!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!

 

E E N   V E R H A A L   O V E R   H O E    K R I T I S C H E   B U R G E R S

V E R W O R D E N   T O T   W I L L O Z E   S L A C H T O F F E R S

 

D A N   W E L

 

H O E   P O L I T I E K   E N   M E D I A

H E T   C O R O N A   V I R U S   A L S   W A P E N   I N Z E T T E N

B I J   P S Y C H O L O G I S C H E   O O R L O G S V O E R I N G   G E R I C H T

T E G E N   D E   E I G E N   B E V O L K I N G

 

 

D  E D   H U G O   D E   J O N G E   ( C D A   m i n i s t e r   v o l k s g e z o n d h e i d )   N I E T   E E N   U I T S P R A A K

W A A R I N   H I J   A A N G A F   D A T

 

A L L E E N   W A N N E E R   D E   B E V O L K I N G   Z I C H   M A S S A A L   L A A T   V A C C I N E R E N

D E   L O C K D O W N   Z A L   W O R D E N   O P G E H E V E N

Z O D A T   N E D E R L A N D   N A A R   H E T   "O U D E   N O R M A A L"  T E R U G   Z O U   K U N N E N   K E R E N ?

 

I K    K A N   M I J   D A A R B I J   N I E T   V O O R S T E L L E N   D A T   E R   M E N S E N   Z I J N   D I E   N I E T   W I L L E N

D A T   E R   E E N   E I N D E   K O M T   A A N   D I E   L O C K D O W N

 

I K   K A N   M I J   E C H T E R   W E L   V O O R S T E L L E N

   D A T   D I T   S O O R T   U I T S P R A K E N

A A N Z E T T E N   T O T   G E W E L D

 

V O O R S T A N D E R S   V A N   H E T   V A C C I N E R E N   A A N Z E T

O M   T E G E N S T A N D E R S    V A N   H E T   V A C C I N E R E N

E M O T I O N E E L   T E   C H A N T E R E N,   T E   I N T I M I D E R E N

D A N   W E L   M I D D E L S   H E T   G E B R U I K   V A N   G E W E L D   T E   D W I N G E N

Z I C H   O O K  T E   L A T E N   V A C C I N E R E N

 

D A N    W E L

D I S C R I M I N A T I E

 

D O O R   T E   P L E I T E N   V O O R   R E G E L - E N   W E T G E V I N G

D I E   D E   R E C H T E N   V A N   O N G E V A C C I N E E R D E N   I N D A M T

D A N   W E L

P R I V I L E G E S   T O E K E N T   A A N   G E V A C C I N E E R D E N

B I J V O O R B E E L D   I N   D E   V O R M   V A N   E E N    V A C C I N A T I E B E W I J S

 

 I K   L A A T   M I J   I N   I E D E R   G E V A L   N I E T   C H A N T E RE N   D A N    W E L   I N T I M I D E R E N

W A T   U    D O E T   M O E T   U    Z E L F   W E T E N

  

D E   P O L I T I E K   E N   D E   M E D I A

H E B B E N   D E   B E V O L K I N G   I N   E E N   S T A A T   V A N   P S Y C H O S E   G E B R A C H T

 

V A N D A A R   D A T   I K   B E G I N   M E T   E E N   I N T R O   O V E R   H E T   F E N O M E E N

G E D R A G S B E Ï N V L O E D I N G   T E R   B E V O R D E R I N G   V A N   K U D D E G E D R A G

https://suzanneiwema.nl/sociale-gedragsbeinvloeding-wat-is-het-en-hoe-werkt-het/

23-10-2002 https://www.adformatie.nl/pr/succesvolle-campagne-prikkelt-kuddegedrag

29-04-2017 http://theosblogovervanalles.blogspot.com/2017/04/schapengedrag-bij-mensen.html

 

D E   M E E S T E   M E N S E N   L A T E N   H E T   D E N K W E R K   L I E V E R   A A N   A N D E R E N   O V E R

I N   D I T   G E V A L   D E   ( R ) O V E R H E I D

 

E V E N   V O O R B I J GA A N D   A A N   H E T   F E I T   D A T   D E Z E   I N S T A N T I E   I N   H E T    V E R L E D E N

H E E F T   B E W E Z E N   I N   H O O F D Z A A K   T E   B E S T A A N   U I T

O N B E K W A M E   H Y P O C R I E T E   L E U G EN A A R S

E N

O R D I N A I R E   Z A K K E N V U L L E R S

D I E   C O N T I N U   P R O B E R E N   H E T   G E D R A G   V A N   D E   B E V O L K I N G   A A N   T E   S T U R E N

W A A R B I J   N I E T   O N T K E N D   K A N   W O R D E N   D A T   D I T   I N   E N K E L E   G E V A L L E N

W E L I S W A A R   P O S I T I E F   K A N   U I V A L L E N

( s i r e   v i d e o   c l i p s )

 

M A A R   M E T   H E T   O O G   O P   H E T   C O R O N A B E L E I D

N I E T   Z O N D E R   R I S I C O 'S

Z E L F S   V O L K O M E N   O N V E R A N T W O O R D

https://hetccv.nl/advies-en-training/ccv-academie/gedragsverandering-voor-toezicht-en-handhaving/

 

B O V E N S T A A N D E   L I N K   V E R T E L T   H E T   V E R H A A L   V A N   I E M A N D   D I E

K R I T I S C H   W E R D   T E N   A A N Z I E N   V A N   H E T   C O R O N A B E L E I D

V A N   D E   ( R ) O V ER H E I D

N A   B E P A A L D E   U I T S P R A K E N

D I E   Z O W E L   B I N N E N   D E   W E T E N S C H A P

A L S O O K   B I N N E N   D E   P O L I T I E K   W E R D E N   G E D A A N

 

U I T S P R A K E N   W A A R B I J   D E   W E R K I N G   V A N   M O N D K A P J E S

B I J   V O O R B A A T   A L   I N   T W I J F E L   W E R D E N   G E T R O K K E N

E N   D E   I N   T E   V O E R E N   M A A T R E G E L E N

D I E   E V E N E E N S   O P   V O O R H A N D   W E R D E N   G E R I D I C U L I S E E R D

 

AAN DE HAND VAN DE VOLGENDE VIDEO'S

AFKOMSTIG VAN MIJN EIGEN YOUTUBE ACCOUNT

WAARIN IK KORTE FRAGMENTEN VAN UITSPRAKEN HAD SAMENGEVAT

GEDAAN DOOR POLITICI, LEDEN VAN HET RIVM EN HET OMT

DIE DE WERKELIJKE CORONA LOCKDOWN WAANZIN WEERGAVEN

 

KUN JE EIGENLIJK AL ZIEN

DAT MEN ER LETTELIJK ALLES AAN DOET

OM EERLIJKE INFORMATIE TE BLOKKEREN / CENSUREREN

EN ER BOVENDIEN NIET VOOR SCHROOMT OM COMPLETE ACCOUNTS TE WISSEN

VAN MENSEN DIE WIJZEN OP DE TEGENSTRIJDIGHEDEN

VAN IN DIT GEVAL HET CORONA BELEID !

 

KUT GOOGLE !

ALS EIGENAAR VAN YOUTUBE

EN VERANTWOORDELIJK VOOR CENSUUR

HET WORDT TIJD DAT NEDERLAND EEN EIGEN ZOEKMACHINE ONTWIKKELD

DAN ZIJN WE OOK METEEN AF VAN DAT VERVLOEKTE TRACERENDE RECLAME COOKIES BELEID

 


 

M A R K   R U T T E   G E E F T   A A N

N O G   N I E T   N A G E D A C H T   T E   H E B B E N

O V E R   H E T   D R A G E N

V A N   E E N   M O N D K A P J E

B I J   H E T   B O O D S C H A P P E N   D O E N ?

M A A R   H I J   D E N K T   D A T   W E L

T E   G A A N   D O E N ?

 

H U G O   D E   J O N G E   L A A T   W E T E N   D A T

D E S K U N D I G E N   H E B B E N   G E Z E G D

D A T   M O N D K A P J E S   N I E T S   T O E V O E G E N

E N   D A T   M O N D K A P J E S   S C H I J N V E I L I G H E I D   B I E D E N

 


 

D A N K Z I J   D E   A C H T E R B A K S E   P R O P A G A N D E U Z E   W E R K W I J Z E

V A N    E E N   K R T I E K L O Z E   G L O B A L E   M E D I A

 

W E R D   Z I J   A A N   H E T   T W I J F E L E N   G E B R A C H T

B E T R E F F E N D E   H A A R   E I G E N   S T A N D P U N T E N

 

D A A R   D I E   H A A R   H E T   G E V O E L   G A V E N

D A T   H A A R   M E N I N G   Z O U   A F W I J K E N   V A N   D E   N O R M

V A N   E E N   D OO O R   D E   G L O B A L E   M E D I A   G E C L A I M D E

M E E R D E R H E I D   O N D E R   D E   B E V O L K I N G

 

V A A K   W O R D T   D I T   S O O R T   A R T I K E L E N   O N D E R S T E U N D

D O O R   O V E R W E G E N D   P O S I T I V E   R E A C T I E S

D I E   B I J   H E T   A R T I K E L   W O R D E N   G E P U B L I C E E R D

 

D I E   B E N A D R U K K E N   N A M E L I J K   D E   I L L U S I E   D A T   E R   E E N   M E E R D E R H E I D   Z O U   B E S T A A N

D I E   H E T   E E N S   Z O U   Z I J N   M E T   D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

 

 

J E   Z I E T   H E T   V A A K   B I J   D E M O N S T R A T I E S   T E R U G

W A A R B I J   D E   I N D R U K   W O R D T   G E W E K T

D A T   H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I NG   Z I C H   T E G E N   H A A R   P O L I T I E K E   L E I D E R S   Z O U   K E R E N

T E R W I J L   H E T   V A A K   O M   E E N   K L E I N E   G R O E P   H A N D E L T

 

H E T   M I D D E N - O O S T E N   ( h e t   o m v e r h a l e n   v a n   h e t   s t a n d b e e l d   v a n   S a d d a m   H o e s s e i n )

O E K R A Í N E   ( d e   d o o r    d e   V S   e n   E U R O P A   g e s t e u n d e   C O U P )

R U S L A N D ( d e   d o o r   d e   V S   e n   E U R O P A   g e s t e u n d e   ( A l e k s e j   N a v a l n y )   d i e   p r o b e e r t   o m

V l a d i m i r   P u t i n   t e n   v a l   t e   b r e n g e n )

 

D E M O N S T R A T I E S   V A N   H O O G U I T   E N K E L E   1 . 0 0 0 'E N   T O T   1 0 . 0 0 0 'E N   D E M O N S T R A N T E N

O P   E E N   B E V O L K I N G   V A N   1 4 4 , 5   M I L J O E N   I N W O N E R S

U I T V E R G R O O T   D O O R   E E N   C O R R U P T E   G L O B A L E   M E D I A

 

D E    W E R E L D   Z I T   H E E L   A N D E R S  I N   E L K A A R

D A N   D E   G L O B A L E   M E D I A   I E R D E E N   W I L   D O E N   G E L O V E N

https://joostniemoller.nl/2015/04/in-opiniestuk-volkskrant-werd-ik-aangevallen-mijn-reactie-plaatsen-ze-niet-hier-staat-die/

 

H E T   I S   R O N D U I T   B E S C H A M E N D   H O E   D E   G L O B A L E   M E D I A

A L L E S   W A T   G E E N   K U D D E G E D R A G   V E R T O O N T

A F S C H I L D E R D   A L S   A F W I J K E N D   E N   O N G E W E N S T   G E D R A G

 

D E   R E D E N  Z I J N D E   D A T   V E E L   M E N S E N   H U N   L E V E N S L A N G   G E K O E S T E R D E

P R I N C I P E S   O V E R B O O R D    G O O I E N

U I T   A N G S T    O M   D A A R   V A N U I T   H U N   O M G E V I N G   O P   T E   W O R D E N   A F G E R E K E N D

 

V A N D A A R   D A T   I K   S T E E D S   V A K E R   S P R E E K   V A N

P S Y C H O L O G I S C H E   O O R L O G S V O E R I N G

 

E n f i n

D E   V O L G E N D E   V I D E O C L I P   I S   D A A R   E E N   G O E D E   A A N V U L L I N G   O P

 


“D E   K R A N T E N L E Z E R   D I E

A L L E S   G E L O O F T   E N

V E R G E E T”

 

M I E K E   M O S M U L L E R

G A A T   I N   D I E   V I D E C L I P   I N

O P   H E T   W E L H A A S T

H E I L I G E   G E L O O F

 

   V A N   H E T   G R O S   V A N   D E   B U R G E R B E V O L K I N G   I N   D E

"B E T R O U W B A A R H E I D"

V A N   D E   G L O B A L E M E D I A    E N   D E   ( R ) O V E R H E I D !


 

M I E K E   G E E F T   H I E R B I J   A A N   H O E   M E N I N G E N   W O R D E N   G E V O R M D

D A N   W E L   O P   S C R U P U L E U Z E   W I J Z E   W O R D E N   O M G E V O R M D

 

O P M E R K I N G :

E N   D I T   S O O R T   G E D R A G S M A N I P U L A T I E   /   H E R S E N S P O E L I N G   B E G I N T   E I G E N L I J K   A L

V A N D A F   D E   1e   D A G   D A T   U   N A A R   D E   L A G E R E   S C H O O L   G I N G.

 

D EN K  B I J V O OR B E E L D   A A N   G E S C H I E D E N I S   E N   M A A T S C H A P P I J L E E R

Z O   W O R D T   D E   G E S C H I E D E N I S   G E D I C T E E R D   D A N   W E L   H E R S C H R E V E N   D O O R   D E   W I N N A A R

OI N   D I T   G E V A L   K A P I T A L I S T I S C H   A M E R I K A

D A T   W I L   V O O R K O M E N   D A T   E U R O P A   I N   D E   R U S S I S C H E   I N V L O E D S S F E E R   T E R E C H T   K O M T

 

A L L E S   W A T   M E T   A M ER I K A   T E   M A K E N   H E E F T   I S   G O E D

A L L E S   W A T   M E T   R U S L A N D   D A N  W E L   C H I N A   T E   M A K E N   H E E F T   I S   S L E C H T

 

E I G E N L I J K   I S   S T A R T R E K O N L I N E   D A A R   E E N   G O E D   V O O R B E E L D   V A N

D E   M E N S H E I D   ( B L A U W )   T E G E N   D E   K L I N G O N S   ( R O O D )

A M E R I K A   E N   H A A R   U N  (  B L A UW )   V E R S U S   R U S L A N D    E N   C H I N A   ( R O O D )

 

T I P :

I N D O C T R I N A T I E,   H E R S E N S PO E L I N G   E N   P R O P A G A N D A

D O O R   C O R   S T O K E R

29-06-2012 http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=21392

 

M A A R U H H H

I S   H E T   N I E T   Z O   D A T

K A P I T A L I S M E

I N   Z O W A T   A L L E   O P Z I C H T E N   H E E F T   G E F A A L D

 

W A T  H E B B E N

G L O B A L I S E R I N G,   P R I V A T I S E R I N G   e n   V R I J E   M A R K T W E R K I N G

N O U   C O N C R E E T   O P G E L E V E R D

 

A N D E R S   D A N   D A T   B U I T E N L A N D S E   M U L T I N A T I O N A L S

Z O W A T   A L L E   T A K K E N   V A N   D E   I N D U S T R I E   H E B B E N   O V E R G E N O M E N

( e n e r g i e m a r k t,   v e r z e k e r i n g s m a r k t,   b e d r i j f s o v e r n a m e s   e t c . )

 

 

H E R S E N S P O E L I N G   O P   S C H O O L   1

 

T H E M A   M A A T S C H A P P I J L E E R

H OO F D S T U K   7   P A G I N A   6 7

V O O R   V M B O   L E E R L I N G E N   V A N   1 5   EN   1 6   J A A R.

 

P R O V O C A T I E   E N   H E R S E N S P O E L I N G

 

H E T   T O O N T   R U S L A N D   A L S   A G R E S S O R

E N   D E   E U R O P E S E   U N I E   A L S   V R E D E L I E V E N D

D O O R   O E K R A Ï N E   U I T   D E   K L A U W E N   V A N   R U S L A N D   T E   R E D D E N

24-06-2015 https://www.rt.com/news/269314-anti-russian-propaganda-netherlands/

09-06-2015 https://www.sott.net/article/297586-SOTT-Exclusive-Anti-Russian-propaganda-appearing-in-Dutch-school-textbooks

 

 

H E R S E N S P O E L I N G   O P   S C H O O L   2   ( p l a a t j e   b o v e n )

 

D I T   S T A A T   I N   H E T   B O E K   V A N   A T H E N E U M   5   I N   P U N T   2

 

O V E R   M A R K   R U T T E   -   A N G E L A   M E R K E L   -   G E E R T   W I L D E R S

https://twitter.com/BSpiritu/status/1065571378471014400

 

N I E U W   N E D E R L A N D   5 / 6 V W O   I S B N    9 7 8 - 9 0 - 0 1 - 8 2 0 9 4 - 7

A R G U M E N T A T I E V E   V A A R D I G H E D E N

H O O F D S T U K   3

A R G U M E N T A T I E S T R U C T U R E N   B L A D Z I J D E   1 6 1   ( p l a a t j e   b e n e d e n )

 

E I N D R E D A C T I E :

W I L L E M   S T E E N B E R G E N

 

A U T E U R S :

H A N S F R A N K
J A N E R I K G R E Z E L
M O N I Q U E V A N D E R H U L S T
M A R G R E E T K O O I M A N
W I L L E M S T E E N B E R G E N
H I N K E Z E T S T R A

 

O P M E R K I N G :

D A T   B E W I J S T   M A A R   W E E R   E E N S   H O E   D U I V E L S   D E   N E D E R L A N D S E   P O L I T I E K   I S

 


 

https://www.stopdebankiers.com/dcleak-documenten-oekraine-soros-op-straat/ 

M I L J A R D A I R S

H E B B E N   I N   I N D I V I D U E E L   O P Z I C H T   A L   E E N   F L I N K E   V I N G E R   I N   D E   P A P

R I C H T E N   E I G E N   N G O 'S   O P

D I E   V A A K   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D   W O R D E N   G E S U B S I D I E E R D

B O U W E N   E I G E N   U N I V E R S I T E I T E N   D I E   A C T I V I S T E N   O P L E I D E N

03-12-218 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/03/soros-universiteit-weg-uit-boedpast/

 

 

K O P E N   M A S S A A L   W O N I N G E N   O P   W A A E   Z E   D A N   M I L J O E N E N   O P   V E R D I E N E N

11-12-2019 https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/george-soros-maakt-winst-van-miljoenen-op-huurhuizen-woningcorporatie~af1e40da/

 

M A N I P U L E R E N   V E R K I E Z I N G E N

P R O D E M O S,   KI E S K O M P A S,   S T U D E N T E N G R O E P   A E G E E   E T C .

E N   D E   J A - C A M P A G N E   B E T R E F F E N D E   O E K R A Ï N E   N I E T   T E   V E R G E T E N

D E S A L N I E T T E M I N   E E N    V E R P L E T T E R E N D E   N E D E R L A A G

 

W A A R N A   D 6 6   H A A R   EI G E N   P A R A D E P A A R D J E

"R A A D G E V E N D   R E F E R E N D U M"

S N E L   W E E R   O P H I E F

15-10-2019 https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/10/george-soros-sponsort-187-organisaties-om-daarmee-het-maatschappelijk-debat-in-de-vs-te-manipuleren/

15-08-2016 https://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties.html

 

I N   D E   R E G E L   T R E K K E N   D E   M I L J A R D A I R S   E N   M U L T I N A T I O N A L S   Z I C H   W E E R   T E R U G

W A N N E E R   D E   W I N S T E N    T E G E N   B E G I N N E N   T E   V A L L E N

E N   Z O W E L   H E T   N E D E R L A N D S E   B E D R I J F S L E V E N

A L S   D E   W O N I N G M A R K T   Z O W A T   Z I J N   L E E G G E M O L K E N

 

N E D E R L A N D   S T E L T   Z I C H   D A A R B I J   E R G   K W E T S B A A R   O P

I S   D A T   W E L   V E R A N T W O O R D ?

 

H E E F T   U   E I G E N L I J K   W E L E E N S   S T I L G E S T A A N   B I J   W A T   D E   G E V O L G E N   Z I J N

V A N   O V E R M A T I G E   P R O D U C T I E   E N    H E T   M I L I E U   A S P E C T   D A T   D A A R B I J   K O M T   K I J K E N ?

 

H E T   W E R K E N   M E T

D A N   W E L   H E T   L O Z E N   V A N

G I F T I G E   S T O F F E N

I N   Z O W E L   D E   L U C H T   A L S   H E T   G R O N D -   E N   O P P E R V L A K T E   W A T E R

27-02-2018 https://www.ad.nl/dordrecht/gemeenten-stellen-dupont-en-chemours-aansprakelijk-voor-schade~aaeeefea/

 

D E   R E C H T E R   O O R D E E L D E

"N I E T   M O E D W I L L I G"

D U S   D E   B O E T E S   W E R D E N   G E H A L V E E R D

08-12-2020 https://www.ad.nl/dordrecht/rechtbank-halveert-dwangsommen-voor-chemours-bedrijf-heeft-niet-moedwillig-vervuild~ab9c3db1/

 

SLACHTOFFERS HEBBEN VAAK HET NAKIJKEN!

En wat is de impact van dit alles op de gezondheid van mens, plant, dier en insect...

En in het bijzonder het IMMUUNSYSTEEM van mens?

https://www.leefmilieu.nl/sites/www3.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/MGM_Chronische%20ziekten%20en%20milieuboekje%20nederlands.pdf

TIP: https://www.scientias.nl/mogelijk-een-verband-tussen-corona-sterfte-en-luchtvervuiling/

 

De gevolgen van MASSALE BOSKAP van..

Zowel gewone bosgebieden als tropische regenwouden...

Die CO2 omzetten in ZUURSTOF.

 

De massale boskap verjaagt dieren en insecten uit hun eigen habitat...

Die zich daarop dichter bij menselijke nederzettingen vestigen...

Alwaar dan ziektes uitbreken.

 

Zoals vleermuizen als MOGELIJKE VEROORZAKER van het coronavirus.

Wellicht interessant om daar onderzoek naar te doen!

TIP: https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/klimaatonrecht/is-corona-de-prijs-die-we-betalen-voor-ontbossing/

En de wijze waarop grondstoffen uit de bodem worden gehaald

( F R A C K I N G ) ?

 


 

Tijdens MAATSCHAPPIJLEER wordt u dan haarfijn “UITGELEGD”...

Hoe de ideale MAATSCHAPPIJ tot stand moet komen...

En waarbij u ongemerkt in een GEHOORZAME burger wordt omgevormd!

 

Het proces van de creatie van de BRAVE BURGER...

Die exact doet wat haar wordt opgedragen...

En bij de minste kritiek of wanneer die even niet goed oplet...

Een zogenaamde “PEDAGOGISCHE TIK” tegen het hoofd krijgt uitgedeeld...

Dan wel met een STOKJE op de hand geslagen.

 

Althans zo ging het er IN MIJN TIJD ( ik ben inmiddels 58 ) aan toe.

Ik kan derhalve wel zeggen dat ik bekend ben met…

HET KLAPPEN VAN DE ZWEEP!

 

Tegenwoordig wordt dat soort fratsen van leraren MISHANDELING genoemd!

Al zou het mij nets verbazen dat dat soort praktijken ook vandaag de dag nog plaatsvinden.

 

Later is de ( r ) overheid overgegaan op het uitdelen van geldboetes om schoolverzuim tegen te gaan.

Want de politiek heeft immers de “LEERPLICHT” ingevoerd...

En daar dient IEDEREEN zich aan te houden!

 

De ( r ) overheid bepaald bovendien WAT VOOR LESSEN worden gegeven…

En WELKE LEERMIDDELEN daarbij dienen te worden gebruikt.

 

Net zoals de OP PURE WILLEKEUR gebaseerde “DIENSTPLICHT”...

https://puc.overheid.nl/mrt/doc/PUC_271399_11/1/

 

Die de LIBERALE ( R ) OVERHEID destijds invoerde...

Waarbij zij er niet voor schroomde...

Om "DIENSTPLICHTIGEN" die zich “SCHULDIG MAKEN AAN"...

DIENSTWEIGERING te “belonen” met GEVANGENISSTRAF.

 

Veel van die zogenaamde POLITICI hebben zelf nog nooit in dienst gezeten!

Notabene Minister ELMERT VAN MIDDELKOOP (Defensie).

https://www.parool.nl/nieuws/minister-gruwde-van-dienstplicht~bc030593/

 

CITAAT 1: "Van Middelkoop zegt MOETE MET GEZAG te hebben.

''Tijdens die twee dagen MILITAIRE KEURING voelde ik: dit is helemaal niets voor mij.

Hier ga ik DOODONGELUKKIG van worden."

 

OPMERKING: "Na elke opleiding die ik vroeger heb genoten mocht ik lijdzaam toezien hoe de vacatures werden opgevuld met goedkope arbeidsmigranten.

En met die VERVLOEKTE DIENSTPLICHT kwam er een DEFINITIEF EINDE aan mijn kansen om CARRIËRE te maken!"

 

IK VERVLOEK DAN OOK DE DAG DAT IK GEBOREN BEN

GEDOEMD...

OM IN DEZE ACHTERLIJKE EN HYPOCRIETE...

DOOR KAPITALISTISCHE HEBZUCHT BEVANGEN WERELD

DOOR TE MOETEN BRENGEN!

 

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma VOORSTANDER van de DIENSTPLICHT...

Maar zelf LEKKER AFGEKEURD!

SMERIGE HYPOCRIET!

21-08-2018 https://joop.bnnvara.nl/opinies/voer-de-dienstplicht-weer-in-maar-wel-alleen-voor-ouderen

 

!!! SCHOFTEN ZIJN HET !!!

 


 

Wordt je alleen maar omdat je DIENSTPLICHT WEIGERT...

Zowaar als een ORDINAIRE CRIMINEEL behandeld en OPGESLOTEN!

 

Dat gebeurd in de regel ook...

Bij mensen die zich in NEDERLAND te kritisch opstellen...

TEN AANZIEN VAN het politiek beleid en de regel- en wetgeving!

In dat opzicht DOET NEDERLAND NIET ONDER voor landen als China en Rusland!

 

REGEL- EN WETGEVING...

Die dat schorriemorrie in Den Haag notabene ter plekke verzint...

Wanneer ze dat zo gelegen komt zoals met de CORONA maatregelen.

 

Bewijzen dat dit soort maatregelen WERKEN bestaan NIET!

Bewijzen dat dit soort maatregelen SCHADELIJK zijn WEL!

Toch worden dit soort maatregelen INGEVOERD!

 

Ze schromen er zelfs niet voor...

Om er DE GRONDWET voor aan te passen.

Zodoende LEGALITEIT gevend aan anders ILLEGALE REGEL- en WETGEVING!

Waarmee in de loop der jaren vrijgevochten VRIJHEDEN...

Steeds verder kunnen worden ingedamd!

 

HITLER, STALIN en CONSORTEN zouden JALOERS worden…

Zeker als ze de MASSA PSYCHOSE die nu heerst…

Mee hadden kunnen maken!!!

 


 

Enfin…

Volgens Mieke heeft de alternatieve media een KRITISCHER kijk op de door de globale media gepubliceerde Cijfers, Grafieken en Tabellen.

Hetgeen overigens NIET wil zeggen dat de alternatieve media altijd gelijk heeft...

Maar WEL een ONAFHANKELIJKER BEELD van de situatie schetst.

Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen.

Maar wat dat betreft…

 “SNIJDT HET MES AAN TWEE KANTEN”

 

25-09-2018 https://decorrespondent.nl/8657/lees-of-luister-vergeet-nepnieuws-echt-nieuws-is-minstens-zo-misleidend/221878910-97debfda

‘k Heb ook een account gehad bij NUjij.nl...

Omdat ik dacht dat het een medium was waar je...

Nadat Hyves en Punt.nl en nog wat andere blogsites die...

TEN PROOI VIELEN AAN KAPITALISTISCHE HEBZUCHT

 

Je vrije mening kon geven om zodoende discussies uit te lokken...

Mijn account werd al snel geblokkeerd.

 

Vandaar dat ik Nu.nl in het plaatje heb meegenomen als een...

AAN CENSUUR ONDERHEVIG PROPAGANDAKANAAL...

van de ( R ) Overheid ).

 

Na PROPAGANDA is CENSUUR het 2e wapen waar een DICTATUUR zich van bediend!

 


 

We mogen NIET ZONDER MEER UITSLUITEN dat die...

Gehaaide globale media mogelijk zelf haar eigen trollen in dienst heeft...

Om NEP-nieuws te verspreiden in een poging de indruk te wekken...

Dat hun nieuws BETROUWBAARDER zou zijn!

 

WANT DAT IS ABSOLUUT NIET WAAR!

 

De meeste informatie waar ALTERNATIEVE MEDIA mee aankomen...

Komt immers voor het grootste deel van de GLOBALE MEDIA zelf.

 

INFORMATIE...

Die door de globale media bewust zo wordt omschreven...

Dat deze op VERSCHILLENDE MANIEREN kan worden GEÏNTERPRETEERD.

 

Vandaar dat zowel de GLOBALE MEDIA als de ALTERNATIEVE MEDIA daar

ieder hun eigen INTERPRETATIES op los laten.

 

Waarbij de GLOBALE MEDIA klakkeloos de beweringen overneemt...

Van de in het verleden al talloze malen ONBETROUWBAAR GEBLEKEN farmaceutische industrie.

Terwijl de ALTERNATIEVE MEDIA dieper ingaat op de TEGENSTRIJDIGHEDEN IN HET OFFICIËLE VERHAAL.

En wijst op...

EVENTUELE GEVAREN EN RISICO’S...

Die voortvloeien uit...

AANNAMES EN SPECULATIES...

Waar in het geval van de corona crisis...

De medische wereld KLAKKELOOS van uit gaat...

En mee verder rekent.

 

KRITISCHE TAKEN die eigenlijk door de GLOBALE MEDIA uitgevoerd hadden moeten worden maar VERZUIMD om te doen!

De ALTERNATIEVE MEDIA vult haar informatie bovendien vaak aan...

Met gegevens afkomstig van BRONNEN waar de GLOBALE MEDIA volledig aan voorbij gaat.

Zeker als DIE INFORMATIE STRIJDIG IS MET datgene wat wordt vrijgegeven voor publicatie door de GLOBALE MEDIA.

 

Of dacht u dat Nederland...

Sinds datgene wat voor “BEVRIJDING” door moet gaan...

NIET door met name AMERIKAANSE GEHEIME DIENSTEN wordt GECONTROLEERD EN GECENSUREERD ?

 

Die Amerikanen zijn zelfs zo PARANOÏDE dat ze heimelijk hun EIGEN “BONDGENOTEN” aftappen en afluisteren...

Maar dat verhaal gaat eigenlijk op voor ALLE GEHEIME DIENSTEN!

16-11-2020 https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5197278/vs-bespioneert-deense-geheime-dienst-bondgenoten-waaronder-nederland

 

Dat geeft eigenlijk al aan dat WE IN EEN WERELD LEVEN waar je NIEMAND MEER KUNT VERTROUWEN!

Maar dat wisten we natuurlijk al lang.

 


MEISJES krijgen drankjes aangeboden met GHB ( RAPEDRUGS ) erin.

27-01-2020 https://www.hardnieuws.nl/utrecht/zeist/meisje-verkracht-na-toediening-ghb-maurikstraat-zeist-6167.html

 

PATIENTEN worden ONDER NARCOSE door dokters VERKRACHT.

23-09-2020 https://www.ad.nl/buitenland/duitse-arts-32-verdoofde-verkrachtte-en-filmde-mogelijk-meer-dan-tien-patienten~ac74b766/

 

LERAREN verkrachten hun LEERLINGEN.

18-12-2017 https://www.ad.nl/binnenland/leraar-verdacht-van-verkrachten-van-13-jarige-leerlinge~a8fe1a50/

 

PRIESTERS en de VERKRACHTINGS DOOFPOT AFFAIRES van het VATICAAN...

Die zich bovendien SCHULDIG maakt aan belastingontwijking.

ZO HEILIG IS HET VATICAAN DUS NIET!

20-01-2019 https://www.trouw.nl/nieuws/de-kerk-is-nog-vaak-niet-bereid-om-het-dikke-tapijt-op-te-tillen-waaronder-misbruik-is-geveegd~b35dd069/

 

En dat zijn alleen nog maar de verkrachtingen...

BEHANDEL ELKAAR MET RESPECT

Want zoals het zich laat aanzien...

Is de mensheid helemaal NIET ZO BESCHAAFD als wordt aangenomen!

En dat is grotendeels te wijten aan de GLOBALE MEDIA met haar goedkope PROGRAMMA'S waar de VERLOEDERING van afdruipt.

 


 

Reden te meer om te pleiten voor een OPEN SAMENLEVING

De afschaffing van GEHEIMZINNIGE ACHTERKAMERTJES POLITIEK

Het strafbaar stellen van LOBBYISME.

 

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

EEN BAAN WAAR IEMAND ZICH IN KAN VINDEN

IEMAND DIE GELUKKIG IS

IS IN DE REGEL OOK PRODUCTIEVER

 

IN EEN OPEN WERELD GEEN PLAATS MEER VOOR GEHEIME DIENSTEN...

DIE DANKEN HUN BESTAAN TOCH MAAR DANKZIJ LIST EN BEDROG

 

IN EEN OPEN WERELD

IS ALLE INFORMATIE VOOR IEDEREEN VRIJ TOEGANKELIJK

ZOALS DAT MET DE KOMST VAN HET INTERNET OORSPRONKELIJK BEDOELD WAS.

WEG MET DIE COOKIES

DIE ELKE EBWEGING OP HET INTERNET VASTLEGGEN

 


In de volgende video:

“Vrijheid en Motieven voor Maatregelen onder Dwang!”

Gaat Mieke in op een uitspraak van een “RAADGEVER” van de ( r ) overheid die GEADVISEERD zou hebben om een MONDKAPJESPLICHT in te voeren.

NIET vanwege zogenaamde “BESCHERMENDE FUNCTIE”...

Want die werd van begin af aan immers al IN TWIJFEL GETROKKEN.

Maar vanuit het oogpunt van GEDRAGSBEÏNVLOEDING.

29-07-2020 https://www.at5.nl/artikelen/203520/proef-met-mondkapjes-in-regios-als-gedragsbeinvloeding


 

Kajsa Ollengren ( D66 BIZA ) als ook Jaap van Dissel ( RIVM ) als ook Hugo de Jonge ( CDA Volksgezondheid ) geven alle 3 aan...

Dat er GEEN ENKEL BEWIJS bestaat dat mondkapjes werken.

Kajsa Ollengrengeeft verklapt zelfs dat...

De MONDKAPJESPLICHT een GEDRAGS EXPERIMENT is!

03-10-2020 https://www.facebook.com/meldpuntnederland/videos/minister-ollongren-geeft-toe-dat-mondkapjes-gaan-om-gedragsbeïnvloeding-02-10-20/372142533939368/


 

Oftewel…

De VOORDURENDE HERINNERING aan een MOGELIJKE DREIGING die van het CORONA VIRUS uit zou gaan!

Een GEDRAGSEXPERIMENT zijnde...

Dat volkomen voorbij gaat...

Aan de mogelijke PSYCHISCHE GEVOLGEN die uit zo'n beleid voortvloeien.

 

EMOTIES en GEVOELENS...

Zijn dat soort mensen volkomen vreemd!

 


 

Enfin…

Mieke vervolgt dat de WHO op 8 december 2020 een artikel op haar website publiceerde...

Waarin werd gesteld...

Dat er 66.729.375 bevestigde Covid-19 besmettingen hebben plaatsgevonden.

 

Oftewel zo'n 0,008% van de WERELDBEVOLKING...

Wat op zich BETREKKELIJK WEINIG is...

Om voor een LEVENSBEDREIGENDE PANDEMIE door te moeten gaan!

 

Mieke claimt at ze de pagina niet meer terug kon vinden...

‘k Heb echter WEL een exemplaar gevonden dat ongeveer op hetzelfde uitkomt.

 

Het betreft de .pdf “Covid-19 Weekly Epidemiological Update-8 December 2020” ( DATA van 6 december )...

65,8 Miljoen besmettingen en zogenaamd 1.500.000 miljoen slachtoffers op een wereldbevolking van op dat moment 7.840.535.325

OPMERKING: Als je het aantal besmettingen deelt door het aantal mensen kom je inderdaad op 0,008% uit...

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20201208_weekly_epi_update_17.pdf?sfvrsn=28169c8e_15&download=true

WERELDBEVOLKING: https://www.worldometers.info/nl/

 

Ik kan me voorstellen dat er MENSEN ZIJN DIE NU CLAIMEN dat dit komt vanwege de LOCKDOWN MAATREGELEN.

Maar die claim kan op simpele wijze door de grafieken worden weerlegd!

 

MAARRUHHH…

Eerlijkheidshalve dien ik daarbij nog de volgende opmerking te plaatsen...

Al die cijfers, grafieken en tabellen ZEGGEN EIGENLIJK NIETS!

Want de CIJFERS die gebruikt worden zijn INCOMPLEET...

Verder wordt er voortdurend met de cijfers GESJOEMELD!

Maar daar komt u te zijner tijd vanzelf wel achter!

 


 

TIP: Jajairam en Shashi Roopram

 

Gaan kritisch in op de

VOORLOPIGE GOEDKEURING

 

van het PFIZER vaccin door het CBG

( College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ).

 


 

Zij bespreken daarbij o.a. DE RISICO’S VAN mRNA VACCINS...

Mogelijke UITSLUITING VAN ONGEVACCINEERDEN middels een VACCINATIE PASPOORT...

Verder wordt ingegaan op ingestuurde vragen.

 

PUNT 1: Het vaccin zou ook werken bij 65+ ers...

Terwijl tegelijkertijd wordt geclaimd dat er weinig gegevens bekend zijn...

Over de werking van het vaccin bij jongeren onder de 16...

Mensen met verminderde weerstand ( dus 65+ ers ) en bij mensen die eerder besmet zijn geweest.

 

OPMERKING: De claim dat het vaccin ook bij 65+ers zou werken had men dus NOOIT mogen maken.

 

PUNT 2: De WERKINGSDUUR van het vaccin...

Wordt HOOGUIT VOOR 3 MAANDEN GEGARANDEERD...

( tenminste als die vaccins überhaupt werken. )

 

OPMERKING: NATUURLIJKE IMMUNITEIT schijnt veel langer te werken dan men voorheen had aangenomen, SOWIESO 8 MAANDEN.

https://www.scientias.nl/coronapatient-blijkt-veel-langer-immuun-dan-gedacht/

 

OPMERKING: In het ergste scenario betekend dit dat iedereen zich om de 3 maanden opnieuw moet laten vaccineren!

 

PUNT 3: Men weet NIET eens of het vaccin beschermt tegen INFECTIES.

 

OPMERKING: Want CORONA SLACHTOFFERS...

( even voorbijgaand aan het feit dat daarvan veel  sterven aan onderliggende ouderdomskwalen en verkeerd medicijngebruik )

STERVEN in hoofzaak aan DE GEVOLGEN VAN een LONGONTSTEKING...

( net zoals bij een influenza griepvirus. )

 

Was het niet beter geweest om een beleid te voeren waarbij ALLEEN de risicogroep...

( uiteraard op vrijwillige basis want veel ouderen moeten eveneens niets hebben van al die maatregelen )

In QUARANTAINE worden gezet in plaats van de gehele bevolking ?

 

Want het huidige beleid VERHINDERT dat op NATUURLIJKE WIJZE GROEPSIMMUNITEIT wordt verkregen.

 

Zelfs de voorstanders van het vaccineren zouden moeten begrijpen...

Dat de farmaceutische industrie daardoor meer tijd krijgt om een veiliger vaccin te ontwikkelen...

Voor diegenen die in vaccins geloven.

 

NIEMAND KAN ONTKENNEN…

Dat het huidige beleid geheel onnodig de gehele bevolking het...

RECHT OP EEN NORMAAL LEVEN

ontneemt en tegelijkertijd de economie sloopt!

20-04-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5083091/coronavirus-intensive-care-sterftecijfers-longontsteking

 

Risicogroepen bij Longontsteking!

https://www.isala.nl/patientenfolders/6198-longontsteking-pneumonie/

 

Werking van het Immuunsysteem!

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten/Allergieconsortium/Allergie/Het-immuunsysteem.htm

 

PUNT 4: Er wordt aangegeven dat men NIET eens weet...

Of GEVACCINEERDEN al dan niet het VIRUS KUNNEN OVERDRAGEN...

Oftewel ANDEREN KUNNEN BESMETTEN ondanks dat ze GEVACCINEERD zijn !!!

 

OPMERKING: Eigenlijk zou iedereen zich af moeten vragen...

Hoe het komt dat een vaccin aan de hand van dit soort FLAUWEKUL informatie wordt goedgekeurd!

 

PUNT 5: Er wordt geclaimd dat men niet eens weet...

Of het vaccin bescherming biedt tegen de ergste vorm van het corona virus ?!?

 

OPMERKING: Er wordt eerst geclaimd dat er GEEN DATA BESCHIKBAAR is...

Aangezien NIEMAND van de proefpersonen...

Dus ook NIET diegenen die een PLACEBO toegediend kregen...

ERNSTIGE KLACHTEN ONTWIKKELDEN.

 

Daarna wordt DOODLEUK GECLAIMD...

Dat het vaccin OOK BIJ ERNSTIGE KLACHTEN zou werken.

 

Dat is nou NIET BEPAALD wat ik onder:

“UIT GEDEGEN ONDERZOEK VERKREGEN RESULTATEN”

Zou verstaan!

 

Je zou je daarom af moeten vragen WAAROM je jezelf zou moeten laten vaccineren...

Terwijl er nog zoveel ONZEKERHEDEN over de werking van het vaccin bestaan!

 

Behalve dan de ZEKERHEID dat er BIJWERKINGEN zullen optreden...

Waarvan er enkele ERNSTIG zullen zijn, net als bij ELK VACCIN dat in het verleden is ontworpen.

De schadeclaims tegen de farmaceutische bedrijven spreken hierover boekdelen!

 

Bedenk dat hoewel er nagenoeg WEINIG DATA beschikbaar is over de WERKING EN VEILIGHEID van de vaccins...

Deze desalniettemin op globale schaal in vaccinatieprogramma’s worden opgenomen!

 

PUNT 6: Op het gebied van VEILIGHEID wordt geclaimd...

Dat de meeste proefpersonen “RELATIEF MILDE” bijwerkingsverschijnselen zouden hebben gehad...

Zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en koorts.

 

OPMERKING: Men geeft echter ook aan dat er gevallen zijn...

Die KAMPTEN MET ERNSTIGE BIJWERKINGEN,...

Maar over WELKE dat dan zouden zijn wordt met GEEN WOORD gerept!

 

PUNT 7: Er wordt gemeld dat in het VERENIGD KONINKRIJK ERNSTIGE BIJWERKINGEN zouden zijn geconstateerd.

OPMERKING: Men claimt daarbij dat ernstige bijwerkingen “NORMAAL” zouden zijn...

Bij grootschalige vaccinatie programma's.

 

Hier worden ERNSTIGE BIJWERKINGEN zowaar gebagatelliseerd!

“COLLATERAL DAMAGE”

Veroorzaakt door vaccinaties!!!

Je zult het zelf maar zijn...

Of een lid van het gezin of van de familie!

 

 

Bovenstaande discussie...

 

Behandelde overigens slechts een fragment

Uit de persconferentie van het CBG...

Die door de NOS werd uitgezonden...

 

En wel die van de volgende video presentatie vanaf 38:20h.

 

 

PUNT 8: Hierbij wordt even ingegaan op de pleidooi van MARK RUTTE...

Op advies van het OMT om een AVONDKLOK in te laten gaan...

En op het verweer van GEERT WILDERS die inzet op meer en sneller VACCINEREN.

 

OPMERKING: MARK RUTTE en zijn AVONDKLOK…

Waar maken we ons eigenlijk druk om?

 

 

Een AVONDKLOK notabene in JANUARI…

Zijnde één van de koudste WINTERMAANDEN.

 

Een periode waarin de meeste mensen sowieso lekker THUIS bij de warme kachel zitten...

En zo'n AVONDKLOK helemaal geen zin heeft...

Als het erom gaat CLUSTERVORMING tegen te gaan!

 

NET ZOALS AL DIE ANDERE MAATREGELEN…

De 1 ½ meter uit elkaar regelgeving…

De MONDKAPJESPLICHT…

't Gaat er toch alleen maar om

De bevolking CONSTANT TE WIJZEN  op een

MOGELIJKE DREIGING

Die van het CORONA VIRUS uit zou gaan.

Een gevaar dat SCHROMELIJK is OVERDREVEN.

 

Desalniettemin

EEN VORM VAN PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING...

GERICHT TEGEN DE EIGEN BEVOLKING !!!

 

Wat GEERT WILDERS betreft…

Je kunt het hem niet kwalijk nemen...

Dat hij de boodschap heeft gemist die een mens met...

Een KRITISCHE KIJK op DE WERELD uit de CBG PERSCONFERENTIE weet te halen.

Anders bleef hij niet zo doordrammen op het vaccineren!

 

Maar ja zijn "TALENTEN" beperken zich immers...

Tot het VERKETTEREN van de ISLAM.

Alsof de CHRISTELIJKE RELIGIE ook maar een EEN HAAR BETER zou zijn...

Als we afgaan op al die  PEDOFIELE DOOFPOT AFFAIRES van het VATICAAN.

 

En de wijze waar NATUURGENEZERS in vroegere tijden...

Als HEKSEN op de BRANDSTAPEL eindigden.

Dan wel werden VERZOPEN!

 


 

TIP: FvD

Met al die CORONA MAATREGELEN inclusief AVONDKLOK

 

Worden de horror scenario's die in boeken als

 

 Brave New World van Aldous Huxley

En 1984 van George Orwell worden geschetst

WERKELIJKHEID!


Corona maakt Nederlander gehoorzamer, zoals een Duitser of Japanner

 

C I T A A T :

"N E D E R L A N D   W O R D T   E E N    S T R A K K E R E   M A A T S C H A P P I J .

O P S C H U I V E N D   I N   D E   R C I H T I N G   V A N   D U I T S L A N D   E N   J A P A N .

A L D U S   P A U L   D E   L A N G E   ( h o o g l e r a a r   p s y c h o l o g i e   v r i j e   u n i v e r s i t e i t   a m s t e r d a m )

H I J   D E N K T   D A T   N E D E R L A N D E R S   Z I C H   M E E R   A A N   D E   R E G E L S   Z U L L E N   H O U D E N

A L S   G E V O L G   V A N   D E   C O R O N A   P A N D E M I E."

09-03-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5218742/coronamaatregelen-paul-lange-psychologie-vrije-universiteit

 

Z O A L S   D E   T I T E L   A L   A A N G E E F T:  "P S Y C H O L O G I S C H E   O O R L O G S V O E R I N G ! "

M E D I A   A N G S T   P R O P A G A N D E

O M   D E   B E V O L K I N G   W I L L O O S   T E   M A K E N

A N G S T  B L O K K E E R T   H E T   V E R S T A N D

B O E T E   S Y S T E M E N   E N   A R R E S T A T I E S

O M   D E   W E E R S T A N D   V A N   C R I T I C I   T E   B R E K E N

E E N   L I B E R A A L   F A S C I S T I S C H E   M A A T S C H A P P I J

 


Hoe de dreiging van corona onze psyche beïnvloedt:

‘Iedereen heeft ziekte angst’

 

C I T A A T 1 :

"D E   D R E I G I N G   V A N   B E S M E T T I N G   D O O R   H E T   C O R O N A   V I R U S

Z O R G T   B I J   V E E L   M E N S E N   V O O R   G E E S T E L I J K E   E N   L I C H A M E L I J K   K L A C H T E N."

 

C I T A A T 2 : 

“C O R O N A   R O E P T   S P A N N I N G,   S T R E S S  E N   A N G S T   O P   V AN W E G E   H E T   R I S I C O   E N   D E   D R E I G I N G"

A L D U S  G I J S    C O P P E N S   ( g e z o n d h e i d s z o r g p s y c h o l o o g   G G Z   a m s t e r d a m ) 

 

O P M E R K I N G :

F L A U W E K U L   N I E T   C O R O N A   M A A R   D E   G L O B A L E   M E D I A   E N   D E   ( R ) O V E R H E I D

R O E P E N   S P A N N I N G,   S T R E S S   E N   A N G S T   O P

 

E L K E   D A G   O P N I E U W

C O N F R O N T E E R D   D E   G L O B A L E   M E D I A   D E   B E V O L K I N G   M E T

B E R I C H T E N   O V E R   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

C O R O N A   ---   C O R O N A   ---   C O R O N A

 

V E E L   M E N S E N   H E B B E N   D A A R D O O R   E E N   A N G S T   P S Y C H O S E   O N T W I K K E L D

A N G S T   V O O R   H E T   O P E N B A A R   V E R V O E R

A N G S T   V O O R   B A C T E R I Ë N

A N G S T   V O O R   D E   M E D E M E N S

22-03-2020 https://www.parool.nl/nieuws/hoe-de-dreiging-van-corona-onze-psyche-beinvloedt-iedereen-heeft-ziekteangst~bece44fa/

 

O P M E R K I N G :

A N G S T I G E   M E N S E N   K U N N E N   N I E T   R A T I O N E E L   M E E R   N A D E N K E N

Z I J N   D E R H A L V E   G E M A K K E L I J K   T E   M A N I P U L E R E N

 


Typ hier jouw vraag

Typ hier jouw vraag

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb