D E   P C R - T E S T:

 

DE ( R ) OVERHEID CLAIMT HAAR BELEID TE BASEREN OP

1. GRAFIEKEN AFKOMSTIG VAN DE GGD, HET RIVM  EN STICHTING NICE.

2. UITSLAGEN VAN DE CORONA TESTS

3. ADVIEZEN VAN HET OMT ( RIVM outbreak management team )

OMT LEDENLIJST

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt

 

T E N M I N S T E

Z O L A N G   D I E   I N   H E T   S T R A A T J E   P A S S E N   V A N   H A A R

P O L I T I E K E   A G E N D A

 

OPLICHTERIJ

MOGELIJK GEMAAKT MET DE HUILP VAN DE WHO

DE WHO HEEFT IMMERS HET CORONA VIRUS UITGEROEPEN TOT PANDEMIE

ZOALS ZIJ DAT EERDER AL DEED TIJDENS DE VIRUS UITBRAAK VAN DE MEXICAANSE GRIEP .

 

DE WERELD IN EEN LOCKDOWN

VANWEGE EEN NAGENOEG ONSCHULDIG CORONA VIRUSJE

OPDAT DE ELITE KLASSE HAAR GLOBALE AGENDA VERSNELD KAN DOORVOEREN .

 

HET ENIGE WAT DE WHO DAARVOOR HOEFDE TE DOEN

WAS DE DEFINITIES VAN EEN PANDEMIE TE VERSOEPELEN !

 


 

HET ZAL WAARSCHIJNLIJK NIEMAND ZIJN ONTGAAN

DAT DE MEDIA ZICH IN HET BEGIN VAN DE VIRUS UITBRAAK

VOORAL FOCUSTE OP HET AANTAL

"CORONA SLACHTOFFERS"

 

TERWIJL DIEZELFDE MEDIA ZICH TEGENWOORDIG VOORAL FOCUST OP HET AANTAL

"BESMETTINGEN"

 

TERWIJL HET ENKEL EN ALLEEN GAAT

OM POSITIEVE TESTUITSLAGEN !

 

NOTABENE

VAN CORONA TESTS

 DIE NIET EENS AAN KUNNEN GEVEN OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS !!

DAT IS EEN WEZENLIJK VERSCHIL !!

 

TESTS WAAR DUS EIGENLIJK ALLEEN DE VERKOPERS BETER VAN WORDEN !!!

ZEKER ALS JE BESEFT DAT IEMAND ZODRA DEZE HET TESTLOKAAL HEEFT VERLATEN

ALSNOG BESMET KAN WORDEN

 

MAAR DAT IS IN DIT GEVAL HELEMAAL NIET ERG

WANT DAN KAN MEN EINDELIJK OP GEHEEL NATURLIJKE WIJZE IMMUNITEIT OPBOUWEN

ZONDER VOOR PROEFKONIJN TE HOEVEN SPELEN VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

LAAT STAAN HET RISICO TE LOPEN OP EVENTUELE ERNSTIGE BIJWERKINGEN

MOGELIJK MET DE DOOD TOT GEVOLG

HETGEEN VAAK WORDT VERZWEGEN

 


INLEIDING: 

 

CORONA TESTS

MEN ONDERSCHEIDT HIERBIJ 2 TEST TYPES:

DE PCR-TEST EN DE GEN-TEST ( SNELTEST )

BEIDE TESTS

KUNNEN ECHTER ENKEL EN ALLEEN METEN OF IEMAND DRAGER IS VAN VIRUS RNA.

DUS NIET OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

 

LAAT IK BEGINNEN MET UITLEGGEN WAT HET VERSCHIL IS TUSSEN

DNA en RNA.

 

DNA STAAT VOOR "DESOXYRIBONUCLEÏNEZUUR"

ZIE HET MAAR ALS EEN SOORT VAN DATABASE VAN ERFELIJKE INFORMATIE OPGESLAGEN IN ALLE CELLEN VAN HET LICHAAM

EEN ENKEL DNA-MOLECUUL KAN BESTAAN UIT EEN KETEN VAN MILJOENEN NUCLEOTIDEN

OOK WEL CHROMOSOOM GENOEMD

DE VERZAMELING VAN ALLE CHROMOSOMEN SAMEN NOEMT MEN HET GENOOM

ELKE LICHAAMSCEL VAN EEN INDIVIDU BEVAT HET HELE GENOOM

WANNEER EEN CEL ZICH VERMENIGVULDIGD WORDT HET DNA GEKOPIEERD

 

HET DNA-MOLECUUL KENT 4 VERSCHILLENDE SOORTEN NUCLEOTIDEN

A ( ADENINE ), C ( CYTOSINE ), G ( GUANINE ) en T ( THYMINE ).

EN HEEFT EN STRUCTUUR IN DE VORM VAN EEN DUBBELE HELIX

DEZE NUCLEOTIDEN WORDEN OP EEN BEPAALDE MANIER AAN ELKAAR GEKOPPELD

A-T   C-G

DIT NOEMT MEN EEN BASEPAAR

 

RNA STAAT VOOR "RIBONUCLEINEZUUR".

EEN RNA-MOLECUUL BESTAAT EVENEENS UIT 4 NUCLEOTIDEN

A ( ADENINE ), C ( CYTOSINE ), G ( GUANINE ) en U ( URASIL ).

 

WE ZIEN DAT DE T ( THYMINE ) NUCLEOTIDE IS VERVANGEN DOOR DE U ( URASIL ) NUCLEOTIDE

EEN RNA-MOLECUUL HEEFT EEN ENKELE HELIX

HIER WORDEN GEEN BASEPAREN GEVORMD

 

 

DE NUCLEOTIDEN VOLGORDE VAN DNA KAN IN HET RNA WORDEN GEKOPIEERD

DAT WORDT VERVOLGENS VERTAALD IN EIWITTEN EN DIE VERVULLEN DAN ALLERLEI BIOLOGISCHE FUNCTIES

EEN STUKJE DNA DAT OP DIE MANIER AFGELEZEN EN VERTAALD KAN WORDEN IN EEN EIWIT

NOEMT MEN OOK WEL EEN

GEN

 

RNA KAN ONDERVERDEELD WORDEN IN VERSCHILLENDE TYPES

M-RNA = MESSENGER RNA

R-RNA = RIBOSOMAAL RNA

T-RNA = TRANSFER RNA

 


DE PCR-TEST EN DE GEN-TEST

KUNNEN NIET AANGEVEN OF IEMAND OP HET MOMENT VAN METEN BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

GENEREREN BOVENDIEN

VALSE POSITIEVEN EN VALSE NEGATIEVEN

 

Het artikel hieronder bevestigd mijn gelijk !

 

IN SLECHTS 3 DAGEN TIJD

WERDEN MAAR LIEFST 250 VALSE POSITIEVEN GEMELD !!!

  

Café Weltschmerz:

 

In gesprek met Merel Boogaard

 ( M o l e c u l a i r   M e d i s c h   A n a l i s t e )

Merel heeft 15 jaar ervaring met PCR-Tests.

 

Zij verklaart dat er een gigantische data zwendel...

Aan de gang is.

 

Een PCR-test dient als voorbewerking voor vervolgonderzoek.

Daaruit volgt dan de uiteindelijke uitslag.

En dat gebeurd niet!

 

Een schandalige gang van zaken!

 

 

De PCR-test...

 

Geeft ALLEEN aan of bij iemand RNA is gevonden.

Het vertelt NIETS over de mate van besmettelijkheid.

Ook NIET of iemand het coronavirus bij zich draagt!

 


 

De PCR-Test geeft POSITIEVE uitslagen terwijl de testpersoon NIET besmet dan wel besmettelijk is!

De PCR-Test geeft ook NEGATIEVE uitslagen terwijl de testpersoon WEL besmet dan wel besmettelijk is!

 

A L   I S   D E   L E U G E N   N O G   Z O   S N E L

D E   W A A R H E I D   A C H T E R H A A L T   H A A R   W E L !

 

Laat iedereen zich nou willen laten testen...

Om er achter te komen of hij / zij besmet is dan wel besmettelijk is.

En dan blijkt dat er mensen zijn die onterecht in quarantaine zitten.

 

Dan wel dat er mensen zijn die in de veronderstelling zijn virusvrij te zijn...

Ondertussen nieuwe virusuitbraken veroorzaken!

 


 

In BLCKBX.TV met Flavia Pasquine

 

Marion Koopmans ( RIVM OMT ) geeft schoorvoetend toe...

Dat PCR-Tests alleen aangeven of RNA is gevonden.

 

Niet of iemand besmet dan wel besmettelijk is!

En laat dat nou net de reden zijn waarom mensen zich laten testen!

 

 


 

* Marion Koopmans ( RIVM OMT ): Er circuleren wat verhalen waarin gezegd wordt dat...

Dat uh... Nou ja...

Verhalen waarin gezegd wordt die PCR-Test is niet goed"

 

Journalist: Althans die toont niet persé aan dat je besmettelijk bent.

 

* Marion koopmans ( RIVM OMT ): Ja, precies... En dat klopt ook... Uh...

Want de PCR-Test toont aan of jij virus RNA hebt.

Dat is letterlijk wat de PCR-Test doet.

 

** 00:34h - Wybren van Haga ( F v D ): "De ministerpresident zegt dat de PCR-Tests voor 99% betrouwbar zouden zijn.

Terwijl er sowieso talloze foutmarges in zitten."

Waarbij Van Haga een aantal foutmarges opsomt.

 

** 01:10h - Wybren van Haga ( F v D ): "Begrijpt de minister president het verschil tussen...

Positieve PCR-Test, Besmetting en Besmettelijkheid ?"

 

Mark Rutte ( VVD ): “Ja, absoluut!”

 

** 01:20h - Wybren van Haga ( F v D ): "Kunnen we dan afspreken in het vervolg te spreken over positieve PCR-Testen?"

 

Mark Rutte ( VVD ): “Dat begrijpt niemand volgens mij thuis!”

 

O P M E R K I N G :

Een Arrogant, Hooghartig en Minachtend antwoord.

Alsof hij met een achterlijk volk te maken heeft.

 

I N   I E D E R   G E V A L   A C H T E R L I J K   G E N O E G

O M   M A R K   R U T T E   E N   C O N S OR T E N

A A N   D E   M A C H T   T E   H O U D E N !

 

*** 01:28h - Arts: "Men vergeet dat een positieve test zonder ziekte geen patiënt is.

Wanneer iemand besmet is er daar verder niets van merkt...

Kun je wel spreken van een besmetting, maar die niet zonder meer aan een ziekte koppelen"

 

*** 01:50h - Arts:  "Wees blij met die besmettingen.

Hoe meer besmettingen...

Hoe groter de kans op groepsimmuniteit!

Waarom spreekt de minister president eerst over groepsimmuniteit om het later weer te ontkennen?

Hij maakt zichzelf zo volkomen belachelijk!"

 

**** 02:22h - Mark Rutte: "We moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren...

Om groepsimmuniteit op te bouwen."

 

O P M E R K I N G :

Zeker wanneer je maatregelen neemt die verhinderen...

Dat op natuurlijke wijze groepsimmuniteit kan worden opgebouwd.

 

**** 02:35h - Mark Rutt ( VVD ): "Ik weet niets over een toespraak over groepsimmuniteit...

Die heb ik niet gehoord!"

 

O P M E R K I N G :

Het is wat als je dement begint te worden.

Niet meer weet wat je zelf, nog niet zo lang geleden, hebt gezegd.

Demente mensen horen in een verpleeghuis thuis...

Niet in de politiek!

Dan kan hij meteen aan den lijve ondervinden...

Hoe het er aan toe gaat in die kapot bezuinigde verpleeghuizen!

 

( Ik weet niet of ik er nog aan toe kom...

Maar ik kan u nu al wel garanderen dat u versteld zult staan van de horror scenario's die zich in verpleeghuizen afspelen...

Waaronder het overmatig toedienen van anti-psychotische medicijnen en vaccins...

En de bevestiging dat bewoners gedurende geruime tijd in hun eigen ontlasting moeten blijven liggen.

R O N D U I T   S C H A N D A L I G !

 

Enfin...

***** 02:54h - T U N A H A N K U Z U ( D E N K ): "Wat gebeurd er met het DNA en lichaamsmaterialen

van al diegenen die zich in goed vertrouwen laten testen op corona?

Wordt het DNA gedeeld met anderen of opgeslagen?

H E T   D N A   WO R D T   3   M  A A N D E N   L A N G   B E W A A R D   E N   G E D E E L D   M E T   D E R D E N !

 

4:15h - Tunahan Kuzu ( DENK ) Zegt dat het kabinet wil dat de bevolking vanaf maart maandelijks getest moet worden.

 

Hugo de Jonge ( CDA ) : “Motie nummer 21 ga ik ontraden... Want uhhh...

Ja, vooraf toestemming vragen... Uhhh... Dat is natuurlijk een... Een...

Enorme bureaucratische toestand. Zeker als straks toe wil naar 100.000én testen per dag.

Dat moeten we gewoon niet doen!"

 

C O N C L U S I E :

L A A T   J E   N I E T   T E S T E N !

D E   T E S T S   D E U G E N   N I E T

J E    W O R D T   E R   O O K   N I E T S   W I J Z E R   V A N !

 

D E   R E K E N I N G   V A N   D I T   S O O R T   V O O R G E H O U D E N   "G R A T I S"   T E S T S

W O R D T   D E   K O M E N D E   J A R E N   G E P R E S E N T E E R D

I N   D E   V O R M    V AN   B E Z U I N I G I  N G E N   E N   B E L A S T I N G V E R H O G I N G E N

 

 D A A R B I J   K O M T   D A T   M E N   H E T   D N A   I N   E E N   O N L I N E   D A T A B A S E   O P S L A A T

E N   W E   Z I E N   S T E E D S   V A K E R   H OE   L A K S   D E   ( R ) O V E R H E I D    O M S P R I N G    M E T   P R I V É   G E G E V E N S

27-01-2021  https://nos.nl/artikel/2366244-waarschuwingen-na-ggd-datadiefstal-wees-extra-alert.html

 

 

 

Hugo de Jonge

Geeft niet alleen toe dat de PCR-Tests niet deugen

Maar geeft bovendien te kennen

dat de GEN sneltests

Zelfs nog onbetrouwbaarder zijn

Dan de PCR-Tests.

 


 

C I T A A T  Hugo de Jonge:

“De PCR-Testen...

Uh…  Die… Die geven…

Zijn gevoeliger… zeer gevoelig zelfs…

Dus die kunnen langer dan de besmettelijke periode...

Inderdaad aantonen dat iemand besmet is geweest.

Dat is wat anders dan of die op dat moment van afname van de uitslag ook besmettelijk is.

 

00:53h

Hugo de jonge geeft hier aan dat de corona antigen tests die mogelijk worden gebruikt in de teststraten...

Zelfs nog onbetrouwbaarder zijn dan de PCR-Tests ?!?

 

00:57h CITAAT Jaap van Dissel ( RIVM OMT )

"Een positieve PCR-Test betekend dat je genetisch materiaal aantoont...

Maar niet per definitie dat je levend virus aantoont...

En dus ook niet per definitie dat je levend virus aantoont waar iemand ziek van wordt!"

 

O P M E R K I N G :

Hugo de Jonge geeft eerst te dat de PCR-tests volkomen ongeschikt zijn om er besmettingen dan wel besmettelijkheid mee te meten...

Geeft daarna bovendien te kennen dat de GEN-Tests zelfs nog onbetrouwbaarder zijn...

maar wil ze desondanks toch in de teststraten blijven gebruiken.

 

D A  N   B E N   J E   T O C H   H A R T S T I K K E   G E S T O O R D,   O F   N I E T   S O M S ?

Z E L F   N O U   Z E L F

W A A R   B E N   J E   D A N   I N   G O D S N A A M   M E E   B E Z I G   ?!?

 

Je mag toch aannemen dat iemand met gezond verstand...

Zou stoppen met belastinggeld in bodemloze putten te storten.

Maar nee hoor...

Ze gaan gewoon eigenwijs door met die ondeugdelijke tests...

En het bouwen van nog meer teststraten!

 

Ik kan me goed voorstellen waarom men die teststraten in de fik steekt...

Ze dragen immers bij aan gigantische kapitaalverspillingen...

Waar de burger niets aan heeft!

Al is het dan niet de juiste weg...

Want dat politiek gespuis bouwt gewoon weer nieuwe teststraten.

Vandaar dat het informeren van de burger een veel betere strategie is

Wanneer deze inziet dat zij wordt besodemieterd

En dat zij zich laat gebruiken in een vuil spelletje van de Elite klasse

laat zij zich ook niet meer testen en vaccineren.

Op een enkel hopeloos gevalletje na dan.

 


 

De PCR-Tests zijn onbetrouwbaar vanwege de vergrotingsfactor die wordt gebruikt.

De meeste laboratoria gebruiken een vergrotingsfactor rond de 40 cycli.

Terwijl cycli rond d e 30 een veel kleinere foutmarge geven.

Aldus Apoorva Mandavilli  ( onderzoeksverslaggever op medisch vakgebied )

https://www.advisory.com/daily-briefing/2020/09/01/covid-tests

 


 

Café Weltschmerz:  In gesprek met...

 

Ortiz Buijsse ( biochemicus )

Met 20 jaar ervaring in de farmacie!

 

Men meet iets...

Maar me weet niet precies wat men meet!

https://samenterugnaarnormaal.nl


 

Patrick Savalle verklaart op eenvoudige wijze...

Hoe een PCR-Test werkt.

Wat een PCR-Test WEL en NIET meet!

 

Eindconclusie:

De PCR- Tests zijn volkomen ongeschikt...

Om er covid-19 besmettingen dan wel besmettelijkheid mee te meten!

  

Behalve dat met de PCR-Tests wordt geknoeid

 

Wordt er ook op grote schaal met de cijfers gerommeld

betreffende het aantal corona slachtofffers!

 

Sven Hulleman   ( Een oorlog reeds verloren )

In gesprek met Elke Francoise de Klerk ( huisarts )

https://www.hetmeestgevaarlijkebijgeloof.nl/de-arts-als-uitvoerder-van-overheidsbeleid-in-gesprek-met-elke-f-de-klerk/


 

Elke begint over de zorgtoestanden die zij in de verpleeghuizen is tegengekomen.

Wel zo toepasselijk gezien de ( R ) overheid claimt dat haar beleid er op gericht zou zijn...

Om de zwakkeren binnen de maatschappij te beschermen.

 

Laat die hypocriete ( r ) overheid liever iets doen aan het beleid in die kapot bezuinigde verpleeghuizen.

Die bewoners plat spuiten als ze onrustig worden alleen maar omdat ze hun familie niet meer zien...

En uren lang in hun eigen uitwerpselen liggen...

Omdat ze niet snel genoeg schijten, zoals dat bij ons pa gebeurde!

 

O P M E R K I N G :

De ( R ) overheid claimt dus begaan te zijn met de ouderen.

En dat is best wel frappant...

Aangezien het ( r ) overheidsbeleid tot op heden gericht was op bezuinigingen in de gezondheids- en ouderenzorg.

Vanwaar die plotselinge ommekeer?

 

Even buiten beschouwing gelaten dat het beleid sowieso heeft gefaald...

En dat is gemakkelijk te herleiden uit het aantal zogenaamde corona slachtoffers...

In met name die verpleeghuizen!

 

Enfin...

Elke wil bij deze als huisarts har beroepsgroep toespreken.

Huisarts zijnde een beroep dat de gezondheid van de mens moet bevorderen...

Zieke mensen indien mogelijk genezen...

Ongeneeslijk zieken waar mogelijk begeleiden in hun stervensproces.

 

Elke was voorheen huisarts e werkzaam in België in de ouderenzorg.

Daar constateerde zij dat ouderen alleen morfine toegediend kregen.

En daar hield de behandeling dan ook mee op.

 

Elke geeft aan zich ook te verbazen over de plotselinge omslag in het ( r ) overheidsbeleid...

Betreffende medische protocollen...

En wil dat er een onafhankelijk onderzoek plaatsvind naar de wijze waarop dir fenomeen...

op globale schaal wordt aangestuurd!

 

Elke laat verder weten dat we te maken hebben met een virus...

Dat qua besmettelijkheid en dodelijkheid...

Vergelijkbaar is met een griep waar geen draconische maatregelen bij worden genomen!

 


V E R Z E T:

Daar waar mensen opstaan en zich tegen het beleid van de ( r ) overheid keren...

Worden zij genegeerd, geridiculiseerd, gedemoniseerd en zelfs vervolgd.

In dat opzicht is het geoorloofd om Nederland te vergelijken met fascistische dictaturen.

 

Zo zou een onderzoek zijn ingesteld...

Naar de uitspraken van Elke Francoise de Klerk...

Zij zou tijdens een manifestatie in Eindhoven op het septemberplein mensen hebben opgeroepen...

Om zich niet te laten testen dan wel te laten vaccineren.

Verder wordt geclaimd dat zij gezegd zou hebben dat het vaccin al stiekem in de corona test zou zitten.

In het AD wordt Elke dan ook afgeschilderd als een 46-jarige activistische huisarts...

Die zich maandenlang kritisch zou uitlaten tegen de corona maatregelen.

 

NOU EN?

Wanneer de ( r ) overheid geen openheid geeft in de gang van zaken...

En ik gebreke blijft met het verstrekken van volledige en juiste informatie aan haar burgers...

Heeft de maatschappij critici juist hard nodig!

 21-12-2020 https://www.ad.nl/binnenland/inspectie-onderzoekt-vreemde-uitspraken-arts-coronatest-is-verkapte-vaccinatie-br~a30492d4/

 

De fundamentele grondrechten van de mens worden geschonden.

Kinderen worden geboren in gevangenissen van moeders met mondkapjes op.

De robots en slaven van de elite klasse.

 

O P M E R K I N G :

Best wel grappig om te lezen...

Niemand kan immers ontkennen dat er een kern van waarheid in zit.

Ik zie bovendien niet zitten waarom het uiten van kritiek op de ( r ) overheid niet zou mogen.

We worden immers geacht in een vrij "democratisch" land te leven...

Een land dat de "Vrijheid van Meningsuiting" hoog in het vaandel zou dragen.

Of was dat allemaal maar een illusie?

 

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken

Om kritisch te wezen.

Neem niet alles klakkeloos aan.

Ga zelf op onderzoek uit!

 


In het gesprek met Elke

Dook rond 11:20h ook de naam op van David Prins.

Hij zou op de "sociale "media" voor ophef hebben gezorgd

Met zijn video boodschap gericht aan Hugo de Jonge.

Waarin hij zijn verontwaardiging uitspreekt...

Over diens uitspraak dat Nederland pas naar het

OUDE NORMAAL

Terug zou keren zodra er een vaccin is.

Anders gezegd zodra IEDEREEN is gevaccineerd!

12-05-2020 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/longarts-veroorzaakt-ophef-op-social-media.htm


 

De video leverde David niet alleen vel bijval op, maar ook beschuldigingen van complot denken en onzin uitkramen.

In de 8 minuten durende video boodschap van David Prins:

 

Waarom steekt de ( r ) overheid haar energie niet in de bevordering van een gezondere levensstijl.

Betaalbare groente, fruit en sappen die allerlei vitaminen en mineralen bevatten.

Waarom worden producten die te vet, te zoet en te zout zijn niet uit de schappen van de supermarkten gehaald?

 

Allemaal zaken die het immuunsysteem van de burger versterken waardoor virussen minder slachtoffers kunnen maken.

Waarom laat de ( r ) overheid zich voor het karretje van de farmacie spannen?

 

Daarna volgt een aantal vragen over vaccins.

En geeft David te kennen te schrikken van de uitspraken van Hugo de Jonge...

Betreffende een eventuele terugkeer naar het "oude normaal" en de voorwaarden die hij daaraan verbind!

 

David sluit af met een verhaal over de rol van...

de WHO en de Bill en Melinda gates Foundation

Inzake de corona plandemie!

 


 

Het bewijst in ieder geval mijn stelling dat er geen enkel verschil bestaat tussen een zichzelf benoemde dictator

en een zogenaamd "democratisch gekozen" dictator.

 

Een dictator zijn de iemand die zijn wil  aan de bevolking op wil leggen.

Wat heb je overigens aan een grondwet...

als zo'n dictator die naar believen aan kan passen zodat deze steeds meer grondrechten indamt?

 

# # # 

 

Naarmate de tijd vordert...

En de ( r ) overheid steeds zwaardere maatregelen oplegt neemt de steun steeds verder af.

Niet alleen gewone burgers maar ook artsen en andere medisch specialisten keren zich inmiddels tegen het beleid.

 

Wie op het internet surft zal waarschijnlijk niet de verhalen zijn ontgaan...

Van artsen die claimen de mond gesnoerd te worden...

Licenties om hun beroep uit te kunnen blijven uitoefenen zijn ingetrokken...

Dan wel ontslagen.

 

Zo stuurde een groep artsen een brandbrief naar de ( r ) overheid...

Betreffend de schadelijke gevolgen van haar beleid.

"Je wordt weggezet als een complot denker!"

 

C I T A A T 1 :

"Een groep van 81 artsen is het niet eens met de corona maatregelen van het kabinet.

Die zouden meer schade aanrichten dan goed doen.

 

C I T A A T 2 :

 "De artsen zeggen dat er een klimaat is geschapen van SHAMEN, BLAMEN en CENCUREREN van artsen

Die een tegengeluid op het ( R ) overheidsbeleid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu late horen."

TIP: 02-07-2020 https://www.medischondernemen.nl/medisch-ondernemen/artsen-sturen-brandbrief-over-coronamaatregelen

 


 

Café Weltschmerz met Ramon Bril en Saskia van Oerle

In gesprek   met:

Eveline Peeters ( internist endocrinoloog )

Hannah Visser ( internist )

Jan Vosters ( arts NP )

Dick Bijl ( oud-huisarts en epidemioloog )

Pierre Capel ( emeritus hoogleraar experimentele immunologie ).

Betreffende de brandbrief.


 

Een brandbrief is en brief waarin men bij de gezaghebbende met klem aandacht vraagt voor een dringende kwestie.

De brandbrief zou ondertekend zijn door meer dan 1.950 artsen en ander medisch personeel.

 

C I T A A T 1 :

"Voorkom liever dat mensen in het ziekenhuis terecht komen ."

 

C I T A A T 2 :

"Artsen covid collectief vindt dat er onnodig veel angst wordt gezaaid over corona en wil de burgers beter informeren.

98% Van de mensen met covid-19 beland niet in het ziekenhuis

Het sterftecijfers onder 70- is ongelooflijk laag."

 

C I T A A T 3 :

"Voor het effect van een lockdown of mondkapjespilicht is geen hard bewijs."

17-12-2020 https://www.ad.nl/binnenland/groep-artsen-voorkom-liever-dat-mensen-in-het-ziekenhuis-belanden~a7f7c4a2/

 

O P M E R K I N G :

Jammer dat zowat elk land de gehele bevolking in quarantaine heeft geplaatst

in plaats van alleen de kwetsbare groep ouderen!

 

Want dan had de rest van de bevolking allang op natuurlijke wijze groepsimmuniteit op kunnen bouwen.

En waren we waarschijnlijk allang van het coronavirus af geweest!

 

Of zijn we allang van het corona virus af en worden we besodemieterd?

 

Zelfs de voorstanders van het coronabeleid kunnen niet anders dan toegeven...

Dat het openhouden van het luchtruim en de grenzen...

Ervoor hebben gezorgd dat buitenlandse mutaties Nederland binnendrongen.

En als het beleid niet snel verandert zullen te zijner tijd ook Nederlandse mutaties ontstaan!

 

Even voorbijgaand aan de vraag of vaccins überhaupt werken en zo "ongevaarlijk" zijn als wordt beweerd.

Werken die vaccins ook bij alle nieuwe mutaties ?

Gaan we nog een jaar verspillen met lockdowns die natuurlijke immuniteit verhinderen ?

 

Is iedereen zich ervan bewust...

Dat tegenwoordig steeds meer jongeren en zelfs baby's steeds meer vaccins en vaccincocktails ingespoten krijgen ?

Dat elk vaccin bijwerkingen heeft die de negatieve eigenschappen versterken?

 

De ( r ) overheid lijkt verder blind te zijn voor wat zich inmiddels binnen de "samenleving" afspeelt.

Dan wel dat haar beleid behalve dat die de economie ten gronde richt...

Zowel lichamelijke als geestelijke schade aanricht onder de bevolking?

 


 

Hoe lang denkt de ( r ) overheid haar poppenkast nog vol te kunnen houden?

 

de PCR-tests deugen niet !

De GEN-tests zijn nog onnauwkeuriger !!

De grafieken van de GGD en het RIVM deugen ook al niet !!!

 

De maatregelen worden desalniettemin steeds strenger!

1 1/2 Meter uit elkaar anders krijg je een boete van 95 euro.

Thuis blijf advies.

Flauwekul met desinfecterende producten die ook goede bacteriën doden.

 

( Bovendien volkomen zinloos als je bedenkt dat winkelkarretjes worden gedesinfecteerd

Terwijl iedereen met z'n klauwen aan de kastjes zit van de koeling en de diepvriesproducten.

Daarbij producten uit de schappen neemt, zich bedenkt en de producten terug zet. )

 

Zowat alles zit op slot!

Dus je kunt sowieso al nergens meer heen.

 

Mondkapjesplicht anders krijg je ook een boete van 95 euro.

Avondklok

( Een fenomeen dat we enkel en alleen kennen van de oorlog! )

 

Plannen voor een vaccinatieplicht.

Plannen voor een vaccinatie bewijs dan wel vaccinatie paspoort

 

Hoe lang duurt het nog voor bij burgers de stoppen door slaan?

Het is sowieso slechts ee n kwestie van tijd voor de burger begint te beseffen dat er iets niet klopt aan het officiële verhaal.

 

O P M E R K I N G :

Gezien al die berichtgeving over gemuteerde corona versies uit het Verenigd Koninkrijk ( 1 ), Brazilië ( 2 ) en Zuid-Afrika ( 1 )

Die in Nederland zouden zijn gesignaleerd.

 

Hoeft u zich geen illusies te maken dat Nederland ooit nog naar het oude normaal zal terugkeren.

Want dat gaat gewoon nooit meer gebeuren.

Ook niet als iedereen zo gek zou zijn zich te laten vaccineren!

 

De ( R ) overheid speelt met vuur.

De steun onder de bevolking neemt gestaag af....

Naarmate die lockdowns blijven voortduren, want de situatie wordt immers onhoudbaar.

Steeds meer bedrijven gaan op de fles...

Steeds meer ondernemers besluiten om hun bedrijf op te doeken voordat ze in een faillissement worden gezogen.

 laten komen vanwege de malaiselaten het liever niet op een faillissement uitdraaien vanwege de schuldeisers.

Steeds meer werknemers belanden op straat!

Wat met er nog meer gebeuren vooraleer de burger in opstand komt?

 


 

Enfin...

Zo vraagt Evelien Peeters ( internist en endocrinoloog ) zich af...

Waarom de ( r ) overheid zoveel patiënten met reguliere ziekten laat sterven...

Doelende op de afschaling in de gezondheidszorg!

08-10-2020 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/08/waarom-laten-we-patienten-met-andere-ziekten-overlijden-a4015291

 


 

Een groep artsen begint een rechtszaak tegen de staat.

In een poging om covid-19 van de A-lijst af te halen van meldingsplichtige ziekten.

16-10-2020 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/artsen-willen-via-rechtszaak-covid-19-van-a-lijst-krijgen-.htm

 

O P M E R K I N G :

Ik kan nu al zeggen dat zo'n rechtszaak volkomen kansloos is.

De juridische- en justitiële systemen zijn immers opgezet door die "gekozen dictators".

Bemand met mensen die het liberaal fascistische beleid steunen.

Dat kon je eigenlijk al zien aan de rechtszaak die tegen de staat werd aangespannen betreffende de avondklok.

Notabene er toch doorgedrukt door een demissionair kabinet!

 


 

Medisch specialisten over de wereld

verenigen zich

 

Duitstalige video:

Ïnternationale Ärtzte gegen die Corona Mafia !

Heiko Schöning ( Ärtzte für Aufklärung ).

https://www.aerztefueraufklaerung.de

 


Leids onderzoek: veel gebruikte sneltest minder betrouwbaar dan gedacht

 

C I T A A T :

"Als je je laat testen en een negatieve uitslag krijgt lijkt de kans groter dat je toch corona hebt.

Een snel test die in Nederland dagelijks 1.000én keren wordt gebruikt mist 40% van de corona gevallen.

Aldus een onderzoek van het leids universitair medisch centrum LUMC."

25-12-2020 https://nos.nl/artikel/2362024-leids-onderzoek-veel-gebruikte-sneltest-minder-betrouwbaar-dan-gedacht.html

 

O P M E R K I N G : 

Dat had Hugo de Jonge toch allang toegegeven.

En ondanks dat hij daarvan op de hoogte is wil die imbeciel juist nog meer snel testen!

 


Eén test voor alle infectieziekten: nieuw apparaatje maakt het mogelijk

 

H A L L E L U J A

Oxford Nanoporetech heeft een testkit op zakformaat ontworpen genaamd minion.

Daarmee kan iedereen met ziekteverschijnselen in één keer testen op alle bekende infectieziekten...

Waarvan het genetisch profiel bekend zou zijn.

https://nanoporetech.com/products/minion

 

Aangezien de PCR-Test niet eens kan aantonen of iemand op het moment van testen besmet dan wel besmettelijk is...

En de zogenaamde snelle GEN-tests nog onbetrouwbaarder zouden zijn...

Vraag ik mij af wat je aan zo'n testkit hebt...

Als je er alleen maar genetische sporen van bacteriën, schimmels, virussen etc. aan kunt tonen.

Want dat betekend immers niet per definitie dat iemand op dat moment besmet dan wel besmettelijk is...

 

C I T A A T :

"Het testapparaat kost eenmalig 900 euro, daarbij worden ook toebehoren geleverd zoals 2 flowcells ( een soort cartridge ).

Een flowcell kost ongeveer 400 euro per stuk - naarmate tests gecompliceerder zijn - op meerdere ziektes - is de flowcell eerder aan vervanging toe.

Een tuberculose test komt neer op 42 euro.

Dat is volgens het tuberculosefonds een acceptabele prijs.

Zeker als grote fondsen als

GAVI - GLOBAL HEALTH FUND - BILL EN MELINDA GATES FOUNDATION

Gaan bijdragen aan de kosten."

 

10-03-2021 https://nos.nl/artikel/2372018-een-test-voor-alle-infectieziekten-nieuw-apparaatje-maakt-het-mogelijk.html

 

O P M E R K I N G :

ik had al zo'n vermoeden dat de...

B I L L   E N   M E L I N D A   G A T E S   F O U N D A T I O N

op zou duiken!

 

Je kunt wanneer je je kaarten goed speelt flink geld verdienen aan angst.

Zeker met een testkit die zogenaamd alle sporen...

Van alle tot dusver "bekende" bacteriën, parasieten, schimmels en virussen zou kunnen detecteren...

En met de aanbouw van 7 vaccin fabrieken!

 

Wel...

Vul zelf maar in...

>>>   H O O F D P R I J S   <<<

https://www.ad.nl/tech/bill-gates-bouwt-zeven-fabrieken-voor-coronavaccins-voor-de-zekerheid~aec64d3d/

 


Waarom is testen zonder klachten nu opeens wel zinvol?

 

C I T A A T 1 :

"Vanaf morgen kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen.

Als ze in contact zijn geweest met iemand met corona.

Opvallend, want het RIVM liet eerder weten dat dit geen zin heeft."

 

O P M E R K I N G :

Het is ronduit belachelijk dat iedereen met een snottebel onder z'n neus zich zomaar kan laten testen.

 

C I T A A T 2 :

"Het nieuwe beleid roept vragen op.

Testen zonder symptomen, dat was toch zinloos?

Het staat nota bene op de website van het RIVM."

"Het heeft geen zin om te testen als iemand thuis moet blijven en ( nog ) geen klachten heeft."

"Een negatieve test sluit dan niet uit dat iemand wel besmet is.

Want het kan zijn dat een test het virus nog niet oppikt

omdat er nog te weinig virusdeeltjes in de neus en keel zitten."

18-11-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5197776/testen-klachten-symtomatisch-zonder-symptomen

 

>>>   Het RIVM heeft inmiddels haar website aangepast.   <<<

>>>   Wijzigingsdatum 09-03-2021 | 16:51   <<<

Daarbij heeft het RIVM alle bewuste quotes die RTLnieuws gebruikte verwijderd!

 

O P M E R K I N G :

Hoe weet iemand überhaupt of hij / zij   met iemand in contact is geweest die besmet was?

Hebben die mafkezen die zich laten testen nou echt niet door dat zij Nederland zo nog sneller in een financiële afgrond storten?

Dat de belastingen de komende jaren steeds verder zullen stijgen...

Alsmede de lidmaatschapsbijdrage aan dat bureaucratisch geldverslindend monster genaamd Europese Unie?

 

De enige reden die ik kan bedenken waarom ineens iedereen zich mag testen...

Is omdat zodoende steeds meer valse positieven worden gegenereerd...

En daarmee het excuus in stand gehouden om de corona maatregelen nog langer te verlengen!

 

Mogelijk zelfs een vaccinatie plicht invoeren...

Al dan niet gekoppeld aan een vaccinatie bewijs dan wel paspoort!

 


 

Hoe lang gaat deze schijnvertoning nog duren?

De tests blijken niet in staat te zijn om aan te geven of iemand op het moment van meten...

besmet dan wel besmettelijk is!

!!!    V O L K O M E N   N U T T E L O O S   !!!

 

Desalniettemin kopt de NOS met:

"Bedrijfsleven snakt naar opening met 20 miljoen tests per maand en 650.000 tests per dag kan dat veilig!

Tts die dus helemaal niets zeggen en zo'n slordige 95 euro per test kosten.

 

Bij 650.000 tests per dag komt dat neer op 61 miljoen 750 duizend euro per dag!

1,9 miljard euro per maand!

22,8 miljard euro op jaarbasis!

 

!!!   W E G G E G O O I D   G E L D   !!!

W I E   G A A T   D A T   A L L E M A A L   B E T A L E N ?

 

De lockdown mag dan 5 miljard euro kosten...

Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig voor dit corona virusje.

 

Net zo min als het thuis opgesloten zitten.

De 1 1/2 meter regelgeving.

De mondkapjes plicht

De avondklok

 

En de mogelijke invoering van een vaccinatie plicht en een vaccinatiebewijs dan wel paspoort die worden onderzocht.

Om maar te zwijgen van al die bedrijven die omvallen ( zie economie pagina ).

 

Al die patiënten die door de afschaling van de reguliere zorg zijn overleden!

Om maar te zwijgen van al die zelfmoorden!

 

F U C K   D E N    H A A G

D I E  B E N D E   D I E V E N,   L E U G E N A A R S   EN   M O O R D E N A A R S

H O O R T   I N   D E   G E V A N G E N I S   T H U I S

M A A R R U H H H...

B L I J F   V O O R A L   B R A A F   S T E M M E N   O P   D I E   C R I M I N E L E N

19-02-2021 https://nos.nl/artikel/2369369-bedrijfsleven-snakt-naar-heropening-met-650-000-tests-per-dag-kan-het-veilig.html

 


WAT

GEBEURT ER EIGENLIJK

MET HET DNA EN LICHAAMSMATERIALEN

VAN AL DIE MENSEN DIE ZICH HEBBEN LATEN TESTEN?

 

Het DNA materiaal en lichaamsmaterialen worden 3 maanden opgeslagen, bovendien ongevraagd gedeeld met derden voor joost mag weten wat voor soort onderzoeken!

 

 

 Dus opgeslagen in ONLINE databases, die voortdurend worden gehackt...

Waarbij persoonlijke gegevens als geboortedata, paspoortnummers, BSN-nummers, e-mailadressen, reisbestemmingen en testuitslagen

Worden gestolen en doorverkocht.

I D E N T I T E I T S F R A U D E

21-01-2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2365412-persoonsgegevens-tienduizenden-geteste-nederlanders-onvoldoende-beveiligd.html

05-11-2020 https://www.techzine.nl/nieuws/security/448956/database-met-gebruikersgegevens-van-duizenden-websites-lekt-uit/

 


Iedere maand een coronatest? Dit zijn de risico’s

 

Als het aan Hugo de Jonge ligt zou IEDEREEN zich VANAF MAART ELKE MAAND op corona moeten LATEN TESTEN.

Ook wanneer men GEEN klachten heeft.

 

Hij verwacht daarvoor ELKE MAAND 10 MILJOEN TESTS nodig te hebben.

De Jonge handelt daarbij bovendien TEGEN het advies van het OMT

 

CITAAT: "In het verleden lieten onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM, OMT-lid en arts-microbioloog Marc Bonten en GGD-voorzitter André Rouvoet zich kritisch uit over het testen van mensen zonder klachten.

Van Dissel noemde PREVENTIEF TESTEN in februari in NRC NIET DOELMATIG."

 

OPMERKING 1: WIE VERDIENEN ER EIGENLIJK AAN DEZE GIGANTISCHE GELDVERSPILLING

ALS WE KIJKEN NAAR DE TORENHOGE STAATSSCHULD DIE ZO WORDT OPGEBOUWD

 

DE REKENING VOOR DIE ZINLOZE TESTS EN VACCINS IS VOOR DE BELASTINGBETALER

OM MAAR TE ZWIJGEN OVER DE GEZONDHEIDSRISICO'S VAN EXPERIMENTELE CORONA VACCINS !!!

 

OPMERKING 2: Het gros van de bevolking laat zich als proefkonijn gebruiken...

In de hoop dat Nederland sneller naar het oude normaal kan keren.

Zet dat maar gerust uit je hoofd!

 

Hoe langer die lockdowns aanhouden hoe meer mutaties zullen ontstaan.

Want natuurlijke immuniteit wordt door de corona maatregelen tegengewerkt.

Hadden jullie maar niet op de gevestigde liberaal fascistische dictatuur moeten blijven stemmen.

 

De meesten ministers zitten op plekken waar ze zelf geen verstand van hebben.

Laten zich "BERADEN" door zogenaamde "EXPERTS" uit de farmaceutische wereld...

Maar slaan die adviezen in de wind wanneer die niet in hun straatje passen!

18-11-2020 https://www.trouw.nl/binnenland/iedere-maand-een-coronatest-dit-zijn-de-risico-s~b2a1e990/

 

OPMERKING: Eigenlijk heeft het helemaal geen zin dat je je laat testen.

Net zo min als het corona vaccinatie bewijs dan wel paspoort waar zoveel geld, tijd en energie in wordt gestoken.

 

Zelfs als de testuitslag GEEN VALSE NEGATIEF zou aangeven...

KUN JE IMMERS NA DE TEST ALSNOG EEN BESMETTING OPLOPEN ZONDER DAT JE ER IETS VAN MERKT

ZODOENDE HEB JE EEN BEWIJS IN HANDEN GEKREGEN WARMEE JE KUNT CLAIMEN DAT JE NIET BESMET BENT

TERWIJL JE ONDERTUSSEN NIEUWE UITBRAKEN VEROORZAAKT

 

!!! ACHTERLIJKE BENDE IN DEN HAAG !!!

 

MILJARDEN VERKWANSELD

AAN TESTSTRATEN DIE NIETSZEGGENDE TESTS PRODUCEREN

WAARMEE DE LOCKDOWN MAATREGELEN TOT IN ALLE EEUWIGHEID IN STAND WORDEN GEHOUDEN

 

AAN ZINLOZE EXPERIMENTELE DUS RISICOVOLLE VACCINS

WAARVAN DE WERKING NOG NOOIT BEWEZEN IS EN IN DE TOEOMST OOK NOOIT BEWEZEN ZAL KUNNEN WORDEN

TERWIJL INFORMATIE OVER ERNSTIGE BIJWERKINGEN KEER OP KEER WORDT ACHTERGEHOUDEN

 Preventief testen voor toegang, wie betaalt de rekening?

NEDERLANDSE VERANDERT IN EEN TEST "SAMENLEVING"

EEN NIEUWE HYPE VAN TESTEN ZONDER KLACHTEN IS ONTSTAAN

EEN VERDIENMODEL VAN ENKELE 100-EN MILJOENEN ENKEL EN ALLEEN AAN CORONA TESTS

DE "OVERHEID" BETAALT VOOR AL DIE TESTEN, ZO WORDT GECLAIMD

OFTEWEL DE REKENING GAAT NAAR DE BELASTINGBETALER

OOK DIEGENEN DIE ZICH DUS NIET LATEN TESTEN BETALEN MEE AAN DEZE WAANZIN

 

TESTS DIE NIET EENS KUNNEN AANTONEN

OF IEMAND AL DAN NIET BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

DESALNIETTEMIN WORDEN GEBRUIKT ALS "TOEGANGSKAARTJE" BIJ EVENEMENTEN

COMMERCIËLE SNELTESTAANBIEDERS ( INMIDDELS ZO'N 180 ) SCHIETEN ALS PADDESTOELEN UIT DE GROND

 

!!!   GEWOONWEG KRANKZINNIG   !!!

EN DEZE WAANZIN DANKEN WE AAN "STICHTING OPEN NEDERLAND" DAT DE TESTEN UITBESTEEDT AAN "HEALTHCARE T"

10-04-2021 https://nos.nl/artikel/2376136-preventief-testen-voor-toegang-wie-betaalt-de-rekening.html

https://www.stichtingopen.nl/open_eng/about-open/

 


Sneltest voor wie naar evenement wil: zo gaat het in zijn werk

06-04-2021 https://nos.nl/artikel/2375680-sneltest-voor-wie-naar-evenement-wil-zo-gaat-het-in-zijn-werk.html

 

OPMERKING: 

DAT IEMAND Z'N ZUUR VERDIENDE GELD VERKWANSELT AAN NIETSZEGGENDE SNELTESTS

MOET IEDER VOOR ZICH WETEN

 

MAARRUHHH

HET LAAT WEL ZIEN HOE ACHTERLIJK AL DIE MENSEN ZIJN DIE ZO'N TEST KOPEN

'K HEB ER IMMERS AL ZO VAAK VOOR GEWAARSCHUWD

 

HOE MEER ( ZELF ) TESTS HOE MEER VALSE POSITIEVEN

HOE LANGER DAT GAJES IN DEN HAAG  DIE FLAUWEKUL MAATREGELEN AAN BLIJFT HOUDEN

EN DENK MAAR NIET DAT WE ZO OOIT NOG TERUGKEREN NAAR HET "OUDE" NORMAAL

DE MEDIA STAAT IMMERS BOL VAN DE ARTIKELEN OVER DE NIEUWE "TEST" MAATSCHAPPIJ !!!

 


 

'K HEB NIET MEEGEDAAN AAN DIE MONDKAPJES FLAUWEKUL

IK DOE NIET MEE AAN DIE VACCINATIE FLAUWEKUL

IK ZAL OOK NIET MEEDOEN AAN DIE TEST FLAUWEKUL

 

IK LAAT DIE LIEGENDE DUIVELS IN DEN HAAG

MIJN

VRIJHEID

NIET

AFNEMEN

 

VANWEGE ZO'N SCHROMELIJK OVERDREVEN GRIEP VIRUSJE

IK LAAT ME OOK NIET VOLSPUITEN MET EXPERIMENTELE VACCINS

 

IK GELOOF NIET DAT IK HET NOG ZAL MEEMAKEN

DAT CLW ( rechts ) DIE RECHTSZAAK AL DAN NIET WINT

>>>   IK HOOP DAT ZE HET WEL WINNEN   <<<

 

 

---   WANT VEEL MENSEN ZIEN HET IN DEZE ---

VERVLOEKTE ONMENSELIJK GEWORDEN KAPITALISTISCHE

---   WERELD   /   HEL   ---

DIE DRAAIT OP HET AANGAAN VAN ZOVEEL MOGELIJK SCHULD

SCHULDEN DIE VROEG OF LAAT GEÏNCASSEERD ZULLEN WORDEN

---   NIET MEER ZITTEN   ---

 

EEN WERELD GECREËERD DOOR DE

ELITE KLASSE EN HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

ARMOEDE - CRIMINALITEIT - PEDOFIELEN - PESTKOPPEN - VERKRACHTERS - VERLOEDERING

( WAARBIJ DE PESTKOPPEN HET LEVEN VAN HUN LEEFTIJDSGENOTEN ONDRAAGLIJK MAKEN

ZOWEL ALS PESTKOPPEN

DIE MEISJES AANZETTEN TOT NAAKTFOTOS EN NAAKTVIDEOS OM ZE ER DAARNA MEE TE CHANTEREN

FUCK DIT KOLERE RAS

 

 

TESTEN TESTEN TESTEN

 

ALHOEWEL IDEREEN INMIDDELS ZOU MOETEN WETEN

DAT DIE DE TESTS NIET KUNNEN AANGEVEN

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN OOK

DAADWERKELIJK BESMET DAN WEL BESMETTELIJK  IS

 

WORDEN ER STEEDS MEER TEST LOKATIES OPGEZET

WAARONDER SCHOLEN

HUGO DE JONGE

WIL DAT IEDEREEN ZICH IN HET VERVOLG

2x PER WEEK LAAT TESTEN

 

EEN TESTLOKATIE VOOR DE 3FM AWARDS IN TIVOLIVREDENBURG IN UTRECHT WAAR 1.500 MENSEN WORDEN TOEGELATEN

EEN TESTLOKATIE IN DE EFTELING VOOR 8.000 BEZOEKERS

TESTLOKATIES BREDA EN LICHTENVOORDE

VOOR 10.000 BEZOEKERS

13-04-2021 https://nos.nl/artikel/2376636-fieldlab-gaat-nieuwe-fase-in-binnenkort-evenementen-met-10-000-man.html

 

 

IDOTEN

DIE ER VAN ALLES VOOR OVER SCHIJNEN TE HEBBEN OM LEKKER TE KUNNEN BLIJVEN FEESTEN

HOUDT ER WEL REKENING MEE

DAT JULLIE IN DE TOEKOMST EEN HOGE PRIJS ZULLEN BETALEN

VOOR JULLIE ARROGANTIE EN ONNOZELHEID

 

WIE HET LAATST LACHT LACHT HET BEST

WHAHAHAHAHA

NOG EVEN EN IK BEN IN IEDER GEVAL WEG UIT DEZE KOLERE WERELD

WIE NIET HOREN WIL MOET MAAR VOELEN

 


 

( links ) HET IS GOED GELD VERDIENEN AAN DIE DUBIEUZE CORONA TESTS

DIE NIET EENS KUNNEN AAN KUNNEN TONEN OF IEMAND OP HET MOMENT VAN METEN BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

 

( rechts ) EN OM ANTI CORONA DEMONSTRANTEN TE VERGELIJKEN MET TERRORISTEN GAAT MIJNS INZIENS VEEL TE VER

MISSCHIEN IS HET BETER OM DIE NCTV MAAR OP TE HEFFEN

 

NIEMAND ZAL KUNNEN ONTKENNEN DAT DE MAATSCHAPPIJ STEEDS MEER VERHARD

MAAR DAT HEEFT DE POLITIEK AAN ZICHZELF TE DANKEN

 

VROEG OF LAAT KOMT DE REST VAN DE BEVOLKING EVENEENS TOT HET BESEF 

DAT AL DIE OPOFFERINGEN VOOR NIETS ZIJN GEWEEST

DAN ZIJN DE POPPEN AAN HET DANSEN   /   DAN ZIJN DE RAPEN ECHT GAAR

 


Laat u zich testen op Corona?

Gaat u ermee akkoord dat uw DNA wordt opgeslagen en aan derden gegeven?

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb