S L A G V E L D   E U R O P A

E E N   I N T R O D U C T I E   I N   A A N L O O P   N A A R   W W 3

 

VOORWOORD:

 

In tijden van oorlog...

S N E U V E L T   D E   W A A R H E I D   H E T   E E R S T !

Dit fenomeen noemt men ook wel...

O O R L O G S   P R O P A G A N D A

Via misleiding tracht de politiek steun te verkrijgen vanuit de bevolking...

Voor het voeren van / dan wel ingrijpen in een oorlog!

 

Daarbij wordt in de regel vaak behendig ingespeeld op de emoties van de burger.

Zoals Frans Timmermans deed in zijn toespraak voor de VN Veiligheidsraad...

Betreffende de MH-17 slachtoffers...

Die zogenaamd door Russische separatisten van hun sieraden werden beroofd.

 

Die leugen werd al snel doorgeprikt.

En wel toen de volledige video waaruit dat fragment werd gepikt opdook!

 

Desalniettemin werd Frans Timmermans voor zijn toespraak beloond...

Notabene met de functie van Eurocommissaris!

Reden te meer om uit de EU te stappen.

N E X I T !

Nou las ik dat deze gore leugenaar en oorlogshitser niet alleen lijsttrekker wil worden van PvdA/GL.

https://nos.nl/collectie/13944/artikel/2486272-ambitieus-maar-ook-lichtgeraakt-beoogd-pvda-gl-leider-frans-timmermans

Maar ook nog eens de nieuwe premier van Nederland.

Do: 20-07-2023 https://nos.nl/collectie/13944/video/2483498-frans-timmermans-ik-wil-premier-worden

De Nederlandse propaganda media bericht daar zoals gewoonlijk positief over.

 

PvdA zowel als GL gaven aan...

Leugenaar en oorlogshitser Frans Timmermans te zullen voordragen.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5397315/frans-timmermans-premier-steun-aboutaleb-pvda-groenlinks

Maar is het eigenlijk wel verstandig...

Om de besturing van een land aan dat duivelse liberaal fascistische addergebroed over te laten?

 

Zijn de sociale voorzieningen in Nederland al niet genoeg kapot bezuinigd?

Worden er niet al teveel buitenlanders binnengehaald?

Wordt er al bovendien niet ook teveel belastinggeld over de balk gesmeten aan zinloze projecten?

Vaccins en mondkapjes die schadelijk zijn voor de gezondheid?

Oorlogstuig voor Oekraïne?

 

Nederland deed er beter aan zich net als Zwitserland neutraal te gedragen.

Maakt zich met haar onverantwoord handelen een nucleaire grootmacht tot vijand.

 

G E O - P O L I T I E K

UNI-POLAIRE WERELD versus MULTI-POLAIRE WERELD

Oftewel het Wereld Schaakspel tussen de Nucleaire grootmachten

A M E R I K A   E N   R U S L A N D

Waarbij Amerika een UNIPOLAIRE WERELD nastreeft waarin zij de dienst uitmaakt.

Terwijl Rusland een MULTIPOLAIRE WERELD nastreeft waarin alle deelnemende landen samen...

De dienst uitmaken en bovendien samenwerken.

 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet zo zie zitten...

Dat een kapitalistisch land als Amerika in haar eentje over de wereld komt te regeren!

Een land zijnde dat zich bezigt met list en bedrog.

Dat inmiddels bijna heel Europa heeft geassimileerd, oftewel in haar invloedsfeer heeft getrokken.

A M E R I K A   F I R S T !

Amerika geeft eigenlijk geen donder om Europa.

Of is iedereen de uitspraak vergeten van de destijds aangestelde...

Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken?

V I C T O R I A   N U L A N D

met

F U C K   D E   E U !

Ik ben het daar overigens wel mee eens.

Die logge manipulatieve kapitalen verslindende bureaucratische mallemolen...

Met haar verstikkende regel- en wetgeving...

En haar miljarden aan "lidmaatschapsgeld" verkwisting aan volkomen zinloze projecten.

S L A G V E L D   E U R O P A

Mochten Amerika en haar NAVO bondgenoten besluiten...

Om het naar hun mening...

Door de oorlog met Oekraïne  "verzwakte" Rusland binnen te vallen.

 

in een poging om de Putin te vervangen...

Door een Amerikaanse dan wel Europese marionet.

 

Komt u er vanzelf achter...

Wat de consequenties zijn van stemmen op krankzinnige maniakken.

Als het even tegen zit regent het over niet al te lange tijd nukes!

 

Ik garandeer dat u dood beter af bent...

Want daarna volgt een levenslang gevecht om te overleven.

 

Voorzieningen waaronder communicatie, drinkwater, elektriciteit, voedselproductie...

Vallen één voor één uit.

Eventuele voorraden van voedsel en drinken worden uit winkels en huizen geplunderd.

 

Zure regen en radioactieve maken hele gebieden onbegaanbaar en onbewoonbaar.

Waarschijnlijk worden overlevende individuen geconfronteerd met plunderende en verkrachtende bendes.

 

Behalve dat mensen te zijner tijd muteren...

Zullen ook dieren en insecten muteren en in bedreigende monsters veranderen.

W E L K O M   I N   D E   A A R D S E   H E L !

 

George Soros Bad Investment The Philanthropy Of George Soros And The Arab Israeli Conflict How Soros Funded Groups Increase Tensions In A Troubled Region Alexander H Joffe Ph D May 2013
PDF – 1,2 MB 53 downloads

13-08-2023

H E T   V O O R T B E S T A A N   V A N   D E  M E N S H E I D

H A N G T   A F   V A N   E E N   S C H A A K S P E L

T U S S E N   2   N U C L E A I R E   G R O O T M A C H T E N !

Hopelijk bent u zich ervan bewust

Dat niet alleen de toekomst...

Maar vooral het voortbestaan van de mensheid... Afhangt van de uitkomst van een spelletje schaak...

Tussen de 2 nucleaire grootmachten.

Amerika en Rusland.

 

Waarbij wanneer Amerika wint...

Een mono polaire wereld wordt vormgegeven waarover Amerika de baas speelt.

 

Terwijl wanneer Rusland wint...

Een multi polaire wereld wordt vormgegeven waarin elk land eigen baas blijft.

Inmiddels heeft Amerika haar invloedsfeer binnen de EU met list en bedrog verder uit weten te breiden.

Het enige wat zij daarvoor hoefde te doen...

Was voortdurend haar tegenspeler Rusland te demoniseren en te provoceren.

 

Terwijl zo onderhand bekend zou moeten zijn...

Dat Amerika en haar NAVO hun uitbreidingsbeloftes aan Rusland braken.

Beloftes die gedaan werden om Rusland ertoe te bewegen Oost-Duitsland aan West-Duitsland terug te geven.

Opdat Oost-Duitsland weer met West-Duitsland herenigd kon worden.

 

Verder heb je ook nog de coup...

Die Amerika samen met haar marionetten binnen de EU met behulp van Oekraïense nazi partijen pleegden.

Waarbij een democratisch gekozen pro-Russische premier werd afgezet...

Vervangen door een pro-Amerikaans/Europese trol.

 

Tot slot werd met MH-17 een valse vlag operatie in Oekraïne opgezet...

Om Rusland nog verder in diskrediet te brengen.

Frans Timmermans deed daarbij ook een duit in het zakje met z'n schijnvertoning voor de VN Veiligheidsraad.

De leugen over Russische separatisten die MH-17 slachtoffers van hun sieraden zouden beroven.

Voor die leugen werd hij beloond met een functie binnen de Europese Commissie.

O O R L O G S P R O P A G A N D A

Zoals de Amerikaanse president J.F. Kennedy eerder al aangaf...

Wordt de wereld simpelweg gewonnen met infiltratie en manipulatie van de bevolking.

WIE DE MEDIA CONTROLEERT...

KAN DE PUBLIEKE OPINIE MANIPULEREN!

Zo gaf Premier Mark Rutte regelmatig openlijk blijk van zijn afkeer van Rusland.

 

En dan heb je ook nog de Nederlandse EU-commissaris Frans Timmermans.

Die notabene met gefakete emoties een toespraak hield voor de VN veiligheidsraad...

Waarin hij "pro Russische separatisten" valselijk beschuldigde van diefstal van MH-17 slachtoffers.

 

Niet om het één of ander...

Maarruhhh...

Wat zegt dat eigenlijk over u...

Wanneer u met uw stemgedrag tijdens de verkiezingen dit soort duivels aan de macht helpt?

 

KENNIS IS MACHT!


27-07-2023

A M E R I K A   B L U N D E R T

Amerika claimt bewijsmateriaal te hebben voor Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Aldus de titel van NOS teletekst.

Verderop in het artikel...

Wordt gesproken van mogelijk bewijsmateriaal.

Dat bewijs is dus al helemaal niet zeker.

Zou het dus ook niet halen in een eerlijke rechtszaak.

 

Een grove fout...

Aldus het Amerikaanse leger.

 

Aangezien het de weg vrije maakt voor Rusland...

Om Amerika aan te klagen...

Voor oorlogsmisdaden begaan in het Midden-Oosten.

Oorlogsmisdaden die wel te bewijzen zijn.

 

Amerikaans bombardement op een trouwfeestje in Afghanistan waarbij burger slachtoffers vielen.

 

De slachtoffers die in Irak zijn gevallen vanwege niet bestaande massa vernietigingswapen.

Etc.


2 0 - 0 7 - 2 0 2 3

Inmiddels is het al zover...

Dat Rusland de schuld krijgt van voedseltekorten in de zogeheten derde wereld landen.

https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10519346/rusland-beschouwt-elk-schip-dat-naar-oekraine-vaart-als-vijandig

Rusland zou alle schepen die via de zwarte zee naar Oekraïne varen als vijandig beschouwen.

Vandaar dat Rusland allen schepen tegenhoud en aan de ketting gelegd.

Zodoende kan Oekraïne ook geen graan meer verschepen.

 

Handelt het om paranoia van Russische kant?

Het mag op het eerste gezicht wel zo overkomen.

Maar ik kan me goed voorstellen...

Dat Amerika en haar, al dan niet, NAVO bondgenoten...

Ook via de zee (anti) raketinstallaties, legervoertuigen en wapens naar Oekraïne verschepen.

Dan wel huurlingen die in Oekraïne tegen de Russen vechten.

Dus paranoia zou ik het niet willen noemen.

 

Die hele situatie is bovendien niet de schuld van Rusland maar van Amerika en haar bondgenoten.

Maar daarvoor moeten we helemaal terug naar de val van de Berlijnse muur.

 

De mondelinge toezegging van Amerika en haar NAVO aan Rusland...

Om niet verder richting Rusland uit te breiden.

Was onderdeel van een verdrag...

Dat het mogelijk maakte om Oost- en West Duitsland te herenigen.

 

Deze mondelinge toezegging...

Resulteerde uiteindelijk in gebroken uitbreidingsbeloftes van Amerika en haar NAVO.

 

Amerika en haar NAVO hebben inmiddels zodanig uitgebreid...

Dat Rusland inmiddels bijna volledig is ingesloten.

 

Ondertussen hitst Amerika haar bondgenoten steeds verder tegen Rusland op...

Europa moet zich voorbereiden op een aanval vanuit Rusland.

Zodoende worden de grenzen versterkt en troepen opgebouwd rondom de grens met Rusland.

Deze hele situatie laat feitelijk zien hoe onbetrouwbaar en verraderlijk Amerika is.

 

Rusland is eigenlijk het laatste obstakel wat nog is overgebleven.

Dat verhinderd dat Amerika haar mono polaire wereld kan creëren.

Een wereld waar Amerika uiteindelijk de baas over wil spelen.

(Amerika is in de veronderstelling dat wanneer Rusland valt, haar bondgenoten hun verzet ook zullen staken. )

De Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Victoria Nuland) liet er geen gras over groeien...

Haar afkeer van de Europese Unie te uiten in een gelekt gesprek.

"FUCK DE EU"

Al ben ik het daar, weliswaar om andere redenen, wel mee eens.

Haar peperdure lidmaatschap, haar corruptie, haar verstikkende regel- en wetgeving...

Om er een paar bij naam te noemen.

H E T   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O M P L O T

De coup in Oekraïne...

Opgezet door Amerika in samenwerking met de Europese Unie.

Waarbij een democratisch gekozen pro-Russische premier werd afgezet.

 

Vervangen door fascistische pro-Amerikaanse partijen waaronder Svoboda van Oleh Tyrahnibok.

Voorheen SNPO (Social National Party of Ukraine)

Ze mogen dan inmiddels het hakenkruis symbool hebben vervangen...

Maar ik kan u verzekeren dat het fascistische gedachtegoed binnen die partij blijft bestaan!

https://en.wikipedia.org/wiki/Social-National_Party_of_Ukraine

De partij is vooral berucht...

Om haar xenofobe, homofobe, ronduit racistische en vooral antisemitische standpunten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Svoboda_(Oekraïne)

I E T S   O M   O V E R   N A   T E   D E N K E N

Wanneer Amerika en de Europese Unie dit soort partijen aan de macht helpen...

Wat zegt dat over Amerika en de Europese Unie zelf?

 

Wat denkt u?

Zou dat soort landen in staat zijn om valse vlag operaties op te zetten?

Zo ja...

Kunt u zich voorstellen dat MH-17 wellicht ook zo'n valse vlag operatie was...

Met als doel Rusland in diskrediet te brengen?

 

Doelende op Frans Timmermans...

Destijds (2012-2014) PvdA minister van Buitenlandse Zaken onder het kabinet Rutte II.

https://www.parlement.com/id/vg09llk9rzrp/f_c_g_m_frans_timmermans

 

Die op 22-07-2014 een gefakete emotionele toespraak hield voor de VN Veiligheidsraad...

Waarbij hij "Russische" separatisten vals beschuldigde...

Van het bestelen van MH-17 slachtoffers.

https://nos.nl/video/677806-emotionele-toespraak-timmermans-vn-veiligheidsraad

 

Denkt u dat het toeval was...

Dat Frans Timmermans enkele maanden later...

En wel op 01-11-2014 een topfunctie als vice voorzitter van de Europese Commissie kreeg aangeboden?

Zou het kunnen dat het om een beloning ging vanwege zijn bijdrage om Rusland zwart te maken?

 

Beseft u zich eigenlijk wel...

Dat de NAVO na de 2e wereldoorlog eigenlijk geen bestaansrecht meer had?

Dat Amerika haar NAVO weer nieuw leven in heeft geblazen...

Door Rusland weer als gevaar voor de wereldvrede af te schilderen?

 

Rusland zou een bedreiging vormen voor de vrede in Europa.

Terwijl de Russische beer ondertussen gemoedelijk van haar winterslaapje genoot.

 

Putin heeft decennia lang lijdzaam toe moeten zien...

Hoe Amerika en haar NAVO keer op keer hun uitbreidingsbeloftes aan Rusland braken.

 

Hoe Amerika met list en bedrog het ene na het andere Europese land onder haar invloedsfeer bracht.

Hoe die NAVO-landen zich daarop steeds meer tegen Rusland keerden.

Hun troepen provocerend aan de Russische grens opbouwend.

 

Na de coup van Amerika en de Europese Unie in Oekraïne.

En de valse vlag operatie rondom MH-17 waar Rusland als schuldige werd aangewezen.

 

Zag Putin zich uiteindelijk gedwongen...

Om een waarschuwing richting Amerika en haar NAVO af te geven.

 

De enigste mogelijkheid om dat te kunnen bewerkstelligen...

Was om een oorlog in Oekraïne te op te starten.

Alwaar een pro-Russische premier middels een Amerikaans/Europese coup....

Met behulp van Oekraïense fascistische nazi partijen werd afgezet.

 

In de 1e plaats kon Putin zich zo ontdoen van die nazistische bedreiging aan haar grens.

Die door toedoen van Amerika en de Europese Unie aan de macht kwam.

 

In de 2e plaats kon Putin haar voormalige bezit zijnde "de Krim" terug claimen.

Zodoende ook de olie- en gaspijplijnen veilig stellen en vrije doorgang van haar vloot waarborgen.

 

Als Rusland dat niet zou hebben gedaan, en Amerika met zich zou hebben laten sollen.

Zouden Russische bondgenoten dat als zwakte kunnen zien.

Zeker aangezien Rusland één van de 2 nucleaire grootmachten in de wereld is.

 

Van de oorlog in Oekraïne maakte Amerika op haar beurt dankbaar gebruik...

Om angst te verspreiden onder de landen die aan Rusland grenzen.

Vanwege de ongegronde angst voor een Russische invasie wilden zij meteen lid worden van de NAVO.

G E L D   V E R D I E N E N   A A N   E E N   O O R L O G

Ondertussen wordt de oorlog in Oekraïne steeds verder verlengd.

Amerika en haar NAVO bondgenoten...

Leveren geld, munitie, raketinstallaties, voertuigen, vliegtuigen, wapens aan Oekraïne.

Gebruiken Oekraïne bovendien als testgebied voor een nieuwe generatie wapens.

 

Goed voor de Amerikaanse en Europese economie.

Die inmiddels steeds meer op de wapenhandel met Oekraïne draaien.

Oekraïense militairen moeten echter eerst worden getraind in de omgang met al dat wapentuig.

 

Die handel in wapentuig gebeurt weliswaar niet in NAVO verband...

Want dat is duidelijk sprake van uitlokking van een 3e wereldoorlog door Amerika en haar NAVO.

 

Al gebeurt die wapenhandel officieel niet uit naam van de NAVO.

Die wapenhandel gebeurd desalniettemin wel door landen die lid zijn van de NAVO.

 

Feitelijk hoopt Amerika dat Rusland door haar oorlog in Oekraïne zodanig wordt verzwakt.

Dat het moreel van de Russische troepen vanwege het aanslepende karakter van de oorlog instort...

Zodat Amerika samen met haar NAVO bondgenoten Rusland binnen kunnen walsen...

Putin afzetten en vervangen door een Amerikaanse marionet.

S L A G V E L D   E U R O P A

Mocht het echter zover komen...

Dat Amerika en haar NAVO bondgenoten in hun arrogantie Rusland binnen walsen.

 

Kun je er donder op zeggen dat het nukes zal regenen!

En de wereld naar het stenen tijdperk terug wordt gekatapulteerd.

 

Met een aan flarden geschoten infrastructuur en uitvallende voorzieningen waaronder...

Communicatie, energie- en watervoorziening en productie faciliteiten.

Wordt overleven in een wereld waarvan grote delen door straling en zure regens onleefbaar zijn geworden...

Geen prettig vooruitzicht.

Geloof me...

Dan ben je dood beter af!

 


1 9 1 4   -   1 9 1 8

D E   E E R S T E   W E R E L D O O R L O G

 

1 9 3 9   -   1 9 4 5

D E   T W E E D E   W E R E L D O O R L O G

 

A D O L F   H I T L E R

E N   Z I J N   N A Z I   R I J K

V E R L O R E N   D E   O O R L O G !

 

D U I T S L A N D

W E R D   O P G E D E E L D   I N   O O S T   E N   W E S T . . .

 

G E S C H E I D E N

D O O R   D E   A L O M   B E K E N D E

B E R L I J N S E   M U U R !

D E   N I E U W E   W E R E L D O R D E

( Achtergrond informatie Adolf Hitler en de Rothschild bankiers )

( H E T   O N T S T A A N   V A N   D E   T W E E D E   W E R E L D O O R L O G )

https://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/d-day-en-hoe-de-vs-hitler-aan-de-macht-bracht/

( Achtergrond informatie Adolf Hitler en George Bush )

( Prins Bernhard en de Bilderberg groep )

( Regeringen die omver worden gehaald middels liquidaties van presidenten )

https://zlj13051967.wordpress.com/2022/02/10/cia-documenten-uit-de-jaren-50-tonen-aan-dat-adolf-hitler-leeft-in-zuid-amerika/

 

1 9 8 9

De Berlijnse muur wordt afgebroken.

Oost- en West Duitsland worden herenigd.

 

Amerika beloofd Rusland financieel te zullen ondersteunen.

Deed Rusland zelfs de toezegging geen buitenlandse navo troepen in Oost-Duitsland te plaatsen.

 

1 9 9 0

James Baker

Destijds de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken...

Beloofde Rusland zelfs dat de NAVO...

" N O G   G E E N   I N C H "

Verder naar het oosten zou opschuiven!

https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2414948-rusland-en-uitbreiding-van-de-navo-al-30-jaar-een-heet-hangijzer

Het volgende plaatje spreekt echter boekdelen...

Als het erom gaat...

H E T   B E D R I E G L I J K E   K A R A K T E R . . .

Van Amerika en naar NAVO-bondgenoten aan te tonen.

Amerika brak haar belofte aan Rusland...

Door de NAVO tot aan de Russische grens uit te blijven breiden!

 

Je zou kunnen zeggen dat daardoor de balans uit evenwicht is geraakt...

Dat de weg open is komen te staan voor een invasie van Amerikaanse- en NAVO troepen in Rusland

 

Doordat de spanningen tussen oost en west steeds verder oplopen.

Neemt ook de kans op een nieuwe wereldoorlog toe.

 

Die als het een beetje tegen durft te zitten in een nucleaire holocaust zal eindigen...

En de holocaust van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog doet verbleken.

Op globaal niveau gezien...

Geen miljoenen maar miljarden slachtoffers!

 

D E   N A V O

T E L T   I N M I D D E L S

3 0

L A N D E N !

https://www.nato.int/nato-welcome/index_nl.html

1 9 4 9

B E L G I Ë   -   D E N E M A R K E N   -   F R A N K R I J K   -   I J S L A N D   -   I T A L I Ë   -   L U X E M B U R G

N E D E R L A N D   -   N O O R W E G E N   -   P O R T U G A L   -   V E R E N I G D   K O N I N K R I J K

VE R E N I G D E   S T A T E N

R I C H T E N   G E Z A M E N L I J K   D E   N A V O   O P !

 

1 9 5 2

G R I E K E N L A N D   -   T U R K I J E

 

1 9 5 5

D U I T S L A N D

 

1 9 8 2

S P A N J E

 

1 9 9 1

D E   V A L   V A N   D E   S O V J E T   U N I E

( D E   S O V J E T   U N I E   V A L T   U I T E E N

O M D A T   R U S L A N D   E N K E L E   F A T A L E   B L U N D E R S   M A A K T E . . .

B L U N D E R   1

M I S P L A A T S T   V E R T R O U W E N !

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N . . .

Z I J N   N I E T   T E   V E R T R O U W E N !

13-12-2016 https://www.bbc.com/news/world-europe-38289333

É É N   P A R T I J   S T E L S E L

V E R S U S

M E E R   P A R T I J E N   S T E L S E L

Z O   V E R V I N G   G O R B A T S J O V   H E T   R U S S I S C H E

É É N   P A R T I J   S T E L S E L

   I N

1 9 9 0

D O O R   E E N

M E E R   P A R T I J E N   S T E L S E L !

12-03-2014 https://www.trouw.nl/nieuws/oost-europese-verkiezingsuitslag-lijkt-nu-bon-ton~bfbfb916/

M E T   A L S   R E S U L T A A T

P O L I T I E K E   V E R S P L I N T E R I N G . . .

G E V O L G D   D O O R   C H A O S !

 

D E   E N E   N A   D E   A N D E R E   V O O R M A L I G E   S O V I E T   S T A A T

M A A K T E   Z I C H   O N A F H A N K E L I J K !

 

O N D E R   V A L S E   V O O R W E N D S E L E N

D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R   B I N N E N   G E L O K T . . .

I N G E L I J F D   I N   D E   E U R O P E S E   U N I E   E N   D E   N A V O !

B L U N D E R   2

D E   K R I M

D E   O E K R A Ï N S E   O P V O L G E R   V A N   S T A L I N . . .

N I K I T A   S E R G E J E V I T S J   C H R O E S J T J O V

G A F   H E T   K R I M   W E G   A A N   O E K R A Ï N E !

 

L A T E N   W E   E E R S T   E E N   B L I K   T E R U G   I N   H E T   V E R L E D E N   W E R P E N

1 7 6 8 - 1 7 7 4

D E   T U R K S - R U S S I S C H E   O O R L O G

R U S L A N D

W O N !

 

D E   K R I M   W E R D   O N A F H A N K E L I J K   V E R K L A A R D . . .

W A A R N A   D E   K R I M   D O O R   R U S L A N D   W E R D

G E A N N E X E E R D   /   I N G E L I J F D !

K R I M   O O R L O G

1 8 5 3 - 1 9 5 6

T U R K I J E

P R O B E E R D E   D E   K R I M   T E R U G   T E   V E R O V E R E N

S A M E N   M E T   F R A N K R I J K . . .

H E T   V E R E N I G D   K O N I N K R I J K   E N   S A R D I N I Ë

D A T   I S   Z E   E C H T E R   N I E T   G E L U K T !

 

L A T E R

G I N G   D E   K R I M   G E D U R E N D E   E N K E L E   J A R E N

I N   D I V E R S E  H A N DE N   O V E R . . .

 

I N   1 9 1 8   W I S T   D U I T S L A N D   D E   K R I M   T E   V E R O V E R E N . . .

E E N    J A A R   L A T E R

K W A M   D E   K R I M   W E E R   I N   H A N D E N   V A N   D E   S O V J E T   U N I E

D E   T W E E D E   W E R E L D O O R L O G

1 9 4 0 - 1 9 4 5

D U I T S L A N D   V E R O V E R D E   W E D E R O M   D E   K R I M . . .

M A A R   I N   1 9 4 4   N A M   R U S L A N D   D E   K R I M   W E E R   T E R U G !

 

I K   K A N   M E   G O E D   V O O R S T E L L E N

D A T   D E    R U S S I S C H E   L E I D E R   V A N   D E S T I J D S

N I K I T A   S E R G E J E V I T S J   C H R O E S J T J O V

H E T   N I E T   V O O R   M O G E L I J K   H E E F T   G E H O U D E N . . .

 

D A T   O E K R A Ï N E

A A N   E E N   A M E R I K A A N S - E U R O P E S E   C O U P

T E N    P R O O I   Z O U   V A L L E N . . .

O M   Z I C H   D A A R N A   T E G E N   R U S L A N D   T E   K E R E N !

 

D E   K R I M

M O E T   U   W E T E N

I S   E E N   S T R A T E G I S C H E   L O C A T I E   V O O R   R U S L A N D . . .

 

A A N G E Z I E N   D E   K R I M

H E T   D E   R U S S I S C H E   V L O O T   M O G E L I J K   M A A K T

Z I C H   V R I J

I N   D E   Z W A R T E    Z E E   T E   B E W E G E N !

 

B O V E N D I E N

B E V I N D E N   Z I C H   H I E R   D E   B E L A N G R I J K S T E

R U S S I S C H E

O L I E -   E N   G A S   P I J P L E I D I N G E N !

 

D E   B E V O L K I N G   V A N   D E   K R I M

I S    B O V E N D I E N   M E T   7 5 %   V O O R N A M E L I J K   R U S S I S C H . . .

S L E C H T S   2 5 %   I S   K R O A T I S C H !

 

H E T   I S   O P   D I T   M O M E N T

( 1 9 9 1 )

S L E C H T S   E E N   K W E S T I E   V A N   T I J D . . .

 

V O O R A L E E R   R U S L A N D

H A A R   E E R D E R   G E M A A K T E   F O U T E N   Z A L   M O E T E N   C O R R I G E R E N . . .

E N   D A T   D E   K R I M   W E E R   T E R U G   W O R D T   I N G E L I J F D !

 

S I N D S   D E   C O U P   I N   O E K R A Ï N E

D O O R   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N . . .

 

L I G G E N   M E T   N A M E   D E   P R O   R U S S I S C H E   S T E D E N

D O N E T S K   E  N   L U H A N S K . . .

V O O R T D U R E N D   O N D E R   O E K R A Ï N S E   A R T I L L E R I E   B E S C H I E T I N G E N !

 

D E   W E S T E R S E   M E D I A

Z W I J G T  H I E R O V E R   E C H T E R   I N   A L L E   T A L E N . . .

 

A M E R I K A   E N   D E   E U R O P E S E   U N I E

N E G E R E N

H E T   G E B E U R E N . . .

 

S T A A N   D E   O E K R A Ï N S E   A R T I L L E R I E   B E S C H I E T I N G E N

O O G L U I K E N D   T O E !

