I S

W W 3

N O G   T E   V O O R K O M E N ?

 

I N   T I J D E N   V A N   O O R L O G . . .

S N E U V E L T   D E   W A A R H E I D   H E T   E E R S T !

D I T   F E N O M E E N   W O R D T   O O K   W E L

O O R L O G S   P R O P A G A N D A

G E N O E M D !

 

V I A   M I S L E I D I N G . . .

W O R D T   G E T R A C H T   S T E U N   V A N U I T   D E   B E V O L K I N G   T E   V E R K R I J G E N

V O O R   H E T   V O E R E N   V A N   E E N   O O R L O G !

E N   W E L . . .

D O O R   H E T   B E H E N D I G   I N S P E L E N   O P   D E   E M O T I E S !

 

G E O - P O L I T I E K

UNI-POLAIRE WERELD versus MULTI-POLAIRE WERELD

Het Wereld Schaakspel tussen de

2

NUCLEAIRE GROOTMACHTEN

( Amerika en Rusland )

 

Waarbij Amerika streeft naar een...

UNIPOLAIRE WERELD

Waarin zij de dienst uitmaakt.

 

Terwijl Rusland streeft naar een...

MULTIPOLAIRE WERELD

Waarin alle landen eigen baas blijven en samenwerken!

 

Ik zie het eerlijk gezegd niet zitten...

Dat een kapitalistisch land als Amerika over de wereld gaat regeren!

 

Europa ligt inmiddels al grotendeels binnen de Amerikaanse invloedssfeer...

Multinationals maken steeds meer de dienst uit.

 

De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer!

De wereld langzaam maar zeker vergiftigd met industrieel afval!

Ghetto's en bendevorming in de grote steden!

Verloedering binnen de...

SS AMEN LEVING!

 

Als ik denk aan...

K A P I T A L I S M E

Denk ik namelijk onwillekeurig aan de...

H E B Z U C H T

Van de ELITE klasse.

 

De wijze waarop deze systemen verzint...

Waarmee zij nog meer geld en macht naar zich toe kan trekken.

Terwijl ondertussen steeds meer mensen amper rond kunnen komen!

 

De HEBZUCHT van de ELITE klasse...

Is waarschijnlijk toch wel de HOOFDOORZAAK van de ARMOEDE in de wereld!

 

Laat u niet van de wijs brengen...

Met die "schenkingen" van de Elite klasse.

Die vol bombarie en vaak met betaalde bekendheden via de media worden gepresenteerd!

Zogenaamd om de armoede uit de wereld uit te helpen.

 

De projecten waarvoor dat geld wordt gebruikt...

Komen namelijk NIET ten goede aan het arme deel van de bevolking.

Bevorderen eerder de corruptie ( onteigening van grond en slavenarbeid ) in die landen.

B E U R S H A N D E L

( Handel in Opties )

Eén van de systemen die de Elite klasse heeft uitgevonden...

Om haar vermogens verder mee te vergroten!

 

Deze Elite klasse hoeft maar een...

G E R U C H T

Op de wereld los te laten.

En de aandelenkoersen van een concurrerend bedrijf zijn binnen de kortste tijd niets meer waard.

Zo kan het zijn dat een goed lopend bedrijf toch ten gronde gaat!

 

Daarbij wordt vaak grof geld verdiend aan PUT OPTIES die speculeren op een KOERSVAL!

Zoals ten tijde van het drama d.d. 11 september 2001 betreffende het World Trade Centre in Amerika.

PUT opties die speculeerden op een koersval van o.a. de vliegmaatschappijen en verzekeraars!

 

Hier was duidelijk sprake van handel met voorkennis.

Waar het eigenlijk om te doen was...

" T H E   W A R   O N   T E R R O R "

Een niet te winnen oorlog tegen een onzichtbare / dan wel niet bestaande vijand.

Een poging om het Midden-Oosten...

Met haar olie voorraden en de papaver productie onder controle te krijgen

 

Daarbij tevens hun vooruitgang te saboteren...

Door middel van de verwoesting van hun infrastructuur.

Daarna eigen bedrijven opdrachten laten geven voor de heropbouw.

Een ronduit smerige vorm van zaken doen!

 

PUT OPTIES speculeren op een KOERS VAL.

CALL OPTIES speculeren op een KOERS STIJGING!

https://www.veb.net/derivaten/verschillende-soorten-opties-uitgelegd

V O O R K E N N I S

Behalve dat de aandelen- en obligatiekoersen instorten...

Wordt zo'n bedrijf dus op papier ineens flink minder waard.

 

Zo wordt een bedrijf als het ware klaargestoomd voor overname.

De Elite klasse beheerst namelijk zowel de bankensector alsook de mediasector!

 

Wanneer zo'n bedrijf zich niet laat overnemen...

verstrekken de banken geen leningen meer.

 

Dan wel geven de banken GEEN UITSTEL VAN BETALING meer voor alle uitstaande schulden.

Een gemakkelijke manier  om een hardnekkige CONCURRENT gemakkelijk FAILLIET te laten gaan!

Of gewoon voor een fractie van de waarde van het bedrijf over te nemen!

C O N C U R R E N T I E

Daar zit de Elite klasse echt NIET echt op te springen...

Ze hebben liever een MONOPOLIES zodat ze PRIJZEN zelf naar believen kunnen VERHOGEN!

 

Dat zien we nu reeds enige tijd gebeuren in met name de...

ENERGIE SECTOR en de VOEDINGS SECTOR!

Verder maken zij geregeld onderling ILLEGALE PRIJSAFSPRAKEN om de prijzen hoog te houden!

 

Dan wel vinden zij een excuus om de productie te verlagen.

( Meer vraag dan aanbod heeft PRIJS STIJGING tot gevolg.

 

Of ze houden grondstoffen gewoon achter om de prijs op te drijven!

Een TEKORT aan ingrediënten heeft immers ook een PRIJS STIJGING tot gevolg!

 

Wie denkt dat het er in de globale handel eerlijk aan toe gaat...

Komt bedrogen uit.

Je hebt namelijk ook nog eens de tussenhandel die de prijs verder opdrijft!

 

Bovendien wordt vaak gesjoemeld met grondstoffen en producten.

( Het mengen van bedorven vlees met vers vlees...

De verkoop van goedkoop paardenvlees als zijnde duurder rundvlees...

Het verkopen van producten die gemaakt zijn met inferieure materialen...

Zodat producten sneller kapot gaan etc. ! )

S C H U L D E N   E C O N O M I E

Een ECONOMIE die op SCHULDEN ( hypotheken en leningen ) draait...

Is op zich al net zo KRANKZINNIG!

( Zeker wanner men de "ECONOMIE" voortdurend laat kwakkelen. )

I N F L A T I E

Ook al zo'n mooi woord...

Waarmee de Elite klasse via het  rentemechanisme van haar banken...

De waarde van het geld verdampt / vermindert!

 

Door de geldwaarde van de goudkoers los te koppelen...

Verliest geld nog sneller haar waarde!

S L A V E R N I J

Wil men hetzelfde kunnen blijven kopen ( goederen, kleding, voeding ) dan wel behouden ( auto, huis )...

Zal men dus nog harder en nog langer door moeten werken!

 

Tot zover deze korte introductie...

Van datgene wat ik o.a. onder Amerikaans kapitalisme en de liberale marktwerking versta.

 

U zult vast al wel begrepen hebben...

Dat mijn VOORKEUR uitgaat naar de RUSSISCHE MULTIPOLAIRE wereld.

A M E R I K A   E E R S T

Wanneer Amerika over de wereld zou regeren.

Wordt de rest van de wereld een Amerikaans ghetto.

Met nog meer armoede en criminaliteit tot gevolg!

Ontstaan steeds meer controle / politie staten om de burgers in toom te houden...

Zogenaamd om de bevolking veiligheid te bieden!

Camera systemen werken ook niet...

Het gajes blijft simpelweg buiten het bereik.

Vingerafdruk,  gelaat- en retina scanners kun je gemakkelijk voor de gek houden.

P O L I T I E S T A A T

Ik zeg NIET dat het in landen als China of Rusland beter zou gaan.

China loopt immers ver voorop wat betreft BIG BROTHER met haar camera toezicht.

Het ontbreekt China ook niet aan agenten!

 

Rusland heeft zo haar eigen GEHEIME DIENSTEN waaronder de KGB en die zijn ook niet mis!

Al spannen Amerika en het Verenigd Koninkrijk ( voorheen Groot-Brittannië ) toch wel de kroon...

Wat betreft sinistere geheime diensten en duistere ondervragingspraktijken waaronder waterboarding!

"Verdachten" op het randje brengen van verzuipen om ze een bekentenis af te dwingen.

 

Overigens zijn het NIET de politici die het in Amerika voor het zeggen hebben...

Maar de Elite klasse.

Deze heeft lang geleden reeds een COUP gepleegd.

Slechts weinigen hebben dat in de gaten.

D E   A G E N D A   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

De Elite klasse maakt in Amerika de dienst uit!

LINKS - RECHTS dan wel REPUBLIKEIN - DEMOCRATEN

Het maakt NIET meer uit WIE er zogenaamd regeert...

Alle neuzen wijzen immers in dezelfde richting!

 

Hetzelfde zien we terug...

In zowat elk land dat claimt de "DEMOCRATIE" hoog in het vaandel te houden.

 

NEDERLAND is daar echt GEEN uitzondering op!

De Elite klasse bepaald op WIE u mag stemmen.

 

De lijsten zijn immers reeds voorbedrukt met de namen waaruit u dan een "keus " mag maken.

Eenmaal uw STEM weggegeven...

Volgen zij allemaal diezelfde agenda van de Elite klasse!

 

De Elite klasse lacht zich slap...

Terwijl zij voortdurend haar media gebruikt om haar NEP  DEMOCRATIE te promoten.

 

Haar vermogens aanwendend via haar mediabedrijven om hun visie op de wereld...

OP VOLKOMEN ONDEMOCRATISCHE WIJZE

Aan de wereldbevolking op te dringen!

 

Mede dankzij financiële donaties van de Elite klasse aan zogenaamd pro democratische organisaties.

Organisaties die zij notabene zelf hebben opgericht...

Bovendien ook nog eens laten subsidiëren door haar politieke marionetten.

G E M A N I P U L E E R D E   V E R K I E Z I N G E N

https://prodemos.nl/

Noemt zichzelf: "Huis voor "democratie" en "rechtsstaat""

Een organisatie...

Die u wel even wegwijs zal maken...

In datgene wat de Elite klasse onder "democratie" verstaat!

Dus NIET wat "DEMOCRATIE" werkelijk inhoudt.

 

In feite...

Handelt het om een gecamoufleerde vorm van dictatuur..

Die wegens gebrek aan iets beters...

Door een meerderheid van misleide burgers wordt gedoogd!

https://www.kieskompas.nl/nl/

Nog al zo'n organisatie die u zogenaamd wegwijs moet maken in het labyrinth van politieke partijen...

En datgene waarvoor zij zouden staan!

 

Frappant...

Want de meeste partijen weten tegenwoordig zelf niet eens meer waar zij voor staan!

Laat staan...

Dat de burger nog weet waar zij op moet stemmen!

 

Laten we eerlijk wezen...

Het huidige politieke systeem...

Met haar talloze subsystemen en splinterpartijtjes...

Voldoet eenvoudig niet meer!

 

Te veel geleuter en te weinig daadkracht!

De Elite klasse wordt er met zowat elke verandering beter op.

Het gros van de bevolking is steeds in min or meerdere mate gedupeerd door die veranderingen.

https://www.aegee.org/

Moet voor een Europees georiënteerde " pro democratische " studenten vereniging doorgaan!

AEGEE telt inmiddels 13.000 misleide jongeren afkomstig uit 161 steden binnen de Europese Unie.

 

Ze worden in politieke partijen voor jongeren geplaatst...

Dan wel eindigen als activisten / manipulators / recruiters / relschoppers!

https://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties

N G O ' S

De organisaties en verenigingen die de Elite klasse vaak zelf heeft opgericht...

Worden vaak ook nog eens door haar marionetten bij de ( r ) overheid gesubsidieerd.

Zo leveren hun " investeringen " ook nog eens een flink rendement op!

 

De Elite klasse beheerst inmiddels het gros van de media...

Media die op haar beurt desinformatie en halve waarheden oftewel propaganda verspreidt!

De waarheid wordt onderdrukt!

 

De Elite klasse bezit tevens universiteiten...

Die opleiden tot Public Relations manipulatoren...

Feitelijk niets meer zijnde dan discriminerende zogenaamd pro democratische en anti discriminatie activisten!

Neem nou...

https://blacklivesmatter.com/

BLACK LIVES MATTER is in Nederland onder andere verantwoordelijk...

Voor de rellen rondom Sinterklaas en Zwarte Piet!

 

De naam BLACK LIVES MATTER is op zich al discriminerend...

Ten opzichte van mensen met een andere huidskleur.

 

" POSITIEVE DISCRIMINATIE "

Een fenomeen dat door die politieke hufters niet alleen wordt gedoogd...

Maar zelfs aangemoedigd!

 

Vaak handelt het om kansarme jongeren...

Die krijgen dan wat geld aangeboden om te "demonstreren"!

" DEMONSTRATIES "

Die in de regel vaak uitlopen op rellen - plunderingen - vernielingen.

https://www.ngo-monitor.org/soros.pdf

Bad Investment:
The Philanthropy of George Soros and the Arab-Israeli Conflict
How Soros-funded Groups Increase Tensions in a Troubled Region
Alexander H. Joffe, Ph.D.
May 2013

D E   É É N   Z ' N   D O O D   D E   A N D E R   Z ' N   B R O O D

De mensheid is immers onder het kapitalistisch liberale juk...

Zo gewend elkaar te beconcurreren.

 

Zeg maar gerust:

Elkaar dwingend steeds verder onder de kostprijs te werken...

Dat het moeilijk zal worden zomaar over te schakelen naar wederzijds vertrouwen...

Laat staan samenwerking!

 

Vandaar dat de WERELD ( mede dank zij de liberalen ) inmiddels uit INDIVIDUEN bestaat.

Waarvan velen ook nog eens het ZZP ( Zelfstandige Zonder Personeel ) gebeuren werd aangesmeerd.

I N D I V I D U A L I S M E   E N   Z E L F R E D Z A A M H E I D

Bovendien gebruikt met vaak woorden als ZELFREDZAAMHEID.

Een woord dat concreet betekend dat iedereen volledig op zichzelf is aangewezen...

 

Oftewel maar moet zien hoe zij overleven.

In deze gestaag verder verloederende onmenselijker wordende kapitalistische wereld!

Individualisten staan overal alleen voor en zijn derhalve extra kwetsbaar!

 

De laatste decennia...

Zien we steeds meer versplintering binnen de politiek.

Als gevolg daarvan zien we dus ook steeds meer versplintering binnen de burgerbevolking!

 

Steeds meer kleine partijtjes die zich van de grote partijen afscheiden.

In feite één van de manieren om CHAOS te creëren!

N E X I T

Ik wil hiermee alleen maar zeggen...

Dat Nederland beter af is door zich weer neutraal op te stellen!

 

Uit die Pro-Amerikaanse Europese Unie met haar verstikkende regel- en wetgeving!

Bovendien uit die op oorlogszuchtige NAVO, wat feitelijk ook een Amerikaans product is!

V R E D E

Zal er NOOIT komen...

Zolang de ELITE KLASSE de baas blijft spelen...

En haar BANKENSECTOR oorlogen blijft financieren!

 

De bankensector moet ONDER CONTROLE van de GEMEENSCHAP / BEVOLKING komen te staan.

Zoals het was voordat die duivels in Den Haag de boel privatiseerden.

 

Ik neem tenminste aan dat de GEMEENSCHAP / BEVOLKING geen oorlog wil.

Oorlogen verwoesten immers niet alleen de infrastructuur...

Maar verwoesten bovendien mensen- en dierenlevens en de natuur!

 

Wel dat is zo'n beetje mijn PLEIDOOI voor een MULTIPOLAIRE wereld...

Met een nieuwe regeringsvorm genaamd...

D E   G E M E E N S C H A P !

Met daarin burgers die zich bekwamen in hun eigen vakgebied.

Geen imbecielen die zomaar één of andere post toegeschoven krijgen waar zij totaal niets van af weten!

 

Dus Niet die PRUTSERS die NU de dienst uitmaken in Den Haag...

En elke keer dat ze een puinhoop maken, naar een andere afdeling worden gedelegeerd...

Zodat ze ook daar de boel naar de kloten kunnen helpen!

D E   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D

Een wereld waar elk land eigen baas blijft...

S A M E N W E R K E N   I . P . V .   C O N C U R R E R E N

Iedereen in dienst van de gemeenschap.

Iedereen GRATIS GEBRUIK van de diensten die door de gemeenschap zijn opgericht.

Zij het internet, openbaar vervoer, telefoon, verpleeghuis dan wel ziekenhuis etc. ...

 

Minder bureaucratie   -   Eerlijkere belastingen...

Daadwerkelijk gelijke kansen voor iedereen.

Meer vrije tijd voor het gezin

Betere opleidingen etc. ...

W E R K E N   A A N   D E   T O E K O M S T

Veel jongeren worden beroepen aangesmeerd waar zij zich niet in thuis voelen.

Vandaar dat beter op de persoon moet worden ingespeeld...

Bij welke persoon past welke baan het best!

 

Iemand die werk doet dat hij / zij leuk vindt is gemotiveerder...

Derhalve dus ook productiever.

De huidige schaarste aan leerkrachten door falend politiek beleid is ook een uiterst kwalijke zaak!

 

Aan de...

" KENNIS ECONOMIE "

Valt ook nog flink wat aan te sleutelen.

Een economie die NIET gedomineerd wordt door private bedrijven waaronder Philips.

 

Nederland heeft immers maar weinig te bieden...

Het land bezit amper grondstoffen.

D E   E N E R G I E   C R I S I S

De Nederlandse gas reserves kunnen eigenlijk al niet meer aangeboord worden...

Wil Nederland niet in een Zwitserse gatenkaas veranderen.

Voortdurend geplaagd met aardbevingen. zoals in Groningen en Drenthe!

C O 2

Lege gasvelden vullen met co2 is ook geen optie!

Ik zie het al gebeuren...

Aardbevingen waarbij woningen in de lege gasveld gaten verdwijnen.

 

Al die mensen die het eventueel overleefd zouden hebben...

Stikken alsnog vanwege de co2 waarmee die velden werden opgevuld!

 

Minder boskap en directe aanplant van nieuwe bossen...

Is veel doeltreffender.

Het is immers algemeen bekend dat bomen co2 in zuurstof omzetten!

 

Nederland kan hooguit haar overproductie in voedingsgewassen en bloemen en planten verhandelen!

Dan wel grondstoffen importeren om er producten van te maken en die te exporteren.

Daarbij is een goede balans van belang...

Ook op het gebied van milieu!

 

Enfin...

Dan is het nu tijd voor het oorlogsverhaal!

WW1   WW2   WW3

WW3 laat niet lang meer op zich wachten.

Het zal een oorlog zijn die op nucleair niveau zal worden uitgevochten...

Mochten Amerika en haar NAVO bondgenoten besluiten Rusland binnen te vallen!

 

George Soros Bad Investment The Philanthropy Of George Soros And The Arab Israeli Conflict How Soros Funded Groups Increase Tensions In A Troubled Region Alexander H Joffe Ph D May 2013
PDF – 1,2 MB 8 downloads

1 9 1 4   -   1 9 1 8

D E   E E R S T E   W E R E L D O O R L O G

 

1 9 3 9   -   1 9 4 5

D E   T W E E D E   W E R E L D O O R L O G

 

A D O L F   H I T L E R

E N   Z I J N   N A Z I   R I J K

V E R L O R E N   D E   O O R L O G !

 

D U I T S L A N D

W E R D   O P G E D E E L D   I N   O O S T   E N   W E S T . . .

 

G E S C H E I D E N

D O O R   D E   A L O M   B E K E N D E

B E R L I J N S E   M U U R !

D E   N I E U W E   W E R E L D O R D E

(Achtergrond informatie Adolf Hitler en de Rothschild bankiers )

( H E T   O N T S T A A N   V A N   D E   T W E E D E   W E R E L D O O R L O G )

https://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/d-day-en-hoe-de-vs-hitler-aan-de-macht-bracht/

( Achtergrond informatie Adolf Hitler en George Bush )

( Prins Bernhard en de Builderberg groep )

( C O U P S   E N   L I Q U I D A T I E S )

https://zlj13051967.wordpress.com/2022/02/10/cia-documenten-uit-de-jaren-50-tonen-aan-dat-adolf-hitler-leeft-in-zuid-amerika/

 

1 9 8 9

B E R L I J N S E   M U U R   A F G E B R O K E N . . .

H E R E N I G I N G   O O S T -   E N   W E S T   D U I T S L A N D !

 

E C H T E R   N I E T   Z O Z E E R   O M D A T   A M E R I K A

R U S L A N D   B E L O O F D E   F I N A N C I E E L   T E   O N D E R S T E U N E N . . .

 

M A A R   V O O R A L   V A N W E G E   D E   T O E Z E G G I N G . . .

G E E N

B U I T E N L A N D S E   N A V O   T R O E P E N   I N   O O S T - D U I T S L A N D   T E   S T A T I O N E R E N !

 

1 9 9 0

J A M E S   B A K E R

D E S T I J D S   D E   A M E R I K A A N S E   M I N I S T E R   V A N   B U I T E N L A N D S E   Z A K E N

B E L O O F D E   R U S L A N D   Z E L F S   D A T   D E   N A V O

" N O G   G E E N   I N C H "

V E R D E R   N A A R   H E T   O O S T E N   Z O U   O P S C H U I V E N !

https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2414948-rusland-en-uitbreiding-van-de-navo-al-30-jaar-een-heet-hangijzer

 

H E T   V O L G E N D E   P L A A T J E   S P R E E K T   E C H T E R   B O E K D E L E N . . .

A L S   H E T   E R O M   G A A T   D E

H E T   B E D R I E G L I J K E   K A R A K T E R . . .

V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O - B O N D G E N O T E N

A A N   T E   T O N E N !

 

D E   N A V O

T E L T   I N M I D D E L S

3 0

L A N D E N !

https://www.nato.int/nato-welcome/index_nl.html

1 9 4 9

B E L G I Ë   -   D E N E M A R K E N   -   F R A N K R I J K   -   I J S L A N D   -   I T A L I Ë   -   L U X E M B U R G

N E D E R L A N D   -   N O O R W E G E N   -   P O R T U G A L   -   V E R E N I G D   K O N I N K R I J K

VE R E N I G D E   S T A T E N

R I C H T E N   G E Z A M E N L I J K   D E   N A V O   O P !

 

1 9 5 2

G R I E K E N L A N D   -   T U R K I J E

T R E D E N   T O E   T O T   D E   N A V O !

 

1 9 5 5

D U I T S L A N D

T R E E D T   T O E   T O T   D E   N A V O !

 

1 9 8 2

S P A N J E

T R E E D T   T O E   T O T   D E   N A V O !

 

1 9 9 1

D E   V A L   V A N   D E   S O V J E T   U N I E

( D E   S O V J E T   U N I E   V A L T   U I T E E N

O M D A T   R U S L A N D   E N K E L E   F A T A L E   B L U N D E R S   M A A K T E . . .

B L U N D E R   1

M I S P L A A T S T   V E R T R O U W E N !

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N   Z I J N   N A M E L I J K

N I E T   T E   V E R T R O U W E N !

13-12-2016 https://www.bbc.com/news/world-europe-38289333

É É N   P A R T I J   S T E L S E L

V E R S U S

M E E R   P A R T I J E N   S T E L S E L

Z O   V E R V I N G   G O R B A T S J O V   H E T

R U S S I S C H E   É É N   P A R T I J   S T E L S E L

   I N

1 9 9 0

D O O R   E E N

M E E R   P A R T I J E N   S T E L S E L !

12-03-2014 https://www.trouw.nl/nieuws/oost-europese-verkiezingsuitslag-lijkt-nu-bon-ton~bfbfb916/

M E T   A L S   R E S U L T A A T

P O L I T I E K E   V E R S P L I N T E R I N G . . .

G E V O L G D   D O O R   C H A O S !

 

D E   E N E   N A   D E   A N D E R E

V O O R M A L I G E

O N A F H A N K E L I J K   G E W O R D E N   S O V J E T   S T A T E N . . .

 

W E R D E N   M E T   B E L O F T E S

D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R   B I N N E N   G E L O K T . . .

 

I N G E L I J F D

I N   D E   E U R O P E S E   U N I E   E N   D E   N A V O !

B L U N D E R   2

D E   K R I M

D E   O E K R A Ï N S E   O P V O L G E R   V A N   S T A L I N . . .

N I K I T A   S E R G E J E V I T S J   C H R O E S J T J O V

G A F   H E T   K R I M   W E G   A A N

O E K R A Ï N E !

 

L A T E N   W E   E E R S T   E V E N   E E N   B L I K   I N   D E   T I J D   T E R U G   W E R P E N

1 7 6 8 - 1 7 7 4

D E   T U R K S - R U S S I S C H E   O O R L O G

R U S L A N D

W O N !

 

D E   K R I M   W E R D   O N A F H A N K E L I J K   V E R K L A A R D . . .

W A A R N A   D E   K R I M   D O O R   R U S L A N D   W E R D

G E A N N E X E E R D   /   I N G E L I J F D !

K R I M   O O R L O G

1 8 5 3 - 1 9 5 6

T U R K I J E

P R O B E E R D E   D E   K R I M   T E R U G   T E   V E R O V E R E N

S A M E N   M E T   F R A N K R I J K . . .

H E T   V E R E N I G D   K O N I N K R I J K   E N   S A R D I N I Ë

D A T   I S   Z E   E C H T E R   N I E T   G E L U K T !

 

L A T E R

G I N G   D E   K R I M   G E D U R E N D E   E N K E L E   J A R E N

I N   D I V E R S E  H A N DE N   O V E R . . .

 

I N   1 9 1 8   W I S T   D U I T S L A N D   D E   K R I M   T E   V E R O V E R E N . . .

E E N    J A A R   L A T E R

K W A M   D E   K R I M   W E E R   I N   H A N D E N   V A N   D E   S O V J E T   U N I E

D E   T W E E D E   W E R E L D O O R L O G

1 9 4 0 - 1 9 4 5

D U I T S L A N D   V E R O V E R D E   W E D E R O M   D E   K R I M . . .

M A A R   I N   1 9 4 4   N A M   R U S L A N D   D E   K R I M   W E E R   T E R U G !

 

I K   K A N   M E   G O E D   V O O R S T E L L E N

D A T   D E    R U S S I S C H E   L E I D E R   V A N   D E S T I J D S

N I K I T A   S E R G E J E V I T S J   C H R O E S J T J O V

H E T   N I E T   V O O R   M O G E L I J K   H E E F T   G E H O U D E N . . .

 

D A T   O E K R A Ï N E

A A N   E E N   A M E R I K A A N S - E U R O P E S E   C O U P

T E N    P R O O I   Z O U   V A L L E N . . .

O M   Z I C H   D A A R N A   T E G E N   R U S L A N D   T E   K E R E N !

 

D E   K R I M

M O E T   U   W E T E N

I S   E E N   S T R A T E G I S C H E   L O C A T I E   V O O R   R U S L A N D . . .

 

A A N G E Z I E N   D E   K R I M

H E T   D E   R U S S I S C H E   V L O O T   M O G E L I J K   M A A K T

Z I C H   V R I J

I N   D E   Z W A R T E    Z E E   T E   B E W E G E N !

 

B O V E N D I E N

B E V I N D E N   Z I C H   H I E R   D E   B E L A N G R I J K S T E

R U S S I S C H E

O L I E -   E N   G A S   P I J P L E I D I N G E N !

 

D E   B E V O L K I N G   V A N   D E   K R I M

I S    B O V E N D I E N   M E T   7 5 %   V O O R N A M E L I J K   R U S S I S C H . . .

S L E C H T S   2 5 %   I S   K R O A T I S C H !

 

H E T   I S   O P   D I T   M O M E N T

( 1 9 9 1 )

S L E C H T S   E E N   K W E S T I E   V A N   T I J D . . .

 

V O O R A L E E R   R U S L A N D

H A A R   E E R D E R   G E M A A K T E   F O U T E N   Z A L   M O E T E N   C O R R I G E R E N . . .

E N   D A T   D E   K R I M   W E E R   T E R U G   W O R D T   I N G E L I J F D !

 

S I N D S   D E   C O U P   I N   O E K R A Ï N E

D O O R   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N . . .

 

L I G G E N   M E T   N A M E   D E   P R O   R U S S I S C H E   S T E D E N

D O N E T S K   E  N   L U H A N S K . . .

V O O R T D U R E N D   O N D E R   O E K R A Ï N S E   A R T I L L E R I E   B E S C H I E T I N G E N !

 

D E   W E S T E R S E   M E D I A

Z W I J G T  H I E R O V E R   E C H T E R   I N   A L L E   T A L E N . . .

 

A M E R I K A   E N   D E   E U R O P E S E   U N I E

N E G E R E N

H E T   G E B E U R E N . . .

 

S T A A N   D E   O E K R A Ï N S E   A R T I L L E R I E   B E S C H I E T I N G E N

O O G L U I K E N D   T O E !

 

R U S L A N D

D A A R E N T E G E N

K A N   D I E   G E N O C I D E   D O O R   O E K R A Ï N E   E C H T E R   N I E T   N E G E R E N . . .

A A N G E Z I E N   R U S S I S C H E   B U R G E R S   W O R D E N   V E R M O O R D !

 

Z I E T   U

H E T

H Y P O C R I E T E

A A N   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E ?

 

1 9 9 9

H O N G A R I J E   -   P O L E N   -   T S J E C H I Ë

T R E D E N   T O T   D E   N A V O   T O E !

P O E T I N   W O R D T   D E   P R E M I E R   V A N   R U S L A N D 

V L A D I M I R   P O E T I N

( V O O R M A L I G   K G B   L U I T E N A N T   K O L O N E L ) . . .

W O R D T

" D E M O C R A T I S C H "

G E K O Z E N

A L S   D E   N I E U W E   P R E M I E R   V A N   R U S L A N D !

 

H I J   M O E T   L I J D Z A A M   T O E Z I E N

H O E   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N . . .

 

K E E R   O P   K E E R . . .

H U N   U I T B R E I D I N G S   B E L O F T E   B E T R E F F E N D E   D E   N A V O

B R E K E N !

D E   N A V O

B R E I D T   Z I C H   N A M E L I J K   O N D A N K S   H A A R   B E L O F T E

L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R

V E R D E R   U I T   N A A R   H E T   O O S T E N . . .

 

N O T A B E N E

T O T   A A N   D E   G R E N S   V A N   R U S L A N D !

 

R U S L A N D

Z I E T   Z I C H   I N M I D D E L S   O M S I N G E L D

D O O R   T R O E P E N

V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N " !

 

A M E R I K A   Z I E T   R U S L A N D   A L S   E E N   H I N D E R N I S

B I J   D E   R E A L I S E R I N G   V A N   H A A R   U N I P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   A L L E E N   Z I J Z E L F   D E   B A A S   M A G   S P E L E N !

 

V R O E G   O F   L A A T . . .

Z A L   R U S L A N D   H A A R   T A N D E N   M O E T E N   L A T E N   Z I E N !

 

W I L   Z I J   N O G   S E R I E U S   W I L L E N   W O R D E N   G E N O M E N . . .

I N   H E T   G E O - P O L I T I E K E   S C H A A K S P E L

O M   D E   W E R E L D M A C H T !

 

D E S A L N I E T T E M I N

N E E M T   P O E T I N   V O O R A L S N O G

E E N   A F W A C H T E N D E   H O U D I N G   A A N !

 

2 0 0 1

D E   A A N S L A G E N   O P   H E T   W T C

H O E   W A S   H E T   M O G E L I J K

D A T   I N   E E N   L A N D   A L S   A M E R I K A . . .

 

V E I L I G H E I D S D I E N S T E N   Z O   J A M M E R L I J K   F A A L D E N . . .

O P D A T   " T E R R O R I S T E N "   N O T A B E N E

3

P A S S A G I E R S   V L I E G T U I G E N

W I S T E N   T E   K A P E N ?

 

" T O E V A L L I G "

O P   H E T Z E L F D E   M O M E N T . . .

A L S   D A T   D I V E R S E   O E F E N I N G E N   I N   A M E R I K A   W E R D E N   G E H O U D E N

O E F E N I N G E N

D I E   D E   " T E R R O R I S T E N "   I N   D E   K A A R T   Z O U D E N   S P E L E N . . .

 

E E N   A A N T A L   V A N   D E   " D A D E R S "   O P   D E   Z W A R T E   L I J S T

B L E K E N   Z I C H   T E N   T I J D E   V A N   H E T   G E B E U R E N . . .

N I E T   E E N S   I N   A M E R I K A   T E   B E V I N D E N !

 

O N D E R S C H E P P I N G S S T R A A L J A G E R S   W E R D E N   M I D D E L S   O E F E N I N G EN

Z O   V E R   M O G E L I J K

V A N   H E T   N O G   T E   G E B E U R E N   D R A M A

W E G G E S T U U R D !

C H A O S

V E R W A R R I N G   A L O M   T I J D E N S   D E   C O M M U N I C A T I E

T U S S E N   A L   D I E   D I E N S T E N

D I E   B E T R O K K E N   W A R E N   B I J   D E    O E F E N I N G E N

 

A N D E R E   O E F E N I N G E N

D I E   O P   H E T Z E L F D E   M O M E N T   W E R D E N   G E H O U D E N   B E T R O F F E N

B R A N D W E E R - ,   A M B U L A N C E -   E N   R E D D I N G S   D I E N S T E N . . .

 

H A D D E N   T O T   T A A K

H E T   A A N T A L   S L A C H T O F F E R S   Z O V E E L   M O G E L I J K   T E   B E P E R K E N !

 

H E T   I S   S O W I E S O   A L   M E R K W A A R D I G

D A T   V L A K   V O O R   H E T   D R A M A   P L A A T S V O N D

Z O V E E L   O E F E N I N G E N   T E G E L I J K E R T I J D   P L A A T S   V O N D E N !

 

O P E R A T I O N   M A S C A L   ( 2 0 0 0 )

B E T R O F   E E N   V L I E G T U I G C R A S H   I N   H E T   P E N T A G O N !

 

G L O B A L   G U A R D I A N   ( 2 0 0 1 )

S I M U L A T I E   M I L I T A I R E   P R O C E D U R E   E F F I C I Ë N T I E

I N   G E V A L   V A N   E E N   N U C L E A I R E   O O R L O G

 

N O R T H E R N   V I G I L A N C E   ( 2 0 0 1 )

A M E R I K A   S T U U R T   G E V E C H T S V L I E G T U I G E N   N A A R   A L A S K A   E N   C A N A D A

V A N W E G E   E E N   R U S S I S C H E   O E F E N I N G   M E T   B O M M E N W E R P E R S

 

V I G I L A N T   G U A R D I A N   ( 2 0 0 1 )

S I M U L A T I E   B O M M E N W E R P E R   A A N V A L    D O O R   R U S L A N D

S I M U L A T I E   V L I E G T U I G K A P I N G

 

N O R A D   J S S   ( J O I N T   S U R V E I L L A N C E   S Y S T E M )

M A I N T E N A N C E   R A D A R   J 5 3   ( 2 0 0 1 )

 

N C S   S A R S   E X E R C I S E ( 2 0 0 1 )

F B I   C I R G   E X E R C I S E   ( 2 0 0 1 )

N E S T  J A C K A L   E X E R C I S E ( 2 0 0 1 )

O E M   O P E R A T I O N   T R I P O D ( 2 0 0 1 )

N R O   D R I L L   E X E R C I S E   (  2 0 0 1 )

 

A I R   N A T I O N A L   G U A R D ' S   1 7 7 t h    F I G H T E R   W I N G   E X E R C I S E  ( 2 0 0 1 )

http://www.911deanderewaarheid.nl/pagina12.html

 

B R A N D W E E R L I E D E N   S P R A K E N   T I J D E N S   H E T   W T C   D R A M A

V A N   S E R I E S   E X P L O S I E S . . .

Z O A L S   B I J   G E C O N T R O L E E R D E   D E M O L I T I E S   G E B R U I K E L I J K   I S

05-02-2019 https://www.vastgoedmarkt.nl/kantoren/nieuws/2019/02/twin-towers-vernietigd-door-controlled-demolition-101141001

( B E U R S H A N D E L   M E T   V O O R K E N N I S )

I N   D E   W T C   T O R E N S

S T O N D E N   O N D E R   M E E R   D E   W A L L S T R E E T   B E U R S H A N D E L   S E R V E R S . . .

 

B E R I C H T E N   D E D E N   D E   R O N D E

V A N   A A N D E L E N   O P T I E S . . .

D I E   S P E C U L E E R D E N   O P   D E   V A L   V A N   B E P A A L D E   K O E R S E N . . .

W A A R O N D E R   D I E   V A N   V L I E G M A A T S C H A P P I J E N !

 

D E   B E L A S T E N D E   G E G E V E N S

W E R D E N   D A A R B I J   W E L I S W A A R   V E R N I E T I G D . . .

 

M A A R   A A N G E Z I E N   A L L E   B E U R Z E N   I N   D E   W E R E L D

M E T   E L K A A R   Z I J N   V E R B O N D E N . . .

 

Z O U   M E N   T O C H   G E M A K K E L I J K   M O E T E N   K U N N E N   A C H T E R H A L E N

W I E

O P   E E N   K O E R S V A L   H E E F T   /   H E B B E N   G E S P E C U L E E R D !

 

D O C H

D E   M E D I A   Z W I J G T !

H E T G E E N   E R O P   K A N   D U I D E N   D A T   E E N   M A C H T I G E   O R G A N I S A T I E

A C H T E R   D I E   S P E C U L A T I E S   Z I T !

 

V E R D E R   W A S   B E K E N D . . .

D A T   E E N   F L I N K E   L A D I N G   G O U D S T A V E N

I N   E E N   B U S J E   I N   D E   T O R E N S   Z O U   Z I J N   O P G E S L A G E N !

https://www.quora.com/Was-gold-bullion-stolen-from-the-basements-of-the-WTC-on-9-11

https://sites.google.com/site/israeonazi/what-s-happened-to-twin-tower-gold-bars

D A T   G O U D   Z O U   Z I J N   V E R D W E N E N . . .

D O C H   N I E M A N D

D I E   H E T   V E R D E R   O O K   M A A R   I E T S   S C H I J N T   T E   I N T E R E S S E R E N !

 

2   M A A N D E N

V O O R   H E T   D R A M A   P L A A T S V O N D

K O C H T   D E   A M E R I K A A N S   J O O D S E   V A S T G O E D   M A G N A A T

L A R R Y   S I L V E R S T E I N . . .

 

D E   D E S B E T R E F F E N D E   W T C   T O R E N S !

L A R R Y   Z O U   E E N   F L I N K E   S O M   G E L D   H E B B E N   G E Ï N C A S S E R D

V A N   D E   V E R Z E K E R I N G !

 

4 5   M I L J A R D   F R A N K   =   4 8 , 9   M I L J A R D   D O L L A R

https://www.gva.be/cnt/oid154334

 

F O T O ' S

D I E   O P   H E T   I N T E R N E T   C I R C U L E E R D E N

G A V E N   D E   O M G E V I N G   V A N   H E T   W T C   W E E R  . . .

H I E R O P   W A R E N   D U I D E L I J K   V E R W O E S T E

V O L L E D I G   D O O R G E R O E S T E   V O E R T U I G E N   T E   Z I E N ? ! ?

 

Z W A A R   B E S C H A D I G D

D A N   W E L   B E D O L V E N   O N D E R   E E N   F L I N K E   L A A G   A S . . .

O K É !

 

M A A R   W A A R D O O R   Z I J N   D I E   V O E R T U I G E N  G A A N   R O E S T E N ?

 

E N K E L E   B E R I C H T E N

H A D D E N   H E T   D E S T I J D S   O O K   O V E R   R A D I O   A C T I E F   G R O N D W A T E R !

 

O N D E R Z O E K E N

D I E   E E N   A A N T A L   L A N D E N   I N   A M E R I K A   H A D D E N   O P G E S T A R T

W E R D E N   P L O T S   A L L E M A A L   A F G E B L A Z E N ? ! ?

 

B E W I J S M A T E R I A A L

M A S S A A L   N A A R   H E T   B U I T E N L A N D   V E R S C H E E P T

O M   T E   W O R D E N   V E R N I E T I G D ? ! ?

 

O M G E S M O L T E N

I N   M E T   N A M E   C H I N E S E   S M E L T E R I J E N !

 

M E N   W I L   D U I D E L I J K

N I E T

D A T   D E   W A A R H E I D   B O V E N   W A T E R   K O M T !

 

V A N D A A R   D A T   H E T   O P   H E T   I N T E R N E T   D A N   O O K   W E M E L T   V A N   D E

" C O M P L O T   T H E O R I E Ë N "

 

T H E O R I E Ë N   D I E   B E S T   W E L

E E N   K E R N   V A N   W A A R H E I D   Z U L L E N   B E V A T T E N

W A N T   H E T   O F F I C I Ë L E   V E R H A A L   D E U G T   V O O R   G E E N   M E T E R !

10-09-2006 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-complot-van-11-september

 

D A A R N A

K O N D I G D E   A M E R I K A   H A A R

O O R L O G   T E G E N   H E T   " T E R R O R I S M E "   A A N !

 

E N   Z O W A T   E L K   L A N D

G I N G   D A A R   K L A K K E L O O S   I N   M E E !

 

A M E R I K A   V O E R D E   N O T A B E N E

E E N   O O R L O G   T E G E N   H A A R   E I G E N   M A R O N E T T E N

I N   H E T   M I D D E N - O O S T E N ? ! ?

 

E E N   O O R L O G   T E G E N   E E N   O N Z I C H T B A R E   E N   O N U I T R O E I B A R E   V I J A N D

E E N   O O R L O G   T E G E N   Z I C H Z E L F !

 

J . F . K E N N E D Y . . .

W A A R S C H U W D E   V L A K   V O O R   Z I J N   D O O D

 

V O O R   D E   M A C H T E N

D I E   V A N U I T   D E   S C H A D U W   O P E R E R E N . . .

O M   D E   W E R E L D   B E V O L K I N G   A A N   H A A R   W I L   T E   O N D E R W E R P E N !

 

2 0 0 2

U I T B R A A K   C O R O N A   V I R U S

S A R S - C O V - 1

W E R E L D W I J D . . .

N O T A B E N E   S L E C H T S   7 7 4   S L A C H T O F F E R S 

https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

 

2 0 0 4

 

M A A R   L I E F S T

7

N I E U W E   N A V O - L I D S T A T E N   E R B I J !

 

B U L G A R I J E   -   E S T L A N D   -   L E T L A N D   -   L I T O U W E N   -   R O E M E N I Ë   -   S L O V E N I Ë

S L O W A K I J E

T R E D E N   T O T   D E   N A V O   T O E !

 

2 0 0 9

A L B A N I Ë   -   K R O A T I Ë

T R E D E N   T O T   D E   N A V O   T O E !

 

2 0 1 2

U I T B R A A K   C O R O N A   V I R U S

M E R S

W E R E L D W I J D

N O T A B E N E   S L E C H T S   6 4 0   S L A C H T O F F E R S

https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

 

2 0 1 3

E U R O M A I D A N

D E   A M E R I K A A N S - E U R O P E S E   C O U P

I N

O E K R A Ï N E

 

E E N   C  O U P   O M   D E

D E M O C R A T I S C H   G E K O Z E N

R U S S I S C H E   P R E M I E R

V I K T O R   F E D O R O V Y T S J   J A N O E K O V Y T S J . . .

A F   T E   Z E T T E N   /   T E   V E R V A N G E N

D O O R   E E N   P R O   A M E R I K A A N S E   D A N   W E L   P R O   E U R O P E S E   R E G E R I N G !

19-02-2019 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2272656-eu-gooide-olie-op-het-vuur-tijdens-de-revolutie-in-kiev

N O T A B E N E   E E N   R E G E R I N G   D I E   W E R D   G E V O R M D   M E T

E X T R E E M   F A S C I S T I S C H E   N A Z I S T I S C H E

A N T I   R U S S I S C H E   P A R T I J E N

W A A R O N D E R :

S V O B O D A

O N D E R   L E I D I N G   V A N   O L E H   T J A H N Y B O K

R E D   S E C T O R

O N D E R   L E I D I N G   V A N    A N D R I Y    T A R A S E N K O

 

2 0 1 4

O E K R A Ï N E

O L E H   T Y A H N Y B O K

( L E I D E R

E X T R E E M   R E C H T S E   N A Z I   P A R T I J

S V O B O D A )

V I C T O R I A   N U L A N D

( A M E R I K A A N S E

M I N I S T E R

B U I T E N L A N D S E   Z A K E N

O N D E R   P R E S I D E N T   O B A M A )

 

B E K E N D   V A N W E G E

H E T   G E L E K T E   T E L F O O N G E S P R E K

" F U C K   T H E   E U "

V I T A L I   K L I T S C H K O

 ( P R O F   B O X E R

E U R O   M A I D A N   A C T I V I S T  )

A R S E N I Y   Y A T S E N Y U K

( A M E R I K A A N S E

M A R I O N E T   P R E M I E R   O E K R A Ï N E )

 

2 0 1 4

O E K R A Ï N E

V I T A L I   K L I T S C H K O

 ( P R O F   B O X E R

E U R O   M A I D A N   A C T I V I S T  )

J O H N   K E R R Y

( A M E R I K A A N S E

M I N I S T E R

B U I T E N L A N D S E   Z A K E N 

O N D E R   P R E S I D E N T   O B A M A )

P E T R O   P O R O S H E N K O

( O E K R A Ï N S E   K A P I T A L I S T

A M E R I K A A N S E

M A R I O N E T   P R E S I D E N T   O E K R A Ï N E )

O L E H   T Y A H N Y B O K

( L E I D E R

E X T R E E M   R E C H T S E   N A Z I   P A R T I J

S V O B O D A )

S E R G E Y   T I G I P K O

V I C T O R I A   N U L A N D

" F U C K   T H E   E U "

H A A R   B O O D S C H A P   I S   D U I D E L I J K !

D E   E U   K A N    K A P O T   V A L L E N . . .

Z O   DE N K T   A M E R I K A   O V E R   E U R O P A !

V I C T O R I A   N U L A N D

O E K R A Ï N E

H E E F T   L A B O R A T O R I U M S

W A A R   B I O L O G I S C H   O N D E R Z O E K

W O R D T   G E D A A N !

 

I K   M O E T   E E R L I J K   T O E G E V E N

D A T   I K   I K   L I E V E R   Z I E   D A T   D I E   E U R O P E S E   U N I E   W O R D T   O P G E H E V E N

E U R O P A R L E M E N T A R I E R S   Z I J N  G E B O R E N

L E U G E N A A R S

W A A R O N D E R   F R A N S   T I M M E R M A N S

D I E   W E   K E N N E N   V A N   Z I J N   "E M O T I O N E L E "   T O E S P R A A K . . .

V O O R   D E   N A V O   R O N D O M   H E T

M H - 1 7   D R A M A

D E   L E U G E N

D A T   P R O - R U S S E N   D E   S L A C H T O F F E R S    ZO U D E N   B E S T E L E N !

 

N I E T S   M E E R   D A N   E E N   P O G I N G

   O M   R U S L A N D   I N   E E N   K W A A D   D A G L I C H T   T E   S T E L L E N .

 

B O V E N D I E N . . .

S T E U N   V A N U I T   D E   B E V O L K I N G   L O S   T E   P E U T E R E N

V O O R   D E   A G E N D A   V A N   D E    E L I T E    K L A S S E !

E U R O P A R L E M E N T A R I S C H E

Z A K K E N V U L L E R S

D I E   N I E T   E E N S   D E   M O E I T E   N E M E N   O M   Z E L F   T E   V E R S C H I J N E N

M A A R   G O E D K O P E   K R A C H T J E S   I N H U R E N

D I E   V O O R   H E N   D E   U R E N   I N - E N   U I T K L O K K E N !

 

D E N K   O O K   A A N   H A A R

V E R S T I K K E N D E   B U R E A U C R A T I E . . .

I N Z A K E   E U R O P E S E   R E G E L -   E N   W E T G E V I N G

 

D A N   W E L

H A A R

B E Ï N V L O E D B A A R H E I D . . .

D O O R   I N M I D D E L S   1 0 . 0 0 0 - E N   L O B B Y I S T E N !

I N   D I E N S T   V A N   D E   M U L T I N A T I O N A L S   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E ! !

 

E E N    W E R E L D   V A N

C O R R U P T I E   E N   O M K O P I N G ! ! !

E M I S S I E R E C H T E N

B E H O O R T   U   T O E V A L L I G   T O T   D I E   I D I O T E N   D I E   D E N K E N

D A T   E M I S S I E   R E C H T E N   E E N   O P L O S S I N G   Z O U D E N   B I E D E N   T E G E N

K L I M A A T   V E R A N D E R I N G ?

 

D A T  D I E   Z W A R E   V E R V U I L E N D E   M U L T I N A T I O N A L S

Z U L L E N   I N V E S T E R E N   I N   S C H O N E R E   P R O D U C T I E   M E T H O D E N . . .

T E R W I J L   H E T   G O E D K O P E R    I S   B O E T E S   T E   B E T A L E N . . .

D A N   W E L   E M I S S I E R E C H T E N   T E   K O P E N ?

 

D E N K T   U   N O U   E C H T

D A T   E R   M I N D E R   C O 2   W O R D T   G E P R O D U C E E R D

D A N   V O O R H E E N ? ! ?

 

N I E T S   M E E R   D A N   E E N   I L L U S I E !

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/wat-is-emissiehandel

15-01-2014 https://decorrespondent.nl/620/hoe-het-briljante-idee-van-co2-handel-uitliep-op-een-fiasco/4598739640-4b2d024d

C O 2

H E E F T   B O V E N D I E N   W E I N I G   M E T   K L I M A A T V E R A N D E R I N G   T E   M A K E N

W E L   M E T   E E N   V E R S L E C H T E R I N G   V A N   D E   L U C H T K W A L I T E I T !

 

N E T   Z O A L S . . .

G E O   -   E N G I N E E R I N G

C H E M T R A I L S

H E T   U I T S T O T E N   V A N   M E T A A L D E E L T J E S

S A M E N   M E T   J O O S T   M A G   W E T E N

W A T   V O O R   A N D E R E   G I F T I G E   S T O F F E N   I N   D E   L U C H T .

 

D I E   D A A R N A   D O O R   D E   W I N D   U I T E E N   W A A I E N . . .

Z O D O E N D E   E E N   O N D O O R Z I C H T E L I J K E   N E V E L   V O R M E N !

 

Z O G E N A A M D

Z O U D E N   D E   Z O N N E S T R A L E N   W O R D E N   G E R E F L E C T E E R D

D O O R   D E   M E T A A L D E E L T J E S . . .

E N   D A T   Z O U   D A N   D E    O P W A R M I N G   V A N   D E   A A R D E   T E G E N   M O E T E N   G A A N ?

 

I N   D E   Z O M E R   Z O U   D A T   N O G   E N I G S Z I N S   G E L O O F W A A R D I G   Z I J N

M A A R   T O C H   E C H T   N I E T   I N   D E   K O U D E   W I N T E R M A A N D E N !

 

B O V E N D I E N

W A T   O M H O O G   G A A T . . .

K O M T   D O O R   D E   Z W A A R T E K R A C H T   V A N Z E L F   W E E R   O M L A A G .

 

D I E   R O T Z O O I   D I E   M E N   I N   D E   L U C H T   H E E F T   U I T G E S T R O O I T . . .

A D E M   J E   D U S   OP   E E N   G E G E V E N   M O M E N T   O O K   I N .

 

E N   D I E   Z W A R E   M E T A L E N   H O P E N   Z I C H   D A N   I N   H E T   L I C H A A M   O P . . .

O O K   I N   D E   H E R S E N E N .

M E T   A L L E   G E V O L G E N   V A N   D I E N !

 

W E T E N S C H A P P E R S   Z I J N   N I E T   A L W E T E N D . . .

E X P E R I M E N T E R E N   V O O R T D U R E N D

M E T   O F   Z O N D E R

C O N S E N T   /   T O E S T E M MI N G

   O P   M E N S   E N   D I E R !

 

D I E   A R R O G A N T I E . . .

Z A L   V R O E G   O F   L A A T   C O N S E Q U E N T I E S   H E B B E N .

 

H E T   U I T B R E K E N   V A N   N I E U W E   Z I E K T E S . . .

A L   D A N   N I E T   G E N E T I S C H   V A N   A A R D .

( Z O   O O K   D N A - V A C C I N S   E N   ( H O R M O N A L E )   " M E D I C I J N E N " )

 

E N F I N . . .

D E   G E S U B S I D I E E R D E   H O U T K O O R T S

B I O M A S S A   C E N T R A L E S

V E R G A A T   H E T   A L   E V E N Z O

https://the-fab.org/index.html

I N   H E T   B U I T E N L A N D 

M E T    N A M E   I N   A M E R I K A   E N   E S T L A N D

W O R D E N   B O M E N    G E R O O I D   E N   V E R S N I P P E R D !

15-10-2019 https://www.parool.nl/columns-opinie/houtverbranding-in-biomassacentrales-is-totaal-niet-duurzaam~b4108a1a/

05-12-2020 https://www.nu.nl/binnenland/6094844/stukken-bos-kaalgekapt-in-estland-voor-nederlandse-biomassacentrales.html

O M    D A A R N A   I N   N E D E R L A N D

I N   B I O M A S S A   C E N T R A L E S   T E   W O R D E N   V E R B R AN D ! !

D U B B E L E   W A A N Z I N

E N E R Z I J D S   K A N   E L K E   G E K A P T E   B O O M

 B E H A L V E   D A T    V E E L   D I E R E N   E N   P L A N T E N   V E R L O R E N   G A A N

G E E N   C O 2   I N   Z U U R S T OF   M E E R   O M Z E T T E N.

 

T E R W I J L   D O O R   D E   V  E R B R A N D I N G   V A N   D E   H O U T S N I P P E R S

B O V E N D I E N   M E E R    C O 2   O N T S T A A T

 

I K   N E E M   A A N . . .

D A T   U   Z I C H   D E   W A A N Z I N . . .

V A N   D E   G E S C H E T S T E    SI T U A T I E   W E L   K U N T   V O O R S T E L L E N .

 

H E T Z E L F D E

G A A T   O P   V O O R   P A L M O L I E   P L A N T A G E S . . .

( T R O P I S C H E )  B O S K A P   I S   B E D R E I G E N D   V O O R . . .

M E N S   -   D I E R   -   I N S E C T   -   M I L I E U !

 

H E E F T   B O V E N D I E N   W E I N I G   T O E G E V O E G D E   W A A R D E

A L S   B I O B R A N D S T O F ! !

https://milieudefensie.nl/red-het-regenwoud/veelgestelde-vragen-over-ontbossing-en-palmolie

 

E U R O M A I D A N

D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P   I N

O E K R A Ï N E

M E T

Y U L I A   M A R U S H E V S K A

A L S   É É N   V A N   D E   K O P S T U K K E N

V E R A N T W O O R D E L I J K   V O O R   D E   R E L L E N   T I J D E N S   E U R O M A I D A N

O E K R A Ï N E

 

É É N   V A N   D E   V E L E

D E M O C R A T I E   P R O M O T E N D E   P O L I T I E K   A C T I V I S T E N . . .

 

O P G E L E I D   D O O R   Z O G E N A A M D E   F I L A N T R O P I S C H E   T Y P E T J E S

A L S   D E   M I L J A R D A I R   G E O R G E   S O R O S

V I A   D E N K T A N K S ,   M E D I A B E D R I J V E N ,   N G O 'S   E N   U N I V E R S I T E I T E N

 

D E N K T A N K S   D I E   B O V E N D I E N   ( R ) O V E R H E D E N   "A D V I S E R E N " . . .

N G O ' S   D I E   B O V E N D I E N   G E S U B S I D I E E R D  W O R D E N . . .

D O O R   D I E Z E L F D E   ( R ) O V E R H E D E N . . .

 

M E D I A   B E D R I J V E N   D I E   D E   W A A R H E I D   V E R D R A A I E N . . .

( D E M O C R A T I S C H E )   P R O P A G A N D A   S P U I E N !

 

U N I V E R S I T E I T E N   D I E   O P L E I D E N   T O T   A C T I V I S M E !

D E M O C R A T I E

W A T   I S   D A T   E I G E N L I J K ?

 

I N   H E T   H U I D I G E   G E V A L . . .

H E T   R E C H T   O M   T E   S T E M M E N . . .

O P   D E Z E L F D E   O N B E K W A M E   P E R S O N E N   E N   P A R T I J E N ?

 

P A R T I J E N   D I E   B O V E N D I E N   G E V U L D   Z I J N   M E T   P E R S O N E N . . .

D I E   H E T   O N D E R L I N G   A L   N I E T   E E N S   Z I J N . . .

O V E R    H E T   T E    V O E R E N   B E L E I D ?

Z O D O E N D E   I N   S P L I N T E R P A R T I J T J E S   U I T E E N   V A L L E N ?

 

W A A R B I J   U W   "K E U S "  B O V E N D I E N   O O K   N O G   E E N S   W O R D T   B E Ï N V L O E D

D O O R   O R G A N I S A T I E S   A L S

A L S   P R O   D E M O S   E N   K I E S C O M P A S

   O P G E R I C H T

D O O R   D I E Z E L F D E   M A N I P U L E R E N D E

E L I T E   K L A S S E

 

H E E F T   U   N O U   E C H T   N I E T   D O O R    D A T   M E N   U   B E S O D E M I E T E R D ?

02-11-2015 https://destillewaarheid.nl/2015/11/02/hoe-versterkt-george-soros-zijn-greep-op-europa/

15-08-2016 https://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties

24-05-2018 https://www.washingtontimes.com/news/2018/may/24/george-soros-snake-oil-bad-medicine-for-struggling/

A M E R I K A   E N   M I S L E I D I N G

H E R I N N E R T   U   Z I C H   N O G   H E T   V E R H A A L   V A N

N A Y I R A H ?

 

E E N   1 5 - J A R I G E   M E I S J E

D A T   I N   1 9 9 0    T I J D E N S   D E   G O L F O O R L O G

E E N   V A L S E   G E T U I G E N I S   A F L E G D E

T E G E N   H E T   L E G E R   V A N   S A D D A M   H O E S S E I N ?

 

Z I J   C L A I M D E   G E T U I G E   T E    Z I J N   V A N   I R A A K S E   S O L D A T E N . . .

D I E   B A B I E S   U I T   H U N   C O U V E U Z E S   Z O U D E N   H E B B E N   G E H A A L D . . .

W A A R D O O R   D I E   B A B I E S   S T I E R V E N ?

 

LA T E R   B L E E K   D A T   D I T

E M O T I O N E L E   V E R H A A L

W A S   V E R Z O N N E N !

 

N A Y I R A H   A L - S A B A H

B L E E K   D E   D O C H T E R   T E   Z I J N   V A N

S A U D   A L - S A B A H

E E N   K O E W E I T S E   A M B A S S A D E U R   I N   A M E R I K A

 

M I S L E I D I N G

D O O R   D E   R E G E R I N G

B U S H !

 

D I T   S O O R T   F R A T S E N

Z O U   M E N I G E E N   O O K   A A N   H E T   D E N K E N   M O E T E N   Z E T T E N . . .

W A T   B E T R E F T   H E T   D R A M A   R O N D O M   H E T

W O R L D   T R A D E   C E N T R E !

 

Z I J N D E   D E   A A N L E I D I N G   V O O R   A M E R I K A 'S

" W A R   O N   T E R R O R "

E N K E L E   D U I Z E N D E N   M E N S E N   W E R D E N   O P G E O F F E R D . . .

V O O R   D E   V E R W E Z E N L I J K I N G   V A N   É É N   O F   A N D E R   W A A N Z I N N I G   I D E A A L

B E K O K S T O O F D   D O O R   D E   E L I T E   K L A S S E !

https://stringfixer.com/nl/Nayirah_(testimony)

 

P O L I T I E K   G E T I N T E

A C T I V I S T I S C H E   P R O P A G A N D A

W H I S P E R   T O   A   R O A R

D E   C O U P   I N

O E K R A Ï N E

L A R R Y   S I L V E R S T E I N

B E N   M O S E S

H I L L A R Y   C L I N T O N

https://awhispertoaroar.com/

( Z I E   O N D E R )

A M E R I K A   V A L T   I N   H E R H A L I N G !

D E   V O O R B O D E   V A N   E E N   O N V E R M I J D E L I J K E   O O R L O G !

S L A G V E L D   E U R O P A

B L I J F   V O O R A L   S T E M M E N   O P   D A T   S A T A N S G E B R O E D !

( D E N   H A A G   Z O W E L   B R U S S E L )

 

M E T   O N D E R S T A A N D   R E S U L T A A T

T O T   G E V O L G !

 

H E T   H E E F T   Z O A L S   U   K U N T   Z I E N

W E I N I G   M E E R   W E G   V A N   E E N   V R E E D Z A M E   D E M O N S T R A T I E !

 

D E   P O L I T I E   W O R D T   B E K O G E L D   M E T   B R A N D B O M M E N

" M O L O T O V   C O C K T A I L S ! "

Z O E K   D E   V E R S C H I L L E N . . .

N A Y I R A H

E M O T I O N E L E   M I S L E I D I N G

A M E R I K A   T I J D E N S   G O L F O O R L O G

1 9 9 0 !

 

F R A N S   T I M M E R M A N S

E M O T I O N E L E   M I S L E I D I N G

M H - 1 7   O E K R A Ï N E

2 0 1 4 !

 

Y U L I A   M A R U S H E V S K A

E M O T I O N E L E   M I S L E I D I N G

M A I D A N   C O U P   O E K R A Ï N E

2 0 1 9 !

 

F R A N S   T I M M E R M A N S

L I E G T

O V E R   D I E F S T A L   S L A C H T O F F E R S   M H - 1 7   D R A M A

N A R I Y A H   A L - S A B A H

L I E G T

O V E R   I R A A K S E   B A B Y   M O O R D E N A A R S

 

E N F I N . . .

 

A M E R I K A

D A T   V O O R H E E N   N O G   O N T K E N D E

D A T   O E K R A Ï N E   B I O L O G I S C H   O N D E R Z O E K   Z O U   D O E N

11-03-2022 https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10470045/vn-weet-van-niks-over-russische-claims-biologische-wapens-in-oekraine

 

Z O U   B A N G   Z I J N

D A T   D I E

O E K R A Ï N S E   L A B O R A T O R I A

I N   R U S S I S C H E   H A N D E N   Z O U D E N    V A L L E N . . .

( Y o u t u b e   v i d e o ' s   o n d e r )

 

V I C T O R I A   N U L A N D

I S   E R   Z E L F S   Z E K E R   V A N

D A T   R U S L A N D   B I O L O G I S C H E   W A P E N S   Z A L   I N Z E T T E N

E N

O E K R A Ï N E   D E   S C H U L D   Z A L   G E V E N . . .

 

M A A R R U H H H . . .

K A N   H E T   N I E T   O O K   A N D E R S O M   Z I J N ?

 

Z O U   O E K R A Ï N E   W E L L I C H T   B I O L O G I S C H E   W A P E N S   K U N N E N   I N Z E T T E N

A L S   Z I J   D A A R M E E   Z O U   K U N N E N   B E R E I K E N

V E R S N E L D   B I N N E N   D E   E U R O P E S E   U N I E   E N   D E   N A V O

T E   W O R D E N   O P G E N O M E N ?

 

W H O

   W A A R S C H U W T   O E K R A Ï N E

H A A R   Z I E K T E V E R S P R E I D E R S   T E   V E R N I E T I G E N !

111-03-2022 https://wnl.tv/2022/03/11/who-waarschuwt-oekraine-om-ziekteverwekkers-te-vernietigen-uit-angst-voor-verspreiding/

 

H E E F T   O E K R A Ï N E   B I O L O G I S C H E   L A B O R A T O R I A ?

J A !

 

W A A R   D A A R   O N D E R Z O E K   N A A R    W O R D T   G E D A A N

B L I J F T   E C H T E R   T O T   O P   D E   D A G   V A N   V A N D A A G   E E N    M Y S T E R I E !

 

A L H O E W E L

B E K E N D   Z O U   M O E T E N   Z I J N

D A T   A M E R I K A

L A B O R A T O R I A   O V E R   D E   G E H E L E    W E R E L D

" S P O N S O R T " !

 

V A A K

O M D A T    D I T   S O O R T   O N D E R Z O E K E N   I N   E I G E N   L A N D

R I S I C O ' S

V O O R   D E   V O L K S G E Z O N D H E I D   M E T   Z I C H   M E E B R E N G E N .

D E R H A L V E   I N   A M E R I K A   Z E L F   V E R B O D E N    Z I J N !

 

U I T B E S T E E D T . . .

A A N   O . A .   H E T   L A B O R A T O R I U M   I N   W U H A N   ( C H I N A ) . . .

D A T    O N D E R Z O E K   D E E D   N A A R   C O R O N A   B I J   V L E E R M U I Z E N .

 

D O O R   A M E R I K A   G E S U B S I D I E E R D . . .

Z O D A T   C H I N A   H A A R   L V L 3   L A B O R A T O R I U M . . .

I N   E E N   L V L 4   L A B O R A T O R I U M   K O N   U P G R A D E N  !

 

E C H T E R   N I E T . . .

D A N   W E L   O N V O L D O E N D E   G E Ï N S T R U E E R D . . .

B E T R E F F E N D E   D E   E X T R A   T E   N E M E N

V E I L I G H E I D S M A A T R E G E L E N !

 

O F

H E T   C O R O N A   V I R U S   Z I C H

D A A D W E R K E L I J K

V A N U I T   C H I N A   N A A R   D E   R E S T   V A N   D E   W E R E L D   V E R S P R E I D D E . . .

Z U L L E N   W E   W A A R S C H I J N L I J K   N O O I T   T E   W E T E N   K O M E N !

 

"P A T I Ë N T   Z E R O "

I S   I M M E R S   T O T   O P   D E   D A G   V A N D A A G

0 5 - 0 2 - 2 0 2 3

N O G   S T E E D S   N I E T   G E V O N D E N !

 

2 0 1 5

W A A R O M

I S   D A T G E N E   W A T   I N   O E K R A Ï N E   I S   G E B E U R D

D E   S C H U L D   V A N   H E T   W E S T E N ?

 

J O H N   J   M E A R S H E I M E R .

( V i d e o   o n d e r )


2 0 1 4

H E T   M H - 1 7   D R A M A

 

I N   E E N   O O R L O G

S N E U V E L T   D E   W A A R H E I D   H E T   E E R S T !

 

H E T   M H - 1 7   D R A M A . . .

E E N   P A S S A G I E R S V L I E G T U I G

W E R D   B O V E N   O E K R A Ï N E   N E E R G E H A A L D !

 

O E K R A Ï N E . . .

W A S   S I N D S   D E   A M E R I K A A N S - E U R O P E S E   C O U P

I N   E E N   O O R L O G S G E B I E D   V E R A N D E R D !

 

W A A R O M   H E T   L U C H T R U I M   N I E T   W E R D   A F G E S L O T E N . . .

I S   T O T    O P   D E   D A G   V A N D A A G   N O G   S T E E D S   E E N   R A A D S E L !

 

D O C H   N I E M A N D   S C H I J N T   Z I C H   D A A R O V E R

U I T   T E   D U R V E N   L A T E N .

 

Z O A L S   G E W O O N L I J K

K R E E G   R U S L A N D   M E T E E N   W E E R   O V E R A L   D E   S C H U L D   V A N !

 

D E   O E K R A Ï E N S E   R A D A R   S T A T I O N S

W A R E N   M E R K W A A R D I G   G E N O E G   A L L E M A A L   I N   O N D E R H O U D . . .

D E   A M E R I K A A N S E   A W A C S

D I E   V O O R T D U R E N D   R O N D   D E   A A R D E   P A T R O U I L L E R E N . . .

W A R E N   O O K   A L   N E R G E N S   T E   B E S P E U R E N ? ! ?

 

R U S L A N D   L E V E R D E   A L S   E N I G E   P A R T I J . . .

W A T   R U W E   S A T E L L I E T B E E L D E N .

M A A R   D I E   W E R D E N   M E T E E N   A F G E D A A N   A L S   O N G E L O O F W A A R D I G !

 

O P   D I E   S A T E L L I E T B E E L D E N

W A S   E C H T E R   T E   Z I EN   D A T   Z I C H   S T R A A L J A G E R S   O P H I E L D E N

I N   D E   B U U R T   V A N   M H - 1 7

T E N   T I J D E   D A T   D E Z E   W E R D    N E E R G E H A A L D !

D E   W E R E L D

L I J K T   E C H T E R   N I E T   G E Ï N T E R E S S E E R D

I N   D E   W A A R H E I D !

Z O   C O N S T A T E E R D E   H E T   O N D E R Z O E K S T E A M

I N   E E R S T E   I N S T A N T I E   O O K

A A N   D E   H A N D   V A N   D E   O N D E R Z O C H T E   V L I E G T U I G O N D E R D E L E N . . .

 

D A T   M H - 1 7   W A A R S C H I J N L I J K   M E T   E E N   B O O R D M I T R A I L L E U R

W A S   B E S C H O T E N

E N   M E T   R A K E T T E N   N E E R G E H A A L D !

 

 O E K R A Ï N E

W E R D   A L S   B E L A N G H E B B E N D E   B I J   H E T   O N D E R Z O E K   W E L

B E T R O K K E N . . .

 

T E R W I J L

R U S L A N D   E N   M A L E I S I Ë

V A N A F   H E T   B E G I N   W E R D E N   G E W E E R D !

F R A N S   T I M M E R M A N S

V E R K L A A R D E   O P   G E M A A K T   E M O T I O N E L E   W I J Z E

O P  E E N   N A V O   T O P . . .

D A T   P R O   R U S S I S C H E   S E P A R A T I S T E N

D E   S L A C H T O F F E R S   V A N   M H - 1 7   Z O U D E N   B E R O V E N !

D A A R B I J   H A A L D E   H I J   E E N   P L A A T J E   V A N   E E N   D U B I E U Z E   W E B S I T E   A A N !

 

D E   O R I G I N E L E   F I L M . . .

W A A R   D A T   P L A A T J E   A F K O M S T I G   VAN   B L E E K   T E   Z I J N

G A F   E C H T E R   E E N   V O L K O M E N   A N D E R   B E E L D !

 

D E   S I E R A D E N   W E R D E N   Z O R G V U L D I G   V E I L I G   G E S T E L D

T E G E N   E V E N T U E L E   P L U N D E R A A R S !

 

Z O A L S   I K   E E R D E R   A L   A A N G A F . . .

I N   T I J D E N   V A N   O O R L O G

S N E U V E L T   D E   W A A R H E I D   H E T   E E R S T !

N E D E R L A N D S E   P O L I T I C I   Z I J N   N I E T   T E   V E R T R O U W E N

Z O   B L I J K T   O O K   N U   W E E R !

 

N I E T   A L L E  S   W A T   B L I N K T   I S   G O U D !

N I E T S   I S   W A T   H E T   L I J K T !

 F R A N S   T I M M E R M A N S

W E R D   V O O R   Z I J N   L A S T E R   J E G E N S   R U S L A N D

B E L O O N D

M E T   E E N   R I A N T E   P O S T   B I N N E N   D E

E U R O P E S E   U N I E . . .

 

Z I J N D E   E E N

B U R E A U C R A T I S C H   G E L D V E R S P I L L E N D   M O N S T E R

D A T    H A A R   L I D S T A T E N

S T E E D S   M E E R   V E R S T I K K E N D E   R E G E L G E V I N G   O P L E G T !

 

E U R O P A R L E M E N T A R I Ë R S

L E U G E N A A R S

C O R R U P T E   H U I C H E L A A R S

D I E   E R   E E N   G E H E E L   A N D E R E   A G E N D A   O P   N A   H O U D E N !

 

D A T   Z O U   E I G E N L I J K   A L   V O L D O E N D E   R E D E N   M O E T E N   Z I J N

O M   D I E

G E L D V E R S L I N D E N D E   E N   G E L D V E R S P I L L E N D E

E U R O P E S E   U N I E   O P   T E   H E F F E N . . .

O F

O P   Z ' N   M I N S T   V O O R   E E N

N E X I T

T E

S T E M M E N !

 

D I E   M I L J A R D E N   H E E F T   N E D E R L A N D   H A R D   N O D I G

O M   D E   H U I D I G E   C O R R U P T E   S Y S T E M E N   T E   V E R V A N G E N . . .

D A N W E L   D E   K O S T E N   V A N   D I E   C O R O N A   L E U G E N   O P   T E   V A N G E N .

D E   E C O N O M I E   W E E R   A A N   T E   Z W E N G E L E N !

A R M O E D E   E N   C R I M I N A L I T E I T   T E   B E S T R I J D E N !

E T C .   . . .

E E N   M E R K W A A R D I G E   V E R H A A L . . .

R A D A R B E E L D   M H - 1 7   N O O I T   O P G E V R A A G D !

T I J D E N S   H E T   O N D E R Z O E K   N A A R   H E T   D R A M A   M E T   M H - 1 7

V I E L   O N D E R   A N D E R E   O P   D A T :

M E N   O E K R A Ï N E   N I E T   O M   E V E N T U E L E   R A D A R B E E L D E N

H E E F T   V E R Z O C H T !

03-02-2016: https://www.parool.nl/nieuws/oekraine-radarbeeld-mh17-is-nooit-opgevraagd~bd7009ab/

03-02-2016 https://www.ad.nl/buitenland/oekraine-radarbeeld-mh17-nooit-opgevraagd~a0d37d39/

A L D U S   D E   T O E N M A L I G E   S T A A T S S E C R E T A R I S   V A N   T R A N S P O R T

V L A D I M I R   S H U L M E I S T E R !

 

 D E   O N D E R Z O E K S R A A D

B E W E E R D E   D A T   D E   R A D A R S T A T I O N S   V O L G E N S   O E K R A Ï N E

W A R E N   U I T G E S C H A K E L D   W E G E N S   O N D E R H O U D !

 

V L A D I M I R   S H U L M E I S T E R   G A F   A A N   V E R B A A S D   T E   Z  I J N

O V E R   D E   C L A I M   V A N   D E   O N D E R Z O E K S R A A D . . .

 

H I J   I S   1 0 0 %   Z E K E R   D A T   E R

G E E N

V E R Z O E K   O M   R A D A R B E E L D E N   I S   G E W E E S T !

 

I N T R O D U C T I E

V A N   D E

R O T H S C H I L D   B A N K I E R S   F A M I L I E

É É N   V A N   D E   F A M I L I E S   D I E   P R O F I T E R E N   V A N

C R I M I N A L I T E I T   -   O O R L O G   -   V I R U S S E N

https://www.be4truth.com/nieuws/689087_mh17-en-mh370-waren-niet-in-het-belang-van-de-elite-machten-recent-nieuws

D E   O N D E R S T E   S T E E N   B O V E N . . .

A L D U S   M A R K   R U T T E !

 

B L E E K   O O K   A L   E E N   O R D I N A I R E   L E U G E N !

W A A R O M   B L I J F T   U   E I G E N L I J K   S T E M M E N   O P   D I E   D U I V E L S . . .

03-02-2016 https://www.wanttoknow.nl/politiek/mh17-de-onderste-steen-is-een-keiharde-leugen/

 

2 0 1 5

O N A F H A N K E L I J K H E I D S V E R K L A R I N G

D O N E S K

D O N E T S K ,   L U H A N S K   E N   K H A R K O V

R E B E L L E R E N

T E G E N   D E   N I E U W   G E V O R M D E   O E K R A Ï N S E   ( R ) O V E R H E I D !

 

D O N E T S K

V E R K L A A R T   Z I C H Z E L F   O P   7   A P R I L   O N A F H A N K E L I J K . . .

H E T G E E N   V O O R A L S N O G

D O O R   N I E M A N D   W O R D T   E R K E N T !

https://www.vice.com/nl/article/9be9ye/een-fotoverslag-van-een-jaar-oorlog-in-oekrane-213

 

2 0 1 7

M O N T E N E G R O

T R E E D T   T O T   D E   N A V O   T O E !

 

2 0 2 0

N O O R D - M A C E D O N I Ë

T R E E D T   T O T   D E   N A V O   T O E !

T E V E N S   H E T   J A A R   W A A R I N   D E

C O R O N A   G E K T E   L O S B A R S T E !

D E   U I T B R A A K   V A N   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G

C O R O N A   G R I E P   V I R U S !

 

E E R D E R E   C O R O N A   V I R U S   U I T B R A K E N . . .

S A R S - C O V - 1   2 0 0 2

M E R S   2 0 1 2

 

H E B B E N   W E R E L D W I J D   A M P E R   S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T

D U S   W A A R O M   D I E   P L O T S E L I N G E   P A N I E K ?

 

D E   E N I G E   O P T I E   D I E   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D   W E R D   G E B O D E N

I S   V A C C I N A T I E . . .

 

V O O R   E E N   V I R U S

W A A R   N O G   G E E N   2 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   Z O U   K U N N E N   K R I J G E N !

 

D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

H E B B E N   B O V E N D I E N   D E   O P B O U W   V A N

N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T   T E G E N G E W E R K T . . .

 

A M E R I K A A N S E   O N D E R Z O E K E N

W E Z E N   L A T E R   U I T . . .

 

D A T

O N G E V A C C I N E E R D E N

B E T E R   B E S T A N D   B L E K E N   T E   Z I J N   T E G E N   D E

" M E E S T   G E V A A R L I J K E "

D E L T A

C O R O N A   V A R I A N T . . .

I N   P L A A T S   V A N   D E   G E V A C C I N E E R D E N

W E L   T E   V E R S T A A N !

 

D E   W A A R H E I D

V I N D T   U   O P   D E   S P E C I A L E   C O R O N A   P A G I N A ' S   V A N   D E Z E   B L O G S I T E . . .

V O O R   Z O V E R   U

D A A D W E R K E L I J K   I N   D E   W A A R H E I D   B E N T   G E Ï N T E R E S S E E R D !

 

2 0 2 2

R U S L A N D   G E E F T   A A N

H E T   N I E T   L A N G E R   M E E R   T E   P I K K E N

D A T   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   H U N   N A V O   B E L O F T E S

N I E T   N A   Z I J N   G E K O M E N .

Z I J   B L I J V E N   Z E L F S   CO N T I N U   V E R D E R   U I T B R E I D E N . . .

 

M E T   H E T   O O G   O P

D E   T R O E P E N O P B O U W   V A N

A M E R I K A N E N   E N   H A A R   N A V O - B O N D G E N O T E N

T E G E N   D E   R U S S I S C H E   G R E N Z E N !

 

E I S T   R U S L A N D   O N D E R   M E E R

D A T   O E K R A Ï N E   N I E T   I N   D E   N A V O   W O R D T   O P G E N O M E N ! !

 

R U S L A N D

W I L   H A A R   B U F F E R Z O N E

T U S S E N   R U S L A N D   E N   H E T   W E S T E N

 T E R U G   O P D A T   H E T   W E S T E N

G E E N   V E R R A S S I N G S A A N V A L   O P   R U S L A N D   K A N   U I T V O E R E N !

 

Z O D A T   D I E G E N E N

D I E   H U N   I N V L O E D   O V E R   A M E R I K A   D O E N   G E L D E N

H U N   M O N O P O L A I R E   W E R E L D

M E T   A M E R I K A . . .

A H U M...

Z I C H Z E L F   A L S    W E R E L D L E I D E R S

N I E T   Z O N D E R   S L A G   O F   S T O O T   K U N N E N   V E R W E Z E N L I J K E N !

 

A M E R I K A   E N   D E   E U R O P E S E   U N I E

W I L L E N   E C H T E R   N I E T S   V A N    Z O 'N   B U F F E R Z O N E   W E T E N . . .

G A A N   P R O V O C E R E N D   V E R D E R   M E T   H U N   A S S I M I L A T I E   P L A N N E N ! ! !

 

A M E R I K A   E N   D E   E U R O P E S E   U N I E

Z O U D E N   G E S C H O K T   H E B B E N   G E R E A G E E R D . . .

T O E N   R U S L A N D   N A   D E C E N N I A   V A N   G E D U L D   T E   H E B B E N   U I T G E O E F E N D

U I T E I N D E L I J K   O E K R A Ï N E   B I N N E N V I E L !

 

N O U   M O E T   U   W E T E N

D A T   O E K R A Ï N E   S I N D S   D E

   A M E R I K A A N S / E U R O P E S E   C O U P . . .

 

P R O   R U S S I S C H E   S T E D E N   I N   O E K R A Ï N E

W A A R O N D E R

D O N E S K   E N   L U H A N S K

J A R E N L A N G   M E T   A R T I L L E R I E    E N   B O M M E N W E R P E R S   H E E F T   B E S T O O K T !

https://nl.frwiki.wiki/wiki/Guerre_du_Donbass

D O C H   D E   G L O B A L E   M E D I A

H E E F T   D A A R   N A G E N O E G   N I E T S   O V E R   B E R I C H T

 

L A A T   S T A A N   D E   R U S S I S C H E   S L A C H T O F F E R S

D I E   D A A R B I J   Z I J N   G E V A L L E N . . .

 

H E E L   W A T   A N D E R S

D A N   N U   H E T   G E V A L   I S   I N   O E K R A Ï N E !

 

A M E R I K A   E N   H A A R   ( A L   D A N   N I E T   E U R O P E S E )   B O N D G E N O T E N

L EV E R E N   F I N A N C I Ë L E   S T E U N . . .

Z O W E L

A L S   M I L I T A I R E   H U L P   A A N   O E K R A Ï N E

 

I N   D E   V O R M   V A N   W A P E N S

A R T I L L E R I E   -   P A N T S E R   V O E R T U I G E N   -   R A K E T T E N   -   V L I E G T U I G E N !

 

B U R G E R S L A C H T O F F E R S

M E N   S P R E E K T   V A N

V E E L

B U R G E R

S L A C H T O F F E R S !

 

M A A R   D A T   I S   N I E T   Z O

V E R W O N D E R L I J K . . .

 

A L S   J E   B E S E F T   D A T   D I E   B U R G E R S

D E   W A P E N S   O P N E M E N .

 

E N   H E T   G E V E C H T   A A N    G A A N

T E G E N   H E T   R U S S I S C H E   L E G E R !

W A P E N L E V E R A N T I E S

 

D E   H Y P O C R I S I E

V A N   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E . . .

 

D E   N A V O

M A G   Z I C H   D A N   O F F I C I Ë E L

N I E T

I N   H E T   C O N F L I C T   M E N G E N . . .

 

M A A R   D A T   G A A T   N I E T   O P

V O O R   D E   A F Z O N D E R L I J K E   L A N D E N

B I N N E N   H E T   N A V O   V E R B A N D !

 

 

S C H I E T G R A G E   C O W B O Y S   U I T   D E   H E L E   W E R E L D . . .

S L U I T E N   Z I C H   O F W E L   B I J   O E K R A Ï N E

D A N   W E L   R U S L A N D   A A N !

 

O N D E R T U S S E N

K R I J G T   R U S L A N D   S T E E D S   M E E R   S A N C T I E S   O P G E L E G D

H A A R   B A N K T E G O E D E N   W O R D E N   B E V R O R E N !

 

R U S L A N D   R E A G E E R T   D A A R O P

D O O R   L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R   D E

E U R O P E S E   U N I E

V A N   H A A R   O L I E   E N   G A S   N E T W E R K E N

A F   T E   S L U I T E N !

 

K O M T   D I E   O O R L O G   A M E R I K A   E V E N   G O E D   U I T . . .

W A N T   N U   K A N   Z I J   H A A R

O P   Z E E R   M I L I E U   O N V R I E N D E L I J K E   W I J Z E   G E W O N N E N

S C H A L I E G A S

A A N   E U R O P A   K W I J T !

 

B O V E N D I E N

W O R D T   P U T I N   D A N K Z I J   E E N Z I J D I G E   P R O P A G A N D A

A L S   B O E M A N   A F G E S C H I L D E R D . . .

 

N I E U W S   A F K O M S T I G   V A N U I T   R U S L A N D

R T

G E B L O K K E E R D   /   G E C E N S U R E E R D !

 

H O U D T   E R   R E K E N I N G   M E E . . .

D A T   D E   H U I D I G E   S I T U A T I E   W E L   E E N S

I N   E E N   D E R D E   W E R E L D O O R L O G   Z O U   K U N N E N   E S C A L E R E N !

 

E E N   O O R L O G   D I E  N A A R   A L L E   W A A R S C H I J N L I J K

U I T G E V O C H T E N   Z A L   W O R D E N   M E T   K E R N W A P E N S ! !

 

D E   H U I D I G E   G E N E R A T I E

P O L I T I C I

Z I T   B O O R D E V O L

V O O R O O R D E L E N

E N

I S   H E T   B E G R I P

D I P L O M A T I E

B O V E N D I E N   V O L K O M E N   V R E E M D !

 

A M E R I K A

A L T H A N S   D I E G E N E N   D I E   O V E R   A M E R I K A   R E G E R E N

 

Z I J N   A N T I   P U T I N   D A N   W E L   A N T I   R U S L A N D . . .

Z I J   W I L L E N   E E N   M O N O P O L A I R E   W E R E L D   W A A R I N   Z I J   DE   B A A S   S P E L E N !

A M E R I K A A N S E   P R E S I D E N T

B I D E N

W I L   Z E L F S   E E N   P R O   A M E R I K A A N S E   M A R I O N E T   I N   R U S L A N D !

D A T   Z A L  P O E T I N   D U S   N O O I T   T O E S T A A N . . .

27-03-2022 https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6191691/biden-zinspeelt-op-regimeverandering-genocide-in-mariupol.html

 

M A R K   R U T T E   E N   C O N S O R T E N

H E B B E N   M E E R M A L E N   T E   K E N N E N   G E G E V E N

A N T I   R U S L A N D . . .

 

A N T I   S O C I A L I S M E . . .   P R O   K A P I T A L I S M E . . .

T E   Z I J N  !

 

H U N   B E L E I D   I S   B O V E N D I E N   G E R I C H T   O P

G L O B A L I S M E   -   P R I V A T I S E R I N G   -   M A R K T W E R K I N G

 

A L L E S   E N   I E D E R E E N   O V E R G E L E V E R D

A A N   D E   G R I L L E N   V A N   D E   G R A A I E N D E   E L I T E   K L A S S E

 

D E   B A N K I E R S F A M I L I E S   M E T   H U N   M U L T I N A T I O N A L S . . .

D I E   D E   W E R E L D   N A A R   H U N    I D E A A L B E E L D   W I L L E N   O M V O R M E N !

 

M E N   B R E E K T   D A A R B I J   Z O W A T   A L L E   S O C I A L E   A S P E C T E N

U I T   D E   M A A T S C H A P P I J   E N   V O R M E N   Z O   D E

S S   A M E N   L E V I N G !

W E R K N E M E R S

U I T G E L E V E R D   A A N   D E   G R I L L E N

V A N   H E T   B E D R I J F S L E V E N . . .

( M U L T I N A T I O N A L S )

 

H U I Z E N  " B E Z I T T E R S "

O P G E Z A D E L D   M E T   T O R E N H O G E   ( R E S T ) S C H U L D E N . . .

( B E Z I T   I S   R E L A T I E F )

 

B E I D E N

G A A N   E E N   O N Z E K E R E   T O E K O M S T   T E G E M O E T !

B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R

V O O R A L E E R   M E N   Z O I E T S   Ü B E R H A U P T   K A N   R E A L I S E R E N . . .

Z A L   E E R S T   D E   H U I D I G E   S T R U C T U U R   M O E T E N   W O R D E N   A F G E B R O K E N .

LA A T   E E N   O O R L O G   D A A R   N O U   N E T   U I T K O M S T   K U N N E N   B I E D E N !

K E R N W A P E N S

P O L E N

S T A A T   O P E N   V O O R   D E   P L A A T S I N G   V A N . . .

A M E R I K A A N S E   N U K E S   O P   H A A R   G R O N D G E B I E D .

 

Z O G E N A A M D

A L S   A F S C H R I K K I N G   T E G E N   R U S L A N D !

03-04-2022 https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6193004/polen-staat-open-voor-stationering-amerikaanse-kernwapens.html

U I T L O K K I N G

A M E R I K A A N S E   K E R N W A P E N S

D I E   Z O W A T   A A N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   W O R D E N   A F G E V U U R D . . .

H E T   T O P P U N T   V A N

P R O V O C A T I E !

H E R I N N E R T   U   Z I C H   N O G . . .

D E   C U B A   C R I S I S ?

R U S L A N D   M O C H T   G E E N   K E R N W A P E N S   I N   C U B A   P L A A T S E N ?

W A A R O M   Z O U   A M E R I K A   D A T   D A N   W E L   I N   P O L E N   M O G E N ?

 

Z E L F S   A L S   H E T    R U S L A N D   L U K T

D I E   K E R N W A P E N S   A F   T E   S C H I E T E N . . .

 

Z A L   E E N   G R O O T   G R E N S G E B I E D   V A N   R U S L A N D   T O C H

R A D I O   A C T I E F   B E S M E T . . .

D U S   O N B E W O O N B A A R   W O R D E N !

 

R U S L A N D   H E E F T   I N   D A T   G E V A L   G E E N   A N D E R E   K E U S

D A N   H A A R   K E R N W A P E N S   I N   T E   Z E T T E N . . .

V O O R D A T

D I E   A M E R I K A A N S E   K E R N W A P E N S   I N   P O L E N   W O R D E N   G E P L A A T S T !

 

A M E R I K A

Z O U   M O M E N T E E L   Z O 'N   1 0 0 . 0 0 0   M I L I T A I R E N

I N   E U R O P A   H E B B E N   G E L E G E R D . . .

 

D A T   Z O U D E N   E R   V O L G E N S   D E   P O O L S E   P R E M I E R

Z E L F S   1 5 0 . 0 0 0   M O E T E N   W O R D E N !

 

 

H E T   I S   G E E N   G E H E I M

D A T   A M E R I K A   D E   R O L   V A N    W E R E L D L E I D E R   N A S T R E E F T . . .

 

D A T   A M E R I K A   Z E L F S   B E R E I D   I S   O O R L O G E N   T E   V O E R E N

W A N N E E R   Z I J   D A A R M E E   H A A R   D O E L   B E R E I K T !

 

E E R D E R   " W A A R S C H U W D E "   B I D E N   C H I N A   N O G

R U S L A N D   N I E T   T E   S T E U N E N !

( V i d e o   l i n k s   o n d e r )

 

T E R W I J L

A L L E   O G E N   Z I J N   G E R I C H T   O P   O E K R A Ï N E   E N   R U S L A N D

I S   B I D E N   O N D E R T U S S E N   B E Z I G

C H I N A

T E G E N   Z I C H   I N   H E T   H A R N A S   T E   J A G E N !

 

B I D E N   B E Z O E K T   T A I W A N

D A T   D O O R   C H I N A

A L S   E E N   A F V A L L I G E   P R O V I N C I E   W O R D T   G E Z I E N . . .

15-04-2022 https://nos.nl/artikel/2425262-china-houdt-militaire-oefeningen-bij-taiwan-als-reactie-op-amerikaans-bezoek

C H I N A   H O U D T   A L S   R E A C T I E   O P   D A T   B E Z O E K

E E N   M I L I T A I R E   O E F E N I N G   B I J   T A I W AN . . .

 

G E E F T   D A A R B I J   T E V E N S   A A N

D A T   A M E R I K A   M E T   V U U R   S P E E L T !

A M E R I K A   P R O V O C E E R T

B E H A L V E   I R A N   E N   N O O R D - K O R E A

D U S   O O K   C H I N A   E N   R U S L A N D !

( Vi d e o   r e c h t s    o n d e r )

 

P U T I N   Z O U   V O L G E N S   B I D E N   E E N   M O O R D E N A A R   Z I J N

V A N W E G E   D E   S I T U A T I E   I N   O E K R A Ï N E . . .

 

E E N   S I T U A T I E   D I E   F R A P P A N T   G E N O E G   W E R D   G E S C H A P E N   D O O R

T O E D O E N   V A N   A M E R I K A   E N    H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N !

 

B I D E N

D O E T   A L S O F   A M E R I K A   Z O ' N   L I E V E R D J E   I S . . .

D O C H   H A A R   O O R L O G E N   I N   H E T   M I D D E N   O O S T E N . . .

 

H E B B E N   E V E N E E N S

A A N   T A L L O Z E   O N S C H U L D I G E   B U R G E R S   H E T   L E V E N   G E K O S T !

O O R L O G E N   G E B A S E E R D   O P   L E U G E N S !

 

D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E   B E R U S T   E C H T E R   O P   W A A R H E D E N !

E E N   V E R L A T E   R E A C T I E . . .

O P   D E   G E B R O K E N   U I T B R E I D I N G S B E L O F T E S   V A N   D E   N A V O ! !

Z O W E L   A L D   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P   I N   O E K R A Ï N E ! ! !

 

A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   T R O E P E N O P B O U W

A A N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S . . .

 

K L A A R   V O O R   E E N   V E R R A S S I N G S A A N V A L

M E T   A L S   D O E L   D E   A S S I M I L A T I E   V A N   R U S L A N D

I N   D E   A M E R I K A A N S E   K A P I T A L I S T I S C H E    I N V L O E D S S F E E R !

 

D A T   Z A L   P U T I N

K O S T E   W A T   H E T   K O S T . . .

P R O B E R E N   T E   V E R H I N D E R E N !

 

 

D E   D E R D E   W E R E L D O O R L O G

B E G I N T   I N   D E   P E R I O D E

2 0 2 0   -   2 0 2 2

A L D U S

E X - M A R I N I E R   I N G O   P I E P E R S

https://global4cast.org/

 

I K   H O U D T   H E T   Z E L F   O P

2 0 2 2   -   2 0 2 5

1. D E    S P A N N I N G E N   I N   D E   W E R E L D   L O P E N   S T E E D S   H A R D E R   O P . . .

2. D E   E C C O N O M I E Ë N   D O E N   H E T   N I E T   Z O   G O E D   A L S   W O R D T   B E W E E R D . . .

3. D E   V I E R D E   I N D U S T R Ï E L E   RE V O L U T I E   K O N D I G T   Z I C H    A A N.

 

A M E R I K A    W I L   S H E R M A N   T A N K S   A A N   O E K R A Ï N E   L E V E R E N . . .

T E R W I J L   D U I T S L A N D   L E O P A R D   T A N K S   A A N   O E K R A Ï N E   W I L   L E V E R E N !

 

M O C H T   H E T   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   L U K K E N . . .

R U S L A N D   U I T   O E K R A Ï N E   T E   V E R J A G E N .

 

Z O U   A M E R I K A   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N "

W E L   E E N S   O N D E R   D R U K   K U N N E N   Z E T T E N   R U S L A N D   B I N N E N   T E    V A L L E N .

P U T I N   M O E T   I M M E R S   V E R V A N G E N   W O R D E N . . .

D O O R   E E N   P R O - A M E R I K A A N S E   T R O L !

 

E E N

" U I T P U T T I N G S T A C T I E K "

D I E   E U R O P A   W E L   E E N S   I N   E E N   N U C L E A I R   S L A G V E L D   K O N   V E R A N D E R E N !

 

E U R O P A

VERDEELD - TRAAG - ZWAK


O O R L O G  I N   O E K R A Ï N E

W A T   W A S   D E   W A R E   R E D E N   O M   D I E   O O R L O G   O P   T E   S T A R T E N . . .

M E T   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P   I N    O E K R A Ï N E

V  O O R   O G E N ?

 

S P R E E K T

S T A A T S   P R O P A G A N D A   M E D I A   B E D R I J F

N O S

E E N   K E E R   D E   W A A R H E I D ?

02-02-2022 https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2415378-spanningen-in-oekraine-dit-is-wat-de-russische-media-berichten

 

G E B R O K E N   M O N D E L I N G E   B E L O F T E S

B E T R E F F E N D E

V E R D E R E   U I T B R E I D I N G   V A N   D E   N A V O   R U C H T I N G   D E   R U S L A N D ?

P R O V O C A T I E   -   U I T L O K K I N G

A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N

V E R Z A M E L E N   Z I C H    A A N   D E   G R E N Z E N   M E T   R U S L A N D .

 

R U S L A N D   W O R D T   G E Ï S O L E E R D .

M A K E N   A M E R I K A   E N   N A V O   Z I C H   O P   V O O R   E E N   I N V A S I E ? ?

 

Z O   J A . . .

L U I D T   D A T   H E T   H O L O C A U S T   T I J D P E R K   I N .

E E N   O O R L O G   W A A R B I J   N U C L E A I R E   W A P E N S   W O R D E N   I N G E Z E T .

E E N   O O R L O G   Z O N D E R   W I N N A A R S   O F   V E R L I E Z E R S !

E E N   W E R E L D   W A A R I N   D E   O V E R L E V E N D E N

I N   E E N   E E U W I G D U R E N D   G E V E C H T   Z I J N   V E R W I K K E L D

O M   T E   O V E R L E V E N !

 

E E R S T   V A L L E N   D E L E N   V A N   D E   I N F R A S T R U C T U U R   U I T

E N E R G I E   V O O R Z I E N I N G

P R O D U C T I E   F A C I L I T E I T E N

V O E D S E L S C H A A R S T E

B E N D E V O R M I N G   -   D I E F S T A L   -   M O O R D   -   V E R K R A C H T I N G

E E N   W E R E L D   I N   C H A O S !

 

U   H E E F T   D A T   A L S   S T E M G E R E C H T I G D E   O P   U W   G E W E T E N . . .

O M D A T   U   D I E   W A A N Z I N N I G E N   A A N   D E   M A C H T    H E E F T   G E H O L P E N !

 

O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

D E   N A V O

H E E F T   Z I C H   D E    E E R S T E   T I J D   O F F I C I E E L   A F Z I J D I G   H O U D E N . . .

T E R W I J L

D E   N A V O   L A N D E N   Z E L F

V O O R T D U R E N D   V I A   A M E R I K A

W A P E N S   -   R A K E T I N S T A L L A T I E S   E N   R A K E T T E N   -   P A N T S E R V O E R T U I G E N

E T C. . . .

N A A R   O E K R A Ï N E   S T U R E N !

28-02-2022 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/na-jarenlang-weigeren-sturen-veel-landen-nu-toch-wapens-naar-oekraine-wie-stuurt-wat~b9b14117/

08-04-2022 https://www.parool.nl/wereld/hoekstra-nederland-blijft-wapens-leveren-aan-oekraine~beb85a74/

 

26-03-2023 - 28-03-2023

H O E W E L   DE    N A V O   Z I C H   O F F I C I E E L

Hoewel de NAVO zich officieel nog steeds afzijdig houdt...

Kan men dat niet zeggen van de afzonderlijke NAVO lidstaten.

 

Deze leveren Oekraïne al geruime tijd financiële middelen...

Munitie - Wapens - Pantservoertuigen - Artillerie - Raketten...

Zowel als de munitie voor al dat wapentuig!

 

Rusland reageert daar uiteindelijk op met de strategische verplaatsing van haar nucleaire raketten...

Naar buurland Belarus.

 

Putin waarschuwt Amerika en haar NAVO verbond...

Dat zij nog altijd beschikt over 100.000-en nucleaire granaten...

Mochten Amerika en haar NAVO-verbond besluiten Rusland binnen te vallen!

 

F E I T E L I J K

Z I J N

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O - B O N D G E N O T E N

O P   D E Z E   W I J Z E

T O C H   A K T I E F   B E T R O K K E N

B I J   E E N   O O R L O G   T E G E N   R U S L A N D !

E E N   O N T Z E T T E N D   L A F F E

S T R A T E G I E

V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   V E R B A N D . . .

W A A R B I J   D I E N T   T E   W O R D E N   O P G E M E R K T

D A T   A M E R I K A   B E L A N G   H E E F T   B I J   V E R D E R E   E S C A L E R I N G !

 

1 . P U T I N   A F Z E T T E N

E N   E E N   P R O - A M E R I K A A N S E   M A R I O N E T   I N   R U S L A N D   A A N S T E L L E N !

 

2 .  R U S L A N D   A S S I M I L E R E N ! !

( O N D E R B R E N G E N   O N D E R   D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R )

 

3. D E   R E A L I S E R I N G   V A N   D E   A M E R I K A A N S E   M O N O P O L A I R E   W E R E L D

E E N   W E R E L D   W A A R I N    A L L E E N   A M E R I K A   D E   B A A S   Z O U   M O G E N   S P E L E N ! ! !

 

Z O N D E R   R  U S L A N D

Z U L L E N   H A A R   B O N D G E N O T E N

A M P E R   N O G   W E E R S T A N D   K U N N E N   B I E D E N . . .

 

G E M A K K E L I J K E R

O N D E R   A M E R I K A ' S   I N V L O E D S S F E E R   W O R D E N   G E P L A A T S T

O F T E W E L   G E A S S I M I L E E R D . . .

Z O A L S   Z I J   D A T   S T U K J E   B I J   B E E T J E   E E R D E R   M E T   E U R O P A   D E E D !

W A N N E E R

H E T   M I S   M O C H T   G A A N

E I N D I G T   E U R O P A   I N   E E N   S L A G V E L D !

M A A R   O O K   D A N

I S   D A T    P O S I T I E F   V O O R   A M E R I K A . . .

 

D O O R D A T   Z I J   D E   E E R S T E   D E C E N N I A

N I E T   H O E F T   T E   V R E Z E N . . .

 

D A T   D E   E U R O P E S E   U N I E   O N D E R   D E

R U S S I S C H E    I N V L O E D S S F E E R 

T E R E C H T   Z A L   K O M E N . . .

 

Z O D A T   Z I J   Z I C H   M O G E L I J K

T E G E N   A M E R I K A    Z O U   K U N N E N   K E R E N !

 

D U S

H O E   D E Z E   O O R L O G   O O K   U I T P A K T

 

H E T   I S   A L T I J D

W I N   -   W I N

V O O R

A M E R I K A !

A L L E   A N D E R E   L A N D E N . . .

B E T A L E N   D E   H O O G S T E   R E K E N I N G !

 

O E K R A Ï N E

C L A I M T   E E N   O V E R W I N N I N G

D AN K Z I J

R A K E T   L A N C E E R   I N S T A L L A T I E S

A F K O M S T I G   V A N U I T   A M E R I K A

E N   H A A R   N A V O   V E R B A N D !

R U S L A N D

C L A I M T   E E N   E X P L O S I E

V A N W E G E   E E N   B R A N D

D I E   D E

M U N I T I E K A M E R

Z O U   H E B B E N   B E R E I K T !


13-04-2022

H O E   D E   G L O B A L E   M E D I A

D E   G E S C H I E D E N I S   H E R S C H R I J F T

T E L E T E K S T   P A G I N A   1 2 5

2 1 . 0 0 0   B U R G E R D O D E N   M A R I O E P O L

A L D U S   D E   K O P   V A N   N O S   T E L E T E K S T

 

A L S   W E   N A A R   D I E   B E W U S T E   P A G I N A   B L A D E R E N

K O M E N   W E   E C H T E R   B I J   E E N   V O L K O M E N   A N D E R E   K O P   U I T

1 0 0 . 0 0 0   W A C H T E N D E N   I N   M A R I O E P O L

N E R G E N S . . .

O O K   M A A R   I E T S

O V E R   D I E   2 1 . 0 0 0   B U R G E R D O D E N

T E   B E S P E U R E N ? ! ?

 


10-04-2022   -   14-04-2022

D E   B R I T S E   P R E M I E R   J O H N S O N

E N

D E   A M E R I K A A N S E   P R E S I D E N T   B I D E N

M A K E N   H E T   W E L   E R G   B O N T !

 

A L L E R E E R S T   M A K E N   Z E   Z I C H   D R U K   O V E R   B U R G E R D O D E N

W A A R   Z E   O V E R I G E N S   Z E L F   A A N   B I J D R AG E N . . .

 

D O O R

P A N T S E R V O E R T U I G E N

H A N D   V U U RW A P E N S

R A K E T   I N S T A L L A T I E S   M E T   R A K E T T E N

T A N K S

V L I E G T U I G E N

A A N   O E K R A Ï N E   T E   L E V E R E N . . .

 

B I D E N

B E S C H U L D I G D   R U S L A N D   V E R D E R   V A N   G E N O C I D E

D O C H

V E R G E E T   D A A R B I J   V O O R   H E T   G E M A K   D E   W I J Z E   W A A R O P   A M E R I K A

H A A R

" W A R   O N   T E R R O R "

O P   H E T   M I D D E N - O O S T E N   H E E F T   L O S G E L A T E N 1

 

A L S O F   E R   TO E N   G E E N

O N S C H U L D I G E

B U R G E R S L A C H T O F F E R S

Z I J N

G E V A L L E N . . .

 

Z E L F S

Z E L E N S K Y

( O E K R A Ï N S E   P R E S I D E N T )

 

V E R G E E T   V O O R   H E T   G E M A K

D A T  H E T   O E K R A Ï N S E   L E G E R   N A   D E   C O U P

N O T A B E N E

T O T   O P   D E   D A G   V A N   V A N D A A G . . .

 

P R O - R U S S I S C H E   S T E D E N

 I N   H E T   O O S T E N   V A N   O E K R AÏ N E

M E T   A R T I L L E R I E   H E E F T   B E S T O O K T . . .

 

A L S O F   D A A R

G E E N

B U R G E R S L A C H T O F F E R S

Z I J N

G E V A L L E N !

 

S T E L L E T J E

H Y P O C R I E T E    F A S C I S T E N !

 

08-04-2022

R U S S I S C H E   T R O E P E N

Z O U D E N   O E K R A Ï E N S E   B U R G E R S

I N   K R A M A T O R S K

H E B B E N   G E B O M B A R D E E R D

D A A R B I J   O P   D E   R A K E T T E N   H E B B E N   G E S C H R E V E N

" V O O R   D E   K I N D E R E N "

V E R W I J Z E N D

N A A R   D E   O E K R A Ï N S E   B O M B A R D E M E N T E N   O P   K I N D E R E N   I N   D E

" R E B E L L E N   G E B I E D E N "

D A A R   Z I T   E E N    K E R N   V A N   W A A R H E I D   I N !

N A M E L I J K   D A T   O E K R A Ï N E

S I N D S   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P

P R O    R U S S I S C H E   G E B I E D E N   M E T   A R T I L L E R I E   B E S C H I E T !

 

V O LG E N S   R U S L A N D

H A N D E L T   H E T   I N   D E   F O T O ' S   O M

T O T S J K A - U   R A K E T T E N

D I E   Z O U D E N   U I T S L U I T E N D   D O O R   O E K R A Ï N E   W O R D E N   G E B R U I K T !

 

R U S L A N D   G E E F T   A A N   W E L   D E   S T A T I O N S

T E   H E B B E N   B E S C H O T E N   I N

P O K R O V S K Y   -   S L O V J A N S K   -   B A R V I N K O V E

 

D A A R   Z O U D E N

R A K E T I N S T A L L A T I E S

M I L I T A I R E   U I T R U S T I N G   E N   W A P E N S   Z I J N   O P G E S L A G E N

 

D E   V R A A G   D I E   M E N   Z I C H   Z O U   M O E T E N   S T E L L E N   I S :

" Z O U   D E   O E K R A Ï N S E   ( R ) O V E R H E I D   H A A R   E I G E N   B U R G E R S   O P O F F E R E N . . .

A L S   Z I J   D A A R D O O R   B I J   D E   E U R O P E S E   U N I E

D A N   W E L   B I J   D E   N A V O   K A N   K O M E N ? "

 

W A T   D E N K T   U ?

H E I L I G T   H E T   D O E L   A L L E   M I D D E L E N ?

 

I K   B E D O E L   M A A R   T E   Z E G G E N . . .

 

E U - V O O R Z I T S T E R

D E    B E L G I S C H E   U R S U L A   V O N   D E R   L E Y E N

G A A T   O P   B E Z O E K

B I J   D E   O E K R A Ï E N S E   P R E M I E R   V O L O D Y M Y R   Z E L E N S K I

 

V O N   D E R   L E Y E N

B I E D T   Z E L E N S K Y   M E T E E N   E E N

E U - L I D M A A T S C H A P S   A A N V R A A G

A A N

W E L K E   D E Z E   M E T E E N   O N D E R T E K E N T !

( y o u t u b e   v i d e o   o n d e r )

 

D A T   I S   Z E E R   O N G E B R U I K E L I J K ! ! !

 

V O N   D E R   L E Y E N

G A A T   H E L E M A A L   N I E T

O V E R   E V E N T U E L E    T O E T R E D I N G E N   T O T   D E   E U R O P E   U N I E

D A T   B E P A L E N   N A M E L I J K   D E   L I D S T A T E N !

M A R K   R U T T E

O N T K E N T

D A T   V O N   D E R   L E Y E N   O E K R A Ï N E   E E N

T O E T R E D I N G S    A A N V R A A G   T O T   D E   E U   Z O U   H E B B E N   A A N G E B O D E N . . .

 

D A T   Z O U   V O L G E N S   H E M   N I E T   M O G E L I J K   Z I J N

V A N W E G E   O N D E R L I N G E   A F S P R A K E N   /   P R O C E D U R E S

T U S S E N   D E   E U - LI D S T A T E N   O N D E R L I N G !

U I T B R E I D I N G   V A N   D E   E U

Z O U   E E N   I N G E W I K K E L D   P R O C E S   Z I J N

" C O M P L E X "

" L A N G E   T E R M I J N "

A L D U S   M A R K   R U T T E

 

A N D E R E   P O L I T I C I

W A R E N   E C H T E R   W A T   K R I T I S C H E R

 

D E   W E R K W I J Z E   V A N   U R S U L A   V O N   D E R   L E Y E N . . .

D O E T   D E   S I T U A T I E   A L L E E N   M A A R   V E R D E R   E S C A L E R E N !

Z A A I T    B O V E N D I E N   V E R D E E L D H E I D   B I N N E N   D E   E U ! !

 

Z E L E N S K I   B L I J K T   E C H T E R   W E L

D E   L I D M A A T S C H A P S   A A N V R A A G   F O R M U L I E R E N

T E  H E B B E N   O N D E R T E K E N D . . .

M A R K   R U T T E

H E E F T

V O O R   D E   ZO V E E L S T E   K E E R

G E L O G E N !

O E K R A Ï N E   I S   E E N   A R M   L A N D !

 

H E T   G A A T   D E   E U R O P E S E   B U R G E R   D U S

M I L J A R D E N   K O S T E N . . .

A R M O E D I G

B E T E K E N D   I N   D E   R E G E L

F R A U D U L E U S   E N   C O R R U P T !

( D a t   w o r d t   i n   d e   v i d e o   o v e r i g e n  s   n o g   e e n s   b e n a d  r u k t ! )

 

C O R R U P T

N E T   Z O A L S   O V E R I G E N S   A L   D I E   A N D E R E

O O S T - E U R O P E S E   L A N D E N . . .

 

H E T   Z O U   M I J N S   I N Z I E N S   B E T E R   Z I J N   G E W E E S T . . .

W A N N E E R   M E N   E E R S T   E E N   O O S T   E U R O P E S E   U N I E

Z O U   H E B B E N   G E V O R M D !

 

I K   D E N K   O V E R I G E N S   N I E T

D A T   D E   R U S S I S C H E   T R O E P E N   G E N O C I D E   H E B B E N   G E P L E E G D

D A T   Z O U   R U S L A N D ' S   R E P U T A T I E   F L I N K   S C H A D E N !

 

B O V E N D I E N   T E N I E T   D O E N

W A T   R U S L A N D   P R O B E E R T   T E   B E W E R K S T E L L I G E N . . .

D E   C R E A T I E   V A N   E E N   B U F F E R Z O N E

T U S S E N   R U S L A N D   E N   A M E R I K A   M E T   H A A R   N A V O - V E R B A N D !

 

P U T I N   V R E E S T   D A T   R U S L A N D

S P O E D I G   D O O R   A M E R I K A   Z A L   W O R D E N   O P G E S L O K T !

 

D A T   B E T E K E N D   C O N C R E E T

G E E N

M U L T I   P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   E L K   L A N D   I N S P R A A K   K R I J G T . . .

M A A R   E E N

U N I   P O L A I R E   W E R E L D

W A A R   A M E R I K A   H E T   V O O R   H E T   Z E G G E N   K R I J G T !

 

I M M E R S

H E T   V O O R H E E N   N E U T R A L E   F I N L A N D

D A T   E V E N E E N S   T E G E N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   A A N   L I G T . . .

 

O V E R W E E G T

O P   B A S I S   V A N   M I S L E I D E N D E   M E D I A   B E R I C H T E N   J E G E N S   R U S L A N D

Z I C H   B I J   D E   N A V O   A A N   T E   S L U I T E N !

11-03-2022 https://www.standaard.be/cnt/dmf20220310_97979354

 

H E T   S O O R T   B E R I C H T E N

W A A R D O O R   R U S L A N D   J U I S T   S T E E D S   V E R D E R

G E Ï S O L E E R D   /   I N G E S L O T E N

R A A K T

 

J E   Z O U   E I G E N L I J K   M O E T E N   K I J K E N

W I E

P R O F I T E R E N

V A N   D I T   S O O R T   I N S I N U A T I E S . . .

H E T   A N T W O O R D   L I G T   E C H T E R   V O O R   H E T   G R I J P E N . . .

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O !

 

E U - V O O R Z I T S T E R

U R S U L A   V O N   D E R   L E Y E N . . .

K R I J G T   V A N   A L L E   Z I J D E N   K R I T I E K !

 

O E K R A Ï N E

W I L   M E T   S P O E D   B I J   D E   E U R O P E S E   U N I E

( Youtube video rechts boven )

A A N   H E T   W O O R D

I S   D E   O E K R A Ï N S E   J O U R N A L I S T E   A R I A N A   M A N D U Z A I

 

Z I J   S T E L T

D A T   O E K R A Ï N E   V E R S N E L D

T O T   D E   E U R O P E S E   U N I E   T O E G E L A T E N   M O E T   W O R D E N . . .

 

O E K R A Ï N E

Z O U   V O L G E N S   H A A R   D E   E U R O P E S E   U N I E   B E S C H E R M E N

T E G E N   E E N   R U S S I S C H E   I N V A S I E ? ! ?

 

F L A U W E K U L !

R U S L A N D   W I L   A L L E E N   E E N   B O O D S C H A P   A F G E V E N

A A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N . . .

 

S T O P ! ! !

M E T   D E   T R O E P E N O P B O U W   A A N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S !

 

Z I J   V R A A G    Z I C H   V E R D E R   A F

H O E   H E T   K O M T

D A T   E E N   L A N D   Z O M A A R   E E N   D E E L   V A N   E E N    A N D E R   L A N D   K A N   I N N E M E N

? ! ?

 

A R I A N E

I S   B L I J K B A A R   N I E T   B I J S T E R   I N T E L L I G E N T . . .

 

J E   Z O U    E R   T O C H   V A N U I T   M O G E N   G A A N   D A T   E E N   J O U R N A L I S T

O P   Z ' N   M I N S T   O P   D E   H O O G T E   I S   V A N   H E T   O N D E R W E R P

W A A R   Z E   D I S C U S S I E S   M E E   P R O B E E R T   U I T   T E   L O K K E N !

 

D E   G E S C H I E D E N I S   V A N   D E   K R I M

I S   E L D E R S   O P   D E Z E   P A G I N A   G L O B A A L   O M S C H R E V E N !

D E   K R I M

B E H O O R T   T O E   A A N   R U S L A N D   N I E T   A A N   O E K R A Ï N E !

 

A R I A N A

I S   V E R D E R   E R G   S E L E C T I E F   I N   H A A R   B E R I C H T G E V I N G . . .

 

Z I J   R E P T   M E T   G E E N   E N K E L   W O O R D . . .

O V E R   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P

D I E   E N K E L E   J A R E N   G E L E D E N   I N   O E K R A Ï N E   P L A A T S   V O N D !

 

W A A R B I J

E E N   " D E M O C R A T I S C H "  G E K O Z E N

P R O - R U S S I S I S C H E   P R E M I E R

W E R D   A F G E Z E T . . .

 

V E R V A N G E N

D O O R   E E N   P R O - A M E R I K A A N S E   /   P R O - E U R O P E S E   M A R I O N E T !

T E R W I J L   D E   B E V O L K I N G

V R I J H E I D   E N   V O O R S P O E D   W E R D   V O O R G E H O U D E N ! !

 

W A N N E E R   O E K R A Ï N E

B I J   D E   E U R O P E S E   U N I E   D A N   W E L   B I J   D E   N A V O   W O R D T   G E V O E G D . . .

E N   D E   N U   N O G   N E U T R A L E   G R E N S S T A T E N

W A A R O N D E R   F I N L A N D   V A N W E G E   E E N   P A A R   B L O E D E R I G E

U I T   H A A R   V E R B A N D   G E R U K T E   B E E L D E N

E V E N E E N S   L I D M A A T S C H A P P E N   A A N V R A G E N . . .

11-03-2022 https://www.standaard.be/cnt/dmf20220310_97979354

R A A K T   R U S L A N D

V O L L E D I G

G E Ï S O L E E R D   /   O M S I N G E L T !

 

A M E R I K A A N S E   T R O E P E N   E N   N A V O   T R O E P E N

K U N N E N   V A N   A L L E   Z I J D E N   E E N   B L I K S E M A A N V A L   U I T V O E R E N . . .

 

O P D A T   D I E G E N E N   D I E   O V E R   A M E R I K A   H E E R S E N

H U N   M O N O P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   Z I J   D E   B A A S   S P E L E N   K U N N E N   R E A L I S E R E N !

 

R U S L A N D

R E S T   D A N   A L L E E N   N O G   M A A R   T E R U G   T E   G R I J P E N   N A AR   H A A R

N U C L E A I R E   W A P E N   A R S E N A A L !

 

Z O ' N   O O R L O G   K E N T   G E E N   W I N N A A R S

A L L E E N

V E R L I E Z E R S !

 


0 2 - 0 2 - 2 0 2 2

P O E T I N   E I S T   N A   A L   D I E   J A R E N

D A T   D E   N A V O   H A A R   W O O R D   H O U D T

D O O R   N I E T   V E R D E R   N A A R   H E T   O OS T E N

 ( D E   R U S S I S C H E   G R E N S )

U I T   T E   B R E I D E N !

 

R U S L A N D

H E E F T   A L S   2 E   K E R N M A C H T   I N   D E   W E R E L D

M E E R D E R E   M A L E N   A A N G E G E V E N

N I E T

I N G E L I J F T   T E   W I L L E N   W O R D E N . . .

I N   D I E   M O N O P O L A I R E   W E R E L D   D I E   A M E R I K A   N A   S T R E E F T . . .

E E N   W E R E L D

W A A R   A M E R I K A   B O V E N D I E N   D E   B A A S   W I L   S P E L E N !

R U S L A N D

D A A R E N T E G E N

S T R E E F T   J U I S T   N A A R   E E N   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D . . .

 

E E N   W E R E L D

W A A R I N   A L L E   L A N D E N   E I G E N   B A A S   B L I J V E N   E N   S A M E N W E R K E N . . .

M A A R   D A A R   W I L   A M E R I K A   N I E T S   V A N   W E T E N !

 

S I N D S   D E   A M E R I K A A N S - E U R O P E S E   C O U P   I N   O E K R A Ï N E

M I S B R U I K E N   D E   A M E R I K A N E N   H U N

" B O N D G E N O O T S C H A P "

M E T   D E

N A V O   L I D S T A T E N . . .

 

D E   I N N A M E   V A N   H E T   O V E R W E G E N D   R U S S I S C H   S P R E K E N D E   K R I M

A L S   E X C U U S   V O O R W E N D E N D . . .

 

O M   S T E E D S   M E E R   T R O E P E N   I N   O O S T - E U R O P A   T E   S T A T I O N E R E N

L E K K E R   D I C H T   T E G E N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   A A N !

 

E I G E N L I J K   I S   H E T   V O O R G A A N D E   N I E T   H E L E M A A L   W A A R . . .

A M E R I K A   M I S B R U I K T   D E   N A V O   L A N D E N   N A M E L I J K   A L

V A N A F   D E   O P R I C H T I N G   V A N   D E   N A V O !

 

T O E N   D E   K O U D E   OO R L O G   A F L I E P

W A S   E R   H E L E M A A L   G E E N   N O O D Z A AK   M E E R   O M    D E   N A V O

N O G   L A N G E R   A A N   T E   H O U D E N !

M E D I A   A N G S T   P R O P A G A N D A

H E T   K O M T   D E   L E I D E R S    V A N   D E   N A V O   D U S   G O E D   U I T

D A T   R U S L A N D   W E D E R O M   A L S   B O O S D O E N E R   W O R D T   B E S C H O U W D !

 

D E   M E D I A   V E R S P R E I D T   W E D E R O M   HA A R   A N G S T   P R O P A G A N D A . . .

Z O A L S   Z E   D A T   D E E D   T E N   T I J D E   V A N   D E

C O R O N A   " P A N D E M I E "

E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   C O R O N A   G R I E P   V I R U S J E !

 

Z O D O E N D E   K U N N E N   A M E R I K A   E N   H A A R   B O N D G E N O T E N

S T E E D S   M E E R   T R O E P E N

N A A R   O O S T - E U R O P A   V E R P L A A T S E N . . .

 

H E L E M A A L   T O T   A A N   D E   G R E N S

M E T   H E T   D W A R S L I G G E N D E   R U S L A N D   W E L   T E   V E R S T A A N

V A N W E G E   H A A R   E I G E N   V I S I E   B E T R E F F E N D E

E E N   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   A L L E   L A N D E N   S A M E N W E R K E N !

 

I K   N E E M   A A N

D A T   D E   M E E S T E N   O N D E R   U   W E L   E E N S   H E B B E N   G E H O O R D   O V E R

G 7

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/international-organisations/g7_nl

G 2 0

https://www.europa-nu.nl/id/vi2te1wxxvuz/g20

B I L D E R B E R G   G R O E P

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4729026/bilderberg-mysterieuze-brainstorm-elite-conferentie-complot-zwitserland

B I J E E N K O M S T E N

V A N   D E   E L I T E   K L A S S E . . .

 

D I E   M E T   H U N   P O L I T I E K E   E N   W E T E N S C H A P P E L I J K E   M A R I O N E T T E N

D I S C U S S I Ë R E N

O V E R   D E   T E   V O L G E N   K O E R S   V A N   D E   G L O B A L E   W E R E L D . . .

 

 D A T   Z E T   D U S   M E T E E N   A L

E E N   D I K K E   V E T T E   S T R E E P   D O O R   H E T   W O O R D

" D E MO C R A T I E "

Z I J N D E   E E N   Z O E T H O U D E R T J E   V O O R   H E T   G E W O N E   V O L K

 

D E   E L I T E   M E T   H A A R   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N

B E P A L E N

D E   T E   V O L G E N   K O E R S . . .

U

M A G   U W   S T E M   U I T B R E N G E N

U I T   E E N   K I E S L I J S T   V A N   H U N   M A R I O N E T T E N

V E R D E R

H E E F T   U   N I E T S   I N   T E   B R E N G E N

I N   H E T   T E   V O E R E N   B E L E I D !

V E R K I E Z I N G E N   H E B B E N   D U S   G E E N   E N K E L E   Z I N . . .

E E N   Z O E T H O U D E R T J E

V O O R   H E T   G E W O N E   V O L K !

D E   G E V E S T I G D E   O R D E   B L I J F T   G E W O O N   A A N ! !

 

A L S   E E N   P O L I T I C U S   B I N N E N   H E T   S Y S T E E M   N I E T   G O E D   F U N C T I O N E E R T

M A A R   W E L   Z ' N   L O Y A L I T E I T   H E E F T   B E W E Z E N

K R I J G T   D E Z E   V A A K   E E N   A N D E R E    P O S T    B I N N E N   H E T Z E L F D E   S Y S T E E M ! ! !

 

D E   B E T R O K K E N   M A R I O N E T T E N

K U N N E N   H E T   S Y S T E E M

Z O   T O T   I N   A L L E   E E U W I G H E I D   I N   S T A N D   H O U D E N . . .

W A S   U   D A T   N O G   N I E T   O P G E V A L L E N ?

 

D E   E L I T E   K L A S S E   I S   A L   G E R U I M E   T I J D   B E Z I G   O M

D E   C O N T R O L E   T E   K R I J G E N   E N   T E   B E H O U D E N . . .

O V E R    A L L E

G R O N D S T O F F E N   -   P R O D U C T I E   P R O C E S S E N   -   A R B E I D S K R A C H T E N

I N   D E   W E R E L D !

D E   V I E R D E   I N D U S T R I Ë L E   R E V O L U T I E

O V E R   N I E T   A L   T E   L A N G E   T I J D . . .

N E M E N   R O B O T S   E N   K U N S T M A T I G E   I N T E L L I G E N T I E

H E T   G R O S   V A N   H E T   W E R K   O V E R !

( Z O L A N G   E R   N O G   G E E N   N U C L E A I R E   O O R L O G   H E E F T   P L A A T S G E V O N D E N ! )

 

W I N K E L S   V E R D W I J N E N   U I T   H E T   S T R A A T B E E L D

V E R V A N G E N   D O O R   P R O V I N C I A L E   D A N   W E L   L A N D E L I J K E

O P S L A G P L A A T S E N   /   V E R D E E L C E N T R A . . .

B E S T E L L E N   K U N   J E   A L L E E N   N O G   M A A R   V I A   H E T   I N T E R N E T !

V E E L   M E N S E N

Z U L L E N   O V E R B O D I G   W O R D E N

K A S S I È R E S   -  V R A C H T W A G E N   C H A U F F E U R S   -   L O G I S T I E K E   M E D E W E R K E R S

V A K K E N   V U L L E R S   E T C .

W E R E L D W I J D   Z U L L E N   M I L J A R D E N   B A N E N   V E R D W I J N E N !

 

A L   D I E   M I L J A R D E N   W E R K N E M E R S   D I E   O N T S L A G E N   W O R D E N

V O R M E N   E C H T E R   E E N   B E L A S T I N G

V O O R   D E   S O C I A L E   U I T K E R I N G S S Y S T E M E N !

 

D E N K T   U   Z I C H   E E N S   I N . . .

M I L J A R D E N

N U T T E L O Z E   /   W E R K L O Z E

M E N S E N . . .

 

M E N S E N

D I E   L A T E R   E V E N T U E E L   V O O R   P R O B L E M E N   K U N N E N   Z O R G E N . . .

A R M O E D E   -   C R I M I N A L I T E I T   -   O N T E V R E D E N H E I D   -   V E R V E L I N G

 

R E B E L L E R E N   V R O E G   O F    L A A T   T E G E N   H E T   S Y S T E E M . . .

H O E   W I L   M E N   D A T   P R O B L E E M   A A N P A K K E N ?

 

D E   S I M P E L S T E   O P L O S S I N G   Z O U   Z I J N

O P R U I M E N . . .

E E N   O O R L O G   K A N    D A A R B I J   U I T K O M S T   B I E D E N !

 

M A A R   M E N   H E E F T    O O K   N O G   E E N   A N D E R E   T R O E F   I N   D E   H A N D . . .

E E N   L E U G E N T J E   O M   B E S T W I L !

V I R U S   I N   V A C C I N

M E N   I S   I M M E R S   A L   E N I G E   T I J D   B E Z I G

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

 

H O E   M E E R   V A C C I N A T I E S   M E N   H E E F T   G E H A D . . .

H O E   G R O T E R

D E   K A N S   O P   B I J W E R K I N G E N ! !

 

H O E   M E E R

D I E   B I J W E R K I N G E N   E L K A A R   V E R S T E R K E N ! ! !

 

I S   U   N I E T   O P G E V A L L E N

D A T   W A N N E E R   S P R A K E   W A S   V A N

O U D E R D O M   E N   O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S . . .

M E N   S P R A K   O V E R

C O R O N A   V I R U S   S L A C H T O F F E R S ?

 

T E R W I J L

W A N N E E R   E R   V A C C I N A T I E   S L A C H T O F F E R S   T E   B E T R E U R E N   V I E L E N . . .

O U D E R D O M   E N   O N D E R L I G G E N D E   Z I E K E S

A L S   O O R Z A A K

W E R D E N   A A N G E H A A L D ?

H A L V E   W A A R H E D E N

E N

G E C A M O U F L E E R D E   L E U G E N S

I K   N E E M   A A N   D A T   I E D E R E E N   H E T   M E T   M I J   E E N S   I S . . .

W A N N E E R   I K   C L A I M   D A T . . .

 

W I E   D E   M E D I A   B E H E E R S T . . .   H E T   N I E U W S   B E H E E R S T !

Z O D O E N D E   B E P A A L T . . .

W E L K   N I E U W S   W E L   E N   W E L K   N I E U W S   N I E T

N A A R   B U I T E N   W O R D T    G E B R A C H T !

C E N S U U R

V A N D A A R   D A T   H E T   N I E U W S   V A A K

E E N T O N I G

M A A R   V O O R A L

R E P E T E R E N D

N A A R   B U I T E N   W O R D T   G E B R A C H T . . .

 

D E   A F G E L O P E N   J A R E N

H E E F T   D E

A N G S T

G E R E G E E R D !

 

A N G S T

V O O R   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G

C O R O N A   G R I E P   V I R U S J E . . .

W E L   T E   V E R S T A A N !

 

Z O W E L

A L S   D E   A N G S T   V O O R   E E N

M O G E L I J K E   I N V A S I E

V A N U I T   R U S L A N D ? ! ?

A C H T E R L I J K

V O L K

R U S L A N D

I S   H E L E M A A L   N I E T   U I T   O P   E E  N   D E R D E   W E R E L D O O R L O G . . .

 

R U S L A N D

W I L  E N K E L   E N   A L L E E N   E E N   N E U T R A L E   B U F F E R Z O N E

T U S S E N   O O S T   E N   W E S T

 

O M D A T   R U S L A N D   Z I C H   B E D R E I G T   V O E L T

D O O R   D E   A A N W E Z I G H E I D   V A N

A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N . . .

A A N   H A A R   G R E N Z E N !

M A N I P U L A T I E

H E E F T   U   N O G   S T E E D S   N I E T   D O O R   D A T   U   W O R D T

G E M A N I P U L E E R D ?

 

D A T   U   E E N   O O R L O G   I N   W O R D T   G E Z O G E N . . .

D O O R   B E H E N D I G   O P   U W   G E V O E L E N S   I N   T E   S P E L E N ?

 

B E N T   U   D E   L E U G E N S   V A N   F R A N S   T I M M E R M A N S

B E T R E F F E N D E   M H - 1 7   E N   D E   P L U N D E R E N D E   P R O   R U S S I S C H E   M I L I T I E S

N U   A L W E E R   V E R G E T E N ?

 

U W

G E V O E L E N S

K U N N E N   D A N   W E L   O P R E C H T   Z I J N . . .

M A A R   Z E   Z I J N   D E S A L N I E T T E M I N   M I S P L A A T S T !

 

O M D A T   U   N I E T   B E K E N D   M E T

W A T   Z I C H   W E R K E L I J K   I N   D E Z E   W E R E L D   A F S P E E L T !

M O G E L I J K   W I L T   U   D A T   Z E L F S   N I E T   E E N S   W E T E N . . .

 

U W   A N G S T

V O E D T   D E   E L I T E   K L A S S E

Z O D O E N D E   K A N   Z I J   H A A R   G E H E I M E    A G E N D A

V E R S N E L D   D O O R V O E R E N !

 

A L S   U   E C H T   Z O   B L I N D   E N   N A Ï E F   B E N T   E N   B L I J F T

K A N   I K   A L L E E N   N O G   M A A R   Z E G G E N . . .

 

D A T   U   V E R D I E N D . . .

W A T   U   W O R D T   V O O R G E H O U D E N !

 

A L S   U   S L I M   B E N T . . .

B E R E I D T   U   Z I C H   T E N M I N S T E   A L V A S T   O P    H E T   E R G S T E   V O O R !

E S C A L A T I E

V A N   H E T   C O N F L I C T   M E T  D E   N A V O

K A N   I N   H E T   O N G U N S T I G S T E   G E V A L

E E N   N U C L E A I R E   H O L O C A U S T   V E R O O R Z A K E N !

 

Z E K E R   W A N N E E R   J E   B E D E N K T

D A T   D E   A M E R I K A N E N   E N   D E   N A V O   E U R O F I E L E N

S T E E D S   M E E R   O L I E   O P   H E T   V U U R   G O O I E N . . .

 

D O O R   N O G   M E E R   L A N D E N   D I E   A A N   R U S L A N D   G R E N Z E N

E E N   N A V O   L I D M A A T S C H A P   A A N   T E   B I E D E N !

G E B R O K E N   E X P A N S I E   B E L O F T E S . . .

E N

G E Z I C H T S V E R L I E S   V O O R   R U S L A N D !

M O C H T   R U S L A N D

D E   N A V O   O O G L U I K E N D   B L I J V E N   T O E S T A A N

N O G   V E R D E R   N A A R   H E T   O O S T E N   U I T   T E   B R E I D E N !

N E E M T   G E E N   E N K E L   L A N D

R U S L A N D

N O G   S E R I E U S   A L S   W E R E L D M A C H T !

A M E R I K A   W E E T   D O N D E R S   G O E D   W A T   E R   O P   H E T   S P E L   S T A A T . . .

V A N D A A R   D A T   Z I J   R U S L A N D   B L I J F T

P R O V O C E R E N   /   U I T D A G E N !

9 1 1

Z O A L S   Z I J   D A T   E E R D E R   D E E D   R O N D O M   H E T   W T C   G E B E U R E N

D E   O P O F F E R I N G   V A N   E N K E L E   1 . 0 0 0 - E N   M E N S E N L E V E N S

I N   R U I L

V O O R   S T E U N   V A N U I T   D E   B E V O L K I N G

V O O R   E E N   O O R L O G   I N   H E T   M I D D E N - O O S T E N !

H E T   B E G I N   V A N

A M E R I K A ' S

" W A R   O N   T E R R O R "

E E N   O O R L O G   T E G E N   E E N   N I E T   B E S T A A N D E   V I J A N D

D I E   V A N   B E G I N   A F   A A N   A L   W A S   G E D O E M D   T O T   F A L E N !

S A D D A M   H O E S S E I N

E E N   D O O R   A M E R I K A   A A N G E S T E L D E   M A R I O N E T   I N   I R A K

W E R D   D O O R   A M E R I K A   B E S C H U L D I G D

V A N   B A N D E N   M E T   V A N   T E R R O R I S M E   B E S C H I L D I G D E   O S A M A   B I N   L A D E N

 

D E   G O Z E R   D I E   V O L G E N S   A M E R I K A...

L E I D E R   Z O U   Z I J N    V A N   T E R R E U R   O R G A N I S A T I E   A L   Q A E D A   /   I S I S   /   I S )

B E W I J Z E N   H E E F T    M E N   E C H T E R   N O O I T   A A N G E V O E R D !

 

D E   G O Z E R   W I E N S   L E G E R   V O L G E N S   A M E R I K A

B A B I E S   U I T   C O U V E U Z E S   Z O U   H E B B E N   G E H A A L D   Z O D A T   D I E   S T I E R V E N . . .

D A T   B L E E K   E C H T E R   E E N   A L   G O R E   L E U G E N !

 

D E   G O Z E R   D I E   B O V E N D I E N

O V E R   M A S S A   V E R N I E T I G I N G S W A P E N S   Z O U   B E S C H I K K E N

D I E   E V E N E E N S   N O O I T   W E R D E N   G E V O N D E N !

 

A M E R I K A 'S   G E H E I M E   D I E N S T E N

S T A P E L E N   D E   E N E   B L U N D E R   O P   D E   A N D E R E   B L U N D E R !

A M E R I K A ' S   P R O P A G A N D A   O O R L O G

10-07-2003 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-amerikaanse-propagandaoorlog

J O H N   F   K E N N E D Y

W A A R S C H U W D E   D E S T I J D S   A L

V O O R   D E   N I E U W E   W I J E   V A N   O O R L O G V O E R E N

I N F I L T R A T I E   E N   M I S L E I D I N G

E E N   L E I D E R

D A N   W E L   E E N   L A N D

I S   G E M A K K E L I J K   I N   D I S K R E D I E T   T E   B R E N G E N

D O O R   D E   V E R S P R E I D I N G   V A N

L A S T E R   E N   L E U G E N S

V I A   D E   

G L O B A L E   M E D I A

 

Z O A L S   D A T   G EB E U R D E

T I J D E N S   D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P

I N   O E K R A Ï N E

( D E   S C H E R P S C H U T T E R S   V A N   E U R O M A I D A N )

 

D A N   W E L

H E T   D R A M A   R O N D O M

M H - 1 7

( D E   Z O G E N A A M D E   D I E F S T A L   V A N   S I E R A D E N   V A N   D E   S L A C H T O F F E R S )

F R A N S   T I M M E R M A N S  https://www.businessinsider.nl/terugkijken-de-krachtige-toespraak-van-timmermans-over-de-vliegramp-in-de-veiligheidsraad-481419/

F R A N S   T I M M E R M A N S

   D E   H Y P O C R I E T   H U I C H E L A C H T I G E   L E U G E N A A R . . .

E N   Z O   Z I T T E N   E R    M E E R   V A N

B I N N E N   D E   N E D E R L A N D S E   P O L I T I E K !

https://www.youtube.com/watch?v=QcGCBHNcKyI

A C H T E R L I J K   V O L K

O M   O P   D I T   S O O R T   D U I V E L S   T E   B L I J V E N   S T E M M E N

 

D E   Z O G E N A A M D E   G E N O C I D E

D I E   I N   B O E T S J A   P L A A T S   Z O U   H E B B E N   G E V O N D E N !

 

B O E T S J A   O E K R A Ï N E

E E N   K E R K J E   M E T   W A T   P L A S T I C   V U I L N I S Z A K K E N

Z O U   E E N   E X E C U T I E   D O O R   R U S S I S C H E    M I L I T A I R E N

V O O R   M O E T E N   S T E L L E N ? ! ?

 

Z E L F S   A L S   H E T   A L   O M   E C H T E   L I J K E N   Z O U    G A A N

W I E   G A R A N D E E R T

D A T   H E T   O E K R A Ï N S E   L E G E R    D I E   N I E T   Z E L F   H E E F T   V E R M O O R D ?

E R   S T A A T   V E E L   O P   H E T   S P E L   V O O R   D E   O E K R A Ï N S E   E L I T E

H E T   L I D M A A T S C H A P   V A N   D E   E U R O P E S E   U N I E   E N   D E   N A V O !

H O E V E R   W I L   M E N   D A A R B I J   G A A N ?

 

V E R S C H R I K K E L I J K E   B E E L D E N

V O L G E N S   D E   N O S

W A T   V U I L N I S Z A K K E N   M E T   P A S P O P   O N D E R D E L E N   I N    K U I L E N   G E K I E P E R D

D I E   H A N D   R E C H T S O N D E R   I S   D U I D E L I J K   N I E T   E C H T

R A R E   P L E K   V O O R   D I E   S C H O E N ? ! ?

 

M E N   H E E F T   W E L   I E T S   G E D U M P T . . .

M A A R   G E E N   L I J K E N !

 

S C H O K K E N D E   B E E L D E N

A L S   J E   D E    N O S   M O E T   G E L O V E N . . .

03-04-2022 https://nos.nl/index.php/collectie/13888/artikel/2423751-drama-in-straten-van-boetsja-is-anders-dan-raketbeschietingen

 

M A A R R U H H H . . .

W A T   M O E T   D A T   N O U   E C H T   VO O R S T E L L E N

N O S ?

 

D A T   O N N A T U U R L I J K   W I T   H A N D J E   V A N   E E N   M E N S ? ! ?

E E R D E R   V A N   P A S P O P

E N   WA T   M O E T   D A T   R O Z E   D I N G   M E T   H A N D S C H O E N   V O O R S T E L L E N ?

 

P L A A T J E   L I N K S   B O V E N

D I E   M A N   M E T   Z I J N   H A N D E N   I N   Z I J N   B R O E K Z A K K E N

S C H I J N T   N O U   N I E T   B E P A A L D   O N D E R   D E   I N D R U K   T E   Z I J N   V A N   D I E

" L I J K E N " . . .

 

E N   D I E   A N D E R E    GO Z E R   M E T   D A T   P L A S T I C   T A S J E   A L   E V E N M I N

   W A A R O M   I S   M E N  E I G E N L I J K   N I E T   B E G O N N E N   M E T   H E T

O P B E R G E N   /   R U I M E N ?

 

I M M E R S   V O L G E N S   B I D E N

Z O U D E N   D I E   " L I J K E N "   E R   A L   W E K E N   M O E T E N   L I G G E N . . .

05-04-2022 https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6193305/satellietbeelden-veel-lichamen-op-straat-in-bucha-liggen-er-al-weken.html

 

E N N U H H H . . .

G A A N   L I J K E N   N A   V E R L O O P   V A N   T I J D   N I E T

S T I N K E N ! ! !

E N

V E R K L E U R E N ?

 

W A A R    ZI J N   A L   D I E   V L I E G E N   E N   A N D E R   O N G E D I E R T E

D I E   H U N   E I T J E S   I N   D O D E   L I C H A M E N   P L E G E N   T E   L E G G EN . . .

O F   D E   A A S E T E R S ?

https://www.frissekater.nl/waarom-gaat-lichaam-overlijden-ruiken/

 

O O R L O G S   P R O P A G A N D A !

Z E L F S   D I E   O E K R A Ï E N S E   M I L I T A I R E N

S T A A N   D A A R   M A A R   Z O 'N   B E E T J E    T E   S T A A N . . .

 

G E E N   V R A C H T W A G E N   O M   D E   L I J K E N   A F   T E   V O E R E N

N A A R   B I J V O O R B E E L D   E E N   M O R T U A R I U M

 

B O V E N D I E N   D R U K T

R T L

Z I C H   O O K   M E R K W A A R D I G   U I T . . .

 

" O E K R A Ï N S E   M I L I T A I R E N   S T A A N   N A A S T   H E T   L I C H A A M   V A N   E E N   M A N

I N   B U R G E R K L E R E N "

 

D A A R   H E E F T   R T L   E E N   B E P A A L D E   B E D O E L I N G   M E E !

 

L E T   W E L . . .

D E   R U S S I S C H E   T R O E P E N

Z O U D E N   A L   W E K E N   G E L E D E N   Z I J N   V E R T R O K K E N ! !

 

V R E E M D ! ! !

 

D E   N E D E R L A N D S E   P O L I T I E K

I S   R A P   A L S   H E T   G A A T   O M   H E T

V E R O O R D E L E N

V A N   A N D E R E   L A N D E N . . .

 

M A A R   B L I J K T   Z E L F

O O K   G E E N   L I E V E R D J E   T E   Z I J N !

 

2 0 1 5

N E D E R L A N D S E   B O M B A R D E M E N T E N

I N   I R A K . . .

 

R U I M   8 5    B U R G E R D O D E N

1 2 0 0   B E D R I J V E N   V E R W O E S T

6 0 0 0   H U I Z E N   V E R W O E S T

 

K O N   D A T   E C H T   N I E T   A N D E R S  ?

N E D E R L A N D S E   B L U N D E R S

N E D E R L A N D   B L U N D E R D E   A L   E E N S   E E R D E R

 

D E   R O L   V A N   N E D E R L A N D

B I J   D E   G E N O C I D E   I N   S R E B R E N I C A

( 1 9 9 5   O O S T   B O S N Ï E )

https://npokennis.nl/longread/7526/wat-gebeurde-er-in-srebrenica

M E E R   D A N   8 . 0 0 0   M O S L I M    M A N N E N   E N   J O N G E N S

W E R D E N   V E R M O O R D   E N   A L S   O U D   V U I L  I N   M A S S A G R A V E N   G E G O O I D ! 

 

N E D E R L A N D

H A D   I N   N A V O   V E R B A N D

D E   T A A K   O M   Z E   T E   B E S C H E R M E N . . .

 

O M   E E R L I J K   T E   Z I J N . . .

W A S    H E T   G R O T E N D E E L S   T E   D A N K E N   A A N   D E   N A V O

 

D I E   L I E T   N E D E R L A N D

O P   H E T   C R U C I A L E   T I J D S T I P   I N   D E   S T E E K !

N E D E R L A N D   K R E E G    G E E N   L U C H T S T E U N !

 

A L   M O E T   D A A R B I J   O O K   G E Z E G D   W O R D E N . . .

D A T   N E D E R L A N D   S L E C H T   V O O R B E R E I D   W A S   O P   H A A R   T A A K !

 

E U R O P E S E   S A N C T I E S

D E   H Y P O C R I S I E   A C H T E R   D I E   S A N C T I E S

D U I T S L A N D   C L A I M T   4   M A A N D E N   N O D I G   T E   H E B B E N

O M   H E T   V E R B O D   V A N   R U S S I S C H E   S T E E N K O O L   T E   I M P L E M E N T E R E N ?

 

W A A R O M

M A G   N E D E R L A N D   E I G E N L I J K

G E E N

S T E E N K O O L   E N   G A S   M E E R   G E B R U I K E N

T E R W I J L   D E   O V E R I G E   E U - L I D S T A T E N   D A T   W E L   M O G E N ?

 

H O E   H Y P O C R I E T   I S   D A T ?

H O E   S C H O O N   I S   D I E   G E Ï M P O R T E E R D E   E N E R G I E   W E R K E L I J K ?

 

S A N C T I E S

E U - L I D S T A T E N   T E G E N   R U S L A N D

 

E N E R G I E

K L I M A A T   A K K O O R D

 

N E D E R L A N D

I S   V O O R   E E N

S T E E D S   G R O T E R   D E E L

 A F H A N K E L I J K

V A N   H E T   B U I T E N L A N D

W A T   B E T R E F T   E L E K T R I C I T E I T

 

T E R W I J L

K O L E N   E N   G A S

I N   N E D E R L A N D   W O R D E N

V E R B A N N E N . . .


L I N K S   B O V E N :

R U S S I S C H E   T R O E P E N

" W A A R S C H I J N L I JK "

V E R A N T W O O R D E L I J K

V O O R   H O N D E R D E N   B U R G E R   S L A C H T O F F E R S

 

R E C H T S   B O V E N :

D E   W H O   V E R K L A A R T   D A T   R U S L A N D   V O O R N A M E L I J K

O P   M E D I S C H E   I N S T E L L I N G E N   Z O U   S C H I E T E N !

 

I K   K A N   M E   N I E T   V O O R S T E L L E N

D A T   P U T I N

E C H T   Z O   S T O M   I S . . .

 

W A N T   Z O   Z O U   R U S L A N D   Z I C H Z E L F   I N   E E N   K W A A D   D A G L I C H T   S T E L L E N

D A A R M E E   R I S K E R E N   D A T   R U S S I S C H E   S Y M P A T H I S A N T E N

   Z I C H   V A N   R U S L A N D   A F K E R E N !

 

E N   D A T

I S   W A A R S C H I J N L I J K   D E   B E D O E L I N G   V A N   D E   W H O !

 

E E N   O R G A N I S A T I E    O P G E R I C H T   O P

7   A P R I L   1 9 4 8

D O O R

D E

V E R E N I G D E   N A T I E S !

M A A R R U H H H . . .

W A A R O M   Z O U   M E N   O O K   M A A R   E N I G   G E L O O F   H E C H T E N

A A N   E E N   C R I M I N E L E   O R G A N I S A T I E ?

E E N   V E R H A A L   O V E R

D U B I E U Z E   I N V E S T E R I N G E N

E N

B E L A N G E N

V E R S T R E N G E L I N G !

K L O K K E N L U I D E R   D R .   F R A N C E S C O   Z A M B O N

V E R S U S   W H O   T O P M A N

O P D R A C H T   T O T   V E R V A L S I N G   I T A L I A A N S E   P A N D E M I E   S T R A T E G I E 

22-12-2020 https://apnews.com/article/pandemics-italy-health-coronavirus-pandemic-united-nations-74d92a41ca67286d5811c1e05af00cc6

E E N   V E R H A A L    O V E R

B E L A N G E N   V E R S T R E N G E L I N G

E N   D E

M E X I C A A N S E   G R I E P

2   W H O   R I S I C O   M E D E W E R K E R S

W E R D E N   T E V E N S   B E T A A L D   D O O R   V A C C I N   F A B R I K A N T E N !

11-06-2010 https://www.zorgvisie.nl/who-erkent-belangenverstrengeling-rondom-mexicaanse-griep-zvs008627w/

E E N   V E R H A A L   O V E R

B E L A N G E N   V E R S T R E N G E L I N G

K A N K E R V E R W E K K E N D   B E S T R I J D I N G S M I D D E L

G L Y P H O S A A T

 D O N A T I E   M O N S A N T O   O M K O P I N G ?

20-05-2016 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/belangenverstrengeling-bij-who

 

N E D E R L A N D E R S

M O E T E N   V A A K   J A R E N L A N G

O P   E E N   W O N I N G   W A C H T E N . . .

 

2 7 . 0 0 0   O E K R A Ï N S E

" V L U C H T E L I N G E N "

K R I J G E N   E C H T E R   D I R E C T

W O O N R U I M T E   A A N G E B O D E N !

 

W I E   D R A A I T   O V E R I G E N S   O P

V O O R   D E   K O S T E N   V A N   D E   O P V A N G ?

 

H O E V E E L   B E L A S T I N G   G E L D

V E R D W I J N T   E R   D E Z E   K E E R

S P O O R L O O S ?

 

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   B O N D G E N O T E N

S T E U N E N   O E K R A Ï N E   M E T   M I L I T A I R   M A T E R I E E L

W A P E N S   V O E R T U I G E N   R A K E T T E N

 

I N   H E T   B E G I N

F U N G E E R D E   A M E R I K A   D A A R B I J   A L S   D O O R G E E F L U I K

O P D A T   D E   N A V O   N I E T   I N   D E   O O R L O G   W O R D T   M E E G E S L E E P T . . .

 

L A T E R   S T U U R D E N   D E   N A V O   L I D S T A T E N   D E Z E   D I R E C T . . .

B E T R E K K E N   Z O   D E   N A V O   A L S N O G   I N   D E   O O R L O G !

 

E U R O P A

W O R D T   H E T   V O L G E N D E   S L A G V E L D !

A M E R I K A   L A C H T   Z I C H   K A P O T ! ! !

 

A L   W A S   H E T   M A A R   V A N W E G E   D E   V E R K O O P

V A N   H A A R   O P   M I L E U O N V R I E N D E L I J K E   W I J Z E   G E W O N N E N

S C H A L I E G A S !

 

H E T   L A C H E N

Z A L   I E D E R E E N   E C H T E R   S N E L   V E R G A A N . . .

 

W A N N E E R   R U S L A N D   H A A R   L A A T S T E   O P T I E   M O E T   G E B R U I K E N

R A K E T T E N   M E T   M E E R D E R E   K E R N K O P P E N !

 

Z O ' N   O O R L O G . . .

K E N T   G E E N   W I N N A A R S ! !

A L L E E N

V E R L I E Z E R S ! ! !

 


30-01-2022

R U S L A N D   E N   N A V O   U I T B R E I D I N G

A L   3 0   J A A R   L A N G

E E N   H E E T   H A N G I J Z E R

https://nos.nl/artikel/2414948-rusland-en-uitbreiding-van-de-navo-al-30-jaar-een-heet-hangijzer

DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR

WAS TE DANKEN AAN TOEZEGGINGEN VAN AMERIKA AAN RUSLAND

 

DE AMERIKAANSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

JAMES BAKER

VERZEKERDE RUSLAND DAT DE NAVO GEEN INCH NAAR HET OOSTEN ZOU UITBREIDEN

DIE BELOFTE WERD ECHTER KEER OP KEER GEBROKEN !

https://www.trouw.nl/nieuws/navo-stelde-gorbatsjov-toch-gerust-over-uitbreiding-richting-het-oosten~be84a344/

 

FEITELIJK IS ER DUS AL GERUIME TIJD

EEN KOUDE OORLOG

GAANDE !

1 9 9 6

DE AMERIKAANSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

WARREN CHRISTOPHER

OPPERDE DAT VERDERE NAVO EXPANSIE ONAFWENDBAAR ZOU ZIJN

 

HET WESTEN PLEEGDE VERRAAD

ALDUS POETIN !

2 0 0 8

DE NAVO LANDEN GAVEN GROEN LICHT VOOR LIDMAATSCHAP VAN OEKRAÏNE EN GEORGIË

WAAROP RUSLAND GEORGIË BINNENVIEL

HETGEEN LEIDDE TOT DE OPSPLITSING VAN GEORGIË

2 0 1 3

DE AMERIKAANS EUROPESE COUP IN OEKRAÏNE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Euromaidan

31-12-2014 https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/artikel/1431206/oliver-stone-cia-zit-achter-coup-oekraine

UITGELOKT DOOR DE AMERIKAANSE CIA

ALDUS REGISSEUR OLIVIER STONE

DAAROP VOLGDE DE ANNEXATIE VAN DE KRIM DOOR RUSLAND

 

DE CIA ZOU ZICH AL EENS EERDER HEBBEN SCHULDIG GEMAAKT

AAN HET OMVER WERPEN VAN REGERINGEN

IRAN ( 1953 ) EN CHILI ( 1973 )

2 0 0 1

EENZELFDE VERDRAAING VAN DE FEITEN VOND PLAATS TIJDENS DE AMERIKAANSE

" W A R   O N   T E R R O R "

IN HET

MIDDEN OOSTEN !

MASSA VERNIETINGSWAPENS DIE ER NIET WAREN

ZIELIGE VEHALEN OVER IRAAKSE TROEPEN DIE BABIES ZOUDEN VERMOORDEN

EVENEENS GELOGEN

 

ENFIN . . .

DE KRIM IS VAN 

STRATEGISCH BELANG

VOOR RUSLAND

 

STRATEGISCH VOOR DE RUSSISCHE VLOOT

STRATEGISCH VANWEGE RUSSISCHE OLIE- EN GAS PIJPLEIDINGEN

BOVENDIEN SPRAK DE MEERDERHEID IN DE KRIM SOWIESO RUSSISCH

 

DE ANNEXATIE VAN DE KRIM DOOR RUSLAND WORDT ECHTER DOOR DE NAVO AANGEGREPEN

OM OPNIEUW ANGST TE ZAAIEN VOOR EEN RUSSISCHE INVASIE

 

ELK JAAR PROVOCEERT DE NAVO RUSLAND MET GROTE OEFENINGEN

TEGEN EEN VERMEENDE RUSSISCHE INVASIE

 

DIE STEEDS WEER WORDEN BEANTWOORD MET

MET RUSSISCHE OEFENINGEN

DAN WEL GEZAMENLIJKE RUSSISCHE EN CHINESE OEFENINGEN

2 0 1 4

HET MH-17 DRAMA

ZOU HET WEL EENS EEN VOLGENDE DOOR DE CIA UITGEDACHTE SCAM KUNNEN ZIJN

OM RUSLAND IN DISKREDIET TE BRENGEN

 

EERDER SPRAK FRANS TIMMERMANS ZICH NOG OP EEN NAVO TOP UIT

OVER ZOGENAAMDE RUSSISCHE SEPARATISTEN . . .

DIE DE SIERADEN VAN DE OVERLEDEN VAN DE MH-17 RAMP ZOUDEN STELEN !

 

ACHTERAF BLEEK DAT EEN LEUGEN TE ZIJN !

EEN ENKEL FRAGMENT

UIT EEN VIDEO

DIE VOLLEDIG UIT HAAR VERBAND WAS GETROKKEN !

 

HET LEVERDE DIE LEUGENAAR

WEL EEN LEUKE BAAN OP BIJ DE EUROPESE UNIE . . .

VANDAAR DAT IK VOORSTANDER BEN VAN EEN NEXIT !

 

MEN IS EEN RECHTSZAAK BEGONNEN

RUSLAND WORDT AANGEKLAAGD MAAR ONTKEND SCHULD

ER WORDT BEWEERD

DAT RUSLAND DESTIJDS DE TOUWTJES IN HANDEN ZOU HEBBEN GEHAD IN OEKRAÏNE

 

HET MH-17 DRAMA SPEELDE ZICH ZOALS U VAST NOG WEL WEET AF IN 2014

IN 2013 WERD DE PRO RUSSISCHE MINISTER

VIKTOR JANOEKOVYTS

REEDS VAN ZIJN DEMOKRATISCH GEKOZEN TROON GESTOTEN

VERVANGEN DOOR EEN PRO EUROPESE DAN WEL PRO AMERIKAANSE REGERING

 

DUS DAT VERHAAL HOUDT GEEN STEEK !

NET ZO MIN ALS HET VERHAAL VAN DIE RUSSISCHE BUK RAKET !

 

VERDER IS HET NOGAL FRAPPANT

DAT ZICH GEEN RADARVLIEGTUIGEN IN DE BUURT OPHIELDEN ?

EN DAT DE OEKRAÏENSE RADARSTATIONS BUITEN WERKING WAREN VANWEGE ONDERHOUDT ?

ALLEMAAL WEL ERG TOEVALLIG !

 

GETUIGEN ZAGEN ECHTER GEVECHTSVLIEGTUIGEN IN DE BUURT VAN MH-17

ZELFS HET ONDERZOEKSTEAM

HAD HET DESTIJDS AL OVER MACHINEGEWEER KOGELGATEN IN DE ROMP !

 


25-01-2022

A M E R I K A   E N   E U R O P A

P R O V O C E R E N

R U S L A N D

PROPAGANDA

MEDIA

NU NIEUWS

KOPT MET DE TITEL:

" WAT HEEFT NEDERLAND TE ZOEKEN IN HET OEKRAÏNE CNFLICT? "

 

CITAAT: "De spanning bij de grens van Oekraïne en Rusland loopt op.

De Russen hebben daar duizenden militairen gestationeerd, en het Westen maakt zich daar grote zorgen over."

 

DAT DE SPANNING IN OEKRAÏNE OPLOOPT

IS EIGENLIJK WEL LOGISCH !

 

AMERIKA EN EUROPA

HEBBEN NOG NIET ZO LANG GELEDEN EEN COUP UITGEVOERD

 

DAARBIJ OEKRAÏNE

AAN DE RUSSISCHE INVLOEDSFEER ONTTROKKEN

EN ZO'N BEETJE BIJ EUROPA INGELIJFD !

 

IK KAN ME OOK GOED INDENKEN

WAAROM RUSLAND DAARNA HET KRIM WEER HEEFT INGENOMEN

 

IN DE EERSTE PLAATS

ZIJN DE INWONERS IN HOOFDZAAK PRO-RUSSISCH

 

IN DE TWEEDE PLAATS

LIGGEN DAAR DE BELANGRIJKSTE OLIE- EN PIJPLIJNEN . . .

 

IN DE DERDE PLAATS

VORMT HET KRIM DE ENIGE DOORVOER VAN RUSSISSCHE SCHEPEN

DOOR DE ZWARTE ZEE

 

SINDSDIEN

HEBBEN AMERIKA EN HAAR NAVO VERBAND

HUN TROEPEN IN ZOWAT ELK LAND OOST-EUROPEES LAND

DAT AAN RUSLAND GRENST

GESTATIONEERD !

 

IK KA N ME GOED VOORSTELLEN

DAT RUSLAND

DIE JUIST EEN MULTIPOLAIRTE WERELD AANHANGT

WAARIN ELK LAND AFZONDERLIJK INSPRAAK MOET KRIJGEN

DAAR NERVEUS VAN WORDT . . .

 

DE NAVO HEEFT IN HET VERLEDEN AL LATEN ZIEN

NIET TE VERTROUWEN TE ZIJN . . .

 

DOOR HAAR BELOFTE AAN RUSLAND TE BREKEN

OM NIET VERDER NAAR HET OOSTEN UIT TE BREIDEN !

 

RUSLAND

WENST ALS TWEEDE NUCLEAIRE MACHT IN DE WERELD

NIET OVERHEERST TE WORDEN

DOOR EEN ANDER LAND

 

IN DIT GEVAL AMERIKA

  DAT EEN MONOPOLAIRE WERELD NASTREEFT

WAARIN ZIJZELF DE DIENST UITMAAKT !

https://www.nu.nl/291099/video/wat-heeft-nederland-te-zoeken-in-oekraine-conflict.html

 

ENFIN . . .

IN DE VIDEO IS

JEN PSAKI ( WOORDVOERDER VAN JOE BIDEN )

AAN HET WOORD

 

ZIJ BEGINT HAAR VERHAAL

MET D VOLGENDE WOORDEN :

 

" PRESIDENT POETIN HEEFT DEZE CRISIS VEROORZAAKT

DOOR 100.000 SODATEN

LANGS DE OEKRAÏNSE GRENS TE VERZAMELEN . . .

LATEN WE DAAR DUIDELIJK OVER ZIJN

 

VOLGENS ONS IS HET EEN EXTREEM GEVAARLIJKE SITUATIE

HET IS NU ZO

DAT RUSLAND OP ELK MOMENT OEKRAÏNE KAN AANVALLEN ! "

 

DAARNA NEEMT DE AMERIKAANSE PRESIDENT

JOE BIDEN HET WOORD . . .

 

" IK BEN DUIDELIJK GEWEEST TEGEN PRESIDENT POETIN

DAAR BESTAAT GEEN VERWARRING OVER

ALS ER OOK MAAR ÉÉN RUSSISCHE MILITAIR

OVER DE OEKRAÏENSE GRENS KOMT

IS DAT EEN INVASIE !

 

LAAT ER GEEN TWIJFEL OVER ZIJN

ALS POETIN HIERVOOR KIEST

ZAL RUSLAND EEN HOGE PRIJS BETALEN ! "

 

NU NIEUWS CLAIMT NU DAT AMERIKA OVERWEEGT

OM AMERIKAANSE TROEPEN

NAAR DE OOST-EUROPESE NAVO LIDSTATEN TE STUREN

K I N D E R A C H T I G

M A C H T S V E R T O O N

FLAUWEKUL . . .

IEDEREEN DIE REGELMATIG HET NIEUWS BIJHOUDT

WEET

DAT DE AMERIKANEN

DE AFGELOPEN JAREN STEEDS MEER

TROEPEN - TANKS - VLIEGTUIGEN - SCHEPEN

IN EUROPESE LANDEN RONDOM RUSLAND

HEBBEN GESTATIONEERD !

 

BOVENDIEN

WORDEN ZOWAT ELK JAAR

ÉÉN OF MEER

PROVOCERENDE OEFENINGEN HOUDEN . . .

 

DIE DAARNA WORDEN BEANTWOORD

MET TEGENOEFENINGEN V A N RUSLAND AL DAN NIET SAMEN MET CHINA

 

MARK RUTTE

KAN HET OOK HIER NIET LATEN . . .

OM ZIJN AFKEER OVER RUSLAND UIT TE SPREKEN !

 

IEMAND DIE EEN BEETJE KRITISCH NAAR HET

MH-17 DRAMA

HEEFT GEKEKEN WEET DAT HET OFFICIËLE VERHAAL

GEEN STEEK HOUDT !

 

OEKRAÏNSE RADARINSTALLATIES

DIE ZO'N BEETJE ALLEMAAL TEGELIJK

VOOR ONDERHOUD UITGESCHAKELD WAREN ?

 

IK GELOOF NIET ZO ZEER IN

TOEVAL

 

ZEKER NIET NA DIE ZOGENAAMDE AANSLAGEN

OP HET WTC

11 SEPTEMBER 2001

 

HET GEMAK

WAARMEE EEN HANDVOL "TERRORISTEN"

'S WERELD ZWAAR BEWAAKTE LUCHTHAVENS

WIST TE INFILTREREN

EN NOTABENE 3 VLIEGTUIGEN WIST TE KAPEN ? ! ?

 

LAAT STAAN AL DIE OEFENINGEN

DIE TEGELIJKERTIJD MET DIE ZOGENAAMDE KAPINGEN WERDEN GEHOUDEN !

 

OF DE BOMAANSLAGEN IN DE METRO IN LONDEN

WAAR EVENEENS GELIJKTIJDIG

ANTI-TERRORISTISCHE OEFENINGEN WERDEN GEHOUDEN ? ! ?

 

ALS JE HET MIJ VRAAGT . . .

WAS HET ALLEMAAL VAN TE VOREN OPGEZET !

 

VANDAAR AL DIE OEFENINGEN

VAN AMBULANCE DIENSTEN EN DE BRANDWEER

DIE TEGELIJKERTIJD WERDEN GEHOUDEN

 

DIEGENEN DIE DE MEDIA CONTROLEREN

BEHEERSEN OOK HET NIEUWS . . .

DAT DE BEVOLKING WORDT VOORGESCHOTELD !

 

ENFIN . . .

POETIN VREEST

DAT OOK OEKRAÏNE EERDAAGS TOT DE NAVO TOE ZAL TREDEN . . .

WAARDOOR RUSLAND NOG MEER WORDT GEÏSOLEERD !

 

OMRINGD / INGESLOTEN

DOOR TROEPEN VAN AMERIKA EN HAAR "BONDGENOTEN" . . .

TROEPEN MET ZWARE WAPENSYSTEMEN GESTATIONEERD AAN DE RUSSISCHE GRENS !

H E T   V O O R D E E L   V A N

D E   V E R R A S S I N G

IK NEEM AAN

DAT HET IEDEREEN DUIDELIJK IS

DAT DIEGENE DIE DE EERSTE KLAP UITDEELT

DE MEESTE KANS HEEFT OM HET GEVECHT TE WINNEN !

 

ALS RUSLAND EUROPA BINNEN ZOU WILLEN VALLEN

ZOALS DE GLOBALE MEDIA IEDEREEN PROBEERT WIJS WIL MAKEN...

 

DAN MAG JE TOCH ANNEMEN DAT ER EERST EEN EMP PULS AAN VOORAF GAAT

WAARDOOR DE COMMUNICATIE EN DE RADAR INSTALLATIES UITGESCHAKELD WORDEN

 

RUSLAND WIL ENKEL EN ALLEEN VOORKOMEN

DAT AMERIKAANSE EN NAVO TROEPEN RUSLAND BINNENVALLEN

DOOR EEN NEUTRALE BUFFERZONE TE CREËREN...

 

TEN MINSTE

ZO ZOU IK HET DOEN ALS IK POETIN WAS !

 


07-01-2022

AM E R I K A

D E   E U R O P E S E   U N I E   E N   D E   N A V O

Z I J N   C O N T I N U E   B E Z I G   R U S L A N D   T E   D W I N G E N

A M E R I K A 'S   M O N O P O L A I R E   W E R E L D   T E   A C C E P T E R E N

W A A R I N   D E   A M E R I K A N E N   D E   B A A S   W I L L E N   S P E L E N !

 

R U S L A N D   W I L   D A A R   E C H T E R   A L S   N U C L E A I R E   G R O O T M A C H T

N I E T S   V A N   W E T E N . . .

 

Z I J   Z I E T   M E E R   H E I L   I N   E E N

M U L T I P O L A I R E

W E R E L D

W A A R I N   A L L E   A F Z O N D E R L I J K E   L A N D E N   S A M E N W E R K E N . . .

B A A S   O V E R   E I G E N   L A N D ! !

 

V A N D A A R   D A T   A M E R I K A ,   E U R O P A   E N   D E   N A V O

H E T   S O O R T    B E L E I D   V O E R E N . . .

 

W A A R   J . F . K E N N E D Y   V O O R

W A A R S C H U W D E

V L A K   V O O R D A T   H I J   W E R D   V E R M O O R D !

I N F I L T R A T I E

R U S L A N D   E N   A L L E   L A N D E N O N D E R   H A A R   I N V L O E D S S F E E R

I N F I L T R E R E N

M E T   D O E L   D I E   L A N D E N   T E   D E S T A B I L I S E R E N

Z O A L S   D A T   I N   O E K R A Ï N E   I S   G E B E U R D !

 

V A A K   W O R D E N   M E N S E N   U I T   D I E  L A N D E N   G E R O N S E L D   

D I E   M O E T E N   D A N   D E   B E V O L K I N G   O V E R H A L E N

T O T   D E M O N S T R A T I E S . . .

 

D I E   D A A R N A   V A A K   O N T A A R D E N   I N   R E L L E N

Z O A L S   V L A K   N A   1 1   S E P T E M B E R   2 0 0 1   I N   H E T   M I D D E N - O O S T E N . . .

D E   J A C H T   O P

" T E R R O R I S T E N "

V A A K   C I A   F I G U R A N T E N

Z O A L S

O S A M A   B I N   L A D E N

 

W A A R V A N   H E T

" S T O F F E L I J K   O V E R S C H O T "

U I T E I N D E L I J K   I N   Z E E   Z O U   Z I J N   G E D U M P T

Z O D A T   N I E M A N D   W E E T   H O E   H I J   E R   I N   W E R K E L I J K H E I D   U I T Z A G . . .

K O M T   D A T   E V E N   G O E D   U I T !

 

O P  H E T   I N T E R N E T   Z I J N   V E R S C H I L L E N D E   P O R T R E T T E N

V A N   O S A M A   B I N   L A D E N   T E   V I N D E N

W A A R V A N   E E N   A A N T A L   B I J   V OP O R B A A T   A L   N E P

 

E I G E N L I J K

H A D   D I E   O O R L O G

N I E T S

M E T   T E R R O R I S M E   B E S T R I J D I N G   T E   M A K E N

M E N   T R A I N D E   E N   B E W A P E N D E

V E R S C H I L L E N D E   R E B E L L E N   G R O E P E R I N G E N

L I E T   Z E L F S   V O O R   M I L J A R D E N   A A N   W A P E N S   E N   V O E R T U I G E N   A C H T E R

T O E N   M E N   M E T   D E   S T A A R T   T U S S E N   D E   B E N E N   V E R T R O K

 

D I E   O O R L O G   G I N G   E N K E L   E N   A L L E E N

O V E R   H E T   O M V E R   H A L E N

V A N   D E   R E G E R I N G E N   I N   H E T   M I D D E N  - O O S T E N . . .

D I E   E E N   A N D E R E   K O E R S   W I L D E N   V A R E N   D A N   A M E R I K A

G E E N   P E T R O D O L L A R S   M E E R

 

N I E U W E   M A R I O N E T T E N   I N Z E T T E N

D I E   A M E R I K A   G O E D   G E Z I N D   W A R E N

Z O A L S   Z E   D A T   O N L A N G S   O O K   I N   O E K R A Ï N E   D E D E N !

 

D E M O C R A T I S C H   G E K O Z E N   L E I D E R S

V E R V A N G E N

D O O R

P R O - A M E R I K A A N S E   -   P R O - E U R O P E S E

M A R I O N E T T E N !

 

H E T   V E R K L E I N E N   V A N

D E   R U S S I S C H E   I N V L O E D S S F E E R . . .

Z O U   R U S L A N D   Z E L F

V E R Z W A K K E N !

A L T H A N S   D A T   W A S   D E   B E D O E L I N G !

24-12-2014 https://www.groene.nl/artikel/in-oekraine-werkt-europa-samen-met-oligarchen-en-fascisten

S L A G V E L D   E U R O P A !

H E T   I S   M A A R   D A T   U   W E E T

W A T   E R   S P E E L T   I N   D E   W E R E L D !

 

V R O E G   O F   L A A T  . . .

V E R O O R Z A K E N   A L   D I E   P R O V O C A T I E S

E E N   R E A C T I E   D I E   N I E T   M E E R   T E R U G   T E   D R A A I E N   I S ! !

 

W E L L I C H T   Z I T   U   Z E L F

D A N   W E L   U W   N A G E S L A C H T . . .

 

T U S S E N

D E   V O L G E N D E   R E E K S   S L A C H T O F F E R S

V A N   H E T   W E R E L D S C H A A K S P E L   O M   D E   M A C H T ! ! !

 

04-12-2021

I N L I C H T I N G E N D I E N S T E N

V . S .

" M O G E L I J K   B E G I N   2 0 2 2

   R U S S I S C H E   I N V A S I E

I N

O E K R A Ï N E

https://nos.nl/artikel/2408126-inlichtingendiensten-vs-mogelijk-begin-2022-russische-invasie-in-oekraine

CITAAT: "Op dit moment zouden zo'n 70.000 Russische militairen zich nabij de grens bevinden.

Inlichtingendiensten verwachten dat het aantal wordt opgeschaald tot mogelijk 175.000."

 

OPMERKING:

HOEVEEL TROEPEN EN MATERIEEL

HEBBEN AMERIKA EN HAAR BONDGENOTEN

INMIDDELS IN OOST-EUROPESE LANDEN GESTATIONEERD

DIE TEGEN DE RUSSISCHE GRENS AANLIGGEN ?

D E   R O D E   L I J N

IN DIT GEVAL BETREFT HET EEN LAND

OEKRAÏNE

ZODRA RUSLAND EEN VOET OVER DE GRENS ZET

KOMEN DE AMERIKAANSE TROEPEN EN DIE VAN HAAR BONDGENOTEN IN ACTIE

 

WANNEER AMERIKAANSE TROEPEN OF DIE VAN HAAR BONFGENOTEN

EEN VOET OVER DE GRENS ZETTEN

KOMEN DE RUSSISCHE TROEPEN IN ACTIE

 

DE CHINEZEN ZULLEN ZICH NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID OOK IN DE STRIJD MENGEN

ALS BONDGENOOT VAN RUSLAND

 

WANNEER DIT SCENARIO ESCALEERT

DOORDAT DE TROEPEN VAN AMERIKA EN HAAR BONDGENOTEN RUSLAND BINNEN TREKKEN

ZAL DAT EEN NUCLEAIRE HOLOCAUST ONTKETENEN

 

VAN DE MENSHEID

ZAL DAN WEINIG MEER OVERBLIJVEN

DIEGENEN DIE HET WETEN TE OVERLEVEN

ZULLEN CONTINUE IN EEN GEVECHT VERWIKKELD ZIJN

OM TE OVELEVEN

TERWIJL

DE ENE NA DE ANDERE VOORZIENING UITVALT

VOEDSELSCHAARSTE

ZICH VERDEDIGEND TEGEN PLUNDERENDE BENDES

VERZWAKT

DOOR RADIOCTIEVE GEBIEDEN

MUTEREND

 

O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

E S C A L E E R T

G E S T A A G   V E R D E R !

A M E R I K A

E N   H A A R   B O N D G E N O T E N

L E V E R E N   W A P E N S   A A N   O E K R A Ï N E . . .

 

Z O D O E N D E

B E T R E K K E N   Z I J   Z I C H   F E I T E L I J K   B I J   D E   O O R L O G !

R U S L A N D   K A N   E C H T E R   N I E T   R E T A L I Ë R E N . . .

 

A L S   R U S L A N D   D A T   W E L   Z O U   D O E N

I S   D A T   E E N   V R I J B R I E F   V O O R   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   V E R B O N D

O M   O O R L O G   T E   M O G E N   V O E R E N   T E G E N   R U S L A N D !

 

B E I D E   Z I J D E N

Z E T T E N   D I P L O M A T E N   H E T   L A N D   U I T . . .

D A A R M E E   D E   K A N S   O P   V E R Z O E N I N G   S T E E D S   K L E I N E R !

 

O P   B E Z I T T I N G E N   W O R D T   B E S L A G   G E L E G D !

 

H Y P O C R I E T   N E D E R L A N D

K O N I N G   W I L L E M   A L E X A N D E R

( l i n k s   o n d e r )

 

T R E K T   Z I C H   W E I N I G   A A N   V A N   D E   M E N I N G   V A N   H E T   V O L K

D A T   A A N G E E F T

M I N D E R   V E R T R O U W E N   T E   H E B B E N   I N   H E T   K O N I N G S H U I S !

 

D E   H O O G H A R T I G E   A R R O G A N T E   Z A K . . .

 

N E D E R L A N D

V R E D E   E N   V R I J H E I D ? ! ?

 

L A N D   V A N   S L A V E N D R I J V E R S

D R U G S H A N D E L   -   M E N S E N H A N D E L   -   WA P E N H A N D E L !

Z A L   H I J   B E D O E L E N !

 

M E N I G E E N   H E E F T   M E E R D E R E    B A N E N   N O D I G

O M D A T   Z E   V O O R   E E N   H A B B E K R A T S   M O E T E N   W E R K E N . . .

 

A L   W A S   H E T   M A A R

O M   D I E   J A A R L I J K S   S T I J G E N D E   W O E K E R   B E L A S T I N G E N

T E   K U N N E N   V O L D O E N !

 

D E   R I J K E N   W O R D E N   H E T   M I N S T   B E L A S T . . .

P R O F I T E R E N   B O V E N D I E N   V A N   D E   V E L E   S U B S I D I E S

V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D !

 

N E D E R L A N D   Z I J N D E   E E N   L A N D   W A A R V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

Z I C H   O O K   S C H U L D I G   M A A K T   A A N   D I S C R I M I N A T I E

V A N   B E V O L K I N G S G R O E P E N !

 

Z E L F S   D E   C L A I M S

D A T   I E D E R E E N  G E L I J K   Z O U   Z I J N

D A N   W E L   G E L I J K W A A R D I G   B E H A N D E L D   Z O U   W O R D E N

  G A A N  I N   D I T   L A N D   N I E T   O P !

 

D E   N E D E R L A N D S E   W E T B O E K E N

S T A A N   B O V E N D I E N   B O L   V A N   D E   U I T Z O N D E R I N G S R E G E L S !

E N   V A N   D E   B E V O L K I N G   V E R L A N G T   M E N

D I E   A L L E M A A L   T E    K E N N E N ? ! ?

 

W E G

M E T   D I E

U I T Z O N D E R I N G E N

D I E   Z I J N   E R   A L L E E N    O M   V E R S C H I L   T E   M A K E N

B I J   D E   U I T V O E R I N G   V A N   D E   S T R A F M A A T !

 

V . B .   D R O N K E N   A C H T E R   H E T   S T U U R

I E M A N D   A A N R I J D E N

Z O U   V O O R   P O G I N G   T O T   D O O D S L A G

D A N   W E L   M O O R D   A A N G E K L A A G D   M O E T E N   W O R D E N . . .

 

H E T   I S   V O L K O M E N   B E L A C H E L I J K

   D A T   I E M A N D   O N T O E R E K E N I N G S V A T B A A R   W O R D T    V E R K L A A R D

W A A R D O O R   D E Z E   E E N   L I C H T E R E   S T R A F   K R I J G T !

 

D E    P E R S O O N   I N   K W E S T I E   W A S   I M M E R S

T O E R E K E N I N G S V A T B A A R

V O O R D A T   D E Z E   B E G O N   T E   Z U I P E N !

 

A M E R I K A

T R E K T   Z I C H   U I T   A F G H A N I S T A N   T E R U G

L A A T   D A A R B I J   V O O R   7 , 1   M I L A R D   D O L L A R   A A N   D E F E N S I E   M A T E R I A A L

S L I N G E R E N . . .

 

W A A R   T E R R O R I S T I S C H E   O R G A N I S A T I E S

Z I C H   T E   G O E D   A A N   D O E N ? ! ?

 

7 8   V L I E G T U I G E N   -   3 0 0 . 0 0 0   W A P E N S   -   4 0 . 0 0 0   V O E R T U I G E N

 

V O L G E N S   A M E R I K A

K U N N E N   T E R R O R I S T E N   N I E T   M E T   H E T   M A T E R I E E L   O V E R W E G ? ! ?

 

G E W O O N W E G   K R A N K Z I N N I G !

 

H A N D L E I D I N G E N   Z I J N   G E W O O N   O P   H E T   I N T E R N E T

D A N   W E L

H E T   D A R K N E T   T E   V I N D E N !

D A N   W E L

O P   D E   V E L E   Z W A R T E   M A R K T E N   T E   K O O P ! !

 

A M E R I K A A N S E   E C O N O M I E

D R A A I T   O P   W A P E N H A N D E L   E N   P L E E G T   D I E F S T A L !

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N "

B L I J V E N   R U S L A N D   P R O V O C E R E N . . .

 

W A P E N L E V E R A N T I E S   A A N   O E K R A Ï N E

M O E T E N   R U S L A N D   U I T P U T T E N !

 

D A A R N A

Z A L   A M E R I K A   M O G E L I J K   P R O B E R E N

R U S L A N D   B I N N E N   D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R   T E   B R E N G E N

 

P O E T I N   Z A L   D A T   E C H T E R   K O S T E   W A T   K O S T   V E R H I N D E R E N !

D E S N O O D S

N U C L E A I R E   M I D D E L E N   I N Z E T T E N !

N E D E R L A N D S E   B E M O E I Z U C H T

Z A L   H A A R   E E R D A A G S   O P B R E K E N !

H E R I N N E R T   U   Z I C H    H E T   B L O E D B A D   I N   S R E B R E N I C A   B O S N I Ë   N O G ?

N E D E R L A N D S E   M I L I T A I R E N   S L E C H T   V O O R B E R E I D . . .

N A V O   B O N D G E N O T E N   L I E T E N   H E T   A F W E T E N !

S C H I J N H E I L I G E   N A V O

H O U D T   Z I C H   O F F I C I E E L   A F Z I J D I G . . .

H A A R   A F Z O N D E R L I J K E   L I D S T A T E N   N I E T !

W A P E N H A N D E L

A M E R I K A N E N   -   B R I T T E N   -   D E N E N

D I E N E N   Z I C H   A A N   A L S

V R I J W I L L I G E R S

V O O R   H E T

O E K R A Ï N S   V R E E M D E L I N G E N   L E G I O E N !

 

R U S L A N D   K E E R T   E U R O P A   D E   R U G   T O E !

A M E R I K A A N S E   O O R L O G S   P R O P A G A N D A

" W A R   O N   T E R R O R "

D E   P O T   V E R W I J T   D E   K E T E L !

O V E R   D E   V E R D O R V E N H E I D   V A N

A M E R I K A

E N   H A A R   B O N D G E N O T E N

I N   H E T

M I D D E N - O O S T E N . . .

 

L A A T   M E N   Z I C H   N I E T   U I T !

 

O O R L O G   O E K R A Ï N E   A L S   E X C U U S

V O O R   E X O R B I T A N T E   P R I J S S T I J G I N G E N

V O E D I N G   E N   E N E R G I E !

 


09-05-2022

R U S L A N D

G E E F T   T E   K E N N E N

N I E T   G E L U K K I G   T E   Z I J N

M E T   D E   G E B R O K E N   B E L O F T E S   V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O

BE T R E F F E N D E   V E R D E R E   U I T B R E I D I N G

T O T   A A N   H A A R   G R E N Z E N !

 

D A T   H E T   Z I C H   B E D R E I G T   V O E L T

M E T   A L   D I E   A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N

O P   S T E E N W O R P   A F S T A N D  V A N   H A A R   G R E N S !

 

K L A A R   O M   R U S L A N D   B I N N E N   T E   V A L L E N . . .

I N   T E   L I J V E N   I N   D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R !

 

A L  D I E   L A N D E N   D I E   G R E N Z E N   A A N   R U S L A N D

H O E V E N   N I E T   P E R S E   L I D   T E   W O R D E N   V A N    D E   N A V O . . .

 

H E T   I S   V O L D O E N D E   O M   E E N   P A C T   O P   T E   S T E L L E N

W A A R I N    W O R D T   V A S T G E L E G D

D A T   Z I J   O P   F I N A N C I Ë L E   E N   M I L I T A I R E   S T E U N   K U N N E N   R E K E N E N

M O C H T E N   Z I J   W O R D E N   A A N G E V A L L E N !

 

11-05-2022

O N D E R T U S S E N

F L O R E E R T   D E   W A P E N H A N D E L !

 


14-05-2022

A M E R I K A   B L I J F T   R U S L A N D   P R O V O C E R E N !

H A A R   N A V O

B E I D T   G E S T A A G   V E R D E R   U I T ! !

R U S L A N D   W O R D T   I N   H E T   N A U W   G E D R E V E N ! ! !

 

D E   G L O B A L E   M A C H T S V E R H O U D I N G   R A A K T   I N   O N B A L A N S

E E N   K A T   I N   H E T   N A U W

   M A A K T   E C H T E R  R A R E   S P R O N G E N !

E E N   V E R Z W A K T E   T E G E N S T A N D E R

K A N   G E V A A R L I J K    WO R D E N   A L S   D E Z E   G E E N   U I T W E G   M E E R   Z I E T !

 

E E N   N U C L E A I R   E I N D E ?

 


17-05-202

T U R K S E   P R E M I E R   E R D O G A N

B L O K K E E R T   T O E T R E D I N G   T O T    N A V O !

 F I N L A N D   E N   Z W E D E N

ZO U D E N   S T E U N   B I E D E N   A A N   K O E R D I S C H E   T E R R E U R G R O E P E N

P K K   E N   Y P G

 

I N  I E D E R   G E V A L

V E R H I N D E R D   T U R K I J E   N I E T   A L L E E N   D E    T O E T R E D I N G   T O T   D E   N A V O . . .

M A A R   O O K   V E R D E R E   E S C A L A T I E   V A N   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E !

 

D I E   I S   I M M E R S   O N T S T A A N

A L S   R E A C T I E   O P   M E E R V O U D I G E   S C H E N D I N G E N   V A N   D E   B E L O F T E

V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O

N I E T   V E R D E R   N A A R   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   U I T   T E   B R E I D E N !

 

A L S   R U S L A N D   N I E T   H A D   I N G E G R E P E N

H A D D E N   H A A R   B E V R I E N D E   L A N D E N   D A T   M O G E L I J K   A L S   Z W A K T E   G E Z I E N

 

R U S L A N D

H E T   E N I G E   L A N D

D A T   H E T   A M E R I K A A N S   K A P I T A L I S M E

D E   D A A R M E E   G E P A A R D   G A A N D E   H E B Z U C H T

V E R N I E T I G I N G   V A N   D E   N A T U U R

 T E G E N   K A N   H O U D E N !

N I E T   M E E R   A L S   S E R I E U Z E   N U C L E A I R E   W E R E L D M A C H T    B E S C H O U W E N

 

D E   E N I G E   R E D E N

W A A R O M   D I E   " O O R L O G "  L A N G E R   D U U R T

I S   V A N W E G E   D E   F I N A N C I Ë L E   E N   M I L I T A I R E   S T E U N

V A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N " !

 

H E T   Z O U   B E T E R   Z I J N   G E W E E S T

W A N N E E R   A M E R I K A   E N   D E   N A V O   O P   H U N   B E U R T

E E N   A F W A C H T E N D E   H O U D I N G   H A D D E N   A A N G E N O M E N

 

D O C H   D E   K O M E N D E   4 E   I N D U S T R I Ë L E   R E V O L U T I E

( O N D E R D E E L   V A N   D E   A G E N D A   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E )

V E R E I S T   V E R N I E T I G I N G   V A N   D E   O U D E    S Y S T E M E N

O P D A T   D E   N I E U W E   S Y S T E M E N   D I E   T A K E N   O V E R   K U N N E N   N E M E N !

 

E E N   3 E   W E R E L D O O R L O G

D I E   V O O R   D E   B E N O D I G D E   V E R N I E T I G I N G   K A N   Z O R G D R A G E N

I S   D E R H A L V E   O N V E R M I J D E L I J K !

 


31-05-2022

O L I E B O Y C O T

E N E R Z I J D S   F L A U W E K U L

D E   L A N D E N   D I E   D A A R A A N   M E E   D O E N

S N I J D E N   I N   H U N   E I G E N   V I N G E R S

O O R L O G

D I E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

I S   S L E C H T S   E E N   V E R L A T E   R E A C T I E

 

E N E R Z I J D S   O P   D E   A M E R I K A A N S -E U R O P E S E    C O U P   O P   O E K R A Ï N E

A N D E R Z I J D S   V A N W E G E   D E   G E B R O K E N   B E L O F T E S

V A N   A M E R I K A   E N   DE   N A V O   A A N    R U S L A N D . . .

O M   N I E T   V E R D ER    N A A R   H E T   O O S T E N

O F T E W E L   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   U I T   T E    B R E I D E N !

B E S C H E R M E N D E   B U F F E R Z O N E

Z O D A T   R U S L A N D   E E N   B E S C H E R M E N DE   B U F F E R Z O N E   B E H O U D T

T E G E N   E E N   E V E N T U E L E   V E R R A S S I N G S A A N V A L

V A N   H E T   A G R E S S I E V E   A M E R I K A   M E T   H A A R   N A V O   " B O N D G E N O T E N "

U N I P O L A I R E   W E R E L D M A C H T

W I L   A M E R I K A   H A A R   U N I P O L A I R E   W E R E L D   V O R M E N

 M E T   Z I C H Z E L F   A L S   G L OB A L E   L E I D E R !

 

Z A L   R U S L A N D   E E R S T   O N D E R   D E   A M E R I K A A N S E   I N V L O E D S S F E E R

G E B R A C H T   /  G E A S S I M I L E E R D   M O E T E N   W O R D E N

 

R U S L A N D   A L S   2 E   K E R N M A C H T   I N   D E   W E R E L D

Z A L   D A T   E C H T E R   N I E T   Z O N D E R   S L A G   O F   S T O O T   A C C E P T E R E N !

 

G E V O L G

N A A R   A L L E   W A A R S C H I J N L I J K H E I D

W W 3

U I T G E V O C H T E N   M E T   K E R N W A P E N S !

O O R L O G

A L S   O P L O S S I N G   T E G E N

K A N S A R M E   W E R K L O Z E   O V E R B E V O L K I N G

M E T   D E   4 E  I ND U S T R I Ë L E   R E V O L U T I E   O P   H E T   O O G

N E M E N   S T E E D S   I N T E L L I G E N T E R E   R O B O T S   D E   B A N E N   O V E R

K O M E N   E R   M I L J O E N E N   K A N S L O Z E   W E R K L O Z E N   B I J !

 

W W 3   I S   V O O R   D E   E L I T E   K L A S S E   D E   P E R F E C T E   M A N I E R

O M   V A N   H E T   G R O E I E N D E   A A N T A L   W E R K L O Z E N   A F   T E   K O M E N

 

W E R K L O Z E N   D I E   M O G E L I J K   V R O E G   O F   L A A T

T E G E N   H U N   C O R R U P T E   S Y S T E E M   Z U L L E N   R E B E L L E R E N !

 

W W 1   -   1 7   M I L J O E N   S L A C H O F F E R S !

https://www.uu.nl/nieuws/de-laatste-slachtoffers-van-de-eerste-wereldoorlog#

W W 2   -   5 5   M I L J O E N   S L A C H T O F F E R S !

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2020/35/03_einde-woii_35

W W 3   -   1 0 0 - E N   M I L J O E N E N   T O T   E N K E L E   M I L J A R D E N   S L A C H T O F F E R S ?

D I R E C T E   S C H A D E   -   I M P A C T   K E R N R A K E T T E N

 H E T   U I T V A L L E N   V A N   B E L A N G R I J K E  D EL E N   V A N   D E   I N F R A S T R U C T U U R

W A A R O N D E R   F A L E N D E   E N E R G I E   E N   C O M M U N I C A T I E   N E T W E R K E N

H E T   I N T E R N E T   E N   A L L E   D A A R A A N   G E K O P P E L D E   S Y S T E M E N

I N D I R E C T E   S C H A D E   -   H O N G E R   E N   Z I E K T E

P R O D U C T I E   P R O B L E M E N

G O E D E R E N   -   K L E D I N G

Z U R E   R E G E N S

D R I N K W A T E R V O O R Z I E N I N G   -   V O E D S E L P R O D U C T I E

E I N D E L O O S   G E V E C H T   O M   T E   O V E R L E V E N

B E N D E V O R M I N G

P L U N D E R I N G   -   M O O R D   -   V E R K R A C H T I N G

 

I K   H O O P   V O O R   U

D A T   H E T   N I E T   Z O V E R   K O M T !

 

M O C H T   H E T   E C H T E R   W E L   Z O V E R   K O M E N

B E S E F   D A N   G O E D   D A T   U   D A A R   N E T   Z O   G O E D   S C H U L D   A A N   H E E F T

H A D   U   M A A R   N I E T   Z O   G O E D G E L O V I G  O P   D I E   L I B E R A L E   D U I V E L S

M O E T E N   S T E M M E N !

 


18-06-2022

H E T   W E S T E N   S P A N T   S A M E N   T E G E N   R U S L A N D

D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N

S L U I T E N   R U S L A N D   V O L L E D I G   A F   V A N   D E   R E S T   V A N   D E   W E R E L D

G E B R O K E N   B E L O F T E S

O N D A N K S    H U N   B E L O F T E   A A N   R U S L A N D

N I E T

V E R D E R   N A A R   D E   R U S S I S C H E   G R E N S   U I T   T E   B R E I D E N

 

A L S   Z I J N D E   E E N   D E E L   V A N   E E N   M O N D E L I N G E   O V E R E E N K O M S T

D I E    H E T   M O G E L I J K   M A A K T E   O O S T   - E N   W E S T   D U I T S L A N D

T E   H E R E N I G I N G E N !

 

D E   A M E R I K A A N S   E U R O P E S E   C O U P   I N   O E K R A Ï N E

W A S   D E   D R U P P E L   D I E   H E T   G E D U L D   V A N    R U S L A N D   D E E D   O V E R L O P E N

G E Z I C H T S V E R L I E S

W A N N E E R   R U S L A N D   A M E R I K A   H A A R   G A N G   L A A T   G A A N

M E T   H E T   A S S I M I L E R E N   V A N   D E   W E R E L D

N E M E N   H A A R   B O N D G E N O T E N   R U S L A N D   N I E T   M E E R   S E R I E U S

B E S C H E R M E N D E   B U F F E R Z O N E

R U S L A N D   W I L   Z I C H   A L L E E N  M A A R   B E S C H E R M E N

T E G E N   E V E N T U E L E   V E R R A S S I N G S A A N V A L L E N

V A N   D I E   V E R R A D E R L I J K E   A M E R I K A A N S E   E L I T E   K L A S S E . . .

D E M O C R A T I E

Z O E T H O U D E R T J E   V O O R   H E T   V O L K

D A C H T   U    W E R K E L I J K

D A T   D I E   E L I T E   K L A S S E   M E T   H A A R   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N

D E   D E M O C R A T I E   Z O   N A   A A N   H E T   H A R T   L I G G E N ?

 

D A T   D I E   S U P E R R I J K E   G R A A I E R S

B E G A A N   Z O U D E N   Z I J N   M E T   H E T   M I L I E U

T E R W I J L   H U N   M U L T I N A T I O N A L S   D E   A A R D E   B L I J V E N   V E R G I F T I G E N ?

E M I S S I E R E C H T E N

N I E T   M E E R   D A N   E E N   G O E D K O P E   A F L E I D I N G

O M   N I E T

I N   S C H O N E R E   P R O D U C T I E   F A C I L I T E I T E N   T E   H O E V E N   I N V E S T E R E N !

G E O  -   E N G I N E E R I N G

H E T   L O Z E N   V A N   G I F T I G E   S TO F E E N   E N   Z W A R E   M E T A L E N   I N   D E   L U C H T

Z O G E N A A M D

O M   O P W A R M I N G    V A N   D E    A A R D E   T E G E N   T E   G A A N

D O O R D A T   D I E   M E T A A L D E E L T J E S

H E T   Z O N L I C H T   Z O U D E N   M O E T E N   R E F L E C T E R E N ? ! ?

 

D I E   M E T A A L D E E L T J E S

E N   J O O S T   M A G   W E T E N   V O O R    A N D E R E   S T O F F E N

K O M E N   T E   Z I J N E R   T I J D

D O O R   D E   A A N T R E K K I N G S K R A C H T   V A N   D E   A A R D E

W E E R    O M L A A G . . .

 

V E R G I F T I G E N   V O E D S E L   E N   D R I N K W A T E R   V O O R Z I E N I N G E N

W O R D E N   I N G E A D E M D !

 

H E C H T E N   Z I C H   I N   D E   L O N G E N   E N   D E   H E R S E N E N

V E R O O R Z A K E N   E E N   D I V E R S I T E I T   A A N   K A N K E R S O O R T E N

E N   C H R O N I S C H E   Z I E K T E S ! !

 

Z O A L S   D I E   Z W A R E   I N D U S T R I E   D A T   A L   E E R D E R   D E E D   M E T

G E Ï M P R E G N E E R D   H O U T ! ! !

A S B E S T   -   K A N K E R V E R W E K K E N D

 

E N F I N . . .

M O N O P O L A I R E

V E R S U S   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D

A M E R I K A   W I L   E E N   M O N O P O L A I R E   W E R E L D   O P Z E T T E N

W A A R I N   Z I J   D E   B A A S   S P E E L T !

 

R U S L A N D   I S   E C H T E R   V O O R S T A N D E R   V A N   E E N   M U L T I P O L A I R E   W E R E L D

W A A R I N   A L L E   L A N D E N   E V E N V E E L   Z E G G E N S C H A P   K R I J G E N

B E S C H E R M I N G   D O O R   B U F F E R Z O N E S

D E    O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

I S   N I E T S   M E E R   D A N   E E N   P O G I N G   V A N   R U S L A N D

E E N   N E U T R A L E   B U F F E R Z O N E   T E   C R E Ë R E N

R O N D O M   D E   R U S S I S C H E   G R E N Z E N

A L S   B E S C H E R M I N G S R I N G   T E G E N   E E N   E V E N T U E L E   I N V A S I E

 

B O V E N D I E N   E E N   W A A R S C H U W I N G

G E R I C H T   A A N   H E T   V E R R A D E R L I J K E   A M E R I K A

M E T   H A A R   M A N I P U L E R E N D E   W E R E L D O R G A N I S A T I E S

W A A R O N D E R   D E   N A V O

 

R U S L A N D   L A A T   Z I C H   A L S   N U C L E A I R E   G R O O T M A C H T

N I E T

Z O N D E R    S L A G   O F   S T O O T   A S S I M I L E R E N !

 


19-06-2022

N A V O

S C H U L D   A A N   E X O R B I T A N T E

P R I J S S T I J G I N G E N

D I E   A R M O E D E   E N   H O N G E R   V E R O O R Z A K E N !

W A P E N H A N D E L   F L O R E E R T . . .

B E V O L K I N G   C R E P E E R T !

A L S   H E T   A A N   D E   N A V O   L I G T

G A A T   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

N O G   J A R E N   D U R E N !

 

D E   N A V O   K A N   H E T   W E T E N . . .

Z I J   B L I J F T   W A P E N S   L E V E R E N   A A N   O E K R A Ï N E ! !

 

A L S   Z I J   D A T   N I E T   Z O U   D O E N

 W A S   D I E   O O R L O G   Z O   V O O R B I J ! ! !

 

D A T   R U S L A N D   D E   W E R E L D   W I L   V E R O V E R E N

I S   N I E T   M E E R   D A N   B A N G M A K E R I J ! ! ! !

O U D E R D O M

K O M T   M E T   G E B R E K E N

B A N G M A K E R I J . . .

N E T   Z O A L S   M E T   D I E   C O R O N A   V I R U S S E N !

 

D E   W E R E L D   V E R G R I J S T . . .

 

D U S   K O M E N   E R   S T E E D S   M E E R   O U D E R E N   M E T   G E B R E K E N   B I J

D I E   K O M E N   T E   Z I J N E R   T I J D   T E   O V E R L I J D E N . . .

 

E E N   V O L K O M E N   N A T U U R L I J K   V E R S C H I J N S E L !

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

S T E R V E N   D O O R    C O R O N A

W A T  N I E T  N A T U U R L I J K   I S   Z I J N   D E

S L A C H T O F F E R S

V A N   D E   B I J W E R K I N G E N   V A N   D E   V A C C I N S !

A G E N D A   2 1

D E   4 E   I N D U S T R I Ë L E    R E V O L U T I E

B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R

 

J E   K U N T   N I E T   I E T S   N I E U W S   B O U W E N

O P   E E N   O U D E   F U N D E R I N G !

O O R L O G

K A N   I N   Z O 'N   G E V A L   U I T K O M S T   B I E D E N !

G E B R O K E N   B E L O F T E S

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O

B E L O O F D E N

N I E T   V E R D E R   R I C H T I N G    R U S L A N D   U I T   T E   B R E I D E N

 

N I E T   A L L E E N

B R A K E N   Z E   K E E R   O P   K E E R   D I E   B E L O F T E . . .

M A A R   Z E   P L E E G D E N   O O K   E E N   C O U P   I N   O E K R A Ï N E

 

T E S A M E N   M E T   D I E   B E N D E   C R I M I N E L E N

I N    H E T   E U R O P A R L E M E N T !

 

R U S L A N D   H E E F T   A L   D I E   T I J D

E E N   A F W A C H T E N D E   H O U D I N G   A A N G E H O U D E N

O O R L O G

Z A G   Z I C H   O P   D E N   D U U R   E C H T E R   G E N O O D Z A A K T

I N   T E   G R I J P E N . . .

I N   D E   E E R S T E   P L A A T S

O M   V E R D E R   G E Z I C H T S V E R L I E S   T E   V O O R K O M E N !

 

I N   D E   T W E E D E   P L A A T S

O M D A T   M E T   D E   A M E R I K A A N S E   A S S I M I L A T I E

V A N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S S T A T E N . . .

O O K   H A A R   B E S C H E R M E N D E   B U F F E R Z O N E   V E R D W I J N T !

 

O N D E R T U S S E N   B E L E G E R E N   A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N

D E   R U S S I S C H E   G R E N Z E N . . .

 

R U S L A N D

W O R D T   S T E E D S   V E R D E R   V A N   D E   B U I T E N W E R E L D

A F G E S L O T E N . . .

K W E T S B A A R   G E M A A K T !

 

R U S L A N D

M O E S T   D U S   W E L   I N G R I J P E N   I N   O E K R A Ï N E !

 

N I E T   A L L E E N

V A N W E G E   H A A R   K R I M . . .

 

M A A R   O O K   V A N W E G E   D E   D O O R V O E R   R O U T E

V A N   H A A R   V L O O T . . .

 

H A A R   O L I E - E N   G A S   P I J P L E I D I N G E N . . .

 

J E   M O E T   D E Z E   " O O R L O G "  Z I E N   A L S   E E N   B O O D S C H A P

A A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   V E R B A N D . . .

 

W A A R I N   R U S L A N D   T E   K E N N E N   G E E F T

Z I C H   A L S   T W E E D E   K E R N M A C H T   I N   D E   W E R E L D . . .

 

N I E T   Z O N D E R   S L A G   O F   S T O O T

T E   L A T E N   A S S I M I L E R E N !

O P D A T   A M E R I K A   D E   B A A S    K A N   S P E L E N   O V E R   R U S L A N D !

D E   E N I G E

W E R K E N D E   O P L O S S I N G

D E   W A P E N L E V E R A N T I E S

A A N   O E K R A Ï N E   M O E T E N   S T O P P E N . . .

 

V O O R D A T   M A N I A K K E N   A L S   S T O L T E N B E R G

D E   W E R E L D B E V O L K I N G   I N   A R M O E D E   S T O R T E N

 

M E T   D I E   E X O R B I T A N T E   P R I J S S T I J G I N G E N

V O O R   V O E D I N G   E N   E N E R G I E !

W E G

M E T   D E   N A V O !

D A T   G E L D T   T E V E N S   V O O R   H E T   C O R R U P T E

G E L D V E R S P I L L E N D E   B U R E A U C R A T I S C H E   M O N S T E R

G E N A A M D

E U R O P E S E   U N I E

 

M E T   H A A R

V E R S T I K K E N D E   R E G E L G E V I N G ! !

 


01-07-2022   +   02-07-2022

B A T T L E G R O U N D   E U R O P E

D E   B O Y C O T   T E G E N   R U S L A N D   V A N W E G E   D E   K W E S T I E   O E K R A Ï N E . . .

S C H A A D T   D E   E I G E N   E U R O P E S E   E C O N O M I E Ë N !

 

D U I T S E   E N E R G I E G I G A N T   U N I P E R   Z I T   A L    I N   D E   P R O B L E M E N

M O E T   B I J   D E   D U I T S E   ( R ) O V E R H E I D   A A N K L O P P E N . . .

O M D A T   R U S L A N D   D E   G A S K R A A N   N A A R   E U R O P A

S T E E D S   V E R D E R   D I C H T D R A A I T !

 

M E D E   V A N W E G E   D E   L A F F E   W I J Z E   W A A R O P   D E   N A V O   P A R T I C I P E E R T

D O O R   W A P E N L E V E R A N T I E S   A A N   O E K R A Ï N E !

 

O E K R A Ï N E

E E N   S I T U A T I E   D I E   I S   O N T S T A A N

O M D A T   A M E R I K A   E N   H A A R    N A V O   H U N   B E L O F T E   N I E T   N A K W A M E N . . .

 

E E N   M O N D E L I N G E   B E L O F T E

N I E T   V E R D E R   N A A R   R U S L A N D    U I T   T E   B R E I D E N !

 

Z I J N D E

E E N   R U S S I S C H E   E I S

V O O R   D E   H E R E N I G I N G   V A N   O O S T -   E N   W E S T -   D U I T S L A N D

I E M A N D   D I E   H A A R   /   Z I J N   W O O R D   B R E E K T

L A A T   F E I T E L I J K   Z I E N

D A T   Z I J   /   H I J   N I E T   T E   V E R T R O U W E N   I S !

I N   D I T   G E V A L

G A A T   D A T   O P   V O O R   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O !

 

D A T   R U S L A N D   E U R O P A   B I N N E N   Z O U   V A L L E N

W A S   A A N V A N K E L I J K   B A N G M A K E R I J . . .

 

D E S A L N I E T T E M I N

K A N   D E   O N D O O R D A C H T E   W I J Z E   W A A R O P   D E   N A V O

I N   D E   "O O R L O G "   I N   O E K R A Ï N E   P A R T I C I P E E R T   M I D D E L S

W A P E N L E V E R A N T I E S

 

D E   D E R D E   ( N U C L E A I R E )   W E R E L D O O R L O G

E E N   S T U K   D I C H T B I J   B R E N G E N !

 

H E T   N I E U W S

B E S L A A T   S L E C H T S   É É N   K A N T

V A N   H E T   V E R H A A L . . .

 

K R I T I S C H    N I E U W S

L A A T   U   D E   A N D E R E   K A N T   Z I E N !


04-08-2022

O E K R A Ï N S E

B U R G E R   S L A C H T O F F E R S . . .

 

D E   P R O P A G A N D A   O O R L O G

T E G E N   R U S L A N D !

 

H E T   O E K R A Ï E N S E   L E G E R

G E B R U I K T   O E K R A Ï E N S E   B U R G E R S   A L S   S C H I L D !

 

E L K E   A A N V A L   V A N   R U S L A N D   O P

" B U R G E R D O E L E N "

W E R D   V O O R A F   G E G A A N   D O O R   O E K R A Ï E N S E   B E S C H I E T I N G E N

V A N U I T

S C H O L E N   -   W O O N W I J K E N   -   Z I E K E N H U I Z E N

D E   G L O B A L E   M E D I A

B E L I C H T   SL E C H T S   É É N   Z I J D E   V A N   H E T   D R A M A

" R U S L A N D   B E S C H I E T   B U R G E R S "

 

N O R M A L E R W I J Z E   Z O U   I K   A M N E S T Y   O O K   G E L I J K   G E V E N

W A T   B E T R E F T   H A A R   K R I T I E K   O P   R U S L A N D

" H E T   O N R E C H T V A A R D I G E   K A R A K T E R   V A N   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E "

" M A S S A M O O R D E N   O P   M E D E M E N S E N "

G E E N   E N K E L E   O O R L O G

V A L T   O P   E E N D E R   W E L K E   W I J Z E   D A N   O O K

T E   R E C H T V A A R D I G E N !

 

N I E T   W W 1   -   N I E T   W W 2

N I E T   A L   D I E   V O O R G A A N D E   O O R L O G E N

Z E K E R   N I E T   D E   B I N N E N   E N K E L E   J A R E N   L O S   B A R S T E N D E

D E R D E   W E R E L D O O R L O G !

 

P R O V O C A T I E

d I T   G A A T   E C H T E R   N I E T   O P   V O O R   D E   I N V A L   V A N   r U S L A N D   I N   O E K R A Ï N E !

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O

B R A K E N   V O O R H E E N   A L   M E N I G M A A L   H U N   W O O R D   T E G E N   R U S L A N D !

G E E N   V E R D E R E   U I T B R E I D I N G   R I C H T I N G   D E   R U S S I S C H E   G R E N S ! "

 

E E N   R U S S I S C H E   V O O R W A A R D E   V O O R    D E   H E R E N I G I N G   V A N

O O S T   -   E N   W E S T   D U I T S L A N D !

E E N   M O N D E L I N G E   T O E Z E G G I N G

I N   G O E D   V E R T R O U W E N !

H E T   W A S   S L E C H T S   E E N   K W E S T I E   V A N   T I J D

V O O R A L E E R   R U S L A N D   O P   H E T

" V E R R A A D "

V A N   A M E R I K A,   H A A R   N A V O   E N   S C H O O T H O N D J E   E U   Z O U   R E A G E R E N !

 

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   W I L D E N   N I E T   L U I S T E R E N . . .

R U S L A N D   V O E L D E   Z I C H   Z O D O E N D E   G E D W O N G E N

H A A R   B E L A N G E N   V E I L I G   T E   S T E L L E N !

 

T O E G A N G   R U S S I S C H E   V L O O T   T O T   D E   Z W A R T E   Z E E

B E S C H E R M I N G   V A N   H A A R   O L I E -   E N   G A S   P I J P L I J N E N

E T C . . . .

W E R E L D S C H A A K S P E L

U I T E R A A R D   S P E E L T   O O K   M E E

D A T   W A N N E E R   R U S L A N D   N I E T   Z O U   H E B B E N   I N G E G R E P E N . . .

 

Z I J   G E Z I C H T S V E R L I E S   Z O U   L I J D E N   A L S   2 E   G R O T E   N U C L E A I R E   S P E L E R

I N   H E T   S C H A A K S P E L   O M   D E   W E R E L D M A C H T !

 

R U S L A N D   Z O U   B O N D G E N O T E N   K W I J T R A K E N . . .

H E T   A M E R I K A A N S   K A P I T A L I S M E

Z O U   Z E G E V I E R E N . . .

 

D E   M O N O P O L A I R E   W E R E L D

W A A R B I J   A M E R I K A   H E T   G L O B A A L   V O O R   H E T   Z E G G E N   K R I J G T

O P G E R I C H T !

K A P I T A L I S M E

B R E N G T   E C H T E R   A L L E E N   M A A R   N A R I G H E I D !

 

D E   R I J K E N   W O R D E N   S T E E D S   R I J K E R . . .

D E   R E S T   S T E E D S   G O E D K O P E R E   W E R K S L A V E N !

 

H E T Z E L F D E

G E L D T   V O O R   H E T   L I B E R A A L   I N D I V I D U A L I S M E

E N   D E   L I B E R A L E   M A R K T W E R K I N G

 

B U R G E R S   A L S   C O N C U R R E N T E N   T E G E N   E L K A A R   O P G E H I T S T

 

T E R W I J L   D E  K R A C H T

J U I S T   S C H U I L T   I N   S A M E N W E R K I N G !

 

H E T   I S   E I G E N L I J K   O O K   F R A P P A N T

D A T   B E D R I J V E N   S U B S I D I E S   K R I J G E N   V A N   D E   ( R ) O V E R H E D E N

V O O R   D E   O N T W I K K E L I N G   V A N   N I E U W E   E N   B E T E R E   T E C H N O L O G I E Ë N . . .

 

W A N N E E R   T E C H N O L G I E  W O R D T   V E R B E T E R D   O F    U I T G E V O N D E N

H O U D E N   Z E   D E   L U S T E N   V O O R   Z I C H Z E L F !

 

Z O   W O R D T   D E   V O O R U I T G A N G    O O K   G E H I N D E R D   D O O R

C O P Y R I G H T S   E N   P A T E N T E N !

M H - 1 7

D E   E N I G E   V R A A G

D I E   E R   W E R K E L I J K   T O E   D O E T . . .

W A A R O M

W E R D   H E T   L U C H T R U I M   B O V E N   O E K R A Ï N E

N I E T   A F G E S L O T E N ?

 


17-10-2022

W A P E N H A N D E L   A A N   O E K R A Ï N E

De NAVO kan zich niet met de situatie in Oekraïne bemoeien...

Oekraïne is immers geen NAVO lid!

Had de NAVO eigenlijk nog wel bestaansrecht toen er een einde kwam aan de "koude oorlog" ?

 

Enfin...

Hypocriet genoeg...

Leveren de NAVO lidstaten afzonderlijk wel...

Geld, munitie, raketinstallaties, voertuigen, wapens etc. aan Oekraïne.

 

Waarom mag dat wel?

Waarom moeilijk doen over Iraanse drones voor Rusland?

 

Als Amerika haar NAVO en haar schoothondjes bij de Europese Unie...

Rusland niet voortdurend hadden geprovoceerd:

 

1. Het breken van hun uitbreidingsbeloftes!

2. Provocerende militaire oefeningen!

3. De coup in Oekraïne waarbij een democratisch gekozen Pro-Russische premier werd afgezet!

 

Had Rusland geen tegen reactie hoeven te ondernemen!

 

Het dodental was waarschijnlijk flink lager uitgevallen...

Ware het niet dat Amerika en haar NAVO bondgenoten wapentuig blijven leveren aan Oekraïne...

Opdat de oorlog aan de gang wordt gehouden!

 

Al die extra slachtoffers...

Komen op het conto van al die landen die wapentuig leveren aan Oekraïne!

 


22-10-2022

S L A G V E L D   E U R O P A !

A N G S T   V O O R   E E N    N U C L E A I R E   A A N V A L

Is die angst terecht?

JA...

Is het de schuld van Rusland?

NEE...

Rusland voelt zich in het nauw gedreven / omsingeld / geïsoleerd door Amerika.

Vandaar dat zij de verloren bufferzone langs haar grens wil herstellen.

 

In geval Amerika met haar NAVO bondgenoten besluiten om Rusland binnen te vallen...

Zodoende Rusland ook aan de wil van Amerika te onderwerpen!

 

Diegenen die dit schaakspel om de wereldmacht begonnen...

ELITE KLASSE...

Hebben inmiddels al een zodanige leeftijd bereikt...

Dat ze de...

NIEUWE WERELDORDE

Koste wat kost voor hun levenseinde willen afdwingen!

 

De term

"BUILDING BACK BETTER"

Heeft te o.a. maken met de 4e industriële revolutie.

 

Het oude moet eerst worden afgebroken...

Wil het nieuwe op de fundering van het oude weer opgebouwd kunnen worden!

Naarmate zich daar steeds meer mensen bewust van worden...

Zal dat proces vanzelf op steeds meer verzet stuiten!

 


26-10-2022

R U S S I S C H E   O E F E N I N G

T E G E N   D R E I G I N G   A M E R I K A A N S E

N U C L E A I R E   A A N V A L

H E T   Z I E T   E R  N A A R   U I T . . .

D A T   R U S L A N D   V E R W A C H T   D A T   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O - B O N D G E N O T E N

V A N   P L A N   Z I J N   R U S L A N D   A A N   T E   V A L L E N .

 

Z O D O E N D E   P U T I N   A F   T E   Z E T T E N . . .

T E   V E R V A N G E N   D O O R   E E N   A M E R I K A A N S E   M A R I O N E T .

 

M O C H T   D A T   S C E N A R I O   Z I C H   V O L T R E K K E N . . .

Z I E T   R U S L A N D   Z I C H   G E D W O N G E N . . .

H A A R   N U C L E A I R E   A R S E N A A L   I N   T E   Z E T T E N .

 

A M E R I K A    E N   D E   E U   S P E L E N   M E T    V U U R !

 


3 1 - 1 0 - 2 0 2 2

P R O V O C A T I E

Steeds wanneer Amerika al dan niet in NAVO verband provocerende leger oefeningen houdt...

Wordt dat beantwoord door Russische dan wel Chinese leger oefeningen.

Tot nu toe beperkt het zich nog steeds tot kinderachtig macho haantjesgedrag.

Doch naarmate de spanningen blijven oplopen...

Krijgen die OEFENINGEN steeds meer een ONHEILSPELLEND karakter!

 

1 4 - 1 1 - 2 0 2 2

Zeker nu de NAVO lidstaten zich afzonderlijk mengen in het oorlogsgebeuren...

Door steeds zwaardere wapens te verkopen aan Oekraïne.

Bovendien het Oekraïense leger te trainen.

 


1 6 - 1 1 - 2 0 2 2

O O R L O G S P R O P A G A N D A

D E   V A L S E   B E S C H U L D I G I N G E N

Polen beschuldigde Rusland ervan een raket op haar grondgebied te hebben afgeschoten.

Een beetje voorbarig...

Aangezien onderzoek later uitwees dat de raket vanuit Oekraïne was afgevuurd!

 

Amerika zou maar wat graag de NAVO landen betrekken...

In een oorlog tegen Rusland.

 

Waarbij Rusland het enige land is dat Amerika verhindert over de wereld te heersen.

Wanneer Rusland is verslagen geven haar bondgenoten vanzelf hun weerstand op...

Aldus de gedachte vanuit Amerika!

 

V A N A F

0 6 - 0 1 - 2 0 2 3

Z I E N   W E   P R O V O C E R E N D E   A M E R I K A A N S E   T R O E P E N O P B O U W   I N   E U R O P A

D E   E C O N O M I E Ë N . . .

D R A A I E N   I N M I D D E L S   O P   W A P E N H A N D E L   M E T   O E K R A Ï N E !

 

W A P E N H A N D E L

W A A R D O O R   D E   O O R L O G   N O G   L A N G E R   Z A L   A A N H O U D E N . . .

E N   Z O D O E N D E   N O G   M E E R   O N S C H U L D I G E   S L A C H T O F F E R S   V A L L E N !

 

2 9 - 0 1 - 2 0 2 3

H Y P O C R I S I E   V A N   E E N   O O R L O G

Amerika beschuldigd Rusland van een NEP REFERENDUM gehouden in Donesk.

In het oosten van Oekraïne dat voor het merendeel uit een Russisch sprekende bevolking bestaat.

 

Een beetje hypocriet...

Aangezien Amerika samen met de Europese Unie een COUP hebben gepleegd in Oekraïne.

Zodoende een pro Russische premier...

Met behulp van fascistische activisten hebben vervangen door een pro Amerikaanse premier!

 

0 8 - 0 2 - 2 0 2 3

E U R O P E S E   N A V O   L A N D E N

G E D R AG E N   Z I C H   V I J A N D I G   T E G E N O V E R

R U S L A N D

H Y P O C R I E T   A M E R I K A

B E S C H U L D I G   R U S L A N D   V A N   M I S D A D E N

T E G E N   D E   M E N S E L I J K H E I D

Hypocriet in die zin dat Amerika's oorlog tegen het terrorisme...

Feitelijk bedoeld was om Amerika's voorsprong op technologisch gebied te behouden...

 

Simpelweg door de landen in het Midden-Oosten terug in de tijd te katapulteren.

Die zijn namelijk bezig hun landen weer opnieuw op te bouwen...

Na de beschietingen en bombardementen van Amerika en haar NAVO bondgenoten!

 

In die zogenaamde...

"WAR ON TERROR"

Zijn eveneens talloze onschuldige slachtoffers gevallen!

Maar dat is men waarschijnlijk voor het gemak alweer vergeten!

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland gaat nog jaren duren

Aldus ( BuZa minister ) Hoekstra.

 

Geen wonder...

Als Amerika en haar NAVO bondgenoten afzonderlijk Oekraïne van...

wapens  munitie training

voorzien!

 


S L O T R E D E :

M O C H T   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E   N O G   V E R D E R   E S C A L E R E N

Z A L   M E N   T O C H   S E R I E U S   R E K E N I N G   M O E T E N   H O U D E N

M E T   D E   I N Z E T   V A N   N U C L E A I R E   W A P E N S !

 

H O N D E R D E N   M I L J O E N E N

M O G E L I J K   Z E L F S   M I L J A R D E N   S L A C H T O F F E R S . . .

E E N   G E S T A A G   U I T V A L L E N D E

I N F R A S T R U C T U U R

W A T E R V O O R Z I E N I N G   E N   V O E D S E L P R O D U C T I E . . .

 

S T R A L I N G S Z I E K T E S . . .

M U T A T I E S . . .

 

B E N D E V O R M I N G   -   P L U N D E R I N G E N   -   V E R K R A C H T I N G E N

O P   G L O B A L E   S C H A A L

 

E E N   E E U W I G D U R E N D   G E V E C H T   O M   T E   O V E R L E V E N . . .

T O T D A T   U I T E I N D E L I J K   O O K   D E   L A A T S T E   M E N S

H E T   L O O D J E   L E G T !

 

W E L L I C H T   M A A R   B E T E R   O O K . . .

 

A L S   I K   P U T I N   W A S

Z O U   I K   R U S L A N D   A L S   2 E   K E R N M A C H T   I N   D E   W E R E L D

N I E T   Z O N D E R   M E E R   O N D E R W E R P E N

A A N   D E   G R I L L E N   V A N   K A P I T A L I S T I S C H   A M E R I K A

 

E N F I N . . .

I K   H E B   M I J N   Z E G J E   G E D A A N . . .

W I E   N I E T   H O R E N   W I L   M O E T   M A A R   V O E L E N . . .

I K   W E N S   U   D E S A L N I E T T E M I N   V E R D E R   V E E L   G E L U K !

W A N T   U   Z U L T   H E T   O V E R   N I E T   A L   T E   L A N G E   T E R M I J N . . .

H A R D   N O D I G   H E B B E N !

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb