09-05-2023

C H E M T R A I L S !

Een fenomeen dat al in 1995 werd waargenomen...

Waarbij vliegtuigen bepaalde chemicaliën in de lucht sproeien...

 

Volgens wetenschappers zou hierdoor de opwarming van de aarde worden verminderd.

Vanwege de microscopisch kleine deeltjes metalen die de zonnestralen zouden moeten blokkeren.

 

Vliegtuigen vliegen sproeiend langs elkaar en haaks op elkaar waarbij een visnet in de lucht wordt gevormd.

Dit visnet wordt na verloop van tijd door de wind uiteen gewaaid...

Zodoende wordt een laag gevormd die de zonnestralen terug zou moeten kaatsen.

 

Chemtrails moet je niet verwarren met...

C O N T R A I L S !

Contrails zijn condens sporen ontstaan door de uitlaatgassen van de vliegtuigmotoren.

Contrails vervluchtigen veel sneller dan chemtrails.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Condensspoor

 

Het verschil tussen chemtrails en contrails...

Is dat contrails veel sneller vervluchtigen dan chemtrails.

Chemtrails vormen dus veel langere strepen en blijven veel langer hangen voordat ze uiteen waaien.

 

In eerste instantie werden chemtrails door de media verzwegen.

Later ontkent.

Totdat "wetenschappers" de term...

G E O - E N G I N E E R I N G !

Introduceerden en daarbij claimden dat chemtrails de opwarming van de aarde tegen zouden gaan.

https://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/Besluit-stopzetting-geo-engineering.pdf

 

Desalniettemin wordt tot op de dag van vandaag...

Ook nog steeds door media en de politiek geclaimd...

Dat chemtrails NIET zouden bestaan.

CITAAT: "De term werd geïntroduceerd door de COMPLOT THEORIE waarin beweerd wordt dat naast water en CO2 ook andere chemicaliën vrijkomen tijdens een vlucht."

Men doet dit fenomeen simpelweg af als zijnde een...

Z O G E N A A M D E

C O M P L O T   /   S A M E N Z W E R I N G S

T H E O R I E !

Doch laat u hierdoor niet van de wijs brengen!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemtrail

'k Zou zeggen bekijk mijn foto's ( 2022 ) maar eens goed!

 

Realiseer u daarbij...

Dat alles wat omhoog gaat te zijner tijd door de aantrekkingskracht van de aarde...

Ook wel zwaartekracht genoemd...

Vroeg of laat ook weer naar beneden komt dwarrelen ( microscopisch kleine stoffen ).

Dat u daarbij de schadelijke stoffen in die chemtrails inademt met alle gevolgen van dien.

 

Het zou mij dan ook niet verbazen...

Dat over enkele generaties...

Mogelijk een explosieve stijging van chronische en geestelijke ziektes waarneembaar is!

https://radar.avrotros.nl/forum/milieu-f96/chemtrails-t60643.html

http://www.pentahof.nl/Brochures/641-Chemtrails.pdf

G E Z O N D H E I D   E N   D E   ( R ) O V E R H E I D !

De ( R ) overheid doet of zij het beste met de bevolking voor heeft...

Zij stelt echter vaak...

V E R K E E R D E   P R I O R I T E I T E N !

Het "economisch" belang boven volksgezondheid en milieu!

Zo moeten werknemers vaak veel te lang met gifstoffen werken...

Vooraleer er een verbod komt op die giftige stoffen.

 

De ( r ) overheid heeft ook totaal geen verstand van virussen.

Laat staan van de schadelijke stoffen...

Die de farmaceutische industrie in haar zogenaamde medicijnen en vaccins stopt!

B E L A N G E N   V E R S T R E N G E L I N G !

Amper getest en veel te snel op de markt gebracht.

Vanwege angst propaganda vanuit de zogenaamde gezondheidswaakhonden...

( Vaak gefinancierd door de farmaceuten )

Gezondheidswaakhonden die afgaan op de leugens van zogenaamde experts

 

Betaald door de farmaceuten om haar halve waarheden en leugens te verkondigen.

Notabene belanghebbende partijen!

H E T   T O P P U N T   V A N   K R A N K Z I N N I G H E I D !

Slachtoffers van bijwerkingen van vaccinaties worden in de regel altijd meteen ontkent.

Pas veel later later biedt de " ( r ) overheid" met tegenzin compensatie regelingen.

De belastingbetaler mag de schadevergoedingen betalen...

Die farmaceuten hebben veroorzaakt!

 

Enfin...

ASBEST - Gebruikt in de woningbouw, ovens etc. ...

Vanwege z'n warmte isolerende eigenschappen.

Totdat men niet anders meer kon dan toegeven dat asbest kankerverwekkend was.

https://letsel.info/asbest-ingeademd/

https://www.allesoverkanker.be/kanker-voorkomen/asbest-en-kanker

 

BESTRIJDINGSMIDDELEN - Gebruikt in de land- en tuinbouw zowel alsook privé ( tuinen & terras ).

Terwijl bekend is dat bestrijdingsmiddelen giftig zijn...

Sterfte veroorzaakt onder bijenkolonies hetgeen o.a. de verstuiving van voedingsgewassen in gevaar brengt.

https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/130-bestrijdingsmiddelen-nederland-giftig-voor-de-mens/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/welke-gewasbeschermingsmiddelen-zijn-verboden-omdat-ze-bijensterfte-veroorzaken

In de meeste gevallen kun je schadelijke insecten simpelweg op natuurlijke weg opruimen...

Door hun natuurlijke vijanden uit te zetten!

 

CHROOM-6 - Gebruikt in de verfindustriedoor met name Defensie en de NS...

Een kankerverwekkende verf die gebruikt wordt om roestvorming tegen te gaan.

https://chroom-6.com/chroom-6/waarom-is-chroom-6-gevaarlijk/kankerverwekkend

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2234628-defensie-aansprakelijk-voor-ziekten-door-kankerverwekkend-chroom-6

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5348444/ns-onderzoek-chroom-6-verdrietig-pijnlijk-rivm-reparatie-treinen

 

GEÏMPREGNEERD HOUT ( Wolmanzouten )- gebruikt omdat hout langer tegen weersinvloeden te beschermen, totdat naar buiten kwam dat de zware industrieën vol pompten met giftige zware metalen.

https://www.bouwenwonen.net/artikel/Europa-verbiedt-geimpregneerd-tuinhout/1062

https://www.gentechvrij.nl/2022/04/19/wat-zijn-wolmanzouten/

 

TEFLON: Het Amerikaanse DUPONT ( CHEMOURS ) maakt pannen met een anti-aanbak laag maakt...

Terwijl bekend is dat tijdens het fabricage proces kankerverwekkende stoffen in het milieu terecht komen.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/omwonenden-dupont-langdurig-blootgesteld-aan-gif/

https://www.ad.nl/dordrecht/chemours-dordrecht-loosde-vele-jaren-gif~acad784d/

 

NANODEELTJES - Alhoewel nog weinig bekend is worden deze stoffen ook als gevaarlijke aangemerkt.

Desalniettemin worden ze nog steeds in veel producten verwerkt.

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/nanodeeltjes

https://scientias.nl/minuscule-nanodeeltjes-hebben-grotere-impact-op-het-milieu-dan-gedacht/

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/nanotechnologie/niet-afbreekbare-en-niet-oplosbare-nanodeeltjes

 


TIP:

C O R R U P T I E   E N   H E B Z U C H T

B I N N E N   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G !

De onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur...

Deed onderzoek naar de geldstromen tussen artsen en medische bedrijven.

Tientallen cardiologen ontvingen miljoenen euro's van medische bedrijven...

Zonder dat hun ziekenhuizen daar van wisten!

 

En dat is tegen de regels in.

Officieel moeten ALLE betalingen aan artsen, ziekenhuizen en andere organisaties...

Ook worden vermeld in het Transparantieregister Zorg.

Het transparantie register blijkt dus niet zo transparant te zijn!

 

Zie hier hoe we dankzij dataonderzoek en het volgen van geldstromen, uiteindelijk uitkwamen bij die ongeoorloofde (miljoenen)betalingen aan cardiologen!

 


23-10-2022

D E   B O Z E   B O E R I N

Jolanda Nooijen is boerin in het Brabantse Volkel.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4169948/boze-boer-jolanda-geeft-haar-frustratie-vrij-baan-en-wordt-massaal-gedeeld

 

Zij claimt een LIJST van de ( r ) overheid te hebben ontvangen...

Met daarop de GEWASSEN die deze de winter nog GETEELD MOGEN worden.

 

 " We zitten in de 3e week van OKTOBER...

Nederland is nog vol in productie van voedingsgewassen.

We eten nog allemaal HOLLANDSE PRODUCTEN...

 

Iedereen ...

Er is voldoende!

En werkelijk ...

Ik heb de lijst doorgelezen.

Werkelijk ...

 

Volgend jaar 1 oktober mag ik al mijn PERSONEEL NAAR HUIS sturen!

Het ENIGSTE wat we nog kunnen TELEN ...

Wat ik tegenkwam op de lijst ...

Was CHINESE KOOL ..

En de rest van onze gewassen moeten er 1 oktober allemaal vanaf zijn !

 

WIE verzint het...

Dat wij volgend jaar vanaf 1 oktober BLEEKSELDERIJ moeten KOPEN in SPANJE ...

Terwijl er in Spanje nog niet geteeld kan worden ...

Omdat het daarvoor veel te warm is ?

WIE verzint het ...

Geen KNOL ... VENKEL ...

NIETS staat meer op de lijst !

WIE heeft die lijst VERZONNEN ?

 

Wat hebben we het over KRINGLOOP ?

WAT...

Welke LEUGENS hebben ze...

WIE zit er nou in DEN HAAG al die LEUGENS te bedenken ?

 

We hebben het helemaal niet meer over kringloop...

Waar hebben we het hier...

Ik ben zo PIS LINK !

ZO ...

Zelfs AARDAPPELEN staan niet meer op de lijst !

 

Jongens ga naar buiten toe...

Ga kijken wat buiten staat .

Volgend jaar 1 oktober hebben we een ...VERDOMME'S groot probleem hé .

Etc.

 

Jolanda Nooijen lijkt duidelijk gefrustreerd ...

Ik ben dan ook erg benieuwd naar die lijst van die duivels in Den Haag !

 

https://www.linkedin.com/posts/jolanda-nooijen-64922032_woest-vandaag-dit-kabinet-nog-opruimen-activity-6989504532602830849-B1db?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Youtube heeft slechts gedeelte van de video ...

Facebook en Twitter een ander deel .

( Desalniettemin heb ik de volledige gefrustreerde noodkreet van Jolanda Nooijen gevonden ...

En wel op RUMBLE d.d. 24 oktober 2022 !)

( Zie onder ... )

https://rumble.com/v1pnk8p-october-24-2022.html

 

D E   N A T U U R   L A A T   Z I C H   N I E T

A A N   P O L I T I E K E   R E G E L S   O N D E R W E R P E N !

'k Heb altijd al gezegd ...

Dat politici GEEN ENKEL IDEE hebben waar ze VERDOMME mee bezig zijn!

Dat het TIJD is voor een ANDERE regeringsvorm .

 

Een regeringsvorm gevuld met mensen uit alle beroepsgroepen ...

Zodat eventuele problemen direct kunnen worden aangepakt!

 

Het huidige systeem creëert alleen maar meer problemen...

Die daarop naar de volgende generaties worden doorgeschoven.

 

Het verhaal van de sneeuwbal die van een besneeuwde helling af rolt!

 

Terug naar het idee van " Staatsbedrijven - en diensten " ?

 

We hebben echter kunnen zien ...

Dat de politiek de met belasting geld opgebouwde Staatsbedrijven- en diensten ...

Aan miljardairs met hun " investeringsfondsen " en multinationals heeft verpatst !

 

Daarmee hebben die malloten in Den Haag het beheer van die bedrijven- en diensten uit handen gegeven !

De arbeidsmarkt afhankelijk gemaakt van de grillen van die Elite klasse .

Bovendien Nederland van een vaste inkomstenbron beroofd !

 

Vandaar dat ik in plats van Staatsbedrijven- en diensten ...

Een vergelijkbaar systeem voor wil stellen...

Waarmee het voorgaande probleem verleden tijd wordt !

 

Namelijk ...

Gemeenschapsbedrijven- en diensten !

 

Eventuele winsten vloeien in de schatkist van de gemeenschap ...

Zodat daarmee de Nederlandse infrastructuur mee kan worden hervormd !

Waardoor eventuele winsten niet meer in de zakken van die Elitaire graaiers terecht komt .

Daar is Nederland namelijk NIET mee gebaat !

 

Bovendien is het beter voor de werkgelegenheid ...

Baanzekerheid voor iedereen !

 

Dus GEEN Staatsbedrijven- en diensten, maar Gemeenschapsbedrijven- en diensten !

Een wet moet het daarbij mogelijk maken...

Dat die gemeenschapsbedrijven- en diensten ook daadwerkelijk in handen blijven van de gemeenschap !

Dus NIET net zoals bij die Staatsbedrijven- en diensten kunnen worden verpatst!

 

( Het zou me overigens niet verbazen wanneer die privatisering onrechtmatig was !

Een rechtszaak zou daarover uitkomst kunnen bieden ...

Ware het niet dat het rechtssysteem door die incompetente (r) overheid is opgezet ! ) 

 

Gegarandeerde werkgelegenheid voor de Nederlandse werknemers !

Gegarandeerd inkomen voor de schatkist van de gemeenschap !

K E R N R A M P E N

Mochten de plannen van de Nederlandse ( r ) overheid doorgang vinden ...

Komen er in de nabije toekomst nog meer problemen bij !

 

Ik heb het over de bouw van nieuwe kerncentrales ...

Terwijl veel landen ( waaronder Duitsland ) die juist afbreken .

 

En wel...

Vanwege al die KERNRAMPEN van de afgelopen tijd .

 

Windscale, Sellafield, Groot-Brittannië – 1957 ( Brand in reactor - 700 tera becquerel geïoniseerde straling )

Californië, Amerika - 1959 ( Kernsmelting Sodium Reactor Experiment )

Idaho Falls, Idaho, Verenigde Staten – 1961 ( Stoomexplosie en meltdown - 3 tera becquerel straling)

Monroe, Michigan, Amerika - 1966 ( Gesmolten brandstofelementen door mechanisch mankement )

Jaslovské Bohunice, Tsjecho-Slowakije – 1977 ( reactor begon te roesten na bijtanken - straling )

Three Mile Island, Pennsylvania, Verenigde Staten – 1979 ( Storing koelcircuit - radioactieve gassen )

Tsjernobyl, Sovjet-Unie – 1986 ( Gesmolten brandstofstaven - stoomontploffing - 93.000 doden stralingskanker )

Tokaimura, Ibaraki Prefecture, Japan - 1999 ( nucleaire reactie door gebruik hoog verrijkt uranium )

Fukushima, Japan – 2011 ( Falend koelsysteem door stroomstoringen t.v.g. aardbeving en tsunami - 10.000 tera becquerel straling )

 

( De kleine rampjes niet meegeteld... )

https://scientias.nl/de-grootste-kernrampen-ooit/

https://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-grootste-nucleaire-rampen-ooit/

 

Zo is er nog ook steeds

G E E N   E F F E C T I E V E   O P L O S S I N G

voor het

R A D I O A C T I E F   A F V A L !

 


22-07-2022

A P E N   P O K K E N   V I R U S

2 3   M E I   2 0 2 2   -   6   N E D E R L A N D E R S   B E S M E T

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5310531/rivm-zes-positieve-gevallen-van-apenpokken-nederland

W H O

R O E P T   A P E N P O K K E N   U I T    T O T   G E V A A R   V O L K S G E Z O N D H E I D

 

C I T A A T 1 : "Wie apenpokken oploopt, krijgt vooral GRIEPVERSCHIJNSELEN zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn.

Na een aantal dagen ontstaan bij veel patiënten BLAASJES OP DE HUID.

Meestal worden mensen NIET HEEL ERG ZIEK van een infectie, meestal verloopt de ZIEKTE MILD.

De ziekte is WEL GEVAARLIJK voor kinderen en mensen met een ZWAKKE GEZONDHEID OF VERZWAKT IMMUUNSYSTEEM.

Het baart experts vooral zorgen dat de ZIEKTE NIET MEER UIT TE ROEIEN is als die flink rondgaat."

 

A A N   W I E   D A N K E N   W E   E I G E N L I J K   D A T   " G E V A A R " ?

H O M O ' S ? ! ?

C I T A A T 2 : "Apenpokken is GEEN GESLACHTSZIEKTE, men loopt het op door huid-op-huid contact en iedereen kan het krijgen, maar gaat momenteel vooral rond in de HOMOSCENE in Amsterdam."

W E R E L D W I J D   1 6 . 0 0 0   B E S M E T T I N G E N

23-07-2022 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/who-roept-apenpokken-uit-tot-gevaar-voor-volksgezondheid~bc939c72/

 


12-07-2022

C H R O O M - 6   G E V O N D E N

I N   G R O N D W A T E R   T A T A    S T E E L   I J M U I D E N

M E N I G E E N

Z A L    C H R O O M - 6   B E K E N D   I N   D E   O R E N   K L I N K E N

E N   W E L   O M D A T   C H R O O M - 6   RW O R D T   G E B R U I K T

O M   R O E S T V O R M I N G   T E G E N   T E   G A A N

 

D E F E N S I E

E N   D E

N E D E R L A N D S E   S P O O R W E G E N

G E B R U I K ( T ) E N   O M   D I E   R E D E N   V E R F   M E T   C H R O O M - 6

https://dlsa.nl/letsel-door-blootstelling-chroom-6-bij-defensie/

 

MA A R R U H H H

C H R O O M - 6   I S   Z W A A R   G I F T I G   E N   K A N K E R V E R W E K K E N D

D E   ( R ) O V E R H E I D   W E E T   D A T   M A A R   A L   T E   G O E D !

https://www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/gezondheidsonderzoeken/gezondheidsrisicos-chroom-6-en-carc

 

V E R T I K T   H E T   E C H T E R

O M   H E T   G E B R U I K   V A N   C H R O O M - 6   H O U D E N D E   M I D D E L E N

T E   V E R B I E D E N !

 

E N F I N . . .

T A T A   S T E E L   I S   O V E R I G E N S   N I E T   H E T   E N I G E   B E D R I J F

D A T   O N D A N K S   D E   V E L E   W A A R S C H U W I N G E N

G I F T I G E   S T O F F E N   I N   H E T   M I L I E U   B L I J F T   L O Z E N !

 

D E N K   B I J V O O R B E E L D   A A N

C H E M O U R S   /   D U P O N D   D O R D R E C H T

D A T   D E   V O L G E N D E   S C H A D E L I J K E   S T O F F E N   D U M P T ( E )

P F O A   -   C 8   -   G E N X

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Dossier_Chemours_en_DuPont

15-06-2021 https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/eet-dichtbij-chemische-fabriek-niet-uit-de-moestuin

07-07-2022 https://www.ad.nl/binnenland/dordts-chemiebedrijf-dupont-aansprakelijk-voor-miskramen-oud-medewerkers-door-oplosmiddel~a9493561/

 

 


08-07-2022

O N B E K E N D E    S T O F F E N   G E V O N D E N

I N   D E   M A A S

 

H E T   W I N N E N    V A N   D R I N K W A T E R   U I T   D E   M A A S

W O R D T   T I J D E L I J K   S T O P G E Z E T . . .

 


08-07-2022

M I C R O P L A S T I C S

V A N   K W A A D   T O T   E R G E R

M I C R O P L A S T I C S   I N   V O E D I N G S W A R E N

V L E E S -   E N   Z U I V E L  P R O D U C T E N

 

V L E E S   R E S T   P R O D U C T E N

W O R D E N   M E T   P L A S T I C   V E R P A K K I N G   E N   A L

V E R W E R K T   A L S   V E E V O E R ? ! ?

 

M E N   W I L   M E E R   O N D E R Z O E K   O M   T E    K I J K E N

O F   D I T   M O G E L I J K   E E N   G E V A A R   V O O R   D E   V O L K S G E Z O N D H E I D

O P   Z O U   K U N N E N   L E V E R E N ? ! ?

 

I N T U S S E N

G A A N   D E Z E   V E R G I F T I G I N G S P R A K T I J K E N   G E W O O N   D O O R !

 

N O G   E V E N

E N   Z E   C L A I M E N   M O G E L I J K   O O K   D A T   H E T   G E Z O N D   I S

O M   O L I E   P RO D U C T E N   T E   C O N S U M E R E N ? ! ?

 


07-04-2022

M I C R O   P L A S T I C S

J E   K O M T   Z E   I N   S T E E D S   M E E R   P R O D U C T E N   T E G E N . . .

C O S M E T I C A   -   S H A M P O O   -   T A N D P A S T A

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/circulaire-economie-milieu/roadmaps/milieu-en-klimaat/microplastics/

T E R W I J L   S L E C H T S   W E I N I G   B E K E N D   I S . . .

O V E R   E V E N TU E L E   G E V A R E N !

 

I N M I D D E L S

H E E F T   M E N   B I J   G E B R U I K E R S   V A N   D I T   S O O R T   P R O D U C T E N

M I C R O P L A S T I C S

I N   H E T   B L O E D   G E V O N D E N . . .

D A A R B I J   R I J S T   D E   V R A A G : " K A N   D A T   K W A A D ? "

 

H O E   K O M T   H E T   E I G E N L I J K

D A T   D I T   S O O R T   P R O D U C T E N   O P   D E   M A R K T   W O R D E N   T O E G E L A T E N ?

 25-03-2022

C O M P U T E R S   E N   S M A R T P H O N E S

V L O E K   O F   Z E G E N ?

N A   D E   I N T R O D U C T I E   V A N   H E T   I N T E R N E T

S C H O T E N   "S O C I A L E "   W E B S I T E S . . .

 

W A A R O N D E R

F A C E B O O K   -   T W I T T E R   -   Y O U T U B E

E T C .

A L S   P A D D E S T O E L E N   U I T   D E   G R O N D . . .

 

F A C E B O O K

O F W E L   Z O A L S   I K   H E T   O M S C H R I J F

F A K E B O O K

S P E E L T   I N   O P   H E T   P R I N C I P E   V A N

P O P U L A R I T E I T

O N D E R   H A A R   G E B R U I K E R S

M E N S E N   D I E   E R G E N S   B I J   W I L L E N   H O R E N . . .

 

D A T   G E B E U R T   D A N

D O O R   P R I V É   D I N G E N   T E   U P L O A D E N . . .

W A A R O P   A N D E R E N  D A N   A A N G E V E N   D A T   L E U K   T E   V I N D E N !

F A K E B O O K

S T A A T   E C H T E R   V O L   D U B I E U Z E   P R O F I E L E N . . .

D O E T   A A N   C E N S U U R . . .

 

I S   R E G E L M A T I G   N E G A T I E F   I N   H E T   N I E U W S

A L S   H E T   O M   G A A T   O M   P R I V A C Y   E N   V E I L I G H E I D S S C H E N D I N G E N

V A N   H A A R   G E B R U I K E R S . . .

 

D A N   W E L

H E T   Z E L F   V E R H A N D E L E N   V A N

D E   P E R S O O N S G E G E V E N S   V A N   H A A R   G E B R U I K E R S !

 

B E H A L V E   B O V E N S T A A N D E   W E B S I T E S

D I E   V O O R   S O C I A A L   D O O R   M O E T E N   G A A N . . .

V I N D T   J E   O O K   S T E E D S   M E E R   S P E L L E T J E S   W E B S I T E S

O P   H E T   I N T E R N E T !

 

D A A R V A N   Z E T T E N   E R   H E L A A S   V E E L   A A N   T O T

G O K K E N !

 

H E T   P R I N C I P E   V A N   D E   G E S L O T E N   K I S T E N . . .

W A A R V O O R   D A N   S L E U T E L S   M O E T E N   W O R D E N   G E K O C H T

O M   D E   I N H O U D   V A N   D I E   K O F F E R S   T E   K U N N E N   B E M A C H T I G E N !

 

V E E L   D A A R V A N   Z I J N   T E   S P E L E N   O P   E E N   S M A R P H O N E

Z O D O E N D E   B R E N G E N   V E E L   K I N D E R E N

H U N   T I J D   A C H T E R   D I E   K L E I N E   S C H E R M P J E S   D O O R . . .

B I J Z I E N D H E I D

B E D E R V E N   Z O   H U N   O G E N . . .

O V E R G E W I C H T

H E B B E N    S T E E D S   M I N D E R   B E W E G I N G . . .

S L A P E L O O S H E I D

H E B B E N   G E E N   B E N U L

H O E   L A N G   Z E   D I E   V E R S L A V E N D E   S P E L L E N   S P E L E N !

V E R L I E S   S O C I A L E   O M G A N G

M A A R R U H H H . . .

W A T   N E T   Z O   B E L A N G R I J K   I S

Z O   N I E T   B E L A N G R I J K E R . . .

H E T   G E B R E K   I N   H E T   O N T P L O O I E N   V A N

S O C I A L E   V A A R D I G H E D E N

Z E   H E B B E N   S T E E D S   M I N D E R   O O G

V O O R    W A T   E R    I N   H U N   E I G E N   O M G E V I N G   G E B E U R D . . .

I K   H E B   H E T   O V E R   H E T   G E B R E K   I N   O M G A N G   M E T   L E E F T I J D G E N O O T J E S !

 


Maak jouw eigen website met JouwWeb