Kritisch Nieuws

K R I T I S C H   N I E U W S

V O O R H E E N

W O R L D   T H E   C H A N G E S

!!!   H E T   V R I J E   I N F O R M A T I E   N E T W E R K   !!!

 

Speciaal in het leven geroepen...

Om het CORONA BESODEMIETERIJ te ontmaskeren!

 2 7 - 0 2 - 2 0 2 0   T O T   0 1 - 0 5 - 2 0 2 3

 

Voor zover het corona beleid van de ( r ) overheid...

Mij het leven voor die datum volledig onmogelijk heeft gemaakt!

Zoals met haar muilkorfplicht!

 

Het plaatje onder geeft het eigenlijk al aan...

Van de 5 beschikbare professionele mondkapjes zouden er slechts 2 voldoen!

 

Mondkapjes die NIET voor u bestemd zijn!

Zelfgemaakte mondkapjes werken al helemaal niet!

 

( De zin van mondkapjes vindt u iets verder onderin. )

 

11-03-3023

C O R O N A   B E L E I D

T O C H

B E S O D E M I E T E R I J !

De ( r ) overheid gaf het eigenlijk zelf eerder ook al toe!

Het corona beleid was eigenlijk een gehoorzaamheidsexperiment.

( Een experiment dat mensenlevens heeft geëist wel te verstaan ! )

 

Het OMT ( Outbreak Management Team ) meent...

Dat nu iedereen inmiddels immuniteit heeft opgebouwd...

 

( Op NATUURLIJKE WIJZE opgebouwde IMMUNITEIT wel te verstaan! )

 

Of vaccins die er binnen een jaar doorheen zijn gedrukt.

Terwijl daar normaal zo'n 10 - 15 jaar aan onderzoek vooraf gaat...

Ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan die immuniteit...

Valt immers NOOIT te bewijzen!

 

Enfin...

Het corona virus...

SARS-COV-2

 

Werd uiteindelijk door het OMT vanwege het feit...

Dat corona virussen net als alle tot dusver bekende influenza virussen...

Vaak luchtweg infecties tot gevolg hebben.

 

Maar eigenlijk ook alleen maar bij mensen...

Die reeds over een verzwakt immuunsysteem beschikken

( Dus voornamelijk ouderen! )

 

Een FEIT...

Dat overigens al veel eerder bekend was!

 

( Zeker al vanaf SARS-COV-1 uit 2002 ! )

C O R O N A   V I R U S S E N . . .

S A R S - C O V - 1   ( 2 0 0 2 )

M E R S   ( 2 0 1 2 )

Hebben wereldwijd amper slachtoffers gemaakt.

( Dit is allemaal terug te vinden op mijn corona pagina's...

 

Mocht u mij niet geloven...

Daag ik u uit om die informatie zelf op het internet te zoeken! )

 

Enfin...

SARS-COV-2 ( 2020 )

Werd uiteindelijk ook door het OMT tot de griep virussen gerekend!

 

Het heeft voor mij dan ook geen enkele zin meer...

Om het corona gebeuren nog langer te volgen!

 

MILJARDEN WEGGEGOOID BELASTINGGELD

WIE WEET HOEVEEL MILJOENEN ER BOVENDIEN ZIJN VERDWENEN

 

BURGERS ONNODIG BLOOTGESTELD AAN EXPERIMENTELE VACCINS

SLACHTOFFERS VAN BIJWERKINGEN

 

OOK TOEKOMSTIGE GENERATIES DUPE EXPERIMENTEN

( R ) O VERHEID EN FARMACIE

 

NIEUWE ZIEKTES

DIE HET IMMUUNSYSTEEM AANVALLEN

 

CORONA BELEID MAAKT ZELF OOK ONNODIG SLACHTOFFERS

UITGESTELDE DIAGNOSES EN OPERATIES

ZELFMOORDEN

E E N   A N D E R E   C O N C L U S I E

Die we uit dit corona gebeuren kunnen trekken...

Is dat slechts 20% van de wereldbevolking.

 

En wel die 20%...

Die zich NIET liet vaccineren dan wel muilkorven.

Omdat zij zich kritisch opstelden / hun gezonde verstand gebruikten...

 

Maakt de meeste kans.

Om datgene wat zich in de komende jaren zal gaan afspelen...

Te overleven!

 

Desalniettemin zal het leven...

Voor die overlevenden vanaf die tijd een stuk onaangenamer worden.

 

Zeker bij een nucleaire vergelding...

Als antwoord op een Amerikaans- Europese invasie in Rusland.

Vanwege de veronderstelling...

Dat Rusland zodanig verzwakt zou zijn door de oorlog in Oekraïne.

 

( Deze oorlog is feitelijk uitgelokt door de VS en haar NAVO

Beiden hebben namelijk hun belofte gebroken om NIET verder richting Rusland uit te breiden!

Daarbij Rusland geïsoleerd van de buitenwereld! )

 

Enfin...

In de veronderstelling dat Rusland door de oorlog zodanig is verzwakt...

Menen die mogelijk dat het nu een gunstige tijd zou zijn...

Om Putin uit de weg te ruimen...

Vervangen door een pro-Amerikaanse dan wel pro-Europese marionet!

 

De mensheid wacht overigens nog veel meer uitdagingen...

N A N O - T E C H N O L O G I E

Vaccins met microscopisch kleine robotjes...

Die zogenaamd mensenlevens moeten redden.

Denk aan het vernietigen dan wel isoleren en afvoeren van kankercellen!

 

Eenmaal in het lichaam...

Is het voor een programmeur uitermate simpel...

Die nano-robotjes zodanig te programmeren dat ze iemand doden!

 

Michael Yeadon:

CORONA BESODEMIETERIJ

Veel corona slachtoffers stierven aan onderliggende ziektes!

 

Het werkelijke sterftecijfer van covid-19...

Is gelijk aan dat van een influenza griep virus!

 

11-09-2020

TELEGRAAF: Positief getest maar toch geen corona!

Het betreft zo'n 15 procent foute diagnoses!

https://www.trouw.nl/zorg/positief-getest-maar-toch-geen-corona-hoe-erg-is-dat~b53769fe/

10-03-2021

Zieke vrouw test zich 4x

De eerste 3x waren negatief, de 4ed keer was positief.

Dat is zelfs een foutmarge van 75%.

https://www.postcovidnl.nl/gesprek/toch-corona-ondanks-negatieve-testen

 

12-11-2020

VOLKSKRANT: ggd corona software HPZone ongeschikt voor besmettingscijfers tijdens corona pandemie.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-software-ggd-is-niet-geschikt-voor-gebruik-tijdens-een-pandemie~b62babf8/

 


Z I N L O Z E   M O N D K A P J E S

Hoe zinloos...

Merkt u vanzelf wanneer er een echt dodelijk virus rondwaart!

 

Virussen zijn zo microscopisch klein...

Dat ze met gemak...

Door de poriën van de mondmaskers dringen!

 

Bovendien sluiten de meeste mondkapjes slecht af.

Dat is vooral te zien wanneer men uitademt!

 

Dankzij de politiek...

Kan NIEMAND meer boodschappen doen...

Wanneer men niet zo'n zinloze muilkorf draagt!

 

Het mondkapje heeft geen enkele toegevoegde waarde

Aldus de eerste uitspraken zowel van het OMT...

Alsook van Hugo de Jonge als minister van volksgezondheid!

 

Een beleid dat uitgevoerd werd...

Aan de hand van " adviezen " van zogenaamde "experts "

 

" Deskundigen " die in de regel uit gaan van aannames en speculaties...

In plaats van gedegen wetenschappelijk onderzoek!

 

Discriminatie en uitsluiting...

Van tenminste 20 % van de bevolking, vanwege een virusje...

Waar ruim 98 procent van de bevolking sowieso...

Amper tot geen last ondervindt!

 

Staat gelijk aan leven binnen een...

F A S C I S T I S C H E   D I C T A T U U R !

Daar pas ik voor!

 

Diegenen onder u...

Die eveneens het leven onmogelijk wordt gemaakt...

Door die duivelse ( r ) overheid...

Wens ik verder veel geluk!

 

Wat betreft de rest van de bevolking...

Kan ik alleen maar hopen dat u eerdaags tot bezinning komt...

Vooraleer het te laat is!

 

Het vertrouwen in de politiek ( zo'n 80 % ...

Met name in premier Mark Rutte ( 4,5 van 10 )...

Is inmiddels naar een nieuw dieptepunt gezakt.

Politici worden steeds vaker bedreigt!

 

Geen wonder want de politiek faalt op alle fronten...

Asielbeleid - Arbeidsmarkt - Gezondheidszorg - Woningmarkt

Stijgende armoede en criminaliteit!

 

20-09-2022 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5334329/onderzoek-vertrouwen-tevredenheid-premier-rutte-kabinet

Het beleid is vergelijkbaar met een sneeuwbal...

Die van een besneeuwde helling afrolt...

De problemen worden steeds verder naar de volgende generaties geschoven

Terwijl er steeds meer problemen bijkomen!

 

Het is onbegrijpelijk...

Dat het gros van de bevolking...

Nog steeds...

Op dat soort onbekwame imbecielen blijft stemmen!

S T A P J E   V O O R   S T A P J E

N A A R   D E   C O R O N A   W A A R H E I D

 

T I P

1 9 - 0 1 - 2 0 2 2

P R I O R   C O V I D   I N F E C T I O N

M O R E   P R O T E C T I V E

T H A N

V A C C I N A T I O N

D U R I N G   D E L T A   S U R G E

 > > > U . S .   S T U D Y < < <

CITAAT: "Mensen die EERDER BESMET waren met COVID-19 waren BETER BESCHERMD tegen de Delta-variant...

DAN diegenen die alleen waren GEVACCINEERD

Hetgeen suggereert dat NATUURLIJKE IMMUNITEIT...

Beter bescherming bood dan vaccins tegen die variant...

Aldus de gezondheidsfunctionarissen van Californië en New York op woensdag."

 

De DELTA corona " mutatie " zou volgens de claims het gevaarlijkst zijn!

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/

Laat dit even tot u doordringen...

 

Uit deze Amerikaanse studie blijkt dus..

Dat natuurlijk opgebouwde immuniteit...

Beter zou beschermen tegen de  " dodelijke " Delta mutatie...

Dan vaccins!

 

De rest van het artikel is verder niet van belang.

Het is slechts een kwestie van tijd...

Vooraleer ook die VALSE CLAIMS worden ontmaskerd!

 

( Zie ook de corona en vaccinatie kamervragen in .pdf formaat

Van de FvD ( link onder ))

Evenals de antwoorden van Hugo de JongeE

U wordt er beslits wijzer van!

> > > 15-11-2021 CORONA KAMERVRAGEN FVD < < <

 

Enfin...

Laten al die ( r ) overheden nou een beleid voeren...

Waardoor de natuurlijke opbouw van immuniteit juist wordt verhindert?!?

 

U weet wel...

A F S T A N D   H O U D E N

1 1/2 meter afstand houden

D E S I N F E C T I E M I D D E L E N

Het desinfecteren van winkelwagentjes...

Heeft namelijk geen enkele zin...

Als je beseft...

Dat men ook koelcellen opent en producten en geld aanraakt.

 

Bovendien...

Doden desinfectie middelen ook de goede bacteriën op je lichaam

Zijnde de eerste afweer mechanismen van het lichaam...

Tegen lichaamsvreemde bacteriën, virussen etc.!

Je moet zo'n desinfecteermiddel ook niet in je ogen wrijven )

A V O N D K L O K

( Maatregel die we eigenlijk alleen kennen uit oorlogstijd )

L O C K D O W N

( Zijnde een maatregel die de economie om zeep helpt...

De werkloosheid aanwakkert...

Product- en voedselprijzen opdrijft! )

M O N D K A P J E S P L I C H T

( Maatregel die schijnveiligheid creëert

Ademhalingsproblemen kan veroorzaken

Inademing van stof en bacteriën die zich in het mondkapje verzamelen

is sowieso zeer ongezond! )

T H U I S   B L I J F   A D V I E S

Opgesloten in de woning zodat de muren op je afkomen...

Zijnde een maatregel...

Die frustratie, stress en psychische klachten veroorzaakt!

W I N K E L S L U I T I N G

Geen boodschappen meer kunnen doen.

Terwijl de kleding slijt...

De elektrische apparaten mankementen krijgen!

Etc.

S T E M M E N

" D E M O C R A T I S C H E "

V E R K I E Z I N G E N

Wie stemt...

Geeft eigenlijk z'n macht uithanden!

En wel aan personen dan wel partijen die claimen...

Voor hetzelfde te staan als diegenen waaraan zij hun stem te danken hebben!

Personen en partijen die er vaak een eigen agenda op na houden!

En net zo snel van standpunt wisselen...

Wanneer men denkt dat zo meer stemmen te krijgen!

 

In de lop der jaren heb echter ondervonden...

Hoe verraderlijk de politiek kan zijn!

V O L K S V E R L A K K E R I J

Wim Kok ( PvdA) is daar ook vandaag de dag nog het beste voorbeeld van!

Van vakbondsleider...

Iemand die werknemers beschermt tegen exploitatie door werkgevers...

Naar premier...

Iemand die werkgevers de vrijheid geeft werknemers uit te buiten!

 

De regeringsperiode...

Ten tijde van de zogeheten paarse kabinetten!

G E L D   -   M A C H T   -   C O R R U P T I E

Normen en waarden...

Moeten het daarbij vaak ontgelden!

G L U I P E R I G E

P O L I T I E K E   S P E L L E T J E S

Al die andere partijen zijn al net zo erg...

Zo niet erger!

 

D'66

Spant wat gluiperigheid toch wel de kroon!

Stemde eerst haar eigen raadgevend referendum weg...

In plaats van te pleiten voor en bindend referendum!

Alleen maar omdat de bevolking anders stemde...

Dan datgene wat de politiek voor ogen had!

D E

O M G E K E E R D E   W E R E L D

D66 zijnde tevens de partij die de donorcodicil

( Geen donor tenzij men specifiek aangeeft donor te willen worden )

 

In een donorwet veranderde...

( Automatisch donor tenzij men specifiek aangeeft geen donor te willen zijn )

 

Zodoende een systeem met

VRIJWILLIGE KEUS...

Veranderde in een systeem gebaseerd op

GEDWONGEN KEUS!

 

D66

Is tevens de partij die seksueel overschrijdend gedrag van haar leden

in de doofpot probeerde te houden!

Uiteindelijk...

Werden de slachtoffers toch financieel gecompenseerd!

F U C K   D E   P O L I T I E K !

Die duivelse politici zijn ook van mening...

Dat regels en wetten die zij opstellen...

Alleen voor het domme volk gelden en niet voor henzelf...

 

Regels en Wetten...

Die bovendien een veelvoud aan uitzonderingen bevatten!

 

Enfin...

Het corona beleid is nog maar het begin!

 

Wanneer komt bij u het besef dat de huidige schulden economie

Vroeg of laat...

Alleen maar kan resulteren in slavernij?

Toenemende armoede met toenemende criminaliteit tot gevolg?

 

Maar dat is vanaf...

01-05-2023

Niet meer mijn zorg!

 

5 Jaar lang...

Heb ik die waanzinnige politiek nog getolereerd...

Nadat mijn vrouw kwam te overlijden.

Hopend op een wonder / revolutie vanuit de bevolking.

 

( In die tijd heb ik mijn ouders ( 82 en 85 ) zoveel mogelijk geholpen...

Ons pa is binnen een jaar in zo'n kapot bezuinigd  "verpleeghuis" overleden.

Platgespoten met anti psychotische-, kalmerings-, slaap middelen

Om hem rustig te houden...

 

Zeker toen de ( r ) overheid besloot lockdowns in te voeren

Voor een simpel griepachtig corona virusje...

Een virusje dat in het verleden amper slachtoffers heeft gemaakt.

Daarbij van z'n familie weggehouden! )

 

Ik houdt het in deze hypocriete wereld verder voor gezien!

Naar de duivel met die politici...

En al die malloten die hun beleid blijven steunen.

Jullie verdienen waar jullie op stemmen!

H E T   C O R O N A   V E R H A A L

" B E G I N T "

In dit geval...

 V A L T

meteen al met de

C O R O N A   T E S T S

Die zijn namelijk totaal ongeschikt...

Om er besmettelijkheid mee aan te tonen!

C O R O N A   T E S T S

Kunnen enkel en alleen...

V I R U S   R N A

Aantonen...

En dat is alles!

Bovendien hebben die tests een aanzienlijke foutmarge!

 

Positief getest...

En toch negatief zijn!

Voor niets in quarantaine opgesloten!

 

Negatief getest...

En toch positief zijn!

Zodoende nieuwe besmettingshaarden veroorzakend!

Maar dat is bij dit virus helemaal niet zo erg !

H E R S T E L -   T E S T -   V A C C I N A T I E -

" B E W I J Z E N "

Stellen ook al helemaal niets voor!

 

Herstelde mensen kunnen wederom besmet raken...

Zodoende nog steeds anderen besmetten!

 

Mensen die NEGATIEF op virus RNA getest zijn...

Kunnen toch positief zijn!

Zodoende  ook nog steeds anderen besmetten!

 

Mensen die gevaccineerd zijn...

Kunnen zelfs nog steeds besmet raken!

Zodoende ook nog steeds anderen besmetten!

 

Derhalve zijn

Q R - C O D E S

En

A P S

Waaronder

 1 G   -   2 G   -   3 G

Net zo waardeloos als bovengenoemde...

"B E W I J Z E N "

 

Wanneer dringt dat eindelijk eens tot uw schedel door?

Is het zo moeilijk te accepteren...

Dat u door die duivels in Den Haag wordt besodemieterd?

 

Of heeft u er soms moeite mee...

Dat u in die flauwekul bent getrapt?

Bang om voor dom uitgemaakt te worden?

 

D O M

Bent u echter pas...

Wanneer u het tegen beter weten in vertikt...

Uw gezonde verstand te gebruiken!

S M A R T P H O N E S

M E T   C O R O N A   A P P S

Hebben ook helemaal geen enkele zin.

Niet iedereen heeft een smartphone!

Ik ook niet!

Ik erger me zelfs aan al die mensen...

Die de godganse dag met zo'n pokkending zitten te spelen...

Onbewust van wat zich om hen heen afspeelt!

 

Verder is niet iedereen bereid...

Een corona app te downloaden dan wel in gebruik te nemen!

Desalniettemin is dat wel een vereiste...

Wil zo'n app überhaupt kunnen functioneren!

B I G   B R O T H E R

W I E   K E N T   D I E   T E R M   N O G   N I E T ?

Zo'n corona app is echter wel uitermate geschikt...

Om na te kunnen gaan waar iemand op een bepaald tijdstip is geweest!

Wie zich op dat tijdstip in de buurt ophield...

Met wie men mogelijk mondeling contact heeft gehad!

 

Mogelijk...

Want zo'n app kan momenteel nog niet onderscheiden...

Of zich al dan niet een obstakel tussen de betrokken personen bevond!

( Denk daarbij aan muur of andere vorm van afscheiding  )

Althans...

" NOG NIET "

L O C K D O W N S   W E R K E N   N I E T !

Zeker als we naar de ons omringende landen kijken...

Die een veel strengere lockdown hanteerden!

 

Ook daar zagen we het aantal besmettingen...

Ahum...

Aantal positieve testuitslagen...

Ondanks een steeds hogere vaccinatiegraad...

Steeds hogere toppen in de grafieken maakten!

 

Nou moet ik daar wel bij zeggen dat naarmate er meer getest wordt...

Er ook meer positieve testuitslagen worden gegeneerd.

En daar zitten dan ook meer valse testuitslagen bij!

 

Dat geldt overigens ook voor het aantal gevaccineerden.

Hoe meer mensen zijn gevaccineerd...

Moe meer positieve test uitslagen er worden gegenereerd!

 

Immers...

In die vaccins zitten RNA sporen van het virus...

Anders weet het immuunsysteem immers niet...

Welke antistoffen er aangemaakt moeten worden om het virus te bestrijden!

 

Groot-Brittannië oftewel het Verenigd Koninkrijk

Heeft het inmiddels al begrepen...

GEEN lockdown meer!

GEEN mondkapjesplicht meer!

GEEN corona-apps meer!

 

Al die flauwekul maatregelen hebben het corona virus

NIET

Tegen kunnen houden, zelfs vaccinaties niet!

I S R A Ë L

Is één van de landen waarvan wordt geclaimd...

Dat die een hoge vaccinatiegraad zouden hebben!

Doch ook daar werd een explosieve stijging geconstateerd van het aantal...

" B E S M E T T I N G E N "

Ahum...

" P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N "

https://nos.nl/artikel/2394501-israel-zet-vol-in-op-derde-prik-na-explosieve-stijging-besmettingen

Wanneer gaan we onderhand weer eens normaal doen?

 

Ik vraag dat expliciet aan u...

Want als we dat van de politiek af laten hangen...

Kamt daar waarschijnlijk niets van terecht!

Die hobbelen in de regel steeds weer achter de feiten aan!

 

Dus hoe lang...

Laat u die duivels nog hun gang gaan?

L I E V E R   C O R O N A   D A N   E EN   S P U I T

Naarmate het coronabeleid langer blijft aanhouden...

Worden miljoenen burgers, jong en oud...

Steeds depressiever!

Het aantal zelfmoorden dan wel pogingen daartoe...

Neemt ook na 2 jaar nog schrikbarend toe!

 

Hoewel het politiek beleid de burgerbevolking daartoe aanzet...

Is iedereen die het beleid gedoogt medeplichtig!

 

Enfin...

Ik moest overigens toch wel even lachen...

Toen ik het volgende artikel las!

https://nos.nl/artikel/2406287-opzettelijk-besmet-met-corona-mensen-gaan-op-zoek-naar-sluiproutes

Een artikel over...

B E S M E T T I N G S   F E E S T J E S

Bijeenkomsten...

Waar mensen zich opzettelijk laten besmetten met het corona virus...

Zijnde een uitzonderlijk creatieve manier om aan zo'n...

Nietszeggend...

H E R S T E L   B E W I J S

Te kunnen komen!

 

Het laat tevens zien hoe belachelijk die corona maatregelen zijn!

Ons ma ( 82 ) heeft zich net zoals ik ( 60 ) NIET laten vaccineren...

Ze leeft nog steeds en zonder longklachten!

 

Het is ronduit smerig hoe de politiek te werk is gegaan...

Door haar burgers ronduit te...

M A N I P U L  E R E N

B E D R I E G E N   -   C H A N T E R E N

Zich te laten vaccineren met EXPERIMENTELE vaccins...

Waarvan een aantal gebaseerd op DNA technieken...

Terwijl men tevoren al wist dat...

R U I M

9 8 %

V A N   D E   B E V O L K I N G

Sowieso amper tot geen last van die corona virussen zou krijgen!

 

Maar WEL een reële kans dat vaccinaties BIJWERKINGEN vertonen...

Waarvan er een aantal ZEER ERNSTIG kunnen zijn!

 

De medische wetenschap...

Is er tot op de dag van vandaag nog steeds NIET in geslaagd...

Een middel ( pil dan wel vaccin ) uit te vinden...

Om ook maar één van de vele influenza griep virussen uit te roeien!

 

Maar ze zouden WEL een middel ( pil dan wel vaccin )  hebben...

Om corona griep virussen uit te roeien?!?

Laat u NIETS wijs maken...

 

Bovendien valt nooit en te nimmer te bewijzen...

Dat vaccins...

Het ziekteverloop van die verzonnen ziektebeelden...

Milder zouden laten verlopen!

 

Het handelt enkel en alleen om...

A A N N A M E S   en   S P E C U L A T I E S

Zonder wetenschappelijke onderbouwing!

 

Enfin...

Gelukkig zijn er ook mensen...

20%

Die hun gezond verstand WEL gebruiken.

 

Mensen die zich NIET zo gemakkelijk laten...

INTIMIDEREN en MANIPULEREN!

Zelfs wanneer ze worden...

GEDISCRIMINEERD en BUITEN GESLOTEN van de SS AMEN LEVING!

Door die duivels in Den haag!

 

Bovendien niet zo bang uitgevallen...

C U L T U U R   V A N   D E   A N G S T

Annemiek van der Eijk ( Arts bioloog Erasmus MC )

Meent dat de angst voor vaccinaties dient te worden weggenomen!

 

Ik ben echter een andere mening toegedaan...

De angst voor besmetting dient te worden weggenomen!

In ieder geval wat betreft het corona virus!

 

Anders komen we...

Voor zover niemand heeft begrepen waar het werkelijk om gaat...

N O O I T   M E E R   T E R U G

N A A R   H E T

O U D E

N O R M A A L ! ! !

Ik verzeker u dat het corona beleid dat de politiek voert...

NIETS

Maar dan ook werkelijk

NIETS

Met gezondheid heeft te maken!

 

Het beleid is zelfs schadelijk voor de gezondheid!

 

Wat ik al helemaal niet begrijp...

Is dat zelfs in corona tijd nog steeds voor 100-en miljoenen wordt...

B E Z U I N I G D

Op zowel de...

Gezondheidszorg alsook op de ouderenzorg!

 

En dat terwijl bekend is dat er in de nabije toekomst...

Alleen maar meer ouderen bij komen!

 

Ondertussen wordt voor miljarden aan belasting geld verspilt aan...

N U T T E L O Z E

M U I L K O R V E N   -   T E S T S   -   V A C C I N S !

Dat valt gewoonweg niet uit te leggen.

 

De WERKING van vaccins valt immers NOOIT en te nimmer te bewijzen...

Aangezien nadat er een virusuitbraak heeft plaatsgevonden...

Het zeker 10-15 jaar duurt...

Vooraleer er überhaupt een vaccin op de markt komt!

 

TEGEN DIE TIJD...

Zijn de virussen al lang weer op hun retour!

Jawel...

Het aantal besmettingen loopt na verloop van tijd vanzelf terug!

Vaak vanwege betere hygiëne, schoner drinkwater en gezondere voeding!

 

In het geval van de corona griep virussen.

Was allang bekend.

Dat ruim 98% van de bevolking ook...

ZONDER

Vaccinatie AMPER tot GEEN last van het virus zou ondervinden!

 

Gezonde mensen vaccineren, was dus helemaal NIET nodig.

Ik zou zelfs willen zeggen...

TOTAAL

ONVERANTWOORD ! ! !

 

Zeker als je beseft dat het om experimentele vaccins handelt...

Die BINNEN ÉÉN JAAR op de markt werden gedumpt.

 

Notabene...

GENETISCH GEMODIFICEERDE VACCINS!

V A C C I N A T I E S

Jagen bovendien het aantal positieve testuitslagen de hoogte in!

In elk vaccin zitten deeltjes virus RNA!

Anders weet het immuunsysteem immers niet...

Welke stoffen zij aan moet maken om het virus te bestrijden!

B I J W E R K I N G E N

Een aantal bijwerkingen zien we terug op de website van LAREB!

 

Ik daag u hierbij uit...

Om de artikelen op mijn weblog eens kritisch te lezen!

I K   B E N   S L E C H T S   E E N

I N F O R M A T I E   V E R Z A M E L A A R

Wat u met die informatie doet...

Moet u verder helemaal zelf weten!

U bent in ieder geval bij deze gewaarschuwd!


24-02-2023

A N G S T   C O R O N A   V I R U S

S C H R O M E L I J K   O V E R D R E V E N !

Het OMT ( Outbreak Management Team )

( Op zich al merkwaardig waarom het een Engelstalige organisatie moet zijn i.p.v. gewoon de Nederlandse taal te gebruiken, alhoewel dat niet weg neemt dat ik voorstander ben van het gebruik van één taal op  globale schaal, al was het maar om misverstanden in teksten en gebaren te voorkomen, met alle gevolgen van dien . )

 

Enfin . . .

Het OMT vindt het NIET niet meer NODIG om op corona virussen te testen.

( Die testen deugden sowieso al niet ! )

10-03-2021 https://www.postcovidnl.nl/gesprek/toch-corona-ondanks-negatieve-testen

Daarbij alleen de zogenaamd onschadelijkste OMIKRON variant aanhalend.

NIEMAND weet immers met welk virus hij / zij besmet is !

 

Voor CORONA VIRUSSEN gelden bovendien . . .

DEZELFDE ADVIEZEN als voor andere luchtwegziektes veroorzakende virussen, dus incl. INFLUENZA VIRUSSEN !

 

CORONA VIRUSSEN zouden net als INFLUENZA VIRUSSEN . . .

In een ENDEMISCHE FASE zitten .

Oftewel sluimerend aanwezig blijven en plots weer op kunnen duiken !

Maar dat is niet zo'n probleem bij dit soort virussen .

Het echte probleem zit o.a. bij de WHO !

W H O   I N   B E D   M E T   F A R M A C I E

D E   N E P   P A N D E M I E

Volgens het OMT is die "pandemie" inmiddels alweer voorbij.

 

W H O   P A N D E M I E   D E F I N I T I E

Let wel...

De corona virus EPIDEMIE . . .

Werd alleen maar een PANDEMIE omdat de WHO destijds . . .

De DEFINITIE om een epidemie tot pandemie te kunnen verklaren had  VERSOEPELD !

16-11-2010 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/198696-definitie-pandemie-oorzaak-gekte-mexicaanse-griep

01-07-2011 ( Engelstalig )

INTRODUCTION:

"Central to this debate has been the question of whether H1N1 influenza should have been labelled a “pandemic” at all. The Council of Europe voiced serious concerns that the declaration of a pandemic became possible only after WHO changed its definition of pandemic influenza."

VERTALING:

"Centraal in dit debat stond de vraag of de H1N1-influenza überhaupt als een "pandemie" had moeten worden bestempeld.

De Raad van Europa uitte zijn ernstige bezorgdheid dat het UITROEPEN van een PANDEMIE pas mogelijk werd NADAT de WHO haar DEFINITIE van PANDEMISCHE GRIEP had GEWIJZIGD."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/

 

Kamervragen Karen Gerbrands ( PVV ) "gesponsorde epidemie"

17-12-2010 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-845.html

Na de uitbraak van de Mexicaanse griep ( 2009 ) had versoepeld !

 

Nederland kocht op advies van de WHO voor 340 miljoen aan vaccins in !

De WHO bestond destijds uit 15 leden waarvan 5 met bewezen banden met de farmaceutische industrie ( Zie video viroloog Huub Schellekens boven ) !

 

Het gevaar dat van de Mexicaanse ( varkens ) griep af had moeten komen . . .

Bleek op zich al schromelijk overdreven !

29-03-2010 https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/who-overdreef-gevaar-van-mexicaanse-griep

O V E R D R I J V E N   I S   E E N   K U N S T

De WHO voorspelde zwaar overdreven slachtoffer aantallen .

In Engeland zouden 65.000 slachtoffers vallen . . .

Het werden er slechts 360 !

29-03-2010 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/3223886/paniek-gezaaid-rond-grieppandemie

B I J W E R K I N G   V A C C I N

Glaxo Smith Kline ontwierp en vaccin...

1 op de 18.400 GEVACCINEERDEN kampten met...

NARCOLEPSIE als BIJWERKING!

19-01-2023 https://www.quest.nl/mens/gezondheid/a42444877/het-vaccin-tegen-de-mexicaanse-griep-gevaarlijk-narcolepsie/

 

De WHO heeft haar pandemie definite echter nooit terug gedraaid...

Wat dat voor CONSEQUENTIES heeft gehad voor het CORONA VIRUS...

Hebben we aan den levende lijve kunnen ondervinden !

 

Miljarden aan belastinggeld verkwanselt . . .

Bij de aankoop van gezondheid schadende mondkapjes !

Bij de aankoop van overbodige experimentele vaccins met bijwerkingen !

V A C C I N A T I E   B E D R O G !

( Politieke emotionele chantage )

"Vaccineren doe je voor een ander ?", werd geclaimd.

Gevaccineerden kunnen echter ook nog steeds anderen besmetten !

 

Of vaccins überhaupt werken valt NOOIT en te NIMMER te bewijzen !

De vaccins werden pas geïntroduceerd toen de virussen op hun retour waren !

 

Avondklok !

( Maatregel die men voorheen alleen in oorlogstijd tegenkwam . . .

In corona verband volkomen zinloos ! )

 

Mondkapjes plicht !

( De verplichting om een onhygiënische verstikkende muilkorf te dragen !

Bacillen en bacteriën ( ademen hoesten niesen ) . . .

En stofdeeltjes hopen zich op in die mondkapjes .

En die adem je dus weer in met alle gevolgen van dien ! )

 

Ruim 100.000 uitgestelde diagnoses en behandelingen !

Met alle gevolgen van dien !

 

Economie !

Faillissementen en ontslagen !

 

Het ergste is toch wel...

Het geknoei met het aantal zogenaamde corona slachtoffers !

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

S T E R V E N   A A N   C O R O N A

Maar gewoon aan 1 of meer ouderdomskwaaltjes !

 

GEBRUIK UW VERSTAND !

R E K E N M O D E L L E N

Men maakt vaak gebruik van . . .

COMPUTER GEGENEREERDE REKEN MODELLEN . . .

Om simpelweg VOORSPELLINGEN te kunnen doen .

 

Simpel gezegd : "Die deugen niet !"

Omdat men simpelweg niet bekend is met alle factoren . . .

Die een rol kunnen spelen . . .

Bij het ontstaan en de verspreiding van een virus .

Laat staan in welke mate !

 

Het blijft een kwestie van gokken .

De farmacie is een miljarden industrie .

Haar focus is gericht op het maken van winst !

Dus hoe meer mensen ziek zijn, hoe beter het de farmacie vergaat !

 

Vandaar dat je kunt stellen dat medicijnen niet genezen .

Als medicijnen zouden genezen . . .

Zou de farmacie binnen de kortste keren failliet gaan .

Vandaar dat medicijnen voornamelijk doen aan symptoombestrijding !

 

Bovendien is de farmacie niet bepaald integer te noemen .

Als je bedenkt dat NEGATIEVE onderzoeksgegevens . . .

Vaak simpelweg worden ACHTER GEHOUDEN .

D E   F A R M A C I E   D E   L U S T E N

D E   B U R G E R   D E   L A S T E N

 

D E   G E V A C C I N E E R D E   D E   R I S I C O 'S

V A N   H E T   V A C C I N E R E N !

Zeker bij ERNSTIGE bijwerkingen !

Die worden eerst zo lang mogelijk ontkend .

Mogelijk vanwege de schadeclaims !

 

In veel gevallen . . .

Reserveert de ( r ) overheid een bepaald bedrag . . .

Zoals vaak bij vaccinaties het geval is .

Als uitkering aan gevaccineerden die er ernstig letsel aan over houden .

In plaats van de farmacie haar verantwoordelijkheid neemt .

 

Al met al . . .

Een merkwaardige fenomeen !

I M M O R E L E   P R A K I J K E N

Verder zijn veel medisch specialisten omkoopbaar .

Zij schrijven voor een beloning positieve rapporten in medisch tijdschriften .

Financieel gezien is de farmacie gebaat bij een pandemie verklaring !

 


Za: 14-01-2023

G E V E L D  D O O R   E E N

G R I E P   V I R U S

In de afgelopen 20 jaar...

Heb ik geen  enkele last gehad van eender welk virus dan ook.

Zelfs die zogenaamde gevaarlijke corona jaren...

2020-2021 2022

Heb ik glansrijk overleefd!

 

LET WEL...

Zonder vaccinatie of muilkorf...

Uiteindelijk ben ik dan toch geveld door een griep virus.

Een wel erg hardnekkige griep virus variant.

 

Wie had kunnen denken dat een verzoek van m'n 82 jarige moeder...

Om eerder te komen...

En Natterman extra sterk mee te nemen van het Kruidvat.

Ma: 16-01-2023 ( 1e dag )

Al na twee dagen...

Zou resulteren in een dag van bibberen en rillen.

Di: 17-01-2023 ( 2e dag )

De derde dag was het bibberen en rillen weliswaar alweer voorbij...

Maar kwam  daar een zware hoofdpijn en lichte duizeligheid voor in de plaats.

 

Bovendien voelt het aan of het bovenste deel van mijn hoofd...

Van binnen uit in lichterlaaie staat.

 

Mijn hoofd lijkt wel een straalkacheltje!

En dat straalkacheltje werkt zeer uitputtend.

Wo: 18-01-2023 ( 3e dag )

De 4e dag was de hoofdpijn weliswaar een stuk minder...

Maar de duizeligheid bleef hetzelfde.

Evenals het gevoel van binnen op te branden.

Daarbij hoest ik nogal wat slijm en bloed op.

Do: 19-01-2023 ( 4e dag )

De 5e dag hoofdpijn en duizeligheid blijven op hetzelfde niveau.

Evenals het gevoel van binnen op te branden.

Het kuchten lijkt een stuk minder.

vr: 20-01-2023 ( 5e dag )

De 6e dag brengt ook geen enkele verandering.

Hoofdpijn en duizeligheid.

Evenals het gevoel van binnen op te branden.

'k Voel me steeds zwakker worden.

'k Kan mijn eten ook al niet binnen houden.

Ook hoest ik weer meer slijm op.

Za: 21-01-2023 ( 6e dag )

De 7e dag nog steeds geen verandering.

Hoofdpijn en duizeligheid.

Evenals het gevoel van binnen op te branden.

'k Heb nog nooit eerder zo'n hardnekkig virus meegemaakt.

 

Ons ma is inmiddels in een ziekenhuis opgenomen...

Voornamelijk hartritmestoornissen.

Waarschijnlijk door al dat geëxperimenteer met medicijnen...

Beetje minder... Beetje meer... Goedkopere medicijnen etc.

Want gezondheid mag die zorgverzekeraars immers het liefst niets kosten!

 

Ze zou ook positief getest zijn op corona.

Wel...

Die tests deugen niet...

In plaats van 15% afwijking laat de volgende link een foutmarge zien

Van

 zo'n slordige 75%!

https://www.postcovidnl.nl/gesprek/toch-corona-ondanks-negatieve-testen

 

Elk virus bestaat uit RNA strengen dus dat zegt ook niet veel.

Na een dag werd ons ma op een andere afdeling geplaatst.

 

Ze test negatief op corona...

Komt echter in een kamer te liggen met 2 corona patiënten?!?

Wat een blunder!

 

Één daarvan is bejaarde man die al 3 corona vaccinaties heeft gehad...

Daar is hij ernstig ziek van geworden!

 

Na twee dagen werd ons ma alweer uit het ziekenhuis ontslagen...

Al voelt zij zich nog steeds niet goed.

En dan claimen ze nog dat we een goede gezondheidszorg hebben!

Zo: 22-01-2023 ( 7e dag )

Ma: 23-01-2023 ( 8e dag )

Di: 24-01-2023 ( 9e dag )

Wo: 25-01-2023 ( 10e dag )

Do: 26-01-2023 ( 11e dag )

Vr: 27-01-2023 ( 12e dag )

Za: 28-01-2023 ( 13e dag )

Zo: 29-01-2023 ( 14e dag )

Ma: 30-01-2023 (15e dag )

Nog steeds een gloeiend hoofd...

Flinke hoofdpijn...

Last van duizeligheid...

Ophoesten van slijm...

Een brei achtige ontlasting.

 

'k gaf eerder al aan dat dit een extreem hardnekkig griep virus is.

 Normaal voel ik namelijk na zo'n 2 - 3 dagen alweer kiplekker.

't Zou me niets verbazen als het om een bio-wapen handelt.

Di: 31-01-2023 ( 16e dag )

Hoofdpijn verdwenen evenals duizeligheid.

Voel alleen nog wat zwakjes, maar dat gaat wel goed komen.

Wo: 01-12-2023 ( 17e dag )

2x Extreem dunne diarree.

Waarschijnlijk iets verkeerds gegeten.

Geen hoofdpijn... Geen duizeligheid...

Dat werd tijd!

 

Niet dat het veel uitmaakt...

De oorlog in Oekraïne is inmiddels een uitputtingsoorlog geworden.

Het grof geschut ( Amerikaanse Sherman tanks en Duitse Leopard tanks )... Wordt binnenkort ingezet in Oekraïne tegen Rusland.

 

De Elites die over Amerika heersen...

Zullen wanneer niets verandert...

Arrogant als ze zijn...

Een fatale blunder maken...

Met als resultaat een nucleair einde voor een groot deel van de mensheid!

 

Voor al diegenen die het nog steeds niet door hebben...

De wereld wordt geregeerd door waanzinnigen!

 

( Maar dat is binnenkort niet meer mijn probleem.

'k Trek mijn handen af van dit achterlijke egocentrische individualistische naïeve ras genaamd mensheid. )

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/ww3

( Het is een werk in uitvoering, moet dus nog bijgewerkt worden ).

 


11-02-2023

CORONA VACCINATIE

&

SCHILDKLIER PROBLEMEN !

Inmiddels zijn er al 201 meldingen bij Lareb binnen gekomen...

Betreffende een ONTREGELDE SCHILDKLIER na vaccinatie!

 

Daarbij kwamen ook nog eens 39 meldingen binnen...

Betreffende een SCHILDKLIER ONTSTEKING!

 

Bij zo'n 61% van de klachten...

Handelde het om het COMIRNATY VACCIN van Pfizer/BioNTech!

11-02-2023 https://www.lareb.nl/nl/news/meldingen-schildklierfunctiestoornissen-na-coronavaccinatie

VACCINS ZIJN DUS NIET ZO VEILIG...

Als de politiek en farmaceuten claimen!

 


22-11-2022

A A N T A L   B E S M E T T I N G E N   D A A L T

Het RIVM meent dat dit in hoofdzaak komt dankzij de vaccinaties.

Maar die werken, zoals we inmiddels weten, hooguit 4 maanden.

( Als vaccins überhaupt al werken! )

 

Bovendien...

Neemt het aantal mensen dat zich laat vaccineren juist steeds verder af!

 

Het is derhalve logischer aan te nemen...

Dat de afname van het aantal besmettingen te danken is aan het Immuunsysteem.

Dus NIET vanwege de vaccinaties!

( Die namen juist steeds verder af, weet u wel? )

 

Verder is het aannemelijk...

Dat steeds meer mensen beseffen...

Dat het corona virus...

Net als het influenza griepvirus...

 

Vooral diegenen treft...

Die over een slecht werkend dan wel falend immuunsysteem beschikken.

Ontstaan door natuurlijke aftakeling vooral bij mensen op leeftijd.

( OUDEREN )

 


15-11-2022

F A R M A C E U T E N

M O E T E N   W I N S T   M A K E N !

Denk maar niet...

Dat farmaceuten begaan zijn met de gezondheid van de mensheid.

Het gaat ze er alleen maar om zo veel mogelijk winst te maken...

Voor hun bestuurders en hun investeerders.

 

Als farmaceuten niet snel met positieve resultaten komen...

Trekken de investeerders hun vermogens uit de farmaceutische bedrijven!

 

De farmacie is zeker geen liefdadigheidsinstelling!

Zal bovendien elke ter beschikking staande mogelijkheid aangrijpen...

Om positieve resultaten te laten zien!

 

Over het algemeen schuwen farmaceuten zich zelfs niet...

Om specialisten om te kopen!

 

Zodat die positieve stukken schrijven in medische vakbladen

Of haar medicijnen en vaccins aan te prijzen!

 

Zij verdraaien indien nodig de waarheid...

En houden negatieve resultaten achter!

 

Ik heb me ook vaak afgevraagd...

Of farmaceuten onderzoek naar de bestrijding van...

Of juist zelf ontwikkelen!

 

Niemand zal kunnen ontkennen dat er flink geld valt te verdienen...

( MILJARDEN )

Aan een onschuldig influenza dan wel corona griep virusje!

( Ofwel in PIL vorm dan wel in VACCIN vorm )

 


06-10-2022 + 29-09-2022

C O R O N A   G R A F I E K E N

T O T   O P   H E D E N . . .

 

B A N G M A K E R I J !

 

20221006 Corona Update Screenshot Google
Afbeelding – 891,8 KB 14 downloads

GRAFIEK BOVEN:

Officiële data niet compleet!

Aantal positieve tests valt in 2020 en 2021 beduidend hoger uit!

Er werd in he begin echter amper getest!

Veel mensen hebben geen last van het virus en laten zich dus ook niet testen!

 

TABEL ONDER:

Sterftecijfer = Aantal sterfgevallen gedeeld door het aantal besmettingen!

0,0027

 

Logisch gezien ligt het aantal besmettingen beduidend hoger...

Omdat diegenen die besmet zijn en daar geen last van ondervinden...

Zich niet laten testen...

Zij worden dus niet in de berekeningen meegenomen!

Derhalve kan die 0,0027 dus zelfs nog te hoog zijn ingeschat!

 

Het aantal slachtoffers...

Is amper de moeite van het vermelden waard!

De meeste ouderen overleden bovendien aan de gebreken van ouderdom!

Corona kan men zien als een zware griep verder niets!

 

't Is overigens wel frappant dat het influenza griep virus...

Zich tijdens de zogenaamde corona jaren...

2020 - 2022

Amper heeft laten zien!

Tenzij men opzettelijk de boel besodemieterd!

 

GRAFIEK ONDER:

Corona virus na 2 jaar alweer op haar retour!

Was wel te verwachten aangezien...

SARS-COV-1 ( 2002-2003 ) en MERS ( 2012 )

In het verleden amper slachtoffers hebben gemaakt!

 

Aantal slachtoffers valt ook nu weer reuze mee...

Niet vanwege de vaccinaties en de corona maatregelen...

Aantal corona slachtoffers schromelijk overdreven!

Sterven aan de gebreken van ouderdom!

 

Sterven met corona...

Niet

Sterven aan corona!

 

Eerder sterven vanwege het wanbeleid van de (r) overheid!

Uitgestelde operaties - Uitgestelde diagnoses...

Vaccinatie slachtoffers...

Zelfmoorden!

 

( Of die zelfmoorden zich beperken tot jongeren is helemaal niet zeker...

Ook ouderen kampen met isolement en eenzaamheid.

Zeker als die ouderen gevangen zitten in zo'n verpleegtehuis...

En zij geen bezoek mogen ontvangen! )


04-10-2022

O P N I E U W   C O R O N A   G E Z E I K !

Volgens het RIVM...

Zouden de ziekenhuizen weer vol stromen met "corona" patiënten...

Afgelopen week...

561 patiënten van 70+ in ziekenhuis opgenomen ( +68% )...

19.031 Positieve "corona" virus RNA tests.

( Hoofdzakelijk Omikron variant. )

( 562:19031=0,029% )

https://nos.nl/artikel/2447060-rivm-ziet-start-najaarsgolf-hoe-die-zich-ontwikkelt-hangt-af-van-vaccinaties

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten

N I E T   C O M P L E T E   G E G E V E N S

Eigenlijk zegt dit soort gegevens erg weinig.

Veel mensen laten zich niet testen, omdat ze nauwelijks last hebben van...

CORONA dan wel INFLUENZA

GRIEP VIRUSSEN!

( Derhalve ligt het percentage 0,029 beduidend lager! )

( Een boekhoudkundige goocheltruc om de boel erger te doen lijken! )

B E S O D E M I E T E R I J

( Eenzelfde truc werd gebruikt...

Bij het vaststellen van het aantal "corona" slachtoffers!

Waaronder veel  influenza griep slachtoffers...

Slachtoffers van onderliggende ziektes ten gevolge van ouderdom etc. )

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N

't Is ook dit jaar weer frappant dat wederom nergens wordt gesproken...

over de normalerwijze jaarlijks terugkerende

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN!

 

Virussen...

Die zowat dezelfde klachten veroorzaken, waaronder...

longontsteking!

O P N I E U W

D E Z E L F D E   M A A T R E G E L E N ?

Gaan die duivels in Den Haag...

Opnieuw dezelfde maatregelen invoeren?

 

Maatregelen waarvan reeds duidelijk is gebleken...

Dat deze het virus niet tot staan hebben kunnen brengen?

M E D I S C H E   W E T E N S C H A P

H E D E N D A A G S E   K W A K Z A L V E R S !

Gaan die duivels in Den haag vaccinaties deze keer verplichten?

 

Ook hier hebben we immers kunnen zien...

Dat de grafieken waarop het aantal besmettingen werd weergegeven...

Zelfs bij een vaccinatie graad van ruim 80%...

Steeds hogere toppen maakten!

 

Vaccinaties

Waren dus ook al niet in staat...

Om het corona virus dan wel eender welk influenza virus

Een halt toe te roepen!

 

Sterker nog...

Al dat vaccineren heeft er juist toe bijgedragen...

Dat het aantal positieve "corona" tests drastisch toenam.

 

Het moge bekend zijn dat vaccins virusdeeltjes moeten bevatten.

Aangezien het lichaam anders niet weet...

Welke antilichamen het aan moet maken om het virus te bestrijden!

 

Logischer wijze mag je dan ook concluderen...

Dat vaccins flink hebben bijgedragen aan de stijging...

Van het aantal positieve corona tests juist omdat die virus deeltjes bevatten!

 

Een ander punt die ik hierbij wil aankaarten...

Is dat virussen die longontstekingen veroorzaken...

Dat in uitzonderlijke gevallen via de luchtwegen doen...

 

In tegenstelling tot vaccins...

Die direct in de bloedbanen worden ingespoten!

E E N   O R D I N A I R E   L E U G E N !

De claim:

"Vaccineren doe je voor een ander!"

Althans volgens de (r) overheid, haar RIVM en haar OMT!

Een ordinaire leugen...

Aangezien gevaccineerde mensen ook besmet raakten.

Zodoende het virus op anderen overdragen!

D E   O N B E W I J S B A R E   C L A I M !

Het valt ook onmogelijk te bewijzen...

Dat vaccins het ziekteverloop milder zouden maken.

 

FEIT: Ruim 98% van de bevolking heeft amper tot geen last van het virus!

Om die gezonde 98% van de bevolking te vaccineren.

En daarna te claimen dat vaccins ook maar iets hebben bijgedragen...

Omdat die ruim 98% die ook zonder vaccin niet ziek zou zijn geworden...

Inderdaad niet ziek is geworden vanwege het vaccin?!?

Is klinkklare onzin!

V A C C I N S

O N V E I L I G   /   S C H A D E L I J K

Vaccineren is ook niet veilig...

Vanwege de bijwerkingen waarvan enkele zeer ernstig!

( Zie Lareb bijwerkingen centrum )

Vaccinatie is moord!

 

Het corona beleid heeft ook onnodig veel levensjaren en levens gekost!

Het gebruik van risicovolle experimentele DNA vaccins...

Die mogelijk zelfs slachtoffers in de toekomst kunnen maken!

Slachtoffers van uitgestelde operaties en onderzoeken!

Slachtoffers stress en uitzichtloze toekomst ( zelfmoord )!

 


06-10-2022

C O R O N A   D E S I N F O R M A T I E

O P   H E T   I N T E R N E T

Neem nou bijvoorbeeld...

https://www.goed.be/nl/advies/griep/verkoudheid-griep-of-corona

Op die website staat een leuke tabel...

Waarin zogenaamd de verschillen tussen...

Corona - Griep - Verkoudheid

Worden uitgelegd!

K O O R T S:

Kan net zo goed optreden bij vergiftiging!

Dus niet persé bij influenza dan wel corona!

V E R M O E I D H E I D:

Kan net zo goed optreden na krachtsinspanningen

zoals hard werken of sporten!

Dus niet persé door influenza dan wel corona!

D R O G E   H O E S T :

Kan ook ontstaan in woningen met een CV installatie, zeker wanneer de waterbakken niet zijn bijgevuld!

Dus niet persé door influenza of corona!

K O R T A D E M I G H E I D :

Luchtvervuiling en zwaarlijvigheid kunnen net zo goed een factor zijn van kortademigheid!

Dus niet persé door corona!

S P I E R P I J N :

Kan voorkomen bij blessures, tijdens dan wel na vaccinatie

Dus niet persé door influenza en corona!

N I E S E N :

Kan ook komen door hooikoorts, allergieën en luchtvervuiling!

Dus niet persé door verkoudheid!

H O O F D P I J N :

Kan ook komen door peinzen en piekeren ( stress )!

Dus niet persé influenza, corona of verkoudheid!

D I A R R E E :

DIARREE: Kun je ook krijgen als je iets verkeerd hebt gegeten!

Dus niet persé corona!

H A N D E N   W A S S E N

Heeft weinig zin!

Je wast immers de bacteriën van de eerste verdedigingslijn van het immuunsysteem weg!

 

M O N D M A S K E R S

Werken ook niet!

Je kunt er zelfs ziek van worden!

Enerzijds doordat je al die bacteriën en stof die zich in het mondmasker ophopen inademt!

Anderzijds doordat het mondmasker bij veelvoudig gebruik dichtslibt hetgeen het ademen moelijker maakt!

 

V A C C I N E R E N

Ofwel inenten is helemaal niet zo nuttig als wordt gesteld!

Niet meer dan aannames en speculaties!

 

De werkzaamheid van vaccins kan nimmer worden bewezen omdat 98% sowieso zonder vaccinatie amper tot geen last ondervindt van het virus!

 

Gevaccineerden kunnen nog steeds besmet raken en anderen besmetten!

Dat je het voor een ander doet was ook al gelogen!

 

Het beleid van de (r) overheid heeft miljarden gekost..

520.000 Levensjaren zijn verloren gegaan!

Aldus Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden...

Die in september 2020 een WOB verzoek indiende!

 


29-09-2022

D E   H Y P O C R I E T E   ( R ) O V E R H E I D

Zorgmedewerkers met longklachten krijgen zowaar...

15.000 euro smartengeld.

 

Het hypocriete daarvan...

Is dat dit aanbod ALLEEN geldt...

Wanneer die longziekte is opgelopen tijdens de 1e corona golf ?!?

 

Ik ben overigens benieuwd...

Of die zorgmedewerkers de longziekte hebben opgelopen

Door het corona virus zelf...

 

Of dat die longziekte te wijten is...

Aan de verplichte vaccinaties met virus RNA deeltjes!


15-09-2022   +   19-09-2022

W H O   C L A I M T   E I N D E

C O R O N A   " P A N D E M I E "   I N   Z I C H T !

Eigenlijk kan de WHO niet anders...

Want steeds meer mensen hebben genoeg van die corona leugen!

 

De helft van de volwassen Nederlanders geeft inmiddels zelfs aan...

GEEN

Herhaalprikken tegen het corona griep virus meer te nemen!

 

Het gevaar voor het corona virus was sowieso al schromelijk overdreven...

Bovendien werd gesjoemeld met het aantal corona slachtoffers!

P O L I T I E K   M I S B R U I K T   E M O T I ES

Vaccineren voor een ander bleek ook al gelogen!

 

Ondanks het coronabeleid...

En de stijgende vaccinatiegraad...

Bleef het aantal positieve testuitslagen oplopen!

 

ONDANKS...

Of moet ik zeggen JUIST VANWEGE die hogere vaccinatiegraad!

 

Vaccins bevatten immers deeltjes van het virus RNA!

Anders weet het IMMUUNSYSTEEM immers NIET...

Welk type ANTISTOFFEN zij moet aanmaken om het virus te bestrijden!

 

Het gros van de bevolking is het er in ieder geval over eens...

Dat vaccineren een VRIJE KEUS moet blijven!


09-09-2022

N I E U w E   P R I K R O N D E S

Ook dit jaar weer nieuwe vaccinatierondes...

Wederom met nieuw ontworpen experimentele vaccins!

( Pfizer/BionTach / Moderna )

 

Terwijl allang bekend is dat het...

IMMUUNSYSTEEM

Beter in staat is en bovendien gedurende langere tijd...

Virussen te bestrijden dan vaccins!

 

( Voor zover vaccins überhaupt hebben gewerkt...

Want daar is geen enkele wetenschappelijk bewijs voor! )

 

Vanaf 13 september zouden 60+ers een uitnodiging krijgen...

Het is inmiddels 23 september...

En ik heb nog steeds GEEN uitnodiging ontvangen!

 

NIET

Dat ik op die uitnodiging in zou gaan...

Mocht die alsnog verschijnen!

 


11-08-2022

B E D R I J V E N

W I L L E N   C O R O N A P A S   H O U D E N ?

In eerdere artikelen...

Gaf ik al aan...

Dat het de ( r ) overheid ondanks al haar maatregelen...

A V O N D K L O K   -   1   1 / 2   M E T E R   -   L O C K D O W N

C O R O N A   A P P S   E N   C O R O N A   P A S S E N

M O N D K A P J E S   -   V A C C I N A T I E S

NIET is gelukt om het aantal positieve testuitslagen te verminderen!

De grafieken lieten juist steeds hogere toppen zien!

 

Vanwege het corona beleid van de ( r ) overheid...

Liepen zowel de ECONOMIE als de GEZONDHEID juist schade op!

LOCKDOWN:

Lagere productie > ontslagen > armoede!

Lagere productie > schaarste producten en voeding > prijsverhogingen!

Faillissement bedrijven > ontslagen > armoede!

 

Uitgestelde operaties > schadelijk voor gezondheid!

Stress > psychische schade > zelfmoorden!

 

Geldzaken > coronasteun > miljarden weggegooid belastinggeld!

 

Waarom blijft u eigenlijk nog stemmen?

Het zou onderhand toch wel duidelijk moeten zijn dat ze onbekwaam zijn!


08-08-2022

D E

L I B E R A A L   F A S C I S T I S C H E   D I C T A T U U R

 

N I E U W E   C O R O N A   W E T

 

P O L I T I E K   M A C H T S M I S B R U I K !

E N

V R I J H E I D S B E R O V I N G !

Opmerking:

Ik hoop dat u zich ervan bewust bent dat...

G E E N   E N K E L E   M A A T R E G E L

Van de ( r ) overheid...

Heeft geholpen bij het TERUGDRINGEN van het corona virus!

 

Bij een vaccinatie graad van ruim...

80%

Bereikte het aantal positieve testuitslagen...

Zelfs nieuwe record hoogtes!

 

Dit zijn simpele feiten...

Die u op mijn corona grafiek pagina terug kunt vinden!

 

Ik wil u alleen maar waarschuwen voor het simpele feit...

Dat die nieuwe corona wet...

Uw vrijheid drastisch in zal perken!

 

Het is de ( r ) overheid helemaal niet te doen om uw gezondheid!

Haar beleid brengt uw gezondheid juist in gevaar!

 

Het inenten van kerngezonde mensen...

Met experimentele vaccins...

Hoe komen ze daarop?

 

C O M P L E T E   W A A N Z I N !

G I G A

G E L D V E R S P I L L I N G / G E L D V E R D U I S T E R I N G

 

Sterker nog...

 

De media claimt 6,41 miljoen SARS_COV_2 slachtoffers.

 

Frappant aangezien SARS_COV_1

( 2002 - 2003 )

WERELDWIJD

Nog geen 1.000 slachtoffers heeft gemaakt!

Om precies te zijn 744 slachtoffers op 8.000 geregistreerde besmettingen!

Het aantal werkelijke besmettingen...

Valt ook hier naar alle waarschijnlijk vele malen hoger uit...

Aangezien het gros van de bevolking...

Amper tot geen last ondervindt van corona griep virussen!

 

hetzelfde geldt voor MERS

( 2 0 1 2 )

WERELDWIJD

Slechts 640 slachtoffers!

 

( U vindt die informatie met bronverwijzing op mijn blogsite terug! )

Voor zowel SARS_COV_! als MERS geldt...

Dat er GEEN maatregelen werden genomen!

 

Handelt het bij SARS_COV_2...

Wellicht om een bio-wapen uit een laboratorium?

 

In ieder geval...

Wordt de wereldbevolking voor de gek gehouden!

Qua ernst van het corona virus

Alsook qua het aantal zogenaamde slachtoffers!

 


22-07-2022

M O N D K A P S J E S F R A U D E

De ( r overheid ) liet zich besodemieteren...

Met de aankoop van mondkapjes van Sywert van Lienden...

 


12-07-2022

I N D I A

O P N I E U W   C O R O N A   V A R I A N T

BA 2.75 alias " CENTAURUS "

 

India is goed voor 60% van de vaccin productie!

F A M I L I E   B E D R I J F

SII ( Serum Institute of India )

1 1/2 Miljard dosed op jaarbasis!

31-03-2021 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/25/india-wereldleider-in-de-productie-van-coronavaccins/

Men gaat er in de vido meteen vanuit...

Dat iedereen boven de 50 jaar zo'n 4 vaccinaties nodig zou hebben!

 

( Dat is ook een 4x zo grote kans op bijwerkingen

bovendien kunnen die bijwerkingen elkaar ook 4x versterken!

 

Simpelweg...

Omdat zowel de positieve eigenschappen...

waaronder het zogenaamd milder maken van het ziekteverloop...

 

( hetgeen nooit en te nimmer bewezen kan worden

aangezien ruim 98% sowieso zonder vaccinatie

amper iets of zelfs helemaal niets van het corona virus merkt... )

 

Alsook de NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN worden VERSTERKT naarmate men zich VAKER laat vaccineren!

22-04-2022

https://www.hln.be/buitenland/grootste-vaccinfabrikant-ter-wereld-stopt-productie-coronavaccin-wegens-stilvallen-vraag~a1a9e04bf/

 

In Indie zitten ook veel buitenlandse vaccin fabrikanten!

Waaronder Pfizer!

 

Ook dit jaar opnieuw een CORONA VIRUS MUTATIE in India...

Toeval?

 

Het is algemeen bekend dat laboratoria experimenteren...

Met besmettelijkheid en dodelijkheid van virussen!

 

Hoe hoog acht u de kans dat zo'n virus ontsnapt?

Hoe hoog acht u de kans...

Dat zo'n virus met opzet op de bevolking wordt losgelaten?

Tests om te bepalen welke virussen geschikt zijn als bio-wapen?

H E B Z U C H T

Hoe zit het eigenlijk met de

I N T E G R I T E I T

Van bedrijven en organisaties die zich met virussen bezig houden?

 

Gezien vanuit het oogpunt...

Van de huidige kapitalistische wereld.

Een wereld die uitsluitend draait op het vergaren van zoveel mogelijk geld?

Het SCHAAKSPEL om de WERELDMACHT!

Z W E N D E L E N   M E T   V A C C I N S

Opmerking:

Na een virusuitbraak...

Duurt het dus 10 - 15 jaar vooraleer er een vaccin op de markt komt!

Tegen die tijd is het virus alweer op haar retour...

Het aantal besmettingen neemt af!

 

Met dit gegeven in het achterhoofd, rijst de vraag:

" Hoe denkt men te kunnen bewijzen...

Dat vaccins zouden hebben bijgedragen...

Bij het terugdringen van een virus? "

 

05-07-2022

D E S A S T R E U S   C O R O N A   B E L E I D

3 0 5 . 0 0 0

Uitgestelde operaties!

Zouden gezamenlijk zo'n slordige 3 2 0 . 0 0 0 levensjaren hebben gekost!

 

Joost mag weten hoeveel mensenlevens...

Die experimentele M-RNA en DNA vaccins in de toekomst...

Oftewel over enkele generaties zullen maken!

 

Hoe vaker men wordt gevaccineerd, hoe groter de kans op bijwerkingen!

Hoe sterker die bijwerkingen kunnen worden!

 

Niet alleen de positieve eigenschappen...

( voor zover die überhaupt bestaan )

Versterken met elke vaccinatie...

Maak ook de negatieve bijwerkingen...

Die terug te vinden op de website van Lareb!

O U D E R D O M

K O M T   M E T   G E B R E K E N

N E D E R L A N D   V E R G R I J S T . . .

Desalniettemin...

Bezuinigen die duivels in Den Haag nog steeds op de

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   B E J A A R D E N Z O R G

Onbegrijpelijk!

 

Nog onbegrijpelijker...

Is dat het gros van de mensen nog steeds op die duivels blijven stemmen!

 


05-07-2022

M O N D K A P J E S

D E A L

   S Y W E R T   V A N   L I E N D E N

Rapport pas in september af.

Kosten onderzoek zo'n slordige 4,7 miljoen euro!

Excl. BTW

 

Niet de belastingbetaler zou voor die kosten moeten opdraaien...

Maar de fraudeur Sywert van Lienden!

Dat zou eventueel toekomstige fraudeurs flink afschrikken!

 


25-06-2022

U P D A T E   2 5 - 0 6 - 2 0 2 2

C O R O N A   G R A F I E K 

Z I E K E N H U I S O P N A M E S

Inclusief vaccinatiegraad over de periode...

1 0   J A N U A R I   2 0 2 1   - 1 5   M E I   2 0 2 2

1 3 . 3 8 7 . 0 2 0   M E N S E N   G E V A C C I N E E R D

 

Conclusie:

Zowel de corona maatregelen als de corona vaccins...

Hebben het aantal besmettingen niet terug weten te dringen!

 

Claims dat het corona vaccin het ziekteverloop milder zouden maken...

vallen nooit en te nimmer te bewijzen!

 

Ruim 98 procent...

Van de bevolking heeft sowieso ook ZONDER vaccinatie...

AMPER tot GEEN last van het corona virus!

 

Zelfs van die zogenaamde 2 procent ouderen...

Heeft amper iemand last van het virus!

 

Ik kan me ook NIET indenken dat het influenza griep virus...

Tijdens de corona virus periode NIET actief is geweest!

 

Uitgaande van eerder corona virus uitbraken...

SARS_COV_1 en MERS

Die wereldwijd...

Bovendien zonder maatregelen amper slachtoffers hebben gemaakt...

Kan ik alleen maar concluderen dat u werd besodemieterd!

 

Zoals men dat eerder deed ten tijde van het...

M E X I C A A N S E    G R I E P V I R U S !

M E E R   S L A C H T O F F E R S   D O O R

C O R O N A   B E L E I D !

Slachtoffers van bijwerkingen van experimentele corona vaccins

( Al dan niet op DNA basis )

Slachtoffers vanwege de uitgestelde operaties en prognoses!

Slachtoffers door zelfmoorden!

Etc. ...

L O C K D O W N S

De economie gaat gestaag naar de kloten:

Bedrijven vallen om en werknemers worden ontslagen!

Financiële en Psychische problemen!

Exorbitante prijsstijgingen!

V A L S E   C L A I M S   ( R ) O V E R H E I D

Vaccineren doe je voor een ander...

Aldus de ( r ) overheid en haar team van "experts" bij VWS en OMT

Dat was dus een LEUGEN!

 

De farmaceutische industrie lacht zich kapot!

Ruim 13 miljoen mensen lieten zich voor de gek houden...

Emotioneel chanteren!

Slechts 4 miljoen mensen gebruikten hun gezond verstand!

 

D E   G R A F I E K   I S   H E T   B E W I J S !

A L   D I E    V A C C I N A T I E S

K O N D E N   H E T   C O R O N A   V I R U S   N I E T   S T O P P E N !

 

D E   P O L I T I E K   Z I E T   D E   B U I   A L   H A N G E N

H E T   A A N T A L   "B E S M E T T I N G E N "  L O O P T   W E E R   O P

D E   ( R ) O V E R H E I D   B L I J F T    L A K S

 

A L L E E N   E E N   I D I O O T

D U R F T    N U   N O G   T E    C L A I M E N . . .

D A T   D I E   M A A T R E G E L E N   H E B B E N   G E H O L P E N !

 

W I E   D I E   F L A U W E K U L   N U   N O G   S T E E D S   G E L O O F T

I S   V O L S L A G E N    K R A N K Z I N N I G !

 


O X F A M   N O V I B

 

E E N   O R G A N I S A T I E

D I E   CL A I M T   Z I C H   I N   T E   Z E T T E N

V O O R   D E   M E N S H E I D !

20-04-2021 https://www.oxfamnovib.nl/nieuws/oxfam-heeft-aandelen-in-big-pharma

H E E F T   E C H T E R   M E E R   W E G   V A N   E E N

L O B B Y C L U B

V O O R    V A C C I N A T I E   O P   G L O B A L E   S C H A A L !

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

I K   V I N D   H E T   O P M E R K E L I J K

D A T   D E Z E    O R G A N I S A T I E   B E L A N G   H E E F T

B I J   V A C C I N A T I E !

 

V A N W E G E

H A A R

A A N D E L E N

I N

B E D R I J V E N   D I E   V A C C I N S   P R O D U C E R E N !

 

O X F A M   N O V I B

G E E F T   Z E L F S   O P E N L I J K   T O E

D A T   Z I J

A A N D E L E N

H E E F T !

 

C I T A A T : "INDERDAAD, je leest het goed: OXFAM HEEFT AANDELEN in een aantal grote FARMACEUTISCHE BERIJVEN die nu de hoofdrol spelen tijdens de CORONAPANDEMIE. "

P F I Z E R

M O D E R N A

J O H N S O N & J O H N S O N

E V E N   B U I T E N  B E S C H O U W I N G   G E L A T E N

D A T   I K   D I E

F A R M A C E U T I S C H E   M I L J A R D E N   I N D U S T R I E

N I E T

V E R T R O U W . . .

 

 E N   D E

C O R O N A   P A N D E M I E

N I E T S   M E E R   I S   D A N   É É N

M I L J A R D E N   Z W E N D E L

D E   W H O

V E R S O E P E L D E

I M M E R S   D E   D E F I N I T I E S

O M   E E N   E P I D E M I E

T O T   E E N   P A N D E M I E   T E   V E R K L A R E N . . .

 

N A   H A A R   F I A S C O   B E T R E F F E N D E   D E

M E X I C A A N S E   G R I E P !

V A C C I N   L O B B Y

V E R S U S

F A C T   W E B S I T E S

29-04-2021 https://www.lnnmedia.nl/nieuws/internationaal/ontmaskerd-facebooks-onafhankelijke-covid-feitenchecker-site-factcheck-org-gefinancierd-door-19-miljard-vaccinlobby/

F A C E B O O K   O N T M A S K E R D :

F A C E B O O K

S C H I J N T   O V E R   E E N   E I G E N

" O N A F H A N K E L I J K E "

C O V I D   F E I T E N   C H E C K E R   W E B S I T E

 T E   B E S C H I K K E N . . .

https://www.factcheck.org/

D I E   G E F I N A N C I E R D   W O R D T   V A N U I T   D E

V A C C I N   L O B B Y . . .

R W J F

( R O B E R T    W O O D   J O H N S O N   F O U N D A T I O N )

https://www.factcheck.org/our-funding/

Financial Disclosure:

Fiscal Year 2022, Second Quarter
( three months ending Dec. 31, 2021 )

Annenberg Foundation: $149,523

Individual donors: $92,536

 > > >   Robert Wood Johnson Foundation: $63,418   < < <

Facebook ( Third-Party Fact-Checking Program ): $27,505

Facebook ( National Association of Black Journalists fact-checking fellowship program ): $17,472

Google: $19,405 

National Science Foundation: $9,089

 

D E Z E

Z O G E N A A M D E

" F I L A N T R O P I S C H E   I N S T E L L I N G "

B E S C H I K T   A L L E E N   A L

O V E R   1 , 9   M I L J A R D   D O L L A R   A A N   A A N D E L E N   I N

V A C C I N   F A B R I K A N T

J O H N S O N   &   J O H N S O N !

 

2 0 2 2

 J O H N S O N   &   J O H N S O N   A A N D E L E N

1 2 . 5 2 8 . 0 0 0

D E   T O T A A L W A A R D E   I S   I N M I D D E L S

2 , 1 4   M I L J A R D   D O L L A R !

https://wallmine.com/fund/15b/robert-wood-johnson-foundation

B E T R O K K E N   B I J   F R A U D E

09-06-2006 https://philanthropynewsdigest.org/news/former-robert-wood-johnson-analyst-pleads-guilty-to-fraud

19-10-2003 https://www.justice.gov/opa/pr/new-jersey-hospital-pay-635-million-resolve-allegations-inflating-charges-obtain-higher

T H E

J O H N S O N   &   J O H N S O N

D Y N A S T Y

C I T A A T : “Drug addictions, alcoholism, overdoses, adultery, homosexuality, child abuse in the form of molestation, suspected kidnapping, a murder plot, a shooting, tragic accidents, suicide, attempted suicides, and other mayhem.”

29-08-2013 https://archive.canadianbusiness.com/lifestyle/how-the-johnson-johnson-heirs-became-rich-bored-and-dangerously-aimless/

10-04-2005 https://www.nytimes.com/2005/04/10/nyregion/the-family-behind-the-company.html

T S J A . . .

W A T   Z E G T   D A T

O V E R   V A C C I N   F A B R I K A N T

J O H N S O N   &   J O H N S O N ?

Z E G   E E N S   E E R L I J K . . .

Z O U   U   Z I C H   H E B B E N   L A T E N   P R I K K E N

W A N N E E R   U   O V E R   D I E   K E N N I S   H A D   B E S C H I K T ?

 

Z O   J A . . .

B E N T   U   E C H T   N I E T   G O E D   W I J S !

 


23-06-2022

R I V M   E N   C B S

V E R S P R E I D E N   L E U G E N S

 

M A K E N   B O V E N D I E N   C L A I M S

D I E   Z I J   N O O I T   K U N N E N   B E W I J Z E N !

 

C B S   E N   R I V M

Z I J N   S T A A T S   O N D E R D E L E N . . .

A L S   D E   S T A A T

E R   E E N   B E P A A L D E   A G E N D A   O P   N A    H O U D T

D O E N   Z I J   D A T   O O K !

 

D E   W H O

I S   B I J   D E Z E   P A N I E K Z A A I E R   N U M M E R   1 !

 

Z E K E R   N A D A T   Z I J   D E   S P E L R E G E L S

V O O R   H E T   V E R K L A R E N   V A N   E E N   P A N D E M I E

H E B B E N   V E R S O E P E L D . . .

 

S I N D S   H A A R   P A N I E K Z A A I E R I J   R O N D O M

H E T

M E X I C A A N S E   G R I E P   V I R U S !

 

H E T   R I V M   M E T   H A A R   O M T

A D V I S E R E N   D E   S T A A T . . .

 

D E   A A N G E L E V E R D E   G E G E V E N S

Z I J N   N I E T   C O M P L E E T

M O G E L I J K   Z E L F S   M E T   O P Z E T   V E R V A L S T !

 

H E T   C B S

M A A K T   D E S A L N I E T T E M I N   T O C H

T A B E L L E N   E N   G R A F I E K E N . . .

 

M E T   D I E

I N C O M P L E T E   /   M O G E L I J K   V E R V A L S T E

G E V E N S !

 

D A N   K R I J G   J E   V A N   D I E

M I S L E I D E N D E   G R A F I E K E N   E N   T A B E L L E N  ! !

" D E   S L A G E R "

K E U R T   H A A R   E I G E N   V L E E S !

O U D E R E N   S T E R V E N    M E T   C O R O N A

N I E T

D O O R   C O R O N A ! ! !

 

S T E R V E N   V A N   O U D E R D O M

M E T   E E N   V E E L H E I D  V A N   O N D E L I G G E N D E   K W A L E N

D A N   W E L

L O N G O N T S T E K I N G E N

D I E   D O O R   G E W O N E   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N

W O R D E N   V E R O O R Z A A K T !

 

S L E C H T S   E E N   Z E E R   K L E I N E   G R O E P

V O O R N A M E L I J K   O U D E R E N

M E T   E E N

V E R Z W A K T   /   V E R S L E T E N

I M M U U N S Y S T E E M

S T E R F T   M O G E L I J K   A A N   D E   G E V O L G E N   V A N   Z O ' N

L O N G O N S T E K I N G . . .

N E D E R L A N D   V E R G R I J S T

E E N   S P R E K E N   H I E R

O V E R   E E N   F E N O M E E N   O P   G L O B A A L   N I V E A U

H E T   I S   D U S   N I E T   M E E R   D A N   L O G I S C H

D A T   M E E R   O U D E R E N   K O M E N   T E   O V E R L I J D E N !

 

D E   F A R M A C I E

V A A R T   W E L   B I J   A L   D E   C O R O N A   L E U G E N !

S L A C H T O F F E R S   C O R O N A   B E L E I D

D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

V A N    D E   ( R ) O V E R H E I D

V E R O O R Z A K E N

O O K   O N N O D I G   V E E L   S L A C H T O F F E R S !

 

B I J W E R K I N G E N   V A C C I N A T I E S . . .

U I T G E S T E L D E   O P E R A T I E S . . .

Z E L F M O O R D E N . . .

E T C .

 

M A A R   D A T   L E E S T   U   A L L E M A A L

O P   M I J N   V E R S C H I L L E N D E   C O R O N A   P A G I N A ' S

 

U   V I N D T   D A A R   O O K

D E   T E G E N G E S T E L D E   U I T S P R A K E N   E N   L E U G E N S . . .

 

   V A N   P E R S O N E N

D I E   B E T R O K K E N   W A R E N   B I J   H E T

C O R O N A   B E L E I D !

 

M A R K   R U T T E   -   H U G O   D E   J O N G E

J A A P   V A N   D I S S E L   -   M A R I O N   K O O P M A N S

E T C .

 

D E   A R T I K E L E N

Z I J N   O P   D A T U M   V A N   U I T G I F T E

G E P U B L I C E E R D

O M S P A N N E N   E E N   P E R I O D E   V A N   2   J A A R

G E D U R E N D E

D E   C O R O N A   G R I E P   V I R U S    U I T B R A A K !

 

V O O R G A A N D E   C O R O N A   V I R U S S E N

S A R S - C O V   1   2 0 0 2

M E R S   2 0 1 2

 

H E B B E N

W E R E L D W I J D

H O O G U I T   8 0 0   S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T

 

H O E   K A N   H E T   D A N

D A T   H E T   S A R S - C O V - 2   V I R U S

W E R E L D W I J D

M I L J O E N E N   S L A C H T O F F E R S   Z O U   M A K E N ? ! ?

 

B O V E N D I E N

Z O V E E L   M U T A T I E S

B I N N E N   E E N    T I J D S P A N N E   V A N   S L E C H T S   1   J A A R . . .

Z E T   J E   W E L   A A N   H E T   D E N K E N !

 

H A N D E L T   H E T   O M   E E N   B I O W A P E N ?

O F   L I E G T   M E N   D A T   H E T   G E D R U K T   S T A A T

W A T   B E T R E F T   H E T   A A N T A L

S L A C H T O F F E R S ?

 

H O E   L A N G

B E S T A A N   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N   W E L   N I E T

 

D E   V A C C I N    I N D U S T R I E

H E E F T   D I E   G R I E P V I R U S S E N   I N   A L   D I E   T I J D

N O O I T   U I T   K U N N E N   R O E I E N . . .

 

H E T   Z A L    H A A R   O O K   N O O I T    L U K K E N   M E T   D E

C O R O N A   G R I E P   V I R U S S E N !

 

D E   C L A I M S

D A T   V A C C I N S   W E R K E N

Z A L   M E N    O O K   N O O I T   K U N N E N   B E W I J Z E N !

 

V A C C I N S

K W A M E N   I M M E R S   P A S   J A R E N   J A R E N   L A T E R

O P   D E   M A R K T

T E G E N   D I E   T I J D

W A R E N   D E   V I R U S S E N   A L   O P   H U N   R E T O U R !

 

( B E T E R E   H Y G I Ë N E   -   G E Z O N D E R E   V O E D I N G

M E E R   B E W E G I N G   -   S C H O N E R   D R I N K W A T E R )

O N E T I S C H E   K W E S T I E S

 O N D E R T U S S E N

E X P E R I M E N T E R E N   V E E L   L A B O R A T O R I A

M E T   V I R U S S E N !

 

K W E K E N   Z E   O P . . .

W E K K E N   Z E   Z E L F S   O P N I E U W   T O T   L E V E N ! !

 

M A K E N   Z E   S T E E D S

B E S M E T T E L I J K E R   E N   D O D E L I J K E R ! ! !

 

J E   M O E T   E R   N I E T   A A N   D E N K E N

W A T   E R   K A N   G E B E U R E N

M O C H T E N   D I E   W E T E N   T E   O N T S N A P P E N !

H Y P O C R I S I E

W A T   I K   O O K   Z O   F R A P P A N T   V I N D . . .

 

H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G   W I L   G E E N

G E N E T I S C H   G E M O D I F I C E E R D E   G E W A S S E N . . .

 

L A T E N   Z I C H   E C H T E R   W E L   P R I K K E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E

G E N E T I S C H   G E M O D I F I C E E R D E   V A C C I N S ? ! ?

 

B E H A L V E   D A N   D I E

2 0  P R O C E N T

D I E   Z ' N   V E R S T A N D   G E B R U I K T E . . .

N I E T

G E V A C C I N E E R D !

 

D E N K   D A A R

M A A R   E E N S   R U S T I G   O V E R   N A !

 

L A A T   J E   N I E T S   W I J S M A K E N !

D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

I S   E E N   C O R R U P T   I N D U S T R I E   W A A R   M I L J A R D E N

M E E   Z I J N   G E M O E I D . . .

M A A K T   W E L    D E G E L I J K   S L A C H T O F F E R S !

 

H E T   A A N T A L   R E C H T S Z A K E N

T E G E N   D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E . . .

( S C H A D E C L A I M S )

V O R M E N   E E N   N I E T   W E E R L E G B A A R   B E W I J S !

 

(  G O O G L E   Z E L F ! )

 

Z E   H O U D E N   C R U C I A L E   I N F O R M A T I E   A C H T E R

B E T R E F F E N D E   S C H A D E L I J K E   B I J W E R K I N G E N . . .

 

K O P E N   M E N S E N   O M

O M   P O S I T I E V E   B E R I C H T E N   T E   S C H R I J V E N

I N   M E D I S C H E   T I J D S C H R I F T E N . . .

 

Z E   D O E N  Z E L F   O N D E R Z O E K

O F   S U B S I D I Ë R E N   H E T   O N D E R Z O E K

N A A R   D E   V E I L I G H E I D   V A N   H U N   P R O D U C T E N . . .

 

" D E   S L A G E R "

K E U R T   Z ' N   E I G E N   M E D I C I J E N   E N   V A C C I N S !

 


14-06-2022

P A N I E K Z A A I E R

R I V M

H O U D T   D E   A N G S T    E R   W E E R   I N !

H E T   R I V M

G E E F T   A A N   W E E R   E E N   S T I J G I N G   T E   Z I E N

V A N   H E T   A A N T A L

C O R O N A   B E S M E T T I N G E N . . .

 

I K   V R A A G   M E   D A A R B I J   A F

O F   D I E   A C H T E R L I J K E   P O L I T I E K

D E Z E L F D E   Z I N L O Z E   M A A T R E G E L E N   N E E M T

 

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D    H O U D E N . . .

V E R P L I C H T   M U I L K O R V E N . . .

O N N A U W K E U R I G E   T E S T S   O N D E R G A A N . . .

D I E   B O V E N D I E N   G E E N

B E S M E T T E L I J K H E I D   K U N N E N   M E T E N

F L A U W E K U L   C O R O N A   P A S J E S   E N   A P P S

A V O N D K L O K

 

W E L L I C H T   A A N G E V U L D   M E T

V A C C I N A T I E   V E R P L I C H T I N G ?

O F   B L I J V E N   W E   D E Z E   K E E R   N O R M A A L   D O E N ?

 

A L S   H E T   A A N   M I J   L A G

 W E R D   D A T   G E H E L E   Z O O I T J E   B E D R I E G E R S

A A N G E K L A A G D !

 

O N N O D I G   V E E L    E X T R A   S L A C H T O F F E R S   

V A C C I N A T I E   B I J W E R K I N G E N . . .

 

O N N O D I G   U I T G E S T E L D E   O P E R A T I E S . . .

 

P S Y C H I S C H E   S C H A D E   L O C K D O W N S . . .

 

O N V E R A N T W O O R D E   B E Z U I N I G I N G E N

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G

Z E L F S   T I J D E N S   E N   N A   D I E   C O R O N A   G E K T E

 

E N   D A T

T E R W I J L   A L L A N G   B E K E N D   I S

D A T   E R   S T E E D S    M E E R   O U D E R E N   B I J K O M E N !

 

T E L   D A A R B I J   O P   D E   M I L J A R D E N   S C H A D E

O M   D E   E C O O M I E   W E E R   O P   G A N G   T E   B R E N G E N . . .

 

E N   D A N   H E B   I K   D I E

E X O R B I T A N T E   P R I J S S T I J G I N G E N

N I E T  E E N S   M E E G E R E K E N D !

20-06-2022

H E R   I N V O E R I N G

C O R O N A   R E G E L S ?

H E T   A A N T A L   C O R O N A   B E S M E T T I N G E N

N E E M T   W E E R   T O E

W E R K G E V E R S   Z I E N   D E   B U I   W E E R   H A N G E N

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5316214/werkgevers-mkb-nederland-vnoncw-corona-waarschuwing-afstand

V A C C I N A T I E

W O R D T   W E E R   B E S P R E E K B A A R

H O E W E L   W E   H E B B E N   K U N N E N   Z I E N

D A T

V A C C I N A T I E S

H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

N I E T   T E G E N   H E B B E N   K U N N E N   H O U D E N !

 

O F   V A C C I  N A T I E S

H E T   Z I E K T E V E R L O O P   M I L D E R   M A K E N

V A L T   O O K   N O O I T   T E   B E W I J Z E N ! !

https://www.ad.nl/binnenland/oproep-bedrijfsleven-neem-basisregels-weer-in-acht-tegen-corona~a65f3bf3/

D E   B A L   L I G T   B I J   U

L A A T   U   Z I C H   W E E R   J A R E N L A N G   B A N G   M A K E N . . .

T E R R O R I S E R E N   -   D I S C R I M I N E R E N . . .

E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N A T I E S   A A N S M E R E N . . .

B U I T E N S L U I T E N !

 

O F   G A A T   U   G E W O O N   V E R D E R

M E T   U W   L E V E N ?

 


02-06-202

J A A P   V A N   D I S S E L

B E S C H U L D I G D   V A N   C O R R U P T I E

D I E   B E S C H U L D I G I N G

Z O U   W A T   M I J   B E T R E F T   Z E L F S   V O O R   H E T   G E H E L E

R I V M   E N   H A A R   O M T   M O E T E N    G E L D E N !

 

D A T   C O R R U P T E   Z O O I T J E

I S   N O U   E E N M A A L   Z O D A N I G   G E K O Z E N . . .

D A T   Z I J   E L K A A R

D O O R   D I K   E N   D U N   B L I J V E N   S T E U N E N !

 

W E T E N S C H A P P E R S   E N   M E D I C I

D I E   E E N   A N D E R E   M E N I N G   Z I J N   T O E G E D A A N

 

W O R D E N    D E   M O N D    G E S N O E R D . . .

D A N W E L

V E R V A N G E N !

 

R I S K E R E N   B O V E N D I E N

D A T   Z E   H U N   B E R O E P   N I E T   M O G E N   U I T O E F E N E N

 

Z O   G A A T   H E T   E R   O O K   A A N   T O E

I N   D E   P O L I T I E K . . .

 

W A N N E E R   E R   É É N   S L E C H T   F U N C T I O N E E R T

K R I J G T   D I E    G E W O O N   E E N   F U N C T I E

O P   E E N   A N D E R E   A F D E L I N G !

 

Z O D O E N D E

B L I J F T   H E T   E C H T E   G A J E S   I N   D E   T O P

V E R Z E K E R D   V A N   H U N   L O Y A L I T E I T   E N   S T E U N !

F E I T E N :

E E R D E R E   C O R O N A   V I R U S S E N

H E B B E N   W E R E L D W I J D

A M P E R   S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T

S A R S   2 0 0 2   -   M E R S   2 0 1 2

 

( H E T   S T A A T   A L L E M A A L   I N   D I T    B L O G

I N C L U S I E F   H E T   A A N T A L   S L A C H T O F F E R S

W E R E L D W I J D   M I  N D E R   D A N

 1 . 0 0 0

V O O R   B E I D E   C O R O N A   V I R U S   U I T B R A K E N

G A   Z E L F   O P   O N D E R Z O E K   U I T ! )

 

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N

B E S T A A N   A L   H E E L   L A N G

 

O N D A N K S   A L   D I E   G R I E P   V A C C I N S

B E S T A A N   D I E   V I R U S S E N

T O T   O P   D E   D A G   V A N   V A N D A A G   N O G   S T E E D S !

G R I E P   V I R U S S E N

I N F L U E N Z A   Z O W E L   A L S   C O R O N A

Z I J N   V O O R   H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G

N A G E N O E G   O N G E V A A R L I J K . . .

 

W A N N E E R   D I E   E R   E E N   G E Z O N D E   L E V E N S S T I J L

O P   N A   H O U D E N !

 

J A M M E R   G E N O E G   K O S T   Z O 'N

G E Z O N D E   L E V E N S S T I J L

M E E R

D A N   M E N I G E E N   Z I C H   K A N   V E R O O R L O V E N . . .

 

B O V E N D I E N

W O R D T   T O T   O P   D E   D A G   V A N D A A G   N O G   S T E E D S

G E R O M M E L D   M E T   V O E D I N G !

B E D O R V E N    V L E E S

V E R M E N G D   M E T   V E R S    V L E E S

D A N   W E L   M E T

K L E U R - E N   G E U R S T O F F E N

V E R F R A A I D !

 

I K   Z E T   O O K   S T E E D S   G R O T E R E   V R A A G T E K E N S

B I J   A L   D I E   E - N U M M E R S   I N   D E   V O E D I N G !

 

W I E   B E P A A L T

W E L K E   S T O F F E N   D A N   W E L   W E L K E   H O E V E E L H E I D

V A N   D I E   S T O F F E N

A L  D A N   N I E T   G O E D   I S   V O O R   C O N S U M P T I E ?

W A A R   I S   D A T   O P   G E B A S E E R D ?

V A C C I N S

V A N    V A C C I N S   V A L T   I N   I E D E R    G E V A L

N I E T   T E   B E W I J Z E N

O F   D I E   O O K   D A A D W E R K E L I J K   W E R K E N !

 

9 8 %  V A N   D E   B E V O L K I N G

M E R K T   I M M E R S   W E I N I G   T O T   N I E T S

V A N   D I E   V I R U S S E N

 

O M   D A N   T E   D U R V E N   C L A I M E N

D A T   V A C C I N S   H E T   S T E R F T E C I J F E R

Z O U D E N   H E B B E N   V E R L A A G D . . .

 

N I E T S   M E E R

D A N   E E N

O P   O N W E T E N S C H A P P E L I J K E   W I J Z E

G E D A N E

A A N N A M E   /   S P E C U L A T I E

 

D E   V A C C I N S   W E R D E N   G E T E S T

   O P   G E Z O N D E   M E N S E N !

 

D I E   H E B B E N   S O W I E S O

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T   V A N   H E T   V I R U S . . .

D E    H E L F T   K R E E G   B O V E N D I E N   E E N   N E P M I D D E L !

B I J W E R K I N G E N

D E   S L A C H T O F F E R S   V A N   D E   B I J W E R K I N G E N

Z I J N   E C H T E R   W E L   R E Ë E L . . .

 

G E T U I G E

D E   S C H A D E C L A I M S   E N   R E C H T S Z A K E N

T E G E N   D I E   F A R M A C E U T I S C H E   B E D R I E G E R S !

 

D E   L O C K D O W N S   H E B B E N

H E T   V I R U S    O O K   N I E T   K U N N E N   S T O P P E N

N E T   Z O   M I N   A L S   A L   D I E   A N D E R E   M A A T R E G E L E N

 

V A L L E N   W E   D E   V O L G E N D E   H E R F S T

O P N I E U W   I N   H E R H A L I N G ?

 

O F   D O E N   W E   D E Z E   K E E R   N O R M A A L ?

S L O T O P M E R K I N G :

E T H I E K

D I V E R S E   L A B O R A T O R I A   O V E R   D E   W E R E L D

K W E K E N   S T E E D S

B E S M E T T E L I J K E R E   E N   D O D E L I J K E R E

V E R S I E S

V A N   B E K E N D E   V I R U S S E N . . .

 

Z I J N   E R   Z E L F S   I N   G E S L A A G D

R E E D S   U I T G E R O E I D E   V I R U S S E N   W E E R

T O T   L E V E N   T E   W E K K E N !

 

D U S

A L S  E R   O O I T

E E N   E C H T   G E V A A R L I J K   V I R U S   R O N D W A A R T

I S   D E  K A N S   G R O O T   D A T   H E T   O M   E E N

B I O W A P E N   ( T E S T )   H A N D E L T !

 


31-05-2022

C O R O N A   P A S S E N

I K   H E B   A L   V A K E R   G E Z E G D   D A T   E E N

C O R O N A   P A S

H E L E M A A L   G E E N   Z I N   H E E F T !

 

H E T   C O R ON A   V I R U S

I S   I M M E R S   V E R G E L I J K B A A R   M E T   E E N

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S

 

H E T

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S

 H E E F T   M E N   T O T   O P   D E   D A G    V A N   V A N D A A G

N O G   S T E E D S    N I E T

W E T E N   U I T   T E   R O E I E N !

 

H E T   I S   D U S   V O L K O M E N   O N L O G I S C H

O M   Z O N D E R   M E E R   A A N   T E   N E M E N

 D A T   V A C C I N   F A B R I K A N T E N

E R   W E L   I N   Z O U D E N   S L A G E N

H E T   C O R O N A   V I R U S   U I T   T E   R O E I E N !

 

L A N D E N

D I E   D E   C O R O N A    P A S   N O G   S T E E D S    H A N T E R E N

F R A N K R I J K   S P A N J E   P O R T U G A L   T U R K I J E

 

L A N D E N

D I E   D E   C O R O N A   N I E T   M E E R   H A N T E R E N

B E L G I E   G R O O T - B R I T T A N N I E   L U X E M B U R G   

N E D E R L A N D   D U I T S L A N D   I T A L I Ë

 

D A T   W I L   O V E R I G E N S   N I E T   Z E G G E N

D A T   H E T   C O R O N A   G E Z E I K  V O O R B I J   I S

 

H E T   Z O U   M I J   N I E T S   V E R B A Z E N

W A N N E E R   D I E   F L A U W E K U L

I N   D E   H E R F S T   T I J D E N S   H E T   G R I E P S E I Z O E N

W E E R   V A N   V O O R   A F   A A N   B E G I N T

 

I K   H O O P   T E G E N   D I E   T I J D

S A M E N   M E T   M I J N   V R O U W   I N   O N S   G R A F

T E   L I G G E N !

 

I K   B E N   H E T   G E Z E I K

V A N   D I E   V E R V L O E K T E   D U I V E L S E   ( R ) O V E R H E I D

 

D E   H Y P O C R I S I E

V A N   D E   B E L O F T E   V A N   V R I J H E I D

 

D E   L E U G E N

D A T   I E D E R E E N   G E L I J K  Z O U   Z I J N . . .

G E L I J K E   K A N S E N   E N   G E L I J K E   R E C H T E N

Z O U   H E B B E N . . .

 

O N D E R H A N D   S P U U G Z A T !

 

D E   D U I V E L   H A L E

D I E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E   I N   D E N   H A A G !

 


16-05-2022

O V E R   E E N   P A A R   M A A N D E N

B E G I N T   H E T

C O R O N A   G E Z E I K

W E E R   V A N   V O O R   A F   A A N !

D E   F A R M A C I E   H O E R E N

D R E I G E N   M E T   N I E U W E   L O C K D O W N S . . .

 

H A A R

A L   E V E N   D U I V E L S E   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N

S P E L E N   H E T   S P E L L E T J E   W E E R   M E E !

 

H ET    Z O U   M I J   N I E T   V E R B A Z E N

W A N N E E R   E R   D E Z E   K E E R

   E E N

V A C C I N A T I E P L I C H T

D O O R H E E N   W O R D T   G E D R U K T !

 

 N O T A B E N E

V O O R   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E . . .

 

E E N   V I R U S J E   W A A R

N O G   G E E N   2 %  V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   Z O U   K U N N E N   O N D E R V I N D E N !

 

M E T   D E   N A D R U K   O P

" Z O U "

 

W A N T

V O O R   H E T Z E L F D E   G E L D

M E R K T   H E T   G R O S   V A N   D I E

2 %

" K W E T S B A R E   O U D E R E N "

E R   N I E T S   V A N !

 

H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

M A A K T   O N D E R H A N D   M E E R   S L A C H T O F F E R S . . .

D A N   A L L E   V I R U S S E N   B I J   E L K A A R !

 


11-05-2022

C O R O N A   B E L E I D

S C H A D E L I J K E R   D A N   G E D A C H T

B E H A L V E   D A T   O U D E R E N

Z I C H   O N D E R   D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

N O G   E E N Z A M E R   V O E L D E N . . .

 

L E D E N   V E E L   J O N G E R E N

A A N

S T R E S S

E N

P S Y C H I S C H E   K L A C H T E N . . .

 

E N   W E L

V A N   Z O D A N I G E   A A R D

D A T   M E N I G E E N   Z E L F S   O V E R W O O G

Z E L F M O O R D

T E

P L E G E N !

 


15-04-2022

B E L A S T I N G   G E L D   V E R K W I S T I N G

W E I N I G   A N I M O

V O O R   N O V A V A X   C O R O N A   V A C C I N

8 5 0 . 0 0 0   D O S E S . . .

 

M E T   E E N   W A A R D E   V A N

1 5   M I L J O E N   E U R O

A A N

B E L A S T I N G G E L D

V E R S P I L T !

 


12-04-2022

W A S

C O R O N A   B E L E I D

B U I T E N P R O P O R T I O N E E L ?

C O R O N A

T O E G A N G S B E W I J Z E N

I N   I E D E R   G E V A L   W E L   V O L G E N S   D E

C H R I S T E N   D E M O C R A T E N

 

A L S   W E   K I J K E N   N A A R   H E T   G E H E E L

G A A T   D A T   E I G E N L I J K   O P

V O O R   E L K E   I N G E V O E R D E   C O R O N A   M A A T R E G E L !

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   H E E F T

N I E T

G E H O L P E N

B I J   H E T   T E R U G D R I N G E N   V A N   H E T   A A N T A L

B E S M E T T I N G E N . . .

 

D E

V A C C I N A T I E S

E V E N M I N !

 

S T E R K E R   N O G

H O E   M E E R   M E N S E N   W E R D E N   G E V A C C I N E E R D

H O E   M E E R

H E T   A A N T A L    B E S M E T T I N G E N   O P L I E P !

 

E N   D A T   I S   L O G I S C H . . .

A A N G E Z I E N   H E T   I M M U U N S Y S T E E M

D O O R   D E   V I R U S D E E L T J E S   I N   D E   V A C C I N S

A A N G E S P O O R D   M O E S T   W O R D E N . . .

 

O M   A N T I L I C H A M E N   A A N   T E   M A K E N

T E G E N   H E T   V I R U S

T E N E I N D E   I M M U N I T E I T    T E   V E R K R I J G E N !

 

D A A R U I T   V O L G T   D A T   D E

G E V A C C I N E E R D E N

H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N   H E B B E N

O P G E D R E V E N !

 

D E   C O R O N A    T E S T S   R E G I S T R E R E N   A L L E E N

O F   I E M A N D   D R A G E R   I S   V A N   V I R U S   R N A

N I E T   O F   H E T   V I R U S   R N A   A L   D A N   N I E T

A C T I E F   I S !

 

I E M A N D   D I E   G E V A C C I N E E R D   I S

I S   D R A G E R   V A N   V I R U S   R N A

 

H E T   V I R U S   Z E L F

B L I J K T   N A G E N O E G   N E T   Z O   ( O N ) G E V A A R L I J K . . .

A L S   E E N D E R   W E L K   A N D E R

L O N G O N T S T E K I N G   V E R O O R Z A K E N D

C O R O N A   D A N   W E L   I N F L U E N Z A

G R I E P   V I R U S !

O P M E R K I N G :

98 %

V A N   D E   B E V O L K I N G

H A D

S O W I E S O

W E I N I G    T O T   G E E N   L A S T

V A N   H E T

C O R O N A   V I R U S !

Z E L F S   V A N   D I E

2 %

D I E   I N   D E   G E V A R E N Z O N E   Z O U D E N   Z I T T E N

( O U D E R E N )

H A D   S L E C H T S   E E N   K L E I N   D E E L

E C H T   L A S T

V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S !

 

O M    N O U   I E D E R E E N   T E   W I L L E N

V A C C I N E R E N . . .

 

T E R W I J L   D U S   R U I M

9 9 %

V A N   D E

B E V O L K I N G

G E Z O N D   G E N O E G   I S

O M   Z E L F   I M M U N I T E I T   A A N   T E   M A K E N

I S   N I E T   N O R M A A L !

 

Z E L F S

C R I M I N E E L . . .

 

W A N N E E R

V A C C I N A T I E S

V E R P L I C H T

Z O U D E N   Z I J N   G E W E E S T !

 

I N   I E D E R   G E V A L . . .

 

Z I J N   A L   D I E G E N E N

D I E   Z I C H   L I E T E N  V A C C I N E R E N

O M D A T   H E N   W E R D   V O O R G E H O U D E N

D A T   Z I J   Z O D O E N D E

O U D E R E N   Z O U D E N   B E S C H E R M E N . . .

V O O R   D E   G E K   G E H O U D E N !

 

M O N D K A P J E S

H E B B E N   O O K   N I E T   G E H O L P E N

B I J    H E T   V O O R K O M E N   V A N   B E S M E T T I N G

M E T   H E T   V I R U S !

 

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N

A L

E V E N M I N !

 

D E

L O C K D O W N S

H E B B E N   N I E T   A L L E E N

D E   E C O N O M I E   S T I L G E L E G D . . .

 

M A A R   O O K   O N N O D I G

 F R U S T R A T I E

S P A N N I N G E N   E N   S T R E S S

B I N N E N   H UI S H O U D E N S   V E R O O R Z A A K T !

 

B O V E N D I E N

Z I J N   V A N W E G E   H E T   U I T V A L L E N   V A N

P R O D U C T I E L I J N E N . . .

 

P R O D U C T E N   S C H A A R S E R   G E W O R D E N !

 

E N   D A T   H E E F T   W E E R   E E N

P R I J S O P D R I J V E N D

E F F E C T !

 

D E R H A L V E

K U N   J E   W E L   S T E L L E N . . .

 

D A T   H E T   G E H E L E   C O R O N A   B E L E I D

B U I T E N

P R O P O R T I O N E E L

V E R W O E S T E N D . . .

I S

G E W E E S T !

 

B O V E N D I E N

D I S C R I M I N E R E N D ! !

 

I E M A N D   D I E   Z O 'N   C A T A S T R O F A A L   B E L E I D   V O E R T

H O O R T   N I E T   T H U I S   I N   D E   P O L I T I E K !

 

M A R K   R U T T E   -   H U G O   D E   J O N G E

E N   E E N   I E D E R

D I E   D A T   B E L E I D   H E B B E N   G E S T E U N D

O P R O T T E N !

 


09-04-2022

C O R O N A W E T   V E R D E R   B E P E R K T ?

L A A T   I K   N O U   L E Z E N . . .

D A T   H E T   K A B I N E T   A L L E E N   M A A R   G O E D K E U R I N G

N O D I G   H E E F T   V A N   H E T

P A R L E M E N T !

 

Z O   B L I J V E N   D I E

L A F B E K K E N

Z E L F   B U I T E N   S C H O T . . .

W A N N E E R

C O R O N A   M A A T R E G E L E N   W O R D E N   U I T G E V O E R D 1

V R I E N D J E S   P O L I T I E K

Z E   D O E N   A L S O F

Z E   T O E S T E M M I N G   N O D I G   H E B B E N . . .

 

W A N N E E R   Z E   E V E N T U E L E   C O R O N A

M A A T R E G E L E N . . .

R E G E L - E N   W E T G E V I N G

  I N G E V O E R D   W I L L E N   H E B B E N !

 

D A T   I S   E C H T E R   G E E N   P R O B L E E M

W A N T   Z E   H E B B E N   H U N   A A N H A N G E R S   I M M E R S   A L

O P   D E   J U I S T E   F U N C T I E S   G E P O S I T I O N E E R D !

 

D I E

T O E S T E M M I N G

G E V E N   Z E   Z I C H Z E L F   W E L . . .

 

Z E L F S

E E N   V E R P L I C H T E   V A C C I N A T I E

V A L T   D A A R B I J   N I E T   U I T    T E   S L U I T E N . . .

 

E N   D A T   V O O R   E E N

V I R U S J E

W A A R   N O G   G E E N   2  %   V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   O N D E R V I N D T !

 

J E   M O E T   T O C H   N I E T   G O E D   B  I J   J E   H O O F D   Z I J N

O M   G E Z O N D E   M E N S E N

T E

I N J E C T E R E N

M E T

E X P E R I M E N T E L E

V A C C I N S ? ! ?

 


07-04-2022

H U G O   D E   J O N G E

M O E T   Z I C H   R E K E N S C H A P   A F L E G G E N

V O O R   D E

M O N D K A P J E S D E A L

M E T

S Y W E R T   V A N   L I E N D E N

 

H U G O

Z O U   Z I J N   E I G E N

P R I V É   E M A I L   H E B B E N   G E B R U I K T

O M   D E   D E A L   T E   B E Z E G E L E N !

 

D E    K A M E R   O N V O L L E D I G   B E R I C H T . . .

N I E T   E E R L I J K   Z I J N   G E W E E S T . . .

Z I J N   B E T R O K K E N H E I D   H E B B E N   V E R Z W E G E N !

 

V E E L   P O L I T I C I

Z A G E N   H U N   P O L I T I E K E   C A R R I Ë R E

V O O R   M I N D E R   S N E U V E L E N !

 

MA A R R U H H H . . .

H U G O   D E   J O N G E

M A G   E C H T E R   G E W O O N   A A N B L I J V E N !

M A A R

D A T   W A S   E I G E N L I J K   W E L   T E   V E R W A C H T E N !

 

D A T   Z O O I T J E   O N G E R E G E L D

H O U D T   E L K A A R   D E   H A N D   B O V E N   H E T   H O O F D !

 


06-04-2022

L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R

K O M T   D E   W A A R H E I D   N A A R   B U I T E N . . .

W A T   B E T R E F T   D E   W E R K I N G   V A N   V A C C I N S !

 

O F   M O E T   I K   Z E G G E N

N I E T   W E R K E N D E   V A C C I N S ?

T W E E D E

P F I Z E R   B O O S T E R   P R I K

B E S C H E R M T

O U D E R E N   N I E T   L A N G !

A L D U S   D E   U I T K O M S T

V A N   E E N   I S R A Ë L I S C H   O N D E R Z O E K !

 

D E   R E S T

V A N   H E T   A R T I K E L

I S   V E R D E R   N I E T   I N T E R E S S A N T !

 

D I E   F L A U W K U L

W O R D T   T E   Z I J N E R   T I J D

V A N Z E L F

O N T S L U I E R D !

 

06-04-2022 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5300075/tweede-pfizer-boosterprik-corona-vaccinatie-bescherming-ouderen

 

P F I Z E R

C O R O N A   P I L   G O E D G E K E U R D ?

 


01-04-2022

H O U D T   G O E D   V O O R   O G E N

D A T   D E   C I J F E R S

N I E T   C O N F O R M   D E   W E R K E L I J K H E I D   Z I J N !

 

V E E L   "C O R O N A "   S L A C H O F F E R S

B E Z W E K E N   A A N   O U D E R D O M

E N   É É N   O F   M E E R

O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E B E E L D E N !

 


29-03-2022

2 0 2 0

H E T   E E R S T E   C O R O N A   J A A R

M E N S E N   D I E   A A N

" C O V I D - 1 9 "

O V E R L E D E N . . .

 

Z O U D E N   Z I J N   O V E R L E D E N

V A N W E G E

D I A B E T E S

H A R T- E N   V A A T Z I E K T E N

O B E S I T A S

 

A L   D I E   Z I E K T E   V E R S C H I J N S E L E N

W O R D E N   O O K   W E L

O N D E R L I G G E N D E   K W A L E N

G E N O E M D

 

A L   D I E   M E N S E N   Z O U D E N   D U S   O O K

Z O N D E R

H E T

C O R O N A   V I R U S

A A N   D I E   Z I E K T E B E E L D E N   O V E R L I J D E N !

 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

D O O R   C O R O N A !

 

M E R K W A A R D I G   G E N O E G

O V E R L E D E N

H E T   E E R S T E   C O R O N A   J A A R

V O O R A L

 M I G R A N T E N !

 

M A R O K K A N E N

I N D O N E Z E N   -   S U R I N A M E R S

T U R K E N

 

W E I N I G

N E D E R L A N D E R S ? ! ?

A L D U S   H E T   C B S !

 


11-03-2022

S T O P

M E T   M A S S A A L   T E S T E N

A L D U S   J E A N - L U C   M U R K

( Arts, microbioloog en viroloog )

( ETZ (Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ).

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4053582/stoppen-met-massaal-testen-en-isolatie-bij-corona-vindt-etz-viroloog-murk

 

 D E   B E V O L K I N G   H E E F T   Z O    O N D E R H  A N D    G E  N O E G

I M M U N I T E  I T

O P G E B O U W D    T E  G E N   H  E T   C O  R O N A    V I R U S !

 

M E N S E N   K R I J G E N

A A N   D E   L O P E N D E   B A N D   C O R O N A . . .

 

O O K

W A N N E E R   Z I J   Z I J N   G E V A C C I N E E R D . . .

E N

Z E L F S   W A N N E E R   Z I J   E E N

B O O S T E R P R I K   H E B B E N   G E H A D ! !

 

O N D A N K S   H E T   H O G E   A A N T A L   B E S M E T T I  N G EN

O O P S

P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

B E L A N D E N   S L E C H T S   W E I N I G   M E N S E N

I N   H E T   Z I E K E N H U I S   V A N W E G E   C O R O N A . . .

 

E E N   G R O O T   D E E L   V A N   D E

C O R O N A   P A T I Ë N T E N

W O R D E N   V O O R   A N D E R E   A A N D O E N I N G E 

BE H A N D E L D

D U S   N I E T   V O O R   C O R O N A     Z E L F !

O P M E R K I N G :

D A T   Z I E K E N T H U I S   P A T Ï E N T E N

O N T E R E C H T

V O O R   C O R O N A   P A T Ï E N T E N

W O R D E N   A A N G E M E R K T . . .

 

   S P E E L T   E I G E N L I J K   A L   V A N A F   H E T   B E G I N

V A N   D E   C O R O N A   U I T B R A A K !

 

H E T Z E L F D E

G E L D T   V O O R   Z O W A T   A L   D I E

C O R O N A

S L A C H T O F F E R S ! !

 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

O U D E R E N   D I E   V A N W E G E   H U N   H O G E   L E E F T I J D

S T E R V E N   A A N   O U D E R D O M S K W A L E N ! ! !

 

M E N S E N   D I E   D U S

N I E T

A A N   C O R O N A   S T I E R V E N !

 

E N F I N . . .

L A A T   J E   L E K K E R   D O O R   D I E   D IU I V E L S

B E S O D E M I E T E R E N . . .

 

N O G   L A N G E R

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

A A N H O U D E N

H E E F T   G E E N   E N K E L E   Z I N !

 

M A S S A A L   T E S T E N

I S

Z O N D E   V A N   A L   D I E   M O E I T E

B O V E N D I E N

B E L A S T I N G   G E L D   V E R S P I L L I N G !

 

A L D U S

J E A N - L U C   M U R K . . .

 

W E L

M O N D K A P J E S

I N   V E R P L E E G H U I Z E N   E N   Z I E K N H U I Z E N

O P M E R K I N G :

M O N D K A P J E S   Z I J N   E C H T E R

F L A U W E K U L . . .

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/mondkapjes

Z E L F S   D E  P R O F E S S I O N E L E R E   M ON D K A P J E S

B I E D E N   O N V O L D O E N D E   B E S C H E R M I N G

T E G E N   E E N   V I R U S . . .

 

B E M O E I L I J K E N

B O V E N D I E N   H E T   A D E M H A L E N !

 

D A R B I J   Z I J N   M O N D K AP J E S   O N G E Z O N D . . .

B A C T E R Ï E N   H O P E N   Z I C H   H I E R I N   O P

E N   D I E   A D E M   J E   D A N   W E E R   I N !

 

Z O D O E N D E

K O M E N   D I E   I N   J E   L O N G E N   T E R E C H T . . .

 

S A M E N   M E T   A L   D I E   S T O F D E E L T J E S

U I T   D E   J A S - E N  B R O E K Z A K K E N   E N   T A S S E N . . .

 

A L W A A R   V E E L   M E N S E N   H E T   M O N D K A P J E

I N   B E W A R E N . . .

O M   D I E   V E R V O L G E N S   I N   D E   V O L G E N D E   W I N K E L

W E E R   O P   T E   Z E T T E N . . .

 

O O K   K U N N E N   S T O F D E E L T J E S

 V A N    H E T   M A S K E R   Z E L F

L O S L A T E N   E N   I N    D E   L O N G E N   T E R E C H T   K O M E N

Z O D O E N D E

O N T S T E K I N G E N    V E R O O R Z A K E N !

H E T   O M T

D E N K T   D A A R   N O G   S T E E D S   A N D E R S   O V E R

A L H O E W E L   H E T   O M T

T I J D E N S   H E T   B E G I N   V A N   D E

C O R O N A   P A N D E   H O A X

Z E L F   A A N G A F   D A T   M O N D K A P J E S

W E I N G   T O E G E V O E G D E   W A A R D E   H A D D E N !

 

L A T E R

K W A M   H E T   O M T   D A A R   P L O T S   O P   T E R U G . . .

 

N E T   Z O A L S   H U G O   D E   J O N G E

D I E   O O K   P L O T S   V A N   M E N I N G    V E R A N D E R D E ? ! ?

 

 O O K   N U   B E W E E R T   H E T   O M T   W E E R   D A T

M O N D K A P J E S

Z O U D E N   W E RK E N   I N   H E T   O V

 

B U L L S H I T !

 


11-03-2022

N U V A X O V I D

H E T   N O V A V A X   V A C C I N

W E E R   E E N   C O R O N A   V A C C I N

O P   D E   M A R K T

D A T   A M P E R   G E T E S T   I S !

 

V O L G E N S   H E T   M I N I S T E R I E   V A N   V W S

Z O U   H E T   V A C C I N   N A   2   P R I K K E N

6 0 - 9 0   P R O C E N T

W E R K Z A A M   M O E T E N   Z I J N . . .

O P M E R K I N G 1 :

6 0 - 9 0   P R O C E N T ? ! ?

D A T   I S   O M   T E   B E G I N N E N

W E L   E E N   Z E E R   G R O T E   M A R G E

N I E T   D A N ?

 

' K   V R A A G   M E   A F   O P   W E L K E   W I J Z E

D A T   C I J F E R   T O T   S T A N D   I S   G E K O M E N . . .

 

G E Z I E N   D E   O N T W I K K E L I N G

V A N   E E N   N I E U W   V A C C I N . . .

 

I N   D E   R E G E L

Z O ' N   1 0 - 1 5   J A A R   D U U R T !

25-02-2020 https://www.ad.nl/binnenland/vaccin-ontwikkelen-duurt-normaal-10-tot-15-jaar-wij-zijn-in-januari-begonnen~aedef313/

O P M E R K I N G 2 :

5 0   -   9 0   P R O C E N T

W E R K Z A A M

 

A L T H A N S

V O L G E N S

H E T   M I N I S T E R I E   V A N 

W V C . . .

 

V O L G E N S

KL I N K T   N O U   N I E T   B E P A A L D

A L S   E E N   W E T E N S C H A P P E L I J K E   F E I T !

 

I K   K R I J G   D A N   O O K   D E   I N D R U K

D A T   D A T   A C H T E R L I J K E   Z O O I T J E   B I J   W V C . . .

 

Z E L F

G E E N  B A L   V E R ST A N D   H E E F T   V A N   V A C C I N S !

 

D E R H A L V E

S L E C H T S   F U N G E E R T   A L S

D O O R G E E F L U I K . . .

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

V A N   D E   I N F O R M A T I E   V A N U I T   D E

B E L A N G H E B B E N D E

F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E !

 

F A R M A C E U T E N

Z I J N   E N K E L   E N   A L L E E N

G E Ï N T E R E S S E E R D

I N

G E L D   V E R D I E N E N !

 

W A N T   D A T   I S   H E T

E N I G E

W A A R O P   D E Z E   K A P I T A L I S T I S C H  G E O R I Ë N T E E R D E

W E R E L D   D R A A I T !

O P M E R K I N G   3 :

H E T   N O V A V A X   V A C C I N   B E V A T

N A N O D E E L T J E S !

https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19

E V E N A L S

D E

M R N A   V A C C I N S

V A N

P F I Z E R   E N   M O D E R N A

M I S L E I D I N G   O N T M A S K E R D

W A T   Z E G T   D I T   N O U   C O N C R E E T ?

S I M P E L . . .

 

I N   D E   E E R S T E   P L A A T S

D A T   D E   C L A IM  V A N   H E T   W V C

" A L T E R N A T I E F   V O O R   M R N A   V A C C I N S "

R O N D U I T   G E L O G E N    I S !

 

I N   D E   T W E E D E   P L A A T S

B E V E S T I G T   H E T   M I J N   O P M E R K I N G

D A T   H E T   W V C   S L E C H T S   E E N   D O OR G E E F L U I K   I S

V A N   ( D E S ) I N F O R M A T I E   V A N U I T   D E

V A C C I N   I N DU S T R I E !

S L O T R E D E

W I L   I K   H E T   O OK   N O G   E V E N   H E B B E N   O V E R

O V E R   D E   " Z I E K T E "

"C O V I D - 1 9 "

 

C O V I D - 1 9

Z O U   I K   G E E N   Z I E K T E   W I L L E N   N O E M E N

A A N G E Z I E N   D I T   F E N O M E E N

I N   H O O F D Z A A K   O U D E R E N   T R E F T . . .

 

E N   D I E   O V E R L I J D E N   O V E R   H E T   A L G E M E E N

A A N   E E N

L O N G O N S T S T E K I N G !

 

E E N

V E R Z W A K T

I M M U U N S Y S T E E M . . .

M E D E   V E R O O R Z A A K T   D O O R   H E T

A F T A K E L I N G S P R O C E S

V A N   H E T

O U D E R   W O R D E N !

 

D A N   W E L

H E T   J A R E N L A N G   W E R K E N   M E T

 E N   /   O F

H E T   I N A D E M E N   V A N   G I F T I G E   S T O F F E N . . .

 


C O R O N A

Z O M A A R   E E N   F O L D E R

D A T U M   V A N   U I T G I F T E :

 2 6 - 1 1 - 2 0 2 1

 

W E L L I C H T

H E E F T   U   H E M   O O K   I N   D E   B R I E V E N B U S

O N T V A N G E N ?

 

H O E W E L   I K   V A N   M I J N   M O E D E R . . .

D I E   H E TZ E L F D E   G E H U C H T   W O O N T   A L S   I K

H E B   B E G R E P E N . . .

 

D A T   Z I J   D I E   F O L D E R

N I E T

Z O U   H E B B E N    G E H A D !

 

O P   Z ' N   Z A C H T S T   G E Z E G D . . .

M E R K W A A R D I G !

 

G R A F I E K

I N   D E   F O L D E R

W O R D T   I N   D E   G R A F I E K   L I N K S B O V E N . . .

( H i e r b o v e n   n o g   e e n s   f l i n k   u i t v e r g r o o t )

 

D E

B E L A N G R I J K S T E   C O N C L U S I E : 

V A C C I N S   K U N N E N   E E N   N E G A T I E F   E F F E C T

H E B B E N   O P   D E   I M M U N I T E I T . . .

 

E N

D E   V E R S P R E I D I N G   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S

J U I S T   V E R S T E R K E N !

 

A L S   B R O N   W O R D T   D E

 J O H N   H O P K I N S   U N I V E R S I T E I T

A A N G E H A A L D !

 

B O V E N D I E N

B E V A T   D E   F O L D E R   D E   V O L G E N D E   C L A I M :

 

E G Y P T E :

D E   L A A G S T E   V A C C I N A T I E   G R A A D

D E S O N D A N K S

HE T   L A A G S T E   A A N T A L   C O R O N A   S L A C H T O F F E R S !

 

I N   T E G E N S T E L L I N G   T O T

 

I S R A Ë L :

D E   H O O G S T E   V A C C I N A T I E   G R A A D . . .

D E S A L N I E T T E M I N

H E T   H O O G S T E   A A N T A L   C O R O N A   S L A C H T O F F E R S !

 

W A T   Z E G T   D A T   O V E R   D E

C O R O N A   V A C C I N S ?

 

H E T   I  S   O V E R I G E N S   N I E T   E C H T   D U I D E L I J K

W I E   D E Z E   F O L D E R   H E E F T   U I T G E V E N . . .

 

W A T  W E L  D U I D E L I J K   I S . . .

D E   B O O D S C H A P

D I E   V A N   D E Z E   F O L D E R   U I T G A A T !

 

C O R O N A   V A C C I N S

V E R O O R Z A K E N   M E E R   S L A C H T O F F E R S

D A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   Z E L F !

 

 

I N   D E   F O L D E R

Z I E N   W E   M I D D E N   B O V E N   E E N   T A B E L . . .

( H i e r b o v e n   n o g   e e n s   f l i n k   u i t v e r g r o o t )

 

M E T   D A A R I N   E E N   A A N T A L

Z I E K T E S . . .

 

H E T   G E C L A I M D E   E F F E C T

V A N   D E   G E B R U I K T E   V A C C I N S . . .

 

E N

H E T   P R O C E N T U E L E   S L A C H T O F F E R   A A N T A L

Z O N D E R    V A C C I N A T I E

A A N G E G E V E N !

 

D A A R B I J   W E R D   D E   O P M E R K I N G   G E P L A A T S T

D A T   B I J   A L L E   B E S T A A N D E

T R A D I T I O N E L E

V A C C I N S . . .

K I N K H O E S T   M A Z E L E N   P O K K E N

T E T A N U S

E T C.

H O E W E L   A L   D I E   V I R U S S E N

I N  M E E R   O F   M I N D E R E   M A T E

B E S M E T T E L I J K

Z I J N . . .

 

G E E N

S P R A K E   W A S   V A N

M O N D K A P J E S P L I C H T . . .

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N . . .

D A N   W E L   A N D E R E   M A A T R E G E L E N . . .

 

D I E

Z O A L S   U   A A N   D E   D R A S T I S C H E   S T I J G I N G

V A N   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

N O T A B E N E

B I J   E E N   S T E E D S   H O G E R E   V A C C I N A T I E G R A A D

H E E F T   K U N N E N   Z I E N . . .

 

A M P E R   I E T S   H E B B E N   U I T G E H A A L D !

 

V E R D E R

W A S   D E   W E R K I N G   V A N   D I E   V A C C I N S

N I E T

A F H A N K E L I J K . . .

 

V A N   O F   E E N   A N D E R

A L   D A N   N I E T   W A S   G E V A C C I N E E R D !

 

H E T   B L I J F T   E C H T E R   F R A P P A N T

D A T   M E N   D E

S E I Z O E N G E B O N D E N

G R I E P

V A C C I N S . . .

Z O W E L

 I N F L U E N Z A   A L S   C O R O N A . . .

N I E T

H E E F T   O P G E N O M E N   I N   D E   T A B E L

 

A A N G E Z I E N   B E I D E

V I R U S S E N

Z I C H   N A G E N O E G   H E T Z E L F D E   G E D R A G E N !

 

B E I D E   V I R U S S E N

S E I Z O E N S   A F H A N K E L I J K

Z I J N !

 

E N   V O O R   B E I D E

V I R U S S E N

G E L D T   D A T   J E   N A   V A C C I N A T I E

N O G   S T E E D S   B E S M E T   K U N T   W O R D E N !

 

D E

C L A I M

D A T   D AN K Z I J   V A C C I N A T I E S   H E T   Z I E K T E V E R L O O P

M I L D E R

Z O U   W O R D E N

V A L T   N O O T   E N   T E   N I M M E R   T E   B E W I J Z E N . . .

 

A A N G E Z I E N   E E N   O V E R G R O T E   M E E R D E R H E I D

V A N   D E   B E V O L K I N G

O O K

Z O N D E R   V A C C I N A T I E . . .

 

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T

O N D E R V I N D T

V A N   B E I D E   S E I Z O E N G E B O N D E N   V I R U S S E N !

G O O C H E L E N

M E T   C O R O N A   C I J F E R S

J A W E L

U

W E R D

V A N   H E T   B E G I N   A F   A A N

B E S O D E M I E T E R D . . .

 

Z O W E L   M E T   H E T   A A N T A L

O P G E N O M E N

C O R O N A   P A T I Ë N T E N

I N   D E   Z I E K E N H U I Z E N   E N   O P   D E   I C 'S

 

S T E R V E N

M E T

C O R O N A . . .

 

D O O R

O U D E R D O M

E N

O N D E R L I G G E N D E   G E B R E K E N

 

N I E T

D O O R

C O R O N A !

 

S T E E D S   W E E R

W O R D E N   A N D E R E   C R I T E R I A   G E B R U I K T

O M   D E   A A N T A L L E N   T E   M E T E N . . .

 

Z E L F S

C O M P U T E R   V O O R S P E L L I N G E N   G E B R U I K T !

 

F R A P P A N T

V O O R   E E N   Z O G E N A A M D   N I E U W   VI R U S

W A A R   M E N   N O G   W E I N I G   V A N A F   Z O U   W E T E N . . .

 

D U S   O O K   N I E T . . .

W E L K E   F A C T O R E N

A L L E M A A L   M E E    Z O U D E N   K U N N E N   S P E L E N !

 

I K   K A N   N I E T   A N D E R S   Z E G G E N . . .

D A N   D A T   H E T

" G E V A A R "

D A T   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S

U I T   Z O U   G A A N . . .

S C H R O M E L I J K   W E R D   O V E R D R E V E N !

 

I N   D E   F O L D E R

Z I E N   W E   L I N K S   O N D E R   E E N   T A B E L . . .

( H i e r b o v e n   n o g   e e n s   f l i n k   u i t v e r g r o o t )

 

D E

2

B E L A N G R I J K S T E   C O N C L U S I E S : 

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   M A A K T   A N T I S T O F F E N   A A N

N I E T   H E T   V A C C I N !

 

E N

B - G E H E U G E N   C E L L E N

D I E   D E   G E G E V E N S   V A N   E E N   V I R U S   O P S L A A N

I N   E E N   B I B L I O T H E E K . . .

 

Z O D O E N D E

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   H E T   V I R U S   H E R K E N T

B I J   E E N   V O L G E N D E   B E S M E T T I N G

E N

S N E L L E R

A N T I L I C H A M E N   K A N   P R O D U C E R E N !

E E N   V E R H A A L   O V E R

T R A D I T I O N E L E

V A C C I N S . . .

V A C C I N S

M E T   D O D E   C EL L E N

O F

A F G E Z W A K T E   L E V E N D E   C E L L E N

V A N   E E N

" G E V A A R L I J K "

V I R U S

 

O P M E R K I N G :

M R N A   -   V A C C I N S . . .

 

W E R K E N   V O L G E N S   E E N   I E T S   A N D E R   P R I N C I P E

B E H A L V E   D E   V O O R N O E M D E

D O D E   V I R U S   C E L L E N

OF

A F G E Z W A K T E   V I R U S   C E L L E N

Z I T T E N   E R   O O K   N A N O - D E E L T J E S   I N   V A C C I N S

( Microscopisch kleine robotjes die geprogrammeerd zijn . . .

Om een bepaald spike eiwit te produceren ! )

 

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   I S   E C H T E R   I N   S T A A T

O M   V E E L   M E E R   T Y P E S

S P I K E   E I W I T T E N

T E   P R O D U CE R E N   B I J   D E   B S T R I J D I N G   V A N

V I R U S S E N !

 

H E T   I S   D U S   G O E D   M O G E L I J K

D A T   H E T   I M M U U N S Y S T E E M   E E N   C O M B I N A T I E

V A N   S P I K E   E I W I T T E N   W E E T   T E   C R E Ë R E N . . .

 

D I E   B E T E R   Z O U   B E S C H E R M E N

D A N   H E T   S P I K E   E I W I T

D A T   D E   N A N O - D E E L T J E S   I N   H E T   V A C C I N

P R O D U C E R E N !

 

M E R K   O O K   O P   D A T . . .

H E T   C O R O N A   V I R U S   Z I C H   V E R S P R E I D T   V I A

A E R O S O L E N

E V E N A L S   H E T   I N F L U E N Z A   V I R U S !

 

A E R O S O L E N

A D E M   J E   I N   E N   K O M E N   Z O D O E N D E . . .

D I R E C T 

V I A   D E   L U C H T W E G E N   I N   D E   L O N G E N !

 

( Mondkapjes werken niet . . .

De virussen zijn zo microscopisch klein . . .

Dat ze gemakkelijk langs de vaak slecht sluitende kapjes . . .

Zowel als door de poriën van de mondkapjes zelf kunnen dringen ! )

 

B E S M E T T I N G   V I A   C O N T A C T O P P E R V L A K T E N

K O M T   N A G E N O E G   W E I N I G   V O O R

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

CITAAT: "De kans dat het coronavirus SARS-CoV-2 zich VERSPREIDT VIA PAKKETJES OF OPPERVLAKTEN (bijvoorbeeld een deurklink, winkelwagen of toetsenbord) lijkt KLEIN.

In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij IDEALE OMSTANDIGHEDEN die in de praktijk ZELDEN zullen VOORKOMEN."

 

H A N D E N   W A S S E N

E N

O P P E R V L A K T E N   D E S I N F E C T E R E N

H E E F T   W E I N I G   Z I N . . .

 

J E   V E R N I E T I G D   Z O

N A M E L I J K   O O K   G O E D E   B A C T E R I Ë N !

 

B O V E N D I E N

K U N N E N   D E   D E S I N F E C T I E    M I D D E L E N

I N   J E   O G E N   T E R E C H T   K O M E N

M E T   A L L E   G E V O L G E N   V A N   D I E N . . .

( S L E C H T Z I E N D H E I D   E N   B L I N D H E I D ! )

B L O W E R S   V E R S U S   A F Z U I G E R S

L U C H T   C I R C U L A T I E   S Y S T E M E N

B L A Z E N

K O U D E   D A N   W E L   W A R M E   L U C H T   R O N D . . .

 

D R A G E N   Z O D O E N D E   J U I S T   B I J

A A N   D E   V E R S P R E I D I N G   V A N   V I R U S S E N !

 

A F G E S L O T E N   R U I M T E S

B E D R I J V E N

S U P E R M A R K T E N

E N

O V E R I G E   W I N K E L S

Z O U D E N   E I G E N L I J K   V O O R Z I E N   M O E T E N   Z I J N

V A N

L U C H T   A F Z U I G   I N S T A L L A T I E S . . .

 

B I J   V O O R K E U R   G E M O N T E E R D

I N   H E T   P L A F O N D   B O V E N   D E   G A N G P A D E N . . .

 

O M   E V E N T U E L E   V E R S P R E I D I N G   V A N   V I R U S S E N

T E G E N   T E   G A A N !

A F Z U I G I N G   V E R S U S   C I R C U L A T I E

H E T   R I V M

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

Z E T   U   O P   H E T   V E R K E E R D E   B E E N . . .

W A N N E E R   H E T   R I V M   C L A I M T

D A T   D E   K A N S   O P   B E S M E T T I N G

A F N E E M T

D O O R   T E   V E N T I L E R E N !

 

CITAAT: "Onder bepaalde omstandigheden kan BESMETTING ook plaatsvinden via virusdeeltjes die in de kleine druppeltjes (aerosolen) een grotere afstand kunnen afleggen.

Bijvoorbeeld in RUIMTES WAAR GEEN VENTILATIE IS en/of waar veel mensen, vooral voor een langere tijd, bij elkaar zijn.

Overdracht van het SARS-CoV-2-virus via luchtkanalen van ventilatiesystemen is niet waargenomen."

 

Z O A L S   I K   E E R D E R   A L   Z E I

A F Z U I G   I N S T A L L A T I E S . . .

( Direct naar buiten afzuigen van de lucht ! )

 

D A T   I S   G E H E E L   I E T S   A N D E R S   D A N

V E N T I L A T I E !

( Het circuleren van de lucht door de ruimte ! )

 


25-02-2022

P E R   1   A P R I L

V E R V A L L E N

C O R O N A   S T E U N   R E G E L I N G E N

V A N W E G E

" P O S I T I E V E "

E C O N O MI S C H E   V O O R U I T Z I C H T E N . . .

A L D U S   D E   ( R ) O V E R H E I D

 

A A N G E Z I E N   D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

K O M E N   T E   V E R V A L L E N !

 

D A T   N E E M T   E C H T E R   N I E T   W E G

D A T   M E T    N A M E   D E   H O R E C A

D I E   A L   E E N   F L I N K E   K L A P   H E E F T   G E H A D . . .

P R I J S   S T I J G I N G E N

N O G   E E N   V E E L   G R O T E R E   K L A P

T E   W A C H T E N   S T A A T !

 

Z E K E R   A L S   J E   B E S E F T

D A T   A L   D I E   Z I N L O Z E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N . . .

V O O R   E E N   G R I E P A C H T I G   V I R U S J E

O O K   V O O R   D R A C O N I S C H E   P R I J S   S T I J G I N G E N

H E B B E N   G E Z O R G D !

 

J E   M O E T   W E L   G E K   Z I J N

O F   O N T Z E T T E N D   R I J K   W E Z E N . . .

 

A L S   J E   B E R E I D T   B E N T

N E T   Z O V E E L   T E   W I L L E N   B E T A L E N . . .

 

V O O R   E E N   P A A R   G L A A S J E S   B I E R

T E R W I J L   J E   V O O R   D A T Z E L F D E   G E L D

E E N   V O L L E   K R A T   K U N T   K O P E N

I N   D E   S U P E R M A R K T !

V R I J H E I D

B O V E N D I  E N

H O E   L A N G   D E N K T   U

D A T   D I E   N I E U W   V E R W O R V E N

" V R I J H E I D "

Z A L

D U R E N . . .

 

M E T    H E T   O O G   O P   H E T   K O M E N D E

G R I E P   S E I Z O E N ?

 

T S J A . . .

D E   Z Z P 'E R S   K O M E N   E R   A L T I J D

H E T   B E K A A I D S T   V A N A F !

( S O C I A A L   M I N I M U M    I N K O M E N )

G L O B A L I S E R I N G

D E

E X C E S S E N

V A N   H E T   G L O B A L I S E R I N G S   B E L E I D !

 

D E

P R I V A T I S E R I N G

V A N   S T A A T S B E D R I J V E N   E N   D I E N S T E N

 

S T E E D S   M E E R   M A C H T   N A A R   D I E

G R A A I E N D E

E L I T E   K L A S S E !

 

B E D R I J V E N

A L S

C H E M O U R S   /   D U P O N T   -   S H E L L   -   T A T A S T E E L

27-01-2020 https://www.letselschade.nu/arbeid-werkgeversaansprakelijkheid/eenvandaag-over-gevolgen-van-giflozingen-door-dupont/

01-02-2021 https://www.analist.nl/berichten/550267-shell-aansprakelijk-voor-twee-olielekkages-in-nigeria-oordeelt-nederlandse-rechtbank

17-07-2021 https://nos.nl/artikel/2389730-tata-steel-krijgt-opnieuw-tik-op-de-vingers-voor-lozen-giftige-stoffen

 

V E R G I F T I G E N

H E T   M I L I E U   E N   A L   H E T   L E V E N   O P   A A R D E . . .

 

Z O D O E N D E   W O R D T   D E   A A R D E

O P   E E N   G E G E V E N   M O M E N T

O N B E W O O N B A A R !

 

M A A R U U H H H...

L A A T   Z E   L E K K E R   H U N   G A N G   G A A N

( S A R C A S T I S C H )

 


25-02-2022

M O N D K A P J E P L I C H T

V E R V A L T

B E H A L V E

I N   H E T   O P E N B A A R   V E R V O E R

E N   H E T   V L I E G T U I G . . .

 

B O V E N D I E N

V E R V A L T

D E

1   1/2   M E T E R

A F S T A N D S R E G E L

 

E C H T E R

C O R O N A   P A S   E N   T E S T S

B L I J V E N  V O O R A L S N O G   G E L D E N

B I J   S O M M I G E   G R O T E   E V E N E M E N T E N !

 

'K   B E N   E C H T E R   B E N I E U W D

H O E   L A N G   D E Z E

" H E R N I E U W D E   V R I J H E I D "

A A N   Z A L   H O U D E N !

 

---

 

7 0 %

V A N   D E   E U R O P E S E   B E V O L K I N G

Z O U   I N M I D D E L S 

" V O L L E D I G "

Z I J N   G E V A C C I N E E R D !

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_nl

A L D U S   U R S U L A   V A N   D E R   L E Y E N

( C O M M I S S I E V O O R Z I T S T E R   V A N  H E T

E U R O P E E S   C O R O N A   V I R U S   R E S P O N S   T E A M )

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response/european-commissions-coronavirus-response-team_nl

" V O L L E D I G "

G E V A C C I N E E R D ? ! ?

D E Z E   T E R M   O P   Z I C H   I S   A L   G E L O G E N !

A A N G E Z I E N   V A C C I N S

H O O G U I T   E N K E L E   M A A N D E N   W E R K E N . . .

 

( A L S   Z E   Ü B E R H A U P T   A L   W E R K E N

W A N T   D A T   V A L T   I M M E R S   N I E T   N A   T E   G A A N )

 

I N   T E G E N S T E L L I N G   T O T

N A T U U R L I J K   O P G E B O U W D E   I M M U N I T E I T !

 

G E V A C C I N E E R D E N

W E R D E N   Z E L F S   H U N   V E R W O R V E N

" P R I V I L E G E S "

W E E R   A F G E P A K T . . .

 

A L S   Z E   N I E T   O O K   E E N

" B O O S T E R "

V A C C I N A T I E   H A A L D E N !

B I J W E R K I N G E N

E L K E   P I L

E N

E L K   V A C C I N   H E E F T

B I J W E R K I N G E N !

 

H O E   M E E R    P I L L E N   M E N   S L I K T

E N

H O E   V A K E R   M E N   Z I C H   L A A T   P R I K K E N . . .

 

H O E   G R O T E R

D E   K A N S   O  P   B I J W E R K I N G E N   Z A L   Z I J N !

E N

H O E   E R N S T I G E R

D I E   B I J W E R K I N G E N   K U N N E N   W O R D E N ! !

 


22-02-2022

M A R K   R U T T E

M E E N T   D A T   M E T   H E T

V E R D W I J N E N   V A N   H E T

C O R O N A   V I R U S

P O L A R I S A T I E   Z O U   S T O P P E N ? ! ?

 

P O L A R I S A T I E

D I E   N O T A B E N E   D O O R   H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

O P   G A N G   I S   G E B R A C H T !

 

D I S C R I M I N A T I E   E N   B U I T E N S L U I T I N G

V A N

O N G E V A C C I N E E R D E N ! !

 

G E Z I N N E N

D I E   U I T E E N   W O R D E N   G E T R O K K E N

V A N W E G E   G E H E R S E N S P O E L D E   L E ER L I N G E N ! ! !

 

Z O L A N G

D I E Z E L F D E   P O L I T I C I   A A N   D E   M A C H T   B L I J V E N

Z A L   P O L A R I S A T I E   B L I J V E N   B E S T A A N ! ! !

 

- - -

 

L I N K S   V E R S U S    R E C H T S

I S   O P   Z I C H

É É N   V A N   D E   O U D S T E   V O R M E N   V A N

P O L A R I S A T I E ! ! ! !

 

Z O L A N G   D E   M E N S

Z I C H   I N   H O K J E S   L A A T   W E G Z E T T E N . . .

Z A L   P O L A R I S A T I E   O O K   N O O I T   V E R D W I J N E N !

 

- - -

 

I K   B E N   O V E R I G E N S   B E N I E U W D

H O E   L A N G   H E T   D U U R T . . .

 

V O O R A L E E R   M E N   T O E   D U R F T   T E   G E V E N

D A T   A L   D I E   P A N I E K   R O N D O M   H E T   C O R O N A   V I R U S

S C H R O M E L I J K   W A S   O V E R D R E V E N !

 

H E T   M E X I C A A N S E   G R I E P   V I R U S

H E E F T   I M M E R S   N O G   S T E E D S   V E E L   M E E R

S L A C H T O F F E R S

G E M A A K T

D A N   H E T   C O R O N A   G R I E P   V I R U S. . .

21-10-2009 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ophef-mexicaanse-griep-overdreven/

 

T E R W I J L   H E T   M E X I C A A N S E    G R I E P   V I R U S

U I T   D E   H O O G S T E    A L A R M S C H A A L   W E R D   G E H A A L D !

 

W A N N E E R   G E B E U R D   D A T   M E T   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S ?

 

W A N N E E R   W O R D T   U

E I N D E L I J K   E E N S   W A K K E R ?

 


C O R O N A   G R I E P   V I R U S

V E R S U S

M E X I C A AN S E   G R I E P   V I R U S

 

B L C K B X   T V

F L A V I O   P A S Q U I N O

I N   G E S P R E K   M E T   D A A N   D E   W I T

( O N D E R Z O E K S J O U R N A L I S T )

 

( D O S S I E R   M E X I C A A N S E   G R I E P

E E N   V E R H A A L   O V E R   B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

B I J   D E   ( R ) O V E R H E I D . . .   R I V M   E N   W H O

 

M I L J A R D E N W I NS T E N

F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

 

O M Z E I L I N G   V E I L I G S H E I D S C R I T E R I A

D O O R   P A N D E M I E   V E R K L A R I N G

 

E N   W E R E L D B E V O L K I N G

A L S   P R O E F K O N I J N

 

D E   E L I T E

V A L T   S T E E D S   W E E R   I N   H E R H A L I N G )

 

- - -

 

9 9 %

V A N   D E   B E V O L K I N G   G I J Z E L E N . . .

 

I N   E E N   P O G I N G   O M

1 %

V A N   D E   B E V O L K I N G   T E   B E S C H E R M E N !

 

E E N   B E L E I D

G E D O E M D   T O T   F A L E N ! !

 

- - -

 

D E   L E V E N S J A R E N   V A N   J O N G E R E N

O P O F F E R E N . . .

 

I N   E E N   P O G I N G

O M

D E   L E V E N S J A R E N   V A N   O U D E R E N

T E

V E R L E N G E N !

 

E E N   S L E C H T E   R U I L ! !

E V E N E E N S

V A N   B E G I N   A F   A A N   A L   G E DO E M D   T O T

M I S L U K K E N ! ! !

 

H E T   B E L E I D   K W A M   V E E L  T E   L A A T   O P   G A N G

E N   H A P E R D E   A A N   A L L E   K A N T E N ! ! ! !

 

- - -

 

W A N N E E R   E R   S P R A K E  I S   V A N   E E N   N I E U W   V I R U S

E E R S T   G R E N Z E N   E N   L U C H T R U I M   D I C H T

 

A L H O E W E L   D A T   V O O R   D I T   C O R O N A   V I R U S

E I G E N L I J K   V O O R B A R I G   Z O U   Z I J N   G E W E E S T . . .

 

G E Z I E N   D E   A A R D   V A N   E E R D E R E

C O R O N A   V I R U S S E N !

 

S A R S - C O V - 1   ( 2 0 0 2 )

E N

M E R S   ( 2 0 1 2 )

 

B E I D E   C O R O N A   V I R U S S E N

H E B B E N   W E R E L D W I J D

B O V E N D I E N   Z O N D E R   M A A T R E G E L E N

A M P E R  S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T !

 

W A A R O M   Z O U   D I T   C O R O N A   V I R U S

P L O T S   A N D E R S   R E A G E R E N ?

 

- - -

 

V O X P O P S

M E D I A   M A N I P U L A T I E

https://www.voxpops.com/what-is-a-vox-pop/

V I D E O   S H O O T S

G E M A A K T   D O O R   D E   M E D I A

W A A R I N   Z O G E N A A M D   D E   M E N I N G

V A N   D E   B U R G E R

W O R D T   V A S T G E L E G D !

 

H I E R B I J

W O R D E N   M E N S E N   O P   S T R A A T   A A N G E S P R O K E N !

 

E C H T E R

O M D A T   M E N   N I E T   V A N   T E   V O R E N   W E E T

H O E   I E M A N D

O V E R   E E N   B E P A A L D   O N D E R W E R P   D E N K T . . .

 

W O R D E N

V E R S C H I L L E N D E   R E A C T I E S

O P G E N O M E N !

D E   V E R D R A A I D E   W A A R H E I D

W A A R N A   M E N   E E N   K E U Z E   M A A K T

U I T   D I E   R E A C T I E S . . .

 

Z O  K A N   M E N   O P    R E L A T I E F   E E N V O U D I G E   W I J Z E

H E T   S T A N D P U N T   V A N   E E N   M I N D E R H E I D

O V E R

V E R T E G E N W O O R D I G E N !

K U D D E

M E N T A L I T E I T

O P   E E N Z E L F D E   W I J Z E

Z O U   J E   K U N N E N   S J O E M E L E N

M E T   D E   C I J F E R S

V A N   H E T   A A N T A L   G E V A C C I N E E R D E N !

W E T E N S C H A P   V E R S U S   G O K W E R K

( E N   D A T   Z A L    I N   D E   P R A K T I J K

B E S T   W E L   G E B E U R E N

G E Z I E N   M E N   I N   H O O F D Z A A K   U I T   G A A T   V A N

C O M P U T E R   R E K E N   M O D E L L E N . . .

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen

J A W E L

O O K   Q U A   A A N T A  L   C O R O N A   O P N A M E S )

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/kennis-expertise-coronacrisis/voorspellen-ic-opnames/

O P M E R K I N G :

J U I S T

D O O R   D E   I N D R U K   T E   W E K K E N   D A T

S T E E D S   M E E R    M E N S E N

Z I C H   Z O U D E N   L A T E N   V A C C I N E R E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S. . .

 

L A T E N   S T E E D S   M E E R   M E N S E N

Z I C H   O O K   D A A D W E R K E L I J K   V A C C I N E R E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

 


15-02-2022

C O R O N A   E N   D E   M E D I A

W E E T   U . . .

   W A A R   I K   M I J   N O G   H E T   M E E S T   O M   E R G E R ?

  https://nos.nl/artikel/2417467-veel-maatregelen-verdwijnen-maar-voor-hoe-lang

D E   M A N I P U L A T I E V E   W I J Z E   W A A R O P   D E

G L O B A L E   M E D I A

H A A R   C O R O N A   N I E U W S   P R E S E N T E E R T !

 

D E   M E E S T E   M E N S E N

G E V E N   T E   K E N N E N   D A T   Z E   B L I J    Z I J N

D A T   H E T   E I N D E   V A N   D E  C O R O N A   M A A T R EG E L E N

N A   2   J A A R   E I N D E L I J K    I N   Z I C H T   K O M E N !

 

C I T A A T  1 : "Is het EINDE van de pandemie IN ZICHT ?

Bijna twee jaar nadat de eerste coronabesmetting in Nederland werd gemeld,

opent de samenleving grotendeels en gaat een flink deel van de maatregelen (  VOORLOPIG ) de prullenbak in. "

 

M A A R   I S   D A T   O O K   Z O ?

I S    H E T   N I E T   E E R D E R   E E N   A D E M P A U Z E

T O T   H E T   G R I E P S E I Z O E N   W E E R   A A N V A N G T ?

 

B E G I N T   D A N   D A T   C O R O N A   G E Z E I K

N I E T   W E E R   V A N   V O O R   A F   A A N ?

 

C I T A A T 2 : "Die IMMUNITEIT zakt ook weer in, en het DRAAGVLAK voor nog een booster NEEMT AF."

 

D E   T I J D   Z A L    H E T   L E R E N !

 

E N F I N . . .

W A T   I K   W I L D E   Z E G G E N . . .

 

D E   M E D I A   D O E T   A L S O F

A L L E E N   N I E T   G E V A C C I N E E R D E N

H E T   C O R O N A   V I R U S   O P   K U N N E N   L O P E N !

 

C I T A A T : "We zijn als bevolking STRAKS EEN TIJDJE MAXIMAAL IMMUUN; bijna iedereen die NIET gevaccineerd is, LOOPT HET VIRUS NU OP", zegt Snijder."

 

D I E G E N E N   D I E   W E L   G E V A C C I N E E R D   Z I J N

L O P E N   E C H T E R   N E T   Z O   G O E D

B E S M E T T I N G E N   O P !

 

N U   H E T   A A N T A L

P O S I T I E V E   U I T S L A G E N

S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N   L A A T   Z I E N . . .

 

E N   D E   T E S T C E N T R A

H E T   N I E T   M E E R   B I J   K U N N E N   B E N E N . . .

 

K A N   D E   ( R ) O V E R H E I D   E I G E N L I J K   N I E T   A N D E R S

D A N   H A A R   M A A T R E G E L E N   W E E R   O P H E F F E N . . .

 

D I E   H E B B E N   Z O   H E T   Z I C H   L A A T   A A N Z I E N

S O W I E S O

G E E N   E F F E C T   G E H A D !

 

Z O W E L

G E V A C C I N E E R D E N  A L S   O N G E V A C C I N E E R D E N

B O U W E N   S O W I E S O   I M M U N I T E I T   O P

N A D A T

Z E   E E R S T   B E S M E T   Z I J N   G E W E E S T !

 

D A T   H E T

N U

Z O   L A N G

( W E   Z I J N   I N M I D D E L S   2   J A A R   V E R D E R )

H E E F T   G E D U U R D . . .

 

K O M T   O M D A T   H E T   C O R O N A B E L E I D

E R   O P   W A S   G E R I C H T

D E   G E Z O N D S H E I D S Z O R G   T E   O N T L A S T E N . . .

 

O F T E W E L

H E T   V O O R K O M E N   V A N

B E S M E T T I N G E N . . .

D A T   I S   D U S

N I E T

G E L U K T !

E N   D A T   V A L T   E E N V O U D I G   A F   T E   L E I D E N

A A N   H E T   E X T R E E M   H O G E   A A N T A L

P O S I T I E V E

C O R O N A   T E S T S  !

 

- - -

 

E E R D E R

P U B L I C E E R D E   D E   M E D I A

E E N Z E L F D E   G E M A N I P U L E E R D E   S U G G E S T I E . . .

 

B E T R E F F E N D E   Z I E K E N H U I S   B E D D E N

W A A R I N   I N   H O O F D Z A A K   O N G E V A C I N E E R D E N

Z O U D E N   L I G G E N !

 

M A N I P U L A T I E F

I N   D I E   Z I N . . .

 

D A T  D E   M E D I A   B E W U S T

O N G E V A C C I N E E R D E N

M I S L E I D E N D E    I N F O R M A T I E   V O O R S C H O T E L T

O P D A T   Z I J   Z I C H   E V E N E E N S

L A T E N   V A C C I N E R E N !

 

H E T   A D

S P A N T   I N   D I T   O P Z I C H T   T O C H   W E L   D E   K R O O N !

L O N G A R T S E N :   M I S V E R S T A N D

D A T   G E V A C C I N E E R D E N   N E T

Z O   G O E D   I N

Z I E K E N H U I S   T E R E C H T   K O M E N !

H E T   A D

P U B L I C E E R T   K L A K K E L O O S   E E N   C L A I M   V A N

L E O N   V A N   D E N   T O O R N

( V O O R Z I T T E R   V A N   N V A L T )

( A R T S E N   V O O R   L O N G Z I E K T E N   E N   T U B E R C O L O S E )

 

W A A R I N   H I J   B E W E E R T   D A T

G E V A C C I N E E R D E N

G E E N

L O N G O N T S T E K I N G E N   Z O U D E N   K R I J G E N . . .

L A A T   S T A A N

I N   E E N   Z I E K E N H U I S   T E R E C H T   Z O U D E N   K O M E N !

 

C I T A A T : "Longartsen: ‘Misverstand dat gevaccineerden net zo goed in ziekenhuis terechtkomen.’"

15-11-2021 https://www.ad.nl/gezond/longartsen-misverstand-dat-gevaccineerden-net-zo-goed-in-ziekenhuis-terechtkomen~a8ab4a370/

B I J N A   H E L F T

C O R O N A   P A T I Ë N T E N

I N

Z I E K E N H U I Z E N   G E V A C C I N E E R D

E N   Z O   R E K E N E N    W E   O P   S I M P E L E   W I J Z E   A F

M E T   H E T   C I T A A T

I N   H E T   A R T I K E L   V A N   H E T   A D !

 

I N   D E   B E R E K E N I N G E N   V A N  D I T   A R T I K E L . . .

Z I J N   D E  V E R H O U D I N G E N   T U S S E N   H E T   A A N T A L

G E V A C C I N E E R D E N   E N   O N G E V A C C I N E E R D E N

I N D E R D A A D   S C H E E F . . .

 

M A A R   D A N   W E L   O P   E E N   G E H E E L   A N D E R E    W I J Z E

D A N   H I E R    W O R D T   A A N G E G E V E N !

13-11-2021 https://www.gld.nl/nieuws/7443619/bijna-helft-coronapatienten-in-ziekenhuizen-gevaccineerd-hoe-kan-dat

 

P U R E

F L A U W E K U L !

 

D E   M E D I A   I S   N I E T

O N B E V O O R O O R D E E L T ! !

 

H O U D T   O O K   V O O R   O G E N . . .

D A T   V A N   B E G I N   A F   A A N   W E R D   U I T G E G A A N

V A N   E E N

C O M P U T E R   G E G E N E E R D E

" W O R S T   C A S E "

S C E N A R I O !

13-02-2022 https://nos.nl/artikel/2417167-rivm-hield-rekening-met-catastrofale-impact-corona-maar-deelde-dat-niet-met-publiek

A A N G E Z I E N   V E E L   F A C T O R E N   O N B E K E N D   Z I J N

K A N   Z O 'N   C O M P U T E R   P R O G R A M M A

D I E   O O K   N I E T   O P N E M E N   I N   D E   B E R E K E N I N G E N

L A A T   S T A A N

E E N   S E R I E U Z E   V O O R S P E L L I N G   D O E N

 

J E   M O E T   D E   Z O ' N

C O M P U T E R   S I M U L A T I E . . .

D A N   O O K

N I E T

A L   T E   S E R I E U S   N E M E N . . .

A L   D E E D   H E T   R I V M   D A T   D A N   W E L !

 


15-02-2022

E N Q U E T E S

C O R O N A   B E L E I D

I K   M O E T   E E R L I J K   B E K E N N E N

D A T   I K   H E T   N I E T   Z O  H E B   O P   E N Q U E T E S

Z E K E R   N I ET

W A N N E E R   H E T   A A N T A L   G E Ë N Q U È T E E R D E N

O N B E K E N D   I S !

 

D E S A L N I E T T E M I N

G E L O O F   I K   W E L   D A T   D E   M E E S T E   M E N S E N

Z O   O N D E R H A N D

W E E R   T E R U G   W I L L E N   N A A R

H E T   O U D E   N O R M A A L !

 

Z E K E R   N U   H E T

A A N T A L   B E S M E T T I N G E N 

O O P S . . .

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T   U I T S L A G E N

 

O N D A N K S   A L   D I E   M A A T R E G E L E N

V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N   Z E T !

 

Z I J N D E   E E N   D U I D E L I J K E   I N D I C A T I E

D A T   H E T   C O R O N A  B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

N I E T

H E E F T   G E W E R K T !

 


15-02-2022

C O R O N A

B E L E I D   ( R ) O V E R H E I D

 

D E   B E L A N G R I J K S T E   R E G E L S

D I E   K O M E N   T E   V E R V A L L E N   Z I J N   T O C H   W E L   D E

M U I L K O R F P L I C H T

( M E T   U I T Z O N D E R I N G   V A N   H E T   O V )

EN

1   1 \ 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N !

 

D A T

O N G E V A C C I N E E R D E N

N I E T

N A A R   E V E N E M E N T E N   E N   F E S T I V A L S   M O G E N

I S   W E L I S W A A R   N O G   S T E E D S

D I S C R I M I N E R E N D

M A A R   D A A R   Z I T   I K   E I G E N L I J K   N I E T   Z O   M E E

 

I K   H O U D T   S O W I E S O

N I E T

V A N   G R O T E   G R O E P E N   M E N S E N   O M    M E   H E E N

 

D A T   N E E M T   N I E T   W E G

D A T   I K   M E

S I N D S   H E T   O V E R L I J D E N   V A N   M I J N   V R O U W

I N   D E   N A C H T   V A N

3 1   O K T   O P   1   N OV   2 0 1 7

 

( N U   A L W E E R   Z O 'N   4   J A A R

2   M A A N D E N   E N   1 5   D A G E N

G E L E D E N )

 

E E N Z A A M   E N   A L L E E N   V  O E L . . .

D E   T I J D   G I N G   W A T   D A T   B E T R E F T   S N E L !

 

M A A R  T E G E L I J K E R T I J D   O O K

T E R G E N D   L A N G Z A A M . . .

 

A L S   H E T   L E V E N    P L O T S   G E E N   E N K E L E   Z I N

M E E R   L I J K T   T E   H E B B E N . . .

 

E N   J E   E I G E N L I J K

A L L E E N   N O G   M A A R   O P   J E   E I G E N   D O O D

Z I T   T E    W A C H T E N !

 

H E T

C O R O N A   B E L E I D

H E E F T   D A T   G E V O E L   A L L E N   M A A R   V E R S T E R K T !

 

G E V A N G E N . . .

I N   E E N   W E R E L D

W A A R   J E   J E   N I E T   I N   T H U I S   V O E L T !

 

E E N   W E R E L D   W A A R   J E   W O R D T

G E D I S C R I M I NE E R D   E N   B U I T E N G E S L O T E N

O M D A T   J E   Z E L F   D U R F T   N A   T E   D E N K E N !

 

K R I T I E K   D U R F T   T E   L E V E R E N

O P   H E T   ( W A N )   B E L E I D

   V A N   D E

( R ) O V E R H E I D !

 

 I N    H E T   K A D E R   V A N

W A N B E L E I D

Z O U   I K   H E T   V O L G E N D E   W I L L E N

T O E V O E G E N . . .

G L O B A L I S E R I N G

E N

P R I V A T I S E R I N G

S T A A T S   B E D R I J F E N-   E N   D I E N S T E N

O P G E R I C H T

M E T   B E L A S T I N G   G E L D

 

V O O R   E E N   H A B B E K R A T S   V E R P A T S T

A A N   D E

E L I T E   K L A S S E

E N   H A A R

I N V E S T E R I N G S   F O N D S E N !

 

( D E

S P R I N K H A N E N P L A A G

W A A RO V E R   I K   R E E D S   S C H R E E F   O P

W O R L D   T H E   C H A N G E S

( D I E   I K   W E G E N S   O M S T A N D I G H E D E N

H E L A A S   O P   H E B   M O E T E N   D O E K E N ) )

 

A R B E I D S M A R K T

B E D R I J V E N   -   B E U R Z E N   -   H U I Z E N M A R K T

E N   W E E T   I K   W A T   A L   N I E T   M E E R . . .

 

 A L L E S   E N   I E D E R E E N . . .

 

V E R W O R D E N   T O T   G O K   E N   L U S T   O B J E C T

V A N   D I E   Z O G E H E T E N

E L I T E   K L A S S E !

 

T E R W I J L   D E   W E R E L D

G E S T A A G   V E R D E R   V E R L O E D E R D !

 

H E T   Z I E T   E R   M A A R   S O M B E R   U I T

V O O R   H E T   V O O R T B E S T A A N   V A N   D E   M E N S H E I D !

 

V A N U I T   M I J N   S T A N D P U N T   G E Z I E N

E E N   S C H A A P A C H T I G   R A S   D A T   H E I L I G   G E L O O F T

I N

K A P I T A L I S M E . . .

 

A A N G E D R E V E N   D O O R   E E N   E C O N O M I E . . .

D I E   O N D E R   M E E R   D R A A I T   O P

D R U G S H A N D E L   -  P R O S T I T U T I E   -   S C H U L D E N

S L A V E R N I J   -   W A P E N H A N D E L

E N

O O R L O G E N !

C O R O N A . . .

L A A T   J E   L E K K E R   V O O R   D E   G E K    H O U D E N !

 

N A T U U R L I J K   O P G E B O U W D E   I M M U N I T E I T

W E R K T   V E L E   M A L E N   B E T E R . . .

D A N   D I E   N E P   V A C C I N S ! !

 

B O V E N D I E N

Z O N D E R   N A R E   B I J W E R K I N G E N ! ! !

C O 2

H I E R V O O R   G E L D T   H E T Z E L F D E !

L A A T   J E   L E  K K E R   V O O R   D E   G E K   H O U D E N . . .

 

D A  T   H E T   K L I M A A T   V E R AN D E R T

Z A L   N I E M A N D   B I J   Z 'N   V O L L E   V E R S T A N D

K U N N E N   O N T K E N N E N . . .

 

D A T   C O 2   D E   OO R Z A A K   Z O U   Z I J N   I S   E E N

O R D I N A I R E   L E U G E N !

 

D A T   N E E M T   E C H T E R   N I E T   W E G   D A T   D E

U I T S T O O T   V A N   C O 2

D I E N T   T E   W O R D E N   V E R M I N D E R D . . .

 

M A A R   D A T   H E E F T   M E E R   T E   M A K E N   M E T

L U C H T V E R V U I L I N G !

 

V E E L

K L I M A A T   G E R E L A T E E R D E   M A A T R E G E L E N

Z E T T E N   G E E N   Z O D E N   A A N   D E   D I J K . . .

W A A R O N D E R

G E O   E N G I N E E R I N G

C H E M T R A I L S

H E T   S P R O E I E N   V A N   Z W A R E   M E T A L E N

E N   J O O S T   M A G   W E T E N   W A T   V O O R

S C H A D E L I J K E   S T O F F E N

I N   D E   H O G E R E   L U C H T L A G E N . . .

 

Z O G E N A A M D

O M   D E   A A R D E   T E   B E S C H E R M E N

T E G E N   O P W A R M I N G   D O O R   D E   Z O N . . .

 

I S   S C H A D E L I J K

V O O R   D E   G E Z O N D H E I D !

B I O   M A S S A   C E N T R A L E S

W A N N E E R

D A A R V O O R   H E L E   T R O P I S C H E   R E G E N W O U D E N

    W O R D E N    O M G E K A P T

O M   T E   V E R W E R K E N   T O T   H O U T S N I P P E R S !

 

B O M E N

Z E T T E N   C O 2   O M   I N   Z U U R S T O F . . .

 

A L S   J E   Z E   K A P T

W O R D T   M I N D E R   C O 2   O M G E V O R M D . . .

 

Z O D O E N D E

N E E M T   H E T   C O 2   G E H A L T E   T O E !

 

I K   B E N   M E   E R   G O E D   V A N   B E W U S T

D A T   I K   D E Z E   K E E R   F L I N K   B E N   A F G E W E K E N

   V A N   H E T   C O R O N A   G E B E U R E N . . .

 

M A A R U H H H . . .

C O R O N A   G R I E P   V I R U S S E N

 Z I J N   N I E T   H E T   E C H T E   P R O B L E E M !

 

D E   W I J Z E   W A A R O P

V E E L   B E D R I J V E N   E C H T E R   M E T

N A T U U R   E N   M I L I E U

O M S P R I N G E N

W E L !

 

Z I E   H E T   MA A R

A L S   I E T S   O M   O V E R   N A   T E   D E N K E N !

D E

T O E K O M S T

I S   V O O R   DE

V O L G E N D E   G E N E R A T I E S . . .

 

A L S   H E T   T E G E N   D I E   T I J D

Ü B E R H A U P T   N O G   M O G E L I J K   I S

O M   E E N   T O E K O M S T   O P   T E   B O U W E N !

 

M A A R   D A T . . .

I S   V E R D E R   N I E T   M I J N   P R O B L E E M ! !

 

T O T   S L O T   N O G   E E N   W I J Z E   R A A D . . .

L A A T   D E   T O E K O M S T    N I E T   A F H A N G E N   V A N   D I E

G R A A I E N D E   P E R V E R S E

E L I T E   K L A S S E . . .

 

H A A R

M U L T I N A T I O N A L S

E N

   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N !

 


14-02-2022

C O R O N A   S L A C H T O F F E R S

H O E V E E L   M E N S E N

Z I J N   E R   E C H T

A A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   O V E R L E D E N ?

 

H O E V E E L   M E N S E N

O V E R L E D E N   D A A R V A N   A A N   O U D E R D O M

D A N   W E L

É É N   O F   M E E R

O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S ?

 

M A A R   W E R D E N   A L S

C O R O N A   S L A C H T O F F E R S

A A N G E M E R K T . . .

 

A L L E E N   M A A R

O M D A T   E E N   T E S T   U I T W E E S

D A T   Z E   M O G E L I J K   O O K   C O R O N A   H A D D E N ?

 


13-02-2022

H E T   Z I E T   E R   N A A R   U I T

D A T   E R   Q U A   A A N T A L   P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

E E N   D A L E N D E   T R E N D

I S   I N G E Z E T !

 

M A A R   S C H I  J N   K A N   B E D R I E G E N . . .

I N   H E T   W E E K E I N D E   W O R D T   M I N D E R   G E T E S T !

 

CITAAT: ""Mensen laten zich in het weekend MINDER testen.

We weten niet waarom dat is.""

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3213127/lange-rijen-bij-utrechtse-teststraten-maar-er-is-echt-nog-wel-plek

S Y M P T O M E N

T E S T E N

H E E F T   O O K   G E E N   Z I N

A L S   J E   G E E N   S Y M P T O M E N   H E B T !

 

( W A T   B E T R E F T   D E   S Y M P T O M E N . . .

D I E   Z I J N   N A G E N O E G   H E T Z E L F D E

A L S   B I J

E E N   S I M P E L E   V E R K O U D H E I D

D A N   W E L

E E N   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S ! )

https://www.umcutrecht.nl/nieuws/corona-zelftest-alleen-betrouwbaar-bij-symptomen

Z E L F T E S T S

B L I J K E N   B O V E N D I E N   M I N D E R   B E T R O U W B A A R

B I J   L A G E   T E M P E R A T U R E N !

 

B I J   E E N   M E T I N G   O P   E E N   K I N D E R F E E S T J E

B I J   8   G R A D E N   C E L S I U S

G A F   D E   C O R O N A   T E S T   B I J   I E D E R E E N

E E N   P O S I T I E V E   U I T K O M S T !

 

D E Z E L F D E   C O R O N A   T E S T

G A F   B I J   K A M E R T E M P E R A T U U R   B I J   I E D E R E E N

E E N   N E G A T I E V E   U I T K O M S T ? ! ?

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/20/eerst-een-testje-dan-een-feestje-maar-doe-het-testje-bij-kam/

 

O PM E R K I N G :

D E   U I T S L A G   V A N   Z O ' N   C O R O N A   T E S T

B L I J K T   D U S   T E M P E R A T U U R   G E V O E L I G   T E   Z I J N

 

V A N DA A R   M I J N   V R A A G : 

" O N D E R   W E L K E   T E M P E R A T U U R   W E R D   G E M E T E N

I N   A L   D I E   I N   A L L E R I J L   O P G E Z E T T E

T E S T S T R A T E N ? "

 

- - -

 

D E   R E S T   V A N   B O V E N S T A A N D   A R T I K E L

I S   I N   D I T   S T A D I U M   V E R D E R   N I E T   V A N   B E L A N G

 

D E   L E U G E N S   O V E R

" W E R K E N D E "

C O R O N A   T E S T S

W O R D E N   T E   Z I J N E R   T I J D

V A N Z E L F

O N T M A S K E R D !

S T R E S

H E T   Z O U   M I J   O V E R I G E N S   N I E T   V E R B A Z E N

W A N N E E R

I N F L U E N Z A   R N A   G R I E P V I R U S S E N

D O O R

D E   C O R O N A   L A B O R A T O R I U M   T E S T E R S

V O O R

C O R O N A   R N A   G R I E P   V I R U S S E N

   W O R D E N   A A N G E Z I E N !

D E

M E N S E L I J K E   F O U T M A R G E

V O O R T V L O E I E N D E

U I T   E E N   S T E E D S   H O G E R E   W E R K D R U K   

O M   S N E L   T E S T R E S U L T A T E N   T E   P R E S E N T E R E N !

 


11-02-2022

A C H T E R S T A N D E N

R I V M

N O G   S T E E D S   N I E T   B I J G E W E R K T

A A N T A L   P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

L I G T   2 5   %   H O G E R

D A N   W A T   M E D I A   B E D R I J F   N U   A A N G E E F T !

 

G E E N

8 0 . 0 0 0

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S . . .

 

M A A R   R U I M

1 0 0 . 0 0 0

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

A L D U S   H E T   R I V M !

 

W A A R O M   M E N   H E T   B E L E I D   L A A T   A F H A N G E N

V A N   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

 

I N   P L A A T S   V A N

H E T   A A N T A L   Z I E K E N H U I S   O P N A M E S

I S   O P   Z 'N   Z A C H T S T   G E Z E G D

M E R K W A A R D I G . . .

 

A A N G E Z I E N   J E    O P   D I E   M A N I E R

B E T E R   K U N T   Z I E N

D A T   H E T   A L L E M A A L   W E L   M E E V A L T

M E T   D E   D R E I G I N G

D I E   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   U I T   Z O U   G A A N !

B E Z U I N I G I N G E N

V E R G E E T   N I E T . . .

D A T   D E   ( R ) O V E R H E I D

D E C E N N I A   L A N G   H E E F T   B E Z U I N I G D

O P   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G

 

B O V E N D I E N

D E   Z O R G   G E P R I V A T I S E E R D E

O F T E W E L

A A N   M A R K T W E R K I N G   O V E R G E L A T E N . . .

 

D A T   Z O U   Z O G E N A A M D

D E   P R I J S   M O E T E N   D R U K K E N . . .

 

E E N   Z E E R   K O R T Z I C H T I G E   K I J K

O P   H E T   G E H E E L !

 

S T E E D S   M E E R   K L E I N E   Z O R G   A A N B I E D E R S

W A A R O N D E R   F R A U D E U R S . . .

 

B O V E N D I E N

H A D   D E   ( R ) O V E R H E I D   K U N N E N   W E T E N

D A T   É É N   G R O T E   S T A A T S   G E R E G U L E E R D E

Z O R G V E R L E N E R . . .

 

G O E D K O P E R   Z O R G   K A N   I N K O P E N

D A N   M E E R D E R E   K L E I N E R E   Z O R G V E R L E N E R S !

 

D E 

C L A I M

D A T   S T A A T S B E D R I J V E N

N I E T   E F F I C I Ë N T

Z O U D E N   K U N N E N   W E R K E N

I S

B U L L S H I T !

 

B O V E N D I E N

H A D   D E   ( R ) O V E R H E I D

E E N   B E T E R E   C O N T R Ö L E   O P   D E

P R I J S O N T W I K K E L I N G

G E H A D !

 

- - -

 

A L S   D E   ( R ) O V E R H E I D

N I E T

D E C E N N I A   L A N G   H A D   B E Z U I N I G D

O P   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   D E   O U D E R E N Z O R G

 

H A D D E N   D E   Z I E K E N H U I Z E N

N U

V O L D O E N D E   B E D D E N   G E H A D !

 

N I E T   Z O Z E E R   O M

C O R O N A   P A T I Ë N T E N   O P   T E   V A N G E N . . .

 

M A A R   A L   D I E G E N E N   U I T   D E

B A B Y   B O O M   G E N E R A T I E

D I E

I N M I D D E L S

E E N   Z O D A N I G E   L E E F T I J D   H E B B E N   B E R E I K T . . .

 

D A T   Z I J   E E N   B E R O E P   M O E T E N   D O E N

O P   D E   I N M I D D E L S

K A P O T

B E Z U I N I G D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G

K O R T Z I C H T I G H E I D

V A N   D E

( R ) O V E R H E I D !

D A A R   Z I T   H E M   H E T   E C H T E   P R O B L E E M !

A L S   D E   ( R ) O V E R H E I D

I E T S   H A D    G E L E E R D   V A N  H A A R   W A N B E L E I D

W A S    H E T   E E N   A N D E R   V E R H A A L . . .

 

D E   ( R ) O V E R H E I D

B L I J F T   E C H T E R   I N   H E R H A L I N G   V A L L E N . . .

 

O O K   N U    N O G   W O R D T   E R   V O O R

M I L J O E N E N   B E U I N I G D

O P   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G . . .

 

O N B E G R I J P E L I J K !

 

D E

 1 0 0 - E N   M I L J O E N E N

D I E   D E   ( R ) O V E R H E I D   J A A R L I J K S

D A C H T   T E   K U N N E N

B E S P A R E N ! 

 

K O S T E N

D E   B E L A S T I N G B E T A L E R   U I T E I N D E L I J K

1 0 0 - E N   M I L J A R D E N ! !

 

D E N K   D A A R   M A A R   E E N S

G O E D   O V E R   N A ! ! !

 


10-02-2022

S J O E M E L E N   M E T   C I J F E R S

T O T A A L   A A N T A L   G E V A C C I N E E R D E N

1 2 . 3 3 5 . 8 5 0

 

O P   E E N   B E V O L K I N G   V A N

1 7 . 4 4 0 . 0 0 0

I N W O N E R S !

 

D U S

5

M I L J O E N

O N G E V A C C I N E E R D E N !

 

W A T   I K   H I E R M E E   W I L   Z E G G E N

I S   D A T   D E   ( R ) O V E R H E I D   E N   H E T   R I V M

U   M I S L E I D E N   M E T   D E   C  I J F E R S !

 

V O O R D A T   M E D I A B E D R I J F

N U . N L

D E   B O O S T E R   G R A A D   C I J F E R S

V A N   H E T   R I V M   P U B L I C E E R D E . . .

 

P U B L I C E E R D E

Z I J

D E   V A C C I N A T I E   G R A A D   C I J F E R S

V A N   H E T   R I V M

 

V O O R   Z O V E R   I K   M I J   K A N   H E R I N N E R E N

L A G E N   D I E   C I J F E R S   E R G E N S   R O N D   D E

8 3 , 7

P R O C E N T

D A A R U I T   B L E E K   D A T

1 7 . 4 4 0 . 0 0 0   -   1 4 . 5 9 7 . 2 8 0

2 , 8

M I L J O E N   M E N S E N

N I E T    G E V A C C I N E E R D

Z O U   Z I J N !

 

I N   W E R K E L I J K H E I D   B L I J K E N   H E T   D U S

5 , 1

M I L J O E N   M E N S E N

T E   Z I J N !

 

D A T   I S   B I J N A   H E T

D U B B E L E !

 

E R   W E R D   S O W I E S O   A L   G E R O M M E L D

M E T   D E   C I J F E R S

Q U A

O O R Z A A K   V A N   O V E R L I J D E N

V A N   Z O G E N A A M D E   C O R O N A   S L A C H T O F F E R S !

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

D O O D G A A N   A A N   C O R O N A !

A L L E S   D R A A I T   O M   A N G S T

A N G S T   B L O K K E E R T   B I J   V E L E N   H E T   V E R M O G E N

O M   L O G I S C H   N A   T E   K U N N E N   D E N K E N !

 

I E M A N D   D I E   B A N G   I S . . .

I S   G E M A K K E L I J K E R   T E   M A N I P U L E R E N

O M   D I E   D I N G E N   T E   D O E N

D I E   Z I J   A N D E R S    N O O I T   Z O U D E N   D O E N !

 

W A A R O N D E R   V A C C I N E R E N

M E T

E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

 

V O O R   P R O E F K O N I J N   S P E L E N . . .

O N N O D I G   R I S I C O ' S   N E M E N !

 

D E

B O O S T E R G R A A D

Z O U   O P

6 0 , 2 %

S T A A N

 

J E   M A G   A A N N E M E N   D A T   D I E G E N E N

D I E   Z I C H   N I E T   H E B B E N   L A T E N   V A C C I N E R E N

S O W I E S O   G E E N   B O O S T E R P R I K   H A L E N

 

V A N   D I E

1 2

M I L J O E N   M E N S E N

D I E   W E L   G E V A C C I N E E R D   W A R E N . . .

 

V E R L I E P    A F G E L O P E N  D I N S D A G

V O O R   4 0   P R O C E N T   H E T   V A C C I N A T I E

"B E W I J S " !

 

N I E T   G E T R E U R D

D A T   " B E W I J S "   S T E L D E   S O W I E S O   N I E T S   V O O R

N E T  Z O   M I N   A L S   D E   R E S T   V A N   H E T

C O R O N A   B E L E I D

 

M E N   C R E Ë E R D E   E E N   G E V O E L   V A N

S C H I J N V E I L I G H E I D . . .

 

D E   W E R K E L I J K H E I D   I S

D A T   D E   ( R ) O V  E R H E I D   H E E F T   G E F A A L D !

E N   D A T   P R O B E E R T   Z I J   T E   V E R D O E Z E L E N . . .

D O O R   D E   A A N D A C H T   O P

M I N D E R   R E L E V AN T E   D I N G E N   T E   V E S T I G E N !

 

6 0

P R O C E N T

V A N   D E    V O O R H E E N

1 2

M I L JO E N

G E V A C C I N E E R D E N . . .

 

O F T E W E L

 4 , 8

M I L J O E N

O N G E V A C C I N E E R D E N

E R B I J !

 

D A T   W O R D E N   E R   D U S

9 , 8

M I L  J O E N

O N G E V A C C I N E E R D E N !

 

W A N T

I N M I D D E L S   I S   B E K E N D

D A T

V A C C I N A T I E S

H O O G U I T   E N K E L E    M A A N D E N

" H E L P E N "

 

(   A L S   Z E   Ü B E R H A U P T   A L   H E B B E N   G E H O L P E N . . .

E R   I S   N A M E L I J K   N O G   S T E E D S

G E E N   E N K E L

W E T E N S C H A P P E L I J K

B E W I J S !

 

N E T   Z O   M I N . . .

A L S   V O O R   D E   C L A I M

D A T   W A N N E R   J E   B E N T   G E V A C C I N E E R D

H E T   Z I E K T E V E R L O O P   M I L D E R   Z O U   Z I J N !

 

H O O G U I T   W A T   C L A I M S

M E T   A A N N A M E S   E N   S P E C U L A T I E S . . .

V A N U I T   DE    B E L A N G H E B B E N D E

F A R M A C E U T I S C H E   V A C C I N   I N D U S T R I E !

 

O N B E W E Z E N   C L A I M S

D I E   D O O R   D E

 ( R ) O V E R H E I D   M E T   H A A R   R I V M   E N   O M T

S T E E D S   W E E R

V I A   D E   G L O B A L E   M E D I A   W O R D E N   H E R H A A L D ! )

 

I K   K A N   M E   G O E D   V O O R S T E L L E N

D A T   D I E

E X - G E V A C C I N E E R D E N

 

 ( W H A H A H A H A

E X

G E V A C C I N E E R D E N

 

S O R R Y . . .

M A A R   H E T   K L O N K   E I G E N L I J K   B E S T   W E L   K O M I S C H

I K   K O N   M I J N   L A C H E N

E V E N   N I E T   M E E R   B E D W I N G E N ! )

 

E N F I N . . . .

I K   K A N   M E   W E L   V O O R S T E L L E N   D A T

E X -   G E V A C C I N E E R D E N

P I S S I G   Z I J N   O P

D I E   L E U G E N A C H T I G E   E N   O N B E T R O U W B A R E

   ( R ) O V E R H E I D  !

E E N   A N D E R E   A A N P A K

( Z E L F   Z O U   I K   H E T   A N D E R S   H E B B E N   G E D A A N . . .

Z O D R A   E R   E E N   M E L D I N G   B I N N E N K O M T

D A T   E R G E N S   I N   D E   W E R E L D

E E N   N I E U W   V I R U S

 R O N D W A A R T . . .

 

M E T E E N

D E   G R E N Z E N   E N   H E T   L U C H T R U I M

D I C H T !

 

V E R D E R

A L L E E N   L O K A L E   L O C K D O W N S

I N V O E R E N !

 

L I E V E R   S A F E   D A N  S O R R Y . . .

 

I N   I E D E R    G E V A L

T O T   Z E K E R   W A S   D A T   H E T    M E E   Z O U   V A L L E N

M A A R

D A T   I S   N I E T   G E B E U R D !

V E R K E E R D E   M A A T R E G E L E N

W A T   I K   Z E E R   Z E K E R

N I E T

Z O U   H E B B E N   G E D A A N . . .

 

M A A T R E G E L E N   I N V O E R E N

D I E   W A N N E E R   M O C H T   B L I J K E N

D A T   D I E   N I E T   W E R K E N . . .

 

T O C H   A A N  B L I J V E N   H O U D E N

Z O A L S   D E    ( R ) O V E R H E I D   D A T   D E E D !

 

I K   Z I E

G E E N   E N K E L E   L O G I C A

A C H T E R   H E T   O P L E G G E N   V A N   M A A T R E G E L E N . . .

 

D I E   Q U A

V O O R K O M E N   V A N . . .

D A N   W E L

B E S C H E R M I N G   T E G E N

B E S M E T T I N G E N . . .

A M P E R   E E N   T O E V O E G D E   W A A R D E   H E B B E N

M O G E L I J K   Z E L F S   D E   G E Z O N D H E I D   S C H A D E N ! )

 

T O T   S L O T   N O G   É É N   A D V I E S !

L A A T   U   N I E T   B A N G   M A K E N . . .

G E B R U I K   U W   V E R S T A N D !

 

 

O N D E R S T A A N D E   G R A F I E K

C L A I M T

D A T   V A N   A L   D I E G E N E N    D I E   Z I C H   L A T E N   T E S T E N

6 0 %

B E S M E T   Z O U   Z I J N !

 

I K   D E N K   D A T    H E T  E R   N O G   V E E L   M E E R   Z I J N

W I E   Z I C H   G E Z O N D   V O E L T . . .

 

L A A T   Z I C H   N I E T   T E ST E N

K A N    E C H T E R   W E L    B E S M E T   Z I J N

Z O D O E N D E   A N D E R E N   B E S M E T T E N !

 

( M E T   D I T   N A A R   V E R H O U D I N G   O N S C H U L D I G

C O R O N A   G R I E P   V I R U S JE   I S   D A T   N I E T   Z O   E R G ! )

 

( D E    C O R O N A   T E S T S

W A R E N   O M   T E   B E G I N N E N

O N G E S C H I K T

O M   B E S M E T T E L I J K H E I D   T E   M E T E N ! )

 

1

M I L J O E N   M E N S E N   G E T E S T

( G R O E N E   G R A F I E K )

6 0 0 . 0 0 0

M E N S E N   P O S I T I E F

( R O D E    L I J N )

 

I K   D E N K   D A T   Z O   O N D E R H A N D

H E T   M E R EN D E E L   V A N   D E   B E V O L K I N G

I N T U S S E N

W E L   É É N   O F   M E E R D E R E   K E R E N

B E S M E T   I S   G E W E E S T !

 

D A T   I N M I D D E L S

G R O E P S I M M U N I T E I T

I S   O N T S T A A N . . .

N I E T   D A N K   Z I J

M A A R

O N D A N K S

H E T   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D . . .

 

D A T   E R   S P E C I F I E K   O P   G E R I C H T   B L E E K

N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T   T E   V E R H I N D E R E N !

 

W A N T

V A C C I N A T E R E N

W A S   V O L G E N S   D E   ( R ) O V E R H E I D

D E   E N I G E   W E G

T E R U G   N A A R   H E T   O U D E   N O R M A A L !   

 

D E   L O C K D O W N S

H E B B E N   N I E T   G E H O L P E N . . .

 

D E   M O N D K A P J E S   P L I C H T   O O K   N I E T !

 

D E   1   1 / 2   R E G E L G E V I N G   E V E N E E N S   N I E T ! !

 

D E   A V O N D K L O K   A L   H E L E M A A L   N I E T ! ! !

 

D A T   D I E   M A A T R E G E L E N   N I E T   H I E L P E N

W A S   A L   V E E L   E E R D E R

B I J   D E   ( R ) O V E R H E I D   B E K E N D !

 

D E S A L N I E T T E M I N   B E S L O O T   D E   ( R ) O V E R H E I D

H A A R   B U R G E R S   T E   B L I J V E N   T R E I T E R E N . . .

 

D O O R   D I E   F L A U W K U L

L A N G E R   A A N   T E   H O U D E N  D A N   N O D I G   W A S . . .

 

W E G   M E T   D I E   D U I V E L S !

 


09-02-2022

R E G E R I N G   S C H A F T   M E E S T E

C O R O N A   R E G E L S

A F

V A N A F   V O L G E N D E   W E E K   M O G E L I J K

M I N D E R   T H U I S W E R K E N

M E E R   B E Z O E K   A A N   H U I S   M O G E L I J K

D E   H O R E C A   M A G   L A N G E R   O P E N

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N   V E R V A L T

 

M O G E L I J K   V E R V A L T   O O K   D E   M U I L K O R F P L I C H T

( K A N   I K   E I N D E L I J K   W E E R   Z E L F

B O O D S C H A P P E N   D O E N ! )

 

 

Z O G E N A A M D   O M D A T   D E   O M I K R O N    V A R I A N T

M I N D E R   D O D E L I J K   B L I J K T   T E   Z I J N . . .

 

I N   W E R K E L I J K H E I D

N E E M T   D E   S T E U N   V O O R   H E T   C O R O N A B E L E I D   A F !

 

V E R D E R   B E N   I K   N O G A L   S C E P T I S C H

W A T   B E T R E F T   H E T   A A N T A L   C O R O N A   V A R I A N T E N

V A N W E G E   H E T   K O R T E   T I J D S B E S T E K . . .

 

D A N   W E L

O F   E R   E C H T   Z O V E E L   V E R S C H I L   Z I T

I N   A L   D I E   Z O G E N A A M D E

" C O R O N A   M U T A T I E S "

Q U A

B E S M E T T E L I J K H E I D   E N   D O D E L I J K H E I D

 

E R   K L O P T   M I J N S   I N Z I E N S   W E I N I G

V A N   D E   R E P O R T A G E   V A N   H E T   A A N T A L

" C O R O N A   S L A C H T O F F E R S "

 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

D O O R   C O R O N A !

 C O R O N A

T U N A H A N   K U Z U

C O R O N A

G I D E O N   V A N    M E I J E R E N

V E R S U S

M A R K   R U T T E

H E T   B O E K   V A N  K L A U S   S C H W A B

C O V I D - 1 9   -   T H E   G R E A T   R E S E T

W O R L D   E C O N O M I C   F O R U M

https://www.stichting-jas.nl/2021/02/wie-is-klaus-schwab.html

C O V I D - 1 9   T H E   G R E A T   R E S E T

https://www.tribute.nu/post/het-verschrikkelijke-boek

E E N    V E R H A A L   O V E R

G L O B A L I S T E N . . .

 

D I E   H E T   C O R O N A   V I R U S

M I S B R U I K E N

O M   D E   W E R E L D   T E   R E S E T T E N !

 

A L A

C O M M U N I S M E ? ! ?

 

M A R K   R U T T E

C L A I M T   H E T   B O E K   N I E T   T E   H E B B E N   G E L E Z E N !

E N   W O R D T   D A A R O P   M E T   Z I J N   L E U G E N

G E C O N F R O N T E E R D

 

E E N   B R I E F   V A N

2 6 - 1 1 - 2 0 2 0

E E N   B R I E F   V A N

M A R K   R U T T E

G E R I C H T   A A N   K L A U S   S C H W A B

W A A R I N  H I J   B E D AN K T   V O O R   H E T   T O E S T U R E N

V A N   Z I J N   B O E K !

 

Z I J N D E

E E N   H O O P V O L L E   A N A L Y S E

V O O R   E E N   B E T E R E   T O E K O M S T ? ! ?

 

H E T   B O E K   O M H E L S T

H E T   R E S E T T E N   V A N   D E   W E R E L D !

 

D E   V E R V A N G I N G  V A N

D E

N A T I O N A L E   P A R L E M E N T A I R E   D E M O C R A T I E

D O O R   E E N

G L O B A L E   T E C H N O C R A T I E ! !

 

E E N   E I N D   A A N   P R I V É   B E Z I T ! ! !

 

Z I J N D E

E E N

N E O   C O M M U N I S T I S C H E

B O O D S C H A P !

 

O P M E R K I N G :

I K   B E N   O V E R I G E N S   B E N I E U W D   O F   D E

E L I T E   K L A S S E

O O K   H A A R   V E R M O G E N S   E N   B E Z I T T I N G E N

A F   Z U L L E N   S T A A N !

 

O F . . .

G E L D   D A T   A L L E E N   V O O R   D E

A R B E I D E R S K L A S S E ?

 

C O R O N A

F L E U R   A G E M A

E R N S T   K U I P E R S   C L A I M T

V O O R S T A N D E R

T E   Z I J N   V A N

V R I J W I L L I G E   V A C C I N A T I E . . .

 

M A A R   D A T   Z O U   N I E T   V R I J   Z I J N   V A N

C O N S E Q U E N T I E S !

B O O S T E R   V A C C I N A T I E S

6

M I L J O E N   M E N S E N

H E B B E N   D E   D E R D E   P R I K   N I E T   G E H A A L D !

 

H E B B E N   D U S

G E E N

O N B E L E M M E R D E   T O E G A N G   M E E R

T O T   H E T   U I T G A A N S L E V E N !

 

C  A F E ' S   -   M U S E A   -   R E S T A U R A N T S

A T T R A C T I E P A R K E N   -   D I E R E N P A R K E N

S A U N A 'S   -   Z O N N E   S T U D I O ' S   Z W E M B A D E N

E S S E N T I Ë L E   W I  N K E L S

 

( E L K E   W I N K E L   I S   E S S E N T I E E L

A N D E R S   B E S T O N D   D I E   N I E T ! )

E T C . 

 

E R N S T   K U I P E R S

H A M E R T

   O P   E E N   O N G E K E N D E   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

H I J    I S   V E R D E R   V O O R S T A N D E R   V A N   3 G

A L S   T O E G A N G S B E W I J S . . .

 

B E I D E   V E R K L A R I N G E N

H O U D E N   E C H T E R   G E E N   S T E E K !

 

A A N G E Z I E N   H E T   A A N T A L    C O R O N A P A T I Ë N T E N

N A V E N A N T   S T E R K   A C H T E R B L I J F T !

 

E N   D E   M E D I A   E E R D E R   A L   B E R I C H T T E N

DAT   2 G   E N   3 G   N A U W E L I J K S   E F F E C T   H E B B E N !

1 8-01-2022 https://nos.nl/artikel/2413501-onderzoekers-2g-en-3g-hebben-nu-nauwelijks-effect

 

T U   D E L F T

N I E K   M O U T E R

2 G   E N   3 G

W E R K E N   E E N   S T U K   M I N D E R   G O E D

W A T   B E T R E F T

H E T   T E R U G D R I N G E N   V A N   H E T   A A N T A L

B E S M E T T I N G E N !

 

E E N   D E L F T S   O N D E R Z O E K

H A D   E E R D E R   A L   A A N G E T O O N T

D A T   M O N D K A P J E S    G E E N   Z I N   H A D D E N !

20-11-2020 https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/onderzoek-naar-lekkage-van-mond-neusmaskers

15-09-2021 https://www.tudelft.nl/2021/3me/september/delftse-onderzoekers-ontmaskeren-miljoenen-onveilige-mondmaskers

 

Z W A B B E R   B E L E I D   ( R ) O V E R H E I D

M O N D K A P J E S   W E R K E N    N I E T !

08-07-2020 https://www.kijkmagazine.nl/science/tu-delft-onderzoekt-mondmasker/

TE S T S

M E T   W A T E R D A M P   E N   F L U O R E S C E R E N D E   V E R F

E E N   R E L A T I E F   G R O F F E   W E E R G A V E

V A N   M I C R O S C O P I S C H   K L E I N E   V I R U S S E N

V I R U S S E N

D I E   N I E T   A L L E E N   A A N  D E   S L E C H T   S L U I T E N D E

Z I J K A N T E N

V A N   H E T   M A S K E R

M A A R   O O K   D O O R   D E   P O R I ËN   V A N   H ET

G E B R U I K T E   M A T E R I A A L   D R I N G E N !

 

M O N D M A S K E R S

H U G O   D E   J O N G E

D E S K U N D I G E N   Z E G G E N   O N S

D A T   V O E G T   N I E T S   T O E !

 

 H E T   G A A T   O V E R   M A S K E R S   D I E   U H . . .

M E T   U H ...

 

D I E   M A S K E R S   D I E   W E L   W A T   T O E V O E G E N

O P   D A T   P U N T

L A T E N   W E   D I E   V O O R A L   I N   O N Z E

Z I E K E N H U I Z E N   - V E R P L E E G H U I Z E N - T H U I S Z O R G

G E B R U I K E N !

 

S C H I J N V E I L I G H E I D !

 

D E S A L N I E T T E M I N

V E R P L I C H T !

B O V E N D I E N   O N G E Z O N D !

 


C O R O N A

M E D I A   M A N I P U L A T I E

V E R S C H I L L E N D E   M E D I A   B R O N N E N

M E T

D E Z EL F D E   V I D E O 'S

E N

D E Z E L F D E   B O O D S C H A P

D E

E E R S T E

G E Ï N T E R V I E U W D E

E E N   V R O U W

D I E   L A N G S   L O O P T . . .

 

O P   D E   V R A A G

O F   C O R O N A   E E N   H O A X   I S

A N T W O O R D T   Z I J   T I J D E N S   H E T   P A S S E R E N

V L U C H T I G . . .

 

" I K   B E N   E E N   H U I S A R T S,   D U S   W A T   D E N K   J E   Z E L F ! "

 

H E T   L I J K T   M I J   D U I D E L I J K

G E P L A N D !

I K   G E L O O F   N I E T   Z O   I N   T O E V A L L I G H E D E N . . .

 

H E T    I S   Z EL F S   G O E D   M O G E L I J K

D A T   D I E   V R O U W

H E L E M A A L   G E E N   H U I S A R T S   I S

 

M A A R   E E N   F I G U R A N T E . . .

O O K   W E L   M E D I A   T R O L   G E N O E M D !

 

I N   I E D E R   G E V A L

Z E G T   D A T   A N T W O O R D   N I E T   V E E L

 

E R   Z I J N   I N M I D D E L S   G E N O E G   M E N S E N

U I T   D E   M E D I S C H E   W E R E L D   I N C L U S I E F

H U I S A R T S E N . . .

 

D I E   V I N D E N   D A T   H E T

G E V A A R

D A T   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   U I T   Z O U   G A A N

S C H R O M E L I J K   W O R D T   O V E R D R E V E N !

ED https://www.ed.nl/video/productie/coronavirus-een-hoax-ik-ben-huisarts-wat-denk-je-zelf-145064

AD https://www.ad.nl/video/productie/coronavirus-een-hoax-ik-ben-huisarts-wat-denk-je-zelf-145064

BNDeStem https://www.bndestem.nl/video/productie/coronavirus-een-hoax-ik-ben-huisarts-wat-denk-je-zelf-145064

 

W A T   V E R D E R   O P V A L T   Z I J N   D E   E I G E N   L O G O ' S

V O O R   É É N   E N   D E Z E L F D E   V I D E O !

 

E L K

M E D I A B E D R I J F

L E G T   Z O   I M M E R S   C L A I M   O P   D E   V I D E O

H O E   Z I T   H E T   M E T   C O P Y R I G H T S ?

 

M E N S E N   D I E   C O R O N A

W E L

E E N    H O A X   V I N D E N

K O M E N    O V E R I G E N S   O O K   U I T G E B R E I D   A A N   B O D !

 

G E E N   L O Z E   K R E E T   Z O A L S   DA T   V A N   D I E

" H U I S A R T S "

 


C O R O N A B E L E I D

M I S L E I D I N G

V R I J H E I D S B E R O V I N G

https://edepot.wur.nl/537488

M E N   S T E L T   D A T :

N I E M A N D   W O R D T   G E D W O N G E N

O M   Z I C H   T E   L A T E N

V A C C I N E R E N !

 

E N   D A T

V A C C I N A T I E

M E E R   V R I J H E I D   Z O U   B E T E K E N E N ! !

 

B E I D E   B E W E R I N G E N

Z I J N   O N J U I S T ! ! !

 

I E D E R E E N

W O R D T   I M M E R S   V O L L E D I G   G E S T R I PT

V A N

A L L E   R E E D S   V E R W O R V E N

V R I J H E DE N ! ! ! !

V R I J H E I D S B E P E R K I N G E N

T R E F F E N   V O O R A L

 N I E T   G E V A C C I N E E R D E N

W A N T   D I E   M O G E N

N I E T

 

N A A R   E V E N E M E N T E N !

M E T   H E T   O P E N B A A R   V E R V O E R !

N A A R   D E   B I B L I O T H E E K !

N A A R   E E N    B I O S C O O P !

N A A R   D E   K R O E G !

N A A R   E E N   M U S E U M !

N A A R   E E N   R E S T A U R A N T !

O P   V A K A N T I E !

N A A R   H E T   Z W E M B A D !

E T C .

 

A L L E E N   N A A R   D E   S U P E R M A R K T   V O O R   D E

D A G E L I J K S E   D A N   W E L   W E K E L I J K S E

B O O D S C H A P P E N . . .

 

M A A R   D A N   W E L   M E T   Z O 'N

V E R P L I C H T E

D E S A L N I E T E M I N   N U T T E L O ZE

M U I L K O R F

O P !

 

I N   F E I T E    M O G E N   Z E   A L L E E N   N O G   M A A R

T H U I S B L I J V E N !

 

D A T

G E E F T   V R O E G   O F   L A A T

P S Y C H I S C H E   P R O B L E M E N

I R R I T A T I E   E N   S T R E S S

E N   K A N   T E   Z I J N E R   T I J D

I N   A G R E S S I E    U I T M O N D E N !

 

D E   G E C L A I M D E    V R I J H E D E N   D I E

W E L   G E V A C C I N E E R D E N

   W O R D E N   V O O R G E H O U D E N . . .

W E R D E N   H E N   O O K   E E R S T   A F G E N O M E N !

 

B O V E N D I E N

H O U D E N   Z I J   M I N D E R   V R I J H E D E N   O V E R

D A N   Z I J   V O O R

D E   C O R O N A   C R I S I S

 H A D D E N !

 

D E   I N M I D D E L S   A L O M   B E K E N D E

S I G A A R   U I T   E I G E N   D O O S ! !

D E

C O R O N A   C R I S I S . . .

I S   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D   G E S C H A P E N !

 

D U S   N I E T   D O O R   H E T

C O R O N A   V I R U S ! !

 

U I T E I N D E L I J K

Z A L   M E N   HET   C O R O N A   V I R U S

O O K   T O T   D E   G R I E P   V I R U S S E N   R E K E N E N !

 

A A N   U   V E R D E R   D E   K E U S   O F   U   B O V E N O P   D I E

N U T T E L O Z E   G R I E P   V A C C I N S . . .

 

O O K   N O G   Z O ' N   E X T R A

N U T T E L O O S   C O R O N A   V A C C I N   M E T   B O O S T E R S

N E E M T !

 

D A A R B I J   D E   K A N S   O P

B I J W E R K I N G E N

V O OR   L I E F   N E M E N D . . .

 

Z O D O E N D E

U W   G E Z O N D H E I D   J U I S T   I N   G E V A A R   B R E N G E N D !

V A C C I N A T I E S - B I J W E R K I N G E N

B E Z I N T

E E R   G I J   E R A A N   B E G I N T

H O E   M E E R   V A C C I N A T I E S

H O E   M E E R   K A N S   O P   B I J W E R K I N G E N

E N   H O E   S T E R K E R   D I E   B I J W E R K I N G E N   Z I J N

 

B I J   M E E R D E R E   V A C C I N A T I E S

M E T   D E Z E L F D E   " W E R K Z A M E "   S T O F F E N . . .

 

W O R D E N   I M M E R S   N I E T   A L L E E N   DE

P O S I T I E V E   E I G E N S C H A P P E N . . .

 

M A A R   O O K   D E

N E G A T I E V E   E I G E N S C H A P P E N . . .

V E R S T E R K T

 

O F T E W E L

D E

B I J W E R K I N G E N !

 

D E   F A R M A C I E

W O R D T   N I E T   V O O R   N I E T S

E E N   D U I V E L S E   I N D U S T R I E   G E N O E M D !

 

M E T   D E   P S Y C H I A T R I E

A L S   H A A R   R E C H T E R H A N D ! !

V A C C I N   V R I J   L E V E N !

https://libris.nl/boek?authortitle=door-frankema/vaccin-vrij---9789047706052

( R U I M   1 5   J A A R   G E L E D E N . . .

B E S L O O T   D O O R   F R A N K E M A

H A A R   K I N D E R E N   N I E T   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N !

 

D I E   B E S L I S S I N G   S T U I T T E   O P   E E N   M U U R

V A N

O N B E G R I P   E N   V O O R O O R D E L E N

W A N T . . .

V A C C I N S   Z I J N   E R   T O C H

O M   K I N D E R E N   T E   B E S C H E R M E N ?

 

 

H E T   W A S   V O O R   H A A R

H E T   B E G I N   V A N   E E N   L A N G D U R I G   O N D E R Z O E K

O M  D E   FE I T E N   O P   E E N   R I J   T E   K R I J G E N :

 

- E R   B L I J K E N   G I F T I G E   I N G R E D I Ë N T E N

I N   V A C C I N S   T E   Z I T T E N !


- D E   V O O R L I C H T I N G   I S   U I T E R M A T E   G E B R E K K I G !


- E R   I S   N A U W E L I J K S   O N A F H A N K E L I J K

W E T E N S C H A P P E L I J K   O N D E R Z O E K

N A A R   O N G E W E N S T E   R E A C T I E S   O P   H E T   V A C C I N !

 

- V R I J W E L   A L   H E T   B E S C H I K B A R E   O N D E R Z O E K

I S   G E F I N A N C I E R D

D O O R   D E   F A R M A C E U T I SC H E   I N D U S T R I E !

 

H E T   E N I G E   A D V I E S

D A T   I K   H I E R   K A N   G E V E N . . .

G A   Z E L F   O P   O N D E R Z O E K   U I T !

( I K   K A N   M E   G O E D   V O O R S T E L L E N

D A T   H E T   V O O R   U   A L S   L E E K   M O E I L I J K   I S

O M   N E P N I E U W S   V A N   E C H T   N I E U W S

T E   O N D E R S C H E I D E N . . .

S O M S   M O E T   U   D A A R B I J   O P   U W   G E V O E L   A F   G A A N !

 

N E E M  O O K   N I E T   K L A K K E L O O S   A A N

D A T   D E   G L O B A L E   M E D I A

D E   W A A R H E I D   I N   P A C H T   H E E F T !

 

D I E   M E D I A

B E H O O R T   I M M E R S   T O E   A A N   D E   E L I T E   K L A S S E

E N   D I E   B E S T A A T   U I T

D E   M E E S T   S C R U P U L E U Z E   G R A A I E R S

O N D E R   D E   M E N S H E I D

D I E   G E V E N   N I E T S   O M   U W   G E Z I N ! )

 

H E T Z E L F D E

G A A T   O P   V O O R   S T A A T S O M R O E P E N !

P R O P A G A N D A   V E R S P R E I D E R S

I N S T A N T I E S   ( O V E R H E D E N )

E N

O R G A N I S A T I E S ( N G O 'S )

D I E   E R   V A A K

G L O B A L E   P O L I T I E K E   A G E N D A ' S

O P   N A H O U D E N . . .

 

D I E   D A A R N A   O P

  O N D E M O C R A T I S C H E   W I J Z E

W O R D E N  D O O R G E V O E R D !

 

A G E N D A ' S

W A A R   D E   E L I T E   K L A S S E

A L T I J D   V A N   W E E T   T E   P R O F I T E R E N . . .

 

T E R W I J L   D E   A R B E I D E R S K L A S S E

S T E E D S   V E R D E R   W O R D T   U I T G E B U I T !

 


08-02-2022

C O R O N A   B E L E I D

N I E U W E   U I T G A N S P U N T E N

W E   Z I J N   I N M I D D E L S   A L W E E R

2

J A A R   V E R D E R . . .

 

A L   D I E   T I J D

M O D D E R D E N   D E   ( R ) O V E R H E D E N   M A A R   W A T   A A N . . .

Z I J   H E B B E N   M A A R   B I T T E R   W E I N I G   B E R E I K T !

 

A N D E R S   D A N   D A T   H A A R   B E L E I D   H E E F T   B E P A A L D

W I E   M O E S T E N   S T E R V E N . . .

H E T Z I J

V A N W E G E   D E   A F S C H A L I N G   V A N   D E   Z O R G . . .

D A N   W E L 

 V A C C I N A T I E   B I J W E R K I N G E N . . .

D A N   W E L

Z E L F M O O R D E N

O N D E R   J O N G E R E N   Z O W E L   A L S   O U D E R E N !

 

I N   E E N   P O G I N G   O M   H E T   A A N T A L

L E V E N S J A R E N

  V A N   W A T   O U D E R E  N   I E T W A T   T E   V E R L E N G E N !

 

H E T   A A N T A L

   B E S M E T T I N G E N

O O P S . . .

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N

I S   S I N D S   D E   U I T B R A A K   V A N  H E T   C O R O N A   V I R U S

M E T   E E N   F A C T O R

8

T O E G E N O M E N !

 

( M A A R   E R   W O R D T   W E L   W E E R   M E E R   G E T E S T . . .

A L   Z I J N   D I E   T E S T S   D A N   O N G E S C H I K T

O M   E R   B E S M E T T E L I J K H E I D

M E E   T E   M E T E N ! )

 

T E G E L I J K E R T I J D

Z A G E N   W E   D A T   H E T   A A N T A L

O P G E N O M E N   C O R O N A   P A T I Ë N T E N

O N D A N K S   D E Z E   S C H R I K  B A R E N D E   S T I J G I N G

N A G E N O E G   S T A B I E L   B L E E F !

Z I E K T E   V E R Z U I M

H E T

Z I E K T E V E R Z U I M

V A N   Z I E K E N H U I S P E R S O N E E L   E N   H U I S A R T S E N

E T C .

S T A A T   I N M I D D E L S   O P

1 0

P R O C E N T !

K E U Z E   U I T   N O O D Z A A K

D E  ( R ) O V E R H E I D

H A D   D U S   E I G E N L I J K   G E E N   A N D E R E   K E U S

D A N   D E   F O C U S

V A N   H E T   C O R O N A B E L E I D   T E   V E R L E G G E N !

 

A L   W A S   H E T   M A A R

V A N W E G E   H E T   S I M P E L E   F E I T . . .

D A T   H E T   B E L E I D   V A N   D E  ( R ) O V E R H E I D

O P   S T E E D S   M I N D E R   S T E U N   K A N   R E K E N E N

V A N U I T   D E   B E V O L K I N G !

 

Z O   I S   B I J V O O R B E E L D

D E   A N I M O   O M   B O O S T E R P R I K K E N   T E   H A L E N

E E N   F L I N K   S T U K   L A G E R ! !

 

L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R   K O M E N   S T E E D S   M E E R

   O N D E R Z O E K S R E S U L T A T E N   B U I T E N

W A A R U I T   B L I J K T   D A T

N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T

B E T E R   W E R K T   D A N

V A C C I N S

( V O O R   Z O V E R   V A C C I N S

Ü B E R H A U P T   A L   H E B B E N   G E W E R K T

W A N T   D A T   V A L T   G E W O O N W E G   N I E T   T E   B E W I J Z E N

D E   B I J W E R K I N G E N   D A A R E N T E G E N   W E L ! )

 

V E R D E R   I S   B E K E N D   D A T   H E T

C O R O N A   B E L E I D . . .

M E E R   L E V E N S J A R E N   H E E F T   G E K O S T

D A N   O P G E L E V E R T !

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D

H E L P T   D E   N O R M A L E   E C O N O M I E   O M   Z E E P !

P R I J S   S T I J G I N G E N

H E T   C O R O N A   B E L E I D

H E E F T   E E N   S T I J G E N D E   P R I J S W E R K I N G

O P   P R O D U C T E N   E N   V O E D I N G

H E T   L E V E N   I S   E E N   S T U K   D U U R D E R   G E W O R D E N !

 

D E   K O M E N D E   G E N E R A T I E S

W O R D E N   B O V E N D I E N   O P G E S C H E E P T . . .

M E T   D E   M I L J A R D E N   A A N   C O R O N A   R E K E N I N G E N

V A N   H E T   C O R O N A   W A N B E L E I D  V A N   D E

( R ) O V E R H E I D !

K O S T B A R E   B E Z U I N I G I N G E N

D E   ( R ) O V E R H E I D   D A C H T   I N   H E T   V E R L E D E N

1 0 0 - E N   M I L J O E N E N

T E   K U N N E N   B E Z U I N I G E N   O P   D E

G E Z O N D H E I D S -   E N   O U D E R E N Z O R G !

 

D I E   B E Z U I G I N G E N

K O S T E N   D E   B E L A ST I N G B E T A L E R   N U

1 0 0 - E N   M I L J A R D E N ! !

 

T O C H   S C H I J N T   D E   ( R ) O V E R H E I D

H A A R   L E S J E    N I E T   T E   H E B B E N   G E L E E R D . . .

 

W A N T   Z E   B L I J F T

I N   H E R H A L I N G   V A L L E N  !

 

Z E   G A A T   G E W O O N   D O O R

M E T

B E Z U I N I G E N

O P   D E

G E Z O N D H E I D S -   E N   O U D E R E N Z O R G  ? ! ?

 

O N B E G R I J P E L I J K !

 


08-02-2022

R I V M

I N T R O D U C E E R T

N I E U W E   M A N I E R   V A N   W E R K E N !

A C H T E R S T A N D

3 1 7 . 1 8 4

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

W E G G E W E R K T ? ! ?

 

E E N   D A G   E E R D E R

B E D R O E GS   D I E   A C H T E R S T A N D   N O G

1 9 1 . 0 0 0   T E S T S

N U

G A A T   H E T   I N E E N S   O M   1   1 / 2   K E E R   Z O   V E E L . . .

 

Z I J N   D I E   G E W O O N   V A N   T A F E L   G E V E E G D ?

N A T T E   V I N G E R   W E R K ?

 

I K   H E B   E R   N A M E L I J K   M O E I T E   M E E

T E   G E L O V E N

D A T   H E T   E E N   O V E R H E I D S I N S T A N T I E

I S   G E L U K T

E F F E C T I E V E R   T E   W E R K E N !

 

W A N T   D A N   W A S   H E T   D U S   H E L E M A A L   N I E T   N O D I G

O M   D E   S T A A T S   B E D R I J V E N -  E N   D I E N S T E N

T E   P R I V A T I S E R E N !

 

( L E E S   V O OR   E E N   H A B B E K R A T S   T E   V E R P A T S E N

A A N   D E   E L I T E   K L A S S E   M E T   H A A R

Z O G E N A A M D E   I N V E S T E R I N G S   F O N D S E N ! )

 


08-02-2022

H E E F T   U   H E M   O O K   I N   D E   B R I E V E N B U S

G E K R E G E N ?

H E T   F O L D E R T J E   H I E R O N D E R ?

" V A C C I N S

H O E   Z A T   D A T   O O K   A L W E E R ? "

( U I T L E G   O V E R   H E T   I M M U U N S Y S T E E M

E N   M R N A   V A C C I N S )

 

IK ZOU HEM MAAR GOED LEZEN

ALS IK U WAS !

 

LINKS BOVEN

ZIJN DE CORONA STERFTEN VAN 2 LANDEN UITGEZET

IN EEN GRAFIEK !

E G Y P T E

( GROENE GRAFIEK )

EEN LAND MET EEN ZEER LAGE VACCINATIEGRAAD

LAAT AMPER SLACHTOFFERS ZIEN . . .

I S R A Ë L

( RODE GRAFIEK )

EEN LAND MET EEN ZEER HOGE VACCINATIEGRAD

DAT MET EEN VEEL HOGERE STERFTE KAMPT !

 

HET GAAT HIER OM DE VOLGENDE BEWERING:

" Het VACCIN kan een NEGATIEF EFFECT hebben op de IMMUNITEIT

en de VERSPREIDING juist VERSTERKEN !" 

L A A T   D A T   G O E D

T O T   U   D O O R D R I N G E N !

MIDDEN BOVEN

HIER WORDEN EEN AANTAL VIRALE ZIEKTES VERMELD !

 

HET ZOGENAAMDE EFFECT VAN VACCINS

VAN 3 - 6 MAANDEN VOOR CORONA VACCINS

TOT LEVENSLANG VOOR HET GELE KOORTS VACCIN ? ! ?

 

BOVENDIEN

DE ZOGENAAMDE STERFTE ZONDER VACCINATIE ? ! ?

 

HET MOGE DUIDELIJK ZIJN

DAT DIE CIJFERS

NIET OP WETENSCHAPPELIJKE WIJZE ZIJN VERKREGEN

MAAR OP ÉÉN OF ANDERE MANIER

IN ELKAAR GEKNUTSELD !

 

( S JOEMELEN MET GETALLEN TABELLEN EN GRAFIEKEN

DAAR ZIJN DE

( R ) OVERHEID HAAR RIVM, OMT EN GGD'S

INMIDDELS GOED IN BEDREVEN ! )

 

ENFIN . . .

DIE TABEL KOMT MET DE VOLGENDE 2 BEWERINGEN:

 

1 " De WERKING van zo'n traditioneel VACCIN

Is op GEEN ENKELE MANIER afhankelijk

Van het AL DAN NIET NEMEN van het vaccin DOOR ANDEREN ! "

B O O S T E R   V A C C I N A T I E

O N N O D I G

OMDAT DE B-GEHEUGENCELLEN ZOUDEN WETEN

HOE ZIJ BIJ EEN HERINFECTIE ANTISTOFFEN AAN MOETEN MAKEN 

 

2 " In vrijwel ALLE gevallen van STERFTE door ( of met ) CORONA

Is er ONDERLIGGEND LIJDEN, OVERGEWICHT of HOGE LEEFTIJD

Aanwezig zoals we dat ook ELK JAAR bij GRIEP STERFTE zien ! " 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A . . .

N I E T

D O O R   C O R O N A !

RECHTS ONDER:

HIER WORDT DE WERKING VAN MRNA-VACCINS UITGELEGD . . .

DAARBIJ WORDT DE VOLGENDE WAARSCHUWING GEGEVEN !

"LET OP: Je eigen lichaam gaat dus een SCHADELIJK eiwit aanmaken !"

 

MRNA VACCINS

MAKEN DUS SCHADELIJKE EIWITTEN AAN

 

VACCINATIES

JAGEN OOK HET AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

OMHOOG !

 

IK ZOU ZEGGEN BLIJF LEKKER TESTEN EN VACCINEREN . . .

DAN KOMEN WE ZEKER

NOOIT MEER

TERUG NAAR HET OUDE NORMAAL !

 


07-02-2022

R I V M

A C H T E R S T A N D   1 9 1 . 0 0 0   T E S T S

 


02-02-2022

K W A R T   P A T I Ë N TE N

" M E T "   C O R O N A   O P G E N O M E N

https://nos.nl/artikel/2415492-kwart-patienten-met-corona-opgenomen-wat-betekent-dat-voor-maatregelen

E I N D EL I J K

W O R D E N   I E T S   E E R L I J K E R E   C I J F E R S

G E P U B L I C E E R D

 

H E T   A A N T A L

I N   H E T   Z I E K E N H U I S   O P G E N O M E N

" C O R O N A   P A T I Ë N T E N "

I S   D E   A F G E L O P E N   W E E K   M E T    3 0 %   G E S T E G E N . . .

 

2 5 %

 V A N   D E Z E   P AT I Ë N T E N   LI G G E N   E C H T E R

N I E T

I N   H E T   Z I E K E N H U I S   V A N W E G E

C O R O N A

M A A R   V A N W E G E  E E N   G E B R O K E N   B E E N   T O T   E E N

H A R T A A N V A L !

 

Z E   W O R D E N   E C H T E R

W E L

A L S   C O R O N A   P A T I Ë N T   G E R E G I S T R E E R D !

D E   V E R D R A A I D E   W A A R H E I D

D E   O F F I C I Ë L E   C I J F E R S

V A N   D E   C O R O N A   Z I E K E N H U I S   O P N A M E S

K L O P P E N   D U S   N I E T !

 

D E Z E   V O R M   V A N

M I S L E I D I N G   /   P A N I E K   Z A A I E N

I S   A L   V A N A F   H E T   B E G I N   A A N   D E   G A N G !

 

B A N G M A K E R I J . . .

Z O D A T   M E N   Z I C H    L A A T   V A C C I N E R E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

R E K E N M O D E L L E N

V A N   H E T   R I V M

B I J   D E   P U B L I CA T I E   V A N   H E T   A A N T A L

O P G E N O M E N   Z I E K E N H U I S   P A T I Ë N T E N

G A A T   H E T   R I V M   N A M E L I J K   U I T   V A N

R E K E N M O D E L L E N !

 

(  Rekenmodellen die bovendien uitgaan van . . .

De ergste scenario's Die men maar kan bedenken ! )

R E K E N M O D L L E N

D I E   G E E N   O N D E R S C H E I D   M A K E N

T U S S E N . . .

P A T I Ë N T E N   D I E   P O S I T I E F   Z I J N   G E T E S T

E N   V O O R   C O R O N A   W O R D E N   B E H A N D E L T . . .

 

E N

P A T I Ë N T E N   D I E   P O S I T I E F   Z I J N   G E T E S T

D I E   N I E T   V O O R   C O R O N A   W O R D E N   B E H A N D E L T . . .

M A A R   V O O R   A N D E R E

   A A N D O E N I N G E N   E N   K W A L E N !

 

D E Z E   M I S L E I D E N D E   R E K E N M O D E L L E N

E N   D E   D A A R U I T   V O O R T V L O E I E N D E

T A B E L L E N   E N   G R A F I E K E N . . .

 

H E B B E N   W E   T E   D A N K E N   A A N

J A C C O   W A L L I N G A

( H O O F D M O D E L L E U R   V A N   H E T   R I V M )

 


02-02-2022

F R A U D E R E N

M E T

C O R O N A   S U B S I D I E S

M I L J O E N E N   W O R D E N   W E G G E S L U I S D

N A A R

B U I T E N L A N D S E   B A N R E K E N I N G E N ? ! ?

 

W T F

Z I T T E N   Z E   S O M S   T E   S L A P E N

O P

F I N A N C I Ë N ?

 

E E R S T

W A S   E R   S P R A K E   V A N

M I S B R U I K

U I T K E R I N G S G E L D E N

D O O R

B U I T E N L A N D S E

" A R B E I D S M I G R A N T E N " !

 

D A A R N A   K W A M   D E

T O E S L A G E N   A F F A I R E

D I E   N A   A L   D I E  J A R E N

N O G   S T E E D S   N I E T   I S   O P G E L O S T ! !

 

O M   M A A R   T E   Z W I J G E N   V A N   A L   D I E

S U B S I D I E   E N   U I T K E R I N G S   S C H A N D A L E N ! ! !

 

G E L D   V E R S P I L L I N G

A A N   S L E C H T E   I C T   P R O J E C T E N ! ! ! !

 

E N   D E

W O E K E R

B E L A S T I N G E N

N I E T   T E   V E R G E T E N !

 

H E T   G E L D

G R O E I T   M E   V E R D O M M E   N I E T   O P   D E   R U G !

 

K U T   P O L I T I E K ! !

A C H T E R L I J K   V O L K ! ! !

 

H E T   B E L A S T I N G G E L D

G A A T   S T E E D S   N A A R   D I E G E N E N

D I E   A L   H E T   M E E S T   T E   B E S T E D E N   H E B B E N !

W E G

M E T   A L   D I E

S U B S I D I E   V O R M E N

V E R K A P T E   C A D E A U T J E S

A A N   D E   Z O G E H E T E N   G E G O E D E   B U R G E R I J !

 

H U I Z E N   B E Z I T T E R S . . .

S U B S I D I E S   V O O R   W O N I N G   I S O L A T I E

S U B S I D I E S   V O O R   Z O N N E P A N E L E N

S U B S I D I E S   V O O R   B O I L E R S

H Y P O T H E E K   R E N T E   A F T R E K

E T C .

 

D U R E   W A G E N S   B E Z I T T E R S . . .

S U B S I D I E S   V O O R   D E   A A N S C H A F   V A N   D U R E

E L E K T R I S C H E   A U T O ' S

E T C .

 

W E G

M E T   H E T   S Y S T E E M !

 

D E   P O L I T I E K   E N   H A A R

N E P

D E M O C R A T I E ! !

 

G E C O R R U M P E E R D

M E T   D E   V E R M O G E N S   V A N   D E  E L I T E   K L A S S E !

M A N I P U L A T I E ! !

V E R K I E Z I N G S F R A U D E   E N   O M K O P I N G ! ! !

 D E   M A R K E T I N G   V A N   A N G S T

H E T   C O R O N A   S C H A N D A A L

BLCKBX TV ( video onder )

O N E   V O I C E   O N E   M E S S A G E

AB OSTERHAUS

( DIE HUFTER DIE FLINK VERDIENDE AAN DE MEXICAANSE GRIEP )

ORGANISEERDE OP 22 JANUARI 2019

SAMEN MET MARC VAN RANST EEN CURSUS

" PANDEMIE MARKETING "

 

NOG GEEN JAAR LATER WERD DIE PANDEMIE EEN FEIT

TOEVAL ?

E V E N E M E N T

NAAM EVENEMENT:

"Communication & Public Engagement"

HET EVENEMENT WERD GEHOUDEN DOOR

ESWI

V A C C I N   L O B B Y G R O E P

ESWI

IS EEN VACCIN LOBBY GROEP

TER BEVORDERING VAN

DE VACCINATIE BEREIDHEID ONDER BURGERS

ONDER LEIDING VAN AB OSTERHAUS . . .

 

U WEET WEL . . .

DIE GOZER DIE FLINK VERDIENDE

AAN ZIJN ANGSTBOODSCHAPPEN BETREFFENDE HET

MEXICAANSE GRIEP VIRUS

https://eswi.org/

MARC VAN RANST

DE BELGISCHE JAAP VAN DISSEL

IS DAARBIJ GASTSPREKER

 

MARC HOUDT EEN TRIOMFANTELIJKE TOESPRAAK

VOOR EEN VOLLE ZAAL MET INTERNATIONALE COLLEGA'S

 

DAARBIJ LEGT HIJ TROTS UIT

HOE HIJ DE HOGE VACINATIEGRAAD IN BELGIË

VOOR ELKAAR KREEG . . .

 

DAARBIJ DEELT HIJ

" DE KNEEPJES VAN HET VAK ! "

ZOALS MEN DAT NOEMT

M A N I P U L A T I E

HOE

MANPULEER JE DE PERS

POLITICI

EN HET VOLK

ZODAT JE DIE MET ANGST KUNT GIJZELEN

OPDAT ZIJ ZULLEN SMEKEN OM GEVACCINEERD TE WORDEN !

 

FLAVIO PASQUINO IN GESPREK MET

JEAN JACK VAN BEMMEL

REGISSEUR VAN DE DOCUMENTAIRE . . .

" F R A M I N G   T H E   P A N D E M I C "

MET

DICK VAN DEN BERG

ALS HOOFDROLSPELER EN FRAMING SPECIALIST !

 

CITAAT: "De pers en de burger GELOVEN ALLES wat ik zeg"

DOELENDE OP DE BELGISCHE

MARC VAN RAST

H E R S E N S P O E L I N G

IN DE VIDEO WORDT OOK EEN KLEINE DOCUMENTAIRE GETOOND

OVER DE ANGST DIE ONDER DE EBVOLKING ZOU HEERSEN

 

NIET ZO VERWONDERLIJK ALS JE BESEFT DAT

DE

GLOBALE MEDIA

DIE ANGST ONDER DE BEVOLKING VOEDT

MET HAAR

REPETERENDE BERICHTGEVINGEN

OVER HET AANTAL

" B E S M E T T I N G E N "

( FOUT: HET HANDELT OM POSITIEVE TEST UITSLAGEN )

EN...

ZOGENAAMDE... JAWEL... ZOGENAAMDE . . .

CORONA VIRUS SLACHTOFFERS !

 

DE MEESTE SLACHTOFFERS OVERLEDEN AAN

OUDERDOM

DAN WEL . . .

ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

TEL DAAR DE SLACHTOFFERS BIJ OP

DIE VEROORZAAKT WERDEN

DOOR DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG ! !

 

EN AL DIEGENEN

DIE DE REST VAN HUN LEVEN

KAMPEN

MET DE GEVOLGEN VAN DE BIJWERKINGEN

VAN DE VACCINATIES ! ! !

 

L E V E N   E N   D O O D

WIE IS DE ( R ) OVERHEID

OM TE BEPALEN WIE MAG BLIJVEN LEVEN

EN WIE MOET STERVEN ?

 

WIE EEN BEHANDELINGE KRIJGT

DIE MILJOENEN KOST . . .

EN WIE NIET EENS EEN GOEDKOOP PILLETJE VERGOEDT KRIJGT ?

G L O B A L E   M E D I A

V E R S P R E I D T   N E P   N I E U W S

GELUKIG ZIJN ER OOK MENSEN

DIE NIET KLAKKELOOS HET NEP NIEUWS GELOVEN

DAT DE GLOBALE MEDIA VERSPREIDT . . .

 

OF DE LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID

HAAR RIVM MET OMT EN " RED TEAM "

EN DE WHO !

AL IS HET MAAR EEN FRACTIE VAN DE TOTALE BEVOLKING

D E   L E U G E N   R E G E E R T

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL

DE WAAREID ACHTERHAALT HAAR UITEINDELIJK WEL

AL ZAL DAT VOOR HET GROS VAN DE BEVOLKING TE LAAT ZIJN

D U B I E U Z E   W E T E N S C H A P

GEVACCINEERD

OP GROND VAN ONWETENSCHAPPELIJKE

AANNAMES EN SPECULATIES

G E V A C C I N E E R D

V A N W E G E   D E   L E U G E N . . .

D A T   J E   H E T

V O O R   E E N   A N D E R   Z O U   D O E N ! !

VACCINATIES

KUNNEN GEEN BESMETTINGEN VOORKOMEN ! 

 

ZODOENDE KAN EEN GEVACCINEERDE NET ZO GOED

BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN ! !

 

GEVACCINEERDEN WANEN ZICH BESCHERMD

ZODOENDE NEMEN ZIJ OVER HET ALGEMEEN MEER RISICO'S ! ! !

B I J W E R K I N G E N   V A C C I N A T I E S

K U N N E N   E C H T E R   W E L

D E    G E Z O N D H E I D   S C H A D E N ! ! ! !

GEZONDE MENSEN KUNNEN ZIEK WORDEN

DOORDAT HET IMMUUNSYSTEEM VERSTOORT RAAKT

 

DOOR STOFFEN DIE ZICH IN VACCINS BEVINDEN

WAAR ZIJ ALLERGISCH VOOR ZIJN

ZODOENDE KOMT HET WEL EENS VOOR

DAT HET IMMUUNSYSTEEM HET EIGEN LICHAAM AANVALT

 

DE CLAIM DAT VACCINS NIET VERANTWOORDELIJK ZOUDEN ZIJN

IS DUS SLECHTS TEN DELE WAAR

 

ALS DE PERSOON IN KWESTIE NIET GEVACCINERD ZOU ZIJN

ZOU DIE ALLERGISCHE REACTIE IMMERS NIET ZIJN OPGETREDEN

 

OF DE VACCINATIES

OOK CONSEQUENTIE HEBBEN VOOR DE GEZONDHEID

OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN

IS ONBEKEND !

TIP: https://interessantetijden.nl/2021/08/13/victor-sannes-vws-vaccineren-doen-we-niet-voor-elkaar/

E E N   O N E E R L I J K E   R U I L

DE LEVENSJAREN VAN JONGERE MENSEN

DIE NOG EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH GEHAD KUNNEN HEBBEN

 

INGERUILD

VOOR EEN POGING

JAWEL ...

NIETS MEER DAN EEN POGING

 

HET LEVEN VAN OUDEREN

DIE AL EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH HEBBEN

DAARBIJ VAAK AL MET BÉÉN BEEN IN HET GRAF STAAN

NOG IETS TE REKKEN ?

 

VANDAAR DAT IK SPREEK VAN EEN ONEERLIJKE RUIL !

M I S L E I D I N G

WAT HEB JE AAN CORONA TESTS . . .

DIE GEEN BESMETTELIJKHEID KUNNEN AANTONEN ?

HOE KUN JE DAAR ÜBERHAUPT EEN BELEID MEE OPZETTEN ?

https://www.hpdetijd.nl/2020-12-08/waarom-het-nieuwe-massatestbeleid-niet-deugt/

WAT HEB JE AAN . . .

HERSTEL-, TEST- en VACCINATIE

" B E W I J Z E N "

WANNEER DIE FEITELIJK NIETS KUNNEN BEWIJZEN

NIET MEER DAN EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GEVEN

DERHALVE JUIST ZELFS EEN GEVAAR VORMEN ?

 

MENSEN DIE ZICH VEILIG WANEN . . .

NEMEN OVER HET ALGEMEEN MEER RISICO'S !

 

MENSEN DIE VAN HET CORONA VIRUS HERSTELD ZIJN . . .

KUNNEN WEDEROM BESMET RAKEN

EN OOK DIE BESMETTING DOORGEVEN !

 

MENSEN DIE NEGATIEF GETEST  ZIJN. . .

KUNNEN TOCH POSITIEF ZIJN

EN DE BESMETTING DOORGEVEN ! !

 

MENSEN DIE ZIJN GEVACCINERD

KUNNEN OOK NOG STEEDS BESMET RAKEN . . .

EN DIE BESMETTING OOK DOORGEVEN ! ! !

 

DIE QR-CODE's EN APP'S HEBBEN DUS NET ZO WEINIG ZIN

ALS DIE ZOGENAAMDE HERSTEL- TEST- EN VACCINATIE-

"B E W I J Z E N " ? ! ?

 

WANNEER DRINGT EINDELIJK TOT U DOOR ?

DAT U AL DIE TIJD

VOOR DE GEK BENT GEHOUDEN ?

 

WAAROM

DENKT U VOOR DE VERANDERING NIET EENS ZELF NA . . .

IN PLAATS VAN DAT AAN ANDEREN OVER TE LATEN ?

 

WAAROM

GEEFT HET GROS VAN DE BEVOLKING

HAAR PRIVACY EN VRIJHEID OP

VOOR EEN VIRUSJE

WAAR AMPER IEMAND LAST VAN HEEFT ?

 

EEN VIRUSJE

DAT NET ALS AL DIE INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

NOOIT MEER ZAL VERDWIJNEN !

S C H I J N V E I L I G H E I D

ZOALS MET DE PLAATSING VAN CAMERA'S

EEN ZINLOZE EN BOVENDIEN KOSTBARE POGING

OM DE CRIMINALITEIT IN TE DAMMEN !

 

EEN ZINLOZE MAATREGEL

WAT HET LOST DE CRIMINALITEIT NIET OP

MAAR VERPLAATST DIE

BUITEN HET BEREIK VAN DE CAMERA'S ! !

 

ZODOENDE WORDT OOK HIER

EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GECREËERD ! ! !

 

DE ( R ) OVERHEID

VEROORZAAKT IN DE REGEL ALLEEN MAAR PROBLEMEN

BIEDT DAARBIJ ALLEEN SCHIJN OPLOSSINGEN AAN

SCHUIFT DE PROBLEMEN

ALLEEN MAAR DOOR NAAR DE VOLGENDE GENERATIES

H E B Z U C H T

CORONA

IS EEN ZEER LUKRATIEF WINSTMODEL GEWORDEN

VOOR DE FARMACEUTISCHE VACCIN INDUSTRIE

MET HAAR

MILJARDAIRS -  AANDEELHOUDERS - INVESTEERDERS

 

MONSTERS

DIE HUN VERMOGENS IN ZO KORT MOGELIJKE TIJD

PROBEREN TE VERMEERDEREN

MIDDELS DIT VACCINATIE GOKSPEL

 

( EEN GOKSPEL ZONDER RISICO

ZEKER WANNEER JE BEDENKT DAT

DE ( R ) OVERHEID DAAR AAN MEE WERKT

DOOR EVENTUELE SCHADECLAIMS OP ZICH TE NEMEN

LEES

 OP DE BELASTINGBETALER AF TE SCHUIVEN )

 

ZO GAAT HET ER OOK AAN TOE...

IN HET BEDRIJFSLEVEN EN DE WONINGMARKT !

 

ALLEMAAL ZIJN ZIJ VERWORDEN TOT GOKSPELLETJES . . .

WAAR DE ELITE KLASSE VERMOGENS AAN VERDIENT ! !

K A P I T A L I S M E

DE OPOFFERING VAN MENSENLEVENS

OMDAT ER SIMPELWEG GROF GELD MEE VERDIEND KAN WORDEN

 

LAAT U NIET MISLEIDEN

DOOR DE "GIFTEN" VAN DE ELITE KLASSE AAN "GOEDE DOELEN"

DIE ZIJ GROTENDEELS AFTREKKEN VAN DE BELASTING

 

DE LIEFDADIGHEIDSPROJECTEN DIE MET VEEL BOMBARIE

MIDDELS BEROEMDE FIGUREN

DOOR DE GLOBALE MEDIA WORDEN GEPRESENTEERD

 

POPULARITEIT OPWEKKERS

DIE AFLEIDEN VAN DE WERKELIJKE AGENDA

VAN DEZE ELITE KLASSE

 

HET VERGAREN VAN STEEDS MEER

MACHT EN RIJKDOM

TOT ZIJ ALLES EN IEDEREEN BEZITTEN

( ALS WERKGEVER ZOWEL ALS SCHULDEISER )

D E   V A L S E   C L A I M

HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

IS ALS WE DE INGEBOUWDE DOCUMENTAIRE MOGEN GELOVEN . . .

 

VAN DIEN AARD DAT DE ( R ) OVERHEID

NIET VERANTWOORDELIJK WIL WORDEN GEHOUDEN

VOOR HET AANTAL SLACHTOFFERS DAT HET

CORONA VIRUS

ZOGENAAMD ZOU MAKEN . . .

 D E   H Y P O C R I S I E

V A N   H E T   V E R H A A L

DESALNIETTEMIN

EIST HET CORONA BELEID JUIST SLACHTOFFERS !

HET CORONA BELEID

HEEFT ZELFS MEER LEVENSJAREN GEKOST

DAT HET HEEFT OPLEVERT ! !

28-03-2020 https://www.ad.nl/binnenland/coronamaatregelen-veroorzaken-op-langere-termijn-juist-meer-doden~a0f0aa10/

02-08-2021 https://artsencollectief.nl/ambtenaren-ez-tonen-nevenschade-aan-lockdown-kost-ruim-half-miljoen-levensjaren/

ZEKER ALS JE BESEFT DAT DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

DECENNIA LANG HEEFT BEZUINIGD

OP DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG !

 

BOVENDIEN VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE

STEEDS VERDERGAANDE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG

MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN ! !

 

ONDER MEER VANWEGE DIE REDEN MOETEN ZIEKENHUIZEN

NU ZO'N SLORDIGE

180.000 - 200.000

OPERATIES INHALEN ! ! !

 

CITAAT: "Sinds het voorjaar van 2020 zijn er zo'n 400.000 OPERATIES MINDER UITGEVOERD dan gebruikelijk."

 

DAARBIJ MOETEN AMPUTATIES WORDEN UITGEVOERD DIE

NIET

NODIG ZOUDEN ZIJN GEWEEST WANNEER

GEEN AFSCHALING

IN DE REGULIERE ZORG

 ZOU HEBBEN PLAATSGEVONDEN ! ! !

30-09-2021 https://nos.nl/artikel/2399823-zorgautoriteit-ziekenhuizen-moeten-nog-180-000-tot-200-000-operaties-inhalen

F E I T E N       T I P       F E I T E N

GEVOLGEN

VAN DE AFSCHALING VAN DE ZORG

 

CITAAT: "Tijdens de EERSTE CORONAGOLF is gemiddeld 23 PROCENT

Van deze behandelingen NIET doorgegaan.

 

De GEZONHEIDSWINST

Die behandelingen normaal gesproken opleveren is daardoor

NIET BEREIKT.

 

Dit wordt uitgedrukt in

‘VERLOREN GEZONDE LEVENSJAREN’'

Een eenheid die effecten op sterfte en kwaliteit van leven aangeeft.

 

Door de UITGEVALLEN BEHANDELINGEN zijn er
naar schatting 34.000 tot 50.000 MINDER gezonde levensjaren bereikt."

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0183.pdf

 

CITAAT: "In de EERSTE GOLF werd tot wel

75 PROCENT AFGESCHAALD.

Alleen de spoed- en semi-spoedeisende hulp ging door."

75%

REGULIERE ZORG AFGESCHAALD

IK HOOP DAT U BESEFT HOE ERNSTIG DIT IS !

https://www.tergooi.nl/de-intensive-care-voor-coronapatienten-in-tergooi-een-afdeling-onder-hoogspanning/

G E Z O N D H E I D S Z O R G

I N   G E V A A R

DE POLITIEK HEEFT ZWAAR GEFAALD !

HET AANTAL ZIEKENHUIZEND DAT DE SEH

( SPOEDEISENDE HULP AFDELINGEN )

MOETEN SLUITEN LOOPT STEEDS VERDER OP.

 

CITAAT: "Er is TE WEINIG GEKWALIFICEERD PERSONEEL

En het aantal patiënten met complexe problemen stijgt."

11-10-2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2401179-steeds-meer-zorg-stopt-de-politiek-moet-keuzes-maken

STEEDS MEER STRESS

IN DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG !

 

BEHALVE BURNOUT KLACHTEN ! !

 

GESTRESST PERSONEEL

WAARDOOR DE KANS OP FOUTEN TOENEMT ! ! !

 

DE KWALITEIT VAN DE ZORG NEEMT DAARBIJ AF ! ! ! !

Z E L F R E D Z A A M H E I D

DE MEEST ASOCIALE

 BEZUINIGINGSMAATREGEL

DIE OOIT DOOR DE ( R ) OVERHEID INGEVOERD . . .

 

OUDEREN VEEL TE LANG THUIS LAAT WONEN

AAN HUN LOT OVERLATEN !

O N N O D I G   V E E L   E X T R A

S L A C H T O F F E R S

DE ( R ) OVERHEID GAAT NIET VRIJUIT !

HAAR BELEID VEROORZAAKT MEER SLACHTOFFERS

DAN HET VOORKOMT.

 

CITAAT: "IRA HELSLOOT, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, is ervan overtuigd dat de huidige CORONA MAATREGELEN MEER SCHADE aan de VOLKSGEZONDHEID toebrengen dan het aan winst oplevert."

 

HET GEMIDDELDE CORONA SLACHTOFFER IS 80 JAAR...

STAAT VAAK AL MET ÉÉN BEEN IN HET GRAF

K O S T E N   V E R S U S   B A T E N 

DE CORONA MAATREGELEN

KOSTEN MEER LEVENSJAREN DAN ZIJ OPLEVERT  !

 

CITAAT: "Met ALLE MAATREGELEN houden we maar een

BEPERKT AANTAL MENSEN IN LEVEN,

Terwijl je er een VEELVOUD AAN LEVENSJAREN VOOR 'WEGGOOIT'."

 

CITAAT:  "We moeten ook KIJKEN naar al die mensen

Waar je LEVENSJAREN van AFNEEMT."

 

SLACHTOFFERS VAN DE AFSCHALING IN DE ZORG

PSYCHISCHE SCHADE

( STRESS door WERKDRUK en UITSLUITING van de "SS AMEN LEVING" )

ZELFMOORDEN

D E   I L L U S I E   V A N   H E T

C O R O N A   B E L E I D

DE LEVENSJAREN VAN JONGEREN

DIE ANDERS NOG EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH HADDEN GEHAD

INGEROLEN VOOR EEN POGING

OM HET AANTAL LEVENSJAREN VAN OUDEREN

DIE EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH HEBBEN TE VERLENGEN

LIJKT MIJ EEN TAMELIJK BIZARRE RUIL !

28-03-2020 https://www.ad.nl/binnenland/coronamaatregelen-veroorzaken-op-langere-termijn-juist-meer-doden~a0f0aa10/

IK HEB INMIDDELS 2 JAAR VAN MIJN LEVEN GEWIJD

AAN HET VERZAMELEN VAN CORONA NIEUWS ARTIKELEN

DAARBIJ

DE HYPOCRIETE UITSPRAKEN EN LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID, HAAR RIVM  MET OMT EN " RED TEAM "

DE WHO EN DE FARMACEUTISCHE MAFFIA

BLOOTGELEGD !

G E H O O R Z A A M H E I D S

E X P E R I M E N T E N

WAT HIER WERKELIJK GAANDE IS

WORDT U VANZELF DUIDELIJK WANNEER U DE

OP DEZE BLOGSITE VERZAMELDE GEGEVENS DOORSPIT !

 

IK KAN ALLEEN MAAR HOPEN DAT HET U DE OGEN OPENT

EN DAT U GEZAMENLIJK ACTIE ZULT ONDERNEMEN

 

AL GELOOF IK NIET

DAT IK DAT ZELF NOG ZAL MEEMAKEN

DE REDEN ZIJNDE

DAT IK HET OVER NIET AL TE LANGE TIJD VOOR GEZIEN HOUDT

IN EEN WERELD ALS DIE VAN VANDAAG DE DAG

WIL IK NIET MEER LEVEN !

 

EENZAAM BINNENSHUIS WEGKWIJNEND

GEDISCRIMINEERD EN BUITENGESLOTEN

FUCK

DEN HAAG

EN EEN IEDER DIE HAAR BELEID STEUNT !

D E   C O R O N A   L E U G E N

I S   N O G   M A A R   H E T   B E G I N !

ALS HET CORONA VIRUS ECHT ZO DODELIJK ZOU ZIJN

ALS STEEDS WORDT BEWEERD . . .

 

WAS DE MENSHEID MET ZO'N BELEID

ALLANG UITGESTORVEN ! !

S C H I J N V E I L I G H E I D

HET MISPLAATSTE VERTROUWEN IN

HERSTEL - TEST - VACCINATIE

" BEWIJZEN "

EN

VACCINATIES

 

VACCINAZIS

V A C C I N   N A Z I 'S

 

( U DOET ER GOED AAN DIT

WOORDGRAPJE

SERIEUS TE NEMEN

ZOWEL UW LEVEN ALS DAT VAN UW NAGESLACHT

HANGT ER VANAF ! )

B O O S T E R

V A C C I N A T I E S

HOE MEER VACCINATIES

HOE HOGER DE KANS OP BIJWERKINGEN . . .

19-06-2021 https://www.destentor.nl/regio/tweede-prik-met-pfizer-of-moderna-veroorzaakt-meer-bijwerkingen-dan-de-eerste-en-dit-is-waarom~a7a1c54b/

 

WAAROM DAT ZO IS

WETEN DE EXPERTS NIET ? ! ?

 

HOEZO

" E X P E R T S "

DAT HADDEN ZE IN IEDER GEVAL MOETEN WETEN

ZEKER NU STEEDS VAKER WORDT GEPRIKT

 

HET BEWIJST WEL . . .

DAT NOG TE WEINIG BEKEND WAS EN NOG STEEDS IS

BETREFFENDE VACCINATIES !

 

BOVENDIEN

EN DAT IS TAMELIJK ZORGWEKKEND TE NOEMEN . . .

 

BLIJKT DAT DE VACCINS TOCH NIET ZO GOED WAREN GETEST

ALS OORSPRONKELIJK WERD GECLAIMD

VOORDAT

ZE WERDEN GOEDGEKEURD EN IN GEBRUIK GENOMEN !

 

HOE MEER VACCINATIES

HOE GROTER DE KANS DAT DE BIJWERKINGEN

ELKAAR VERSTERKEN !

 

OP DIT MOMENT

ZIJN REEDS BIJWERKINGEN BEKEND

WAARBIJ HET IMMUUNSYSTEEM HET EIGEN LICHAAM AANVALT

IN PLAATS VAN REPAREERT !

 

OOK WEL 

AUTO-IMMUUNZIEKTEN

GENOEMD

WAARONDER

ANAFALACTISCHE SHOCK

11-03-2021 https://www.nporadio1.nl/nieuws/gezondheid/539da23f-0cc2-40a6-8cef-934f5dfb107c/met-deze-bijwerkingen-moet-je-rekening-houden-na-een-coronaprik

 

BIJ ELKE INMIDDELS BEKENDE BIJWERKING

WERD STEEDS GECLAIMD DAT HET SLECHTS BIJ

1 OP DE 10.000

GEVACCINEERDEN ZOU VOORKOMEN

 

INMIDDELS

IS DAT AANTAL ALWEER ACHTERHAALT !

2,5 OP DE 10.000

EEN RUIME VERDUBBELING ! !

PER TYPE BIJWERKING WEL TE VERSTAAN ! ! !

 

CITAAT: "Onlangs kwamen onderzoekers in het vakblad JAMA uit op een VEEL HOGER AANTAL: 2,5 keer per 10.000 prikken van Moderna of Pfizer."

A C U T E    A L L E R G I C   R E A C T I O N S

T O

M - R N A   C O V I D - 1 9   V A C C I N E S

08-03-2021 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417

 

RIVM GEVOLGEN AFSCHALING VAN DE ZORG 2020 0183
PDF – 4,4 MB 70 downloads


27-01-2022

D E N E M A R K E N

H E F T   C O R O N A   M A A T R E G E L S   O P

IN NAVOLGING OP HET VERENIGD KONINKRIJK

HEFT OOK DENEMARKEN HAAR CORONA MAATREGELEN OP

GEEN MONDKAPJESPLICHT

WINKELS OPEN ZONDER CORONA BEPERKINGEN

 

ONDANKS HET HOGE AANTAL BBESMETTINGEN . . .

ZOGENAAMD

VANWEGE DE HOGE VACCINATIEGRAAD !

F E I T :

VACCINATIES HOUDEN GEEN BESMETTINGEN TEGEN !

DAT IS DUIDELIJK TE ZIEN AAN DE STEEDS HOGERE TOPPEN

IN DE CORONA GRAFIEKEN

BETREFFENDE HET AANTAL POSITIEVE TEST UITSLAGEN . . .

DAAR KAN MEN NIET MEER OMHEEN !

 

OF VACCINATIES HET ZIEKTEVERLOOP MILDER ZOUDEN MAKEN

VALT NOOIT EN TE NIMMER TE BEWIJZEN . . .

SIMPELWEG

OMDAT RUIM 98 PROCENT VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST HEEFT VAN HET

CORONA GRIEP VIRUS ! !

L E R E N   L E V E N

M E T   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S

UITEINDELIJK

ZAL MEN TOCH TOE MOETEN GEVEN . . .

 

DAT WE MET HET

CORONA GRIEP VIRUS

MOETEN LEREN LEVEN !

 

ZOALS REEDS HET GEVAL IS MET HET

INFLUENZA GRIEP VIRUS ! !

 

ALS HET EEN ECHT DODELIJK VIRUS ZOU ZIJN GEWEEST

WAS DE MENSHEID AL FLINK UITGEDUND . . .

 

HET EERSTE

WAT NAMELIJK DIENT TE GEBEUREN

WANNEER BEKEND WORDT DAT ER EEN NIEUW VIRUS HEERST . . .

IS

HET SLUITEN VAN

DE GRENZEN EN HET LUCHTRUIM ! !

DAT IS AMPER GEBEURD ! ! !

R A A R   M A A R   W A A R

WEET U

WAT IK OOK ZO RAAR VIND ?

N I E U W E

B E Z U I N I G S R O N D E S

I N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G . . .

U   L E E S T   H E T   G O E D !

I N   P L A A T S   V A N

O P S C H A L I N G

V A N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G ? ! ?

15-12-2021 https://dvhn.nl/binnenland/Nieuw-kabinet-wil-structureel-45-miljard-euro-op-zorg-besparen-27343173.html

 

HET LIJKT MIJ DUIDELIJK . . .

DAT ZE DAAR IN DEN HAAG NERGENS VERSTAND VAN HEBBEN !

 

EN AL HELEMAAL NIET

BEGAAN MET DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING . . .

AL CLAIMEN ZE DAN VAN WEL ! !

 

TERWIJL

DE GEZONDHEID EN MILIEU

JUIST PRIORITEIT ZOUDEN MOETEN KRIJGEN ! ! !

 

OOK

VANDAAG DE DAG

STOTEN BEDRIJVEN NOG STEEDS GIFTIGE STOFFEN UIT . . .

 

DAN WEL

LOZEN ZIJ AL DAN NIET GELEGALISEERD . . .

GIFTIGE STOFFEN IN HET MILIEU !

 

BOVENDIEN

WORDT STEEDS MEER GEROTZOOID MET DE VOEDING ! !

K A P I T A L I S M E

E N

M A R K T W E R K I N G

DIE MARKTWERKING

DIE DE LIBERALEN CLAIMEN NA TE STREVEN . . .

 

MAAKT MEER KAPOT

DAN GOED !

 

ARBEIDSMARKT - BANKWEZEN - WONINGMARKT

GEZONDHEIDSZORG

ETC.

 

ZOWAT ELKE SECTOR . . .

GEDEGENEREERD TOT GOKSPELLETJES

WAAR DE ELITE KLASSE GROF GELD AAN VERDIEND . . .

OVER DE RUGGEN VAN DE ARBEIDSKLASSE WEL TE VERSTAAN !

 

BIJ DEZE . . .

DAAG IK IEDEREEN UIT

OM HET TEGENDEEL TE BEWIJZEN !

 


25-01-2022

( R ) O V E R H E I D

S P R E E K T   V A N   V E R S O E P E L I N G E N

M A A R R U H H H . . .

D A A R   K O M T   I N   D E   P R A K T I J K

W E I N I G   V A N   T E R E C H T

A L S   I K   Z O   E E N S   N A A R   D I E   Z O G E N A A M D E

V E R S O E P E L I N G E N

K I J K

 

N O G   S T E E D S   M O E T E N   D I E   M U I L K O R V E N   O P . . .

T E R W I J L   D I E   A M P E R

E E N   T O E G E V O E G D E   W A A R D E   H E B B E N

W A T   B E T R E F T   H E T   V O O R K O M E N

E N   D E   V E R S P R E I D I N G   V A N   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S !

 

( N I E U W E   T O P P E N

H E B B E N   Z I C H   I M M E R S   I N M I D D E L S

R O N D   D E   8 0 . 0 0 0   P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

G E V O R M D . . .

 

T E R W I J L   M E N   T E G E L I J K E R T I J D   A A N G E E F T

E E N   F L I N K E   A C H T E R S T A N D   T E   H E B B E N ! )

 

O O K   D I E   Z O G E N A A M D E   F F P 2   M O N D K A P J E S

Z O U D E N   A M P E R   W E R K E N . . .

 

D I E   W O R D E N   I M M E R S

M E T   N A M E   I N   D E   C H I R U R G I E   G E B R U I K T . . .

A L S   B E S C H E R M I N G   T E G E N   O P S P A T T E N D   B L O E D

T I J D E N S   D E   O P E R A T I E S   E T C .

 

D E

V I R U S S E N

K U N N E N   N O G   S T E E D S

D O O R   D E   P O R I E Ë N   V A N   D E   M O N D M A S K E R S

N A A R   B I N N E N !

 

F F P 3   S T O F M A S K E R S   M E T   V E N T I E L

K U N   J E   S O W I E S O   N I E T   L A N G   O P H O U D E N

W A N T   D I E   B E L E M M E R E N   D E   A D E M H A L I N G !

 

CITAAT: "Mondmaskers helpen ALLEEN tegen luchtverontreiniging!"

A L D U S   J O S   P U T M A N

(   V E I L I G H E I D S K U N D I G E )

 

H I J   W O R D T   D A A R I N   B I J G E S T A A N   D O O R

B E R T   N I E S T E R S

{ H O O G L E R A A R   M I C R O   B I O L O G I E   U M H T )

 

M O N D K A P J E S

G E V E N   E E N   V A L S   G E V O E L   V A N

V E I L I G H E I D !

https://www.arbo-online.nl/20369/mondkapjes-beschermen-niet-tegen-coronavirus

 

T S J A . . .

I K   H E B   O O K   A L   Z O   V A A K   A A N G E G E V E N

W A A R O M

A L   D I E   Z O G E N A A M D E

" B E W I J Z E N "

N I E T   D E U G E N !

 

A L L E E N   E E N   B I J D R A G E   L E V E R E N   A A N   D E

B I G   B R O T H E R

C O N T R O L E   S T A A T

A L A

G E O R G E   O R W E L L   ( 1 9 8 4 )

E E N   R O M A N

W A A R I N   H I J   I N   1 9 4 8   B I G   B R O T H E R   B E S C H R E E F

A L S   Z I J N D E   E E N

O N M E N S E L I J K E   T O T A L I T A I R E   S T A A T !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(George_Orwell)

 

O O R L O G   I S   V R E D E ?

 

V R I J H E I D   I S   S L A V E R N I J ? ?

O N W E T E N D H E I D

I S

M A C H T ! ! !

 


24-01-2022

D E   V E R B O R G E N   P O S I T I E V E N

6 4 . 7 5 7

P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

O N D A N K S

D A T   R U I M   9 4 %   V O L L E D I G   W A S   G E V A C C I N E E R D

E N   5 4 , 9 %   E E N

B O O S T E R P R I K   Z O U   H E B B E N   G E H A A L D !

 

W A N N E E R   E R   M E E R   W O R D T   G E T E S T

 I S   O O K   H E T   L O G I S C H   D A T   J E   M E E R

" B E S M E T T I N G E N "

L E E S

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N

( I N C L U S I E F   F O U T M E L D I N G E N )

T E G E N K O M T

 

I N   E L K   V A C C I N

Z I T T E N   V I R U S   D E E L T J E S

D E Z E   M O E T E N   I M M E R S   E E N   R E A C T I E   O P W E K K E N

V A N   H E T   I M M U U N S Y S T E E M

Z O D A T   D E Z E   H A A R   V E R D E D I G I N G S M E C H A N I S M E N

O P   H E T   V I R U S   A F   K A N   S T E M M E N . . .

 

H E T   Z O U   M I J   D A N   O O K   N I E T S   V E R B A Z E N

W A N N E E R   V A C C I N A T I E S

E V E N E E N S   E E N   B I J D R A G E   L E V E R E N

A A N   D E   S T I J G I N G   V A N   H E T   A A N T A L

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N !

 

E E R D E R   W E R D   I M M E R S

O . A .   D O O R   M A R I O N   K O O P M A N S

V A N   H E T   R I V M   O M T   T O E G E G E V E N

D A T   C O R O N A   T E S T S

N I E T

A A N   K U N N E N   G E V E N

O F   I E M A N D   O P   H E T   M O M E N T   V A N   M E T E N

B E S M E T T E L I J K   IS . . .

 

M A A R   A L L E E N   A A N   K U N N E N   T O N E N

O F   I E M A N D   D R A G E R   I S   V A N   V I R U S   R N A . . .

 

B E H A L V E   W A N N E E R

I N   E E N   T E   V R O E G   S T A D I U M 

W O R D T   G E M E T E N . . .

W A N T   D A N   Z I T T E N   E R   N O G   V E E L   T E   W E I N I G

V I R U S   D E E L T J E S   I N   H E T   L I C H A A M !

 

V A N D A A R

D A T   V A A K   H E T   A D V I E S   W O R D T   G E G E V E N

O M   E N K E L E   D A G E N   A C H T E R E E N

T E   M E T E N !

 


24-01-2022

O U D E R E N

O P   I L L E G A L E    F E E S T J E S

STEEDS MEER MENSEN

HEBBEN SCHOON GENOEG VAN HET CORONA BELEID

WILLEN ONDERHAND HUN NORMALE LEVEN WEER OPPAKKEN !

 

ZEKER

SINDS AL ENIGE TIJD BLIJKT

DAT HET GEVAAR DAT VAN HET CORONA VIRUS UIT ZOU GAAN

SCHROMELIJK WERD OVERDREVEN ! !

 

EN HET

CORONA BELEID

MEER LEVENSJAREN HEEFT GEKOST DAN OPGELEVERD ! ! !

 


24-01-2022

C O R O N A

W E L   O F   G E E N

P A N D E M I E

2009

UITBRAAK A/H1N1 VARKENSGRIEP VIRUS

OOK WEL  BEKEND ALS DE

MEXICAANSE GRIEP

 

DE WHO VERKLAART DE MEXICAANSE GRIEP

HETZELFDE JAAR NOG TOT

PANDEMIE !

11-06-2009 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/mexicaanse-griep-is-pandemie/

 

HET AANTAL

BESMETTINGEN EN SLACHTOFFERS

DOEN ER IN DIT ARTIKEL EVEN NIET TOE . . .

 

WAAR HET MIJ OM GAAT IS DE VOLGENDE CLAIM . . .

KNOOP DIE GOED IN UW OREN !

 

CITAAT:"Bij STERFGEVALLEN is vaak sprake van een COMBINATIE VAN ÉÉN OF MEERDERE AANDOENINGEN waardoor de patiënt reeds een sterk verminderde gezondheid heeft.

OVERLIJDEN AAN ALLEEN MEXICAANSE GRIEP IS ZELDZAAM."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep

O V E R L I J D E N   A A N   A L L E E N

   M E X I C A A N S E   G R I E P

  IS

ZELDZAAM

EEN CLAIM

WAARIN DESTIJDS EERLIJK WERD TOEGEGEVEN

 

DAT EVENTUELE GEMELDE SLACHTOFFERS . . .

IN HOOFDZAAK

OVERLEDEN

AAN ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

NIET

VANWEGE HET MEXICAANSE GRIEP VIRUS !

 

DIT

IN TEGENSTELLING TOT HET

CORONA GRIEP VIRUS

2019

 

WAARBIJ MEN VOL BLIJFT HOUDEN

DAT HET IN HOOFDZAAK

OM SLACHTOFFERS VAN HET CORONA VIRUS ZOU HANDELEN

 

HET ENIGE VERSCHIL

BESTAAT DAARIN DAT ER

N U

V E E L   M E E R   O U D E R E N

MET ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES ZIJN !

 

LOGISCH GEZIEN

ZOUDEN ER DUS OOK

MEER SLACHTOFFERS MOETEN VALLEN

ONDER DE OUDERE GENERATIE

D E

B A B Y B O O M   G E N E R A T I E

1 9 4 5 - 1 9 5 5

VANAF

2 0 1 1

NEEMT HET AANTAL 65+ ERS DRASTISCH TOE

 

OUDEREN

DIE VROEG OF LAAT EEN BEROEP DOEN

OP  DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG

B E Z U I N I GI N G E N

I N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G

DOCH

IN PLAATS VAN DAAR REKENING MEE TE HOUDEN . . .

 

VOERT DE ( R ) OVERHEID JUIST

DECENNIA LANG

EEN BELEID VAN BEZUINIGINGEN DOOR

OP DE GEZONDHEIDSZORG ZOWEL ALS DE OUDERENZORG . . .

 

VERANDERT DAARBIJ OOK NOG EENS DE

VERZORGINGSSTAAT

IN EEN

IEDER VOOR ZICHZELF EN GOD VOOR ONS ALLEN SITUATIE

ONBEGRIJPELIJK ? ! ?

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/leren-met-het-cbs/gereedschappen/babyboomers

EEN JAAR LATER

WAS DE PANDEMIE ALWEER VOORBIJ

10-08-2010 https://www.parool.nl/nieuws/mexicaanse-griep-geen-pandemie-meer~b398db20/

 

TIP: DE HYPE VAN DE MEXICAANSE GRIEP

EEN GESPONSORDE PANDEMIE !

EEN ARTIKEL VAN

DR. DICK BIJL

( VOORMALIG HUISARTS EN EPIDEMIOLOOG )

 

"MEDICIJNEN GENEZEN NIET, EEN GEZONDERE LEEFSTIJL WEL !"

 

EN

PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS

( VOORMALIG LID CBG )

( COLLEGE TER BEOORDELING VAN MEDICIJNEN )

 

NA 10 JAAR IN HET CBG TE HEBBEN GEZETEN

VOND HUUB HET WELLETJES . . .

 

HIJ WILDE NIET LANGER DEEL UITMAKEN

VAN EEN SYSTEEM

DAT DE PROBLEMEN VERERGERT

IN PLAATS VAN OP TE LOSSEN !

18-11-2010 https://www.ge-bu.nl/artikel/iii-de-gesponsorde-pandemie-van-de-mexicaanse-griep

 

TIP: DR DICK BIJL:

CITAAT: "DE WERKING VAN CORONA VACCINS

WORDT TE ROOSKLEURIG VOORGESTELD"

31-03-2021 https://www.doq.nl/dr-bijl-mensen-moeten-op-basis-van-eerlijke-informatie-zelf-keuze-kunnen-maken-voor-coronavaccinatie/

 

TIP: PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS:

" DE PERVERSIES VAN HET SYSTEEM "

https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_345825~opgestapt-cbg-lid-huub-schellekens-uit-forse-kritiek-op-de-perversies-van-het-systeem~.html

 

DE ELITE KLASSE

EN

HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

VALLEN STEEDS WEER IN HERHALING !

 

HETZELFDE

GEBEURD NAMELIJK MET HET CORONA VIRUS ! !

 

MEN GAAT VOOR HET CORONA BELEID UIT VAN

DOOMSDAY SCENARIO'S ! ! !

 

DIE DOOMSDAY SCENARIO'S

WORDEN DOOR DE GLOBALE MEDIA STERK UITVERGROOT

BOVENDIEN STEEDS WEER HERHAALT ! ! ! !

W E R E L D B E V O L K I N G

D O O R   A N G S T   G E G I J Z E L D

ZO BLIJFT DE ANGST ERIN

ONDER HET GROS VAN DE BEVOLKING

 

BANGE MENSEN

KUN JE GEMAKKELIJKER MANIPULEREN . . .

 

OVERHALEN

OM DINGEN TE DOEN

DIE ZE ANDERS NOOIT ZOUDEN DOEN !

 

ZOALS

ZICH LATEN VACCINEREN

TERWIJL MEN ZICH KERNGEZOND VOELT

DAARBIJ

EVENTUELE RISICO'S / BIJWERKINGEN

VOOR LIEF NEEMT ? ! ?

E I N D   P A N D E M I E   I N   Z I C H T ?

ENFIN . . .

HANS KLUGE

( DIRECTEUR WHO )

GEEFT AAN

DAT HET EINDE VAN DE PANDEMIE IN ZICHT KOMT !

 

( LATER ZAL BLIJKEN

DAT OOK HIER GEEN SPRAKE WAS

VAN EEN ECHTE PANDEMIE

ZOALS TIJDENS DE MEXICAANSE GRIEP ! )

 

DE WHO

ZIJNDE DE ORGANISATIE

DIE BEPAALD

WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN PANDEMIE . . .

 

DE WHO

ZIJNDE DE ORGANISATIE

DIE 2 MAANDEN

VOORDAT DE MEXICAANSE GRIEP UITBRAK . . .

 

DE DEFINITIE VAN

 EEN PANDEMIE VERSOEPELDE

ZODAT MEN EPIDEMIEËN NOG SNELLER TOT

P A N D E M I E

KAN UITROEPEN !

 

IK KAN ME GOED VOORSTELLEN

DAT DE VACCIN FABRIKANTEN BLIJ WAREN

MET DIE VERSOEPELING !

 

CITAAT: "In DE OUDE WHO DEFINITIE van 2005

ging men nog uit van VEEL DODEN EN ZIEKEN bij een pandemie.

DE ERNST VAN HET VIRUS

IS NU

GEEN CRITERIUM MEER !"

 

MARK SPRENGER

( DIRECTEUR ECDC )

( EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL )

 

GAF OP 16 NOV 2010 IN NIEUWSUUR

DE WHO HET ADVIES

 OM HAAR ANGEPASTE DEFINITIE VAN EEN PANDEMIE

TE HEROVERWEGEN . . .

OMDAT HET VERKEERDE ASSOCIATIES OP ZOU ROEPEN !

https://www.skipr.nl/nieuws/who-moet-definitie-pandemie-aanpassen/

16-11-2010 https://www.griepencorona.nl/nieuwsberichten/definitie-pandemie-oorzaak-gekte-mexicaanse-griep/

16-11-2010 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/draai-criteria-pandemie-terug.htm

 

VOOR ZOVER IK WEET

IS DAT ECHTER NOG STEEDS NIET GEBEURD !

 

VANDAAR

DAT WE NU AL 2 JAAR

MET SCHROMELIJK OVERDREVEN MAATREGELEN

EN MILJARDEN AAN ONKOSTEN

OPGESCHEEPT ZITTEN ! !

 

OM UITEINDELIJK OOK HET

CORONA VIRUS

ALS EEN ORDINAIR GRIEP VIRUS TE BESTEMPELEN ! ! !

04-01-2022 https://www.nu.nl/coronavirus/6175178/we-zitten-er-al-22-maanden-in-wanneer-is-een-pandemie-geen-pandemie-meer.html

 

HANS KLUGE MEENT

DAT ER EEN EIND KOMT AAN DE PANDEMIE

DANKZIJ VACCINATIES EN DE VELE BESMETTINGEN ? ! ?

 

WAT VACCINATIES BETREFT . . .

IS HET EINIGE WAT CONCREET TE BEWIJZEN VALT

DE BIJWERKINGEN !

 

DE OPMERKING DAT

DE VELE BESMETTINGEN ZOUDEN HEBBEN BIJGEDRAGEN

AAN HET NADERENDE EINDE VAN DE PANDEMIE . . .

 

WIJST ER JUIST OP

DAT HET CORONA BELEID . . .

 

DAT GERICHT WAS OP HET

VOORKOMEN

VAN BESMETTINGEN . . .

 

JUIST

AVERECHTS HEEFT GEWERKT !

 

VACCINS Dr Bijl Mensen Moeten Op Basis Van Eerlijke Informatie Zelf Een Keuze Kunnen Maken Voor Coronavaccinatie
PDF – 915,9 KB 41 downloads

22-01-2022

C O R O N A   B E L E I D

2 G   E N   3 G

3 G

Q R - C O D E

A L S   J E   V O L L E D I G   B E N T   G E V A C C I N E E R D

 G E N E Z E N

O F   N E G A T I E F   G E T E S T . . .

 

2 G

Q R - C O D E

A L L E E N  A L S   J E   B E N T   G E V A C C I N E E R D

O F   G E N E Z E N

 

C O R O N A   V A C C I N S

M I N D E R   E F F E C T I E F   T E G E N   O M I K R O N   V A R I A N T !

A L D U S   D I E D E R I K   G O M M E R S 

( V E R E N I G I N G   I N T E N S I V E   C A R E )

 

( V O O R S T A N D E R

V O O R   D E   I N V O E R I N G   V A N

1 G

T E S T E N - T E S T E N - T E S T E N

 

D A A R V O O R   I S   E C H T E R

E E N   T E S T   C A P A C I T E I T   N O D I G

V O O R   E E N   P A A R   M I L J O E N   M E N S E N . . .

E E N   O N M O G E L I J K E   O P G A V E ! )

 

1. W A T   K O S T   D I E   F L A U W E K U L ?

2. W I E   D R A A I E N   V O O R   D E   K O S T E N   O P ? ?

3. W I E   V E R D I E N E N   D A A R A A N ? ! !

 

2 G   E N   3 G

( V I D E O F R A G M E N T   0 1 : 0 8 h )

H E B B E N   W E I N I G   E F F E C T

O P   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N ! !

A L D U S

N I E K   M O U T E R

( T U   D E L F T )

 

Z I E K E N H U I S O P N A M E S

( V I D E O F R A G M E N T   0 1 : 5 7 h )

V A L L E N   M E E . . .

A L D U S

A U R A   R I E M E N

R I V M

 


22-01-2022

C O R O N A

W E L   O F   G E E N

G R I E P ?

JAAP VAN DISSEL ( rivm )

GEEFT AAN DAAR NOG STEEDS NIET UIT TE ZIJN ?

 

ALHOEWEL HET CORONA VIRUS

NAGENOEG OVER DEZELFDE EIGENSCHAPPEN BESCHIKT

ALS AL DIE

HEDENDAAGS BEKENDE

CORONA ZOWEL ALS  INFLUENZA

VIRUS VARIANTEN . . .

C O R O N A   V E R S U S   I N F L U E N Z A

BEIDE VIRUS VARIANTEN

HEBBEN NAGENOEG HETZELFDE ZIEKTEBEELD

MET NAGENOEG DEZELFDE SYMPTOMEN !

 

BIJ

ZOWEL HET CORONA VIRUS

ALS HET

INFLUENZA VIRUS . . .

D E   G E B R E K E N

V A N   H E T   O U D E R   W O R D E N

ZIJN HET

DIEGENEN MET EEN VERZWAKT AFWEERSSYSTEEM

( VOORNAMELIJK OUDEREN ) . . .

 

DIE

" MOGELIJK "

LAST ONDERVINDEN

VAN DE STRIJDT

TUSSEN HET VIRUS EN HET IMMUUNSYSTEEM !

 

" MOGELIJK "

WANT OOK VEEL OUDEREN

HEBBEN AMPER LAST VAN HET CORONA VIRUS

G E Z O N D   L E V E N

DAT HANGT IN GROTE MATE AF VAN DE

LICHAAMSGESTELDHEID !

 

GOEDE VOEDING ( vitamines )

GOEDE HYGIËNE

SCHOON DRINKWATER EN VOLDOENDE BEWEGING ! !

 

OOK DE 

LUCHTKWALITEIT

SPEELT DAARBIJ EEN BELANGRIJKE ROL ! ! !

 

ENFIN . . .

AAN WIE DANKEN WE HET CORONA BELEID

ANDERS DAN AAN DIE MALLOTEN IN DEN HAAG . . .

 

HET RIVM . . .

DE ZOGENAAMDE GEZONDHEIDSWAAKHOND

VAN DE ( R ) OVERHEID

C O M P U T E R   R E K E N   M O D E L L E N

DIE EEN

VOORSPELLEND

KARAKTER ZOUDEN HEBBEN . . .

 

REKENMODELLEN

GEPROGRAMMEERD DOOR ENE

J A C C O   W A L L I N G A !

H O O F D

" V I R U S   M O D E L L E U R "

JACCO

GEEFT ZELF AL AAN

DAT WE NOG STEEDS TE WEINIG WETEN OVER VIRUSSEN 

HOE VIRUSSEN ONTSTAAN

EN

HOE VIRUSSEN ZICH VERSPREIDEN

 

DESALNIETTEMIN

HEEFT HIJ EEN COMPUTER PROGRAMMAATJE ONTWIKKELD

DAT OVERIGENS MEER WEG HEEFT VAN EEN

MUZIEK OPNAME STUDIO . . .

 

U WEET WEL . . .

ZO'N KEYBOARD VOL MET KNOPJES

 

ALS JE AAN HET ENE KNOPJE DRAAIT . . .

VERANDERT HET RITME

 

EEN ANDER KNOPJE

VERANDERT DE GOLFLENGTE

 

WEER EEN ANDER KNOPJE

VOEGT ER MEER OF MINDER BAS TOE

ETC. 

 

ZODOENDE

KUN JE EEN BEPAALDE MUZIEKOPNAME

NET ZO LANG VERANDEREN

DAT HET KLINKT ZOALS JE HET WILT HEBBEN !

M A N I P U L A T I E

V A N

G E G E V E N S

EEN AANTAL ONDER U

ZULLEN WAARSCHIJNLIJK AL WEL SNAPPEN

WAAR IK NAAR TOE WIL !

 

VOOR DIEGENEN

DIE HET NOG NIET SNAPPEN . . .

 

HOE IS HET MOGELIJK

OM EEN PROGRAMMA TE ONTWIKKELEN

DAT ZOGENAAMD MOET KUNNEN VOORSPELLEN . . .

 

1. HOEVEEL MENSEN EEN VIRUS KAN BESMETTEN . . .

2. HOE LANG ZO'N VIRUS DAAROVER ZOU KUNNEN DOEN . . .

3. HOEVEEL SLACHTOFFERS ZO'N VIRUS DAARBIJ ZOU MAKEN . . .

 

TERWIJL . . .

AMPER IETS BEKEND IS

OVER HET VIRUS . . .

 

LAAT STAAN WELKE FACTOREN

DAARBIJ EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN ? ! ?

 

GOED...

JE KUNT NET ALS MET DAT

MUZIEK OPNAME STUDIO KEYBOARD

 

VERSCHILLENDE KNOPJES INBOUWEN . . .

EN DAAR NET ZO LANG AAN DRAAIEN TOT ER EEN BEPAALD

" GEWENST RESULTAAT "

UIT

VOORT VLOEIT !

 

MAAR DAT IS NOG ALTIJD

GEEN

GEDEGEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK . . .

EERDER

BESODEMIERIJ ! ! 

 

WANNEER

GAAN U ZO ONDERHAND DE OGEN OPEN ?

 

WANNEER

ZEGT

U:

G E N O E G   I S   G E N O E G ! " 

IK WIL MIJN

" V R I J H E I D "

TERUG !

 

DIE FLAUWEKUL

IS INMIDDELS AL 2 JAAR AAN DE GANG !

 

DUS

LATEN WE ZO ONDERHAND

WEER

" N O R M A A L "

DOEN !

 

AHUMMM...

WAT IS EIGENLIJK

NORMAAL . . .

IN DIE RARE WERELD

WAAR WE VAN VANDAAG DE DAG IN LEVEN ?

 

OF WAS HET . . .

RARE WERELD WAAR WE IN GELEEFD WORDEN ? ! ?

I N B R E U K   P R I V É   S F E E R

DE ( R ) OVERHEID DRINGT IMMERS

STEEDS DIEPER

IN DE

 PERSOONLIJKE SFEER

VAN HAAR BURGERS BINNEN !

 

DICTEERT

DAARBIJ STEEDS MEER

WAT ZIJ

WEL OF NIET

MOGEN !

 

AHUM...

HET WOORDJE

" WEL "

IS HIER EIGENLIJK NIET OP Z'N PLAATS !

V R I J H E I D

W A T   W I L   D A T   Z E G G E N ?

WANT

TERWIJL U STEEDS MINDER MAG . . .

 

MOGEN ZIJ

DANKZIJ AL DIE INGEBOUWDE UITZONDERINGEN

EN

IMMUNITEITS REGELGEVING . . .

EN

HET ZELF NIET NALEVEN VAN HUN EIGEN REGELS

STEEDS MEER ! !

S L O T R E D E

OMIKRON BLIJKT MINDER ZIEKMAKEND . . .

ZOU INMIDDELS OOK

DE ZOGENAAMD DODELIJKERE

DELTA CORONA VARIANT

OVERHEERSEN !

 

WAAROM

DAN NOG STEEDS DIE KLAARBLIJKELIJK

 N I E T

W E R K E N D E

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

E N

L O C K D O W N S

HANDHAVEN ?

 

NOG EVEN TERUG

NAAR DIE VIRUS REKEN MODELLEN

DIE HET RIVM HANTEERT . . .

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen

HET RIVM

MEENT NAMELIJK DAT DIE BIJ ZOUDEN DRAGEN BIJ DE

BESTRIJDING

VAN

VIRUSSEN

 

ALS KRITISCH MENS

DENK IK DAAR ECHTER ANDERS OVER !

 

IK VRAAG MIJ AF

W A A R O M

IEMAND DE BEVOLKING

D O E M   S C E N A R I O ' S

VOOR ZOU WILLEN HOUDEN

DIE VOORTVLOEIEN UIT

COMPUTER GEGENEREERDE REKEN MODELLEN . . .

 

MET DE KANS

DAT DAAROP PANIEK UITBREEKT ONDER DE BEVOLKING

MET WIE WEET WAT VOOR GEVOLGEN !

 

ZEKER ALS EJ BESEFT DAT MEN TEGELIJK AANGEEFT

WEINIG TE WETEN OVER VIRUSSEN . . .

 

DUS OOK

NIET

W E L K E

F A C T O R E N

EVENTUEEL

EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN . . .

BIJ HET ONTSTAAN EN DE VERSPREIDING VAN VIRUSSEN !

 

ZO'N

COMPUTER PROGRAMMA

HEEFT NAMELIJK GEEN ENKELE ZIN . . .

 

ANDERS

DAN WELLICHT

BIJ DE NALEVING VAN ÉÉN OF ANDERE

D U I S T E R E   A G E N D A !

MEN HEEFT HET ZELF EIGENLIJK AL AANGEGEVEN

EEN SOORT VAN

G E H O O R Z A A M H E I D S

O E F E N I N G !

HET CREËREN VAN EEN SCHAAPACHTIG RAS

DAT DE HERDER . . .

 

IN DIT GEVAL DE ( R ) OVERHEID

BLINDELINGS NAAR HET SLACHTHUIS VOLGT !

E E N   K W E S T I E   V A N

V E R T R O U W E N

VERTROUWEN

IN DE

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

 

ALWAAR MILJARDEN WORDEN VERDIEND

AAN AL DAN NIET

VERZONNEN SYNDROMEN EN ZIEKTE VERSCHIJNSELEN . . .

 

EEN INDUSTRIE

DIE ZICH KEER OP KEER HEEFT BEWEZEN ALS ZIJNDE

ONBETROUWBAAR . . .

WAT BETREFT EVENTUELE

BIJWERKINGEN

VAN HUN PRODUCTEN ?

 

ZEG EENS EERLIJK . . .

HOEVEEL VERTROUWEN

HEEFT U IN DE ( R ) OVERHEID ?

P O L I T I E K   B E L E I D

 E N   M A N I P U L A T I E   D O O R

S P I N D O C T O R S

POLITICI ZIJN OVER HET ALGEMEEN GLUIPERIGE WEZENS

GLADJAKKERS EN MOOIPRATERS . . .

DIE KEER OP KEER

VEEL BELOVEN MAAR ZELDEN WOORD HOUDEN !

V E E L   B E L O V E N

E N   W E I N I G   G E V E N . . .

 

D O E T   D E   G E K

I N   V R E U G D E   L E V E N !

DIE VOOR HUN BELEID

VAAK TEN RADE GAN BIJ ZOGENAAMDE

SPINDOCTORS !

 

EEN SPINDOCTOR

IS IEMAND DIE WAT DE POLITIEK BETREFT . . .

 

DEZE ADVISEERT

BIJ HET ZO POSITIEF MOGELIJK OVERBRENGEN

VAN EEN BEPAALD BELEID . . .

 

SPINDOCTORS

ZIJN ZODANIG GETRAIND IN DE LETTERKUNDE . . .

 

DAT ZIJ ZELFS

ANDERS ONRECHTVAARDIG BELEID

ZODANIG WEET OVER TE BRENGEN OP DE BEVOLKING

DAT DIE HET ZONDER MEER ACCEPTEERT !

 


21-01-2022

S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N

( 5 7 . 5 4 9 )

A A N T A L   P O S I T I E V E   U I T S L A G E N

TERWIJL HET AANTAL

CORONA PATIËNTEN IN DE ZIEKENHUIZEN . . .

NOG STEEDS

GESTAAG VERDER AFNEEMT !

 

HET

CORONA BELEID . . .

MET HAAR LOCKDOWNS

HAAR 1 1/2 METER AFSTAND REGELS

HAAR AVONDKLOK

HAAR ONZINNIGE "BEWIJSJES "

EN WEET IK

WAT AL NIET MEER VOOR ONZINNIGE MAATREGELEN . . .

 

2 JAAR LANG

VAN

POLITIEK GEKLOOI . . .

 

HEEFT GEZIEN HET

DRASTISCH STIJGENDE AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

NIETS GEHOLPEN . . .

 

BIJ HET

TERUGDRINGEN VAN

HET AANTAL CORONA BESMETTINGEN !

 

DUS . . .

WORDT HET ZO ONDERHAND NIET EENS TIJD

OM WEER NORMAAL TE DOEN ?

 

AL WAS HET MAAR OM DAT GESMIJT MET

MILJARDEN AAN ZUUR OPGEBRACHT BELASTINGGELD

IN DIE BODEMLOZE

CORONA PUT 

EEN HALT TOE TE ROEPEN . . .

 

MAAR BOVENAL

IEDEREEN Z'N VRIJHEID TERUG TE GEVEN !

 

WEG MET DIE VERVLOEKTE MONDKAPJES . . .

DIE MIJ EN VELEN MET MIJ VERHINDEREN

OM DE DOOR DE WEEKSE BOODSCHAPPEN TE DOEN !

 

GOOI VERDOMME DIE WINKELS OPEN . . .

VOORDAT HET GEHELE

MKB

FAILLISSEMENT AANVRAAGT

EN IEDEREEN IN DE BIJSTAND TERECHT KOMT !

 

WEG MET DIE DUIVELS IN DEN HAAG !

DIE AL DIE TIJD

EEN CORONA BELEID HEBBEN GEVOERD . . .

 

AAN DE HAND VAN

SCHROMELIJK OVERDREVEN

REKEN DOOMSDAY MODELLEN !

 

WEG MET AL DIE

PROPAGANDA MEDIA BEDRIJVEN . . .

 

DIE NU AL 2 JAAR LANG

DE BEVOLKING VOLKOMEN ONTERECHT

EEN ANGST SYNDROOM HEBBEN AANGESMEERD

 

AL DAT LEED . . .

ZOWEL LICHAMELIJK

( UITGESTELDE REGULIERE ZORG )

 

ALS PSYCHISCH

( DEPRESSIES - EENZAAMHEID - STRESS )

HELEMAAL VOOR NIETS !

 

20-01-2022

D E S A S T R E U S   C O R O N A   B E L E I D

DE SUPERMARKTEN

GEVEN BIJ DEZE TE KENNEN . . .

 

DAT WANNEER HET CORONA GESODEMIETER NOG LANG DUURT . . .

DE SCHAPPEN IN DE SUPERMARKTEN LEEG ZULLEN RAKEN !

 

IK NEEM AAN DAT U WEET

WAT ZO'N SCENARAIO VOOR CONSEQUENTIES ZAL HEBBEN

DE PLEURIS BREEKT UIT . . .

 

ONTEVREDENHEID

CHAOS - RELLEN - PLUNDERINGEN

BENDE VORMING

DAARNA

BREEKT DE HEL PAS ECHT LOS !

MOORD - DOODSLAG - VERKRACHTINGEN

 

MET DIT SOORT ZAKEN IN HET VOORUITZICHT

KUN JE WEL ZEGGEN DAT DE

( R ) OVERHEID

ER EEN FLINK ZOOITJE VAN HEEFT GEMAAKT !

 


20-01-2022

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

 

V O O R T V L O E I E N D E

U I T   C O M P U T E R   G E G E N E R E E R D E

M O D E L   B E R E K E N I N G E N

 

D I E   U I T G A A N   V A N

" W O R S T   C A S E   S C E N A R I O 'S "

 

OFTEWEL

IN NORMALE WOORDEN . . .

 

SCHROMELIJK OVERDREVEN

DOOM

SCENARIO'S !

 

BANGMAKERIJ ! !

 

IK KAN ME ZO ONDERHAND WEL VOORSTELLEN

DAT 

GEVACCINEERDEN

ZO ONDERHAND FLINK ZULLEN BALEN . . .

 

NA JAREN VAN AANMODDEREN

MET CORONA LOCKDOWNS EN CORONA MAATREGELEN

IS DE ENIGE OPTIE DIE OVERBLIJFT . . .

E N D E M I S C H E   V I R U S S E N

HET CORONA VIRUS

ENDEMISCH TE VERKLAREN . . .

 

OMDAT

MEN IN 2 JAAR TIJD

NOG GEEN STAP VERDER IS OPGESCHOTEN

WAT

BETREFT

DE ELIMINATIE VAN

HET

CORONA GRIEP VIRUS !

 

MAARRUHHH . . .

DAT WAS EIGENLIJK AL WEL TE VERWACHTEN !

 

HET IS ZE IMMERS TOT OP HEDEN OOK NIET GELUKT

OOK MAAR ÉÉN

VAN DIE

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

TE

ELIMINEREN ! !

 

ENFIN...

GEVACCINEERDEN ZULLEN WAARSCHIJNLIJK WEL BALEN . . .

 

ENERZIJDS VANWEGE HET FEIT

DAT VACCINS GEEN BESMETTINGEN TEGEN KUNNEN HOUDEN !

DAT IS INMIDDELS EEN VASTSTAAND FEIT !

 

ANDERZIJDS

OMDAT NOOIT EN TE NIMMER TE BEWIJZEN VALT

DAT VACCINS HET ZIEKTEVERLOOP MILDER ZOUDEN MAKEN ! !

 

VOOR NIETS

GECHANTEERD EN GEVACCINEERD ! ! !

 

JAAP VAN DISSEL

SPREEKT OOK IN DIT ARTIKEL

OVER

A A N N A M E S

DIE ZOUDEN TE PESSIMISTISCH ZIJN GEWEEST

EN DAT IS NOGAL ZWAK UITGEDRUKT !

A A N N A M E S   E N   S P E C U L A T I E S

O F T E W E L

G O K K E N   EN   H O P E N

IS NOU NIET BEPAALD WAT IK VERSTA ONDER

K E N N I S

V E R K R E G E N

U I T

G E D E G E N

W E T E N S C H A P P E L I J K

O N D E R Z O E K . . .

IK NEEM AAN

DAT U HET DAAR TOCH WEL MEE EENS BENT !

 

EEN ARTIKEL

MET AAN HET EIND

EEN LAF ONTWIJKEND ANTWOORD

VAN

JAAP VAN DISSEL . . .

W I E   B E P A A L T   W E L K E   V R A G E N

R E L E V A N T

Z I J N ?

 OP DE VRAAG :

"WAS DE LOCKDOWN EIGENLIJK WEL NODIG ? "

GAF

JAAP VAN DISSEL

HET VOLGENDE ANTWOORD . . .

"DAT IS NIET RELEVANT ! "

? ! ?

 

MAAR DAT ANTWOORD

LAAT ZICH ZO OOK WEL RADEN . . .

 

NEE . . .

DIE LOCKDOWN WAS EIGENLIJK NIET NODIG GEWEEST !

 

DE REKENMODELLEN DIE MEN HANTEERT

WAREN NIET ALLEEN SCHROMELIJK OVERDREVEN

MAAR DEUGEN SOWIESO NIET !

 

HET IS ONMOGELIJK

OM ALLE FACTOREN TE KENNEN

EN DE ROL DIE ZIJ ZOUDEN KUNNEN SPELEN . . .

 

TIJDENS

HET ONTSTAAN VAN . . .

DAN WEL

BIJ

DE VERSPREIDING VAN . . .

VIRUSSEN !

GEEN ENKEL VIRUS IS EXACT HETZELFDE ! !

ELKE SITUATIE IS ANDERS ! ! !

 


20-01-2022

O P Z E T T E L I J K E   B E S M E T T I N G E N

NOG NIET ZO LANG GELEDEN

HEB IK EEN ARTIKEL ONDER UW AANDACHT GEBRACHT

OVER

BESMETTINGSFEESTJES . . .

 

MET TOT DOEL

MENSEN TE BESMETTEN

ZODAT DIE EEN " HERSTEL BEWIJS " KUNNEN BEMACHTIGEN . . .

 

IN EEN POGING OM

VACCINATIES

EN

UITSLUITING VAN DE SS A MEN LEVING

TE

OMZEILEN !

 

ZO OOK DEZE ZANGERES

WAARVAN DE ECHTGENOOT EN ZOON BESMET WAREN

TERWIJL ZE NOTABENE VOLLEDIG WAREN GEVACCINEERD

 

HET MERKWAARDIGE AAN DIT VERHAAL

ZE ZOU KORT NA DE BESMETTING ZIJN GESTORVEN

ZE ZOU LAST HEBBEN GEHAD VAN HAAR RUG ? ! ?

BOVENDIEN GESTIKT ? ! ?

F A B E L   O F   W E R K E L I J K H E I D ?

ALS ZE AAN HET CORONA VIRUS ZOU ZIJN GESTORVEN

MOET HAAR AFWEERSYETEEM NIET GOED HEBBEN GEWERKT

EN LEED ZE WAARSCHIJNLIJK AL AAN ÉÉN OF MEER

ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

IK BETWIJFEL

OF RUGPIJN OOK MAAR IETS

MET EEN CORONA BESMETTING TE MAKEN HEEFT

HET WORDT NERGENS VERMELD ALS SYMPTOOM

WEL

GEWRICHTSPIJN - HOOFDPIJN - SPIERPIJN 

 

GESTIKT !

GESTIKT IN VOEDSEL ?

GESTIKT ALS IN VERMOORD . . .

TERWIJL MEN HAAR DOOD OP HET CORONA VIRUS

PROBEERT AF TE WENTELEN ?

 

ENFIN...

DIT MERKWAARDIGE VERHAAL

WORDT NU GEBRUIKT OM MENSEN OVER TE HALEN 

ZICH TE LATEN VACCINEREN !

 

WAT DENKT U ?

BESODEMIETERIJ

OF ZIT ER EEN KERN VAN WAARHEID IN ?

 


20-01-2022

P R I J S O P D R I J V E N D   E F F E C T

C O R O N A   B E L E I D

HET ZAL U WELLICHT NIET ONTGAAN ZIJN

DAT DE BOODSCHAPPEN

EEN FLINK STUK DUURDER ZIJN GEWORDEN !

 

HET CORONA VIRUS

ALS VERSTERKENDE FACTOR VAN ORDINAIRE HEBZUCHT

MET

EXORBITANTE PRIJSVERHOGINGEN

VAN ZO'N SLORDIGE

20% !

A-MERKEN

MAGGI - NESCAFÉ - KITKAT - GARDEN GOURMET - MORA

 

MAARRUHHH . . .

DE

SUPERMARKTEN

HEBBEN VAN HUN EIGEN PRODUCTEN

B-MERKEN

NET ZO GOED DE PRIJS FLINK OPGEDREVEN !

 


19-01-2022

L E E R   M E T   V I R U S S E N   T E   L E V E N

DAT IS DE

BOODSCHAP

VAN DE BRITSE PREMIER JOHNSON

 

U WEET WEL . . .

ÉÉN VAN DIE GOZERS DIE DE BURGERBEVOLKING

CORONA MAATREGELEN OPLEGT . . .

TERWIJL HIJ DIE ZELF STEEDS WEER AAN ZIJN LAARS LAPT !

 

ENFIN . . .

GEEN MUILKORVEN MEER

GEEN CORONA PASSEN OF ANDERE TOEGANGSBEWIJZEN

GEEN ISOLATIEPLICHT NA BESMETTING

C O V I D

EN D E M I S C H   V E R K L A A R D

COVID

VALT NIET MEER UIT DE SAMENLEVING WEG TE DENKEN !

 

AL BLIJFT DIE MALLOOT ECHTER VOLHARDEN

DAT VACCINS EN BOOSTERS

ZOUDEN WERKEN

 

EEN CLAIM

DIE ECHTER NOOIT TE BEWIJZEN VALT !

 


19-01-2022

M I S - C    B I J   K I N D E R E N

MIS-C

IS EIGENLIJK HELEMAAL GEEN ZIEKTE

MAAR EEN

O N T S T E K I N G S R E A C T I E

EEN " ZELDZAME " AANDOENING

1 OP DE 6 000 - 10 000 KINDEREN . . .

VOLGENS DE CLAIM VAN KINDERARTS TACO KUIJPERS

OP DE WEBSITE VAN DE ( R ) OVERHEID ? ! ?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/05/kinderarts-taco-kuijpers-over-zeldzame-ontstekingsziekte-mis-c-bij-kinderen-na-corona

 

OPMERKING: ONGEVEER NET ZO

" ZELDZAAM "

ALS DE CLAIM VAN VACCIN FABRIKANTEN

WAT BETREFT ERNSTIGE BIJWERKINGEN VAN HUN VACCINS . . .

 

EVENEENS ZO'N SLORDIGE

1 OP DE 10 000 PER BIJWERKING

WEL TE VERSTAAN !

O N T S T E K I N G E N

WORDEN O.A. GEVORMD DOOR

OVERREACTIES VAN HET IMMUUNSYSTEEM

OP HET BINNENDRINGEN VAN LICHAAMSVREEMDE STOFFEN . . .

 

DAT KUNNEN BACTERIËN EN VIRUSSEN ZIJN

MAAR OOK

BEPAALDE STOFFEN IN VACCINS

DIE IRRITATIE ALLERGIEËN TRIGGEREN !

MAAR DAT ZAL MEN NOOIT TOE WILLEN GEVEN

VANWEGE HET VERLIES VAN VERTROUWEN

IN DIE FARMACEUTISCHE MILJARDEN ZWENDELAARS . . .

 

MOGELIJKE ZELFS SCHADECLAIMS . . .

AL MOETEN DE SLACHTOFFERS DAAR ZELF AAN MEEBETALEN

 

AANGEZIEN DE ( R ) OVERHEDEN VAAK DEALS SLUITEN

MET FARMACEUTEN

 EN DIE VAAK

IMMUNITEIT VAN RECHTSVERVOLGING

AANBIEDEN !

 

EENZELFDE CORRUPTIE UITLOKKEND SYSTEEM

 ZIEN WE TERUG BIJ DE

EUROPESE CENTRALE BANK !

 

ENFIN . . .

DE CLAIM WAAR HET IN DIT ARTIKEL OM GAAT

IS DAT WANNEER KINDEREN EENMAAL BESMET ZIJN GEWEEST

EN DAARVAN ZIJN HERSTELD

ZIJ BIJ EEN VOLGENDE BESMETTING

MINDER KANS LOPEN OP EEN ERNSTIGE ONTSTEKING

EN DUS

NIET

HOEVEN TE WORDEN GEVACCCINEERD !

 

EEN BULSHIT CONCLUSIE

OMDAT DIE EIGENLIJK VOOR ALLE LEEFTIJDSGROEPEN OPGAAT

DERHALVE HOEFT BIJNA NIEMAND TE WORDEN GEVACCINEERD !

 

NET ZO'N BULLSHIT

ALS DE CLAIM DAT 1 OP DE 4 000 ONGEVACCINEERDE KINDEREN 

KANS ZOUDEN HEBBEN OM ONTSTEKINGEN TE KRIJGEN

 

( EERDER WERD AANGEGEVEN

DAT 1 OP DE 5 000 - 10 000 EEN ONTSTEKING KON KRIJGEN )

 

HET ZOU

" A A N N E M E L I J K "

ZIJN

DAT VACCINATIE TEGEN ONTSTEKINGEN ZOU BESCHERMEN ? ! ?

 

AANNEMELIJK ? ! ?

NIET BEPAALD WETENSCHAPPELIJK !

 

AL DIE ZOGENAMDE EXPERTS . . .

DIE MET DAT SOORT KRETEN KOMEN AANDRAVEN

ZOUDEN EIGENLIJK MOETEN WORDEN BERISPT

EN HOREN ZEKER NIET THUIS

OP EEN WEBSITE VAN DE ( R ) OVERHEID !

 


2018-01-2022

W E I N I G   A N I M O

B O O S T E R

V A C C I N A T I E S

 

TERWIJL HET AANTAL " BESMETTINGEN " DE AFGELOPEN TIJD

STEEDS HOGERE TOPPEN ZETTEN . . .

 

( FRAPPANT IS DAT NIEMAND ZICH DAARBIJ AFVRAAGT . . .

OF DIE EXPLOSIEVE STIJGING MOGELIJK DOOR DE VACCINATIES

 WORDT VEROORZAAKT )

 

EN INMIDDELS BEKEND IS

DAT DIE VACCINS

EEN KORTE WERKINGSDUUR SCHIJNEN TE HEBBEN . . .

 

BOVENDIEN

SNEL AAN EFFECTIVITEIT SCHIJNEN IN TE BOETEN

VANWEGE DE

" NOODZAAK "

VAN ZOGENAAMDE BOOSTER VACCINATIES . . .

 

BEGINNEN INMIDDELS TEEDS MEER MENSEN

ZICH AF TE VRAGEN

OF DIE VACCINS EIGENLIJK WEL WERKEN !

 

OF HET EIGENLIJK WEL EEN GOED IDEE IS

OM KINDEREN TE VACCINEREN . . .

 

BEZINNEN ZICH WELLICHT OOK AF TE VRAGEN

OF LAREB WEL ALLE BIJWERKINGEN MELDT !

 

IK BEDOEL 1 OP DE 10.000 MOGELIJKE ERNSTIGE BIJWERKINGEN

PER VACCINATIE . . .

 

TERWIJL

SLECHTS EEN ENKELING SPORADISCH

IN HET NIEUWS KOMT  ! ?

 


18-01-2022

2 G   E N   3 G

M I N I M A A L   E F F E C T

C O R O N A   B E S M E T T I N G E N

EIGENLIJK

GEEFT MEN HIER TOE . . .

V A C C I N A T I E S

DAT

VACCINS

NAUWELIJKS EFFECT HEBBEN !

 

DAT VACCINS ZOUDEN WERKEN

IS OVERIGENS NIET DE ENIGE ONBEWIJSBARE CLAIM ! !

M O N D K A P