T Y P E S

M O N D K A P J E S

A L L E E N   F F P 2   M O N D M A S K E R S

Z O U D E N   B E S C H E R M I N G   B I E D E N   T E G E N   B E S M E T T I N G

M A A R   D I E   K R I J G E N   D E   B U R G E R S  D U S   N I E T !

 

A L L E   A N D E R E   M O N D K A P J E S

K U N   JE   N I E T   S E R I E U S   N E M E N

D A T   G A A T   Z E K E R   O P

V O O R   Z E L F G E M A A K T E   M O N D K A P J E S ! !

 

F U C K

D E   ( R ) O V E R H E I D

H A A R   R I V M   E N   O M T

 

F U C K

M A R K   R U T T E

VOOR HET OM ZEEP HELPEN VAN DE ECONOMIE

EN HET IN GEVAAR BRENGEN VAN DE VOLKSGEZONDHEID

VOOR EEN NAGENOEG ONSCHULDIGE CORONA GRIEPVIRUS VARIANT

 

F U C K

H U G O   D E   J O N G E ! ! !

( DE SMEERLAP DIE VACCINATIE AAN IEDEREEN PROBEERT OP TE DRINGEN )

 

FUCK

F E R D I N A N T   G R A P P E R H A U S ! ! !

( STRAFMAATREGELEN BOETES EN GEVANGENIS )

 

S M E R I G E   F A S C I S T I S C H E   G L A D J A K K E R S

DIE DE SCHIJN BLIJVEN OPHOUDEN

DAT DE MENSHEID DOOR EEN VIRUSJE BEDREIGD ZOU WORDEN. . .

 

TERWIJL HET VOORNAMELIJK HANDELT OM

SLACHTOFFERS VAN OUDERDOM MET ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

https://twitter.com/search?q=%23stevenvangucht

 

DE MONDKAPJES PAGINA

01 JUN 2020

De ( R ) OVERHEID   V O E R T   E E N   MONDKAPJESPLICHT   I N

V O O R   H E T   OPENBAAR VERVOER

Daarbij dient te worden opgemerkt

Dat het DRAGEN van MEDISCHE MONDKAPJES VERBODEN is !

De BEZETTINGSGRAAD wordt beperkt tot 40% van de TOTALE CAPACITEIT.

06-05 2020 https://www.parool.nl/nieuws/reizigers-moeten-per-1-juni-verplicht-mondkapje-op-in-ov~bd763e15/

 

01 DEC 2021

DE ( R ) OVERHEID breidt de MONDKAPJESPLICHT verder uit .

Deze geldt NU ook voor ALLE OPENBARE- en OVERDEKTE RUIMTES

Het ONDERWIJS en CONTACTBEROEPEN

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

HET IS WAT

ALS JE ZONDER MONDKAPJE. . .

NIET EENS MEER ZELF JE EIGEN BOODSCHAPPEN KUNT DOEN !

 

DE LIBERALEN MAKEN AL DECENNIA LANG DE DIENST UIT IN NEDERLAND

EN VOLGENS HET LIBERALE GEDACHTENGOED LEVEN WE IN EEN LAND DAT DE

"VRIJHEID VAN HET INDIVIDU"

HOOG IN HET VAANDEL ZOU DRAGEN !

 

DESALNIETTEMIN KOMT MET AL DIE CORONA MAATREGELEN

DIE VRIJHED JUIST STEEDS MEER IN HET GEDRANG !

 

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS

VOOR HET NUT VAN HET DRAGEN VAN MONDKAPJES

( VERKREGEN UIT EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEKS INSTITUUT )

ONTBREEKT

TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

 

HOE LANG LAAT U ZICH NOG VOOR DE GEK HOUDEN. . .

ALS PROEFKONIJN GEBRUIKEN ?

 

FELIX VAN WISSEL ( huisarts )

MEENT EVENEENS DAT JE MET ZO'N MONDKAPJESPLICHT

DE VRIJHEID VAN DE MENSEN AFNEEMT !

 

CITAAT: “Daar moet je VOORZICHTIG in zijn.

Als het GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE heeft moet je de mensen VRIJ laten,” pleit Van der Wissel.

“En GA GEEN BOETES opleggen op basis van iets waar GEEN HARDE FEITEN voor zijn .”

 

EEN WIJZE RAAD

DIE DE ( R ) OVERHEID BLIJKBAAR IS ONTGAAN

 


07-04-2022

H U G O   D E   J O N G E

M O E T   Z I C H   V E R A N T W O O R D E N

V O O R   D E

M O N D K A P J E S D E A L

M E T

S Y W E R T   V A N   L I E N D E N

 

H U G O   Z O U   Z I J N   E I G E N

P R I V É   E M A I L   H E B B E N   G E B R U I K T

O M   D E   D E A L   T E   B E Z E G E L E N !

 

D E   K A M E R   O N V O L L E D I G   B E R I C H T

N I E T   E E R L I J K   Z I J N   G E W E E S T

Z I J N   B E T R O K K E N H E I D   H E B B E N

V E R Z W E G E N !

 

V E E L   P O L I T I C I

Z A G E N   H U N   P O L I T I E K E   C A R R I Ë R E

V O O R   M I N D E R   S N E U V E L E N !

 

H U G O   D E   J O N G E

M A G   E C H T E R   G E W O O N   A A N B L I J V E N !

M A A R

D A T   W A S   E I G E N L I J K   W E L   T E   V E R W A C H T E N . . .

 

D A T   Z O O I T J E   O N G E R E G E L D

H O U D T   E L K A A R   I M M E R S   D E   H A N D   B O V E N   H E T   H O O F D !

 


10-01-2022

V R I J H E I D S B E P E R K I N G EN

Z E T T E N   D O O R

VAN DE LAATSTE ZOGENAAMDE CORONA MUTATIE

OMIKRON

IS INMIDDELS BEKEND

 DAT DEZE WELISWAAR BESMETTELIJKER ZOU ZIJN

MAAR VERDER TAMELIJK ONSCHULDIG !

 

DE BESMETTINGEN MOGEN DAN WEL HARD OPLOPEN . . .

MAAR HET AANTAL PATIËNTEN OP DE IC'S . . .

DAALT GESTAAG VERDER ! !

R A . . . R A . . .

 

DESALNIETTEMIN

ACHT HET OMT HET NODIG . . .

 

OM DE BEVOLKING OOK

BUITEN

TE MUILKORVEN !

 

VAN DIE MUILKORFPLICHT

ZIJN WE DUS NOG LANG NIET AF !

 

VANDAAG NOG

HOORDE IK IEMAND OPBIECHTEN

DAT ZIJ HAAR WEGWERP MONDKAPJE AL

ANDERHALVE WEEK GEBRUIKT ? ! ?

 

DIE MUILKORF

ZAL INMIDDELS AL WEL VOL BACTERIËN EN STOF ZITTEN

HET LIJKT MIJ NIET ZO GEZOND

OM AL DIE VIEZIGHEID STEEDS WEER IN TE ADEMEN !

YUCK ! ! !

 

ANDEREN GAVEN TE KENNEN DAT ZIJ BLIJ WAREN

DAT DIE MUILKORF WEER AF MOCHT ZODRA ZE BUITEN WAREN

"EINDELIJK WEER FRISSE LUCHT !"

 

IK KAN ME DAN OOK NIET INDENKEN

DAT DE BEVOLKING OP EEN MUILKORFPLICHT VOOR BUITEN

ZIT TE WACHTEN !

 

EN DAN HEB IK HET NOG NIET EENS GEHAD OVER DE

FRUSTRATIE . . .

DIE BIJ AL DIE GEVACCINEERDEN MOET ZIJN ONTSTAAN

VANWEGE DE INMIDDELS LOZE BELOFTES

VAN DE ( R ) OVERHEID . . .

 

GEVACCINEERDEN

WERD IMMERS TOEGSTAAN ZICH VRIJ TE BEWEGEN

DE KROEG - HET RESTAURANT - DE BIOSCOOP

DIERENPARKEN - EVENEMENTEN

ETC.

 

TEN OPZICHTE VAN

ONGEVACCINEERDEN

DIE ALS HET WARE OPGESLOTEN ZITTEN . . .

TUSSEN 4 MUREN !

 

GEDISCRIMINEERD

DOOR HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID . . .

 

TERWIJL

GEVACCINEERDEN

OOK NOG STEEDS BESMET KUNNEN RAKEN

EN ANDEREN AANSTEKEN . . .

 

MAAR DAT IS MET DIT CORONA VIRUS NIET ZO ERG !

 

GEVACCINEERDEN

WORDEN NU OOK HUN BELOOFDE VOORDEELTJES

DOOR DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

DOOR DE NEUS GEBOORD . . .

WANNEER ZIJ GEEN BOOSTER VACCINATIE HALEN !

 

WANNEER SLAAN BIJ U DE STOPPEN DOOR ?

WANNEER VIND OOK U . . .

DAT DIE FLAUWEKUL LANG GENOEG HEEFT GEDUURD ?

O V E R S T E R F T E   O N D E R    O U D E R E N

VERDER WORDT ER EEN HOGERE OVERSTERFTE GEMELD

ONDER OUDEREN

" E E N Z A A M H E I D

   M O G E L I J K   O O R Z A A K

O V E R S T E R F T E "

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4021676/eenzaamheid-mogelijke-oorzaak-oversterfte-kbo-brabant-wil-onderzoek

DAARBIJ WORDT EENZAAMHEID ALS BOOSDOENER AANGEWEZEN

EENZAAMHEID VEROORZAAKT DOOR HET CORONA BELEID

VAN DE ( R ) OVERHEID

 

OPMERKING: 

EEN MEER REËLE REDEN

VOOR DIE OVERSTERFTE ZOU OUDERDOM KUNNEN ZIJN

 

DE

BABYBOOM GENERATIE

HEEFT INMIDDELS EEN ZODANIGE LEEFTIJD BEREIKT

DAT . . .

( Vul zelf maar in )

 

HET IS GOED MOGELIJK DAT AL DIE VACCINATIES

MET

BOOSTERPRIKKEN

DAARBIJ EEN ROL SPELEN !

 

BIJ MEERDERE VACCINATIES

VERSTERKEN DE

" WERKZAME STOFFEN "

IMMERS

NIET ALLEEN

DE VOORDELEN

MAAR OOK

DE NADELEN OFTEWEL BIJWERKINGEN

 

DE VOORDELEN VALLEN NIET TE BEWIJZEN

OMDAT RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIES . . .

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDT

VAN HET CORONA VIRUS !

 

DE BIJWERKINGEN DAARENTEGEN ZIJN ECHTER

WEL

AANTOONBAAR !

 

DIE WORDEN IMMERS GEMELD BIJ

LAREB

 

DEZE LAATSTE THEORIE

OVER VACCINATIE SLACHTOFFERS

ZOU WEL EENS HET DICHTST BIJ DE WAARHEID KUNNEN ZITTEN

OVER HET WAAROM LEEST U OP

( KLIK LINK ) >>>  9 FOR NIEUWS <<< ( KLIK LINK )

R E I N E R   F Ü L L M I C H

G E E F T   U P D A T E   O V E R

" N E U R E N B E R G   2 . 0 " :

INTERNATIONAAL STRAFPROCES

" OVER ENKELE WEKEN "

VAN START !

 

EEN ONDERZOEKSJURY MOET AANKLACHTEN ONDERZOEKEN

TEGEN BEKENDE KOPSTUKKEN WAARONDER:

B I L L   G A T E S

( OPRICHTER MICROSOFT )

ONTWERPER VAN DE COMPUTER BESTURINGS SOFTWARE

ONTWERPER VAN VOORSPELLENDE

COMPUTER GEGENEREERDE

VIRUS PROGRAMMA'S

BOUWER VAN 9 VACCIN FABRIEKEN

C H R I S T I A N   D R O S T E N

( DUITSE VIROLOOG )

DE " ONTDEKKER " VAN HET CORONA VIRUS

DE " UITVINDER " VAN DE PCR-TEST

DE " AUTEUR " VAN HET CORMAN-DROSTEN PAPER

 

STELLING:

ALDUS DROSTEN SAMEN MET 26 COLLABORENDE COLLEGAE

"We stand together to strongly condemn conspiracy theories suggesting that COVID-19 does not have a natural origin."

 

DE STELLING GEEFT OP ZICH

GEEFT EIGENLIJK AANLEIDING TOT TWIJFEL

OVER HET ONTSTAAN EN DE HERKOMST

VAN HET CORONA VIRUS MET AL HAAR

" MUTATIES " !

 

DE "ONTDEKKING" EN DE "TESTMETHIODE"

HEBBEN DROSTEN INMIDDELS VEEL BEKENDHEID GEGEVEN

 

MAAR WAT ALS HIJ FOUTEN HEEFT GEMAAKT ?

IS HIJ DAN OOK BEREID ZIJN FOUTEN TOE TE GEVEN ?

IK DENK HET NIET . . .

 

HET CORMAN-DROSTEN PAPER

ZIT BOORDEVOL FOUTEN !

 

EEN COLLECTIEF VAN MEDISCH SPECIALISTEN

IS AL ENIGE TIJD BEZIG HET PAPER INGETROKKEN TE KRIJGEN !

 

WANNEER DAT LUKT

ZAL DAT ZIJN CARRIËRE ZEKER GEEN GOED DOEN !

