!!!   W E R K   I N   U I T V O E R I N G   !!!

DE HUIDIGE VORM VAN

"DEMOCRATIE"

IS EEN FARCE - B E Ï N V L O E D B A A R - WEG ERMEE !

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/democratie

D E   O P E N   S A M E N L E V I N G

WAAR IEDEREEN OOK ECHT GELIJK IS

WAAR IEDEREEN OOK DAADWERKELIJK GELIJKE RECHTEN HEEFT

 

NIET ZOALS NU HET GEVAL IS

VASTGELEGD IN ÉÉN OF ANDER STOFFIG WETBOEK

BOORDEVOL UITZONDERINGEN !

 

EEN SYSTEEM VAN DOOR HET VOLK GEKOZEN VOLKSRADEN

OP GEMEENTELIJK, PROVINCIAAL EN LANDELIJK NIVEAU !

 

DIRECT TE VERVANGEN LEDEN ZODRA BLIJKT

DAT DEZE NIET DE BELANGEN VAN HET VOLK

MAAR VAN ZICHZELF OF EEN ORGANISATIE BEHARTIGEN !

GEMEENSCHAPSBEDRIJVEN EN DIENSTEN

DE OPBOUW VAN

GEMEENSCHAPS BEDRIJVEN EN DIENSTEN !

DIE DE PRIVATE MULTINATIONALS WEG CONCURREREN ! !

 

Niet te verwarren met Staatsbedrijven- en diensten.

We zagen immers hoe die voor een habbekrats...

Door de ( r ) overheid aan de Elite klasse werden verpatst.

 

Daarbij de verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid...

Steeds meer uit handen gevend aan het particuliere bedrijfsleven.

 

WINSTEN

VLOEIEN DAARBIJ IN DE GEMEENSCHAPSKAS ! !

NIET

IN DE ZAKKEN VAN DE ELITE KLASSE

ZOALS DAT NU GEBEURD ! ! !

I E D E R E E N   E E N   T O E K O M S T

IEDEREEN

IN DIENST VAN DE GEMEENSCHAP

BAANZEKERHEID

DE KANS EEN TOEKOMST OP TE BOUWEN

EEN VAST INKOMEN

GRATIS GEBRUIK VAN ALLE OPGEZETTE DIENSTEN

 

MINDER

GELDVERSLINDENDE

FUSTRERENDE EN VERSTIKKENDE

BUREAUCRATIE

ARMOEDE  / BURNOUTS / CRIMINALITEIT / STRESS