P O L I T I E K

( CORONA ) BELEID

B E H A L V E   H E T   C O R O N A   B E L E I D

M E T   H A A R   L O C K D O W N S . . .

 

Z U L T   U   H I E R   O O K   E N K E L E

P O L I T I E K E   G E I N T J E S

D A N   W E L   D U I V E L S E   S T R E K E N

A A N T R E F F E N !

 

P O L I T I C I

H E B B E N   N A M E L I J K   N O G A L   E E N S   V O O R   H E T   H A N D J E

O M   D E   B E V O L K I N G   T E   M I S L E I D E N !

E N   W E L

O P   E E N Z E L F D E   W I J Z E

A L S   W A A R O P   Z I J   D E   B E V O L K I N G

M E T   H A A R   C O R O N A   B E L E I D   H E E F T   M I S L E I D T !

 


09-05-2022

R E G E R I N G S M I N D E R H E D E N

G E V O R M D   M E T   P A R T I J E N   D I E   T E V O R E N   Z W A A R   Z I J N   A F G E S T R A F T

D O O R   D E   K I E Z E R !

 

O M D A T   Z E   D E   V E R K E E R D E   P R I O R I T E I T E N   S T E L L E N . . .

W O E K E R   B E L A S T I N G   G E L D   V E R S P I L L E N . . .

E E N   B E L E I D   V O E R E N

W A A R D O O R   S T E E D S   M E E R   B U R G E R S

I N   D E   S C H U L D S A N E R I N G   B E L A N D E N . . .

 

M E R K W A A R D I G    G E N O E G

M A K E N   D I E   N O G   S T E E D S   D E   D I E N S T   U I T !

 


06-01-2022

D E M O C R A T I E   E N   R E C H T S S T A A T

B E I D E N

Z O U D E N   I N   G E V A A R   Z I J N

V A N W E G E   E E N   B E D R E I G I N G   A A N   H E T   H U I S   V A N   E E N   P O L I T I C U S

 

W E   Z O U D E N   O N S   E C H T E R   E E R S T   E E N S   M O E T E N   A F V R A G E N

O F   W E   Ü B E R H A U P T  W E L   E E N

" D E M O C R A T I E "

H E B B E N . . .

 

O M   D E   4   J A A R

W O R D E N   V E R K I E Z I N G E N   G E H O U D E N

E E R D E R

W A N N E E R   E E N   K A B I N E T   V O O R T I J D I G   V A L T

 

S T E M G E R E C H T I G D E

N E D E R L A N D E R S

M O G E N   D A N   E E N   S T E M   U I T B R E N G E N   O P   E E N   P A R T I J   O F   P E R S O O N

 

I N   D E   R E G E L

O P   P A R T I J E N   O F   P E R S O N E N

D I E   E R   E E N Z E L F D E   I D E O L O G I E   O P   N A H O U D E N

A L S   D I E G E N E   D I E   D E   S T E M   U I T   B R E N G T

 

E E N   P E R S O O N L I J K E   K E U S

D I E   V A A K   O N B E W U S T   I S   G E M A N I P U L E E R D

D O O R   W E B S I T E S   A L S   K I E S W I J Z E R

E N   Z O G E N A A M D E   D E M O C R A T I E   A A N H A N G E N D E   O R G A N I S A T I E S   A L S

P R O   D E M O S

G E S P O N S O R D   D O O R   D E   E L I T E   K L A S S E

I N   D I T   G E V A L

D E   M I L J A R D A I R   G E O R G E   S O R O S

 

>>> W E R K   I N   U I T V O E R I N G <<<

 

I N   I E D E R   G E V A L   K O M T   H E T   E R   O P   N E E R   D A T

H E T   V A A K   D E   P O L I T I T I E K E   P A R T I J E N   Z E L F   Z I J N

D I E   D E   D E M O C R A T I E   O N D E R M I J N E N

W A A R O N D E R

D 6 6

D A T   H A A R   E I G E N

A A D G E V E N D   R E F E R E N D U M

S N E L   W E E R   W I S T   A F   T E   S C H A F F E N

T O E N   D E   B E V O L K I N G   A N D E R S   S T E M D E

D A N   H E T G E E N   D E   P O L I T I E K   V O O R   O G E N   H A D !

 


10-01-2022

N I E U W

R U T T E   IV   K A B I N E T   B E Ë D I G D

BEST WEL AMUSANT . . .

 

AANGEZIEN EEN OVERGROTE MEERDERHEID

VAN DE BEVOLKING BIJ VOORBAAT AL

AANGEEFT . . .

 

WEINIG VERTROUWEN TE HEBBEN . . .

IN EEN NIEUW KABINET MET

MARK RUTTE !

LAAT STAAN IN DE OVERIGE DEELNEMENDE PARTIJEN ! !

P O L I T I E K

E E N

K W E S T I E   V A N   V E R T R O U W E N

HET ZIET ER NAAR UIT . . .

 DAT MIJN EERDER GEDANE VOORSPELLING

BETREFFENDE DE VAL VAN HET KABINET RUTTE IV

BINNEN DITZELFDE JAAR

UIT ZAL KOMEN !

 

IK BEN OVERIGENS BENIEUWD

WAT

HUGO DE JONGE

IN ZIJN ROL VAN

MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING

GAAT DOEN . . .

 

TEGEN DE UITWASSEN VAN HET KAPITALISME

OFTEWEL

DE AANKOOP VAN WONINGEN DOOR MILJARDAIRS

DAN WEL HUN

INVESTERINGSFONDSEN . . .

 

WELKE WOEKERWINSTEN MAKEN

OVER DE RUGGEN VAN HUN HUURDERS !

 

27-06-2021

K A P I T A L I S M E :

B E S O D E M I E T E R D   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D

Ik las vandaag het volgende bericht over de woningmarkt...

https://nos.nl/artikel/2386827-minimumloon-omhoog-huur-bevroren-statiegeld-op-flesjes-dit-gaat-veranderen-per-1-juli

M I N I M U M   L O O N   O M H O O G

H U U R   B E V R O R E N

S T A T I E G E L D   O P   F L E S J E S :

D I T   G A A T   V E R A N D E R E N   P E R   1   J U L I

Ik wil het daarbij hebben over die zogenaamde "BEVRIEZING" van de huren!

 

CITAAT: "Bewoners van een SOCIALE HUURWONING betalen dit jaar - tot en met 30 juni 2022 - GEEN HUURVERHOGING, ook geen inkomensafhankelijke.

Volgens de overheid scheelt dit een huurder ongeveer zes euro per maand.

WONINGCORP{ORATIES EN ANDERE GROTE VERHUURDERS KRIJGEN HIERVOOR EEN TEGEMOETKOMING VAN HET RIJK.

 De huur van een vrije sectorwoning mag wel omhoog, maar voor het eerst zit daar een maximum aan van 2,4 procent."

 

Ik hoor u al denken...

GELUKKIG...

GEEN HUURVERHOGING

Volgens de ( R ) OVERHEID bespaart u zo zelfs 6 euro per maand !

 

Maar eigenlijk wordt u daarmee bedrogen.

Tenzij u GEEN BELASTING hoeft te betalen !

 

DIT SOORT FINANCIËLE TEGEMOET KOMINGEN

WORDEN IMMERS BETAALD MET BELASTINGGELD !!

 

EN DE BELASTINGEN GAAN ELK JAAR OMHOOG

OF HET NOU GOED GAAT OF SLECHT GAAT

MET DE ECONOME !!!

 

DIE ETTERBAKKEN IN DEN HAAG

HEBBEN NOOIT GENOEG

" I E D E R E E N   B L I J   M E T   E E N   D O O I E   M U S "

DAN WEL

D E   Z O V E E L S T E   S I G A A R   U I T   E I G E N   D O O S

IN DIT SOORT BESODEMIETERIJEN

IS DIE DUIVELSE POLITIEK

IN DE LOOP DER JAREN AARDIG BEDREVEN GEWORDEN

ZE PASSEN HET DAN OOK REGELMATIG EN OP ZOWAT ELK GEBIED TOE

 

Behalve dat geintje met de "BEVRIEZING VAN DE HUUR...

Heeft dat gajes in Den Haag nog zo'n geintje betreffende VAKANTIE DAGEN

CITAAT: "De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd, komen in juli te vervallen."

 

VOORAL HARD WERKEN EN GEEN TIJD HEBBEN - NEMEN - KRIJGEN OM ZE OP TE NEMEN

EN DAN ZWAAIT DE POLITIEK MET HAAR TOVESTAF

POOF

VERDWENEN

 

MAARRUHHH

DAT IS EIGENLIJK VERDER JULLIE PROBLEEM

 

 JULLIE BLIJVEN IMMERS HARDNEKKIG GELOVEN

IN DIT DOOR KRANKZINNIGEN ONTWORPEN

CORRUPTE LIBERAAL KAPITALISTISCHE SYSTEEM

GLOBALISERING - PRIVATISERING

"VRIJE MARKT SYSTEMEN"

NOTABENE DRAAIENDE OP EEN SCHULDEN ECONOMIE

 

DERHALVE MET REGELMAAT

DE ENE NA DE ANDERE

CRISIS

VEROORZAKEND

 

EEN SYSTEEM

SPECIAAL OP MAAT GEMAAKT VOOR DE SUPER RIJKEN

DAT DE ARBEIDERSKLASSE BLIJFT VERNEUKEN !

 


02-03-2021

Boa’s grijpen in op terras:

‘Wat een onzin’

Johan de Vos eigenaar van een café in Breda...

Besluit om ondanks het verbod...

Zijn buiten terras open te stellen voor het publiek.

De klanten ZITTEN netjes op 1 1/2 meter van elkaar.

Al gauw arriveren de eerste BOA'S.

 

( Buitengewoon Opsporings Ambtenaar )

Je weet wel van die gasten die net als de politie in blauwe pakjes rondlopen...

Met daarop de tekst: "HANDHAVING" om aan te geven dat zij de "ORDE" moeten bewaren.

Al dan niet met een geel reflecterend vest met eveneens diezelfde tekst erop.

 

BEVOEGDHEDEN:

( verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven )

https://www.justis.nl/producten/boa/index.aspx

https://hetccv.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar/wet-en-regelgeving-boa/

Nederland telt zo'n 20.000 BOA'S

Enfin...

Johan de Vos uit Breda opent zijn terras voor klanten.

En die klanten ZITTEN netjes op 1 1/2 meter van elkaar verwijderd aan een tafeltje.

 

06:05h Komt er een busje met BOA's aangereden gevolgd door een politieauto.

De BOA'S en agenten komen aangelopen en dragen mondkapjes.

Zij verzoeken Johan de Vos mee naar binnen te komen voor een gesprekje.

Een medewerker van het café komt nar buiten en verzoekt de klanten om te gaan STAAN

De BOA'S en de Politie vertrekken.

Ze weigeren commentaar te geven en verwijzen naar de persvoorlichting.

 

Buiten op het terras ZITTEN mag NIET

Buiten op het terras STAAN mag WEL

 

Kort daarna keren de BOA'S terug en geven aan dat iedereen 1 1/2 meter afstand moet houden

Anders volgens boetes voor groepsvorming ?!?

ORDINAIR MACHTS VERTOON

 

 

Peter Omtzicht ( CDA )

 

POLITIEKE TRUCS

 

HET GEBRUIK VAN REKENMODELLEN

HET KOOPKRACHT PRAATJE

 

 

Mark Rutte

houdt een toespraak over

G R O E P S   I M M U N I T E I T

Om die toespraak daarna tot 2x toe te ONTKENNEN!

Het staat notabene op de website van de ( r ) overheid zelf!

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte

 

 

C I T A A T :

"Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun.

Net als vroeger met de mazelen.

Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen.

Dat is het principe.

Maar we moeten ons wel realiseren

Dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen

En in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen."

 

Laten die vaccins nou niet werken !

Iedereen die volledig is gevaccineerd kan nog steeds besmet worden !!

( zie VACCINATIE pagina )

08-02-2021 https://nos.nl/artikel/2367875-veertien-besmettingen-met-britse-variant-bij-ingeente-duitse-ouderen.html

 


Hugo de Jonge ( CDA )  over Mondkapjes:

Deskundigen zeggen ons dat voegt NIETS toe!

Het gaat over maskers... Ehhh... Met ehhh...

Die masters die WEL wat toevoegen op dat punt, laten we die vooral in onze ziekenhuizen gebruiken, en laten we die vooral in onze

verpleeghuizen gebruiken, en in de thuiszorg,

En er is al een groot te kort aan dat uhhh...

Type maskers dat daadwerkelijk werken.

 

O P M E R K I N G :

HIER GEEFT HUGO DE JONGE VOOR DE 1e KEER TE KENNEN

DAT AL DIE ANDERE MASKERS GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN !

 

Uhm... En ha... Zelf gefabriceerde uhhh... uhhh... Mondkapjes...

Of alles wat daar op lijkt... Het voegt NETS toe... Uhhh...

 

O P M E R K I N G :

HIER GEEFT HUGO DE JONGE VOOR DE 2e KEER TE KENNEN

DAT AL DIE ANDERE MASKERS GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN !

 

Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid!

Dus laten we dat nou NIET doen!

 

O P M E R K I N G :

HIER GEEFT HUGO DE JONGE VOOR DE 3e KEER TE KENNEN

DAT AL DIE ANDERE MASKERS GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN !

 

Mark Rutte heeft ook nog iets te zeggen over de mondkapjes.

"Eerder dan 1 juni mag natuurlijk...

Maar vanaf 1 juli is het mondkapje verplicht."

 

O P M E R K I N G :

HET HANDELT OM EEN MONDKAPJES PLICHT IN HET OPENBAAR VERVOER !

"En ik benadruk dat iedereen daar ZELF voor moet zorgen!", aldus Mark Rutte.

 

O P M E R K I N G :

DEZE ASO VERPLICHT IEDEREEN OM MONDKAPJES TE DRAGEN

JAAGT IEDEREEN DAARBIJ OOK NOG EENS OP EXTRA ONKOSTEN !

 

"Zelf maken mag, kopen mag, maar het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling...

MEDISCHE MONDKAPJES te gebruiken !

Want die zijn bestemd voor de zorg.", aldus Mark Rutte.

 

O P M E R K I N G :

DE ENIGE MONDKAPJES DIE MOGELIJK WEL WERKEN

ZIJN DUS VERBODEN VOOR HET GEWONE VOLK !

 


 

za: 22-08-2020 Ferdinant J F Grapperhaus ( CDA Justitie ) Hertrouwt.

Niemand hield zich echter aan de corona maatregelen!

 

 

Nou was Grapperhaus sowieso al niet bepaald

gemotiveerd als minister van veiligheid.

 

Zit zowaar tijdens een debat

naar het voetbal te kijken ?!?


Onhandigheid De Jonge: op de foto zonder mondkapje

CITAAT:

"Een onhandigheid van minister De Jonge (Volksgezondheid): er is een beeld opgedoken van de coronaminister die zich in een winkel op de foto laat zetten zonder mondkapje op.

Die ging volgens de bewindsman alleen af tijdens het maken van de foto, maar De Jonge zegt achteraf dat hij het mondkapje ook op dat moment ’beter op had kunnen houden’."

21-02-2021 https://www.telegraaf.nl/nieuws/587320133/onhandigheid-de-jonge-op-de-foto-zonder-mondkapje

 

Alle binnensporten zijn verboden maar minister Wopke Hoekstra schaatst er vrolijk op los in Thialf

CITAAT:

"De schaatsbaan is al sinds december dicht voor publiek wegens de pandemie maar dat geldt blijkbaar niet voor ministers."

20-02-2021 https://dagelijksnederland.nl/2021/02/20/zien-alle-binnensporten-zijn-verboden-maar-minister-wopke-hoekstra-schaatst-er-vrolijk-op-los-in-thialf/

 

 

OPMERKING:

DE MEDIA MAG DIT SOORT SITUATIES DAN AFDOEN ALS ZIJNDE ONHANDIGHEIDJES

MAAR EIGENLIJK GETUIGT HET VAN

LICHTZINNIGHEID   /   ONVERANTWOORDELIJKHEID

 

DE POLITIEK DIENT IMMERS HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN

DOET ECHTER ALSOF DE REGELS EN WETTEN DIE ZIJ AAN DE BEVOLKING OPLEGT

NIET VOOR HAARZELF GELDEN

WAT HEB JE AAN DAT SOORT POLITICI ?!?

 


NGO'S

NON GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

FINANCIERING MIDDELS DONATIES, ( R ) OVERHEIDSSUBSIDIES en FILANTROPISCHE INVESTERINGEN

11-04-2017 https://www.liberties.eu/nl/stories/waarom-zijn-ngos-nodig-democratische-samenleving/11727

 

FILANTROPIE , de ( R ) OVERHEID en BEDRIJVEN

BELANGENVERSTRENGELING

CITAAT 1: 

"BELANGENVERSTRENGELING ligt op de loer: worden keuzes gemaakt uit LIEFDADIGHEID of met een WINSTOOGMERK?

En in hoeverre worden GIFTEN door de overheid gezien als substituut voor het eigen beleid?"

 

CITAAT 2:

"Er werd ook uitvoerig gediscussieerd over LOTERIJEN die goede doelen helpen.

De WRR-verkenning pleit voor een democratisering van het loterijstelsel, om mensen BEWUSE KEUZES te laten maken en ze te betrekken bij de deelnemende GOEDE DOELEN.

Veel deelnemers weten nu niet waar hun ingelegde geld voor bestemd is, zeggen de samenstellers."

 

CITAAT 3:

"Waar ligt de GRENS tussen de MAATSCHAPPELIJKE MISSIE van een (sociale) onderneming en haar DRANG NAAR WINST?

En wie moet daar VERANTWOORDELIJKHEID nemen?"

22-02-2019 https://www.fondsenwerving.nl/verdieping/artikel/2019/02/22/Discussie-en-toenadering-op-WRR-conferentie-over-relatie-overheid-en-filantropie

 


POLITIEK CDA FRAUDE

 

Herman Vrehen ( ex-CDA politicus en directeur van natuurstichting IKL ( Instandhouding Kleine Landschapselementen ))
Zou o.a. TONNEN SUBSIDIEGELD naar zijn EIGEN BV's ( waaronder uitzendbureaus voor mensen met een handicap ) hebben DOORGESLUISD.


CDA burgemeester Dieudonné Akkermans...

Zou HOGE BELONINGEN ( 130.000 euro dubbel zo hoog als is toegestaan ) voor een parttime functie hebben TOEGELATEN.
23-03-2021 https://nos.nl/artikel/2373746-oud-cda-bestuurder-in-limburg-sluisde-tonnen-subsidiegeld-naar-eigen-bv-s.html

 

HERMAN VREHEN EN DE SINTERKLAAS AFFAIRE:

Een verhaal over INTEGRITEITSSCHENDING CDA'ers in 2007 .
750.000 Euro Essent dividend gemeenschapsgeld zonder overleg met de gemeenteraad gedoneerd aan 9 verenigingen...
Waarin CDA'ers in het bestuur zitten ( VRIENDJES POLITIEK ).
19-02-2009 https://www.gelderlander.nl/maasland/limburgse-gedeputeerde-vrehen-stapt-op-na-ophef~af31543a/

https://www.detegel.info/2013/minister-echt-in-de-fout/

 


MH-17

17 JULI 2014

 

'k Moet eerlijk bekennen dat ik OOK nogal SCEPTISCH ben...

Als het aankomt op BERICHTGEVING inzake het DRAMA met MH-17

Nog vooraleer goed en wel bekend was dat MH-17 werd neergehaald...

Kon je op het internet al artikelen IN DIVERSE TALEN vinden...

Die RUSLAND meteen als SCHULDIGE aanwezen!

NOG VOORDAT ER GOED EN WEL ONDERZOEK PLAATS VOND

In de 1e plaats had dit DRAMA VOORKOMEN kunnen worden...

Simpelweg door haar VLUCHTROUTE aan te passen

Waardoor vlucht MH-17 NIET over een oorlogsgebied hoefde te vliegen.

FRANS TIMMERMANS voerde een schijnheilig toneelstukje op...

In zijn TOESPRAAK voor de VN

Waarin hij "RUSISCHE SEPARATISTEN" beschuldigde van DIEFSTAL.

En werd daarvoor BELOOND met een functie in het...

EUROPEES PARLEMENT.

 

 

11-04-2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2376243-duizenden-geheime-mh17-tapes-geven-inzicht-in-situatie-voor-tijdens-en-na-ramp.html

 

EIGENLIJK ZOU DIT GEBEUREN MENSEN AAN HET DENKEN MOETEN ZETTEN

MAAR FRAPPANT GENOEG GELOVEN DE MEESTE MENSEN DE DOOR DE GLOBALE MEDIA GEPRESENTEERDE BULLSHIT

 

INTUSSEN ZIJN  WE ALWEER 7 JAAR VERDER

DIEGENEN DIE DIT DRAMA DESTIJDS HADDEN GEPLAND

HEBBEN INMIDDELS VOLDOENDE DE TIJD GEHAD OM ER EEN REDELIJK KLOPPEND VERHAAL OMHEEN TE VERZINNEN

 

( Normaal begin je met een onderzoek en eindig je met een dader profiel...

Mijn gevoel zegt mij dat hier het omgekeerde is gebeurd!

Dat men is begonnen met een dader profiel en er een verhaal omheen werd verzonnen. )

 

ALS JE EEN LEUGEN MAAR VAAK GENOEG HERHAALT

VERANDERT DIE VANZELF IN EEN WAARHEID

 

IK HEB HET SOWIESO NIET OP DE WIJZE WAAROP DE EUROPESE UNIE IS ONTSTAAN

BEHALVE DAT HET EEN BUREAUCRATISCH GELDVERSLINDEND EN GELDVERSPILLEND MONSTER IS

BESTAAT HET EUROPEES PARLEMENT UIT ORDINAIRE ZAKKENVULLERS

 


PEDOFIELEN

 

BINNEN DE NEDERLANDSE POLITIEK

IEDEREEN HERINNERT ZICH WAARSCHIJNLIJK NOG WEL HET PEDOFIELENSCHANDAAL

WAARBIJ EEN HOGE PIEF VAN JUSTITIE BETROKKEN ZOU ZIJN

JORIS DEMMINK

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/wie-is-joris-demmink.html

https://joepzander.wordpress.com/joris-demmink-op-een-rijtje/

18-04-2016 https://www.ad.nl/home/de-hele-pedoprostitutie-werd-in-die-tijd-gewoon-gedoogd~ab679de1/

CITAAT: "Lees ook: 'De media durven Joris Demmink niet aan te pakken'"

OPMERKING: PANORAMA schijnt haar artikel ook ingetrokken te hebben!

03-06-2016 https://panorama.nl/artikel/234894/van-pedofilie-betichte-joris-demmink-voor-het-eerst-openbaar-gehoord

OPMERKING: Maar dat is begrijpelijk wanneer de media door zogenaamde "hoogwaardigheidsbekleders" druk uitoefenen...

Zeker wanneer die gechanteerd worden...

Zoals het volgende artikel insinueert!

22-10-2020 https://www.markblaisse.com/afscheid-van-joris-demmink/

 

PEDOFILIE

Nu wordt D66 kamerlid SIDNEY SMEETS ( D66 ) beschuldigd van PEDOFILIE

 

CITAAT 1: "Het Tweede Kamerlid Sidney Smeets ligt onder vuur op sociale media.

HOMOSEKSUELEN KLAGEN dat de D66’er TIENERJONGENS benadert met SEKSUELE INTENTIES.

Zelfs als de JONGENS MINDERJARIG zijn en zich in een EMOTIONEEL KWETSBARE POSITIE bevinden."

 

CITAAT 2: "SMEETS is werkzaam bij SPONG ADVOCATEN, het kantoor van de bekende strafpleiter Gerard Spong.

Als geen ander weet hij hoe je MORELE GRENZEN kunt OVERSCHRIJDEN, ZONDER BUITEN WETTELIJKE GRENZEN te treden."

14-04-2021 https://geziningevaar.nl/artikelen/d66-kamerlid-sydney-smeets-in-opspraak-door-benaderen-van-minderjarige-jongens

 

NPO NIEUWS

EEN PROGRAMMA VOOR EN DOOR VIEZERIKKEN

Een artikel rondom de Canadese hoogleraar en klinisch psycholoog JORDAN PETERSON

Die een LEZING wilde geven op de UVA ( Universiteit van Amsterdam ) over PEDOFILIE

Een lezing waarop met veel AFKEER op werd gereageerd.

 

Het standpunt van NPO's is duidelijk...

CITAAT: "JUIST OP EEN UNIVERSITEIT ZOU JE IEDER GELIJK

HOE VERWERPELIJK JE HET OOK VINDT

EEN PODIUM MOETEN GEVEN."

28-10-2018 https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/12688-moeten-universiteiten-iedereen-een-podium-geven

 

Het is dan ook NIET zo verwonderlijk...

Dat NPO ( Nederlandse Publieke Omroep ) de PEDOFIELE activist NELSON MAATMAN

WEL een podium gaf voor zijn uitspraken omtrent PEDOFILIE

NELSON MAATMAN zou pleit voor LEGALISATIE pedofilie

 

CITAAT: "De NPO laat een PEDOFIEL pleiten voor GESLACHTSGEMEENSCHAP MET KINDEREN.

In een aflevering van TV PROGRAMMA DANNY OP STRAAT presenteert de PUBLIEKE OMROEP de PEDOFIEL NELSON MAATMAN

Als een “activist” die “strijdt voor meer begrip en vrijheden voor kinderen.”

14-02-2020 https://geziningevaar.nl/artikelen/de-npo-geeft-pedofielen-een-platform

Pedofiel Nelson Maatman opgepakt voor kinderporno

CITAAT: "De NPO-uitzending leidde tot ENORME OPHEF.

Velen waren geschokt door de PERVERSE IDEEËN van onder andere NELSON MAATMAN en het feit dat hij daar zo openlijk over kon spreken."

26-02-2020 https://geziningevaar.nl/artikelen/pedofiel-nelson-maatman-opgepakt-voor-kinderporno

 

OPMERKING: JONGEREN ZIJN KWETSBAAR DAAR MAKEN PERVERSELINGEN MISBRUIK VAN

ZEKER WANNEER DIE PERVERSELINGEN ZICH OP HOGE PLAATSEN BINNEN DE GEMEENSCHAP BEVINDEN

 

ADVOCATEN - POLITICI - RECHTERS

MENSEN DIE DE WET DOOR EN DOOR KENNEN

DAARBIJ MISBRUIK MAKEN VAN HAAR TEKORTKOMINGEN

 

MENSEN DIE HUN POSITIE GE ( MIS ) BRUIKEN OM CARRIËRES TE VORMEN

DAN WEL CARRIËRES TE VERBREKEN

 

TIP: PEDOFIELEN in de POLITIEK

Het bewuste NPO programma DANNY OP STRAAT waarin PEDOACTIVIST NELSON MAATMAN zijn PEDOFIELE OPVATTINGEN mag spuien.

13-02-2020  https://www.npostart.nl/danny-op-straat/13-02-2020/VPWON_1312721

 

PERSOONLIJK VIND IK HET ONTOELAATBAAR DAT ER MENSEN ZIJN DIE SEKS WILLEN HEBBEN MET KLEUTERS

WANT DIE WORDEN ZO VOOR DE REST VAN HUN LEVEN OPGEZADELD MET TRAUMA'S

 

HET OPHEFFEN VAN VERENIGING MARTIJN WAS ECHTER NIET BEPAALD EEN SLIMME ZET

WANNEER JE BEDENKT DAT DIE LEDEN NU ZIJN ONDERGEDOKEN EN IN HET GENIEP HUN PERVERSE IDEEËN DELEN

09-12-2019 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4945351/vereniging-martijn-pedofielen-online-door-om-onderzoek

 

WANNEER JE ZE EEN EIGEN WEBSITE LAAT HOUDEN

KRIJG JE NIET ALLEEN EEN IDEE OVER HET AANTAL MENSEN DAT ZICH MET PEDOFILIE BEZIGT

MAAR KUN JE AAN HET LEDENTAL ZIEN OF HET AANTAL PERVERSELINGEN GROEIT OF KRIMPT

EN KUN JE AAN GEDANE UITSPRAKEN BEPALEN OF ER EEN GEVAAR VOOR DE SAMENLEVING VANUIT GAAT

ZODAT OP TIJD MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GENOMEN

 

OOK ONDER PEDOFIELEN BESTAAT ZOIETS ALS EEN CODE

BETREFFENDE WAT TOELAATBAAR IS EN WAT VEEL TE VER GAAT

WANNEER JE MENSEN MET EXTREME PEDOFIELE GEDACHTEN DWINGT OM ONDER TE DUIKEN

VANG JE IMMERS GEEN UITSPRAKEN MEER OP WAAR EEN BEDREIGING VOOR DE SAMENLEVING VANUIT ZOU KUNNEN GAAN

WAARDOOR JE ALS ( R ) OVERHEID NIET TIJDIG KUNT INGRIJPEN

 

WAT NIET KLOPT

IS DAT MENSEN DIE VOOR PEDOFILIE DAN WEL KINDERPORNO IN DE GEVANGENIS HEBBEN GEZETEN

ANONIEM

IN ANDERE WOONWIJKEN DAN WEL WOONPLAATSEN WORDEN HERGEPLAATST

GEZINNEN MET KINDEREN ZIJN IMMERS EEN GEMAKKELIJKE PROOI

MET EEN VOOR HEN ONBEKENDE PEDOFIEL IN DE BUURT

MOCHT DIE IN HERHALING VALLEN


POLITIEKE ONBEKWAAMHEID

HET ZIET ER NAAR UIT DAT HET ER BINNEN DE POLITIEK LETTERLIJK OP ALLE FRONTEN MAAR ROMMELIG AAN TOE GAAT

 

OF HET NOU OM HET CORONA BELEID HANDELT

Als het coronabeleid zo rommelig blijft, verliest het kabinet z’n gidsfunctie.

02-10-2020 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/als-het-coronabeleid-zo-rommelig-blijft-verliest-het-kabinet-z-n-gidsfunctie~b70cef65/

 

OF DE TOESLAGEN AFFAIRE VAN DE BELASTINGDIENST

'Chaos en paniek' bij afhandeling compensatie toeslagenaffaire

29-04-2021 https://nos.nl/artikel/2378679-chaos-en-paniek-bij-afhandeling-compensatie-toeslagenaffaire

 

 

OF HACKS IN DE ONLINE ( R ) OVERHEIDSDATABASES EN DIENSTEN

Infectieradar RIVM lekte vertrouwelijke gegevens deelnemers

06-06-2020 https://www.security.nl/posting/659951/Infectieradar+RIVM+lekte+vertrouwelijke+gegevens+deelnemers

Nederlandse overheid wist wie gehackt kon worden, maar waarschuwde niet

17-08-2020 https://datanews.knack.be/ict/nieuws/nederlandse-overheid-wist-wie-gehackt-kon-worden-maar-waarschuwde-niet/article-news-1630835.html

Illegale handel in privégegevens miljoenen Nederlanders uit coronasystemen GGD

25-01-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-systemen-database-coronit-hpzone

 

OF DE MILJARDEN VERSPILLINGEN AAN ICT PROJECTEN DIE SLECHT DAN WEL HELEMAAL NIET WERKEN

Overheid verliest miljoenen euro's op mislukt ict-project uitkeringen

02-09-2014 https://tweakers.net/nieuws/98193/overheid-verliest-miljoenen-euros-op-mislukt-ict-project-uitkeringen.html

Rijk faalt bij ICT-projecten: het gaat mis op alle niveaus

15-10-2014 Update 06-02-2016 https://www.ad.nl/binnenland/rijk-faalt-bij-ict-projecten-het-gaat-mis-op-alle-niveaus~a354c62f/

De ICT-projecten bij de overheid zijn nog steeds een chaos

15-05-2019 https://www.trouw.nl/nieuws/de-ict-projecten-bij-de-overheid-zijn-nog-steeds-een-chaos~b43b1711/

Ict-systemen politie rammelend, verouderd en voldoen niet aan de wet

19-11-2020 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ict-systemen-politie-rammelend-verouderd-en-voldoen-niet-aan-de-wet~b33a369b/

 

CORONA TESTS DIE NIET AAN KUNNEN GEVEN OF IEMAND BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

CORONA VACCINS DIE GEEN GARANTIE BIEDEN DAT IEMAND NIET BESMET IS OF ANDEREN KAN BESMETTEN

NIETS ZEGGENDE CORONA TEST BEWIJZEN EN VACCINATIE BEWIJZEN

>>>   EN GA ZO MAAR DOOR   <<<

 

ÉÉN DING ZOU ONDERHAND TOCH ZEKER MOETEN ZIJN

DE HUIDIGE POLITIEKE JUSTITIËLE EN JURIDISCHE SYSTEMEN

ZIJN NIET MEER VAN DEZE TIJD


WW3 OP RAMKOERS

 

DE AMERIKAANSE PRESIDENT JOE BIDEN

ZIT AMPER AAN HET ROER

 OF HIJ HAALT ZICH DE WOEDE OP ZIJN HALS VAN:

CHINA - BEMOEIZUCHT HANDEL EN MENSENRECHTEN

IRAN - ATOOMPROGRAMMA

NOORD-KOREA - ATOOMPROGRAMMA

RUSLAND - OEKRAINE escalatie ten gevolge van COUP VS en EU

Tegen NORDSTREAM 2 gasproject Duitsland & Rusland

02:05h POETIN zou volgens BIDEN zelfs een MOORDENAAR zijn!

 

POETIN laat zich echter door BIDENS opmerking NIET uit het veld slaan...

Hij verlaagt zich niet tot het niveau van BIDEN...

Wenst BIDEN zelfs een GOEDE GEZONDHEID toe!

 

AMERIKA

ZIET ZICHZELF NOG STEEDS ALS DE GROOTSTE WERELDMACHT

EN IS ER ALLES AAN GELEGEN OM DAT OOK TE BLIJVEN

 


Op deze 2 punten schaart Joe Biden zich achter Donald Trump: kritiek op Russisch-Duitse gasleiding en confrontatie met China

19-03-2021 https://www.businessinsider.nl/biden-trump-rusland-china-vs/

 

 

CHINA HEEFT HAAR ECONOMISCHE GROEI OVERIGENS VOLLEDIG TE DANKEN AAN HET SIMPELE FEIT

DAT ZOWAT ALLE LANDEN IN DE WERELD HUN PRODUCTIEFACILITEITEN NAAR CHINA HEBBEN OVERGEPLAATST

OMDAT DE BELASTINGEN EN LOONKOSTEN IN CHINA TOT DE LAAGSTE IN DE WERELD BEHOREN

 

DENEMARKEN: Totaal belastingdruk: 56 procent - Gemiddeld brutoloon: 54.844 euro - Gemiddeld nettoloon: 24.072 euro

ZWEDEN: Totaal belastingdruk: 52 procent - Gemiddeld brutoloon: 39.915 euro - Gemiddeld nettoloon: 19.111 euro

 

BELGIË: Totaal belastingdruk: 45 procent - Gemiddeld brutoloon: 40.657 euro - Gemiddeld nettoloon: 22.361 euro

OOSTENRIJK: Totaal belastingdruk: 42 procent - Gemiddeld brutoloon: 39.075 euro - Gemiddeld nettoloon: 22.663 euro

NEDERLAND: Totaal belastingdruk: 41 procent - Gemiddeld brutoloon: 44.060 euro - Gemiddeld nettoloon: 26.063 euro

 

SPANJE: Totaal belastingdruk: 30 procent - Gemiddeld brutoloon: 26.107 euro - Gemiddeld nettoloon: 18.275 euro

FRANKRIJK: Totaal belastingdruk: 30 procent - Gemiddeld brutoloon: 34.725 euro - Gemiddeld nettoloon: 24.308 euro

DUITSLAND: Totaal belastingdruk: 30 procent - Gemiddeld brutoloon: 36.133 euro - Gemiddeld nettoloon: 25.293 euro

 

PORTUGAL: Totaal belastingdruk: 29 procent - Gemiddeld brutoloon: 15.634 euro - Gemiddeld nettoloon: 11.179 euro

CANADA: Totaal belastingdruk: 28 procent - Gemiddeld brutoloon: 41.521 euro - Gemiddeld nettoloon: 30.103 euro

 

 >>>   CHINA: Totaal belastingdruk: 12 procent - Gemiddeld brutoloon: 7.035 euro - Gemiddeld nettoloon: 6.180 euro   <<<

ZUID-KOREA: Totaal belastingdruk: 12 procent - Gemiddeld brutoloon: 24.838 euro - Gemiddeld nettoloon: 21.963 euro

BULGARIJE: Totaal belastingdruk: 10 procent - Gemiddeld brutoloon: 6.464 euro - Gemiddeld nettoloon: 5.817 euro

ROEMENIË: Totaal belastingdruk: 10 procent - Gemiddeld brutoloon: 8.084 euro - Gemiddeld nettoloon: 7.276 euro

 

JAPAN: Totaal belastingdruk: 10 procent - Gemiddeld brutoloon: 33.335 euro - Gemiddeld nettoloon: 30.086 euro

BRAZILIË: Totaal belastingdruk: 8 procent - Gemiddeld brutoloon: 7.538 euro - Gemiddeld nettoloon: 6.973 euro

INDONESIË: Totaal belastingdruk: 5 procent - Gemiddeld brutoloon: 2.899 euro - Gemiddeld nettoloon: 2.754 euro

ZWITSERLAND: Totaal belastingdruk: 2 procent - Gemiddeld brutoloon: 73.101 euro - Gemiddeld nettoloon: 71.641 euro

SAUDI-ARABIË: Totaal belastingdruk: 0 procent - Gemiddeld brutoloon: 18.523 euro - Gemiddeld nettoloon: 18.523 euro

INDIA: Totaal belastingdruk: 0 procent - Gemiddeld brutoloon: 1.424 euro - Gemiddeld nettoloon: 1.424 euro

23-05-2018 https://www.businessinsider.nl/10-landen-waar-de-fiscus-een-flinke-hap-neemt-uit-je-salaris-en-10-landen-waar-je-netto-veel-overhoudt-hier-staat-nederland/

 

PRODUCTIE VERHUIZING NAAR CHINA

29-06-2004 https://tweakers.net/nieuws/33079/epox-verhuist-gehele-productie-naar-china-voor-eind-2004.html

22-08-2012 https://www.change.inc/industrie/made-in-china-made-in-holland-duurzaam-ondernemen-in-azie-24-386

01-07-2013 https://www.businessinsider.nl/pharming-verhuist-ontwikkeling-naar-china/

12-12-2016 https://www.lowlug.nl/made-in-china/

14-04-2020 https://joop.bnnvara.nl/opinies/stop-de-graai-economie-en-haal-productie-terug-naar-nederland

01-09-2020 https://www.actualidadiphone.com/nl/Foxconn-overweegt-een-deel-van-de-iPhone-productie-naar-Mexico-te-verplaatsen/amp/

Etc. ...

 

VERGIS U NIET

VEEL PRODUCTIE FACILITEITEN WORDEN NAAR OOK INDIA VERPLAATST

TELECOM 12-06-2015 https://www.hln.be/multimedia/productie-iphone-naar-india~aecb858f/

MEDICIJN EN VACCIN FABRIEKEN 07-01-2021 https://www.indiaconnected.nl/blog-artikelen/tag/Fairtrade+productie+in+India

 

NEDERLAND VERKOOCHT HAAR EIGEN PARADEPAARDJES AAN HET BUITENLAND

NVI ( Nederlands Vaccin Instituut ) --> SII ( Serum Institute India )

06-12-2012 https://link.springer.com/article/10.1007/s12513-012-1004-2

 

1918 Oprichting Koninklijke Hoogovens

1999 Koninklijke Hoogovens --> British Steel ( CORUS )

2007 CORUS --> TATA STEEL ( India's Staal Bedrijf )

https://www.tatasteeleurope.com/ts/nl/over-ons/onze-geschiedenis

 

EN DAT GAAT OP VOOR ZOWAT ELKE BEDRIJFSTAK

DIE VOOR ENKELE 10-TALLEN MILJOENEN IN BUITENLANDSE HANDEN TERECHT IS GEKOMEN

EN WAARVOOR DE NEDERLANDSE ( R ) OVERHEID JAARLIJKS SUBSIDIES UITKEERT OM DE WERKGELEGENHEID TE BEHOUDEN

BANKEN - ENERGIE MAATSCHAPPIJEN - VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN - WONINGEN

 

EEN SLECHTE RUIL

STAATSBEDRIJVEN EN DIENSTEN DAN WEL GEMEENSCHAPSBEDRIJVEN EN DIENSTEN BIEDEN BAANZEKERHEID

WAT HEB JE AAN DIE PARTTIME BAANTJES MET NUL-UREN CONTRACTEN

ONDER STEEDS SLECHTERE ARBEIDSVOORWAARDEN

Etc. ...

 


VOORSPELLING

Onder BIDEN escalatie IRAN


BENT U VOOR OF TEGEN DE EUROPESE UNIE?


BENT U VOOR OF TEGEN DE NAVO / NATORating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb