!!!   LEVEN IN EEN VERPLEEGHUIS   !!!


 

JANUARI 2020

ONS PA IS 84 JAAR EN HET LOPEN GAAT HEM STEEDS SLECHTER AF...

AUTO RIJDEN ZAT ER AL EEN PAAR JAAR NIET MEER IN.

 

HIJ LOOPT MET EEN ROLLATOR EN RIJDT EEN SCOOT MOBIEL...

HEEFT STEEDS MEER LAST VAN VAN EVENWICHTSSTOORNISSEN...

WIL DUS NOGAL EENS OMVALLEN !

 

ZO OOK VANDAAG ( Jan 2020 ) IN DE HUISKAMER.

DEZE KEER WERKTE HIJ ECHTER NIET MEER MEE

OM OMHOOG TE KOMEN.

HIJ HAD ER GEWOON NIET MEER DE KRACHT VOOR.

 

VANDAAR DAT ONS MA ( 80 ) 112 BELDE.

NA VERLOOP VAN TIJD BELDEN 2 AGENTEN AAN.

EN DIE WAREN ZO VRIENDLIJK

OM HEM WEER IN ZIJN STOEL TE HIJSEN.

 

WE REALISEERDEN ONS DAT ONS MA OP INSTORTEN STOND.

ZO KON HET NIET LANGER.

VANDAAR DAT HET ZIEKENHUIS WERD GEBELD!

 

ONS PA WERD ONDERZOCHT MAAR ZE KONDEN NIETS VINDEN

ZE WILDEN HEM WEER NAAR HUIS STUREN

MAAR DAAR WAREN WIJ OP TEGEN.

 

WE VONDEN DAT HIJ MAAR EEN NACHTJE

IN HET ZIEKENHUIS MOEST OVERNACHTEN...

DAN KONDEN ZE ZELF AAN DEN LIJVE ZIEN

HOE HACHELIJK DE SITUATIE WAS.

EN ZO VERBLEEF ONS PA ÉÉN NACHTJE IN HET ZIEKENHUIS

 

DIE ENE DAG BLEEK VOLDOENDE

OM ZE IN TE LATEN ZIEN

DAT ONS MA ( 80 ) ECHT NIET MEER IN STAAT WAS

OM VOOR ONS PA ( 84 ) TE ZORGEN

 

ONS PA WERD IN KLASSE 5 INGEDEELD...

EN TIJDELIJK

IN EEN VERPLEEGHUIS BIJ HET ZIEKENHUIS OPGENOMEN

 

DAAR BRACHT HIJ 1 MAAND DOOR

VOORALEER ER EEN PLAATSJE VRIJ KWAM

IN EEN VERPLEEGHUIS IN DE EIGEN OMGEVING !

 

M E D I C I J N E N

VOOR VERBLIJF IN EEN VERPLEEGHUIS:

 

Jicht ---  Allopurinol 1x/pd 300mg --- Desuric 1x/pd ½ 100mg

Bloedarmoede --- Ferrofumaraat 1x/pd 100mg

Bloedverdunner --- Acenocoumarol 1mg

Cholesterol --- Olbetam 2x/pd 250mg

Diabetes --- Metformine 2x/pd 1000mg

Hart- en bloedvaten --- Perindopril tert-but 1x/pd 4mg

Hartkloppingen --- Sotalol 2x/pd 40mg

huiduitslag --- Dermovate creme 1x/pd 0,5mg

Maagklachten --- Omeprazol 1x/pd 20mg

Plastablet --- Furosemide 2x/pd 40mg

Schildklier --- Levothyroxine 1x/pd 150mcg

Vitamine B12 --- Hydroxocobalam inj 1x/2pm 1mg/2ml

Vitamine D --- Colecalciferol 1x/pm 25000

 

>>> Anti-depressiva --- Citalopram 1x/pd 10mg

 

MEDICIJNEN:

TIJDENS VERBLIJF IN VERPLEEGHUIS

IN DE EIGEN OMGEVING:

 

Bloedarmoede ---  Ferrofumaraat - 1xD 100mg

Bloedsuiker --- Metformine - 2xD 1.000mg

Bloedverdunner --- Acipimox - 2xD 250mg - Acenocoumarol - 1xD

Bloeddruk --- Perindopril - 1xD 4mg

 Jicht --- Allopurinol - 1xD 300mg - Benzbromaron - 1xD 50mg

Laxeermiddel - Lactulosestroop - 1xD 15ml - Natriumfosfaten Colex ( klysma )

 Maagzuur --- Omeprazol - 1xD 20mg

Plasmiddel --- Furosemide - 2xD 40mg

Pijnstiller --- Paracetamol - Max 4xD á 500mg

 Schildklier --- Levothyroxine - 1xD 150ug

Vitamine B12 --- Hydroxocobalamine - 1xM 2ml

Vitamine D --- Colecalciferol 2800IE 2xW

 

>>> Anti-Depressiva --- Quetiapine - 3xD 12,5mg

Medicijn tegen psychose / schizofrenie / depressie / onrust.

Afvlakking gevoelsleven, Cholesterol, Hartritmestoornissen, Plasproblemen, Stemmingsveranderingen

https://www.apotheek.nl/medicijnen/quetiapine

BIJWERKINGEN: Abnormale dromen, Nachtmerries, Suïcidale gedachten en gedrag, Irritatie, Tachycardie ( Snel hartritme ).

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/q/quetiapine

 

>>> Anti-Depressiva --- Sertraline Zoloft - 1xD 50mg...

Medicijn tegen depressie en angststoornis.

BIJWERKINGEN: Rusteloosheid, Stemmingsveranderingen, Nachtmerries en Hallucinaties.

https://www.apotheek.nl/medicijnen/sertraline

 

>>> Slaapmiddel --- Zopiclon - 1xD 7,5mg

Zopiclon is een slaapmiddel, en wordt gebruikt bij slapeloosheid.

BIJWERKINGEN: Depressies, Geheugenverlies, Nachtmerries aan het eind van de nacht.

https://www.apotheek.nl/medicijnen/zopiclon

 

>>> Kalmeringsmiddel --- Midazolam - 2xD 1ml

De tabletten werken binnen een half uur tot 1 uur, de injectie werkt binnen 10 minuten, gebruik Midazolam niet te vaak bij slapeloosheid, niet vaker dan één keer in de 3 dagen.

BIJWERKINGEN: Depressies, Gedragsstoornissen, Hallucinaties, Waandenkbeelden.

Benzodiazepinen worden NIET aanbevolen voor de primaire behandeling van psychotische aandoeningen.

https://www.apotheek.nl/medicijnen/midazolam

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/midazolam

 

PSYCHOSE – Hallucinaties, dingen zien en horen die er niet zijn.

https://www.thuisarts.nl/psychose

BENZODIAZEPINEN: MIDAZOLAM en Zopiclon.

Typerende bijwerkingen relatief frequent:

slaperigheid en sufheid overdag, vermoeidheid, verminderde alertheid.

ongunstige effecten op de psychomotoriek, spierverslapping, duizeligheid.

anterograde amnesie ( geheugenverlies ), verwardheid en desoriëntatie (m.n. ouderen).

afhankelijkheid en onthoudingsverschijnselen.

tolerantie voor het hypnotisch effect (na ca. 2 weken).

paradoxale reacties zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, agressie, woede-uitbarstingen.

nachtmerries, hallucinaties, psychosen (met name bij ouderen en kinderen).

afname REM-slaap en diepe slaap.

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/groepsteksten/benzodiazepine_agonisten

 

JANUARI 2020 versus FEBRUARI 2020

Van 1 antidepressiva 10 mg naar 2 antidepressiva 87,5 mg

                                                    + X slaapmiddelen á 7,5 mg

                                        + X kalmeringsmiddelen á 2.0 ml

( met zowat dezelfde "werkzame" stoffen ) 

 

FEBRUARI 2020

ONS PA VERHUISDE VAN HET TIJDELIJKE VERPLEEGHUIS BIJ HET ZIEKENHUIS

NAAR EEN VERPLEEGHUIS IN DE EIGEN OMGEVING

WANT ONS MA KON DE VERZORGING THUIS DUS NIET MEER AAN

 

IN DAT VERPLEEGHUIS WERD ONS PA REGELMATIG PLATGESPOTEN...

ENKEL EN ALLEEN...

OMDAT HIJ NA VERLOOP VAN TIJD ONRUSTIG BEGON TE WORDEN.

OMDAT HIJ ZIJN GEZIN NIET MEER ZAG

 

EN TOEN KWAM DAAR OOK NOG EENS

CORONA GATE

BIJ

 

ENFIN... ONRUSTIG

ZEKER TOEN DE ( R ) OVERHEID LOCKDOWNS INVOERDE...

WAARDOOR DE VERPLEEGHUIZEN OP SLOT GINGEN !

 

STA JE DAAR MAANDENLANG

ALS EEN GEK BUITEN NAAR BOVEN TE ZWAAIEN...

OPDAT ONS PA TOCH NOG EEN EEN GLIMP

VAN ZIJN GEZIN KON OPVANGEN.

 

ONS PA MAAR GEBAREN

DAT WE NAAR BOVEN MOESTEN KOMEN

HIJ BEGREEP ER ALLEMAAL NIETS MEER VAN

 

TOEN DE LOCKDOWNS WEER WAT VERSOEPELD WERDEN...

MOCHT JE

NAAR EEN MET HEKWERK EN TRANSPARANTE PLATEN AFGESLOTEN DAKTERRAS.

 

IK BEGRIJP BEST DAT HET ONRUSTIGE GEDRAG VAN ONS PA...

MOGELIJK OOK ANDERE BEWONERS

ONRUSTIG ZOU KUNNEN MAKEN.

 

MAARRUHHH...

HET ZOU ANDERS ZIJN GELOPEN...

ALS DE POLITIEK ER NIEY VOOR HAD GEKOZEN

OM OP KORTE TERMIJN

WAT MILJOENTJES TE KUNNEN BEZUINIGEN

DOOR DE GEZONDHEIDSZORG EN OUDERENZORG AF TE BREKEN

EN ONS PA EN ONS MA DE LAATSTE JAREN VAN HUN LEVEN

SAMEN

IN EEN BEJAARDENWONING DOOR HADEN KUNNEN BRENGEN.

DIE JARENLANGE BEZUINIGINGEN VAN DESTIJDS

KOSTEN DE ( R ) OVERHEID...

UHM...

U ALS BELASTINGBETALER

NU

100-EN MILJARDEN

 

DE ( R ) OVERHED HAD KUNNEN WETEN

DAT DE BABYBOOM GENERATIE VAN NA DE OORLOG...

ROND DEZE TIJD EEN ZODANIGE LEEFTIJD ZOU HEBBEN BEREIKT...

DAT ZIJ EEN BEROEP ZOU MOETEN DOEN

OP DIE DOOR HEN KAPOT BEZUINIGDE

OUDERENZORG EN GEZONDHEIDSZORG !

 

CORONA

ER STERVEN MEER OUDEREN DAN VOORHEEN

NIET ZOZEER DOOR HET VIRUS

MAAR DOOR OUDERDOM EN ONDERLIGEGNDE ZIEKTEN

 

EEN LOGISCH GEVOLG

VAN DE VOORHEEN GENOEMDE BABYBOOM GENERATIE

DIE INMIDDELS OP LEEFTIJD IS GEKOMEN

 

IK RAADT OVERIGENS NIEMAND AAN...

OM JE IN ZO'N VERPLEEGHUIS OP TE LATEN NEMEN

( Al ontkom je er op den duur toch niet aan )

 

'K HAD GRAAG GEZIEN DAT MIJN OUDERS

>>>   SAMEN   <<<

IN EEN BEJAARDEN COMPLEX WERDEN OPGENOMEN

DAN WEL

ONS PA IN EEN VERPLEEGHUIS EN ONS MA IN EEN AANLEUNWONING...

ZODAT ZE DE LAATSTE JAREN VAN HUN LEVEN...

IN IEDER GEVAL

NOG ZOVEEL MOGELIJK

SAMEN DOOR HADDEN KUNNEN BRENGEN !

 

IK HEB ONS PA DAN OOK EEN JAAR LANG

2 Á 3 DAGEN IN DE WEEK

MET ZIJN ROLSTOEL NAAR ONS MA EN WEER TERUG NAAR HET VERPLEEGHUIS LOPEN ZEULEN

 

ENFIN...

OP 29 JANUARI 2021 KWAM ONS PA TE OVERLIJDEN...

ONS PA MAG DAN OFFICIEEL ZIJN BEZWEKEN

AAN OUDERDOM DAN WEL ONDERLIGGENDE ZIEKTES

 

MAAR AL DIE ANTI-PSYCHOTICA

GECOMBINEERD MET KALMERINGSMIDDELEN

EN SLAAPMIDDELEN

OM HEM RUSTIG TE HOUDEN

HEBBEN DAARBIJ OOK EEN GROTE ROL GESPEELD !

 

WE HEBBEN ONS PA DAN OOK

SINDS HIJ IN DAT VERPLEEGHUIS IS OPGENOMEN

GEESTELIJK

HARD ACHTERUIT ZIEN GAAN

 

HIJ ZAG STEEDS MEER DINGEN DIE ER NIET WAREN

GOOIDE HEDEN EN VERLEDEN STEEDS VAKER DOOR ELKAAR

WAS RUSTELOOS ( angstig en verward ) EN LUSTELOOS ( snel moe )

 

ONS PA WAS VANAF FERUARI 2020

AAN EEN ROLSTOEL GEKLUISTERD

HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

HEEFT HEM GEEN GOED GEDAAN

EENZAAMHEID EN VERVELING

EISTEN HUN TOL !

 


!!!   WERK IN UITVOERING   !!!