!!!   W E R K   I N   U I T V O E R I N G   !!!

D E M O C R A T I E

V O L K S H E E R S C H A P P I J

 

OFTEWEL

HET VOLK REGEERT

 

Althans dat is de theorie

In de praktijk gaat het er heel anders an toe

 

Nederland kent een meerdere partijen stelsel

LINKSE PARTIJEN versus RECHTS PARTIJEN

 

Dit basisprincipe werkt overigens hetzelfde als het 2 partijenstelsel in Amerika

( Er zijn nog wel een paar partijtjes, maar die krijgen gewoonweg geen kans. )

DEMOCRATEN versus REPUBLIKEINEN

LINKSE PARTIJ versus RECHTSE PARTIJ

 

Even buiten beschouwing gelaten dat zich steeds meer politieke partijne vormen

( 2002 16 partijen - 2003 19 partijen - 2006 24 partijen - 

2010 19 partijen - 2012 21 partijen - 2017 28 partijen - 2021 47 partijen )

https://www.parlement.com/id/vk9scmucgjhj/aantal_deelnemende_partijen_tweede

Dit leidt alleen maar tot verdere versplintering binnen de politiek zowel als binnen de maatschappij

 

Enfin...

Om de 4 jaar worden er verkiezingen gehouden

( Tenminste als de kabinetten tussentijds niet vallen )

Elke stemgerechtigde mag daarbij  aangeven welke partij

hem / haar mag vertegenwoordigen.

 

OPMERKING: EIGENLIJK GEEF JE ZO JE STEM AAN IEMAND WAARVAN JE NIET EENS ZEKER WEET OF DEZE JOUW BELANGEN ZAL BEHARTIGEN, DAN WEL EIGENBELANG, PARTIJBELANGEN OF BEDRIJFSBELANGEN ZAL BEHARTIGEN.

 

Over het algemeen genomen kiest de stemgerechtigde op een partij wiens partij programma

de stemgerechtigde het meest aanspreekt.

 

OPMERKING: EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN

DAT VAN AL DIE PROGRAMMA PUNTEN IN DE PRAKTIJK VAAK NIETS TERECHT KOMT.

EN HET FEIT DAT DE MEDIA EEN GROTE ROL SPELEN

BIJ HET SABOTEREN VAN VERKIEZINGEN

DOORDAT ZIJ REGELMATIG BERICHTEN WELKE PARTIJEN AAN KOP GAAN

 

STRATEGISCHE STEMMERS

SPELEN HIER BEHENDIG OP IN OM DE UITSLAG TE MANIPULEREN.

 

VANDAAR DAT ER EEN VERBOD ZOU MOETEN KOMEN

OP DIE TUSSENTIJDSE PEILINGEN !

15-03-2021 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/282477/de-peiling-de-peilingen-beinvloeden-mijn-stemgedrag

 

TIP:  Hoe MANIPULATIE en CHANTAGE de VERKIEZINGEN kunnen beïnvloeden !

CITAAT: "De Britse tv-zender Channel 4 deed zich voor als potentiële klant van Cambridge Analytica"

( Maak tegenstanders zwart - Speel in op de angst en Facebook likes als wapen )

20-03-2018 https://www.ad.nl/buitenland/de-vijf-vuile-trucs-van-cambridge-analytica-om-verkiezingen-te-beinvloeden~a185dfe0/

 

Enfin...

Wanneer de partijen eenmaal zijn gekozen, wordt een kabinet gevormd.

 

OPMERKING: HIER KUN JE EIGENLIJK AL ZIEN DAT STEMMEN WEINIG ZIN HEEFT!

 

Want je zou toch mogen verwachten dat de grootste partijen

Samen een regeringscoalitie zouden bouwen.

Maar NEE hoor !

 

In onze "NEP DEMOCRATIE" schijnt het NIET zo vanzelfsprekend te zijn...

Dat de grootste partijen automatisch samen regeren.

Maar de partijen die samen een MEERDERHEID weten te vormen...

Zelfs wanneer die partijen door de bevolking zijn afgestraft!

Zodoende worden de partijen met het hoogste aantal stemmen gewoonweg gepasseerd!

 

 

Ik ben NIET wezen stemmen

Dat doe ik al niet meer sinds

Wim Kok

Die we kennen van de

PAARSE KABINETTEN ( 1994 - 2002 )

De arbeidersklasse uitleverde aan de grillen van het bedrijfsleven.

 

( Het verhaal over een vakbondsleider die opkwam voor de belangen van de werknemer,

maar als politicus de belangen van het bedrijfsleven behartigde )

 

Bovendien zit er tegenwoordig niet zoveel verschil meer in al die partijen...

Ze volgen allemaal dezelfde globale agenda van de Elite klasse.

 

'k Heb het sowieso niet zo op die

bedrieglijke  huichelachtige liegende

 LIBERALE FASCISTEN

Die alles steeds naar hun hand weten te draaien !

( Maar daar komt u te zijner tijd vanzelf achter. )

 

https://twitter.com/mariannezw/status/1372476456564097033/photo/1

SNAPT U DAT NOU ?

EEN KABINET DAT WEGENS ENKELE SCHANDALEN WERD GEDWONGEN AF TE TREDEN

WORDT OPNIEUW HET GROOTSTE KABINET ?

 

JE ZOU JUIST VERWACHTEN DAT DIE PARTIJEN VANWEGE HUN

DESASTREUZE CORONABELEID

HARD ZOUDEN WORDEN AFGESTRAFT

MAAR NEE HOOR!

TENZIJ STEMFRAUDE HEEFT PLAATSGEVONDEN !

 


 

VOLT

Één van die zogenaamde nieuwe PRO-EUROPA partijen.

Werd in 2019 gesubsididieerd door de miljardair George Soros.

George Soros alias György Schwartz

Geboren in Hongarije met een Joodse achtergrond

 

CITAAT:

"Open Society Foundation. Deze organisatie is onder meer bekend van het financieren van demonstraties.

De partij van Reinier van Lanschot kreeg ruim €20.000,- van de organisatie van George Soros"

14-05-2019 https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/05/europese-toneelpartij-volt-europa-kreeg-duizenden-euros-van-george-soros-open-society-foundation/

 

 

W I E   N I E T   S T E M T

 H E E F T   O O K    N I E T S   T E   Z E G G E N

A L D U S   E E N   S T A N D A A R D   G E Z E G D E

I N   F E I T E   W O R D T   J E   Z O   A L   M E T E E N   B E L A Z E R D

 

H E T   I S   N A M E L I J K   Z O

D A T   I E M A N D   D I E   J U I S T   W E L   S T E M T 

N I E T   M O E T   Z E U R E N

 

W A N N E E R   B L I J K T   D A T   D I E   P A R T I J E N   I E T S   A N D E R S   D O E N

D A N   Z I J   I N   H U N   P O L I T I E K E   C A M P A G N E S   B E L O O F D E N

 

V E E L   B E L O V E N   E N   W E I N I G    G E V E N

D O E T   D E   G E K   I N   V R E U G D E   L E V E N

 

G E Z I E N   I N   E E N   Z U I V E R E

D E M O C R A T I E

D E   B E V O L K I N G   R E G E E R T

 

E N   I N   D E   H U I D I G E   Z O G E N A A M D E

"D E M O C R A T I Ë N"

P O L I T I E K E   P A R T I J E N   D E   D I E N S T   U I T M A K E N

 

K U N   J E  E I G E N L I J K   N I E T   S P R E K E N   V A N   E E N   D E M O C R A T I E

M A A R   V A N   E E N

P A R T Y C R A T I E

 


J O H N   F.  K E N N E D Y

1961

 

C I T A A T :

“WE LIVE IN A WORLD FULL OF SECRET

SOCIETIES, SECRET OATHS AND

SECRET PROCEEDINGS."

 

V E R T A L I N G :

“W E   L E V E N   I N   E E N   W E R E L D   V O L   G E H E I M E

G E N O O T S C H A P P E N,   G E H E I M E   B E L O F T E S   E N

G E H E I M E   P R O C E D U RES.”

T I P : https://nl.sott.net/article/4699-In-alle-openheid-verborgen-Runnen-psychopaten-de-wereld

06:10h J. F. Kennedy

speech secret societies

 

Address before the American Newspaper Publishers Association, President John F. Kennedy Waldorf-Astoria Hotel

New York City April 27, 1961

 

https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427


J O H N   L E N N O N

1968

 

C I T A A T :

“WE ARE RULED BY INSANE PEOPLE

FOR INSANE OBJECTIVES.”

 

V E R T A L I N G : “WE WORDEN GEREGEERD DOOR

KRANKZINNIGE MENSEN

VOOR KRANKZINNIGE DOELEINDEN !"

