!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!

DIENSTPLICHT

IN MIJN TIJD WERD EEN BEPAALD AANTAL JONGENS OP HUN 17e OPGEROEPEN OM DE "DIENSTPLICHT"TE VERVULLEN

EEN OPROEP DIE DUS NIET IEDEREEN KREEG

 

ER WAREN GENOEG JONGEREN VAN MIJN LEEFTIJD DIE MAAR WAT GRAAG IN DIENST WILDEN MAAR DIE WERDEN NIET OPGEROEPEN DAN WEL AFGEKEURD

ANDEREN HOEFDEN NIET IN DIENST VANWEGE BROEDERDIENST OF UITLOTING

WERKTE JE BIJ DE POLITIE WERD JE EVENEENS VAN MILITAIRE DIENST VRIJGESTELD

DE RIJKEN HOEFDEN ALLEEN MAAR MET EEN PAAR FLAPPEN TE WAPPEREN

OM ZODOENDE HUN DIENSTPLICHT AF TE KOPEN

 

ZO GING HET ER IN MIJN TIJD AAN TOE!

ALS JE GELUK HAD KON JE UITSTEL KRIJGEN OM JE SCHOOLJAAR AF TE MAKEN

 

DIENSTWEIGERAARS WERDEN IN MIJN TIJD NOG STEEDS ALS CRIMINELEN IN DE GEVANGENIS GEGOOID

GEDOEMD OM DAAR 21 MAANDEN TE VERBLIJVEN

 

!!! VERVLOEKTE LIBERAAL FASCISTISCHE SCHOFTEN !!!

 

SINDS 1997 IS DE DIENSTPLICHT OPGESCHORT

DUS NIET AFGESCHAFT ZOALS MENIGEEN DENKT

https://www.noorlandjuristen.nl/Strafrecht/Misdrijven/Dienstweigering/index.htm

 

!!! DIENSTPLICHT is VRIJHEIDSBEROVING !!!

Artikel 282 Wetboek van Strafrecht http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/282.html

1. Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van DE VRIJHEID BEROOFT of beroofd houdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

OPMERKING: IN DIT GEVAL BEROOFDE DE ( R ) OVERHEIDMIJ VAN MIJN VRIJHEID DOOR MIJ TE DWINGEN

EEN OP PURE WILLEKEUR GEBASEERDE "DIENSTPLICHT" TE LATEN VERVULLEN

TERWIJL ANDEREN DAARVOOR WERDEN VRIJGESTELD DAN WEL AFGEKEURD

 

IK ZIE DE ( R ) OVERHEID ZICHZELF GEEN GEVANGENISSTRAFFEN OPLEGGEN

DUS AL DAT GELEUTER OVER PERSOONLIJKE VRIJHEID DIE IN DE WETBOEKEN ZOU ZIJN VASTGELEGD

STELT IN WERKELIJKHEID GEEN MIETER VOOR

 

VODJES PAPIER

DIE NAAR BELIEVEN WORDT AANGEPAST

WANNEER DAT DE ( R ) OVERHEID BETER UITKOMT

 

IN 1948 WERD DOOR DE VN DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE VRIJHEID VAN DE MENS INGEVOERD

ARTIKEL 1 - Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.

DAT VERHAAL GING IN MIJN TIJD DUS NIET OP

EEN DIENSTPLICHT DIE VOOR DE EEN WEL EN VOOR DE ANDER NIET GELD

IS GEBASEERD OP PURE WILLEKEUR

DAARUIT VOLGT

DAT IEDEREEN JUIST ONGELIJK WORDT BEHANDELD

 

WAAR HAALT DE ( R ) OVERHEID OVERIGENS HET GORE LEF VANDAAN OM MENSEN HUN VRIJHEID AF TE PAKKEN

ALS IK TERUGBLIK NAAR WAT DE ( R ) OVERHEID VOOR MIJ HEEFT GEDAAN

 

MIJN CARRIÈRE ALS AUTOMONTEUR GESABOTEERD

DOOR HET BINNENHALEN VAN ARBEIDSMIGRANTEN

DIE DE VACATURES OPVULDEN

 

MIJN CARRIÈRE ALS ELECTROMONTEUR / INSTALLATEUR GESABOTEERD

WEDEROM DOOR HET BINNENHALEN VAN ARBEIDSMIGRANTEN

DIE DE VACATURES OPVULDEN

 

MIJN ENIGE KANS OP EEN GOEDBETAALDE BAAN ALS ONDERHOUDSMONTEUR BIJ EEN LANDBOUWBEDRIJF GESABOTEERD

DOOR MIJ TE DWINGEN EEN DIENSTPLICHT TE VERVULLEN

 

PAS VEEL LATER KON MEN “KIEZEN” TUSSEN DIENSTPLICHT EN "VERVANGENDE" DIENSTPLICHT.

DE “VERVANGENDE DIENSTLICHT” DUURDE DAARBIJ ENKELE MAANDEN LANGER DAN DE "NORMALE DIENSTPLICHT"

DESALNIETTEMIN IS DE VERVANGENDE DIENSTPLICHT EVENEENS VRIJHEIDSBEROVING!

DIENSTPLICHT ZOWEL ALS VERVANGENDE DIENSTPLICHT

WORDEN OPGELEGD

ZIJN VORMEN VAN SLAVERNIJ

 

INITATIEF VOOR HERINVOERING VAN DE DIENSTPLICHT

DE DIENSTPLICHT WERD IN 1993 NA DE VAL VAN HET SOVJET RIJK EN DE BEËINDIGING VAN DE KOUDE OORLOG OPGESCHORT

OPMERKING: VREEMD WANT CLAIMDE NOORDLANDJURISTEN EERDER NIET DAT DE DIENSTPLICHT PAS IN 1997 WERD OPGESCHORT 

08-02-2015 http://www.joop.nl/nieuws/initiatiefwet-voor-herinvoering-dienstplicht

 

EIGENLIJK IS HET TE GEK VOOR WOORDEN

JE HEBT NIETS GEDAAN EN WORDT ALS JE DE DIENSTPLICHT WEIGERT

GEWOON ALS EEN ORDINAIRE CRIMINEEL VOOR 21 MAANDEN IN DE GEVANGENIS GEGOOID

WIE MEENT DAT WE IN NEDERLAND "VRIJHEID" GENIETEN IS NIET GOED WIJS

 

HOE IS HET EIGENLIJK GESTELD MET ONS VOORBEELDIGE LEGER?

VOOR SOMMIGE DIENSTPLICHTIGEN WELLICHT MOTIVATIE OM LIEVER VOOR DE GEVANGENIS TE KIEZEN

 

OIRSCHOT - EEN VOLKOMEN UIT DE HAND GELOPEN ONTGROENING

VIJF MILITAIREN ZATEN VASTGEBONDEN EN WERDEN ZEKER EEN UUR LANG MISHANDELD

ZE KREGEN NATTE KUSSENSLOPEN OVER HET HOOFD WAARDOOR ZE BIJNA STIKTEN

WERDEN GESLAGEN EN GESCHOPT EN BEWERKT MET BRANDENDE SIGARETTEN

22-06-2004 http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1753298/2004/06/22/Straf-na-uit-de-hand-gelopen-ontgroening.dhtml

 

BREDA - EEN VERHAAL OVER INTIMIDATIE EN AANRANDING OP DE NEDERLANDSE DEFENSIE ACADEMIE ( NLDA )

27-10-2010 http://www.joop.nl/nieuws/intimidatie-en-aanranding-op-defensie-academie

 

TIP: ONTGROENEN OF AFKNIJPEN

http://www.11vbdbat.nl/verhalen/ontgroenen.html

 

DIENSTPLICHT INVOEREN OM JONGEREN DISCIPLINE BIJ TE BRENGEN IS VOLKOMEN ONZIN

ALS BUITENLANDSE JONGEREN VOOR PROBLEMEN ZORGEN SPREEK JE DE OUDERS DAAROP AAN

EN ALS DAT NIET HELPT ZET JE ZE NA EEN LAATSTE WAARSCHUWING GEWOON HET LAND UIT

GEGARANDEERD DAT HET GEZEIK DAN ZO IS AFGELOPEN

 

DE DIENSTPLICHT INVOEREN VANWEGE EEN DREGING VAN ISIS OF RUSLAND IS EVENEENS DE GROOTSTE FLAUWEKUL

ALS ER AL SPRAKE WAS DREIGING VAN TERREURAANSLAGEN DOOR ISIS DAN KOMT DAT OMDAT NEDERLAND PARTICIPEERDE IN AMERIKA'S OORLOG TEGEN HET TERRORISME

 

EN ALS ER AL SPRAKE WAS VAN DREIGING UIT RUSLAND

DAN IS HET OMDAT AMERIKA EN HAAR SCHOOTHONDJES BIJ DE EUROPESE UNIE

INCLUSIEF DE NEDERLANDSE REGERING

AL GERUIME TIJD BEZIG ZIJN RUSLAND IN EEN HOEK TE DRIJVEN / TE PROVOCEREN

OMDAT RUSLAND NIETS ZIET IN EEN DOOR AMERIKA AANGEVOERDE UNIPOLAIRE WERELD

 

IN EEN TIJD VAN RAKETTEN MET ATOOMKOPPEN

BIOLOGISCHE EN CHEMISCHE WAPENS

HEB JE SOWIESO NIETS MEER AAN EEN LEGER

 

HET LAND DAT ALS EERSTE DE COMMUNICATIE EN RADARSYSTEMEN UIT WEET TE SCHAKELEN

OF DAT NU GEBEURD VIA EN EMP PULS DIE VANUIT EEN SATELLIET WORDT AFGEVUURD

OF DOOR EEN COMPUTERVIRUS OP HET INTERNET LOS TE LATEN

ZODAT ALLES WAT AAN HET INTERNET GEKOPPELD ZIT IN ËËN KEER WORDT LAMGELEGD

 

DENK DAARBIJ AAN HET INCIDENT MET HET STUXNET VIRUS IN IRAN

EEN VIRUS DAT DOOR DE AMERIKAANSE CIA EN ISRAËLISCHE GEHEIME DIENST WERD GECREEERD

https://www.mcafee.com/enterprise/en-in/security-awareness/ransomware/what-is-stuxnet.html

KAN ALS EERSTE Z'N RAKETTEN MET DODELIJK LADING AFVUREN

 

WELLICHT TIJD VOOR EEN BINDEND REFERENDUM

OM DIE DIENSTPLICHT DEFINITIEF AF TE SCHAFFEN

 

ALS IEMAND VRIJWILLIG DIENST WIL NEMEN BIJ DEFENSIE MOET DIE PERSOON DAT ZELF WETEN

MAAR WAAAROM ZOU JE JE  LEVEN GEVEN VOOR EEN LAND DAT BESTUURD WORDT DOOR CRIMINELEN

EEN LAND WAAR IEDEREEN DANKZIJ HET LIBERALE BELEID DAT AANZET TOT INDIVIDUALISME

ALLEEN NOG MAAR AAN ZICHZELF DENKT

WAAROM SNEUVELEN OPDAT DE RIJKEN HUN BEZIT KUNNEN BEHOUDEN

NEDERLAND IS HET NIET WAARD OM JE LEVEN VOOR OP TE GEVEN

http://capoditutticapi007.blogspot.com

http://capoditutticapi008.blogspot.com

http://capoditutticapi009.blogspot.com

http://achterdesamenleving.nl/teeven-opstelten-demmink-drugshandel-kindermisbruik-chantage-en-het-koningshuis-de-puzzelstukjes-beginnen-samen-te-vallen/#.V0A_unZf3cs

http://www.hethaagsecomplot.nl/20130813-nederlandse-drugshandel.htm

 

ZIJN WE OVERIGENS VERGETEN WAT VOOR BLUNDERS DE NEDERLANDSE ( R ) OVERHEID SLOEG OP 11-07-1995

IN DE BOSNISCHE STAD SREBRENICA WAAR BIJNA 8.000 ONSCHULDIGE BURGERS HUN LEVEN VERLOREN

HET LAAT IN IEDER GEVAL ZIEN DAT WE NIET OP DE AMERIKAANSE NAVO KUNNEN VERTROUWEN

01-06-2006 https://www.trouw.nl/nieuws/nederland-en-vn-aangeklaagd-wegens-srebrenica~bbaabded/

https://www.youtube.com/watch?v=LBsE8Q2UttY

 

ALLEEN MAAR OMDAT DE NEDERLANDSE ( R ) OVERHEID GEEN IDEE HAD WAAR ZIJ AAN BEGON

TOEN NEDERLAND 600 UNIPROFOR TROEPEN LEVERDE EEN HET VN BATTALJON IN BOSNIË

SLECHT VOORBEREID - SLECHT BEWAPEND

BOVENDIEN DOOR DE NAVO IN DE STEEK GELATEN

TOEN ZIJ WEIGERDE TE REAGEREN OP HET VERZOEK OM LUCHTSTEUN

 

!!! FUCK AMERIKA EN HAAR NAVO !!!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Val_van_Srebrenica

https://nl.wikipedia.org/wiki/UNPROFOR

TIP: NAVO'S GEBROKEN LUCHTSTEUN BELOFTE http://srebrenica.vpro.nl/?chapter=1

29-06-2015 https://www.vpro.nl/lees/nieuws-vpro/2015/Srebrenica---Amerikanen-hielden-luchtsteun-tegen.html

 

LAAT IK VOOROP STELLEN DAT DEFENSIE ( zoals de naam reeds aangeeft ) EEN VERDEDIGINGSMECHANISME IS

DESALNIETTEMIN WORDT DIT VERDEDIGINGSMECHANISME STEEDS VAKER

DOOR DE POLITIEK IN GEZET OM OORLOG TE VOEREN IN HET BUITENLAND

 

WIL HET DEFENSIEAPPARAAT GOED KUNNEN FUNCTIONEREN

ZAL HET EXPLICIET UIT BEROEPSMILITAIREN MOETEN BESTAAN

 

MOTIVATIE IS EEN EERSTE VEREISTE VOOR EEN GOEDWERKEND DEFENSIEAPPARAAT

DIENSTPLICHTIGEN WORDEN GEDWONGEN

HET ONTBREEKT HEN AAN DE BENODIGDE MOTIVATIE

 

 


Meisjes van 17 krijgen vanaf OKT 2020 een brief waarin staat dat ze opgeroepen kunnen worden voor het leger.

Dienstplicht heet dat.

De brief betekent niet dat ze nu het leger in moeten.

Pas als er oorlog uitbreekt, kunnen ze gevraagd worden in actie te komen.


TRUCS OM AFGEKEURD TE WORDEN

ABOHZIS PRINCIPE

A = ALGEMEEN - B = BOVENSTE LEDEMATEN - O = ONDERSTE LEDEMATEN - H = HOREN

Z = ZIEN - I = INTELLIGENTIE - S = STABILITEIT

S1 = goedgekeurd - S5 = afgekeurd

WET GEWETENSBEZWAREN = VERVANGENDE DIENSTPLICHT

TOTAALWEIGERAAR = GEVANGENISSTRAF

BROEDERDIENST

ER IS GEEN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK VOOR DE INVOERING VAN DE DIENSTPLICHT

ALDUS PEER WIJNINGA ( DEFENSIESPECIALIST HCSS )

20102020 https://www.nporadio1.nl/binnenland/27167-hoe-kwam-je-vroeger-onder-de-dienstplicht-uit

 

LAAT JE NIET KAPOT SCHIETEN VOOR DE BELANGEN VAN DE ELITE KLASSE

LAAT ZE HUN EIGEN OORLOGEN ZELF MAAR UITVECHTEN !!!

 

VEEL POLITICI ZIJN ONDANKS DAT ZE CLAIMEN VOORSTANDER TE ZIJN VAN DE DIENSTPLICHT ZELF NOG NOOIT IN DIENST GEWEEST !!!

 

HOE MEER WEERSTAND EEN LAND BIEDT

HOE GROTER DE SCHADE DIE AAN HET LAND WORDT TOEGEBRACHT

HOE MEER BURGERSLACHTOFFERS ZULLEN VALLEN

 

MAAKT HET IETS UIT OF JE DOOR DE HOND OF DE KAT WORDT GEBETEN ?

 


DEFENSIE WERKT MET ONDEUGDELIJK MATERIAAL

2017 Thierry Baudet: "Met dit ondeugdelijk materiaal stuurt VVD-Minister Hennis onze militairen op pad om hun leven te riskeren voor onze veiligheid.

ONACCEPTABEL!"

VOLLEDIGE TEKST VAN DE TOESPRAAK:

Op 6 juli 2016 vonden sergeant Henry Hoving en Korporaal Kevin Roggeveld de dood in de woestijn van Mali door een ondeugdelijke mortiergranaat die tijdens een oefening ontplofte.

Een derde militair raakte zwaar gewond aan zijn buik en bovenbenen.

 

Dit verschrikkelijke ongeval had voorkomen kunnen worden en had voorkomen moeten worden en is geheel te wijten aan een opeenstapeling van fouten onder het bewind van VVD-minister Jeanine Hennis.

 

Halsoverkop kocht defensie in 2006 van de Amerikanen MORTIEREN van BULGAARSE MAKELIJ die niet pasten bij de in Nederland gebruikte schokbuizen.

 

De Amerikanen gaven nota bene in het koopcontract aan dat ze niet konden instaan voor de kwaliteit.

 

Na inspecties door het Defensiemunitiebedrijf in Veenhuizen in 2007 adviseerde een munitie-technicus om deze granaten wegens gebleken gebreken niet te gebruiken.

Dit advies werd niet opgevolgd.

 

Vervolgens werden deze ondeugdelijke mortiergranaten opgeslagen onder ongecontroleerde contities in containers in de Afrikaanse woestijn waardoor de maximale temperatuur ver werd overschreden.

En waren de medische voorzienigheden ter plaatse ook onvolledig.

 

Kortom: Defensie kocht oude Bulgaarse rotzooi van de Amerikanen, verzuimde dit vervolgens te controleren en sloeg het in Mali ook nog eens ondeugdelijk op.

 

Maar het allerergste: hier is GEEN sprake van een INCIDENT, maar van structurele organisatie-problemen op het Ministerie van Defensie.

 

Deze zomer kwam het Korps Commandotroepen met een brandbrief, de zoveelste, waarin wordt aangegeven, en ik citeer, “we nu op het punt zijn aangekomen dat het materiaal en de middelen waarmee men moet werken in zo’n SLECHTE STAAT verkeren dat wij het niet langer veilig achten om hiermee te werken zonder dat er LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIES kunnen ontstaan.”

 

Het gaat volgens de militairen onder meer om GEWEREN DIE IN DE HAND ONTPLOFFEN, geluiddempers die van vuurwapens losraken en verbindingsradio’s die het in gevechtssituaties zomaar begeven.

 

De situatie is zo ernstig dat 90% van de mariniers er inmiddels toe over is gegaan om zelf - op eigen kosten - materiaal aan te schaffen dat wél deugt.

 

Neem bijvoorbeeld de schoenen.

Hennis biedt ze deze Meindl’s aan, van synthetisch materiaal dat zich snel volzuigen met water.

Mariniers lopen honderden kilometers en vragen bijvoorbeeld om lederen Lowa kisten: deze. Omdat Hennis hen die niet wil geven kopen ze die dan maar zelf, voor €185,- euro.

 

Het vest dat ik nu aan heb is een Ops vest.

Dit is wat Defensie ter beschikking stelt aan onze mariniers.

Dit vest, dat je voor een paar tientjes koopt, hangt van elastiekjes en klik-systeempjes aan elkaar en heeft geen ruimte voor kogelwerende platen.

 

Daarvoor moet je weer een extra vest aantrekken.

Maar met twee vesten over elkaar kun je je armen nauwelijks nog bewegen.

Laat staan dat je dan goed kunt schieten of wegduiken.

 

Daarom kopen veel militairen nu van hun eigen geld vesten zoals deze, de Warrior Plate Carrier.

Ze betalen er € 265 euro voor - maar dat is het hen waard, want ze riskeren dagelijks hun leven voor de bescherming van ons land.

 

Het is schokkend en het vervult je van schaamrood op de kaken om te zien hoe de VVD omgaat met onze militairen.

 

Wat we hier zien, mevrouw de voorzitter, is de funeste werking van 30 jaar lange partijpolitieke machtspelletjes waarbij carrière politici zonder kennis van zaken ver boven hun capaciteiten opereren.

 

Bijvoorbeeld als Minister van Defensie.

DAAR moet nu voor eens en altijd een einde aan komen.

FVD wil competente mensen, een kenniskabinet.

Met een militair op defensie die bovendien de uitgaven voor defensie structureel verhoogt naar 2 procent van het BBP.

 

En Jeanine Hennis?

Hennis heeft schromelijk gefaald en moet nu van het politieke toneel verdwijnen.

Wij zullen in de tweede termijn een motie van wantrouwen indienen en vinden dat Hennis nooit meer mag terugkomen, ook niet in een nieuw kabinet.

Dank u wel.

 


NOS 2017 - HET NEDERLANDSE LEGER:

1. SOLDATEN MOETEN PANG ROEPEN WANT ER ZIJN NIET GENOEG KOGELS

2. SOLDATEN MOETEN HUN HELMEN DELEN

3. MISSIES MOETEN IN AFGESLANKTE VORM VERDER

 

NEDERLAND HEEFT 63 JACHTVLIEGTUIGEN

40.000 SOLDATEN EN 18 TANKS

 

AAN HET EIND VAN DE KOUDE OORLOG HAD NEDERLAND

200 JACHTVLIEGTUIGEN

100.000 SOLDATEN EN 900 TANKS

 

GEMIDDELD GEEFT NEDERLAND 1,35 % BBP UIT AAN DEFENSIE

DE EUROPESE UNIE GEEFT PER JAAR 219 MILJARD UIT AAN DEFENSIE

RUSLAND SLECHTS 60 MILJARD

HET SCHORT AAN SAMENWERKIN TUSSEN DE EUROPESE LIDSTATEN

VANDAAR DAT DE EUROPESE UNIE LID IS VAN DE AMERIKAANSE NAVO

AMERIKA WIL DAT IEDEREEN 2% BESTEED AAN DEFENSIE

VVD - CDA - 50+ - FvD - SGP GAAN AKKOORD MET 2% BBP

D66 - PvdA - GL - PvdD - PVV GAAN NIET AKKOORD

 

OPMERKING: EEN EUROPEES LEGER KOMT ER DE EERSTE TIJD NIET

O.A. VANWEGE DE VERSCHILLENDE TALEN

DAT DE EUROPESE UNIE EERST MAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL INVOERT

DAT LOST DE GROOTSTE PROBLEMEN OP

 

EN IN PLAATS VAN GELD NAAR DEFENSIE

KUN JE ER OOK DE ECONOMIE MEE STIMULEREN

WEGEN MEE REPAREREN

WERKGELEGENHEID CREËREN

DE KAPOT BEZUINIGDE GEZONDHEIDS- OUDERENZORG MEE HERSTELLEN

 

EEN GROOT LEGER LOKT TOCH ALLEEN MAAR CONFLICTEN UIT

CONFLICTEN DIE EINDIGEN BIJ HET GEBRUIK VAN ATOOM- BIOLOGISCHE en CHEMISCHE WAPENS DIE VELE SLACHTOFFERS ZULLEN MAKEN

DAAR HELPT GEEN ENKEL LEGER TEGEN

 


JAN 2017 PROVOCATIE

ZEKER 4.000 AMERIKAANSE SOLDATEN EN 2.000 TANKS KOMEN VANDAAG AAN IN ET DUITSE BREMERHAVEN.

DE AMERIKANEN MOETEN OOST-EUROPA BESCHERMEN TEGEN RUSSISCHE AGRESSIE

OKT 2019 PROVOCATIE

HET AMERIKAANSE LEGER VERPLAATST EEN COMPLETE GEVECHTSBRIGADE VIA NEDERLAND NAAR DUITSLAND EN OOST-EUROPA

900 CONTAINERS MET GEVECHTSUITRUSTING

615 VOERTUIGEN IN 17 COLONNES


 

NA DE INNAME VAN DE KRIM DOOR RUSLAND FEB 2014

BESLOOT DE NAVO DE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN POLEN LITOUWEN LETLAND EN ESTLAND TE VERSTERKEN

 

DEFENSIE LEVERT EEN BIJDRAGE AAN DE VERSTERKTE MILITAIRE AANWEZIGHEID VAN DE NAVO IN LITOUWEN

DE ZOGENAAMDE ENHANCED FORWARD PRESENCE

HET BETREFT 200 - 250 MILITAIREN VOOR EEN MULTINATIONALE BATTLEGROUP

HET BATALJON WAARVAN NEDERLAND DEEL UITMAAKT STAAT ONDER DUITSE LEIDING EN IS GESTATIONEERD IN RUKLA

26-10-2020 https://www.youtube.com/watch?v=TRgep8OPpDg

 

 

OPMERKING: IN 1954 WERD DE KRIM IN ZIJN GEHEEL TIJDENS HET BEWIND VAN NIKITA SCHOETSJOV OVERGEDRAGEN VAN DE RUSISCHE SOCIALISTISCHE FEDERATIVE SOVJETREPUBLIEK AAN DE OEKRAÏENSE SOCIALISTISCHE SOVJETREPUBLIEK

 

IN JANUARI 1991 SPRAK EEN MEERDERHEID VAN DE KRIM BEVOLKIN ZICH VIA EEN REFERNDUM UIT VOOR DE VORMING VAN EEN AUTONOME KRIMREPUBLIEK BINNEN DE SOVJET UNIE.

 

MET DE INEENSTORTING VAN DE SOVJET UNIE IN 1991 BLEEF DE KRIM ECHTER ONDERDEEL VAN HET INMIDDELS ONAFHANKELIJK GEWORDEN OEKRAÏNE.

DAT ZORGDE VOOR SPANNINGEN TUSSEN OEKRAÏNE en RUSLAND.

DE RUSISCHE ZEEVLOOT WAS OP HET SCHIEREILAND GEVESTIGD EN MEN MAAKTE ZICH DRUK OVER EEN MOGELIJK GEWAPEND CONFLICT.

 

OP 5 MEI 1992 RIEP HET PARLEMENT VAN DE KRIM DE ONAFHANKELIJKHEID UIT VAN DE KRIMREPUBLIEK

 

HET OEKRAÏENSE PARLEMENT VERKLAARDE DE ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING ALS  ZIJNDE ONGELDIG

DE KRIM REPUBLIEK MOCHT ALS EEN AUTONOME REPUBLIEK ONDER OEKRAÏNE BLIJVEN

 

21-NOV 2013 OEKRAÏENE MAAKTE ZICH MIDDELS EEN COUP ( EUROMAIDAN ) GEPLEEGD DOOR DE AMERIKAANSE CIA EN DE EUROPESE UNIE LOS VAN RUSLAND

 

OP 27 FEB 2014 NAM RUSLAND DAAROP DE KRIM TERUG EN DAARMEE WERD EEN HISTORISCHE FOUT HERSTELD ALDUS MICHAEL GORBATSJEV

26-05-2016 https://www.businessinsider.nl/gorbatsjov-staat-achter-annexatie-van-de-krim-nu-mag-hij-oekraine-niet-in-641931/

ZO ZOU DE AMERIKAANSE GEHEIME DIENST CIA DEZELFDE TAKTIEK HEBBEN GEBRUIKT TIJDENS DE COUP IN IRAN ( 1953 ) END E COUP IN CHILI ( 1973 )

31-12-2015 https://www.ad.nl/show/oliver-stone-cia-zit-achter-coup-oekraine~ac59d6a2/

 

CREËER GENOEG CHAOS EN JE KUNT EEN REGERING OMVER WERPEN

 

De waarheid wordt niet uitgezonden in het westen, concludeert Oliver Stone:

"Het is een surrealistische verdraaiing van de geschiedenis, zoals we ook de Verenigde Staten onder BUSH zagen voordat hij rak binnenviel omdat er massa vernietigingswapens zouden zijn!"

 

AMERIKA IS UIT OP EEN OORLOG IN EUROPA, aldus Sergei Glaziev ( Adviseur van Putin )

Glaziev verbaast zich erover dat de Europese regeringsleiders zonder nadenken de instructies uit Washington opvolgen, zonder dat ze beseffen wat de impact daarvan is.

Het volgen van de Amerikaanse koers is strijdig met het Europese belang en kan in potentie uitmonden tot een ernstig conflict dat de relatie tussen Rusland en Europa op het spel zet.

25-08-2014 https://marketupdate.nl/nieuws/geopolitiek/adviseur-poetin-amerika-wil-een-oorlog-europa/

 


 

TIP: Na de bevrijding: Dienstweigering voor de volgende oorlog!

https://broekstukken.blogspot.com/2014/03/na-de-bevrijding-dienstweigeren-voor-de.html

 

Typ hier jouw vraag

Typ hier jouw vraag

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb