!!!   W E R K   I N   U I T V O E R I N G   !!!

D E M O C R A T I E

V O L K S H E E R S C H A P P I J

D E M O C R A T I E

OFTEWEL

HET VOLK REGEERT

 

Althans dat is de theorie

In de praktijk gaat het er heel anders an toe

 

Nederland kent een meerdere partijen stelsel

LINKSE PARTIJEN versus RECHTSE PARTIJEN

 

Dit basisprincipe werkt overigens hetzelfde

Als het 2 partijenstelsel in Amerika

( Er zijn nog wel een paar partijtjes, maar die krijgen gewoonweg geen kans. )

DEMOCRATEN versus REPUBLIKEINEN

LINKS versus RECHTS

 

Even buiten beschouwing gelaten

Dat zich steeds meer politieke partijen vormen

( 2002 16 partijen - 2003 19 partijen - 2006 24 partijen - 

2010 19 partijen - 2012 21 partijen - 2017 28 partijen - 2021 47 partijen )

https://www.parlement.com/id/vk9scmucgjhj/aantal_deelnemende_partijen_tweede

Dit leidt alleen maar tot verdere versplintering

Binnen de politiek zowel als binnen de maatschappij 

 

Enfin...

Om de 4 jaar worden er verkiezingen gehouden

( Tenminste als de kabinetten tussentijds niet vallen )

Elke stemgerechtigde mag daarbij  aangeven welke partij

hem / haar mag vertegenwoordigen.

 

OPMERKING: EIGENLIJK GEEF JE ZO JE STEM AAN IEMAND WAARVAN JE NIET EENS ZEKER WEET

OF HIJ / ZIJ JOUW BELANGEN ZAL BEHARTIGEN

DAN WEL

UIT EIGEN BELANG, PARTIJBELANG OF BEDRIJFSBELANG

HANDELT

 

Over het algemeen genomen stemt de stemgerechtigde

Op een partij wiens partij programma...

De stemgerechtigde het meest aanspreekt.

 

OPMERKING: EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN

DAT VAN AL DIE PROGRAMMA PUNTEN

 IN DE PRAKTIJK VAAK NIETS TERECHT KOMT.

EN

HET FEIT DAT DE MEDIA EEN GROTE ROL SPELEN

BIJ HET SABOTEREN VAN VERKIEZINGEN...

DOORDAT ZIJ REGELMATIG BERICHTEN

WELKE PARTIJEN AAN KOP GAAN

 

STRATEGISCHE STEMMERS

SPELEN HIER BEHENDIG OP IN OM DE UITSLAG TE MANIPULEREN.

 

EEN VERBOD OP TUSSENTIJDSE PEILINGEN...

ZOU STRATEGISCH STEMMEN KUNNEN VOORKOMEN !

15-03-2021 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/282477/de-peiling-de-peilingen-beinvloeden-mijn-stemgedrag

 

TIP:  Hoe MANIPULATIE en CHANTAGE

De VERKIEZINGEN kunnen beïnvloeden !

CITAAT: "De Britse tv-zender Channel 4 deed zich voor als potentiële klant van Cambridge Analytica"

1. Maak tegenstanders zwart

2. Speel in op de angst

3. Gebruik "sociale websites" waaronder Facebook likes als wapen

20-03-2018 https://www.ad.nl/buitenland/de-vijf-vuile-trucs-van-cambridge-analytica-om-verkiezingen-te-beinvloeden~a185dfe0/

 

Enfin...

Wanneer de partijen eenmaal zijn gekozen

Wordt een kabinet gevormd.

 

OPMERKING: HIER KUN JE EIGENLIJK AL ZIEN

DAT STEMMEN WEINIG ZIN HEEFT!

 

Want je zou toch mogen verwachten dat DE GROOTSTE PARTIJEN

SAMEN een regeringscoalitie zouden bouwen.

Maar NEE hoor !

 

In de huidige "NEP DEMOCRATIE"

Schijnt het NIET zo vanzelfsprekend te zijn...

Dat de grootste partijen automatisch samen regeren....

Maar de partijen die samen een MEERDERHEID weten te vormen.

Zelfs wanneer die partijen door de bevolking zijn afgestraft!

Zodoende worden de partijen met het hoogste aantal stemmen

Gewoonweg gepasseerd!

 

 

Ik ben NIET wezen stemmen.

Dat doe ik al niet meer sinds

Wim Kok

Die we kennen van de

PAARSE KABINETTEN ( 1994 - 2002 )

De arbeidersklasse uitleverde aan de grillen van het bedrijfsleven.

 

( Het verhaal over een vakbondsleider

Die opkwam voor de belangen van de werknemer,

Maar die toen hij POLITICUS werd 180 graden draaide...

En de belangen van het bedrijfsleven begon te behartigen )

 

Bovendien zit er tegenwoordig niet zoveel verschil meer in al die partijen...

Ze volgen allemaal dezelfde globale agenda van de Elite klasse.

 

'k Heb het sowieso niet zo op die

bedrieglijke huichelachtige liegende

 LIBERALE FASCISTEN

Die alles steeds naar hun hand weten te draaien !

( Maar daar komt u te zijner tijd vanzelf achter. )

 

https://twitter.com/mariannezw/status/1372476456564097033/photo/1

SNAPT U DAT NOU ?

EEN KABINET DAT WEGENS ENKELE SCHANDALEN WERD GEDWONGEN AF TE TREDEN

WORDT OPNIEUW HET GROOTSTE KABINET ? ! ?

 

JE ZOU JUIST VERWACHTEN DAT DIE PARTIJEN VANWEGE HUN

DESASTREUZE CORONABELEID

HARD ZOUDEN WORDEN AFGESTRAFT !

 

MAAR NEE HOOR!

TENZIJ STEMFRAUDE HEEFT PLAATSGEVONDEN !

 


V O L T

Eén van die nieuwe PRO-EUROPA partijen.

In 2019 gesubsidieerd door de miljardair George Soros.

George Soros alias György Schwartz

Een Hongaar van Joodse afkomst.

Oprichter van de

" O P E N   S O C I E T Y   F O U N D A T I O N "

CITAAT:

"Open Society Foundation. Deze organisatie is onder meer bekend van het financieren van demonstraties.

De partij van Reinier van Lanschot kreeg ruim €20.000,- van de organisatie van George Soros"

14-05-2019 https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/05/europese-toneelpartij-volt-europa-kreeg-duizenden-euros-van-george-soros-open-society-foundation/

G E O R G E   S O R O S

De man die claimt

Zich in te zetten voor democratie en open samenleving...

Daarbij zijn vermogen gebruikt om verkiezingen te manipuleren.

 

Zijn universiteiten richten zich op PR ( manipulatie ) en activisme.

Zijn NGOs worden door ( r ) overheden geraadpleegd en gesubsidieerd.

26-10-2018 https://www.nu.nl/weekend/5533298/george-soros-en-waarom-heeft-hij-zo-veel-tegenstanders.html

 

W I E   N I E T   S T E M T

 H E E F T   O O K    N I E T S   T E   Z E G G E N

A L D U S   E E N   S T A N D A A R D   G E Z E G D E

I N   F E I T E   W O R D T   J E   Z O   A L   M E T E E N   B E L A Z E R D

 

H E T   I S   N A M E L I J K   Z O

D A T   I E M A N D   D I E   J U I S T   W E L   S T E M T 

N I E T   M O E T   Z E U R E N

W A N N E E R   B L I J K T

D A T   D I E   P A R T I J E N   I E T S   A N D E R S   D O E N

D A N   Z I J

I N   H U N   P O L I T I E K E   C A M P A G N E S   B E L O O F D E N

V E E L   B E L O V E N   E N   W E I N I G    G E V E N

D O E T   D E   G E K   I N   V R E U G D E   L E V E N

G E Z I E N   I N   E E N   Z U I V E R E

D E M O C R A T I E

D E   B E V O L K I N G   R E G E E R T

 

E N   I N   D E   H U I D I G E   Z O G E N A A M D E

"D E M O C R A T I Ë N"

P O L I T I E K E   P A R T I J E N   D E   D I E N S T   U I T M A K E N

 

K U N   J E  E I G E N L I J K   N I E T

S P R E K E N   V A N   E E N   D E M O C R A T I E

M A A R   V A N   E E N

P A R T I C R A T I E

 


J O H N   F.  K E N N E D Y

1961

 

CITAAT:

“WE LIVE IN A WORLD

FULL OF SECRET SOCIETIES, SECRET OATHS

AND SECRET PROCEEDINGS."

 

V E R T A L I N G :

“W E   L E V E N

I N   E E N   W E R E L D

V O L   G E H E I M E

G E N O O T S C H A P P E N,

G E H E I M E   B E L O F T E S

E N   G E H E I M E

P R O C E D U RES.”

T I P : https://nl.sott.net/article/4699-In-alle-openheid-verborgen-Runnen-psychopaten-de-wereld

06:10h J. F. Kennedy

speech secret societies

 

Address before the

American

Newspaper Publishers Association, President John F. Kennedy

Waldorf-Astoria Hotel

New York City

April 27, 1961

 

https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427


J O H N   L E N N O N

1968

CITAAT:

“WE ARE RULED BY INSANE PEOPLE

FOR INSANE OBJECTIVES.”

 

VERTALING: “WE WORDEN GEREGEERD

DOOR KRANKZINNIGE MENSEN

VOOR KRANKZINNIGE DOELEINDEN !"

 


SENATOR DANIEL INOUYE

HAWAI 1987

The Shadow Government:

 

 Chaired the Senate Select Committee on Secret Military Assistance to Iran and the Nicaraguan Opposition, which held public hearings on the Iran-Contra affair.

 

Senator Inouye, summarizes here the coverup of the US Shadowy Government involvement; by saying:

 

"There exists a shadowy Government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself."

 


T I P :

6   R E D E N E N   O M   N O O I T   M E E R   T E   S T E M M E N

D E   I L L U S I E   V A N   D E

V O L K S V E R T E G E N W O O R D I G E R

D O O R   Z I J N   /   H A A R   S T E M   U I T   T E   B R E N G E N

G E E F T   D E   B U R G E R   Z ' N   L E V E N   E N   T O E K O M S T

I N   H A N D E N    V A N   Z O 'N   1 5 0   M E N S E N

 

M E N S E N   D I E

I N   D E   1e   P L A A T S   D E   E I G E N   B E L A N G E N   D I E N E N

M E N S E N   D I E

I N   D E   2e   P L A A T S   D E   P A R T I J B E L A N G E N   D I E N E N

M E N S E N   D I E

I N   D E   3e   P L A A T S   B E D R I J F S B E L A N G E N   D I E N E N

https://lextells.wordpress.com/2012/09/13/de-illusie-van-de-politiek/

 


V E R K I E Z I N G E N

   1 5 - 1 7   M A A R T   2 0 2 1

 

1 5   M A A R T   0 7 %

1 6   M A A R T   1 2 %

1 7   M A A R T   3 8 %

T O T A L E   O P K O M S T   5 7 %

 

T E G E N O V E R

8 2 %

I N   2 0 1 7

 

 

17-03-2021

Openingstijden stemhokjes:

07:30h - 21:00h

1e dag stemt 7%

2e dag stemt 12%

3e dag stemt 63% ?

 

Om 17:45h had pas 57% gestemd.

3 1/4 uur later zou dan 82% hebben gestemd?

D E

A V O N D K L O K

Iedereen wordt geacht om 21:00h binnen zijn.

En dat gaat natuurlijk niet als de stembureaus tot 21:00h open zijn!

Ik dacht dat de AVONDKLOK werd ingevoerd

Om besmettingen te voorkomen en de ouderen te beschermen!

HOE KUNNEN DIE STEMBUREAU"S DAN TOT 21:00h OPEN ZIJN ?

03-02-2021 https://www.parool.nl/columns-opinie/wie-de-peilingen-ziet-wenst-dit-land-superspreadevents-toe~b50c8f2a/

 


P R O E F   M E T   P O S T S T E M M E N

I N   D E N   H A A G

G A A T   F O U T

CITAAT:

"Een test met poststemmen in Den Haag liep afgelopen donderdag in Den Haag niet helemaal goed. Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen zou bij de echte verkiezingen ongeldig zijn verklaard, zegt Leer Zelf Online dat de proef organiseerde."

11-02-2021 https://www.omroepwest.nl/nieuws/4361639/Proef-met-poststemmen-in-Den-Haag-gaat-fout

T O T   N U   T O E

1 0 . 0 0 0   B R I E F S T E M M E N

O N G E L D I G   V E R K L A A R D

10-03-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5219158/stemmen-post-tweede-kamer-verkiezingen-postnl-ollongren

P R O B L E M E N   M E T   P O S T S T E M M E N

I N   M E E R D E R E   G E M E E N T E N

M I N I S T E R I E   O N D E R Z O E K T

S I G N A L E N

15-03-2021 https://nos.nl/artikel/2372735-problemen-met-poststemmen-in-meerdere-gemeenten-ministerie-onderzoekt-signalen

P R O M I N E N T E   F V D - E R

U I T   S C H I J N D E L

D E E L T   Z O R G E N   O V E R   S T E M M E N

' D E   S I T U A T I E   K A N

F R A U D E   G E V O E L I G   Z I J N '

CITAAT:

"Zojuist wezen stemmen.

Ik vroeg wanneer er wordt geteld.

Antwoord; woensdag.

Wat gebeurt er ondertussen met de stembiljetten?

Antwoord; Goede vraag maar dat weet ik niet..’, schrijft Van den Oetelaar op Twitter."

15-03-2021 https://www.bd.nl/brabant/prominente-fvd-er-uit-schijndel-deelt-zorgen-over-stemmen-de-situatie-kan-heel-fraudegevoelig-zijn~a1018db0/

 


Maak jouw eigen website met JouwWeb