A N T H O N Y   F A U C I

( A M E R I K A A N S E   I M M U N O L O O G )

DE PANIEKZAAIER RONDOM DE MEXICAANSE GRIEP

DE PANIEKZAAIER RONDOM HET CORONA VIRUS

T E D R O S

A B H A N O M   G H E B R E Y E S U S

( WHO )

 

G L O B A L   H E A L T H   L E A D E R S

L A U C H   D E C A D E   O F   V A C C I N E S

 C O L L A B O R A T I O N

B I L L   &   M E L I N D A   G A T E S

F O U N D A T I O N

T H E   G L O B A L   V A C C I N A T I O N   P L A N

https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2010/12/global-health-leaders-launch-decade-of-vaccines-collaboration

The Leadership Council is comprised of:

 • Dr. Margaret Chan, Director General of WHO;
 • Dr. Anthony S. Fauci, Director of NIAID, part of the National Institutes of Health;
 • Mr. Anthony Lake, Executive Director for UNICEF; 
 • Ms. Joy Phumaphi, Chair of the International Advisory Committee and Executive Secretary, African Leaders Malaria Alliance
 • Dr. Tachi Yamada, President of Global Health at the Bill & Melinda Gates Foundation;

 

The Steering Committee includes globally recognized experts in vaccine delivery, advocacy, research and development, and access:

 • Dr. Nicole Bates, Senior Program Officer, Global Health Policy and Advocacy, Bill & Melinda Gates Foundation
 • Dr. Seth Berkley, President & CEO, International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)
 • Dr. Zulfiqar Bhutta, Founding Chair, Division of Women and Child Health, Aga Khan University  
 • Dr. Lola Dare, CEO, Center for Health Sciences Training, Research and Development International
 • Ms. Helen Evans, Acting CEO, GAVI Alliance
 • Dr. Lee Hall, Chief, Parasitology and International Programs Branch, Division of Microbiology and Infectious Diseases, NIAID
 • Dr. T. Jacob John, Professor and Head, Departments of Clinical Microbiology and Virology, Christian Medical College, Vellore, India (Retired)
 • Dr. Orin Levine, Executive Director, International Vaccine Access Center (IVAC)
 • Dr. Jean-Marie Okwo-Bele, Director, WHO Department of Immunization, Vaccines and Biologicals
 • Dr. Ciro de Quadros, Executive Vice President, Sabin Vaccine Institute
 • Dr. David Salisbury, Director of Immunization, UK Department of Health
 • Dr. Anne Schuchat, Director, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC
 • Dr. Peter A. Singer, Director, McLaughlin-Rotman Centre for Global Health, University of Toronto
 • Dr. Lucky Slamet, Deputy for Therapeutic Products, Narcotic, Psychotropic and Addictive Substance Control, National Agency of Drug and Food Control, Indonesia
 • Dr. Gina Tambini, Area Manager, Family and Community Health, PAHO
 • Dr. Jos Vandelaer, Chief, Immunization, Programme Division, UNICEF
 • Ms. Sandy Wrobel, CEO and Managing Director, Applied Strategies

 

" VACCINES ARE MIRACLES "

 

OPMERKING:

ALLEEN EEN GEK

GELOOFT IN WONDEREN !

 

KWAKZALVERS

KUNNEN GROF GELD AAN VACCINS VERDIENEN

OF ZE OOK WERKEN . . .

 VALT ECHTER NOOIT TE BEWIJZEN !

 

DE BIJWERKINGEN ECHTER WEL ! !

DEZE

VEROORZAKEN ONNODIG LEED

EN

SLACHTOFFERS ! ! !

 

HET IS TEGENWOORDIG GOED VERDIENEN

AAN DE

ANGST VOOR VIRUSSEN !

 

MAARRUHHH . . .

VIRUSSEN KOMEN EN GAAN

EN DOOD GAAN WE OP DEN DUUR ALLEMAAL ! !

DURF ZONDER ANGST TE LEVEN !

 

TIP 1:

GEZONDE VOEDING - GOEDE HYGIËNE - VOLDOENDE BEWEGING

DAN LEEF JE HET LANGST !

 

TIP 2:

ZO'N SMERIGE MUILKORF OP ?

NIET DOEN !

HET IS SCHADEKLIJK VOOR JE GEZONDHEID !

BOVENDIEN EEN ZWARE BELASTING VOOR HET MILIEU !

( ZWERF AFVAL )

 

H E T   B O E K

D A T   H E T   E I N D E   K A N   B E T E K E N E N

V O O R

A N T H O N Y   F A U C I

E N

D E   O N G E L O O F L I J K E   D R U K

O M    E R   E E N

V A C C I N A T I E   P L I C H T

D O O R H E E N   T E   D R U K K E N !

B I G   P H A R M A

E E N

M I L J A R D E N   I N D U S T R I E

M E T

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

DE AMERIKAANSE GEZONDHEIDSWAAKHOND

FDA

VAN ZIJN INKOMSTEN BESTAAT

45%

UIT DONATIES VAN FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN !

 

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH

NIH

BEZIT 1.000-EN FARMACEUTISCHE PATENTEN !

 

CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

CDC

BESTEEDT 4,9 MILJARD DOLLAR

 VAN HAAR 12 MILJARD DOLLAR BUDGET

OFTEWEL

ZO'N SLORDIGE 40% AAN VACCINS !

 

18-10-2019 EVENT 201

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/media

21-08-2019 https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2019/2019-08-21-event201.html

 

PANDEMIC PLANNING EVENT SIMULATION

HOSTED BY BILL GATES ( MICROSOFT ) AND AVRIL  HAINES ( CIA )

FORMER US DEPUTY NATIONAL SECURITY ADVISOR

 

EDUARDO MARTINEZ - THE UPS FOUNDATION

 

MEDIA TRAINING SEMINAR 4

DE WIJZE WAAROP DE GLOBALE MEDIA

CENSUUR DIENEN TE BEDRIJVEN

BETREFFENDE INFORMATIE

DIE TEGEN DE MAINSTREAM INDRUIST

EEN FENOMEN ZIJNDE

WAAR

GOOGLE EN YOUTUBE

ZICH OOK SCHULDIG AAN SCHIJNEN TE MAKEN

 

( ZIE ENGELSTALIGE VIDEO ONDER

DAN WEL LINK NAAR DESBETREFENDE VIDEO ONDER )

https://www.youtube.com/watch?v=tBjstx_IhoM

 ETC.

 

ALS ER IETS IS WAT IK HEB GELEERD

VAN DE "AANSLAGEN" OP 11 SEPTEMBER 2001 OP HET WTC

DAN WEL DE BOM AANSLAGEN IN DE METRO IN LONDEN

DAN IS HET WEL

DAT IK NIET IN TOEVAL GELOOF !

 


23-12-2021

C O R O N A   B E L E I D

G R I E K E N L A N D   E N   I T A L I Ë

V E R P L I C H T E    M ON D K A P J E S

GRIEKENLAND = DUBBEL MONDKAPJES IN SUPERMARKT

ITALIË = FFP2 MONDKAPJES IN OPENBARE GEBOUWEN

 

IK BEN OVERIGENS BENIEUWD

HOE LANG IEMAND ZO'N FFP2 MONDKAPJE OP KAN HOUDEN

WANT DIE ZOUDEN WEINIG ZUURSTOF DOORLATEN

 

ZELFS MEDISCH SPECIALISTEN

WAARONDER CHIRURGEN

KUNNEN ZO'N MONDKAPJE NIET LANG VELEN

VANWEGE PROBLEMEN MET DE ADEMHALING

 

CITAAT: "De FFP2-maskers die wel nauw aansluiten, kunnen bij langdurig gebruik een "ZELDZAME KEER" keer wel leiden tot een VERHOOGD GEHALTE aan KOOLSTOFDIOXIDEGAS IN HET BLOED.

Dat blijkt uit onderzoek bij verpleegkundigen die tijdens shiften van 12uur ofwel een FFP2-masker ofwel een gewoon chirurgisch masker droegen.

Die maskers zijn echter niet bedoeld om buiten een medische setting te gebruiken.

Meer dan 90% van de verpleegkundigen verdroeg de maskers perfect, maar enkelen met een FFP2-masker kloegen na langdurig dragen toch van LICHTE DUIZELIGHEID en hadden een licht verhoogd gehalte van koolstofdioxidegas in het bloed."

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/krijg-je-te-veel-co2-binnen-wanneer-je-een-mondmasker-draagt

 

CLAIM: "Het klopt NIET dat je voortdurend je uitgeademde lucht opnieuw inademt."

 

BOVENSTAANDE CLAIM

IS VOLKOMEN BULLSHIT !

 

ZO ERVOER IK

NADAT IK ZO'N 5 MINUTEN LANG

 ZO'N BLAUW MONDMASKER DROEG . . .

 

CONENTRATIEPROBLEMEN

LICHTE DUIZELIGHEID

HARTKLOPPINGEN

HET GEVOEL DAT IK BEWUSTELOOS ZOU RAKEN

 

IK BEN DAN OOK METEEN NAAR BUITEN GESTROMPELD

EN HEB DAT KLOTE DING AFGEDAAN !

 

( MISSCHIEN BEN IK WEL

1 VAN DE 10.000

OOPS . . .

2,5 VAN DE 10.000

DIE NIET TEGEN DE CORONA BULLSHIT

VAN DE ( R ) OVERHEID KAN ) ! !

MAATREGELEN DIE AMPER EEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN

 

DIE SCHIJNVEILIGHEID BIEDEN . . .

WAARDOOR DE BOEL JUIST VERDER ESCALEERT ! ! !

 

WAT U

BESLIST MOET WETEN

OVER MONDMASKERS EN WAAROM DE MEESTE MONDMASKERS

NIET

WERKEN !

Z E L F G E M A A K T E   M A S K E R S

O F

M A S K E R S   Z O N D E R   K E U R M E R K

W E R K E N   A V E R E C H T S

https://www.allsafety.com/kennisbank/veiligheidskunde/algemeen/correct-gebruik-van-mondmaskers/

 


09-11-2021

A F G E K E U R D E   M O N D K A P J E S

G I G A N T I S C H E

B E L A S T I N G   G E L D   V E R S P I L L I N G

GEEN 30 MILJOEN

MAAR RUIM 300 MILJOEN AAN AFGEKEURD MATERIAAL

 

BEREIDT U MAAR VAST VOOR OP

TORENHOGE BELASTINGEN IN DE NABIJE TOEKOMST

VANWEGE HET DESASTREUZE

CORONA ( WAN ) BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

 

DE KOSTEN ONNODIGE EN NUTTELOZE VACCINS

DIE GEEN BESMETTINGEN KUNNEN VOORKOMEN !

 

EN WAARVAN NOOIT TE BEWIJZEN VALT

DAT ZE ÜBERHAUPT WERKEN ! !

 

DE KOSTEN VAN CORONA "BESCHERMINGSMATERIAAL "

WAARVAN EEN GROOT DEEL BIJ VOORBAAT AL AFGEKEURD ! ! !

 

DE KOSTEN VAN ANDERS ONNODIGE OPERATIES

DOOR AFSCHALING ZORG ! ! !

 

HET GEHELE CORONA BELEID IS EEN ZOOITJE !

VOOR EEN VIRUSJE DAT ZICH NET ZO  VERHOUDT

ALS EEN INFLUENZA GRIEP VIRUS ! !

 

WAAR OVERIGENS GEEN LOCKDOWNS VOOR WERDEN INGEVOERD

ONDANKS DE 1.000-EN SLACHTOFFERS OP JAARBASIS

IN 2017-2018 ZELFS RUIM 9.000 DODEN

DAAR KONDEN WE ECHTER MEE LEVEN ! ! !

 

DAT ER NU MEER DODEN TE BETREUREN VIELEN

LIGT AAN HET SIMPELE FEIT

DAT DE MENSEN VAN DE BABYBOOMGENERATIE

INMIDDELS OP LEEFTIJD ZIJN EN

STERVEN AAN OUDERDOM EN ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

UITERAARD

KOMEN DAAR OOK NOG DE VACCINATIE SLACHTOFFERS BIJ ! !

EN

DE SLACHTOFFERS VAN DE AFSCHALING VAN DE ZORG ! ! !


06-11-2021

D E   ( R) O V E R H E I D   I S   G E K

VANAF VANDAAG

M O N D K A P J E S

WEDEROM VERPLICHT !

 

IN WINKELS

ZOWEL ALS VOOR CONTACT BEROEPEN

WAARONDER

KAPPER EN MASSEUR ! !

 

IK KON MIJN OGEN NIET GELOVEN. . .

U I T G E Z O N D E R D   S E K S W E R K E R S

SERIEUS ? ! ?

 

KUN JE DE ( R ) OVERHEID EN HAAR BELEID

EIGENLIJK NOG WEL SERIEUS NEMEN ? ! ?

 

WAS HET NIET BETER GEWEEST

HET CORONA VIRUS UIT TE LATEN RAZEN ?

 

AL DIE VERKWISTE MILJARDEN

AL DIE EXTRA SLACHTOFFERS VAN HET CORONA BELEID

HADDEN ZO WAARSCHIJNLIJK VOORKOMEN KUNNEN WORDEN

 

DE VACCINATIES WERKEN NIET GOED BIJ OUDEREN !

ZIJN MINDER EFFECTIEF DAN EERDER GEDACHT ! !

WERKEN SLECHTS ENKELE MAANDEN ! ! !

 

( ALS VACCINS ÜBERHAUPT AL GEWERKT HEBBEN. . .

WANT DAT VALT NIET TE BEWIJZEN WANNEER

98%

VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE

GEEN LAST HEEFT VAN HET CORONA VIRUS ) ! ! !

 

HET EIGEN IMMUUNSYSTEEM

WERKT VEEL LANGER

BOVENDIEN ZONDER BIJWERKINGEN ! !


05-11-2021

M I S K O O P   3 2 , 8   M I L J O E N

M O N D K A P J E S

ALLEEN FFP2 MONDKAPJES

ZOUDEN EFFICIËNT TEGEN BESMETTING BESCHERMEN !

ALLE OVERIGE MONDKAPJES DUS NIET ! !

DAT GAAT DUS VOORAL OP VOOR ZELF GEMAAKTE MONDKAPJES ! ! !


02-11-2021

M O N D K A P J E S

WAT BETREFT DE MONDKAPJES. . .

ALLEEN DE FFP2 VERSIES WERKEN !

MAAR DIE ZIJN NIET VOOR DE GEWONE BURGER ! !

ALLE OVERIGE MONDKAPJES WERKEN NIET ! ! !

W A T   B E W I J S T   D A T   N O U   ? ! ?

WAT BETREFT DE QR-CODE. . .

DIE HEEFT NET ZO WEINIG ZIN ALS DE

HERSTEL-  TEST-  VACCINATIE-

"B E W I J Z E N " !

S C H I J N V E I L I G H E I D

MENSEN DIE HERSTELD ZIJN KUNNEN ALWEER BESMET RAKEN

MENSEN DIE NEGATIEF GETEST ZIJN KUNNEN TOCH POSITIEF ZIJN

MENSEN DIE GEVACCINEERD ZIJN KUNNEN TOCH BESMET RAKEN

 

DAT DE SYMPTOMEN DOOR VACCINATIE MILDER ZOUDEN ZIJN VALT NIMMER TE BEWIJZEN

98%

VAN DE BEVOLKING

HEEFT IMMERS SOWIESO ZONDER VACCINATIE GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS !

 


20-10-2021

EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN

DAT RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

AMPER TOT GEEN

LAST HEEFT VAN HET CORONA VIRUS...

 

HOUDT DE ( R ) OVERHEID DE GEHELE BEVOLKING IN GIJZELING

MET HAAR DUBIEUZE CORONA BELEID

 

OP HET MOMENT

DAT HET GROS VAN DE BEVOLKING DACHT

DOOR ZICH TE LATEN VACCINEREN

WEER TERUG TE KUNNEN NAAR HET OUDE NORMAAL...

 

KOMT MARINO VAN ZELST VAN HET OMT RED TEAM

DOODLEUK VERTELLEN

DAT IEDEREEN DIE KOLERE MONDKAPJES WEER OP MOET

TERWIJL DIE NAGENOEG GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN

 

VACCINATIES HOUDEN GEEN BESMETTINGEN TEGEN

VERTONEN ECHTER WEL BIJWERKINGEN WAARVAN ENKELE ZEER SCHADELIJK

 

WEG MET HUFTERS

VAN HET RIVM - VAN HET OMT - VAN HET RED TEAM

MARK RUTTE - HUGO DE JONGE - FERDINANT GRAPPERHAUS

> > > WIE WIND ZAAIT ZAL STORM OOGSTEN < < <

28-09-2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/28/minister-grapperhaus-lichtte-kamer-verkeerd-in-over-fraude-bij-pels-rijcken-a4059993

 

DIE CORONA FLAUWEKUL

HEEFT NU TOCH WEL LANG GENOEG GEDUURD ! 

WE KOMEN NOOIT MEER VAN HET CORONA GRIEP VIRUS AF

NET ZO MIN ALS VAN HET INFLUENZA GRIEP VIRUS

LEER ERMEE TE LEVEN ! !

 

> > > ANGST IS EEN SLECHTE RAADGEVER < < <

> > > WIE BANG LEEFT GAAT BANG DOOD < < <

GEBRUIK JE VERSTAND EN VOLG JE HART ! ! !

 


CORONA IN ISRAËL

JE MOET NIET ALLES GELOVEN WAT DE GLOBALE MEDIA PUBLICEERT

EFFECTEN VACCINATIE ISRAËL

WORDEN STEEDS DUIDELIJKER: UPDATE 11-2

IN HET ARTIKEL VAN MAURICE DE HOND VAN 11 FEB 2021

11-02-2021 https://maurice.nl/2021/02/11/effecten-vaccinatie-israel-worden-steeds-duidelijker-update-11-2/

VERWIJST HIJ NAAR ISRAËL EN HOE DAT LAND DANKZIJ VACCINATIES

HET CORONAVIRUS ONDER CONTROLE ZOU HEBBEN GEKREGEN.

 

DAT VACCINATIE BESCHERMING ZOU BIEDEN TEGEN HET CORONA VIRUS

CITAAT: "De laatste cijfers uit Israël laten duidelijk zien dat het VACCINEREN EEN FORSE BESCHERMING BIEDT TEGEN BESMET RAKEN met Covid-19."

VERWIJST VERDER NAAR EEN "UITGEBREIDT RAPPORT" VAN PHIZER

DE SLAGER KEURT HAAR EIGEN VLEES

AL DIE CIJFERS UIT DIE "WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN" ZIJN RONDUIT FLAUWEKUL

ONTSTAAN UIT AANNAMES EN SPECULATIES 

ZOU MAURICE DE HOND ER NU, ENKELE MAANDEN LATER, NOG ZO OVER DENKEN ?

CIJFERS UIT ISRAËL LATEN ZIEN

DAT VACCINATIE ZORGT VOOR 94% MINDER BESMETTINGEN

VEEL WEBSITES ZIJN SLECHTS EEN DOORGEEFLUIK VAN NEPNIEUWS

DAT DOOR DE FARMACEUTEN EN HUN ZOGENAAMDE WETENSCHAPPERS WORDT VERSPREIDT

 

NEPNIEUWS

DAT KLAKKELOOS DOOR DE GLOBALE MEDIA EN DE ( R ) OVERHEDEN

ALS ZIJNDE "DE WAARHEID"  WORDT OVERGENOMEN...

EN WAAR DE ( R ) OVERHEDEN AL DAN NIET BEWUST HUN CORONA BELEID OP BASEREN !

 

CITAAT: "Onder mensen die TWEE PRIKKEN met het PHIZERVACCIN hebben gehad, werden 94% MINDER COVID-19-BESMETTINGEN gezien.

En WANNEER een gevaccineerd persoon TOCH BESMET raakte, was de KANS OP een ernstig ziekteverloop 92% LAGER."

16-02-2021 https://www.ntvh.nl/corona/cijfers-uit-israel-laten-zien-dat-vaccinatie-94-van-de-mensen-beschermt/

OP HET UITEN VAN KRITIEK

RUST OVER HET ALGEMEEN EEN TABOE

ISRAËL LOOPT VOOROP

WAT BETREFT VACCINATIES TEGEN HET CORONAVIRUS

CITAAT: "Waar Nederland nog druk bezig is met het prikken van 80-plussers, heeft Israël bijna 90 procent van alle vijftigplussers gevaccineerd."

07-03-2021 https://www.ad.nl/buitenland/ambassadeur-verklaart-vaccinatiewonder-in-israel-wij-geven-pfizer-big-data-over-menen~a0673cfc/

DE PROEFTUIN VAN DE WERELD

ZOWEL BIJ HET TESTEN ALS HET VACCINEREN

ZELFS BIJ HET IN GEBRUIK NEMEN VAN

NIETSZEGGENDE HERSTEL- TEST- EN VACCINATIE PASPOORTEN

25-02-2021 https://www.ad.nl/buitenland/zorgwekkende-scheiding-in-de-samenleving-door-israelisch-vaccinatiepaspoort~a7cec93c/

 

IN MAART 2021 ZOU AL MEER DAN DE HELFT VAN DE BEVOLKING ZIJN GEVACCINEERD

CITAAT: "ISRAËL IS NUMMER 1 als het gaat om vaccineren.

Al MEER DAN DE HELFT van de bevolking heeft een EERSTE CORONAPRIK ontvangen.

Stap voor stap gaat het leven er weer terug naar normaal, maar tegelijkertijd is er sprake van 'ENORME POLARISATIE' in het land."

17-03-2021 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zo-ziet-het-leven-er-nu-uit-in-israel-waar-de-helft-van-de-bevolking-al-is-ingeent/

POLARISATIE

VANWEGE NIETSZEGGENDE VACCINATIE PASPOORTEN

Begin juni zouden de CORONA MAATREGELEN zowat zijn opgeheven.

Van de bevolking is inmiddels 60% gevaccineerd, waaronder 90% van de kwetsbare ouderen !

De VERPLICHTE MONDKAPJES werden pas OP 15 JUNI AFGESCHAFT

 

IEDEREEN BLIJ

ISRAËL GAAT WEER TERUG NAAR NORMAAL

01-06-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5234170/israel-club-uitgaan-maatregelen-corona-champagne

01-06-2021 https://www.nu.nl/buitenland/6136765/israel-schrapt-bijna-alle-maatregelen-onzeker-of-groepsimmuniteit-is-bereikt.html

 

EEN BEETJE VOORBARIG WANT...

ENKELE WEKEN LATER...

KOMT DE LUGUBERE WAARHEID REEDS NAAR BOVEN !

CORONA UITBRAKEN OP SCHOLEN ONDANKS DE HOGE VACCINATIE CIJFERS !!

Israël ongerust over nieuwe covid-uitbraken in scholen

CITAAT: "Ondanks de HOGE VACCINATIECIJFERS moet Israël opnieuw zijn COVID-RESTRICTIES bekijken na enkele UITBRAKEN IN VOORAL SCHOLEN."

22-06-2021 https://www.standaard.be/cnt/dmf20210621_97181683

 

CITAAT: "In Israël loopt HET AANTAL CORONABESMETTINGEN de laatste tijd FLINK OP.

De afgelopen dagen werden BIJNA 2000 BESMETTINGEN PER DAG geregistreerd."

19-07-2021 https://nos.nl/artikel/2341132-opnieuw-protesten-in-israel-tegen-coronabeleid

DE MEDISCHE "WETENSCHAP" BESTAAT SLECHTS UIT

AANNAMES EN SPECULATIES

ENKELE ZAKEN

ZOUDEN NU TOCH ONDERHAND WEL ECHT DUIDELIJK MOETEN ZIJN

 

1. VACCINEREN BESCHERMT NIET TEGEN BESMETTING

ZO'N VACCINATIE PASPOORT HEEFT DUS GEEN ENKELE ZIN !

 

2. AL DIE LOCKDOWNS MAATREGELEN HEBBEN WEINIG UITGEHAALD

DE BEVOLKING RAAKT NA ENIGE TIJD GESTRESST EN GEFRUSTREERD

IN DE LANDELIJKE "GEVANGENISSEN"

DIE DE ( R ) OVERHEDEN INTUSSEN HEBBEN GECREËERD

 

VACCINATIE- EN TESTBEWRIJZEN

HEBBEN GEEN ENKELE ZIN

DAT SOORT MAATREGELEN HEBBEN ECHTER WEL EEN DISCRIMINERENDE WERKING

SLUITEN DAARBIJ BEPAALDE GROEPEN BUITEN DE SAMENLEVING

ZORGEN DAARBIJ VOOR VERDEELDHEID ONDER DE BURGERBEVOLKING

DIE OP DEN DUUR MOGELIJK ZELFS IN EEN HEUSE BURGEROORLOG KAN ONTAARDEN

 

FEIT:

EEN GEZOND LICHAAM IS GOED IN STAAT ZICH TEGEN DERGELIJKE VIRUSSEN TE VERDEDIGEN

EN ZODOENDE IMMUNITEIT OP TE BOUWEN

 

BETER EN LANGER

DAN ZO'N FARMACEUTISCH NEP VACCIN ONTSTAAN UIT SPECULATIES EN AANAMES

IN PLAATS VAN GEDEGEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

MEN HEEFT NIETS OM MEE TE VERGELIJKEN

ELK MENS REAGEERT ANDERS OP HET VIRUS ZOWEL ALS OP DE VACCINS

 

BOVENDIEN

EN DAT VIND IK TOCH WEL HET BELANGRIJKST

ZONDER

EVENTUELE SCHADELIJKE ERNSTIGE DAN WEL DODELIJKE BIJWERKINGEN

 

CORONA BELEID

DAT DE VORMING VAN NATUURLIJKE GROEPSIMMUNITEIT TEGEN HEEFT GEWERKT

DAARBIJ ONNODIG VEEL EXTRA SLACHTOFFERS HEEFT GEMAAKT

ONDER HET GEZONDE DEEL VAN DE BEVOKING

WEL TE VERSTAAN

 

EN NU OVERIGENS NOG STEEDS

VANWEGE DE UITGESTELDE OPERATIES EN DIAGNOSES

 

MAAR DAT KRIJG ERVAN

ALS JE OP WINST BELUSTE PRIVATE BEDRIJVEN

HUN GANG LAAT GAAN EN VOOR GOD LAAT SPELEN !

 

ENFIN...

ISRAËL VOERDE DE MONDKAPJESPLICHT

BIJNA NET ZO SNEL WEER IN ALS DAT ZE WERD AFGESCHAFT

CITAAT: "Israël voert de mondkapjesplicht op binnen locaties weer in nu het aantal nieuwe coronabesmettingen toeneemt."

https://www.nd.nl/varia/varia/1048911/mondkapjes-weer-verplicht-op-binnenlocaties-in-israel

 

REKEN ER MAAR OP

DAT WANNEER DE MONDKAPJESPLICHT OP 26 JUNI IN NEDERLAND WORDT AFGESCHAFT

DEZE ZO ROND AUGUSTUS - SEPTEMBER ( GRIEP PERIODE )

NET ZO SNEL WEER WORDT INGEVOERD !

 

ZIE HET MAAR ALS EEN KORTE ADEMPAUZE

WANT WE KOMEN MET DIE CORONA LOCKDOWNS NOOIT MEER VAN DAT CORONA VIRUS AF

 

FARMACEUTEN BLIJ WANT ZIJ VERDIENEN GROF AAN DIE CORONA WAANZIN

ELITE KLASSE BLIJ WANT DIE KUNNEN DE ECONOMIE NU PAS ECHT SLOPEN

OPDAT ZIJ HAAR GLOBALE AGENDA KAN REALISEREN !