 

R U S L A N D

D A A R E N T E G E N

K A N   D I E   G E N O C I D E   D O O R   O E K R A Ï N E   E C H T E R   N I E T   N E G E R E N . . .

A A N G E Z I E N   R U S S I S C H E   B U R G E R S   W O R D E N   V E R M O O R D !

 

Z I E T   U

H E T

H Y P O C R I E T E

A A N   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E ?

 

1 9 9 9

H O N G A R I J E   -   P O L E N   -   T S J E C H I Ë

T R E D E N   T O T   D E   N A V O   T O E !

P O E T I N   W O R D T   D E   P R E M I E R   V A N   R U S L A N D 

V L A D I M I R   P O E T I N

( V O O R M A L I G   K G B   L U I T E N A N T   K O L O N E L ) . . .

W O R D T

" D E M O C R A T I S C H "

G E K O Z E N

A L S   D E   N I E U W E   P R E M I E R   V A N   R U S L A N D !

 

H I J   M O E T   L I J D Z A A M   T O E Z I E N

H O E   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N . . .

 

K E E R   O P   K E E R . . .

H U N   U I T B R E I D I N G S   B E L O F T E   B E T R E F F E N D E   D E   N A V O

B R E K E N !

D E   N A V O

B R E I D T   Z I C H   N A M E L I J K   O N D A N K S   H A A R   B E L O F T E

L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R

V E R D E R   U I T   N A A R   H E T   O O S T E N . . .

 

N O T A B E N E

T O T   A A N   D E   G R E N S   V A N   R U S L A N D !

 

R U S L A N D

Z I E T   Z I C H   I N M I D D E L S   O M S I N G E L D

D O O R   T R O E P E N

V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N " !

 

A M E R I K A   Z I E T   R U S L A N D   A L S   E E N   H I N D E R N I S

B I J   D E   R E A L I S E R I N G   V A N   H A A R   U N I P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   A L L E E N   Z I J Z E L F   D E   B A A S   M A G   S P E L E N !

 

V R O E G   O F   L A A T . . .

Z A L   R U S L A N D   H A A R   T A N D E N   M O E T E N   L A T E N   Z I E N !

 

W I L   Z I J   N O G   S E R I E U S   W I L L E N   W O R D E N   G E N O M E N . . .

I N   H E T   G E O - P O L I T I E K E   S C H A A K S P E L

O M   D E   W E R E L D M A C H T !

 

D E S A L N I E T T E M I N

N E E M T   P O E T I N   V O O R A L S N O G

E E N   A F W A C H T E N D E   H O U D I N G   A A N !

 

2 0 0 1

D E   A A N S L A G E N   O P   H E T   W T C

H O E   W A S   H E T   M O G E L I J K

D A T   I N   E E N   L A N D   A L S   A M E R I K A . . .

 

V E I L I G H E I D S D I E N S T E N   Z O   J A M M E R L I J K   F A A L D E N . . .

O P D A T   " T E R R O R I S T E N "   N O T A B E N E

3

P A S S A G I E R S   V L I E G T U I G E N

W I S T E N   T E   K A P E N ?

 

" T O E V A L L I G "

O P   H E T Z E L F D E   M O M E N T . . .

A L S   D A T   D I V E R S E   O E F E N I N G E N   I N   A M E R I K A   W E R D E N   G E H O U D E N

O E F E N I N G E N

D I E   D E   " T E R R O R I S T E N "   I N   D E   K A A R T   Z O U D E N   S P E L E N . . .

 

E E N   A A N T A L   V A N   D E   " D A D E R S "   O P   D E   Z W A R T E   L I J S T

B L E K E N   Z I C H   T E N   T I J D E   V A N   H E T   G E B E U R E N . . .

N I E T   E E N S   I N   A M E R I K A   T E   B E V I N D E N !

 

O N D E R S C H E P P I N G S S T R A A L J A G E R S   W E R D E N   M I D D E L S   O E F E N I N G EN

Z O   V E R   M O G E L I J K

V A N   H E T   N O G   T E   G E B E U R E N   D R A M A

W E G G E S T U U R D !

C H A O S

V E R W A R R I N G   A L O M   T I J D E N S   D E   C O M M U N I C A T I E

T U S S E N   A L   D I E   D I E N S T E N

D I E   B E T R O K K E N   W A R E N   B I J   D E    O E F E N I N G E N

 

A N D E R E   O E F E N I N G E N

D I E   O P   H E T Z E L F D E   M O M E N T   W E R D E N   G E H O U D E N   B E T R O F F E N

B R A N D W E E R - ,   A M B U L A N C E -   E N   R E D D I N G S   D I E N S T E N . . .

 

H A D D E N   T O T   T A A K

H E T   A A N T A L   S L A C H T O F F E R S   Z O V E E L   M O G E L I J K   T E   B E P E R K E N !

 

H E T   I S   S O W I E S O   A L   M E R K W A A R D I G

D A T   V L A K   V O O R   H E T   D R A M A   P L A A T S V O N D

Z O V E E L   O E F E N I N G E N   T E G E L I J K E R T I J D   P L A A T S   V O N D E N !

 

O P E R A T I O N   M A S C A L   ( 2 0 0 0 )

B E T R O F   E E N   V L I E G T U I G C R A S H   I N   H E T   P E N T A G O N !

 

G L O B A L   G U A R D I A N   ( 2 0 0 1 )

S I M U L A T I E   M I L I T A I R E   P R O C E D U R E   E F F I C I Ë N T I E

I N   G E V A L   V A N   E E N   N U C L E A I R E   O O R L O G

 

N O R T H E R N   V I G I L A N C E   ( 2 0 0 1 )

A M E R I K A   S T U U R T   G E V E C H T S V L I E G T U I G E N   N A A R   A L A S K A   E N   C A N A D A

V A N W E G E   E E N   R U S S I S C H E   O E F E N I N G   M E T   B O M M E N W E R P E R S

 

V I G I L A N T   G U A R D I A N   ( 2 0 0 1 )

S I M U L A T I E   B O M M E N W E R P E R   A A N V A L    D O O R   R U S L A N D

S I M U L A T I E   V L I E G T U I G K A P I N G

 

N O R A D   J S S   ( J O I N T   S U R V E I L L A N C E   S Y S T E M )

M A I N T E N A N C E   R A D A R   J 5 3   ( 2 0 0 1 )

 

N C S   S A R S   E X E R C I S E ( 2 0 0 1 )

F B I   C I R G   E X E R C I S E   ( 2 0 0 1 )

N E S T  J A C K A L   E X E R C I S E ( 2 0 0 1 )

O E M   O P E R A T I O N   T R I P O D ( 2 0 0 1 )

N R O   D R I L L   E X E R C I S E   (  2 0 0 1 )

 

A I R   N A T I O N A L   G U A R D ' S   1 7 7 t h    F I G H T E R   W I N G   E X E R C I S E  ( 2 0 0 1 )

http://www.911deanderewaarheid.nl/pagina12.html

 

B R A N D W E E R L I E D E N   S P R A K E N   T I J D E N S   H E T   W T C   D R A M A

V A N   S E R I E S   E X P L O S I E S . . .

Z O A L S   B I J   G E C O N T R O L E E R D E   D E M O L I T I E S   G E B R U I K E L I J K   I S

05-02-2019 https://www.vastgoedmarkt.nl/kantoren/nieuws/2019/02/twin-towers-vernietigd-door-controlled-demolition-101141001

( B E U R S H A N D E L   M E T   V O O R K E N N I S )

I N   D E   W T C   T O R E N S

S T O N D E N   O N D E R   M E E R   D E   W A L L S T R E E T   B E U R S H A N D E L   S E R V E R S . . .

 

B E R I C H T E N   D E D E N   D E   R O N D E

V A N   A A N D E L E N   O P T I E S . . .

D I E   S P E C U L E E R D E N   O P   D E   V A L   V A N   B E P A A L D E   K O E R S E N . . .

W A A R O N D E R   D I E   V A N   V L I E G M A A T S C H A P P I J E N !

 

D E   B E L A S T E N D E   G E G E V E N S

W E R D E N   D A A R B I J   W E L I S W A A R   V E R N I E T I G D . . .

 

M A A R   A A N G E Z I E N   A L L E   B E U R Z E N   I N   D E   W E R E L D

M E T   E L K A A R   Z I J N   V E R B O N D E N . . .

 

Z O U   M E N   T O C H   G E M A K K E L I J K   M O E T E N   K U N N E N   A C H T E R H A L E N

W I E

O P   E E N   K O E R S V A L   H E E F T   /   H E B B E N   G E S P E C U L E E R D !

 

D O C H

D E   M E D I A   Z W I J G T !

H E T G E E N   E R O P   K A N   D U I D E N   D A T   E E N   M A C H T I G E   O R G A N I S A T I E

A C H T E R   D I E   S P E C U L A T I E S   Z I T !

 

V E R D E R   W A S   B E K E N D . . .

D A T   E E N   F L I N K E   L A D I N G   G O U D S T A V E N

I N   E E N   B U S J E   I N   D E   T O R E N S   Z O U   Z I J N   O P G E S L A G E N !

https://www.quora.com/Was-gold-bullion-stolen-from-the-basements-of-the-WTC-on-9-11

https://sites.google.com/site/israeonazi/what-s-happened-to-twin-tower-gold-bars

D A T   G O U D   Z O U   Z I J N   V E R D W E N E N . . .

D O C H   N I E M A N D

D I E   H E T   V E R D E R   O O K   M A A R   I E T S   S C H I J N T   T E   I N T E R E S S E R E N !

 

2   M A A N D E N

V O O R   H E T   D R A M A   P L A A T S V O N D

K O C H T   D E   A M E R I K A A N S   J O O D S E   V A S T G O E D   M A G N A A T

L A R R Y   S I L V E R S T E I N . . .

 

D E   D E S B E T R E F F E N D E   W T C   T O R E N S !

L A R R Y   Z O U   E E N   F L I N K E   S O M   G E L D   H E B B E N   G E Ï N C A S S E R D

V A N   D E   V E R Z E K E R I N G !

 

4 5   M I L J A R D   F R A N K   =   4 8 , 9   M I L J A R D   D O L L A R

https://www.gva.be/cnt/oid154334

 

F O T O ' S

D I E   O P   H E T   I N T E R N E T   C I R C U L E E R D E N

G A V E N   D E   O M G E V I N G   V A N   H E T   W T C   W E E R  . . .

H I E R O P   W A R E N   D U I D E L I J K   V E R W O E S T E

V O L L E D I G   D O O R G E R O E S T E   V O E R T U I G E N   T E   Z I E N ? ! ?

 

Z W A A R   B E S C H A D I G D

D A N   W E L   B E D O L V E N   O N D E R   E E N   F L I N K E   L A A G   A S . . .

O K É !

 

M A A R   W A A R D O O R   Z I J N   D I E   V O E R T U I G E N  G A A N   R O E S T E N ?

 

E N K E L E   B E R I C H T E N

H A D D E N   H E T   D E S T I J D S   O O K   O V E R   R A D I O   A C T I E F   G R O N D W A T E R !

 

O N D E R Z O E K E N

D I E   E E N   A A N T A L   L A N D E N   I N   A M E R I K A   H A D D E N   O P G E S T A R T

W E R D E N   P L O T S   A L L E M A A L   A F G E B L A Z E N ? ! ?

 

B E W I J S M A T E R I A A L

M A S S A A L   N A A R   H E T   B U I T E N L A N D   V E R S C H E E P T

O M   T E   W O R D E N   V E R N I E T I G D ? ! ?

 

O M G E S M O L T E N

I N   M E T   N A M E   C H I N E S E   S M E L T E R I J E N !

 

M E N   W I L   D U I D E L I J K

N I E T

D A T   D E   W A A R H E I D   B O V E N   W A T E R   K O M T !

 

V A N D A A R   D A T   H E T   O P   H E T   I N T E R N E T   D A N   O O K   W E M E L T   V A N   D E

" C O M P L O T   T H E O R I E Ë N "

 

T H E O R I E Ë N   D I E   B E S T   W E L

E E N   K E R N   V A N   W A A R H E I D   Z U L L E N   B E V A T T E N

W A N T   H E T   O F F I C I Ë L E   V E R H A A L   D E U G T   V O O R   G E E N   M E T E R !

10-09-2006 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-complot-van-11-september

 

D A A R N A

K O N D I G D E   A M E R I K A   H A A R

O O R L O G   T E G E N   H E T   " T E R R O R I S M E "   A A N !

 

E N   Z O W A T   E L K   L A N D

G I N G   D A A R   K L A K K E L O O S   I N   M E E !

 

A M E R I K A   V O E R D E   N O T A B E N E

E E N   O O R L O G   T E G E N   H A A R   E I G E N   M A R O N E T T E N

I N   H E T   M I D D E N - O O S T E N ? ! ?

 

E E N   O O R L O G   T E G E N   E E N   O N Z I C H T B A R E   E N   O N U I T R O E I B A R E   V I J A N D

E E N   O O R L O G   T E G E N   Z I C H Z E L F !

 

J . F . K E N N E D Y . . .

W A A R S C H U W D E   V L A K   V O O R   Z I J N   D O O D

 

V O O R   D E   M A C H T E N

D I E   V A N U I T   D E   S C H A D U W   O P E R E R E N . . .

O M   D E   W E R E L D   B E V O L K I N G   A A N   H A A R   W I L   T E   O N D E R W E R P E N !

 

2 0 0 2

U I T B R A A K   C O R O N A   V I R U S

S A R S - C O V - 1

W E R E L D W I J D . . .

N O T A B E N E   S L E C H T S   7 7 4   S L A C H T O F F E R S 

https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

 

2 0 0 4

 

M A A R   L I E F S T

7

N I E U W E   N A V O - L I D S T A T E N   E R B I J !

 

B U L G A R I J E   -   E S T L A N D   -   L E T L A N D   -   L I T O U W E N   -   R O E M E N I Ë   -   S L O V E N I Ë

S L O W A K I J E

T R E D E N   T O T   D E   N A V O   T O E !

 

2 0 0 9

A L B A N I Ë   -   K R O A T I Ë

T R E D E N   T O T   D E   N A V O   T O E !

 

2 0 1 2

U I T B R A A K   C O R O N A   V I R U S

M E R S

W E R E L D W I J D

N O T A B E N E   S L E C H T S   6 4 0   S L A C H T O F F E R S

https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

 

2 0 1 3

E U R O M A I D A N

D E   A M E R I K A A N S - E U R O P E S E   C O U P

I N

O E K R A Ï N E

 

E E N   C  O U P   O M   D E

D E M O C R A T I S C H   G E K O Z E N

R U S S I S C H E   P R E M I E R

V I K T O R   F E D O R O V Y T S J   J A N O E K O V Y T S J . . .

A F   T E   Z E T T E N   /   T E   V E R V A N G E N

D O O R   E E N   P R O   A M E R I K A A N S E   D A N   W E L   P R O   E U R O P E S E   R E G E R I N G !

19-02-2019 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2272656-eu-gooide-olie-op-het-vuur-tijdens-de-revolutie-in-kiev

N O T A B E N E   E E N   R E G E R I N G   D I E   W E R D   G E V O R M D   M E T

E X T R E E M   F A S C I S T I S C H E   N A Z I S T I S C H E

A N T I   R U S S I S C H E   P A R T I J E N

W A A R O N D E R :

S V O B O D A

O N D E R   L E I D I N G   V A N   O L E H   T J A H N Y B O K

R E D   S E C T O R

O N D E R   L E I D I N G   V A N    A N D R I Y    T A R A S E N K O

 

2 0 1 4

O E K R A Ï N E

O L E H   T Y A H N Y B O K

( L E I D E R

E X T R E E M   R E C H T S E   N A Z I   P A R T I J

S V O B O D A )

V I C T O R I A   N U L A N D

( A M E R I K A A N S E

M I N I S T E R

B U I T E N L A N D S E   Z A K E N

O N D E R   P R E S I D E N T   O B A M A )

 

B E K E N D   V A N W E G E

H E T   G E L E K T E   T E L F O O N G E S P R E K

" F U C K   T H E   E U "

V I T A L I   K L I T S C H K O

 ( P R O F   B O X E R

E U R O   M A I D A N   A C T I V I S T  )

A R S E N I Y   Y A T S E N Y U K

( A M E R I K A A N S E

M A R I O N E T   P R E M I E R   O E K R A Ï N E )

 

2 0 1 4

O E K R A Ï N E

V I T A L I   K L I T S C H K O

 ( P R O F   B O X E R

E U R O   M A I D A N   A C T I V I S T  )

J O H N   K E R R Y

( A M E R I K A A N S E

M I N I S T E R

B U I T E N L A N D S E   Z A K E N 

O N D E R   P R E S I D E N T   O B A M A )

P E T R O   P O R O S H E N K O

( O E K R A Ï N S E   K A P I T A L I S T

A M E R I K A A N S E

M A R I O N E T   P R E S I D E N T   O E K R A Ï N E )

O L E H   T Y A H N Y B O K

( L E I D E R

E X T R E E M   R E C H T S E   N A Z I   P A R T I J

S V O B O D A )

S E R G E Y   T I G I P K O

V I C T O R I A   N U L A N D

" F U C K   T H E   E U "

H A A R   B O O D S C H A P   I S   D U I D E L I J K !

D E   E U   K A N    K A P O T   V A L L E N . . .

Z O   DE N K T   A M E R I K A   O V E R   E U R O P A !

V I C T O R I A   N U L A N D

O E K R A Ï N E

H E E F T   L A B O R A T O R I U M S

W A A R   B I O L O G I S C H   O N D E R Z O E K

W O R D T   G E D A A N !

 

I K   M O E T   E E R L I J K   T O E G E V E N

D A T   I K   I K   L I E V E R   Z I E   D A T   D I E   E U R O P E S E   U N I E   W O R D T   O P G E H E V E N

E U R O P A R L E M E N T A R I E R S   Z I J N  G E B O R E N

L E U G E N A A R S

W A A R O N D E R   F R A N S   T I M M E R M A N S

D I E   W E   K E N N E N   V A N   Z I J N   "E M O T I O N E L E "   T O E S P R A A K . . .

V O O R   D E   N A V O   R O N D O M   H E T

M H - 1 7   D R A M A

D E   L E U G E N

D A T   P R O - R U S S E N   D E   S L A C H T O F F E R S    ZO U D E N   B E S T E L E N !

 

N I E T S   M E E R   D A N   E E N   P O G I N G

   O M   R U S L A N D   I N   E E N   K W A A D   D A G L I C H T   T E   S T E L L E N .

 

B O V E N D I E N . . .

S T E U N   V A N U I T   D E   B E V O L K I N G   L O S   T E   P E U T E R E N

V O O R   D E   A G E N D A   V A N   D E    E L I T E    K L A S S E !

E U R O P A R L E M E N T A R I S C H E

Z A K K E N V U L L E R S

D I E   N I E T   E E N S   D E   M O E I T E   N E M E N   O M   Z E L F   T E   V E R S C H I J N E N

M A A R   G O E D K O P E   K R A C H T J E S   I N H U R E N

D I E   V O O R   H E N   D E   U R E N   I N - E N   U I T K L O K K E N !

 

D E N K   O O K   A A N   H A A R

V E R S T I K K E N D E   B U R E A U C R A T I E . . .

I N Z A K E   E U R O P E S E   R E G E L -   E N   W E T G E V I N G

 

D A N   W E L   H A A R

B E Ï N V L O E D B A A R H E I D . . .

M I D D E L S   1 0 . 0 0 0 - E N   L O B B Y I S T E N !

I N   D I E N S T   V A N   D E   M U L T I N A T I O N A L S   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E ! !

 

E E N    W E R E L D   V A N

C O R R U P T I E   E N   O M K O P I N G ! ! !

E M I S S I E R E C H T E N

B E H O O R T   U   T O E V A L L I G   T O T   D I E   I D I O T E N   D I E   D E N K E N

D A T   E M I S S I E   R E C H T E N   E E N   O P L O S S I N G   Z O U D E N   B I E D E N   T E G E N

K L I M A A T   V E R A N D E R I N G ?

 

D A T  D I E   Z W A R E   V E R V U I L E N D E   M U L T I N A T I O N A L S

Z U L L E N   I N V E S T E R E N   I N   S C H O N E R E   P R O D U C T I E   M E T H O D E N . . .

T E R W I J L   H E T   G O E D K O P E R    I S   B O E T E S   T E   B E T A L E N . . .

D A N   W E L   E M I S S I E R E C H T E N   T E   K O P E N ?

 

D E N K T   U   N O U   E C H T

D A T   E R   M I N D E R   C O 2   W O R D T   G E P R O D U C E E R D

D A N   V O O R H E E N ? ! ?

 

N I E T S   M E E R   D A N   E E N   I L L U S I E !

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/wat-is-emissiehandel

15-01-2014 https://decorrespondent.nl/620/hoe-het-briljante-idee-van-co2-handel-uitliep-op-een-fiasco/4598739640-4b2d024d

C O 2

H E E F T   B O V E N D I E N   W E I N I G   M E T   K L I M A A T V E R A N D E R I N G   T E   M A K E N

W E L   M E T   E E N   V E R S L E C H T E R I N G   V A N   D E   L U C H T K W A L I T E I T !

 

N E T   Z O A L S . . .

G E O   -   E N G I N E E R I N G

C H E M T R A I L S

H E T   U I T S T O T E N   V A N   M E T A A L D E E L T J E S

S A M E N   M E T   J O O S T   M A G   W E T E N

W A T   V O O R   A N D E R E   G I F T I G E   S T O F F E N   I N   D E   L U C H T .

 

D I E   D A A R N A   D O O R   D E   W I N D   U I T E E N   W A A I E N . . .

Z O D O E N D E   E E N   O N D O O R Z I C H T E L I J K E   N E V E L   V O R M E N !

 

Z O G E N A A M D

Z O U D E N   D E   Z O N N E S T R A L E N   W O R D E N   G E R E F L E C T E E R D

D O O R   D E   M E T A A L D E E L T J E S . . .

E N   D A T   Z O U   D A N   D E    O P W A R M I N G   V A N   D E   A A R D E   T E G E N   M O E T E N   G A A N ?

 

I N   D E   Z O M E R   Z O U   D A T   N O G   E N I G S Z I N S   G E L O O F W A A R D I G   Z I J N

M A A R   T O C H   E C H T   N I E T   I N   D E   K O U D E   W I N T E R M A A N D E N !

 

B O V E N D I E N

W A T   O M H O O G   G A A T . . .

K O M T   D O O R   D E   Z W A A R T E K R A C H T   V A N Z E L F   W E E R   O M L A A G .

 

D I E   R O T Z O O I   D I E   M E N   I N   D E   L U C H T   H E E F T   U I T G E S T R O O I T . . .

A D E M   J E   D U S   OP   E E N   G E G E V E N   M O M E N T   O O K   I N .

 

E N   D I E   Z W A R E   M E T A L E N   H O P E N   Z I C H   D A N   I N   H E T   L I C H A A M   O P . . .

O O K   I N   D E   H E R S E N E N .

M E T   A L L E   G E V O L G E N   V A N   D I E N !

 

W E T E N S C H A P P E R S   Z I J N   N I E T   A L W E T E N D . . .

E X P E R I M E N T E R E N   V O O R T D U R E N D

M E T   O F   Z O N D E R

C O N S E N T   /   T O E S T E M MI N G

   O P   M E N S   E N   D I E R !

 

D I E   A R R O G A N T I E . . .

Z A L   V R O E G   O F   L A A T   C O N S E Q U E N T I E S   H E B B E N .

 

H E T   U I T B R E K E N   V A N   N I E U W E   Z I E K T E S . . .

A L   D A N   N I E T   G E N E T I S C H   V A N   A A R D .

( Z O   O O K   D N A - V A C C I N S   E N   ( H O R M O N A L E )   " M E D I C I J N E N " )

 

E N F I N . . .

D E   G E S U B S I D I E E R D E   H O U T K O O R T S

B I O M A S S A   C E N T R A L E S

V E R G A A T   H E T   A L   E V E N Z O

https://the-fab.org/index.html

I N   H E T   B U I T E N L A N D 

M E T    N A M E   I N   A M E R I K A   E N   E S T L A N D

W O R D E N   B O M E N    G E R O O I D   E N   V E R S N I P P E R D !

15-10-2019 https://www.parool.nl/columns-opinie/houtverbranding-in-biomassacentrales-is-totaal-niet-duurzaam~b4108a1a/

05-12-2020 https://www.nu.nl/binnenland/6094844/stukken-bos-kaalgekapt-in-estland-voor-nederlandse-biomassacentrales.html

O M    D A A R N A   I N   N E D E R L A N D

I N   B I O M A S S A   C E N T R A L E S   T E   W O R D E N   V E R B R AN D ! !

D U B B E L E   W A A N Z I N

E N E R Z I J D S   K A N   E L K E   G E K A P T E   B O O M

 B E H A L V E   D A T    V E E L   D I E R E N   E N   P L A N T E N   V E R L O R E N   G A A N

G E E N   C O 2   I N   Z U U R S T OF   M E E R   O M Z E T T E N.

 

T E R W I J L   D O O R   D E   V  E R B R A N D I N G   V A N   D E   H O U T S N I P P E R S

B O V E N D I E N   M E E R    C O 2   O N T S T A A T

 

I K   N E E M   A A N . . .

D A T   U   Z I C H   D E   W A A N Z I N . . .

V A N   D E   G E S C H E T S T E    SI T U A T I E   W E L   K U N T   V O O R S T E L L E N .

 

H E T Z E L F D E

G A A T   O P   V O O R   P A L M O L I E   P L A N T A G E S . . .

( T R O P I S C H E )  B O S K A P   I S   B E D R E I G E N D   V O O R . . .

M E N S   -   D I E R   -   I N S E C T   -   M I L I E U !

 

H E E F T   B O V E N D I E N   W E I N I G   T O E G E V O E G D E   W A A R D E

A L S   B I O B R A N D S T O F ! !

https://milieudefensie.nl/red-het-regenwoud/veelgestelde-vragen-over-ontbossing-en-palmolie

 

E U R O M A I D A N

D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P   I N

O E K R A Ï N E

M E T

Y U L I A   M A R U S H E V S K A

A L S   É É N   V A N   D E   K O P S T U K K E N

V E R A N T W O O R D E L I J K   V O O R   D E   R E L L E N   T I J D E N S   E U R O M A I D A N

O E K R A Ï N E

 

É É N   V A N   D E   V E L E

D E M O C R A T I E   P R O M O T E N D E   P O L I T I E K   A C T I V I S T E N . . .

 

I N   A M E R I K A   O P G E L E I D

D O O R   Z O G E N A A M D E   F I L A N T R O P I S C H E   T Y P E T J E S

A L S   M I L J A R D A I R   G E O R G E   S O R O S

 

D I E   V I A   D E N K T A N K S ,   M E D I A B E D R I J V E N ,   N G O 'S   E N   U N I V E R S I T E I T E N

O . A .   J O N G E R E N   O P L E I D E N   T O T   A C T I V I S T E N.

 

D E N K T A N K S   D I E   ( R ) O V E R H E D E N   "A D V I S E R E N ". . .

N G O ' S   D I E   G E S U B S I D I E E R D  W O R D E N   D O O R   D I E Z E L F D E   ( R ) O V E R H E D E N.

 

M E D I A   B E D R I J V E N   D I E   D E   W A A R H E I D   V E R D R A A I E N. . .

( D E M O C R A T I S C H E )   P R O P A G A N D A   S P U I E N.

B U R G E R S   M I S L E I D E N   E N   O P R O E P E N   T O T   S T E U N.

 

U N I V E R S I T E I T E N   D I E   O P L E I D E N   T O T   A C T I V I S M E.

D E M O C R A T I E

Wat is dat eigenlijk?

 

In dit geval het recht om te mogen stemmen...

Op steeds dezelfde onbekwame personen en partijen.

Partijen gevuld met personen die het onderling al niet eens zijn met het te voeren beleid.

Daarbij regelmatig in splinterpartijtjes ( één - meerman fracties ) uiteenvallen.

 

Daarbij wordt de keus van de burger ook nog eens beïnvloedt door organisaties als...

PRO DEMOS en KIESKOMPAS

Opgericht dan wel gesubsidieerd door diezelfde manipulerende Elite klasse.

Heeft U echt niet door dat u wordt besodemieterd?

02-11-2015 https://destillewaarheid.nl/2015/11/02/hoe-versterkt-george-soros-zijn-greep-op-europa/

15-08-2016 https://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties

24-05-2018 https://www.washingtontimes.com/news/2018/may/24/george-soros-snake-oil-bad-medicine-for-struggling/

A M E R I K A   E N   M I S L E I D I N G

Herinnert u zich het verhaal nog van...

N A Y I R A H ?

 

E E N   1 5 - J A R I G E   M E I S J E

D A T   I N   1 9 9 0    T I J D E N S   D E   G O L F O O R L O G

E E N   V A L S E   G E T U I G E N I S   A F L E G D E

T E G E N   H E T   L E G E R   V A N   S A D D A M   H O E S S E I N ?

 

Z I J   C L A I M D E   G E T U I G E   T E    Z I J N   V A N   I R A A K S E   S O L D A T E N . . .

D I E   B A B I E S   U I T   H U N   C O U V E U Z E S   Z O U D E N   H E B B E N   G E H A A L D . . .

W A A R D O O R   D I E   B A B I E S   S T I E R V E N ?

 

LA T E R   B L E E K   D A T   D I T

E M O T I O N E L E   V E R H A A L

W A S   V E R Z O N N E N !

 

N A Y I R A H   A L - S A B A H

B L E E K   D E   D O C H T E R   T E   Z I J N   V A N

S A U D   A L - S A B A H

E E N   K O E W E I T S E   A M B A S S A D E U R   I N   A M E R I K A

 

M I S L E I D I N G

D O O R   D E   R E G E R I N G

B U S H !

 

D I T   S O O R T   F R A T S E N

Z O U   M E N I G E E N   O O K   A A N   H E T   D E N K E N   M O E T E N   Z E T T E N . . .

W A T   B E T R E F T   H E T   D R A M A   R O N D O M   H E T

W O R L D   T R A D E   C E N T R E !

 

Z I J N D E   D E   A A N L E I D I N G   V O O R   A M E R I K A 'S

" W A R   O N   T E R R O R "

E N K E L E   D U I Z E N D E N   M E N S E N   W E R D E N   O P G E O F F E R D . . .

V O O R   D E   V E R W E Z E N L I J K I N G   V A N   É É N   O F   A N D E R   W A A N Z I N N I G   I D E A A L

B E K O K S T O O F D   D O O R   D E   E L I T E   K L A S S E !

https://stringfixer.com/nl/Nayirah_(testimony)

 

P O L I T I E K   G E T I N T E

A C T I V I S T I S C H E   P R O P A G A N D A

W H I S P E R   T O   A   R O A R

D E   C O U P   I N

O E K R A Ï N E

L A R R Y   S I L V E R S T E I N

B E N   M O S E S

H I L L A R Y   C L I N T O N

https://awhispertoaroar.com/

( Z I E   O N D E R )

A M E R I K A   V A L T   I N   H E R H A L I N G !

D E   V O O R B O D E   V A N   E E N   O N V E R M I J D E L I J K E   O O R L O G !

S L A G V E L D   E U R O P A

B L I J F   V O O R A L   S T E M M E N   O P   D A T   S A T A N S G E B R O E D !

( D E N   H A A G   Z O W E L   B R U S S E L )

 

M E T   O N D E R S T A A N D   R E S U L T A A T

T O T   G E V O L G !

 

H E T   H E E F T   Z O A L S   U   K U N T   Z I E N

W E I N I G   M E E R   W E G   V A N   E E N   V R E E D Z A M E   D E M O N S T R A T I E !

 

D E   P O L I T I E   W O R D T   B E K O G E L D   M E T   B R A N D B O M M E N

" M O L O T O V   C O C K T A I L S ! "

Z O E K   D E   V E R S C H I L L E N . . .

N A Y I R A H

E M O T I O N E L E   M I S L E I D I N G

A M E R I K A   T I J D E N S   G O L F O O R L O G

1 9 9 0 !

 

F R A N S   T I M M E R M A N S

E M O T I O N E L E   M I S L E I D I N G

M H - 1 7   O E K R A Ï N E

2 0 1 4 !

 

Y U L I A   M A R U S H E V S K A

E M O T I O N E L E   M I S L E I D I N G

M A I D A N   C O U P   O E K R A Ï N E

2 0 1 9 !

 

F R A N S   T I M M E R M A N S

L I E G T

O V E R   D I E F S T A L   S L A C H T O F F E R S   M H - 1 7   D R A M A

N A R I Y A H   A L - S A B A H

L I E G T

O V E R   I R A A K S E   B A B Y   M O O R D E N A A R S

 

E N F I N . . .

 

A M E R I K A

D A T   V O O R H E E N   N O G   O N T K E N D E

D A T   O E K R A Ï N E   B I O L O G I S C H   O N D E R Z O E K   Z O U   D O E N

11-03-2022 https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10470045/vn-weet-van-niks-over-russische-claims-biologische-wapens-in-oekraine

 

Z O U   B A N G   Z I J N

D A T   D I E

O E K R A Ï N S E   L A B O R A T O R I A

I N   R U S S I S C H E   H A N D E N   Z O U D E N    V A L L E N . . .

( Y o u t u b e   v i d e o ' s   o n d e r )

 

V I C T O R I A   N U L A N D

I S   E R   Z E L F S   Z E K E R   V A N

D A T   R U S L A N D   B I O L O G I S C H E   W A P E N S   Z A L   I N Z E T T E N

E N

O E K R A Ï N E   D E   S C H U L D   Z A L   G E V E N . . .

 

M A A R R U H H H . . .

K A N   H E T   N I E T   O O K   A N D E R S O M   Z I J N ?

 

Z O U   O E K R A Ï N E   W E L L I C H T   B I O L O G I S C H E   W A P E N S   K U N N E N   I N Z E T T E N

A L S   Z I J   D A A R M E E   Z O U   K U N N E N   B E R E I K E N

V E R S N E L D   B I N N E N   D E   E U R O P E S E   U N I E   E N   D E   N A V O

T E   W O R D E N   O P G E N O M E N ?

 

W H O

   W A A R S C H U W T   O E K R A Ï N E

H A A R   Z I E K T E V E R S P R E I D E R S   T E   V E R N I E T I G E N !

111-03-2022 https://wnl.tv/2022/03/11/who-waarschuwt-oekraine-om-ziekteverwekkers-te-vernietigen-uit-angst-voor-verspreiding/

 

H E E F T   O E K R A Ï N E   B I O L O G I S C H E   L A B O R A T O R I A ?

J A !

 

W A A R   D A A R   O N D E R Z O E K   N A A R    W O R D T   G E D A A N

B L I J F T   E C H T E R   T O T   O P   D E   D A G   V A N   V A N D A A G   E E N    M Y S T E R I E !

 

A L H O E W E L

B E K E N D   Z O U   M O E T E N   Z I J N

D A T   A M E R I K A

L A B O R A T O R I A   O V E R   D E   G E H E L E    W E R E L D

" S P O N S O R T " !

 

V A A K

O M D A T    D I T   S O O R T   O N D E R Z O E K E N   I N   E I G E N   L A N D

R I S I C O ' S

V O O R   D E   V O L K S G E Z O N D H E I D   M E T   Z I C H   M E E B R E N G E N .

D E R H A L V E   I N   A M E R I K A   Z E L F   V E R B O D E N    Z I J N !

 

U I T B E S T E E D T . . .

A A N   O . A .   H E T   L A B O R A T O R I U M   I N   W U H A N   ( C H I N A ) . . .

D A T    O N D E R Z O E K   D E E D   N A A R   C O R O N A   B I J   V L E E R M U I Z E N .

 

D O O R   A M E R I K A   G E S U B S I D I E E R D . . .

Z O D A T   C H I N A   H A A R   L V L 3   L A B O R A T O R I U M . . .

I N   E E N   L V L 4   L A B O R A T O R I U M   K O N   U P G R A D E N  !

 

E C H T E R   N I E T . . .

D A N   W E L   O N V O L D O E N D E   G E Ï N S T R U E E R D . . .

B E T R E F F E N D E   D E   E X T R A   T E   N E M E N

V E I L I G H E I D S M A A T R E G E L E N !

 

O F

H E T   C O R O N A   V I R U S   Z I C H

D A A D W E R K E L I J K

V A N U I T   C H I N A   N A A R   D E   R E S T   V A N   D E   W E R E L D   V E R S P R E I D D E . . .

Z U L L E N   W E   W A A R S C H I J N L I J K   N O O I T   T E   W E T E N   K O M E N !

 

"P A T I Ë N T   Z E R O "

I S   I M M E R S   T O T   O P   D E   D A G   V A N D A A G

0 5 - 0 2 - 2 0 2 3

N O G   S T E E D S   N I E T   G E V O N D E N !

 

2 0 1 5

W A A R O M

I S   D A T G E N E   W A T   I N   O E K R A Ï N E   I S   G E B E U R D

D E   S C H U L D   V A N   H E T   W E S T E N ?

 

J O H N   J   M E A R S H E I M E R .

( V i d e o   o n d e r )


2 0 1 4

H E T   M H - 1 7   D R A M A

 

I N   E E N   O O R L O G

S N E U V E L T   D E   W A A R H E I D   H E T   E E R S T !

 

H E T   M H - 1 7   D R A M A . . .

E E N   P A S S A G I E R S V L I E G T U I G

W E R D   B O V E N   O E K R A Ï N E   N E E R G E H A A L D !

 

O E K R A Ï N E . . .

W A S   S I N D S   D E   A M E R I K A A N S - E U R O P E S E   C O U P

I N   E E N   O O R L O G S G E B I E D   V E R A N D E R D !

 

W A A R O M   H E T   L U C H T R U I M   N I E T   W E R D   A F G E S L O T E N . . .

I S   T O T    O P   D E   D A G   V A N D A A G   N O G   S T E E D S   E E N   R A A D S E L !

 

D O C H   N I E M A N D   S C H I J N T   Z I C H   D A A R O V E R

U I T   T E   D U R V E N   L A T E N .

 

Z O A L S   G E W O O N L I J K

K R E E G   R U S L A N D   M E T E E N   W E E R   O V E R A L   D E   S C H U L D   V A N !

 

D E   O E K R A Ï E N S E   R A D A R   S T A T I O N S

W A R E N   M E R K W A A R D I G   G E N O E G   A L L E M A A L   I N   O N D E R H O U D . . .

D E   A M E R I K A A N S E   A W A C S

D I E   V O O R T D U R E N D   R O N D   D E   A A R D E   P A T R O U I L L E R E N . . .

W A R E N   O O K   A L   N E R G E N S   T E   B E S P E U R E N ? ! ?

 

R U S L A N D   L E V E R D E   A L S   E N I G E   P A R T I J . . .

W A T   R U W E   S A T E L L I E T B E E L D E N .

M A A R   D I E   W E R D E N   M E T E E N   A F G E D A A N   A L S   O N G E L O O F W A A R D I G !

 

O P   D I E   S A T E L L I E T B E E L D E N

W A S   E C H T E R   T E   Z I EN   D A T   Z I C H   S T R A A L J A G E R S   O P H I E L D E N

I N   D E   B U U R T   V A N   M H - 1 7

T E N   T I J D E   D A T   D E Z E   W E R D    N E E R G E H A A L D !

D E   W E R E L D

L I J K T   E C H T E R   N I E T   G E Ï N T E R E S S E E R D

I N   D E   W A A R H E I D !

Z O   C O N S T A T E E R D E   H E T   O N D E R Z O E K S T E A M

I N   E E R S T E   I N S T A N T I E   O O K

A A N   D E   H A N D   V A N   D E   O N D E R Z O C H T E   V L I E G T U I G O N D E R D E L E N . . .

 

D A T   M H - 1 7   W A A R S C H I J N L I J K   M E T   E E N   B O O R D M I T R A I L L E U R

W A S   B E S C H O T E N

E N   M E T   R A K E T T E N   N E E R G E H A A L D !

 

 O E K R A Ï N E

W E R D   A L S   B E L A N G H E B B E N D E   B I J   H E T   O N D E R Z O E K   W E L

B E T R O K K E N . . .

 

T E R W I J L

R U S L A N D   E N   M A L E I S I Ë

V A N A F   H E T   B E G I N   W E R D E N   G E W E E R D !

F R A N S   T I M M E R M A N S

V E R K L A A R D E   O P   G E M A A K T   E M O T I O N E L E   W I J Z E

O P  E E N   N A V O   T O P . . .

D A T   P R O   R U S S I S C H E   S E P A R A T I S T E N

D E   S L A C H T O F F E R S   V A N   M H - 1 7   Z O U D E N   B E R O V E N !

D A A R B I J   H A A L D E   H I J   E E N   P L A A T J E   V A N   E E N   D U B I E U Z E   W E B S I T E   A A N !

 

D E   O R I G I N E L E   F I L M . . .

W A A R   D A T   P L A A T J E   A F K O M S T I G   VAN   B L E E K   T E   Z I J N

G A F   E C H T E R   E E N   V O L K O M E N   A N D E R   B E E L D !

 

D E   S I E R A D E N   W E R D E N   Z O R G V U L D I G   V E I L I G   G E S T E L D

T E G E N   E V E N T U E L E   P L U N D E R A A R S !

 

Z O A L S   I K   E E R D E R   A L   A A N G A F . . .

I N   T I J D E N   V A N   O O R L O G

S N E U V E L T   D E   W A A R H E I D   H E T   E E R S T !

N E D E R L A N D S E   P O L I T I C I   Z I J N   N I E T   T E   V E R T R O U W E N

Z O   B L I J K T   O O K   N U   W E E R !

 

N I E T   A L L E  S   W A T   B L I N K T   I S   G O U D !

N I E T S   I S   W A T   H E T   L I J K T !

 F R A N S   T I M M E R M A N S

W E R D   V O O R   Z I J N   L A S T E R   J E G E N S   R U S L A N D

B E L O O N D

M E T   E E N   R I A N T E   P O S T   B I N N E N   D E

E U R O P E S E   U N I E . . .

 

Z I J N D E   E E N

B U R E A U C R A T I S C H   G E L D V E R S P I L L E N D   M O N S T E R

D A T    H A A R   L I D S T A T E N

S T E E D S   M E E R   V E R S T I K K E N D E   R E G E L G E V I N G   O P L E G T !

 

E U R O P A R L E M E N T A R I Ë R S

L E U G E N A A R S

C O R R U P T E   H U I C H E L A A R S

D I E   E R   E E N   G E H E E L   A N D E R E   A G E N D A   O P   N A   H O U D E N !

 

D A T   Z O U   E I G E N L I J K   A L   V O L D O E N D E   R E D E N   M O E T E N   Z I J N

O M   D I E

G E L D V E R S L I N D E N D E   E N   G E L D V E R S P I L L E N D E

E U R O P E S E   U N I E   O P   T E   H E F F E N . . .

O F

O P   Z ' N   M I N S T   V O O R   E E N

N E X I T

T E

S T E M M E N !

 

D I E   M I L J A R D E N   H E E F T   N E D E R L A N D   H A R D   N O D I G

O M   D E   H U I D I G E   C O R R U P T E   S Y S T E M E N   T E   V E R V A N G E N . . .

D A N W E L   D E   K O S T E N   V A N   D I E   C O R O N A   L E U G E N   O P   T E   V A N G E N .

D E   E C O N O M I E   W E E R   A A N   T E   Z W E N G E L E N !

A R M O E D E   E N   C R I M I N A L I T E I T   T E   B E S T R I J D E N !

E T C .   . . .

E E N   M E R K W A A R D I G E   V E R H A A L . . .

R A D A R B E E L D   M H - 1 7   N O O I T   O P G E V R A A G D !

T I J D E N S   H E T   O N D E R Z O E K   N A A R   H E T   D R A M A   M E T   M H - 1 7

V I E L   O N D E R   A N D E R E   O P   D A T :

M E N   O E K R A Ï N E   N I E T   O M   E V E N T U E L E   R A D A R B E E L D E N

H E E F T   V E R Z O C H T !

03-02-2016: https://www.parool.nl/nieuws/oekraine-radarbeeld-mh17-is-nooit-opgevraagd~bd7009ab/

03-02-2016 https://www.ad.nl/buitenland/oekraine-radarbeeld-mh17-nooit-opgevraagd~a0d37d39/

A L D U S   D E   T O E N M A L I G E   S T A A T S S E C R E T A R I S   V A N   T R A N S P O R T

V L A D I M I R   S H U L M E I S T E R !

 

 D E   O N D E R Z O E K S R A A D

B E W E E R D E   D A T   D E   R A D A R S T A T I O N S   V O L G E N S   O E K R A Ï N E

W A R E N   U I T G E S C H A K E L D   W E G E N S   O N D E R H O U D !

 

V L A D I M I R   S H U L M E I S T E R   G A F   A A N   V E R B A A S D   T E   Z  I J N

O V E R   D E   C L A I M   V A N   D E   O N D E R Z O E K S R A A D . . .

 

H I J   I S   1 0 0 %   Z E K E R   D A T   E R

G E E N

V E R Z O E K   O M   R A D A R B E E L D E N   I S   G E W E E S T !

 

I N T R O D U C T I E

V A N   D E

R O T H S C H I L D   B A N K I E R S   F A M I L I E

É É N   V A N   D E   F A M I L I E S   D I E   P R O F I T E R E N   V A N

C R I M I N A L I T E I T   -   O O R L O G   -   V I R U S S E N

https://www.be4truth.com/nieuws/689087_mh17-en-mh370-waren-niet-in-het-belang-van-de-elite-machten-recent-nieuws

D E   O N D E R S T E   S T E E N   B O V E N . . .

A L D U S   M A R K   R U T T E !

 

B L E E K   O O K   A L   E E N   O R D I N A I R E   L E U G E N !

W A A R O M   B L I J F T   U   E I G E N L I J K   S T E M M E N   O P   D I E   D U I V E L S . . .

03-02-2016 https://www.wanttoknow.nl/politiek/mh17-de-onderste-steen-is-een-keiharde-leugen/

 

2 0 1 5

O N A F H A N K E L I J K H E I D S V E R K L A R I N G

D O N E S K

D O N E T S K ,   L U H A N S K   E N   K H A R K O V

R E B E L L E R E N

T E G E N   D E   N I E U W   G E V O R M D E   O E K R A Ï N S E   ( R ) O V E R H E I D !

 

D O N E T S K

V E R K L A A R T   Z I C H Z E L F   O P   7   A P R I L   O N A F H A N K E L I J K . . .

H E T G E E N   V O O R A L S N O G

D O O R   N I E M A N D   W O R D T   E R K E N T !

https://www.vice.com/nl/article/9be9ye/een-fotoverslag-van-een-jaar-oorlog-in-oekrane-213

 

2 0 1 7

M O N T E N E G R O

T R E E D T   T O T   D E   N A V O   T O E !

 

2 0 2 0

N O O R D - M A C E D O N I Ë

T R E E D T   T O T   D E   N A V O   T O E !

T E V E N S   H E T   J A A R   W A A R I N   D E

C O R O N A   G E K T E   L O S B A R S T E !

D E   U I T B R A A K   V A N   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G

C O R O N A   G R I E P   V I R U S !

 

E E R D E R E   C O R O N A   V I R U S   U I T B R A K E N . . .

S A R S - C O V - 1   2 0 0 2

M E R S   2 0 1 2

 

H E B B E N   W E R E L D W I J D   A M P E R   S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T

D U S   W A A R O M   D I E   P L O T S E L I N G E   P A N I E K ?

 

D E   E N I G E   O P T I E   D I E   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D   W E R D   G E B O D E N

I S   V A C C I N A T I E . . .

 

V O O R   E E N   V I R U S

W A A R   N O G   G E E N   2 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   Z O U   K U N N E N   K R I J G E N !

 

D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

H E B B E N   B O V E N D I E N   D E   O P B O U W   V A N

N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T   T E G E N G E W E R K T . . .

 

A M E R I K A A N S E   O N D E R Z O E K E N

W E Z E N   L A T E R   U I T . . .

 

D A T

O N G E V A C C I N E E R D E N

B E T E R   B E S T A N D   B L E K E N   T E   Z I J N   T E G E N   D E

" M E E S T   G E V A A R L I J K E "

D E L T A

C O R O N A   V A R I A N T . . .

I N   P L A A T S   V A N   D E   G E V A C C I N E E R D E N

W E L   T E   V E R S T A A N !

 

D E   W A A R H E I D

V I N D T   U   O P   D E   S P E C I A L E   C O R O N A   P A G I N A ' S   V A N   D E Z E   B L O G S I T E . . .

V O O R   Z O V E R   U

D A A D W E R K E L I J K   I N   D E   W A A R H E I D   B E N T   G E Ï N T E R E S S E E R D !

 

2 0 2 2

R U S L A N D   G E E F T   A A N

H E T   N I E T   L A N G E R   M E E R   T E   P I K K E N

D A T   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   H U N   N A V O   B E L O F T E S

N I E T   N A   Z I J N   G E K O M E N .

Z I J   B L I J V E N   Z E L F S   CO N T I N U   V E R D E R   U I T B R E I D E N . . .

 

M E T   H E T   O O G   O P

D E   T R O E P E N O P B O U W   V A N

A M E R I K A N E N   E N   H A A R   N A V O - B O N D G E N O T E N

T E G E N   D E   R U S S I S C H E   G R E N Z E N !

 

E I S T   R U S L A N D   O N D E R   M E E R

D A T   O E K R A Ï N E   N I E T   I N   D E   N A V O   W O R D T   O P G E N O M E N ! !

 

R U S L A N D

W I L   H A A R   B U F F E R Z O N E

T U S S E N   R U S L A N D   E N   H E T   W E S T E N

 T E R U G   O P D A T   H E T   W E S T E N

G E E N   V E R R A S S I N G S A A N V A L   O P   R U S L A N D   K A N   U I T V O E R E N !

 

Z O D A T   D I E G E N E N

D I E   H U N   I N V L O E D   O V E R   A M E R I K A   D O E N   G E L D E N

H U N   M O N O P O L A I R E   W E R E L D

M E T   A M E R I K A . . .

A H U M...

Z I C H Z E L F   A L S    W E R E L D L E I D E R S

N I E T   Z O N D E R   S L A G   O F   S T O O T   K U N N E N   V E R W E Z E N L I J K E N !

 

A M E R I K A   E N   D E   E U R O P E S E   U N I E

W I L L E N   E C H T E R   N I E T S   V A N    Z O 'N   B U F F E R Z O N E   W E T E N . . .

G A A N   P R O V O C E R E N D   V E R D E R   M E T   H U N   A S S I M I L A T I E   P L A N N E N ! ! !

 

A M E R I K A   E N   D E   E U R O P E S E   U N I E

Z O U D E N   G E S C H O K T   H E B B E N   G E R E A G E E R D . . .

T O E N   R U S L A N D   N A   D E C E N N I A   V A N   G E D U L D   T E   H E B B E N   U I T G E O E F E N D

U I T E I N D E L I J K   O E K R A Ï N E   B I N N E N V I E L !

 

N O U   M O E T   U   W E T E N

D A T   O E K R A Ï N E   S I N D S   D E

   A M E R I K A A N S / E U R O P E S E   C O U P . . .

 

P R O   R U S S I S C H E   S T E D E N   I N   O E K R A Ï N E

W A A R O N D E R

D O N E S K   E N   L U H A N S K

J A R E N L A N G   M E T   A R T I L L E R I E    E N   B O M M E N W E R P E R S   H E E F T   B E S T O O K T !

https://nl.frwiki.wiki/wiki/Guerre_du_Donbass

D O C H   D E   G L O B A L E   M E D I A

H E E F T   D A A R   N A G E N O E G   N I E T S   O V E R   B E R I C H T

 

L A A T   S T A A N   D E   R U S S I S C H E   S L A C H T O F F E R S

D I E   D A A R B I J   Z I J N   G E V A L L E N . . .

 

H E E L   W A T   A N D E R S

D A N   N U   H E T   G E V A L   I S   I N   O E K R A Ï N E !

 

A M E R I K A   E N   H A A R   ( A L   D A N   N I E T   E U R O P E S E )   B O N D G E N O T E N

L EV E R E N   F I N A N C I Ë L E   S T E U N . . .

Z O W E L

A L S   M I L I T A I R E   H U L P   A A N   O E K R A Ï N E

 

I N   D E   V O R M   V A N   W A P E N S

A R T I L L E R I E   -   P A N T S E R   V O E R T U I G E N   -   R A K E T T E N   -   V L I E G T U I G E N !

 

B U R G E R S L A C H T O F F E R S

M E N   S P R E E K T   V A N

V E E L

B U R G E R

S L A C H T O F F E R S !

 

M A A R   D A T   I S   N I E T   Z O

V E R W O N D E R L I J K . . .

 

A L S   J E   B E S E F T   D A T   D I E   B U R G E R S

D E   W A P E N S   O P N E M E N .

 

E N   H E T   G E V E C H T   A A N    G A A N

T E G E N   H E T   R U S S I S C H E   L E G E R !

W A P E N L E V E R A N T I E S

 

D E   H Y P O C R I S I E

V A N   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E . . .

 

D E   N A V O

M A G   Z I C H   D A N   O F F I C I Ë E L

N I E T

I N   H E T   C O N F L I C T   M E N G E N . . .

 

M A A R   D A T   G A A T   N I E T   O P

V O O R   D E   A F Z O N D E R L I J K E   L A N D E N

B I N N E N   H E T   N A V O   V E R B A N D !

 

 

S C H I E T G R A G E   C O W B O Y S   U I T   D E   H E L E   W E R E L D . . .

S L U I T E N   Z I C H   O F W E L   B I J   O E K R A Ï N E

D A N   W E L   R U S L A N D   A A N !

 

O N D E R T U S S E N

K R I J G T   R U S L A N D   S T E E D S   M E E R   S A N C T I E S   O P G E L E G D

H A A R   B A N K T E G O E D E N   W O R D E N   B E V R O R E N !

 

R U S L A N D   R E A G E E R T   D A A R O P

D O O R   L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R   D E

E U R O P E S E   U N I E

V A N   H A A R   O L I E   E N   G A S   N E T W E R K E N

A F   T E   S L U I T E N !

 

K O M T   D I E   O O R L O G   A M E R I K A   E V E N   G O E D   U I T . . .

W A N T   N U   K A N   Z I J   H A A R

O P   Z E E R   M I L I E U   O N V R I E N D E L I J K E   W I J Z E   G E W O N N E N

S C H A L I E G A S

A A N   E U R O P A   K W I J T !

 

B O V E N D I E N

W O R D T   P U T I N   D A N K Z I J   E E N Z I J D I G E   P R O P A G A N D A

A L S   B O E M A N   A F G E S C H I L D E R D . . .

 

N I E U W S   A F K O M S T I G   V A N U I T   R U S L A N D

R T

G E B L O K K E E R D   /   G E C E N S U R E E R D !

 

H O U D T   E R   R E K E N I N G   M E E . . .

D A T   D E   H U I D I G E   S I T U A T I E   W E L   E E N S

I N   E E N   D E R D E   W E R E L D O O R L O G   Z O U   K U N N E N   E S C A L E R E N !

 

E E N   O O R L O G   D I E  N A A R   A L L E   W A A R S C H I J N L I J K

U I T G E V O C H T E N   Z A L   W O R D E N   M E T   K E R N W A P E N S ! !

 

D E   H U I D I G E   G E N E R A T I E

P O L I T I C I

Z I T   B O O R D E V O L

V O O R O O R D E L E N

E N

I S   H E T   B E G R I P

D I P L O M A T I E

B O V E N D I E N   V O L K O M E N   V R E E M D !

 

A M E R I K A

A L T H A N S   D I E G E N E N   D I E   O V E R   A M E R I K A   R E G E R E N

 

Z I J N   A N T I   P U T I N   D A N   W E L   A N T I   R U S L A N D . . .

Z I J   W I L L E N   E E N   M O N O P O L A I R E   W E R E L D   W A A R I N   Z I J   DE   B A A S   S P E L E N !

A M E R I K A A N S E   P R E S I D E N T

B I D E N

W I L   Z E L F S   E E N   P R O   A M E R I K A A N S E   M A R I O N E T   I N   R U S L A N D !

D A T   Z A L  P O E T I N   D U S   N O O I T   T O E S T A A N . . .

27-03-2022 https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6191691/biden-zinspeelt-op-regimeverandering-genocide-in-mariupol.html

 

M A R K   R U T T E   E N   C O N S O R T E N

H E B B E N   M E E R M A L E N   T E   K E N N E N   G E G E V E N

A N T I   R U S L A N D . . .

 

A N T I   S O C I A L I S M E . . .   P R O   K A P I T A L I S M E . . .

T E   Z I J N  !

 

H U N   B E L E I D   I S   B O V E N D I E N   G E R I C H T   O P

G L O B A L I S M E   -   P R I V A T I S E R I N G   -   M A R K T W E R K I N G

 

A L L E S   E N   I E D E R E E N   O V E R G E L E V E R D

A A N   D E   G R I L L E N   V A N   D E   G R A A I E N D E   E L I T E   K L A S S E

 

D E   B A N K I E R S F A M I L I E S   M E T   H U N   M U L T I N A T I O N A L S . . .

D I E   D E   W E R E L D   N A A R   H U N    I D E A A L B E E L D   W I L L E N   O M V O R M E N !

 

M E N   B R E E K T   D A A R B I J   Z O W A T   A L L E   S O C I A L E   A S P E C T E N

U I T   D E   M A A T S C H A P P I J   E N   V O R M E N   Z O   D E

S S   A M E N   L E V I N G !

W E R K N E M E R S

U I T G E L E V E R D   A A N   D E   G R I L L E N

V A N   H E T   B E D R I J F S L E V E N . . .

( M U L T I N A T I O N A L S )

 

H U I Z E N  " B E Z I T T E R S "

O P G E Z A D E L D   M E T   T O R E N H O G E   ( R E S T ) S C H U L D E N . . .

( B E Z I T   I S   R E L A T I E F )

 

B E I D E N

G A A N   E E N   O N Z E K E R E   T O E K O M S T   T E G E M O E T !

B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R

V O O R A L E E R   M E N   Z O I E T S   Ü B E R H A U P T   K A N   R E A L I S E R E N . . .

Z A L   E E R S T   D E   H U I D I G E   S T R U C T U U R   M O E T E N   W O R D E N   A F G E B R O K E N .

LA A T   E E N   O O R L O G   D A A R   N O U   N E T   U I T K O M S T   K U N N E N   B I E D E N !

K E R N W A P E N S

P O L E N

S T A A T   O P E N   V O O R   D E   P L A A T S I N G   V A N . . .

A M E R I K A A N S E   N U K E S   O P   H A A R   G R O N D G E B I E D .

 

Z O G E N A A M D

A L S   A F S C H R I K K I N G   T E G E N   R U S L A N D !

03-04-2022 https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6193004/polen-staat-open-voor-stationering-amerikaanse-kernwapens.html

U I T L O K K I N G

A M E R I K A A N S E   K E R N W A P E N S

D I E   Z O W A T   A A N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   W O R D E N   A F G E V U U R D . . .

H E T   T O P P U N T   V A N

P R O V O C A T I E !

H E R I N N E R T   U   Z I C H   N O G . . .

D E   C U B A   C R I S I S ?

R U S L A N D   M O C H T   G E E N   K E R N W A P E N S   I N   C U B A   P L A A T S E N ?

W A A R O M   Z O U   A M E R I K A   D A T   D A N   W E L   I N   P O L E N   M O G E N ?

 

Z E L F S   A L S   H E T    R U S L A N D   L U K T

D I E   K E R N W A P E N S   A F   T E   S C H I E T E N . . .

 

Z A L   E E N   G R O O T   G R E N S G E B I E D   V A N   R U S L A N D   T O C H

R A D I O   A C T I E F   B E S M E T . . .

D U S   O N B E W O O N B A A R   W O R D E N !

 

R U S L A N D   H E E F T   I N   D A T   G E V A L   G E E N   A N D E R E   K E U S

D A N   H A A R   K E R N W A P E N S   I N   T E   Z E T T E N . . .

V O O R D A T

D I E   A M E R I K A A N S E   K E R N W A P E N S   I N   P O L E N   W O R D E N   G E P L A A T S T !

 

A M E R I K A

Z O U   M O M E N T E E L   Z O 'N   1 0 0 . 0 0 0   M I L I T A I R E N

I N   E U R O P A   H E B B E N   G E L E G E R D . . .

 

D A T   Z O U D E N   E R   V O L G E N S   D E   P O O L S E   P R E M I E R

Z E L F S   1 5 0 . 0 0 0   M O E T E N   W O R D E N !

 

 

H E T   I S   G E E N   G E H E I M

D A T   A M E R I K A   D E   R O L   V A N    W E R E L D L E I D E R   N A S T R E E F T . . .

 

D A T   A M E R I K A   Z E L F S   B E R E I D   I S   O O R L O G E N   T E   V O E R E N

W A N N E E R   Z I J   D A A R M E E   H A A R   D O E L   B E R E I K T !

 

E E R D E R   " W A A R S C H U W D E "   B I D E N   C H I N A   N O G

R U S L A N D   N I E T   T E   S T E U N E N !

( V i d e o   l i n k s   o n d e r )

 

T E R W I J L

A L L E   O G E N   Z I J N   G E R I C H T   O P   O E K R A Ï N E   E N   R U S L A N D

I S   B I D E N   O N D E R T U S S E N   B E Z I G

C H I N A

T E G E N   Z I C H   I N   H E T   H A R N A S   T E   J A G E N !

 

B I D E N   B E Z O E K T   T A I W A N

D A T   D O O R   C H I N A

A L S   E E N   A F V A L L I G E   P R O V I N C I E   W O R D T   G E Z I E N . . .

15-04-2022 https://nos.nl/artikel/2425262-china-houdt-militaire-oefeningen-bij-taiwan-als-reactie-op-amerikaans-bezoek

C H I N A   H O U D T   A L S   R E A C T I E   O P   D A T   B E Z O E K

E E N   M I L I T A I R E   O E F E N I N G   B I J   T A I W AN . . .

 

G E E F T   D A A R B I J   T E V E N S   A A N

D A T   A M E R I K A   M E T   V U U R   S P E E L T !

A M E R I K A   P R O V O C E E R T

B E H A L V E   I R A N   E N   N O O R D - K O R E A

D U S   O O K   C H I N A   E N   R U S L A N D !

( Vi d e o   r e c h t s    o n d e r )

 

P U T I N   Z O U   V O L G E N S   B I D E N   E E N   M O O R D E N A A R   Z I J N

V A N W E G E   D E   S I T U A T I E   I N   O E K R A Ï N E . . .

 

E E N   S I T U A T I E   D I E   F R A P P A N T   G E N O E G   W E R D   G E S C H A P E N   D O O R

T O E D O E N   V A N   A M E R I K A   E N    H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N !

 

B I D E N

D O E T   A L S O F   A M E R I K A   Z O ' N   L I E V E R D J E   I S . . .

D O C H   H A A R   O O R L O G E N   I N   H E T   M I D D E N   O O S T E N . . .

 

H E B B E N   E V E N E E N S

A A N   T A L L O Z E   O N S C H U L D I G E   B U R G E R S   H E T   L E V E N   G E K O S T !

O O R L O G E N   G E B A S E E R D   O P   L E U G E N S !

 

D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E   B E R U S T   E C H T E R   O P   W A A R H E D E N !

E E N   V E R L A T E   R E A C T I E . . .

O P   D E   G E B R O K E N   U I T B R E I D I N G S B E L O F T E S   V A N   D E   N A V O ! !

Z O W E L   A L D   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P   I N   O E K R A Ï N E ! ! !

 

A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   T R O E P E N O P B O U W

A A N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S . . .

 

K L A A R   V O O R   E E N   V E R R A S S I N G S A A N V A L

M E T   A L S   D O E L   D E   A S S I M I L A T I E   V A N   R U S L A N D

I N   D E   A M E R I K A A N S E   K A P I T A L I S T I S C H E    I N V L O E D S S F E E R !

 

D A T   Z A L   P U T I N

K O S T E   W A T   H E T   K O S T . . .

P R O B E R E N   T E   V E R H I N D E R E N !

 

 

D E   D E R D E   W E R E L D O O R L O G

B E G I N T   I N   D E   P E R I O D E

2 0 2 0   -   2 0 2 2

A L D U S

E X - M A R I N I E R   I N G O   P I E P E R S

https://global4cast.org/

 

I K   H O U D T   H E T   Z E L F   O P

2 0 2 2   -   2 0 2 5

1. D E    S P A N N I N G E N   I N   D E   W E R E L D   L O P E N   S T E E D S   H A R D E R   O P . . .

2. D E   E C C O N O M I E Ë N   D O E N   H E T   N I E T   Z O   G O E D   A L S   W O R D T   B E W E E R D . . .

3. D E   V I E R D E   I N D U S T R Ï E L E   RE V O L U T I E   K O N D I G T   Z I C H    A A N.

 

A M E R I K A    W I L   S H E R M A N   T A N K S   A A N   O E K R A Ï N E   L E V E R E N . . .

T E R W I J L   D U I T S L A N D   L E O P A R D   T A N K S   A A N   O E K R A Ï N E   W I L   L E V E R E N !

 

M O C H T   H E T   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   L U K K E N . . .

R U S L A N D   U I T   O E K R A Ï N E   T E   V E R J A G E N .

 

Z O U   A M E R I K A   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N "

W E L   E E N S   O N D E R   D R U K   K U N N E N   Z E T T E N   R U S L A N D   B I N N E N   T E    V A L L E N .

P U T I N   M O E T   I M M E R S   V E R V A N G E N   W O R D E N . . .

D O O R   E E N   P R O - A M E R I K A A N S E   T R O L !

 

E E N

" U I T P U T T I N G S T A C T I E K "

D I E   E U R O P A   W E L   E E N S   I N   E E N   N U C L E A I R   S L A G V E L D   K O N   V E R A N D E R E N !

 

E U R O P A

VERDEELD - TRAAG - ZWAK


O O R L O G  I N   O E K R A Ï N E

W A T   W A S   D E   W A R E   R E D E N   O M   D I E   O O R L O G   O P   T E   S T A R T E N . . .

M E T   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P   I N    O E K R A Ï N E

V  O O R   O G E N ?

 

S P R E E K T

S T A A T S   P R O P A G A N D A   M E D I A   B E D R I J F

N O S

E E N   K E E R   D E   W A A R H E I D ?

02-02-2022 https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2415378-spanningen-in-oekraine-dit-is-wat-de-russische-media-berichten

 

G E B R O K E N   M O N D E L I N G E   B E L O F T E S

B E T R E F F E N D E

V E R D E R E   U I T B R E I D I N G   V A N   D E   N A V O   R U C H T I N G   D E   R U S L A N D ?

P R O V O C A T I E   -   U I T L O K K I N G

A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N

V E R Z A M E L E N   Z I C H    A A N   D E   G R E N Z E N   M E T   R U S L A N D .

 

R U S L A N D   W O R D T   G E Ï S O L E E R D .

M A K E N   A M E R I K A   E N   N A V O   Z I C H   O P   V O O R   E E N   I N V A S I E ? ?

 

Z O   J A . . .

L U I D T   D A T   H E T   H O L O C A U S T   T I J D P E R K   I N .

E E N   O O R L O G   W A A R B I J   N U C L E A I R E   W A P E N S   W O R D E N   I N G E Z E T .

E E N   O O R L O G   Z O N D E R   W I N N A A R S   O F   V E R L I E Z E R S !

E E N   W E R E L D   W A A R I N   D E   O V E R L E V E N D E N

I N   E E N   E E U W I G D U R E N D   G E V E C H T   Z I J N   V E R W I K K E L D

O M   T E   O V E R L E V E N !

 

E E R S T   V A L L E N   D E L E N   V A N   D E   I N F R A S T R U C T U U R   U I T

E N E R G I E   V O O R Z I E N I N G

P R O D U C T I E   F A C I L I T E I T E N

V O E D S E L S C H A A R S T E

B E N D E V O R M I N G   -   D I E F S T A L   -   M O O R D   -   V E R K R A C H T I N G

E E N   W E R E L D   I N   C H A O S !

 

U   H E E F T   D A T   A L S   S T E M G E R E C H T I G D E   O P   U W   G E W E T E N . . .

O M D A T   U   D I E   W A A N Z I N N I G E N   A A N   D E   M A C H T    H E E F T   G E H O L P E N !

 

O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

D E   N A V O

H E E F T   Z I C H   D E    E E R S T E   T I J D   O F F I C I E E L   A F Z I J D I G   H O U D E N . . .

T E R W I J L

D E   N A V O   L A N D E N   Z E L F

V O O R T D U R E N D   V I A   A M E R I K A

W A P E N S   -   R A K E T I N S T A L L A T I E S   E N   R A K E T T E N   -   P A N T S E R V O E R T U I G E N

E T C. . . .

N A A R   O E K R A Ï N E   S T U R E N !

28-02-2022 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/na-jarenlang-weigeren-sturen-veel-landen-nu-toch-wapens-naar-oekraine-wie-stuurt-wat~b9b14117/

08-04-2022 https://www.parool.nl/wereld/hoekstra-nederland-blijft-wapens-leveren-aan-oekraine~beb85a74/

 

26-03-2023 - 28-03-2023

H O E W E L   DE    N A V O   Z I C H   O F F I C I E E L

Hoewel de NAVO zich officieel nog steeds afzijdig houdt...

Kan men dat niet zeggen van de afzonderlijke NAVO lidstaten.

 

Deze leveren Oekraïne al geruime tijd financiële middelen...

Munitie - Wapens - Pantservoertuigen - Artillerie - Raketten...

Zowel als de munitie voor al dat wapentuig!

 

Rusland reageert daar uiteindelijk op met de strategische verplaatsing van haar nucleaire raketten...

Naar buurland Belarus.

 

Putin waarschuwt Amerika en haar NAVO verbond...

Dat zij nog altijd beschikt over 100.000-en nucleaire granaten...

Mochten Amerika en haar NAVO-verbond besluiten Rusland binnen te vallen!

 

F E I T E L I J K

Z I J N

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O - B O N D G E N O T E N

O P   D E Z E   W I J Z E

T O C H   A K T I E F   B E T R O K K E N

B I J   E E N   O O R L O G   T E G E N   R U S L A N D !

E E N   O N T Z E T T E N D   L A F F E

S T R A T E G I E

V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   V E R B A N D . . .

W A A R B I J   D I E N T   T E   W O R D E N   O P G E M E R K T

D A T   A M E R I K A   B E L A N G   H E E F T   B I J   V E R D E R E   E S C A L E R I N G !

 

1 . P U T I N   A F Z E T T E N

E N   E E N   P R O - A M E R I K A A N S E   M A R I O N E T   I N   R U S L A N D   A A N S T E L L E N !

 

2 .  R U S L A N D   A S S I M I L E R E N ! !

( O N D E R B R E N G E N   O N D E R   D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R )

 

3. D E   R E A L I S E R I N G   V A N   D E   A M E R I K A A N S E   M O N O P O L A I R E   W E R E L D

E E N   W E R E L D   W A A R I N    A L L E E N   A M E R I K A   D E   B A A S   Z O U   M O G E N   S P E L E N ! ! !

 

Z O N D E R   R  U S L A N D

Z U L L E N   H A A R   B O N D G E N O T E N

A M P E R   N O G   W E E R S T A N D   K U N N E N   B I E D E N . . .

 

G E M A K K E L I J K E R

O N D E R   A M E R I K A ' S   I N V L O E D S S F E E R   W O R D E N   G E P L A A T S T

O F T E W E L   G E A S S I M I L E E R D . . .

Z O A L S   Z I J   D A T   S T U K J E   B I J   B E E T J E   E E R D E R   M E T   E U R O P A   D E E D !

W A N N E E R

H E T   M I S   M O C H T   G A A N

E I N D I G T   E U R O P A   I N   E E N   S L A G V E L D !

M A A R   O O K   D A N

I S   D A T    P O S I T I E F   V O O R   A M E R I K A . . .

 

D O O R D A T   Z I J   D E   E E R S T E   D E C E N N I A

N I E T   H O E F T   T E   V R E Z E N . . .

 

D A T   D E   E U R O P E S E   U N I E   O N D E R   D E

R U S S I S C H E    I N V L O E D S S F E E R 

T E R E C H T   Z A L   K O M E N . . .

 

Z O D A T   Z I J   Z I C H   M O G E L I J K

T E G E N   A M E R I K A    Z O U   K U N N E N   K E R E N !

 

D U S

H O E   D E Z E   O O R L O G   O O K   U I T P A K T

 

H E T   I S   A L T I J D

W I N   -   W I N

V O O R

A M E R I K A !

A L L E   A N D E R E   L A N D E N . . .

B E T A L E N   D E   H O O G S T E   R E K E N I N G !

 

O E K R A Ï N E

C L A I M T   E E N   O V E R W I N N I N G

D AN K Z I J

R A K E T   L A N C E E R   I N S T A L L A T I E S

A F K O M S T I G   V A N U I T   A M E R I K A

E N   H A A R   N A V O   V E R B A N D !

R U S L A N D

C L A I M T   E E N   E X P L O S I E

V A N W E G E   E E N   B R A N D

D I E   D E

M U N I T I E K A M E R

Z O U   H E B B E N   B E R E I K T !


13-04-2022

H O E   D E   G L O B A L E   M E D I A

D E   G E S C H I E D E N I S   H E R S C H R I J F T

T E L E T E K S T   P A G I N A   1 2 5

2 1 . 0 0 0   B U R G E R D O D E N   M A R I O E P O L

A L D U S   D E   K O P   V A N   N O S   T E L E T E K S T

 

A L S   W E   N A A R   D I E   B E W U S T E   P A G I N A   B L A D E R E N

K O M E N   W E   E C H T E R   B I J   E E N   V O L K O M E N   A N D E R E   K O P   U I T

1 0 0 . 0 0 0   W A C H T E N D E N   I N   M A R I O E P O L

N E R G E N S . . .

O O K   M A A R   I E T S

O V E R   D I E   2 1 . 0 0 0   B U R G E R D O D E N

T E   B E S P E U R E N ? ! ?

 


10-04-2022   -   14-04-2022

D E   B R I T S E   P R E M I E R   J O H N S O N

E N

D E   A M E R I K A A N S E   P R E S I D E N T   B I D E N

M A K E N   H E T   W E L   E R G   B O N T !

 

A L L E R E E R S T   M A K E N   Z E   Z I C H   D R U K   O V E R   B U R G E R D O D E N

W A A R   Z E   O V E R I G E N S   Z E L F   A A N   B I J D R AG E N . . .

 

D O O R

P A N T S E R V O E R T U I G E N

H A N D   V U U RW A P E N S

R A K E T   I N S T A L L A T I E S   M E T   R A K E T T E N

T A N K S

V L I E G T U I G E N

A A N   O E K R A Ï N E   T E   L E V E R E N . . .

 

B I D E N

B E S C H U L D I G D   R U S L A N D   V E R D E R   V A N   G E N O C I D E

D O C H

V E R G E E T   D A A R B I J   V O O R   H E T   G E M A K   D E   W I J Z E   W A A R O P   A M E R I K A

H A A R

" W A R   O N   T E R R O R "

O P   H E T   M I D D E N - O O S T E N   H E E F T   L O S G E L A T E N 1

 

A L S O F   E R   TO E N   G E E N

O N S C H U L D I G E

B U R G E R S L A C H T O F F E R S

Z I J N

G E V A L L E N . . .

 

Z E L F S

Z E L E N S K Y

( O E K R A Ï N S E   P R E S I D E N T )

 

V E R G E E T   V O O R   H E T   G E M A K

D A T  H E T   O E K R A Ï N S E   L E G E R   N A   D E   C O U P

N O T A B E N E

T O T   O P   D E   D A G   V A N   V A N D A A G . . .

 

P R O - R U S S I S C H E   S T E D E N

 I N   H E T   O O S T E N   V A N   O E K R AÏ N E

M E T   A R T I L L E R I E   H E E F T   B E S T O O K T . . .

 

A L S O F   D A A R

G E E N

B U R G E R S L A C H T O F F E R S

Z I J N

G E V A L L E N !

 

S T E L L E T J E

H Y P O C R I E T E    F A S C I S T E N !

 

08-04-2022

R U S S I S C H E   T R O E P E N

Z O U D E N   O E K R A Ï E N S E   B U R G E R S

I N   K R A M A T O R S K

H E B B E N   G E B O M B A R D E E R D

D A A R B I J   O P   D E   R A K E T T E N   H E B B E N   G E S C H R E V E N

" V O O R   D E   K I N D E R E N "

V E R W I J Z E N D

N A A R   D E   O E K R A Ï N S E   B O M B A R D E M E N T E N   O P   K I N D E R E N   I N   D E

" R E B E L L E N   G E B I E D E N "

D A A R   Z I T   E E N    K E R N   V A N   W A A R H E I D   I N !

N A M E L I J K   D A T   O E K R A Ï N E

S I N D S   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P

P R O    R U S S I S C H E   G E B I E D E N   M E T   A R T I L L E R I E   B E S C H I E T !

 

V O LG E N S   R U S L A N D

H A N D E L T   H E T   I N   D E   F O T O ' S   O M

T O T S J K A - U   R A K E T T E N

D I E   Z O U D E N   U I T S L U I T E N D   D O O R   O E K R A Ï N E   W O R D E N   G E B R U I K T !

 

R U S L A N D   G E E F T   A A N   W E L   D E   S T A T I O N S

T E   H E B B E N   B E S C H O T E N   I N

P O K R O V S K Y   -   S L O V J A N S K   -   B A R V I N K O V E

 

D A A R   Z O U D E N

R A K E T I N S T A L L A T I E S

M I L I T A I R E   U I T R U S T I N G   E N   W A P E N S   Z I J N   O P G E S L A G E N

 

D E   V R A A G   D I E   M E N   Z I C H   Z O U   M O E T E N   S T E L L E N   I S :

" Z O U   D E   O E K R A Ï N S E   ( R ) O V E R H E I D   H A A R   E I G E N   B U R G E R S   O P O F F E R E N . . .

A L S   Z I J   D A A R D O O R   B I J   D E   E U R O P E S E   U N I E

D A N   W E L   B I J   D E   N A V O   K A N   K O M E N ? "

 

W A T   D E N K T   U ?

H E I L I G T   H E T   D O E L   A L L E   M I D D E L E N ?

 

I K   B E D O E L   M A A R   T E   Z E G G E N . . .

 

E U - V O O R Z I T S T E R

D E    B E L G I S C H E   U R S U L A   V O N   D E R   L E Y E N

G A A T   O P   B E Z O E K

B I J   D E   O E K R A Ï E N S E   P R E M I E R   V O L O D Y M Y R   Z E L E N S K I

 

V O N   D E R   L E Y E N

B I E D T   Z E L E N S K Y   M E T E E N   E E N

E U - L I D M A A T S C H A P S   A A N V R A A G

A A N

W E L K E   D E Z E   M E T E E N   O N D E R T E K E N T !

( y o u t u b e   v i d e o   o n d e r )

 

D A T   I S   Z E E R   O N G E B R U I K E L I J K ! ! !

 

V O N   D E R   L E Y E N

G A A T   H E L E M A A L   N I E T

O V E R   E V E N T U E L E    T O E T R E D I N G E N   T O T   D E   E U R O P E   U N I E

D A T   B E P A L E N   N A M E L I J K   D E   L I D S T A T E N !

M A R K   R U T T E

O N T K E N T

D A T   V O N   D E R   L E Y E N   O E K R A Ï N E   E E N

T O E T R E D I N G S    A A N V R A A G   T O T   D E   E U   Z O U   H E B B E N   A A N G E B O D E N . . .

 

D A T   Z O U   V O L G E N S   H E M   N I E T   M O G E L I J K   Z I J N

V A N W E G E   O N D E R L I N G E   A F S P R A K E N   /   P R O C E D U R E S

T U S S E N   D E   E U - LI D S T A T E N   O N D E R L I N G !

U I T B R E I D I N G   V A N   D E   E U

Z O U   E E N   I N G E W I K K E L D   P R O C E S   Z I J N

" C O M P L E X "

" L A N G E   T E R M I J N "

A L D U S   M A R K   R U T T E

 

A N D E R E   P O L I T I C I

W A R E N   E C H T E R   W A T   K R I T I S C H E R

 

D E   W E R K W I J Z E   V A N   U R S U L A   V O N   D E R   L E Y E N . . .

D O E T   D E   S I T U A T I E   A L L E E N   M A A R   V E R D E R   E S C A L E R E N !

Z A A I T    B O V E N D I E N   V E R D E E L D H E I D   B I N N E N   D E   E U ! !

 

Z E L E N S K I   B L I J K T   E C H T E R   W E L

D E   L I D M A A T S C H A P S   A A N V R A A G   F O R M U L I E R E N

T E  H E B B E N   O N D E R T E K E N D . . .

M A R K   R U T T E

H E E F T

V O O R   D E   ZO V E E L S T E   K E E R

G E L O G E N !

O E K R A Ï N E   I S   E E N   A R M   L A N D !

 

H E T   G A A T   D E   E U R O P E S E   B U R G E R   D U S

M I L J A R D E N   K O S T E N . . .

A R M O E D I G

B E T E K E N D   I N   D E   R E G E L

F R A U D U L E U S   E N   C O R R U P T !

( D a t   w o r d t   i n   d e   v i d e o   o v e r i g e n  s   n o g   e e n s   b e n a d  r u k t ! )

 

C O R R U P T

N E T   Z O A L S   O V E R I G E N S   A L   D I E   A N D E R E

O O S T - E U R O P E S E   L A N D E N . . .

 

H E T   Z O U   M I J N S   I N Z I E N S   B E T E R   Z I J N   G E W E E S T . . .

W A N N E E R   M E N   E E R S T   E E N   O O S T   E U R O P E S E   U N I E

Z O U   H E B B E N   G E V O R M D !

 

I K   D E N K   O V E R I G E N S   N I E T

D A T   D E   R U S S I S C H E   T R O E P E N   G E N O C I D E   H E B B E N   G E P L E E G D

D A T   Z O U   R U S L A N D ' S   R E P U T A T I E   F L I N K   S C H A D E N !

 

B O V E N D I E N   T E N I E T   D O E N

W A T   R U S L A N D   P R O B E E R T   T E   B E W E R K S T E L L I G E N . . .

D E   C R E A T I E   V A N   E E N   B U F F E R Z O N E

T U S S E N   R U S L A N D   E N   A M E R I K A   M E T   H A A R   N A V O - V E R B A N D !

 

P U T I N   V R E E S T   D A T   R U S L A N D

S P O E D I G   D O O R   A M E R I K A   Z A L   W O R D E N   O P G E S L O K T !

 

D A T   B E T E K E N D   C O N C R E E T

G E E N

M U L T I   P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   E L K   L A N D   I N S P R A A K   K R I J G T . . .

M A A R   E E N

U N I   P O L A I R E   W E R E L D

W A A R   A M E R I K A   H E T   V O O R   H E T   Z E G G E N   K R I J G T !

 

I M M E R S

H E T   V O O R H E E N   N E U T R A L E   F I N L A N D

D A T   E V E N E E N S   T E G E N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   A A N   L I G T . . .

 

O V E R W E E G T

O P   B A S I S   V A N   M I S L E I D E N D E   M E D I A   B E R I C H T E N   J E G E N S   R U S L A N D

Z I C H   B I J   D E   N A V O   A A N   T E   S L U I T E N !

11-03-2022 https://www.standaard.be/cnt/dmf20220310_97979354

 

H E T   S O O R T   B E R I C H T E N

W A A R D O O R   R U S L A N D   J U I S T   S T E E D S   V E R D E R

G E Ï S O L E E R D   /   I N G E S L O T E N

R A A K T

 

J E   Z O U   E I G E N L I J K   M O E T E N   K I J K E N

W I E

P R O F I T E R E N

V A N   D I T   S O O R T   I N S I N U A T I E S . . .

H E T   A N T W O O R D   L I G T   E C H T E R   V O O R   H E T   G R I J P E N . . .

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O !

 

E U - V O O R Z I T S T E R

U R S U L A   V O N   D E R   L E Y E N . . .

K R I J G T   V A N   A L L E   Z I J D E N   K R I T I E K !

 

O E K R A Ï N E

W I L   M E T   S P O E D   B I J   D E   E U R O P E S E   U N I E

( Youtube video rechts boven )

A A N   H E T   W O O R D

I S   D E   O E K R A Ï N S E   J O U R N A L I S T E   A R I A N A   M A N D U Z A I

 

Z I J   S T E L T

D A T   O E K R A Ï N E   V E R S N E L D

T O T   D E   E U R O P E S E   U N I E   T O E G E L A T E N   M O E T   W O R D E N . . .

 

O E K R A Ï N E

Z O U   V O L G E N S   H A A R   D E   E U R O P E S E   U N I E   B E S C H E R M E N

T E G E N   E E N   R U S S I S C H E   I N V A S I E ? ! ?

 

F L A U W E K U L !

R U S L A N D   W I L   A L L E E N   E E N   B O O D S C H A P   A F G E V E N

A A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N . . .

 

S T O P ! ! !

M E T   D E   T R O E P E N O P B O U W   A A N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S !

 

Z I J   V R A A G    Z I C H   V E R D E R   A F

H O E   H E T   K O M T

D A T   E E N   L A N D   Z O M A A R   E E N   D E E L   V A N   E E N    A N D E R   L A N D   K A N   I N N E M E N

? ! ?

 

A R I A N E

I S   B L I J K B A A R   N I E T   B I J S T E R   I N T E L L I G E N T . . .

 

J E   Z O U    E R   T O C H   V A N U I T   M O G E N   G A A N   D A T   E E N   J O U R N A L I S T

O P   Z ' N   M I N S T   O P   D E   H O O G T E   I S   V A N   H E T   O N D E R W E R P

W A A R   Z E   D I S C U S S I E S   M E E   P R O B E E R T   U I T   T E   L O K K E N !

 

D E   G E S C H I E D E N I S   V A N   D E   K R I M

I S   E L D E R S   O P   D E Z E   P A G I N A   G L O B A A L   O M S C H R E V E N !

D E   K R I M

B E H O O R T   T O E   A A N   R U S L A N D   N I E T   A A N   O E K R A Ï N E !

 

A R I A N A

I S   V E R D E R   E R G   S E L E C T I E F   I N   H A A R   B E R I C H T G E V I N G . . .

 

Z I J   R E P T   M E T   G E E N   E N K E L   W O O R D . . .

O V E R   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P

D I E   E N K E L E   J A R E N   G E L E D E N   I N   O E K R A Ï N E   P L A A T S   V O N D !

 

W A A R B I J

E E N   " D E M O C R A T I S C H "  G E K O Z E N

P R O - R U S S I S I S C H E   P R E M I E R

W E R D   A F G E Z E T . . .

 

V E R V A N G E N

D O O R   E E N   P R O - A M E R I K A A N S E   /   P R O - E U R O P E S E   M A R I O N E T !

T E R W I J L   D E   B E V O L K I N G

V R I J H E I D   E N   V O O R S P O E D   W E R D   V O O R G E H O U D E N ! !

 

W A N N E E R   O E K R A Ï N E

B I J   D E   E U R O P E S E   U N I E   D A N   W E L   B I J   D E   N A V O   W O R D T   G E V O E G D . . .

E N   D E   N U   N O G   N E U T R A L E   G R E N S S T A T E N

W A A R O N D E R   F I N L A N D   V A N W E G E   E E N   P A A R   B L O E D E R I G E

U I T   H A A R   V E R B A N D   G E R U K T E   B E E L D E N

E V E N E E N S   L I D M A A T S C H A P P E N   A A N V R A G E N . . .

11-03-2022 https://www.standaard.be/cnt/dmf20220310_97979354

R A A K T   R U S L A N D

V O L L E D I G

G E Ï S O L E E R D   /   O M S I N G E L T !

 

A M E R I K A A N S E   T R O E P E N   E N   N A V O   T R O E P E N

K U N N E N   V A N   A L L E   Z I J D E N   E E N   B L I K S E M A A N V A L   U I T V O E R E N . . .

 

O P D A T   D I E G E N E N   D I E   O V E R   A M E R I K A   H E E R S E N

H U N   M O N O P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   Z I J   D E   B A A S   S P E L E N   K U N N E N   R E A L I S E R E N !

 

R U S L A N D

R E S T   D A N   A L L E E N   N O G   M A A R   T E R U G   T E   G R I J P E N   N A AR   H A A R

N U C L E A I R E   W A P E N   A R S E N A A L !

 

Z O ' N   O O R L O G   K E N T   G E E N   W I N N A A R S

A L L E E N

V E R L I E Z E R S !

 


0 2 - 0 2 - 2 0 2 2

P O E T I N   E I S T   N A   A L   D I E   J A R E N

D A T   D E   N A V O

E I N D E L I J K   H A A R   W O O R D   H O U D T

D O O R   N I E T   V E R D E R   N A A R   H E T   O OS T E N

 ( R I C H T I N G   D E   R U S S I S C H E   G R E N S )

U I T   T E   B R E I D E N !

 

R U S L A N D

H E E F T   A L S   2 E   K E R N M A C H T   I N   D E   W E R E L D

M E E R D E R E   M A L E N   A A N G E G E V E N

N I E T

I N G E L I J F T   T E   W I L L E N   W O R D E N . . .

I N   D I E   M O N O P O L A I R E   W E R E L D   D I E   A M E R I K A   N A   S T R E E F T . . .

 

E E N   W E R E L D

W A A R   A M E R I K A   B O V E N D I E N   D E   B A A S   W I L   S P E L E N !

R U S L A N D

S T R E E F T   J U I S T   N A A R   E E N   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D .

 

E E N   W E R E L D

W A A R I N   A L L E   L A N D E N   E I G E N   B A A S   B L I J V E N   E N   S A M E N W E R K E N . . .

M A A R   D A A R   W I L   A M E R I K A   N I E T S   V A N   W E T E N !

 

S I N D S   D E   A M E R I K A A N S - E U R O P E S E   C O U P   I N   O E K R A Ï N E

M I S B R U I K E N   D E   A M E R I K A N E N   H U N

" B O N D G E N O O T S C H A P "

M E T   D E

N A V O   L I D S T A T E N . . .

 

D E   I N N A M E   V A N   H E T   O V E R W E G E N D   R U S S I S C H   S P R E K E N D E   K R I M

A L S   E X C U U S   V O O R W E N D E N D . . .

 

O M   S T E E D S   M E E R   T R O E P E N   I N   O O S T - E U R O P A   T E   S T A T I O N E R E N

L E K K E R   D I C H T   T E G E N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   A A N !

 

E I G E N L I J K   I S   H E T   V O O R G A A N D E   N I E T   H E L E M A A L   W A A R . . .

A M E R I K A   M I S B R U I K T   D E   N A V O   L A N D E N   N A M E L I J K   A L

V A N A F   D E   O P R I C H T I N G   V A N   D E   N A V O !

 

T O E N   D E   K O U D E   OO R L O G   A F L I E P

W A S   E R   H E L E M A A L   G E E N   N O O D Z A AK   M E E R   O M    D E   N A V O

N O G   L A N G E R   A A N   T E   H O U D E N !

M E D I A   A N G S T   P R O P A G A N D A

H E T   K O M T   D E   L E I D E R S    V A N   D E   N A V O   D U S   G O E D   U I T

D A T   R U S L A N D   W E D E R O M   A L S   B O O S D O E N E R   W O R D T   B E S C H O U W D !

 

D E   M E D I A   V E R S P R E I D T   W E D E R O M   HA A R   A N G S T   P R O P A G A N D A . . .

Z O A L S   Z E   D A T   D E E D   T E N   T I J D E   V A N   D E

C O R O N A   " P A N D E M I E "

E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   C O R O N A   G R I E P   V I R U S J E !

 

Z O D O E N D E   K U N N E N   A M E R I K A   E N   H A A R   B O N D G E N O T E N

S T E E D S   M E E R   T R O E P E N

N A A R   O O S T - E U R O P A   V E R P L A A T S E N . . .

 

H E L E M A A L   T O T   A A N   D E   G R E N S

M E T   H E T   D W A R S L I G G E N D E   R U S L A N D   W E L   T E   V E R S T A A N

V A N W E G E   H A A R   E I G E N   V I S I E   B E T R E F F E N D E

E E N   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   A L L E   L A N D E N   S A M E N W E R K E N !

 

I K   N E E M   A A N

D A T   D E   M E E S T E N   O N D E R   U   W E L   E E N S   H E B B E N   G E H O O R D   O V E R

G 7

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/international-organisations/g7_nl

G 2 0

https://www.europa-nu.nl/id/vi2te1wxxvuz/g20

B I L D E R B E R G   G R O E P

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4729026/bilderberg-mysterieuze-brainstorm-elite-conferentie-complot-zwitserland

B I J E E N K O M S T E N

V A N   D E   E L I T E   K L A S S E . . .

 

D I E   M E T   H U N   P O L I T I E K E   E N   W E T E N S C H A P P E L I J K E   M A R I O N E T T E N

D I S C U S S I Ë R E N

O V E R   D E   T E   V O L G E N   K O E R S   V A N   D E   G L O B A L E   W E R E L D . . .

 

 D A T   Z E T   D U S   M E T E E N   A L

E E N   D I K K E   V E T T E   S T R E E P   D O O R   H E T   W O O R D

" D E MO C R A T I E "

Z I J N D E   E E N   Z O E T H O U D E R T J E   V O O R   H E T   G E W O N E   V O L K

 

D E   E L I T E   M E T   H A A R   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N

B E P A L E N

D E   T E   V O L G E N   K O E R S . . .

U

M A G   U W   S T E M   U I T B R E N G E N

U I T   E E N   K I E S L I J S T   V A N   H U N   M A R I O N E T T E N

V E R D E R

H E E F T   U   N I E T S   I N   T E   B R E N G E N

I N   H E T   T E   V O E R E N   B E L E I D !

V E R K I E Z I N G E N   H E B B E N   D U S   G E E N   E N K E L E   Z I N . . .

E E N   Z O E T H O U D E R T J E

V O O R   H E T   G E W O N E   V O L K !

D E   G E V E S T I G D E   O R D E   B L I J F T   G E W O O N   A A N ! !

 

A L S   E E N   P O L I T I C U S   B I N N E N   H E T   S Y S T E E M   N I E T   G O E D   F U N C T I O N E E R T

M A A R   W E L   Z ' N   L O Y A L I T E I T   H E E F T   B E W E Z E N

K R I J G T   D E Z E   V A A K   E E N   A N D E R E    P O S T    B I N N E N   H E T Z E L F D E   S Y S T E E M ! ! !

 

D E   B E T R O K K E N   M A R I O N E T T E N

K U N N E N   H E T   S Y S T E E M

Z O   T O T   I N   A L L E   E E U W I G H E I D   I N   S T A N D   H O U D E N . . .

W A S   U   D A T   N O G   N I E T   O P G E V A L L E N ?

 

D E   E L I T E   K L A S S E   I S   A L   G E R U I M E   T I J D   B E Z I G   O M

D E   C O N T R O L E   T E   K R I J G E N   E N   T E   B E H O U D E N . . .

O V E R    A L L E

G R O N D S T O F F E N   -   P R O D U C T I E   P R O C E S S E N   -   A R B E I D S K R A C H T E N

I N   D E   W E R E L D !

D E   V I E R D E   I N D U S T R I Ë L E   R E V O L U T I E

O V E R   N I E T   A L   T E   L A N G E   T I J D . . .

N E M E N   R O B O T S   E N   K U N S T M A T I G E   I N T E L L I G E N T I E

H E T   G R O S   V A N   H E T   W E R K   O V E R !

( Z O L A N G   E R   N O G   G E E N   N U C L E A I R E   O O R L O G   H E E F T   P L A A T S G E V O N D E N ! )

 

W I N K E L S   V E R D W I J N E N   U I T   H E T   S T R A A T B E E L D

V E R V A N G E N   D O O R   P R O V I N C I A L E   D A N   W E L   L A N D E L I J K E

O P S L A G P L A A T S E N   /   V E R D E E L C E N T R A . . .

B E S T E L L E N   K U N   J E   A L L E E N   N O G   M A A R   V I A   H E T   I N T E R N E T !

V E E L   M E N S E N

Z U L L E N   O V E R B O D I G   W O R D E N

K A S S I È R E S   -  V R A C H T W A G E N   C H A U F F E U R S   -   L O G I S T I E K E   M E D E W E R K E R S

V A K K E N   V U L L E R S   E T C .

W E R E L D W I J D   Z U L L E N   M I L J A R D E N   B A N E N   V E R D W I J N E N !

 

A L   D I E   M I L J A R D E N   W E R K N E M E R S   D I E   O N T S L A G E N   W O R D E N

V O R M E N   E C H T E R   E E N   B E L A S T I N G

V O O R   D E   S O C I A L E   U I T K E R I N G S S Y S T E M E N !

 

D E N K T   U   Z I C H   E E N S   I N . . .

M I L J A R D E N

N U T T E L O Z E   /   W E R K L O Z E

M E N S E N . . .

 

M E N S E N

D I E   L A T E R   E V E N T U E E L   V O O R   P R O B L E M E N   K U N N E N   Z O R G E N . . .

A R M O E D E   -   C R I M I N A L I T E I T   -   O N T E V R E D E N H E I D   -   V E R V E L I N G

 

R E B E L L E R E N   V R O E G   O F    L A A T   T E G E N   H E T   S Y S T E E M . . .

H O E   W I L   M E N   D A T   P R O B L E E M   A A N P A K K E N ?

 

D E   S I M P E L S T E   O P L O S S I N G   Z O U   Z I J N

O P R U I M E N . . .

E E N   O O R L O G   K A N    D A A R B I J   U I T K O M S T   B I E D E N !

 

M A A R   M E N   H E E F T    O O K   N O G   E E N   A N D E R E   T R O E F   I N   D E   H A N D . . .

E E N   L E U G E N T J E   O M   B E S T W I L !

V I R U S   I N   V A C C I N

M E N   I S   I M M E R S   A L   E N I G E   T I J D   B E Z I G

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

 

H O E   M E E R   V A C C I N A T I E S   M E N   H E E F T   G E H A D . . .

H O E   G R O T E R

D E   K A N S   O P   B I J W E R K I N G E N ! !

 

H O E   M E E R

D I E   B I J W E R K I N G E N   E L K A A R   V E R S T E R K E N ! ! !

 

I S   U   N I E T   O P G E V A L L E N

D A T   W A N N E E R   S P R A K E   W A S   V A N

O U D E R D O M   E N   O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S . . .

M E N   S P R A K   O V E R

C O R O N A   V I R U S   S L A C H T O F F E R S ?

 

T E R W I J L

W A N N E E R   E R   V A C C I N A T I E   S L A C H T O F F E R S   T E   B E T R E U R E N   V I E L E N . . .

O U D E R D O M   E N   O N D E R L I G G E N D E   Z I E K E S

A L S   O O R Z A A K

W E R D E N   A A N G E H A A L D ?

H A L V E   W A A R H E D E N

E N

G E C A M O U F L E E R D E   L E U G E N S

I K   N E E M   A A N   D A T   I E D E R E E N   H E T   M E T   M I J   E E N S   I S . . .

W A N N E E R   I K   C L A I M   D A T . . .

 

W I E   D E   M E D I A   B E H E E R S T . . .   H E T   N I E U W S   B E H E E R S T !

Z O D O E N D E   B E P A A L T . . .

W E L K   N I E U W S   W E L   E N   W E L K   N I E U W S   N I E T

N A A R   B U I T E N   W O R D T    G E B R A C H T !

C E N S U U R

V A N D A A R   D A T   H E T   N I E U W S   V A A K

E E N T O N I G

M A A R   V O O R A L

R E P E T E R E N D

N A A R   B U I T E N   W O R D T   G E B R A C H T . . .

 

D E   A F G E L O P E N   J A R E N

H E E F T   D E

A N G S T

G E R E G E E R D !

 

A N G S T

V O O R   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G

C O R O N A   G R I E P   V I R U S J E . . .

W E L   T E   V E R S T A A N !

 

Z O W E L

A L S   D E   A N G S T   V O O R   E E N

M O G E L I J K E   I N V A S I E

V A N U I T   R U S L A N D ? ! ?

A C H T E R L I J K

V O L K

R U S L A N D

I S   H E L E M A A L   N I E T   U I T   O P   E E  N   D E R D E   W E R E L D O O R L O G . . .

 

R U S L A N D

W I L  E N K E L   E N   A L L E E N   E E N   N E U T R A L E   B U F F E R Z O N E

T U S S E N   O O S T   E N   W E S T

 

O M D A T   R U S L A N D   Z I C H   B E D R E I G T   V O E L T

D O O R   D E   A A N W E Z I G H E I D   V A N

A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N . . .

A A N   H A A R   G R E N Z E N !

M A N I P U L A T I E

H E E F T   U   N O G   S T E E D S   N I E T   D O O R   D A T   U   W O R D T

G E M A N I P U L E E R D ?

 

D A T   U   E E N   O O R L O G   I N   W O R D T   G E Z O G E N . . .

D O O R   B E H E N D I G   O P   U W   G E V O E L E N S   I N   T E   S P E L E N ?

 

B E N T   U   D E   L E U G E N S   V A N   F R A N S   T I M M E R M A N S

B E T R E F F E N D E   M H - 1 7   E N   D E   P L U N D E R E N D E   P R O   R U S S I S C H E   M I L I T I E S

N U   A L W E E R   V E R G E T E N ?

 

U W

G E V O E L E N S

K U N N E N   D A N   W E L   O P R E C H T   Z I J N . . .

M A A R   Z E   Z I J N   D E S A L N I E T T E M I N   M I S P L A A T S T !

 

O M D A T   U   N I E T   B E K E N D   M E T

W A T   Z I C H   W E R K E L I J K   I N   D E Z E   W E R E L D   A F S P E E L T !

M O G E L I J K   W I L T   U   D A T   Z E L F S   N I E T   E E N S   W E T E N . . .

 

U W   A N G S T

V O E D T   D E   E L I T E   K L A S S E

Z O D O E N D E   K A N   Z I J   H A A R   G E H E I M E    A G E N D A

V E R S N E L D   D O O R V O E R E N !

 

A L S   U   E C H T   Z O   B L I N D   E N   N A Ï E F   B E N T   E N   B L I J F T

K A N   I K   A L L E E N   N O G   M A A R   Z E G G E N . . .

 

D A T   U   V E R D I E N D . . .

W A T   U   W O R D T   V O O R G E H O U D E N !

 

A L S   U   S L I M   B E N T . . .

B E R E I D T   U   Z I C H   T E N M I N S T E   A L V A S T   O P    H E T   E R G S T E   V O O R !

E S C A L A T I E

V A N   H E T   C O N F L I C T   M E T  D E   N A V O

K A N   I N   H E T   O N G U N S T I G S T E   G E V A L

E E N   N U C L E A I R E   H O L O C A U S T   V E R O O R Z A K E N !

 

Z E K E R   W A N N E E R   J E   B E D E N K T

D A T   D E   A M E R I K A N E N   E N   D E   N A V O   E U R O F I E L E N

S T E E D S   M E E R   O L I E   O P   H E T   V U U R   G O O I E N . . .

 

D O O R   N O G   M E E R   L A N D E N   D I E   A A N   R U S L A N D   G R E N Z E N

E E N   N A V O   L I D M A A T S C H A P   A A N   T E   B I E D E N !

G E B R O K E N   E X P A N S I E   B E L O F T E S . . .

E N

G E Z I C H T S V E R L I E S   V O O R   R U S L A N D !

M O C H T   R U S L A N D

D E   N A V O   O O G L U I K E N D   B L I J V E N   T O E S T A A N

N O G   V E R D E R   N A A R   H E T   O O S T E N   U I T   T E   B R E I D E N !

N E E M T   G E E N   E N K E L   L A N D

R U S L A N D

N O G   S E R I E U S   A L S   W E R E L D M A C H T !

A M E R I K A   W E E T   D O N D E R S   G O E D   W A T   E R   O P   H E T   S P E L   S T A A T . . .

V A N D A A R   D A T   Z I J   R U S L A N D   B L I J F T

P R O V O C E R E N   /   U I T D A G E N !

9 1 1

Z O A L S   Z I J   D A T   E E R D E R   D E E D   R O N D O M   H E T   W T C   G E B E U R E N

D E   O P O F F E R I N G   V A N   E N K E L E   1 . 0 0 0 - E N   M E N S E N L E V E N S

I N   R U I L

V O O R   S T E U N   V A N U I T   D E   B E V O L K I N G

V O O R   E E N   O O R L O G   I N   H E T   M I D D E N - O O S T E N !

H E T   B E G I N   V A N

A M E R I K A ' S

" W A R   O N   T E R R O R "

E E N   O O R L O G   T E G E N   E E N   N I E T   B E S T A A N D E   V I J A N D

D I E   V A N   B E G I N   A F   A A N   A L   W A S   G E D O E M D   T O T   F A L E N !

S A D D A M   H O E S S E I N

E E N   D O O R   A M E R I K A   A A N G E S T E L D E   M A R I O N E T   I N   I R A K

W E R D   D O O R   A M E R I K A   B E S C H U L D I G D

V A N   B A N D E N   M E T   V A N   T E R R O R I S M E   B E S C H I L D I G D E   O S A M A   B I N   L A D E N

 

D E   G O Z E R   D I E   V O L G E N S   A M E R I K A...

L E I D E R   Z O U   Z I J N    V A N   T E R R E U R   O R G A N I S A T I E   A L   Q A E D A   /   I S I S   /   I S )

B E W I J Z E N   H E E F T    M E N   E C H T E R   N O O I T   A A N G E V O E R D !

 

D E   G O Z E R   W I E N S   L E G E R   V O L G E N S   A M E R I K A

B A B I E S   U I T   C O U V E U Z E S   Z O U   H E B B E N   G E H A A L D   Z O D A T   D I E   S T I E R V E N . . .

D A T   B L E E K   E C H T E R   E E N   A L   G O R E   L E U G E N !

 

D E   G O Z E R   D I E   B O V E N D I E N

O V E R   M A S S A   V E R N I E T I G I N G S W A P E N S   Z O U   B E S C H I K K E N

D I E   E V E N E E N S   N O O I T   W E R D E N   G E V O N D E N !

 

A M E R I K A 'S   G E H E I M E   D I E N S T E N

S T A P E L E N   D E   E N E   B L U N D E R   O P   D E   A N D E R E   B L U N D E R !

A M E R I K A ' S   P R O P A G A N D A   O O R L O G

10-07-2003 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-amerikaanse-propagandaoorlog

J O H N   F   K E N N E D Y

W A A R S C H U W D E   D E S T I J D S   A L

V O O R   D E   N I E U W E   W I J E   V A N   O O R L O G V O E R E N

I N F I L T R A T I E   E N   M I S L E I D I N G

E E N   L E I D E R

D A N   W E L   E E N   L A N D

I S   G E M A K K E L I J K   I N   D I S K R E D I E T   T E   B R E N G E N

D O O R   D E   V E R S P R E I D I N G   V A N

L A S T E R   E N   L E U G E N S

V I A   D E   

G L O B A L E   M E D I A

 

Z O A L S   D A T   G EB E U R D E

T I J D E N S   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P

I N   O E K R A Ï N E

( D E   S C H E R P S C H U T T E R S   V A N   E U R O M A I D A N )

 

D A N   W E L

H E T   D R A M A   R O N D O M

M H - 1 7

( D E   Z O G E N A A M D E   D I E F S T A L   V A N   S I E R A D E N   V A N   D E   S L A C H T O F F E R S )

F R A N S   T I M M E R M A N S  https://www.businessinsider.nl/terugkijken-de-krachtige-toespraak-van-timmermans-over-de-vliegramp-in-de-veiligheidsraad-481419/

F R A N S   T I M M E R M A N S

   D E   H Y P O C R I E T   H U I C H E L A C H T I G E   L E U G E N A A R . . .

E N   Z O   Z I T T E N   E R    M E E R   V A N

B I N N E N   D E   N E D E R L A N D S E   P O L I T I E K !

https://www.youtube.com/watch?v=QcGCBHNcKyI

A C H T E R L I J K   V O L K

O M   O P   D I T   S O O R T   D U I V E L S   T E   B L I J V E N   S T E M M E N

 

D E   Z O G E N A A M D E   G E N O C I D E

D I E   I N   B O E T S J A   P L A A T S   Z O U   H E B B E N   G E V O N D E N !

 

B O E T S J A   O E K R A Ï N E

E E N   K E R K J E   M E T   W A T   P L A S T I C   V U I L N I S Z A K K E N

Z O U   E E N   E X E C U T I E   D O O R   R U S S I S C H E    M I L I T A I R E N

V O O R   M O E T E N   S T E L L E N ? ! ?

 

Z E L F S   A L S   H E T   A L   O M   E C H T E   L I J K E N   Z O U    G A A N

W I E   G A R A N D E E R T

D A T   H E T   O E K R A Ï N S E   L E G E R    D I E   N I E T   Z E L F   H E E F T   V E R M O O R D ?

E R   S T A A T   V E E L   O P   H E T   S P E L   V O O R   D E   O E K R A Ï N S E   E L I T E

H E T   L I D M A A T S C H A P   V A N   D E   E U R O P E S E   U N I E   E N   D E   N A V O !

H O E V E R   W I L   M E N   D A A R B I J   G A A N ?

 

V E R S C H R I K K E L I J K E   B E E L D E N

V O L G E N S   D E   N O S

W A T   V U I L N I S Z A K K E N   M E T   P A S P O P   O N D E R D E L E N   I N    K U I L E N   G E K I E P E R D

D I E   H A N D   R E C H T S O N D E R   I S   D U I D E L I J K   N I E T   E C H T

R A R E   P L E K   V O O R   D I E   S C H O E N ? ! ?

 

M E N   H E E F T   W E L   I E T S   G E D U M P T . . .

M A A R   G E E N   L I J K E N !

 

S C H O K K E N D E   B E E L D E N

A L S   J E   D E    N O S   M O E T   G E L O V E N . . .

03-04-2022 https://nos.nl/index.php/collectie/13888/artikel/2423751-drama-in-straten-van-boetsja-is-anders-dan-raketbeschietingen

 

M A A R R U H H H . . .

W A T   M O E T   D A T   N O U   E C H T   VO O R S T E L L E N

N O S ?

 

D A T   O N N A T U U R L I J K   W I T   H A N D J E   V A N   E E N   M E N S ? ! ?

E N   WA T   M O E T   D A T   R O Z E   D I N G   M E T   H A N D S C H O E N   V O O R S T E L L E N ?

 

P L A A T J E   L I N K S   B O V E N

D I E   M A N   M E T   Z I J N   H A N D E N   I N   Z I J N   B R O E K Z A K K E N

S C H I J N T   N O U   N I E T   B E P A A L D   O N D E R   D E   I N D R U K   V A N   D I E   L I J K E N .

 

D I E   A N D E R E    GO Z E R   M E T   D A T   P L A S T I C   T A S J E   A L   E V E N M I N

   W A A R O M   I S   M E N  E I G E N L I J K   N I E T   B E G O N N E N   M E T   B E R G E N   /   R U I M E N ?

 

I M M E R S   V O L G E N S   B I D E N

Z O U D E N   D I E   " L I J K E N "   E R   A L   W E K E N   M O E T E N   L I G G E N

 

A L S   J E   B E S E F T   D A T   L I J K E N . . .

A L   N A   3   D A G E N   B E G I N N E N   T E   O N T B I N D E N . . .

 

Z O U   M E N I G E E N   M E T   G E Z O N D   V E R S T A N D

A L L E E N   A L   V A N W E G E    D E   P E N E T R A N T E   L I J K E N G E U R . . .

E E N   F L I N K E   O M W E G   M A K E N

N I E T   D A N ? ! ?

05-04-2022 https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6193305/satellietbeelden-veel-lichamen-op-straat-in-bucha-liggen-er-al-weken.html

https://www.frissekater.nl/waarom-gaat-lichaam-overlijden-ruiken/

 

O O R L O G S   P R O P A G A N D A !

R T L

D R U K T   Z I C H   E I G E N L I J K   M A A R   M E R K W A A R D I G   U I T

 

" O E K R A Ï N S E   M I L I T A I R E N   S T A A N   N A A S T   H E T   L I C H A A M   V A N   E E N   M A N

I N   B U R G E R K L E R E N "

 

D A A R   H E E F T   R T L   E E N   B E P A A L D E   B E D O E L I N G   M E E

 

N A M E L I J K   E X T R A   B E N A D R U K K E N

D A T   B U R G E R S   S L A C H T O F F E R   W O R D E N   V A N   R U S S I S C H   O O R L O G S G E W E L D

H E T G E E N   V E R O N T W A A R D I G I N G   O P   M O E T E N   W E K K E N

O N D E R   H A A R   L E Z E R S 

 

I N   O O R L O G E N   V A L L E N   N O U   E E N M A A L   S L A C H T O F F E R S

V O O R A L   B U R G E R S

B O V E N D I E N   Z I J N   N I E T   A L L E   B U R G E R S   O N S C H U L D I G

 

Z E K E R   N I E T   A L S   H E T   H A N D E L T   O M

   F A N A T I E K E L I N G E N - F A S C I S T E N - N A T I O N A L I S T E N  - P A T R I O T T E N

E N   A N D E R E   R A D I K A L E N   D I E   Z E L F   D E   W A P E N S   O P N E M E N

 

I K   H E B   D E   S T E L L I G E   I N D R U K

D A T   D I E   O E K R A Ï E N S E   M I L I T A I R E N

D A A R   O O K   M A A R   Z O 'N   B E E T J E    V O O R   D E   S H O W   B I J   S T A A N.

 

N I E T   G O E D   W E T E N D   H O E   Z I J   M O E T E N   R E A G E R E N

O M   H E T   P O R T R E T

D A T   D E   M E D I A   W I L   O P W E K K E N   U I T   T E   D R U K K E N

 

G E E N   V R A C H T W A G E N   T E   Z I E N   O M   D E   L I J K E N   A F   T E   V O E R E N

N A A R   B I J V O O R B E E L D   E E N   M O R T U A R I U M

 

L E T   W E L . . .

D E   R U S S I S C H E   T R O E P E N

Z O U D E N   A L   W E K E N   G E L E D E N   Z I J N   V E R T R O K K E N ! !

 

V R E E M D ! ! !

D A T   M E N   D I E   "L I J K E N "   N O G   S T E E D S   N I E T   H A D   O P G E R U I M D

A L   W A S   H E T    M A A R   O M   E V E N T U E L E   B E S M E T T E L I J K E

D O D E L I J K E   Z I E K T E   U I T B R A K E N   T E   V O O R K O M E N

 

D E   N E D E R L A N D S E   P O L I T I E K

I S   R A P   A L S   H E T   G A A T   O M   H E T

V E R O O R D E L E N

V A N   A N D E R E   L A N D E N . . .

 

M A A R   B L I J K T   Z E L F

O O K   G E E N   L I E V E R D J E   T E   Z I J N !

 

2 0 1 5

N E D E R L A N D S E   B O M B A R D E M E N T E N

I N   I R A K . . .

 

R U I M   8 5    B U R G E R D O D E N

1 2 0 0   B E D R I J V E N   V E R W O E S T

6 0 0 0   H U I Z E N   V E R W O E S T

 

K O N   D A T   E C H T   N I E T   A N D E R S  ?

N E D E R L A N D S E   B L U N D E R S

N E D E R L A N D   B L U N D E R D E   A L   E E N S   E E R D E R

 

D E   R O L   V A N   N E D E R L A N D

B I J   D E   G E N O C I D E   I N   S R E B R E N I C A

( 1 9 9 5   O O S T   B O S N Ï E )

https://npokennis.nl/longread/7526/wat-gebeurde-er-in-srebrenica

M E E R   D A N   8 . 0 0 0   M O S L I M    M A N N E N   E N   J O N G E N S

W E R D E N   V E R M O O R D   E N   A L S   O U D   V U I L  I N   M A S S A G R A V E N   G E G O O I D ! 

 

N E D E R L A N D

H A D   I N   N A V O   V E R B A N D

D E   T A A K   O M   Z E   T E   B E S C H E R M E N . . .

 

O M   E E R L I J K   T E   Z I J N . . .

W A S    H E T   G R O T E N D E E L S   T E   D A N K E N   A A N   D E   N A V O

 

D I E   L I E T   N E D E R L A N D

O P   H E T   C R U C I A L E   T I J D S T I P   I N   D E   S T E E K !

N E D E R L A N D   K R E E G    G E E N   L U C H T S T E U N !

 

A L   M O E T   D A A R B I J   O O K   G E Z E G D   W O R D E N . . .

D A T   N E D E R L A N D   S L E C H T   V O O R B E R E I D   W A S   O P   H A A R   T A A K !

 

E U R O P E S E   S A N C T I E S

D E   H Y P O C R I S I E   A C H T E R   D I E   S A N C T I E S

D U I T S L A N D   C L A I M T   4   M A A N D E N   N O D I G   T E   H E B B E N

O M   H E T   V E R B O D   V A N   R U S S I S C H E   S T E E N K O O L   T E   I M P L E M E N T E R E N ?

 

W A A R O M

M A G   N E D E R L A N D   E I G E N L I J K

G E E N

S T E E N K O O L   E N   G A S   M E E R   G E B R U I K E N

T E R W I J L   D E   O V E R I G E   E U - L I D S T A T E N   D A T   W E L   M O G E N ?

 

H O E   H Y P O C R I E T   I S   D A T ?

H O E   S C H O O N   I S   D I E   G E Ï M P O R T E E R D E   E N E R G I E   W E R K E L I J K ?

 

S A N C T I E S

E U - L I D S T A T E N   T E G E N   R U S L A N D

 

E N E R G I E

K L I M A A T   A K K O O R D

 

N E D E R L A N D

I S   V O O R   E E N

S T E E D S   G R O T E R   D E E L

 A F H A N K E L I J K

V A N   H E T   B U I T E N L A N D

W A T   B E T R E F T   E L E K T R I C I T E I T

 

T E R W I J L

K O L E N   E N   G A S

I N   N E D E R L A N D   W O R D E N

V E R B A N N E N . . .


L I N K S   B O V E N :

R U S S I S C H E   T R O E P E N

" W A A R S C H I J N L I JK "

V E R A N T W O O R D E L I J K

V O O R   H O N D E R D E N   B U R G E R   S L A C H T O F F E R S

 

R E C H T S   B O V E N :

D E   W H O   V E R K L A A R T   D A T   R U S L A N D   V O O R N A M E L I J K

O P   M E D I S C H E   I N S T E L L I N G E N   Z O U   S C H I E T E N !

 

I K   K A N   M E   N I E T   V O O R S T E L L E N

D A T   P U T I N

E C H T   Z O   S T O M   I S . . .

 

W A N T   Z O   Z O U   R U S L A N D   Z I C H Z E L F   I N   E E N   K W A A D   D A G L I C H T   S T E L L E N

D A A R M E E   R I S K E R E N   D A T   R U S S I S C H E   S Y M P A T H I S A N T E N

   Z I C H   V A N   R U S L A N D   A F K E R E N !

 

E N   D A T

I S   W A A R S C H I J N L I J K   D E   B E D O E L I N G   V A N   D E   W H O !

 

E E N   O R G A N I S A T I E    O P G E R I C H T   O P

7   A P R I L   1 9 4 8

D O O R

D E

V E R E N I G D E   N A T I E S !

M A A R R U H H H . . .

W A A R O M   Z O U   M E N   O O K   M A A R   E N I G   G E L O O F   H E C H T E N

A A N   E E N   C R I M I N E L E   O R G A N I S A T I E ?

E E N   V E R H A A L   O V E R

D U B I E U Z E   I N V E S T E R I N G E N

E N

B E L A N G E N

V E R S T R E N G E L I N G !

K L O K K E N L U I D E R   D R .   F R A N C E S C O   Z A M B O N

V E R S U S   W H O   T O P M A N

O P D R A C H T   T O T   V E R V A L S I N G   I T A L I A A N S E   P A N D E M I E   S T R A T E G I E 

22-12-2020 https://apnews.com/article/pandemics-italy-health-coronavirus-pandemic-united-nations-74d92a41ca67286d5811c1e05af00cc6

E E N   V E R H A A L    O V E R

B E L A N G E N   V E R S T R E N G E L I N G

E N   D E

M E X I C A A N S E   G R I E P

2   W H O   R I S I C O   M E D E W E R K E R S

W E R D E N   T E V E N S   B E T A A L D   D O O R   V A C C I N   F A B R I K A N T E N !

11-06-2010 https://www.zorgvisie.nl/who-erkent-belangenverstrengeling-rondom-mexicaanse-griep-zvs008627w/

E E N   V E R H A A L   O V E R

B E L A N G E N   V E R S T R E N G E L I N G

K A N K E R V E R W E K K E N D   B E S T R I J D I N G S M I D D E L

G L Y P H O S A A T

 D O N A T I E   M O N S A N T O   O M K O P I N G ?

20-05-2016 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/belangenverstrengeling-bij-who

 

N E D E R L A N D E R S

M O E T E N   V A A K   J A R E N L A N G

O P   E E N   W O N I N G   W A C H T E N . . .

 

2 7 . 0 0 0   O E K R A Ï N S E

" V L U C H T E L I N G E N "

K R I J G E N   E C H T E R   D I R E C T

W O O N R U I M T E   A A N G E B O D E N !

 

W I E   D R A A I T   O V E R I G E N S   O P

V O O R   D E   K O S T E N   V A N   D E   O P V A N G ?

 

H O E V E E L   B E L A S T I N G   G E L D

V E R D W I J N T   E R   D E Z E   K E E R

S P O O R L O O S ?

 

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N

S T E U N E N   O E K R A Ï N E   M E T   M I L I T A I R   M A T E R I E E L

W A P E N S   V O E R T U I G E N   R A K E T T E N

 

I N   H E T   B E G I N

F U N G E E R D E   A M E R I K A   D A A R B I J   A L S   D O O R G E E F L U I K

O P D A T   D E   N A V O   N I E T   I N   D E   O O R L O G   W O R D T   M E E G E S L E E P T . . .

 

L A T E R   S T U U R D E N   D E   N A V O   L I D S T A T E N   D E Z E   D I R E C T . . .

B E T R E K K E N   Z O   D E   N A V O   A L S N O G   I N   D E   O O R L O G !

 

E U R O P A

W O R D T   H E T   V O L G E N D E   S L A G V E L D !

A M E R I K A   L A C H T   Z I C H   K A P O T ! ! !

 

A L   W A S   H E T   M A A R   V A N W E G E   D E   V E R K O O P

V A N   H A A R   O P   M I L E U O N V R I E N D E L I J K E   W I J Z E   G E W O N N E N

S C H A L I E G A S !

 

H E T   L A C H E N

Z A L   I E D E R E E N   E C H T E R   S N E L   V E R G A A N . . .

 

W A N N E E R   R U S L A N D   H A A R   L A A T S T E   O P T I E   M O E T   G E B R U I K E N

R A K E T T E N   M E T   M E E R D E R E   K E R N K O P P E N !

 

Z O ' N   O O R L O G . . .

K E N T   G E E N   W I N N A A R S ! !

A L L E E N

V E R L I E Z E R S ! ! !

 


30-01-2022

R U S L A N D   E N   N A V O   U I T B R E I D I N G

A L   3 0   J A A R   L A N G

E E N   H E E T   H A N G I J Z E R

https://nos.nl/artikel/2414948-rusland-en-uitbreiding-van-de-navo-al-30-jaar-een-heet-hangijzer

DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR

WAS TE DANKEN AAN TOEZEGGINGEN VAN AMERIKA AAN RUSLAND

 

DE AMERIKAANSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

JAMES BAKER

VERZEKERDE RUSLAND DAT DE NAVO GEEN INCH NAAR HET OOSTEN ZOU UITBREIDEN

DIE BELOFTE WERD ECHTER KEER OP KEER GEBROKEN !

https://www.trouw.nl/nieuws/navo-stelde-gorbatsjov-toch-gerust-over-uitbreiding-richting-het-oosten~be84a344/

 

FEITELIJK IS ER DUS AL GERUIME TIJD

EEN KOUDE OORLOG

GAANDE !

1 9 9 6

DE AMERIKAANSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

WARREN CHRISTOPHER

OPPERDE DAT VERDERE NAVO EXPANSIE ONAFWENDBAAR ZOU ZIJN

 

HET WESTEN PLEEGDE VERRAAD

ALDUS POETIN !

2 0 0 8

DE NAVO LANDEN GAVEN GROEN LICHT VOOR LIDMAATSCHAP VAN OEKRAÏNE EN GEORGIË

WAAROP RUSLAND GEORGIË BINNENVIEL

HETGEEN LEIDDE TOT DE OPSPLITSING VAN GEORGIË

2 0 1 3

DE AMERIKAANS EUROPESE COUP IN OEKRAÏNE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Euromaidan

31-12-2014 https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/artikel/1431206/oliver-stone-cia-zit-achter-coup-oekraine

UITGELOKT DOOR DE AMERIKAANSE CIA

ALDUS REGISSEUR OLIVIER STONE

DAAROP VOLGDE DE ANNEXATIE VAN DE KRIM DOOR RUSLAND

 

DE CIA ZOU ZICH AL EENS EERDER HEBBEN SCHULDIG GEMAAKT

AAN HET OMVER WERPEN VAN REGERINGEN

IRAN ( 1953 ) EN CHILI ( 1973 )

2 0 0 1

EENZELFDE VERDRAAING VAN DE FEITEN VOND PLAATS TIJDENS DE AMERIKAANSE

" W A R   O N   T E R R O R "

IN HET

MIDDEN OOSTEN !

MASSA VERNIETINGSWAPENS DIE ER NIET WAREN

ZIELIGE VEHALEN OVER IRAAKSE TROEPEN DIE BABIES ZOUDEN VERMOORDEN

EVENEENS GELOGEN

 

ENFIN . . .

DE KRIM IS VAN 

STRATEGISCH BELANG

VOOR RUSLAND

 

STRATEGISCH VOOR DE RUSSISCHE VLOOT

STRATEGISCH VANWEGE RUSSISCHE OLIE- EN GAS PIJPLEIDINGEN

BOVENDIEN SPRAK DE MEERDERHEID IN DE KRIM SOWIESO RUSSISCH

 

DE ANNEXATIE VAN DE KRIM DOOR RUSLAND WORDT ECHTER DOOR DE NAVO AANGEGREPEN

OM OPNIEUW ANGST TE ZAAIEN VOOR EEN RUSSISCHE INVASIE

 

ELK JAAR PROVOCEERT DE NAVO RUSLAND MET GROTE OEFENINGEN

TEGEN EEN VERMEENDE RUSSISCHE INVASIE

 

DIE STEEDS WEER WORDEN BEANTWOORD MET

MET RUSSISCHE OEFENINGEN

DAN WEL GEZAMENLIJKE RUSSISCHE EN CHINESE OEFENINGEN

2 0 1 4

HET MH-17 DRAMA

ZOU HET WEL EENS EEN VOLGENDE DOOR DE CIA UITGEDACHTE SCAM KUNNEN ZIJN

OM RUSLAND IN DISKREDIET TE BRENGEN

 

EERDER SPRAK FRANS TIMMERMANS ZICH NOG OP EEN NAVO TOP UIT

OVER ZOGENAAMDE RUSSISCHE SEPARATISTEN . . .

DIE DE SIERADEN VAN DE OVERLEDEN VAN DE MH-17 RAMP ZOUDEN STELEN !

 

ACHTERAF BLEEK DAT EEN LEUGEN TE ZIJN !

EEN ENKEL FRAGMENT

UIT EEN VIDEO

DIE VOLLEDIG UIT HAAR VERBAND WAS GETROKKEN !

 

HET LEVERDE DIE LEUGENAAR

WEL EEN LEUKE BAAN OP BIJ DE EUROPESE UNIE . . .

VANDAAR DAT IK VOORSTANDER BEN VAN EEN NEXIT !

 

MEN IS EEN RECHTSZAAK BEGONNEN

RUSLAND WORDT AANGEKLAAGD MAAR ONTKEND SCHULD

ER WORDT BEWEERD

DAT RUSLAND DESTIJDS DE TOUWTJES IN HANDEN ZOU HEBBEN GEHAD IN OEKRAÏNE

 

HET MH-17 DRAMA SPEELDE ZICH ZOALS U VAST NOG WEL WEET AF IN 2014

IN 2013 WERD DE PRO RUSSISCHE MINISTER

VIKTOR JANOEKOVYTS

REEDS VAN ZIJN DEMOKRATISCH GEKOZEN TROON GESTOTEN

VERVANGEN DOOR EEN PRO EUROPESE DAN WEL PRO AMERIKAANSE REGERING

 

DUS DAT VERHAAL HOUDT GEEN STEEK !

NET ZO MIN ALS HET VERHAAL VAN DIE RUSSISCHE BUK RAKET !

 

VERDER IS HET NOGAL FRAPPANT

DAT ZICH GEEN RADARVLIEGTUIGEN IN DE BUURT OPHIELDEN ?

EN DAT DE OEKRAÏENSE RADARSTATIONS BUITEN WERKING WAREN VANWEGE ONDERHOUDT ?

ALLEMAAL WEL ERG TOEVALLIG !

 

GETUIGEN ZAGEN ECHTER GEVECHTSVLIEGTUIGEN IN DE BUURT VAN MH-17

ZELFS HET ONDERZOEKSTEAM

HAD HET DESTIJDS AL OVER MACHINEGEWEER KOGELGATEN IN DE ROMP !

 


25-01-2022

A M E R I K A   E N   E U R O P A

P R O V O C E R E N

R U S L A N D

PROPAGANDA

MEDIA

NU NIEUWS

KOPT MET DE TITEL:

" WAT HEEFT NEDERLAND TE ZOEKEN IN HET OEKRAÏNE CNFLICT? "

 

CITAAT: "De spanning bij de grens van Oekraïne en Rusland loopt op.

De Russen hebben daar duizenden militairen gestationeerd, en het Westen maakt zich daar grote zorgen over."

 

DAT DE SPANNING IN OEKRAÏNE OPLOOPT

IS EIGENLIJK WEL LOGISCH !

 

AMERIKA EN EUROPA

HEBBEN NOG NIET ZO LANG GELEDEN EEN COUP UITGEVOERD

 

DAARBIJ OEKRAÏNE

AAN DE RUSSISCHE INVLOEDSFEER ONTTROKKEN

EN ZO'N BEETJE BIJ EUROPA INGELIJFD !

 

IK KAN ME OOK GOED INDENKEN

WAAROM RUSLAND DAARNA HET KRIM WEER HEEFT INGENOMEN

 

IN DE EERSTE PLAATS

ZIJN DE INWONERS IN HOOFDZAAK PRO-RUSSISCH

 

IN DE TWEEDE PLAATS

LIGGEN DAAR DE BELANGRIJKSTE OLIE- EN PIJPLIJNEN . . .

 

IN DE DERDE PLAATS

VORMT HET KRIM DE ENIGE DOORVOER VAN RUSSISSCHE SCHEPEN

DOOR DE ZWARTE ZEE

 

SINDSDIEN

HEBBEN AMERIKA EN HAAR NAVO VERBAND

HUN TROEPEN IN ZOWAT ELK LAND OOST-EUROPEES LAND

DAT AAN RUSLAND GRENST

GESTATIONEERD !

 

IK KA N ME GOED VOORSTELLEN

DAT RUSLAND

DIE JUIST EEN MULTIPOLAIRTE WERELD AANHANGT

WAARIN ELK LAND AFZONDERLIJK INSPRAAK MOET KRIJGEN

DAAR NERVEUS VAN WORDT . . .

 

DE NAVO HEEFT IN HET VERLEDEN AL LATEN ZIEN

NIET TE VERTROUWEN TE ZIJN . . .

 

DOOR HAAR BELOFTE AAN RUSLAND TE BREKEN

OM NIET VERDER NAAR HET OOSTEN UIT TE BREIDEN !

 

RUSLAND

WENST ALS TWEEDE NUCLEAIRE MACHT IN DE WERELD

NIET OVERHEERST TE WORDEN

DOOR EEN ANDER LAND

 

IN DIT GEVAL AMERIKA

  DAT EEN MONOPOLAIRE WERELD NASTREEFT

WAARIN ZIJZELF DE DIENST UITMAAKT !

https://www.nu.nl/291099/video/wat-heeft-nederland-te-zoeken-in-oekraine-conflict.html

 

ENFIN . . .

IN DE VIDEO IS

JEN PSAKI ( WOORDVOERDER VAN JOE BIDEN )

AAN HET WOORD

 

ZIJ BEGINT HAAR VERHAAL

MET D VOLGENDE WOORDEN :

 

" PRESIDENT POETIN HEEFT DEZE CRISIS VEROORZAAKT

DOOR 100.000 SODATEN

LANGS DE OEKRAÏNSE GRENS TE VERZAMELEN . . .

LATEN WE DAAR DUIDELIJK OVER ZIJN

 

VOLGENS ONS IS HET EEN EXTREEM GEVAARLIJKE SITUATIE

HET IS NU ZO

DAT RUSLAND OP ELK MOMENT OEKRAÏNE KAN AANVALLEN ! "

 

DAARNA NEEMT DE AMERIKAANSE PRESIDENT

JOE BIDEN HET WOORD . . .

 

" IK BEN DUIDELIJK GEWEEST TEGEN PRESIDENT POETIN

DAAR BESTAAT GEEN VERWARRING OVER

ALS ER OOK MAAR ÉÉN RUSSISCHE MILITAIR

OVER DE OEKRAÏENSE GRENS KOMT

IS DAT EEN INVASIE !

 

LAAT ER GEEN TWIJFEL OVER ZIJN

ALS POETIN HIERVOOR KIEST

ZAL RUSLAND EEN HOGE PRIJS BETALEN ! "

 

NU NIEUWS CLAIMT NU DAT AMERIKA OVERWEEGT

OM AMERIKAANSE TROEPEN

NAAR DE OOST-EUROPESE NAVO LIDSTATEN TE STUREN

K I N D E R A C H T I G

M A C H T S V E R T O O N

FLAUWEKUL . . .

IEDEREEN DIE REGELMATIG HET NIEUWS BIJHOUDT

WEET

DAT DE AMERIKANEN

DE AFGELOPEN JAREN STEEDS MEER

TROEPEN - TANKS - VLIEGTUIGEN - SCHEPEN

IN EUROPESE LANDEN RONDOM RUSLAND

HEBBEN GESTATIONEERD !

 

BOVENDIEN

WORDEN ZOWAT ELK JAAR

ÉÉN OF MEER

PROVOCERENDE OEFENINGEN HOUDEN . . .

 

DIE DAARNA WORDEN BEANTWOORD

MET TEGENOEFENINGEN V A N RUSLAND AL DAN NIET SAMEN MET CHINA

 

MARK RUTTE

KAN HET OOK HIER NIET LATEN . . .

OM ZIJN AFKEER OVER RUSLAND UIT TE SPREKEN !

 

IEMAND DIE EEN BEETJE KRITISCH NAAR HET

MH-17 DRAMA

HEEFT GEKEKEN WEET DAT HET OFFICIËLE VERHAAL

GEEN STEEK HOUDT !

 

OEKRAÏNSE RADARINSTALLATIES

DIE ZO'N BEETJE ALLEMAAL TEGELIJK

VOOR ONDERHOUD UITGESCHAKELD WAREN ?

 

IK GELOOF NIET ZO ZEER IN

TOEVAL

 

ZEKER NIET NA DIE ZOGENAAMDE AANSLAGEN

OP HET WTC

11 SEPTEMBER 2001

 

HET GEMAK

WAARMEE EEN HANDVOL "TERRORISTEN"

'S WERELD ZWAAR BEWAAKTE LUCHTHAVENS

WIST TE INFILTREREN

EN NOTABENE 3 VLIEGTUIGEN WIST TE KAPEN ? ! ?

 

LAAT STAAN AL DIE OEFENINGEN

DIE TEGELIJKERTIJD MET DIE ZOGENAAMDE KAPINGEN WERDEN GEHOUDEN !

 

OF DE BOMAANSLAGEN IN DE METRO IN LONDEN

WAAR EVENEENS GELIJKTIJDIG

ANTI-TERRORISTISCHE OEFENINGEN WERDEN GEHOUDEN ? ! ?

 

ALS JE HET MIJ VRAAGT . . .

WAS HET ALLEMAAL VAN TE VOREN OPGEZET !

 

VANDAAR AL DIE OEFENINGEN

VAN AMBULANCE DIENSTEN EN DE BRANDWEER

DIE TEGELIJKERTIJD WERDEN GEHOUDEN

 

DIEGENEN DIE DE MEDIA CONTROLEREN

BEHEERSEN OOK HET NIEUWS . . .

DAT DE BEVOLKING WORDT VOORGESCHOTELD !

 

ENFIN . . .

POETIN VREEST

DAT OOK OEKRAÏNE EERDAAGS TOT DE NAVO TOE ZAL TREDEN . . .

WAARDOOR RUSLAND NOG MEER WORDT GEÏSOLEERD !

 

OMRINGD / INGESLOTEN

DOOR TROEPEN VAN AMERIKA EN HAAR "BONDGENOTEN" . . .

TROEPEN MET ZWARE WAPENSYSTEMEN GESTATIONEERD AAN DE RUSSISCHE GRENS !

H E T   V O O R D E E L   V A N

D E   V E R R A S S I N G

IK NEEM AAN

DAT HET IEDEREEN DUIDELIJK IS

DAT DIEGENE DIE DE EERSTE KLAP UITDEELT

DE MEESTE KANS HEEFT OM HET GEVECHT TE WINNEN !

 

ALS RUSLAND EUROPA BINNEN ZOU WILLEN VALLEN

ZOALS DE GLOBALE MEDIA IEDEREEN PROBEERT WIJS WIL MAKEN...

 

DAN MAG JE TOCH ANNEMEN DAT ER EERST EEN EMP PULS AAN VOORAF GAAT

WAARDOOR DE COMMUNICATIE EN DE RADAR INSTALLATIES UITGESCHAKELD WORDEN

 

RUSLAND WIL ENKEL EN ALLEEN VOORKOMEN

DAT AMERIKAANSE EN NAVO TROEPEN RUSLAND BINNENVALLEN

DOOR EEN NEUTRALE BUFFERZONE TE CREËREN...

 

TEN MINSTE

ZO ZOU IK HET DOEN ALS IK POETIN WAS !

 


07-01-2022

AM E R I K A

D E   E U R O P E S E   U N I E   E N   D E   N A V O

Z I J N   C O N T I N U E   B E Z I G   R U S L A N D   T E   D W I N G E N

A M E R I K A 'S   M O N O P O L A I R E   W E R E L D   T E   A C C E P T E R E N

W A A R I N   D E   A M E R I K A N E N   D E   B A A S   W I L L E N   S P E L E N !

 

R U S L A N D   W I L   D A A R   E C H T E R   A L S   N U C L E A I R E   G R O O T M A C H T

N I E T S   V A N   W E T E N . . .

 

Z I J   Z I E T   M E E R   H E I L   I N   E E N

M U L T I P O L A I R E

W E R E L D

W A A R I N   A L L E   A F Z O N D E R L I J K E   L A N D E N   S A M E N W E R K E N . . .

B A A S   O V E R   E I G E N   L A N D ! !

 

V A N D A A R   D A T   A M E R I K A ,   E U R O P A   E N   D E   N A V O

H E T   S O O R T    B E L E I D   V O E R E N . . .

 

W A A R   J . F . K E N N E D Y   V O O R

W A A R S C H U W D E

V L A K   V O O R D A T   H I J   W E R D   V E R M O O R D !

I N F I L T R A T I E

R U S L A N D   E N   A L L E   L A N D E N O N D E R   H A A R   I N V L O E D S S F E E R

I N F I L T R E R E N

M E T   D O E L   D I E   L A N D E N   T E   D E S T A B I L I S E R E N

Z O A L S   D A T   I N   O E K R A Ï N E   I S   G E B E U R D !

 

V A A K   W O R D E N   M E N S E N   U I T   D I E  L A N D E N   G E R O N S E L D   

D I E   M O E T E N   D A N   D E   B E V O L K I N G   O V E R H A L E N

T O T   D E M O N S T R A T I E S . . .

 

D I E   D A A R N A   V A A K   O N T A A R D E N   I N   R E L L E N

Z O A L S   V L A K   N A   1 1   S E P T E M B E R   2 0 0 1   I N   H E T   M I D D E N - O O S T E N . . .

D E   J A C H T   O P

" T E R R O R I S T E N "

V A A K   C I A   F I G U R A N T E N

Z O A L S

O S A M A   B I N   L A D E N

 

W A A R V A N   H E T

" S T O F F E L I J K   O V E R S C H O T "

U I T E I N D E L I J K   I N   Z E E   Z O U   Z I J N   G E D U M P T

Z O D A T   N I E M A N D   W E E T   H O E   H I J   E R   I N   W E R K E L I J K H E I D   U I T Z A G . . .

K O M T   D A T   E V E N   G O E D   U I T !

 

O P  H E T   I N T E R N E T   Z I J N   V E R S C H I L L E N D E   P O R T R E T T E N

V A N   O S A M A   B I N   L A D E N   T E   V I N D E N

W A A R V A N   E E N   A A N T A L   B I J   V OP O R B A A T   A L   N E P

 

E I G E N L I J K

H A D   D I E   O O R L O G

N I E T S

M E T   T E R R O R I S M E   B E S T R I J D I N G   T E   M A K E N

M E N   T R A I N D E   E N   B E W A P E N D E

V E R S C H I L L E N D E   R E B E L L E N   G R O E P E R I N G E N

L I E T   Z E L F S   V O O R   M I L J A R D E N   A A N   W A P E N S   E N   V O E R T U I G E N   A C H T E R

T O E N   M E N   M E T   D E   S T A A R T   T U S S E N   D E   B E N E N   V E R T R O K

 

D I E   O O R L O G   G I N G   E N K E L   E N   A L L E E N

O V E R   H E T   O M V E R   H A L E N

V A N   D E   R E G E R I N G E N   I N   H E T   M I D D E N  - O O S T E N . . .

D I E   E E N   A N D E R E   K O E R S   W I L D E N   V A R E N   D A N   A M E R I K A

G E E N   P E T R O D O L L A R S   M E E R

 

N I E U W E   M A R I O N E T T E N   I N Z E T T E N

D I E   A M E R I K A   G O E D   G E Z I N D   W A R E N

Z O A L S   Z E   D A T   O N L A N G S   O O K   I N   O E K R A Ï N E   D E D E N !

 

D E M O C R A T I S C H   G E K O Z E N   L E I D E R S

V E R V A N G E N

D O O R

P R O - A M E R I K A A N S E   -   P R O - E U R O P E S E

M A R I O N E T T E N !

 

H E T   V E R K L E I N E N   V A N

D E   R U S S I S C H E   I N V L O E D S S F E E R . . .

Z O U   R U S L A N D   Z E L F

V E R Z W A K K E N !

A L T H A N S   D A T   W A S   D E   B E D O E L I N G !

24-12-2014 https://www.groene.nl/artikel/in-oekraine-werkt-europa-samen-met-oligarchen-en-fascisten

S L A G V E L D   E U R O P A !

H E T   I S   M A A R   D A T   U   W E E T

W A T   E R   S P E E L T   I N   D E   W E R E L D !

 

V R O E G   O F   L A A T  . . .

V E R O O R Z A K E N   A L   D I E   P R O V O C A T I E S

E E N   R E A C T I E   D I E   N I E T   M E E R   T E R U G   T E   D R A A I E N   I S ! !

 

W E L L I C H T   Z I T   U   Z E L F

D A N   W E L   U W   N A G E S L A C H T . . .

 

T U S S E N

D E   V O L G E N D E   R E E K S   S L A C H T O F F E R S

V A N   H E T   W E R E L D S C H A A K S P E L   O M   D E   M A C H T ! ! !

 

04-12-2021

I N L I C H T I N G E N D I E N S T E N

V . S .

" M O G E L I J K   B E G I N   2 0 2 2

   R U S S I S C H E   I N V A S I E

I N

O E K R A Ï N E

https://nos.nl/artikel/2408126-inlichtingendiensten-vs-mogelijk-begin-2022-russische-invasie-in-oekraine

CITAAT: "Op dit moment zouden zo'n 70.000 Russische militairen zich nabij de grens bevinden.

Inlichtingendiensten verwachten dat het aantal wordt opgeschaald tot mogelijk 175.000."

 

OPMERKING:

HOEVEEL TROEPEN EN MATERIEEL

HEBBEN AMERIKA EN HAAR BONDGENOTEN

INMIDDELS IN OOST-EUROPESE LANDEN GESTATIONEERD

DIE TEGEN DE RUSSISCHE GRENS AANLIGGEN ?

D E   R O D E   L I J N

IN DIT GEVAL BETREFT HET EEN LAND

OEKRAÏNE

ZODRA RUSLAND EEN VOET OVER DE GRENS ZET

KOMEN DE AMERIKAANSE TROEPEN EN DIE VAN HAAR BONDGENOTEN IN ACTIE

 

WANNEER AMERIKAANSE TROEPEN OF DIE VAN HAAR BONFGENOTEN

EEN VOET OVER DE GRENS ZETTEN

KOMEN DE RUSSISCHE TROEPEN IN ACTIE

 

DE CHINEZEN ZULLEN ZICH NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID OOK IN DE STRIJD MENGEN

ALS BONDGENOOT VAN RUSLAND

 

WANNEER DIT SCENARIO ESCALEERT

DOORDAT DE TROEPEN VAN AMERIKA EN HAAR BONDGENOTEN RUSLAND BINNEN TREKKEN

ZAL DAT EEN NUCLEAIRE HOLOCAUST ONTKETENEN

 

VAN DE MENSHEID

ZAL DAN WEINIG MEER OVERBLIJVEN

DIEGENEN DIE HET WETEN TE OVERLEVEN

ZULLEN CONTINUE IN EEN GEVECHT VERWIKKELD ZIJN

OM TE OVELEVEN

TERWIJL

DE ENE NA DE ANDERE VOORZIENING UITVALT

VOEDSELSCHAARSTE

ZICH VERDEDIGEND TEGEN PLUNDERENDE BENDES

VERZWAKT

DOOR RADIOCTIEVE GEBIEDEN

MUTEREND

 

O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

E S C A L E E R T

G E S T A A G   V E R D E R !

A M E R I K A

E N   H A A R   B O N D G E N O T E N

L E V E R E N   W A P E N S   A A N   O E K R A Ï N E . . .

 

Z O D O E N D E

B E T R E K K E N   Z I J   Z I C H   F E I T E L I J K   B I J   D E   O O R L O G !

R U S L A N D   K A N   E C H T E R   N I E T   R E T A L I Ë R E N . . .

 

A L S   R U S L A N D   D A T   W E L   Z O U   D O E N

I S   D A T   E E N   V R I J B R I E F   V O O R   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   V E R B O N D

O M   O O R L O G   T E   M O G E N   V O E R E N   T E G E N   R U S L A N D !

 

B E I D E   Z I J D E N

Z E T T E N   D I P L O M A T E N   H E T   L A N D   U I T . . .

D A A R M E E   D E   K A N S   O P   V E R Z O E N I N G   S T E E D S   K L E I N E R !

 

O P   B E Z I T T I N G E N   W O R D T   B E S L A G   G E L E G D !

 

H Y P O C R I E T   N E D E R L A N D

K O N I N G   W I L L E M   A L E X A N D E R

( l i n k s   o n d e r )

 

T R E K T   Z I C H   W E I N I G   A A N   V A N   D E   M E N I N G   V A N   H E T   V O L K

D A T   A A N G E E F T

M I N D E R   V E R T R O U W E N   T E   H E B B E N   I N   H E T   K O N I N G S H U I S !

 

D E   H O O G H A R T I G E   A R R O G A N T E   Z A K . . .

 

N E D E R L A N D

V R E D E   E N   V R I J H E I D ? ! ?

 

L A N D   V A N   S L A V E N D R I J V E R S

D R U G S H A N D E L   -   M E N S E N H A N D E L   -   WA P E N H A N D E L !

Z A L   H I J   B E D O E L E N !

 

M E N I G E E N   H E E F T   M E E R D E R E    B A N E N   N O D I G

O M D A T   Z E   V O O R   E E N   H A B B E K R A T S   M O E T E N   W E R K E N . . .

 

A L   W A S   H E T   M A A R

O M   D I E   J A A R L I J K S   S T I J G E N D E   W O E K E R   B E L A S T I N G E N

T E   K U N N E N   V O L D O E N !

 

D E   R I J K E N   W O R D E N   H E T   M I N S T   B E L A S T . . .

P R O F I T E R E N   B O V E N D I E N   V A N   D E   V E L E   S U B S I D I E S

V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D !

 

N E D E R L A N D   Z I J N D E   E E N   L A N D   W A A R V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

Z I C H   O O K   S C H U L D I G   M A A K T   A A N   D I S C R I M I N A T I E

V A N   B E V O L K I N G S G R O E P E N !

 

Z E L F S   D E   C L A I M S

D A T   I E D E R E E N  G E L I J K   Z O U   Z I J N

D A N   W E L   G E L I J K W A A R D I G   B E H A N D E L D   Z O U   W O R D E N

  G A A N  I N   D I T   L A N D   N I E T   O P !

 

D E   N E D E R L A N D S E   W E T B O E K E N

S T A A N   B O V E N D I E N   B O L   V A N   D E   U I T Z O N D E R I N G S R E G E L S !

E N   V A N   D E   B E V O L K I N G   V E R L A N G T   M E N

D I E   A L L E M A A L   T E    K E N N E N ? ! ?

 

W E G

M E T   D I E

U I T Z O N D E R I N G E N

D I E   Z I J N   E R   A L L E E N    O M   V E R S C H I L   T E   M A K E N

B I J   D E   U I T V O E R I N G   V A N   D E   S T R A F M A A T !

 

V . B .   D R O N K E N   A C H T E R   H E T   S T U U R

I E M A N D   A A N R I J D E N

Z O U   V O O R   P O G I N G   T O T   D O O D S L A G

D A N   W E L   M O O R D   A A N G E K L A A G D   M O E T E N   W O R D E N . . .

 

H E T   I S   V O L K O M E N   B E L A C H E L I J K

   D A T   I E M A N D   O N T O E R E K E N I N G S V A T B A A R   W O R D T    V E R K L A A R D

W A A R D O O R   D E Z E   E E N   L I C H T E R E   S T R A F   K R I J G T !

 

D E    P E R S O O N   I N   K W E S T I E   W A S   I M M E R S

T O E R E K E N I N G S V A T B A A R

V O O R D A T   D E Z E   B E G O N   T E   Z U I P E N !

 

A M E R I K A

T R E K T   Z I C H   U I T   A F G H A N I S T A N   T E R U G

L A A T   D A A R B I J   V O O R   7 , 1   M I L A R D   D O L L A R   A A N   D E F E N S I E   M A T E R I A A L

S L I N G E R E N . . .

 

W A A R   T E R R O R I S T I S C H E   O R G A N I S A T I E S

Z I C H   T E   G O E D   A A N   D O E N ? ! ?

 

7 8   V L I E G T U I G E N   -   3 0 0 . 0 0 0   W A P E N S   -   4 0 . 0 0 0   V O E R T U I G E N

 

V O L G E N S   A M E R I K A

K U N N E N   T E R R O R I S T E N   N I E T   M E T   H E T   M A T E R I E E L   O V E R W E G ? ! ?

 

G E W O O N W E G   K R A N K Z I N N I G !

 

H A N D L E I D I N G E N   Z I J N   G E W O O N   O P   H E T   I N T E R N E T

D A N   W E L

H E T   D A R K N E T   T E   V I N D E N !

D A N   W E L

O P   D E   V E L E   Z W A R T E   M A R K T E N   T E   K O O P ! !

 

A M E R I K A A N S E   E C O N O M I E

D R A A I T   O P   W A P E N H A N D E L   E N   P L E E G T   D I E F S T A L !

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N "

B L I J V E N   R U S L A N D   P R O V O C E R E N . . .

 

W A P E N L E V E R A N T I E S   A A N   O E K R A Ï N E

M O E T E N   R U S L A N D   U I T P U T T E N !

 

D A A R N A

Z A L   A M E R I K A   M O G E L I J K   P R O B E R E N

R U S L A N D   B I N N E N   D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R   T E   B R E N G E N

 

P O E T I N   Z A L   D A T   E C H T E R   K O S T E   W A T   K O S T   V E R H I N D E R E N !

D E S N O O D S

N U C L E A I R E   M I D D E L E N   I N Z E T T E N !

N E D E R L A N D S E   B E M O E I Z U C H T

Z A L   H A A R   E E R D A A G S   O P B R E K E N !

H E R I N N E R T   U   Z I C H    H E T   B L O E D B A D   I N   S R E B R E N I C A   B O S N I Ë   N O G ?

N E D E R L A N D S E   M I L I T A I R E N   S L E C H T   V O O R B E R E I D . . .

N A V O   B O N D G E N O T E N   L I E T E N   H E T   A F W E T E N !

S C H I J N H E I L I G E   N A V O

H O U D T   Z I C H   O F F I C I E E L   A F Z I J D I G . . .

H A A R   A F Z O N D E R L I J K E   L I D S T A T E N   N I E T !

W A P E N H A N D E L

A M E R I K A N E N   -   B R I T T E N   -   D E N E N

D I E N E N   Z I C H   A A N   A L S

V R I J W I L L I G E R S

V O O R   H E T

O E K R A Ï N S   V R E E M D E L I N G E N   L E G I O E N !

 

R U S L A N D   K E E R T   E U R O P A   D E   R U G   T O E !

A M E R I K A A N S E   O O R L O G S   P R O P A G A N D A

" W A R   O N   T E R R O R "

D E   P O T   V E R W I J T   D E   K E T E L !

O V E R   D E   V E R D O R V E N H E I D   V A N

A M E R I K A

E N   H A A R   B O N D G E N O T E N

I N   H E T

M I D D E N - O O S T E N . . .

 

L A A T   M E N   Z I C H   N I E T   U I T !

 

O O R L O G   O E K R A Ï N E   A L S   E X C U U S

V O O R   E X O R B I T A N T E   P R I J S S T I J G I N G E N

V O E D I N G   E N   E N E R G I E !

 


09-05-2022

R U S L A N D

G E E F T   T E   K E N N E N

N I E T   G E L U K K I G   T E   Z I J N

M E T   D E   G E B R O K E N   B E L O F T E S   V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O

BE T R E F F E N D E   V E R D E R E   U I T B R E I D I N G

T O T   A A N   H A A R   G R E N Z E N !

 

D A T   H E T   Z I C H   B E D R E I G T   V O E L T

M E T   A L   D I E   A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N

O P   S T E E N W O R P   A F S T A N D  V A N   H A A R   G R E N S !

 

K L A A R   O M   R U S L A N D   B I N N E N   T E   V A L L E N . . .

I N   T E   L I J V E N   I N   D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R !

 

A L  D I E   L A N D E N   D I E   G R E N Z E N   A A N   R U S L A N D

H O E V E N   N I E T   P E R S E   L I D   T E   W O R D E N   V A N    D E   N A V O . . .

 

H E T   I S   V O L D O E N D E   O M   E E N   P A C T   O P   T E   S T E L L E N

W A A R I N    W O R D T   V A S T G E L E G D

D A T   Z I J   O P   F I N A N C I Ë L E   E N   M I L I T A I R E   S T E U N   K U N N E N   R E K E N E N

M O C H T E N   Z I J   W O R D E N   A A N G E V A L L E N !

 

11-05-2022

O N D E R T U S S E N

F L O R E E R T   D E   W A P E N H A N D E L !

 


14-05-2022

A M E R I K A   B L I J F T   R U S L A N D   P R O V O C E R E N !

H A A R   N A V O

B E I D T   G E S T A A G   V E R D E R   U I T ! !

R U S L A N D   W O R D T   I N   H E T   N A U W   G E D R E V E N ! ! !

 

D E   G L O B A L E   M A C H T S V E R H O U D I N G   R A A K T   I N   O N B A L A N S

E E N   K A T   I N   H E T   N A U W

   M A A K T   E C H T E R  R A R E   S P R O N G E N !

E E N   V E R Z W A K T E   T E G E N S T A N D E R

K A N   G E V A A R L I J K    WO R D E N   A L S   D E Z E   G E E N   U I T W E G   M E E R   Z I E T !

 

E E N   N U C L E A I R   E I N D E ?

 


17-05-202

T U R K S E   P R E M I E R   E R D O G A N

B L O K K E E R T   T O E T R E D I N G   T O T    N A V O !

 F I N L A N D   E N   Z W E D E N

ZO U D E N   S T E U N   B I E D E N   A A N   K O E R D I S C H E   T E R R E U R G R O E P E N

P K K   E N   Y P G

 

I N  I E D E R   G E V A L

V E R H I N D E R D   T U R K I J E   N I E T   A L L E E N   D E    T O E T R E D I N G   T O T   D E   N A V O . . .

M A A R   O O K   V E R D E R E   E S C A L A T I E   V A N   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E !

 

D I E   I S   I M M E R S   O N T S T A A N

A L S   R E A C T I E   O P   M E E R V O U D I G E   S C H E N D I N G E N   V A N   D E   B E L O F T E

V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O

N I E T   V E R D E R   N A A R   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   U I T   T E   B R E I D E N !

 

A L S   R U S L A N D   N I E T   H A D   I N G E G R E P E N

H A D D E N   H A A R   B E V R I E N D E   L A N D E N   D A T   M O G E L I J K   A L S   Z W A K T E   G E Z I E N

 

R U S L A N D

H E T   E N I G E   L A N D

D A T   H E T   A M E R I K A A N S   K A P I T A L I S M E

D E   D A A R M E E   G E P A A R D   G A A N D E   H E B Z U C H T

V E R N I E T I G I N G   V A N   D E   N A T U U R

 T E G E N   K A N   H O U D E N !

N I E T   M E E R   A L S   S E R I E U Z E   N U C L E A I R E   W E R E L D M A C H T    B E S C H O U W E N

 

D E   E N I G E   R E D E N

W A A R O M   D I E   " O O R L O G "  L A N G E R   D U U R T

I S   V A N W E G E   D E   F I N A N C I Ë L E   E N   M I L I T A I R E   S T E U N

V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N " !

 

H E T   Z O U   B E T E R   Z I J N   G E W E E S T

W A N N E E R   A M E R I K A   E N   D E   N A V O   O P   H U N   B E U R T

E E N   A F W A C H T E N D E   H O U D I N G   H A D D E N   A A N G E N O M E N

 

D O C H   D E   K O M E N D E   4 E   I N D U S T R I Ë L E   R E V O L U T I E

( O N D E R D E E L   V A N   D E   A G E N D A   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E )

V E R E I S T   V E R N I E T I G I N G   V A N   D E   O U D E    S Y S T E M E N

O P D A T   D E   N I E U W E   S Y S T E M E N   D I E   T A K E N   O V E R   K U N N E N   N E M E N !

 

E E N   3 E   W E R E L D O O R L O G

D I E   V O O R   D E   B E N O D I G D E   V E R N I E T I G I N G   K A N   Z O R G D R A G E N

I S   D E R H A L V E   O N V E R M I J D E L I J K !

 


31-05-2022

O L I E B O Y C O T

E N E R Z I J D S   F L A U W E K U L

D E   L A N D E N   D I E   D A A R A A N   M E E   D O E N

S N I J D E N   I N   H U N   E I G E N   V I N G E R S

O O R L O G

D I E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

I S   S L E C H T S   E E N   V E R L A T E   R E A C T I E

 

E N E R Z I J D S   O P   D E   A M E R I K A A N S -E U R O P E S E    C O U P   O P   O E K R A Ï N E

A N D E R Z I J D S   V A N W E G E   D E   G E B R O K E N   B E L O F T E S

V A N   A M E R I K A   E N   DE   N A V O   A A N    R U S L A N D . . .

O M   N I E T   V E R D ER    N A A R   H E T   O O S T E N

O F T E W E L   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   U I T   T E    B R E I D E N !

B E S C H E R M E N D E   B U F F E R Z O N E

Z O D A T   R U S L A N D   E E N   B E S C H E R M E N DE   B U F F E R Z O N E   B E H O U D T

T E G E N   E E N   E V E N T U E L E   V E R R A S S I N G S A A N V A L

V A N   H E T   A G R E S S I E V E   A M E R I K A   M E T   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N "

U N I P O L A I R E   W E R E L D M A C H T

W I L   A M E R I K A   H A A R   U N I P O L A I R E   W E R E L D   V O R M E N

 M E T   Z I C H Z E L F   A L S   G L OB A L E   L E I D E R !

 

Z A L   R U S L A N D   E E R S T   O N D E R   D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R

G E B R A C H T   /  G E A S S I M I L E E R D   M O E T E N   W O R D E N

 

R U S L A N D   A L S   2 E   K E R N M A C H T   I N   D E   W E R E L D

Z A L   D A T   E C H T E R   N I E T   Z O N D E R   S L A G   O F   S T O O T   A C C E P T E R E N !

 

G E V O L G

N A A R   A L L E   W A A R S C H I J N L I J K H E I D

W W 3

U I T G E V O C H T E N   M E T   K E R N W A P E N S !

O O R L O G

A L S   O P L O S S I N G   T E G E N

K A N S A R M E   W E R K L O Z E   O V E R B E V O L K I N G

M E T   D E   4 E  I ND U S T R I Ë L E   R E V O L U T I E   O P   H E T   O O G

N E M E N   S T E E D S   I N T E L L I G E N T E R E   R O B O T S   D E   B A N E N   O V E R

K O M E N   E R   M I L J O E N E N   K A N S L O Z E   W E R K L O Z E N   B I J !

 

W W 3   I S   V O O R   D E   E L I T E   K L A S S E   D E   P E R F E C T E   M A N I E R

O M   V A N   H E T   G R O E I E N D E   A A N T A L   W E R K L O Z E N   A F   T E   K O M E N

 

W E R K L O Z E N   D I E   M O G E L I J K   V R O E G   O F   L A A T

T E G E N   H U N   C O R R U P T E   S Y S T E E M   Z U L L E N   R E B E L L E R E N !

 

W W 1   -   1 7   M I L J O E N   S L A C H O F F E R S !

https://www.uu.nl/nieuws/de-laatste-slachtoffers-van-de-eerste-wereldoorlog#

W W 2   -   5 5   M I L J O E N   S L A C H T O F F E R S !

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2020/35/03_einde-woii_35

W W 3   -   1 0 0 - E N   M I L J O E N E N   T O T   E N K E L E   M I L J A R D E N   S L A C H T O F F E R S ?

D I R E C T E   S C H A D E   -   I M P A C T   K E R N R A K E T T E N

 H E T   U I T V A L L E N   V A N   B E L A N G R I J K E  D EL E N   V A N   D E   I N F R A S T R U C T U U R

W A A R O N D E R   F A L E N D E   E N E R G I E   E N   C O M M U N I C A T I E   N E T W E R K E N

H E T   I N T E R N E T   E N   A L L E   D A A R A A N   G E K O P P E L D E   S Y S T E M E N

I N D I R E C T E   S C H A D E   -   H O N G E R   E N   Z I E K T E

P R O D U C T I E   P R O B L E M E N

G O E D E R E N   -   K L E D I N G

Z U R E   R E G E N S

D R I N K W A T E R V O O R Z I E N I N G   -   V O E D S E L P R O D U C T I E

E I N D E L O O S   G E V E C H T   O M   T E   O V E R L E V E N

B E N D E V O R M I N G

P L U N D E R I N G   -   M O O R D   -   V E R K R A C H T I N G

 

I K   H O O P   V O O R   U

D A T   H E T   N I E T   Z O V E R   K O M T !

 

M O C H T   H E T   E C H T E R   W E L   Z O V E R   K O M E N

B E S E F   D A N   G O E D   D A T   U   D A A R   N E T   Z O   G O E D   S C H U L D   A A N   H E E F T

H A D   U   M A A R   N I E T   Z O   G O E D G E L O V I G  O P   D I E   L I B E R A L E   D U I V E L S

M O E T E N   S T E M M E N !

 


18-06-2022

H E T   W E S T E N   S P A N T   S A M E N   T E G E N   R U S L A N D

D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N

S L U I T E N   R U S L A N D   V O L L E D I G   A F   V A N   D E   R E S T   V A N   D E   W E R E L D

G E B R O K E N   B E L O F T E S

O N D A N K S    H U N   B E L O F T E   A A N   R U S L A N D

N I E T

V E R D E R   N A A R   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   U I T   T E   B R E I D E N

 

A L S   Z I J N D E   E E N   D E E L   V A N   E E N   M O N D E L I N G E   O V E R E E N K O M S T

D I E    H E T   M O G E L I J K   M A A K T E   O O S T   - E N   W E S T   D U I T S L A N D

T E   H E R E N I G I N G E N !

 

D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P   I N   O E K R A Ï N E

W A S   D E   D R U P P E L   D I E   H E T   G E D U L D   V A N    R U S L A N D   D E E D   O V E R L O P E N

G E Z I C H T S V E R L I E S

W A N N E E R   R U S L A N D   A M E R I K A   H A A R   G A N G   L A A T   G A A N

M E T   H E T   A S S I M I L E R E N   V A N   D E   W E R E L D

N E M E N   H A A R   B O N D G E N O T E N   R U S L A N D   N I E T   M E E R   S E R I E U S

B E S C H E R M E N D E   B U F F E R Z O N E

R U S L A N D   W I L   Z I C H   A L L E E N  M A A R   B E S C H E R M E N

T E G E N   E V E N T U E L E   V E R R A S S I N G S A A N V A L L E N

V A N   D I E   V E R R A D E R L I J K E   A M E R I K A A N S E   E L I T E   K L A S S E . . .

D E M O C R A T I E

Z O E T H O U D E R T J E   V O O R   H E T   V O L K

D A C H T   U    W E R K E L I J K

D A T   D I E   E L I T E   K L A S S E   M E T   H A A R   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N

D E   D E M O C R A T I E   Z O   N A   A A N   H E T   H A R T   L I G G E N ?

 

D A T   D I E   S U P E R R I J K E   G R A A I E R S

B E G A A N   Z O U D E N   Z I J N   M E T   H E T   M I L I E U

T E R W I J L   H U N   M U L T I N A T I O N A L S   D E   A A R D E   B L I J V E N   V E R G I F T I G E N ?

E M I S S I E R E C H T E N

N I E T   M E E R   D A N   E E N   G O E D K O P E   A F L E I D I N G

O M   N I E T

I N   S C H O N E R E   P R O D U C T I E   F A C I L I T E I T E N   T E   H O E V E N   I N V E S T E R E N !

G E O  -   E N G I N E E R I N G

H E T   L O Z E N   V A N   G I F T I G E   S TO F E E N   E N   Z W A R E   M E T A L E N   I N   D E   L U C H T

Z O G E N A A M D

O M   O P W A R M I N G    V A N   D E    A A R D E   T E G E N   T E   G A A N

D O O R D A T   D I E   M E T A A L D E E L T J E S

H E T   Z O N L I C H T   Z O U D E N   M O E T E N   R E F L E C T E R E N ? ! ?

 

D I E   M E T A A L D E E L T J E S

E N   J O O S T   M A G   W E T E N   V O O R    A N D E R E   S T O F F E N

K O M E N   T E   Z I J N E R   T I J D

D O O R   D E   A A N T R E K K I N G S K R A C H T   V A N   D E   A A R D E

W E E R    O M L A A G . . .

 

V E R G I F T I G E N   V O E D S E L   E N   D R I N K W A T E R   V O O R Z I E N I N G E N

W O R D E N   I N G E A D E M D !

 

H E C H T E N   Z I C H   I N   D E   L O N G E N   E N   D E   H E R S E N E N

V E R O O R Z A K E N   E E N   D I V E R S I T E I T   A A N   K A N K E R S O O R T E N

E N   C H R O N I S C H E   Z I E K T E S ! !

 

Z O A L S   D I E   Z W A R E   I N D U S T R I E   D A T   A L   E E R D E R   D E E D   M E T

G E Ï M P R E G N E E R D   H O U T ! ! !

A S B E S T   -   K A N K E R V E R W E K K E N D

 

E N F I N . . .

M O N O P O L A I R E

V E R S U S   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D

A M E R I K A   W I L   E E N   M O N O P O L A I R E   W E R E L D   O P Z E T T E N

W A A R I N   Z I J   D E   B A A S   S P E E L T !

 

R U S L A N D   I S   E C H T E R   V O O R S T A N D E R   V A N   E E N   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   A L L E   L A N D E N   E V E N V E E L   Z E G G E N S C H A P   K R I J G E N

B E S C H E R M I N G   D O O R   B U F F E R Z O N E S

D E    O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

I S   N I E T S   M E E R   D A N   E E N   P O G I N G   V A N   R U S L A N D

E E N   N E U T R A L E   B U F F E R Z O N E   T E   C R E Ë R E N

R O N D O M   D E   R U S S I S C H E   G R E N Z E N

A L S   B E S C H E R M I N G S R I N G   T E G E N   E E N   E V E N T U E L E   I N V A S I E

 

B O V E N D I E N   E E N   W A A R S C H U W I N G

G E R I C H T   A A N   H E T   V E R R A D E R L I J K E   A M E R I K A

M E T   H A A R   M A N I P U L E R E N D E   W E R E L D O R G A N I S A T I E S

W A A R O N D E R   D E   N A V O

 

R U S L A N D   L A A T   Z I C H   A L S   N U C L E A I R E   G R O O T M A C H T

N I E T

Z O N D E R    S L A G   O F   S T O O T   A S S I M I L E R E N !

 


19-06-2022

N A V O

S C H U L D   A A N   E X O R B I T A N T E

P R I J S S T I J G I N G E N

D I E   A R M O E D E   E N   H O N G E R   V E R O O R Z A K E N !

W A P E N H A N D E L   F L O R E E R T . . .

B E V O L K I N G   C R E P E E R T !

A L S   H E T   A A N   D E   N A V O   L I G T

G A A T   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

N O G   J A R E N   D U R E N !

 

D E   N A V O   K A N   H E T   W E T E N . . .

Z I J   B L I J F T   W A P E N S   L E V E R E N   A A N   O E K R A Ï N E ! !

 

A L S   Z I J   D A T   N I E T   Z O U   D O E N

 W A S   D I E   O O R L O G   Z O   V O O R B I J ! ! !

 

D A T   R U S L A N D   D E   W E R E L D   W I L   V E R O V E R E N

I S   N I E T   M E E R   D A N   B A N G M A K E R I J ! ! ! !

O U D E R D O M

K O M T   M E T   G E B R E K E N

B A N G M A K E R I J . . .

N E T   Z O A L S   M E T   D I E   C O R O N A   V I R U S S E N !

 

D E   W E R E L D   V E R G R I J S T . . .

 

D U S   K O M E N   E R   S T E E D S   M E E R   O U D E R E N   M E T   G E B R E K E N   B I J

D I E   K O M E N   T E   Z I J N E R   T I J D   T E   O V E R L I J D E N . . .

 

E E N   V O L K O M E N   N A T U U R L I J K   V E R S C H I J N S E L !

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

S T E R V E N   D O O R    C O R O N A

W A T  N I E T  N A T U U R L I J K   I S   Z I J N   D E

S L A C H T O F F E R S

V A N   D E   B I J W E R K I N G E N   V A N   D E   V A C C I N S !

A G E N D A   2 1

D E   4 E   I N D U S T R I Ë L E    R E V O L U T I E

B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R

 

J E   K U N T   N I E T   I E T S   N I E U W S   B O U W E N

O P   E E N   O U D E   F U N D E R I N G !

O O R L O G

K A N   I N   Z O 'N   G E V A L   U I T K O M S T   B I E D E N !

G E B R O K E N   B E L O F T E S

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O

B E L O O F D E N

N I E T   V E R D E R   R I C H T I N G    R U S L A N D   U I T   T E   B R E I D E N

 

N I E T   A L L E E N

B R A K E N   Z E   K E E R   O P   K E E R   D I E   B E L O F T E . . .

M A A R   Z E   P L E E G D E N   O O K   E E N   C O U P   I N   O E K R A Ï N E

 

T E S A M E N   M E T   D I E   B E N D E   C R I M I N E L E N

I N    H E T   E U R O P A R L E M E N T !

 

R U S L A N D   H E E F T   A L   D I E   T I J D

E E N   A F W A C H T E N D E   H O U D I N G   A A N G E H O U D E N

O O R L O G

Z A G   Z I C H   O P   D E N   D U U R   E C H T E R   G E N O O D Z A A K T

I N   T E   G R I J P E N . . .

I N   D E   E E R S T E   P L A A T S

O M   V E R D E R   G E Z I C H T S V E R L I E S   T E   V O O R K O M E N !

 

I N   D E   T W E E D E   P L A A T S

O M D A T   M E T   D E   A M E R I K A A N S E   A S S I M I L A T I E

V A N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S S T A T E N . . .

O O K   H A A R   B E S C H E R M E N D E   B U F F E R Z O N E   V E R D W I J N T !

 

O N D E R T U S S E N   B E L E G E R E N   A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N

D E   R U S S I S C H E   G R E N Z E N . . .

 

R U S L A N D

W O R D T   S T E E D S   V E R D E R   V A N   D E   B U I T E N W E R E L D

A F G E S L O T E N . . .

K W E T S B A A R   G E M A A K T !

 

R U S L A N D

M O E S T   D U S   W E L   I N G R I J P E N   I N   O E K R A Ï N E !

 

N I E T   A L L E E N

V A N W E G E   H A A R   K R I M . . .

 

M A A R   O O K   V A N W E G E   D E   D O O R V O E R   R O U T E

V A N   H A A R   V L O O T . . .

 

H A A R   O L I E - E N   G A S   P I J P L E I D I N G E N . . .

 

J E   M O E T   D E Z E   " O O R L O G "  Z I E N   A L S   E E N   B O O D S C H A P

A A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   V E R B A N D . . .

 

W A A R I N   R U S L A N D   T E   K E N N E N   G E E F T

Z I C H   A L S   T W E E D E   K E R N M A C H T   I N   D E   W E R E L D . . .

 

N I E T   Z O N D E R   S L A G   O F   S T O O T

T E   L A T E N   A S S I M I L E R E N !

O P D A T   A M E R I K A   D E   B A A S    K A N   S P E L E N   O V E R   R U S L A N D !

D E   E N I G E

W E R K E N D E   O P L O S S I N G

D E   W A P E N L E V E R A N T I E S

A A N   O E K R A Ï N E   M O E T E N   S T O P P E N . . .

 

V O O R D A T   M A N I A K K E N   A L S   S T O L T E N B E R G

D E   W E R E L D B E V O L K I N G   I N   A R M O E D E   S T O R T E N

 

M E T   D I E   E X O R B I T A N T E   P R I J S S T I J G I N G E N

V O O R   V O E D I N G   E N   E N E R G I E !

W E G

M E T   D E   N A V O !

D A T   G E L D T   T E V E N S   V O O R   H E T   C O R R U P T E

G E L D V E R S P I L L E N D E   B U R E A U C R A T I S C H E   M O N S T E R

G E N A A M D

E U R O P E S E   U N I E

 

M E T   H A A R

V E R S T I K K E N D E   R E G E L G E V I N G ! !

 


01-07-2022   +   02-07-2022

B A T T L E G R O U N D   E U R O P E

D E   B O Y C O T   T E G E N   R U S L A N D   V A N W E G E   D E   K W E S T I E   O E K R A Ï N E . . .

S C H A A D T   D E   E I G E N   E U R O P E S E   E C O N O M I E Ë N !

 

D U I T S E   E N E R G I E G I G A N T   U N I P E R   Z I T   A L    I N   D E   P R O B L E M E N

M O E T   B I J   D E   D U I T S E   ( R ) O V E R H E I D   A A N K L O P P E N . . .

O M D A T   R U S L A N D   D E   G A S K R A A N   N A A R   E U R O P A

S T E E D S   V E R D E R   D I C H T D R A A I T !

 

M E D E   V A N W E G E   D E   L A F F E   W I J Z E   W A A R O P   D E   N A V O   P A R T I C I P E E R T

D O O R   W A P E N L E V E R A N T I E S   A A N   O E K R A Ï N E !

 

O E K R A Ï N E

E E N   S I T U A T I E   D I E   I S   O N T S T A A N

O M D A T   A M E R I K A   E N   H A A R    N A V O   H U N   B E L O F T E   N I E T   N A K W A M E N . . .

 

E E N   M O N D E L I N G E   B E L O F T E

N I E T   V E R D E R   N A A R   R U S L A N D    U I T   T E   B R E I D E N !

 

Z I J N D E

E E N   R U S S I S C H E   E I S

V O O R   D E   H E R E N I G I N G   V A N   O O S T -   E N   W E S T -   D U I T S L A N D

I E M A N D   D I E   H A A R   /   Z I J N   W O O R D   B R E E K T

L A A T   F E I T E L I J K   Z I E N

D A T   Z I J   /   H I J   N I E T   T E   V E R T R O U W E N   I S !

I N   D I T   G E V A L

G A A T   D A T   O P   V O O R   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O !

 

D A T   R U S L A N D   E U R O P A   B I N N E N   Z O U   V A L L E N

W A S   A A N V A N K E L I J K   B A N G M A K E R I J . . .

 

D E S A L N I E T T E M I N

K A N   D E   O N D O O R D A C H T E   W I J Z E   W A A R O P   D E   N A V O

I N   D E   "O O R L O G "   I N   O E K R A Ï N E   P A R T I C I P E E R T   M I D D E L S

W A P E N L E V E R A N T I E S

 

D E   D E R D E   ( N U C L E A I R E )   W E R E L D O O R L O G

E E N   S T U K   D I C H T B I J   B R E N G E N !

 

H E T   N I E U W S

B E S L A A T   S L E C H T S   É É N   K A N T

V A N   H E T   V E R H A A L . . .

 

K R I T I S C H    N I E U W S

L A A T   U   D E   A N D E R E   K A N T   Z I E N !


04-08-2022

O E K R A Ï N S E

B U R G E R   S L A C H T O F F E R S . . .

 

D E   P R O P A G A N D A   O O R L O G

T E G E N   R U S L A N D !

 

H E T   O E K R A Ï E N S E   L E G E R

G E B R U I K T   O E K R A Ï E N S E   B U R G E R S   A L S   S C H I L D !

 

E L K E   A A N V A L   V A N   R U S L A N D   O P

" B U R G E R D O E L E N "

W E R D   V O O R A F   G E G A A N   D O O R   O E K R A Ï E N S E   B E S C H I E T I N G E N

V A N U I T

S C H O L E N   -   W O O N W I J K E N   -   Z I E K E N H U I Z E N

D E   G L O B A L E   M E D I A

B E L I C H T   SL E C H T S   É É N   Z I J D E   V A N   H E T   D R A M A

" R U S L A N D   B E S C H I E T   B U R G E R S "

 

N O R M A L E R W I J Z E   Z O U   I K   A M N E S T Y   O O K   G E L I J K   G E V E N

W A T   B E T R E F T   H A A R   K R I T I E K   O P   R U S L A N D

" H E T   O N R E C H T V A A R D I G E   K A R A K T E R   V A N   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E "

" M A S S A M O O R D E N   O P   M E D E M E N S E N "

G E E N   E N K E L E   O O R L O G

V A L T   O P   E E N D E R   W E L K E   W I J Z E   D A N   O O K

T E   R E C H T V A A R D I G E N !

 

N I E T   W W 1   -   N I E T   W W 2

N I E T   A L   D I E   V O O R G A A N D E   O O R L O G E N

Z E K E R   N I E T   D E   B I N N E N   E N K E L E   J A R E N   L O S   B A R S T E N D E

D E R D E   W E R E L D O O R L O G !

 

P R O V O C A T I E

d I T   G A A T   E C H T E R   N I E T   O P   V O O R   D E   I N V A L   V A N   r U S L A N D   I N   O E K R A Ï N E !

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O

B R A K E N   V O O R H E E N   A L   M E N I G M A A L   H U N   W O O R D   T E G E N   R U S L A N D !

G E E N   V E R D E R E   U I T B R E I D I N G   R I C H T I N G   D E   R U S S I S C H E   G R E N S ! "

 

E E N   R U S S I S C H E   V O O R W A A R D E   V O O R    D E   H E R E N I G I N G   V A N

O O S T   -   E N   W E S T   D U I T S L A N D !

E E N   M O N D E L I N G E   T O E Z E G G I N G

I N   G O E D   V E R T R O U W E N !

H E T   W A S   S L E C H T S   E E N   K W E S T I E   V A N   T I J D

V O O R A L E E R   R U S L A N D   O P   H E T

" V E R R A A D "

V A N   A M E R I K A,   H A A R   N A V O   E N   S C H O O T H O N D J E   E U   Z O U   R E A G E R E N !

 

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   W I L D E N   N I E T   L U I S T E R E N . . .

R U S L A N D   V O E L D E   Z I C H   Z O D O E N D E   G E D W O N G E N

H A A R   B E L A N G E N   V E I L I G   T E   S T E L L E N !

 

T O E G A N G   R U S S I S C H E   V L O O T   T O T   D E   Z W A R T E   Z E E

B E S C H E R M I N G   V A N   H A A R   O L I E -   E N   G A S   P I J P L I J N E N

E T C . . . .

W E R E L D S C H A A K S P E L

U I T E R A A R D   S P E E L T   O O K   M E E

D A T   W A N N E E R   R U S L A N D   N I E T   Z O U   H E B B E N   I N G E G R E P E N . . .

 

Z I J   G E Z I C H T S V E R L I E S   Z O U   L I J D E N   A L S   2 E   G R O T E   N U C L E A I R E   S P E L E R

I N   H E T   S C H A A K S P E L   O M   D E   W E R E L D M A C H T !

 

R U S L A N D   Z O U   B O N D G E N O T E N   K W I J T R A K E N . . .

H E T   A M E R I K A A N S   K A P I T A L I S M E

Z O U   Z E G E V I E R E N . . .

 

D E   M O N O P O L A I R E   W E R E L D

W A A R B I J   A M E R I K A   H E T   G L O B A A L   V O O R   H E T   Z E G G E N   K R I J G T

O P G E R I C H T !

K A P I T A L I S M E

B R E N G T   E C H T E R   A L L E E N   M A A R   N A R I G H E I D !

 

D E   R I J K E N   W O R D E N   S T E E D S   R I J K E R . . .

D E   R E S T   S T E E D S   G O E D K O P E R E   W E R K S L A V E N !

 

H E T Z E L F D E

G E L D T   V O O R   H E T   L I B E R A A L   I N D I V I D U A L I S M E

E N   D E   L I B E R A L E   M A R K T W E R K I N G

 

B U R G E R S   A L S   C O N C U R R E N T E N   T E G E N   E L K A A R   O P G E H I T S T

 

T E R W I J L   D E  K R A C H T

J U I S T   S C H U I L T   I N   S A M E N W E R K I N G !

 

H E T   I S   E I G E N L I J K   O O K   F R A P P A N T

D A T   B E D R I J V E N   S U B S I D I E S   K R I J G E N   V A N   D E   ( R ) O V E R H E D E N

V O O R   D E   O N T W I K K E L I N G   V A N   N I E U W E   E N   B E T E R E   T E C H N O L O G I E Ë N . . .

 

W A N N E E R   T E C H N O L G I E  W O R D T   V E R B E T E R D   O F    U I T G E V O N D E N

H O U D E N   Z E   D E   L U S T E N   V O O R   Z I C H Z E L F !

 

Z O   W O R D T   D E   V O O R U I T G A N G    O O K   G E H I N D E R D   D O O R

C O P Y R I G H T S   E N   P A T E N T E N !

M H - 1 7

D E   E N I G E   V R A A G

D I E   E R   W E R K E L I J K   T O E   D O E T . . .

W A A R O M

W E R D   H E T   L U C H T R U I M   B O V E N   O E K R A Ï N E

N I E T   A F G E S L O T E N ?

 


17-10-2022

W A P E N H A N D E L   A A N   O E K R A Ï N E

De NAVO kan zich niet met de situatie in Oekraïne bemoeien...

Oekraïne is immers geen NAVO lid!

Had de NAVO eigenlijk nog wel bestaansrecht toen er een einde kwam aan de "koude oorlog" ?

 

Enfin...

Hypocriet genoeg...

Leveren de NAVO lidstaten afzonderlijk wel...

Geld, munitie, raketinstallaties, voertuigen, wapens etc. aan Oekraïne.

 

Waarom mag dat wel?

Waarom moeilijk doen over Iraanse drones voor Rusland?

 

Als Amerika haar NAVO en haar schoothondjes bij de Europese Unie...

Rusland niet voortdurend hadden geprovoceerd:

 

1. Het breken van hun uitbreidingsbeloftes!

2. Provocerende militaire oefeningen!

3. De coup in Oekraïne waarbij een democratisch gekozen Pro-Russische premier werd afgezet!

 

Had Rusland geen tegen reactie hoeven te ondernemen!

 

Het dodental was waarschijnlijk flink lager uitgevallen...

Ware het niet dat Amerika en haar NAVO bondgenoten wapentuig blijven leveren aan Oekraïne...

Opdat de oorlog aan de gang wordt gehouden!

 

Al die extra slachtoffers...

Komen op het conto van al die landen die wapentuig leveren aan Oekraïne!

 


22-10-2022

S L A G V E L D   E U R O P A !

A N G S T   V O O R   E E N    N U C L E A I R E   A A N V A L

Is die angst terecht?

JA...

Is het de schuld van Rusland?

NEE...

Rusland voelt zich in het nauw gedreven / omsingeld / geïsoleerd door Amerika.

Vandaar dat zij de verloren bufferzone langs haar grens wil herstellen.

 

In geval Amerika met haar NAVO bondgenoten besluiten om Rusland binnen te vallen...

Zodoende Rusland ook aan de wil van Amerika te onderwerpen!

 

Diegenen die dit schaakspel om de wereldmacht begonnen...

ELITE KLASSE...

Hebben inmiddels al een zodanige leeftijd bereikt...

Dat ze de...

NIEUWE WERELDORDE

Koste wat kost voor hun levenseinde willen afdwingen!

 

De term

"BUILDING BACK BETTER"

Heeft te o.a. maken met de 4e industriële revolutie.

 

Het oude moet eerst worden afgebroken...

Wil het nieuwe op de fundering van het oude weer opgebouwd kunnen worden!

Naarmate zich daar steeds meer mensen bewust van worden...

Zal dat proces vanzelf op steeds meer verzet stuiten!

 


26-10-2022

R U S S I S C H E   O E F E N I N G

T E G E N   D R E I G I N G   A M E R I K A A N S E

N U C L E A I R E   A A N V A L

H E T   Z I E T   E R  N A A R   U I T . . .

D A T   R U S L A N D   V E R W A C H T   D A T   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O - B O N D G E N O T E N

V A N   P L A N   Z I J N   R U S L A N D   A A N   T E   V A L L E N .

 

Z O D O E N D E   P U T I N   A F   T E   Z E T T E N . . .

T E   V E R V A N G E N   D O O R   E E N   A M E R I K A A N S E   M A R I O N E T .

 

M O C H T   D A T   S C E N A R I O   Z I C H   V O L T R E K K E N . . .

Z I E T   R U S L A N D   Z I C H   G E D W O N G E N . . .

H A A R   N U C L E A I R E   A R S E N A A L   I N   T E   Z E T T E N .

 

A M E R I K A    E N   D E   E U   S P E L E N   M E T    V U U R !

 


3 1 - 1 0 - 2 0 2 2

P R O V O C A T I E

Steeds wanneer Amerika al dan niet in NAVO verband provocerende leger oefeningen houdt...

Wordt dat beantwoord door Russische dan wel Chinese leger oefeningen.

Tot nu toe beperkt het zich nog steeds tot kinderachtig macho haantjesgedrag.

Doch naarmate de spanningen blijven oplopen...

Krijgen die OEFENINGEN steeds meer een ONHEILSPELLEND karakter!

 

1 4 - 1 1 - 2 0 2 2

Zeker nu de NAVO lidstaten zich afzonderlijk mengen in het oorlogsgebeuren...

Door steeds zwaardere wapens te verkopen aan Oekraïne.

Bovendien het Oekraïense leger te trainen.

 


1 6 - 1 1 - 2 0 2 2

O O R L O G S P R O P A G A N D A

D E   V A L S E   B E S C H U L D I G I N G E N

Polen beschuldigde Rusland ervan een raket op haar grondgebied te hebben afgeschoten.

Een beetje voorbarig...

Aangezien onderzoek later uitwees dat de raket vanuit Oekraïne was afgevuurd!

 

Amerika zou maar wat graag de NAVO landen betrekken...

In een oorlog tegen Rusland.

 

Waarbij Rusland het enige land is dat Amerika verhindert over de wereld te heersen.

Wanneer Rusland is verslagen geven haar bondgenoten vanzelf hun weerstand op...

Aldus de gedachte vanuit Amerika!

 

V A N A F

0 6 - 0 1 - 2 0 2 3

Z I E N   W E   P R O V O C E R E N D E   A M E R I K A A N S E   T R O E P E N O P B O U W   I N   E U R O P A

D E   E C O N O M I E Ë N . . .

D R A A I E N   I N M I D D E L S   O P   W A P E N H A N D E L   M E T   O E K R A Ï N E !

 

W A P E N H A N D E L

W A A R D O O R   D E   O O R L O G   N O G   L A N G E R   Z A L   A A N H O U D E N . . .

E N   Z O D O E N D E   N O G   M E E R   O N S C H U L D I G E   S L A C H T O F F E R S   V A L L E N !

 

2 9 - 0 1 - 2 0 2 3

H Y P O C R I S I E   V A N   E E N   O O R L O G

Amerika beschuldigd Rusland van een NEP REFERENDUM gehouden in Donesk.

In het oosten van Oekraïne dat voor het merendeel uit een Russisch sprekende bevolking bestaat.

 

Een beetje hypocriet...

Aangezien Amerika samen met de Europese Unie een COUP hebben gepleegd in Oekraïne.

Zodoende een pro Russische premier...

Met behulp van fascistische activisten hebben vervangen door een pro Amerikaanse premier!

 

0 8 - 0 2 - 2 0 2 3

E U R O P E S E   N A V O   L A N D E N

G E D R AG E N   Z I C H   V I J A N D I G   T E G E N O V E R

R U S L A N D

H Y P O C R I E T   A M E R I K A

B E S C H U L D I G   R U S L A N D   V A N   M I S D A D E N

T E G E N   D E   M E N S E L I J K H E I D

Hypocriet in die zin dat Amerika's oorlog tegen het terrorisme...

Feitelijk bedoeld was om Amerika's voorsprong op technologisch gebied te behouden...

 

Simpelweg door de landen in het Midden-Oosten terug in de tijd te katapulteren.

Die zijn namelijk bezig hun landen weer opnieuw op te bouwen...

Na de beschietingen en bombardementen van Amerika en haar NAVO bondgenoten!

 

In die zogenaamde...

"WAR ON TERROR"

Zijn eveneens talloze onschuldige slachtoffers gevallen!

Maar dat is men waarschijnlijk voor het gemak alweer vergeten!

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland gaat nog jaren duren

Aldus ( BuZa minister ) Hoekstra.

 

Geen wonder...

Als Amerika en haar NAVO bondgenoten afzonderlijk Oekraïne van...

wapens  munitie training

voorzien!

 


werk in uitvoering...

 


S L O T R E D E :

M O C H T   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E   N O G   V E R D E R   E S C A L E R E N

Z A L   M E N   T O C H   S E R I E U S   R E K E N I N G   M O E T E N   H O U D E N

M E T   D E   I N Z E T   V A N   N U C L E A I R E   W A P E N S !

 

H O N D E R D E N   M I L J O E N E N

M O G E L I J K   Z E L F S   M I L J A R D E N   S L A C H T O F F E R S

E E N   G E S T A A G   U I T V A L L E N D E

I N F R A S T R U C T U U R

W A T E R V O O R Z I E N I N G   E N   V O E D S E L P R O D U C T I E

 

S T R A L I N G S Z I E K T E S

M U T A T I E S

 

B E N D E V O R M I N G   -   P L U N D E R I N G E N   -   V E R K R A C H T I N G E N

O P   G L O B A L E   S C H A A L

 

E E N   E E U W I G D U R E N D   G E V E C H T   O M   T E   O V E R L E V E N

T O T D A T   U I T E I N D E L I J K   O O K   D E   L A A T S T E   M E N S

H E T   L O O D J E   L E G T !

 

W E L L I C H T   M A A R   B E T E R   O O K

 

A L S   I K   P U T I N   W A S

Z O U   I K   R U S L A N D   A L S   2 E   K E R N M A C H T   I N   D E   W E R E L D

O O K   N I E T   Z O N D E R   M E E R   O N D E R W E R P E N

A A N   D E   G R I L L E N   V A N   K A P I T A L I S T I S C H   A M E R I K A

 

E N F I N . . .

I K   H E B   M I J N   Z E G J E   G E D A A N

W I E   N I E T   H O R E N   W I L   M O E T   M A A R   V O E L E N

I K   W E N S   U   D E S A L N I E T T E M I N   V E R D E R   V E E L   G E L U K

 

U   Z U L T   H E T   O V E R   N I E T   A L   T E   L A N G E   T E R M I J N

M O G E L I J K   A L   B I N N E N   Z O ' N   2 - T A L   J A R E N

A L S   D I E   D E M O C R A T I S C H E   D I C T A T O R S   A A N   D E   M A C H T   B L I J V E N

H A R D   N O D I G   H E B B E N

 

T E G E N   D I E   T I J D   H O O P   I K   E C H T E R

B I J   M I J N   I N   2 0 1 7   O V E R L E D E N   V R O U W   T E   Z I J N

 

O V E R L E D E N

O M D A T   D I E   H Y P O C R I E T E   M E D I S C H E   W E R E L D

M E T   H A A R   A L   E V E N   H Y P O C R I E T E   E E D

 

" D E   E E D   V A N   H Y P P O C R A T E S "

W A A R M E E   Z I J   Z W E R E N

 

D E   G E N E E S K U N S T   Z O   G O E D   M O G E L I J K   U I T   T E   O E F E N E N

T E N   D I E N S T E   V A N   D E   M E D E M E N S

 

T E   ZO R G E N   V O O R   Z I E K E N

D E   G E Z O N D H E I D   T E   Z U L L E N   B E V O R D E R E N

H E T   L I J D E N   T E   Z U L L E N   V E R L I C H T E N

 

H E T   B E L A N G   V A N   D E   P A T I Ë N T   V O O R O P   T E   S T E L L E N

H A A R   O P V A T T I N G E N   T E   E E R B I E D I G E N

E N   D E   P A T I Ë N T   G E E N   S C H A D E   T E   Z U L L E N  B E R O K K E N E N

 

D E S O N D A N K S

V E R D O M D E N   D I E   H Y P O C R I E T E N   H E T

M I J N   V R O U W   D I E   M E D I C I J N E N   T E   V E R S T R E K K E N

D I E   Z I J   N O D I G   H A D   O M   T E   O V E R L E V E N

 

B O V E N D I E N

H E B   I K   O O K   A L   W E L    B E G R E P E N

D A T   V E E L   V A N   D I E   H U I C H E L A C H T I G E   K W A K Z A L V E R S

D IE   Z I C H Z E L F   D O C T O R E N   E N   S P E C I A L I S T E N   P L E G E N   T E   N O E M E N

 

N I E T   E E N S   W E T E N

   H O E   Z I J   M E T   A L   D I E   N I E U W E   M E D I S C H E   AP P A R A T U U R

O M   M O E T E N   G A A N

 

Z O A L S   E E N   H E R S E N S C A N

O O K   W E L   B E K E N D   O N D E R   D E   N A A M   M R I - S C A N

 

H E T   D U U R D E   R U I M   E E N   M A A N D

V O O R A L E E R   E R   E E N   M R I - S C A N   W E R D   G E M A A K T

N A   A L   D I E   T I J D   W A S   E R   H E L E M A A L   N I E T S   M E E R   T E   Z I E N

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb