D E   P C R - T E S T:

De ( r ) overheid claimt haar beleid te baseren op:

1. Grafieken afkomstig van de GGD, het RIVM en stichting NICE.

2. Uitslagen van de corona tests

3. Adviezen van het OMT ( RIVM outbreak management team )

 

OMT ledenlijst:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt

 

T E N M I N S T E

Z O L A N G   D I E   I N   H E T   S T R A A T J E   P A S S E N   V A N   H A A R

P O L I T I E K E   A G E N D A

O P L I C H T I N G

Mogelijk gemaakt met de hulp van de WHO

De WHO heeft immers het CORONA GRIEP VIRUS uitgeroepen tot PANDEMIE...

Zoals zij dat eerder deed bij de MEXICAANSE GRIEP.

D E   W E R E L D   I N   E E N   L O C K D O W N

Vanwege een nagenoeg onschuldig griepachtig virusje

Opdat de ELITE KLASSE haar GLOBALE AGENDA VERSNELD door kan voeren .

D E   N I E U W E   W E R E L D   O R D E

Met kapitalistisch AMERIKA aan het roer.

Het enige wat de WHO daarbij hoefde te doen...

De DEFINITIE van een PANDEMIE te VERSOEPELEN !

 


Het zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan

 

Dat de globale media zich IN HET BEGIN van de virusuitbraak

Voornamelijk focuste op het aantal

"CORONA SLACHT OFFERS"

 

( Even buiten beschouwing gelaten...

Dat veel slachtoffers

MET

corona

EN NIET DOOR

corona

OVERLEDEN )

 

Terwijl diezelfde media zich TEGENWOORDIG voornamelijk focust op het aantal

"BESMETTINGEN"

 

Ze bedoelen echter

POSITIEVE TESTUITSLAGEN !

 

NOTABENE

VAN CORONA TESTS

 Die niet eens aan kunnen geven of iemand op het moment van meten

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK

IS !!

 

Dat is een wezenlijk verschil !!!

 

Tests waar alleen de fabrikanten en verkopers beter van worden !

Zeker wanneer je beseft dat de geteste persoon zodra deze het testlokaal verlaat

Iemand tegen het lijf kan lopen die besmet kan zijn.

 

Zodoende met een NEGATIEF TESTBEWIJS op zak...

Vrolijk NIEUWE BESMETTINGSUITBRAKEN veroorzaakt !

 

Maar dat is in het geval van dit

CORONA VIRUS

Eigenlijk niet zo erg...

 

Want zo kan IEDEREEN eindelijk  op geheel natuurlijke wijze IMMUNITEIT opbouwen

ZONDER

Voor PROEFKONIJN te hoeven spelen met betrekking tot EXPERIMENTELE VACCINS

Afkomstig van de

FARMACEUTISCHE MAFFIA!

 

Laat staan RISISO lopen op eventuele ERNSTIGE bijwerkingen.

In sommige gevallen...

Met de DOOD tot gevolg !

 

DAT SOORT ZAKEN

WORDEN OVER HET ALGEMEEN VERZWEGEN !!!

 

Desalniettemin

Weten sommige gevallen na verloop van tijd toch naar buiten te sijpelen.

 


De CORONA PCR-TEST methode

Komt voort uit het

C O R M A N - D R O S T E N

P A P E R

Zijnde een test methode...

Die gebruikt wordt om virusdeeltjes mee te detecteren.

 

Deze testmethode kan echter NIET aantonen of het om LEVENDE dan wel DODE virusdeeltjes handelt.

Die TEST kan ook NIET aantonen...

Of die VIRUSDEELTJES al dan niet BESMETTELIJK zijn.

 

"Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCov) by real-time RT-PCR"

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z23328&did=2020D49295

I C S L S

EEN INTERNATINAAL CONSORTIUM

 

Zou een verzoek hebben ingediend om het

CORMAN-DROSTEN PAPER

In te trekken...

Aangezien die vol fouten zou zitten !

 

DE GEBRUIKTE PCR-TEST KITS

SARS-CoV-2 (Polymerase Chain Reaction) PCR test-kits

Zouden NIET geschikt zijn om er het coronavirus SARS-COV-2 mee aan te tonen.

 

In PORTUGAL

Concludeerde de rechter dan ook...

Dat de gebruikte PCR-tests NIET deugen!

 

20210108 CORONA TESTS De Mogelijke Terugtrekking Van De Corman Drosten Paper Inzake De PCR Test
PDF – 43,9 KB 111 downloads

29-12-2021

C O R O N A   S N E L T E S T

N O G   O N B E T R O U W B A A R D E R   D A N

P C R - T E S T   G G D

DE CORONA TESTS

WAREN VAN BEGIN AF AAN AL ONBETROUWBAAR !

 

DE TESTS

KONDEN ALLEEN AANGEVEN

OF BIJ IEMAND VIRUS RNA WAS GEVONDEN ! !

 

NIET OF HET VIRUS PAS WAS OPGELOPEN

OF REEDS ENIGE TIJD TERUG ! ! !

 

DUS OOK NIET . . .

OF DE PERSOON DIE DE TEST LAAT DOEN

OP HET MOMENT VAN TESTEN BESMETTELIJK IS OF NIET ! ! ! !

 

DERHALVE WAREN DE TESTS FEITELIJK

SOWIESO AL ONGESCHIKT ! ! ! ! !

 

( TOCH WEET MEN ALTIJD WEL EEN MANIER TE VINDEN

OM DE BOEL ZODANIG TE VERDRAAIEN

DAT IETS NEGATIEFS

TOCH IETS POSITIEFS ZOU KUNNEN ZIJN

OF ANDERSOM ) 

C O R O N A   Z E L F T E S T

O N B E T R O U W B A A R D E R

D A N   P C R - T E S T   V A N   G G D

 

T O C H   E E N   T O E V O E G I N G   ? ! ?

https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/coronazelfenshy-test-onbetrouwenshy-baarenshy-der-dan-pcr-test-van-ggd-en-toch-een-toevoeging~a75d2b58/

 

TOEN DUIDELIJK WERD DAT CORONA TESTS

GEEN

BESMETTELIJKHEID KONDEN METEN . . .

 

WERD HET WOORD BESMETTELIJKHEID

VERVANGEN

DOOR POSITIEVE TESTS !

 

AL HEERST ER TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

NOG STEEDS VEEL VERWARRING ! !

 

HET HEEFT LANG GEDUURD . . .

MAAR EINDELIJK

KUNNEN ZE ER BIJ DE OMIKRON CORONA VARIANT

( VOOR ZOVER HET ÜBERHAUPT MOGELIJK IS

DAT EEN VIRUS ZO VAAK KON MUTEREN IN AMPER 2 JAAR TIJD )

NIET MEER OMHEEN !

H E T   C O R O N A   B E L E I D

S T A A T

 

I N   D I T   G E V A L

V A L T

 

B I J   D E   C O R O N A   T E S T S   !

ZIJNDE HET BEGIN VAN ALLE ELLENDE . . .

DE ZINLOZE MAATREGELEN DIE PROCENTUEEL GEZIEN

AMPER BESCHERMING BIEDEN ! !

WAARONDER

DE NIET PROFESSIONELE MONDKAPJES

 

DE ZELFGEMAAKTE

" M U I L K O R V E N "

( LETTERLIJK ZOWEL ALS FIGUURLIJK )

BIEDEN AL HELEMAAL GEEN BESCHERMING ! ! !

 

MAAR DAT ZAL DIE DUIVELS IN DEN HAAG EEN WORST WEZEN

ZIJ ZIJN ENKEL EN ALLEEN GEÏNTERESSEERD

IN HET CREËREN VAN VOLGZAME BURGERS

 

ZIJ HEBBEN DAARBIJ VOOR DE

PSYCHOLOGISCHE

AANPAK GEKOZEN

P S Y C H O L O G I E

O R D I N A I R E   H E R S E N S P O E L I N G

IN DIT GEVAL

DOOR IN TE SPELEN

OP DE ANGST VAN DE BURGER

OM TE STERVEN

( MONA KEIZER EN ANGST PROPAGANDA )

https://twitter.com/i/status/1476443424605810688

DE GEVESTIGDE ( WAN ) ORDE

DIE AL DECENNIA LANG DE DIENST UITMAAKT

VREEST

IEDEREEN

DIE ZIJN EIGEN VERSTAND DURFT TE GEBRUIKEN

EN HAAR BELEID DURFT TE BEKRITISEREN !

 

CORONA DEMONSTRATIES

WORDEN ONDANKS HET RECHT OP DEMONSTREREN

VAAK DE KOP IN GEDRUKT ! !

 

ZO STAAT MEN TOE

DEMONSTRATIES TE HOUDEN

TEGELIJKERTIJD MET TEGEN DEMONSTRATIES

DIE

HOE KAN HET OOK ANDERS . . .

DAARNA VAAK IN RELLEN ONTAARDEN ! ! !

 

DAN WEL MIDDELS

PROVOCERING / UITLOKKING

DOOR EEN SPCIAAL OPGEZET TEAM

VAN " AGENTEN " IN BURGER ! ! ! !

 

HOE GROTER DE DEMONSTRATIE

HOE BETER DE BOODSCHAP TOT DE BURGER DOOR DRINGT

VANDAAR DAT VOORAL GROTE DEMONSTRATIES

OP VOORHAND WORDEN VERBODEN !

 

ENFIN . . .

DE FFP2 MONDKAPJES

DIE WEL ENIGE MATE VAN BESCHERMING ZOUDEN BIEDEN

KRIJGT DE BEVOLKING DUS NIET ! ! !

C O R O N A   C I J F E R S

DE CORONA CIJFERS WAREN SOWIESO

O N B E T R O U W B A A R

VEEL MENSEN DIE CORONA HEBBEN OF HEBBEN GEHAD

MERKEN OF MERKTEN DAAR VERDER NIETS VAN

HEBBEN DERHALVE DUS OOK

NIETS

DOORGEGEVEN !

 

DIE CIJFERS ZIJN ECHTER WEL CRUCIAAL

BIJ HET BEPALEN VAN DE

BESMETTELIJKHEID EN DODELIJKHEID

VAN EEN VIRUS ! !

D E   W E R E L D

D R A A I T   O M   C I J F E R S

HET WERKELIJKE TOTAAL

VAN BESMETTINGEN EN OVERLIJDENS

TEN GEVOLGE VAN HET

CORONA VIRUS . . .

 

ALLEEN DIE CIJFERS

BEPALEN

OF U AL DIE JAREN

AL DAN NIET

VOOR NIETS IN ANGST HEEFT GELEEFT ! !

 

OF U ZICH TERECHT OF ONTERECHT

OM HEEFT LATEN PRATEN . . .

RISICO'S TE NEMEN MET VACCINATIES

MET EXPERIMENTELE VACCINS ! ! !

 

RISICO'S . . .

VAN ERNSTIGE BIJWERKINGEN DIE U WAARSCHIJNLIJK

NIET

VAN TE VOREN ZIJN MEDEGEDEELD !

ANDERS HAD U WAARSCHIJNLIJK OOK GEWEIGERD ! !

E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S

IK HOOP VOOR U

DAT HET ALLEMAAL WEL GOED KOMT . . .

 

MAAR ER IS OOK NU NOG

NIEMAND . . .

DIE MET 100% ZEKERHEID KAN GARANDEREN . . .

 

DAT

VACCINS

OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN

NIET OOK

BIJWERKINGEN ZULLEN VERTONEN !

 

( DAT BIJVOORBEELD

OVER ENKELE GENERATIES . . .

 

( OM HET MAAR IN DEZELFDE WOORDEN

ALS DE FARMACEUTISCHE " EXPERTS " UIT TE DRUKKEN . . .

EN DEZELFDE

ANGSTAANJAGENDE FORMULERING TE GEBRUIKEN ) . . .

 

MOGELIJK

DNA VERANDERINGEN

BIJ BABIES VAN GEVACCINEERDE OUDERS

ZOUDEN KUNNEN VEROORZAKEN )

D E G E N E R A T I E

DAT ZOU DAN WEL EENS

HET EINDE VAN DE MENSHEID

KUNNEN BETEKENEN !

 

( PROBEER U OOK MAAR EENS VOOR DE GEIN

VOOR DE GEEST TE HALEN

HOE HET IS OM TE OVERLEVEN IN EEN WERELD VOL ZOMBIES

DIE JE VOORTDUREND NAAR HET LEVEN STAAN ! !

( DAN BEN JE SOWIESO DOOD BETER AF ))

V E R G E T E N   U I T S P R A K E N

ENFIN . . .

WEET U NOG DAT . . .

HUGO DE JONGE

EEN TIJDJE TERUG ZELF NOG CLAIMDE . . .

 

DAT DE CORONA TESTS

NIET ZO BETROUWBAAR WAREN . . .

 

EN DE CORONA SNELTESTS

ZELFS NOG MINDER BETROUWBAAR ?

https://youtu.be/M7IB6Ap4eiI?t=105

TEGENWOORDIG

ZIJN DIE ZELF SNELTESTS

GEWOON IN DE WINKEL TE VERKRIJGEN

 

DAT U UW ZUURVERDIENDE GELD

AAN DIE FLAUWEKUL UIT WIL GEVEN IS UW KEUS . . .

 

MAAR IK WIL U ER WEL OP WIJZEN

 DAT HET GEEN ZIN HEEFT

OM ZO'N SNELTEST TE GEBRUIKEN WANNEER U

GEEN KLACHTEN HEEFT !

03-12-2021 https://nos.nl/artikel/2408065-umc-utrecht-zelftest-roche-onbetrouwbaar-voor-mensen-zonder-klachten

 

ENFIN . . .

HUGO DE JONGE

BESLOOT TEGEN BETER WETEN IN

DOOR TE BGAAN MET HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DIE

CORONA TESTS EN CORONA SNEL TESTS

OMDAT ER SIMPELWEG GEEN GOED ALTERNATIEF BESTOND !

 

ONDERTUSSEN

ZIJN WE INMIDDELS AL WEER 2 JAAR VERDER . . . 

EN BESTAAT ER NOG STEEDS GEEN GOED ALTERNATIEF

VOOR BOVENSTAANDE ONBETROUWBARE TESTS METHODES

 

MAARRUHHH . . .

ZE ZOUDEN AL WEL BINNEN EEN TIJDSPANNE VAN SLECHTS 1 JAAR 

EEN GOED EN VEILIG VACCIN HEBBEN ?

 

TERWIJL DAAR NORMAAL ZO'N

10 TOT 15 JAAR

AAN GEDEGEN ONDERZOEK AAN VOORAF GAAT ? ! ?

 

TEGEN DIE TIJD

ZIJN DE VIRUSSEN SOWIESO ALWEER OP HUN RETOUR !

GEZONDE VOEDING - BETERE HYGIËNE - SCHOON DRINKWATER

MEER BEWEGING EN VITAMINES . . .

OM MAAR EEN PAAR WEL WERKENDE REDENEN TE NOEMEN !

 

REDENEN DIE AMPER HET NIEUWS HALEN . . .

OMDAT MEN ER SIMPELWEG WEINIG AAN KAN VERDIENEN

TYPISCH ZO'N ONGEWENSTE UITWAS VAN HET KAPITALISME !

K L E I N E   W E E T J E S

G R O T E   C O N S E Q U E N T I E S

MAG IK U ER OP WIJZEN . . .

DAT DE

FARMACEUTISCHE KWAKZALVER MAFFIA . . .

ER IN AL DIE TIJD OOK NOG STEEDS NIET IN IS GESLAAGD

OM VAN HET

INFLUENZA GRIEP VIRUS

AF TE KOMEN ?

 

DE CLAIM DAT VACCINS

HET ZIEKTEVERLOOP MILDER ZOUDEN DOEN VERLOPEN

VALT OOK NIMMER TE BEWIJZEN

AANGEZIEN RUIM 98% VAN DE BEVOLKING . . .

 

SOWIESO

ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST

ONDERVINDT VAN DIT SOORT GRIEPACHTIGE VIRUSSEN

D I E D E R I K   G O M M E R S

UITSPRAKEN VAN DIEDERIK GOMMERS

IN EEN INTERVIEW MET NIEUWSKAMER

 

ACHTERAF ZOU HIJ VOLGENS HET AD HEBBEN AANGEGEVEN

DAT DIE FRAGMENTEN UIT VERBAND ZIJN GERUKT

https://www.ad.nl/binnenland/gommers-baalt-van-clipje-waarin-hij-coronavirus-peanuts-noemt-uitspraak-is-uit-context-gehaald~a0853f0d/

 

OORDEEL ZELF !

CORONA VIRUS IS PEANUTS

WAAR MAKEN WE ONS DRUK OM

https://www.youtube.com/watch?v=Jl94yI2GtDI

 

03:57h - WE ZIJN 2 JAAR VERDER . . .

HEBBEN INMIDDELS ZELFS EEN DERDE PRIK GEHAD . . .

HEBBEN ECHTER NOG STEEDS GEEN PERSPECTIEF !

 

IN DE GEZONDHEIDSZORG

WORDT ONDERSCHEIDT GEMAAKT

BIJ TRANSPLANTAGES EN IVF KIJKEN WE NAAR DE LEEFTIJD !

 

GEZIEN HET CORONA VIRUS IN HOOFZAAK OUDEREN TREFT

DIENT ER OOK VERSCHIL TE WORDEN GEMAAKT

BIJ DE LEEFTIJD VAN JONGEREN EN OUDEREN

WAT BETREFT HET CORONA BELEID !

 

14:00h DIEDERIK TWIJFELT ZELF OVER CORONA VACCINATIES

2 PRIKKEN GEZET

WAAROM DAN OOK NOG EEN 3e BOOSTER

NOTABENE VOOR IEMAND DIE ZICH GEZOND VOELT ?

 

HET IS LOGISCH

OM NA TE DENKEN OVER WEL OF NIET VACCINEREN

NIET METEEN TOEGEVEN

AAN DE GRILLEN VAN HUGO DE JONGE

MAAR EERST GOED DE VOORDELEN EN NADELEN OVERWEGEN

 

18:25h HET MILIEUPROBLEEM IS VEEL GROTER

DAN HET CORONA VIRUS . . .

OM HET CORONA VIRUS MAKEN WE ONS MEER DRUK ? ! ?

 

CORONA IS PEANUTS

DE JONGEREN WORDEN ER NIET ZIEK VAN !

 

OPMERKING: 

DENK ONDERHAND EENS ZELF NA !

U HEEFT UW HERSENS TOCH NIET VOOR NIETS GEKREGEN ?

SOMS IS HET GOED OM KRITISCH TE WEZEN !

 

OOK TEN AANZIEN VAN MIJN ARTIKELEN . . .

MAAR DIE KOMEN EIGENLIJK VAN DE GLOBALE MEDIA ZELF

DUS DAAR VALT SIMPELWEG WEINIG OP AF TE KRAKEN !

 


20-12-2021

F O U T J E   B E D A N K T

DE GGD

ZOU DE TESTUITSLAGEN VAN 273 MENSEN UIT

FRIESLAND EN GRONINGEN

HEBBEN OMGEKEERD

 

POSITIEF GETESTE MENSEN

KREGEN TE HOREN DAT ZIJ NEGATIEF WAREN

 

NEGATIEF GETESTE MENSEN

KREGEN TE HOREN DAT ZIJ POSITIEF WAREN

 

EEN FOUTJE IS MENSELIJK

DOCH IN DIT GEVAL ZEER ONWENSELIJK

 


05-11-2021

L A G E   T E S T B E R E I D H E I D   B I J

G E Z O N D H E I D S K L A C H T  E N

60%

VAN DIEGENEN DIE KLACHTEN ONTWIKKELEN

VERKOUDHEID - INFLUENZA - CORONA

LAAT ZICH NIET MEER TESTEN

 

DE ( R ) OVERHEID BELOOFDE

DAT VACCINATIE DE WERELD WEER ZOU OPENEN

MAAR DAT BLIJKT EEN ILLUSIE TE ZIJN !

 

NU BEKEND IS DAT GEVACCINEERDEN

NET ZO GOED BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN !

 

DE CLAIMS DAT:

GEVACCINEERDEN MINDER KANS HEBBEN OP BESMETTING

EN DAT:

HET COVID-19 ZIEKTEVERLOOP MILDER ZOUDEN ZIJN

ZIJN EEN ORDINAIRE LEUGENS

DIE NOOIT BEWEZEN KUNNEN WORDEN ! !

 

JUIST VANWEGE DIE RUIM

98%

DIE OOK ZONDER VACCIN AMPER TOT GEEN LAST HEBBEN

VAN HET CORONA VIRUS !!


03-11-2021

G R O E N   V I N K J E   I N   A P P

M A A R   W E L   C O R O N A

' D A T   I S   E E N   T E S T R I S I C O '

https://nos.nl/artikel/2404248-groen-vinkje-in-app-maar-wel-corona-dat-is-een-restrisico

HET BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

IS GEBASEERD OP PCR-TEST UITKOMSTEN

NIEMAND KAN STRAKS NOG ERGENS MEER NAAR TOE ZONDER

QR-CODE

ALS "BEWIJS " VAN

HERSTEL - TEST - VACCINATIE

 

MENSEN DIE HESTELD ZIJN KUNNEN NOGSTEEDS BESMET RAKEN

MENSEN DIE NEGATIEF GETEST ZIJN KUNNEN TOCH POSITIEF ZIJN

MENSEN DIE GEVACCINEERD ZIJN KUNNEN OOK BESMET RAKEN

 

DAT SOORT " BEWIJZEN " DEUGEN NIET !

DIE QR-CODE

HEEFT DUS OOK HELEMAAL GEEN ZIN ! !

 

" VOLGENS "

HUGO DE JONGE

IS HET SYSTEEM RISICO REDUCEREND

 

JAWEL

HUGO DE JONGE

DENKT

WEET HET DUS NIET ZEKER

 

HET IS IN IEDER GEVAL AL HELEMAAL NIET

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

HET DENKEN

KAN DIE DAN OOK BETER AAN ANDEREN OVERLATEN

 

CITAAT: "VOLGENS De Jonge is het CORONABEWIJS voor mensen die zijn ingeënt "EEN BEHOORLIJK VEILIGE OPLOSSING", omdat zij MINDER KANS hebben om anderen te besmetten of zelf besmet te raken.

 

Bovendien BESCHERMT vaccinatie volgens het RIVM voor 94 procent TEGEN ZIEKENHUISOPNAME."

 

NOG MEER FLAUWEKUL OPMERKINGEN

" VOLGENS "

IS WEDEROM NIET ZEKER

EN OOK NIET

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

 

EEN

" CORONA BEWIJS "

IS ZOALS IK EERDER AL AANGAF

FLAUWEKUL

 

" MINDER KANS OP "

VALT NIMMER TE BEWIJZEN

OMDAT RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINS AMER TOT GEEN LAST HEBBEN

VAN HET CORONA VIRUS

 

" BESCHERMT TEGEN ZIEKENHUISOPNAME "

IS EVENEENS LARIEKOEK

 

ZIE EERSTVOLGENDE ARTIKEL HIER ONDER

 > > >   AANTAL GEVACCINEERDEN IN ZIEKENHUIS < < <

> > >   GESTEGEN < < <

VAN 27% NAAR 44%

 

HUGO DE JONGE

IS EEN

 > > > K L E T S M A J O O R < < <

 

WAAROM BLIJFT U NOG STEEDS IN DIE FLAUWEKUL GELOVEN ?

OFFERT U KLAKKELOOS UW

GEZONDHEID - PRIVACY - VRIJHEID

OP ?

 

DE ( R ) OVERHEID KAN ZELFS MENSEN

TEGEN HUN WIL

OPNEMEN IN EEN ZIEKENHUIS !

https://www.umcg.nl/w/wanneer-kan-iemand-met-corona-gedwongen-worden-opgenomen-

IN DIT GEVAL VOOR EEN SIMPEL GRIEP VIRUSJE

WANT DAT IS CORONA EIGENLIJK ! !

 

EERDERE CORONA VIRUSSEN HEBBEN IMMERS

WERELDWIJD

AMPER SLACHTOFFERS  GEMAAKT !

 

2002-2003 SARS-COV-1 SLACHTOFFERS 776

2012 MERS SLACHTOFFERS 640

https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

 


03-11-2021

R U I M   3 0   M I L J O E N   E U R O

W E G G E G O O I D   B E L A S T I N G G E L D

(V E R L O P E N   S N E L T E S T E N )


27-09-2020

D R I E   W E T E N S C H A P P E R S   G E V E N

A A N   D A T   D E   C O R O N A T E S T   N I E T   D E U G T

Dr. ir. Carla Peeters

Immunoloog, werkte jaren op het RIVM en was bestuurder van zorgorganisaties.

 

Prof. dr. Wim Vanden Berghe

Faculteit Biomedische Wetenschap, PPES Labo Eiwitchemie, Proteoomanalyse & Epigenetische signalering, Universiteit Antwerpen.

 

Prof. dr. Mattias Desmet

Faculteit Psychologie en Onderwijs Wetenschappen, Universiteit Gent.

https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/

 


INLEIDING: 

 

CORONA TESTS

Men onderscheidt hierbij 2 Test Types:

De PCR-TEST en de GEN-TEST ( Sneltest )

BEIDE TESTS

Kunnen echter enkel en alleen meten of iemand drager is van virus RNA

Dus NIET of iemand op HT MOMENT VAN testen

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK

IS

 

Laat ik beginnen met uitleggen wat het verschil is tussen...

DNA en RNA.

 

DNA staat voor "DESOXYRIBONUCLEÏNEZUUR"

Zie het maar als en soort database van erfelijke informatie opgeslagen in alle cellen van het lichaam.

Een enkele DNA-MOLECULE kan bestaan uit een keten van miljoenen NUCLEOTIDEN

Ook wel CHROMOSOOM genoemd.

De verzameling van alle CHROMOSOMEN samen noemt men het GENOOM

Elke lichaamscel van een individu bevat het hele genoom.

Wanneer een cel zich vermenigvuldigt wordt het DNA gekopieerd.

 

De DNA-MOLECULE kent 4 verschillende soorten NUCLEOTIDEN

A ( ADENINE ), C ( CYTOSINE ), G ( GUANINE ) en T ( THYMINE )

En heeft een STRUCTUUR in de vorm van een DUBBELE HELIX

Deze NUCLEOTIDEN worden op een bepaalde manier aan elkaar gekoppeld.

A-T   C-G

Dit noemt men een BASEPAAR

 

RNA staat voor "RIBONUCLEINEZUUR".

Een RNA-MOLECUle bestaat eveneens uit 4 NUCLEOTIDEN

A ( ADENINE ), C ( CYTOSINE ), G ( GUANINE ) en U ( URASIL ).

 

We zien dat de T ( THYMINE ) NUCLEOTIDE is vervangen door een U ( URASIL ) NUCLEOTIDE

En heeft een STRUCTUUR in de vorm van een ENKELE HELIX

Hier worden echter GEEN baseparen gevormd!

 

 

De NUCLEOTIDEN volgorde van DNA kan in het RNA worden gekopieerd.

Dat wordt vervolgens vertaalt in EIWITTEN en die vervullen dan allerlei BIOLOGISCHE FUNCTIES

Een stukje DNA dat op die manier afgelezen en vertaald kan worden in een EIWIT

Noemt men ook wel een GEN

 

RNA kan verder onderverdeeld worden in verschillende types:

M-RNA = MESSENGER RNA

R-RNA = RIBOSOMAAL RNA

T-RNA = TRANSFER RNA

 


19-10-2021

HET GRIEPSEIZOEN IS WEER BEGONNEN !

 

HET AANTAL POSITIEVE CORONA UITSLAGEN

ZOU IN DE AFGELOPEN 7 DAGEN MET RUIM 44% ZIJN GESTEGEN

 

LAAT JE ECHTER NIET VAN DE WIJS BRENGEN DOOR DIE

OFFICIËLE CIJFERS !

 

DE ENE WEEK

LATEN ZICH IMMERS MEER MENSEN TESTEN

DAN DE ANDERE WEEK ! !

 

HET STIJGINGSPERCENTAGE

MOETEN WE DUS MET EEN KORRELTJE ZOUT NEMEN ! ! !

 

EEN STIJGING

WAS SOWIESO AL TE VERWACHTEN VANWEGE HET GRIEPSEIZOEN

HET CORONA VIRUS VERHOUDT ZICH IMMERS ALS EEN INFLUENZA GRIEP VIRUS

 

DE VACCINATIE LEUGENS

WORDEN BINNENKORT SOWIESO DOORGEPRIKT

VACCINATIES BESCHERMEN NIET TEGEN BESMETTING

 

VERDER BETWIJFEL IK

OF VACCINATIES DE ZIEKTESYMPTOMEN MILDER KUNNEN MAKEN

ALLEMAAL FLAUWEKUL VAN DE BELANGHEBBENDE

VACCIN FABRIKANTEN

 

CRIMINELE ORGANISATIES

DIE VANAF HET BEGIN VAN HUN BESTAAN

BEWUST DE SCHADELIJKE BIJWERKINGEN HEBBEN VERZWEGEN !

 

DE RECHTSZAKEN EN SCHADECLAIMS TEGEN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

ZIJN DAAR DE STILLE GETUIGEN VAN ! !

 

SURF

EN GIJ ZULT

VINDEN ! ! !

 


15-10-2021 

4 3 . 0 0 0   O P   D E   4 0 0 . 0 0 0

V A L S E   N E G A T I E V E   T E S T S

 

RUIM 10% FOUT MELDINGEN

ALLEEN AL VANWEGE VALSE NEGATIEVEN !

 

HOEVEEL VALSE POSITIEVEN...

KOMEN DAAR NOG BIJ ?

HOEVEEL MENSEN ZITEN VOOR NIETS IN QUARANTAINE ?

 

OPMERKING:

DE PCR-TESTS KUNNEN ALLEEN RNA VIRUSDEELTJES AANTONEN

NIET

OF IEMAND BESMETTELIJK IS !

DAN WEL

MOGELIJK EEN "GEVAAR" VORMT VOOR EEN ANDER

RUIM 98% HEEFT IMMERS NERGENS LAST VAN !

 

HETZELFDE GAAT OP VOOR VACCINATIES

GEVACCINEERDEN KUNNEN NOG STEEDS BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

 

TEST "BEWIJZEN" EN VACCINATIE "BEWIJZEN"

BEWIJZEN DUS NIETS !

 

HETZELFDE GAAT OP VOOR HERSTEL "BEWIJZEN"

IEMAND DIE HERSTELD IS KAN EVENEENS BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN

 

C O R O N A -  A P P S

HEBBEN GEEN ENKELE ZIN !

ZO'N

Q R - C O D E

HEEFT AL NET ZO MIN ZIN ! !

 


27-09-2021

HET IS WAT...

E G O I S M E

WANNEER MENSEN DIE PRINCIPIEEL TEGEN VACCINATIE ZIJN

HUN PRINCIPES KLAKKELOOS OVERBOORD GOOIEN

 

ALLEEN MAAR OMDAT ZIJ

DOOR DE ( R ) OVERHEID WORDEN GECHANTEERD !

GEDISCRIMINEERD EN UITGESLOTEN

VAN HET

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK LEVEN ! !

ZIJNDE

EEN GLOBAAL OPGEZET

GE D R A G S   M A N I P U L A T I E   E X P E R I M E N T 

MIDDELS DE EXPLOITATIE VAN EEN NAGENOEG ONSCHULDIG VIRUSJE

DAT DOOR DE

GLOBALE MEDIA

BUITEN PROPORTIONEEL WERD OPGEBLAZEN ! ! !

 

22-04-2021

TIP:

DE CORONA TEST

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Grensoverschrijdende-gezondheidsbedreigingen-procedures-voor-signalering-en-contacttracering-op-basis-van-het-traceringsformulier-voor-passagiers/F2238728_nl

 

CITAAT:

"CoV-2. However, A PCR TEST CANNOT DISTINGUISH between live and dead viruses.

Therefore, A POSITIVE PCR TEST FAILS to provide any information about the infectiousness of an individual.

Used in isolation, IT DOES NOT PROVE that the person is actively infected, or sick, or can infect others."

 

VERTALING:

"De PCR-test detecteert specifieke segmenten van genetisch materiaal die aanwezig zijn in SARS-CoV-2.

EEN PCR-TEST KAN ECHTER GEEN ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN LEVENDE EN DODE VIRUSSEN.

Daarom geeft een positieve PCR-test GEEN INFORMATIE OVER DE BESMETTELIJKHEID van een persoon.

Als het afzonderlijk wordt gebruikt, BEWIJST HET NIET dat de persoon actief is geïnfecteerd of ziek is of anderen kan infecteren"

 

DE

PCR-TEST

IS BESODEMIETERIJ

 

VOLKOMEN ONGESCHIKT OM ER

BESMETTELIJKHEID

MEE VAST TE KUNNEN STELLEN !

 


DE PCR-TEST EN DE GEN-TEST

 

Kunnen NIET aangeven

Of iemand op het moment van meten

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK

Is.

 

De PCR_TEST kan bovendien

VALSE POSITIEVEN EN VALSE NEGATIEVEN

Genereren.

 

In slechts 3 dagen...

Werden maar liefst 250 VALSE POSITIEVEN gemeld !!!

 

05-08-2021

CORONA GELDVERSPILLING

 

DE ( R ) OVERHEID

Kocht 38 MILJOEN snel tests

Daarvan zijn slechts 6 MILJOEN gebruikt

 

32 MILJOEN SNELTESTS

Zijn NIET gebruikt! 

 

Die snel tests

Hebben echter maar een beperkte houdbaarheid !

 

100-en MILJOENEN euro's

Door de plee gespoeld !