 


SENATOR DANIEL INOUYE

HAWAI 1987

 

The Shadow Government:

 

 Chaired the Senate Select Committee on Secret Military Assistance to Iran and the Nicaraguan Opposition, which held public hearings on the Iran-Contra affair.

 

Senator Inouye, summarizes here the coverup of the US Shadowy Government involvement; by saying:

 

"There exists a shadowy Government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself."

 


 

TIP:

6   R E D E N E N   O M   N O O I T   M E E R   T E   S T E M M E N

 

D E   I L L U S I E   V A N   D E

V O L K S V E R T E G E N W O O R D I G E R

D O O R   Z I J N   /   H A A R   S T E M   U I T   T E   B R E N G E N

G E E F T   D E   B U R G E R   Z I J N   /   H A A R   L E V E N   E N   T O E K O M S T

I N   H A N D E N    V A N   Z O 'N   1 5 0   M E N S E N

 

M E N S E N   D I E   I N   D E   1e   P L A A T S   D E   E I G E N   B E L A N G E N   D I E N E N

M E N S E N   D I E   I N   D E   2e   P L A A T S   D E   P A R T I J B E L A N G E N   D I E N E N

M E N S E N   D I E   I N   D E   3e   P L A A T S   B E D R I J F S B E L A N G E N   D I E N E N

https://lextells.wordpress.com/2012/09/13/de-illusie-van-de-politiek/

 


V E R K I E Z I N G E N

   1 5 - 1 7   M A A R T   2 0 2 1

 

1 5   M A A R T   0 7 %

1 6   M A A R T   1 2 %

1 7   M A A R T   3 8 %

T O T A L E   O P K O M S T   5 7 %

 

T E G E N O V E R

8 2 %

I N   2 0 1 7

 

 

17-03-2021

Openingstijden stemhokjes:

07:30h - 21:00h

1e dag stemt 7%

2e dag stemt 12%

3e dag stemt 63% ?

 

Om 17:45h had pas 57% gestemd.

3 1/4 uur later zou dan 82% hebben gestemd?

WAAROM GELOOF IK DAAR NIETS VAN ?

ER WERD SOWIESO AL GESJOEMELD MET DE POST STEMMERS !

 

Een ander punt is de

AVONDKLOK

Iedereen wordt geacht om 21:00h binnen zijn.

En dat gaat natuurlijk niet als de stembureaus tot 21:00h open zijn!

Ik dacht dat de AVONDKLOK werd ingevoerd om besmettingen te voorkomen?

Om de ouderen te beschermen!

HOEZO ZIJN DIE STEMBUREAUS DAN TOT 21:00h OPEN?

03-02-2021 https://www.parool.nl/columns-opinie/wie-de-peilingen-ziet-wenst-dit-land-superspreadevents-toe~b50c8f2a/

 

 

Proef met poststemmen in Den Haag gaat fout

CITAAT:

"Een test met poststemmen in Den Haag liep afgelopen donderdag in Den Haag niet helemaal goed. Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen zou bij de echte verkiezingen ongeldig zijn verklaard, zegt Leer Zelf Online dat de proef organiseerde."

11-02-2021 https://www.omroepwest.nl/nieuws/4361639/Proef-met-poststemmen-in-Den-Haag-gaat-fout

Tot nu toe 10.000 briefstemmen ongeldig verklaard

10-03-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5219158/stemmen-post-tweede-kamer-verkiezingen-postnl-ollongren

 

Problemen met poststemmen in meerdere gemeenten, ministerie onderzoekt 'signalen'

15-03-2021 https://nos.nl/artikel/2372735-problemen-met-poststemmen-in-meerdere-gemeenten-ministerie-onderzoekt-signalen

Prominente FVD-er uit Schijndel deelt zorgen over stemmen: 'De situatie kan heel fraudegevoelig zijn’

CITAAT:

"Zojuist wezen stemmen.

Ik vroeg wanneer er wordt geteld.

Antwoord; woensdag.

Wat gebeurt er ondertussen met de stembiljetten?

Antwoord; goede vraag maar dat weet ik niet..’, schrijft Van den Oetelaar op Twitter."

15-03-2021 https://www.bd.nl/brabant/prominente-fvd-er-uit-schijndel-deelt-zorgen-over-stemmen-de-situatie-kan-heel-fraudegevoelig-zijn~a1018db0/

 


Maak een Gratis Website met JouwWeb