DE MONDKAPJES PAGINA

01 JUN 2020

DE ( R ) OVERHEID VOERT EEN MONDKAPJESPLICHT IN VOOR HET OPENBAAR VERVOER

 

DAARBIJ DIENT TE WORDEN OPGEMERKT

DAT HET DRAGEN VAN MEDISCHE MONDKAPJES VERBODEN IS

DE BEZETTINGSGRAAD WORDT DAARBIJ BEPERKT TOT 40%

06-05 2020 https://www.parool.nl/nieuws/reizigers-moeten-per-1-juni-verplicht-mondkapje-op-in-ov~bd763e15/

 

01 DEC 2021

DE ( R ) OVERHEID BREIDT DE MONDKAPJESPLICHT VERDER UIT

DEZE GELDT NU OOK VOOR

ALLE OPENBARE- EN OVERDEKTE RUIMTES

HET ONDERWIJS EN CONTACTBEROEPEN

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

 

HET IS WAT

ALS JE ZONDER MONDKAPJE

NIET EENS MEER ZELF JE BOODSCHAPPEN KUNT DOEN !

 

DE LIBERALEN MAKEN AL DECENNIA LANG DE DIENST UIT IN NEDERLAND

EN VOLGENS HET LIBERALE GEDACHTEN GOED LEVEN WE IN EEN LAND DAT DE

"VRIJHEID VAN HET INDIVIDU"

HOOG IN HET VAANDEL ZOU DRAGEN !

 

DESALNIETTEMIN KOMT MET AL DIE CORONA MAATREGELEN

DIE VRIJHED JUIST STEEDS MEER IN HET GEDRANG !

 

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS

VOOR HET NUT VAN HET DRAGEN VAN MONDKAPJES

VERKREGEN UIT EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEKS INSTITUUT

ONTBREEKT

TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

 

FELIX VAN WISSEL ( huisarts )

MEENT EVENEENS DAT JE MET ZO'N MONDKAPJESPLICHT

DE VRIJHEID VAN DE MENSEN AFNEEMT !

 

CITAAT: “Daar moet je VOORZICHTIG in zijn.

Als het GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE heeft moet je de mensen VRIJ laten,” pleit Van der Wissel.

“En GA GEEN BOETES opleggen op basis van iets waar GEEN HARDE FEITEN voor zijn .”

 

EEN WIJZE RAAD

DIE DE ( R ) OVERHEID BLIJKBAAR IS ONTGAAN

 


VOLGENS

HUGO DE JONGE ( cda )

Zou de MONDKAPJESPLICHT in september

weer komen te vervallen...

MITS de vaccinatie dekkingsgraad is bereikt

MITS zich GEEN nieuwe MUTATIES voordoen

 

TEGEN DIE TIJD

STEEKT HET GRIEPVIRUS WEER DE KOP OP

CORONA TESTS DETECTEREN NAKELIJK

RNA VIRUS DEELTJES !

DE MEESTE

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

BESTAAN EVENEENS UIT RNA VIRUS DEELTJES !!

WAARONDER HET MEEST VOORKOMENDE

RHINOVIRUS !!!

https://nl.wikipedia.org/wiki/RNA-virus

UITERAARD ZULLEN NIET GEVACCINEERDEN DE SCHULD KRIJGEN

MOCHT DIE MONDKAPJESPLICHT NIET WORDEN AFGESCHAFT

EN DE LOCKDOWNS WEDEROM INGEVOERD .

 

EN DAT TERWIJL NIET GEVACCINEERDEN SOWIESO AL WORDEN:

1. GECHANTEERD OM ZICH TE LATEN VACCINEREN EN TESTEN

DIEGENEN DIE ZICH NIET LATEN VACCINEREN OF TESTEN WORDEN BOVENDIEN

2. DEDISCRIMINEERD EN BUITENGESLOTEN

 

DAARMEE BEGAAT DE ( R ) OVEHEID DE VOLGENDE STRAFBARE FEITEN:

ART 1 GRONDWET DISCRIMINATIE

ART 10 PRIVACY 9 ( bepaling aantal "gasten" Die u thuis mag ontvangen )

ART 11 ONAANTASTBAARHEID LICHAAM

ART 15 VRIJHEIDSONTNEMING

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2018-12-21

 

DE ( R ) OVERHEID MAAKT ZICH BOVENDIEN SCHULDIG AAN:

ART 7 VRIJHEID VAN MENINGSUITING

 

IEDEREEN MET EEN MENING DIE NIET OVEREENKOMT MET DIE VAN DE ( R _) OVERHEID

WORDT GEWOON DE MOND GESNOERD

VOOR LEUGENAAR UITGEMAAKT

BESCHULDIGD VAN HET VERSPREIDEN VAN NEPNIEUWS

 

DE ECHTE VERSPRIJDERS VAN NEPNIEUWS ZIJN:

DE FARMACEUTEN - DE GLOBALE MEDIA - DE POLITIEK

EN DIE GAAN GEWOON DOOR MET HET VERSPREIDEN VAN NEPNIEUWS

 

WANNEER DE POLITIEK PROPAGANDA BEDRIJFT

GAAT HET IN DE REGEL OM EEN VORM VAN OORLOGSVOERING

GERICHT TEGEN DE BEVOLKING !

 


JAAP VAN DISSEL ( RIVM / OMT )

EEFT MEERDERE MALEN AANGEGEVEN

DAT NIET MEDISCHE MONDKAPJES

NAGENOEG GEEN BESCHERMING BIEDEN

 

CITAAT: "Er is op grond van de huidige wetenschappelijke kennis GEEN REDEN voor een MONDKAPJES VERPLICHTING!"

CITAAT Jaap van Dissel ( RIVM OMT ): "200.000 Personen moeten EEN WEEK LANG een mondkapje dragen om MISSCHIEN... En dan zeg ik nog MISSCHIEN 1 besmetting te voorkomen!"

 

ZELFS DIE ENE BESMETTING

IS NIET EENS ZEKER !

 

RAAR MAAR WAAR

MONDMASKERS VOEGEN NIETS TOE

MAAR WORDEN WEL VERPLICHT ?!?

CITAAT 1 Hugo de Jonge ( CDA Min. Volksgezondheid ) :  "DESKUNDIGEN zeggen ons dat voegt NIETS toe!"

CITAAT 2 Hugo de Jonge: "De maskers die WEL iets toevoegen, laten we die vooral in onze ZIEKENHUIZEN, VERPLEEGHUIZEN en de THUISZORG houden!"


KABINET NEGEERT HARD BEWIJS UIT

GROOTSCHALIG ONDERZOEK

ALDUS DR. IR. CARLA PEETERS ( immunologe ) IN GESPREK MET FLAVIO PASQUINO IN BLCKBX

 

CARLA PEETERS ZOU ENKELE ARTIKELEN IN

HP DE TIJD HEBBEN GEPUBLICEERD

WAARONDER

"HET VERMALEDIJDE MONDKAPJE"

DRAGERS VAN MONDKAPJES ZOUDEN GEZONDHEIDSKLACHTEN ERVAREN

CARLA IS OOK VOOR AFSCHAFFING VAN DE 1 1/2 METER REGELGEVING

12-06-2020  DEEL 1 https://www.hpdetijd.nl/2020-06-12/alle-ins-en-outs-over-dat-vermaledijde-mondkapje/


DEENS ONDERZOEK

BETREFFENDE HET NUT VAN MONDKAPJES

BIJ HET TERUGDRINGEN VAN HET A ANTAL BESMETTINGEN

 

AANTAL BESMETTINGEN MENSEN MET MONDKAPJES 1,8%

VERSUS

AANTAL BESMETTINGEN MENSEN ZONDER MONDKAPJES 2,1%

 

HET VERSCHIL IS VERWAARLOOSBAAR

18-11-2020 https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/buitenland/2020/11/deense-studie-mondkapje-beschermt-nauwelijks/

18-11-2020 https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/sider/2020/november/dansk-studie-er-nu-offentliggjort.aspx

 

OPMERKING: MAARRUHHH

EIGENLIJK ZEGT DAT DEENSE ONDERZOEK NIET ZO VEEL

ER ZIJN EEN HOOP ONBEKENDE FACTOREN

DIE WEL MEESPELEN MAAR WAAR GEEN REKENING MEE WERD GEHOUDEN

 

1. WELKE ONDERZOEKSGROEP IS IN CONTACT GEWEEST MET DE MEESTE BESMETTE PERSONEN ?

2. WELKE ONDERZOEKSGROEP BEVATTE DE MEEST KWETSBARE PERSONEN ?

3. NEDERLAND HEEFT EEN VEEL HOGERE BEVOLKINGSDICHTHEID DAN DENEMARKEN !

 

DENEMARKEN TELT 5,8 MILJOEN INWONERS

VERSUS

NEDERLAND 17,5 MILJOEN INWONERS

 

WE MOETEN ONS SOWIESO NIET TEVEEL OP STANG LATEN JAGEN

OVER HET AANTAL BESMETTINGEN

 

WANT HET STERFTECIJFER IS VEEL BELANGRIJKER

EN DIE ZIT NOG STEEDS ROND DAT VAN EEN DOODGEWOON GRIEP VIRUS

MAAR DAT SOORT INFORMATIE WORDT AMPER VRIJGEGEVEN

 

OVER EEN X AANTAL JAREN

ZAL WAARSCHIJNLIJK DUIDELIJK WORDEN

DAT DE WHO EN DE MEDIA HET CORONA VIRUS BEHOORLIJK HEBBEN OVERDREVEN

ZOALS DAT EERDER AL GEBEURDE RONDOM HET MEXICAANSE GRIEPVIRUS !


TIP: Professor Dr. THEO SCHETTERS IS AL 40 JAAR

ACTIEF IN DE VACCIN INDUSTRIE

HEEFT ZELFS EEN AANTALPATENTEN

OP ZIJN NAAM STAAN

 

HIJ IS GEEN ANTIVAXER

MAAKT ZICH ECHTER WEL ZORGEN

OVER DE HUIDIGE GENERATIE MRNA VACCINS

 

DE KORTE TESTPERIODE DIE MRNA VACCINS HEBBEN DOORLOPEN

DE VELE ONZEKERHEDEN OVER MRNA VACCINS

 

VAN ALLE BESMETTINGEN HEEFT 98% WEINIG TOT GEEN KLACHTEN

1 - 1,5% WORDT IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN

0,25% BELAND IN DE IC

 

WAAROM DAN TOCH DIE LOCKDOWN?

FOCUS LIEVER OP DE RISICO GROEPEN !!!

ALDUS THEO SCHETTERS

 

Cell Volume 183, issue 1 October 2020

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420310084

 

Journal of Infection Volume 81, issue 6 December 2020

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163445320306836

 

Science Volume 370, issue 651203 October 2020

https://science.sciencemag.org/content/370/6512/89

 

Science Volume 370 issue 6522 December 2020

https://science.sciencemag.org/content/370/6522/1339

 


04 JUN 2020

JAAP VAN DISSEL PRESENTEERT DE CIJFERS VAN HET RIVM BETREFFENDE COVID-19

 

DAARUIT BLIJKT DAT 98% VAN DE MENSEN DIE POSITIEF ZIJN GETEST OP HET CORONA VIRUS

NAUWELIJKS KLACHTEN ONTWIKKELEN

1,5% WORDT IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN

0,35% KOMT TERECHT OP DE INTENSIVE CARE

 

IN DE VIDEO WORDT DAARBIJ GESPROKEN OVER 0,25% IC OPNAMES

ONDERSTAANDE PRAMIDES ZIJN RECENTER EN SPREKEN OVER 0,35% IC OPNAMES

AANGEVEN DOOR EEN PIRAMIDE

 

DE VERHOUDINGEN KLOPPEN ECHTER NIET IN DE GEPRESENTEERDE PIRAMIDE

DIE PIRAMIDE WEKT ZO DE INDRUK

DAT HET ERGER ZOU IS DAN IN WERKELIJKHEID

 

VANDAAR DAT IK DE PIRAMIDE IN DE JUISTE VERHOUDING HEB GECORRIGEERD

DE ORIGINELE PIRAMIDE LINKS

VERSUS

DE GECORRIGEERDE PIRAMIDE RECHTS

 

NU KLOPPEN DE VERHOUDINGEN ( ROSE EN RODE VLAKKEN ) WEL 

 

OPMERKING:

AL DIE ANGST IS DUS VOLLEDIG ONGEGROND!

 

Presentatie De Heer Van Dissel RIVM
PDF – 2.8 MB 3 downloads

LINKS PIRAMIDE RIVM

98% AMPER KLACHTEN

1,5% ZIEKENHUISOPNAMES

0,35% IC OPNAMES

DE VERHOUDING KLOPT NIET !

RECHTS GECORRIGEERD

 

IEDEREEN DIE GEEN MONDKAPJE DRAAGT

KAN EEN BOETE VERWACHTEN VAN 95 EURO

IEDEREEN DIE GEEN 1 1/2 METER AFSTAND HOUDT 390 EURO

ONDERNEMERS RISKEREN ZELFS EEN BOETE VAN 4.350 EURO

 

OPMERKING:

DE BOETES WAREN ECHTER ILLEGAAL

EN KUNNEN MIDDELS EEN RECHTSZAAK AANGEVOCHTEN WORDEN !

18-04-2020 https://indebuurt.nl/bergenopzoom/gemeente/coronamaatregelen-boetes-bergen-op-zoom-brabant~104104/

 

IN EEN LAND

WAAR POLITICI MILJARDEN VERSPILLEN AAN ZINLOZE PROJECTEN

EVENTUELE BELANGENVERSTRENGELING EN ZELFVERRIJKING BUITEN BESCHOUWING GELATEN

IS HET UITDELEN VAN BOETES EEN HANDIGE MANIER OM DE SCHATKIST AAN TE VULLEN

 

NIEMAND WEET IMMERS HOEVEEL BELASTING ER WORDT GEGENEREERD

DERHALVE VALT HET OOK NIET OP WANNEER ER EEN PAAR MILJOENTJES VERDWIJNEN

 

AL MAAKT HUGO DE JONGE HET TOCH WEL ERG BONT

VAN DE RUIM 5 MILJARD DIE DE ( R ) OVERHEID AAN CORONA TROEP HEEFT UITGEGEVEN

ZOU 2 MILJARD SPOORLOOS ZIJN

 

ENFIN...

AANGEZIEN ER VEEL COMMOTIE ONTSTOND VANUIT DE BEVOLKING

OVER HET FEIT DAT JE BEHALVE EEN BOETE ER OOK EEN GRATIS STRAFBLAD BIJ KREEG

WERD DAT STRAFBLAD AL SNEL WEER INGETROKKEN

 

HET HELPT DUS WEL DEGELIJK

WANNEER DE BEVOLKING ZICH MASSAAL TEGEN DE ( R ) OVERHEID

EN HAAR CORONA MAATREGELEN KEERT !

11–11–2020 https://nos.nl/artikel/2356218-boete-van-95-euro-als-je-geen-mondkapje-draagt-geen-strafblad.html

 


 

ONDERZOEKEN ZOALS DIE VAN DE TU DELFT

BETREFFENDE HET NUT VAN MONDKAPJES

FOCUSSEN ECHTER ALLEEN MAAR

OP HET AL DAN NIET GESCHIKT ZIJN

OM DE VERSPREIDING VAN VIRUSDEELTJES

TEGEN TE HOUDEN

 

 

EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN

DAT DE MEESTE ONDERZOEKEN TOT DEZELFDE CONCLUSIE LEIDEN

NIET MEDISCHE MONDKAPJES

ZIJN ONGESCHIKT OM VIRUSDEELTJES TEGEN TE HOUDEN

 


 

NIET MEDISCHE MONDKAPJES WERKEN NIET

DESALNIETTEMIN WERDEN MONDKAPJES OP

01 DEC 2020

VERPLICHT GESTELD

 

"ALLE KLEINE BEETJES HELPEN"

TOCH ?

 

TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

HEEFT MEN ECHTER NOG STEEDS GEEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK GEDAAN

NAAR DE IMPACT VAN HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE

OP DE GEZONDHEID

 

WAAROM EIGENLIJK NIET ?

 

KUN JE JE VOORSTELLEN

DAT ZO'N MONDMASKER NA VERLOOP VAN TIJD

DICHTSLIBT ?

 

EN WEL VANWEGE AL DIE STOFDEELTJES DIE ZICH IN DE LUCHT BEVINDEN

DAN WEL DE STOFDEELTJES DIE ZICH IN DE ZAKKEN BEVINDEN VAN JAS EN BROEK

ALWAAR ZO'N MONDKAPJE GEWOONLIJK NA GEBRUIK IN VERDWIJNT

OM BIJ DE VOLGENDE WINKEL WEER OPGEZET TE WORDEN

 

DAT HET ADEMEN STEEDS MOEILIJKER GAAT

DAT JE NIET ALLEEN DIE STOFDEELTJES INADEMT

MAAR DAT JE OOK DE BACTERIËN EN VIRUSSEN TERUG INADEMT

DIE ZICH IN DE LOOP VAN DE DAG IN HET MONDMASKER HEBBEN OPGEHOOPT

ELKE KEER DAT JE ADEM HAALT

HOEST DAN WEL NIEST

 

EEN FENOMEEN WAAR TOTAAL GEEN AANDACHT AAN WORDT GEGEVEN

EN DAT DURFT ZICH DAN MEDISCH WETENSCHAPPER TE NOEMEN

2020 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/mondkapjesplicht-effectiviteit

 


 

GRAPJAS FERDINANT GRAPPERHAUS ( CDA )

MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

 

EEN TYPISCH GESTAPO TYPETJE

UIT DE FRANSE COMEDY ALLO ALLO

 

WAS SCHIJNBAAR IN DE VERONDERSTELLING

DAT AL DIE CORONA MAATREGELEN

NIET VOOR ZIJN EIGEN BRUILOFT GOLDEN

WANT HIJ LAPTE ZE ALLEMAAL AAN ZIJN LAARS

 

 

Waaronder de 1 ½ meter afstandsregels...

Het knuffelen en handen geven...

En het maximaal toegestane aantal genodigden.

03-09-2020 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/emotionele-grapperhaus-blijft-ondanks-ophef-om-corona-bruiloft/


 

DIE MONDKAPJESPLICHT ZAAIT SOWIESO VERDEELDHEID ONDER DE BEVOLKING

MAAR DAT IS NIETS NIEUWS

DAT DOET HET POLITIEKE SYETEEM EIGENIJK AL SINDS HAAR BESTAAN

AL DIE LINKSE DAN WEL RECHTSE PARTIJEN

WAARBIJ DE ENE KANT ALLES OPBOUWT

EN DENA NDERE KANT ALLES NET ZO SNEL WEER AFBREEKT

EN VISA VERSA

 

 

>>> BELASTING GELD VERSPILLING <<<

!!!   GEWOONWEG KRANKZINNIG   !!!

 


JE KUNT DE BEVOLKING IN VERSCHILLENDE CATEGORIEÉN ONDERVERDELEN

VANWEGE HET CORONA GEBEUREN BEPERK IK MIJ TOT 

ANGSTHAZEN EN CRITICI

 

ANGSTHAZEN:

Mensen die WEIGEREN hun gezonde verstand te gebruiken.

 

Ze hebben over het algemeen een ONNATUURLIJK VERTROUWEN in de leugenachtige ( R ) OVERHEID, en ze laten zich ook graag bang en gek maken door al die repeterende ANGST PROPAGANDA berichten die de globale media van de Elite klasse verspreidt!

 

Deze GEHERSENSPOELDE groep…

Geeft niet alleen klakkeloos de in de loop der jaren zuur verworven vrijheden op waar talloze militairen hun leven voor hebben opgeofferd, maar verwacht bovendien van al diegenen die WEL hun gezonde verstand gebruiken om eveneens al hun vrijheden op te offeren voor dat gevoel van schijnveiligheid waar zij genoegen mee lijken te nemen!

 


 

CRITICI:

Mensen die WEL hun gezonde verstand gebruiken.

 

Mensen die zelf op onderzoek gaan en kritische vragen durven stellen, omdat de ( R ) OVERHEID, haar GEZONDHEIDSWAAKHONDEN en de FARMACEUTEN in gebreke blijven bij het verstrekken van eerlijke en volledige informatie aan de burgerbevolking.

 

Deze groep mensen is NIET van plan zijn om haar zuur verworven vrijheden zonder slag of stoot op te geven voor dat valse gevoel van veiligheid dat van mondmaskers en vaccins uitgaat.

 

Het zou inmiddels algemeen bekend moeten zijn dat de afweersystemen van het lichaam bij gezonde mensen ( 98% van de bevolking ) goed in staat zijn om immuniteit tegen het corona virus op te bouwen!

HET IS DUS VOLKOMEN ONNODIG OM IEDEREEN TE VACCINEREN!


 

Inmiddels zijn er zelfs al sceptici…

Die zich afvragen of de ( r ) overheid eigenlijk wel van het corona virus af wil!

 

Het CORONA BELEID is namelijk net als met het beleid rondom de DIENSTPLICHT…

Gebaseerd op PURE WILLEKEUR ( De één WEL de ander NIET ).

 

Zo worden MOSKEEËN EN KERKEN UITGESLOTEN van lockdowns...

Die in alle andere publieke ruimtes WEL gelden!

 

Want de ( r ) overheid is van mening dat het om BESLOTEN RUIMTES zou handelen?!?

OPMERKING: ‘k Weet niet hoe u er over denkt maar ik vind het maar een ACHTERLIJKE BEREDENERING!

02–12–2020 https://www.ad.nl/opinie/reactie-op-coronagedrag-soms-vraag-ik-me-af-of-we-wel-van-dit-virus-af-willen~a747b404/

 

Of wat dacht je van…

VLIEGTUIGEN PROPVOL PASSSAGIERS…

Terwijl bioscopen, restaurants en theaters moeten SLUITEN?!?

En dat ondanks dat veel eigenaren kapitalen hadden geïnvesteerd om hun zaak "CORONA PROOF' te maken.

07–06–2020 https://nos.nl/collectie/13833/artikel/2336496-volle-vliegtuigen-mogen-volle-theaterzalen-niet-wat-is-het-verschil

 

CITAAT: “De kans dat iemand een heel vliegtuig besmet is buitengewoon klein, zeiden de RIVM-experts tegen de NOS.”

?!?

07–06–2020 https://nos.nl/artikel/2336448-rivm-experts-kans-dat-iemand-heel-vliegtuig-besmet-is-buitengewoon-klein.html

 

Eveneens een ronduit ACHTERLIJKE BEREDENERING!

Ondanks dat men claimt dat de lucht in een vliegtuig vanwege het gebruik van een HEPA filter beduidend schoner zou zijn. 

09-06-2020 https://www.parool.nl/nederland/dit-is-waarom-de-lucht-in-een-vliegtuig-schoner-is-dan-de-lucht-in-een-theater~b7979903/

 

Als we kijken naar hoe snel het corona virus zich over zowat alle landen in de wereld heeft verspreidt...

Kan ik alleen maar concluderen dat die HEPA filters hebben gefaald bij het voorkomen van de verspreiding van het virus.

Want ik kan me niet voorstellen dat het virus helemaal vanuit China is komen lopen!

 

De WHO in PANIEK,,,

Maar die organisatie had ten tijde van de MEXICAANSE GRIEP de besmettelijkheid en dodelijkheid ook al FLINK OVERDREVEN.

Of kwam dat vanwege de BELANGENVERSTRENGELING met de farmaceutische industrie?

 

CITAAT: "Experts die door de WHO waren ingehuurd om de risico’s rond de ziekte te beoordelen werden tevens als adviseurs betaald door twee bedrijven van de farmaceutische industrie die vaccins tegen de Mexicaanse griep produceerden."

07-06-2020 https://www.zorgvisie.nl/belangenverstrengeling-who-tijdens-mexicaanse-griepepidemie-zvs008524w/

 

Inmiddels ligt de gehele wereld  op haar knieën.

In allerijl worden regel- en wetgevingen verzonnen die de bevolkingen steeds verder isoleren.

 LOCKDOWNS ingevoerd - MONDKAPJES PLICHT ingevoerd - AVONDKLOK ingesteld.

Al met al regel- en wetgeving die de gehele bevolking van haar vrijheid berooft!

 

Even buiten beschouwing gelaten...

Of al die maatregelen ( 1 1/2 meter uit elkaar, lockdown, mondkapjesplicht, thuis blijf advies en avondklok etc. )...

Eigenlijk wel nodig waren geweest.

 

Gezien het corona virus zich op zowat ALLE FRONTEN EXACT GELIJK lijkt te gedragen als eender welke griepvirus variant...

Zowel qua besmettelijkheid en dodelijkheid, als qua verschijnselen en opbouw van immuniteit etc. .

Inmiddels is zelfs bekend dat 98% van de bevolking NATUURLIJKE GROEPSIMMUNITEIT op had kunnen bouwen...

Ware het niet dat zowat ALLE MAATREGELEN van de ( r ) overheid de opbouw ervan hebben VERHINDERT!

 

Maatregelen die sowieso weinig hebben geholpen...

Aangezien het aantal besmettingen, ondanks dat die maatregelen steeds strenger werden, bleef toenemen.

Al die maatregelen schijnen dus NIET te werken!

PUNT!

 

‘k Vrees dan ook het ergste…

Wanneer er een echt dodelijk virus rondwaart!

Laten we het vliegverkeer dan ook gewoon doorgaan?

En laten we de grenzen dan ook weer gewoon open?

 

’t Ziet er ook naar uit…

Dat het RIVM geen hoge dunk heeft van het gemiddelde IQ van de doorsnee Nederlander.

Al moet ik ze daar helaas wel gelijk in geven.

Doelende op de 1e categorie ANGSTHAZEN die zich van alles wijs laten maken...

Door zowel de politiek, de gezondheidswaakhonden en de globale media!

 

Hetzelfde verhaal over de willekeur van maatregelen van de ( R ) OVERHEID...

Gaat ook op voor het OV ( Openbaar Vervoer ).

VLIEGTUIGEN PROPVOL PASSAGIERS…

BUSSEN, TRAMS EN TREINEN moeten het met MINDER PASSAGIERS stellen?!?

05-05-2020 https://www.treinreiziger.nl/geen-afstand-in-vliegtuig-waarom-niet-in-ov/

 

WETENSCHAPPERS...

Zijn eigenlijk maar een ACHTERLIJK en ARROGANT volkje...

Ze denken allemaal veel te ingewikkeld.

Hebben dure apparatuur ter beschikking...

maar weten eigenlijk niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan.

 

Ze nemen dingen waar, maar weten niet wat...

Nemen daarbij klakkeloos dingen aan...

Waarmee ze dan verder rekenen.

En zien daarbij vaak de meest voor de hand liggende oplossingen over het hoofd!

 

Tot nu toe...

Mag de schade dan redelijk beperkt zijn gebleven...

Maar er komt een tijd dat al die...

AANNAMES OP AANNAMES OP AANNAMES...

Op de lange termijn...

En dan denk ik aan enkele generaties...

Voor heel wat meer slachtoffers zullen zorgen!

 


Het NIEUWE NORMAAL van...

MARK RUTTE

 

15 JAN 2021...

Het kabinet is gevallen.

"We zijn eensgezind: Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen.

Dit heeft tot de conclusie geleid dat ik vandaag de Koning het ontslag heb  aangeboden van het kabinet!", aldus Mark Rutte

 


Het is inmiddels 10 maanden geleden dat MARK RUTTE het NIEUWE NORMAAL introduceerde!

Stapje voor  stapje zijn we terecht gekomen in een lockdown...

Een fenomeen waarvoor we terug moeten naar WW2, aldus Flavio Pasquino.

 

"The New Normal" een Britse documentaire van 50 minuten...

Met daarin Klaus Schwab met z'n 4e Industriële revolutie!

 

Hierin wordt verteld wat de Elite klasse kan winnen...

En de arbeidersklasse te verliezen heeft!

https://www.blckbx.tv/videos/wat-staat-er-op-het-spel

Tevens een stukje over Elon Musks Neuralink!

Van fictie naar realiteit...

Het implanteren van chips in de hersenen.

ELON MUSK: "I'm about to announce the "NEURALINK" product that connects your brain to computers!"

07-09-2018 https://www.cnbc.com/2018/09/07/elon-musk-discusses-neurolink-on-joe-rogan-podcast.html

Als het aan Elon Musk en consorten ligt verliest de mens haar laatste beetje menselijkheid en transformeert zij in de nabije toekomst in een cyborg!

Het doet mij onwillekeurig denken aan films ala TERMINATOR uit 1984 met Kyle Reese en Sarah Conner.

 

 

Enfin...

Als de ( r ) overheid zich echt zorgen zou hebben gemaakt om de oudere kwetsbare generatie...

WAAROM

Heeft zij dan decennia lang de...

GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG KAPOT BEZUINIGD?

 

De ( r ) overheid had immers kunnen weten dat de BABYBOOMER GENERATIE uit de jaren 1940-1955...

Rond deze tijd in de LEEFTIJDSKLASSE 80+ terecht zou komen.

 

Zijnde DE LEEFTIJD die we terugvinden IN DE GRAFIEK betreffende de VOORSPELLINGEN van het CBS...

Aangaande de LEVENSVERWACHTING van de gemiddelde Nederlandse staatsburger!

( Een eindje terug naar boven  )

 

CITAAT: “Kwetsbare senioren zitten intussen thuis en krijgen vaak NIET de zorg die ze nodig hebben.”

 

En dat is nou de ware aard van Mark Rutte...

En de rest van dat zooitje onbekwame zakkenvullers in Den Haag!

02-08-2017 https://www.ad.nl/politiek/ingrijpende-bezuiniging-ouderenzorg-levert-geen-cent-op~a8aaa72a/

 

OPMERKING 2: Bovendien is allang bekend dat het corona virus qua slachtoffer aantallen op hetzelfde niveau zit als het aantal slachtoffers dat jaarlijks door een doodgewoon influenza griep virus wordt veroorzaakt!

 

OPMERKING 3: Tevens is bekend dat veel van die zogenaamde “corona” slachtoffers stierven aan ouderdom en 1 of meer onderliggende ziektes…

 

>>> STERVEN <<<

MET HET CORONA VIRUS…

>>> NIET <<<

DOOR HET CORONA VIRUS!!!

 


LINKS = Toespraak Koning

 

We moeten NIET normaal maken wat NIET normaal is!

 

RECHTS = Elon Musk NEURALINK!


 

OPMERKING: Het “Nieuwe Normaal” van Mark Rutte is Niet Normaal!

De Koning gaf het zelfs in zijn toespraak op dodenherdenking al aan:

“Je moet niet normaal maken wat niet normaal is!”

 

WAAROM DOEN ZE DAT DAN TOCH?

Simpel…

OMDAT DE MEESTEN ONDER U ZO ACHTERLIJK ZIJN!

Om steeds weer op dezelfde GLADJAKKERS in Den Haag te blijft stemmen...

Vanuit de ijdele hoop dat er wellicht ooit iets zal veranderen.

 

 Oh...

Er verandert inderdaad wel iets...

Ik denk alleen niet dat u zich zult kunnen vinden in die veranderingen.

Ondertussen gaan zij onverstoorbaar door!

 

Gelukkig zijn er ook mensen die hun verstand wel gebruiken.

En dat is maar goed ook.

 

In een tijd waar critici waar mogelijk de mond gesnoerd worden…

En demonstraties verboden zijn dan wel tegelijk gehouden worden met tegenbewegingen.

 

Een beleid zijnde dat uitnodigt tot ongeregeldheden, die daarna in rellen uitmonden...

Hetgeen de politie dan als excuus gebruikt om haar steeds agressievere optreden / politie brutaliteit te rechtvaardigen.

 

In een wereld waar je met “Het Nieuwe Normaal” wordt geconfronteerd…

Doet het mij goed...

Te zien dat daar ook NIEUWE DEMONSTRATIE METHODEN zijn uitgedacht die...

De bevolking tot nadenken moeten aansporen.

Voor zover ze dat überhaupt nog kunnen!

 

 

Niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld!

Verschijnen de witte maskers van de occupy bewegingen die waarschuwen voor de geheime agenda ( 21 ) van de Elite Klasse die haar visie van een nieuwe wereldorde over de mensheid willen afdwingen.

Deze keer in de vorm van een “slavenmars”.

 

Ik stel u voor aan…

G U E R R I L A   M A S K   F O R C E

 

Alleen laten sterven is naastenliefde!

Ware vrijheid vind plaats in isolatie!

Zelf nadenken brengt het algemeen welzijn in gevaar!

Vaccinatie is naastenliefde!

 

Vermijdt voor altijd nabijheid!

Offer alles op voor hygiëne!

Bescherm uw ongeborene!

Zie af van voortplanting!

 

Verraadt uw omgeving!

 Mondkapjesplicht!

Een leven lang!

 Vaccinatie tegenstanders hun rechten ontnemen!

 

Onderwerp je normaliteit!

 Mondkapjes ontkenners verstotend!

 Dat is solidariteit!

 Voorkom besmetting!

 

Absolute steriliteit!

 Lichaamscontact veroorzaakt leed!

 Alleen eenzaamheid is veilig!

 Mondkapjesplicht voor pasgeborenen!

 

Onze adem is dodelijk!

Je bent alleen veilig in isolatie!

Wees altijd gehoorzaam!

Vaccinatie is naastenliefde!

 

Vermijdt voor altijd nabijheid!

Offer alles op voor hygiëne!

Bescherm uw dierbaren!

Laat ze alleen!

 

Beschermt de ongeborene!

Zie af van voortplanting.

 

Enfin…

Hoe is dat nou…

De hele dag werken met een mondkapje op?

 

De één zegt: “Het is een beetje benauwd en mijn bril beslaat, maar veiligheid is belangrijker.”

 

De ander zegt: “Ik zweet me kapot.

Als het niet verplicht was, deed ik hem af.”

 

Een 3e zegt: Het zit heel erg in de weg, vind ik.”

Sommige klanten dragen er wel een, maar die komen alleen om even te winkelen en kunnen de kap daarna afdoen.

“Wij staan hier de hele dag.”

https://www.parool.nl/amsterdam/werken-met-een-mondkapje-op-ik-zweet-me-kapot~b58358eb/

 

De mondkapjes zijn niet aan te slepen...

Maar werken ze eigenlijk wel?

NEE...

Aldus het antwoord van Marjolein Knoester ( virologe UMC Groningen ).

CITAAT: "Dit masker sluit niet naadloos aan op het gezicht, waardoor er altijd lucht langs de zijkanten loopt.

Bovendien zijn de gaatjes in de stof zo groot, dat de virusdeeltjes die zich via druppeltjes in de lucht verplaatsen daar doorheen komen."

25-02-2020 https://www.ad.nl/binnenland/mondkapjes-zijn-niet-aan-te-slepen-maar-werken-ze-eigenlijk-wel~a06fe417/

 

Nou da's duidelijk!

Het mondmasker creëert schijnveiligheid...

Men hoopt dat die mondkapjes bewustwording creëren...

Betreffende de "dodelijke dreiging" die van het corona virus uit zou gaan.

 

Althans dat doet men ons geloven.

De dreiging die van de ( r ) overheid uitgaat is een factor X dodelijker.

 

HERHALEN - REPETEREN - HERHALEN - REPETEREN - HERHALEN

Tot iedereen niet beter meer weet en het als zijnde de waarheid aanneemt!

 

Verder lezen we dat zelfs medische mondkapjes geen bescherming zouden bieden tegen virussen...

Want die medische mondkapjes worden in hoofdzaak door chirurgen gebruikt om hen tegen opspattend bloed te beschermen.

 

FFP2 mondkapjes zouden wel bescherming bieden...

Maar die kun je hooguit 1 uur ophouden aangezien het filter het in- en uitademen bemoeilijkt.

 

De prijs is ook al zoiets...

Het Universitair Medisch Centrum Groningen betaalt 8 cent per chirurgisch masker...

En ongeveer 2 euro voor een FFP2 masker (het masker met de luchtfilter).

 

Verder zijn mondkapjes slecht voor het milieu.

Eenmaal gebruikt worden ze vaak achteloos weggegooid...

En eindigen ze ergens als zwerfvuil op straat of in de natuur.

20-10-2020 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/mondkapjes-worden-zwerfkapjes-zorgen-om-groeiende-berg-mondmaskers-op-straat~aed794f2/

 

Tsja...

En daar komt dan nog bij dat kassières zich achter plexiglas platen bevinden...

Dan wel rondlopen met van die transparante kunststof kappen op hun hoofd en zich veilig wanen...

Terwijl allang bekend is dat aerosolen de grote boosdoeners zijn.

 

Aerosolen vormen onzichtbare nevelvelden.

Zeker bij grote mensenmassa's en vooral in afgesloten ruimtes.

 

Die aerosolen kunnen lang in de lucht blijven hangen.

Als de meeste mondkapjes al niet goed afsluiten...

Dan zo'n plexiglas plaat toch al helemaal niet!

 

De meeste bedrijven, supermarkten en winkels hebben bovendien een airco...

En die blaast koude dan wel warme lucht door het pand.

En dat vergroot de kans op besmetting!

 

Eigenlijk zouden al die airco's de lucht naar buiten moeten afzuigen.

Niet alleen verminder je zo de kans op besmetting...

Maar wordt de lucht ook gezuiverd van rond dwarrelende stofdeeltjes...

Want die adem je ook in.

 

De propaganda media doet haar best om iedereen te overtuigen dat het gros van de Nederlanders vindt dat mondkapjes verplicht moeten worden.

 

  1. Een enquête uitgevoerd door vakbond CNV onder slechts 1.250 leden?!?

https://www.ornet.nl/blog/2020/10/09/mondkapje-op-het-werk-nu-verplichten/

  1. Een enquête uitgevoerd door DVJ insights in opdracht van RTL onder eveneens slechts 1.000 mensen?!?

https://www.ornet.nl/blog/2020/10/09/mondkapje-op-het-werk-nu-verplichten/

  1. Een enquête gehouden door éénvandaag onder slechts 24.000 mensen?!?

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/meerderheid-voor-mondkapjesplicht-in-cafes-winkels-en-bij-de-kapper-meer-besef-dat-virus-leeft/

  1. Een enquête van ANBO onder slechts 2.800 mensen?!?

https://www.youtube.com/watch?v=c5Q6adt6bHU

 

ZEG NOU EENS EERLIJK…

Die cijfers zijn toch NIET REPRESENTATIEF op een bevolking van 17 MILJOEN MENSEN?

FLAUWEKUL!

 

DE MONDKAPJESPLICHT  IS BOVENDIEN EEN KEUS VAN DE ( R ) OVERHEID…

GEEN MEDISCH ADVIES!

 

CITAAT: Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), heeft MAANDENLANG MONDKAPJES DRAGEN AFGERADEN in de strijd tegen Covid-19.

Voldoende afstand houden en op z'n tijd handen wassen is volgens de viroloog en infectioloog beduidend effectiever.

Sterker nog: MONDKAPJES ZOUDEN SCHIJNVEILIGHEID CREËREN

 

17-10-2020 https://hetstreekblad.nl/artikel/1132375/mondkapjes-onzin-het-grote-gelijk-van-rivm-baas-jaap-van-dissel-commentaar.html

 

TIP: Carla Peeters ( Immunologe voorheen werkzaam bij het RIVM ) zou een aantal artikelen hebben geschreven...

Waaruit blijkt dat mondkapjes weinig nut hebben...

O.a. omdat een virusdeeltje ongeveer 80 tot 150 nanometer in diameter is...

En dus te klein om door een mondkapje tegen te worden gehouden!

 

Sterker nog…

Wetenschappelijk bewijs over het nut van mondkapjes ontbreekt.

VERPLICHTING van mondkapjes kan echter WEL de gezondheid schaden!

 

Met heeft het er wel eens over dat er websites zijn die verkeerde informatie verspreiden...

Laat ik nou over een website van de ( r ) overheid zijn gestruikeld...

Waarin verkeerde informatie wordt verspreidt!!!

 

1. "Het is op dit moment niet duidelijk of de KLEINE druppels ( aerosolen ) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het virus.

Mochten ze een rol spelen in de verspreiding, dan is dit een MINDER BELANGRIJKE VERSPREIDINGSROUTE dan van de grotere druppels."

2. "SARS-CoV-2 lijkt zich NIET via ventilatiesystemen (zoals aircosystemen) te verspreiden."

Wijzigingsdatum 28-01-2021 14:56 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

 

Laat ik nou begrepen hebben dat die kleine druppels in de aerosolen een groter gevaar op zouden leveren dan die grote druppels?!?

En dat airco's de aerosolvorm van het virus verder door de ruimte verspreiden?!?

25-06-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5161853/corona-covid-19-ventileren-aerosolen-aerosols-kleine-druppels

 

CITAAT: " 1. De kans dat je besmet wordt via het aanraken van oppervlaktes waar een patiënt virus op achtergelaten heeft is (heel) klein.

In ieder geval veel kleiner dan menigeen in Nederland denkt.  ( Ook de Amerikaanse RIVM heeft die dreiging afgeschaald ).

2. De kans dat je besmet wordt omdat een besmet persoon je binnen de 1,5 meter in je gezicht hoest, niest of anderszins, is veel kleiner dan menigeen denkt."

07-07-2020 https://maurice.nl/2020/07/07/zo-wordt-je-besmet-door-aerosols-en-dit-kan-je-er-tegen-doen/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18278533/

TIP 18-06-2020 https://www.maurice.nl/2020/06/18/game-set-het-zijn-de-aerosols/

 

De ( R ) OVERHEID strompelt dus achter de feiten aan!

Daarbij rijst de vraag doet zij dat doelbewust?

Als ik kijk naar het thema "OPPERVLAKTE" constateer ik namelijk dat de ( r ) overheid wel degelijk meer weet van dit coronavirus dan het eigenlijk wil toegeven.

CITAAT: "Ook lijkt de KANS KLEIN dat SARS-CoV-2 zich VERSPREIDT VIA PAKKETJES OF OPPERVLAKTEN (van een deur tot winkelwagen).

In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij ideale omstandigheden die zelden zullen voorkomen."

 

OPMERKING: In feite geeft de ( r ) overheid toe te weten dat een virus zich NIET via contactoppervlaktes verspreidt.

Daarmee is ook aangetoond dat het zinloos is om winkelwagentjes te desinfecteren.

 

Immers veel boodschappen zitten achter gesloten koelruimtes...

En die worden regelmatig door de klanten open en dicht gedaan...

Daarbij wordt ook NIET na elke klant de KLINK met antiseptische middelen SCHOONGEMAAKT.

 

Antiseptica vormen echter wel een gevaar voor de volksgezondheid.

Heb je net je handen met antiseptische gel ingesopt...

en wrijf je daarna met je hand in je ogen...

Laat dat wel mooi antiseptisch materiaal in je ogen achter...

Met alle gevolgen van dien.

Wedden dat daar ook nooit gedegen onafhankelijk onderzoek naar heeft plaatsgevonden?

 

 

TIP: Bert Niesters ( Hoogleraar medische microbiologie ) werkzaam bij het UMC Groningen.

 

CITAAT: “Mondkapjes zijn niet aan te slepen…

Onzin…

Virussen als corona gaan hier met gemak doorheen!

Verder is het onhygiënisch.”

16-04-2020 https://www.dvhn.nl/groningen/Hoogleraar-UMCG-over-de-onzin-van-mondkapjes-Tegen-virussen-helpt-het-niet-het-is-een-schijnveiligheid-25290711.html

 

Frappant want nu blijkt Bert Niesters zijn mening 180 graden te hebben gedraaid.

Of mondkapjes nu wel of niet werken is ineens volkomen irrelevant geworden...

Iedereen gaat tegenwoordig voor gedragsverandering!

Waarom zou iemand z'n gedrag veranderen als er GEEN ENKEL wetenschappelijk bewijs kan worden overlegd?!?

29-09-2020 https://www.dvhn.nl/groningen/UMCG-Viroloog-Bert-Niesters-nu-wél-voor-mondkapjes-maar-of-het-genoeg-is-In-drie-weken-krijgen-we-het-virus-er-niet-onder-26062234.html

 


Steeds meer mensen worden wakker.

Niet alleen jongeren...

Maar ook veel ouderen weigeren om een mondkapje te dragen.

 

Sommige mensen krijgen het benauwd met zo'n ding op.

Anderen menen dat de "Universele Rechten van de Mens" op de 1e plaats

komen en daarna pas regel- en wetgeving van de ( R ) Overheid...

Die naar believen aan de burger worden opgelegd!

 


 

Ademhalingsproblemen maken mondkapjesplicht extra moeilijk!

CITAAT: "Mensen met ademproblemen zijn natuurlijk kwetsbaarder, maar het is nog steeds maar de vraag in hoeverre mondkapjes beschermen.

En anderzijds is iets voor je mond als je last hebt van benauwdheid echt een enorme belasting.", aldus Grazia Visser ( fysiotherapeut en ademspecialist )

19-06-2020 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ademhalingsproblemen-maken-mondkapjesplicht-extra-moeilijk-vermijd-ov-en-bouw-langzaam-op/

 

 

Mondkapjesplicht druist in TEGEN de grondwet!

CITAAT 1: "Een eventuele mondkapjesplicht waarover wordt overlegd, zou door onze grondwet juridisch namelijk helemaal niet mogelijk zijn.

En het gaat in tegen de Europese Rechten van de Mens."

 

CITAAT 2: ""Wij kennen in de grondwet het recht op de 'persoonlijke levensfeer'.

Dat betekent eigenlijk: wat ik draag, is in principe mijn eigen zaak", zegt Jerfi Uzman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht."

28-07-2020 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/mondkapjesplicht-dat-kan-helemaal-niet-het-is-tegen-de-grondwet/

 

De mondkapjesplicht is er desalniettemin toch doorheen gedrukt.

Dat betekend dat de ( r ) overheid de grondwet op enkele punten heeft moeten aanpassen.

Desalniettemin schendt de mondkapjes verplichting nog altijd het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens!

 

 

We worden geacht in een “democratisch” land te leven

En diegenen die zijn gekozen…

Menen dat zij daarmee het recht hebben om de grondwet naar eigen believen aan mogen passen wanneer hen dat beter uit zou komen…

Zodoende worden de rechten van het individu weer een stapje verder ontnomen!!!

 

 

Sinds 1 december is het ADVIES om een MONDKAPJE TE DRAGEN omgezet in een VERPLICHTING.

 

Dat betekend concreet dat je ZONDER MONDMASKER GEEN BOODSCHAPPEN meer kunt doen in de SUPERMARKT.

 

‘k Doe overigens NIET mee aan deze gekte.

 

Niet zozeer vanuit het perspectief van benauwdheid, concentratieverlies, paniekaanvallen waarbij het hart als een razende tekeer gaat...

En het gevoel bewusteloos te geraken...

Maar meer uit principiële overwegingen.

ER IS GEEN ENKEL ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJK BEWIJS DAT DIE MONDKAPJES WERKEN.

 

Steeds meer medici komen tot de conclusie dat de maatregelen van de ( r ) overheid schadelijk zijn...

Voor het immuunsysteem en de geestelijke gesteldheid van gezonde mensen!

 

CONCREET GEZEGD

Verhonger ik nog liever…

Dan dat ik tot mijn levenseinde in deze schijnheilige wereld met haar achterlijke bevolking moet blijven rondhangen!

Ik eet overigens sinds 1 december nog maar 2 dagen in de week...

Zijnde die dagen dat ik ( 58 ) samen met ons ma ( 81 ) ons pa ( 85 ) uit het verpleeghuis mee naar huis nemen zodat ons ma en ons pa elkaar zonder al die flauwekul maatregelen waaronder de mondkapjes thuis in alle vrijheid kunnen knuffelen.

 

In die 1 1/2 maand ben ik al flink afgevallen in m'n gezicht, armen en benen.

29 januari is ons pa in het verpleeghuis overleden.

Hij heeft er slechts 1 jaar doorgebracht.

 

'k Moet eerlijk zeggen dat ik niet van plan ben in zo'n "verpleeghuis" te eindigen.

Het begint al met de medicijnen...

Van 1 antidepressiva pil naar maar liefst 5 antidepressiva pillen waarvan 3 Quetiapine per dag.

Als hij onrustig is, en dat is hij vaak omdat hij nu gescheiden leeft van z'n vrouw...

Krijgt hij kalmeringspillen en Midazolam injecties toegediend.

Omdat anders de overige bewoners eveneens onrustig zouden kunnen worden.

 

In dat ene jaar zagen we zijn geestelijke gesteldheid hard achteruit gaan!

Hij zag dingen die er niet zijn, gooide heden en het verleden door elkaar.

En ook z'n geheugen leed onder die farmaceutische kolerezooi...

Sinds hij werd opgenomen in dat verpleeghuis.

 

Gezien hij sinds januari 2020 aan een rolstoel gekluisterd zat...

Moest men hem steeds wanneer hij claimde ontlasting te moeten krijgen met een takel in z'n bed hijsen.

Men vindt het teveel werk om hem op een toiletstoel te zetten.

Hij werd ook al niet meer onder de douche geplaatst maar met de hand afgesopt.

 

Het kwam nogal eens voor dat de ontlasting niet snel genoeg gebeurde.

Dan laten ze hem soms wel een uur of langer op z'n bed liggen in zijn ontlasting.

En smeren daarna z'n geïrriteerde lichaamsdelen in met een zalfje.

 

NOOIT GEWETEN...

Dat het er ZO aan toe zou gaan in de nog overgebleven verpleeghuizen...

Die de BEZUINIGINGEN van de kabinetten MARK RUTTE I, II en III hebben overleefd!

'k Hoop dan ook dat er GEEN MARK RUTTE IV aan zit te komen!

Die gozer heeft namelijk nergens de ballen verstand van.

En schuift alle verantwoordelijkheid voor z'n eigen beleid steeds op anderen af.

 


Tamara van Ark ( VVD min. Medische Zorg ) geeft als woordvoerder van de ( r ) overheid aan dat er GEEN mondkapjesplicht zal komen omdat er GEEN wetenschappelijk bewijs is dat die werken.

 

OPMERKING: De mondkapjesplicht is echter toch op 1 december ingegaan!

 

Verder liet Tamara van Ark doorschemeren dat het bij het MONDKAPJESBELEID eigenlijk om een EXPERIMENT handelt om te kijken IN HOE VER het gedrag van de burger te beïnvloeden is!


Del BigTree gaf in zijn TV-show ook al aan...

Dat ( r ) overheden bezig zijn met gedragsexperimenten op hun bevolking.

 

MEN MAAKT RUZIE OVER MONDKAPJES...

 

MEN WIJST ELKAAR TERECHT...

 

MEN PRAAT ELKAAR SCHULD AAN!

 


 

TIP: Denis Rancourt

In het kader van kritisch denken…

Hij is kritisch over het gebruik van mondkapjes.

En EEN GOED VOORBEELD als het erom gaat aan te geven over hoe HET SYSTEEM omgaat met andersdenkenden dan wel critici.

 

Hij vindt dat elk individu opgeleid zou moet worden in het vakgebied dat hem / haar het meest aanspreekt...

Want alleen dan zal het individu optimaal kunnen presteren!

 

Hij gelooft niet in cijfers.

Spoort zijn leerlingen aan tot KRITISCH DENKEN!

En wordt voor deze AFWIJKENDE manier van lesgeven GESCHOFFEERD, OPGEPAKT door de politie en in de media TE KIJK GEZET als een paria.

 

Het bevorderen van ETISCH KRITISCH DENKEN en het bijbrengen van MOREEL FATSOEN…

 

Waarden die de afgelopen decennia steeds meer zijn afgebrokkeld...

Vooral in de hogere lagen van de maatschappij...

Alwaar de hebzucht en drang naar macht met elk jaar verder toeneemt…

Kostte hem zijn baan en bezorgde hem een strafblad!

 


 

TIP: LINKS David Kyle Johnson

( Professor Philosophy King's College ).

 

VERSUS

 

RECHTS Denis Rancourt

( PhD. Lead Researcher, Ontario Civil Liberties Association ).

 

( Interessant ( Engelstalig ) mondkapjes debat ).


Laat je niet herdefiniëren tot wandelend besmettingshaard!

CAFÉ WELTSCHMERZ met Karel Beckman ( journalist ).

 

CITAAT: “De overheid bestempelt haar burgers als WANDELENDE INFECTIEHAARDEN. Allemaal een groot gevaar voor de gezondheid van een ander. Dit influenza seizoen, welke NIET gepaard gaat met meer doden dan elk ander seizoen, zijn de overheden van de meeste landen EEN OORLOG BEGONNEN TEGEN DE VRIJHEDEN van haar burgers.

Het TOTALITARISME steekt op, en de makke burgers accepteren dat UIT ANGST VOOR de dood. Het leven is gaan draaien om de angst om te sterven.”TIP:

BLCKBX Flavio Pasquino in gesprek met neuroloog Jan Bonte uit Dalsen.

Jan Dalson ( werkzaam als neuroloog in het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis ) werd ontslagen omdat hij weigerde een mondkapje te dragen.

De grote coronasmurf ( Jaap van Duissel )...

Critici worden uitgemaakt voor complotdenkers, tokkies, extremisten die de "democratie" ondermijnen.

Op z'n blogsite bespreekt hij o.a. een aantal corona vaccins.

https://www.janbhommel.com/blog

 


Gelooft u dat mondkapjes werken?

Bent u voor of tegen een mondkapjesplicht?

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.