G E L O O F   N I E T   A L L E S   W A T   D E   G L O B A L E  M E D I A   P U B L I C E E R T

 G A   Z E L F   O P   O N D E R Z O E K  U I T !

 

E N F I N . . .

L A A T   I K   M A A R   M E T E E N   M E T   E N K E L E   H A M V R A G E N   B E G I N N E N

 

V R A A G 1 .

 W A T   M A A K T   H E T  C O R O N A   V I R U S

A L I A S   S A R S - C O V - 2   N O U   Z O   B I JZ O N D E R

D A T   A L L E   ( R ) O V E R H E D E N   H E T   N O D IG   V I N D E N   O M   D A A R V O O R . . .

Z O W A T

D E   G E H E L E   E C O N O M I E

D E   G E Z O N D H E I D   V A N   9 8 %   V A N  D E   B E V O L K I N G

D E   T O E K O M S T   V A N   D E   H U I D I G E...

D A N   W E L   T O E K O M S T I G E   G E N E R A T I E S   J O N G E R E N

O P   H E T   S P E L   T E   Z E T T E N ?

 

Z E K E R   A L S   JE   K I J K T   N A A R   D E

 C O R O N A   V I R U S S E N   E N   S L A C H T O F F E R S

I N   H E T   V E R L E D E N :

 

S A R S   2 0 0 2   - S L E C H T S   7 7 4   S L A C H T O F F E R S

M E R S   2 0 1 2   -   S L E C H T S   6 4 0   S L A C H T O F F E R S

W E R E L D W I J D   W E L   T E   V E R S T A A N

27-02-2020 https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

 

C O R O N A   V I R U S S E N

H E B B E N   D U S   I N   H E T   V E R L E D E N

N A U W E L I J K S

S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T !

 

N U

Z O U   Z O ' N   C O R O N A   V I R U S   U I T   D I E Z E L F D E   C A T E G O R I E

I N E E N S   W E R E L D W I J D   M I L J O E N E N

S L A C H T O F F E R S   M A K E N ?

 

W A T   I S   E R   N O U   Z O   S P E C I A A L   A A N   D I T   C O R O N A   V I R U S ?

2 0 2 0   C L A I M   6 , 4 1 M I L J O EN   S L A C H T O F F E R S ? ?

V E R S U S

2 0 0 2   S L E C H T S   7 4 0 !

E N

2 0 1 2   S L E C H T S   6 4 0 ! !

( Hier kom ik later uitgebreider op terug. )

 

U   Z O U    ZI C H   E I G E N L I J K   A F   M O E T E N   V R A G E N

W H A T   T H E   F U C K

? ! ? I S   H I E R   E C H T   A A N   D E   H A N D ? ! ?

V R A A G 2 .

H E E F T   D E   ( R ) O V E R H E I D   E I G E N L I J K   W E L   E E N S   S T I L G E S T A A N

B I J   D E   I M P A C T   V A N   H A A R   M A A T R E G E L E N

( 1 1/2 meter afstand houden, mondkapjesplicht, thuis blijf advies en avondklok ? )

O P   D E   V O L K S G E Z O N D H E I D . . .

D A N   W E L   H E T   W E L Z I J N   V A N   D E   B U R G E R   A L S   Z O D A N I G ?

 

I N   D E   E E R S T E   P L A A T S :

D E   A F S C H A L I N G   V A N   D E   R E G U L I E R E   Z O R G !

 

E N   D E   G E V O L G E N   V O O R   M E T   N A M E

D I A B E T I C I - H A R T P A T I Ë N T E N    E N   P A T I Ë N T E N   M E T   C H R O N I S C H E   Z I E K T E S ?

https://www.nporadio1.nl/binnenland/27000-afschalen-reguliere-zorg-gaat-komende-weken-al-richting-de-50-procent

I N   D E   T W E E D E   P L A AT S

D E   P S Y C H O L O G I S C H E   I M P A C T 

E E N Z A A M H E I D - O P S L U I T I N G - U I T S L U I T I N G

D I E   Z I C H   K E N B A A R   M A A K T   I N   E E N   S T I J G I N G   V A N

H E T   A A N T A L   Z E L F M O O R D E N   D A N   W E L   P O G I N G E N   D A A R T O E ?

 

H E T   O N T H O U D E N   V A N   S O C I A L E   C O N T A C T E N   B I J   J O N G   E N   O U D

V A N W E G E   D E   Z O G E N A A M D E   "I N T E L L I G E N T E"   L O C K D O W N S

D I E   H E L E M A A L   N I E T   Z O   I N T E L L I G E N T   Z I J N

A LS   V O O R H E E N   W E R D   A A N G E N O M E N

 

S O C I A A L   I S O L E M E N T

D A T   H E T   E E N Z A A M H E I D S G E V O E L   V E R S T E R K T

 

E N   D E   S C H A D E L I J K E   P S Y C H O L O G I S C H E   G E V O L G E N

V O O R   J O N G   E N   O U D ?

16-05-2020 https://nos.nl/artikel/2334100-jongeren-kampen-met-corona-eenzaamheid-ik-mis-mensen-om-me-heen.html

 

CO R O N A

D U W T   8   O P   D E   1 0   W E R K N E M E R S

I N   E E N   S O C I A A L   I S O L E M E N T !

 

O P M E R K I N G :

V A N W E G E   H E TC O R O N A   B E L E I D

D U S   N I E T   V A N W E G E   H E T   C O R O N A   V I R U S

W E L   T E  V E R S T A A N ! !

21-09-2020 https://www.hln.be/economie/corona-duwt-acht-op-de-tien-werknemers-in-sociaal-isolement~a781a7bc/

 

D E   K E E R Z I J D E   V A N   H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

D A T   B U R G E R S   I N   E E N   S O C I A A L   I S O L E M E N T   S T O R T

13-10-2020 https://www.anbo.nl/nieuws/anbo-vreest-voor-eenzaamheid-ouderen-in-tweede-coronagolf

 

D E   K E N N I S   A C H T E R S T A N D   D I E   L E E R L I N G E N   E N   S T U D E N T E N   O P L O P E N

D O O R   H E T   S L U I T E N   V A N   S  C  H O L E N   EN   U N I V E R S I T E I T E N

 

J O N G E R E N   Z I E N   H U N  K A N S E N   O P   E E N   F A T S O E N L I J KE  B A A N

I N   R O O K   O P G A A N

 

D A A R   Z O U   I E D E R E E N   A L L E E N   A L   D E P R E S S I E F   V A N   W OR D E N !

 

( M a a r   z o   g i n g   h e t   e r   i n   m i j n   t i j d   o o k   a l   a a n   t o e)

( z i e  p a g i n a "D a g b o e k   v a n   e e n   R e b e l' )

 

H O E   H E T   P O L I T I E K   B E L E I D   D O O R   D E   J A R E N   H E E N

D E   T O E K O M S T   V A N   M E N I G   B U R G E R   H E E F T   G E S A B O T E E R D !

03-12-2020 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/03/anderhalf-procent-van-de-scholen-tijdelijk-gesloten

 

D E   S T R E S S   V A N   G E Z I N N E N   D I E   T H U I S   O P G E S L O T E N   Z I T T E N

D E   M U R E N   D I E   D A A R B I J   O P   Z E   A F   K O M E N

 

D E   T O E N E M E N D E   D E P R E S S I V I T E I T   O M D A T   Z E   T E G E N W O O R D I G

N E R G E N S   M E E R  N A A R   T O E   K U N N E N

 

A L L E S   Z I T   O P   S L O T

N E D E R L A N D   I S   I N   É É N   G R O T E   G E V A N G E N I S   V E R AN D E R D

E L D E R S   I N   D E   W E R E L D   G A A T   H E T   E R   A L   N E T   Z O   A A N   T O E !

10-04-2020 https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5086136/stress-coronavirus-mentale-gezondheid-psychologen-openup

 

M A S S A   O N T S L A G E N   I N   Z O W A T   E L K E   S E C T O R

S H E L L   ( 7 . 0 0 0 - 9 . 0 0 0 )   O N T S L A G E N

B A M  ( 1 0 0 - e n )   O N T S L A G E N

T A T A   S T E E L   ( 8 5 0 )   O N T S L A G E N

K L M   ( 4 . 5 0 0 - 5 . 0 0 0 )   O N T S L A G E N

M A I T R E   P A U L   ( m o g e l i j k   f a i l l i s s e m e n t   2 0 0 )   O N T S L A G E N

D E   J A A R B E U R S   ( 50 )   O N T S L A G E N

 

E N   D A T   I S   N O G   M A A R   E E N   K L E I N E   S E L E C T I E !

 

O P M E R K I N G :

N I E T   Z O Z E E R   V A N W E G E   H E T   C O R O N A   V I R U S

M A A R   O M D A T   H E T   A L   E N I G E   T I J D   S L E C H T   G I N G   M E T   D E

 W E R E L D    E C O N O M I E

30-09-2020 https://www.trouw.nl/economie/het-is-bijltjesdag-ontslaggolf-bij-shell-bam-tata-steel-klm-maitre-paul-en-de-jaarbeurs~b00e6b79/

 

O N T S L A G E N   I N   D E   C A T E R I N G   E N   D E   H O R E C A

P O S T I L L O N   H O T E L S   ( 1 1 0 )   O N T S L A G E N

M A I S ON   V A N   D E N   B O E R   ( 1 4 0 ) O N T S L A G E N

 

C I T A A T :

"D e   v a k b o n d   ( F N V )   s c h a t   d a t   a l l e e n   a l   v a n   d e   1 7 . 0 0 0   B A N E N   i n   d e   c o n t r a c t c a t e r i n g,   z o a l s   b e d r i j f s k a n t i n e s,   e r    z o 'n   3 . 0 0 0   a   4 . 0 0 0   V O O R G O E D   V E R D W I J N E N ."

14-07-2020 https://nos.nl/artikel/2340620-ontslagen-in-horeca-en-catering-dit-is-het-begin-van-een-golf.html

 

D E   T O E G E N O M E N   S C H U L D E N   V A N   D E   H U I S H O U D E N S

 

C I T A A T :

"I n m i d d e l s   h e e f t   r u i m   É É N   O P   D E   V I J F   H U I S H O U D E N S   m o e i t e   o m   r e k e n i n g e n   t e   b e t a l e n, e n   d a t   a a n t a l   z a l   w a a r s c h i j n l i j k   v o o r a l   i n   h e t   n a j a a r   F L I N K   O P L O P E N ."

 

F L E X W E R K E R S   W O R D E N   N A A R   H U I S   G E S T U U R D

Z Z P 'E R S   K R I J G E N   M I N D E R   O P D R A C H T E N !

25-08-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5179229/schulden-nederlanders-coronacrisis-huishoudens-geldfit

 

D A T   N E D E R L A N D   O P   E E N   E C O N O M I S C H E   R E C E S S I E   a f s t o r m t 

d i e   z i j n   w e e r g a   n i e t   k e n t   i n   d e   g e s c h i e d e n i s ?

08-06-2020 https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5146731/wereldbank-coronacrisis-diepste-recessie-tweede-wereldoorlog

 

H E T   T O E G E N O M E N   A A N T A L   Z E L F M O O R D E N

D A N   W E L   P O G I N G E N    T O T   Z E L F M O O R D

 

C I T A A T :

"D o o r   d e  C O R O N A   C R I S I S   e n   d e   L O C K D O W N   b e l a n d e n

e r   m e e r   k i n d e r e n   i n   h e t   z i e k e n h u i s   n a   e e n   Z E L F D O D I N G S P O G I N G

H e t   T O P J E   v a n   d e   I J S B E R G !"

18-02-2021 https://www.gelderlander.nl/tiel/meer-kinderen-belanden-in-ziekenhuis-na-zelfmoordpoging-door-coronacrisis-het-wordt-steeds-erger~a339c4f6/

 

V A N D A A R   M I J N   V R A A G :

I S   H E T   M I D D E L   N I E T   E R G E R   D A N   D E   K W A A L ?

 

OPMERKING:

IK HOOP WEL DAT U ZICH REALISEERT DAT DIE CORONA CRISIS

NIET

DOOR  HET CORONA VIRUS WORDT VEROORZAAKT

MAAR DOOR HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID !


 

V R A A G 3 .

I S   D E   ( R ) O V E R H E I D   Z I C H   E R   V A N   B E W U S T

D A T   I N M I D D E L S   A L L A N G   B E K E N D   I S

D A T   H E T   L I C H A A M   G O E D   I N   S T A A T   B L I J K T   T E   Z I J N

O M   O O K   T E G E N   H E T   C O R O N A V I R U S

O P   G E H E E L   N A T U U R L I J K E   W I J Z E

   G R O E P S I M M U N I T E I T   O P   T E   B O U W E N

 

E N   D A T   D A A R M E E   V A C C I N A T I E S

M E T   J O O S T   M A G   W E T E N   W A T   V O O R   S C H A D E L I J K E   B I J W E R K I N G E N

V O L K O M E N   O V E R B O D I G   Z I J N ?

 

D A T   D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

D E   O P B O U W   V A N   N A T U U R L I J K E   G R OE P SI M M U N I T E I T

O N D E R   D E   B E V O L K I N G   B E L E M M E R E N ?

 

C L A I M T   D E   ( R ) O V E R H E I D   O P   H A A R   W E B S I T E   N I E T

Z I C H   I N   T E   Z E T T E N   O M   G R O E P S I M M U N I T E I T   T E   B E V O R D E R E N

 

O P M E R K E L I J K   D A A R B I J   I S

D A T   G R O E P S I M M U N I T E I T   N I E T   O P   N A T U U R L I J K E   W I J Z E

V E R K R E G E N   M A G   W O R D E N ?!?

 

 D E   ( R ) O V E R H E I D   H E E F T   Z O D O E N D E   M A A N D E N   V E R SP I L D

M E T   E E N   B E L E I D

D A T   D E   N A T U U R L I J K E   O P B O U W   V A N   G R O E P S I M M U N I T E I T  T E G E N W E R K T

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/groepsimmuniteit

 

D E    ( R ) O V E R H E I D   G A A T   O V E R I G E N S   V O L K O M E N   V O O R B I J   A A N   H E T   F E I T

D A T   V E E L   B U R G E R S   I N M I D D E L S    A L   I M M U N I T E I T   H E B B E N   O P G E B O U W D

O N D A N K S   H A A R   M A A T R E G E L E N

 

D E   A F Z O N D E R I N G   V A N   D E   B U R G E R   M E T   M A A T R E G E L E N   A L S

1   1 / 2   M E TE R   A F S T A N D   H O U D E N

M O N D K A P J E S P L I C H T

H O R E C A -,   M U S E A -,   E N   W I N K E L S L U I T I N G

A V O N D K L O K

19-08-2020 https://www.businessinsider.nl/long-term-coronavirus-immunity-t-cells-2020-8/

 

O O K   I N   D U I T S L A N D   Z I E N   W E   E E N   D R A S T I S C H E   T O E N A M E

V A N   H E T   A A NT A L   B E S M E T T I N G E N

O N D A N K S   H E T   V E E L   S T R E N G E R E   C O R O N A   B E L E I D

D U I T S L A N D   V O E R D E   E E N   V E E L   S T R ENG E R E   L O C K D O W N   I N

E N   D E   M O N D K A P J E S P L I C H T   W E R D   V E E L   E E R D E R   I N G E V O ER D

 

!!!   D A T   S O O R T   M A A T R E G E L E N  W E R K E N   D U S  N I E T   !!!

22-10- 2020 https://www.dvhn.nl/extra/Aantal-besmettingen-met-corona-stijgt-naar-recordhoogte-in-koud-Duitsland.-Strengere-maatregelen-op-komst-als-huidige-trend-doorzet-26131137.html

 


 

V R A A G 4 .

S T A A N   D E   M A A T R E G E L E N

W A A R V A N   I N M I D D E L S   I S   G E B L E K E N   D A T   D E Z E   N I E T   W E R K E N

E N   I N  S O M M I G E   G E V A L L E N  D E   G E Z O N D H E I D   S C H A D E  K U N N E N   T O E B R E N G E N

 

W E L   I N   V E RH O U D I N G   T O T   H E T   A A N T A L   L E V E N S J A R E N

D A T   D E   ( R )  O V E R H E I D   D A C H T   T E   K U N N E N   W I N N E N ?

 

D E   ( R ) O V E R H E I D   C L A I M T   D A A R B I J   D A T

V A N W E G E   H E T   T O E G E N O M E N   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

D E   M A A T R E G E L E N   V E R S C H E R P T   D I E N E N   T E   W O R D E N

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/mogelijk-voor-kerst-strengere-coronamaatregelen/

 

Z I E T   U   O O K   2   O N G E R E G E L D H E D E N   I N   D I E   C L A I M   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D ?

 

I N   D E   E E R S T E   P L A A T S   I S   H E T   N I E T   M E E R   D A N   L O G I S C H

D A T   N A A R M A T E   E R    M E E R   G E T E S T   W OR D T

D E   P C R - T E S T S   M E E R   P O S I T I E V E   U I T S L A G E N   Z U L L E N   G E V E N

H E T G E E N   E C H T E R   N I E T   W I L   Z E G G E N   D A T   D E    T E S T P E R S O O N

O P   H E T   M O M E N T   V A N   D E   M E T I N G   B E S M E T   D A N   W E L   B E S M E T T E L I J K   I S !

( z i e   PCR-TEST   p a g i n a )

 

I N   D E   T W E E D E   P L A A T S   I S   I N M I D D E L S   O O K   A L   B E K E N D

D A T   D E   B E R E K E N I N G   V A N   H E T   T O T A L E   A A N T A L   "C O R O N A   S L A C H T O F F E R S"   O N J U I S T   I S

 

D E   M E E S T E   S L A C H T O F F E R S   V A L L E N   I M M E R S   I N   D E   L E E F T I J D S K L A S S E   8 0 +

E N   D I E  K A M P E N   A L L E M A A L   M E T   O U D E R D O M S A F T A K E L I N G   E N   L I J D E N

A L L E M A A L   A A N   1   O F   M E E R D E R E   O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E B E E L D E N

W A A R   Z I J   V A N D A A G   D A N   W E L   M O R G E N

A A N   K U N N E N  B E Z W I J K E N

 

D E   P C R - T E S T   M A G   I N   V E E L   G E V A L L E N   D A N   W E L   P O S I T I E F   H E B B E N   A A N G E G E V E N

M A A R   H E T   C O R O N A   V I R U S   H O E F T   N I E T   P E R S É   D E   D O O D S O O R Z A A K   T E   Z I J N   !

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/verkeerde-informatie-verspreidt-als-virus

 

!!!   S T E R V E N   M E T   C O R O N A

d u s   n i e t

S T E R V E N   D O O R   C O R O N A   !!!

 

M E N   Z O U   Z I C H   E I G E N L I J K   A F   M O E T E N   V R A G E N

W A A R O M   E R   R E L A T I E F   W E I N I G   S L A C H T O F F E R S   Z I J N

T E N   O P Z I C H T E   V A N   D E   E X P L O S I E V E   T O E N A M E

V A N   H E T   A A N T A L   Z O G E N A A M D E   B E S M E T T I N G E N

A L S   H E T   C O R O N A   V I R U S   E C H T   Z O   D O D E L I J K   Z O U   Z I J N

ALS   WORDT   B E W E E R D   !!!

( zie pagina CORONA IN GRAFIEKEN )

 


12-01-2022

C O R O N A   N I E U W S

HET ZAL NIEMAND VERBAZEN

DAT HET

CORONA VIRUS . . .

 

IK

BEDOEL

CORONA BELEID . . .

 

DE

" SS AMEN LEVING "

IN 2 KAMPEN

HEEFT OPGESPLITST . . .

 

VOORSTANDERS - TEGENSTANDERS

 

IN BEIDE KAMPEN

BEVINDEN ZICH BEHALVE GEWONE BURGERS

OOK

MEDISCH SPECIALISTEN

 

DE

GLOBALE MEDIA

IS ALLANG NIET MEER ZO ONAFHANKELIJK ALS IEDEREEN DENKT

ZIJ IS VERWORDEN TOT EEN

DOORGEEFLUIK

VAN

DUBIEUZE INFORMATIE . . .

 

WAT BETREFT HET CORONA VIRUS . . .

AFKOMSTIG UIT DE FARMACEUTISCHE MILJARDEN INDUSTRIE

EN

DE ( R ) OVERHEID

MET HAAR GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDS WAAKHONDEN

RIVM - OMT

 

ALLE INFORMATIE

DIE INDRUIST TEGEN DATGENEWAT ZIJ VOOR

WAARHEID VERKONDIGEN . . .

 

WORDT VERWIJDERD

DAN WEL ONTOEGANKELIJK GEMAAKT . . .

 

UIT DE ZOEKOPDRACHTEN

VAN ZOEKMACHINES ALS BING EN GOOGLE WEGGELATEN . . .

 

DAN WEL

ERGENS ACHTERIN VERSTOPT

ALS DUBIEUZE DAN WEL GEÏNFECTEERDE WEBSITES AANGEMERKT

GECENSUREERD !

 

DE VOOR SOCIAAL DOOR MOETEN GAANDE

WEBSITES

FACEBOOK -TWITTER - SKYPE - LINKED IN - YOUTUBE

ETC. 

DOEN VROLIJK MEE

AAN AAN DEZE VORM VAN CENSUUR BEDRIJVEN !

 

LAAT IK VOOROP STELLEN

DAT HET NIEUWS OP DEZE BLOGSITE

IN HOOFDZAAK DIRECT UIT DE GLOBALE MEDIA KOMT

IK DOE NIET AAN CENSUUR !

 

DAT WIL ZEGGEN . . .

DE ENIGE VORM VAN CENSUUR

DIE U OP DEZE WEBSITE TEGEN ZOU KUNNEN KOMEN . . .

 

IS DE VERVANGING VAN GROF TAALGEBRUIK

IN EVENTUELE REACTIES . . .

DOOR

. . . . . . . . . .

U ZIET HET GOED

STIPPELTJES

 

HOE ZOU HET TOCH KOMEN

DAT

TELKENS WEER KABINETTEN WORDEN GEVORMD

MET PARTIJEN EN PERSONEN

DIE DOOR DE BEVOLKING ZIJN AFGESTRAFT ?

 

IK BEDOEL . . . MARK RUTTE IV ?

TERWIJL EEN RUIME MEERDERHEID VAN DE BEVOLKING

IN EEN EERDER ARTIKEL AANGAF . . .

https://nos.nl/artikel/2410140-van-sprankje-hoop-tot-diepe-teleurstelling-reacties-op-regeerakkoord

WEINIG TOT GEEN

VERTROUWEN

TE HEBBEN IN HET NIEUW TE VORMEN KABINET . . .

ZO'N KABINET ZOU HETZELFDE JAAR NOG KUNNEN OMVALLEN !

WEER EEN DEMISSIONAIR DICTATORIAAL KABINET

 

HUGO DE JONGE

VAN GEZONDHEID NAAR WONINGBELEID ? ! ?

OP GEZONDHEID BAKTE DIE GOZER ER AL NIETS VAN

WAT WIL HIJ DOEN TEGEN AL DIE MILJARDAIRS MET HUN ZOGENAAMDE INVESTERINGSFONDSEN

DIE NEDERLANDSE WONINGEN OPKOPEN EN WOEKERHUREN REKENEN ?

 

HET ASIEL- EN IMMIGRATIE BELEID IS OOK AL EEN ZOOITJE

DAT MOET TOCH ALLEMAAL NIET KUNNEN ? ! ?

DENK DAAR MAAR EENS OVER NA !

 


27-06-2021

Google test waarschuwingen bij vers nieuws dat (nog) niet betrouwbaar is

CITAAT:

"Google gaat WAARSCHUWINGEN TONEN wanneer gebruikers zoeken naar breaking NEWS of andere "snel veranderende" onderwerpen, schrijft het bedrijf vrijdag."

https://www.nu.nl/tech/6142004/google-test-waarschuwingen-bij-vers-nieuws-dat-nog-niet-betrouwbaar-is.html

 

WAARSCHUWINGEN ?!?

 

GOOGLE IS EEN FILTER IN HAAR ZOEKMACHINE AAN HET INBOUWEN

OPDAT ZIJ CENSUUR KAN PLEGEN !

 

DE ELITE KLASSE BEPAALD

WAT NIEUWS IS EN WAT U TE ZIEN KRIJGT !!

 

IK NOEM WAT BEDRIJVEN ALS

FACEBOOK - GOOGLE - MICROSOFT - NU.JIJ - TWITTER - YOUTUBE

DIE DOEN AAN

HERSENSPOELING !!!

 

( NOU MAAKT HET VOOR MIJN ARTIKELEN WEINIG UIT

WANT IK VERWIJS IMMERS IN HOOFDZAAK NAAR ARTIKELEN

DIE ALS "BETROUWBARE NIEUWSBRONNEN" WORDEN AANGEMERKT

WAARBIJ IK WIJS OP DE ONREGELMATIGHEDEN IN DIE ARTIKELEN )

 


 

DE   ( R ) OVERHEID MAG DAN CLAIMEN

DAT IEDEREEN DIE GEEN REKENING HOUDT

MET OUDEREN EGOÏSTISCH ZOU ZIJN

 

MAARRUHHH

IS HET NIET JUIST ANDERSOM ?

 

ZIJN HET NIET DE OUDEREN

DIE EGOÏSTISCH ZIJN ?

 

HEBBEN OUDEREN NIET

EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH ?

 

WILLEN OUDEREN DE JONGEREN DE KANS

ONTZEGGEN EVENEENS EEN SOCIAAL LEVEN

OP TE BOUWEN ?

 

WILLEN OUDEREN EIGENLIJK WEL

MEDE-VERANTWOORDELIJK

WORDEN GEHOUDEN VOOR AL DIE

AL DAN NIET GELUKTE ZELFMOORDPOGINGEN

ONDER EENZAME JONGEREN ?

 

MEDE-VERANTWOORDELIJK

VOOR DE LEERACHTERSTANDEN

VANWEGE HET SLUTEN VAN SCHOLEN ?

 

MEDE-VERANTWOORDELIJK

VOOR HET OP SLOT GAAN VAN DE ECONOMIE

WAARBIJ

WERKNEMERS DIE HUN BAAN VERLIEZEN ?

ONDERNEMERS HUN BEDRIJF VERLIEZEN ?

 

KAMPEN OUDEREN ZELF NIET MET

EENZAAMHEID

OMDAT ZE GEEN FAMILIE MEER OP BEZOEK

MOGEN ONTVANGEN ?

 

VOOR JONGEREN VOELT EENZAAMHEID NOG ERGER AAN !

 

IK HAD ER IN MIJN JONGERE JAREN

AL MEE TE MAKEN...

 

TECHNISCHE SCHOLEN

WAAR GEEN ENKEL MEISJE OP ZAT

 

 ( MAAR DAT LEEST U OP DE PAGINA:

"Dagboek van een Rebel" )

 

OM EERLIJK TE ZIJN

IS TECHNIEK EIGENLIJK NIET ECHT MIJN DING

IK HEB ER IN DE LOOP DER JAREN

ZELFS EEN HEKEL GEKREGEN...

 

AL WAS HET MAAR OMDAT TECHNOLOGIE

STEEDS VAKER EN DIEPER JE PERSOONLIJKE

LEVENSSFEER BINNENDRINGT...

DAARBIJ DE BOEL OVERNEEMT !

 

IK HEB AL HELEMAAL

GEEN GOED WOORD OVER

VOOR DIE  HYPOCRIETE POLITIEK

MET HAAR NEP DEMOCRATIE...

 

EN VOORTDURENDE INMENGING

IN MIJN PERSOONLIJKE LEVEN !

 

IK VERTIK HET

OM  NOG LANGER SLAAF TE SPELEN

VOOR DIE CRIMINELE ELITE KLASSE !

 

 

 

 

 

 

T O B I A S   S T R A U M A N N   -   1 9 3 1   ( 2 0 1 9 )

A A N   F A S C I S M E   G A A T   L B E R A L I S M E   V O O R A F   !

D e   j a r e n   t w i n t i g   z i j n   v a n   s t a r t   g e g a a n   e n   h e t    d é j à - v u   h o u d t   a a n :

E u r o p a   v a l t   u i t   e l k a a r   e n   e x t r e e m r e c h t s   w i n t

a a n   p o l i t i e k e   m a c h t .

H e t   "N O O I T   M E E R"   v a n   n a   d e

T w e e d e   W e r e l d o o r l o g   k l i n k t   s t e e d s   h o l l e r .

E c o n o o m   e n   h i s t o r i c u s   D a v i d   H o l l a n d e r s

b e s p r e e k t   1 9 3 1 :

D e b t,   C r i s i s, a n d   t h e   R i s e   o f   H i t l e r   ( 2 0 1 9 )   v a n    T o b i a s   S t r a u m a n n,   d i e   u i t e e n z e t   w e l k e

f a c t o r e n   h e t   f a s c i s m e   v a n   d e   N D S A P   e e r d e r

m o g e l i j k   m a a k t e n.

https://www.nederlandseboekengids.com/20200313-david-hollanders/

 


W A L L   S T R E E T   A N D   T H E   R I S E   O F   H I T L E R

W A L L   S T R E E T   A N D   T H E   B O L S H E V I C

R E V O L U T I O N

 

 B Y   A N T H O N Y   S U T T O N

 

W A L L   S T R E E T   F I N A N C I E R D E

B E I D E   O O R L O G E N

https://wearethene.ws/notable/114586

 


G E O R G E   O R W E L L

1 9 8 4

O o r l o g   i s   V r e d e

V r i j h e i d   i s   S l a v e r n i j

!!!   O n w e t e n d h e i d   i s   M a c h t   !!!


WORDT U ONDERHAND OOK NIET GEK VAN AL DIE COOKIES OP HET INTERNET ?

 

COOKIES DIE JE PRIVACY SCHENDEN...

DOOR JE SURFBEWEGINGEN VAST TE LEGGEN...

VOOR RECLAME DOELEINDEN EN WIE WEET WAT NOG MEER ?

 

DIT ZIJN OVERIGENS ALLEEN NOG MAAR DE COOKIE INSTELLINGEN VAN DE TELEGRAAF !

VAN AL DIE ROMMEL

WORDT JE COMPUTER BOVENDIEN STEEDS TRAGER ! !


 

HET IS WAT...

ALS JONGEREN DIE NOG EEN HEEL LEVEN

VOOR ZICH HEBBEN BESLUITEN ZELFMOORD TE PLEGEN

OMDAT ZIJ GEEN KANS ZIEN EEN SOCIAAL LEVEN OP TE BOUWEN

 

DAN WEL GEEN KANS ZIEN OM EEN FATSOENLIJK BESTAAN OP TE BOUWEN

VANWEGE DIE LEERACHTERSTANDEN DOOR DE SLUITING VAN SCHOLEN...

 

OM VAN DE PESTERIJEN OP SCHOOL MAAR TE ZWIJGEN !

JAWEL...

JONGEREN KUNNEN ERG GEMEEN ZIJN !!

IK HOEF MAAR AAN MIJN EIGEN JEUGD TERUG TE DENKEN

 

NIET DAT HET MET MIJ GEBEURDE...

MAAR IK ZAG HET BIJ ANDEREN GEBEUREN !

 

MET DE KOMST VAN DIE VERVLOEKTE TECHNOLOGISCHE SNUFJES

WAARONDER SMARTPHONES EN HET INTERNET

IS DAT ALLEEN MAAR ERGER GEWORDEN !

MAAR DAT IS SLECHTS HOE IK TEGEN AL DIE VERANDERINGEN AAN KIJK

 

IK WIL ALLEEN MAAR ZEGGEN...

DAT DE WERELD IN RAP TEMPO IS VERLOEDERD !!!

 

IK HOUDT HET DAAROM BINNENKORT VOOR GEZIEN...

HET IS VERDER NIET MIJN PROBEEM...

MAAR EEN PROBLEEM VOOR DIEGENEN DIE DAARMEE MOETEN DAN WEL WILLEN LEVEN !

 

W A A R   H A A L T   D E   ( R ) O V E R H E I D

O V E R I G E N S

H E T   R E C H T   V A N D A A N

 

O M   T E   M O G E N   B E S L I S S E N   O V E R

 

???   W I E   M A G   L E V E N   ???

D A N   W E L

???   W I E   M O E T   S T E R V E N   ???

 

DOELENDE OP DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG

VANWEGE HET FEIT DAT CORONA PATIËNTEN EEN VOORKEURSBEHANDELING KRIJGEN

 

ER BESTAAT IMMERS GEEN BEHANDELING TEGEN VIRUSSEN !

NIET TEGEN HET INFLUENZA GRIEPVIRUS DAT ELK JAAR TERUG KOMT !!

EN AL HELEMAAL NIET...

TEGEN HET CORONA GRIEPVIRUS !!!

 


 

DE POLITIEK EN DE MEDIA ZIJN VOLKOMEN VERKEERD BEZIG!

DE BEVOLKING WORDT ZOWAT DAGELIJKS GETERRORISEERD MET VALSE BESMETTINGSCIJFERS

DE CIJFERS GEVEN NAMELIJK NIET AAN OF IEMAND BESMET IS

 

DE CIJFERS GEVEN AAN OF IEMAND POSITIEF IS GETEST MET EEN PCR-TEST DAN WEL GEN-TEST

DAT IS IETS TOTAAL ANDERS

 

PCR-TESTS KUNNEN ALLEEN AANGEVEN OF BIJ IEMAND RNA IS VASTGESTELD

NIET OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN

BESMET DAN WEL BESMETTELIJK

IS

 

DE CIJFERS ZIJN INCOMPLEET - SCHEPPEN VERWARRING - VEROORZAKEN ONNODIG PANIEK

EEN BEETJE REGERING ZOU PANIEK TEN ALLE KOSTE PROBEREN TE VERMIJDEN

!!! NIET AANWAKKEREN !!!

 

IN DE MEDISCHE WERELD WORDT AL GAUW TERUG GREPEN NAAR TERMEN ALS

"MOGELIJK" -  "VERMOEDELIJK" -  "WAARSCHIJNLIJK"

ZO WORDT SARS IN VERBAND GEBRACHT MET EEN VLEESMUIS

EN MERS IN VERBAND GEBRACHT MET EEN KAMEEL / DROMEDARIS

NIETS MEER ZIJNDE DAN ONGEFUNDEERDE AANNAMES EN SPECULATIES

https://www.rivm.nl/nieuws/dromedarissen-mogelijk-reservoir-voor-mers-coronavirus

 

CITAAT :

"Transmissie vindt VERMOEDELIJK plaats van mens op mens etc. "

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/sars

 

AANNAMES EN SPECULATIES

EN DAAR IS DE GEHELE MEDISCHE WETENSCHAP OP GEBOUWD

EVENALS DE CONCLUSIE DAT MEDICIJNEN EN VACCINS ZOUDEN WERKEN

 

DE UITKOMSTEN VAN PCR-TESTS DIE VALSE POSITIEVEN GEVEN

EN NAARMATE ER MEER GETEST WORDT

DUS OOK MEER VALSE POSITIEVEN GEGENEREREN!

DE UITKOMSTEN VAN DE SNELLE GEN-TESTS ZOUDEN NOG ONNAUWKEURIGER ZIJN  DAN DE PCR-TESTS

 

HOE KUN JE NOU EEN VACCINATIE BEWIJS / DOCUMENT / PASPOORT UITGEVEN OP ÉÉN ENKELE METING?

EEN METING DIE BEHALVE VALSE POSITIEVEN OOK VALSE NEGATIEVEN KAN GEVEN

GEWOONWEG KRANKZINNIG!

 


 

AANTAL BESMETTINGEN SINDS FEBRUARI

585.685

 

HET AANTAL "SLACHTOFFERS" SINDS FEBRUARI

9.902

 

HET STERFTECIJFER IS ECHTER BEPALEND

VOOR DE DODELIJKHEID VAN HET CORONA VIRUS

9.902 gedeeld door 585.685 = 0,017.

 

HET CORONA VIRUS VALT DAARMEE BINNEN DE MARGE

VAN EEN DOODGEWOON GRIEPVIRUS

 

HET WERKELIJKE AANTAL BESMETTINGEN

LIGT VELE MALEN HOGER

WANT NIET IEDEREEN LAAT ZICH TESTEN

!!! DAARMEE VALT HET STERFTECIJFERS NOG LAGER UIT !!!

10-12-2020 https://www.nporadio1.nl/binnenland/25799-de-coronacijfers-van-vandaag

 

DAARBIJ DIENT TE WORDEN OPGEMERKT

DAT VEEL "CORONASLACHTOFFERS" STIERVEN

VAN OUDERDOM

DAN WEL AAN ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES

 

 

R I V M   J A A R L I J K S   T E R U G K E R E N D E  V I R U S S E N

Het volgende plaatje laat bovendien duidelijk zien dat het corona virus ( lichtblauw ) al binnen enkele weken op haar retour was en de meeste klachten van de luchtwegen worden veroorzaakt door het Rhinovirus ( paars ).

 

 

BEHALVE DAT 25% VAN DE "CORONA SLACHTOFFERS" STIERVEN AAN SCHIMMELS

WERDEN PATIËNTEN MET PROBLEMEN AAN DE LUCHTWEGEN

ALLEEN GETEST OP HET CORONA VIRUS

 

ZE KUNNEN DUS OOK AAN DE GEVOLGEN VAN EEN GRIEPVIRUS ZIJN OVERLEDEN

MAAR DAAR WERD NIET OP GETEST!

 

BOVENDIEN ZIEN WE IN HET GRAFIEKJE DAT HET LICHAAM DOOR MEERDERE VIRUSSEN WORDT AANGEVALLEN

EN DAAR WERD AL EVENMIN OP GETEST

 


 

!!! LIBERALE FASCISTEN !!!

WAARONDER

D66

VINDEN ALTIJD WEL EEN MANIER OM DE WERKELIJKHEID OM TE DRAAIEN ZOALS BIJ DE

DONORCODICIL DIE WERD OMGEZET IN EEN DONORWET !

 

GEEN DONOR TENZIJ EXPLICIET WORDT AANGEGEVEN VAN WEL !!

WERD DAARBIJ VERVANGEN DOOR

DONOR TENZIJ EXPLICIET WORDT AANGEVEN VAN NIET !!!

 

D66

DIE TEVENS VERANTWOORDLIJK WAS VOOR DE AFSCHAFFING

VAN HAAR EIGEN

RAADGEVEND REFERENDUM !!!!

 

ALLEEN OMDAT DE BEVOLKING NIET STEMDE

OP DATGENE WAT DE POLITIEK WENSTE !!!!!

 


 

WE LEVEN IN EEN LAND DAT DE

VRIJHEID van MENINGSUITING

IN HET VAANDEL ZOU DRAGEN

 

MAAR DAT BETEKEND NIET

DAT DE GLOBALE MEDIA ZICH NIET AAN

DE REGELS VAN DE ETHIEK

DIENT TE HOUDEN

 

HET IS DE TAAK VAN DE MEDIA OM

ONBEVOOROORDEELT - KRITISCH - ONGESENCUREERD

MAAR VOORAL EERLIJK NIEUWS TE PUBLICEREN

GEEN HALVE WAARHEDEN

DAN WEL LEUGENS

 

HET KAN NOOIT DE BEDOELING ZIJN GEWEEST DAT DE MEDIA

VOOR AANKLAGER EN BEUL GAAT SPELEN

DAAR HEBBEN WE IMMERS EEN RECHTSSYSTEEM VOOR !

 

Enfin...

IK ERGER MIJ AAN HET FEIT DAT DE GLOBALE MEDIA

ZICH STEEDS VAKER BEDIEND VAN RONDUIT

ONETHISCH GEDRAG

 

MET UITSPRAKEN DIE VEEL WEG HEBBEN VAN

EMOTIONELE CHANTAGE

VANDAAR DAT IK DE GLOBALE MEDIA TOT DE ORDE ROEP

 

MITS NEDERLAND EEN EERLIJK EN ONBEVOOROORDEELT

RECHTSSYSTEEM HEEFT ZOU JE MET GEMAK EEN RECHTSZAAK

MOETEN KUNNEN WINNEN

OM BEPAALDE UITSPRAKEN DAN WEL CITATEN

VAN DE GLOBALE MEDIA

IN TE LATEN TREKKEN !

 

DESNOODS MOET DE GLOBALE MEDIA GEMUILKORFD WORDEN

OPDAT DIT SOORT SCHANDALIGE PRAKTIJKEN

IN DE TOEKOMST NIET MEER VOORKOMEN !

 

WILLEM SCHINKEL

Universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

en

ROGIER van REEKUM

Hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

https://poddtoppen.se/podcast/1437787343/goede-gesprekken/fascisme-willem-schinkel-in-gesprek-met-lex-bohlmeijer

THEORIE VAN DE KRAAL

KAPITAAL / RAS / FASCISME

 

DE MODERNE LIBERALE ORDE IS EEN HISTORISCHE RAMP

Aldus Willem Schinkel en Rogier van Reekum.

 

LIBERALISME FACILITEERT DE OPKOMST VAN  FASCISME.

De "kraal" (een omsloten ruimte voor vee) en wordt vaak

als metafoor GEBRUIKT voor de huidige bio-politieke ruimte

waarin de BEVOLKING wordt GEDRESSEERD

om de CIRCULATIE VAN KAPITAAL mogelijk te maken.

De EXPLOITATIE van de MENS en de AARDE.

 


 

I M M O R E L E   U I T L A T I N G E N

V A N   D E   G L O B A L E   M E D I A

 

D E   M E D I A   D I E   V O O R   A A N K L A G E R   E N   R E C H T E R   S P E E L T

H E B B E N   W E   D A A R   N I E T   E E N   R E C H T S S Y T E E M   V O O R ?

 

 

I K  H E B   H E T   O V E R   U I T S P R A K E N

W A A R   E E N   M A N I P U L E R E N D E   W E R K I N G   V A N   U I T G A A T

 

B E S C H U L D I G I N G E N

E M O T I O N E L E   C H A N T A G E

I N S I N U A T I E S   &   V O O R O O R D E L E N

 

I N   D I T   G E V A L   E E N   U I T S P R A A K

D I E   I N S I N U E E R T   D A T   I E D E R E E N   D I E   Z 'N   H A N D E N   N I E T   W A S T

E E N   C R I M I N E L E   M O O R D E N A A R   Z O U   Z I J N

 

D A T   S O O R T   K R E T E N   G A A T   M I J N S   I N Z I E N S   V E E L   T E   V E R

E N   Z O U D E N   W E   N I E T   M O E T E N   A C C E P T E R E N

A N D E R S   V E R L E G G E N   D I T   S O O R T   M E D I A   B E D R I J V E N   D E   G R E N Z E N

V A N   H E T   M O R E E L   T O E L A A T B A RE   S T E E D S   V E R D E R   W E G

 

D U R F   K R I T I S C H   T E   W E Z E N

O O K   T E N   A A N Z I E N   V A N   M I J N   A R T I K E L E N

( a l   z a l   h e t   m o e i l i j k   z i j n  o m   d a a r   e e n   s p e l d   t u s s e n   t e   k r i j g e n )

 


 

G R A F I E K   A F K O M S T I G   V A N   D E

W E B S I T E S   V A N   H E T   R I V M :

 

G R A F I E K   1   G E E F T   H E T   A A N T A L   P E R S O N E N

W E E R   D A T   M I D D E L S   E E N   P C R - T E S T

P O S I T I E F    I S   B E V O N D E N

 

( d a t   i s   d u s   i e t s   a n d e r s

d a n   B E S M E T   d a n   w e l  B E S M E T T E L I J K   z i j n )

 ( z i e   P C R - T E S T   p a g i n a )

 

 

De grafiek beslaat de periode 27 FEB 2020 - 11 FEB 2021

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

D E   O V E R I G E   G R A F I E K E N   E N   U I T L E G

V I N D T   U   O P

( c o r o n a   i n   g r a f i e k e n )


 

D A T   I S   E V E N   S C H R I K K E N

 

A L S   JE   D I E   G R A F I E K   B E K I J K T

S T E L T   D I E   Z O G E N A A M D E "1e  C O R O N A   G O L F"

H E L E M A A L   N I E T S   V O O R

( e v e n   v o o r   h e t   g e m a k   e r v a n   u i t g a a n d e   d a t   e r   z o i e t s   a l s   e e n   v i r u s   g o l f   b e s t a a t )

 

I S   H E T   I N   D E    R E G E L   Z O

D A T   W A N N E E R   E R   E E N   V I R U S U I T B R A A K   P L A A T S V I N D

D E Z E   I E D E R E E N  E I G E N L I J K   O V E R V A L T

 

D E   M A T E   W A A R I N   H E T   V I R U S   Z I  C H   V E R S P R E I D T 

H A N G T   D A A R B I J  I N   D E   E E R S T E   P L A A T S   A F

V A N   D E   G E Z O N D H E I D   V A N   D E   P E R S O O N

D I E   D E   B E S M E T T I N G   H E T   E E R S T   H E E F T   O P G E L O P E N

 

Z O   K A N   H E T   V O O R K O M E N

D A T   E E N   H E L E   G R O T E   G R O E P   M E N S E N   B E S M E T   I S   G E R A A K T

V O O R D A T   D E   M E D I S C H E   W E R E L D   Ü B E R H A U P T   I N   D E   G A T E N   H E E F T

D A T   E R   E E N   B E S M E T T I N G   H E E F T   P L A A T S G E V O N D E N

E N   V O O R D A T   Ü B E R H A U P T   M A A T R E G E L E N   W O R D E N   G E N O M E N

 

D E   1e   "G O L F"   Z O U   D U S   E E N   V E E L   H O G E R E   B U L T   M O E T E N   M A K E N

D A N   D E   B U L T E N   D I E   L A T E R   O N T S T O N D E N

V A N W E G E   D E   N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T   D I E   W O R D T   O P G E B O U W D

 

W I E   Z I C H   I N  D E   G R A F I E K E N   V A N   V O O R G A A N D E   V I R U S   E P I D E M I Ë N   Z O U   V E R D I E P E N

Z O U   Z I J N   O P G E V A L L E N   D A T   D E    E R G S T E   V I R U S S EN

Z I J N   O N T S T A A N   D O O R  E E N   G E B R E K   A A N   H Y G I Ë NE

S C H O O N   D R I N K W A T E R   E N   V O E D S E L T E K O R T

S I T U A T I E S   D I E   V A A K   V A A K   D O O R   O O R L O G E N   Z I J N   O N T S T A A N

 

E E R S T E   W E R E L D   O O R L O G   ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 )

S P A A N S E   G R I E P   ( 1 9 1 8 - 1 9 2 0 )

M E N   S T E L T   H I E R B I J   D A T   H E T   O M   D E   E R G S T E   "G R I E P"   E P I D E M I E   Z O U   H A N D E L E N

E N   D A T   D I E   2 0   T O T   4 0   M I L J O E N   S L A C H T O F F E R S   Z O U   H E B B E N   G E E I S T

 

A L S   H I E R   S I M P E L E   L O G I C A   O P   Z O U   L O S L A T E N

D A N   K O M   I K   T O T   D E   C O N C L U S I E

D A T   H E T   G R O S   V A N   D I E   S L A C H T O F F E R S   N I E T   T E   W I J T E N   I S   A A N   E E N   G R I E P V I R U S

M A A R   A A N   D E   G E V O L G E N   V A N   D E   O O R L O G

 

H E T   O N T B R E K E N   V A N   S A N I T A I R E   V O O R Z I E N I N G E N ( H Y G I Ë N E )

H E T   O N T B R E K E N   V A N   S C H O O N   D R I N K W A T E R

V O E D S E L T E K O R T E N

V E R G I F T I N G   T E N   G E V O L G E   V A N   D E   I N Z E T   V A N   C H E M I S C H E   W A P E N S

 

1 9 5 7 - 1 9 5 8   G R I E P V I R U S   A Z I A T I S C H   W E R E L D W I J D   1   M I L J O E N   S L A C H T O F F E R S

1 9 6 8 - 1 9 6 9    G R I E P V I R U S   H O N G K O N G   W E R E L D W I J D   1   M I J O E N   S L A C H T O F F E R S

2 0 0 9 - 2 0 1 1  G R I E P V I R U S   M E X I C A A N S   W E R E L D W I J D   H O O G U I T   2 0 0 . 0 0 0   S L A C H T O F F E R S

 

2 0 0 2 - 2 0 0 3   C O R O N A V I R U S   S A R S - C O V - 1   W E R E L D W I J D   S L E C H T S   7 7 4   S L A C H T O F F E R S

2 0 1 2   C O R O N A V I R U S   M E R S   W E R E L D W I J D   S L E C H T S   6 4 0   S L A C H T O F F E R S

27-02-2020 https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/overzicht-grote-virusuitbraken/

 

O M   O P   V O O R G A A N D E   G R A F I E K   T E R U G   T E   K O M E N

D I E   Z E G T   E I G E N L I J K   H E L E M A A L   N I E T S

AA N G E Z I E N   I N    H E T   B E G I N   A L L E E N   D I E G E N E N   W E R D E N    G E T E S T

D I E   M E T   A D E M H A L I N G S P R O B L E M E N   N A A R   E E N   Z I E K E N H U I Z E N   W E R D E N    V E R W E Z E N

( d e   g r a f i e k   g e e f t   n i e t   e e n s   a a n h o e  e r n s t i g   d i e   k l a c h t e n   w a r e n )

 

H E T   W E R K E L I J K E   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N   M O E T   D U S   E E N   F A C T O R   X   H O G E R   L I G G E N

L O G I S C H   G E Z I E N   M O E T   D I E   B U L T   T I J D E N S   D E   B E G I N P E R I O D E   D U S

M I N S T E N S   N E T   Z O   H O O G,  Z O   N I E T   H O G E R   L I G G E N

 

H E T   ME E S T   V E R O N T R U S T E N D E

I S   T O C H   W E L   D A T   W A N N E E R   H E T   E E N   E C H T   D O D E L I J K   V I R U S   W A S   G E W E E S T

E R   N I E T S   M E E R   V A N   D E   M E N S H E ID   O V E R   W A S   G E W E E S T

Z E K E R   A L S   B E S E F T

H O E   S N E L   V I R U S S E N   Z I C H   V E R S P R E I D E N

E N   H O E   T R A A G   D E   ( R ) O V E R H E I D   D A A R O P   R E A G E E R D E

 

E N    D A N   H E B   I K   H E T   N O G   N I E T   E E N S   G E H A D

O V E R   D E   M A A T R E G E L E N   D I E   D E   ( R ) O V E R H E I D   I N V O E R D E

O M   H E T   V I R U S  I N   T E   D A M M E N

 

W A N T   D I E   S L O E G E N   W E R K E L I J K   N E R G E N S   O P

D E   G R E N Z E N   B L E V E N   T E   L A N G   O P E N

H E T   L U C H T R U I M   V O O R  H E T   V L I E G V E R K E E R   B L E E F   T E   L A N G   O P E N

V A K A N T I E G A N G E R S   U I T   B E S M E T T E   G E B I E D E N   W E R D E N   G E W O O N   B I N N E N   G E L A T E N

D E   T E S T S T R A A T   O P   S C H I P H O L   W E R D   V E E L   T E   V R O E G   W E E R   O P G E H E V E N

 

( a l   z o u   i n m i d d e l s   b i j   i e d e r e e n   b e k e n d   m o e t e n   z i j n   d a t   d e   P C R  - T E S T S

N I E T   e e n s   k u n n e n   a a n g e v e n   o f   i e m a n d   o p   h e t   m o m e n t   v a n   t e s t e n

B E S M E T   d a n   w e l   B E S M E T T E L I J K   is )

( z i e   P C R - T E S T   p a g i n a )

 

 

 

C I T A A T   M A R K   R U T T E :

 "W i e   h e t   v i r u s   h e e f t   g e h a d,   i s   d a a r n a   m e e s t a l

I M M U U N.

 N e t   a l s   v r o e g e r   m e t   d e   m a z e l e n.

H O E   G R O T E R   D E    G R O E P

d i e   i m m u u n   i s

H O E   K L E I N E R   D E   K A N S

v o o r   h e t   v i r u s   o m   o v e r   t e  s p r i n g e n   o p

k w e t s b a r e   o u d e r e n   e n   m e n s e n   m e t   e e n   z w a k k e

g e z o n d h e i d.

 

M e t   G R O E P S I M M U N I T E I T   b o u w

j e   a l s   h e t   w a r e

E E N   B E S C H E R M E N D E   M U U R

o m   h e n   h e e n.

 

D a t   i s   h e t   p r i n c i p e.

M a a r   w e   m o e t e n   o n s   w e l   r e a l i s e r e n

D a t   h e t   m a a n d e n   o f   z e l f s   l a n g e r

K a n   d u r e n   o m  G R O E P S I M M U N I T E I T 

O p   t e   b o u w e n.

 

E n   i n   d i e   t i j d  m o e t e n   w e   m e n s e n

D i e   e e n   g r o t e r   r i s i c o   l o p e n

Z o v e e l   m o g e l i j k   a f s c h e r m e n."

16-03-2020

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte


 

Wat zei Mark Rutte verder nog meer in zijn toespraak?

CITAAT: "Met DEZE AANPAK waarin de meeste mensen alleen LICHTE KLACHTEN zullen krijgen...

Bouwen we IMMUNITEIT op en zorgen we dat DE ZORG HET AANKAN.

 

Met als doel dat de verpleeghuizen, de thuiszorg, de ziekenhuizen...

En vooral de intensive care afdelingen NIET OVERBELAST RAKEN.

Zodat er steeds voldoende capaciteit is om die mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn."

 

OPMERKING: Ook bij deze claim maak ik bezwaren.

BEZWAAR 1: Dat er in Nederland ONVOLDOENDE IC-BEDDEN zijn...

Danken we immers aan de EXORBITANTE BEZUINIGINGEN die met name de kabinetten MARK RUTTE I, II en III hebben doorgevoerd...

In de gezondheids- en ouderenzorg...

In een poging om de steeds harder stijgende zorgkosten terug te dringen.

( De bezuinigingen op de zorg begonnen echter al veel eerder ( kom ik straks op terug ))

 

De MILJOENEN die men zo dacht te kunnen besparen...

Kosten deBELASTINGBETALER uiteindelijk 10-tallen tot 100-en MILJARDEN!

 

BEZWAAR 2: Het corona BELEID maakt SLACHTOFFERS.

Enerzijds vanwege de AFSCHALING van de REGULIERE ZORG...

Anderzijds is er sprake van een STIJGING van het aantal ZELFMOORDEN!

100.000 tot 400.000 LEVENSJAREN gingen alleen al in de "1e corona golf" verloren !!!

 

CITAAT: "De ziekenhuiszorg voor covid-patiënten heeft veel mensenlevens gered, maar HET VERLIES AAN LEVENSJAREN bij andere patiënten IS VEEL GROTER.

Daardoor zullen alleen al in Nederland zeker 10.000 MENSEN gemiddeld 10 JAAR EERDER OVERLIJDEN."

 

OPMERKING: De stelling dat ziekenhuizen veel mensenlevens zou hebben gered is slechts ten dele waar.

Men claimt dat van de coronapatiënten "SLECHTS" 25% KOMT TE OVERLIJDEN...

21-05-2020 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-andere-rekening-van-de-coronazorg-door-uitgestelde-zorg-gingen-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren~bd73a0d5/

 

OPMERKING: Dat is in hoofdzaak te wijten aan het simpele feit dat de ergste gevallen...

Wordt afgeraden zich in het ziekenhuis te laten behandelen...

Anders was dat percentage waarschijnlijk tussen de 50% - 70%.

Gezien hoe selectief het corona virus vooral slachtoffers maakt in de leeftijdsklasse 75+ - 85+.

 


MARK RUTTE: "Dat is waarom het zo belangrijk is dat de ZORG TOEGANKELIJK BLIJFT .

Dat er een BED voor je is als je dat NODIG hebt!"

 

Tijdens de regeerperiode van DRIES van AGT in ( 1980 )

Had Nederland 71.100 ZIEKENHUIS BEDDEN

Op een bevolking van 14 MILJOEN MENSEN.

 

Tijdenshet kabinet RUUD LUBBERS in ( 1990 )

Had Nederland 64.600 ZIEKENHUIS BEDDEN - 6.500 BEDDEN

Op een bevolking van 14,9 MILJOEN MENSEN

 


Tijdens het kabinet WIM KOK in ( 2000 )

Had Nederland 55.400 ZIEKENHUIS BEDDEN - 9.200 BEDDEN

Op en bevolking van 15,9 MILJOEN MENSEN

 

Tijdens het kabinet JAN PETER BALKENENDE in ( 2010 )

Had Nederland 47.300 ZIEKENHUIS BEDDEN - 8.100 BEDDEN

Op een bevolking van 16,6 MILJOEN MENSEN

 

Tijdens de kabinetten MARK RUTTE I, II en III ( 2020 )

Heeft Nederland 37.000 ZIEKENHUIS BEDDEN - 18.400 BEDDEN

Op een bevolking van 17,4 MILJOEN MENSEN

OPERATIONEEL GEZIEN - 42.900 BEDDEN ( zie onder )

 

Volgens DIEDERIK GOMMERS

Professor Intensive Care ( Erasmus MC ) Rotterdam & RIVM OMT

Zijn er op dit moment slechts

12.500 OPERATIONELE ZIEKENHUIS BEDDEN

 


 

In 2017 bedroeg het aantal OPERATIONELE ( gebruiksklaar inclusief personeel ) IC BEDDEN 1.208

In 2020 bedroeg het aantal IC bedden nog maar 1.150

CITAAT: "Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil de NORMALE IC-CAPACITEIT 1.150 BEDDEN vanwege Covid-19 structureel kunnen uitbreiden naar 1700."

07-05-2020 https://www.parool.nl/nieuws/gommers-uitbreiding-tot-3000-ic-bedden-is-een-fata-morgana~b08ae5df/

 

KORTZICHTIG BELEID

DOOR OP KORTE TERMIJN ENKELE MILJOENEN TE WILLEN BESPAREN

DOOR DECENNIA LANG TE BEZUINIGING OP DE GEZONDHEIDSZORG EN OUDERERENZORG

OP DE LANGE TERMIJN ZIJN WE VELE 10'TALLEN - 100'EN MILJARDEN KWIJT

DAT GETUIGT PAS VAN VISIE

( uiteraard sarcastisch bedoeld )

CONCLUSIE: STEM OP NIEMAND !!!

 

ZELFS OOST-EUROPESE LANDEN ( plaatje rechts )

SCOREN BETER QUA AANTAL IC-BEDDEN / 100.000 INWONERS

  

!!! LAAT U NIETS WIJS MAKEN DOOR DE GLOBALE MEDIA !!!

 

Ziekenhuizen VOORLOPIG gered anders hadden we de salarissen niet uit kunnen betalen ?!?

 

OPMERKING: Hier wordt geïnsinueerd dat VANWEGE DE CORONA CRISIS veel ziekenhuizen IN FINANCIËLE PROBLEMEN zijn geraakt.

 

CITAAT 1: "Volgens de koepelorganisatie zijn ziekenhuizen ZWAAR IN FINANCIËLE PROBLEMEN gekomen DOOR DE CORONA CRISIS."

 

CITAAT 2: "Er is heel VEEL EXTRA GELD UITGEGEVEN aan zorg voor coronapatiënten zowel op de ic als daarbuiten.

Op zo’n "ENORME GOLF" patiënten was helemaal niet gerekend in de begrotingen."

22-04-2020 https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-voorlopig-gered-anders-hadden-we-de-salarissen-niet-kunnen-betalen~adcf2577/

 

OPMERKING: De term "ENORME GOLF" zegt NIETS over de ERNST van de klachten.

Diegenen die er het ERGST aan toe waren, werden immers AFGERADEN zich op de IC te laten opnemen !

 


 

OPMERKING: Er is GEEN BEHANDELING tegen het corona virus!

WAT heeft het dan voor ZIN om corona patiënten in het ziekenhuis te behandelen, terwijl ondertussen VEEL MENSEN STERVEN vanwege de AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG terwijl daar WEL behandelingen voor zijn !!!

 

( EEN ZIEKENHUIS BED KOST 500 EURO PER DAG !

EEN IC BED KOST 2.500 EURO PER DAG ! )

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5196644/corona-behandeling-kosten-testen-huisarts-intensive-care-totaal


 

OPMERKING: Veel ziekenhuizen waren echter al VOOR de corona crisis in FINANCIËLE PROBLEMEN.

Zuyderland Sittard in Geleen - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen - Dijklander Ziekenhuis in Hoorn - Ziekenhuisgroep Twente in Almelo/Hengelo - Medisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden - Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis in Gorinchem - Zaans Medisch Centrum in Zaandam - Maasziekenhuis Pantein in Beugen - Haga Ziekenhuis  in Den Haag - Ommelander Ziekenhuis Groningen in Groningen en Lange Land  Ziekenhuis in Zoetermeer.

 

CITAAT: "Ziekenhuizen krijgen minder investeringen, maar ze hebben juist extra geld nodig.

De ZORGVRAAG BLIJFT TOENEMEN en zet de BETAALBAARHEID steeds meer ONDER DRUK.

De WACHTLIJSTEN LOPEN OP en er zijn PERSONEELSTEKORTEN."

08-10-2019 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4877116/ziekenhuizen-financiele-problemen-bdo-accountant-failliet

 

OPMERKING: Het resultaat van PRIVATISERING in de zorg en decennia lang BEZUINIGEN op de gezondheidszorg!

 


 

TIP: De Nieuwe Wereld

PAUL van LIEMPT

in gesprek met:

 

 EVELIEN PEETERS ( Inernist )

en

IRA HELSLOOT ( Hoogleraar Besturen van veiligheid ).

 


0:34 Zijn de MAATREGELEN nog steeds DISPROPORTIONEEL? JA.

3:09 Meer corona mutaties.

7:52 Wat gebeurde er sinds april?

12:26 Waarom nemen alle landen nagenoeg dezelfde maatregelen?

15:18 Wat gebeurde er tijdens het "ADVIES" bij brandveiligheid bij de brandweer?

21:15 Bij de besprekingen in het Catshuis is sprake van lobbyisme.

26:32 De rol van de media.

31:37 Kijk naar Halsema van de week, durft een ander standpunt in te nemen.

36:49 Nieuw Zeeland zou het beter doen maar wat is de kanttekening?

40:46 Als je risico gestuurd beleid doet, wat moeten de huisartsen dan tegen oudere mensen zeggen?

44:14 Hoe kijk jij vanuit je medische achtergrond naar deze vaccins?

47:28 Men zet alles in op vaccins en testen.

53:40 Wat is de beste EXIT strategie?

 


 

TIP: 25% Van de patiënten

die op de Intensive Care

STERVEN

 

!!! STERVEN aan een SCHIMMEL !!!

 

!!! Dus NIET aan COVID-19 !!!

 


 

Uit RECENT ONDERZOEK van het Radboud UMC, LUMC en RIVM op longweefsel van ernstig zieke corona patiënten...

Bleek 1 op de 4 patiënten besmet met de ASPERGERGILLUS FUMIGATUS.

Dit is een SCHIMMEL die overal in het milieu voorkomt...

Maar bij mensen met verstoorde afweer kan gaan WOEKEREN IN DE LONGEN!

 


 

NOS TELETEXT

Of iemand al dan niet een artikel leest

Hangt af van de TITEL van het artikel

Als die maar interessant genoeg is wordt het artikel gelezen.

 

De oorspronkelijke kop van het artikel luidde:

"6 5   O V E R L I J D E N S   K O R T   N A   V A C C I N A T I E"

Een kop die menigeen aanspoort om de rest van het artikel te lezen.

 M E E R   V A C C I N A T I E   W E I G E R A A R S   C R E Ë R E N

Waarschijnlijk werd de redacteur op de vingers getikt

gedwongen om de KOP van het artikel aan te passen

De nieuwe KOP werd dan ook

"R E A T I EF   W E I N I G   B I J W E R K I N G E N     V A C C I N"

De rest van het verhaal blijft hetzelfde.

Alleen zal het artikel minder lezers aantrekken.

M I N D E R   M E N S E N   D O E N   B E S L U I T E N

O M   V A N   V A C C I N A T I E   A F   T E   Z I E N


 

DE GLOBALE MEDIA EN BELANGEN VERSTRENGELING

Mediabedrijven bepalen wat de lezer al dan niet te zien krijgt !

Onderzoeksjournalisten doen daarbij onderzoek naar de "BETROUWBAARHEID" van het nieuws.

Hoe zit het met de "ONAFHANKELIJKHEID" van de onderzoeksjournalistiek ?

 

Veel media wordt immers GESUBSIDIEERD:

BOEKENUITGEVERS https://boekblad.nl/files/downloads/Onderzoeksrapport_-Kruissubsidiering_door_boekhandels_en_uitgevers.pdf

Google subsidieert de Volkskrant, RTL Nieuws en het Instituut voor Beeld en Geluid ( samen 750.000 euro )

GOOGLE 25-07-2018 https://www.nporadio1.nl/achtergrond/10958-de-prijs-van-google-subsidies

GOOGLE FACEBOOK 16-05-2018 https://www.cjr.org/special_report/google-facebook-journalism.php

STICHTING 1877 https://www.stichting1877.nl/fonds/

( R ) OVERHEID https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/media-en-publieke-omroep/vraag-en-antwoord/fondsen-ondersteuning-mediaproducties

31-12-2020 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/life/financiële-instrumenten-en-projecten-menu/ondersteuning-voor-ngos

NGO'S

George Soros subsidieert 

MILJARDAIRS ALS GEORGE SOROS https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_projects_supported_by_George_Soros

 

 

CITAAT: 1

"Wie moeten worden gerekend tot onafhankelijke onderzoeksjournalisten?

Naast de bestaande commerciële mediabedrijven en de door de overheid gesubsidieerde fondsen (SvdJ en FBJP) zijn er belangrijke
financiers bijgekomen die onderzoeksjournalistieke projecten (voor)financieren.

Te noemen zijn hier: boekenuitgevers en particuliere fondsen zoals SDM, Adessium, SOROS FOUNDATION, STICHTING 1877, bedrijven als GOOGLE.

En tenslotte aan politieke partijen gelieerde DENKTANKS, en – in sterk groeiende mate – NGO’s zoals sociale bewegingen en actiegroepen (Greenpeace, Milieudefensie, TabakNee, Pro-Life, Oxfam e.d.).


Al deze particuliere stichtingen, fondsen en verenigingen...

Geven steeds meer geld uit aan "onafhankelijk en semionafhankelijk" journalistiek onderzoek

Door vooral zzp-journalisten – ten behoeve van hun missie.

Deze proliferatie maakt de vraag ook relevant naar onafhankelijkheid...

En of er in het algemeen voldoende muren zijn opgericht tussen de financier en de uitvoerder van onderzoeksjournalistiek.


- Op lokaal en regionaal niveau zijn er intussen ook overheden (gemeenten, provincies en waterschappen)...

Die, al dan niet in samenwerkingsverbanden met mediapartijen, journalistiek onderzoek laten verrichten.

Ook hier geldt niet alleen de vraag wat wordt onderzocht, maar ook voor wie en in welke mate van onafhankelijkheid."

 

CITAAT 2:

"Een fenomeen dat sinds begin deze eeuw steeds grotere vormen aanneemt, is dat van het ‘geefgeld’.

Naast  de reeds enkele decennia bestaande fondsen zoals de Stichting Democratie.

En Media en het door de overheid gefinancierde Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP).

Die beide op bescheiden schaal onderzoeksjournalistieke projecten subsidiëren – is er een scala van bekende en minder bekende
geldschieters bijgekomen die naast andere sociale en culturele projecten ook onderzoeksjournalistiek subsidiëren.

 

Het gaat hierbij om fondsen van rijke families zoals de familie Van Vliet.

Of van stichtingen die op staatsgesteunde manieren hun geld verdienen...

En deels weer teruggeven aan ‘de burgerij’, zoals de Postcodeloterij.

 

Internationaal behoren tot DE GROOTSTE GELDSCHIETERS aan projecten die geheel of gedeeltelijk journalistiek van aard zijn.

De SOROS FOUNDATION, ROBERT MERCER en GOOGLE

Terwijl ook sommige overheden, zoals de Amerikaanse, onderzoeksjournalistieke redacties mede financieren...

Zoals de OCCRP ( The Organized Crime and Corruption Reporting Project van oprichter Drew Sullivan )."

 

CITAAT 3:

"Een groeiende loot aan de boom van de onderzoeksjournalistiek wordt louter en alleen gefinancierd door
donaties en abonnees, zoals het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)."

 

CITAAT 4:

"Tenslotte is een nieuw fenomeen dat in Nederland nog nauwelijks tot geen aandacht heeft gekregen.

Behalve dan in een van de mogelijke consequenties ervan: de Brexit en vooral de verkiezing van Donald Trump...

Tot president van de Verenigde Staten van Amerika.

Dat nieuwe fenomeen bestaat uit de RIJKE PRIVATE FONDSEN DIE DE MEDIA OPKOPEN of journalistieke projecten starten...

Om POLITIEKE INVLOED te genereren."

 

Onderzoeksjournalistiek In Nederland Verkenning En Analyse
PDF – 554,0 KB 117 downloads
200320 Schulpen And Van Kempen De Ontleding Van De Nederlandse Ngo Sector
PDF – 1,3 MB 112 downloads

 

CRIMINELEN AZEN OP GOEDE DOELEN

 CITAAT 1:

"Goede doelen zijn zeer kwetsbaar voor misbruik en criminaliteit.

Omdat er weinig toezicht is op de filantropische instellingen, met name de kerkelijke charitatieve organisaties, zijn deze instanties aanlokkelijk voor criminelen.

CITAAT 2:

"Uit onderzoek van het bureau Intraval voor het ministerie van justitie onder 2400 filantropische bestuurders....

Blijkt dat ongeveer vijf procent van de bestuurders in de goede doelen sector een strafblad heeft voor oplichting, diefstal, fraude en drugs- en geweldsdelicten.

Bij enkele organisaties zitten bestuursleden die zelfs meer dan één delict op hun naam hebben staan.

Omgerekend naar de ongeveer 50.000 charitatieve bestuurders in Nederland...

Moeten er dan ongeveer 2500 een crimineel verleden hebben.

Onder islamitische bestuurders heeft volgens het onderzoek negen procent een strafblad met een van de genoemde strafbare feiten."

30-08-2007 https://www.trouw.nl/nieuws/criminelen-azen-op-goede-doelen~bd0d0712/

 


 

'T IS SLECHT GESTELD MET DE GLOBALE MEDIA

ZOALS TE ZIEN IS OP NOS TELETEKST ( RECHTS )

 

DOOD VAN IN 2018 INBALLINGSCHAP LEVENDE RUSSISCHE

NIKOLAJ GLOESJKOV MOEST OP ZELFMOORD LIJKEN ?!?

 

ZEKER ALS JE BESEFT DAT AUTOPSE UITWEES

DAT NIKOLAJ WAS GEWURGD.

HET KOMT ZO OVER ALSOF ALSOF DIE MOORDENAAR (S)

ZO ACHTERLIJK ZIJN DAT ZE NIET DOORHEBBEN

DAT AUTOPSIE OP DODE LICHAMEN WORDT GEDAAN ?!?

 

( ZEKER NOG NOOIT POLITIE SERIES OP TV GEKENEN )

 

NIKOLAJ ZOU EEN RUSSISCHE TOPMANAGER ZIJN

DIE VERDACHT WERD VAN FRAUDE EN WITWASSEN

 


 

OP DE ONDERWIJS PAGINA HEB IK AANGEGEVEN

DAT LEERLINGEN SEKSUEEL GEINTIMIDEERD WORDEN DOOR LERAREN

 

NOU BLIJKT ER OOK BIJ DE NOS VAN DIE HOMOFIELE PEDOFIELEN TE ZITTEN DIE HUN HANDJES NIET THUIS KUNNEN HOUDEN

 

CITAAT: "Verscheidene mannen zeggen op Twitter dat zij op minderjarige leeftijd op hetzelfde platform door de verslaggever benaderd zijn.

Via persoonlijke berichten legde hij contact met hen.

In sommige gevallen drong hij zich met seksueel getinte berichten aan hen op.

Dit wordt grooming genoemd."

 

HET ZAL WEL WEER EEN DOOFPOT AFFAIRE WORDEN

14-04-2021 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nos-verslaggever-beticht-van-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-hogeschool-meldt-een-incident~b214b710/

NET ZOALS MET JORIS DEMMINK IN DE JAREN 80

 DESTIJDS WAS JORIS DEMMINK OFFICIER VAN JUSTITIE

18-04-2016 https://www.ad.nl/home/de-hele-pedoprostitutie-werd-in-die-tijd-gewoon-gedoogd~ab679de1/

PANORAMA - JORIS DEMMINK EN HET ROLODEX ONDERZOEK

03-06-2016https://panorama.nl/artikel/234894/van-pedofilie-betichte-joris-demmink-voor-het-eerst-openbaar-gehoord

MICHA KAT https://www.sdnl.nl/demmink-doofpot.htm

 

DE PROPAGANDA MEDIA HEEFT DE ZAAK STEEDS IN DE DOORPOT PROBEREN TE HOUDEN ER GESPROKEN VAN COMPLOTDENKERS

08-09-2017 TROUW https://www.trouw.nl/nieuws/zelfkritiek-zou-media-sieren-in-affaire-demmink~bb3f973c/

18-08-2017 VOLKSKRANT https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hof-voormalig-topambtenaar-demmink-niet-schuldig-aan-verkrachting~beb67d8d/

 

TIP: SEKSSCHANDAAL OF DOOFPOT ( Pag. 16 )

( Een kopie van het document bevindt zich hieronder als download, mocht de website pagina niet meer beschikbaar zijn ) 

24-03-2017 https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2606101/view

 

Joris Demmink
PDF – 956,9 KB 172 downloads

VERTROUWT U DE MEDIA?

Typ hier jouw vraag

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb