D I P L O M A T I E K E

O N S C H E N D B A A R H E I D :

EEN SYSTEEM DAT DIPLOMATEN BIJ VOORBAAT BESCHERMT

TEGEN EVENTUELE RECHTSZAKEN

 

CITAAT: "DIPLOMATEN die in het buitenland hun land vertegenwoordigen, zijn ONSCHENDBAAR.

Het GASTLAND kan buitenlandse diplomaten NIET vervolgen of aanhouden."

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/diplomatieke-onschendbaarheid

 

ZODOENDE

WORDT DIPLOMATEN DE GELEGENHEID GEGEVEN

ONGESTRAFT

CRIMINELE ACTIVITEITEN TE ONTPLOOIEN

 

HANDTASTELIJKHEDEN

 

HET SMOKKELEN VAN

DRUGS - INFORMATIE - TECHNOLOGIE

 

VLUCHTEN NA EEN AANRIJDING

25-01-2014 https://www.rtlnieuws.nl/node/2115071

06-10-2019 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4875071/groot-brittannie-vs-amerika-verenigde-staten-dood-aanrijding

 

DIPLOMATEN GENIETEN IMMUNITEIT VAN RECHTSVERVOLGING

DOOR HET LAND WAAR ZE ALS "GAST" ZIJN GESTATIONEERD

 

DIPLOMATEN KUNNEN HOOGUIT ALS

PERSONA NON GRATA / ONGEWENST PERSOON

HET LAND UITGEZET WORDEN 

https://www.trouw.nl/nieuws/zware-eisen-in-diplomatieke-cokesmokkel~b9e96bb3/

AFSCHAFFEN DIE FLAUWEKUL !


'

N G O ' S

ORGANISATIES

Opgezet door de Elite klasse om haar macht en invloed te vergroten.

 

1. MEDIA BEDRIJVEN

Een manier om de publieke opinie te manipuleren.

De artikelen die ze publiceren zijn veelal aan censuur onderworpen.

Bevatten in de regel ook vaak halve waarheden.

 

2. DENKTANKS

Een manier om het politiek beleid te beïnvloeden.

Politici laten zich vaak door denktanks "adviseren" over het te voeren beleid.

 

3. MULTINATIONALS / CONGLOMERATEN

Deze bestaan uit een legio van bedrijven en diensten.

Productie bedrijven  - Media - Uitzendbureaus etc.

Een manier om de controle krijgen over productie van goederen en voeding.

Tevens een manier op de arbeidsmarkt te onderwerpen.

 

4. UNIVERSITEITEN

Nog een manier om de publieke opinie te manipuleren.

Middels de opleiding van PR medewerkers die zich verder positief uitlaten...

Over de Elite klasse en haar projecten.

 

Dan wel studenten die opgeleid worden tot activisten.

Relschoppers die worden gebruikt om regeringen omver te halen.

 

De Hongaarse premier Orban liet derhalve de CEU Universiteit sluiten.

Een universiteit opgezet door de multi miljonair George Soros.

Uiteraard onder protest van het fascistische bolwerk genaamd EU.

 

Jongeren worden ingezet...

In video documentaires om steun te verkrijgen vanuit de bevolking.

Boodschappen die de waarheid verdraaien.

E U R O M A I D A N ( 2 0 1 3 - 2 0 1 4 )

Amerikaans Europese

Coup in Oekraïne

Een opruiende video met de naam...

"A Whisper to a Roar!"

Geproduceerd door de Amerikaan...

Ben Moses

In samenwerking met de Amerikaanse politiek socioloog...

Larry Diamond

Met in de hoofdrol...

Yulia Marushevska

De opnames werden gefilmd door de Britse...

Graham Mitchell

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_a_Ukrainian

"Demonstraties" geleidt door de meest fascistische Oekraïense partijen.

Svoboda & Right Sector

Laat u niet van de wijs brengen.

Svoboda voorheen SNPU ( Social National Party of Ukeraïne )

de partij van Oleh Yaroslavovych Tyahnybok

Een partij met van oorsprong een hakenkruis als symbool.

De partij mag dan een nieuwe naam hebben en een nieuw symbool.

 

Reken er maar niet op...

Dat mensen die een fascistisch gedachtegoed naleven...

Plots hun gedachtegoed opgeven.

 

De coup wist zich gesteund door met name de Amerikaanse senator...

John McCain!

En die Amerikaanse onderminister van BuZA...

Victoria Nuland

Die we kennen van het gelekte telefoongesprek

"Fuck the EU!"

Al moet ik haar daar gelijk in geven...

Al is het om andere redenen.

D E M O C R A T I E

Zo bereidt de Elite klasse de wereldbevolking voor...

Op haar concept van een "democratie" als de regeringsvorm van de toekomst.

 

Een concept waarmee de Elite klasse de indruk wekt...

Dat de wereldbevolking ook maar iets te zeggen heeft in het te voeren politieke beleid.

P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N

Terwijl de Elite klasse feitelijk een wereld creëert waarover zij de baas kan spelen.

Een wereld waarin politici zijn gedegradeerd tot marionetten / schoothondjes van de Elite klasse.

Die de wil van de Elite klasse aan de wereldbevolking opleggen.

P O L I T I E K E   E X P E R I M E N T E N

O P   D E   B E V O L K I N G

Zoals dat gebeurde ten tijde van het corona virus.

Zijnde een gehoorzaamheidsexperiment, maar dan wel één...

Die meer levensjaren heeft gekost dan opgeleverd.

C O R O N A   B E L E I D

M E T   D O D E L I J K E  A F L O O P

Als gevolg van het politiek beleid van die schoothondjes van de Elite klasse...

Worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer!

Terwijl voor miljarden aan belastinggeld wordt verkwist!

 

Armoede is verreweg de beste voedingsbodem...

Voor het ontstaan van agressie, criminaliteit en verloedering binnen de

"SS AMEN LEVING".

Z I E K T E S   A L S   L U K R A T I E F

V E R D I E N M O D E L

De multinationals en conglomeraten van de Elite klasse...

Vergiftigen gestaag de wereld.

 

Middels de uitstoot van / het dumpen van zwaar giftig industrieel afval...

Zij het via de schoorstenen dan wel rioleringssystemen.

Of illegale lozingen op vuilstortplaatsen en landbouw- en natuurgebieden.

Terwijl de politiek en haar ambtenarij vaak een oogje dichtknijpen.

 

Hypocriet genoeg durft de "medische wereld"...

Die haar bestaan juist dankt aan zieke mensen...

Zich nog af te vragen hoe het komt.

 

Dat steeds meer mensen met gezondheidsproblemen kampen.

Chronische ziektes - Hersenziektes - Kanker - Vergiftiging etc.

Dat aantal zal de komende generaties zelfs exponentieel oplopen.

 

De verloedering binnen de...

 "SS AMEN LEVING"

Zal ook gestaag toenemen.

 

Het politiek beleid faalt in zowat elk opzicht!

 

Ik kan er echt met mijn verstand niet bij...

Dat er maar zo weinig mensen zijn die inzien dat het geen zin heeft...

Om een zo gammel systeem in stand te blijven houden.

 

 Waarom blijft het gros van de bevolking gewoon stemmen...

Op diezelfde maniakken...

Die het land, de infrastructuur en de sociale voorzieningen om zeep helpen?

 

Als ik denk aan...

K A P I T A L I S M E

Denk ik onwillekeurig aan...

H E B Z U C H T

Niet alleen de hebzucht van de Elite klasse...

Maar ook die van de door haar gecreëerde bedrijven en organisaties.

Waarmee zij steeds meer geld en macht naar zich trekt.

W A L L S T R E E T

En al die andere beurzen die zij in het leven hebben geroepen...

Hebben niets...

Maar dan ook helemaal niets meer met de realiteit te maken.

G E L D 

V E R D I E N E N   A A N   G E R U C H T E N

Een gerucht is genoeg...

Om een goedlopend bedrijf volledig naar de knoppen te helpen.

Zodat diegene(n) die het gerucht de wereld hebben geholpen...

Het doelwit voor een habbekrats over kunnen nemen.

Een ronduit simpele manier  om de concurrentie uit te schakelen...

Dan wel spotgoedkoop aan patenten te komen.

P A T E N T E N   E N   C O P Y R I G H T S

In een kapitalistische maatschappij...

Zetten deze feitelijk een rem op de ontwikkeling...

Van nieuwe technieken en producten.

 

Terwijl deze in een socialistische maatschappij...

De ontwikkeling van nieuwe producten en technieken juist...

Zou kunnen bevorderen.

 

Doch dit vereist verdere globalisering...

Oftewel de integratie...

Zeg naar gerust de assimilatie van alle landen.

Met hun diversiteit aan achtergrond, cultuur en identiteit.

 

'k Geloof niet dat de mensheid...

Dat in de huidige kapitalistisch georiënteerde wereld voor elkaar krijgt.

M A N I P U L A T I E

De Elite klasse gebruikt haar vermogen en haar...

INVESTERINGSMAATSCHAPPIJEN - MEDIABEDRIJVEN - MULTINATIONALS

UITZENDBUREAUS - UNIVERSITEITEN

Om zowat elke bestaande markt te manipuleren dan wel over te nemen!

 

Zo ook de arbeidsmarkt...

1. Middels de opkoop van bedrijven.

2. Met de opkomst van zogenaamde uitzendbureaus.

 

Waarom komen de (r) Overheid en haar gemeentelijke ambtenarij...

Niet op het idee een systeem op het internet op te zetten...

Dat vraag en aanbod van personeel per regio regelt.

 

Op deze wijze...

Kan de Elite klasse zich in elk geval niet meer verrijken...

Door met haar uitzendbureaus als tussenpersoon te bemiddelen.

 

Voor de woningmarkt gaat hetzelfde op.

Al moet ik daarbij opmerken...

Dat ik geen heil zie in het concept van een eigen woning.

Ik zie meer heil in een systeem...

Waarbij alle woningen onder het beheer komen van de gemeenschap.

Geen rijke klojo's meer die onredelijke huurprijzen vragen.

 

Ik heb gemerkt dat er best wel veel factoren spelen...

Bij de bepaling van de prijs.

 

In de 1e plaats zijn het de banken die grof geld verdienen...

Aan hun rentemechanismen die de waarde van het geld verdampen.

 

In de 2e plaats...

Veroorzaakt het beleid van de (r) overheid met haar ambtenarij...

Voor woningtekorten, mede door het binnenhalen van...

Arbeidsmigranten, asielzoekers en vluchtelingen.

En de verkoop van sociale huurwoningen aan de Elite klasse...

Die een graantje meepikken...

Door de huurprijzen steeds verder op te drijven.

 

Wat mij nog het meest zorgen baart...

Is het feit dat de Elite klasse het politiek beleid manipuleert.

 

Enerzijds middels organisaties die door de Elite klasse werden opgericht...

Dan wel gesponsord, zoals Pro-Demos en Kieswijzer etc..

Organisaties die het de burger gemakkelijker hadden moeten maken...

Bij de keus van een partij wiens visie het meest overeenkomt.

 

Anderzijds vanwege al die "denktanks" die ofwel werden opgericht...

Dan wel gesponsord door de Elite klasse...

Door wie de politiek zich laat "adviseren" bij het te volgen beleid.

 

Voor het gemak voorbijgaand...

Aan het fenomeen genaamd belangenverstrengeling!

 

De elite klasse gebruikt haar media bedrijven...

Om de wereldbevolking op slinkse wijze haar toekomst visie op te dringen.

 

Een wereld waarin zij de dienst uitmaken.

Ervoor zorgdragend dat de instanties die zij opgericht hebben..

Waaronder de ECB bescherming genieten...

Tegen eventuele rechtsvervolging wegens wanbeleid!

A A N D E L E N - O B L I G A T I E S

C A L L   E N   P U T   O P T I E S

D U B I E U Z E

B E L E G G I N G S   P A K K E T J E S

Zoals ik eerder al zei is een gerucht genoeg...

Om de beurskoers van een concurrerend bedrijf te doen zakken.

Zodoende kan deze spotgoedkoop worden overgenomen.

 

Dan wel interessante patenten goedkoop in handen worden verkregen.

Of een eigenwijze concurrent tot faillissement worden gedwongen...

Voor een monopolie op de fabricage van bepaalde producten.

Waarvan zij dan zelf de kostprijs kunnen bepalen.

 

Die duivelse Elite klasse...

Wijdt zowat haar hele leven eraan...

Om alles en iedereen aan zich te onderwerpen.

 

Zo worden steeds meer burgers de armoede in gedrukt.

Die daarna uit bittere noodzaak in het criminele circuit terecht komen.

Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

H E B Z U C H T

De hebzucht van de Elite klasse...

Is dus eigenlijk de hoofdoorzaak van alle ellende in de wereld!

 

Laat u niet van de wijs brengen!

Wanneer u in de media leest...

Over "schenkingen" van de Elite klasse aan zogenaamde "goede doelen".

 

Zeker niet als die vol bombarie...

Door betaalde bekendheden middels de eigen media worden aangeprezen.

Vaak met de veel gebruikte smoes...

Om armoede en hongersnood uit de wereld te helpen.

 

De projecten waar dat geld naar toe gaat...

Komen in de regel zelden terecht bij de behoeftigen.

Bevorderen eerder de corruptie in die in hoofzaak derde wereld landen.

(Onteigening van grond en slavenarbeid.)

 

Enfin...

Terug naar de...

B E U R S H A N D E L

( Handel in aandelen, Obligaties en Opties )

Eén van de systemen die de Elite klasse dus heeft uitgevonden...

Om het vergaren van hun vermogens in een stroomversnelling te zetten!

 

Het is ook goed geld verdienen...

Met PUT OPTIES die speculeren op een KOERSVAL!

 

Zoals ten tijde van het drama op 11 september 2001...

Betreffende het World Trade Centre in Amerika.

 

PUT opties die speculeerden op een koersval van o.a. vliegmaatschappijen...

En ( vastgoed ) verzekeraars!

 

Hier was duidelijk sprake van handel met voorkennis.

Doch daar werd frappant genoeg amper tot geen onderzoek naar gedaan.

 

Lopende onderzoeken vanuit verschillende landen...

Werden zelfs aan banden gelegd.

 

Simpelweg om te verhinderen...

Dat de miljarden diefstal die de Elite klasse beging niet boven tafel komt!

 

Larry Silverstein kocht het WTC...

Nog geen 2 maanden voor de "aanslagen".

 

Hij heeft flink wat verzekeringsgeld kunnen incasseren...

Voor gebouwen...

Die vanwege zo'n slordige 400 ton aan kankerverwekkende asbest...

Sowieso al met de grond gelijk gemaakt hadden moeten zijn.

Dan komt zo'n "Valse Vlag" operatie goed van pas.

 

Waar het eigenlijk om te doen was...

" T H E   W A R   O N   T E R R O R "

Een niet te winnen oorlog voeren...

Tegen een onzichtbare / dan wel niet bestaande vijand.

In een poging om het Midden-Oosten...

Met haar olie voorraden en de papaver productie te destabiliseren en...

En onder controle te krijgen.

 

Daarbij tevens de economische vooruitgang...

Van de landen in het Midden-Oosten te saboteren...

Door de infrastructuur onder het mom van vermeend terrorisme gevaar...

Plat te bombarderen.

 

Nadien krijgen Amerikaanse bedrijven en die van haar "bondgenoten"...

Opdrachten voor de wederopbouw toegespeeld.

 

Een ronduit smerige gang van zaken!

 

PUT OPTIES speculeren op een KOERS VAL.

CALL OPTIES speculeren op een KOERS STIJGING.

https://www.veb.net/derivaten/verschillende-soorten-opties-uitgelegd

V O O R K E N N I S

Behalve dat de aandelen- en obligatiekoersen instorten...

Wordt het getroffen bedrijf op papier plotseling veel minder waard.

Klaargestoomd voor overname dan wel faillissement!

 

Wanneer een veelal concurrerend bedrijf zich niet laat overnemen...

Verstrekken de banken van de Elite klasse simpelweg geen leningen meer.

Zijnde een simpele manier...

Om een hardnekkige concurrent snel failliet te laten gaan!

Dan wel voor een fractie van de waarde van het bedrijf over te nemen!

 

De burger, oftewel U...

In uw hoedanigheid als werknemers zowel als belastingbetaler...

Draait in de regel op voor die spelletjes van de Elite klasse.

C O N C U R R E N T I E

Het moge bekend zijn dat die liberaal fascisten de vrije markt vereren.

Daarbij ook het ZZP gebeuren aanmoedigen...

En de gehele bevolking tot zelfredzaamheid aansporen.

 

Notabene bij burgers die elkaar voortdurend beconcurreren...

In een poging om in het onderhoud van hun gezin te kunnen voorzien.

 

De Elite klasse zit echter NIET te springen op concurrentie

Ze bouwen liever aan hun MONOPOLIE posities...

Opdat ze de PRIJZEN naar believen kunnen VERHOGEN!

 

Dat zien we vooral nu gebeuren in met name de...

E N E R G I E   S E C T O R

E N

V O E D I N G S   I N D U S T R I E !

Alwaar de afgelopen tijd...

Exorbitante prijsverhogingen hebben plaatsgevonden.

Prijsverhogingen die ook nu nog steeds voortgang vinden.

 

Om van de illegale prijsafspraken...

Waarmee zij de prijzen kunstmatig hoog houden maar te zwijgen.

Het moge duidelijk zijn...

Dat verlaging van de productie eenzelfde resultaat geeft.

(Zogenaamde personeelstekorten!)

V R A A G   E N   A A N B O D

Meer vraag dan aanbod...

Heeft eveneens prijsstijgingen tot gevolg.

 

Wie denkt dat het er in de globale handel eerlijk aan toe gaat...

Komt bedrogen uit.

Daar duiken de zogenaamde tussenhandelaren op...

Die een graantje mee willen pikken en zodoende de prijs verder opkrikken.

 

Bovendien wordt vaak gesjoemeld met grondstoffen en producten.

(Het is in het verleden reeds meerdere maken voorgekomen...

Dat men bedorven vlees met vers vlees vermengt.

Of goedkoop paardenvlees al dan niet afkomstig van farmaceutische proefdieren als zijnde duurder rundvlees verkocht.

 

En dan heb je ook nog die handelaren...

Die producten verkopen die gemaakt zijn van inferieure grondstoffen...

Producten die sneller kapot gaan en eerder vervangen moeten worden etc.!)

S C H U L D E N   E C O N O M I E

Een ECONOMIE die op SCHULDEN (hypotheken en leningen) draait...

Is op zich al KRANKZINNIG te noemen.

(Zeker wanneer men de "ECONOMIE" bewust laat kwakkelen...

Omdat daar simpelweg aan verdiend kan worden.)

I N F L A T I E

Dat si eigenlijk het toverwoord...

Waarmee de Elite klasse via het rentemechanisme van haar banken...

De waarde van geld steeds sneller weet te verdampen.

 

Door de geldwaarde van de goudkoers los te koppelen...

Verliest geld zelfs nog sneller aan waarde!

S L A V E R N I J

Wil men hetzelfde kunnen blijven kopen...

(Goederen, kleding, voeding) dan wel behouden (auto, huis )...

Zal men niet alleen steeds harder moeten werken...

Maar ook steeds meer uren in de week moeten draaien!

S C H E I D I N G

Zodoende blijft er steeds minder tijd over voor het gezin.

Komen er spanningen binnen het gezin en valt die uiteindelijk uiteen!

 

Tot zover deze korte introductie...

Van datgene wat ik o.a. onder Amerikaans kapitalisme...

En de marktwerking van de Liberalen versta.

 

U zult vast al wel begrepen hebben...

Dat mijn VOORKEUR uitgaat dus uitgaat naar de MULTIPOLAIRE wereld...

Waar de russen zo'n voorstander van zijn!

A M E R I K A   E E R S T

Wanneer Amerika over de wereld zou regeren.

Wordt de rest van de wereld een Amerikaans getto.

A R M O E D E

C R I M I N A L I T E I T

Geen wonder dat steeds meer landen in politiestaten veranderen.

Al was het maar om de burgers in toom te houden...

Onder het mom van meer veiligheid op straat!

 

Camera systemen werken niet...

Het gajes verhuist simpelweg naar een plek...

Buiten het bereik van de camera!

 

Vingerafdrukken zijn nog steeds gemakkelijk na te maken!

Gelaat- en Retina scanners zijn gemakkelijk voor de gek te houden!

P O L I T I E S T A A T

Ik zeg NIET dat het in landen als China of Rusland beter zou gaan.

China loopt immers ver voorop...

Wat betreft BIG BROTHER met haar camera toezicht.

Het ontbreekt China bovendien niet aan agenten op straat!

 

Rusland heeft zo haar eigen GEHEIME DIENSTEN waaronder de KGB.

Al spannen die van Amerika en het Verenigd Koninkrijk toch wel de kroon.

 

Zeker wat betreft geheime diensten...

Die zich bedienen van lugubere ondervragingspraktijken.

Waaronder het systematisch onder water dompelen...

Om de "gevangene" tot een bekentenis te dwingen.

D E   A G E N D A

V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

De Elite klasse maakt in Amerika de dienst uit!

LINKS of RECHTS

REPUBLIKEIN of DEMOCRAAT

LIBERALIST - SOCIALIST - KAPITALIST

Het maakt in feite NIETS uit WIE of WAT regeert.

Alle neuzen staan immers dezelfde kant op!

 

Dat gaat op voor zowat elk land...

Dat claimt de "DEMOCRATIE" hoog in het vaandel te houden.

 

(NEDERLAND is daar echt GEEN uitzondering op!)

De Elite klasse maakt uit op welke marionetten u mag stemmen.

 

De lijsten zijn immers reeds voorbedrukt...

Met de namen van personen waaruit u een "keus " mag maken.

 

Eenmaal uw STEM weggegeven...

Volgen zij allemaal de agenda, en wel die van de Elite klasse!

 

De Elite klasse lacht zich slap...

Terwijl zij voortdurend haar media gebruikt...

Om haar NEP "DEMOCRATIE" te promoten.

 

Via haar eigen mediabedrijven dringt zij haar visie op...

Over hoe de wereld er uit dient te zien.

 

De Elite klasse mag dan claimen...

Zo gesteld te zijn op het "democratische concept".

 

Maar de wijze waarop zij haar "democratie" vormgeeft...

Is verre van "democratisch" te noemen.

 

Al was het maar vanwege het ontbreken van de mogelijkheid...

Om de politici terug te kunnen fluiten...

Wanneer die iets verzinnen waar de meerderheid zich niet mee kan vinden.

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

Maar ook vanwege de financiële donaties van de Elite klasse...

Aan zogenaamde pro democratische organisaties.

 

Organisaties die vaak door de Elite klasse zelf zijn opgericht.

Waaronder PRODEMOS.

Dat zich bovendien ook nog eens laat subsidiëren...

Door de politieke marionetten van de Elite klasse.

Een simpele truc om hun "investeringen" in veelvoud terug te krijgen!

G E M A N I P U L E E R D E   V E R K I E Z I N G E N

https://prodemos.nl/

Noemt zichzelf: "Huis voor "democratie" en "rechtsstaat""

Een organisatie...

Die u wel even wegwijs zal maken...

In datgene wat de Elite klasse onder "democratie" verstaat.

 

Dus NIET in wat "DEMOCRATIE" werkelijk inhoudt!

 

De huidige DEMOCRATIEËN...

Zijn feitelijk liberaal fascistische dictaturen.

 

Die wegens gebrek aan iets beters...

Door een meerderheid van misleide burgers wordt gedoogd!

https://www.kieskompas.nl/nl/

Is ook al zo'n organisatie die u zogenaamd wegwijs zou moeten maken...

In het labyrinth van politieke partijen en waarvoor zij claimen te staan!

 

Frappant...

Want de meeste partijen...

Weten tegenwoordig zelf niet eens meer waar zij voor staan!

Laat staan...

Dat de burger nog weet waar zij aan toe is!

 

Laten we eerlijk wezen.

 

Het huidige politieke systeem...

Met haar talloze subsystemen en splinterpartijtjes...

Kun je eigenlijk niet serieus meer nemen!

 

Te veel getreuzel en te weinig daadkracht!

De bevolking wordt bovendien volledig bij de besluitvorming gepasseerd.

Problemen worden voortdurend naar de toekomst geschoven.

 

De Elite klasse wordt er bovendien met zowat elke verandering beter op.

De rest van de bevolking...

Wordt steeds in min or meerdere mate gedupeerd door die veranderingen.

https://www.aegee.org/

Moet voor een Europees georiënteerde...

"Pro democratische" studenten vereniging doorgaan!

AEGEE telt inmiddels 13.000...

Misleide jongeren afkomstig uit 161 steden binnen de Europese Unie.

 

Ze worden in politieke partijen voor jongeren geplaatst...

Eindigen vaak als activisten / manipulators / recruiters / relschoppers!

https://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties

N G O ' S

De organisaties en verenigingen...

Die de Elite klasse vaak zelf heeft opgericht.

En die daarna vaak door haar politieke marionetten worden gesubsidieerd.

Zo leveren hun " investeringen " ook nog eens een flink rendement op!

 

De Elite klasse beheerst inmiddels het gros van de media...

De media verspreidt op haar beurt desinformatie en halve waarheden.

Oftewel pure staatspropaganda.

Waarbij censuur wordt toegepast die de waarheid onderdrukt!

 

De Elite klasse bezit tevens universiteiten...

Die opleiden tot Public Relations manipulatoren.

Feitelijk niets meer...

Dan zelf discriminerende...

Zogenaamd pro democratische anti discriminatie activisten!

Neem nou...

https://blacklivesmatter.com/

BLACK LIVES MATTER

Is een organisatie die in Nederland discriminatie als argument aanvoert...

Om het Nederlandse Sinterklaasfeest te bederven.

 

De naam BLACK LIVES MATTER is op zich al merkwaardig gekozen.

Mensen met aan andere huidskleur...

Zouden daar net zo goed aanstoot aan kunnen nemen.

N E D E R L A N D S

S L A V E R N I J   V E R L E D E N

Het gaat hierbij om mensen die er achter zijn gekomen...

Dat Nederland een slavernij verleden heeft gehad.

 

En die halen het nu in hun hoofd...

Om excuses te eisen van de huidige (r) overheid.

P O L I T I E K E   W A A N Z I N

Zo'n excuus...

Maakt alleen maar de weg vrij voor schadeclaims.

 

Schadeclaims die worden uitgekeerd aan mensen...

Die zelf geen gevangenschap hebben meegemaakt.

 

Mensen die juist van hun vrijheid hebben kunnen genieten.

(Voor zover je überhaupt van vrijheid in Nederland kunt spreken.)

 

Zo moet de vrijheid van meningsuiting het ook steeds vaker ontgelden.

Worden demonstraties ook steeds vaker de kop ingedrukt.

 

Enfin...

Schadeclaims uitgekeerd met belastinggeld opgebracht door mensen...

Die niets maar dan ook niets met dat slavernijverleden te maken hebben.

 

De politiek heeft verder nogal eens voor het handje...

Het woord...

"POSITIEVE DISCRIMINATIE"

In de mond te nemen.

 

Waarmee zij dan discriminatie...

Van blanke Nederlanders meent te mogen gedogen.

 

Om nog even terug te komen op Black Lives Matter.

Vaak handelt het om kansarme jongeren...

Die wat geld aangeboden krijgen om te demonstreren.

" D E M O N S T R A T I E S "

Die in de regel...

Vaak uitlopen op rellen gevolgd door plunderingen en vernielingen.

https://www.ngo-monitor.org/soros.pdf

S L E C H T E   I N V E S T E R I N G E N:

The Philanthropy of George Soros and the Arab-Israeli Conflict.

How Soros-funded Groups Increase Tensions in a Troubled Region
Alexander H. Joffe, Ph.D.
May 2013

D E   É É N   Z ' N   D O O D

D E   A N D E R   Z ' N   B R O O D

De mensheid is immers onder het kapitalistisch liberale juk...

Zo gewend elkaar te beconcurreren.

 

Oftewel elkaar dwingend steeds verder onder de kostprijs te werken.

Dat het moeilijk zal worden...

Zomaar over te schakelen naar wederzijds vertrouwen...

Laat staan samenwerking!

 

Vandaar dat de WERELD mede dankzij de liberalen (r) overheid...

Inmiddels voornamelijk uit INDIVIDUEN bestaat.

Waarvan velen door haar ambtenarij het ZZP gebeuren werd aangesmeerd.

(ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel.)

 

Wat die duivelse politiek verzuimde om erbij te vertellen...

Is dat ZZP'ers het ZONDER sociaal vangnet moeten zien te redden!

I N D I V I D U A L I S M E

E N

Z E L F R E D Z A A M H E I D

Bovendien gebruikt de politiek vaak woorden als

ZELFREDZAAMHEID.

Dat ene woordje geeft zonder enige twijfel weer...

Dat iedereen op zichzelf is aangewezen.

 

Oftewel dat iedereen zelf mar moet zien te overleven.

In deze gestaag steeds verder verloederende...

Steeds onmenselijker wordende kapitalistische wereld.

 

Individualisten staan overal alleen voor...

Zijn derhalve extra kwetsbaar!

 

De laatste decennia...

Zien we vooral steeds meer versplintering binnen de politiek.

Als gevolg daarvan...

Zien we dus ook steeds meer versplintering binnen de...

SS AMEN LEVING!

 

Steeds meer kleine partijtjes die zich van de grote partijen afscheiden.

Éen van de vele manieren om een land in CHAOS te storten!

N E X I T

Ik wil het bovenstaand woordje alleen maar aangeven...

Dat Nederland beter af is door zich weer neutraal op te stellen!

 

Uit die Pro-Amerikaanse Europese Unie...

Met haar woeker lidmaatschap en verstikkende regel- en wetgeving!

En dan ook maar meteen uit dat op een oorlog met Rusland uit zijnde...

NAVO verband.

Wat feitelijk een Amerikaans product is!

V R E D E

Zal er NOOIT komen...

Zolang de ELITE KLASSE de baas blijft spelen.

 

En haar bankensector oorlogen blijft financieren!

Zoals nu in Oekraïne aan de gang is!

 

De bankensector moet volledig onder controle van de

GEMEENSCHAP

Dis in dienst van de bevolking komen te staan.

Zoals het was voordat die duivels in Den Haag de boel privatiseerden.

 

Ik neem tenminste aan...

Dat de GEMEENSCHAP oftewel de bevolking zelf geen oorlog wil.

 

Oorlogen verwoesten immers niet alleen de infrastructuur...

Maar verwoesten bovendien mensen- en dierenlevens en de natuur!

 

Wel dat is zo'n beetje mijn PLEIDOOI voor een MULTIPOLAIRE wereld...

Met als nieuwe regeringsvorm...

D E   G E M E E N S C H A P !

Met daarin burgers die bekwamen zijn in hun eigen vakgebied.

Geen imbecielen die zomaar één of andere post toegeschoven krijgen...

Waar zij totaal niets van af weten!

 

Dus niet dat achterlijke zooitje dat NU de dienst uitmaakt in Den Haag.

En er steeds weer een  puinhoop van maken.

En daarna gewoon een andere afdeling toegewezen krijgen.

Zodat ze die ook naar de kloten kunnen helpen!

D E   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D

Een wereld waar elk land eigen baas blijft...

S A M E N W E R K E N

I . P . V .

C O N C U R R E R E N

IEDEREEN

In dienst van de gemeenschap.

IEDEREEN

GRATIS GEBRUIK

Van de diensten die door de gemeenschap zijn opgezet.

Zij het internet, openbaar vervoer, telefoon, verpleeghuis, ziekenhuis etc..

 

Minder bureaucratie   -   Eerlijke belastingen.

Daadwerkelijk

Gelijke kansen voor iedereen.

Meer vrije tijd voor het gezin en betere opleidingen etc..

W E R K E N   A A N   D E   T O E K O M S T

Veel jongeren worden beroepen aangesmeerd...

Waar zij zich niet in thuis voelen.

 

Vandaar dat beter op de persoon moet worden ingespeeld...

Bij welke persoon past welke baan het best!

 

Iemand die werk doet dat hij / zij leuk vindt is gemotiveerder.

Derhalve dus ook productiever.

 

De huidige schaarste aan leerkrachten...

Wordt veroorzaakt door falend politiek beleid.

Op zich een uiterst zorgelijke ontwikkeling.

 

Aan de...

" K E N N I S   E C O N O M I E "

Valt ook nog flink wat te sleutelen.

Een economie die NIET gedomineerd wordt door particuliere bedrijven.

 

Nederland heeft immers maar weinig te bieden...

Zij bezit amper grondstoffen.

D E   E N E R G I E   C R I S I S

De Nederlandse gas reserves...

Kunnen eigenlijk al niet meer aangeboord worden.

 

Wil Nederland niet in een Zwitserse gatenkaas veranderen.

Voortdurend geplaagd met aardbevingen. zoals in Groningen en Drenthe!

C O 2

Als het aan de (r) overheid ligt...

Worden de lege gasvelden opgevuld met co2.

Zijn ze nou helemaal van de pot gepleurd?

 

Ik zie het al gebeuren...

Aardbevingen waarbij woningen in de lege gasvelden verdwijnen.

 

Als die mensen dat al overleven...

Stikken ze alsnog vanwege de co2 waarmee die velden werden opgevuld!

 

Minder boskap en directe aanplant van nieuwe bossen...

Is veel doeltreffender tegen het co2 probleem.

 

Het is immers algemeen bekend...

Dat bomen co2 in zuurstof omzetten!

 

'

E - S I G A R E T

JAREN GELEDEN WIST MEN AL TE VERTELLEN

DAT DE E-SIGARET SCHADELIJK WAS VOOR DE GEZONDHEID

CITAAT: "Elektronische sigaretten verdampen een vloeistof die meestal nicotine en een smaakstof bevat.

 

De schadelijke stoffen in e-sigaretten zijn onder andere nicotine, propyleenglycol, glycerol, aldehyden, nitrosamines en metalen.

 

INHALATIE hiervan kan leiden tot IRRITATIE EN SCHADE aan de luchtwegen, HARTKLOPPINGEN en een VERHOOGDE KANS op kanker.

 

Vooral zware gebruikers hebben een grote kans op problemen met hun luchtwegen."

23-03-2015 https://www.rivm.nl/nieuws/damp-van-e-sigaret-schadelijk-voor-gezondheid

 

DAT WEERHIELD HET VERENIGD KONINKRIJK

ER ECHTER NIET VAN OM DE

E-SIGARET

IN HET ZORGPAKKET TE STOPPEN

 

ALLEEN MAAR OMDAT DE EUROPESE UNIE

DE E-SIGARET ALS MEDISCH HULPMIDDEL HEEFT GEREGISTREERD

DAT HEEFT DUS NIETS MEER MET GEZONDHEID TE MAKEN!

 

IN PLAATS VAN

DAT HET DE ROKER VAN HET ROKEN AFHELPT...

GAAN STEEDS MEER JONGEREN ROKEN

AL WAS HET MAAR VANWEGE DE VELE FRUIT SMAAKJES.

29-10-2021 https://www.ad.nl/buitenland/e-sigaret-in-het-engelse-basispakket-om-roken-tegen-te-gaan~aee46899/

 


H E T   L E V E N   W O R D T   D U U R D E R

JE MOET MEER BETALEN

VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN

JE HOUDT STEEDS MINDER GELD OVER IN JE PORTEMONNEE

 

DAT IS GROTENDEELS TE WIJTEN AAN HET RENTEMECHANISME

VAN DE BANKEN

DIT RENTEMECHANISME VEROORZAAKT INFLATIE

INFLATE ZIJNDE GELDWAARDE VERMINDERING.

 

SCHAARSTE VAN PRODUCTEN VANWEGE DE CORONA CRISIS...

DRIJFT DE PRIJZEN BOVENDIEN VERDER OP.

DAT MAAKT GELD DUS OOK MINDER WAARD!

 

MAAR VOLGENS

https://www.nu.nl/289785/video/inflatie-waarom-prijsstijgingen-niet-per-se-slecht-nieuws-zijn.html

ZOU DAT JUIST GOED NIEUWS ZIJN

 

ACHTERLIJK NU MEDIA BEDRIJF

 

GOED NIEUWS . . .

VOOR  DE  BANKEN EN DE ( R ) OVERHEID

MOGELIJK ZELFS VOOR  FABRIKANTEN EN VERKOPERS

 

MAAR BESLIST NIET VOOR

BURGERS - KOPERS - GEBRUIKERS

DIE HEBBEN NOG MEER BANEN NODIG OM ROND TE KOMEN!

 


F A C E B O O K   W O R D T   M E T A

V A N W E G E   R E P U T A T I E   S C H A D E

FACEBOOK

ÉÉN VAN DE ZOGENAAMDE SOCIALE WEBSITES

MET EEN WINST VAN ENKELE 10-TALLEN MILJARDEN

26-10-2021 https://nos.nl/artikel/2403137-meer-omzet-en-winst-voor-facebook-ondanks-schandalen

HEEFT EEN IMAGO PROBLEEM!

KLOKKENLUIDERS LEKTEN DOOR DE JAREN HEEN

REGELMATIG SCHANDALEN NAAR BUITEN.

P R I V A C Y   P R O B L E M E N

REGELMATIG LEKKEN PRIVÉGEGEVENS NAAR BUITEN

FACEBOOK ZOU WINST BOVEN VEILIGHEID GEBRUIKERS STELLEN

ALDUS KLOKKENLUIDER FRANCES HAUGEN

04-10-2021 https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5258041/klokkenluider-facebook-beleid-60-minutes-productmanager-frances-haugen

FACEBOOK

ZOU HAAT - NEP NIEUWS - POLITIEKE ONRUST

VERSPREIDEN

 

FACEBOOKS INSTAGRAM

ZOU TIENER MEISJES SCHADEN

https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/

N A A M S V E R A N D E R I N G

FACEBOOK

ONDERGAAT EEN NAAMSVERANDERING...

EN HEET VOORTAAN

META

29-10-2021 https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5263720/facebook-meta-naam-metaverse-app

 

NEDERLAND HAD MET HYVES EEN BETERE SOCIALE STRUCTUUR

DOCH

TELEGRAAF MEDIA GROEP

MOEST ZO NODIG HYVES OPKOPEN

DAARNA WAS HET AL GAUW GEDAAN MET HYVES

 

VEEL VOORMALIG HYVE GEBRUIKERS VERHUISDEN

SINDSDIEN NAAR FACEBOOK

 

MAARRUUHHH. . .

MIJ NIET GEZIEN !

 


W A A R S C H U W I N G

&

T I P

 

P A S   O P   M E T   B E D R I J V E N

W A N T   S O M M I G E   D E U G E N   N I E T

BEDRIJVEN DENKEN DE LAATSTE TIJD

ONGESTRAFT EEN LOOPJE TE KUNNEN NEMEN

MET HUN KLANTEN

 

VANDAAR DAT IK MET U VAN GEDACHTEN WIL WISSELEN

OVER

KLANTVRIENDELIJKHEID

WANT DAAR SCHORT HET BIJ MENIG BEDRIJF NOGAL EENS AAN.

S U P E R M A R K T E N

ZO OOK

ALBERT HEIJN

EEN SUPERMARKT IN KAATSHEUVEL

 

IK NEEM AAN DAT IEDEREEN WEL EENS GEBRUIK HEEFT GEMAAKT

VAN EEN STATIEGELD AUTOMAAT IN DE SUPERMARKT

 

JE LEVERT JE LEGE FLESSEN IN

EN KRIJGT DAARVOOR EEN TEGOEDBON TERUG
DIE JE DAN BIJ DE KASSA MOET INLEVEREN

 

HET ZAL U VAST OOK WEL EENS ZIJN OVERKOMEN

DAT U VERGAT

DIE STATIEGELDBON IN TE LEVEREN

 

OM DIE DAN

DE VOLGENDE KEER DAT JE IN DIE SUPERMARKT KOMT

ALSNOG IN TE LEVEREN

 

WEL

DAT MOET JE

NIET

BIJ ALBERT HEIJN IN KAATSHEUVEL FLIKKEN

 

IK DOE MIJN BOODSCHAPPEN BIJ DIVERSE SUPERMARKTEN

HET KOMT DUS REGELMATIG VOOR

DAT IK EEN BEPAALDE SUPERMARKT LINKS LAAT LIGGEN

OMDAT ZE GEEN PRODUCTEN IN DE AANBIEDING HEBBEN

DIE IK KAN GEBRUIKEN

 

ENFIN...

ER WAS BLIJKBAAR EEN MAAND VERSTREKEN

VOORALEER IK WEER BIJ DE ALBERT HEIJN BOODSCHAPPEN DEED

IK HERINNERDE MIJ

DAT IK NOG EEN STATIEGELD BON MOEST INWISSELEN

 

NOU WEIGERDE DE SCANNER   VAN DE KASSA

DE STATIEGELDBON ALS ZODANIG TE ACCEPTEREN

 

DUS IK NAAR DE BALIE VAN ALBERT HEIJN

MAAR OOK DIE SCANNER

VERTIKTE HET STATIEGELD BON TE ACCEPTEREN

 

IK ZEI : "DAT IS MOOI!"

BETAAL IK STATIEGELD EN KRIJG IK DIE NIET MEER TERUG!

WHAT THE FUCK ?!?

 

DAAROP CLAIMDEN DE BALIE MEDEWERKSTERS EERST

DAT DE BON AL WAS GEBRUIKT

 

MAAR DAT WAS EEN CLAIM DIE NIET LANG STAND HIELD

WANT OM STATIEGELD TE KUNNEN CLAIMEN

MOET JE DE STATIEGELDBON EERST INLEVEREN

 

JE KRIJGT DE STATIEGELDBON ALS HET GOED IS

NIET MEER TERUG EN DAT IS LOGISCH

 

DOCH DIE BALIE MEDEWERKSTERS VAN ALBERT HEIJN

DACHTEN DAAR ANDERS OVER

DE LEUGEN WAS WELISWAAR DOORGEPRIKT

MAAR NU WERD EGCLAIMD

DAT DE STATIEGELDBONNEN SLECHTS EEN MAAN GELDIG BLIJVEN

 

NOU HANDELDE HET IN DIT GEVAL SLECHTS OM

50 CENT

 

MAAR HET HADDEN NET ZO GOED 10 TALLEN EURO'S KUNNEN ZIJN

ALS HET OM KRATTEN ZOU HEBBEN GEHANDELD

ZEKER BIJ DAT HETE ZOMERSE WEER EEN TIJDJE TERUG

 

DE GROOTTE VAN HET BEDRAG

IS IN DIT GEVAL NIET ZO RELEVANT

HET IS EN BLIJFT

DIEFSTAL

 

JE HEBT IMMERS STATIEGELD BETAALD

EN DE FLESSEN INGELEVERD

HET IS DUS NIET MEER DAN NORMAAL

DAT JE HET STATIEGELD DUS OOK TERUG KRIJGT

T E L E F O O N   M A A T S C H A P P I J E N

BESODEMIETEREN HUN KLANTEN EVENEENS

ZE LATEN HUN KLANTEN  STEEDS MEER GELD

OP HUN SIMKAARTEN ZETTEN

 

DOCH ZE GEVEN GEEN ENKELE  MOGELIJKHEID

OM HET ONGEBRUIKTE GELD OP DE SIMKAART

CASH TERUG TE GEVEN

DAN WEL

TERUG TE STORTEN OP JE REKENING

 

ZO VERLIES JE AL GAUW 10-TALLEN EURO'S PER SIMKAART

DIT GAAT VOORAL OP BIJ PREPAID KAARTEN

G A R A G E   B E D R I J V E N

GARAGEBEDRIJVEN

ZIJN BLIJKBAAR OOK VAN MENING

OMGESTRAFT

HUN KLANTEN TE KUNNEN BESODEMIETEREN

 

ZO BEN IK NIET TE SPREKEN

OVER DE HANDELWIJZE VAN GARAGEBEDRIJF BRAAT

IN SPRANG-CAPELLE

 

EERST BELLEN ZE JE OP

OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR EEN APK KEURING

VAN 40 EURO

 

DAARNA LATEN ZE JE SCHAAMTELOOS AFREKENEN

VOOR EEN GROTE BEURT MET APK

VAN 262 EURO ?!?


JE MAG BEST WETEN

DAT IK INWENDIG KOOKTE VAN WOEDE

AL WIST IK MIJ WONDERWEL GOED TE BEHEERSEN

 

TOEN IK EEN OPMERKING MAAKTE

OVER DE DUBIEUZE GANG VAN ZAKEN

 

CLAIMDE DE BALIE MEDEWERKSTER DOODLEUK

DAT HET WAARSCHIJNLIJK OM EEN

MIS COMMUNICATIE

ZOU HANDELEN

 

MIS COMMUNICATIE ?!?

MAAR DAN TOCH NIET VAN MIJN KANT

 

IK GING AKKOORD MET EEN APK

NIET

MET EEN GROTE BEURT EN APK

 

AANGEZIEN ER VERDER NIETS GEBEURDE

HEB IK DE REKENING MAAR BETAALD

 

MAARRUUHHH

DIT SOORT ACTIES HEBBEN CONSEQUENTIES

IK BEN NAMELIJK NIET GEK

 

DIE

SMEERLAPPERIJ

HEEFT BRAAT EEN GOEDE KLANT GEKOST

 

BRAAT BLIJFT VOORTAAN MET Z'N KLAUWEN VAN MIJN AUTO AF

BOVENDIEN

HEB IK EEN ANDER TANKSTATION GEVONDEN

 

IK ZOU ZEGGEN

GA VOORAL ZO DOOR

DAN HOUDT JE GEEN ENKELE KLANT MEER OVER