

VAN BEZUINIGINGEN

DIE DE POLITIEK OOIT

IN DE OUDERENZORG HEEFT DOORGEVOERD

 

CITAAT 1: "Sinds 2001 is de GEZONDHEIDSZORG immers de GROOTSTE KOSTENPOST VAN DE RIJKSOVERHEID."

 

WE LEZEN HIER OOK

DAT DE CONCURRENTIE VAN ZORGAANBIEDERS TOENEEMT

 

CONCREET GEZEGD

HEEFT DE PRIVATISERING VAN DE ZORG

EEN VERSPLINTERING VAN ZORGAANBIEDERS

TOT GEVOLG GEHAD

 

HET MOGE DUIDELIJK ZIJN

DAT WANNEER ER SLECHTS ÉÉN

LANDELIJKE ZORGAANBIEDER WAS GEWEEST...

 

DE ZORG GOEDKOPER INGEKOCHT HAD KUNNEN WORDEN

EN DE KWALTEIT BEHOUDEN !

 

VERDER WORDT HIER TOEGEGEVEN

DAT HET OM EEN BEZUINIGINGSMAATREGEL HANDELT

DE ( R ) OVERHEID

SCHUIFT HAAR VERANTWOORDELJKHEID AF

OP DE GEMEENTEN !

 

CITAAT: "Het idee hierachter is dat de ZORGKOSTEN kunnen worden GEDRUKT doordat men LANGER THUIS kan blijven WONEN.

https://www.zorggidsnederland.nl/Voor-Consumenten/Bezuinigingen-zorg/

V E R V L O E K T   K A P I T A L I S M E

CITAAT: "Doordat de BEZUINIGINGEN binnen de ZORGBRANCHE worden gezien als HET IN MINDERING BRENGEN VAN DE ZORGKWALITEIT kiezen steeds meer mensen voor PARTICULIERE ZORG AAN HUIS.

Veel particuliere thuiszorgorganisaties kunnen INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING AAN HUIS verlenen, zodat men niet meer afhankelijk is van de zorg die ontvangen wordt in een zorginstelling."

 

HOE DAT ER IN DE PRAKTIJK UIT ZIET

KUNT U ZIEN OP DE PAGINA'S

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/verpleeghuis

EN

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/dagboek-van-een-rebel

 

EEN VERHAAL UIT 2020

WAARBIJ EEN VROUW VAN 81 ZOWAT OP INSTORTEN STOND

OMDAT ZIJ DE ZORG VAN HAAR MAN 85 ZELF NIET MEER AAN KON

DE MAN BELANDDE UITEINDELIJK IN EEN VERPLEEGHUIS

MET ALLE ELLENDE VAN DIEN

 

DE MAN OVELEED OVERIGENS BINNEN 1 JAAR

PLATGESPOTEN OMDAT HIJ STEEDS ONRUSTIGER WERD

DOORDAT HIJ VROUW EN KINDEREN AMPER MEER ZAG

LIGGEND IN ZIJN EIGEN ONTLASTING

VANWEGE DE BEZUINIGINGEN OP PERSONEELSKOSTEN

AL IN AL

EEN TIJD VAN VERVELING, ERGERNIS EN DE MOED OPGEVEN

S C H I J N H E I L I G E   P O L I T I E K 

VANWAAR

NU

DIE PLOTSELINGE BEGAANHEID MET OUDEREN ?

WAT STEEKT DAAR WERKELIJK ACHTER ?

 

MENSEN DIE VANWEGE HUN HOGE LEEFTIJD

SOWIESO

VANDAAG DAN WEL MORGEN

 

OOK ZONDER VIRUS

 KOMEN TE OVERLIJDEN AAN

OUDERDOM

DAN WEL

ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTEBEELDEN !

 

CITAAT: "ZELFREDZAAMHEID is een teken van AFNEMENDE TOLERANTIE JEGENS KWETSBAREN, betoogt hoogleraar en psychiater Jan Derksen."

28-11-2011 https://www.socialevraagstukken.nl/‘meer-zelfredzaamheid-nee-minder-zelfredzaamheid’/

 

DE REACTIES IN DE VOLGENDE LINK SPREKEN BOEKDELEN

CITAAT 1: "De OVERHEID is ONBETROUWBAAR en links verloochend haar idealen door het SOCIAAL VANGNET KAPOT te maken."

 

CITAAT 2: "MINDER DIENSTVERLENING door de overheid maar wel de VOLLE MEP ERVOOR BETALEN. En dan te horen krijgen dat 'BURGERS MEER VERANTWOORDING moeten nemen'."

 

CITAAT 3: "Dat de overheid een groter beroep mag doen op de burgers, is niet verkeerd.

Maar dat de OVERHEID zich VOLLEDIG WIL ONTTREKKEN van DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, is erg ONVERSTANDIG."

 

WAT HEB JE AAN POLITICI

DIE ERGENS DE BALEN VERSTAND VAN HEBBEN ?

BESLISSINGEN NEMEN...

MAAR DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ANDEREN AFSCHUIVEN ??

EN PROBLEMEN NAAR DE TOEKOMST DOORSCHUIVEN ???

31-05-2016 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/roep-om-zelfredzaamheid-is-niet-erg-geloofwaardig.9539062.lynkx

K A P I T A L I S M E

"DE EEN ZIJN DOOD IS DE ANDER ZIJN BROOD"

C O N C U R R E N T I E

IEDEREEN PROBEERT OP EIGEN HOUTJE TE OVERLEVEN

KLEINE BEDRIJFJES LEGGEN HET AF TEGEN MULTINATIONALS

VAN DE ELITE KLASSE

EN DIE KRIJGEN ZODOENDE STEEDS MEER

 MACHT EN ZEGGENSCHAP

OVER WIE WEL EN WIE NIET EEN BAAN KRIJGT AANGEBODEN

 

DE WINSTEN VLOEIEN IN DE ZAKKEN VAN DE ELITE KLASSE

DAAR HEEFT DE GEMEENSCHAP VERDER NIETS AAN !

 

E E N   M E N S E L I J K E R   S Y S T E E M

WAREN HET GEMEENSCHAPSBEDRIJVEN- EN DIENSTEN GEWEEST

HAD MEN DAT VERSCHIL NIET KUNNEN MAKEN

 

DE WINSTEN VLOEIEN TERUG IN DE GEMEENSCHAPSKAS

DAAR PROFITEERT IEDEREEN VAN MEE !!

 

DAT HAD OOK HET GEVAL GEWEEST

MET DE VOORMALIGE STAATSBEDRIJVEN- EN DIENSTEN

DIE MET BELASTINGGELD VAN DE BURGER WERDEN OPGEZET

TENMISTE

ALS DIE MARIONETTEN VAN HET KAPITAAL

GEEN

 GLOBALISERINGSBELEID EN PRIVATISERINGSBELEID

HADDEN GEVOERD

WAAMEE DIE STAATSBEDRIJVEN- EN DIENSTEN

VOOR EEN HABBEKRATS

AAN DE ELITE KLASSE WERDEN VERPATST !!!

---

HET IS ONTZETTEND JAMMER

DAT VEEL

ONGEVACCINEERDEN

ZICH ZO GEMAKKELIJK LATEN CHANTEREN

OM ZICH TOCH MAAR TE LATEN VACCINEREN

15-09-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5254457/aantal-afspraken-voor-coronaprik-bijna-verdubbeld

ALLEEN MAAR OMDAT DE ( R ) OVERHEID ZE HEEFT WIJSGEMAAKT

DAT ZE ANDERS NIET MEER TERUG KUNNEN

NAAR HET OUDE NORMAAL !

 

JAMMER DAT ZE NIET IN OPSTAND DURFDEN TE KOMEN

TEGEN HET ONRECHT

DAT ONGEVACCINEERDEN WORDT AANGEDAAN !!

 

JAMMER OOK DAT ZE NIET BESEFFEN

DAT HET OUDE NORMAAL

SOWIESO NOOIT MEER HETZELFDE ZAL ZIJN

ALS VOORHEEN !!!

 

DE ANGST ZIT BIJ VEEL MENSEN NOG STEEDS DIEP GEWORTELD

ANGST VERGROEBELT DE GEEST

IS DERHALVE EEN SLECHTE RAADGEVER !!!

 


21-09-2021

VERTROUWEN IN POLITIEK FLINK GEDAALD

 

6 OP DE 10

NEDERLANDERS

HEEFT GEEN VERTROUWEN MEER IN DE POLITIEK

 

ZOWEL IN HET DEMISSIONAIRE KABINET

( Voorheen 6.0 tegen nu 4,9 )

ALS IN DE PREMIER

MARK RUTTE

 


17-09-2021

FA C E B O OK   W O R S T E L T

M E T   S T O R T V L O E D   A A N

A N T I - V A C C I N A T I E

R E A C T I E S

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5254955/facebook-corona-vaccinatie-desinformatie-bestrijden-antivax

M A R K   Z U C K E R M A N

TOPMAN VAN FACEBOOK

VOND HET NOGDIG OM EEN

PRO VACCINATIE BOODSCHAP

TE PLAATSEN

IN SAMENWERKING MET

DE ( R ) OVERHEID 

EN HAAR

"GEZONDHEIDSWAAKHONDEN"

 

MARK ZUCKERMAN BEHOORT TOT DE ELITE KLASSE

HEEFT NET ALS

B I L L   G A T E S

GEEN VERSTAND VAN MEDICIJNEN EN VACCINS

 

P R O   V A C C I N A T I E   B O O D S C H A P

NIETSZEGGENDE EENZIJDIGE INFORMATIE

AFKOMSTIG VANUIT DE FARMACIE  ZELF !

EEN BEDRIJFSTAK DIE BELANG HEEFT BIJ VACCINATIE !!!

R E P U T A T I E

DE FARMACIE STAAT ER OM BEKEND

SCHADELIJKE BIJWERKINGEN

ACHTER TE HOUDEN...

 

WAT ZEGT DAT OVER HAAR

BETROUWBAARHEID ?

 

SPREEKWOORD:

"ELK VERHAAL HEEFT 2 KANTEN"

 

DE PRO VACCINATIE BOODSCHAP

ONTLOKTE DERHALVE EEN STORMLOOP AAN

A N T I   V A C C I N A T I E

R E A C T I E S

HET BELANGRIJKSTE ARGUMENT: 

WAT HEEFT HET VOOR ZIN

OM DE GEHELE BEVOLKING TE VACCINEREN

WANNEER HOOGUIT 2% VAN DE BEVOLKING

MOGELIJK

DUS ZELFS DAT IS NOG NIET ZEKER

LAST VAN HET VIRUS ZOU KUNNEN ONDERVINDEN ?

 

TERWIJL DE MEESTE VACCINS BOVENDIEN

"ZELDZAME"

DESALNIETTEMIN ZEER SCHADELIJKE BIJWERKINGEN

KUNNEN HEBBEN

 

WAAROM TOCH VACCINEREN

WANNEER IS GEBLEKEN DAT VACCINS AL NA ENKELE MAANDEN

HUN WERKING VERLIEZEN ?

 

BOVENDIEN

NIET TEGEN BESMETTING BESCHERMEN ?

WAT IS DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN VACCINATIE ?!?

 

HEBBEN VACCINS ÜBERHAUPT AL OOIT GEWERKT ?

HPV VACCIN ?!?

BAARMOEDERHALSKANKER VACCIN VOOR JONGENS ?!?

 

ACHTERLIJK RAS

JULLIE LATEN JE WERKELIJK VAN ALLES WIJSMAKEN

DE HOOGSTE TIJD

DAT JULIE ZELF NADENKEN !

 

INMIDDELS IS OOK BEKEND

DAT HET IMMUUNSYSTEEM VAN DE MENS

BETER EN LANGER

IN STAAT IS

OM ANTISTOFFEN TEGEN VIRUSSEN AAN TE MAKEN

 

DE CLAIM

DAT EEN VACCIN HET ZIEKTEBEELD

MILDER ZOU MAKEN

VALT OM DIEZELFDE REDEN...

 

HET FEIT DAT 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCIN AMPER TOT GEEN HINDER ONDERVIND

NIMMER TE BEWIJZEN !

 

FACEBOOK

WIL DE ANTI VACCINATIE BERICHTEN VERWIJDEREN

DOET AAN CENSUUR

DAT MAAKT FACEBOOK NET ZO ONBETROUWBAAR

ALS DE REST VAN DE GLOBALE MEDIA

IN HANDEN VAN DIEZELFDE

ELITE KLASSE !

 


17-09-2021

D U I V E L S E   P O L I T I E K

INVOERING VERPLICHT CORONA TOEGANGSBEWIJS

 

LIBERAAL FASCIST

HUGO DE JONGE

WIL MIDDELS EEN VERPLICHT CORONA TOEGANGSBEWIJS

NIET GEVACCINEERDEN ONDER DRUK ZETTEN

OM ZICH ALSNOG TE LATEN VACCINEREN

 

EEN KWESTIE VAN:

CHANTAGE

DISCRIMINATIE

MACHTSMISBRUIK

UITSLUITING

 

VOOR MJ MAAKT HET NIETS UIT

WANT IK GEEF NIETS OM UITGAAN

 

EN HOEWEL MIJN VROUW IN 2017 KWAM TE OVERLIJDEN

EN IK MIJ SINDSDIEN STEEDS EENZAMER VOEL

 

EIGENLIJK ALLEEN NOG MAAR DE WONING VERLAAT

VOOR DE NOODZAKELIJKSTE BOODSCHAPPEN

 

HOEF IK NIET ZO NODIG NIEUWE MENSEN TE ONTMOETEN

EN AL ZEKER GEEN MENSEN DIE DIT

FASCISTISCHE REGIME

BLIJVEN STEUNEN

 

'T IS DAT IK HET NIET MAG ZEGGEN

MAAR ALS IK HET WEL MOCHT ZEGGEN

ZOU IK ZEGGEN:

"DE WERELD IS BETER AF ZONDER DIE DUIVELSE POLITICI !!!"

 

HET HUIDIGE SYSTEEM

IS UW KEUS NIET DE MIJNE

 

IK STEM AL NIET MEER SINDS DE PVDA

DE ARBEIDERSKLASSE UITLEVERDE

AAN DE GRILLEN VAN HET KAPITALISME

 

DANKZIJ

GLOBALISME EN PRIVATISERING

 

DE UITVERKOOP VAN

STAATSBEDRIJVEN- EN DIENSTEN

INFRASTRUCTUUR

OPGEZET MET BELASTINGGELD VAN DE ARBEIDERSKLASSE

 

VOOR EEN HABBEKRATS VERPATST

AAN DE ELITE KLASSE

 

DE POLITIEK

HEEFT HET WEER GOED VOOR ELKAAR

 

ZORG PERSONEEL NEEMT ONTSLAG

 

ENERZIJDS VANWEGE DE HOGE WERDRUK IN DE ZORG

EN DE STRESS DIE DAT MET ZICH MEEBRENGT

 

ANDERZIJDS VANWEGE DE VERPLICHTING OM TE VACCINEREN

MAAR DIE REDEN DURVEN ZE NIET IN DE MOND TE NEMEN

 

LAAT JE NIET CHANTEREN

OM JE TE LATEN VACCINEREN TERWIJL JE KERNGEZOND BENT

 

WEG MET DE ELITE KLASSE

HAAR

GLOBALE MEDIA

HAAR

MULTINATIONALS

EN

HAAR

POLITIEKE MARIONETTEN

 


16-09-2021

V A C C I N E R E N

K W E S T I E   V A N   V E R T R O U W E N

ALDUS DE MARCEL VAN RAAIJ

DIRECTEUR GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE TECHNOLOGIE

https://www.fairmedicine.eu/wp-content/uploads/2019/10/Symposium-FM_Marcel-ZN-finaal.pdf

HIJ KOMT BIJ HET RIVM TE WERKEN

https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2021/05/10/marcel-van-raaij-programmadirecteur-covid-19-vaccinatieprogramma-bij-rivm

EIGENLIJK MOET HIJ

JAAP VAN DELDEN

VERVANGEN

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatiebaas-jaap-van-delden-wordt-vervangen-op-eigen-verzoek-aldus-rivm~b6e483c0/

 

DEZE ZOU NOGAL WAT KRITIEK HEBBEN GEHAD

VANWEGE ZIJN MANIER VAN WERKEN EN OPVATTINGEN

 

CITAAT 1: "De KRITIEK op de organisatie van het Nederlandse vaccinatieprogramma heeft NIET MEEGESPEELD bij de wisseling van de wacht, benadrukt de woordvoerder desgevraagd."

 

HIJ ZOU TE LANG HEBBEN VOORGEBORDUURD

OP HET GRIEP VACCINATIE PROGRAMMA

VANDAAR DAT HET CORONA VACCINATIEPROGRAMMMA

LATER ZOU ZIJN OPGESTART DAN IN DE OMRINGENDE LANDEN

 

CITAAT 2: "het belang daarvan wordt nu een beetje overschat"

HET VACCINEREN TEGEN HET CORONA VIRUS

WEL TE VERSTAAN

 

98% VAN DE BEVOLKING

HEEFT AMPER TOT GEEN LAST

VAN HET CORONA VIRUS

WEET U WEL ?

 

ENKELE SERIEUZE PROBLEMEN

WAREN "ZELFZAME" BIJWERKINGEN !

 

MENSEN DIE ER EEN ANDERE MENING OP NA HOUDEN

WORDEN IN DE REGEL

DE MOND GESNOERD 

DAN WEL

VERVANGEN !!

 

M A N I P U L A T I E

ÉÉN VAN DE MEEST SMERIGE VORMEN VAN MANIPULATIE

IS TOCH WEL HET INWERKEN OP DE GEVOELENS VAN DE MENS

OM IETS GEDAAN TE KRIJGEN WAT EIGENLIJK NIET NODIG IS

 

ZOALS DE VERSPREIDING VAN

A N G S T

ONDER DE BEVOLKING

 

OM DE BURGER ERTOE TE BEWEGEN

ZICH AAN BUITENPROPORTIONELE OPGELEGDE MAATREGELEN

TE HOUDEN

DAN WEL

ZICH TE LATEN VACCINEREN !

 

IN DE POLITIEK

IS

MANIPULATIE

HELAAS EEN REGELMATIG TERUGKEREND VERSCHIJNSEL

9 1 1

DE AMERIKAANSE INVASIE IN HET MIDDEN OOSTEN

"DE OORLOG TEGEN HET TERORISME"

SLACHTPARTIJEN ONDER DE BURGERBEVOLKING

ZO VERNIETIG JE GEEN TERRORISTEN

MAAR KWEEK JE ER ALLEEN MAAR MEER TERRORISTEN BIJ

 

DE INFRASTRUCTUUR VAN ANDERE LANDEN VERNIELEN

ZOAT JE ZELF NOG LANG OP DE 1E PLAATS BLIJFT

ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE GRONDSTOFFEN

HET LAND AANSTUREN DOOR EIGEN MARIONETTEN

M H 1 7

DE HETZE TEGEN RUSLAND

DAT WEIGERT ZICH DOOR AMERIKA TE LATEN AANSTUREN

 

FRANS TIMMERMANS UITTE DAARBIJ

VALSE BESCHULDIGINGEN

AAN HET ADRES VAN RUSSISCHE SEPARATISTEN

DIE ZOGENAAMD DE SLACHTOFFERS ZOUDEN BEROVEN

 

WAT EEN LEUGEN EN WAT NEP TRANEN

AL NIET KUNNEN DOEN OM STEUN VANUIT DE BEVOLKING

LOS TE PEUTEREN

V E R T R O U W E N

LAAT JE DAARDOOR ECHTER NIET VAN DE WIJS BRENGEN

DE POLITIEK IS NIET TE VERTROUWEN

NET ZO MIN

ALS AL DIE ORGANISATIES DIE DE POLITIEK OPRICHT

WAARONDER HET RIVM

OF AL DIE MEDIA ONDER HET BEHEER VAN DE ELITE KLASSE

OF AL DIE NOG'S DIE DE ELITE KLASSE OPZET

OM SUBSIDIES LOS TE PEUTEREN

OM ZICHZELF VERDER TE KUNNEN VERRIJKEN

 

HET RIVM

HEEFT NIET VOOR NIETS HET BEGRIP

"S O L I D A R I T E I T"

GEÏNTRODUCEERT

OM DIEGENEN DIE ZICH NOG NIET HEBBEN LATEN VACCINEREN

OVER DE STREEP TE HALEN

11-09-2021 https://nos.nl/artikel/2397342-rivm-er-is-behoefte-aan-solidariteit

 

TERWIJL DE ENE NA DE ANDERE LEUGEN WORDT ONTMASKERD

BLIJVEN DIE HYPOCRIETE HUICHELAARS GEWOON DOOR GAAN

 

WAT ZIJ KUNNEN KAN IK OVERIGENS OOK

DE WOORDEN DIE IK DAARBIJ WIL INTRODUCEREN ZIJN

K R A N K Z I N N I G / W A A N Z I N N I G

WAAROM ZOU EEN GEZOND PERSOON

ZICH MOETEN LATEN VACCINEREN

MET EXPERIMENTELE VACCINS...

DIE BOVENDIEN "ZELDZAME" BIJWERKINGEN HEBBEN ?

DAT IS TOCH VOLKOMEN

ONLOGISCH

NIET DAN ?!?

 


15-09-2021

V A C C I N A T I E

E E N   K W E S T I E   V A N   C H A N T A G E

https://www.nu.nl/coronavirus/6157271/opvallende-stijging-in-vaccinatieafspraken-mogelijk-vanwege-coronapas.html

 

VEEL MENSEN ZIJN HET CORONA BELEID ZAT

WILLEN ZO SNEL MOGELIJK TERUG NAAR HET OUDE NORMAAL

PRINCIPES WORDEN ERVOOR OPGEOFFERD...

 

CITAAT: "flinke stijging geregistreerd van het aantal gemaakte vaccinatieafspraken"

VANWEGE EEN BREDERE INZET VAN EEN

CORONA PAS / APP

 

DESALNIETTEMIN

ZAL MEN ZICH MOETEN REALISEREN

DAT HET OUDE NORMAAL

NOOIT MEER HETZELFDE ZIJN ALS VOORHEEN !

 


14-09-2021

V A C C I N E R E N   V R I J E   K E U Z E

 ALDUS

HUGO DE JONGE

DESALNIETTEMIN WORDEN ONGEVACCINEERDEN

IN HUN VRIJHEDEN BEPERKT / VAN DEELNAME UITGESLOTEN

 

TERWIJL ALLANG BEKEND IS

DAT GEVACCINEERDEN NET ZO GOED BESMET KUNNEN RAKEN

DERHALVE OOK ANDEREN KUNNEN BESMETTEN

 

TERWIJL ALLANG BEKEND IS DAT CORONA TESTS

VALSE POSITIEVEN EN NEGATIEVEN KUNNEN AANGEVEN

BOVENDIEN

GEEN BESMETTELIJKHEID AAN KUNNEN TONEN

 

TERWIJL ALLANG BEKEND IS DAT

EEN NEGATIEF TESTBEWIJS GEEN ZIN HEEFT

ALS DE NEGATIEF GETESTE PERSOON IEMAND TEGEN KOMT

DIE POSITIEF IS EN BESMET RAAKT

IN DAT GEVAL IS ZO'N NEGATIEF TESTBEWIJS

MISLEIDEND

 

TERWIJL ALLANG BEKEND IS DAT IEMAND DIE "HERSTELD" IS

WEDEROM BESMET KAN RAKEN EN ANDEREN KAN BESMETTEN

 

TERWIJL ALLANG BEKEND IS DAT JE ZONDER VACCIN

EEN VEEL BETERE EN LANGDURIGERE

GROEPSIMMUNITEIT

OP KUNT BOUWEN

VERWIJZEND NAAR DE ARTIKELEN OVER URK

 

WEET JE NOG?

"EXPERTS"

"STAAN VOOR EEN RAADSEL"

WTF

?!?

 

WHAAHAHA

EN DAT NOEMT ZICH DAN

"EXPERTS"

 

INTUSSEN IS HUGO DE JONGE

BEZIG MET HET UITROLLEN VAN EEN NETWERK MET EEN

CORONA CHECK APP

DAT GAAT OVERIGENS NIET WERKEN

 

NOG MEER BELASTING GELD VERSPILLING

DAAR ZIJN ZE IN DEN HAAG INMIDDELS BEDREVEN IN

WEET U NOG HOEVEEL MILJARDEN ALLEEN AL ZIJN ZOEKGERAAKT

TER "BESTRIJDING" VAN

HET CORONA VIRUS ?

 

CITAAT: "Gezondheidsminister Hugo de Jonge zegt dat er NOOIT een VACCINATIEPLICHT zal komen, ‘OOK GEEN INDIRECTE’."

 

DIE

HUICHELAAR

VIND HET ECHTER WEL OKÉ...

OM DE RECHTEN VAN NIET GEVACINEERDEN TE BEPERKEN

OM ZE OP DIE WIJZE TE DWINGEN ZICH TE LATEN VACCINEREN

https://www.ad.nl/binnenland/er-zou-nooit-indirecte-vaccinatiedwang-komen-nu-rolt-de-jonge-coronapas-verder-uit~a03f1056/

 

'K MOET BEKENNEN...

DAT DEZE CORONA BULLSHIT

MIJ ONDERHAND DE STROT UIT KOMT !

 

IK HOOP DAT DIE MANIAKKEN

LEVENSLANG WORDEN OPGESLOTEN...

WANNEER DE BEVOLKING EINDELIJK TOT HET BESEF KOMT

TE ZIJN BESODEMIETERD !

 

ALLEEN AL VANWEGE DE ANGST DIE ZE HEBBEN VERSPREIDT

VOOR EEN NAGENOEG ONSCHULDIGE GRIEPVARIANT

 

DE VERKWISTING VAN 10-TALLEN ZONIET 100-EN MILJARDEN

AAN ZUUR OPGEBRACHTE BELASTINGGELDEN

 

MAAR VOORAL

VANWEGE HET LEED DAT ZE HEBBEN AANGERICHT

DE DECENNIA LANGE BEZUINIGINGEN OP DE GEZONDHEIDSZORG

EN

DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG

 

IK BEGIN ONDERHAND FLINK GEÏRRITEERD TE RAKEN

VANWEGE DE POLITIEKE VOLHARDING IN ZINLOZE VACCINATIES !

 

DE VACCINS WERKEN IMMERS HOOGUIT ENKELE MAANDEN

ALS ZE ÜBERHAUPT AL OOIT HEBBEN GEWERKT !!

 

WANT DAAR HEB IK SOWIESO AL TWIJFELS OVER

RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

HEEFT IMMERS SOWIESO AMPER TOT GEEN LAST VAN HET VIRUS...

ZONDER TE ZIJN GEVACCINEERD !!!

 

OF

WORDT AL DIE IRRITATIE WELLICHT VEROORZAAKT

DOOR DE DOMHEID VAN HET GROS VAN DE BEVOLKING ?

DAT ZONDER ER ZELF BIJ NA TE DENKEN

KLAKKELOOS

DOET WAT HEN WORDT OPGEDRAGEN

 

ALS JE HET DENKEN UIT HANDEN GEEFT

MOET JE NIET RAAR OPKIJKEN

WANNEER MEN DAAR MISBRUIKT VAN MAAKT

 

IRRITATIE

VANWEGE HET FEIT DAT SLECHTS WEINIGEN

HUN GEZONDE VERSTAND GEBRUIKEN

EN HET CORONA BELEID DURVEN TE BEKRITISEREN ??

 

ENFIN...

ER KOMT EEN TIJD

DAT MENSEN DIE NIET ZIJN GEVACCINEERD

DE MENSHEID VOOR UITSTERVEN ZULLEN BEHOEDEN

 

TENMINSTE

ALS ER TEGEN DIE TIJD NOG ONGEVACCINEERDEN OVER ZIJN

WHAAHAHA

 

WANT DAN IS HET DEFINITIEF GEDAAN

MET DIT ACHTERLIJKE RAS

 

MIJN SYMPATIE GAAT UIT NAAR DE

NIET GEVACCINEERDEN

WAAR IK ZELF OOK TOE BEHOOR

MAAR DAT HEEFT U AL WEL BEGREPEN DENK IK

 

IK WENS DE VOLHOUDERS DAN OOK VEEL GELUK

IN DEZE CORRUPTE ONMENSELIJKE KAPITALISTISCHE WERELD

 

WAT BETREFT DIE OVERIGE 3/4 VAN DE BEVOLKING

HOOP IK ECHT DAT ZE ALSNOG

HUN GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN

VOOR HET ECHT TE LAAT IS

 


14-09-2021

KLM

IS ÉÉN VAN DE BEDRIJVEN IN NEDERLAND

DIE ONGEVACCINEERD PERSONEEL OP NON ACTIEF STELT

 


14-09-20212

R I V M:

E R   I S   B E H O E F T E   A A N

" S O L I D A R I T E I T "

ALDUS

JAAP VAN DISSEL ( RIVM ) EN JACCO WALLINGA

https://nos.nl/artikel/2397342-rivm-er-is-behoefte-aan-solidariteit

 

TOCH BLIJVEN HAMEREN OP VOLLEDIGE VACCINATIE

ALS ZIJNDE DE ENIGE OPLOSSING

EN DAT...

TERWIJL URK DUIDELIJK HEEFT BEWEZEN

DAT HET NIET NODIG IS

OM JE TEGEN CORONA TE LATEN VACCINEREN

 

IK BEN BENIEUWD

WANNEER

DIE OPLICHTERS EINDELIJK TERECHT STAAN

 13-09-2021

E X C U S E S   U R K E R   J O N G E R E N

I N   N A Z I - A C H T I G E   U N I F O R M E N:

G R E N S  O V E R S C H R E D E N   B I J

V E R K L E E D F E E S T

https://nos.nl/artikel/2397681-excuses-urker-jongeren-in-nazi-achtige-uniformen-grens-overschreden-bij-verkleedfeest

 

MIJN SYMPATHIE GAAT OVERIGENS UIT NAAR DIE URKSE JONGEREN

MIJNS INZIENS HOEFDEN ZIJ GEEN EXCUSES TE MAKEN

 

IN EEN LAND DAT CAIMT TE STAAN VOOR

"VRIJHEID VAN MENINGSUITING"

 

MAAR WAAR DESALNIETTEMIN

IEDEREEN DE MOND WORDT GESNOERD...

DIE HET NIET EENS IS MET HET ( R ) OVERHEIDSBELEID !

 

DAAR WAAR DEMONSTRATIES TEGEN HET CORTONA BELEID

ZOVEEL MOGELIJK  WORDEN

GEBOYCOT...

 

LIJKT DE ENIGE NOG OVERBLIJVENDE VREEDZAME OPTIE

HET CREËREN VAN SHOCKERENDE TAFERELEN

 

OPDAT DE REST VAN DE BEVOLKING

TOT DE ERNST VAN DIT

FASCISTISCH WANBELEID

WORDT DOORDRONGEN

 

IK GEEF TOE...

DAT HET UITBRENGEN VAN EEN

"HITLER GROET"

TOCH NET IETS TE VER GAAT !

 

MAARUUH..

DIT SHOCKERENDE TAFEREEL

HEEFT URK WEL IN BEELD GEBRACHT

WAT BETREFT DE ZIN EN ONZIN VAN HET VACCINEREN !

 

DERHALVE MAG MEN DIT EEN SUCCES NOEMEN

IN DE STRIJD TEGEN HET CORONA BEDROG...

VAN DE GLOBALE MEDIA VAN DE ELITE KLASSE

HAAR POLITIEKE SCHOOTHONDJES

EN DE ZOGENAAMDE GEZONDHEIDSWAAKHOND RIVM

---

WANT WAT OPVALT...

IS DAT URK

DE LAAGSTE VACCINATIEGRAAD ( 20% ) SCHIJNT TE HEBBEN

https://www.destentor.nl/flevoland/amper-positieve-testen-en-vaccinaties-ggd-trekt-zich-terug-is-urk-echt-coronavrij~ab954d9d/

DESALNIETTEMIN

HEEFT URK AMPER LAST VAN HET CORONA VIRUS !

 

GROEPSIMMUNITEIT

VERKREGEN ZONDER VACCINATIE

 

CITAAT 1: "Met de LAAGSTE VACCINATIEGRAAD van het land en ondertussen AMPER POSITIEVE CORONATESTEN blijft Urk experts verbazen."

 

OPMERKING:

"EXPERTS" ZIJN VERBAASD

DAT GROEPSIMMUNITEIT OOK ZONDER VACCINS

VERKREGEN KAN WORDEN ?!?

 

WAT ZEGT DAT OVER DIE ZOGENAAMDE

"EXPERTS" ?

 

JUIST...

ZE HEBBEN GEEN IDEE

WAAR ZE ÜBERHAUPT MEE BEZIG ZIJN !

 

CITAAT 2: "Op Urk is de infectie redelijk uitgebreid rondgegaan en dan is het NIET ONWAARSCHIJNLIJK dat er iets van GROEPSIMMUN ITEIT mee gaat spelen”, stelt viroloog Ab Osterhaus"

 

CITAAT 3: "Op Urk is corona helemaal weg.

Veel hebben het al gehad."

 

TSJA...

ALS DE ( R ) OVERHEID NATUURLIJKE GEVORMDE

GROEPSIMMUNITEIT

NIET ZOU HEBBEN GEFRUSTREERD

MET HAAR CORONA BELEID

ZOU CORONA ALLANG WEER OP HAAR RETOUR ZIJN GEWEEST !

 

CITAAT 4: "Volgens Osterhaus werkt GROEPSIMMUNITEIT iets BETER DAN VACCINEREN in de bestrijding tegen het virus."

 

VOLGENS AB OSTERHAUS...

AHUM...

IS DAT NIET DIE GOZER...

DIE VOORHEEN IEDEREEN AANZETTE TOT VACCINATIE ?

 

WAS HET NIET DIEZELFDE

LUL

DIE ZICH EERDER AL VERRIJKTE AAN VACCINS

TEN TIJDE VAN DE MEXICAANSE GRIEP ?

01-10-2009 https://www.trouw.nl/nieuws/osterhaus-niet-zo-onpartijdig-als-het-lijkt~b1827c68/

11-12-2020 https://www.ftm.nl/tag/belangenverstrengeling

20-07-2021 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/virologen-slaan-alarm-deltavariant-verspreidt-zich-ook-via-gevaccineerden~b800c3e1/

MIDDELS ZIJN BANDEN MET...

EN AANDELEN IN...

BEDRIJVEN DIE GERELATEERD WAREN MET VACCINS...

ZOWEL OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK

ALS VAN PRODUCTIE ?

 

EN NOU ZOU DIE EIKEL

( Weliswaar in andere woorden... )

ZOWAAR TOEGEVEN

DAT VACCINS AMPER EEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN ?!?

 

MAARRUUH...

HEB IK DAT OVERIGENS AL NIET VANAF HET BEGIN AL GEZEGD ?

BEN IK DAAROM NIET DEZE WEBSITE BEGONNEN ?

EN IK BEN NIET EENS EEN

"EXPERT"

SLECHTS IEMAND DIE ZIJN GEZOND VERSTAND GEBRUIKT !

NET ZOALS AL DIE ANDERE 1,8 MILJOEN

ONGEVACCINEERDEN !

 

INTERESSANTE TWITTER SITES:

https://twitter.com/therightnl/status/1419043284337442818

https://twitter.com/volkskrant/status/1417437176518922265

 

OPMERKING:

WAAROM BLIJFT HUGO DE JONGE TOCH NOG STEEDS VOLHOUDEN

DAT VACCINATIE DE ENIGE OPLOSSING IS

BIJ DE BESTRIJDING VAN HET CORONA VIRUS ?

 

VANWAAR DIE DRANG VANUIT DE POLITIEK

OM ALLE BURGERS TE VACCINEREN...

EN ONZINNIGE "BEWIJZEN" IN TE VOEREN ?

 

DAAR MOET TOCH EEN LUCHTJE AAN ZITTEN ?

NIET DAN ?

 


13-09-2021

KA M E R   M E E R D E R H E I D

L I J K T   U I T B R E I D I N G

C O R O N A   P A S   T E   S T E U N E N

https://nos.nl/artikel/2397678-kamermeerderheid-lijkt-uitbreiding-coronapas-te-steunen

https://nos.nl/artikel/2397659-de-jonge-samenleving-weer-open-maar-dat-gaat-niet-zonder-coronapas

 


11-09-2021

I L L E G A L E   P R A K T I J K E N

ZONDER CORONA HERSTEL-, TEST-, VACCINATIE

"BEWIJS"

UITSLUITING VAN ONDERWIJS !

KENT NEDERLAND ECHT EEN

DEMOCRATIE?

 

OF

WORDT NEDERLAND WELLICHT VANUIT AMERIKA

AANGESTUURD ?

 

NEDERLAND ZIT IMMERS...

NET ALS DE REST VAN DE EUROPESE LIDSTATEN

BINNEN DE INVLOEDSFEER VAN AMERIKA !

 

AL DIE LANDEN

VOEREN EENZELFDE VACCINATIEBELEID !

 

WIE MAAKT BINNEN DE AMERIKAANSE

"DEMOCRATIE"

DE DIENST UIT ?

 

DEMOCRATEN DAN WEL REPUBLIEKEINEN ?

WHAAAHAHA...

OF DE ELITE KLASSE ?

 


10-09-2021

ZOWAT IN ELK LAND IS VACCINATIE BINNENKORT VERPLICHT

ZONDER VACCINATIE GEEN UITGAANSMOGELIJKHEDEN

ZONDER VACCINATIE GEEN WERK

 

IK WIL ALLEEN MAAR ZEGGEN DAT ER EEN

MACHTIGE ORGANISATIE

ACHTER DIT FENOMEEN / VERSCHIJNSEL SCHUIL GAAT

 

ASSIMILATIE - DISCRIMINATIE - DWANG - UITSLUITING

VRIJHEIDSBEROVING

 

WAT MOET ER NOG MEER GEBEUREN...

VOORDAT U TOT AKTIE OVERGAAT ?


10-09-2021

HOE KOMT HET:

DAT OP GLOBAAL NIVEAU

WORDT INGEZET OP VACCINATIE ALS ZIJNDE

DE ENIGE OPLOSSING

TEGEN HET CORONA VIRUS ?

 

ZELFS NU ALLANG BEKEND IS

DAT VACCINS HOOGUIT ENKELE MAANDEN WERKEN...

ALS ZE ÜBERHAUPT AL HEBBEN GEWERKT !

 

TERWIJL HET IMMUUNSYSTEEM VAN DE MENS

GOED IN STAAT BLIJKT TE ZIJN

HET CORONAVIRUS TE BESTRIJDEN ?

 


08-09-2021

P O L I T I E K   M A C H T S M I S B R U I K

CORONA BELEID ( R ) OVERHEID

 

HET OPLEGGEN VAN

NIETSZEGGENDE

HERSTEL- TEST- EN VACCINATIE

"BEWIJZEN"

 

DISCRIMINEREND

EN SLUIT 1,8 MILJOEN BURGERS UIT

VAN DE

"SAMENLEVING"

 

ZIJNDE DE AANLEIDING

VOOR ONNODIGE SPANNINGEN BINNEN DE

"SAMENLEVING"...

 

WAARBIJ

CHANTAGE EN DWANG 

ENKELE KENMERKEN ZIJN VAN FASCISME !


06-09-2021

HALSEMA: JODENSTER OP DAM DIEPTRIEST

HOEZO DAN?

 

BLIJKBAAR BEGRIJPT MEN NIET...

AHUM...

EIGENLIJK IS HET MEER EEN KWESTIE VAN

DAT MEN NIET WIL BEGRIJPEN...

 

DAT HIERMEE SLECHTS SYMBOLISCH WORDT AANGEGEVEN

DAT DE JOODSE BEVOLKING DESTIJDS WERD

GEDISCIMINEERD EN BUITENGESLOTEN...

 

ZOALS DAT NU GEBEURD

MET MENSEN DIE ZICH NIET WILLEN LATEN VACCINEREN...

TEGEN EEN VIRUSJE

WAAR 98% VAN DE BEVOLKING AMPER TOT GEEN LAST ONDERVIND

F A S C I S T I S C H E   P R A K T I J K E N

DAT MENSEN

TEGEN HUN WIL

WORDEN

GECHANTEERD DAN WEL GEDWONGEN

ZICH TE LATEN VACCINEREN !!

 

DAT IS PAS ECHT

DIEPTRIEST !!!

 

NOTABENE MET

ZINLOZE EN RISICOVOLLE

VACCINS !

 

GEVACCINEERDEN KUNNEN IMMERS NOG STEEDS BESMET RAKEN

EN ANDEREN BESMETTEN !

 

OOK DE CLAIM DAT HET VACCIN HET ZIEKTEVERLOOP

MILDER ZOU MAKEN VALT NIET TE BEWIJZEN...

 

JUIST VANWEGE DIE 98% DIE ZONDER VACCIN

SOWIESO AMPER TOT GEEN LAST HEBBEN

VAN HET VIRUS !!!

 

OVER DE IMPACT VAN DIE VACCINS

OP BIJVOORBEELD HET DNA OF IMMUUNSYSTEEM

OP DE LANGE TERMIJN

OVER ENKELE GENERATIES

IS NIETS BEKEND !

 

IK ZEG NIET VOOR NIETS

DAT IBERALEN FASCISTEN ZIJN !

LINKS ZOWEL ALS RECHTS

 

SOCIAAL DEMOCRATEN...

ZIJN WAT DAT BETREFT GEEN HAAR BETER...

ZE VOLGEN ALLEMAAL DEZELFDE AGENDA !

 

TIJD DAT U WAKKER WORDT !

 


05-09-2021

DEMONSTRATIE TEGEN CORONA BELEID

RUIM 20.000 DEMONSTRANTEN OP DE BEEN IN AMSTERDAM

EEN RIJ MET EEN LENGTE VAN 7 KM

 

MAARRUUH...

HEEFT DEMONSTREREN EIGENLIJK NOG WEL ZIN ?

GEZIEN DE LAGE OPKOMST

 

BOVENDIEN

ZELFS WANNEER ALLE 1,8 MILJOEN ONGEVACCINEERDEN

NAAR DEN HAAG ZOUDEN TREKKEN

ZOU DEN HAAG ZICH DAAR WAT VAN AANTREKKEN ?!?

IK DENK HET NIET !


04-09-2021

VACCINATIE NIET MEER VRIJWILLIG

MAAR OPGEDRONGEN !

OFTEWEL

DE SCHENDING VAN MENSENRECHTEN

VOOR EEN CORONA LEUGEN !

 

DE POLITIEK WIL EEN CORONA PAS INVOEREN

ZODOENDE

1,8 MILJOEN MENSEN

UIT DE "SAMENLEVING" KNIKKEREN

 

VOOR EEN VACCINATIE

DIE JE NIET

EN IK HERHAAL

NIET

BESCHERMT TEGEN BESMETTING

MET HET CRONA VIRUS

 

IEMAND DIE GEVACCINEERD

IS KAN NOG STEEDS BESMET WORDEN

EN ANDEREN BESMETTEN

 

DE CLAIM DAT HET "ZIEKTEVERLOOP" MILDER ZOU ZIJN

VALT NIET TE BEWIJZEN !

 

IMMERS

98% VAN DE BEVOLKING HEEFT SOWIESO

ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS

 

HET IS GEMAKKELIJK OM DAN TE CLAIMEN DAT VACCINS

ZOUDEN WERKEN...

MAAR IS DAT OOK WAAR ?

 

GEBRUIK UW VERSTAND !

WANT UW VRIJHEDEN

WORDEN BEETJE BIJ BEETJE  STEED VERDER GESTRIPT !

VOOR DIE

CORONA LEUGEN !

 

DE POLITIEK

HIELD AL DIE TIJD VOL

DAT 

VACCINATIE

ALLEEN

OP VRIJWILLIGE BASIS

ZOU  PLAATS VINDEN

 

NU LATEN DIE FASCISTEN

EINDELIJK

HUN WARE AARD ZIEN !

04-09-2021

MEERDERHEID WERKGEVERS

WIL WETEN OF PERSONEEL GEVACCINEERD IS

https://nos.nl/artikel/2396440-meerderheid-werkgevers-wil-weten-of-personeel-gevaccineerd-is

 

A S S I M I L A T I E

WEDEROM EEN AANSLAG OP PRIVACY EN VRIJHEID !

 

IK HEB VAN BEGIN AF AAN AL GECLAIMD

DAT DIE FASCISTEN NIET ZULLEN RUSTEN

VOORDAT IEDEREEN OFWEL GEVACCINEERD

DAN WEL DOOD IS !!

 

WIE ZICH NIET WIL LATEN VACCINEREN

KRIJGT GEEN WERK / WORDT ONTSLAGEN

GEEN WERK

GEEN GELD OM TE LEVEN

MOORD?

 

WE SPREKEN OVER 1 ,8 MILJOEN MENSEN

DUS

MASSAMOORD ? GENOCIDE ?

WANNEER U DIT LAAT GEBEUREN BENT U MEDEPLICHTIG !

 

BEDRIJVEN DIE DE DIENST GAAN UITMAKEN

WAT ZEGT DAT OVER DE HUIDIGE STAAT VAN DE 

"DEMOCRATIEËN"

IN DE WERELD ?

 

LATEN JULLIE HET ECHT ZOVER KOMEN ?

 


02-09-2021

VERPLICHTE VACCINATIE

ZORGMEDEWERKERS

OUDERENZORG BRANCHEVERENIGING ACTIZ

SPREEKT OVER RISICO'S DOOR ONGEVACCINEERDEN

 

HOEZO  DAN ?

ALS NIET ALLEEN ONGEVACCINEERDEN

MAAR OOK GEVACCINEERDEN

 

BESMET KUNNEN RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

WAT IS HET VERSCHIL ?!?

 

ALS ER AL EEN RISICO BESTAAT

DAN KOMT DAT DOOR EVENTUELE LEVENSLANGE BIJWERKINGEN

VAN ZO'N VACCINATIE

 

WAT DE RISICO'S ZIJN OP DE LANGE TERMIJN

DIE ZICH PAS OVER ENKELE GENERATIES ZULLEN OPENBAREN

( Mogelijk misvorming en chronische ziektes vanaf de geboorte. )

IS IMMERS VOLKOMEN ONBEKEND

 


30-08-2021

WEDEROM EEN ZWARTE DAG

VOOR DE VRIJHEID

AUTOBEDRIJF LEASEPLAN

VERPLICHT

HAAR KANTOORPERSONEEL

OM ZICH VOLLEDIG TE LATEN VACCINEREN !

DIT SOORT BEDRIJVEN

DIE DE WET NAAR EIGEN HAND ZETTEN

ZOU JE EIGENLIJK FAIILIET MOETEN LATEN GAAN !!

REGEL- EN WETGEVING:

CONTROLEREN

DOET HET BEDRIJF NIET...

DAT IS NAMELIJK BIJ DE WET VERBODEN !

DOCH

NEEM MAAR VAN MIJ AAN

DAT WANNEER EEN MEERDERHEID

DIT SOORT PRAKTIJKEN BLIJFT GEDOGEN...

 

DIE FASCISTEN IN DEN HAAG DE

REGEL- EN WETGEVING

ZODANIG AAN ZULLEN PASSEN

DAT DIT SOORT PRAKTIJKEN IN DE TOEKOMST

VOLKOMEN NORMAAL

WORDEN

 

WAT DENKT U DAT ER VERDER ZOU KUNNEN GEBEUREN...

WANNEER U NIET VERONTWAARDIGT

OP DIT SOORT SCHANDALIGE PRAKTIJKEN REAGEERT ? 

 

WANNEER U DIT FENOMEEN BLIJFT NEGEREN...

EN ALLES ZOMAAR OVER U HEEN LAAT KOMEN ?

 

DENK MAAR EENS GOED OVER NA...

OVER DE CONSEQUENTIES DIE DAARAAN ZIJN VERBONDEN !

 

WERKGELEGENHEID:

LOONONTWIKKELING EN ARBEIDSVOORWAARDEN

 

WAT ZOU ER GEBEUREN...

WANNEER BEDRIJVEN HET VOOR HET ZEGGEN KRIJGEN ?

 

HOE ZOUDEN DE LONEN ZICH VERDER ONTWIKKELEN ?

BEDRIJVEN WILLEN IMMERS

ZO GOEDKOOP MOGELIJK PRODUCEREN...

TENEINDE EEN ZO HOOG MOGELIJKE WINST TE REALISEREN

VOOR HAAR TOP EN AANDEELHOUDERS !

 

WINST MAXIMALISATIE

ARBEIDSMIGRANTEN !

GOEDKOOP EN UITBUITBAAR

OMDAT ZE VAAK DE TAAL NIET KENNEN !!

BOVENDIEN NIET WETEN

WAAR ZE HUN RECHT KUNNEN HALEN !!!

 

HOE ZIT HET MET DE ARBEIDSVOORWAARDEN ?

VROEGER WAREN BEDRIJVEN BLIJ MET LOYAAL PERSONEEL...

TEGENWOORDIG VERVANGEN ZE HUN PERSONEEL

ZODRA ZE DIE EEN "DUBBELTJE" GOEDKOPER KUNNEN KRIJGEN !

 

GLOBALISERING EN PRIVATISERING

GLOBALISERING

IS IN HAAR HUIDIGE VORM

NIETS MEER DAN EEN EEN REGELRECHTE AANVAL

VAN DE ELITE KLASSE

OP DE "DEMOCRATIEËN" IN DE WERELD

 

GESTEUND DOOR HUN POLITIEKE MARIONETTEN

DIE REGEL- EN WETGEVING

STEEDS VERDER AANPASSEN

 

ZODAT ZIJ MEER VRIJHEID KRIJGEN

UITERAARD GAAT DAT TEN KOSTE VAN DE VRIJHEID

VAN DE ARBEIDERSKLASSE

WAAR U WAARSCHIJNLIJK OOK TOEBEHOORT.

 

ARBEIDERSKLASSE

IS SLECHTS EEN STUK GEREEDSCHAP

DAT ACHTELOOS WORDT AFGEDANKT

WANNEER MEN DENKT DAT HET GEEN 

TOEGEVOEGDE WAARDE

MEER VOOR HEN HEEFT

 

DAT U INMIDDELS EEN HUIS HEEFT GEKOCHT

DIE U DAN NIET MEER KUNT AFBETALEN...

DAN WEL MOET VERKOPEN...

WAARBIJ U MET EEN AANZIENLIJKE RESTSCHULD BLIJFT ZITTEN...

DAAR ZITTEN ZIJ NIET MEE !

 

ONTSLAGEN

WANNEER U TE DUUR DAN WEL ZIEK WORDT

 

ONTSLAGEN

WANNEER U ER EEN ANDERE DENK- DAN WEL LEEFWIJZE

OP NA HOUDT

DIE NIET AAN HUN VERWACHTINGEN VOLDOET

 

ONTSLAGEN

WANNEER U NIET DOET WAT ZIJ WILLEN...

OF

NIET OP DE MANIER WAAROP ZIJ HET WILLEN

 

VOOR DE ELITE KLASSE

BENT U BENT NIETS MEER DAN EEN LOONSLAAF !

BEZIT

EN BEZITTINGEN HEBBEN GEEN RECHTEN

 

WAT BETEKEND HET VOOR DE 

"DEMOCRATIE"

WAAR IEDEREEN ZO HEILIG IN GELOOFT ?

 

"DEMOCRATIES"

WAARBIJ DE VERKIEZINGEN SOWIESO AL DOOR DE

ELITE KLASSE MET HAAR VERMOGENS EN MEDIA BEDRIJVEN

WORDEN GEMANIPULEERD EN GECORRUMPEERD !

 

WAT BETEKEND HET VOOR

PRIVACY EN VRIJHEID ?

 

GEEFT U ECHT

AL UW IN DE LOOP DER JAREN VERWORVEN

RECHTEN EN VRIJHEDEN

ZONDER SLAG OF STOOT OP ?

 

NOTABENE VOOR EEN NAGENOEG ONSCHULDIG VIRUSJE

WAAR 98 % VAN DE BEVOLKING

AMPER TOT GEEN LAST VAN HEEFT...

 

EEN VIRUSJE DAT DOOR DE ELITE KLASSE...

HAAR GLOBALE PROPAGANDA MEDIA...

 EN HAAR POLITIEKE MARIONETTEN...

 

WORDT GEËXPLOITEERD OM ER HAAR

ONDEMOCRATISCHE

GLOBALE AGENDA

MEE IN EEN STROOMVERSNELLING TE PLAATSEN ?

 

BELASTINGEN EN MILJARDENVERSPILLINGEN

BENT U OVERIGENS NIET BENIEUWD...

WAAR AL DIE ZOEKGERAAKTE MILJARDEN ZIJN GEBLEVEN

DIE ZOGENAAMD AAN CORONA INVESTERINGEN ZIJN OPGEGAAN ?

 

OF BENT U ZO IEMAND DIE HET FIJN VIND...

OM ELK JAAR HARDER EN LANGER DOOR TE MOETEN WERKEN

OM DE JAARLIJKSE VERHOGINGEN VAN DE

WOEKER BELASTINGEN OP TE "MOGEN" HOESTEN...

 

VANWEGE AL DIE FALENDE...

GELDVERKWISTENDE ( ICT ) PROJECTEN

VAN DE ( R ) OVERHEID...

 

EN AMPER DE TIJD HEEFT

VOOR UW GEZIN ?

 

DAN WEL Z'N BAAN TE MOETEN VERLIEZEN

AAN GOEDKOPERE UITGEBUITE

"ARBEIDSMIGRANTEN"

DAN WEL

VOOR EEN HABBEKRATS WERKENDE

"VRIJWILLIGERS" ?

 

HOUDT VOOR OGEN DAT...

DE POLITIEK VOORNAMELIJK BESTAAT UIT AASGIEREN

 

ZELFVERRIJKERS

DIE NERGENS DE BALLEN VERSTAND VAN HEBBEN...

DERHALVE NIETS ANDERS DOEN DAN

PROBLEMEN EN PROJECTEN

NAAR "ONDERGESCHIKTEN" DELEGEREN...

DAN WEL...

DOORSCHUIVEN NAAR DE TOEKOMST 

ZODAT VOLGENDE GENERATIES ER MEE OPGESCHEEPT WORDEN

 

LAFAARDS

DIE ZELF GEEN VERANTWOORDING DURVEN TE NEMEN...

ZODOENDE ZELF BUITEN SCHOT BLIJVEN

EN HUN POSITIES AAN KUNNEN BLIJVEN HOUDEN

MOCHT ER IETS VERKEERD GAAN !

 

VRIENDJESPOLITIEK

MOCHTEN ER ONVERHOOPT TOCH

"KOPPEN MOETEN ROLLEN"...

 

DAN KRIJGEN DIE 

LOYALISTEN...

TROUWE AANHANGERS...

GEWOON EEN ANDERE FUNCTIE / POSITIE BINNEN DIEZELFDE

"ORGANISATIE"

 

IN DIT GEVAL

DE ( R ) OVERHEID ZELF !

VERDER VERANDERT ER NIETS

 

SORRY...

MAAR IK KON HET NIET LATEN

OM U OP EEN GRATIS LESJE TE TRACTEREN

OVER HOE HET ER WERKELIJK AAN TOE GAAT

IN DEZE CORRUPTE KAPITALISTISCHE WERELD

 

IK HOOP DAT HET U DE OGEN HEEFT GEOPEND...

ZO NIET...

 

TOEKOMST

HOE DE TOEKOMST ER VERDER UIT GAAT ZIEN

LAAT MIJ VERDER KOUD...

IK HOEF DAT NIET ZO NODIG MEER MEE TE MAKEN

 

DAT LIGT DUS VERDER AAN U !

LAAT U ZICH BLIJVEN MANIPULEREN EN UITBUITEN ?

OF

GAAT U ALS ARBEIDERSKLASSE GEZAMENLIJK SAMENWERKEN

AAN EEN BETERE TOEKOMST ?

 

EEN ANDERE WERELD

EEN WERELD WAAR IEDEREEN OOK ECHT GELIJK IS...

NIET ALLEEN ALS TEKST IN ZO'N ACHTERLIJKE GRONDWET

VOL UITZONDERINGEN DIE BOVENDIEN NAAR BELIEVEN

KAN WORDEN GEÏNTERPRETEERD EN VERANDERD

WANNEER DAT DIE ELITE KLASSE ZO BETER UITKOMT ?

 

EEN ANDERE WERELD

DAN DIE DE GRAAIENDE ELITE KLASSE VOOR OGEN HEEFT...

EN WAARIN ZIJ DE BAAS BLIJVEN SPELEN ?

 

OF

LAAT U DIE ELITE KLASSE GEWOON HAAR GANG GAAN?

EN BLIJFT U HOPEN OP EEN GOEDE AFLOOP ?

 

IN DAT GEVAL WENS IK U VEEL GELUK !

WANT U ZULT HET NODIG HEBBEN !!

EN ANDERS WEL UW NAGESLACHT !!!

 


29-08-2021

NIET GEVACCINEERDEN

GEDISCRIMINEERD EN BUITENGESLOTEN

OFTEWEL

DE OORLOG TEGEN HET GEZOND VERSTAND

ANDERS DAN IN AMERIKA

ALWAAR GROTE CORPORATIES BURGERS DWINGEN

ZICH TE LATEN VACCINEREN

WILLEN ZIJ BIJ DIE BEDRIJVEN WILLEN BLIJVEN WERKEN

DAN WEL DIENSTEN AF KUNNEN BLIJVEN NEMEN

29-07-2021 https://nos.nl/artikel/2391389-grote-bedrijven-vs-stellen-vaccinatie-voor-personeel-verplicht

 

ZIJN HET IN NEDERLAND JUIST DE KLEINE VERENIGINGEN

 DIE ZICH HET EERST SCHULDIG MAKEN

AAN

DISCRIMINATIE EN UITSLUITING

 

DE ( R ) OVERHEID

STELT ZICH DAARBIJ NEUTRAAL OP

STAAT HET ALLEMAAL OOGLUIKEND TOE

ZIET DIT SOORT WANPRAKTIJKEN

GEWOON DOOR DE VINGERS !

 

MAAR JA...

DE ( R ) OVERHEID

HEEFT EIGENLIJK VAN BEGIN AF AAN AL OP

ONMISKENARE WIJZE AANGEGEVEN

WAT HAAR STANDPUNTEN ZIJN BETREFFENDE VACCINATIE

IEDEREEN

MOET ZICH ZOGENAAMD OP

"VRIJWILLIGE BASIS"

LATEN VACCINEREN

ZODOENDE BLIJVEN DE FARMACEUTEN GEVRIJWAARD

VAN EVENTUELE  SCHADECLAIMS

 

DE ( R ) OVERHEID HEEFT DE FARMACEUTEN DAARTOE ZELFS

IMMUNITEIT VAN RECHTSVERVOLGING

GEGEVEN

https://www.letselschade.nu/zorg-medische-aansprakelijkheid/de-race-om-het-vaccin-farmaceuten-krijgen-immuniteit-tegen-rechtszaken-voor-schadelijke-bijwerkingen/

 

DIT HOUDT IN DAT:

EVENTUELE SCHADECLAIMS VOORTVLOEIEINDE UIT

EVENTUELE SCHADELIJKE BIJWERKINGEN

DIE AAN DE VACCINS WORDEN TOEGESCHREVEN

DOOR DE ( R ) OVERHEID

WORDEN BEHANDELD EN UITGEKEERD

 

OFTEWEL

TERWIJL DE FARMACEUTEN MILJARDEN VERDIENEN !

NOTABENE

AAN HET VACCINEREN VAN GEZONDE MENSEN...

 

MAG DE STAATSBURGER

ENERZIJDS

OPDRAAIEN VOOR DE KOSTEN VAN

ONNODIGE VACCINS EN NIETSZEGGENDE TESTEN !

BOVENDIEN

HET RISICO LOPEN

OP EVENTUELE SCHADELIJKE BIJWERKINGEN !!

 

EN

ANDERZIJDS

OOK NOG EENS VOOR DE KOSTEN

VAN EVENTUELE SCHADECLAIMS OPDRAAIEN !!!

ZIJNDE EEN RONDUIT KRANKZINNIGE ONTWIKKELING

 

OPMERKING:

EENZELFDE CONSTRUCTIE

ZIEN WE TERUG BIJ DE ECB ( EUROPESE CENTRALE BANK )

 

DEZE CRIMINELE ORGANISATIE 

NEEMT BOVENPROPORTINEEL VEEL RISICO

MET HET OPKOPEN VAN STEEDS MEER

BEDRIJFS- EN STAATS- SCHULDEN...

29-04-2020 https://www.volkskrant.nl/economie/het-opkopen-van-schulden-is-verslavender-dan-harddrugs~b3363e24/

02-02-2021 https://www.ewmagazine.nl/economie/opinie/2021/02/coronacrisis-tijd-voor-grote-verdwijntruc-in-frankfurt-802038/

 

EIGENLIJK ZOU DE ECB ALLANG ZIJN OMGEVALLEN...

WARE HET NIET DAT DE REGERINGEN

VAN DE DEELNEMENDE EUROPESE LIDSTATEN

HEBBEN BELOOFD BORG TE ZULLEN STAAN

VOOR DE DOOR DE ECB AANGEKOCHTE SCHULDBEWIJZEN

WAAROP INMIDDELS MLJARDEN ZIJN AFGESCHREVEN

 

ENFIN...

KWETSBARE GROEPEN VACCINEREN...

OKE...

 

MITS DAT OP VRIJWILLIGE BASIS GEBEURD

EN EERLIJKE ZOWEL ALS COMPLETE INFORMATIE

WERD VERSTREKT

OFTEWEL WERD GEWEZEN OP OP EVENTUELE RISICO'S

VOORTVLOEIENDE UIT DE BEKENDE BIJWERKINGEN

VAN DE VACCINS

DUS

ANDERS

DAN TOT NU TOE HET GEVAL IS GEWEEST

 

EERST HERHAALDELIJK CLAIMEN

DAT NIEMAND VERPLICHT ZAL WORDEN

ZICH TE LATEN VACCINEREN...

 

OM ZICH DAARNA

AFWACHTENDE / TERUGHOUDEND

OP TE STELLEN

WANNEER BEDRIJVEN DAN WEL ORGANISATIES

VACCINATIE AFDWINGEN...

 

IS TOCH WEL

DE MEEST GLUIPERIGE / VERACHTELIJKE WERKWIJZE

VAN EEN ( R ) OVERHEID

DIE JE MAAR KUNT BEDENKEN...

OM

ALSNOG

VACCINATIE

ERDOOR TE KUNNEN DRUKKEN...

 

TYPISCH DE WERKWIJZE DIE JE MAG VERWACHTEN VAN EEN

FASCISTISCHE DICTATUUR !

GRONDWET

ART 11 - ONAANTASTBAARHEID LICHAAM

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz9nzt/artikel_11_onaantastbaarheid_lichaam

 

( Een GRONDWET die in principe NIETS voorstelt...

Wanneer de ( r ) overheid die naar believen kan veranderen...

Wanneer die nieuwe veranderingen haar beter uit mochten komen )

 

OFTEWEL VERANDERINGEN DIE

DE ( R ) OVERHEID STEEDS MEER MACHT GEVEN

EN DE VRIJHEDEN VAN DE BURGER STEEDS VERDER INPERKEN !

 

OPMERKING:

INMIDDELS ZOU ALLANG BEKEND MOETEN ZIJN

DAT EENDER WELKE VORM VAN

"BEWIJS"

 

OF HET NOU GAAT OM

NEGATIEVE TESTBEWIJZEN...

 

DANWEL

VACCINATIE BEWIJZEN...

 

DAN WEL

"BEWIJZEN"

DAT BESMETTE PERSONEN

VAN EEN BESMETTING

"HERSTELD"

ZOUDEN ZIJN

 

HELEMAAL GEEN ENKELE ZIN HEEFT !

 

MENSEN MET EEN NEGATIEVE CORONA TEST

KUNNEN TOCH POSITIEF ZIJN

OP DE AANWEZIGHEID VAN VIRUSDEELTJES !

 

GEVACCINEERDEN

KUNNEN NOG STEEDS BESMETTINGEN OPLOPEN

EN ZODOENDE ANDEREN BESMETTEN !!

 

TOT SLOT

KUNNEN MENSEN DIE EERDER BESMET ZIJN GEWEEST

OPNIEUW BESMET KUNNEN RAKEN !!!

 

WANNEER GEBRUIKT U UW VERSTAND ?

DRINGT HET TOT U DOOR

DAT U WORDT BESODEMIETERD ??

 

WANNEER

DOEN WE WEER NORMAAL ???

 

OPMERKING:

"WANNEER TERUG NAAR NORMAAL"

DAT HEEFT U ALS BURGER IN DE HAND

 

NIET DE ( R ) OVERHEID !

 

NIET DIE ZOGENAAMDE

GEZONDHEIDSDWAAKHONDEN

DIE MET DE FARMACEUTEN IN BED ZIJN GEKROPEN !!

 

EN AL ZEKER NIET DIE FARMACEUTEN ZELF

MET HUN VALSE CLAIMS

HET OPZETTELIJK WEGLATEN VAN KRITIEKE INFORMATIE

ALS BELANGHEBBENDEN BIJ  / VERDIENERS AAN

DE VERKOOP VAN VACCINS

NOTABENE

 AAN GEZONDE MENSEN !!!


28-08-2021

RIVM:

ALS VACCINATIEGRAAD ONDER JONGEREN

NIET STIJGT

KAN DAT BEPALEND ZIJN VOOR

"REST EPIDEMIE"

https://nos.nl/artikel/2395429-rivm-als-vaccinatiegraad-jongeren-niet-stijgt-kan-dat-bepalend-zijn-voor-rest-epidemie

 

IN FEITE KOMT HET EROP NEER

DAT HET BETER IS OM OP NATUURLIJKE WIJZE

BESMET TE RAKEN DAN MIDDELS VACCINATIE

RAAR MAAR WAAR

DIT SIMPELE FEIT

KOMT TOCH ECHT UIT EEN

PRO VACCINATIE ARTIKEL VAN HET RIVM

( U kunt het beste meteen door scrollen naar onder. )

 

CITAAT: "

Een Israëlische studie wijst uit dat mensen NA EEN NATUURLIJKE INFECTIE MEER ANTISTOFFEN HEBBEN dan na vaccinatie.

LAAT BOVENSTAANDE ZIN

GOE TOT U DOORDRINGEN

Van Dissel: "Het gaat NIET zo zeer om MÉÉR antistoffen als wel om een BREDERE VARIËTEIT aan antistoffen.

En dat is LOGISCH.

LAAT OOK DEZE ZIN

GOED TOT U DOORDRINGEN

De VACCINS richten zich op een HEEL SPECIFIEK VIRUSEIWIT dat een essentiële rol speelt in het ziekmakend vermogen van het virus.

Na een natuurlijke infectie reageert het lichaam tegen allerlei eiwitten van het virus."

 

OPMERKINGEN:

IN DE 1e PLAATS BEVESTIGD HET ARTIKEL

DAT HET IMMUUNSYSTEEM MEER ANTISTOFFEN AANMAAKT

DAN EEN VACCIN !

WAAROM ZOU JE JE DAN NOG LATEN VACCINEREN ?

 

IN DE 2e PLAATS

WORDT GECLAIMD DAT NIET HET AANTAL IMMUUNSTOFFEN

MAAR EEN VERSCHEIDENHEID AAN IMMUUNSTOFFEN

HET VIRUS BETER ZOU BESTRIJDEN

 

EEN VACCIN ZOU ZICH VOLGENS HET ARTIKEL

OP EEN SPECIFIEK VIRUSDEELTJE RICHTEN

 

WAARVAN DE WETENSCHAPPERS "DENKEN"

DAT HET IETS MET HET ZIEKMAKEND VERMOGEN VAN HET VIRUS

TE MAKEN ZOU KUNNEN HEBBEN

 

ECHTER WANNEER VACCINS ZOUDEN WERKEN...

ZOUDEN GEVACCINEERDE MENSEN

DUS NIET MEER BESMET MOGEN RAKEN

LAAT STAAN ANDERE MENSEN KUNNEN BESMETTEN

 

HET FEIT DAT NA VACCINATIE

NOG STEEDS MENSEN BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

BEWIJST DAT DIT SOORT "PSEUDO WETENSCHAPPERS"

OP EEN DOOD SPOOR ZITTEN !

 

HET ARTIKEL LAAT OOK ZIEN DAT

DIT SOORT "WETENSCHAPPERS:" OOK GEEN FLAUW BENUL HEEFT

HOE HET IMMUUNSSYTEEM VAN MENS EN DIER

WERKELIJK IN ELKAAR STEEKT

 

CITAAT:

"Na een natuurlijke infectie reageert het lichaam tegen allerlei eiwitten van het virus.

Alleen WETEN WE NIET of al die EIWITTEN wel een belangrijke ROL SPELEN."

 

LAAT STAAN

WAT DE FUNCTIES ZIJN VAN AL DIE EIWITTEN

WAAR HET LICHAAM STANDAARD AL OVER BESCHIKT

EN

JAWEL

HET LICHAAM IS ZELFS GOED IN STAAT OM ZELF

DE VOLGENS VAN DISSEL ZO LEVENSBELANGRIJKE VARIATIE

IN EIWITTEN TE PRODUCEREN

 

CITAAT"

Eiwitten zijn opgebouwd uit ketens van aminozuren die aan elkaar gekoppeld zijn via peptidebindingen.

Er zijn ongeveer 20 verschillende aminozuren.

Een aminozuur bevat een aminegroep (NH2) en een carboxylgroep (COOH). Daarnaast beschikt elk aminozuur over een specifieke zijtak die mee de karakteristieke eigenschappen bepaalt.

De samenstelling, volgorde en structuur van de aminozuurketens verschilt per eiwit. Daardoor is elk eiwit uniek.

Om de verschillende eiwitten die het lichaam nodig heeft te kunnen aanmaken is elk aminozuur in de juiste verhouding en hoeveelheid nodig." ETC.

https://www.nice-info.be/voedingsstoffen/eiwitten/wat-zijn-eiwitten

 

GEZONDE EN GEVARIEERDE VOEDING

IS DUS HEEL BELANGRIJK VOOR EEN GEZOND LICHAAM

VERDER VOLDOENDE BEWEGING

 

TEGEN DE AFTAKELINGSPROCESSEN VAN HET OUDER WORDEN

BESTAAT GEEN REMEDIE

 

DE CLAIM DAT HET AANTAL ANTILICHAMEN NIETS UITMAAKT

GETUIGT VAN PURE DOMHEID / ONWETENDHEID

 

( Het maakt wel degelijk uit HOEVEEL...

AANVAL versus VERDEDIGING

Bij een 1 tegen 1 gevecht heeft elke zijde 50% kans om te winnen

Bij een gevecht van 10 tegen 1 slaat de balans al snel naar één zijde over. )

 

DE 2E CLAIM IS AL EVEN BIZAR

MEN STELT DAT VACCINS

DIE ZICH OP EEN SPECIFIEK VIRUSDEELTJE ZOUDEN RICHTEN

EEN GROTERE VARIËTEIT AAN ANTISTOFFEN

ZOU AANMAKEN DAN HET LICHAAM

 

WANNEER EEN LICHAAM WORDT AANGEVALLEN DOOR EEN VIRUS

MAAKT HET ANTI STOFFEN AAN

HOE

DAT WORDT MOOI OMSCHREVEN

IN HET ARTIKEL OVER VOEDINGSSTOFFEN AMINOZUREN EN

EIWITTEN OP DE LINK HIERBOVEN

 

HET LICHAAM BESCHIKT ZELF OVER

EEN GEVARIEERD AANBOD VAN EIWITTEN EN KAN BOVENDIEN

INDIEN NODIG ZELF MEER VARIANTEN AANMAKEN

TER BESCHERMING TEGEN / DAN WEL BESTRIJDING VAN

DIE CLAIM IS DUS EVENEENS FLAUWEKUL !

...


25-08-2021

VACCINATIE ZWENDELARIJ DOORGEPRIKT

 

1. MISPLAATSTE ANGST

ANGST IS EEN SLECHTE RAADGEVER

MAAR DAT WIST U NATUURLIJK AL LANG

 

IN PLAATS VAN ANGST TE HEBBEN VOOR CORONA

ZOU JE EIGENLIJK  ANGST MOETEN HEBBEN VOOR DE

"MEDISCHE WETENSCHAP"

 

OVER HET WAAROM...

DAAR KOM JE ZOMETEEN WEL ACHTER !

 

 2. AANTAL POSITIEVE TESTS NEEMT TOE

DANKZIJ BESMETTINGEN OPGELOPEN IN HET BUITENLAND !

 

OPMERKING:  DIEGENEN DIE HET NIEUWS HEBBEN GEVOLGD...

ZOUDEN INMIDDELS TOCH AL WEL MOETEN WETEN DAT:

 

VACCINATIE

GEEN GARANTIE BIEDT

TEGEN BESMETTINGSGEVAAR

OFTEWEL

DAT GEVACCINEERDEN TOCH BESMET KUNNEN WORDEN !

 

HOEWEL VACCINATIE ALS WONDERMIDDEL WORDT AANGEPREZEN

BETREFT HET PURE KWAKZALVERIJ DIE BERUST OP

SPECULATIES EN AANNAMES

 

RAAR MAAR WAAR...

KWAKZALVERS WERDEN VROEGER HET HANDWERK GELEGD

TEGENWOORDIG WORDEN ZIJ ALS HELDEN GEPREZEN

 

3. TEKORTEN PERSONEEL IC'S LOPEN OP

OVER DIE TEKORTEN  WIL IK ECHTER NIET TE DIEP OP INGAAN

HET PERSONEEL KAN ZIJN ONTSLAGEN

OMDAT HET ZICH NIET WIL LATEN VACCINEREN...

 

DAN WEL ONTSLAGEN

OM VAN DUUR PERSONEEL AF TE KOMEN

OM GOEDKOPER PERSONEEL AAN TE KUNNEN NEMEN...

 

DAN WEL

KUNNEN ZELF ZIJN OPGESTAPT VANWEGE DE

 STRESS

 

WAAR IK HET WEL MET U OVER WIL HEBBEN

IS DAT WE HIER OOK KUNNEN LEZEN

DAT IN ISRAEL...

U WEET WEL...

ÉÉN VAN LANDEN DIE VOOROP ZOUDEN LOPEN

WAT BETREFT HET VACCINEREN...

 

HET AANTAL ZIEKENHUISOPNAMES ALWEER

TOENEEMT

IN PLAATS VAN AF TE NEMEN...

ZOALS JE ZOU MOGEN VERWACHTEN...

NAARMATE STEEDS MEER MENSEN GEVACCINEERD WORDEN !

 

BOVENDIEN

LEZEN WE HIER OOK DAT VACCINS... 

HOOGUIT ENKELE MAANDEN ZOUDEN WERKEN...

ALS ZE ÜBERHAUPT AL HEBBEN GEWERKT !

 

VACCINATIE VERSLAVING

MOETEN GEVACCINEERDEN DE REST VAN HUN LEVEN

ELKE 4 TOT 6 MAANDEN

 OPNIEUW WORDEN GEPRIKT ?

 

WAT ZEI HUGO DE JONGE EEN TIJDJE TERUG

OVER MEERDERE PRIKKEN ?

 

BIJWERKINGEN

DIE ELKAAR VERSTERKEN !

GAAN WE ONS EINDELIJK REALISEREN

DAT WE AL DIE TIJD ZIJN

BESODEMIETERD...

 

EN DAT HET

ZO ONDERHAND TIJD WORDT OM WEER

NORMAAL TE DOEN ?

 

DAARBIJ

DE NATUUR HAAR WERK LATEN DOEN

BIJ HET VERKRIJGEN VAN NATUURLIJKE GROEPSIMMUNITEIT ?

 

GLOBAAL VACCINATIE EXPERIMENT

UITERAARD...

VOOR ZOVER DE STOFFEN DIE IN DE VACCINS ZITTEN VERWERKT

DAT NIET TEGENWERKEN...

 

DIE ZIJN IMMERS OP GEHEEL

ONNATUURLIJKE WIJZE

UIT ÉÉN OF ANDER LABORATORIUM ONTWORPEN !

 

HIERMEE IS EIGENLIJK OOK DE VOLGENDE VRAAG

BEANTWOORD...

 

EXTRA PRIK MOGELIJK AANSTAANDE

MAAR IS ER GENOEG BEWIJS

DAT HET NODIG IS ?

CITAAT: "Steeds meer onderzoek suggereert dat VACCINS MINDER EFFECTIEF zijn tegen de deltavariant, MINDER EFFECTIEF WORDEN na verloop van tijd en MINDER GOED ZORGEN dat gevaccineerden niet besmet raken."

https://nos.nl/artikel/2395011-extra-prik-mogelijk-aanstaande-maar-is-er-genoeg-bewijs-dat-het-nodig-is

 

OPMERKING: OOK IN BOVENSTAAND ARTIKEL BARST HET VAN

ONWETENSCHAPPELIJKE SPECULATIES EN AANNAMES !

MET TERMEN ALS...

"LIJKEN AAN TE TONEN" - "HET LIJKT EROP DAT"

"KAN OOK KOMEN DOOR" - "HET KAN ZIJN DAT"

 

DE ENIGE ECHTE FEITEN OP EEN RIJTJE:

1. "Duidelijk is ook dat HET EFFECT VAN de vaccins tegen überhaupt besmet raken MINDER STERK is dan in eerste instantie GEHOOPT" ?!?

 

2. "Maar als GEVACCINEERDEN in hogere mate besmet raken, betekent dat ook dat HET VIRUS DOORGEGEVEN KAN BLIJVEN WORDEN, zelfs al veel mensen gevaccineerd zijn." ?!?

 

HET WORDT NU TOCH ECHT ZO ONDERHAND TIJD

DAT U DE JUISTE CONCLUSIES GAAT TREKKEN !

 

U HEEFT IMMERS HERSENEN GEKREGEN

GEBRUIK DIE DAN OOK !

 

LAAT JE GEEN ANGST AANSMEREN

DOOR DAT

SATANSGEBROED !

 


21-08-2021

"UNMUTE US"

CORONA DEMONSTRATIES IN NEDERLAND

RAAR MAAR WAAR

DE MEDIA SPREEKT ELKAAR TEGEN WAT DE OPKOMST BETREFT

NOS spreekt eerst van 100.000 demonstranten

Organisatie protest: 100.000 mensen op de been

 

Past haar artikel 3 uur laten aan...

En spreekt dan over slechts enkele 1.000-en demonstranten ?!?

Vele duizenden bij protest evenementenbranche in zes steden

De organisatoren spreken van 20.000 demonstraten in Rotterdam.

CITAAT 1: "Volgens de organisatie deden tienduizenden mensen aan de demonstraties mee. In Amsterdam waren rond 15.00 uur 20.000 mensen op de been, zegt de organisatie."

 

De politie houdt het op 4.000 demonstranten.

CITAAT 2: "De politie Rotterdam zegt dat daar niet meer dan 4000 mensen op de been waren."

https://nos.nl/artikel/2394620-vele-duizenden-bij-protest-evenementenbranche-in-zes-steden

 

HET IS OP Z'N ZACHTST GEZEGD

MISLEIDEND DAN WEL VERWARREND !

 

NRC

SPREEKT VAN RUIM 70.000 DEMONSTRANTEN

CITAAT: "Volgens ‘Unmute Us’ kwamen zeker 70.000 demonstranten bijeen"

21-08-2021 19:28h https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/21/coronablog-21-en-22-augustus-a4055561#upd20210821192812

 

EERDER SPRAK OOK NRC NOG VAN 100.000 DEMONSTRANTEN

ALLEEN AL IN DE HOOFDSTAD

AMSTERDAM

WEL TE VERSTAAN

CITAAT: "Volgens de organisatie zijn in de hoofdstad zo’n 100.000 mensen op de been voor de demonstratie."

21-08-2021 16:13h https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/21/coronablog-21-en-22-augustus-a4055561#upd20210821161301

 

MSN

SPREEKT VAN 100.000 DEMONSTRATNTEN IN TOTAAL

ID&T: ontzettend blij met 100.000 demonstranten voor evenementen

https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/id-t-ontzettend-blij-met-100-000-demonstranten-voor-evenementen/ar-AANzOs0?li=BB13p7IR

 

HOEVEEL DEMONSTRANTEN WAREN HET ER NOU WERKELIJK ?

ÉÉN DING IS IN IEDER GEVAL WEL ZEKER

 

EN DAT IS

DAT AL DIE "VERSCHILLENDE" MEDIA BEDRIJVEN

 

HUN INFORMATIE UIT DEZELFDE BRON

( WAARSCHIJNLIJK ZELFS GECENSUREERD )

AANGELEVERD KRIJGEN

 

GEZIEN DE VERANDERINGEN

BIJ AL DIE VERSCHILLENDE MEDIA BEDRIJVEN

ZOWAT GELIJKTIJDIG WERDEN DOORGEVOERD

EN ZOWAT ALLE BETROKKEN MEDIA BEDRIJVEN

EERDER GESCHREVEN ARTIKELEN

EN ZOWAT GELIJKTIJDIG WEER HEBBEN AANGEPAST

 

IK HEB GEEN VERTROUWEN IN DE MEDIA

EN AL HELEMAAL NIET

IN DIE DUIVELSE POLITIEK

 


19-08-2021

UITBRAAK IN ISRAEL TOONT AAN:

VACCINATIE

GARANDEERT GEEN CORONAVRIJ BESTAAN

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/uitbraak-in-israel-toont-aan-vaccinatie-garandeert-geen-coronavrij-bestaan~b29853369/

ISRAEL NADERT BESMETTINGSPIEK UIT WINTER

 

OPMERKING:

ONDANKS DE HOGE VACCINATIEGRAAD WEL TE VERSTAAN

 

CITAAT 1: "De voormalige wereldwijde KOPLOPER VACCINATIES ziet de besmettingscijfers richting de vorige piek klimmen, en ook INGEËNTE ISRAËLIERS  belanden in het ziekenhuis."

 

CITAAT 2: "Toch zijn er duidelijke signalen dat prikken bescherming biedt."

OPMERKING:

"WAT VOOR SIGNALEN DAN WEL ?!?"

 

CITAAT 3: "RUIM DE HELFT van alle coronapatiënten in het ziekenhuis is al twee keer gevaccineerd."

 

OPMERKING 1:

FRAPPANT GENOEG SPREEKT DE VOLKSKRANT ZICHZELF TEGEN

DOOR HAAR VOLGENDE CLAIM:

 

"De KANS op ziekenhuisopname is voor een GEVACCINEERDE 60-plusser dus zo’n 9 KEER KLEINER"

 

VERKLAAR MAAR EENS

 HOE HET ZIT MET DE VOORGAANDE CLAIM DAT

RUIM DE HELFT ( Zie CITAAT 3 )

VAN DE CORONA PATIËNTEN IN HET ZIEKENHUIS

VOLLEDIG GEVACCINEERD IS !

 

RUIM DE HELFT...

IS DAT NIET

MEER DAN DE HELFT ?

 

OPMERKING 2:

FRAPPANT IS DAN OOK DAT DE NOS EERDER NOG CLAIMDE

DAT DE MEESTE MENSEN DIE IN HET ZIEKENHUIS BELANDEN 

NIET GEVACCINEERD WAREN

27-06-2021 https://nos.nl/artikel/2391137-veruit-de-meeste-covidpatienten-in-ziekenhuis-zijn-niet-gevaccineerd

 

HET ARTIKEL OVER ISRAEL

LAAT NAMELIJK DUIDELIJK ZIEN

DAT DE CONCLUSIE DIE DE NOS HEEFT GETROKKEN

NERGENS OP GEBASEERD IS

 

ONGEGROND / ONGEFUNDEERD / FLAUWEKUL

 

DAT HET VOOR HET AANTAL ZIEKENHUIS OPNAMES

GEEN ENKEL VERSCHIL UITMAAKT

OF IEMAND WEL OF NIET GEVACCINEERD IS !

 

DE ENIG JUISTE CONCLUSIE DIE JE ZOU KUNNEN TREKKEN

IS DAT HET IMMUUNSYSTEEM VAN DE MENS

BETER WERKT DAN ZO'N VACCIN !!

 

ZELFS DE CLAIM

DAT DE ZIEKTE MILDER ZOU VERLOPEN

WANNEER JE BENT GEVACCINEERD VALT NIET TE BEWIJZEN

 

AANNAMES / SPECULATIES

IK ZOU ZEGGEN:

"KOM MAAR OP MET DIE BEWIJZEN !"

 

BOVENDIEN

HEB JE WANNEER JE NIET BENT GEVACCINEERD

IN IEDER GEVAL GEEN LAST VAN EVENTUELE BIJWERKINGEN !!!

ZOWEL NU NIET

ALSOOK LATER NIET

 

OMROEP FLEVOLAND

SCHIJNT ZICH EVENEENS TE VERLAGEN TOT BANGMAKERIJ

CITAAT: "VOLGENS Renee Douma, internist-infectioloog in het Flevoziekenhuis, zijn het VOORAL NIET GEVACCINEERDE MENSEN die worden opgenomen."

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/249265/flevoziekenhuis-opent-weer-corona-afdeling-liggen-vooral-niet-gevaccineerden

 

ISRAËL

IN HET BOVENSTE PLAATJE

ZOU MEN AAN DE LINKER GOLF KUNNEN AFLEIDEN

DAT VACCINS HET CORONA VIRUS ZOUDEN HEBBEN GESTOPT

 

DE RECHTER GOLF

GEEFT ECHTER DUIDELIJK AAN

DAT DAT NIET ZO IS

 

IN TEGENDEEL

HET AANTAL BESMETTINGEN LOOPT NET ZO HARD

ZO NIET

HARDER OP DAN VOOR DE VACCINATIES !

( Onder het totale plaatje )

 

IK BEN BENIEUWD

MET WELK SPROOKJE DE FARMACEUTEN EN DE ( R ) OVERHEID

DE VOLGENDE KEER AANKOMEN !

 


19-08-2021

DALING

BESMETTINGEN

LIJKT VOORBIJ

WAT WIL JE

AUGUSTUS SEPTEMBER

HET BEGIN VAN DE

JAARLIJKS TERUGKERENDE

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

AL ONTKENNEN ZE

HET TOT AAN SINT JUTTEMIS

 

( Die zogenaamde "medische wetenschappers"

( R ) overheid, Gezondheidswaakhonden

en Farmaceuten als belanghebbenden )

 

HET CORONA VIRUS EN HET INFLUENZA VIRUS

ZIJN NAGENOEG GELIJK

EN

MENSEN STERVEN IN BEIDE GEVALLEN

IN HOOFDZAAK AAN:

LONGONTSTEKINGEN

VEROORZAAKT DOOR EEN

OVERREACTIE VAN HET IMMUUNSYSTEEM OP HET VIRUS

ONDERLIGGENDE ZIEKTES

OUDERDOM

 

EENIEDER DIE ZIJN GEZOND VERSTAND GEBRUIKT

EN ZICH TEGEN BOVENSTAANDE ORGANISATIES KEERT

WORDT GERIDICULISEERD EN MONDDOOD GEMAAKT

GEDISCRIMINEERD EN BUITENGESLOTEN

 

BOEKEN VAN SCHRIJVERS

DIE ER EEN ANDERE MENING OP NA HOUDEN

WORDEN VERBANNEN

 

WEBSITES VAN MENSEN

DIE ER EEN ANDERE MENING OP NA HOUDEN

WORDEN GEBLOKKEERD

 

IS DAT NIET HOE DESTIJDS FASCISTEN TE WERK GINGEN ?

IEDEREEN MET DE NEUS DEZELFDE KANT OP ?

TEGENSPRAAK WORDT NIET GEDULD ?

 

DURF KRITISCH TE WEZEN !

OOK TEN AANZIEN VAN DE ARTIKELEN OP DEZE WEBSITE

AL VALT DAAR WEINIG TEGEN IN TE BRENGEN

 


19-08-2021

"VACCINMUUR"

STORT AL

NA 3 MAANDEN IN

CONCLUSIE UIT HET ARTIKEL:

GEVACCINEERDEN

ZIJN NET ZO BESMETTELIJK

ALS

NIET GEVACCINEERDEN !

 

MAAR DAT PROBEER IK U AL

ZO LANG AAN HET VERSTAND

TE BRENGEN

 

W A A R O M

V A C C I N E R E N  ?!?

 

WAT ZEGT DAT OVER

CORONA VACCINATIE BEWIJZEN ?

 

DIE CREËREN ALLEEN MAAR

SCHIJN VEILIGHEID !

 

ZE ZIJN BOVENDIEN

 DISCRIMINEREND 

EN

SLUITEN EEN HELE BEVOLKINGSGROEP UIT VAN DE

"DE SAMENLEVING" !!

 

IK ZIE HET DAN OOK ALS

PROVOCATIE / UITLOKKING

ZO'N SITUATIE KAN TE ZIJNER TIJD IN GEWELD ESCALEREN !!!

 

HET HUIDIGE POLITIEKE SYSTEEM

ZORGT ALLEEN MAAR VOOR PROBLEMEN

IN PLAATS VAN DIE WEG TE NEMEN !!!!

 

TIJD VOOR EEN NIEUW POLITIEK ECONOMISCH MODEL

DAT MENS EN NATUUR VOOROP STELT I.P.V. GELD !

EN WAAR IEDEREEN OOK ECHT GELIJK IS !!

 

EN NIET ALLEEN IN ZO'N ACHTERLIJK OPGESTELD WETBOEK

DAT BOVENDIEN VOOR ELKE GESCHREVEN WET

TALLOZE UITZONDERINGEN BEVAT ?!?

 


18-8-2021

HET CORONA BELEID

HEEFT EEN EEN NIEUW DIEPTEPUNT BEREIKT

 

EEN REGELRECHTE AANVAL OP

ARTIKEL 7 VRIJHEID VAN MENINGSUITING

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/via0istdaus2/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting

EN

ARTIKEL 11 ONAANTASTBAARHEID LICHAAM

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2

 

SINDS WANNEER MAKEN BANKEN DE DIENST UIT

EN MOGEN BANKEN VOOR RECHTER SPELEN

DOOR TE BEPALEN WAT NEPNIEUWS IS ?

 

SINDS WANNEER HEBBEN BANKEN HET RECHT OM

BANKREKENINGEN VAN

"ANTI-VAXXERS"

ZOMAAR TE  BLOKKEREN

OMDAT DIE ER EEN ANDERE MENING OP NA HOUDEN ?

HET MOET NIET GEKKER WORDEN !

 

MENSEN DIE HUN GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN

EN ZICH NIET LATEN MISLEIDEN DOOR DE

PROPAGANDA

VAN DE ELITE KLASSE

MET HAAR GLOBALE MEDIA

EN VRIENDJES BIJ DE ( R ) OVERHEID

 

MENSEN ZICH NIET WENSEN TE LATEN VACCINEREN

WORDEN GEWOON ALS CRIMINELEN BEHANDELD !!

 

EEN NIEUW HOOGTEPUNT

VOOR HET

FASCISME !!!

 

KENT U HET GEZEGDE...

WIE NIET MET ONS IS

IS TEGEN ONS ?

 

WAT IK DAARMEE BEDOEL ?

DAAR KOMT U VANZELF EEN KEER ACHTER

WANNEER U NIET DOET

WAT DIE FASCISTEN WILLEN

AL IS HET DAN WAARSCHIJNLIJK AL TE LAAT

 

COMPLOTDENKER BANKIERT MAAR ELDERS

ALDUS DE BANKEN

MET NAME

ING BANK EN RABO BANK

 

‘SLACHTOFFER VAN CENSUUR’

ALDUS DE GETROFFEN PLATFORMEN

 

PURE DISCRIMINATIE ANDERSDENKENDEN

https://www.nu.nl/economie/6151899/banken-en-betaaldiensten-blokkeren-rekeningen-van-antivaxers.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/17/de-complotdenker-bankiert-maar-elders-zegt-de-bank-a4055125

ZO BESTEMPELDE ANTI-TERRORISME COÖRDINATOR

NCTV

MEDIABEDRIJF DE BLAUWE TIJGER

ALS DOORGEEFLUIK

VAN ANTI OVERHEID PROPAGANDA

NEPNIEUWS EN COMPLOT THEORIEËN

 

FEIT:

MEDISCHE WETENSCHAPPERS ZIJN HET ONDERLING AL ONEENS

OVER DE CORONA MAATREGELEN EN DE GEVOLGEN

 

FRAPPANT

DAT MEN ER TOCH VOOR KIEST EEN BEPAALDE KOERS TE VAREN

EN DAT MEN IEDEREEN DIE EEN ANDERE KOERS WIL VOLGEN

GEWOON OVERBOORD KIEPERT

CENSUREERD EN MONDDOOD MAAKT

 

OVER HET SCHEVE MORAAL VAN DE BANKEN

ZULLEN WE HET MAAR NIET HEBBEN...

 

JARENLANG HEBBEN DIE BANKEN GELD WIT GEWASSEN

VAN ZWARE CRIMINELE ORGANISATIES

TOTDAT ZE ER UITEINDEIJK BOETES VOOR KREGEN...

EN NOU BLOKKEREN ZE ZOMAAR DE REKENIGEN

VAN MENSEN MET EEN ANDERE MENING ?

 

HET WORDT HOOG TIJD...

OM AL DIE ZOGENAAMDE ANTI TERRORISME AFDELINGEN...

EENS FLINK ONDER HANDEN TE NEMEN !

DIE GAAN HUN BOEKJE NAMELIJK VER TE BUITEN !!

ALS HET AAN MIJ LAG WERDEN ZE OPGEDOEKT !!!

ALS ONDERDEEL VAN EEN OPEN SAMENLEVING

ZONDER  AL DIE GEHEIMZINNIGHEID

 

ANDERS DAN DIE DE ELITE KLASSE VOOR OGEN HEEFT

WAARBIJ ZIJ ALLES OVER U TE WETEN KOMEN

TERWIJL ZIJZELF IN EEN MANTEL VAN MYSTERIE GEHULD BLIJVEN

 


16-08-2021

CORONA FABELS DOORGELICHT

BEWIJZEN TE OVER

IN DIT GEVAL NEMEN WE DE CORONA FABEL ONDERHANDEN

DAT WANNEER JE GEVACCINEERD BENT

JE NIET MEER BANG HOEFT TE ZIJN

DAT JE JE OPA OF OMA ZOU KUNNEN BESMETTEN

 

 

GEVACCINEERD ZIJN

BETEKEND NAMELIJK NIET

DAT JE NIET MEER BESMET KUNT WORDEN

 

JE KUNT ALS GEVACCINEERDE

WEL DEGELIJK

NIEUWE VIRUSUITBRAKEN VEROORZAKEN

 

IN FEITE KON JE OP JE KLOMPEN AL AANVOELEN

DAT DE VACCINS ZOUDEN FALEN.

 

DAT JE EIGENLIJK ALLEEN

OP JE EIGEN IMMUUNSYSTEEM KUNT VERTROUWEN

ZEKER WANNEER JE GROEPSIMMUNITEIT

PROBEERT TE BEWERKSTELLIGEN

 

IETS WAT DE ( R ) OVERHEID MET HAAR CORONA BELEID

AL DIE TIJD HEEFT VERHINDERD !!!

DENK DAAR MAAR EENS GOED OVER NA !

 


16-088-2021

DE JONGE: MAG VRIJHEID

DOOR ONGEVACCINEERDEN WORDEN

BEPERKT ?

https://www.nu.nl/288655/video/de-jonge-mag-vrijheid-door-ongevaccineerden-worden-beperkt.html

 

"Als er iets is wat we het afgelopen 1 1/2 jaar hebben gezien...

Dan is het dat we alert moeten blijven.

En dat we moeten blijven werken aan onze bescherming.

De belangrijkste bescherming is en blijft natuurlijk vaccinatie."

 

CORRECTIE: HET EIGEN IMMUUNSYSTEEM !

EIS DAT GEZOND VOEDSEL BETAALBAAR WORDT

DOE VERDER IETS AAN JE CONDITIE

 

"We zijn in Nederland gezegend met dat er al zoveel zich hebben kunnen laten prikken...

Maar een deel van de mensen heeft die keuze NOG NIET gemaakt.

In veel landen is hetzelfde aan de hand...

En wordt gediscussieerd over een VACCINATIEPLICHT.

Daar kiezen wij nadrukkelijk NIET voor."

 

CORRECTIE: ER VALT NIETS TE KIEZEN !

DE BEVOLKING WORDT ÉÉN KANT UIT GEDIRIGEERD

VACCINATIE ZOU DE ENIGE OPLOSSING ZIJN

 

DAT KLINKT SOWIESO AL ALS FASCISTISCHE PROPAGANDA

ALLEEN DE METHODE DIE FASCISTEN

VANDAAG DE DAG GEBRUIKEN IS VERANDERD...

 

VAN BOMMEN EN GEWELD

NAAR

LEUGENS EN MISLEIDING

 

NIEMAND KAN ONTKENNEN

DAT DEZE NIEUWE METHODE VEEL BETER WERKT !

 

"Vaccineren is de verstandige "keuze"...

Maar het blijft wel ieders "EIGEN KEUZE".

Maar een VRIJE KEUZE betekend nog niet een VRIJBLIJVEND KEUZE...

"VRIJHEID" komt nooit zonder verantwoordelijkheid.

 

Voor jezelf...

De mensen om je heen..."

 

OPMERKING: HOEZO JEZELF LATEN VACCINEREN

VOOR DE MENSEN OM JE HEEN ?

ALS JE NA VACCINATIE NOG STEEDS BESMET KUNT WORDEN

EN ANDEREN KUNT BLIJVEN BESMETTEN ?

WE ZIEN HET IMMERS VOORAL IN VERPLEEGHUIZEN GEBEUREN

ALWAAR IEDEREEN ZOWAT VOLLEDIG GEVACCINEERD IS !

 

"We koersen af op het moment dat IEDEREEN gevaccineerd kan zijn.

Maar nog NIET iedereen dat is...

En dat brengt nieuwe discussie met zich mee.

Want...

HOE om te gaan met de VRIJHEDEN in een "samenleving"...

Waarin een groot deel is gevaccineerd...

En een klein deel nog niet.

 

Als de VRIJHEID van de één om zich NIET TE VACCINEREN...

De "VRIJHEID BEPERKEN" van de groep die dat al WEL heeft gedaan."

 

OPMERKING: ( r ) OVERHEIDSPROPAGANDA

ER WERD GESTELD DAT IEDEREEN ZELF MAG UITMAKEN

OF HIJ / ZIJ GEVACCINEERD WIL WORDEN

 

ZO STAAT HET OOK IN DE GRONDWET

ART 11 - ONAANTASTBAARHEID VAN HET LICHAAM

BAAS OVER EIGEN LICHAAM

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2

AL STELT DE GRONDWET NATUURLIJK NIET VEEL VOOR

WANNEER MEN DE REGELS NAAR BELIEVEN KAN VERANDEREN

 

IN DIT GEVAL GEBRUIKEN ZE VACCINATIE ALS EXCUUS

OM DE RECHTEN VAN NIET GEVACCINEERDEN IN TE DAMMEN

 

DE VOLGENDE KEER VINDEN ZE WEER EEN NIEUW EXCUUS

EN BENT U AAN DE BEURT !

 

"En...

Mag je verwachten dat de mensen zelf gaan bijdragen...

Aan de kosten van toegangstesten...

Als iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren.

Het kabinet vindt overigens van wel."

 

OPMERKING:

EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN

DAT IEDEREEN

ZOWEL GEVACCINEERD ALS ONGEVACCINEERD

VIA DE BELASTING SOWIESO AL BETAALT

AAN DIE GIGANTISCHE MILJARDEN VERKWISTING...

 

BEN IK HET ER WEL MEE EENS...

DAT DIEGENEN DIE ZICH TEGEN BETER WETEN IN

WILLEN BLIJVEN LATEN TESTEN EN VACCINEREN...

DAT DAN OOK ZELF MAAR MOETEN BEKOSTIGEN

 

"Het gesprek over al die dilemma's...

Wordt in de krant gevoerd...

Maar we hebben het er ook over met de mensen om ons heen.

Aan de keukentafel...

Aan het koffieapparaat op het werk...

En op school in de klas."

 

OPMERKING:

DE GLOBALE MEDIA...

HEEFT VEEL SUCCES GEHAD

MET DE VERSPREIDING VAN ANGST VOOR EEN VIRUS

DAT VERGELIJKBAAR IS MET EEN ZWARE GRIEP !

 

HET GROS VAN DE MEDISCHE WERELD

HEEFT ER ZELFS HAAR "EED VAN HYPOCRATES" OPZIJ GELEGD

OM DIE CORONA LEUGENS IN STAND TE HOUDEN !!

 

"ONS KENT ONS"

HERKENT U DAT SPREEKWOORD ?

 

HET ZEGT DAT IEDEREEN DIE IN HETZELFDE SCHUITJE ZIT

ELKAAR DE HAND BOVEN WATER HOUDT

ZEKER ALS ZE ER OOK NOG EENS FLINK AAN KUNNEN VERDIENEN

 

"En het is heel goed om dat gesprek te voeren...

Respectvol...

Om elkaar te informeren...

Om zorgen weg te nemen...

En om elkaar te doordringen van de "NOODZAAK" van vaccinatie.

Die vaccinatie gaat...

Die kan nog verder omhoog.

En dat zouden we eigenlijk ook moeten willen...

En daarvoor zetten we... Alles...

Alles op alles."

ALDUS HUGO DE JONGE

 

OPMERKING:

EEN TOESPRAAK VOL LEUGENS

EN DIE BOVENDIEN DRUIPT VAN EMOTIONELE CHANTAGE !

 

EEN TOESPRAAK DIE BOVENDIEN

DE BLUNDERS VAN DE ( R ) OVERHEID CAMOUFLEERT !!

 

EEN TOESPRAAK DIE DE PERFECTE GELEGENDHEID CREËERT OM

MILJARDEN AAN BELASTINGGELD

SPOORLOOS TE LATEN VERDWIJNEN !!!

---

OPMERKING:

PETJE AF

VOOR DIEGENE ( N ) DIE DIT SCRIPT HEEFT/ HEBBEN GESCHREVEN

HIJ / ZIJ HEEFT / HEBBEN DEZE KEER GOED WERK AFGELEVERD

 

HET NEUSJE VAN DE ZALM ALS HET GAAT OM

PROPAGANDA

DIE INSPEELT OP DE

EMOTIONELE GEVOELENS

DIE BINNEN DE "SAMENLEVING" ZOUDEN KUNNEN SPELEN

 

( Een flinke verbetering sinds het "EMOTIONELE" script

Dat FRANS TIMMERMANS aan de NAVO mocht voordragen...

En waarin hij "Russische separatisten" BEWUST vals van diefstal

beschuldigde, ten tijde van het MH-17 gebeuren.

 

( De aanleiding bleek een foto afkomstig uit een Youtube video-clip...

Die in de 1e plaats op een dubieuze website werd aangetroffen.

En gebruikt om Rusland mee in een kwaad daglicht te stellen.

 

Wellicht herinnert u zich ook nog...

Dat leugenaar Frans Timmermans voor zijn schijnvertoning

Een mooie baan aangeboden kreeg binnen de EU...

WAT zegt dat eigenlijk over de EU ? )

 

NEDERLAND DOET ER WIJS AAN

HET "VERENIGD KONINKRIJK" TE VOLGEN

DOOR UIT DE EUROPESE UNIE TE STAPPEN !

 

AL WAS HET MAAR VANWEGE HAAR VERSTIKKENDE

REGEL- EN WETGEVING

HET GEGRAAI VAN UITGERANGEERDE POLITICI

EN MILJARDEN VERSPILLINGEN

 

ENFIN...

EMOTIONELE GEVOELENS...

MAAR DAT IS OOK NIET ZO VERWONDERLIJK

NADAT DE BEVOLKING LANGE TIJD IS GEHERSENSPOELD

MET HET GEVAAR DAT VAN HET CORONA VIRUS UIT ZOU GAAN

 

( De GLOBALE MEDIA is grotendeels in handen van de ELITE KLASSE )

Hetzelfde gaat op voor de FARMACEUTISCHE MAFFIA

 

Heeft u zich eigenlijk wel eens afgevraagd

Hoe het komt

Dat voedingsproducten steeds ongezonder worden?

 

Dat er steeds meer VET - ZOET - ZOUT in wordt verwerkt?

Het maakt een product bovendien goedkoper om te produceren.

Al kunnen ze daar ook andere trucs voor gebruiken...

Zoals containers, flessen en zakken met een grotere inhoud.

 

In de KAPITALISTISCHE WERELD van vandaag de dag

Draait alles immers om CONSUMPTIE.

 

Waarom zijn gezonde producten zo DUUR?

Omdat het gros van de bevolking dan ongezond junkfood blijft vreten!

 

Waarom wordt er zoveel GEROTZOOID met voedingsproducten?

Omdat er goed aan verdiend wordt.

 

WEET u wat die troep op de lange termijn met uw lichaam doet?

Het maakt u op latere leeftijd afhankelijk van de

MARCEUTISCHE MAFFIA

 

Als je met een kritische blik...

Op het gehele voedsel en medicijn gebeuren kijkt...

Zou je de indruk krijgen...

Dat de mensheid BEWUST door de ELITE KLASSE ziek wordt gemaakt...

Om daarna producten op de markt te kunnen brengen...

Waar ze nogmaals grof geld mee kunnen verdienen.

Producten die doen aan...

SYMPTOOMBESTRIJDING.

 

MEDICIJNEN EN VACCINS

KUNNEN IMMERS NIET GENEZEN

WEL DE GEBRUIKERS ERAAN VERSLAAFD MAKEN

U SLIKT EN PRIKT

DE REST VAN UW LEVEN

 

IK HEB WAT DE WETENSCHAP BETREFT

MEER VERTROUWEN

IN DE CHIRURGISCHE TAK

ECHTE VAKMENSEN GEEN KWAKZALVERS

ZOALS IN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAP HET GEVAL IS

---

ENFIN
TERUG NAAR DE VIDEO BOODSCHAP VAN HUGO DE JONGE

HET AANZETTEN TOT

DISCRIMINATIE EN UITSLUITING

VAN MILJOENEN BURGERS...

 

WAARVOOR?

 

GEVACCINEERDEN

KUNNEN IMMERS NET ZO GOED

BESMET WORDEN EN ANDEREN BESMETTEN !

 

DE CORONA TESTS KUNNEN ALLEEN AANGEVEN

OF BIJ IEMAND VIRUS RNA IS GEVONDEN...

DE TEST KAN NIET AANGEVEN

OF IEMAND AL DAN NIET BESMETTELIJK IS !!

 

DAT IS BEVESTIGT DOOR LEDEN BINNEN HET OMT

WAARONDER MARION KOOPMANS ZELF !!!

 

HERSTEL BEWIJZEN

ZIJN EVENEENS VOLKOMEN NUTTELOOS

ALS IEMAND DIE AL EENS BESMET IS GEWEEST

WEER BESMET KAN RAKEN

ZODOENDE OOK WEER ANDEREN BESMETTEN !!!!

 

LAAT HET GEWOON GEBEUREN

KAN BOVENDIEN EINDELIJK EN VOLKOMEN GRATIS

NATUURLJKE GROEPSIMMUNITEIT

WORDEN OPGEBOUWD

---

GEBRUIK TOCH JE VERSTAND !

---

DIEGENEN DIE DIT BELEID BLIJVEN STEUNEN

ZIJN BOVENDIEN MEDESCHULDIG

AAN HET ONTSTAAN VAN TWEEDELING BINNEN DE SAMENLEVING

 

IK VERWACHT OVERIGENS

DAT WANNEER HET EROP AAN KOMT

VEEL GEVACCINEERDEN DE ONGEVACCINEERDEN

ZULLEN STEUNEN

 

ZEKER

WANNEER HET CORONA BEDROG

TOT HEN DOOR DRINGT

 

JE LATEN VACCINEREN OM ANDEREN TE BESCHERMEN

IS SLECHTS ÉÉN VAN DE VELE LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID !

 

BOVENDIEN

NIET ZONDER RISICO'S VOOR DE EIGEN GEZONDHEID !!

 

EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN

DAT DE FARMACEUTEN ZELF WEING VERTROUWEN HEBBEN

IN HUN EIGEN PRDUCTEN !!!

 

WANT

HEBBEN ZE IMMERS NIET

IMMUNITEIT VAN RECHTSVERVOLGING AFGEDWONGEN

MOCHTEN ZICH SCHADELIJKE BIJWERKINGEN VOORDOEN ?

 

DE ( R ) OVERHEID

OFWEL U ALS BELASTINGBETALER

MAG DAARBIJ VOOR EVENTUELE SCHADECLAIMS OPDRAAIEN

 

DE WERELD IS BOVENDIEN NIET ZO DEMOCRATISCH

ALS ZIJ WORDT VOORGEHOUDEN !

 

DE ELITE KLASSE

CORRUMPEERT MET HAAR RIANTE VERMOGENS

DE "DEMOCRATIEËN" VAN WERELD
VANAF DE DAG DAT ZE WERDEN OPGERICHT !!

 

HET IS EIGENLIJK BEST WEL "GRAPPIG"

OM TE ZIEN

HOE DIE LIBERAAL FASCISTEN DE WERELD VORMGEVEN

VLAK ONDER DE NEUZEN VAN

IEDEREEN

DIE CLAIMT TEGEN HET FASCISME TE ZIJN !!!

 


14-08-2021

WORDT

01 NOVEMBER 2021

DE DATUM

WAAROP WE TERUG GAAN

NAAR HET

OUDE NORMAAL ?

 

OF IS ER

INMIDDELS

ZOVEEL VERANDERD

DAT HET

OUDE NORMAAL

NOOIT MEER HETZELFDE ZAL ZIJN

ALS

VOORHEEN ?

 

DE PROPAGANDA MEDIA

HEEFT IMMERS DUIDELIJK LATEN ZIEN

WAARTOE ZIJ IN STAAT IS

 

DE ANGST

ZIT ER INMIDDELS BEHOORLIJK IN

ONDER EEN GROOT DEEL VAN DE WERELDBEVOLKING !

 

MAARRUHHH...

WIE ZICH DOOR ANGST LAAT LEIDEN

ZAG WEINIG VREUGDE KENNEN !!!

TOCH ?


STEEDS MEER LANDEN

VERPLICHTEN VACCINATIE

DAN WEL

EISEN

HERSTEL,- TEST-, EN VACCINATIE

"BEWIJZEN"

MAAR WAT BEWIJZEN DIE NOU ECHT ?

 

NIETS

 

DIT SOORT LANDEN MAAKT ZICH ECHTER

WEL SCHULDIG

AAN

DISCRIMINATIE

EN

UITSLUITING

VAN

BEVOLKINGSGROEPEN

 

HET IS MAAR DAT U HET WEET

DAT IS EEN VORM VAN

FASCISME

 

IN PLAATS VAN DE JODEN

WORDEN NU DIEGENEN DIE HUN GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN

( ONGETEST ONGEVACCINEERD ONGELIEFD )

VERKETTERD !

 

DE MENSHEID

ZAL ZE IN DE TOEKOMST ECHTER HARD NODIG HEBBEN

IN DE STRIJDT VOOR HAAR VOORTBESTAAN !


14-08-2021

CORONA-APP

RUIM 8 MILJOEN KEER GEDOWNLOAD

MAAR DAT WIL ÜBERHAUPT NIETS ZEGGEN

HOEVEEL MENSEN HEBBEN DE APP GEDOWNLOAD

EN BESLOTEN DEZE NIET TE INSTALLEREN...

DAN WEL

HEBBEN DE APP NA DEZE GERUIME TIJD TE HEBBEN GETEST

METEEN WEER GEWIST ?

 

WANT ZO'N APP

ZEGT EIGENLIJK NET ZO WEINIG

ALS AL DIE

HERSTEL-, TEST-, EN VACCINATIE

"BEWIJZEN"

 

1. OM ZO'N APP SYSTEEM ÚBERHAUPT TE KUNNEN LATEN WERKEN

ZOU IEDEREEN DIE APP MOETEN INSTALLEREN !

 

( Veel mensen hebben echter een simpel mobieltje

Waarop GEEN apps geïnstalleerd kunnen worden

Dan wel

Dragen het mobieltje NIET de gehele dag bij zich. )

 

2. DE APP HOUDT VERDER GEEN REKENING MET OBSTAKELS !

 

( Zo kan er bijvoorbeeld een afscheiding / muur staan tussen de

Als besmet geregistreerde personen...

Dan wel

Kunnen de als besmet geregistreerde personen

Zich in een afgesloten ruimte zoals een auto of gebouw bevinden etc.. )

 

3. DE APP REGISTREERT CONTINUE JE GEOGRAFISCHE POSITIE !

 

( Dat doen mobieltje overigens ook ZONDER die app

Tenminste als je die de gehele dag bij je draagt. )

 

Maar MET die APP kan men ook zien...

WIE bij WIE

In de buurt is geweest.

 

Zodoende zou men bepaalde verbanden kunnen leggen...

Die er niet zijn.

 

B.v. Wanneer iemand in de buurt is geweest waar een brand is uitgebroken...

Dan wel een moord is gepleegd.

 

Kan de APP GEBRUIKER die zich in die buurt heeft opgehouden

Als dader dan wel als getuige...

Opgeroepen worden naar het politiebureau te komen...

Voor ondervraging dan wel opsluiting.

 

Veel mensen worden niet graag betrokken bij zo'n gebeurtenis...

Uit angst voor represailles van de dader (s).

 


13-08-2021

DE DERDE CORONA VACCINATIE

LANGZAAM MAAR ZEKER

KOMT DE WAARHEID NAAR BOVEN

 

NA HET TOEDIENEN VAN DE TWEEDE VACCINATIE

IS BIJ EEN AANTAL MENSEN EEN

VERMINDERING

VAN HET AANTAL AFWEERSTOFFEN

VASTGESTELD

 


13-08-2021

WIL DE ( R ) OVERHEID

WEL VAN HET CORONA VIRUS AF ?

VOORAL MENSEN DIE NAAR MAROKKO

OP VAKANTIE ZIJN GEWEEST

KOMEN BESMET TERUG !

 

OVERIGENS KOMEN WE

NOOIT MEER

VAN HET CORONA VIRUS AF !

 

NET ZO MIN

ALS DAT WE VAN HET INFLUENZA GRIEPVIRUS AF KUNNEN KOMEN

WANT VACCINS WERKEN NIET

SOMMIGE MENSEN WORDEN ZELFS ZIEK VAN DE VACCINATIE!!

 

CONCREET BEWIJS...

VERKREGEN UIT ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJK

ONDERZOEK...

DAT EENDER WELK BESTAAND VACCIN DAN OOK

ÜBERHAUPT HEEFT GEWERKT...

 

BESTAAT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

NOG STEEDS NIET !!!


INTERNIST-ENDOCRINOLOOG

EVELIEN PEETERS:

"VACCINEREN VOOR EEN ANDER ?

DAT GAAT HELAAS NIET OP !

IMMUNOLOOG

THEO SCHETTERS:

WE HEBBEN VERKEERDE VERWACHTINGEN

VAN VACCINATIE !


11-08-2021

DUITSLAND SCHRAPT

GRATIS TESTS

 

SLECHTS 55 PROCENT

DUITSERS

VOLLEDIG GEVACCINEERD

 

EN DAN NEDERLAND

OP ROOD DURVEN ZETTEN

IN IEDER GEVAL FRAPPANT

WANT DE 

ECDC

EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL

COVID-19 Vaccine Tracker

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

CLAIMT DAT OP DEZE DATUM OM DEZE TIJD

73,9 PROCENT VAN DE DUITSERS 1x ZOU ZIJN GEVACCINEERD

EN 62,6% VAN DE DUITSERS VOLLEDIG GEVACCINEERD ZOU ZIJN

EEN VERSCHIL VAN MAAR LIEFST 7,6 PROCENT

( Beweeg met de muis over een land om vaccinatiegraad en vlag te zien. )

 

VOLGENS HET ECDC ZOU IN NEDERLAND

85,1 PROCENT 1x ZIJN GEVACCINEERD

EN

68,4 PROCENT VOLLEDIG GEVACCINEERD

 

OPMERKING:

GEVACCINEERDEN

KUNNEN NOG STEEDS BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN !

 

DAT U HET VOOR EEN ANDER MOET LATEN DOEN

IS DUS VOLKOMEN ONZIN !!

https://www.pfizer.nl/je-goed-voelen/laat-je-vaccineren-en-help-gelijk-een-ander

 

STERKER NOG...

DE CORONA APP SCHIJNT ( nog ) NIET AAN TE KUNNEN GEVEN

DAT EEN GEVACCINEERDE BESMET IS GERAAKT

 

ZODOENDE KAN IEMAND DUS ZONDER PROBLEMEN

NAAR EVENEMENTEN

OM NIEUWE BESMETTINGSHAARDEN TE ONTKETENEN

 

( Niet dat dit erg zou zijn...

In de 1e plaats worden de gevaren van het corona virus...

Schromelijk overdreven!

 

In de 2e plaats heeft 98% van de bevolking

( Net zoals bij een doodgewoon INFLUENZA GRIEP VIRUS ))

Sowieso AMPER tot GEEN last van het virus !!

 

15-08-2021 https://www.nu.nl/tech/6151318/besmette-gevaccineerde-blijft-in-coronacheck-geldig-toegangsbewijs-houden.html

 

LAAT JE VACCINEREN

EN HELP GELIJK EEN ANDER ?!?

OPMERKING:

Die claim komt zoals u kunt zien van de vaccin fabrikant zelf...

PFIZER

 

CITAAT: "Hoe meer mensen in een groep ingeënt zijn hoe beter ook de groep als geheel beschermd is tegen deze ziekte. "

 

FLAUWEKUL

OPMERKING: 98 PROCENT VAN DE BEVOLKING

ONDERVINDT SOWIESO AMPER TOT GEEN LAST VAN HET VIRUS !

 

DE BEVOLKING HAD ZELFS ALLANG GROEPSIMUNITEIT GEHAD

WARE HET NIET VOOR HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

DAT NATUURLIJKE GROEPSIMMUNITEIT VERHINDERD !!

 

DE CLAIM DAT VACCINATIES HET ZIEKTEVERLOOP VAN EEN VIRUS

MILDER ZOUDEN MAKEN

IS TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

NOG NOOIT

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN

 

( Door een onafhankelijk instituut wel te verstaan...

Zonder inmenging van vaccin fabrikanten...

Vanwege mogelijke belangen verstrengeling. )

 

WANNEER GEBRUIKT U NOU EENS UW VERSTAND ?


 

09-08-2021 & 10-08-2021

CORONA

FASCISTEN AAN DE MACHT

DE WERELDLEIDERS SCHREEUWEN OM BEWIJZEN

1. CORONA HERSTELBEWIJZEN

2. CORONA TESTBEWIJZEN

3. CORONA VACCINATIEBEWIJZEN

 

BEWIJZEN DIE ALLE 3 NIETS VOORSTELLEN

1. JE KUNT HERSTELD ZIJN EN NOGMAALS CORONA KRIJGEN

 

2. JE KUNT NEGATIEF GETEST ZIJN

VLAK DAAROP IEMAND TEGEN HET LIJF LOPEN

DIE BESMET IS EN TOCH BESMET WORDEN

 

DAARBIJ MAAKT HET NIETS UIT OF DIE IEMAND

GEVACCINEERD IS OF NIET

 

3. GEVACCINEERDEN KUNNEN TOCH BESMET RAKEN

ZODOENDE ANDEREN BESMETTEN

 

WAT HIER GEBEURD IS PUUR MACHTSMISBRUIK

HETGEEN JE EIGENLIJK ALLEEN ZOU VERWACHTEN VAN

DICTATORS

 

NIET

VAN "DEMOCRATISCH GEKOZEN" REGERINGSLEIDERS

ZEKER NIET VAN LIBERALE REGERINGSLEIDERS

DIE DE VRIJHEID HOOG IN HET VAANDEL CLAIMEN TE HOUDEN

 

IK HEB ME ALTIJD AL AFGEVRAAGD

WAT ER EERDER AAN ZIT TE KOMEN

WERELDOORLOG 3 OF EEN BURGEROORLOG

 

GEZIEN DE GROEIENDE WEERSTAND

TEGEN HET CORONA BELEID

LIJKT HET EROP DAT DE BURGEROORLOG HET EERST GAAT KOMEN

TIJD DAT U EEN STANDPUNT IN GAAT NEMEN

VRIJHEID OF SLAVERNIJ

09-08-2021 & 10-08-2021

FRANKRIJK: EMMANUEL MACRON

CORONA HERSTELBEWIJS - VACCINATIEBEWIJS

EN VACCINATIEPLICHT ZORGPERSONEEL

 

MASSA DEMONSTRATIES TEGEN CORONA BELEID

237.000 FRANSE PROTESTANTEN ZEGGEN

"NEE TEGEN DE DICTATUUR"

07-08-2021 https://www.nu.nl/coronavirus/6150301/recordaantal-fransen-protesteert-tegen-verscherpte-coronamaatregelen.html

 

DUITSLAND: ANGELA MERKEL

CORONA HERSTELBEWIJS - TESTBEWIJS - VACCINATIEBEWIJS

 

DEMONSTRATIES DIE HET CORONABELEID VERGELIJKEN MET

FASCISME UIT DE 30'ER EN 40'ER JAREN

CORONAPROTEST

KRIJGT NAZI TREKJES

JODENSTERREN MET DE TEKST

NIET GEVACCINEERD

BUITENGESLOTEN VAN DE SAMENLEVING

10-12-2020 https://www.trouw.nl/buitenland/duits-coronaprotest-krijgt-nazitrekken~bb291cb1/

‘NAZIS RAUS! 

GEVACCINEERDEN WACHT EEN

VRIJER NAJAAR

DAN ONGEVACCINEERDEN

01-08-2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/01/nazis-raus-bijten-de-duitse-antivaxers-politieagenten-toe-a4053299

 

USA - JOE BIDEN

CORONABEWIJS - HERSTELBEWIJS - VACCINATIEBEWIJS

PENTAGON WIL VACCINATIEPLICHT MILITAIREN

 

DEMONSTRATIES TEGEN CORONA BELEID

"WE RAKEN ONZE

VRIJHEID

KWIJT DOOR CORONA"

20-04-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5096856/protest-tegen-lockdown-vs-wie-zijn-deze-demonstranten

FRAPPANT?!?

MAAR IK HEB TOT NOG TOE GEEN ARTIKELEN

GEVONDEN BETREFFENDE CORONA DEMONSTRATIES

IN AMERIKA IN 2021

CENSUUR ? 

 

ENFIN...

HET CORONABELEID ZAAIT

VERDEELDHEID

ONDER DE BEVOLKING

 

ONGEVACCINEERDEN WORDEN BUITENGESLOTEN

VAN DEELNAME AAN DE

"SAMENLEVING"

 

( Lees hoofdculturen waarin subculturen langs elkaar leven

en voortdurend conflicten veroorzaken vanwege de verschillen in
culturele en religieuze opvattingen. )

 

EN DAT VOOR EEN VIRUSJE

WAARVAN HOOGUIT 2% VAN DE BEVOLKING LAST

ZOU KUNNEN HEBBEN

 

NET ZOALS BIJ ELK INMIDDELS DOOR IEDEREEN GEACCEPTEERD

ORDINAIR INFLUENZA GRIEPVIRUS !

 

HET WERELDWIJDE CORONABELEID IS OP ZIJN ZACHTST GEZEGD

DISCRIMINEREND !!

 

ZEG MAAR GERUST

FASCISTISCH !!!

 

MAAR DAT WAS AL WEL TE VERWACHTEN

VANWEGE HET MANIPULATIEVE CARACTER VAN DE

VERKIEZINGEN

DE

ZOGENAAMDE

WESTERSE DEMOCRATIEËN

ALWAAR DEZELFDE DICTATORS

DIVERSE ACHTEREENVOLGENDE VERKIEZINGEN

AAN DE MACHT BLIJVEN !

 


08-08-2021

VU WIL AF VAN

1 1/2 METER

 

1 1/2 METER AFSTAND HOUDEN

VERHINDERD

HET AANLEREN VAN

SOCIALE VAARDIGHEDEN

 

 

DRIJFT FAMILIE EN VRIENDEN UIT ELKAAR

BEMOEILIJKT BOVENDIEN DE KEUZE VAN EEN GESCHIKTE

LEVENSGEZEL / PARTNER

 

D E   1   1 /2   M E T E R   "S A M E N L E V I N G"

I S   D U S   I N   D A T   O P Z I C H T

A S O C I A A L

 

AAN DE POSITIEVE ZIJDE ZOU HET BIJ KUNNEN DRAGEN AAN

HET TERUGDRINGEN VAN DE OVERBEVOLKING !

( Minder relaties Minder kinderen )

 

MOGELIJK ÉÉN VAN DE REDENEN

WAAROM HET CORONA GRIEP VIRUS

DOOR DE 1% ELITE KLASSSE WORDT MISBRUIKT

OM HAAR GLOBALE AGENDA ER SNELLER DOORHEEN TE DRUKKEN

 

EEN ANDERE REDEN IS UITERAARD GELD

HET MAKEN VAN GIGA WINSTEN

OP DE VERKOOP VAN VACCINS !

 

ONDERZOEKS LABORATORIA EN VACCIN FABRIEKEN

DIE OVERIGENS DOOR ( R ) OVERHEDEN

WORDEN GESUBSIDIEERD

DE WINSTEN VLOEIEN ECHTER

IN DE ZAKKEN VAN DIE ELITE KLASSE !

 


07-07-2021 & 04-08-2021 - 06-08-2021

HUGO DE JONGE MAG DAN CLAIMEN

GEEN VACCINATIEPLICHT IN TE WILLEN VOEREN...

https://www.rd.nl/artikel/934758-de-jonge-nu-en-nooit-geen-vaccinatieplicht

 

MAAR WANNEER DE MULTINATIONALS

VAN DIE MILJARDAIRS DE VACCINATIEPLICHT

DOOR DE STROT VAN DE WERELDBEVOLKING WILLEN DRUKKEN...

 

ZODAT NIET GEVACCINEERDEN NERGENS AAN WERK KOMEN !

DAN WEL GEBRUIK MOGEN BLIJVEN MAKEN

VAN PARTICUIERE DIENSTEN EN FACILITEITEN !!

 

HIER VINDT EEN

ORDINAIRE STAATSGREEP PLAATS !

( Bedrijfsregels boven Staatsregels )

 

OP DATGENE WAT VOOR

"DEMOCRATIE"

DOOR ZOU MOETEN GAAN !!

 

DE ( R ) OVERHEID

LEGT DE ELITE KLASSE DAARBIJ GEEN STROBREED IN DE WEG !!!

 

JE MOET DAN OOK NIET RAAR OPKIJKEN

WANNEER JE MET DIT SOORT FRATSEN WORDT GECONFONTEERD !

05-08-2021

DANSSCHOOL UTRECHT

EIST VACCINATIEBEWIJS VAN LEERLINGEN

"DESNOODS EEN RECHTSZAAK"

CORONA TESTEN ZOUDEN NIET BETROUWBAAR GENOEG ZIJN

DAT IS WAAR !

 

MAARRUHHH...

VACCINATIE BEWIJZEN ZEGGEN NET ZO WEINIG !!

 

GEVACCINEERDEN KUNNEN BESMET RAKEN

EN NET ALS NIET GEVACCINEERDEN ANDEREN BESMETTEN !!!

 

CITAAT 1:

"Legemaate voert tegelijkertijd aan dat het argument van de ONBETROUWBAARHEID VAN DE CORONATESTEN weinig hout snijdt. "Daarmee SUGGEREER je een beetje dat vaccineren wel waterdicht is, maar dat biedt ook GEEN 100 PROCENT BESCHERMING.

OOK EEN GEVACCINERD IEMAND KAN CORONA DOORGEVEN AAN EEN DANSPARTNER.""

 

WE MOETEN ONDERHAND EENS OPHOUDEN MET DIE FLAUWEKU !

 

MENSEN KUNNEN NOU EENMAAL ZIEK WORDEN OF STERVEN

AAN EEN LONGONTSTEKING !!

 

ZIJNDE EEN OVERREACTIE VAN HET IMMUUNSYSTEEM OP WILDVREEMDE STOFFEN

DIE HET LICHAAM BINNENDRINGEN !!!

 

OF DIE NOU IS GETRIGGERD DOOR TOEDOEN VAN  EEN

INFLUENZE GRIEP VIRUS OF CORONA GRIEP VIRUS

IS VERDER NIET RELEVANT !!!!

 

GEBRUIK UW VERSTAND

WORDT HET ONDERHAND NIET EENS TIJD

OM TERUG TE KEREN

NAAR HET OUDE NORMAAL ?

https://nos.nl/artikel/2392773-dansschool-utrecht-eist-vaccinatiebewijs-van-leerlingen-desnoods-een-rechtszaak

 

CITAAT 2:

SLAAT WERKELIJK NERGENS OP

Geen vaccinatieplicht

"En dat is er wel, zegt Buijsen.

"Testbewijzen en herstelbewijzen zijn ook bewijzen van niet-besmettelijkheid.""

 

OPMERKING: VOLKOMEN FLAUWEKUL DUS

JE KUNT WEL ZIEN

DAT WEINIG MENSEN HUN GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN

 

ANDERS HADDEN ZE ZICH WEL GEREALISEERD

DAT ZE ONZIN UITKRAMEN

 

ZO'N TESTBEWIJS DAN WEL HERSTELBEWIJS

ZEGT HELEMAAL NIETS !

 

ZODRA JE NEGATIEF GETEST BENT

KUN JE IEMAND TEGEN HET LIJF LOPEN DIE BESMET IS

EN POSITIEF BESMET RAKEN

ONDANKS JE NEGATIEVE TESTBEWIJS !

 

IEMAND DIE CORONA HEEFT GEHAD

KAN NOG TEEDS BESMET WORDEN

ZODOENDE ANDEREN BESMETTEN

AL HEEFT DIE PERSOON ER ZELF GEEN LAST / WEET VAN

DUS OOK ZO'N HERSTELBEWIJS ZEGT HELEMAAL NIETS !

 


05-08-2021

CORONA GELDVERSPILLING

 

DE ( R ) OVERHEID

KOCHT 38 MILJOEN SNELTESTS

DAARVAN ZIJN ER SLECHTS 6 MILJOEN GEBRUIKT

( Op een bevolking van 17,5 miljoen )

 

32 MILJOEN SNELTESTS ZIJN NIET GEBRUIKT

HEBBEN ECHTER MAAR EEN BEPERKTE HOUDBAARHEID

ENKELE 100-EN MILJOENEN WEGGEGOOID GELD !

 

CORONA GATE

MAAR DAAR HEEFT DE ( R ) OVERHEID EEN OPLOSSING VOOR

ZIJ WIL NIETSZEGGENDE SNELTESTS UITDELEN AAN SCHOLEN

IN EEN POGING

HAAR GIGANTISCHE GELDVERSPILLING

TE

VERDOEZELEN

 

DESALNIETTEMIN ZIJN ER STEEDS MEER LANDEN 

DIE WEINIG WAARDE MEER HECHTEN

AAN ZO'N SNELTEST...

 

MAAR WEL EISEN

DAT MEN BESCHIKT OVER EEN AL EVEN NUTTELOOS

VACCINATIE DOCUMENT

 

 GEVACCINEERDEN

KUNNEN IMMERS NOG STEEDS BESMET WORDEN

DERHALVE OOK ANDEREN BESMETTEN !

 

WANNEER GAAN UW OGEN OPEN ?

 


04-08-2021

VACCINATIE EN MENSTRUATIE:

"IEDEREEN"

HEEFT WEL EENS EEN VERSTOORDE CYCLUS

https://nos.nl/artikel/2392394-vaccinatie-en-menstruatie-iedereen-heeft-wel-eens-een-verstoorde-cyclus

 

NOS MAAKT METEEN AL EEN FATALE FOUT IN HAAR TITEL

"IEDEREEN"

ALS ZE DAAR NOU GEWOON VROUWEN HADDEN GEZET ?!?

 

ENFIN...

ALLE GEKHEID OP EEN STOKJE

 

HET GAAT EROM

DAT VEEL MEISJES / VROUWEN LAST SCHIJNEN TE HEBBEN VAN

ERNSTIGE MENSTRUATIE PROBLEMEN

VLAK NADAT ZIJ ZIJN GEVACCINEERD

IS ER EEN VERBAND ?

 

DIT SOORT KLACHTEN

WAren AL EERDER BEKEND IN HET BUITENLAND

06-06-2021 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/03/coronavaccin-en-menstruatie/

CITAAT 1:

"Het EUROPEES GENEESMIDDELEN AGENTSCHAP (EMA) laat weten dat er tijdens de klinische testen van de vier goedgekeurde vaccins GEEN menstruele veranderingen zijn opgemerkt bij de testpersonen."

"Ze worden daarom niet opgenomen als neveneffect van de vaccins", stelt het EMA. 

 

OPMERKING:

MAAR OF U DAAROP KUNT VERTROUWEN ?!?

 

CITAAT 2:

"Momenteel is er nog GEEN WETENSCHAPPELIJKE STUDIE die een eventueel verband tussen coronavaccins en menstruatiestoornissen onderzoekt."

 

OPMERKING 2:

OF VACCINATIES DIRECT DAN WEL INDIRECT NOU

WEL OF NIET

MENSTRUATIEPROBLEMEN VEROORZAKEN...

 

HET GETUIGD NIET BEPAALD VAN WIJSHEID

OM DIT SOORT  VOORBARIGE CONCLUSIES TE TREKKEN...

 

ZONDER DAT DAAR

GEDEGEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

AAN VOORAF IS GEGAAN !

 

HET LAAT ZICH ERNAAR AANZIEN...

DAT DIT SOORT KLACHTEN NIET SERIEUS WORDEN GENOMEN.

 

DAN WEL AANVANKELIJK GEBAGATELLISEERD

ZOALS EERDER MET DE "ZELDZAME" TROMBOSE...

DE VOORDELEN WEGEN OP TEGEN DE NADELEN...

ZO WORDT VAAK GESTELD.

 

CITAAT:

"Naar aanleiding van meldingen van patiënten met trombose en trombopenie, kort na vaccinatie met het AstraZeneca COVID-19 vaccin, publiceerde de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van de European Medicines Agency (EMA) op 18 maart een overzicht van de meldingen tot 16 maart 2021.

De PRAC concludeerde dat...

DE VOORDELEN BIJ HET VACCIN BLIJVEN OPWEGEN TEGEN DE BIJWERKINGEN

 en dat het vaccin niet geassocieerd is met een verhoging van het risico op trombo-embolieën bij degenen die het krijgen. Wel benoemde de PRAC dat het vaccin in verband
gebracht kan worden met zeer zeldzame gevallen van trombose die gepaard gaan met
trombocytopenie (met of zonder bloeding), inclusief zeldzame gevallen van cerebrale sinustrombose"

 

OPMERKING:

JE ZULT MAAR TOT DIE GROEP MENSEN BEHOREN

DIE KERNGEZOND WAREN VOORDAT ZE WERDEN GEPRIKT...

EN DE REST VAN Z'N LEVEN ZIEK WERDEN OF ERAAN OVERLEDEN !

https://internisten.nl/sites/internisten.nl/files/berichten/Bewerking%20EMA%20bericht%2018mrt%20en%20GTH%20document%20Greinacher%2019mrt_NVIVG_DEF.pdf

 

EN DE AL EVEN "ZELDZAME" ANAFALACTISCHE SHOCK.

VEROORZAAKT DOOR

EXTREME REACTIES VAN HET LICHAAM

OP LICHAAMSVREEMDE STOFFEN

INCLUSIEF DIE IN DE VACCINS ZITTEN

https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/anafylactische-shock/item34341

 


03-08-2021

GEVACCINEERD EN GEZOND?

DAN NAUWELIJKS KANS OP

ZIEKENHUISOPNAME

VANWEGE CORONA

https://nos.nl/artikel/2392369-gevaccineerd-en-gezond-dan-nauwelijks-kans-op-ziekenhuisopname-vanwege-corona

 

DE GLOBALE MEDIA

WEET HET CORONA NIEUWS ALTIJD ZODANIG TE BRENGEN

DAT DE ENIGE OPLOSSING LIGT BIJ VACCINATIE

 

CITAAT:

"Wie VOLLEDIG GEVACCINEERD is ÉN GEEN ANDERE AANDOENINGEN heeft, LOOPT NAUWELIJKS KANS om met covid-19 in een ziekenhuis OPGENOMEN te worden.

Laat staan op een intensive care."

 

OPMERKING:

ALS JE NIET GEVACCINEERD EN GEZOND BENT

HEB JE NAMELIJK NET ZO WEINIG KANS OP ZIEKENHUISOPNAME !

 

98%

VAN DE BEVOLKING

HEEFT IMMERS SOWIESO GEEN DAN WEL AMPER

LAST

VAN HET CORONA VIRUS !!


02-08-2021

CORONA

IS BIG BISUNESS

 

VOOR

 

VACCIN

FABRIKANTEN

DE ( R ) OVERHEID EN DE FARMACIE

IS HET NIET TE DOEN

OM HET WELZIN VAN DE BEVOLKING

 

ALS DAT WEL ZO ZOU ZIJN...

DAN ZOUDEN ZIJ GEZONDE VOEDING GOEDKOPER MAKEN

 

IN PLAATS DAARVAN

MAKEN ZIJ ONGEZOND VOEDSEL DUURDER

 

EEN GOEDKOPE TRUC

OM DE SCHATKIST VAN DE STAAT TE SPEKKEN

 

HET ZAL ECHTER WEINIG VERANDEREN

AAN HET EETGEDRAG VAN DE BURGER

 

HET NUTTIGEN VAN ONGEZOND VOEDSEL

WAAR IN EEN LATER STADIUM

DE FARMACIE WEER VAN PROFITEERT

 

KAPITALISME

IS PUUR ZAKELIJK

DERHALVE ONMENSELIJK

 

BINNEN ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN

ZOVEEL MOGELIJK GELD VERGAREN

OVER DE RUGGEN VAN PATIËNTEN DAN WEL WERKNEMERS

 

DE PRIJSVERHOGINGEN DIE VACCIN FABRIKANTEN DOORVOEREN

ONDERSTREPEN NOG EENS DE HEBZUCHT

DIE VAN DIE VACCIN FABRIKANTEN UIT GAAT

 

( Vooralsnog buiten beschouwing gelaten...

Dat er tot op de dag van vandaag nog steeds GEEN

Uit onafhankelijk onderzoek verkregen BEWIJS bestaat...

Dat vaccins überhaupt werken!

Terwijl de SCHADELIJKE BIJWERKINGEN er wel degelijk zijn. )


18-07-2021 & 01-08-2021

DEMONSTRATIES

TEGEN HET CORONA BELEID IN FRANKRIJK

 

DEMONSTRATIES:

TEGEN HET VERPLICHT VACCINEREN...

TEGEN DE VERPLICHTE CORONA PAS !

HET VERZET IS UITGEGROEID VAN

100.000 NAAR 200.000

DEMONSTRANTEN

 

STEEDS MEER MENSEN KOMEN ER ACHTER

DAT ZE WORDEN BELAZERD DOOR:

DE WHO

DE NATIONALE ( R ) OVERHEDEN

EN DE NATIONALE RIVM'S !!!

( Belangen Verstrengeling )

 

EEN VIRUS DAT

BUITEN PROPORTIES WORDT OPGEBLAZEN

DOOR DE GLOBALE MEDIA...

WELKE IN HANDEN IS VAN DE 1% ELITE KLASSE !

 

DIEZELFDE 1% ELITE KLASSE

DIE MET HUN VERMOGENS

AANSLAGEN PLEGEN OP DE "DEMOCRATIEËN" IN DE WERELD

MANIPULEREN / ONDERUIT HALEN !!

 

DIEZELFDE 1% ELITE KLASSE ( GEORGE SOROS )

DIE MET HAAR MULTINATIONALS DE DIENST UITMAKEN

( Werkgelegenheid )

PRODUCTPRIJZEN BEPALEN

( Monopolies & Patenten )

 

BOVENDIEN NGO DENKTANKS IN HET LEVEN ROEPEN

DIE GERAADPLEEGD WORDEN DOOR DE ( R ) OVEHEDEN

 

DE ELITE KLASSE

BEPAALD DUS HET BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

IN DE ZOGENAAMDE WESTERSE "DEMOCRATIEËN"

NIET HET VOLK

 

HET VOLK MAG HOOGUIT DE

MARIONETTEN / DICTATORS

KIEZEN

VOOR DE VOLGENDE REGERINGSPERIODE

 

DE ELITE KLASSE

BOUWT VERDER UNIVERSITEITEN

DIE TOT ACTIVISME OPLEIDEN

ZODOENDE DE WERELD IN CHAOS PROBEREN TE STORTEN

https://www.trouw.nl/nieuws/hongarije-wil-de-universiteit-van-miljardair-george-soros-sluiten~b862d6b0/

 

DIEZELFDE 1% ELITE KLASSE ( BILL GATES )

WIL ZICH VERDER VERRIJKEN AAN CORONA VACCINS

MET HUN AANDELEN IN BESTAANDE VACCIN FABRIEKEN

DAN WEL DE BOUW VAN NOG MEER ( 7 ) VACCIN FABRIEKEN

https://www.ad.nl/tech/bill-gates-bouwt-zeven-fabrieken-voor-coronavaccins-voor-de-zekerheid~aec64d3d/

 

BELANGEN   VERSTRENGELING

 

HET MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF

GAAT OP SLOT / WORDT KAPOT GEMAAKT

WERKNEMERS RAKEN HUN BAAN KWIJT

WORDEN VOOR MINDER GELD TERUG AANGENOMEN

EN ZZP'ERS RAKEN HUN KLANTEN KWIJT

HANGEN AAN EEN INFUUS VAN DE ( R ) OVERHEID

EVENALS DE GROTE MULTINATIONALS VOOR BAANBEHOUD

HET IS DAN OOK GEEN WONDER DAT...

MILJARDAIRS PROFITEREN VAN PANDEMIE

CITAAT:

"Uit onderzoek van de denktank Institute for Policy Studies blijkt dat de 643 Amerikaanse miljardairs 29 procent rijker zijn geworden sinds half maart, toen wereldwijd de lockdowns van kracht werden.

Hun totale vermogen steeg van 2,95 naar 3,8 biljoen dollar."

18-09-2020 https://joop.bnnvara.nl/nieuws/miljardairs-profiteren-van-pandemie

CRISIS ?

NIET VOOR DE MILARDAIRS !

CITAAT:

"De rijken zagen hun fortuin het afgelopen jaar met meer dan de helft aandikken.

Met dank aan de 'gratis' miljarden die de centrale banken wereldwijd in de economie pompten."

14-05-2021 https://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal/algemeen/crisis-niet-voor-de-miljardairs/10305979.html

CORONAPATENT NIET VRIJGEGEVEN:

DEZE MANNEN WERDEN MILJARDAIR

DOOR DE VERKOOP VAN CORONA VACCINS !!!

CITAAT:

"De winst op de verkoop van coronavaccins heeft al minstens negen nieuwe miljardairs voortgebracht - stuk voor stuk hoge bonzen van farmabedrijven."

25-05-2021 https://www.ad.nl/geld/coronapatent-niet-vrijgegeven-deze-mannen-werden-miljardair-door-de-verkoop-van-vaccins~acf6cee0/

VAN DE HUIDIGE VORM VAN HET GLOBALISME

PROFITEERT ALLEEN DE 1% ELITE KLASSE

VANDAAR DAT DE OPLOSSING LIGT BIJ HET TERUGDRAAIEN

VAN DE

PRIVATISERING

VAN

GEMEENSCHAPSBEDRIJVEN- EN DIENSTEN

OPDAT DE WINSTEN

TERUGVLOEIEN  IN DE GEMEENSCHAP

( Zelfs al ligt de oplossing voor wereldvrede bij globalisme. )

VERWARREND ?

NIET ECHT !

GLOBALISME

KUN JE OP VERSCHILLENDE MANIEREN VORMGEVEN

DE MINST DEMOCRATISCHE WIJZE 

IS TOCH DIE WAAROP DE 1% ELITE KLASSE

( MULTI ) MILJARDAIRS

DIE PROBEREN TE REALISEREN.

 

ZIJ BEZITTEN ALLES !

EN U WORDT GEDEGRADEERD TOT PERSOONLIJKE SLAVEN

SLAVEN BEZITTEN NIETS !

 

ER BESTAAT ECHTER EEN MEER DEMOCRATISCHE WIJZE

WAARBIJ DE DOOR DE BEVOLKING GEGENEREERDE WELVAART

NIET

IN DE ZAKKEN VAN EEN HANDJEVOL MILJARDAIRS TERECHT KOMT

MAAR DE GEHELE GEMEENSCHAP ER VAN PROFITEERT !

 


29-07-2021 & 31-07-2021

DE NEDERLANDSE ( O ) OVERHEID

KAN WEL CLAIMEN

GEEN VACCINATIEPLICHT IN TE WILLEN VOEREN...

 

MAAR WANNEER DE MULTINATIONALS

VAN DIE MILJARDAIRS DE VACCINATIEPLICHT

DOOR DE STROT VAN DE WERELDBEVOLKING WIL DRUKKEN

OPDAT MEN ANDERS NIET MEER AAN WERK KAN KOMEN

DAN WEL GEBRUIK ZAL KUNNEN MAKEN

VAN HUN DIENSTEN EN FACILITEITEN

ZAL DE ( R ) OVERHEID

HEN GEEN STROBREED IN DE WEG LEGGEN

 

 

NIET DE LANDELIJKE POLITIEK

MAAR DE  GLOBAAL OPERERENDE ( MULTI ) MILJARDAIRS

MAKEN DE DIENST  UIT

 

HAAR MULTINATIONALS EISEN

VACCINATIE

 

DAN WEET U METEEN

HOE HET IS GESTELD MET DE

"DEMOCRATIE"

 

"HET VOLK ( 100 PROCENT ) REGEERT"

TOCH NIET DIE 1 PROCENT MILJARDAIRS ?

 

U WEET NU OOK METEEN WAAROM

DE ( R ) OVERHEDEN

OP GLOBALISERING EN PRIVATISERING

HEBBEN INGEZET

 

DE UITVERKOOP VAN NEDERLANDSE

STAATSBEDRIJFEN EN DIENSTEN

IS NIETS MEER DAN EEN MACHTSOVERHEVELING

NAAR DIEZELFDE ELITE KLASSE

DIE NU DE VACCINATIES ERDOOR WILLEN DRUKKEN

 

VACCINATIES

DIE GEEN BESCHERMING BIEDEN TEGEN

BESMETTING

DAN WEL

BESMETTELIJKHEID

13-07-2021 https://nos.nl/artikel/2389157-corona-gehad-gevaccineerd-en-toch-besmet-ik-dacht-hoe-kan-dit-nou

U KUNT NOG STEEDS BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

EN DAAR GEEFT U UW VRIJHEID VOOR OP ?!?

EN DAARVOOR NEEMT U BOVENDIEN DE RISICO'S

VAN HET VACCINEREN ?!?

ACHTERLIJK VOLK !!!

( Uitzonderingen daar gelaten. )

 

OPMERKING:

BIJ STAATSBEDRIJVEN EN DIENSTEN

DAN WEL

GEMEENSCHAPSBEDRIJVEN EN DIENSTEN

 

VLOEIEN DE WINSTEN TERUG IN DE STAATS- GEMEENSCHAPSKAS

DAAR PROFITEERT DE GEHELE BEVOLKING VAN

 

BIJ PRIVATE  / PARTICULIERE BEDRIJVEN

VLOEIEN DE WINSTEN IN DE ZAKKEN VAN DE MILJARDAIRS

DAAR PROFITEREN ALLEEN DIE MILJARDAIRS VAN

 


DE AMERIKAANSE PRESIDENT BIDEN

LOOFT 100 DOLLAR UIT

AAN IEDEREEN DIE ZICH LAAT VACCINEREN

 

DE VACCINFABRIKANTEN LOOFDEN EERDER

TOT 5.000 DOLLAR

UIT AAN ELK GEZOND PROEFKONIJN DAT ZICH

MET HUN EXPERIMENTELE VACCINS

ZOU LATEN INJECTEREN !

 

OP EENZELFDE WIJZE

WERDEN EERDER AL MENSEN OMGEKOCHT OM DE

RFID-CHIP /VERICHIP

IN HET LICHAAM TE LATEN INJECTEREN !!

 

GEEF HET ACHTERLIJKE VOLK EEN

"CADEAUTJE"

BETAALD VAN HUN EIGEN

BELASTINGGELD !!!

 


VACCINATIES

VOOR ZOVER ZE

ÜBERHAUPT ZOUDEN WERKEN

VERZWAKKEN REEDS NA EEN 1/2 JAAR

 

KOMT DAT DIE

1% ELITE KLASSE MET HAAR VACCINBEDRIJVEN

EVEN MOOI UIT !

 

MET CORONA HEBBEN ZIJ EEN 

LUKRATIEVE BRON VAN INKOMSTEN AANGEBOORD !!

 

GEDREVEN OP DE ANGST VAN DE BEVOLKING

AANGESMEERD DOOR DE GLOBALE MEDIA

VAN DIEZELFDE 1% ELITE KLASSE !!!

 


24-07-2021

WEDEROM BESMETTE JAN ROOS

NOEMT CORONA ONTKENNERS

"STAPELMESSJOGGE"

https://www.nu.nl/achterklap/6147554/wederom-besmette-jan-roos-noemt-corona-ontkenners-stapelmesjogge.html

CITAAT ARTIKEL:

"Televisiemaker en journalist Jan Roos (44) HAALT UIT NAAR de corona-ontkenners die hem berichtjes sturen.

Op Twitter noemt Roos, die VOOR DE TWEEDE KER BESMET is met corona, deze mensen "stapelmesjogge".

 

Roos schrijft in zijn bericht op Twitter: "GRAPPIG.

Lig ZIEK IN BED met corona en krijg berichtjes hoeveel ik BETAALD krijg voor deze BANGMAKERIJ.

Mensen zijn echt stapelmesjogge aan het worden."

 

Donderdag liet Roos weten VOOR DE TWEEDE KEER corona te hebben.

"Enfin.

Corona is geen pretje", schreef hij toen.

"HET VOELT ALDS EEN STEVIGE GRIEP.

Ik zit in isolatie en mis vooral mijn kinderen.

Verder hoop ik over een paar dagen weer negatief te zijn en te genieten van de zomer.""

 

>>>   DIT BERICHT MOET JE HEEL ANDERS LEZEN   <<<

 

AAN DE MANIER VAN SCHRIJVEN KUN JE NAMELIJK AL OPMAKEN

DAT TV-MAKER EN JOURNALIST JAN ROOS

VOORSTANDER IS VAN HET VACCINEREN.

JOURNALISTIEK MET VOOROORDELEN BEDRIJVEN

 

HET ZOU TAMELIJK HYPOCRIET ZIJN

ALS HIJ ZELF NIET GEVACCINEERD ZOU ZIJN.

DERHALVE MAG JE DUS AANNEMEN

DAT HIJ VOLLEDIG IS GEVACCINEERD.

 

HIJ GEEFT VERDER AAN

VOOR DE 2E KEER BESMET TE ZIJN !

 

DAARUIT VOLGT HET SIMPELE FEIT

DAT MENSEN DIE GEVACCINEERD ZIJN...

ONDANKS HUN VACCINATIE...

WEL DEGELIJK BESMET KUNNEN WORDEN...

EN ZODOENDE ANDEREN KUNNEN BESMETTEN !

 

DE CLAIM DAT VACCINATIE DE "ZIEKTE" MINDER ERG ZOU MAKEN

IS TOT OP DE DAG VAN VANDAAG NOG NOOIT

DOOR EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEKSINSTITUUUT BEWEZEN

 

HET ENIG WAT WEL KLOPT AAN ZIJN VEHAAL

IS DAT MENSEN ZIEK KUNNEN WORDEN

NET ZOALS AAN EEN DOODGEWOON GRIEPVIRUS

 

ALS ER AL IEMAND MESJOGGE IS DAN IS HET JAN ROOS ZELF !

 

---

 

D66 MAAKT HET NET ZO BONT

ZO NIET BONTER MET HAAR VACCINATIE FABELS

https://d66.nl/vaccineren/

D66 STELLING 1:

FABEL: ‘EEN VACCIN IS ONVEILIG OMDAT DE BIJWERKINGEN

OP LANGE TERMIJN NIET BEKEND ZIJN.

 

VOLGENS D66 KLOPT DIT NIET...

CITAAT: "Dit klopt niet.

Veel mensen denken dat het ontwikkelen van een vaccin normaal langer.

elk medicijn moet door dezelfde strenge en betrouwbare testfases heen, ook het coronavaccin."

HET JUISTE ANTWOORD MOET ZIJN: "DAT WETEN WE NIET !"

DE "ONDERZOEKEN" ZIJN ER BINNEN 1 JAAR DOORHEEN GEJAST

GOEDGEKEURD EN OP DE MARKT GEBRACHT

BOVENDIEN GEDAAN OP MENSEN DIE KERNGEZOND WAREN

( STRENGE SELECTIE EN 4.700 EURO VERGOEDING )

01-09-2020 https://www.dvhn.nl/groningen/Groningen-gaat-het-nieuwe-vaccin-tegen-corona-betaald-testen-dit-moeten-de-deelnemers-doen-voor-de-4700-euro-vergoeding-25977079.html

 

D66 STELT VERDER

DAT DANKZIJ ONDERZOEK NAAR SARS 2002 EN MERS 

ONDERZOEK NAAR SARS-COV-2 GEEN 10-15 JAAR MEER DUURT

CITAAT: "Bovendien lijkt het coronavirus veel op de eerdere virussen SARS (2003) en MERS (2012). Naar die virussen is al heel veel vaccinonderzoek gedaan."

 

VOOR ZOVER BEKEND

WERDEN TIJDENS SARS-COV-1 ( 2001 ) EN MERS ( 2021 )

GEEN DRACONISCHE MAATREGELEN GETROFFEN !

EN

WAREN ER WERELDWIJD BIJ BEIDE VIRUSUITBRAAKEN

NOG GEEN 1.000 SLACHTOFFERS TE BETREUREN !

 

SARS-COV-1  ( 2002 ) 774 SLACHTOFFERS.

MERS ( 2012 ) 640 SLACHTOFFERS.

 

BOVENDIEN

WAS ER NIET ZOVEELEL ONDERZOEK GEDAAN

NAAR BEIDE VOORGAANDE

CORONA VIRUSSEN

ZOALS D66 PLEEGT TE STELLEN

WANT MEN HAD ER HET GELD NIET VOOR

D66 STELLING 6:

FABEL: ALS IK EENMAAL GEVACCINEERD BEN

KAN IK NOG STEEDS ANDEREN BESMETTEN.

 

VOLGENS D66 KLOPT DIT NIET...

CITAAT: "Nee, na een tijdje zal je niet meer besmettelijk zijn."

 

DIE CLAIM IS DUS AL ENKELE MALEN ONDERUIT GEHAALD.

DOELENDE OP DE VIRUSUITBRAKEN IN VERPLEEGHUIZEN

EN HET VERHAAL VAN DIE JOURNALIST HIERBOVEN !

 

HET ZOU BOVENDIEN EEN TIJDJE DUREN

VOORALEER  EEN VACCIN IMMUNITEIT ZOU OPBOUWEN...

 

WIE ZEGT DAT HET LICHAAM DAT NIET SNELLER KAN ?

ER WORDEN IMMERS ALLEEN ONDERZOEKEN GEDAAN

IMMUNITEIT DIE DOOR VACCINS ZOU WORDEN VERKREGEN

 

ONDERZOEKEN

DIE DOOR DE VACCIN FABRIKANTEN ZELF WORDEN UITGEVOERD

DAN WEL GEFINANCIËERD

 

ZELFS DE TESTRESULTATEN

WORDEN DOOR DE VACCIN FABRIKANTEN ZELF

BEOORDEELD / GEÏNTERPRETEERD

 

( BELANGEN VERSTRENGELING MILJARDEN INDUSTRIE )

https://www.parool.nl/nieuws/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

 

D66

IS NOG DE GLUIPERIGSTE

LIBERAAL FASCISTISCHE PARTIJ

 

SCHAFTE HAAR EIGENRAADGEVEND REFERENDUM WEER AF

TOEN BLEEK DAT DE BEVOLKING HET REFERENDUM GEBRUIKTE

OM ZICH TEGEN HET REGERINGSBELEID TE KEREN !

 

VERANDERDE BOVENDIEN DE DONOR-CODICIL IN EEN DONORWET

WAARBIJ DE VRIJWILLIGE KEUZE WERD VERVANGEN

DOOR AUTOMATISCH DONOR LIDMAATSCHAP !

 


"GEZONDE MENSEN MASSAAL VACCINEREN

IS ONVERANTWOORD"

EEN GESPREK MET VACCINATIE DESKUNDIGE

THEO SCHETTERS

1:49 Hoe heb jij het Gelderlander artikel van Jona Walk en Bert Mulder gelezen?

5:20 Hoe verklaar je nu de situaties in het VK of Brazilië?

Is Corona niet toch erg gevaarlijk?

7:34 Is voor jou de coronaproblematiek vooral een kwestie van schaal?

9:33 Nu houdt de Engelse variant inmiddels flink huis in het VK.

Hoe kijk jij daar tegenaan?

12:21 Hoe kijk jij aan tegen de vaccinatieplannen?

Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?

17:05 Wat betekenen nu die succespercentages van de vaccins, met name in de praktijk?

20:31 Het aantal sterfgevallen in Israël en het VK neem wel af.

Hoe zie jij dat?

25:21 Blijf er nu ook ná vaccinering een risico dat je het virus doorgeeft?

27:16 Zullen we met het virus moeten leren leven?

32:28 Zie jij een verschil tussen immuniteit door vaccinatie en natuurlijk immuniteit?

38:30 Wat voor impact hebben de maatregelen nu op ons immuunsysteem? 41:30 Zijn er nu risico’s verbonden aan de nieuwe vaccintechnologie die we gebruiken?

45:36 Wat doet een vaccinatie nu precies met je lichaam?

50:04 Je had het net over de korte termijn.

Zijn er ook lange termijn effecten bekend?

54:37 Is er een alternatief?

1:02:03 Hoe kijk jij ernaar dat het gesprek over alternatieven zo moeilijk op gang komt?

PLEIDOOI: BETER NIET IEDEREEN VACINEREN

HET CORONA VIRUS

VERDWIJNT NAMELIJK TOCH NIET

26-03-2021 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/pleidooi-beter-niet-iedereen-vaccineren-het-coronavirus-verdwijnt-namelijk-toch-niet~ad9fbcb5/

ZELFS VACCIN-IMMUNOLOGE JONA WALK

STELT DAT HET GEEN ZIN HEEFT IEDEREEN TE VACCINEREN

"Het coronavirus zal niet meer verdwijnen en in steeds nieuwe varianten opduiken."

 

"De beide artsen van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis plaatsen daarmee VRAAGTEKENS BIJ HET BELEID van het kabinet en gezondheidsinstituut om de hele bevolking te vaccineren om terug te keren naar ‘normaal’.

Zij worden ondersteund door een recent artikel ‘Five reasons why COVID HERD IMMUNITY is probably IMPOSSIBLE’ in het vooraanstaande wetenschappelijke medisch tijdschrift Nature."

 


23-07-2021

https://nos.nl/artikel/2390497-onzichtbaar-vaccineren-huisartsen-biblebelt-prikken-soms-achter-gesloten-deuren

BESODEMIETERIJ!

Onzichtbaar vaccineren: huisartsen Biblebelt prikken soms achter gesloten deuren

VOORWOORD:

Bij een aantal huisartsen in de Biblebelt kunnen mensen gevaccineerd worden buiten het zicht van de buitenwereld.

 

Huisartsen John en Carolien Polderman hebben gezamenlijk een praktijk in Elspeet en ze bieden daar de mogelijkheid aan hun patiënten om zich te laten inenten.

 

CITAAT: "De huisartsen zien dat ook GELOVIGEN BEREID zijn om zich te laten VACCINEREN, al is het beter om het niet zo te noemen, zegt John Polderman.

 

"Als je vraagt 'wilt u GEVACCINEERD worden?', dan zegt negen op de tien 'NEE'.

Maar als je zegt: 'wilt u ook een prikje om te VOORKOMEN DAT U CORONA KRIJGT?', klinkt dat wat anders", vertelt hij."

 

HET ZOU ONDERHAND ALGEMEEN BEKEND MOETEN ZIJN DAT

VACCINATIE

 GEEN BESMETTINGEN VOORKOMT

DAT IS DUS

BESODEMIETERIJ

 

CITAAT: "ONDANKS VOLLEDIGE VACCINATIES, strenge maatregelen én NEGATIEVE TESTEN zijn er bij de Nederlandse olympische ploeg de afgelopen dagen 4 MENSEN POSITIEF GETEST OP CORONA.

Het klinkt enorm onwaarschijnlijk, maar HET KOMT REGELMATIG VOOR dat gevaccineerden positief testen.

En door de besmettelijkheid van de deltavariant is de kans alleen maar groter geworden."

 

23-07-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5243978/getest-en-gevaccineerd-maar-toch-corona-teamnl-geen-uitzondering

 

ER IS OOK GEEN ENKELE CRONCREET BEWIJS

DAT VACCINATIE DE SYMPTOMEN MILDER ZOU MAKEN

ELK GEZOND LICHAAM IS IMMERS GOED IN STAAT ZELF

IMMUNITEIT

TEGEN ZOWAT ELK BESTAAND VIRUS OP TE BOUWEN

 

DE ENIGE UITZONDERING DAAROP ZOUDEN MOGELIJK

VIRUSSEN KUNNEN ZIJN

DIE UIT EEN ABORATORIUM KOMEN

HETZIJ PER ONGELUK DAN WEL MET OPZET

BIO-WAPENS

 

OF IEMAND ZICH AL DAN NIET WIL LATEN VACCINEREN

IS AAN DIE PERSOON ZELF

ZOLANG DE BEWEEGREDENEN NIET BERUSTEN OP

 LEUGENS EN BEDROG

 

DESINFORMATIE

VERSTREKT DOOR DE ( R ) OVERHEID DE FARMACIE EN DE RIVM

 


20-07-2021

Arts: gevaccineerde moet weten dat hij coronavirus kan doorgeven

GEVACCINEERD ZIJN BETEKEND DUS

NIET

DAT JE NIET BESMET KUNT WORDEN

JE KUNT DUS WEL DEGELIJK BESMET WORDEN !!!

 

CITAAT: "HERBESMETTINGEN
Internist prof. dr. Coen Stehouwer heeft inmiddels enkele patiënten in de kliniek gezien die besmet zijn ONDANKS DAT ze gevaccineerd zijn."

19-05-2021 https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/gevaccineerd-maar-toch-nog-besmettelijk

 

GEVACCINEERD ZIJN BETEKEND

OOK NIET

DAT JE ANDEREN NIET KUNT BESMETTEN

JE KUNT DUS NOG STEEDS ANDEREN BESMETTEN !!!

 

CITAAT: "

"Veel mensen die VOLLEDIG GEVACCINEERD zijn, hebben niet door dat ze het coronavirus kunnen hebben en BESMETTELIJK zijn", zegt Wertheim.

De arts-microbioloog noemt dit 'een potentiële STILLE MOTOR VAN UITBRAKEN', omdat gevaccineerden zo ONBEWUST het coronavirus OPLOPEN EN DOORGEVEN."

 

20-07-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5243039/besmettelijk-na-vaccinatie-testen-corona-coronabewijs-vaccin

 

WAAROM ZOU IEMAND

ZICH DAN ÜBERHAUPT NOG LATEN VACCINEREN ?

 

OMDAT DIE OPLICHTERS CLAIMEN...

DAT JE ER MINDER ZIEK VAN WORDT ?

 

CITAAT: "Als iemand NA VACCINATIE TOCH NOG ZIEK wordt, verloopt de ZIEKTE MILDER dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn."

 

30-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5228206/besmettelijk-na-vaccinatie-besmetten-anderen-ziek-vaccin-corona

 

WAAR IS DAARVOOR

HET OP ONAFHANKELIJKE WIJZE VERKREGEN

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS ?

 

EEN GEZOND LICHAAM

IS GOED IN STAAT

ZELF IMMUNITEIT OP TE BOUWEN

TEGEN ZO'N VIRUSJE

 

OVERIGENS...

DE WEBSITE VAN DE ( R ) OV ERHEID CLAIMT

DAT HET CORONA VACCIN OOK ZOU WERKEN

TEGEN AL DIE NIEUWE MUTATIES.

 

CITAAT: "De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna WERKEN OOK ALS HET VIRUS VERANDERT.

Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus."

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/kan-ik-na-vaccinatie-nog-corona-krijgen

 

OPMERKING:

ALS DE ( R ) OVERHEID AL VERKEERDE INFORMATIE VERSTREKT

BETREFFENDE

CORONA VACCINS

 

HOE GROOT ACHT U DAN DE KANS

DAT DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

OOK VERKEERDE INFORMATIE VERSTREKT

BIJ AL DIE ANDERE ( RIJKS ) VACCINATIES ?

 

BOF - DIFTERIE - HEPATITIS B - KINKHOEST - MAZELEN MENINGOKOKKEN - PNEUMOKOKKEN

POLIO - RODE HOND - TETANUS

ETC.

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten

 

BULLSHIT !!!

HOEZO KAN DE FARMACIE WEL EEN VACCIN ONTWERPEN

TEGEN HET CORONA VIRUS

 

EEN VACCIN DAT ZOU WERKEN

 TEGEN ALLE CORONA MUTATIES

 

TERWIJL DIEZELFDE FARMACIE

ER TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

NOG NOOIT IN IS GESLAAGD ZO'N VACCIN TE ONTWERPEN

TEGEN EEN SIMPEL INFLUENZA GRIEPVIRUS

OF

MUTEREN DIE SOMS NIET ?

 

>>>   GEBRUIK TOCH UW VERSTAND  <<<

 

HET

AD

KOPTE OP 1 APRIL 2021 NOG

DAT ER "BEWIJS" ZOU ZIJN DAT GEVACCINEERDEN

ANDEREN "NIET MEER" ZOUDEN KUNNEN BESMETTEN

 

CITAAT: "Goed nieuws: VACCINATIE tegen corona BESCHERMT niet enkel de ingeënte persoon zelf, maar VOORKOMT OOK BESMETTING van anderen, blijkt uit een nieuwe STUDIE van het Amerikaanse RIVM.

Immunoloog Ger Rijkers spreekt van bijzonder goed nieuws."

 

DAT WAS DUS EEN BEETJE VOORBARIG

ZO ZIE JE MAAR WEER

HOE

VALSE CLAIMS

NET ZO SNEL ZO NIET SNELLER

DOOR DIEZELFDE WETENSCHAP

TEGENGESPROKEN / ONDERUIT GEHAALD

KUNNEN WORDEN !

01-04-2021 https://www.ad.nl/binnenland/het-bewijs-is-er-nu-na-vaccinatie-kun-je-het-coronavirus-niet-meer-overdragen~a7cadeb1/

HET ZAL WEL ZO'N MACABERE 1 APRIL GRAP ZIJN GEWEEST ?!?

 


18-07-2021

DE FRANSE PRESIDENT

MACRON

 

WIL

ZORGMEDEWERKERS

VERPLICHTEN

ZICH TE VACCINEREN

 

BOVENDIEN

EEN CORONAPAS INVOEREN

DAT GAAT DE FRANSEN VEEL TE VER

1 1 4 . 0 0 0 DEMONSTRATEN WAREN OP DE BEEN

TEGEN DE "MEDISCHE DICTATUUR" Van MACRON

 

OPMERKING:

VEEL MENSEN LIETEN ZICH VACCINEREN

OMDAT ZE ZIJN WIJSGEMAAKT

DAT ZE ZO HUN DIERBARE OUDEREN ZOUDEN BESCHERMEN

 

GEVACCINEERDEN KUNNEN ECHTER NOG STEEDS BESMET RAKEN

DERHALVE OOK HUN DIERBARE OUDEREN BESMETTEN

 

TOEN DIE FABEL AAN HET LICHT KWAM

GOOIDEN ZE HET OVER EEN ANDERE BOEG

EEN VACCINATIE ZOU DE SYMPTOMEN AFWAKKEN

EN OOK DAT IS NOG MAAR DE VRAAG

 

HET LICHAAM IS BOVENDIEN GOED IN STAAT

OM ZELF IMMUNITEIT TEGEN HET VIRUS TE CREËREN

 

ANDEREN LIETEN ZICH VACCINEREN

OMDAT ZE RONDUIT GECHANTEERD WORDEN

 

ZONDER VACCINATIE ( BEWIJS ) EN / OF TEST ( BEWIJS )

NIET TERUG NAAR NORMAAL

GEEN EVENEMENTEN, GEEN FEESTJES EN GEEN VAKANTIES MEER

 

VACCINATIESCHADE

OF DIE NOU METEEN NA VACCINATIE

DAN WEL PAS OVER ENKELE GENERATIES

NAAR BUITEN KOMT

KUN JE NIET MEER TERUGDRAAIEN

 16-07-2021

NEDERLAND KLEURT ROOD

 

11.064 NIEUWE "BESMETTINGEN"

ALDUS HET RIVM

 

85 PROCENT

VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING

IS ZO DOM GEWEEST ZICH TE LATEN VACCINEREN

 

DE ( R ) OVERHEID EN HAAR RIVM

HEBBEN HEN WIJS GEMAAKT

DAT ZIJ ZO BESCHERMD ZOUDEN ZIJN

 

HET AANTAL "BESMETTINGEN"

NEEMT DESALNIETTEMIN DRAMATISCH TOE

 

CORONA VACCINATIES HELPEN DUS NIET

OM BESMETTINGEN TE VOORKOMEN

IEMAND DIE GEVACCINEERD IS

KAN DUS WEL DEGELIJK ANDEREN BESMETTEN

 

IEMAND DIE ZICH LIET VACCINEREN

OMDAT HEM / HAAR IS WIJSGEMAAKT

DAT HIJ / ZIJ ZO ZIJN / HAAR FAMILIE BESCHERMD

KOMT DERHALVE BEDROGEN UIT

( THE NEW NORMAL )

https://happen.network/

It’s January 2021, the world is in lockdown and our economy is on the brink of collapse.

Will the new vaccine enable our lives to return back to normal or does it mark a pivotal point in the evolution of humanity (one that is driven by artificial intelligence, will re-imagine capitalism and be governed by extreme tyrannical laws that are dictated by global elites)?

The New Normal, a factual, 50-minute documentary, investigates The Fourth Industrial Revolution, what the 1% has to gain and the rest of us are about to lose.

 

EN DAT SCHRIJF IK AL VANAF HET BEGIN

U WORDT BELAZERD

ZOALS DESTIJDS MET DE MEXICAANSE GRIEP

MAAR U VERDOMD HET TE LUISTEREN

DE CONSEQUENTIES ZIJN DAN OOK VOOR U

 

CORONA TESTS

HEBBEN OOK GEEN ZIN

 

10 TALLEN MILJOENEN VERSPILD

AAN CORONA ADEM TEST APPARATUUR

Prestigeproject ademtest corona loopt uit op fiasco

"De corona-ademtestapparaten die in tientallen GGD-teststraten door heel Nederland zouden komen, werken in de praktijk niet naar behoren. De resultaten zijn zelfs zo slecht, dat de GGD’s weigeren de ademtests in gebruik te nemen, blijkt volgens de Volkskrant uit gesprekken met betrokkenen en documenten die in handen van de krant zijn.

 

'Wij constateren dat de huidige werking van het systeem afwijkt van onze aannames over het systeem bij de start', schrijft koepelorganisatie GGD GHOR in een brief aan het ministerie. Volgens de koepel blijven de resultaten 'ver achter' bij het gewenste resultaat. Ook na 'vele verbeterstappen' lukt het maar niet om bruikbare resultaten uit de test te krijgen.

 

De blaastest van het Leidse bedrijf Breathomix zou een pijler worden onder het Nederlandse testbeleid. 'Dit is een prachtige Nederlandse innovatie, waar heel de wereld jaloers op is', zei minister Hugo de Jonge in februari nog in de Tweede Kamer. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 1800 apparaten besteld, ter waarde van miljoenen tot tientallen miljoenen euro's. De meeste daarvan staan nu ongebruikt in de opslag."

 

NEGATIEVE CORONA TEST BEWIJZEN

EN

CORONA VACCINATIE BEWIJZEN

ZEGGEN EVENMIN IETS

 

AL DIE BEZUINIGINGEN DIE DE ( R ) OVERHEID IN HET VERLEDEN

IN DE ZORGSECTOR HEEFT DOORGEVOERD

KOMEN DE BEVOLKING VANDAAG DE DAG DUUR TE STAAN

 


13-07-2021

MEER DAN 900 BEZOEKERS

BESMET MET CORONA

BIJ UTRECHTS FESTIVAL

"VERKNIPT"

OP 3 EN 4 JULI WERD IN UTECHT EEN FESTIVAL GEHOUDEN

ER WAREN ZO'N 20.000 MENSEN AANWEZIG

 

Het festival Verknipt werd gehouden bij plas Strijkviertel in De Meern. Bezoekers moesten via de CORONA CHECK APP aantonen dat ze NEGATIEF waren getest, GEVACCINEERD OF HERSTELD van een eerdere coronabesmetting.

Bij de ingang vond ook een ID-CHECK plaats.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5241486/rivm-stijging-coronabesmettingen-liveblog-coronacrisis-covid-19

 

OPMERKING: 

DAARUIT VOLGT OOK HET SLUITENDE BEWIJS

DAT CORONA BEWIJZEN EN VACCINATIE BEWIJZEN

GEEN ENKELE GARANTIE BIEDEN DAT JE NIET BESMET BENT

DAN WEL GEEN ANDEREN KUNT BESMETTEN

DUS

FLAUWEKUL - NUTTELOOS

WANNEER GEBRUIKT U UW VERSTAND ?


13-07-2021

500 PROCENT STIJGING

VAN HET AANTAL

POSITIEVE CORONA TESTS !

ALDUS HET RIVM

TESTS

DIE ALLEEN

VAST KUNNEN STELLEN

OF BIJ IEMAND

RNA

IS GEVONDEN !!

NIET

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK

IS

 

FEIT:

HET CORONA VIRUS GAAT NOOIT MEER WEG

WAAROM WE

NIET

VAN DE CORONA TESTEN AF KOMEN

OOK NIET ALS WE

ALLEMAAL

ZIJN GEVACCINEERD

03-03-2021 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waarom-we-niet-van-coronatesten-af-komen-ook-niet-als-we-allemaal-zijn-gevaccineerd/

JE BENT

GEVACCINEERD

 EN KRIJGT TOCH  CORONA

DAT ROEPT VEEL VRAGEN OP

HET BETREFT EEN CORONA UITBRAAK

ONDER VOLLEDIG GEVACCINEERDE BEWONERS

VAN DE AFGESLOTEN AFDELING VAN DE HEIKANT

EN WOONZORGCENTRUM OLDERSHOVE IN WEHL

08-05-2021 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6890982/Je-bent-gevaccineerd-en-krijgt-toch-corona-dat-roept-veel-vragen-op

 


13-07-2021

FRANKRIJK VERPLICHT CORONA PAS

VANAF AUFUSTUS

BIJ BEZOEK HORECAEN WINKELCENTRA

Bezoekers van een café, bioscoop of andere openbare gelegenheid...

Moeten een NEGATIEVE CORONA TEST kunnen aantonen...

Dan wel aan kunnen tonen VOLEDIG TE ZIJN GEVACCINEERD.

Aldus MACRON in een tv-toespraak.

 

ZORGMEDEWERKERS worden VERPLICHT zich te laten VACCINEREN.

WEIGERAARS worden SANCTIES opgelegd!

VACCINEREN zou de ENIGE WEG terug zijn naar het OUDE NORMAAL..

Aldus zo wordt gesteld.

 

Iets meer dan de helft van de Fransen heeft ten minste een vaccinatie gehad, zo'n 40 procent is volledig gevaccineerd.

Te weinig om de opmars van de deltavariant van het virus te stuiten.

 

CITAAT: Sinds twee weken neemt het aantal besmettingen weer toe.

"Het land ziet een sterke opleving van de epidemie die overal toeslaat", zei Macron.

Maar van een nieuwe lockdown ziet hij vooralsnog af.

"We zullen ermee moeten leven."

 

CORONA GATE

DE GROOTSTE SCAM IN DE GESCHIEDENIS

VAN DE MENSHEID

OPMERKING:

IK BLIJF EROP HAMEREN

DAT CORONA TESTS

NIET AAN KUNNEN GEVEN

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK

IS !

 

DAT CORONA TESTS

VALSE POSITIEVEN EN NEGATIEVEN AANGEVEN !!

 

DAT DIE PSEUDO WETENSCHAPPERS IETS METEN

MAAR NIET WETEN WAT

BOVENDIEN NIETS CONCREETS HEBBEN OM MEE TE VERGELIJKEN !!!

 

DAT ONDANKS AL DIE VACCINATIES

HET AANTAL "BESMETTINGEN"

( lees POSITIEVE corona testuitslagen )

OP BLIJFT LOPEN !

 

DAT DIEGENEN DIE GEVACCINEERD ZIJN

NOG STEEDS BESMET KUNNEN WORDEN

ZODOENDE ANDEREN KUNNEN BESMETTEN !

 

MEDICIJNEN EN VACCINS

KUNNEN HOOGUIT SYMPTOMEN VERZACHTEN

MAAR DIE ILLUSIE

ZAL WAARSCHIJNLIJK OOK WORDEN DOORGEPRIKT !!

 

Het enige wat klopt aan dit Franse artikel is de claim van Macron:

"WE ZULLEN ERMEE MOETEN LEVEN!"

NET ZOALS MET AL DIE ANDERE GRIEP VIRUSSEN

 


10-07-2021

HET RIVM LAAT WETEN

DAT ER INMIDDELS 17,4 MILJOEN PRIKKEN ZIJN GEZET

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties

TEGELIJKERTIJD

GEEFT HET RIVM AAN DAT HET AANTAL "BESMETTINGEN"

 

( Het gaat hierbij om

positieve TESTUITSLAGEN met tests

die NIET GESCHIKT zijn

om BESMETTINGEN dan wel BESMETTELIJKHEID te meten )

 

HARD OPLOOPT

 

( De ADEMPAUZE waar ik het eerder over had

nadat de corona maatregelen langzaam maar zeker van tafel gingen...

is wel erg snel weer VOORBIJ gegaan. )

 

DENK EVEN LOGISCH MEE...

KAN IEMAND DIE GEVACINEERD IS NOU

WEL  OF NIET

BESMET RAKEN DAN WEL ANDEREN BESMETTEN ?

 

BESEFT U EIGENLIJK WEL DAT U GEZAMENLIJK

DE MACHT HEEFT

OM DIE BEDRIEGERS AF TE ZETTEN...

 

( Dat geboefte heeft zoveel onnodig leed veroorzaakt

dat zij een LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF zou moeten krijgen

en zeker niet OPGEHEMELD zoals dat NU gebeurd )

 

WORDT HET ONDERHAND NIET EENS TIJD

DAT U ZICH NIET MEER DOOR UW ANGST LAAT LEIDEN

MAAR WEER VAN HET LEVEN GAAT GENIETEN ?

 

HET LEVEN IS IMMERS AL KORT GENOEG

WAAROM LAAT ZICH HET LAATSTE BEETJE VREUGDE ONTNEMEN

DOOR DIE HYPOCRIETE LEUGENAARS IN DEN HAAG ?

 

17 MILJOEN 625 DUIZEND 182 VACCINATIES

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

 

ALS DE CLAIM DAT GEVACCINEERDEN

NIET BESMET KUNNEN WORDEN

OP WAARHEID ZOU BERUSTEN

ZOU JE DAT DAN NIET IN DE GRAFIEKEN TERUG MOETEN ZIEN ?

 

VANWAAR DIE PLOTSELINGE EXPLOSIEVE STIJGING

VAN HET AANTAL "BESMETTINGEN" ?

 

( lees POSITIEVE TESTUITSLAGEN

door corona tests

DIE NIET GESCHIKT ZIJN

Om er besmettingen dan wel besmettelijkheid

mee te meten. )

 

OM EERLIJK TE ZIJN

VERWACHTTE IK DIE STIJGING PAS IN AUG - SEP

WANNEER DE GRIEPPERIODE WEER BEGINT

 

NU HEEFT HET ER ALLE "SCHIJN" VAN

DAT DIE STIJGING WORDT VEROORZAAKT DOOR DE

VACCINATIES.

 

HIER KLOPT IETS NIET

DE VACCINS BESCHERMEN NIET TEGEN EEN BESMETTING

GEVACCINEERDEN KUNNEN NOG STEEDS BESMET RAKEN

ZODOENDE OOK ANDEREN BESMETTEN

 

DAT VACCINATIES OOK DAADWERKELIJK

DE SYMPTOMEN VERZACHTEN ?!?

 

IS EVENEENS NOG NOOIT DOOR EEN

ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJKE LABORATORIUM

BEWEZEN !!!


05-07-2021

CORONA

MEDIA MANIPULATIE

 

ELINE EN MEES VAN SCHOLIEREN.TV

"ONDERVRAGEN"

JONGENEN 12 - 17 JAAR OF ZIJ ZICH LATEN VACCINEREN

 

DE KOP VAN DE VIDEO LUIDT:

"Ik zou die vaccinatie gewoon nemen" - Neem jij de prik?"

DAARUIT KUN JE EIGENLIJK AL OPMAKEN DAT

SCHOLIEREN.TV

GEEN NEUTRALE NEUWSBRON IS

MAAR MANIPULEREND EN VOL VOOROORDELEN

HERSENSPOELING - STAATSPROPAGANDA

 

DE DISCLAIMER INFORMATIE BEVESTIGT DE VOOROORDELEN

JEGENS AL DIEGENEN DIE ZICH NIET WILLEN LATEN VACCINEREN

ZIJ ZOUDEN ONJUIST ZIJN GEÏNFORMEERD ?!?

IS HET NIET JUIST ANDERSOM ?

 

WEDEROM

STAATSPROPAGANDA

EEN NEUTRAAL MEDIABEDRIJF ONWAARDIG

 

ENFIN...

ENKELE REACTIES:

1. DWANG - IK WORD EEN BEETJE GEDWONGEN DOOR MIJN OUDERS.

 

2. CHANTAGE - ALS IK NIET MEER OP VAKANTIE KAN GA IK HET WEL GEWOON DOEN.

 

3. DWANG - ALS NIEMAND HET ZOU DOEN ZOU IK HET OOK NIET DOEN.

 

4. ONJUIST GEINFORMEERD - VACCINATIE ZELF AANGEVRAAGD WANT DAN KUN JE VEILIG NAAR JE OPA EN OMA.

HOEZO VEILIG ?!?

GEVACCINEERDEN KUNNEN WEL DEGELIJK BESMET WORDEN

JE KUNT DUS NOG STEEDS JE OPA EN OMA BESMETTEN!

 

5. VERSTANDIG ANTWOORD - HET IS MEER JE EIGEN KEUZE.

DAARBIJ DIENT WEL TE WORDEN OPGEMERKT DAT DIE

"KEUZE"

VOORAL BEÏNVLOED WORDT DOOR DESINFORMATIE

VAN DE ( R ) OVERHEID,  GLOBALE MEDIA EN GEZONDHEIDSWAAKHONDEN

DIE AFGAAN OP DE INFORMATIE DIE VACCINPRODUCENTEN

ALS BELANGHEBBENDEN VERSTREKKEN

EN DE BEPERKINGEN DIE DE ( R ) OVERHEID OPLEGT

AAN MENSEN DIE ZICH NIET LATEN VACCINEREN !

ZOWEL ALS DE VOORTDURENDE ANGST VERSPREIDING

DOOR DE GLOBALE MEDIA

ANGST - DISCRIMINATIE - FASCISME - UITSLUITING

 

6. VERSTANDIG - IK WEET NIET - IK WIL HET GEWOON NOG NIET.

 

7. CHANTAGE - IK ZOU HEM WEL NEMEN WANT DAN KUN JE REIZEN EN NAAR EEN FESTIVAL.

 

STAATSPROPAGANDA

DOE HET OM DE "SAMENLEVING" TE BESCHERMEN ?!?

 

HOEZO DAN !

ALS JE JE HUISWERK BETER HAD GEDAAN...

HAD JE KUNNEN WETEN  DAT MENSEN DIE GEVACCINEERD ZIJN

WEL DEGELIJK BESMET KUNNEN WORDEN !!

DERHALVE OOK ANDEREN KUNNEN BESMETTEN !!!


Zo ziet Vaccinatie-schade eruit.

Het persoonlijke drama van Lisette Verhoeven...

 >>>   blckbox.TV   <<<

 

DE VACCINATIE CAMPAGNE VAN DE ( R ) OVERHEID

>>>   "JE DOET HET VOOR EEN ANDER"   <<<

IS MISLEIDEND !

 

GEVACCINEERDEN

KUNNEN OOK BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

 

Op 13 maart 2021 ging de 28-JARIGE Lisette Verhoeven voor haar prik.

Omdat ze parttime in een verzorgingstehuis werkzaam was...

En NIET de oorzaak wilde zijn

van een eventuele corona besmetting onder ouderen.

 

Zij kreeg het ASTRAZENECA vaccin...

En dat terwijl er al enige tijd ophef was in naburige landen...

Rondom TROMBOSE bij jonge vrouwen.

 

Het vaccin verwoestte haar leven !

Want ruim een week later kreeg zij een HERSENBLOEDING...

Kwam op de IC terecht en kon geruime tijd niet meer lopen.

 

Inmiddels is ze weliswaar deels weer hersteld...

Maar haar mobiliteit aan de linkerzijde van haar lijf blijft minimaal.

Ze kan haar linkerhand niet meer gebruiken!

VACCINATIE SCHADE

WEDEROM EEN GEVAL VAN

HERSENBLOEDING

VLAK NA VACCINATIE MET HET

ASTRAZENECA VACCIN

Een KAPPER uit Oost-Souburg laat de TWEEDE PRIK met het AstraZeneca-vaccin AAN ZICH VOORBIJ gaan.

Hij kreeg KORT NA DE 1e PRIK een BEROERTE en wil nu GEEN RISICO MEER nemen.

 

CITAAT: "Je weet natuurlijk niet of er een direct verband is, maar EEN PAAR DAGEN NA DE 1e PRIK heb ik een HERSENINFARCT gehad", zegt Tanihatu.

"En als je dan al die berichten leest uit IJSLAND en ZWEDEN bijvoorbeeld over mogelijke BIJWERKINGEN, dan slaat de angst je om het hart.

Dus ik bedank ervoor, GEEN TWEEDE PRIK voor mij", zegt Tanihatu.


DE CORONA APP

EEN MOOI VOORBEELD

VAN HOE ACHTERLIJK

DE ( R ) OVERHEID IS !

 

THIERRY BAUDET ( FVD )

GEEFT DUIDELIJK AAN

WAAROM

ZO'N APP NOOIT ZAL WERKEN !

1. HET HOGE AANTAL DEELNEMERS DAT NODIG IS

OM ZO'N APP ÜBERHAUPT

TE LATEN SLAGEN.

2. HET VEREIST DAT IEDEREEN ZICH CONTINUE LAAT TESTEN.

3. HOEWEL DE TEHNIEK INMIDDELS VIA BLUETOOTH EN GPS

VER IS GEVORDERD WAT BETREFT HET BEPALEN VAN

GEOLOCATIES

( De exacte positie van een persoon

Dan wel de exacte afstand van personen tot elkaar )

https://www.betekenis-definitie.nl/Geolocatie

 

WERKT DIE TECHNIEK GELUKKIG NOG NIET ZO GOED

DIE TECHNIEK

HOUDT BOVENDIEN GEEN REKENING

 MET HINDERNISSEN / AFSCHEIGDINGEN TUSSEN PERSONEN

 

DAN WEL OF IEMAND ZICH MOGELIJK

IN EEN AFGESLOTEN RUIMTE BEVINDT

AUTO DAN WEL GEBOUW

ETC. ...

 

AL UW MEDISCHE GEGEVENS KOMEN BOVENDIEN TERECHT IN

ONLINE DATABASES VAN DE ( R ) OVERHEID !

DIE DATABASES ZIJN VOORTDUREND BLOOTGESTELD

AAN DATALEKKEN EN HACKERS !!

https://www.parool.nl/nederland/overheid-beschikt-straks-over-al-onze-vaccinatiegegevens-is-dat-nodig~ba2a471a/

 


08-07-2021

DE ADEMPAUZE LIJKT VAN KORTE DUUR

HET AANTAL "BESMETTINGEN" ONDER JONGEREN

( Waarbij de corona tests positief aangeven )

HEEFT ZICH INMIDDELS ALWEER VERDUBBELD

 

EN DAT TERWIJL DE VACCINATIEGRAAD

VOLGENS HET RIVM OP 72% ZIT

ZO'N PRIK

BESCHERMT DUS NIET TEGEN BESMETTING

DAT ZO'N PRIK DE SYMPTOMEN

ZOU VERZACHTEN IS EVENMIN

OP ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJK WIJZE BEWEZEN

https://www.youtube.com/watch?v=6m4UT8j2Bns

 

20210706 CORONA Cijfers COVID 19 Vaccinatieprogramma RIVM
PDF – 150,4 KB 38 downloads

EEN ANDER PUNT

IS DE sterke STIJGING VAN HET AANTAL "BESMETTINGEN" ONDER JONGEREN

 

( Men bedoelt eigenlijk het aantal POSITIEVE testuitslagen

veroorzaakt door CORONA TESTS

die bovendien NIET GESCHIKT zijn om er CORONA BESMETTINGEN mee te meten )

29-06-2021 https://www.parool.nl/nederland/gezondheidsraad-adviseert-geef-jongeren-van-12-tot-17-ook-coronavaccin~b4575132/

Gezondheidsraad adviseert: geef jongeren van 12 tot 17 ook coronavaccin

NOTABENE

TERWIJL JONGEREN MOMENTEEL MASSAAL WORDEN GEVACCINEERD

30-06-2021 https://ggdghor.nl/actueel-bericht/12-17-vaccineren/

 

CITAAT: "Vaccinatie is DE ENIGE WEG uit de crisis"

VACCINATIE ZOU DE ENIGE UITWEG UIT DE CRISIS ZIJN

EN DAT IS EVENEENS EEN "AL GORE" LEUGEN

 

JE WEET WEL DIE GOZER DIE DE WERELD EEN KLIMAATPROBLEEM AANSMEERDE

WAAROP MEN BEGON MET HET KAPPEN VAN BOSGEBIEDEN DIE CO2 OMZETTEN IN ZUURSTOF

VOOR DE AANBOUW VAN PALMOLIE PLANTAGES VOOR BIOBRANDSTOFFEN

DAN WEL OM ER HOUTSNIPPERS VAN TE MAKEN

VOOR DIE ZOGENAAMDE MILIEUVRIENDELIJKE BIOMASSA CENTRALES

 

EN GEO-ENGINEERING

DE VERGIFTIGING VAN DE WERELD MET ZOGENAAMDE CHEMTRAILS

WAARBIJ KUNSTMATIGE WOLKENDEKENS DE ZONNESTRALEN ZOUDEN MOETEN BLOKKEREN

AL DIE STOFFEN KOMEN NA VERLOOP VAN TIJD DOOR DE ZWAARTEKRACHT OMLAAG

IEDEREEN

ADEMT DIE STOFFEN IN

 

ENFIN...

CORONA CRISIS

IS EEN CRISIS DIE DOOR DIE MALLOTEN IN DEN HAAG ZELF WERD VEROORZAAKT

EN WEL

VANWEGE HET CORONA BELEID

DAT DE NATUURLIJKE OPBOUW VAN IMMUNITEIT VERHINDERT

NATUURLIJKE IMMUNITEIT

ZIJNDE DE ENIGE UITWEG UIT DEZE CRISIS

 

IK VERWACHT DAT DIE HUFTERS IN DEN HAAG

ER OP KORTE TERMIJN OOK EEN

VACCINATIE PLICHT

DOORHEEN DRUKKEN !

 

EN DAT DE BEVOLKING ZICH BOVENDIEN

HERHAALDELIJK

ZAL MOETEN LATEN VACCINEREN !!

 

( GENOCIDE )

 

WAT ZIJ HUGO DE JONGE OVER MEERDERE VACCINATIES?

"HOE MEER VACCINATIES - HOE MEER EN HOE STERKER DE BIJWERKINGEN"

EN DAT IS PRECIIES WAT IK EERDER AL HEB VOORSPELD !!!

14-04-2021 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/hoe-meer-prikken-hoe-meer-kans-op-bijwerkingen-niet-gek-dat-zeldzame-bijeffecten-nu-aan-het-licht-komen/

 

CITAAT: ( TROMBOSE in combinatie met een LAAG AANTAL BLOEDPLAATJES is meerdere keren gemeld als bijwerking van het ASTRAZENECA-vaccin.

NU wordt het dus ook genoemd na een prik met het JANSSEN-vaccin. ) 

 

CITAAT 2: De raad wijst ook op NADELEN in de vorm van bijwerkingen.

‘De meeste zijn matig van ernst en verdwijnen na enkele dagen.’

Daarnaast zijn er MELDINGEN van ONTSTEKING VAN DE HARTSPIER bij circa 1 op de 15.000 TIENERS, vooral jongens, en ontsteking van het hartzakje."

 

HET JANSSEN VACCIN WORDT UIT HET VACINATIEPROGRAMMA VOOR JONGEREN GEHAALD

02-06-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5234332/minister-de-jonge-janssenvaccin-uit-vaccinatieprogramma-gehaald

 

IK LAAT ME OVETIGENS NIET DWINGEN OM TE VACCINEREN

DOOR DIE

DUIVELS

IN DEN HAAG !

 

VANDAAR DAT IK HEB BESLOTEN

OM MIJ OP 19-08 BIJ MIJN IN 2017 OVERLEDEN VROUW TE VOEGEN !!

 

DEZE WERELD

BIEDT SOWIESO GEEN TOEKOMST MEER !!!

 

Ik kan alleen maar hopen...

dat u snel tot bezinning komt...

uw gezond verstand gaat gebruiken...

en zich gaat realiseren...

dat er iets niet klopt aan dit gehele corona gebeuren...

al zal dat voor sommigen al te laat zijn.


05-07-2021

DE BEWIJZEN STAPELEN ZICH

LANGZAAM MAAR ZEKER OP !

 

165 VAN DE 600

BEZOEKERS VAN EEN EVENEMENT IN ENSCHEDE

HEBBEN CORONA OPGELOPEN

ONDANKS

VERPLICHTE TESTBEWIJZEN

EN VACINATIEBEWIJZEN

 

TESTBEWIJZEN EN VACINATIEBEWIJZEN

HEBBEN DUS GEEN ENKELE ZIN !

 

HOELANG LATEN JULLIE JE NOG

BESODEMIETEREN EN CHANTEREN !!

 

GEBRUIK VERDOMME JULLIE HERSENS

DAAR HEB JE DIE VOOR !!!

 

WE HADDEN HET CORONA VIRUS ALLANG

ONDER CONTROLE GEKREGEN

 

WARE HET NIET DAT DIE HOEREN VAN DE FARMACIE IN DEN HAAG

DE NATUURLIJKE VORMING VAN IMMUNITEIT

HEBBEN TEGENGEWERKT MET HUN

LOCKDOWNS !

 

MAATREGELEN DIE BOVENDIEN DISCRIMINEREN

EN MENSEN DIE HUN GEZOND VERSTAND DURVEN TE GEBRUIKEN

DE MOND SNOEREN EN UIT DE "SAMENLEVING" WEREN

( Voor zover er überhaupt al sprake is van een "SAMENLEVING" )

 

Eerder een HOOFDULTUUR

Waarin steeds meer SUBCULTUREN langs elkaar leven !

Die bovendien voortdurend met elkaar in botsing komen

vanwege de culturele verschillen en religieuze opvattingen !!

 

KINDEREN VACCINEREN IS MISDADIG

WYBREN VAN HAGA

HUGO DE JONG

JE DOET HET

OM EEN ZO HOOG MOGELIJKE

GROEPSIMMUNITEIT TE VERKRIJGEN

?!?

WYBREN VAN HAGA

KANS OP MYOCARDITIS 1 : 15.000

OFTEWEL ONTSTEKING AAN DE HARTSPIER

DOOR VIRUSSEN OF OVERGEVOELIGHEID VOOR STOFFEN IN VACCINS

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/myocarditis

 

HUGO DE JONG ZOU BANG ZIJN DAT DE IC'S WEER VOLLOPEN

EN DAT IS BEST WEL FRAPPANT

WANT DE BEZUINIGINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

GAAN GEWOON DOOR


27-06-2021

CORONA IS BULLSHIT

WAAROM ?

Diegenen die het

CORONA BELEID

bepalen...

 

Schijnen ( zich ) er vaak zelf

NIET

Aan te houden / In te geloven !

 

MARK RUTTE

Die tijdens z'n toespraak over de invoering van de corona regels

Van de 1 1/2 meter afstand regelgeving

Vrolijk de hand schudde met van Dissel ( RIVM OMT )

Eén van die gasten waaraan we al die corona flauwekul te danken hebben !

Lachte erom toen hij daar op werd gewezen...

Kon het echter niet laten om van DISSEL daarna toch nog aan te raken.

 

FERDINAND GRAPPERHAUS

Die het nodig vond om tijdens de corona maatregelen te trouwen

En daarbij LETTERLIJK LAK HAD aan al die CORONA MAATREGELEN

Het blijkbaar niets kon schelen dat de ouderen op dat feestje

besmet zouden raken !

 

"KONING" WILLEM ALEXANDER

Die zowaar handen stond te schudden met z'n "fans"

 

Buitenlandse politici zijn al geen haar beter !

REGELS EN WETTEN INVOEREN

EN MENEN DAT ZE NIET VOOR HENZELF GELDEN !

 

Ondanks dat het VIDEO BEWIJS van dit soort taferelen

Steeds weer wordt verwijderd onder het mom van

COPYRIGHT SCHENDINGEN

Duiken die vaak na enige tijd toch weer op !

 

WANNEER WORDT U WAKKER ?

 


24-06-2021

Corona - De Delta Variant:

JONGEREN DIE IN HET BUITENLAND OP VAKANTIE ZIJN GEWEEST

BRENGEN DE CORONA DELTA VARIANT MEE NAAR NEDERLAND !

 

DIT LAAT IN DE EERSTE PLAATS ZIEN...

HOE KRANKZINNIG HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID IS.

 

IN DE TWEEDE PLAATS DAT:

GEVACCINEERDEN TOCH BESMET KUNNEN RAKEN...

ZODOENDE ANDEREN KUNNEN BESMETTEN !

 

IN DE DERDE PLAATS DAT:

CORONA PASPOORTEN EN CORONA TESTBEWIJZEN

PUUR FLAUWEKUL ZIJN !

 

IK KRIJG DERHALVE STEEDS MEER HET GEVOEL...

DAT DE ( R ) OVEREHID BEWUST MEEWERKT...

AAN HET IN STAND HOUDEN VAN DE ANGSTCULTUUR

DIE DE WHO, DE MEDIA, DE R ( OVERHEID ) ZELF

ZOWEL ALS HAAR ZOGENAAMDE GEZONDHEIDSWAAKHONDEN

HEBBEN VEROORZAAKT !

 

WANNEER DIT ECHT EEN GEVAARLIJK VIRUS WAS GEWEEST

WAS DIT ACHTERLIJKE RAS MET ZO'N BELEID ALLANG

UITGEROEID !

 

VERDER WORDT DE DELTA VARIANT VERWACHT

WANNEER DE GRIEPPERIODE ( aug - sep ) BEGINT

DAT ZEGT MIJ GENOEG !

 

MIJN VOORSPELLINGEN

WORDEN AL SNEL WAARHEID

 


19-06-2021

Zoals ik eerder al aangaf

 

PROFITEER VAN DIE PAAR MAANDEN !

WANT WANNEER DE

GRIEPVIRUSSEN WEER ACTIEF

WORDEN...

AUG - SEP !!

MOETEN DIE MONDKAPJES

WAARSCHIJNLIJK WEER OP !!!

REVOLUTIE

TENZIJ U DE ELITE KLASSE VOOR BENT

EN ZELF EEN BEGIN MAAKT

AAN EEN NIEUW POLITIEK ECONOMISCH SYSTEEM

 

DAT NIET GELD

MAAR MENS EN NATUUR

  VOOROP STELT

 

PRIVATISERING TERUGDRAAIEN KAN WELISWAAR NIET

MAAR JE KUNT WEL

GEMEENSCHAP- SBEDRIJVEN EN DIENSTEN

BOUWEN

DIE DE GEPRIVATISEERDE STAATSDELEN KAPOT CONCURREREN

SLAVERNIJ IN EEN MODERN JASJE

OPMERKING:

ALS JE DE ELITE KLASSE HAAR WERELD LAAT BOUWEN

BEZITTEN ZIJ ALLES EN JULLIE NIETS

 

PRIVATISERING IS DE GROOTSTE SCAM IN DE GESCHIEDENIS

ALLE WINSTEN GAAN NAAR PRIVATE EIGENAARS

IN PLAATS TERUG TE VLOEIEN NAAR DE GEMEENSCHAP

 


18-06-2021

26 juni 2021 wordt een dag om NOOIT meer te vergeten

HET IS DE DAG

WAAROP DIE DUIVELSE POLITIEK

DE

MONDKAPJESPLICHT

AFSCHAFT !

 

VOOR WINKELS EN SUPERMARKTEN !

KAN IK EINDELIJK WEER ZELF

MIJN BOODSCHAPPEN DOEN !!

 

JONG EN OUD SNAKT NAAR ADEM

ZEKER MET DIE HITTEGOLF

 

IK ZOU ZEGGEN

PROFITEER  DAARVAN WANT MET AL DIE MUTATIES

KON DIE VRIJHEID WEL EENS VAN KORTE DUUR ZIJN

 

WANT DAT IEMAND GEVACCINEERD IS

WIL NIET PER DEFINITIE ZEGGEN

DAT DIE PERSOON GEEN CORONA MEER KAN KRIJGEN

EN OOK NIET

DAT DIE PERSOON ANDEREN NIET KAN BESMETTEN

 

MAAR DAT IS HELEMAAL NIET ERG

WANT HET CORONA VIRUS WORDT SCHROMELIJK OVERDREVEN

NET ZOALS HET MEXICAANSE GRIEPVIRUS DESTIJDS

( Het corona beleid maakt het echter steeds erger )

 

MET DIEN VERSCHIL

DAT HET CORONA VIRUS DOOR DE ELITE KLASSE WORDT MISBRUIKT

OM ER HAAR GLOBALE AGENDA MEE DOOR TE DRUKKEN

 

18-06-2021

De dag dat

babies en kinderen

kampen met een

typisch winters virus

 

NOTABENE IN HARTJE ZOMER

MAKEN ZIJ KANS OP EEN

LONGONTSTEKING

 

DE MEDISCHE WERELD HOUDT HET EROP

DAT DIE BABIES EN KINDEREN VANWEGE DE LOCKDOWNS

NIET IN STAAT ZIJN GEWEEST

NATUURLIJKE RESISTENTIE OP TE BOUWEN

 

HOEWEL DAT IETS IS WAT IK VAN BEGIN AF AAN AL HEB BEWEERD

EN DAARMEE DUS GELIJK KRIJG...

 

VRAAG IK MIJ VERDER AF OF AL DIE CORONA VACCINATIES

DAAR WELLICHT OOK IETS MEE TE MAKEN KUNNEN HEBBEN ?

 

HOEVEEL BABIES EN KINDEREN DAN WEL OUDERS

ZIJN "TEGEN" / MET HET CORONA VIRUS GEVACCINEERD ?

DAT ZE DAAR MAAR EENS ONDERZOEK NAAR DOEN !

 

IK VERWACHT SOWIESO OVER ENKELE GENERATIES

DAT DE MENSHEID TE MAKEN KRIJGT MET EEN

DEGENERATIE ZIEKTE

DIE HET LICHAAM BIJ DAN WEL NA GEBOORTE AFBREEKT

 

EEN ZIEKTE DIE MOGELIJK ALLEEN KAN WORDEN BESTREDEN

MET HET BLOED DAN WEL DE ANTI-LICHAMEN

VAN NIET GEVACCINEERDEN

 

IK KAN ME DAARBIJ NIET VOORSTELLEN !

DAT DIE ZICH VRIJWILLIG AAN ZULLEN BIEDEN...

OM ALSNOG VOOR PROEFKONIN TE MOETEN SPELEN !!

ZEKER NIET ALS ZE IN HET VERLEDEN ZIJN GEDISCRIMINEERD

EN BUITENGESLOTEN MET DIE VERVLOEKTE

NIETSZEGGENDE TEST- EN VACCINATIEBEWIJZEN !!!

( Dit betreft overigens alleen de experimentele mrna-vaccins )

 


18-06-2021

De vergeetachtige Koning

 

DE KONING WAS VROLIJK

HANDEN AAN HET SCHUDDEN

OP DE HAAGSE MARKTWEG

 

WAS EFFE VERGETEN DAT DE

1 METER 5

REGELGEVING

NOG STEEDS VAN KRACHT WAS


18-06-2021

Corona in Portugal

Ik ben benieuwd hoeveel mensen

naar PORTUGAL en het VERENIGD KONINKRIJK op vakantie gaan .

Daar de DELTA VARIANT oplopen...

En naar NEDERLAND brengen !

 

Want dan zit NEDERLAND...

Binnen de kortste keren...

WEDEROM in een LOCKDOWN !

VERVLOEKTE POLITIEK

03-06-2021

Germany's coronavirus lockdown

"NOT RESPONSIBLE"

For pandemic decline, study finds:

De Duitse lockdown zou NIET de reden zijn van de AFNAME van het CORONA VIRUS, aldus de uitkomst van een wetenschappelijke studie !

 

CITAAT 1: "A new STUDY from a GERMAN UNIVERSITY found that the country’s COVID-19's INFECTIONS were ALREADY FALLING BEFORE each government-mandated LOCKDOWN."

 

CITAAT 2: "The study CONCLUDED that the RATE OF INFECTION was ALREADY DECLINING when the government mandated more EXTREME MEASURES in an effort to combat the spread of the virus."

 

Oftewel...

DE DUITSE ( R ) OVERHEID VOERDE HAAR LOCKDOWNS PAS IN

OP HET MOMENT DAT HET VIRUS AL OP HAAR RETOUR WAS

 

LOGISCH GEZIEN WORDT ZO

AL DAN NIET BEWUST

 

>>>   DE INDRUK GEWEKT   <<<

DAT DIE EXTREME MAATREGELEN ZOUDEN WERKEN .

DAT IS DUS NOG MAAR DE VRAAG !

04-06-2021 https://www.foxnews.com/world/germany-coronavirus-lockdown-pandemic-decline-study

03-06-2021 https://www.telegraph.co.uk/news/2021/06/03/german-study-finds-lockdown-had-little-effect-virus-infections/

 

DE GEHELE MEDISCH WETENSCHAP

KUN JE IN ÉÉN WOORD SAMENVATTEN

"WAARSCHIJNLIJK"

( Het zou zo kunnen zijn )

MISSCHIEN - MOGELIJK

MAAR NIET ZEKER

 

DE MEDIA STAAT BOL VAN DAT SOORT

 NIETSZEGGENDE

SYNONIEMEN

VOORAL WANNEER HET OM MEDISCHE ARTIKELEN HANDELT

 

DE DUITSE MINISTER VAN ONTWIKKELINGS SAMENWERKING

GERD MÜLLER

GAF HET EERDER OOK AL AAN...

 

CITAAT: "An den FOLGEN DER LOCKDOWNS werden weit MEHR MENSCHEN STERBEN als am VIRUS"

 

VERTALING:  AAN DE GEVOLGEN VAN DE LOCKDOWNS

ZULLEN VEEL MEER MENSEN STERVEN

DAN AAN HET VIRUS !

 

22-09-2020 https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/coronakrise-entwicklungsminister-mueller-an-den-folgen-der-lockdowns-werden-weit-mehr-menschen-sterben-als-am-virus/26209144.html

 

TIP:

THIERRY BAUDET ( FVD )

INTRODUCEERT

EEN DOCUMENT UIT 2010

AFKOMSTIG VAN DE

ROCKEFELLER  FOUNDATION

ROCKEFELLER FOUNDATION 2010 LOCKSTEP Scenarios For The Future Of Technology A
PDF – 5,1 MB 22 downloads

VOORSPELLINGEN:

FILANTROPISCHE MILJARDAIRS

Hebben vaak een zegje in de zogenaamde G-TOPS

G20 https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_van_Twintig

G7 https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_van_Zeven

G6 1975 WEST-DUITSLAND FRANKRIJK ITALIË JAPAN VERENIGD KONINKRIJK

De G6 werd in 1977 vervangen door de G7

G7 1977 WEST-DUITSLAND FRANKRIJK ITALIË JAPAN VERENIGD KONINKRIJK + CANADA

G8 1978 WEST-DUITSLAND FRANKRIJK ITALIË JAPAN VERENIGD KONINKRIJK + CANADA + RUSLAND

De G7 werd daarbij echter NIET vervangen door de G8.

 

In 2014 werd de G8 echter opgeheven vanwege de annexatie van de KRIM door Rusland...


Wat daarbij wordt VERZWEGEN is dat Rusland de KRIM alleen terug innam...
Als reactie op de COUP in Oekraïne die door de VS en de EUROPESE UNIE werd gepleegd, zijnde een natuurlijke reactie...
Op het bedrog van de Amerikaanse "vredesmacht" NAVO in de tijd dat Oost- en West Duitsland weer werden samengevoegd
Zo kwam het dat de BERLIJNSE MUUR ( opgericht in 1961 ) in 1989 weer werd afgebroken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijnse_Muur

( OPMERKING: De INFORMATIE op WIKIPEDIA is continue aan verandering onderhevig / wordt voortdurend herschreven...

Dient als zodanig NIET als BETROUWBARE BRON te worden aangemerkt ! )

 

De NAVO beloofde daarbij NIET verder richting Rusland uit te breiden!
De NAVO breidde echter WEL uit richting Rusland!

 

WAAROM WILDE RUSLAND DE KRIM TERUG ?

De KRIM heeft een strategische positie voor Rusland...
Een doorgangsroute voor de Russische vloot...

Een knooppunt voor haar OLIE en GAS pijpleidingen...

Die anders beiden buiten spel zouden kunnen worden gezet.

 

Het is naïef om te denken dat Amerika anders zou hebben gereageerd...

Wanneer Rusland landen in de buurt van Amerika naar de Russische invloedsfeer zou hebben overgehaald.
En zodoende de inzet van de Amerikaanse marine zou hebben geblokkeerd!

 

Enfin...

Filantropische miljardairs plegen nogal eens boeken te publiceren...

Waarin zij aangeven wat zij "denken" dat er in de toekomst gaat gebeuren.

De meeste "voorspellingen" komen uit.

 

Maar eigenlijk zijn dat GEEN echte voorspellingen...

Als je bedenkt dat dat soort mensen het globale politieke beleid...

Met aanzienlijke geldinjecties beïnvloedt !

 

ELKE POLITIEKE BESLISSING

BETEKEND IN DE REGEL...

 

STEEDS MEER VRIJHEID voor de ELITE KLASSE...

STEEDS MINDER VRIJHEID voor de ARBEIDERSKLASSE !

 

DE INVLOED VAN DIEZELFDE FILANTROPISCHE MILJARDAIRS

IS TEVENS TERUG TE ZIEN BIJ HET CORONA BELEID !!!

( maar dat komt elders in deze website uitgebreid aan bod )CORONA TESTS:

 

OP DE

"CORONA TEST PAGINA"

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/corona-test-pagina

WORDT U HAARFIJN UITGELEGD

DAT DE GEBRUIKTE CORONA TEST METHODEN

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/soorten-coronatesten

ALLEEN AAN KUNNEN GEVEN

OF BIJ IEMAND VIRUS RNA IS VASTGESTELD !

 

EEN CORONA TEST KAN

NIET

AANGEVEN

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK

IS

 

EEN CORONA TEST KAN BOVENDIEN

WEL

VALSE POSITIEVEN EN VALSE NEGATIEVEN

GENEREREN

 

ZEG NOU ZELF...

WAT HEB JE AAN DAT SSSOORT NIETSZEGGENDE TESTS ?!?

 

WAAROM ZOU IEMAND ZICH ÜBERHAUPT LATEN TESTEN ?

 

HEEFT NOU ECHT NIEMAND DOOR...

DAT HOE MEER ER WORDT GETEST

HOE MEER VALSE TEST UITSLAGEN...

WORDEN GEGENEREERD ?

 

DAT HET OP DIE MANIER NOG LANGER GAAT DUREN

VOORDAT WE MET Z'N ALLEN

TERUG MOGEN NAAR HET OUDE NORMAAL ?

 

AL HEB IK INMIDDELS HET DUISTERE VERMOEDEN...

DAT WE ONDER HET HUIDIGE POLITIEKE SYSTEEM

GENOEGEN MOETEN NEMEN MET

"HET NIEUWE NORMAAL" !

 

DAAR GA IK NIET MEE AKKOORD

U WEL ?

 


VACCINATIES:

 

IK BEN VAN 1962

EN OP HET MOMENT VAN DIT SCHRIJVEN 58 JAAR

OP 11 MEI 2021 KREEG IK EEN

VACCINATIE FORMULIER

IN DE

BRIEVENBUS

 

GEZIEN DE INFORMATIE DIE IK INMIDDELS HEB VERZAMELD

EN DE KENNIS DIE IK DAARBIJ HEB OPGEDAAN...

 

HEB IK GEDAAN

WAT ELK WELDENKEND MENS

IN MIJN PLAATS ZOU HEBBEN GEDAAN .

 

IK HEB HET FORMULIER KAPOTGESCHEURD

EN IN DE PAPIERBAK GEPLEURD !

 

ZEG NOU ZELF :

WAAROM

ZOU IEMAND DIE GEZOND IS

DAN WEL ZICH GEZOND VOELT

ZIJN / HAAR GEZONDHEID OP HET SPEL ZETTEN

DOOR ZICH TE LATEN VACCINEREN ?

 

NOTABENE MET EEN

RISICOVOL !

AMPER GETEST !!

EXPERIMENTEEL VACCIN !!!

 

EENIEDER

DIE Z'N GEZOND VERSTAND GEBRUIKT

ZOU ZICH OOK AF MOETEN VRAGEN

HOE HET KOMT

 

DAT ORGANISATIES DIE VERANTWOORDELIJKE ZIJN

VOOR DE GEZONDHEID VAN DE BURGER

KLAKKELOOS

EXPERIMENTELE VACCINS GOEDKEUREN ?!?

 

JE MOET SOWIESO AL GEK ZIJN

OM JE GEZONDHEID TOE TE WILLEN VERTROUWEN

AAN EEN INDUSTRIE DIE ER VOORTDUREND

IMMORELE PRAKTIJKEN

OP NA HOUDT

ZOALS

 HET VERZWIJGEN VAN ERNSTIGE BIJWERKINGEN !

06-01-2005 https://www.adformatie.nl/gedragsverandering/pfizer-verzwijgt-bijwerking-folders

07-04-2009 https://www.trouw.nl/nieuws/farmaceut-verzwijgt-risico-op-diabetes~bfb9fef6/

21-09-2018 https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden

DAN WEL HET ZICH SCHULDIG MAKEN AAN

FRAUDE - OMKOPING - VALSHEID IN GESCHRIFTE !

17-04-2016 https://healthwatch.eu/nl/top-30-farmaceutische-fraude-veroordelingen-en-boetes/

03-09-2016 https://www.parool.nl/nieuws/farmaceuten-betalen-miljoenen-aan-artsen~b6b71a30/

 

VRAAG U VERVOLGENS AF

WAAROM DE ( R ) OVERHEDEN

HET NODIG VONDEN OM

FARMACEUTEN

IMMUNITEIT VAN RECHTSVERVOLGING

TE

VERSCHAFFEN !!

 

BLIJKBAAR HEBBEN DIE FARMACEUTEN

ONDANKS HUN CLAIMS

ZELF

WEINIG VERTROUWEN

IN HUN EIGEN PRODUCTEN !!!

EN U AS BELASTINGBETALER MAG OPDRAAIEN...

VOOR DE SCHADECLAIMS

DIE DE ( R ) OVERHEID IN DE TOEOMST MOET VERSTREKKEN !

 

DE FARMACIE DE LUSTEN

U DE LASTEN !

 

HET SYSTEEM MOET DRASTICH OP DE SCHOP

WANT HET IS

IMMOREEL - ONETISCH

 


CORONA TEST BEWIJS

 

WAT

ZEGT ZO'N CORONA TESTBEWIJS NOU EIGENLIJK ?

DENK EVEN LOGISCH MEE

 

JE GAAT NAAR ZO'N TESTLOCATIE

LAAT JE DAAR TESTEN

WORDT MET WAT GELUK NEGATIEF BEVONDEN

WAAROP JE EEN NEGATIEF TEST BEWIJS MEE KRIJGT

 

JE STAPT VROLIJK FLUITEND MET DAT BEWIJSJE NAAR BUITEN

EN EENMAAL BUITEN AANGEKOMEN

LOOP JE IEMAND TEGEN HET LIJF

DIE WEL BESMET BLIJKT TE ZIJN

WAARDOOR JE ALSNOG ZELF EEN BESMETTING OPLOOPT

ZODOENDE OOK ANDEREN KUNT BESMETTEN

 

OOPS...

EIGENLIJK VOLGT HIERUIT AL DAT

TEST BEWIJZEN

NET ZO WEINIG ZIN HEBBEN ALS DE

TESTS ZELF

 

EERDER GAF IK AL AAN DAT 

CORONA TESTS NIET EENS AAN KUNNEN GEVEN

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS.

 

DAT CORONA TESTS ENKEL EN ALLEEN

AAN KUNNEN GEVEN OF IEMAND DRAGER IS VAN VIRUS RNA.

 

DAT DIT VIRUS RNA OVER EEN BETREKKELIJK LANGE TIJD

GEMETEN KAN WORDEN EN NIET PER DEFINITIE

EEN GEVAAR HOEFT TE VORMEN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID .

 

ZO'N CORONA TEST BEWIJS HEEFT NIET ALLEEN

GEEN ENKELE ZIN !

 

MAAR WERKT BOVENDIEN

DISCRIMINATIE EN UITSLUITING

IN DE HAND !!

 

EN DAAR WERKT U AAN  MEE !!!

 

DIE HYPOCRIETEN ONDER U DIE CLAIMEN ZICH IN TE ZETTEN

TEGEN DISCRIMINATIE

ZOUDEN ZICH DIEP MOETEN SCHAMEN

WANNEER ZE MET ZO'N SYSTEEM AKKOORD GAAN

 

HET IS INMIDDELS BLOEDHEET

MIJN MOEDER ( 81 ) HEEFT AL GERUIME TIJD LAST VAN

ADEMHALINGSPROBLEMEN

VANWEGE HET DRAGEN VAN DIE NUTTELOZE

MONDMASKERS

 

TIJD DAT DIE FLAUWEKUL OPHOUDT

HET IS AAN U

OM DAT STELLETJE FARMACIE HOEREN IN DEN HAAG

AF TE ZETTEN


VACCINATIE BEWIJS

 

WAT...

ZEGT EEN VACCINATIE BEWIJS NOU EIGENLIJK ?

 

HET LAAT HOOGUIT ZIEN

DAT IEMAND ZICH HEEFT LATEN VACCINEREN !

 

HET ZEGT NIET DAT JE GEEN CORONA HEBT !!

HET ZEGT OOK NIET DAT JE ANDEREN NIET KUNT BESMETTEN !!!

 

ZO'N VACCINATIE BEWIJS HEEFT DUS EVENEENS

NET ZO VEEL ZIN ALS DE VACCINATIES ZELF !!!

 

WERKEN BOVENDIEN

NET ALS DE CORONA TEST BEWIJZEN

DISCRIMINATIE EN UITSLUITING IN DE HAND !

 


LOCK DOWN

 

1. IEDEREEN DIENT 1 1/2 METER AFSTAND VAN ELKAAR TE HOUDEN.

 

2. IEDEREEN DIENT ZOVEEL MOGELIJK THUIS TE BLIJVEN.

 

3. IEDEREEN WORDT VERPLICHT

IN OPENBARE RUIMTES MONDKAPJES TE DRAGEN.

DAT GELDT OOK VOOR DE DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

IN DE SUPERMARKT.

 

4. IEDEREEN MAG MAAR EEN BEPERKT AANTAL GASTEN

THUIS ONTVANGEN ZIJ HET VRIEND OF FAMILIELEID.

 

5. IEDEREEN WORDT GEACHT

ZICH AAN EEN AVONDKLOK TE HOUDEN.

EEN SITUATIE DIE SINDS WW2 NIET MEER IS VOORGEKOMEN.

 

6. HET MKB EN HET SOCIALE LEVEN GINGEN OP SLOT.

MENSEN RAKEN HUN BAAN DAN WEL HUN BEDRIJF KWIJT

 

BOVENDIEN

STUK VOOR STUK

MAATREGELEN

DIE VERHINDEREN DAT DE BEVOLKING

OP NATUURLIJKE WIJZE

IMMUNITEIT

TEGEN HET CORONA VIRUS OP KON OPBOUWEN !

 

BOVENDIEN

VOLGENS MIJ ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE REDENEN

WAAROM WE ZO LANG MET HET CORONA VIRUS

OPGESCHEEPT ZITTEN .

 

VOOR ZOVER WE AL NIET VOOR DE GEK WORDEN GEHOUDEN

ZOALS DESTIJDS MET HET MEXICAANSE GRIEPVIRUS !

 

ALS WE HET CORONA VIRUS

SARS-COV-2

VERGELIJKEN

MET VOORGAANDE CORONA VIRUSSEN

SARS-COV-1 en MERS

 

VALT OP DAT DIE NOTABENE OP GLOBALE SCHAAL

AMPER SLACHTOFFERS HEBBEN GEMAAKT !

 

DAARBIJ DIENT TE WORDEN OPGEMERKT DAT DESTIJDS

GEEN DRACONISCHE MAATREGELEN WERDEN GENOMEN !!

 

MAAR DIE FEITEN KOMT U VANZELF TEGEN

WANNEER U ALLE CORONA PAGINA'S HEBT DOORGESPIT !!

 

IK HOOP DAT DEZE WEBSITE U DE OGEN KAN OPENEN

 

FUCK DE ( R ) OVERHEID

DIE ONDANKS DAT ZIJ STEEDS MEER

IN HAAR EIGEN LEUGENS VERSTRIKT RAAKT

BLIJFT VOLHARDEN IN HAAR RAMPZALIGE BELEID !!

 

FUCK DE WHO...

DE GLOBALE MEDIA EN HET RIVM 

OMDAT ZIJ ZICH SCHULDIG MAKEN AAN

HET ONNODIG EN AANHOUDEND VERSPREIDEN VAN ANGST

ONDER DE BURGERBEVOLKING !!!

 

GENOEG IS GENOEG

HET CORONA BELEID DRIJFT MENIGEEN TOT WAANZIN .

 

ZO OOK DE BELGISCHE MILITAIR

WAAROP MEN EEN HEKSENJACHT HEEFT GEOPEND !

 

 

VAN DEZE BELGISCHE

RAMBO

 

DIE IN EEN BRIEFJE TE KENNEN ZOU HEBBEN GEGEVEN

VOOR DE VRIJHEID TE STRIJDEN

 

DIE DOOR DE

BELGISCHE ( R ) OVERHEID )

EN HAAR RIVM KLOON

GESTAAG VERDER WORDEN AFGENOMEN

 

IS INMIDDELS OOK DE NAAM VRIJGEGEVEN

 

JÜRGEN CONINGS

 

DE WERELD HEEFT JUIST MEER

VRIJHEIDSSTRIJDERS

ZOALS U NODIG !

 

CENSUUR

 

ANTI CORONA DEMONSTRATIES

WORDEN VEELAL VERBODEN DAN WEL GERUIMD

ONDANKS DAT HET RECHT OM TE MOGEN DEMONSTREREN

IN DE GRONDWET IS VASTGELEGD !

 

ARTSEN EN ZORGMEDEWERKERS

DIE ZICH TEGEN DE CORONA MAATREGELEN UITEN

WORDEN VAAK DE MOND GESNOERD

GECHANTEERD MET DE INTREKKING VAN LICENTIES

WAARDOOR ZIJ HUN BEROEP NIET MEER UIT KUNNEN OEFENEN

 

IN TIJDEN VAN CHAOS

ZOALS TIJDENS HET CORONA BELEID

 

VERDWIJNEN

MILJARDEN AAN BELASTING GELD

SPOORLOOS

VAN DE AARDBODEM

 

ALS WE NAAR DE ANTI CORONA DEMONSTRATIES KIJKEN

ZIEN WE DAT DIE VAAK GEPAARD GAAN MET POLITIEGEWELD

 

GEWELD SCHIJNT DE ENIGE TAAL TE ZIJN

WAAR DE ( R ) OVERHEDEN VANDAAG DE DAG

NAAR TERUG GRIJPEN

GEWELD DAT ZICH TEGEN DE EIGEN BEVOLKING KEERT

 

VANDAAR DTA IK ONWILLEKEURIG TERUG MOEST DENKEN AAN

DE COUP IN OEKRAÏNE 

DIE WE TE DANKEN HEBBEN AAN AMERIKA EN DE EUROPESE UNIE

 

EEN LAND WAAR DAT SOORT PRAKTIJKEN PLAATSVINDEN

NOEMEN WE OVER HET ALGEMEEN EEN

DICTATUUR !!

 

EEN DICTATUUR KUN JE ALLEEN BESTRIJDEN

MET EEN REVOLUTIE

 

REVOLUTIE

IS GEEN VIES WOORD !

 

HET IS VAAK WEL HET LAATSTE REDMIDDEL

OM ZICH TE ONTDOEN VAN EEN

DICTATUUR !

 

HOEWEL DIEZELFDE POLITIEK

MIJ OOK REGELMATIG TOT WAANZIN DRIJFT...

KIES IK TOCH LIEVER VOOR HET GESCHREVEN WOORD

OM IEDEREEN DIE DAARVOOR OPEN STAAT

DE OGEN TE OPENEN

 

AL ZIE IK HET DE LAATSTE JAREN

EIGENLIJK STEEDS MEER ALS TIJDVERLIES

 

DE TOEKOMST ZAL HET LEREN

EN DIE TOEKOMST BEHOORT TOE

AAN DE KOMENDE GENERATIES JONGEREN

EN ALS DIE HET AL VERDOMMEN

OM VOOR HUN RECHTEN OP TE KOMEN

DAN WEL TE BEROERD ZIJN

OM VOOR DIE VRIJHEID TE VECHTEN

 

ZIJN ZIJ DIE VRIJHEID EN MIJN TIJD

EIGENLIJK NIET WAARD

 

LAAT HET AAN KRANKZINNIGEN OVER

OM EEN ONMENSELIJK KAPITALISTISCH SYSTEEM TE BOUWEN .

 

OPDAT DE DOMMERIKKEN

TORENHOGE SCHULDEN AAN KUNNEN GAAN

EN DE ECONOMIE HAAR LAATSTE ADEM KAN UITBLAZEN !

 

MIJN LEVEN LANG HEB IK ONDER HET PSEUDONIEM

WORLD THE CHANGES

GEPROBEERD TOT HET VERSTAND VAN DE MENS DOOR TE DRINGEN

 

BIJ SOMMIGEN MAG HET DAN GELUKT ZIJN

MAAR DE MEESTEN SCHIJNEN NIET TE WILLEN WETEN

WAT ER IN DE WERELD OMGAAT

HET ZIJ ZO

 

IK VERWACHT IN IEDER GEVAL

BINNENKORT VAN DEZE WAANZIN AF TE ZIJN .

 

MITS HET SYSTEEM NIET RADICAAL OP DE SCHOP GAAT

STAAT DE MENSHEID BINNEN ENKELE JAREN

NOG WAT ONAANGENAME VERRASSINGEN TE WACHTEN

 

1. OP DE LANGE TERMIJN

ZOU JE KUNNEN DENKEN AAN ZURE REGENS

VANWEGE DE VATEN MET CHEMISCH AFVAL DIE DECENNIA LANG IN DE NATUUR ZIJN GEDUMPT EN WAAROVER VROLIJK NATUURRESERVATEN EN WOONWIJKEN

OVERHEEN ZIJN GEBOUWD

 

VATEN DIE ECHTER VROEG OF LAAT

HUN GIFTIGE LADING PRIJSGEVEN

WANNEER DIE DOOR DE TAND DES TIJDS ZIJN AANGETAST

EN BEGINNEN DOOR TE ROESTEN

 

ZODOENDE EEN BEDREIGING VORMEN VOOR DE

VOEDSEL VEILIGHEID EN DRINKWATER VOORZIENING 

 

2. EVENEENS OP DE LANGE TERMIJN

EN DAN HEB IK HET OVER ENKELE GENERATIES

EEN NIEUWE ZIEKTE DIE HET LICHAAM DEGENEREERT

ONTSTAAN VANWEGE HET GEKNOEI MET DNA EN RNA

 

3. OP DE KORTE DAN WEL MIDDELLANGE TERMIJN

MOGELIJK EEN BURGEROORLOG

 

DE MIDDENKLASSE KOMT TE VERVALLEN

HET VERSCHIL TUSSEN ARM EN RIJK

KOMT IN EN STROOMVERSNELLING

 

LAAT DE ARBEIDERSKLASSE GELATEN TOE

HOE DE ELITE KLASSE MET HAAR MULTINATIONALS

EEN COUP PLEGEN OP DE DEMOCRATIEËN VAN DE WERELD ?

 

OF KOMT ZIJ EINDELIJK TOT BEZINNING

EN GAAT ZIJ DE CONFRONTATIE AAN ?

 

4. EVENENS OP DE KORTE DAN WEL MIDDELLANGE TERMIJN

MOGELIJK DE ZO GEVREESDE 3E WERELDOORLOG

 

GEZIEN HET DE HEDENDAAGSE POLITICI

DUIDELIJK ONTBREEKT AAN DIPLOMATIE

EN LANDEN ALS CHINA, IRAN, NOORD-KOREA EN RUSLAND

 

STEEDS VAKER DOOR DE GLOBALE MEDIA ALS

ZONDEBOK

WORDEN AFGESCHILDERD

 

DE SITUATIE DIE DAARDOOR DREIGT TE ONTSTAAN

ZOU GEMAKKELIJK KUNNEN ESCALEREN

IN DE VOORNOEMDE 3E WERELDOORLOG

 

 

ANGST

IS EEN SLECHTE RAADGEVER

 


 

LAAT IK VOOROP STELLEN

DAT IK DIE 58 JAAR DAT IK LEEF

AL HEEL WAT VREEMDE DINGEN HEB MEEGEMAAKT

MAAR NOG NOOIT

ZO'N KRANKZINNIGE SITUATIE

ALS WAAR DE ( R ) OVERHEID HAAR BEVOLKING

HEDEN TEN DAGE

MEE HEEFT OPZADELD

 

EEN BELEID ZIJNDE

WAARVAN DE RICHTING STEEDS MEER DE KANT OP GAAT VAN

TRADITIONELE DICTATORIALE REGIMES

REGIMES DIE DE VRIJHEDEN VAN HAAR BURGERS

STEEDS VERDER INPERKEN

ZOALS WE DAT KENNEN VAN ONDER MEER

MUSSOLINI - STALIN - HITLER

 

JAWEL...

U LEEST HET GOED

DIT SOORT TYPETJES ZOU ZICH VERGENOEGD

IN DE HANDEN HEBBEN GEWREVEN

ALS ZIJ DATGENE WAT ZICH NU AFSPEELT

MEE HADDEN KUNNEN MAKEN !

 

 

THIERRY BAUDET

VERGELEEK HET CORONA BELEID

EERDER AL MET DE 2E WERELDOORLOG

 

ALS HIJ DAARMNEE WILDE ANGEVEN DAT DE BURGERBEVOLKING

HAAR RECHTEN WORDEN ONTNOMEN

HEEFT HIJ DAARMEE GELIJK

DE MAATREGELEN ZIJN IMMERS BUITEN PROPORTIONEEL

 

 

Zoals met elk thema...

Zien we ook op dit punt 2 kampen loodrecht op elkaar staan:

 

KAMP A

Bestaat uit mensen die een BLINDELINGS VERTROUWEN hebben in...

"HET SYSTEEM"

 

KAMP B

Bestaat uit mensen die zich in de materie hebben verdiept en de werking van...

"HET SYSTEEM"

In vraag stellen / Durven te bekritiseren.

 

HET MOGE DUIDELIJK ZIJN

Dat de OPRICHTERS en BEWAARDERS van

"HET SYSTEEM"

Daar GEEN ENKELE PRIJS op stellen !

 

Neem nou SANDRA ( schrijfster op JOOP BNN VARA )

Duidelijk een typetje uit het A kamp.

04-05-2021 https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-fascisme-is-terug-in-onze-samenleving

 

Bovendien...

Één van de vele ACTIVISTEN die Nederland teisteren.

Ik kan echter nog niet beoordelen of zij tot diegenen behoort die als jongere...

Op één van die UNIVERSITEITEN heeft gezeten...

Die opgericht werden door MILJARDERS als GEORGE SOROS...

Alwaar zij een OPLEIDING TOT ACTIVIST genieten...

Dan wel zich voor GELD laat ronselen om mee te lopen in "DEMONSTRATIES".

Die overigens in de regel vaak in RELLEN ontaarden.

De reden zijnde waarom VICTOR ORBÁN als Premier van Hongarije...

De SOROS Uiversiteit CEU ( Central European University ) heeft gesloten.

En daarvoor de gehele "LIBERALE WERELD" over zich heen krijgt!

04-05-2017 https://www.trouw.nl/nieuws/hongarije-zet-universiteit-george-soros-buiten-spel~b9d9b09e/

 

Nederland doet er overigens goed aan types als GEORGE SOROS eveneens te weren!

Al was het maar omdat zij hun vermogens gebruiken...

Om de VERKIEZINGEN te MANIPULEREN...

Zodoende de DEMOCRATIE die zij claimen te willen bevorderen ONDERMIJNEN !

( ProDemos - Kieswijzer  - AEGEE ( Pro Europese Studenten Vereniging )

15-08-2016 https://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties

Over IMMOREEL gesproken...

Soros maakt bovendien WOEKERWINSTEN met Nederlandse huurwoningen!

15-05-2021 https://www.gelderlander.nl/arnhem/miljoenenwinst-miljonair-soros-op-arnhemse-huurwoningen-brengt-groenlinks-keihard-in-aanvaring-met-oud-sp-wethouder-gerrie-elfrink~ae2cf2dd/

 

Enfin...

Als SYMPATHISANTE van de 

BLACK LIVES MATTER

Beweging

Die al geruime tijd in NEDERLAND de boel op stelten zet...

Zijnde een beweging die INDIRECT ( via NGO's ) GESPONSORD wordt door de...

GEORGE SOROS FOUNDATION !!

 

JAWEL...

Is het niet frappant...

Hoe we steeds bij diezelfde miljardairs terecht komen ?

Ze steken wat geld in de oprichting van NGO's...

Die zichzelf via SUBSIDIES van de ( R ) OVERHEID terug verdienen.

Bovendien worden NGO's die voor DENKTANKS door moeten gaan...

GERAADPLEEGD door de ( R ) OVERHEID...

 

Zodoende bepalen de MILJARDAIRS bovendien de KOERS...

Van het te volgen REGERINGSBELEID !

 

Het heeft dus GEEN ENKELE ZIN om deel te nemen...

Aan die SCHIJNVERTONING die voor VERKIEZINGEN door moet gaan!

13-07-2020 https://www.nytimes.com/2020/07/13/us/politics/george-soros-racial-justice-organizations.html

 

SANDRA heeft het in haar artikel ook over een:

"GEBREK aan SAAMHORIGHEID binnen de SAMENLEVING"

Op dat punt geef ik haar gelijk !

 

Maar komt dat niet voort het uit LIBERALE GEDACHTENGOED ?

Die liberalen hebben het immers al decennia lang voor het zeggen gehad...

Enerzijds PROMOTEN zij de INDIVIDUELE VRIJHEID

Anderzijds VERSTIKKEN zij die INDIVIDUELE VRIJHEID met REGELGEVING !

 

Die INDIVIDUELE VRIJHEID was sowieso al een ILLUSIE...

Als je kijkt naar het GLOBALISERINS- EN PRIVATISERINGSBELEID...

Waardoor 100.000-en werknemers hun vaste baan verloren.

 

Werklozen die ofwel in de BIJSTAND terecht kwamen...

Misbruikt door gemeentelijke overheidsorganisaties.

Tewerkgesteld bij dezelfde bedrijven waar ze er uit zijn geknikkerd...

En dat voor behoudt van een schamele uitkering.

 

Dan wel afgescheept met slecht betaalde parttime baantjes...

Al dan niet met NUL-uren contracten onder steeds slechtere arbeidsvoorwaarden.

 

Dan wel werden overgehaald om ZZP' er te worden.

 ( Zelfstandigen Zonder Personeel )

 

Waarbij voor het gemak werd verzwegen...

Dat zij daarmee ook AFSTAND deden van de SOCIALE VOORZIENINGEN...

Waar zij als GEWONE WERKNEMER recht op hadden gehad wel te verstaan !

 

Opgezadeld met extra tijdrovend bureaucratische rompslomp...

Elkaar ( figuurlijk gesproken ) naar het leven staand...

In een continue concurrentie strijd om te overleven!

 

Veel ZZP'ers zien inmiddels de verzwegen schaduwzijde van het ZZP gebeuren.

De voorgehouden VRIJHEID bleek een ILLUSIE te zijn...

https://www.parlement.com/id/vkkrjs3jm8ni/liberalisme

05-04-2019 https://www.businessinsider.nl/een-kwart-van-de-zzpers-verlangt-eigenlijk-naar-een-vaste-baan-het-zijn-vooral-de-eenpitters-die-hun-omzet-zagen-dalen/

 

Gezien de liberalen zich in de loop der jaren...

Binnen zowel de linkse alsook de rechtse partijen hebben geïnfiltreerd...

Is er eigenlijk nauwelijks meer verschil waar te nemen...

In het gevoerde beleid !

https://www.aup.nl/journal-downloads/mens-en-maatschappij/vol_81_no_1_-_het_einde_van_links_en_rechts.pdf

https://www.researchgate.net/publication/236870704_Het_einde_van_links_en_rechts_realiteit_of_populaire_mythe

 

SANDRA heeft het weliswaar over het belang van vrijheid...

Maar slaat de plank verder volkomen mis...

Door te stellen dat het NOODZAKELIJK zou zijn...

Om IEDEREEN z'n FUNDAMENTELE RECHTEN AF TE NEMEN...

Vanwege deze SCHROMELIJK OVERDREVEN corona griep variant.

 

Ala zij haar huiswek beter had gedaan...

Had zij geweten dat de 2 voorgaande corona virussen...

SARS-COV-1 ( 2002-2003 ) WERELDWIJD 8.000 ziek 774 overleden.

MERS ( 2012 ) WERELDWIJD 640 overleden.

 

ZOALS U KUNT ZIEN

GAAT HET OM AANTALLEN OP GLOBAAL NIVEAU

CONCLUSIE: ER ZIJN AMPER SLACHTOFFERS GEVALLEN !

SARS-COV-2 zou logisch gezien dus net zo weinig slachtoffers moeten maken !

 

Vandaar de volgende 2 stellingen:

1. Wordt de burger soms voor de GEK gehouden ?

2. Zo ja, is er ook sprake van OPZET ?

27-03-2020 https://www.parool.nl/nieuws/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

 

Afgaande op het bovenstaande...

Moeten een 2-tal zaken worden opgemerkt.

 

In de 1e plaats wordt NERGENS gesproken over het aantal besmettingen.

Om beide CORONA VIRUSSEN dan maar gelijk in te schalen bij de PANDEMIEËN.

Die de wereld in hun greep zouden hebben gehouden...

Slaat dus absoluut nergens op.

 

Om zo'n CLAIM überhaupt te kunnen maken heb je het STERFTECIJFER nodig.

En dat sterftecijfer krijg je door...

Het AANTAL SLACHTOFFERS .

Te delen op...

Het AANTAL BESMETTINGEN .

 

Gezien het AANTAL BESMETTINGEN nergens wordt aangegeven...

Valt dat STERFTECIJFERS ook niet te berekenen.

KOMT DAT EVEN GOED UIT !

 

In de 2e plaats wil ik er op wijzen dat destijds...

GEEN DRACONISCHE CORONA MAATREGELEN

Werden opgelegd.

 

CONCREET GEZEGD...

Geeft dat eigenlijk al aan dat het SARS-COV-2 corona virus...

Alleen maar heeft kunnen gedijen

DANKZIJ / VANWEGE

De Corona maatregelen!

MAATREGELEN...

Die de vorming van NATUURIJKE IMMUNITEIT hebben verhinderd!

 

FEIT: Er is weliswaar sprake van een epidemie...

Maar niet van een Pandemie !

 

In 2010 versoepelde de WHO namelijk de DEFINITIE van een PANDEMIE

Wat daarvan de CONSEQUENTIES zijn leest u hieronder.

TREK DAARUIT UW EIGEN CONCLUSIES !!!

16-11-2010 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/draai-criteria-pandemie-terug.htm

 

SINDS 2010 IS HET DUS MOGELIJK OM

ELKE EPIDEMIE TOT PANDEMIE

TE VERKLAREN !

 

CITAAT: "Tot april 2009 kon er ALLEEN SPRAKE zijn van een PANDEMIE als er sprake was van een AANZIENLIJK AANTAL STERFGEVALLEN.

 

'Met het SCHRAPPEN van dit ERNSTCRITERIUM is de DEFINITIE van PANDEMIE duidelijk VERRUIMD', aldus Schellekens en Bijl.

 

'De classificatie van de Nieuwe Influenza A als pandemie, en daarmee het geven van HET STARTSCHOT VOOR DE PRODUCTIE VAN VACCINS was NIET MOGELIJK geweest ZONDER de bovengenoemde HERDEFINIËRING.'"

 

Verder werd de WHO in het verleden al

BELANGENVERSTRENGELING

Verweten!

 

>   EEN VOS VERLIEST WEL HAAR HAREN MAAR NIET HAAR STREKEN   <

 

CITAAT: "Bij de afhandeling van de crisis rond de Mexicaanse griep heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) HAAR EIGEN REGELS GESCHONDEN en was er sprake van BELANGENVERSTRENGELING.

Dat schrijft het medische tijdschrift British Medical Journal (BMJ)."

07-07-2010 https://www.zorgvisie.nl/belangenverstrengeling-who-tijdens-mexicaanse-griepepidemie-zvs008524w/

 

NOU WEET U OOK METEEN HOE HET GESTELD IS MET

"HET MOREEL BESEF"

VAN DE FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN !

 

ZEKER WANNEER WE ARTIKELEN TEGENKOMEN

BETREFFENDE OMKOPING VAN ARTSEN !!

 

DIEZELFDE FARMACEUTEN HEBBEN OOK VOOR HET HANDJE

OM MEDISCHE TV-PROGRAMMA'S

MEDISCHE TIJDSCHRIFTEN

EN DE PUBLIEKE OMROEP TE SPONSOREN !!!

 

IN ÉÉN REGEL SAMENGEVAT:

"FARMACEUTEN NEMEN EEN LOOPJE MET DE REGEL- EN WETGEVING !"

EN DE ( R ) OVERHEID KNIJPT DAARBIJ EEN OOGJE TOE !

 

ZO ALS HET ZICH ER NAAR UIT LAAT ZIEN

WERKT DE ( R ) OVERHEID ER ZELFS AAN MEE !!

 

MARK RUTTE EN HUGO DE JONGE

ZIJN WAT DAT BETREFT EEN BEETJE TE FANATIEK

ZEKER WAT BETREFT HUN GEDANE UITSPRAKEN .

 

ER WORDT OOK GESPROKEN OVER EEN ZOGENAAMD

TRANSPARANTIE REGISTER

 

DENK MAAR NIET DAT DAAR ALLE DUISTERE PRAKTIJKEN

VAN DIE FARMACEUTEN IN VOORKOMEN...

ZOALS HET VERZWIJGEN VAN ERNSTIGE BIJWERKINGEN !!!

01-05-2016 https://healthwatch.eu/nl/welke-nederlandse-patientenverenigingen-worden-omgekocht-door-de-farmaceutische-industrie/

03-09-2016 https://nos.nl/artikel/2129689-farmaceutische-industrie-betaalt-artsen

 

CITAAT: "Healy was betrokken bij onderzoek naar SEROXAT en vergelijkbare medicijnen, en staat bekend als fel CRITICUS van de GENEESMIDDELEN INDUSTRIE.

'De informatie over medicijnen in WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN vormt op dit moment het grootste pakket aan NEPNIEUWS van de wereld', stelt Healy."

12-04-2019 https://www.trouw.nl/nieuws/er-wordt-gesjoemeld-met-data-bij-vrijwel-alle-medicijnen~b2daeb88/

 

CITAAT: "Vorig jaar betaalden 152 farmaceutische bedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen samen bijna 80 MILJOEN EURO, een TOENAME van 12 PROCENT."

29-07-2019 https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zorg-ontvangt-bijna-80-miljoen-euro-sponsorgeld-van-farmaceutische-bedrijven/

 

ZELFS DE GLOBALE MEDIA ONTKOMT NIET AAN DIE DUIVELSE

FARMACEUTISCHE PRAKTIJKEN .

 

CITAAT: "De EO heeft programma’s uitgezonden die waren BETAALD DOOR FABRIKANTEN VAN GENEESMIDDELEN.

De sponsoring liep via patiëntenorganisaties."

28-03-2008 https://www.trouw.nl/nieuws/farmaceuten-sponsoren-tv-programma-s~b0b06e90/

 

OPMERKING: DAT ZOU OP Z'N MINST GROTE VRAAGTEKENS MOETEN ZETTEN

BIJ HET HUIDIGE TEST- EN VACCINATIE BELEID !

 

 

TIP: WETENSWAARDIGHEDEN : TIP

RHINOVIRUS

https://diversey.nl/nl/oplossingen/preventie-van-infecties/preventie-van-uitbraken/verkoudheid-en-rhinovirus

HET RHINOVIRUS IS EEN DOODGEWOON VERKOUDHEIDSVIRUS

SCHIJNT ECHTER TOE TE BEHOREN TOT DE VIRUSFAMILIE PICORNAVIRUS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Picornavirussen

LAAT DAT PICORNAVIRUS NOU OOK EEN RNA VIRUS ZIJN

NET ZOALS DAT CORONA VIRUS

 

EN

INMIDDELS ZOU U OOK MOETEN WETEN

DAT PCR-TESTS NIET

KUNNEN METEN OF IEMAND OP HET MOMENT VAN METEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

 

MAAR

ENKEL EN ALLEEN 

OF BIJ IEMAND VIRUS RNA IS VASTGESTELD

( VALSE POSITIEVE en VALSE NEGATIEVE

TEST RESULTATEN

VOORALSNOG BUITEN BESCHOUWING GELATEN . )

 

WAT U OOK DIENT TE WETEN

IS DAT WETENSCHAPPERS  AAN DE UNIVERSITEIT VAN GLASGOW

ONDERZOEK HEBBEN GEDAAN

NAAR EEN BESMETTING MET ZOWEL HET CORONA VIRUS ALS HET RHINO VIRUS

IN VERHOUDING TOT EEN LICHAAMSEIGEN STOFJE GENAAMD INTERFERON

 

( Het interferon is een natuurlijk eiwit dat wordt afgescheiden door geïnfecteerde cellen...

En zou een belangrijke rol spelen bij de werking van het immuunsysteem.

Het lichaam zou over tenminste 20 interferon types beschikken. )

https://nl.wikipedia.org/wiki/Interferon

 

CITAAT: "Als NA infectie met het CORONA VIRUS de cellen vervolgens BESMET werden met het RHINOVIRUS, verdween het coronavirus ook als sneeuw voor de zon."

04-04-2021 https://www.newscientist.nl/nieuws/verkoudheidje-beschermt-tegen-coronavirus/

Human rhinovirus infection blocks SARS-CoV-2 replication within the respiratory epithelium: implications for COVID-19 epidemiology

23-03-2021 https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiab147/6179975?searchresult=1

 

ZO BLIJKT MAAR WEER

AL DIE PEPERDURE CORONA VACCINS WAREN HELEMAAL NIET NODIG

HET LICHAAM IS NORMAAL GESPROKEN GOED IN STAAT ZELF VIRUSSEN TE BESTRIJDEN

WARE HET NIET

DAT HET CORONA BELEID DE VORMING VAN

NATUURLIJKE IMMUNITEIT

HEEFT TEGENGEWERKT !!!

 

DE ( R ) OVERHEID MAG DAN ONDER ARTIKEL 22 VAN DE GRONDWET

https://mensenrechten.nl/nl/coronavirus-en-mensenrechten#Vraag2

HET RECHT HEBBEN OM DE VRIJHEDEN VAN DE BURGERS IN TE PERKEN

WANNEER HET EROP AAN KOMT OM EPIDEMIEËN TE VOORKOMEN...

 

ECHTER NIET ZODRA DIE BEPERKINGEN BUITEN PROPORTIONEEL ZIJN

ZOALS DAT NU HET GEVAL IS !

 

HET IS BOVENDIEN RONDUIT MISDADIG !

OM GEZONDE MENSEN

MET EXPERIMENTELE VACCINS TOT VACCINATIE TE DWINGEN !!

DAN WEL VACCINATIE WEIGERAARS TE DISCRIMINEREN !!!

 

 

ALS MUSSOLINI STALIN EN HITLER NOG HADDEN GELEEFD

ZOUDEN ZIJ VAST EN ZEKER IN HUN NOPJES ZIJN GEWEEST

MET DE WIJZE WAAROP DE HEDENDAAGSE LIBERAAL FASCISTEN HUN

"DEMOCRATIEËN"

OP GLOBAAL NIVEAU HEBBEN OPGEZET

WAARDOOR DE BURGER ZOWAAR IN STAAT WORDT GESTELD

HAAR EIGEN DICTATORS TE KIEZEN !

( DE HEDENDAAGSE DICTATORS BLIJKEN GERAFFINEERDER TE WERK TE GAAN.)

 

WAT ZEI J.F. KENNEDY IN ZIJN TOESPRAAK OP 27 APRIL 1961 ?

CITAAT: "The very word "SECRECY" is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to SECRET SOCIËTIES, to SECRET OATHS and to SECRET PROCEEDINGS."

 

EEN TOESPRAAK WAARIN J. F. KENNEDY WAARSCHUWDE VOOR DE LEUGENS

DIE DE GLOBALE MEDIA VERSPREIDT

ZOWEL

ALS TEGEN DE GEHEIME AGENDA

VAN DE ELITE KLASSE EN HAAR POLITIEKE MARIONETTEN !

EN HAAR POLITIEKE MARIONETTENhttps://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427

 

 

OM NOG EVEN TERUG TE KOMEN OP HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

EEN BELEID ZIJNDE WAARBIJ DE ( R ) OVERHEID CLAIMDE DAT DEZE ZICH

ZOU RICHTEN OP DE "BESCHERMING" VAN DE OUDEREN BINNEN DE "SAMENLEVING"

 

( EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN DAT HET CORONA BELEID

MEER KWAAD DAN GOED DOET:

1. AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG WAAR OUDEREN VAN AFHANKELIJK ZIJN.

DENK DAARBIJ AAN UITGESTELDE OPERATIES EN KANKER DIAGNOSES

 

2. SLACHTOFFERS VAN VACCINATIE ( TROMBOSE - ANAFALACTISCHE SHOCK - )

08-04-2021 https://www.dvhn.nl/extra/Zó-herken-je-trombose-na-een-coronavaccinatie-26757538.html

https://www.thuisvaccinatie.nl/vaccinaties/bijwerkingen/ernstige-bijwerkingen-na-vaccinatie

 

3. PSYCHISCHE STOORNISSEN VOORTVLOEIENDE UIT DE LOCKDOWNS.

12-04-2020 update 14-04-2020 https://www.thuisvaccinatie.nl/vaccinaties/bijwerkingen/ernstige-bijwerkingen-na-vaccinatie

 

4. EENZAAMHEID - DEPRESSIES - ZELFMOORD TEN GEVOLGE VAN HET CORONA BELEID.

30-04-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5106571/wanhoop-door-corona-zelfdoding-113-hulp-vragen-ondernemers

23-04-2021 https://www.parool.nl/amsterdam/coronapandemie-leidt-tot-forse-stijging-psychische-problemen-bij-jongeren~b559b93f/

 

NOTABENE DIEZELFDE ( R ) OVERHEID DIE IN HET VERLEDEN

KEER OP KEER HEEFT AANGEGEVEN OUDEREN ALS EEN

VERGRIJZINGS PROBLEEM TE ZIEN !

 

CITAAT: "VERGRIJZING legt een CLAIM op de OVERHEIDSFINANCIËN.

De COLLECTIEVE UITAVEN aan aow en zorg zullen STIJGEN, de inkomsten houden GEEN GELIJKE TRED.

Deze VERSLECHTERING van het BEGROTINGSSALDO is op termijn ONHOUDBAAR, bla bla bla"

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/vergrijzing-verdeeld-toekomst-van-de-nederlandse-overheidsfinancien.pdf

 

NOTABENE DIEZELFDE ( R ) OVERHEID DIE VOORHEEN DECENNIA LANG

HEEFT BEZUINIGD OP DE GEZONDHEIDSZORG EN DE BEJAARDENZORG

ZOWEL ALS DE BEDDEN CAPACITEIT VAN DE ZIEKENHUIZEN !

2015 https://www.zorggidsnederland.nl/Voor-Consumenten/Bezuinigingen-zorg/

12-10-2017 update 04-02-2019 https://www.ad.nl/politiek/onrust-over-nieuwe-megabezuiniging-zorg~a20a9c01/

 

IS BOVENDIEN DIEZELFDE  ( R ) OVERHEID DIE DE SOCIALE VERZORGINGSSTAAT

IN EEN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OMVORMDE OPDAT IEDEREEN

DUS OOK DE KWETSBARE OUDEREN

MAAR VOOR ZICHZELF MOESTEN ZORGEN / AAN HUN LOT WERDEN OVERGELATEN

02-07-2014 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/verzorgingsstaat

 

DE PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ

GEZIEN VANUIT DE TROONREDE VAN DE KONING OP 17 SEPTEMBER 2013...

WINDT ER EVENEENS GEEN DOEKJES OM .

 

HET ONTSTAAN VAN DE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ...

ALS BEZUINIGINGSMAATREGEL TEN TIJDE VAN DE ECONOMISCHE CRISIS UIT 2008 .

 

CITAAT: "Bla bla bla...

Gecombineerd met de NOODZAAK om het TEKORT van de overheid TERUG TE DRINGEN, leidt dit ertoe dat de KLASSIEKE VERZORGINGSS