 

CORONA GATE

DE ( R ) OVERHEID

Wil die nietszeggende snel tests

( Die zelfs nog onnauwkeuriger zijn dan die waardeloze PCR-tests )

 

Uitdelen aan scholen

Om zodoende de indruk wekken geldverspilling te willen voorkomen

 

Desalniettemin zijn er steeds meer landen...

Die weinig waarde meer hechten aan de waarde van zo'n snel test.

Daarentegen wel eisen dat men over een al even zinloos

vaccinatie document beschikt!

 

Gevaccineerden kunnen immers net zo goed besmet raken als niet gevaccineerden

Zodoende net zo goed andere besmetten.

 

De LOGICA ontbreekt !

Wanneer gaan uw ogen open ?

Wanneer realiseert u zich dat het corona beleid niets meer is dan een

GELDVERSLINDENDE VRIJHEIDSBEROVENDE HOAX ?

 


08-07-2021

De adempauze lijkt van korte duur te zijn.

Het aantal "BESMETTINGEN" onder jongeren...

( Waarbij de corona tests positief aangeven )

Heeft zich inmiddels alweer verdubbeld !

EN DAT

TERWIJL DE VACCINATIEGRAAD

VOLGENS HET RIVM

OP 72% ZIT

Zo'n PRIK beschermt dus NIET tegen besmetting !

 

Dat zo'n PRIK de SYMPTOMEN zou VERZACHTEN...

Valt NOOIT te BEWIJZEN!

 

98% Heeft ZONDER vaccinatie

GEEN LAST of NAUWELIJKS LAST

Van het CORONA VIRUS !

20210706 CORONA Cijfers COVID 19 Vaccinatieprogramma RIVM
PDF – 150,4 KB 116 downloads

EEN ANDER PUNT

Is de sterke STIJGING van het aantal "BESMETTINGEN" onder jongeren

( Men bedoelt eigenlijk het aantal POSITIEVE testuitslagen

veroorzaakt door CORONA TESTS

die overigens NIET GESCHIKT ZIJN om er CORONA BESMETTINGEN mee te meten )

29-06-2021 https://www.parool.nl/nederland/gezondheidsraad-adviseert-geef-jongeren-van-12-tot-17-ook-coronavaccin~b4575132/

Gezondheidsraad adviseert: geef jongeren van 12 tot 17 ook coronavaccin

NOTABENE

Terwijl jongeren MASSAAL worden gevaccineerd...

Je zou "bijna" denken dat die vaccins voor extra uitbraken zorgen !

30-06-2021 https://ggdghor.nl/actueel-bericht/12-17-vaccineren/

 

CITAAT: "Vaccinatie is DE ENIGE WEG uit de crisis"

Er wordt gesteld  dat VACCINATIE de "ENIGE UITWEG" uit de corona crisis zou zijn...

En dat is eveneens een "AL GORE" ( klimaatverandering ) leugen.

Het klimaat verandert weliswaar, maar niet vanwege Co2.

A L   G O R E

Je weet wel die gozer die de wereld een Co2 klimaatprobleem aansmeerde.

Waarop met begon met het kappen van bosgebieden die Co2 in zuurstof omzetten...

Om plaats maken voor PALMOLIE PLANTAGES voor BIOBRANDSTOFFEN

Dan wel om er houtsnippers van te maken voor die zogenaamde

" M I L I E U V R I E N D E L I J K E "

B I O M A S S A   C E N T R A L E S

Die zodoende nog meer Co2 uitstoten.

G E S U B S I D I E E R D E   O P L I C H T E R I J

05-12-2020 https://www.nu.nl/binnenland/6094844/stukken-bos-kaalgekapt-in-estland-voor-nederlandse-biomassacentrales.html

G E O   E N G I N E E R I N G

Het vergiftigen van de wereld...

C H E M T R A I L S

Het KRANKZINNIGE idee achter dit fenomeen bestaat daarin...

Dat door het op grote hoogte uitsproeien van metaaldeeltjes en weet ik niet wat meer voor stoffen...

Er een wolkendeken wordt gevormd die de zonnestralen zou moeten blokkeren / reflecteren

Waardoor de opwarming van de aarde tegen wordt gegaan.

 

Echter door de zwaartekracht...

Slaan die metaaldeeltjes en weet ik wat voor stoffen nog meer...

Te zijner tijd weer op de aarde neer...

Komen daarbij in de bodem en het grond- / drinkwater terecht

Dan wel worden ingeademd.

Dat lijkt mij nou niet bepaald gezond !

 

Enfin...

C O R O N A   C R I S I S

Een crisis die door die malloten in Den haag zelf werd veroorzaakt.

En wel door middel van haar...

CORONA BELEID

 

Een beleid dat de NATUURLIJKE OPBOUW van immuniteit verhindert...

NATUURLIJKE IMMUNITEIT

Zijnde de enige ECHTE UITWEG uit deze crisis!

 

Eerdaags zullen die fascistische hufters in Den haag er ook een 

VACCINATIE PLICHT

Doorheen drukken!

 

In feite wordt iedereen sowieso al door de ( r ) overheid gechanteerd om zich te laten vaccineren...

Anders mag men immers niet terug naar het oude normaal !

 

Het oude normaal zal echter NOOIT meer hetzelfde zijn.

De ANGST voor dit NAGENOEG ONSCHULDIG griepvirusje zit bij velen DIEP GEWORTELD !

 

Denk nou net dat het bij hooguit ÉÉN of TWEE vaccinaties blijft !

Eer wordt immers geclaimd dat vaccins hooguit enkele maanden werkzaam zouden zijn.

( Als die vaccins überhaupt al ooit hebben gewerkt, want dat valt niet te controleren. )

 

In ieder geval betekend dat dus dat u om de zoveel maanden opnieuw vaccineren !!!

Na elke vaccinatie stapelen de bijwerkingen zich op !!!!

U BENT BIJ DEZE GEWAARSCHUWD !!!!!

( G E N O C I D E )

Want wat zei HUGO DE JONGE ook alweer over meerdere vaccinaties ?

"HOE MEER VACCINATIES - HOE MEER EN HOE STERKER DE BIJWERKINGEN"

EN DAT IS WAT IK REGELMATIG AAN HEB GEGEVEN !

 >>> TOCH LEKKER STOM DOOR BLIJVEN PRIKKEN <<<

ACHTERLIJK ZOOITJE

14-04-2021 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/hoe-meer-prikken-hoe-meer-kans-op-bijwerkingen-niet-gek-dat-zeldzame-bijeffecten-nu-aan-het-licht-komen/

 

CITAAT: ( TROMBOSE in combinatie met een LAAG AANTAL BLOEDPLAATJES is meerdere keren gemeld als bijwerking van het ASTRAZENECA-vaccin.

NU wordt het dus ook genoemd na een prik met het JANSSEN-vaccin. ) 

 

CITAAT 2: De raad wijst ook op NADELEN in de vorm van bijwerkingen.

‘De meeste zijn matig van ernst en verdwijnen na enkele dagen.’

Daarnaast zijn er MELDINGEN van ONTSTEKING VAN DE HARTSPIER bij circa 1 op de 15.000 TIENERS, vooral jongens, en ontsteking van het hartzakje."

 

Het JANSSEN vaccin wordt uit het vaccinatieprogramma voor jongeren gehaald.

02-06-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5234332/minister-de-jonge-janssenvaccin-uit-vaccinatieprogramma-gehaald

 

IK LAAT ME OVETIGENS NIET DWINGEN OM TE VACCINEREN

DOOR DIE DUIVELS IN DEN HAAG !

 

VANDAAR DAT IK HEB BESLOTEN

OM MIJ OP 01-11-2021 BIJ MIJN IN 2017 OVERLEDEN VROUW TE VOEGEN !!

 

DEZE WERELD

BIEDT SOWIESO GEEN TOEKOMST MEER !!!

 

Ik kan alleen maar hopen...

Dat u snel tot bezinning komt...

En uw gezond verstand gaat gebruiken.

 

U zich begint te realiseren...

Dat er iets niet klopt aan dit hele corona gebeuren...

Al zal het tegen die tijd voor de meesten onder u al te laat zijn !

 


05-07-2021

De bewijzen stapelen zich langzaam maar zeker op !

 

165 VAN DE 600

Bezoekers van een evenement in Enschede

Hebben CORONA opgelopen !

 

ONDANKS DE VERPLICHTE

TESTBEWIJZEN EN VACINATIEBEWIJZEN .

 

Die hebben dus geen enkel nut gehad !

 

HOELANG LATEN JULLIE JE NOG

BESODEMIETEREN

 


26-06-2021

Behalve dat ik GEEN ENKEL VERTROUWEN heb in die CORONA TESTS...

Omdat die CORONA TESTS NIET aan kunnen geven of iemand op het moment van testen...

ook daadwerkelijk BESMET dan wel BESMETTELIJK is.

 

Blijkt er OOK nog eens met de tests te worden GEROTZOOID !

'Testen voor Toegang biedt negatief testbewijs ter compensatie'

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288026/testen-voor-toegang-biedt-negatief-testbewijs-ter-compensatie

 

CITAAT: "Een verslaggever van NH kreeg ZONDER TEST een NEGATIEVE UITSLAG aangeboden om te gaan feesten van Testen voor Toegang.

EN ZIJ BLEEK NIET DE ENIGE.

Het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar."

Het betreft o.a. de verslaggeefster "Maaike Polder" en ene Fleur.

 

Niet dat ik mij daar druk over maak...

Want ik krijg steeds meer het gevoel dat de wereldbevolking...

Wat betreft de "CORONA PANDEMIE" wordt besodemieterd !

 
 

Café Weltschmerz:

 

In gesprek met Merel Boogaard

 ( M o l e c u l a i r   M e d i s c h   A n a l i s t e )

Merel heeft 15 jaar ervaring met PCR-Tests.

 

Zij verklaart dat er een gigantische data zwendel...

Aan de gang is.

 

Een PCR-test dient als voorbewerking voor vervolgonderzoek.

Daaruit volgt dan de uiteindelijke uitslag.

En dat gebeurd niet!

 

Een schandalige gang van zaken!

 

 

De PCR-test...

 

Geeft ALLEEN aan

Of bij iemand RNA is gevonden.

 

Het vertelt NIET

Of iemand al dan niet besmettelijk is.

 


 

De PCR-Test geeft POSITIEVE uitslagen...

Terwijl de testpersoon NIET besmet dan wel besmettelijk is!

 

De PCR-Test geeft ook NEGATIEVE uitslagen...

Terwijl de testpersoon WEL besmet dan wel besmettelijk is!

 

A L   I S   D E   L E U G E N   N O G   Z O   S N E L

D E   W A A R H E I D   A C H T E R H A A L T   H A A R   W E L !

 

Laat iedereen zich nou willen laten testen...

Om er achter te komen of hij / zij besmet is dan wel besmettelijk is.

En dan blijkt...

Dat veel mensen ONTERECHT in quarantaine zitten.

 

Dan wel dat er mensen zijn die in de veronderstelling zijn virusvrij te zijn...

Terwijl zij ondertussen nieuwe virusuitbraken veroorzaken!

 


 

In BLCKBX.TV met Flavia Pasquine

Marion Koopmans ( RIVM OMT ) geeft schoorvoetend toe...

Dat PCR-Tests alleen aangeven of RNA is gevonden.

Niet of iemand BESMET dan wel BESMETTELIJK is.

De reden zijnde dat iemand zich laat testen !

 


 

* Marion Koopmans ( RIVM OMT ): Er circuleren wat verhalen waarin gezegd wordt dat...

Dat uh... Nou ja...

Verhalen waarin gezegd wordt... Die PCR-Test is niet goed"

 

Journalist: "Althans die toont niet persé aan dat je besmettelijk bent."

 

* Marion koopmans ( RIVM OMT ): "Ja, precies... En dat klopt ook... Uh...

Want de PCR-Test toont aan of jij virus RNA hebt.

Dat is letterlijk wat de PCR-Test doet.”

 

** 00:34h - Wybren van Haga ( F v D ): "De ministerpresident zegt dat de PCR-Tests voor 99% betrouwbar zouden zijn.

Terwijl er sowieso talloze foutmarges in zitten."

Waarna Van Haga er een aantal opsomt.

 

** 01:10h - Wybren van Haga ( F v D ): "Begrijpt de minister president het verschil tussen...

Positieve PCR-Test, Besmetting en Besmettelijkheid ?"

 

Mark Rutte ( VVD ): “Ja, absoluut!”

 

** 01:20h - Wybren van Haga ( F v D ): "Kunnen we dan afspreken in het vervolg te spreken over positieve PCR-Testen?"

 

Mark Rutte ( VVD ): “Dat begrijpt niemand volgens mij thuis!”

 

O P M E R K I N G :

Een Arrogant, Hooghartig en Minachtend mannetje.

Alsof hij met een achterlijk volk te maken heeft.

 

I N   I E D E R   G E V A L   A C H T E R L I J K   G E N O E G

O M   M A R K   R U T T E   E N   C O N S OR T E N

A A N   D E   M A C H T   T E   H O U D E N !

 

*** 01:28h - Arts: "Men vergeet dat een positieve test zonder ziekte geen patiënt is.

Wanneer iemand besmet is en daar verder niets van merkt...

Kun je wel spreken van een besmetting, maar die niet zonder meer aan een ziekte koppelen"

 

*** 01:50h - Arts:  "Wees blij met die besmettingen.

Hoe meer besmettingen...

Hoe groter de kans op groepsimmuniteit!

Waarom spreekt de minister president eerst over groepsimmuniteit om het later weer te ontkennen?

Hij maakt zichzelf zo volkomen belachelijk!"

 

**** 02:22h - Mark Rutte: "We moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren...

Om groepsimmuniteit op te bouwen."

 

O P M E R K I N G :

Zeker wanneer je maatregelen neemt die verhinderen...

Dat op natuurlijke wijze groepsimmuniteit kan worden opgebouwd.

 

**** 02:35h - Mark Rutt ( VVD ): "Ik weet niets over een toespraak over groepsimmuniteit...

Die heb ik niet gehoord!"

 

O P M E R K I N G :

Het is wat als je dement begint te worden.

Niet meer weet wat je zelf, nog niet zo lang geleden, hebt gezegd.

 

Demente mensen horen in een verpleegafdeling thuis...

Niet in de politiek!

 

Dan kan hij meteen aan den lijve ondervinden...

Hoe het er aan toe gaat in zijn kapot bezuinigde verpleeghuizen!

 

( Ik weet niet of ik er nog aan toe kom...

Maar ik kan u nu al wel garanderen dat u versteld zult staan van de horror scenario's die zich in verpleeghuizen afspelen...

Waaronder het overmatig toedienen van anti-psychotische en kalmerende medicijnen en vaccins...

En de bevestiging...

Dat bewoners gedurende geruime tijd in hun eigen ontlasting moeten blijven liggen.

R O N D U I T   S C H A N D A L I G !

 

Enfin...

***** 02:54h - T U N A H A N   K U Z U   ( D E N K ): "Wat gebeurd er met het DNA en lichaamsmaterialen

van al diegenen die zich in goed vertrouwen laten testen op corona?

Wordt het DNA gedeeld met anderen of opgeslagen?

H E T   D N A   WO R D T   3   M  A A N D E N   L A N G   B E W A A R D   E N   G E D E E L D   M E T   D E R D E N

 

4:15h - Tunahan Kuzu ( DENK ) Zegt dat het kabinet wil dat de bevolking vanaf maart maandelijks getest moet worden.

 

Hugo de Jonge ( CDA ) : “Motie nummer 21 ga ik ontraden... Want uhhh...

Ja, vooraf toestemming vragen... Uhhh... Dat is natuurlijk een... Een...

Enorme bureaucratische toestand. Zeker als je straks toe wil naar 100.000én testen per dag.

Dat moeten we gewoon niet doen!"

 

C O N C L U S I E :

L A A T   J E   N I E T   T E S T E N !

D E   T E S T S   D E U G E N   N I E T

J E    W O R D T   E R   O O K   N I E T S   W I J Z E R   V A N !

 

D E   R E K E N I N G   V A N   D I T   S O O R T   V O O R G E H O U D E N   "G R A T I S"   T E S T S

W O R D T   D E   K O M E N D E   J A R E N   G E P R E S E N T E E R D

I N   D E   V O R M   V AN

B E Z U I N I G I  N G E N   E N   B E L A S T I N G V E R H O G I N G E N

 

 D A A R B I J   K O M T

D A T   M E N   H E T   D N A   I N   E E N   O N L I N E   D A T A B A S E   O P S L A A T

E N   W E   Z I E N   S T E E D S   V A K E R...

H OE   L A K S   D E   ( R ) O V E R H E I D    O M S P R I N G    M E T   P R I V É   G E G E V E N S

27-01-2021  https://nos.nl/artikel/2366244-waarschuwingen-na-ggd-datadiefstal-wees-extra-alert.html

 

 

 

Hugo de Jonge

Geeft niet alleen toe dat de PCR-Tests niet deugen

Maar geeft bovendien te kennen

dat de GEN snel tests

Zelfs nog onbetrouwbaarder zijn

Dan de PCR-Tests.

 

HMMM

HET ZIET ER NAAR UIT DAT MIJN VIDEO OP YOUTUBE IS VERWIJDERD

CENSUUR

WAS EIGENLIJK AL WEL TE VERWACHTEN

 

TEGENSTANDERS VAN DIT KRANKZINNIGE BELEID WORDEN

BEDREIGT DAN WEL DE MOND GESNOERD !

GELUKKIG HEB IK DE BELANGRIJKSTE UITSPRAKEN ONDER IN SCHRIFT GEZET


 

C I T A A T  Hugo de Jonge:

“De PCR-Testen...

Uh…  Die… Die geven…

Zijn gevoeliger… zeer gevoelig zelfs…

Dus die kunnen langer dan de besmettelijke periode...

Inderdaad aantonen dat iemand besmet is geweest.

Dat is wat anders dan of die op dat moment van afname van de uitslag ook besmettelijk is.

 

00:53h

Hugo de jonge geeft hier aan dat de corona antigen tests die mogelijk worden gebruikt in de teststraten...

Zelfs nog onbetrouwbaarder zijn dan de PCR-Tests ?!?

 

00:57h CITAAT Jaap van Dissel ( RIVM OMT )

"Een positieve PCR-Test betekend dat je genetisch materiaal aantoont...

Maar niet per definitie dat je levend virus aantoont...

En dus ook niet per definitie dat je levend virus aantoont waar iemand ziek van wordt!"

 

O P M E R K I N G :

Hugo de Jonge geeft eerst te dat de PCR-tests volkomen ongeschikt zijn om er besmettingen dan wel besmettelijkheid mee te meten...

Geeft daarna bovendien te kennen dat de GEN-Tests zelfs nog onbetrouwbaarder zijn...

Toch blijven ze die in de teststraten gebruiken.

 

D A  N   B E N   J E   T O C H   H A R T S T I K K E   G E S T O O R D...

O F   N I E T   S O M S ?

 

Z E G   N O U   Z E L F

W A A R   B E N   J E   D A N   I N   G O D S N A A M   M E E   B E Z I G   ? ! ?

 

Je mag toch aannemen dat iemand met gezond verstand...

Zou stoppen met belastinggeld in bodemloze putten te storten.

Maar nee hoor...

Ze gaan gewoon eigenwijs door met die ondeugdelijke tests...

En bouwen zelfs nog meer teststraten!

 

Ik kan me goed voorstellen waarom men die teststraten in de fik steekt...

Ze dragen immers bij aan gigantische kapitaalverspillingen...

Waar de burger helemaal niets aan heeft!

 

Al vind ik het niet bepaald slim...

Want dat POLITIEK GESPUIS bouwt gewoon NIEUWE TESTSTRATEN.

En de BELASTINGBETALER mag daar dan WEER de rekening voor betalen.

 

Vandaar dat het informeren van de burger een veel betere strategie is.

Wanneer deze inziet dat zij wordt besodemieterd...

En dat zij zich laat gebruiken in een vuil spelletje van de Elite klasse...

 

laat zij zich niet meer testen en vaccineren.

Op een enkel hopeloos gevalletje na.

 


 

De PCR-Tests zijn onbetrouwbaar vanwege de vergrotingsfactor die wordt gebruikt.

De meeste laboratoria gebruiken een vergrotingsfactor rond de 40 cycli.

Terwijl cycli rond d e 30 een veel kleinere foutmarge geven.

Aldus Apoorva Mandavilli  ( onderzoeksverslaggever op medisch vakgebied )

https://www.advisory.com/daily-briefing/2020/09/01/covid-tests

 


 

Café Weltschmerz:  In gesprek met...

 

Ortiz Buijsse ( biochemicus )

Met 20 jaar ervaring in de farmacie!

Men meet iets...

Maar me weet niet precies wat men meet!

https://samenterugnaarnormaal.nl


Patrick Savalle verklaart op eenvoudige wijze...

Hoe een PCR-Test werkt.

Wat een PCR-Test WEL en NIET meet!

 

Eindconclusie:

De PCR- Tests zijn volkomen ongeschikt...

Om er covid-19 besmettingen dan wel besmettelijkheid mee te meten!Behalve dat met de PCR-Tests wordt geknoeid

 

Wordt er ook op grote schaal met de cijfers gerommeld

betreffende het aantal corona slachtofffers!

Sven Hulleman ( Een oorlog reeds verloren )

In gesprek met Elke Francoise de Klerk ( huisarts )

https://www.hetmeestgevaarlijkebijgeloof.nl/de-arts-als-uitvoerder-van-overheidsbeleid-in-gesprek-met-elke-f-de-klerk/


 

Elke begint haar verhaal over de toestanden in zorg die zij in de verpleeghuizen is tegengekomen.

Wel zo toepasselijk gezien de ( R ) overheid claimt dat haar beleid er op gericht zou zijn...

Om de zwakkeren binnen de maatschappij te beschermen.

 

Laat die hypocriete ( r ) overheid liever iets doen aan het beleid in die kapot bezuinigde verpleeghuizen.

Die bewoners plat spuiten als ze onrustig worden alleen maar omdat ze hun familie niet meer zien...

En uren lang in hun eigen uitwerpselen liggen...

Omdat ze niet snel genoeg schijten, zoals dat bij ons pa gebeurde!

 

O P M E R K I N G :

De ( R ) overheid claimt dus begaan te zijn met de ouderen.

 

En dat is best wel frappant...

Aangezien het ( r ) overheidsbeleid tot op heden gericht was op...

BEZUINIGINGEN in de gezondheidszorg en ouderenzorg.

Vanwaar die plotselinge ommekeer?

 

Even buiten beschouwing gelaten dat het beleid sowieso heeft gefaald...

Hetgeen gemakkelijk te herleiden valt uit het aantal zogenaamde corona slachtoffers...

In met name die verpleeghuizen!

 

Enfin...

Elke wil bij deze als huisarts haar beroepsgroep toespreken.

Huisarts zijnde een beroep dat de gezondheid van de mens moet bevorderen...

Zieke mensen indien mogelijk genezen...

Ongeneeslijk zieken waar mogelijk begeleiden in hun stervensproces.

 

Elke was voorheen HUISARTS en werkzaam in België in de OUDERENZORG.

Daar constateerde zij dat OUDEREN alleen MORFINE toegediend kregen.

En daar hield de behandeling dan ook mee op.

 

Elke geeft aan

Zich ook te verbazen over de plotselinge omslag in het ( r ) overheidsbeleid...

Betreffende medische protocollen, en wil dat er een

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

Plaatsvind naar de wijze waarop dit fenomeen op globale schaal wordt aangestuurd!

 

Elke laat verder weten dat we te maken hebben met een virus...

Dat qua besmettelijkheid en dodelijkheid...

Vergelijkbaar is met een griep waar geen draconische maatregelen bij worden genomen!

 


V E R Z E T :

Daar waar mensen opstaan en zich tegen het beleid van de ( r ) overheid keren...

Worden zij genegeerd, geridiculiseerd, gedemoniseerd en zelfs vervolgd.

In dat opzicht is het geoorloofd om Nederland te vergelijken met fascistische dictaturen.

 

Zo zou een onderzoek zijn ingesteld...

Naar uitspraken van Elke Francoise de Klerk.

 

Zij zou tijdens een manifestatie in Eindhoven op het septemberplein mensen hebben opgeroepen...

Om zich NIET te laten testen dan wel te laten vaccineren.

 

Verder wordt geclaimd dat zij gezegd zou hebben dat het vaccin al stiekem in de corona test zou zitten.

In het AD wordt Elke afgeschilderd als een 46-jarige ACTIVISTISCHE HUISARTS...

Die zich maandenlang kritisch zou uitlaten tegen de corona maatregelen.

 

NOU EN?

Wanneer de ( r ) overheid geen openheid geeft in de gang van zaken...

En ik gebreke blijft met het verstrekken van volledige en juiste informatie aan haar burgers...

Heeft de maatschappij critici juist hard nodig!

 21-12-2020 https://www.ad.nl/binnenland/inspectie-onderzoekt-vreemde-uitspraken-arts-coronatest-is-verkapte-vaccinatie-br~a30492d4/

 

De FUNDAMENTELE GRONDRECHTEN van de mens worden GESCHONDEN.

Kinderen worden GEBOREN IN GEVANGENISSEN van moeders met mondkapjes op.

De ROBOTS EN SLAVEN van de elite klasse.

 

O P M E R K I N G :

Best wel grappig om te lezen...

Niemand kan immers ontkennen dat er een kern van waarheid in zit.

 

Ik zie bovendien niet zitten waarom het uiten van kritiek op de ( r ) overheid niet zou mogen.

We worden immers geacht in een vrij "democratisch" land te leven.

 

Een land dat de "Vrijheid van Meningsuiting" hoog in het vaandel zou dragen.

Of was dat allemaal maar schone schijn / een illusie / een fata morgana ?

 

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken

Om kritisch te wezen.

 

Neem niet alles zomaar klakkeloos aan.

Ga zelf op onderzoek uit !

 


In het gesprek met Elke

Dook rond 11:20h ook de naam op van David Prins.

Hij zou op de "sociale "media" voor ophef hebben

gezorgd met zijn video boodschap

Gericht aan Hugo de Jonge.

Waarin hij zijn verontwaardiging uitspreekt...

Over diens uitspraak dat Nederland pas naar

HET OUDE NORMAAL

Terug zou kunnen keren zodra er een vaccin is.

Anders gezegd...

Zodra IEDEREEN maar dan ook IEDEREEN is gevaccineerd !

12-05-2020 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/longarts-veroorzaakt-ophef-op-social-media.htm


 

De video leverde David niet alleen vel bijval op, maar ook beschuldigingen van complot denken en onzin uitkramen.

In de 8 minuten durende video boodschap van David Prins:

 

Waarom steekt de ( r ) overheid haar energie niet in de bevordering van een gezondere levensstijl.

Betaalbare groente, fruit en sappen die allerlei vitaminen en mineralen bevatten.

Waarom worden producten die Te vet, Te zoet en Te zout zijn

Niet uit de schappen van de supermarkten gehaald?

 

Allemaal zaken die het immuunsysteem van de burger kunnen versterken

Waardoor virussen minder slachtoffers kunnen maken.

Waarom laat de ( r ) overheid zich voor het karretje van de farmacie spannen ?

 

Daarna volgt een aantal vragen over vaccins.

David geeft te kennen te schrikken van de uitspraken van Hugo de Jonge...

Betreffende een EVENTYUELE TERUGKEER naar het "oude normaal"

En de VOORWARDEN die deze daaraan verbind !

 

David sluit af met een verhaal over de rol van...

De WHO en De Bill en Melinda gates Foundation

Inzake de...

CORONA PLANDEMIE !

 


 

Het bewijst in ieder geval mijn stelling dat er geen enkel verschil bestaat

Tussen een zichzelf benoemde dictator

En een zogenaamd "democratisch gekozen" dictator.

Een dictator zijnde iemand die zijn wil  aan de bevolking op wil leggen.

 

Wat heb je oeigenlijk aan een grondwet...

Als zo'n dictator die naar believen aan kan passen zodat deze steeds meer grondrechten afneemt?

 

# # # 

 

Naarmate de tijd vordert...

En de ( r ) overheid steeds zwaardere maatregelen oplegt neemt de steun steeds verder af.

Niet alleen gewone burgers maar ook artsen en andere medisch specialisten

Keren zich inmiddels tegen het beleid.

 

Wie op het internet surft zal waarschijnlijk niet de verhalen zijn ontgaan...

Van artsen die claimen de mond te zijn gesnoerd...

Dan wel de licenties om hun beroep uit te kunnen blijven uitoefenen ingetrokken...

Zelfs ontslagen.

 

Zo stuurde een groep artsen een brandbrief naar de ( r ) overheid...

Betreffend de schadelijke gevolgen van haar beleid.

"Je wordt weggezet als een complot denker!"

 

C I T A A T 1 :

"Een groep van 81 artsen is het niet eens met de corona maatregelen van het kabinet.

Die zouden meer schade aanrichten dan goed doen.

 

C I T A A T 2 :

 "De artsen zeggen dat er een klimaat is geschapen van SHAMEN, BLAMEN en CENSUREREN van artsen

Die een tegengeluid op het ( R ) overheidsbeleid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu late horen."

TIP: 02-07-2020 https://www.medischondernemen.nl/medisch-ondernemen/artsen-sturen-brandbrief-over-coronamaatregelen

 


 

Café Weltschmerz - Ramon Bril en Saskia van Oerle

In gesprek   met:

Eveline Peeters ( internist endocrinoloog )

Hannah Visser ( internist )

Jan Vosters ( arts NP )

Dick Bijl ( oud-huisarts en epidemioloog )

Pierre Capel ( emeritus hoogleraar experimentele immunologie ).

Betreffende de brandbrief.


 

Een brandbrief is en brief waarin men bij de gezaghebbende met klem aandacht vraagt voor een dringende kwestie.

De brandbrief zou ondertekend zijn door meer dan 1.950 artsen en ander medisch personeel.

 

C I T A A T 1 :

"Voorkom liever dat mensen in het ziekenhuis terecht komen ."

 

C I T A A T 2 :

"Artsen covid collectief vindt dat er onnodig veel angst wordt gezaaid over corona en wil de burgers beter informeren.

98% Van de mensen met covid-19 beland niet in het ziekenhuis

Het sterftecijfers onder 70- is ongelooflijk laag."

 

C I T A A T 3 :

"Voor het effect van een lockdown of mondkapjespilicht is geen hard bewijs."

17-12-2020 https://www.ad.nl/binnenland/groep-artsen-voorkom-liever-dat-mensen-in-het-ziekenhuis-belanden~a7f7c4a2/

 

O P M E R K I N G :

Jammer dat zowat alle landen de gehele bevolking in quarantaine hebben geplaatst

in plaats van alleen de kwetsbare groep ouderen!

 

Want dan had de rest van de bevolking allang op natuurlijke wijze groepsimmuniteit opgebouwd.

En waren we waarschijnlijk allang van het coronavirus af geweest!

 

Of zijn we allang van het corona virus af en worden we besodemieterd ?

 

Zelfs de voorstanders van het coronabeleid kunnen niet anders dan toegeven...

Dat het openhouden van het luchtruim en de grenzen...

Er mede voor hebben gezorgd dat buitenlandse mutaties Nederland binnendrongen.

En als het beleid niet snel verandert zullen te zijner tijd ook Nederlandse mutaties ontstaan!

 

Even voorbijgaand aan de vraag of vaccins überhaupt werken en zo "ongevaarlijk" zijn als wordt beweerd.

Werken die vaccins ook bij alle nieuwe mutaties ?

Gaan we nog een jaar verspillen met lockdowns die natuurlijke immuniteit verhinderen ?

 

Is iedereen zich ervan bewust...

Dat tegenwoordig steeds meer jongeren en zelfs baby's

Steeds meer vaccins en vaccincocktails ingespoten krijgen ?

Dat elk vaccin bijwerkingen heeft...

En dat die positieve maar ook negatieve eigenschappen versterken?

 

De ( r ) overheid lijkt verder blind te zijn...

Voor wat zich inmiddels binnen de "samenleving" afspeelt.

 

Dan wel dat haar beleid behalve dat die de economie ten gronde richt...

Zowel lichamelijke als geestelijke schade aanricht onder de bevolking?

 


 

Hoe lang denkt de ( r ) overheid haar poppenkast nog vol te kunnen houden?

 

De PCR-tests deugen niet !

De GEN-tests zijn nog onnauwkeuriger !!

De grafieken van de GGD en het RIVM deugen ook al niet !!!

 

De maatregelen worden desalniettemin steeds strenger!

1 1/2 Meter uit elkaar anders krijg je een boete van 95 euro.

Thuis blijf advies.

Flauwekul met desinfecterende producten die ook goede bacteriën doden.

 

( Bovendien volkomen zinloos als je bedenkt dat winkelkarretjes worden gedesinfecteerd...

Terwijl iedereen met z'n klauwen aan de kastjes zit van de koeling en de diepvriesproducten.

Daarbij producten uit de schappen neemt, zich bedenkt en de producten terug zet. )

 

Zowat alles zit op slot!

Je kunt dus sowieso al nergens meer heen.

 

Mondkapjesplicht anders krijg je ook een boete van 95 euro.

Avondklok

( Een fenomeen dat we enkel en alleen kennen van de oorlog! )

 

Plannen voor een vaccinatieplicht.

Plannen voor een vaccinatie bewijs dan wel vaccinatie paspoort

Testbewijs dan wel herstelbewijs

 

Hoe lang duurt het nog voor bij burgers de stoppen door slaan?

Het is sowieso slechts een kwestie van tijd

Vooraleer de burger begint te beseffen dat er iets niet klopt aan het officiële verhaal.

 

O P M E R K I N G :

Gezien al die berichtgeving over gemuteerde corona versies

Uit het Verenigd Koninkrijk ( 1 ), Brazilië ( 2 ) en Zuid-Afrika ( 1 )

Die in Nederland zouden zijn gesignaleerd.

 

Hoeft u zich geen illusies te maken dat Nederland ooit nog naar het oude normaal zal terugkeren.

Want dat gaat gewoon NOOIT meer gebeuren.

Ook niet als IEDEREEN zo gek zou zijn zich te laten vaccineren!

 

De ( R ) overheid speelt met vuur.

De steun onder de bevolking neemt gestaag verder af....

Naarmate die lockdowns blijven voortduren.

 

De situatie wordt immers onhoudbaar.

Steeds meer bedrijven gaan op de fles...

 

Steeds meer ondernemers besluiten om hun bedrijf op te doeken...

Voordat ze in een faillissement worden gezogen.

 

Laten het vanwege de malaise

Liever niet op een faillissement uitdraaien vanwege de schuldeisers.

 

Steeds meer werknemers belanden op straat !

Wat met er nog meer gebeuren vooraleer de burger in opstand komt ?

 


 

Enfin...

Zo vraagt Evelien Peeters ( internist en endocrinoloog ) zich af...

Waarom de ( r ) overheid zoveel patiënten met reguliere ziekten laat sterven...

Doelende op de afschaling in de gezondheidszorg!

08-10-2020 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/08/waarom-laten-we-patienten-met-andere-ziekten-overlijden-a4015291

 


 

Een groep artsen begint een rechtszaak tegen de staat.

In een poging om covid-19 van de A-lijst af te halen van melding plichtige ziekten.

16-10-2020 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/artsen-willen-via-rechtszaak-covid-19-van-a-lijst-krijgen-.htm

 

O P M E R K I N G :

Ik kan nu al zeggen dat zo'n rechtszaak volkomen kansloos is.

 

De juridische- en justitiële systemen zijn immers opgezet door die "gekozen dictators".

Bemand met mensen die haar liberaal fascistische beleid steunen.

 

Dat kon je eigenlijk al zien

Aan de rechtszaak die tegen de staat werd aangespannen betreffende de avondklok.

Die er toch doorgedrukt werd notabene door een demissionair kabinet!

 


Medisch specialisten over de wereld

verenigen zich

 

Duitstalige video:

Ïnternationale Ärtzte gegen die Corona Mafia !

Heiko Schöning ( Ärtzte für Aufklärung ).

https://www.aerztefueraufklaerung.de

 


L E I D S   O N D E R Z O E K :

V E E L   G E B R U I K T E   S N E L T E S T S

M I N D E R   B E T R O U W B A A R   D A N   G E D A C H T

 

C I T A A T :

"Als je je laat testen en een negatieve uitslag krijgt lijkt de kans groter dat je toch corona hebt.

Een snel test die in Nederland dagelijks 1.000én keren wordt gebruikt mist 40% van de corona gevallen.

Aldus een onderzoek van het leids universitair medisch centrum LUMC."

25-12-2020 https://nos.nl/artikel/2362024-leids-onderzoek-veel-gebruikte-sneltest-minder-betrouwbaar-dan-gedacht.html

 

O P M E R K I N G : 

Dat had HUGO DE JONGE toch allang toegegeven.

En ondanks dat hij daarvan op de hoogte was wil die IMBECIEL juist nog meer snel testen!

 


É É N   T E S T   V O O R   A L L E   I N F E C T I E Z I E K T E N

E E N   N I E U W   A P P A R A A T J E

M A A K T   H E T   M O G E L I J K

H A L L E L U J A

Oxford NANOPORETECH heeft een TEST KIT OP ZAKFORMNAAT ontworpen genaamd MINION.

Daarmee kan iedereen met ziekteverschijnselen in één keer testen op alle bekende infectieziekten...

Waarvan het genetisch profiel bekend is.

https://nanoporetech.com/products/minion

 

Aangezien de PCR-Test niet eens kan aantonen of iemand op het moment van testen...

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK is...

En de zogenaamde snelle GEN-tests NOG ONBETROUWBAARDER zouden zijn...

Vraag ik mij af wat je aan zo'n test kit hebt...

Als je er alleen maar genetische sporen van bacteriën, schimmels, virussen etc. aan kunt tonen.

Want dat betekend immers niet per definitie...

Dat iemand op dat moment besmet dan wel besmettelijk is...

Alleen dat de fabrikanten en de farmacie weer flink kunnen incasseren

 

C I T A A T :

"Het testapparaat kost eenmalig 900 euro, daarbij worden ook toebehoren geleverd zoals 2 flowcells ( een soort cartridge ).

Een flowcell kost ongeveer 400 euro per stuk - naarmate tests gecompliceerder zijn - op meerdere ziektes - is de flowcell eerder aan vervanging toe.

 

Een tuberculose test komt neer op 42 euro.

Dat is volgens het tuberculosefonds een acceptabele prijs.

Zeker als grote fondsen als

GAVI - GLOBAL HEALTH FUND - BILL EN MELINDA GATES FOUNDATION

Bijdragen aan de kosten.

10-03-2021 https://nos.nl/artikel/2372018-een-test-voor-alle-infectieziekten-nieuw-apparaatje-maakt-het-mogelijk.html

 

O P M E R K I N G :

ik had al zo'n vermoeden dat de...

B I L L   E N   M E L I N D A   G A T E S   F O U N D A T I O N

Weer op zou duiken!

 

Je kunt wanneer je je kaarten goed speelt flink geld verdienen aan angst.

Zeker met een test kit die zogenaamd alle sporen...

Van alle tot dusver "bekende" bacteriën, parasieten, schimmels en virussen zou kunnen detecteren...

En zeker met de aanbouw van 7 nieuwe vaccin fabrieken!

 

Wel...

Vul zelf maar in...

>>>   H O O F D P R I J S   <<<

https://www.ad.nl/tech/bill-gates-bouwt-zeven-fabrieken-voor-coronavaccins-voor-de-zekerheid~aec64d3d/

 


W A A R O M   I S   T E S T E N   Z O N D E R   K L A C H T E N

N U   O P E E N S   W E L   Z I N V O L ?

 

C I T A A T 1 :

"Vanaf morgen kunnen ook mensen ZONDER KLACHTEN zich laten testen.

Als ze in contact zijn geweest met iemand met corona.

Opvallend, want het RIVM liet eerder weten dat dit GEEN ZIN heeft."

 

O P M E R K I N G :

Het is ronduit belachelijk...

Dt iedereen met een snottebel onder z'n neus zich zomaar kan laten testen.

 

C I T A A T 2 :

"Het nieuwe beleid roept vragen op.

Testen zonder symptomen, dat was toch zinloos?

 

Het staat nota bene op de website van het RIVM."

"Het heeft geen zin om te testen als iemand thuis moet blijven en ( nog ) geen klachten heeft."

 

"Een negatieve test sluit dan niet uit dat iemand wel besmet is.

Want het kan zijn dat een test het virus nog niet oppikt

omdat er nog te weinig virusdeeltjes in de neus en keel zitten."

18-11-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5197776/testen-klachten-symtomatisch-zonder-symptomen

 

>>>   Het RIVM heeft inmiddels haar website aangepast.   <<<

>>>   Wijzigingsdatum 09-03-2021 | 16:51   <<<

Daarbij heeft het RIVM alle bewuste quotes die RTLnieuws gebruikte verwijderd!

 

O P M E R K I N G :

Hoe weet iemand überhaupt of hij / zij   met iemand in contact is geweest die besmet was?

Hebben die mafkezen die zich laten testen nou echt niet door...

Dat zij Nederland zo nog sneller in een financiële afgrond storten?

Dat de rekeningen voor het corona beleid de komende jaren in nog hogere belastingen worden omgezet...

Alsmede de lidmaatschapsbijdrage...

Aan dat bureaucratisch geldverslindend monster genaamd Europese Unie?

 

De enige reden die ik kan bedenken waarom ineens iedereen zich mag testen...

Is omdat zodoende steeds meer VALSE POSITIEVEN worden gegenereerd...

En daarmee het EXCUUS in stand gehouden om de CORONA MAATREGELEN TE VERLENGEN !

 

Mogelijk zelfs een vaccinatie plicht...

Al dan niet gekoppeld aan een vaccinatie bewijs dan wel paspoort !

 


 

Hoe lang gaat deze schijnvertoning nog duren?

De tests blijken niet in staat te zijn om aan te geven of iemand op het moment van meten...

besmet dan wel besmettelijk is!

!!!    V O L K O M E N   N U T T E L O O S   !!!

 

Desalniettemin kopt de NOS met:

"Bedrijfsleven snakt naar opening met 20 miljoen tests per maand en 650.000 tests per dag kan dat veilig!

Tts die dus helemaal niets zeggen en zo'n slordige 95 euro per test kosten.

 

Bij 650.000 tests per dag komt dat neer op 61 miljoen 750 duizend euro per dag!

1,9 miljard euro per maand!

22,8 miljard euro op jaarbasis!

 

!!!   W E G G E G O O I D   G E L D   !!!

W I E   G A A T   D A T   A L L E M A A L   B E T A L E N ?

 

De lockdown mag dan 5 miljard euro kosten...

Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig voor dit corona virusje.

 

Net zo min als het thuis opgesloten zitten.

De 1 1/2 meter regelgeving.

De mondkapjes plicht

De avondklok

 

En de mogelijke invoering van een vaccinatie plicht en een vaccinatiebewijs dan wel paspoort die worden onderzocht.

Om maar te zwijgen van al die bedrijven die omvallen ( zie economie pagina ).

 

Al die patiënten die door de afschaling van de reguliere zorg zijn overleden!

Om maar te zwijgen van al die zelfmoorden!

 

F U C K   D E N    H A A G

D I E

D I E V E N,   L E U G E N A A R S   EN   M O O R D E N A A R S

H O R E N   I N   D E   G E V A N G E N I S

M A A R R U H H H...

B L I J F   V O O R A L   B R A A F   S T E M M E N   O P   D I E   C R I M I N E L E N

19-02-2021 https://nos.nl/artikel/2369369-bedrijfsleven-snakt-naar-heropening-met-650-000-tests-per-dag-kan-het-veilig.html

 


WAT

GEBEURT ER EIGENLIJK

MET HET DNA EN LICHAAMSMATERIALEN

VAN AL DIE MENSEN DIE ZICH HEBBEN LATEN TESTEN?

 

Het DNA materiaal en lichaamsmaterialen worden 3 maanden opgeslagen, bovendien ongevraagd gedeeld met derden voor joost mag weten wat voor soort onderzoeken!

 

 

 Dus opgeslagen in ONLINE databases, die voortdurend worden gehackt...

Waarbij persoonlijke gegevens als geboortedata, paspoortnummers, BSN-nummers, e-mailadressen, reisbestemmingen en testuitslagen

Worden gestolen en doorverkocht.

I D E N T I T E I T S F R A U D E

21-01-2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2365412-persoonsgegevens-tienduizenden-geteste-nederlanders-onvoldoende-beveiligd.html

05-11-2020 https://www.techzine.nl/nieuws/security/448956/database-met-gebruikersgegevens-van-duizenden-websites-lekt-uit/

 


I E D E R E   M A A N D   E E N   C O R O N A T E S T ?

D I T   Z I J N   D E   R I S I C O ' S

 

Als het aan Hugo de Jonge ligt zou IEDEREEN zich VANAF MAART ELKE MAAND op corona moeten LATEN TESTEN.

Ook wanneer men GEEN klachten heeft.

 

Hij verwacht daarvoor ELKE MAAND 10 MILJOEN TESTS nodig te hebben.

De Jonge handelt daarbij bovendien TEGEN het advies van het OMT

 

CITAAT: "In het verleden lieten onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM, OMT-lid en arts-microbioloog Marc Bonten en GGD-voorzitter André Rouvoet zich kritisch uit over het testen van mensen zonder klachten.

Van Dissel noemde PREVENTIEF TESTEN in februari in NRC NIET DOELMATIG."

 

OPMERKING 1: WIE VERDIENEN ER EIGENLIJK AAN DEZE GIGANTISCHE GELDVERSPILLING

ALS WE KIJKEN NAAR DE TORENHOGE STAATSSCHULD DIE ZO WORDT OPGEBOUWD

 

DE REKENING VOOR DIE ZINLOZE TESTS EN VACCINS IS VOOR DE BELASTINGBETALER

OM MAAR TE ZWIJGEN OVER DE GEZONDHEIDSRISICO'S VAN EXPERIMENTELE CORONA VACCINS !!!

 

OPMERKING 2: Het gros van de bevolking laat zich als proefkonijn gebruiken...

In de hoop dat Nederland sneller naar het oude normaal kan keren.

Zet dat maar gerust uit je hoofd!

 

Hoe langer die lockdowns aanhouden hoe meer mutaties zullen ontstaan.

Want natuurlijke immuniteit wordt door de corona maatregelen tegengewerkt.

Hadden jullie maar niet op de gevestigde liberaal fascistische dictatuur moeten blijven stemmen.

 

De meesten ministers zitten op plekken waar ze zelf geen verstand van hebben.

Laten zich "BERADEN" door zogenaamde "EXPERTS" uit de farmaceutische wereld...

Maar slaan die adviezen in de wind wanneer die niet in hun straatje passen!

18-11-2020 https://www.trouw.nl/binnenland/iedere-maand-een-coronatest-dit-zijn-de-risico-s~b2a1e990/

 

OPMERKING: Eigenlijk heeft het helemaal geen zin dat je je laat testen.

Net zo min als het corona vaccinatie bewijs dan wel paspoort waar zoveel geld, tijd en energie in wordt gestoken.

 

Zelfs als de testuitslag GEEN VALSE NEGATIEF zou aangeven...

KUN JE IMMERS NA DE TEST

ALSNOG EEN BESMETTING OPLOPEN ZONDER DAT JE ER IETS VAN MERKT

 

ZODOENDE HEB JE EEN NEGATIEF BEWIJS IN HANDEN GEKREGEN

WAARMEE JE KUNT CLAIMEN DAT JE NIET BESMET BENT

TERWIJL JE ONDERTUSSEN LEKKER NIEUWE UITBRAKEN VEROORZAAKT

 

!!! ACHTERLIJKE BENDE IN DEN HAAG !!!

 

MILJARDEN VERKWANSELD

AAN TESTSTRATEN DIE NIETSZEGGENDE TESTS PRODUCEREN

WAARMEE DE LOCKDOWN MAATREGELEN TOT IN ALLE EEUWIGHEID IN STAND WORDEN GEHOUDEN

 

AAN ZINLOZE EXPERIMENTELE DUS RISICOVOLLE VACCINS

WAARVAN DE WERKING NOG NOOIT BEWEZEN IS EN IN DE TOEOMST OOK NOOIT BEWEZEN ZAL KUNNEN WORDEN

TERWIJL INFORMATIE OVER ERNSTIGE BIJWERKINGEN KEER OP KEER WORDT ACHTERGEHOUDEN

 P R E V E N T I E F   T E S T E N   V O O R   T O E G A N G

W I E   B E T A A L T   D E   R E K E N I N G ?

NEDERLANDSE VERANDERT IN EEN TEST "SAMENLEVING"

EEN NIEUWE HYPE VAN TESTEN ZONDER KLACHTEN IS ONTSTAAN

 

EEN VERDIENMODEL VAN ENKELE 100-EN MILJOENEN ENKEL EN ALLEEN AAN CORONA TESTS

DE "OVERHEID" BETAALT VOOR AL DIE TESTEN, ZO WORDT GECLAIMD

 

OFTEWEL DE REKENING GAAT NAAR DE BELASTINGBETALER

OOK DIEGENEN DIE ZICH DUS NIET LATEN TESTEN BETALEN MEE AAN DEZE WAANZIN

 

TESTS DIE NIET EENS KUNNEN AANTONEN

OF IEMAND AL DAN NIET BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

DESALNIETTEMIN WORDEN GEBRUIKT ALS "TOEGANGSKAARTJE" BIJ EVENEMENTEN

COMMERCIËLE SNELTESTAANBIEDERS ( INMIDDELS ZO'N 180 )

SCHIETEN ALS PADDESTOELEN UIT DE GROND

 

!!!   GEWOONWEG KRANKZINNIG   !!!

EN DEZE WAANZIN DANKEN WE AAN "STICHTING OPEN NEDERLAND" DAT DE TESTEN UITBESTEEDT AAN "HEALTHCARE T"

10-04-2021 https://nos.nl/artikel/2376136-preventief-testen-voor-toegang-wie-betaalt-de-rekening.html

https://www.stichtingopen.nl/open_eng/about-open/

 


S N E L T E S T   V O O R   W I E   N A A R   E V E N E M E N T   W I L :

Z O   G A A T   H E T   I N   Z I J N   W E R K

06-04-2021 https://nos.nl/artikel/2375680-sneltest-voor-wie-naar-evenement-wil-zo-gaat-het-in-zijn-werk.html

 

OPMERKING: 

DAT IEMAND Z'N ZUUR VERDIENDE GELD VERKWANSELT AAN NIETSZEGGENDE SNEL TESTS

MOET IEDER VOOR ZICH WETEN

 

MAARRUHHH

HET LAAT WEL ZIEN HOE ACHTERLIJK AL DIE MENSEN ZIJN DIE ZO'N SNEL TEST KOPEN

'K HEB ER IMMERS AL ZO VAAK VOOR GEWAARSCHUWD

 

HOE MEER ( ZELF ) TESTS HOE MEER VALSE POSITIEVEN

HOE LANGER DAT GAJES IN DEN HAAG DIE FLAUWEKUL MAATREGELEN VOL BLIJFT HOUDEN

DENK MAAR NIET DAT WE ZO OOIT NOG TERUGKEREN NAAR HET "OUDE" NORMAAL

DE MEDIA STAAT IMMERS BOL VAN DE ARTIKELEN OVER DE NIEUWE "TEST" MAATSCHAPPIJ !!!

 


'K HEB NIET MEEGEDAAN AAN DIE MONDKAPJES FLAUWEKUL

 

IK DOE OOK NIET MEE AAN DIE VACCINATIE FLAUWEKUL

 

IK ZAL OOK NIET MEEDOEN AAN DIE TEST FLAUWEKUL

 

IK LAAT DIE LIEGENDE DUIVELS IN DEN HAAG

OOK MIJN VRIJHEID NIET AFNEMEN

LIEVER DOOD

DAN VOLGESPOTEN MET EXPERIMENTELE

VACCINS DIE ZOGENAAMD TEGEN EEN

SCHROMELIJK OVEDREVEN GRIEP VIRUSJE

ZOUDEN MOETEN BESCHERMEN !

 

---   WANT VEEL MENSEN ZIEN HET IN DEZE ---

VERVLOEKTE ONMENSELIJK GEWORDEN KAPITALISTISCHE

---   WERELD   /   HEL   ---

DIE DRAAIT OP HET AANGAAN VAN ZOVEEL MOGELIJK SCHULD

SCHULDEN DIE VROEG OF LAAT GEÏNCASSEERD ZULLEN GAAN WORDEN

---   NIET MEER ZITTEN   ---

 

EEN WERELD GECREËERD DOOR DE

ELITE KLASSE EN HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

ARMOEDE - CRIMINALITEIT - PEDOFIELEN - PESTKOPPEN - VERKRACHTERS - VERLOEDERING

( WAARBIJ DE PESTKOPPEN HET LEVEN VAN HUN LEEFTIJDSGENOTEN ONDRAAGLIJK MAKEN

ZOWEL ALS PESTKOPPEN

DIE MEISJES AANZETTEN TOT NAAKTFOTOS EN NAAKTVIDEOS

OM ZE ER DAARNA MEE TE CHANTEREN

FUCK DIT ASOCIALE RAS

 

 

TESTEN TESTEN TESTEN

 

ALHOEWEL IDEREEN

INMIDDELS ZOU MOETEN WETEN

DAT DIE TESTS NIET KUNNEN AANGEVEN

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK  IS

 

WORDEN DESALNIETTEMIN STEEDS MEER

TEST LOKATIES OPGEZET

WAARONDER SCHOLEN

HUGO DE JONGE

WIL DAT IEDEREEN ZICH IN HET VERVOLG

2x PER WEEK LAAT TESTEN

 

TESTLOKATIE 3FM AWARDS IN UTRECHT (  TIVOLI VREDENBURG ) VOOR 1.500 BEZOEKERS

TESTLOKATIE IN DE EFTELING VOOR 8.000 BEZOEKERS

TESTLOKATIES IN BREDA EN LICHTENVOORDE VOOR 10.000 BEZOEKERS

13-04-2021 https://nos.nl/artikel/2376636-fieldlab-gaat-nieuwe-fase-in-binnenkort-evenementen-met-10-000-man.html

 

IDOTEN

DIE ER VAN ALLES VOOR OVER SCHIJNEN TE HEBBEN OM LEKKER TE KUNNEN BLIJVEN FEESTEN

HOUDT ER WEL REKENING MEE

DAT JULLIE IN DE TOEKOMST EEN HOGE PRIJS ZULLEN GAAN BETALEN

VOOR JULLIE ARROGANTIE EN ONNOZELHEID

 

WIE HET LAATST LACHT LACHT HET BEST

WHA HA HA HA HA

NOG EVEN EN IK BEN IN IEDER GEVAL WEG UIT DEZE KOLERE WERELD

WIE NIET HOREN WIL MOET MAAR VOELEN !

 


 

( links ) HET IS GOED GELD VERDIENEN AAN DIE DUBIEUZE CORONA TESTS

DIE NIET EENS KUNNEN AAN KUNNEN TONEN

OF IEMAND OP HET MOMENT VAN METEN BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

 

( rechts ) EN OM ANTI CORONA DEMONSTRANTEN

TE VERGELIJKEN MET TERRORISTEN GAAT MIJNS INZIENS VEEL TE VER

MISSCHIEN IS HET BETER OM DIE NCTV MAAR OP TE HEFFEN

 

NIEMAND ZAL KUNNEN ONTKENNEN DAT DE MAATSCHAPPIJ STEEDS MEER VERHARD

MAAR DAT HEEFT DE POLITIEK AAN ZICHZELF TE DANKEN

 

VROEG OF LAAT KOMT DE REST VAN DE BEVOLKING EVENEENS TOT HET BESEF 

DAT AL DIE OPOFFERINGEN VOOR NIETS ZIJN GEWEEST

DAN ZIJN DE POPPEN AAN HET DANSEN   /   DAN ZIJN DE RAPEN PAS ECHT GAAR

WHA HA HA HA HA


Laat u zich testen op Corona?

Gaat u ermee akkoord dat uw DNA wordt opgeslagen en aan derden gegeven?

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.