!!!   LEVEN IN EEN VERPLEEGHUIS   !!!


 

JANUARI 2020

Ons pa is 84 jaar en het lopen gaat hem steeds slechter af.

Auto rijden zat er al een paar jaar niet meer in.

 

Hij loopt met een rollator en rijdt een zo'n scootmobiel...

Heeft steeds meer last van evenwichtsstoornissen...

En wil dus nogal eens omvallen.

 

Zo ook vandaag ( jan 2020 ) in de huiskamer.

Ons pa is nogal zwaar gebouwd.

Wanneer hij omvalt belt ons ma mij op...

Dan hijsen we hem samen overeind, want dat lukt haar dus niet alleen.

 

Het lukt ons ook alleen maar wanneer hij zelf ook meewerkt.

Vandaag was het dus echt raak.

 

Telkens wanneer we hem omhoog proberen te hijsen...

Laat hij zich als een zoutzak weer achterover vallen.

Hij heeft blijkbaar te weinig kracht meer over.

 

Vandaar dat ons ma ( 80 ) 112 belde.

Na verloop van tijd belden 2 agenten aan.

Die waren zo vriendelijk om hem in z'n stoel te hijsen.

 

We realiseerden ons...

Dat het zo niet langer meer kon.

Al wil die vervloekte politiek ouderen zo lang mogelijk thuis houden.

 

Ma kon niet langer meer voor ons pa zorgen.

Ze stond zowat op instorten.

 

Het is een wonder dat ze het nog zo lang heeft volgehouden.

Vandaar dat ons ma naar het ziekenhuis belde...

Wellicht konden die iets doen aan de stoornissen van ons pa.

 

Ons pa werd onderzocht maar men kon niets vinden...

Wat zou verklaren waarom ons pa steeds omviel.

 

Het ziekenhuis wilde hem dezelfde dag alweer naar huis sturen...

Maar dat ging dus mooi niet door!

 

We weigerden ons pa mee aar huis te nemen...

Hij moest maar een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen.

 

Dan zouden ze er vanzelf achter komen...

Dat het het volkomen onmenselijk was...

Om een 80-jarige met de verzorging van een 84 jarige op te zadelen.

 

't Was ideaal geweest...

Wanneer beiden in een bejaardencomplex terecht kwamen.

Maar die duivelse (r) overheid had die al kapot bezuinigd!

 

Dus hoopte ons ma...

Dat ons pa in een verzorgingstehuis opgenomen zou worden.

En dat zij een aanleuning toegewezen zou krijgen...

Zodat zij de laatste dagen van hun leven  SAMEN konden doorbrengen.

 

Enfin...

We kregen in ieder geval voor elkaar...

Dat ons pa een nachtje in het ziekenhuis mocht overnachten.

 

Die ene nacht bleek gelukkig voldoende...

Om aan te tonen dat het inderdaad onmenselijk is..

Om ons ma( 80) voor ons pa (84) te laten zorgen, zoals de politiek dat wil.

 

Het is dat die duivels in Den haag...

Een flinke vergoeding krijgen voor hun wanbeleid.

 

Zo kunnen ze zorg gewoon aan huis laten betalen...

Dan wel in hun luxe appartementen en villa's in te laten trekken.

Zodoende komen ze niet voor dezelfde situatie te staan...

Als de rest van de bevolking.

 

Ons pa werd in klasse 5 ingedeeld.

En tijdelijk ondergebracht in een verpleeghuis bij het ziekenhuis zelf.

 

Daar heeft hij 1 maand doorgebracht...

Vooraleer er een plek vrij kwam in een verpleeghuis in de eigen omgeving.

F E B R U A R I   2 0 2 0

Ons pa verhuisde van het tijdelijke verpleeghuis bij het ziekenhuis...

Naar een verpleeghuis in de eigen omgeving.

2 0 2 0

Was tevens het jaar van het...

C O R O N A   V I R U S

Een nagenoeg onschuldig griep virus...

Zoals de politiek inmiddels heeft toegegeven.

 

Een virus waarvan ik van begin af aan heb geclaimd...

Dat de dodelijkheid door de globale media schromelijk werd overdreven.

 

En waarbij de politiek een beleid voerde dat uiteindelijk resulteerde in... MEER VERLOREN LEVENSJAREN...

Dan men aanvankelijk claimde te winnen met haar (wan) beleid.

 

Eerdere corona virussen...

SARS (2002-2003) en MERS (2012)

Hadden immers op globale schaal amper slachtoffers gemaakt...

 

Enfin...

Ons pa werd dus opgenomen in zo'n verpleeghuis.

Meteen werden zijn medicijnen in stappen aangepast!

 

Goedkopere medicijnen...

Bovendien...

Meer medicijnen met stoffen die de hersenen beïnvloeden.

ANTIDEPRESSIVA en  ANTIPSYCHOTICA

KARMERINGSMIDDELEN en SLAAPMIDDELEN

 

M E D I C I J N E N

V O O R

V E R B L I J F   I N   V E R P L E E G H U I S :

 

Jicht ---  Allopurinol 1x/pd 300mg --- Desuric 1x/pd ½ 100mg

Bloedarmoede --- Ferrofumaraat 1x/pd 100mg

Bloedverdunner --- Acenocoumarol 1mg

Cholesterol --- Olbetam 2x/pd 250mg

Diabetes --- Metformine 2x/pd 1000mg

Hart- en bloedvaten --- Perindopril tert-but 1x/pd 4mg

Hartkloppingen --- Sotalol 2x/pd 40mg

huiduitslag --- Dermovate creme 1x/pd 0,5mg

Maagklachten --- Omeprazol 1x/pd 20mg

Plastablet --- Furosemide 2x/pd 40mg

Schildklier --- Levothyroxine 1x/pd 150mcg

Vitamine B12 --- Hydroxocobalam inj 1x/2pm 1mg/2ml

Vitamine D --- Colecalciferol 1x/pm 25000

 

>>> Anti-depressiva --- Citalopram 1x/pd 10mg

 

M E D I C I J N E N :

T I J D E N S

1 - J A R I G   V E R B L I J F

( Ons pa stierf namelijk binnen 1 jaar na opname

Platgespoten met onderstaande anti-depressiva, anti-psychotica, slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen...

Om van de geestelijke schade...

Veroorzaakt door dat duivelse coronabeleid maar te zwijgen

( maar dat leest u vanzelf verderop ) ).

 I N   H E T   V E R P L E E G H U I S

 

Bloedarmoede ---  Ferrofumaraat - 1xD 100mg

Bloedsuiker --- Metformine - 2xD 1.000mg

Bloedverdunner --- Acipimox - 2xD 250mg - Acenocoumarol - 1xD

Bloeddruk --- Perindopril - 1xD 4mg

 Jicht --- Allopurinol - 1xD 300mg - Benzbromaron - 1xD 50mg

Laxeermiddel - Lactulosestroop - 1xD 15ml - Natriumfosfaten Colex ( klysma )

 Maagzuur --- Omeprazol - 1xD 20mg

Plasmiddel --- Furosemide - 2xD 40mg

Pijnstiller --- Paracetamol - Max 4xD á 500mg

 Schildklier --- Levothyroxine - 1xD 150ug

Vitamine B12 --- Hydroxocobalamine - 1xM 2ml

Vitamine D --- Colecalciferol 2800IE 2xW

 

>>> Anti-Depressiva --- Quetiapine - 3xD 12,5mg

Medicijn tegen psychose / schizofrenie / depressie / onrust.

BIJWERKINGEN: Afvlakking gevoelsleven, Cholesterol, Hartritmestoornissen, Plasproblemen, Stemmingsveranderingen

https://www.apotheek.nl/medicijnen/quetiapine

BIJWERKINGEN: Abnormale dromen, Nachtmerries, Suïcidale gedachten en gedrag, Irritatie, Tachycardie ( Snel hartritme ).

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/q/quetiapine

 

>>> Anti-Depressiva --- Sertraline Zoloft - 1xD 50mg...

Medicijn tegen depressie en angststoornis.

BIJWERKINGEN: Rusteloosheid, Stemmingsveranderingen, Nachtmerries en Hallucinaties.

https://www.apotheek.nl/medicijnen/sertraline

 

>>> Slaapmiddel --- Zopiclon - 1xD 7,5mg

Zopiclon is een slaapmiddel, en wordt gebruikt bij slapeloosheid.

BIJWERKINGEN: Depressies, Geheugenverlies, Nachtmerries aan het eind van de nacht.

https://www.apotheek.nl/medicijnen/zopiclon

 

>>> Kalmeringsmiddel --- Midazolam - 2xD 1ml

De tabletten werken binnen een half uur tot 1 uur, de injectie werkt binnen 10 minuten, gebruik Midazolam niet te vaak bij slapeloosheid, niet vaker dan één keer in de 3 dagen.

BIJWERKINGEN: Depressies, Gedragsstoornissen, Hallucinaties, Waandenkbeelden.

Benzodiazepinen worden NIET aanbevolen voor de primaire behandeling van psychotische aandoeningen.

https://www.apotheek.nl/medicijnen/midazolam

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/midazolam

 

PSYCHOSE – Hallucinaties, dingen zien en horen die er niet zijn.

https://www.thuisarts.nl/psychose

 

BENZODIAZEPINEN: MIDAZOLAM en Zopiclon.

BIJWERKINGEN: relatief frequent:

slaperigheid en sufheid overdag, vermoeidheid, verminderde alertheid.

ongunstige effecten op de psychomotoriek, spierverslapping, duizeligheid.

anterograde amnesie ( geheugenverlies ), verwardheid en desoriëntatie (m.n. ouderen).

Afhankelijkheid en onthoudingsverschijnselen.

Tolerantie voor het hypnotisch effect (na ca. 2 weken).

Paradoxale reacties zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, agressie, woede-uitbarstingen.

Nachtmerries, Hallucinaties, Psychosen (met name bij ouderen en kinderen) en afname REM-slaap en diepe slaap.

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/groepsteksten/benzodiazepine_agonisten

 

JANUARI 2020 versus FEBRUARI 2020

Van 1 antidepressiva = 10 mg per dag

 

Naar 2 antidepressiva = 87,5 mg per dag

+ X aantal slaapmiddelen á 7,5 mg per dag

            + X aantal kalmeringsmiddelen á 2.0 ml per dag

( "medicijnen" met zowat dezelfde "werkzame" stoffen ) 

 

Ons pa werd in dat verpleeghuis zowat elke dag platgespoten.

Enkel en alleen...

Om hem rustig te houden.

Onrust die werd veroorzaakt doordat hij bij zijn gezin werd weggehouden.

Dankzij het corona beleid van die duivelse (r) overheid!

 

Enfin...

De onrust van ons pa nam vooral toe...

Toen de (r) overheid haar lockdowns invoerde.

En de verpleeghuizen op slot gingen voor bezoekers.

 

Sta je daar maandenlang buiten als een gek te zwaaien...

Opdat ons pa toch nog een glimp van z'n familie kon opvangen...

En rustiger zou worden.

 

Terwijl ons pa...

Die maar niet begreep waarom we niet naar binnen kwamen...

Boven voor het raam stond te gebaren dat we nar boven moesten komen.

 

Na een enkele maanden werd de lockdown wat versoepeld.

Mochten de bezoekers aan de buitenkant van een hek...

geplaatst op een verder afgesloten dakterras...

Hun familieleden tenminste weer zien.

 

Ik begrijp best...

Dat de onrust van ons pa...

Mogelijk op de andere bewoners over zou kunnen slaan.

 

Maarruhhh...

Ons pa had niet zo onrustig hoeven te worden...

Als die duivelse politiek...

Niet zo'n drama had gemaakt van zo'n simpel griepvirusje.

Om haar corona beleid te rechtvaardigen.

 

De corona maatregelen waren buitenproportioneel.

 

Men hoefde alleen maar te kijken...

Naar de gevolgen van eerdere corona virussen...

SARS 2002-2003 en MERS 2012

 

ALS DE POLITIEK ER NIEY VOOR HAD GEKOZEN

OM OP KORTE TERMIJN

WAT MILJOENTJES TE KUNNEN BEZUINIGEN

DOOR DE GEZONDHEIDSZORG EN OUDERENZORG AF TE BREKEN

EN ONS PA EN ONS MA DE LAATSTE JAREN VAN HUN LEVEN

SAMEN

IN EEN BEJAARDENWONING DOOR HADEN KUNNEN BRENGEN.

DIE JARENLANGE BEZUINIGINGEN VAN DESTIJDS

KOSTEN DE ( R ) OVERHEID...

UHM...

U ALS BELASTINGBETALER

NU

100-EN MILJARDEN

 

DE ( R ) OVERHED HAD KUNNEN WETEN

DAT DE BABYBOOM GENERATIE VAN NA DE OORLOG...

ROND DEZE TIJD EEN ZODANIGE LEEFTIJD ZOU HEBBEN BEREIKT...

DAT ZIJ EEN BEROEP ZOU MOETEN DOEN

OP DIE DOOR HEN KAPOT BEZUINIGDE

OUDERENZORG EN GEZONDHEIDSZORG !

 

CORONA

ER STERVEN MEER OUDEREN DAN VOORHEEN

NIET ZOZEER DOOR HET VIRUS

MAAR DOOR OUDERDOM EN ONDERLIGEGNDE ZIEKTEN

 

EEN LOGISCH GEVOLG

VAN DE VOORHEEN GENOEMDE BABYBOOM GENERATIE

DIE INMIDDELS OP LEEFTIJD IS GEKOMEN

 

IK RAADT OVERIGENS NIEMAND AAN...

OM JE IN ZO'N VERPLEEGHUIS OP TE LATEN NEMEN

( Al ontkom je er op den duur toch niet aan )

 

'K HAD GRAAG GEZIEN DAT MIJN OUDERS

>>>   SAMEN   <<<

IN EEN BEJAARDEN COMPLEX WERDEN OPGENOMEN

DAN WEL

ONS PA IN EEN VERPLEEGHUIS EN ONS MA IN EEN AANLEUNWONING...

ZODAT ZE DE LAATSTE JAREN VAN HUN LEVEN...

IN IEDER GEVAL

NOG ZOVEEL MOGELIJK

SAMEN DOOR HADDEN KUNNEN BRENGEN !

 

IK HEB ONS PA DAN OOK EEN JAAR LANG

2 Á 3 DAGEN IN DE WEEK

MET ZIJN ROLSTOEL NAAR ONS MA EN WEER TERUG NAAR HET VERPLEEGHUIS LOPEN ZEULEN

 

ENFIN...

OP 29 JANUARI 2021 KWAM ONS PA TE OVERLIJDEN...

ONS PA MAG DAN OFFICIEEL ZIJN BEZWEKEN

AAN OUDERDOM DAN WEL ONDERLIGGENDE ZIEKTES

 

MAAR AL DIE ANTI-PSYCHOTICA

GECOMBINEERD MET KALMERINGSMIDDELEN

EN SLAAPMIDDELEN

OM HEM RUSTIG TE HOUDEN

HEBBEN DAARBIJ OOK EEN GROTE ROL GESPEELD !

 

WE HEBBEN ONS PA DAN OOK

SINDS HIJ IN DAT VERPLEEGHUIS IS OPGENOMEN

GEESTELIJK

HARD ACHTERUIT ZIEN GAAN

 

HIJ ZAG STEEDS MEER DINGEN DIE ER NIET WAREN

GOOIDE HEDEN EN VERLEDEN STEEDS VAKER DOOR ELKAAR

WAS RUSTELOOS ( angstig en verward ) EN LUSTELOOS ( snel moe )

 

ONS PA WAS VANAF FERUARI 2020

AAN EEN ROLSTOEL GEKLUISTERD

HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

HEEFT HEM GEEN GOED GEDAAN

EENZAAMHEID EN VERVELING

EISTEN HUN TOL !

 


!!!   WERK IN UITVOERING   !!!

Maak jouw eigen website met JouwWeb