 


18-06-2021

26 juni 2021 wordt een dag om nooit meer te vergeten

HET IS DE DAG

WAAROP DIE DUIVELSE POLITIEK DE

MONDKAPJESPLICHT

EINDELIJK WEER AFSCHAFT

VOOR WINKELS EN SUPERMARKTEN !

ZODAT IK EINDELIJK WEER ZELF

MIJN BOODSCHAPPEN DOEN !!

 

IK ZOU ZEGGEN PROFITEER ERVAN

WANT VOOR JE HET WEET

ZIT ALLES WEER OP SLOT

 MET AL DIE MUTATIES

DEZE VRIJHEID

KON WEL EENS VAN KORTE DUUR ZIJN !!!

( Tenzij het volk ( U ) in opstand komt )

 

DAT IEMAND GEVACCINEERD IS

WIL NIET PER DEFINITIE ZEGGEN

DAT DIE PERSOON GEEN CORONA MEER KAN KRIJGEN

EN OOK NIET

DAT DIE PERSOON ANDEREN NIET MEER KAN BESMETTEN

 

MAAR DAT IS HELEMAAL NIET ERG

WANT DE GEVAREN VAN HET CORONA VIRUS WORDEN SCHROMELIJK OVERDREVEN

NET ZOALS MET HET MEXICAANSE GRIEPVIRUS DESTIJDS

 

MET DIEN VERSCHIL

DAT HET CORONA VIRUS DOOR DE ELITE KLASSE WORDT MISBRUIKT

OM ER HAAR GLOBALE AGENDA VERSNELD MEE DOOR TE DRUKKEN !

DAAR HEBBEN ZE VEEL GELD VOOR NODIG !!

TIJDENS DE "CORONA CRISIS" ZIJN VEEL MILJARDEN SPOORLOOS VERDWENEN !!!

GAAT BIJ U OOK EEN LICHTJE BRANDEN ?

 


16-06-2021

M O N D K A P J E S P L I C H T

 P E R   26 / 6

V E R S O E P E L D

FRAPPANT GENOEG...

MOETEN DIE HUICHELAARS IN DEN HAAG...

EERST NOG DEBATTEREN OVER DE VRAAG

OF AFSCHAFFING VAN DE  MONDKAPJESPLICHT

OOK VOOR SUPERMARKTEN

ZOU MOGEN GELDEN

 

WORDT HET ZO ONDERHAND NIET EENS TIJD

DAT ER EEN EINDE KOMT AAN DIT

GLOBALE MASSA MANIPULATIE EXPERIMENT ?

 

DE HUIDIGE SITUATIE...

DOET MIJ STERK DENKEN AAN DE WIJZE...

WAAROP DE BEVOLKING TIJDENS DE 2E WERELDOORLOG...

MERT RADIO- EN TV UITZENDINGEN EN PAMFLETTEN...

WERD GEBOMBARDEERD MET DESINFORMATIE...

NEPNIEUWS EN ( R ) OVERHEIDSPROPAGANDA !!!


10-06-2021

VOLGENS

HUGO DE JONGE ( CDA )

ZOU DE MONDKAPJESPLICHT IN SEPTEMBER

WEER KOMEN TE VERVALLEN

MITS DE DEKKINSGRAAD IS BEREIKT

EN MITS ZICH

GEEN NIEUWE MUTATIES VOORDOEN

 

TEGEN DIE TIJD...

STEEKT HET INFLUENZA GRIEPVIRUS

WAARSCHIJNLIJK WEER DE KOP OP

 

CORONA TESTS DETECTEREN NAMELIJK

RNA VIRUS DEELTJES !

OPMERKING: GEEN BESMETTELIJKHEID !!

LATEN INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

EVENEENS

RNA VIRUS DEELTJES BEVATTEN...

WAARONDER HET MEEST VOORKOMENDE...

RHINOVIRUS !!!

https://nl.wikipedia.org/wiki/RNA-virus

10-05-2021 https://nos.nl/artikel/2384327-nederlander-verheugt-zich-het-meest-op-afzetten-mondkapje-na-corona

HET RHINOVIRUS VEROORZAAKT LONGKLACHTEN.

EIGENLIJK IS DIT EEN FOUTE BEREDENERING...

WANT LONGKLACHTEN WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN OVERREACTIE

VAN HET IMMUUNSYSTEEM OP HET VIRUS

 

MOCHT DE MONDKAPJESPLICHT NIET WORDEN AFGESCHAFT...

OF ROND AUG - SEP WEDEROM LOCKDOWNS WORDEN INGEVOERD...

ZULLEN NIET GEVACCINEERDEN WAARSCHIJNLIJK DE SCHULD KRIJGEN

TERWIJL GEVACCINERDEN NET ZO GOED BESMET RAKEN

EN ANDEREN KUNNEN BESMETTEN

 

NIET GEVACCINEERDENWORDEN SOWIESO AL:

1. GECHANTEERD OM ZICH TE LATEN TESTEN EN VACCINEREN

ANDERS WORDT HEN HET SOCIAAL UITGAANSLEVEN ONTZEGD.

BOVENDIEN

2. GEDISCRIMINEERD en BUITENGESLOTEN

VANWEGE NIETSZEGGENDE

HERSTEL- TEST- EN VACCINATIE

"BEWIJZEN"

 

DAARMEE BEGAAT DE ( R ) OVERHEID SOWIESO AL DE VOLGENDE STRAFBARE FEITEN:

ART. 1 GRONDWET DISCRIMINATIE

De ( R ) OVERHEID DISCRIMINEERT burgers die zich NIET laten VACCINEREN dan wel TESTEN.

Door de INVOERING van VACCINATIEBEWIJZEN en TESTBEWIJZEN...

Beiden zeggen namelijk NIETS over besmetting dan wel besmettelijkheid van het individu.

ART. 10 PRIVACY

De ( R ) OVERHEID bepaalde het aantal "GASTEN" dat u thuis mag ontvangen.

Dringt zodoende de persoonlijke sfeer van de burger binnen.

ART. 11 ONAANTASTBAARHEID LICHAAM

( De (R) OVERHEID chanteert de bevolking zich te laten VACCINEREN met EXPERIMENTELE VACCINS

Anders mogen ze immers NIET aan evenementen deelnemen of op vakantie naar het buitenland.

Waaronder naar LANDEN die notabene bekend staan als BESMETTINGSHAARDEN.

ART. 15 VRIJHEIDSONTNEMING

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2018-12-21

 

DE ( R ) OVERHEID MAAKT ZICH VERDER SCHULDIG AAN:

ART. 7 VRIJHEID VAN MENINGSUITING

IEDEREEN MET EEN EN IGN DIE AFWIJKYT VAN DIE VAN DE ( R ) OVERHEID

WORDT DE MOND GESNOERD

VOOR LEUGENAAR UITGEMAAKT

BESCHULDIGD VAN HET VERSPREIDEN VAN NEPNIEUWS

 

TERWIJL DE ECHTER VERSPREIDERS VAN NEP NIEUWS:

DE FARMACEUTEN - DE GLOBALE MEDIA - DE POLITIEK ZELF

ZIJN !

 

WANNEER DE POLITIEK PROPAGANDA BEDRIJFT

GAAT DAT IN DE REGEL OM EEN VORM VAN OORLOGSVOERING

GERICHT TEGEN DE EIGEN BEVOLKING...

DAN WEL

IN DIT GEVAL..

HET ONGEVACCINEERDE DEEL VAN DE BEVOLKING !

 


JAAP VAN DISSEL ( RIVM / OMT )

HEEFT MEERDERE MALEN AANGEGEVEN

DAT NIET MEDISCHE MONDKAPJES

NAGENOEG GEEN BESCHERMING BIEDEN

 

CITAAT: "Er is op grond van de huidige wetenschappelijke kennis GEEN REDEN voor een MONDKAPJES VERPLICHTING!"

CITAAT  JAAP VAN DISSEL ( RIVM OMT ):

 

"200.000 Personen moeten EEN WEEK LANG een mondkapje dragen om MISSCHIEN...

 En dan zeg ik nog MISSCHIEN 1 besmetting te voorkomen!"

 

ZELFS DIE ENE BESMETTING

IS NIET EENS ZEKER !

RAAR MAAR WAAR

MONDMASKERS VOEGEN DUS NIETS TOE

MAAR WORDEN WEL VERPLICHT ?!?

DEZE WAANZIN

DANKEN WIJ AAN CDA MINISTER HUGO DE JONGE

TERWIJL DIE HUFTER ZELF

EERDER MEERDERE MALEN AANGAF...

DAT MONDMASKERS NIETS TOEVOEGEN QUA BESCHERMING !

HUICHELAAR !!!

 

CITAAT 1 Hugo de Jonge ( CDA Min. Volksgezondheid ) :  "DESKUNDIGEN zeggen ons dat voegt NIETS toe!"

CITAAT 2 Hugo de Jonge: "De maskers die WEL iets toevoegen, laten we die vooral in onze ZIEKENHUIZEN, VERPLEEGHUIZEN en de THUISZORG houden!"

 


KABINET NEGEERT HARD BEWIJS UIT

GROOTSCHALIG ONDERZOEK

ALDUS DR. IR. CARLA PEETERS ( immunologe ) IN GESPREK MET FLAVIO PASQUINO IN BLCKBX

 

CARLA PEETERS ZOU ENKELE ARTIKELEN IN

HP DE TIJD HEBBEN GEPUBLICEERD

WAARONDER

"HET VERMALEDIJDE MONDKAPJE"

DRAGERS VAN MONDKAPJES ZOUDEN GEZONDHEIDSKLACHTEN ERVAREN

CARLA IS OOK VOOR AFSCHAFFING VAN DE 1 1/2 METER REGELGEVING

12-06-2020  DEEL 1 https://www.hpdetijd.nl/2020-06-12/alle-ins-en-outs-over-dat-vermaledijde-mondkapje/

HMMM...

WEER EEN INFORMATIEVE VIDEO UIT DE LUCHT GEHAALD

HET ZIET ER NAAR UIT DAT WEDEROM CENSUUR WORDT GEPLEEGD

WAS OVERIGENS WEL TE VERWACHTEN...

 


DEENS ONDERZOEK

BETREFFENDE HET NUT VAN MONDKAPJES

BIJ HET TERUGDRINGEN VAN HET A ANTAL BESMETTINGEN

 

AANTAL BESMETTINGEN MENSEN MET MONDKAPJES 1,8%

VERSUS

AANTAL BESMETTINGEN MENSEN ZONDER MONDKAPJES 2,1%

 

HET VERSCHIL IS VERWAARLOOSBAAR

18-11-2020 https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/buitenland/2020/11/deense-studie-mondkapje-beschermt-nauwelijks/

18-11-2020 https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/sider/2020/november/dansk-studie-er-nu-offentliggjort.aspx

 

OPMERKING: MAARRUHHH

EIGENLIJK ZEGT DAT DEENSE ONDERZOEK NIET ZO VEEL

ER ZIJN EEN HOOP ONBEKENDE FACTOREN

DIE WEL MEESPELEN MAAR WAAR GEEN REKENING MEE WERD GEHOUDEN

 

1. WELKE ONDERZOEKSGROEP IS IN CONTACT GEWEEST MET DE MEESTE BESMETTE PERSONEN ?

2. WELKE ONDERZOEKSGROEP BEVATTE DE MEEST KWETSBARE PERSONEN ?

3. NEDERLAND HEEFT EEN VEEL HOGERE BEVOLKINGSDICHTHEID DAN DENEMARKEN !

 

DENEMARKEN TELT 5,8 MILJOEN INWONERS

VERSUS

NEDERLAND 17,5 MILJOEN INWONERS

 

WE MOETEN ONS SOWIESO NIET TEVEEL OP STANG LATEN JAGEN

OVER HET AANTAL BESMETTINGEN

 

WANT HET STERFTECIJFER IS VEEL BELANGRIJKER

EN DIE ZIT NOG STEEDS ROND DAT VAN EEN DOODGEWOON GRIEP VIRUS

MAAR DAT SOORT INFORMATIE WORDT AMPER VRIJGEGEVEN

 

OVER EEN X AANTAL JAREN

ZAL WAARSCHIJNLIJK DUIDELIJK WORDEN

DAT DE WHO EN DE MEDIA HET CORONA VIRUS BEHOORLIJK HEBBEN OVERDREVEN

ZOALS DAT EERDER AL GEBEURDE RONDOM HET MEXICAANSE GRIEPVIRUS !


TIP: Professor Dr. THEO SCHETTERS IS AL 40 JAAR

ACTIEF IN DE VACCIN INDUSTRIE

HEEFT ZELFS EEN AANTAL PATENTEN

OP ZIJN NAAM STAAN

 

HIJ IS GEEN ANTIVAXER

MAAR MAAKT ZICH TERECHT ZORGEN

OVER DE HUIDIGE GENERATIE MRNA VACCINS

 

DE KORTE TESTPERIODE DIE MRNA VACCINS HEBBEN DOORLOPEN

DE VELE ONZEKERHEDEN OVER MRNA VACCINS

 

VAN ALLE BESMETTINGEN HEEFT 98% WEINIG TOT GEEN KLACHTEN

1 - 1,5% WORDT IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN

0,25% BELAND IN DE IC

 

WAAROM DAN TOCH DIE LOCKDOWN?

FOCUS LIEVER OP DE RISICO GROEPEN !!!

ALDUS THEO SCHETTERS

 

Cell Volume 183, issue 1 October 2020

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420310084

 

Journal of Infection Volume 81, issue 6 December 2020

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163445320306836

 

Science Volume 370, issue 651203 October 2020

https://science.sciencemag.org/content/370/6512/89

 

Science Volume 370 issue 6522 December 2020

https://science.sciencemag.org/content/370/6522/1339

 


04-06-2020

JAAP VAN DISSEL PRESENTEERT DE CIJFERS VAN HET RIVM BETREFFENDE COVID-19

 

DAARUIT BLIJKT DAT 98% VAN DE MENSEN DIE POSITIEF ZIJN GETEST OP HET CORONA VIRUS

NAUWELIJKS KLACHTEN ONTWIKKELEN

 

UIT DE 2% GROEP DIE WEL ZIEK WORDEN

WORDT 1,5% IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN

EN KOMT 0,35% TERECHT OP DE INTENSIVE CARE

 

ALS WE FOCUSSEN OP DIE 2% GROEP

KUNNEN WE DE 98% BUITEN BESCHOUWING LATEN

DERHALVE VAN DIE 2% KWETSBARE GROEP 100% MAKEN

EN DAARVOOR GELDEN DAN DE BOVENSTAANDE PERCENTAGES 1,5% EN 0,35%

OPMERKING: HET HANDELT DUS OM EEN ZEER KLEIN PERCENTAGE UIT DIE 2% GROEP

 

IN DE VIDEO WORDT OVERIGENS GESPROKEN OVER 0,25% IC OPNAMES

ONDERSTAANDE PRAMIDES ZIJN ECHTER RECENTER EN SPREKEN OVER 0,35% IC OPNAMES

 

DE VERHOUDINGEN BINNEN DE GEPRESENTEERDE PIRAMIDE KLOPPEN ECHTER NIET

DIE PIRAMIDE WEKT ZO DE INDRUK

DAT HET ERGER ZOU ZIJN DAN HET IN WERKELIJKHEID IS

VANDAAR DAT IK DE PIRAMIDE IN DE JUISTE VERHOUDING HEB GECORRIGEERD

 

DE ORIGINELE PIRAMIDE LINKS

VERSUS

DE GECORRIGEERDE PIRAMIDE RECHTS

 

NU KLOPPEN DE VERHOUDINGEN

( ROSE EN RODE VLAKKEN )

WEL 

 

OPMERKING:

AL DIE ANGST VOOR HET CORONA VIRUS IS DUS VOLLEDIG ONGEGROND !

BESODEMIETERIJ MET GRAFIEKEN !!

Presentatie De Heer Van Dissel RIVM
PDF – 2,8 MB 207 downloads

LINKS PIRAMIDE RIVM

98% AMPER KLACHTEN

1,5% ZIEKENHUISOPNAMES

0,35% IC OPNAMES

DE VERHOUDING KLOPT NIET !

RECHTS GECORRIGEERD

 

IEDEREEN DIE GEEN MONDKAPJE DRAAGT

KAN EEN BOETE VERWACHTEN VAN 95 EURO

IEDEREEN DIE GEEN 1 1/2 METER AFSTAND HOUDT 390 EURO

ONDERNEMERS RISKEREN ZELFS EEN BOETE VAN 4.350 EURO

 

OPMERKING:

DE BOETES WAREN ECHTER ILLEGAAL

EN KUNNEN MIDDELS EEN RECHTSZAAK AANGEVOCHTEN WORDEN !

18-04-2020 https://indebuurt.nl/bergenopzoom/gemeente/coronamaatregelen-boetes-bergen-op-zoom-brabant~104104/

 

IN EEN LAND

WAAR POLITICI MILJARDEN VERSPILLEN AAN ZINLOZE PROJECTEN

EVENTUELE BELANGENVERSTRENGELING EN ZELFVERRIJKING BUITEN BESCHOUWING GELATEN

IS HET UITDELEN VAN BOETES EEN HANDIGE MANIER OM DE SCHATKIST AAN TE VULLEN

 

NIEMAND WEET IMMERS HOEVEEL BELASTING ER WORDT GEGENEREERD

DERHALVE VALT HET OOK NIET OP WANNEER ER EEN PAAR MILJOENTJES VERDWIJNEN

 

AL MAAKT HUGO DE JONGE HET TOCH WEL ERG BONT

VAN DE RUIM 5 MILJARD DIE DE ( R ) OVERHEID AAN CORONA TROEP HEEFT UITGEGEVEN

ZOU 2 MILJARD SPOORLOOS ZIJN

 

ENFIN...

AANGEZIEN ER VEEL COMMOTIE ONTSTOND VANUIT DE BEVOLKING

OVER HET FEIT DAT JE BEHALVE EEN BOETE ER OOK EEN GRATIS STRAFBLAD BIJ KREEG

WERD DAT STRAFBLAD AL SNEL WEER INGETROKKEN

 

HET HELPT DUS WEL DEGELIJK

WANNEER DE BEVOLKING ZICH MASSAAL TEGEN DE ( R ) OVERHEID

EN HAAR CORONA MAATREGELEN KEERT !

11–11–2020 https://nos.nl/artikel/2356218-boete-van-95-euro-als-je-geen-mondkapje-draagt-geen-strafblad.html

 


 

ONDERZOEKEN ZOALS DIE VAN DE TU DELFT

BETREFFENDE HET NUT VAN MONDKAPJES

FOCUSSEN ECHTER ALLEEN MAAR

OP HET AL DAN NIET GESCHIKT ZIJN

OM DE VERSPREIDING VAN VIRUSDEELTJES

TEGEN TE HOUDEN

 

 

EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN

DAT DE MEESTE ONDERZOEKEN TOT DEZELFDE CONCLUSIE LEIDEN

NIET MEDISCHE MONDKAPJES

ZIJN ONGESCHIKT OM VIRUSDEELTJES TEGEN TE HOUDEN

 


 

NIET MEDISCHE MONDKAPJES WERKEN NIET

DESALNIETTEMIN WERDEN MONDKAPJES OP

01 DEC 2020

VERPLICHT GESTELD

 

"ALLE KLEINE BEETJES HELPEN"

TOCH ?

 

TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

HEEFT MEN ECHTER NOG STEEDS GEEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK GEDAAN

NAAR DE IMPACT VAN HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE

OP DE GEZONDHEID

 

WAAROM EIGENLIJK NIET ?

 

KUN JE JE VOORSTELLEN

DAT ZO'N MONDMASKER NA VERLOOP VAN TIJD

DICHTSLIBT ?

 

EN WEL VANWEGE AL DIE STOFDEELTJES DIE ZICH IN DE LUCHT BEVINDEN

DAN WEL DE STOFDEELTJES DIE ZICH IN DE ZAKKEN BEVINDEN VAN JAS EN BROEK

ALWAAR ZO'N MONDKAPJE GEWOONLIJK NA GEBRUIK IN VERDWIJNT

OM BIJ DE VOLGENDE WINKEL WEER OPGEZET TE WORDEN

 

DAT HET ADEMEN STEEDS MOEILIJKER GAAT

DAT JE NIET ALLEEN DIE STOFDEELTJES INADEMT

MAAR DAT JE OOK DE BACTERIËN EN VIRUSSEN TERUG INADEMT

DIE ZICH IN DE LOOP VAN DE DAG IN HET MONDMASKER HEBBEN OPGEHOOPT

ELKE KEER DAT JE ADEM HAALT

HOEST DAN WEL NIEST

 

EEN FENOMEEN WAAR TOTAAL GEEN AANDACHT AAN WORDT GEGEVEN

EN DAT DURFT ZICH DAN MEDISCH WETENSCHAPPER TE NOEMEN

2020 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/mondkapjesplicht-effectiviteit

 


 

GRAPJAS FERDINANT GRAPPERHAUS ( CDA )

MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

 

EEN TYPISCH GESTAPO TYPETJE

UIT DE FRANSE COMEDY ALLO ALLO

 

WAS SCHIJNBAAR IN DE VERONDERSTELLING

DAT AL DIE CORONA MAATREGELEN

NIET VOOR ZIJN EIGEN BRUILOFT GOLDEN

WANT HIJ LAPTE ZE ALLEMAAL AAN ZIJN LAARS

 

 

Waaronder de 1 ½ meter afstandsregels...

Het knuffelen en handen geven...

En het maximaal toegestane aantal genodigden.

03-09-2020 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/emotionele-grapperhaus-blijft-ondanks-ophef-om-corona-bruiloft/


 

DIE MONDKAPJESPLICHT ZAAIT SOWIESO VERDEELDHEID ONDER DE BEVOLKING

MAAR DAT IS NIETS NIEUWS

DAT DOET HET POLITIEKE SYETEEM EIGENIJK AL SINDS HAAR BESTAAN

AL DIE LINKSE DAN WEL RECHTSE PARTIJEN

WAARBIJ DE ENE KANT ALLES OPBOUWT

EN DENA NDERE KANT ALLES NET ZO SNEL WEER AFBREEKT

EN VISA VERSA

 

 

>>> BELASTING GELD VERSPILLING <<<

!!!   GEWOONWEG KRANKZINNIG   !!!

 


JE KUNT DE BEVOLKING IN VERSCHILLENDE CATEGORIEÉN ONDERVERDELEN

VANWEGE HET CORONA GEBEUREN BEPERK IK MIJ TOT 

ANGSTHAZEN EN CRITICI

 

ANGSTHAZEN:

Mensen die WEIGEREN hun gezonde verstand te gebruiken.

 

Ze hebben over het algemeen een ONNATUURLIJK VERTROUWEN in de leugenachtige ( R ) OVERHEID, en ze laten zich ook graag bang en gek maken door al die repeterende ANGST PROPAGANDA berichten die de globale media van de Elite klasse verspreidt!

 

Deze GEHERSENSPOELDE groep…

Geeft niet alleen klakkeloos de in de loop der jaren zuur verworven vrijheden op waar talloze militairen hun leven voor hebben opgeofferd, maar verwacht bovendien van al diegenen die WEL hun gezonde verstand gebruiken om eveneens al hun vrijheden op te offeren voor dat gevoel van schijnveiligheid waar zij genoegen mee lijken te nemen!

 


CRITICI:

Mensen die WEL hun gezonde verstand gebruiken.

 

Mensen die zelf op onderzoek gaan en kritische vragen durven stellen, omdat de ( R ) OVERHEID, haar GEZONDHEIDSWAAKHONDEN en de FARMACEUTEN in gebreke blijven bij het verstrekken van eerlijke en volledige informatie aan de burgerbevolking.

 

Deze groep mensen is NIET van plan zijn om haar zuur verworven vrijheden zonder slag of stoot op te geven voor dat valse gevoel van veiligheid dat van mondmaskers en vaccins uitgaat.

 


HET ZOU INMIDDELS ALGEMEEN BEKEND MOETEN ZIJN

DAT HET AFWEERSYSTEEM BIJ GEZONDE MENSEN

98% VAN DE BEVOLKING

GOED IN STAAT IS OM IMMUNITEIT TEGEN HET CORONA VIRUS OP TE BOUWEN !

HET IS DUS VOLKOMEN ONNODIG OM IEDEREEN TE VACCINEREN!

DAARBIJ IEDEREEN BLOOT TE STELLEN AAN EVENTUELE SCHADELIJKE BIJWERKINGEN !!

 

INMIDDELS ZIJN ER STEEDS MEER SCEPTICI

DIE ZICH AFVRAGEN OF DE ( R ) OVERHEID EIGENLIJK WEL VAN HET CORONA VIRUS AF WIL !

 

HET CORONA BELEID IS IMMERS NET ALS HET BELEID RONDOM DE DINSTPLICHT

GEBASEERD OP PURE WILLEKEUR

DE ÉÉN WEL DE ANDER NIET

 

ZO WORDEN MOSKEEËN EN KERKEN UITGESLOTEN VAN LOCKDOWNS...

DIE IN ALLE ANDERE PUBLIEKE RUMTES WEL GELDEN !

 

DE ( R ) OVEHEID IS NAMELIJK VAN MENING DAT HET OM BESLOTEN RUIMTES ZOU HANDELEN ? ! ?

OPMERKING:

IK WEET NIET HOE U ER OVER DENKT

MAAR IK VIND DAT MAAR EEN ACHTERLIJKE BEREDENERING!

02–12–2020 https://www.ad.nl/opinie/reactie-op-coronagedrag-soms-vraag-ik-me-af-of-we-wel-van-dit-virus-af-willen~a747b404/

 

WAT DACHT U OVERIGENS VAN

VLIEGTUIGEN PROPVOL PASSSAGIERS…

TERWIJL BIOSCOPEN RESTAURANTS EM THEATERS MOETEN SLUITEN ? ! ?

EN DAT TERWIJL VEEL EIGENAREN FLINK WAT KAPITAAL HEBBEN GEINVESTEERD

OM HUN ZAAK CORONA PROOF TE MAKEN ? ! ?

07–06–2020 https://nos.nl/collectie/13833/artikel/2336496-volle-vliegtuigen-mogen-volle-theaterzalen-niet-wat-is-het-verschil

 

CITAAT: “De KANS dat iemand een heel vliegtuig besmet is BUITENGEWOON KLEIN, zeiden de RICM- EXPERTS tegen de NOS.” ? ! ?

07–06–2020 https://nos.nl/artikel/2336448-rivm-experts-kans-dat-iemand-heel-vliegtuig-besmet-is-buitengewoon-klein.html

 

NOG AL ZO'N ACHTERLIJKE BEREDENERING !

DE LUCHT ZOU IN EEN VLIEGTUIG

VANWEGE HET GEBRUIK VAN EEN HEPA-FILTER BEDUIDEND SCHONER ZIJN ? ! ?

09-06-2020 https://www.parool.nl/nederland/dit-is-waarom-de-lucht-in-een-vliegtuig-schoner-is-dan-de-lucht-in-een-theater~b7979903/

 

ALS WE KEIJKEN NAAR DE SNELHEID

WAARMEE HET CORONA VIRUS ZICH OVER DE WERELD HEEFT VERSPREIDT

KAN IK ALLEEN MAAR CONCLUDEREN DAT DIE HEPA-FILTERS HEBBEN GEFAALD

BIJ HET VOORKOMEN VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONA VIRUS

WANT I KAN ME NIET VOORSTELLEN

DAT HET VORONA VIRUS HELEMAAL VANUIT CHINA IS KOMEN LOPEN !

WHAAAHAHA...

 

DE WHO IS IN PANIEK...

MAAR DIE ORGANISATIE DEED OOK AL PANIEKERIG

TEN TIJDE VAN DE MEXICAANSE GRIEP

ZOWEL DE BESMETTELIJKHEID ALS DE DODELIJKHEID

WERDEN DESTIJDS SCHROMELIJK OVERDREVEN !

ZOALS DAT NU MET HET CORONA VIRUS GEBEURD !!

MOGELIJK VANWEGE BELANGENVERSRENGELING MET DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE !!!

 

CITAAT: "EXPERTS die door de WHO waren ingehuurd om de RISICO'S rond de ziekte te BEOORDELEN werden tevens als adviseurs BETAALD door twee bedrijven van de FARMACEUTISCHE INDUSTRIE die vaccins tegen de Mexicaanse griep produceerden."

07-06-2020 https://www.zorgvisie.nl/belangenverstrengeling-who-tijdens-mexicaanse-griepepidemie-zvs008524w/

 

INMIDDELS LIGT DE GEHELE WERELD OP HAAR KNIEËN

IN ALLERIJL WORDT

REGEL- EN WETGEVING VERZONNEN

DIE DE WERELDBEVOLKING STEEDS VERDER ISOLEREN

 

 LOCKDOWNS - 1 1/2 METER AFSTAND - MONDKAPJES PLICHT - AVONDKLOK.

AL MET AL

REGEL- EN WETGEVING

DIE DE BEVOLKING VAN HAAR VRIJHEID BEROOFT

VOOR EEN VIRUSJE DAT QUA EIGENSCHAPPEN STERK OVEREENKOMSTEN VERTOONT MET EEN

INFLUENZA GRIEP VIRUS

 

EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN...

OF AL DIE MAATREGELEN

EIGENLIJK WEL NODIG ZIJN GEWEEST

 

WAS HET NIET BETER GEWEEST HET CORONA VIRUS UIT TE LATEN RAZEN...

ZODAT HET GROS VAN DE BEVOLKING IMMUNITEIT OP HAD KUNNEN BOUWEN !

DAARBIJ ALLEEN DE ZWAKKEREN

( VOORNAMELIJK OUDEREN )

AF TE ZONDEREN ?

WAT DOOR HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID WERD VERHINDERD

 

MAATREGELEN DIE SOWIESO WEINIG HEBBEN GEHOLPEN

AANGEZIEN HET AANTAL BESMETTINGEN

ONDANKS STEEDS STRENGERE MAATREGELEN

ALSMAAR BLEEF TOENEMEN

AL DIE MAATREGELEN HEBBEN DUS NIET GEWERKT

PUNT

 

IK VREES DAN OOK HET ERGSTE

WANNEER ER EEN ECHT DODELIJK VIRUS RONDWAART

LATEN WE HET VLIEGVERKEER DAN OOK GEWOON DOORVLIEGEN ?

LATEN WE DE GRENZEN DAN OOK GEWOON OPEN ?

 

HET ZIET ER OOK NAAR UIT

DAT HET RIVM GEEN HOGE DUNK HEEFT

VAN HET GEMIDDELDE IQ VAN DE DOORSNEE NEDERLANDEN

AL MOET IK ZE DAAR HELAAS WEL GELIJK IN GEVEN...

 

DOELENDE OP DE 1e CATEGORIE ANGSTHAZEN

DIE ZICH LETTERLIJK VAN ALLES LAAT WIJSMAKEN

DOOR DE POLITIEK, HET RIVM, DE OMT, DE WHO EN DE GLOBALE MEDIA

 

EEN BELEID GEBASEERD OP PURE WILLEKEUR

VLIEGTUIGEN PROPVOL PASSAGIERS

BUSSEN TRAMS EN TREINEN MOETEN HET MET MINDER PASSAGIERS DOEN

05-05-2020 https://www.treinreiziger.nl/geen-afstand-in-vliegtuig-waarom-niet-in-ov/

 

WETENSCHAPPERS

EEN ACHTERLIJK EN ARROGANT VOLKJE

DENKEN VEEL TE INGEWIKKELD NA

OVER PROBLEMEN WAAR EEN SIMPELE OPLOSSING VOORHANDEN IS

HEBBEN DURE APPARATUUR TER BESCHIKKING

MAAR WETEN NIET HOE ZE DAARMEE OM MOETEN GAAN

 

ZE METEN DINGEN MAAR WETEN EIGENLIJK NIET WAT ZE METEN

NEMEN DAARBIJ KLAKKELOOS DINGEN AAN

WAARMEE ZE DAN VERDER REKENEN

 

TOT NU TOE

MAG DE VACCINATIE SCHADE DAN BEPERKT ZIJN GEBLEVEN

MAAR ER KOMT EEN TIJD DAT AL DAT GESPECULEER MET

AANNAMES OP AANNAMES OP AANNAMES...

OP EEN GEGEVEN MOMENT

EN DAN SPREEK IK OVER ENKELE GENERATIES

VOOR HEEL WAT MEER SLACHTOFFERS ZULLEN ZORGEN !

 


HET NIEUW NORMAAL

VAN

MARK RUTTE

 

15 JAN 2021...

HET KABINET IS GEVALLEN

 

"We zijn eensgezind:

Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen.

Dit heeft tot de conclusie geleid dat ik vandaag de Koning het ontslag heb  aangeboden van het kabinet!"

Aldus Mark Rutte.

 

SINDSDIEN HEEFT NEDERLAND EEN

DEMISSIONAIR KABINET !

MARK RUTTE

KON HET NIET LATEN EDAAR EEN "GRAPJE" OVER TE MAKEN

EEN DEMISSIONAIR KABINET ZOU MEER MACHT HEBBEN !!

EN JA HOOR

DAT HEBBEN WE INMIDDELS WEL KUNNEN MERKEN !!!

 


HET IS INMIDDELS ALWEER 10 MAANDEN GELEDEN DAT MARK RUTTE

HET NIEUWE NORMAAL INTRODUCEERDE !

 

STAPJE VOOR STAPJE ZIJN WE IN EEN LOCKDOWN TERECHT GEKOMEN

EEN FENOMEEN WAARVOOR WE HELEMAAL TERUG MOETEN NAAR DE 2E WERELDOORLOG

ALDUS FLAVIO PASQUINO VAN BLCKBX TV

 

"THE NEW NORMAL

 

EEN BRITSE DOCUMENTAIRE VAN ZO'N 50 MINUTEN

MET DAARIN KLAUS SCHWAB MET Z'N 4e INDUTRIËLE REVOLUTIE

 

HIERIN WORDT VERTELD WAT DE ELITE KLASSE TE WINNEN HEEFT

EN WAT DE ARBEIDERSKLASSE TE VERLIEZEN HEEFT

https://www.blckbx.tv/videos/wat-staat-er-op-het-spel

 

TEVENS EEN STUKJE OVER ELON MUSK'S NEURALINK

VAN FICTIE NAAR REALITEIT

HET IMPLANTEREN VAN CHIPS IN DE HERSENEN !

 

ELON MUSK: "I'm about to announce the "NEURALINK" product that connects your brain to computers!"

 

OPMERKING:  IK VRAAG ME DAARBIJ AF

OF MENSEN MET NEURO-IMPLANTATEN ONTVANKELIJK ZIJN VOOR COMPUTER VIRUSSEN !

07-09-2018 https://www.cnbc.com/2018/09/07/elon-musk-discusses-neurolink-on-joe-rogan-podcast.html

 

ALS HET AAN ELON MUSK EN CONSORTEN LIGT...

VERLIEST DE MENS HAAR LAATSTE RESTJE MENSELIJKHEID

DOOR DE MENS IN EEN SOORT CYBORG TE TRANSFORMEREN

 

EN DAT DOET MIJ DAN ONWILLEKEURIG DENKEN AAN FILMS ALS

TERMINATOR UIT 1984 MET KYLE REESE EN SARAH CONNER

EN DE BORG UIT STAR TREK

HALF MENS EN HALF MACHINE

ONTVANKELIJK VOOR BIOLOGISCHE EN COMPUTER VIRUSSEN 

AL DAN NIET MET INGEBOUWDE DODEMANSKNOP

MOCHT DIE COMBINATIE VAN MENS EN MACHINE EVENTUEEL OP HOL SLAAN

ETC.

 

ENFIN...

ALS DE ( R ) OVERHEID ZICH ZOCLAS ZIJ DE LAATSTE TIJD CLAIMT

ECHT ZORGEN HAD GEMAAKT OM DE OUDERE KWETSBARE GENERATIE

 

WAAROM

HEEFT DE ( R ) OVERHEID DAN DECENNIA LANG

ZITTEN BEZUINIGEN OP DE GEZONDHEID- EN OUDERENZORG

 

DE ( R ) OVERHEID HAD IMMERS KUNEN WETEN

DAT DE BABYBOOM GENERATIE UIT DE JAREN 1940-1955

ROND DEZE TIJD IN EEN ZODANIGE LEEFTIJDKLASSE ZOU BEREIKEN

DAT ZIJ AFHANKELIJK WORDT VAN DIE KAPOTBEZUINIGDE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG

80+

ZIJNDE DE LEEFTIJD DIE WE TERUG VINDEN IN DE GRAFIEKEN

BETREFFENDE DE LEVENSVERWACHTINGEN VAN HET CBS VAN DE GEMIDDELDE NEDERLANDER

( Een eindje terug naar boven  )

 

CITAAT: “KWETSBARE SENIOREN zitten intussen thuis en KRIJGEN VAAK NIET DE ZORG die ze nodig hebben.”

 

EN DAT IS NOU DE WARE AARD VAN VAN MARK RUTTE

EN DE REST VAN DAT ZOOITJE ONBEKWAME ZAKKENVULLERS IN DEN HAAG !

02-08-2017 https://www.ad.nl/politiek/ingrijpende-bezuiniging-ouderenzorg-levert-geen-cent-op~a8aaa72a/

 

OPMERKING: BOVENDIEN IS ALLANG BEKEND

DAT HET CORONA VIRUS QUA SLACHTOFFER AANTALLEN

OP HETZELFDE NIVEAU ZIT ALS HET AANTAL SLACHTOFFERS

DAT JAARLIJKS DOOR EEN DOODGEWOON INFLUENZA GRIEP VIRUS WORDT VEROORZAAKT !

 

OPMERKING: TEVENS IS ALLAN BEKEND

DAT VEEL VAN DIE ZOGENAAMDE CORONA SLACHTOFFERS

STERVEN AAN OUDERDOM EN ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES

 

>>> STERVEN <<<

MET HET CORONA VIRUS…

>>> NIET <<<

DOOR HET CORONA VIRUS!!!

 


LINKS = TOESPRAAK KONING

WE MOETEN NIET NORMAAL

MAKEN WAT NIET NORMAAL IS

RECHTS = ELON MUSK NEURALINK!


 

OPMERKING: HET "NIEUWE ENORMAAL" VAN MARK RUTTE IS NIET NORMAAL !

DE KONING GAF HET ZELFS IN ZIJN TOESPRAAK OP DODENHERDENKING AL AAN:

“JE MOET NIET NORMAAL MAKEN WAT NIET NORMAAL IS !”

 

DAT GAAT OP VOOR ALLES

WAAROM DOEN ZE DAT DAN TOCH?

SIMPEL...

OMDAT DE MEESTEN ONDER U

STEED WEER OP DIEZELDE HYPOCRIETE HUICHELAARS EN LEUGENAARS BLIJVEN STEMMEN

VANUIT DE IJDELE HOOP OP VERANDERING

 

IK MOET DAARBIJ BEKENNEN DAT ER WAARSCHIJNLIJK WEL IETS ZAL VERANDEREN

MAAR NIET DATGENE WAAR U OP HAD GEHOOPT

ONDERTUSSEN GAAN ZIJ ONVERSTOORBAAR DOOR ET HUN EIGEN AGENDA

 

GELUKKIG ZIJN ER OOK MENSEN DIE HUN VERSTAND GEBRUIKEN

ZEKER IN EEN TIJD WAAR CRITICI DE MOND GENSOERD WORDEN

DEMONSTRATIES VERBODEN

DAN WEL TEGELIJK GEHOUDEN MET TEGENBEWEGINGEN

 

EEN BELEID ZIJNDE DAT UITNODIGT TOT ONGEREGELDHEDEN

DIE DAARNA IN RELLEN UITMONDEN

HETGEEN GEBRUIKT WORDT OM STEEDS AGRESSIEVER OP TE TREDEN

EN POLITIE BRUTALITEIT TE RECHTVAARDIGEN

 

IN EEN WERELD

WAAR JE MET HET "NIEUWE NORMAAL" WORDT GECONFRONTEERD

DOET HET MIJ GOED

TE ZIEN DAT DAARBIJ OOK NIEUWE DEMONSTRATIE METHODEN WORDEN UITGEDACHT

DIE DE BEVOLKING TOT NADENKEN PROBEREN AAN TE SPOREN

VOOR ZOVER DAT ÜBERHAUPT NOG MOGELIJK IS

 

 

OVERAL IN DE WERELD

VERSCHIJNEN DE WITTE MASKERS VAN DE OCCUPY BEWEGINGEN

DIE WAARSCHUWEN VOOR DE GEHEIME AGENDA ( 21 ) VAN DE ELITE KLASSE

DIE MET HAAR POLITIEIKE MARIONETTEN

HAAR VISIE VAN EEN NIEUWE WERELDORDE OVER DE MENSHEID WILLEN AFDWINGEN

DEZE KEER IN DE VORM VAN EEN

"SLAVENMARS"

 

IK STEL U VOOR AAN:

G U E R R I L A   M A S K   F O R C E

 

Alleen laten sterven is naastenliefde!

Ware vrijheid vind plaats in isolatie!

Zelf nadenken brengt het algemeen welzijn in gevaar!

Vaccinatie is naastenliefde!

 

Vermijdt voor altijd nabijheid!

Offer alles op voor hygiëne!

Bescherm uw ongeborene!

Zie af van voortplanting!

 

Verraadt uw omgeving!

 Mondkapjesplicht!

Een leven lang!

 Vaccinatie tegenstanders hun rechten ontnemen!

 

Onderwerp je normaliteit!

 Mondkapjes ontkenners verstotend!

 Dat is solidariteit!

 Voorkom besmetting!

 

Absolute steriliteit!

 Lichaamscontact veroorzaakt leed!

 Alleen eenzaamheid is veilig!

 Mondkapjesplicht voor pasgeborenen!

 

Onze adem is dodelijk!

Je bent alleen veilig in isolatie!

Wees altijd gehoorzaam!

Vaccinatie is naastenliefde!

 

Vermijdt voor altijd nabijheid!

Offer alles op voor hygiëne!

Bescherm uw dierbaren!

Laat ze alleen!

 

Beschermt de ongeborene!

Zie af van voortplanting.

 

ENFIN...

HOE IS DAT NOU...

DE HELE DAG WERKEN MET EEN MONDKAPJE OP ?

 

DE ÉÉN ZEGT: “Het is een beetje BENAUWD en mijn BRIL BESLAAT, maar veiligheid is belangrijker.”

 

DE ANDER ZEGT: “Ik zweet me kapot. Als het niet verplicht was, deed ik hem af.”

 

WEER EEN ANDER ZEGT: “Het zit heel erg in de weg, vind ik.”

Sommige klanten dragen er wel een, maar die komen alleen om even te winkelen en kunnen de kap daarna afdoen.

“Wij staan hier de hele dag.”

https://www.parool.nl/amsterdam/werken-met-een-mondkapje-op-ik-zweet-me-kapot~b58358eb/

 

DE MONDKAPJES ZIJN NET AAN TE SLEPEN...

MAAR WERKEN ZE EIGENLIJK WEL ?

NEE...

ALDUS HET ANTWOORD VAN MARJOLEIN KNOESTER ( VIROLOGE UMC GRONINGEN ).

 

CITAAT: "Dit masker sluit niet naadloos aan op het gezicht, waardoor er altijd lucht langs de zijkanten loopt.

Bovendien zijn de gaatjes in de stof zo groot, dat de virusdeeltjes die zich via druppeltjes in de lucht verplaatsen daar doorheen komen."

25-02-2020 https://www.ad.nl/binnenland/mondkapjes-zijn-niet-aan-te-slepen-maar-werken-ze-eigenlijk-wel~a06fe417/

 

DAT IS DUS DUIDELJK !

HET MONDMASKER CREËERT SCHIJNVEILIGHEID !

 

MEN HOOPT DAT MEN DOOR HET DRAGEN VAN DIE MONDKAPJES

MEER BEWUST WORDT VAN HET CORONA VIRUS EN DE

"DODELIJKE DREIGING"

DIE VAN HET CORONA VIRUS UIT ZOU GAAN !

 

ALTHANS DAT DOET MEN ONS GELOVEN

DE DREIGING DIE VAN DE ( R ) OVERHEID UITGAAT IS NAMELIJK VELE MALEN DODELIJKER

 

HERHALEN - REPETEREN - GLOBALE MEDIA - REPETEREN - HERHALEN

TOT IEDEREEN DIE FLAUWEKUL ALS ZIJNDE DE WAARHEID ACCEPTEERT

 

VERDER LEZEN WE DAT ZELFS MEDISCHE MONDKAPJES

GEEN ENKELE BESCHERMING BIEDEN TEGEN VIRUSSEN

WANT DIE MONDKAPJES WORDEN IN HOOFDZAAK GEBRUIKT DOOR CHIRURGEN

OM HEN TEGEN OPSPATTEND BLOED TE BESCHERMEN

 

FFP2 MONDKAPJES

ZO WORDT GECLAIMD

ZOUDEN WEL BESCHERMING BIEDEN...

MAAR DIE KUN JE HOOGUIT 1 UUR OPHOUDEN

AANGEZIEN HET FILTER HET IN- EN UITADEMEN BEMOEILIJKT

 

DE PRIJS IS OOK AL ZOIETS

HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN BETAALT 8 CENT PER CHIRURGISCH MASKER

EN ONGEVEER 2 EURO VOOR EEN FFP MASKER MET LUCHTFILTER

 

VERDER ZIJN AL DIE MONDKAPJES SLECHT VOOR HET MILIEU

EENMAAL GEBRUIKT WORDEN ZE ACHTELOOS WEGGEWORPEN

EN EINDIGEN ZODOENDE ERGENS ALS ZWERFVUIL OP STRAAT OF IN DE NATUUR

20-10-2020 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/mondkapjes-worden-zwerfkapjes-zorgen-om-groeiende-berg-mondmaskers-op-straat~aed794f2/

 

TSJA...

DAAR KOMT NOG BIJ DAT DE KASSIËRES ZICH ACHTER PLEXIGLAS PLATEN BEVINDEN

DAN WEL RONDLOPEN MET TRANSPARANTE PLATIC KAPPEN OP HUN HOOFD

ZICH VEILIG WANEN

TERWIJL ALLANG BEKEND IS DAT AEROSOLEN EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN

BIJ DE VERSPRIJDING VAN VIRUSSEN

 

AEROSOLEN VORMEN ONZICHTBARE NEVELVELDEN

ZEKER BIJ GROTE MENSENMASSA'S EN VOORAL IN AFGESLOTEN RUIMTES

AEROSOLEN KUNNEN LANG IN DE LUCHT BLIJVEN HANGEN

 

ALS DIE MONDKAPJES AL NIET GOED AFSLUITEN

WAT VOOR NUT HEBBEN DAN DIE PLEXIGLAS KAPJES ?

 

GEEN ENKEL NUT

ALS JE ER GOED OVER NADENKT !

 

DE MEESTE BEDRIJVEN, SUPERMARKTEN EN WINKELS HEBBEN WEL EEN AIRCO INSTALLATIE

EN DIE BLAAST KOUDE DAN WEL WARME LUCHT DOOR HET PAND

ZORGEN ERVOOR DAT DE LUCHT CIRCULEERT

EN DAT VERGROOT DE KANS OP BESMETTING

 

EIGENLIJK ZOUDEN DAT AFZUIGINSTALLATIES MOETEN WORDEN

ZO VERMINDERE JE DE KANS OP BESMETTING

EN WORDT DE LUCHT BOVENDIEN GEZUIVERD VAN ROND DWARRELENDE STOFDEELTJES

DIE JE ANDERS IN ZOU ADEMEN

 

DE PROPAGANDA MEDIA

DOET HAAR BEST IEDEREEN ERVAN TE OVERTUIGEN

DAT HET GROS VAN DE BEVOLKING VINDT DAT MONDKAPJES VERPLICHT MOETEN WORDEN

 

 1. Een enquête uitgevoerd door vakbond CNV onder slechts 1.250 leden?!?

https://www.ornet.nl/blog/2020/10/09/mondkapje-op-het-werk-nu-verplichten/

 1. Een enquête uitgevoerd door DVJ insights in opdracht van RTL onder eveneens slechts 1.000 mensen?!?

https://www.ornet.nl/blog/2020/10/09/mondkapje-op-het-werk-nu-verplichten/

 1. Een enquête gehouden door éénvandaag onder slechts 24.000 mensen?!?

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/meerderheid-voor-mondkapjesplicht-in-cafes-winkels-en-bij-de-kapper-meer-besef-dat-virus-leeft/

 1. Een enquête van ANBO onder slechts 2.800 mensen?!?

https://www.youtube.com/watch?v=c5Q6adt6bHU

 

ZEG NOU EENS EERLIJK…

DIE ZIJFERS ZIJNTOCH HELEMAAL NIET REPRESENTATIEF

OP EEN BEVOLKING VAN 17 MILJOEN MENSEN?

FLAUWEKUL !

 

DE MONDKAPJESPLICHT  IS BOVENDIEN EEN KEUS VAN DE ( R ) OVERHEID…

GEEN MEDISCH ADVIES !

 

CITAAT: “JAAP VAN DISSEL, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), heeft MAANDENLANG MONDKAPJES DRAGEN AFGERADEN in de strijd tegen Covid-19.

Voldoende AFSTAND HOUDEN en op z'n tijd handen wassen is volgens de viroloog en infectioloog beduidend EFFECTIEVER.

Sterker nog: MONDKAPJES ZOUDEN SCHIJNVEILIGHEID CREËREN”

 

17-10-2020 https://hetstreekblad.nl/artikel/1132375/mondkapjes-onzin-het-grote-gelijk-van-rivm-baas-jaap-van-dissel-commentaar.html

 

TIP: CARLA PEETERS ( IMMUNOLOGE VOORHEEN WERKZAM BIJ HET RIVM )

ZOU EEN AANTAL ARTIKELEN HEBBEN GESCHREVEN...

WAARUIT ZOU BLIJKEN DAT MONDKAPJES WEINIG NUT HEBBEN !

O.A.

OMDAT VIRUSDEELTJES OMGEVEER 80 - 150 NANOMETER IN DIAMETER ZOUDEN ZIJN

ZODOENDE TE KLEIN OM DOOR MONDKPAJES TEGEN TE WORDEN GEHOUDEN !

 

STERKER NOG...

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS OVER HET NUT VAN MONDKAPJES ONTBREEKT

VERPLICHTING VAN MONDKAPJES KAN ECHTER WEL SCHADELIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID

 

MEN HEEFT HET ER WEL EENS OVER

DAT ER WEBSITES ZIJN DIE VERKEERDE INFORMATIE VERSPREIDEN

LAAT IK NOU ZO'N WEBSITE ZIJN TEGENGEKOMEN

NOTABENE VAN DE ( R ) OVERHEID ZELF !

 

1. "Het is op dit moment niet duidelijk of de KLEINE DRUPPELS ( aerosolen ) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het virus.

Mochten ze een rol spelen in de verspreiding, dan is dit een MINDER BELANGRIJKE VERSPREIDINGSROUTE dan van de grotere druppels."

2. "SARS-CoV-2 lijkt zich NIET via ventilatiesystemen (zoals aircosystemen) te verspreiden."

Wijzigingsdatum 28-01-2021 14:56 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

 

LAAT IK NOU HEBBEN BEGREPEN DAT JUIST DIE KLEINE DRUPPPELS IN DE AEROSOLEN

EEN GROTER GEVAAR OPLEVEREN DAN DE GROTERE DRUPPELS !

 

GROTE DRUPPELS VALLEN ZOWAT METEEN OMLAAG

TERWIJL KLEINE DRUPPELS ALS AEROSOLEN IN DE LUCHT BLIJVEN HANGEN !

 

EN DAT AICO'S DE AEROSOLVORM VAN HET VIRUS

VERDER DOOR DE RUIMTE VERSPREIDEN  ? ! ?

25-06-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5161853/corona-covid-19-ventileren-aerosolen-aerosols-kleine-druppels

 

CITAAT: " 1. De kans dat je besmet wordt via het AANRAKEN VAN OPPERVLAKTES waar een patiënt virus op achtergelaten heeft is (heel) KLEIN.

In ieder geval veel kleiner dan menigeen in Nederland denkt. ( Ook de Amerikaanse RIVM heeft die dreiging afgeschaald ).

2. De KANS dat je BESMET wordt omdat een besmet persoon je binnen de 1,5 meter in je gezicht hoest, niest of anderszins, is VEEL KLEINER dan menigeen denkt."

07-07-2020 https://maurice.nl/2020/07/07/zo-wordt-je-besmet-door-aerosols-en-dit-kan-je-er-tegen-doen/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18278533/

TIP 18-06-2020 https://www.maurice.nl/2020/06/18/game-set-het-zijn-de-aerosols/

 

DE ( R ) OVERHEID STROMPELT ACHTER DE FEITEN AAN !

DAARBIJ RIJST DE VRAAG: "DOET ZIJ DAT DOELBEWUST ?"

ALS IK KIJK AAR HET THEMA "OPPERVLAKTE"

MOET IK CONSTATEREN DAT DE ( R ) OVERHEID WEL DEGELIJK MEER WEET

OVER DIT CORONA VIRUS DAN DAT ZIJ EIGENLIJK WIL TOEGEVEN

 

CITAAT: "Ook lijkt de KANS KLEIN dat SARS-CoV-2 zich VERSPREIDT VIA PAKKETJES OF OPPERVLAKTEN (van een deur tot winkelwagen).

In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij IDEALE OMSTANDIGHEDEN die zelden zullen voorkomen."

 

OPMERKING: IN FEITE GEEFT DE ( R ) OVERHEID TOE

TE WETEN DAT HET ORONA VIRUS ZICH NIET VIA CONTACTOPPERVLAKTEN VERSPREIDT !

ZODOENDE IS OOK AANGETOOND DAY HET ZINLOOS IS OM WINKLWAGENTJES TE DESINFECTEREN

 

VEEL BOODSHAPPEN EBVINDEN ZICH BOVENDIEN IN GESLOTEN KOELRUIMTES

EN DIE WORDEN GEREGELD DOOR DE KLANTEN OPEN EN DICHT GEDAAN

DIE WORDEN ECHTER NIET ELKE KEER MET DESINFECTIEMIDDELEN SCHOONGEMAAKT

 

ANTISEPTICA VORMT ECHTER WEL EEN GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

HEB JE NET JE HANDEN MET ANTISEPTICA INGESPOTEN

WRIJF JE ERMEE IN JE OGEN

 

IK KAN ME INDENKEN DAT DIT KAN BIJTEN

DAN WEL DAT JE ER BLIND VAN KUNT WORDEN

MAAR DAT IS WAARSCHIJNLIJK NOOIT VERDER UITGEZOCHT !

 

 

TIP: BERT NIESTERS ( HOOGLERAAR MEDISCHE MICROBIOLOGIE ) WERKZAAM BIJ UMC GRONINGEN

 

CITAAT: “Mondkapjes zijn niet aan te slepen…

Onzin…

Virussen als corona gaan hier met gemak doorheen!

Verder is het onhygiënisch.”

16-04-2020 https://www.dvhn.nl/groningen/Hoogleraar-UMCG-over-de-onzin-van-mondkapjes-Tegen-virussen-helpt-het-niet-het-is-een-schijnveiligheid-25290711.html

 

FRAPPANT DAT BERT NIESTERS ZIJN MENING INEENS 180 GRADEN HEEFT GEDRAAID.

OF MONDKAPJES WEL OF NIET WERKEN...

IS INEENS VOLKOMEN IRRELEVANT !

IEDEREEN GAAT TEGENWOORDIG VOOR GEDRAGSVERANDERING !!

 

WAAROM ZOU JE JE GEDRAG VERANDEREN

ALS ER GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJS BESTAAT

DAT MONDKAPJES ZOUDEN WERKEN ? ! ?

29-09-2020 https://www.dvhn.nl/groningen/UMCG-Viroloog-Bert-Niesters-nu-wél-voor-mondkapjes-maar-of-het-genoeg-is-In-drie-weken-krijgen-we-het-virus-er-niet-onder-26062234.html

 


STEEDS MEER MENSEN WORDEN WAKKER

JONG EN OUD

WEIGERT OM EEN MONDKAPJE TE DRAGEN

SOMMIGEN OMDAT ZE HET BENAUWD KRIJGEN

MET EEN MONDKAPJE OP !

ANDEREN OMDAT ER GEEN BEWIJS IS

DAT MONDKAPJES ZOUDEN WERKEN !!

ANDEREN WEIGEREN VANWEGE SCHENDING

UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS !!!

 


 

AEMHALINGSPROBLMEN MAKEN DE MONDKAPJES PLICHT EXTRA MOEILIJK !

CITAAT: "Mensen met ademproblemen zijn natuurlijk kwetsbaarder, maar het is nog steeds maar de vraag in hoeverre mondkapjes beschermen.

En anderzijds is iets voor je mond als je last hebt van benauwdheid echt een enorme belasting."

Aldus Grazia Visser ( fysiotherapeut en ademspecialist )

19-06-2020 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ademhalingsproblemen-maken-mondkapjesplicht-extra-moeilijk-vermijd-ov-en-bouw-langzaam-op/

 

 

MONDKAPJES PLICHT DRUIST IN TEGEN DE GRONDWET !

CITAAT 1: "Een eventuele mondkapjesplicht waarover wordt overlegd, zou door onze grondwet juridisch namelijk helemaal niet mogelijk zijn.

En het gaat in tegen de Europese Rechten van de Mens."

 

CITAAT 2: ""Wij kennen in de grondwet het recht op de 'persoonlijke levensfeer'.

Dat betekent eigenlijk: wat ik draag, is in principe mijn eigen zaak", zegt Jerfi Uzman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht."

28-07-2020 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/mondkapjesplicht-dat-kan-helemaal-niet-het-is-tegen-de-grondwet/

 

DE MONDKAPJES PLICHT IS ER DESALNIETTEMIN TOCH DOORHEEN GEDRUKT !

DAT BETEKEND DAT DE ( R ) OVERHEID

DE GRONDWET OP EEN AANTAL PUNTEN HEEFT MOETEN AANPASSEN...

 

DESALNIETTEMIN SCHENDT DE MONDKAPJESPLICHT

HET EUROPESE UNIVERSELE VERDRAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS !

 

 

WE WORDEN GEACHT IN EEN "DEMOCRATISCH" LAND TE LEVEN

DIEGENEN DIE ZIJN VERKOZENEN MENEN NU HET RECHT TE HEBBEN

OM DE GRONDWET NAAR BELIEVEN AAN TE MOGEN PASSEN WANNEER HEN DAT BETER UITKOMT

ZODOENDE WORDEN DE RECHTEN VAN HET INDIVIDU STAPJE  NA STAPJE VERDER ONTNOMEN !

 

 

Sinds 1 december is het ADVIES om een MONDKAPJE TE DRAGEN omgezet in een VERPLICHTING.

 

Dat betekend concreet dat je ZONDER MONDMASKER GEEN BOODSCHAPPEN meer kunt doen in de SUPERMARKT.

 

‘k Doe overigens NIET mee aan deze gekte.

 

Niet zozeer vanuit het perspectief van benauwdheid, concentratieverlies, paniekaanvallen waarbij het hart als een razende tekeer gaat...

En het gevoel bewusteloos te geraken...

Maar meer uit principiële overwegingen.

ER IS GEEN ENKEL ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJK BEWIJS DAT DIE MONDKAPJES WERKEN.

 

Steeds meer medici komen tot de conclusie dat de maatregelen van de ( r ) overheid schadelijk zijn...

Voor het immuunsysteem en de geestelijke gesteldheid van gezonde mensen!

 

CONCREET GEZEGD

Verhonger ik nog liever…

Dan dat ik tot mijn levenseinde in deze schijnheilige wereld met haar achterlijke bevolking moet blijven rondhangen!

Ik eet overigens sinds 1 december nog maar 2 dagen in de week...

Zijnde die dagen dat ik ( 58 ) samen met ons ma ( 81 ) ons pa ( 85 ) uit het verpleeghuis mee naar huis nemen zodat ons ma en ons pa elkaar zonder al die flauwekul maatregelen waaronder de mondkapjes thuis in alle vrijheid kunnen knuffelen.

 

In die 1 1/2 maand ben ik al flink afgevallen in m'n gezicht, armen en benen.

29 januari is ons pa in het verpleeghuis overleden.

Hij heeft er slechts 1 jaar doorgebracht.

 

'k Moet eerlijk zeggen dat ik niet van plan ben in zo'n "verpleeghuis" te eindigen.

Het begint al met de medicijnen...

Van 1 antidepressiva pil naar maar liefst 5 antidepressiva pillen waarvan 3 Quetiapine per dag.

Als hij onrustig is, en dat is hij vaak omdat hij nu gescheiden leeft van z'n vrouw...

Krijgt hij kalmeringspillen en Midazolam injecties toegediend.

Omdat anders de overige bewoners eveneens onrustig zouden kunnen worden.

 

In dat ene jaar zagen we zijn geestelijke gesteldheid hard achteruit gaan!

Hij zag dingen die er niet zijn, gooide heden en het verleden door elkaar.

En ook z'n geheugen leed onder die farmaceutische kolerezooi...

Sinds hij werd opgenomen in dat verpleeghuis.

 

Gezien hij sinds januari 2020 aan een rolstoel gekluisterd zat...

Moest men hem steeds wanneer hij claimde ontlasting te moeten krijgen met een takel in z'n bed hijsen.

Men vindt het teveel werk om hem op een toiletstoel te zetten.

Hij werd ook al niet meer onder de douche geplaatst maar met de hand afgesopt.

 

Het kwam nogal eens voor dat de ontlasting niet snel genoeg gebeurde.

Dan laten ze hem soms wel een uur of langer op z'n bed liggen in zijn ontlasting.

En smeren daarna z'n geïrriteerde lichaamsdelen in met een zalfje.

 

NOOIT GEWETEN...

Dat het er ZO aan toe zou gaan in de nog overgebleven verpleeghuizen...

Die de BEZUINIGINGEN van de kabinetten MARK RUTTE I, II en III hebben overleefd!

'k Hoop dan ook dat er GEEN MARK RUTTE IV aan zit te komen!

Die gozer heeft namelijk nergens de ballen verstand van.

En schuift alle verantwoordelijkheid voor z'n eigen beleid steeds op anderen af.

 


Tamara van Ark ( VVD min. Medische Zorg ) geeft als woordvoerder van de ( r ) overheid aan dat er GEEN mondkapjesplicht zal komen omdat er GEEN wetenschappelijk bewijs is dat die werken.

 

OPMERKING: De mondkapjesplicht is echter toch op 1 december ingegaan!

 

Verder liet Tamara van Ark doorschemeren dat het bij het MONDKAPJESBELEID eigenlijk om een EXPERIMENT handelt om te kijken IN HOE VER het gedrag van de burger te beïnvloeden is!

DE VIDEO BLIJKT VERWIJDERD

WEDEROM WORDT CENSUUR BEDREVEN

VERVLOEKTE GOOGLE

https://www.nu.nl/internet/845032/google-neemt-youtube-over-voor-165-miljard.html

 

EUROPA KAN WEL EEN EIGEN ZOEKMACHINE GEBRUIKEN

AL WAS HET MAAR OM AMERIKA'S GOOGLE'S MONOPOLIE EN CENSUUR TE BREKEN


DEL BIGTREE GAF HET IN ZIJN TV-SHOW

OOK AL AAN

( R ) OVERHEDEN ZIJN BEZIG MET

GEDRAGSEXPERIMENTEN OP BURGERS

 

MEN MAAKT RUZIE OVER MONDKAPJES...

MEN WIJST ELKAAR TERECHT...

MEN PRAAT ELKAAR SCHULD AAN !

 


 

TIP: DENIS RANCOURT

IN HET KADER VAN KRITISCH DENKEN...

HIJ IS O.A. KRITISCH OVER HET GEBRUIK VAN MONDKAPJES

EEN GOED VOORBEELD ALS HET EROM GAAT AAN TE GEVEN

HOE HET SYSTEEM OMGAAT MET ANDERSDENKENDEN / CRITICI !

 

HIJ VINDT DAT ELK INDIVIDU OPEGELEID ZOU MOETEN WORDEN MET HET VAKGEBIED

DAT HEM / HAAR HET MEEST AANSPREEKT...

ZODOENDE KAN HET INDIVIDU OPTIMAAL PRESTEREN !

 

HIJ GELOOFT NIET IN CIJFERS...

SPOORT ZIJN LEERLINGEN AAN TOT KRITISCH DENKEN !

 

WORDT VANWEGE ZIJN AFWIJKENDE MANIER VAN LESGEVEN GESCHOFFEERD

OPGEPAKT DOOR DE POLITIE EN IN DE MEDIA TE KIJK GEZET ALS EEN PARIA

 

HET BEVORDEREN VAN ETISCH KRITISCH DENKEN EN HET BIJBRENGEN VAN MOREEL FATSOEN

WAARDEN DIE DE AFGELOPEN DECENNIA STEEDS VERDER ZIJN AFGEBROKKELD

VOORAL IN DE HOGERE REGIONEN VAN DE

"SAMENLEVING"

ALWAAR DE HEBZUCHT EN DRANG NAAR MACHT

JAARLIJKS VERDER TOENEEMT

 

KOSTTE DENIS RANCOURT ZIJN BAAN EN BEZORGDE HEM EEN STRAFBLAD !

FASCISME MACHTSMISBRUIK UITSLUITING


TIP: LINKS David Kyle Johnson

( Professor Philosophy King's College ).

VERSUS

RECHTS Denis Rancourt

( PhD. Lead Researcher, Ontario Civil Liberties Association ).

( Interessant ( Engelstalig ) MONDKAPJES debat ).


LAAT JE NIET HERDEFINIËREN TOT

WANDELENDE BESMETTINGSHAARD !

CAFÉ WELTSCHMERZ

MET KAREL BECKMAN ( JOURNALIST ).

 

 

 

CITAAT: “De overheid bestempelt haar burgers als WANDELENDE INFECTIEHAARDEN.

Allemaal een groot gevaar voor de gezondheid van een ander.

Dit influenza seizoen, welke NIET gepaard gaat met meer doden dan elk ander seizoen, zijn de overheden van de meeste landen EEN OORLOG BEGONNEN TEGEN DE VRIJHEDEN van haar burgers.

Het TOTALITARISME steekt op, en de makke burgers accepteren dat UIT ANGST VOOR de dood.

Het leven is gaan draaien om de angst om te sterven.”

 TIP:

BLCKBX Flavio Pasquino in gesprek met neuroloog Jan Bonte uit Dalsen.

Jan Dalson ( werkzaam als neuroloog in het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis ) werd ONTSLAGEN omdat hij WEIGERDE een MONDKAPJE te dragen.

De grote coronasmurf ( Jaap van Dissel )...

Critici worden uitgemaakt voor complotdenkers, tokkies, extremisten die de "democratie" ondermijnen.

Op z'n blogsite bespreekt hij o.a. een aantal corona vaccins.

https://www.janbhommel.com/blog

 


Gelooft u dat mondkapjes werken?

Bent u voor of tegen een mondkapjesplicht?

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb