E E N   P A G I N A   G E W I J D T   A A N

A R R O G A N T E   W E T E N S C H A P P E R S

E N   H A A R

F A L E N D E   P R O J E C T E N

K R A N K Z I N N I G E   P R O J E C T E N

 

!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!


27-05-2023

N E U R O L I N K

ELON MUSK

Bekend van onder meer de zogenaamde "slimme" zelfrijdende auto's...

Heeft een implantaat ontwikkeld...

Waarmee de hersenen rechtstreeks met een computer communiceren.

 

Een doorbraak in de medische wereld zo wordt gesteld.

Een "doorbraak" die zeker al aan 1.500 testdieren het leven heeft gekost.

26-05-2023 https://www.nu.nl/tech/6265239/elon-musks-neuralink-mag-gedachtenlezer-op-mensen-gaan-testen.html

 

Verder wordt geclaimd...

Dat de neurolink GEDACHTEN zou kunnen LEZEN.

De Amerikaanse FDA heeft Elon Musk inmiddels al toestemming verleend...

Om het implantaat op mensen uit te testen.

 

Zoals dat meestal gaat met uitvindingen...

Kijkt men eigenlijk alleen maar naar mogelijke positieve kanten.

 

Het gevaar zit hem niet alleen in privacy schendingen...

Maar meer in misbruik!

 

Zo eindigt deze technologie waarschijnlijk uiteindelijk ook bij defensie.

Voor de creatie van SUPER SOLDATEN.

https://www.elektromagnetischewapens.nl/

https://www.electronischewapens.nl/

Die echter kwetsbaar zijn voor EMP granaten...

AP EMP kogels.

EMP signalen via zendmasten en satellieten.

 

ADS ( Active denial Systemen ) Electro magnetische wapens...

Zie het maar als de straling van een magnetron.

https://www.kijkmagazine.nl/nieuws/vs-kopen-antidrone-magnetron-versneld-aan/

Implantaten die smelten of mogelijk zelfs exploderen!

Etc.

 

Ook de computerspellen industrie zou flink kunnen profiteren.

Een nieuwe miljardenmarkt voor steeds realistischere virtuele spellen!

 

Er blijft altijd een risico bij de implementatie van zo'n techniek zitten.

Waaronder computervirussen die op de mens kunnen overslaan!

Mogelijk kun je met die techniek te zijner tijd de gebruiker overnemen.

Dingen laten doen waar deze zich niet van bewust is.

 

In ieder geval...

Is het MICROSOFT in al die jaren dat zij bestaat...

Nog steeds niet gelukt...

Een veilig besturingssysteem te ontwikkelen!

 

Een eeuwigdurend proces...

Van updates om de lekken in haar besturingssysteem te dichten!

Mooie vooruitzichten voor implantaat gebruikers!

 


E A V E   T U B E

Een Nederlandse uitvinding...

Die effectief zou zijn bij de bestrijding van malaria?

 

Het handelt om de in Wageningen ontworpen

"EAVE TUBE"

 

Niets meer dan een doodgewone

VENTILATIEBUIS

Voorzien van horrengaas...

Dat notabene gedrenkt is in bestrijdingsmiddelen.

 

De ventilatiebuis...

Zou in elke Afrikaanse woning onder de dakrand moeten worden geplaatst.

Wanneer malaria muggen door de ventilatiebuis vliegen...

Zouden deze bedwelmd moeten raken en sterven.

 

Zo denkt men het aantal gevallen van malaria terug te kunnen dringen.

Althans volgens de ontwerpers.

 

Nou las ik verder...

Dat deze "UITVINDING" door de

BILL en MELINDA GATES FOUNDATION

Werd gesubsidieerd.

En dan weet ik eigenlijk al genoeg!

26 FEB 2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5216718/malaria-afrika-eavetube-wageningen-effectief-kinderen

 

De BILL EN MELINDA GATES FOUNDATION heeft eerder al projecten in Afrikaanse landen opgezet waar NIETS van terecht kwam!

 

Waaronder een project waarbij werd geclaimd dat deze het VOEDSELPROBLEEM op zou moeten lossen.

 

Destijds had ik er op WorldTheChanges een artikel aan gewijd.

Het TOMATEN PROJECT van BILL EN MELINDA GATES in Afrika.

 

( WorldTheChanges...

Heb ik helaas om persoonlijke redenen op moeten heffen.

De artikelen waar ik naar toe linkte...

Zijn jammer genoeg nergens meer op het internet terug te vinden. )

 

Zo vergaat het dus falende projecten...

Die worden zo snel mogelijk weer van het internet verwijderd.

Bovendien is het gros van de mensheid die flauwekul allang weer vergeten!

 

In ieder geval betrof het een project...

Dat met veel poespas door BEROEMDHEDEN werd gepresenteerd...

Bovendien over de hele wereld uitgezonden!

 

Een project waarmee die...

KAPITALISTISCHE GRAAIENDE ELITE KLASSE

Wilde uitstralen "BEGAAN TE ZIJN" met het lot van MINDER BEDEELDEN in met name "Derde Wereld Landen!

 

Dat het project op een FIASCO zou uitdraaien...

Werd van te voren al door Afrikaanse farmers voorspeld.

 

Een paar jaar later was er dan ook NIETS meer over...

Van het met veel BOMBARIE aangekondigde voedselproject !

 

Terug naar de ventilatiebuis...

 

Nederland heeft een overwegend wisselend klimaat.

Met temperaturen die in de WINTER ver onder het vriespunt liggen...

De temperaturen in de ZOMER zijn weliswaar de afgelopen jaren gestegen.

Maar altijd nog beduidend lager dan de temperaturen in Afrikaanse landen.

 

Ik mag dan GEEN wetenschapper zijn...

Maar ik ben WEL bekend met het fenomeen dat...

BESTRIJDINGSMIDDELEN VERVLUCHTIGEN

Naarmate DE TEMPERATUUR STIJGT.

 

Ik heb er lang naar moeten zoeken...

Maar uiteindelijk toch een document gevonden...

Dat mijn bewering staaft !

NOTABENE AFKOMSTIG VAN "ONZE" EIGEN ( R ) OVERHEID!!!

 

"Het BLOOTSTELLEN van omwonenden aan BESTRIJDINGSMIDDELEN"

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

 

Een uitgave van het RIVM

PAG 6 = BRONNEN EN ROUTES VAN BLOOTSTELLING

PLAATJE: Verwaaiing spuitnevel damp en aerosol !!!

 

CITAAT 1: "Met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigde bodem en stofdeeltjes kunnen opwaaien van de akker."

CITAAT 2: "Werkzame stoffen kunnen VERDAMPEN, of als minuscule deeltjes ( AEROSOLEN ) in de lucht komen ( zowel TIJDENS ALS NA toepassing van het middel ).

 

Als VERDAMPING van bestrijdingsmiddelen al bij Nederlandse temperaturen kan geschieden...

 

Wat denkt u dat er dan zal gebeuren...

Met bestrijdingsmiddelen in het horrengaas van ventilatorbuizen...

In een land als Afrika?

Alwaar de temperaturen significant hoger zijn?

 

JUIST...

MASSAMOORD !!!

 

Blootstelling Van Omwonenden Aan Bestrijdingsmiddelen Gebruik Van Metingen En Rekenmodellen Pag 6 Bestrijdingsmiddelen En Verdamping In Aerosolen
PDF – 811,4 KB 125 downloads

 

STAAT DE WERELDBEVOLKING TE SPRINGEN OP EEN

BEMOEIZUCHTIGE, GRAAIENDE EN MANIPULATIEVE

ELITE KLASSE

 

VERANTWOORDELIJK

VOOR

ARMOEDE EN CRIMINALITEIT

OP

GLOBALE SCHAAL ?

 

WANNEER DE ELITE KLASSE MET HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

NIETS HEBBEN GELEERD VAN HET VERLEDEN...

( STEEDS WEER IN HERHALING VALLEN... )

 

LAAT DAN DE TIJD VAN DE RENAISSANCE MAAR TERUG KOMEN

BURGERS IN OPSTAND TEGEN DE ONDERDRUKKING

LAAT DE KOPPEN MAAR ROLLEN

 

 

VALSE BELOFTEN - FALSE PROMISES - VALSE BELOFTEN

AGRA PROJECT AFRIKA

CITAAT: "The GREEN REVOLUTION MODEL has driven production away FROM CLIMATE RESILIENT traditional crops such as millet and sorghum and towards maize. Farmers now have to PAY FOR SEEDS, in contrast to TRADITIONAL CROPS where farmers could obtain SEEDS CHEAPLY TROUGH EXCHANGE with other farmers."

BILL EN MELINDA GATES FOUNDATION

27-08-2020 https://www.tabledebates.org/research-library/false-promises-alliance-green-revolution-africa

 

( MONSANTO'S GENETISCH GEMODIFICEERDE TERMINATOR ZADEN )

MONSANTO WERD OVERIGENS IN 2016 OVERGENOMEN DOOR HET DUITSE BAYER

VOOR 66 MILJARD DOLLAR = 59 ILJARD EURO !

30-08-2019 https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/4815041/roundup-debacle-bayer-monsanto-overname-kanker-onkruid-chemie

EEN MISKOOP:

BAYER had kunnen weten dat MONSANTO reeds verwikkeld was in 9.000 SCHADECLAIMS Vanwege haar ROUNDUP bestrijdingsmiddel met GLYFOSAAT.

Het aantal schadeclaims is sindsdien verdubbeld (18.000 ) !

 

OPMERKING: WAT MOET EEN PILLENFABRIKANT OVERIGENS MET DE OVERNAME VAN EEN BEDRIJF DAT IN GIF EN GENETISCH GEMODIFICEERDE GEWASSEN HANDELT ?!?

 

BILL En MELINDA GATES FOUNDATION Project AGRA In AFRIKA
PDF – 6,4 MB 124 downloads

 

BILL EN MELINDA GATES FOUNDATION

MISLUKTE PROJECTEN

 

POLIO VACCINATIES 2014 en 2018

CITAAT: "Onderzoekers schatten dat er een kans is van 5,2 procent dat er hierdoor

TEN MINSTE 50 DUIZEND VERLAMMINGEN

Ontstaan, waardoor het uitroeiingsprogramma weer van voren af aan zou moeten beginnen."

 

INVESTEERDERS WILLEN GEEN GELD IN BODEMLOZE PUTTEN BLIJVEN STEKEN

MAAR WILLEN ZO SNEL MOGELIJK RESULTATEN BOEKEN / WINST ZIEN !!!

 

MALARIA  KLAMBOES ( MUSKIETENNETTEN ) GEDRENKT IN DDT

( PESTICIDEN / BESTRIJDINGSMIDDELEN )

30-01-2018 https://decorrespondent.nl/7877/waarom-de-miljarden-van-bill-en-melinda-gates-malaria-niet-uit-zullen-roeien/3152715733662-8a3c94a9