P O L I T I E K

( C O R O N A )   B E L E I D

B E H A L V E   H E T   C O R O N A   B E L E I D

M E T   H A A R   L O C K D O W N S . . .

 

Z U L T   U   H I E R   O O K   A N D E R E

P O L I T I E K E   G E I N T J E S . . .

 

D A N   W E L   D U I V E L S E   S T R E K E N

A A N T R E F F E N !

 

P O L I T I C I

H E B B E N   N A M E L I J K   N O G A L   E E N S   V O O R   H E T   H A N D J E

O M   D E   B E V O L K I N G   T E   M I S L E I D E N !

 

E N   W E L

O P   E E N Z E L F D E   W I J Z E

A L S   W A A R O P   Z I J   D E   B E V O L K I N G

M E T   H A A R   C O R O N A   B E L E I D   H E E F T   M I S L E I D T !

 


16-03-2023

V E R K I E Z I N G E N

P R O V I N C I A L E   S T A T E N

O P K O M S T   2 0 1 9   5 6 %   -   O P K O M S T   2 0 2 3   5 8 %

4 2 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

M I J Z E L F   I N B E G R E P E N

I S   V A N   M E N I N G

D A T   S T E M M E N   G E E N   E N K E L E   Z I N   H E E F T !

 

IK MOET EERLIJK BEKENNEN DAT IK DE VERKIEZINGEN NIET HEB GEVOLGD.

EN AL ZEKER NIET HEB GESTEMD...

WANT IK BEN TEGEN HET MISLEIDENDE POLITIEKE SYSTEEM DAT WE NU HEBBEN.

DE HUIDIGE VORM VAN DEMOCRATIE IS EEN FARCE!

 

HET ENIGE WAT MIJ OPVIEL...

IS DAT ER EEN NIEUWE PROTEST PARTIJ IS ONTSTAAN.

BBB

BOER BURGER BEWEGING

https://boerburgerbeweging.nl/

 

DIT GEEFT EIGENLIJK ALLEEN MAAR AAN...

DAT VEEL BURGERS HET NIET EENS ZIJN MET HET GEVOERDE BELEID.

VERDER EIGENLIJK HELEMAAL NIETS!

 

HET POLITIEK BELEID

ZAL DOOR DEZE NIEUWE PARTIJ IN IEDER GEVAL NIET VERANDEREN.

 

ZIJNDE EEN VOORSPELLING AFGAANDE VANUIT HAAR VOORGANGERS.

PVV - PROTEST PARTIJ TEGEN BUITENLANDERS

MET EEN ISLAMITISCHE ACHTERGROND

 

FVD - PROTEST PARTIJ TEGEN HET POLITIEK BELEID

EEN PARTIJ WAARVAN ENKELE LEDEN WELISWAAR FANATIEKE DEBATTEN VOEREN

TEGEN DE GEVESTIGDE (WAN) ORDE, MAAR DAAR HOUDT HET DAN VERDER OOK MEE OP.

 

EIGENLIJK ZIJN BEIDE PARTIJEN...

NET ZO SNEL WEER INGESTORT ALS ZE OPKWAMEN.

PARTIJEN MET EEN KLEINE HARDE KERN AANHANGERS...

DE OUDE GARDE

HEEFT ZO HAAR EIGEN FOEFJES OM AAN DE MACHT TE BLIJVEN.

 

ZIJ MAAKT SIMPELWEG EEN COALITIE...

MET ANDERE DOOR DE KIEZER AFGESTRAFTE KLEINE PARTIJTJES.

ZODOENDE MAAKT ZIJ HET NIEUWE PARTIJEN ONMOGELIJK OM TE REGEREN!

 

( DE MYSTERIEUZE MOORD OP PIM FORTUYN NIET TE VERGETEN

EEN MAN DIE CLAIMDE HET SYSTEEM TE WILLEN VERANDEREN

WERD GEDEMONISEERD DOOR DE GEVESTIGDE ORDE MET HAAR PROPAGANDA MEDIA MACHINE

ZOGENAAMD VERMOORD DOOR SLECHTS ÉÉN ACTIVIST AFKOMSTIG VAN GROENLINKS ?!?

DUIDELIJK EEN ZAAK MET EEN LUCHTJE! )

 

HET SYSTEEM IS DOOR EN DOOR VERROT.

NIEUWE PARTIJEN MAKEN HEEFT SOWIESO GEEN ENKELE ZIN...

ZOLANG AL DIE PARTIJEN ONDER HET OUDE CORRUPTE SYSTEEM BLIJVEN FUNGEREN!

 

ZOLANG HET SYSTEEM NIET WORDT VERVANGEN...

ZAL ER DUS OOK NIETS CONCREETS VERANDEREN IN HET POLITIEK BELEID!

 

ENFIN...

PARTIJLEIDSTER CAROLINE VAN DER PLAS

GEEFT METEEN AL AAN EEN COALITIE AAN TE WILLEN GAAN

MET DE DOOR DE BURGER AFGESTRAFTE PARTIJEN!

CDA CU D66 VVD

OF DAT NOU WEL ZO VERSTANDIG IS?

 

IN IEDER GEVAL VOORSPEL IK

DAT HET BBB NET ZO ZAL VERGAAN ALS PVV EN FVD

WANNEER WORDT DE BURGER DEZE VORM VAN BEDROG BEU?

 

IK HOOP DAT U BESEFT

DAT WANNEER MIJN VOORSPELLING UITKOMT

DAARMEE TEVENS WORDT BEVESTIGD

DAT STEMMEN GEEN ENKELE ZIN HEEFT WANNEER HET SYSTEEM NIET WORDT VERVANGEN! 

 

23-09-2022

O O R L O G S H I T S E R

M A R K    R U T T E

 

De pleidooi van Mark Rutte gericht tot de VN !

 

" EENSGEGEZINDHEID TEGEN RUSLAND "

" KIES VOOR DE GOEDE KANT ! "

 

Spreekt reeds boekdelen .

Het moge duidelijk zijn dat mark Rutte NIETS van Rusland moet hebben ...

Dat heeft hij in het verleden ook talloze malen aangegeven !

https://nos.nl/artikel/2445736-rutte-hamert-bij-vn-op-eensgezindheid-tegen-rusland-kies-voor-goede-kant

Evenals

F R A N S   T I M M E R M A N S

Toen deze zijn " emotionele " toespraak hield voor diezelfde VN.

Over plunderende pro-Russische separatisten ten tijde van het drama met MH-17

Hij werd daarop beloond met een functie binnen het Europese Parlement !

 

Daar gaan mijns inziens alle klootzakken heen ...

Die zich gunstig hebben ingezet voor " de goede zaak " !

Amerika tot wereldleider kronen ...

Maar of dat nou wenselijk is ?

 

KAPITALISME   -   MARKTWERKING   -   CONCURRENTIE

GLOBALISERING   -   PRIVATISERING

INDIVIDUALISERING   -   ZELFREDZAAMHEID   -   ARMOEDE   -   CRIMINALITEIT   -   REVOLUTIE

 

Nederland raakt steeds verder in verval !

Overspoelt met arbeidsmigranten, asielzoekers en vluchtelingen ...

Terwijl er sowieso al jaren een tekort is aan ( betaalbare ) woningen .

Tussen al die buitenlanders komen bovendien criminele syndicaten mee naar binnen !

 

De kwaliteit van lucht en het water gaan steeds harder onderuit .

Er wordt amper iets gedaan tegen al die giftige stoffen die bedrijven in de natuur lozen ...

Zodoende komen de drinkwater - en voedselvoorzieningen in gevaar !

 

Over giftig en radioactief afval worden natuurgebieden en woningblokken gebouwd ...

In plaats van op verantwoorde wijze opgeslagen dan wel afgevoerd !

 

Nederland blijft ook één van de grootste netto betalers aan de Europese Unie...

Deze verspilt het geld aan onzinnige projecten in Oost-Europa .

Afgezien van een bende graaiende Europarlementariërs zich er tevens aan te goed doen !

 

Vandaar mijn regelmatige terugkerende pleidooien voor een NEXIT !

Weg uit die geldverslindende geld verspillende verstikkende bureaucratische mallemolen !

http://www.gestolengrootmoeder.nl/wordpress/plunderaars-stelen-trouwringen-riskante-retoriek-over-de-ramp/

https://www.trouw.nl/nieuws/mythen-rond-de-mh17~bf03cd5e/

 

Het is op zich overigens niet zo erg ...

Wanneer een politicus of zelfs premier niets moet hebben van een buitenlandse regeringsleider .

In dit geval echter met het oog op de voorbeeldfunctie die ministers en vooral de premier vervullen ...

Kon Mark Rutte zijn vooroordelen beter voor zich houden .

 

Doch die smerige Amerikaanse trol ...

( En dat is puur mijn mening . )

Blijft Poetin en Rusland openlijk demoniseren en provoceren !

 

Het is duidelijk ...

Dat Mark Rutte geen enkele diplomatieke vaardigheden beheerst .

En met z'n onbezonnen uitspraken ...

Nederland in gevaar brengt !

Gezien de ernst van de situatie zou dat soort maniakken in een inrichting moeten worden opgesloten !

 

Zeker ...

Wanneer het bij dit eeuwigdurende AMERIKAANS-RUSSISCHE CONFLICT tot een nucleair treffen komt !

We zijn in het verleden ...

Weliswaar meerdere malen ternauwernood aan een KERNOORLOG ontkomen ...

 

Doch het is nog maar de vraag of dat deze keer ook zo zal zijn !

De roep van Amerika gezinde personen om Poetin te vervangen ...

En Rusland onder de Amerikaanse invloedsfeer te plaatsen, wordt steeds luider !

 

De "oorlog " in Oekraïne ...

Waar ging dat eigenlijk over ?

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/ww3

 

De gebroken beloftes van Amerika en haar NAVO ...

Om niet verder naar het Oosten / richting Rusland uit te breiden !

Om van de AMERIKAANS EUROPESE COUP in Oekraïne maar te zwijgen .

 

Inmiddels is Rusland zowat volledig

ingesloten / geïsoleerd / omsingelt / van de wereld afgesloten !

Terwijl Amerikaanse en Europese troepen zich rondom de Russische grenzen verzamelen .

Daarbij steeds vaker dreigende en provocerende oefeningen blijven houden !

 

Reden voor Poetin om zich zorgen te maken en haar nucleaire strategie opnieuw aan te passen !

Nederland zal er zeker NIET ongeschonden vanaf komen ...

Dankzij die OORLOGSHITSERS in Den haag en Brussel !

 

John F Kennedy

Waarschuwde niet voor niets over geheime genootschappen ...

Opgezet door de Elite klasse .

En de wijze waarop zij de wereld met infiltratie, manipulatie en misleiding proberen over te nemen !

Om deze naar eigen inzicht om te vormen !

 

Terwijl ze openlijk spreken over het opzetten van " democraties " ...

Zijn zij tevens diegenen die de democraties in een wereld dictatuur proberen om te vormen !

 


21-07-2022

P R I V A C Y   P A T I Ë N T  E N   I N   H E T   G E D I N G

D E   ( R ) O V E R H E I D

I N T R O D U C E E R D E   N O G   N I E T   Z O   L A N G   G E L E D E N   2   D A T A B A S E S

 

E K D ( E L E K T R O N I S C H   k I N D   D O S S I E R )

E E N  P E D O F I E L   V R I E N D E L I J K E   D A T A B A S E

B I J   E E N   H A C K   B E S C H I K K E N   Z I J   O V E R   A L L E   N A M E N   E N   A D R E S S E N

 

E P D ( E L E K T R O N I S C H   P A T I Ë N T E N   D O S S I E R )

E E N   G E L I E F D E   D A T A B A S E   V O O R   V E R K O P E R S   V A N   L E V E N S V E R Z E K I N G E N

W E T E N   Z E   M E T E E N   W A T   I E D E R E E N   M A N K E E R T

 

K U N N E N   R I S I C O V O L L E   P E R S O N E N   G E W E I G E R D   W O R D E N

D A N W E L   D E   V E R Z E K E R I N G S P R E M I E S   F L I N K   W O R D E N   V E R H O O G D

 

P S Y C H I A T E R S   E N   P S Y C H O L O G E N

W O R D E N   V E R P L I C H T

D E   G E G E V E N S   V A N   Z O 'N   8 0 0 . 0 0 0   P A T I Ë N T E N

A A N   D E   Z O R G A U T O R I T E I T   T E   M E L D E N

 

D O E N   Z E   D A T   N I E T   K R I J G E N   Z E   E E R S T   E E N   W A A R S C H U W I N G

D A A R N A   V O L G T   E E N   B O E T E !

 

D I T   G E E F T   E I G E N L I J K   H E T   F A S C I S T I S C H E   K A R A K T E R   A A N

V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

D I E   A L L E   G E G E N S   O V E R   H A A R   B U R G E R S   B I J E E N   S P R O K K E L T

 

G E G E V E N S   D I E   D A A R N A   I N   O N L I N E    D A T A B A S E S   T E R E C H T   K O M E N

G E H A C K T   K U N N E N   W O R D E N

M E T   A L L E   G E V O L G EN   V A N   D I E N !

 

D E   ( R ) O V E R H E I D

D R I N G T   Z O   W E L   E R G   D I E P   I N   D E   P R I V É   S F E E R   V A N   H A A R   B U R G E R S

M E N S E N   D I E   A A N G E G E V E N    H E B B E N

 N I E T   I N   E E N   E P D   T E    W I L L E N ,    E R   T O C H   I N   E I N D I G E N !

 


20-07-2022 + 21-07-2022

P O L I T I E K   Z O N D E R   V E R S T A N D !

1 1 . 2 0 0   B O E R E N   M O E T E N   S T O P P E N   M E T   B O E R E N B E D R I J F

1 7 . 6 0 0   B O E R E N   M O E T E N   V E E S T A P E L   I N K R I M P E N

 

I K  K A N   M E   G O E D   I N D E N K E N

D A T   D I E   B O E R E N   O N T Z E T T E N D   B O O S   Z I J N   O P   D E   ( R ) O V E R H E I D !

 

H E T   I D E E   V A N   D I E   M E G A S T A L L E N

K W A M   I M M E R S   V A N   D I E Z E L F D E   ( R ) O V E R H E I D

D E   B O E R E N   H E B B E N   D A A R B I J   I N   H U N   B E D R I J F   M O E T E N   I N V E S T E R E N . . .

 

V V D   -   D '6 6   -   S G P   -   C U

W I L L E N   M E E R   M E G A S T A L L E N

21-08-2012 https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10803653/publiek-evenredig-verdeeld-over-megastallen

H E T   M O E S T   A L L E M A A L   G R O T E R

15-07-2022 https://www.a1mediagroep.nl/nieuws/7711404-wantrouwen-en-wanbeleid-ook-onder-cda-stemmers-onrust-over-stikstofbeleid

1 0   J A A R   L A T E R . . .

Z I J N   Z E   1 8 0   G R A D E N   V A N   M E N I N G   G E D R A A I D

W I L L E N   M I N D E R   M E G A S T A L L E N !

 

E E N   A A N T A L   B O E R E N   I S   G E S T O P T

Z I J   K O N D E N   H E T   G E L D   N I E T   O P B R E N G E N

D A N W E L   D U R F D E N    H E T   R I S I C O   N I E T   T E   N E M E N . . .

 

N U   B L I J K T   D A T   D I E Z E L F D E   ( R ) O V E R H E I D

D I E   B O E R E N   D I E   H E T   R I S I C O   W E L   H E B B E N   G E N O M E N

W I L   D W I N G E N   H U N   B O E R E N B E D R I J F   A L S N O G   O P   T E   G E V E N !

 

G O E D . . .

B O E R E N   B O O S . . .

M A A R   O M   N O U   D E   D I S T R I B U T I E C E N T R A   T E   B L O K K E R E N . . .

W A A R D O O R   D E   A A N V O E R   V A N   M E T   N A M E   V O E D I N G S P R O D U C T E N

S T I L   K O M T   T E   L I G G E N !

 

Z O D A T   L E G E   S C H A P P E N   O N T S T A A N

B I J   D E   S U P E R M A R K T E N . . .

Z A L   D E   B U R G E R   D E   B O E R   N I E T   I N   D A N K   A F N E M E N !

22-07-2022 https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/510841-het-stikstofdebacle-wordt-absurder-en-absurder/

 


16-07-2022

B U R G E R   W E E R   E E N   I L L U S I E   R I J K E R

W E T H O U D E R S

G E V E N   V O O R K E U R   A A N   L O K A L E   P A R T I J E N

 

E E N   G E V O L G   V A N   D E   V E R S P L I N T E R I N G   V A N   D E   G R O T E   P A R T I J E N

W A A R S C H I J N L I J K   S P E E L T   H I E R   O O K   E E N   B E E T J E   M E E

D A T   I E D E R E E N   E E N   P A R T I J   W I L   M A K E N

W A A R I N   Z I J   Z E L F   D E   B A A S   K U N N E N   S P E L E N

 

A L   D I E   V E R S P L I N T E R I N G

M A A K T   D E   P O L I T I E K   A L L E E N   M A A R   I N E F F I C I Ë N T E R . . .

D O O R D A T   H E T   S T E E D S   M O E I L I J K E R   W O R D T   O M   T O T   E E N

O V E R E E N K O M S T   T E   K O M E N !

 

D A N W E L

W O R D T   D E   I L L U S I E   G E W E K T   D A T   M E E R   P A R T I J E N

V E R A N D E R I N G   V A N   H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

Z O U D E N   B E W E R K S T E L L I G E N !

 

D A T   H O E F T   N A M E L I J K   N I E T   H E T   G E V A L   T E   Z I J N !

 


16-07-2022

N E D E R L A N D S E   C I P I E R S

V E R K R A C H T E N   V R O U W E L I J K E   G E V A N G E N E N

W E   H A D D E N   H E T

N O G    N I E T   Z O   L A N G    G E L E D E N   O V E R

M I S B R U I K   V A N   V R O U W E N    D O O R   U B E R   C H A U F F E U R S!

 

D E   N E D E R L A N D S E   G E V A N G E N I S   B E W A A R D E R S

B L I J K E N   E C H T E R   G E E N   H A A R   B E T E R !

 

E N   D A N   D U R F T   M E N   N O G   T E   C L A I M E N

D A T   D E   M E N S   E E N   B E S C H A A F D   W E Z E N   Z O U   Z I J N ? ! ?

E E N   E N K E L I N G   W E L L I C H T . . .

 

I K   K A N   I N   I E D E R   G E V A L   A L L E E N   M A A R

V E R A C H T I N G

V O O R  D I T   R A S   O P B R E N G E N !

A C H T E R L I J K   E N   N A I E F

D E   G L O B A L E   M E D I A

I S   E E N   W E R E L D   V A N   H A L V E   W A A R H E D E N

L E U G E N S   E N   V E R D R A A I D E   F E I T E N !

 

H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G

G E L O O F T   D E   P R O P A G A N D A

D I E   H E T   N I E U W S   V A N   D E   M E D I A   V E R K O N D I G T !

 

M E D I A B E D R I J V E N

I N   H A N D E N   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E . . .

 

N I E T S   M E E R   D A N

G E C E N S U R E E R D E   P R O P A G A N D A !

9 1 1

W A R   O N   T E R R O R   M I D D L E   E A S T

O E K R A Ï N E

M H - 1 7

C O R O N A   V I R U S

E R   Z I T   E E N   L U C H T J E

A A N   A L   D A T G E N E   W A T   D E   G L OB A L E   M E D I A   V E R K O N D I G D !

 

E E N   B E K R O M P E N   R A S

I N   D I E   Z I N

D A T   H E T   G R O S   V A N   D E   M E N S H E I D

I N   H A A R   E I G E N   K L E I N E   W E R E L D J E   B L I J F T   L E V E N . . .

 

N I E T   B E S E F F E N D . . .

D A N   W E L   E R   B E W U S T   V O O R   K I E S T

I G N O R A N T   T E   B L I J V E N . . .

 

V A N   A L   D A T G E N E   W A T   D E   P O L I T I E K   B E K O K S T O O F T

I N   Z O W E L   B I N N E N -   A L S   B U I T E N L A N D . . .

 

E N   D E   C O N S E Q U E N T I E S

D I E   D A A R   V R O E G   O F   L A A T   U I T   V O O R T V L O E I E N

 

C ON S E Q U E N T I E S

D I E   H E T   L E V E N   V A N   M E N I G   M E N S

V R O E G   O F   L A A T

O V E R H O O P   K A N   E N   Z A L   G O O I E N !

 

A R B E I D S M I G R A N T E N   -   A S I E L Z O E K E R S   -   V L U C H T E L I N G E N

A R B E I D S M A R K T   -   C R I M I N A L I T E I T   -   W E R K E L O O S H E I D !

 

E U R O P E S E   U N I E   -   B U R E A U C R A T I E !

N A V O   -   O O R L O G !

I E D E R E E N   G E L I J K ?

I E D E R E E N   G E L I J K E   K A N S E N ?

S L E C H T S

O R D I N A I R E   L E U G E N S !

I K   S P R E E K   O V E R   E E N   R A S   D A T   O O K   H E I L I G   G E L O O F T

I N   D A T G E N E   W A T   D I E   C O R R U P T E   ( R ) O V E R H E I D   H A A R   V O O R   H O U D T . . .

G E L D O N T W A A R D I N G !

E E N   R A S   D A T   M A A R   R A A K   L E E N T . . .

O M   S T E E D S   V E R D E R   B O V E N   H A A R   S T A N D   T E   K U N N E N   L E V E N !

 

O P   K O S T E N

V A N   D I E G E NE N   D I E   D A T   N I E T   D O E N . . .

W E L   T E   V E R S T A A N !

 


1 3-07-2022

I E D E R E E N   G E L I J K   E N   G E L I J K E   K A N S E N ?

N I E T S   M E E R   D A N   E E N   I L L U S I E !

T E R W I J L   N E D E R L A N D E R S

S O M S   W E L   1 0   J A A R   O F   L A N G E R   O P   E E N   W O N I N G   M O E T E N   W A C H T E N

W O R D E N   A S I E L Z O E K E R S   E N   V L U C H T E L I N G E N   V O O R G E T R O K K E N !

H O E   E E R L I J K    I S   D A T ?

 


09-07-2022

C O R R U P T E   A M B T E N A R I J

U I T G I F T E   V A L S E   P A S P O O R T E N   T E G E N   B E T A L I N G !

 


07-07-2022

C R I M I N E L E N

D I E   V O O R   W E T H O U D E R T J E   M O G E N   S P E L E N

H E T   H A N D E L T   O M   D E   7 7 - J A R I G E   V V D   P O L I T I C U S

J O S   V A N   R E Y

 

 E E R D E R   V E R O O R D E E L D   V O O R

C O R R U P T I E   E N   V E R K I E Z I N G S F R A U D E

M A G   D E S A L N I E T T E M I N   T O C H   W E T H O U D E R   W O R D E N !

 

H E T   M O E T    N I E T   V E E L   G E K K E R   W O R D E N !

 

N E D E R L A N D   V E R L O E D E R D . . .

Z O U   D A T   W E L L I C H T   T E   M A K E N   K U N N E N   H E B B E N

M E T   C O R R U P T E   A M B T E N A R E N   E N   P O L I T I C I ?

 

H E T   B E L E I D

S L E U R T   I N   I E D E R   G E V A L

S T E E D S   M E E R   B U R G E R S   M E E   I N   D E   A R M O E D E

 

S T E E D S    M E E R   B U R G E R S   Z I J N   O P   Z I C H Z E L F   A A N G E W E Z E N

V R O E G   O F   L A A T

K O M E N   Z E   M E T   D E   C R I M I N A L I T E I T   I N   A A N R A K I N G !

E N   D A T   I N   E E N   L A N D   D A T   V O O R    S O C I A A L   M O E T   D O O R G A A N ? ! ?

 

H E T   S O C I A L E   A S P E C T

W O R D T   J U I S T   S T E E D S   M E E R   A F G E B R O K E N !

Z E L F R E D Z A A M H E I D

K E N T   U   D A T   W O O R D   N O G ?

U I T G E S P R O K E N

D O O R   Z O W E L   P O L I T I C I   A L S O O K   H E T   K O N I N G S H U I S !

 

B E I D E N

G E V E N   N I E T S   O M   H E T   G E W O N E   V O L K !

 

D E   S S   A M E N   L E V I N G . . .

V E R H A R D T   O N D E R T U S S E N   S T E E D S   M E E R   E N   S T E E D S   S N E L L E R ! !

V R O E G   O F   L A A T   B R E E K T   D E   P L E U R I S   U I T ! ! !

E I G E N   S C H U L D ! ! ! !

 


02-07-2022

A C C U   V O E R T U I G E N

E N

W E G V A L L E N D E   A C C I J N S   I N K O M S T E N

B E T A L E N   P E R   K I L O M E T E R   I N   P L A A T S   V A N   A U T O B E Z I T

Z O G E N A A M D   O M   H E T   M I L E U   T E    O N T Z I E N . . .

A L D U S    D E   C L A I M   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D !

 

M A A R R U H H H

O P   A C C U   V O E R T U I G E N

K A N   G E E N   B R A N D S T O F   A C C I J N S   W O R D E N   G E H E V E N !

 

A C C U   V O E R T U I G E N   Z I J N   O O K   G E R U I S L O O S

H O E   M E E R   V O E R T U I G E N   H O E    M E E R   V E R K E E R S S L A C H T O F F E R S . . .

 

H E E F T   D I E   A C H T E R L I J K E   ( R ) O V E R H E I D

D A A R   A L   A A N   G E D A C H T ?

 


11-07-2020 + 12-07-2022

P O L I T I E K   E N   C O R R U P T I E

S P R E E K   J E   O V E R   P O L I T I E K . . .

O N T K O M   J E   N I E T   A A N   E E N   Z E K E R E   M A T E   V A N   C O R R U P T I E

Z E K E R   N I E T

I N   E E N   W E R E L D   W A A R   A L L E S   D R A A I T   O M   G E L D !

P O L I T I E K    I S   M A C H T   E N   M A C H T   C O R R U M P E E R T

I N   D I T   G E V A L   H A N D E L T   H E T   O M   N E E L I E   S M I T H   K R O E S

E N   H A A R   V E R B O D E N   L O B B Y

V O O R   H E T   A M E R I K A A N S E   T A X I   B E D R I J F   U B E R !

 

U B E R

H E E F T   O V E R I G E N S   G E E N   A L   T E   B E S T E   R E P U T A T I E

H A A R   C H A U F F E U R S

V A L L E N   R E G E L M A T I G   V R O U W E L I J K E   K L A N T E N    L A S T I G !

 

5 5 0   A A N K L A C H T E N

E N

1 5 0   O N D E R Z O E K E N

W E G E N S

 

A A N R A N D I N G

G I J Z E L I N G

M I S H A N D E L I N G

O N T V O E R I N G

S E X U E E L   M I S B R U I K

V E R K R A C H T I N G

 

S I N D S   2 0 1 4   W E L   T E   V E R S T A A N

2 0 1 9   E N   2 0 2 0

3 . 8 0 0   K L A C H T E N

W E G E N S

S E K S U E E L   O V E R S C H R I J D E N D   G E D R A G !

 

L O B B Y E N   Z O U   S O W I E S O   V E R B O D E N   M O E T E N   W O R D E N !

 

L O B B Y I S T E N   Z I J N   G E B O R E N

B E D R I E G E R S   -   L E U G E N A A R S   M A N I P U L A T E U R S

 

Z E   V E R D R A A I E N   I N   D E   R E G E L   D E   W A A R H E I D !

H O U D E N   I N F O R M A T I E   A C H T E R   D I E   H E T   B E D R I J F   K A N   S C H A D E N ! !

 


02-07-2022

B O E R E N   N I E T   B E P A AL D   S L I M

I K   K A N   M E   G O E D   V O O R S T E L L E N   D A T   B O E R E N   G E F R U S T R E E R D   R A K E N

D O O R    H E T   B E L E I D   V A N    D E   ( R ) O V E R H E I D

 

H U N   G E H E L E   S P A A R G E L D

G I G A N T I S C H E   H Y P O T H E K E N   E N   L E N I N G E N

Z I T T E N   I N   H U N   B O E R E N B E D R I J V E N . . .

 

N U   M O E T E N    D E   V E E S T A P E L S   W E E R   I N K R I M P E N

N A D A T    D I E Z E L F D E    ( R ) O V E R H E I D   Z E   E E R S T   H E T   M E S   O P   D E   K E E L   Z E T T E 

O M   F L I N K   U I T   T E   B R E I D E N ? ! ?

 

A L L E E N   D E   M E E S T    K A P I T A A L K R A C H T I G E   B O E R E N

D A N   W E L   D E   B O E R E N   D I E   H E T   R I S I C O   D U R F D E N   T E   N E M E N

O M   F L I N K   I N   U I T B R E I D I N G   T E   I N V E S T E R E N

O V E R L E E F D E N   T O T   D U S V E R . . .

 

F R U S T R A T I E   I S   É É N   D I N G

D O M M E   A C T I E S   E C H T E R   E E N    T W E E D E . . .

 

V A N W E G E   D E   D I S T R I B U T I E C E N T R A   B L O K K A D E S   V A N   D E   B O E R E N

K U N N E N   V O E D I N G S P R O D U C T E N   N I E T   W O R D E N   A A N G E V U L D

I N   D E   S C H A P P E N   V A N   D E   S U P E R M A R K T E N

Z O D O E N D E   O N ST S T A A N   T E K O R T E N . . .

 

A L S   D E   B O E R E N   A A N DA C H T   V O O R   H U N   S I T U A T I E   W I L L E N   V R A G E N

D A N W E L   S T E U N   V A N U I T   D E   B E V O L K I N G

D O E N   D A T   S O O R T   B L O K K A D E S   M E E R   K W A A D   D A N   G O E D !

 

O P   S Y M P A T H I E   V A N U I T   D E   B E V O L K I N G

H O E V E N   Z E   M E T   D I E   B L O K K A D E   A C T I E S   N I E T   T E   R E K E N E N !

 


30-06-2022

A C H T E R L I J K E   ( R ) O V E R H E I D

E E R S T   P R I V A T I S E E R T   D E   ( R ) O V E R H E I D

S T A A T S B E D R I J V E N   E N   D I E N S T E N . . .

W A A R O N D E R

K L M

 

D A A R N A   G O O I T   D I E Z E L F D E   ( R ) O V E R H E I D   H E T   L A N D   O P   S L O T

V O O R   E E N   S I M P E L

C O R O N A   G R I E P   V I R U S J E . . .

 

D E   G E H E L E   E C O N O M I E   K R I J G T   E E N   F L I N K E   O P D O F F E R . . .

 

P R O D U C T I E   W O R D T   S T I L G E L E G D . . .

P R O D U C T -   E N   V O E D I N G S P R I J Z E N   R I J Z E N   D E    P A N   U I T . . .

G O E D   G E D A A N   D E N   H A A G !

N I E T   D U S ! ! !

 

E N F I N . . .

O M    K L M   D A A R N A   O V E R   T E   L A T E N   N E M E N

D O O R   A I R   F R A N C E ?

 

W A A N A   D E   ( R ) O V E R H E I D

M I L J A R D E N

I N   A I R F R A N C E   /   K L M   P O M P T

I N    D E   V O R M   V A N   C O R O N A   S U B S I D I E S

O P D A T   K L M   1 . 0 0 0 ' E N   P E R S O N E E L S L E D E N   O P   S T R A A T   K A N   G O O I E N ? ! ?

 

W A A R   Z I T   D E   L O G I C A   I N   D I T   V E R H A A L ?

Z I J N   D I T   S O O R T   S U B S I D I E S   N I E T   J U I S T   B E D O E L D

O M   P E R S O N E E L   A A N   H E T   W E R K   T E    H O U D E N ?

 

N A D A T   D E   N E D E R L A N D E   ( R ) 0 V E R H E I D

   E E R T   E E N   F L I N K E   V E R W A T E R I N G   H E E F T   M O E T E N   S L I K K E N

 

H E T   A A N D E E L   A I R   F R A N C E   /    K L M   K E L D E R D E   I N   D E   L O O P   D E R   J A R E N

V A N   1 9   E U R O   N A A R   1   E U R O   3 0 ! ! !

D E   T I T E L

" A C H T E R L I J K E   ( R ) O V E R H E I D  "

D O E T    D I T   A R T I K E L   A L L E   E E R   A A N !

14-06-2022 https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/air-france-klm-rondt-claimemissie-af-waarde-aandeel-historisch-laag

M E D E   V A N W E G E   D E   U I T G I F T E   V A N

1 , 9   M I L J A R D   N I E U W E   A A N D E L E N   A I R   F R A N C E   /   K L M

O P D A T   D E Z E   D E   L E N I N G   V A N   D E   F R A N S E    ( R ) O V E R H E I D   K A N   I N L O S S E N

 

N E D E R L A N D   S P E K T   M E T   Z O ' N   C O N S T R U C T I E

A L S   H E T    W A R E

D E   F R A N S E   S T A A T S K A S   M E T   N E D E R L A N D S   B E L A S T I N G G E L D !

 

A C H   J A . . .

W A T   K U N   J E   O O K   V E R W A C H T E N   V A N   E E N   A C H T E R L I J K E   B E V O L K I N G

D I E   N I E T   E E N S   D O O R  H E E F T   D A T   D I E Z E L F D E   ( R ) O V E R H E I D

Z O   O O K   1 0 0 - E N   M I L J O E N E N   H E E F T   V E R S P I L T

O M   O U D E R E N   " A A N   H E T   W E R K "    T E   H O U D E N

V A N W E G E   H U N   E R V A R I N G . . .

 

O M   D A A R N A   N O G   E E N S   1 0 0 - E N   M I L J O E N E N   T E   V E R S P I L L E N

O M   O N E R V A R E N   G O E D K O P E   J O N G E R E N   " A A N   W E R K   T E   H E L P E N " . . .

 

W A A R D O O R   D I E   E E R D E R E   S U B S I D I E S

O M   O U D E R E N   A A N   H E T   W E R K    T E   H O U D E N

H U N   D O E L   V O O R B I J   S C H I E T E N !

 

D I T  S O O R T   G E L D V E R S P I L L E N D E   F L A U W E K U L   M A A T R E G E L E N

L O S S E N   G E E N   P R O B L E M E N   O P . . .

S C H U I V E N   D I E   A L L E E N   D O O R   N A A R   T O E K O M S T I G E   G EN E R A T I E S !

 

D I E   A C H T E R L I J K E   V I S I E L O Z E   D U I V E L S   I N   D E N   H A A G . . .

M O G E N   N E D E R L A N D   R E G E R E N ? ! ?

K R A N K Z I N N I G !

 


29-06-2022

H O E   P O L I T I C I   V I J A N D E N   M A K E N !

H E T   S T I K S T O F P R O B L E E M

 

K L E I N E   B O E R E N

W E R D E N   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D

M E T   H A A R   G I G A N T I S C H E  B U R E A U C R A T I S C H E   M A L L E MO L E N

G E D W O N G E N

T E   I N V E S T E R E N   I N

S C H A A L V E R G R O T I N G   /   M E G A S T A L L E N

 

G O E D

V O O R   D E   E C O N O M I E

 

S L E C H T

V O O R   M E N S ,   D I E R   E N   M I L I E U

( K R A C H T V O E R   -   A N T I B I O T I C A   -   R U I M I N G E N )

M A A R   D A A R   Z A T E N   Z E   I N   D E N   H A A G   N I E T   M E E

 

E N F I N . . .

V E E L   B O E R E N   G A V E N   H E T   B O E R E N B E D R I J F

I N   D E   L O O P   D E R    J A R E N   O P . . .

 

D I E G E N E N   D I E   D O O R   G I N G E N

M O E S T E N   T E L K E N S   W E E R   M E E R   I N V E S T E R E N

O M   A A N   D E   S T E E D S   V E R A N D E R E N D E   E I S E N   T E   K U N N E N   V O L D O E N

 

M E N I G   B O E R

H E E F T   Z I C H   D A A R D O O R   F L I N K   I N   D E   S C H U L D E N    G E W E R K T

 

D E   ( R ) O V E R H E I D

H E E F T   I N M I D D E L S   A N D E R E   P R I O R I T E I T E N   G E S T E L D

04-06-2022 https://nos.nl/artikel/2431254-uitstoot-stikstof-moet-in-sommige-gebieden-met-70-tot-80-procent-omlaag

S T I K S T O F W I N S T   E M I S S I E A R M E   S T A L L E N

S C H R O M E L I J K   O V E R D R E V E N !

27-05-2022 https://nos.nl/artikel/2430375-stikstofwinst-emissiearme-stallen-blijkt-vaak-flink-overschat

D A A R   W O R D E N   D E  B O E R E N   W E E R   H E T   D U P E   V A N

 

G E E N   W O N D E R

D A T   D I E   B O E R E N   D E M O N S T R E R E N . . .

 

A A N G E Z I E N   G E S P R E K K E N   M E T   D I E   D U I V E L S E   ( R ) O V E R H E I D

Z O A L S   G E W O O N L I J K   O P   N I E T S   U I T L I E P E N . . .

R E S T T E   D I E   G E F R U S T R E E R D E   B O E R E N

N I E T S   A N D E R S   D A N   O V E R   T E   G A A N   O P   L U K R A T I E V E   A C T I E S . . .

 

W E G E N   W E R D E N    M E T   T R A C T O R E N   G E B L O K K E E R D

H O O I B A L E N   I N   B R A N D   G E S T O K E N

 

G I E R   G E S T O R T

B I J   D E   W O N I N G   V A N   D E    V E R A N T W O O R D E L I J K E   P O L I C U S

V A N   D E R   W A L !

 

T E G E N G E W E R K T   D O O R   D E   P O L I T I E

   A L S   Z I J N D E   D E   V A Z A L L E N   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

M O E S T E N   D I E   H E T   O OK   O N T G E L D E N . . .

 

M E N   L I E T   D E   B A N D E N

V A N   P O L I T I E  A U T O ' S   E N  P O L I T I E    M O T O R E N   L E E G   L O P E N

O F   S T A K E N   D I E    L E K . . .

 

P O L I T I E B U S J E S   W E R D E N   B E L A A G D   D O O R   R E L S C H O P P E R S

M E T   S T A L E N   P I J P E N   E N   M O K E R H A M E R S

W E R D E N   P O L I T I E   B U S J E S   V E R N I E L D . . .

 

D ' 6 6   E N   P V D D

S P R E K E N   V A N   V E R H A R D I N G   V A N   D E   B O E R E N P R O T E S T E N . . .

 

D ' 6 6

D E   P A R T I J

D I E   V E R W O R V E N   V R I J H E D E N   V E R V A N G T   D O O R   V E R P L I C H T I N G E N

D E   B E V O L K I N G   H A A R   R E C H T E N   A F N E E M T !

 

D O N O R C O D I C I L

( Z E L F   A A N G E V E N   A L S   J E   D O N O R   W I L T   W O R D E N )

W E R D

D O N O R W E T

(  A U T O M A T I S C H   D O N O R

T E N Z I J   J E   S P E C I F I E K   A A N G E E F T  G E E N   D O N O R   T E   W I L L E N   Z I J N )

 

D ' 6 6

D E   P A R T I J

D I E   D E   D E M O C R A T I E   O N D E R M I J N T

D O O R   H A A R   E I G E N   R A A D G E V E N D   R E F E R E N D U M   W E G   T E   S T E M M E N

I N   P L A A T S   V A N

O M   T E    Z E T T E N   N A A R   E E N   B I N D E N D   R E F E R E N D U M !

F U C K

D I E   H Y P O C R I E T E

D ' 6 6

P A R T I J   V A N   D E   D I E R E N

I S   S L E C H T S   E E N   P A R T I J   D I E   I S   O N ST S T A A N   U I T   P R O T E S T S T E M M E N

T E G E N   D E   G E V E S T I G E   ( W A N ) O R D E

D I E   W E E T   N I E T   B E T E R . . .

 

I K   S P R E E K   E C H T E R

O V E R   D E   V E R H A R D I N G   V A N   D E   M A A T S C H A P P I J

A L S   É É N   G E H E E L

V A N W E G E   H E T   W A N B E L E I D   V A N   D I E   D U I V E L S E   ( R ) O V E R H E I D !

G L O B A L I S E R I N G   -   P R I V A T I S E R I N G

M A R K T W E R K I N G

G L O B A L E   ( R ) O V E R H E D E N

D I E   E R   E E N   G E Z A M E N L I J K E   A G E N D A   O P   N A   H O U D E N

 

D E   A G E N D A

V A N   D E   A L S M A A R   G R A A I E N D E   E L I T E   K L A S S E . . .

 

D I E   D E   W E R E L D   Z O D A N I G   W I L L E N   H E R V O R M E N

Z O D A T   Z I J   A L L E S   B E Z I T T E N . . .

E N   U   N I E T S !

 

Z I J

B E P A L E N   W I E   W E L   E N   W I E   N I E T . . .

( V U L   Z E L F   M A A R   I N   O P   D E   S T I P P E L L I J N )

 

Z I J

B E P A L E N   W A T   E N   H O E   E N   W A N N E E R   . . .

( V U L   Z E L F   M A A R   I N O P   D E   S T I P P E L L I J N )

 

S L A V E R N I J

I N   E E N   M O D E R N   J A S J E !

 

U !

L A A T   D A T   A L L E M A A L   G E B E U R E N ! !

 

V A N D A A R   D A T   I K   R E G E L M A T I G   D E   T E R M

" A C H T E R L I J K E   B E V O L K I N G "

G E B R U I K ! ! !

 


28-06-2022

W A T E R T E K O R T

E E N   P R O B L E E M   D A T   A L   V E E L   L A N G E R    SP E E L T

Z E K E R

W A N N E E R   D E    P O L I T I E K   S T E E D S   M E E R

A R B E I D S M I G R A N T E N   -   A S I E L Z O E K E R S   -   V L U C H T E L I N G E N

N A A R   N E D E R L A N D   B L I J F T   H A L E N

 

M A A R R U H H H

T O T A A L   G E E N   O O G   V O O R   D E   P R O B L E M E N   D I E   D A A R B I J   O N T S T A A N

Z O A L S

H U I S V E S T I N G

V O E D S E L -   E N   D R I N K W A T E R

V O O R Z I E N I N G

 

Z U L K E   D I N G E N   M O E T  J E   I N   H E T   V O O R U I T   P L A N N E N

N I E T   A C H T E R A F   I M P R O V I S E R E N

 

A C H T E R L I J K E   P O L I T I E K !

 


22-06-2022

B O E R E N P R O T E S T

E E R S T   D W I N G T   D E   ( R ) O V E R H E I D   B O E R E N

M E G A S T A L L E N   T E   B O U W E N

 

W E L L I C H T   G O E D   V O O R    D E   " E C O N O M I E "

M A A R   S L E C H T   V O O R   D E   G E Z O N D H E I D   V A N   M E N S   E N   D I E R

D U I Z E N D E N   B E E S T E N   O P E E N G E P A K T

 

S T R E S S

K U N S T M A T I G   K R A C H T V O E R

A N T I B I O T I C A

R U I M I N G   V A N   1 0 0 0 - E N   D I E R E N   D O O R   Z I E K T E S   E N   B R A N D E N

 

D E   O P K O M S T   V A N   B I O   P R O D U C T E N

N I E T   M E E R    D A N   G E C A M O U F L E E R D E   P R  I J S V E R H O G I N G E N

 

V O O R   D I E   F L A U W E K U L   B E G O N

G R A A S D E   H E T   V E E    I N   D E   W E I   -   A T   N A T U U R L I J K E   P R O D U C T E N

G E E N   C H E M I S C H E   R O T Z O O I

W A S   A L L E S   B I O

 

N U

N A   A L   D I E   I N V E S T E R I N G E N

M O E T E N   D I E Z E L F D E   B O E R E N   H U N    V E E S T A P E L S   W E E R   R E D U C E R E N !

G E E N   W O N D E R   D A T   D I E   B O O S   W O R D E N !

 

A C H T E R L I J K E    P O L I T I E K !

 


14-06-2022

A C H T E R L I J K E   P O L I T I E K !

H O E   A C H T E R L I J K . . .

Z I E N   W E   O N D E R   M E E R   T E R U G   I N   H E T   V O L G E N D E   A R T I K E L

K A R I E N   V A N   G E N N I P

C D A   M I N I S T E R

S O C I A L E   Z A K E N   E N   W E R K G E L E G E N H E I D

( 2 0 1 0   B E S T U U R D E R   I N G   -   2 0 2 0   B E S T U U R S V O O R Z I T T E R   V G Z )

E N

W I E   W E E T   W A T   N O G   M E E R   V O O R   G O E D G E T A A L D E   B I J B A A N T J E S

 

Z I J N D E   É É N   V A N   D I E   E G O C E N T R I S C H E   G R A A I E N D E   P O L I T I E K E   T R U T T E N

F U N C T I E S   W A A R M E E   A N D E R E N   A A N   E E N   B A A N

H A D D E N   K U N N E N   W O R D E N   G E H O L P E N

 

E N F I N . . .

V A N   G E N N I P   W I L   C R I M I N E L E   F R A N S E   J O N G E R E N

N A A R   N E D E R L A N D   H A L E N . . .

 

O M   D E Z E   T E   W E R K   T E   S T E L L E N   I N   D E

N E D E R L A N D S E

H O R E C A   E N   L A N D B O U W

 

Z O A L S   M E N   D A T   A L   D E C E N N I A   L A N G   P L E E G T   T E   D O E N

Z I E   P A G I N A : " D A G B O E K   V A N   E E N   R E B E L  ! "

 

D E    P O L I T I E K   V A L T    S T E E D S   W E E R   I N   H E R H A L I N G !

 

D E N K T   K A R I E N   N O U   E C H T

D A T   Z I J   D I E   F R A N S E   C R I M I N E L E   J O N G E R E N   Z O

O P   H E T   R E C H T E   P A D   K A N   B R E N G E N ? ! ?

 

A L S   Z I J   D A A R   Z O   V A N   O V E R T U I G D   I S

K A N   Z I J   D A N   N I E T   B E T E R

N E D E R L A N D S E

C R I M I N E L E   J O N G E R E N

G E B R U I K E N ?

 

H O E   K O M T   H E T   O V E R I G E N S

D A T   N I E M A N D   I N   D E   L A N D B O U W   W I L   W E R K E N ?

 

Z W A A R   W E R K !

S L E C H T   B E T A A L D   W E R K !

B O V E N D I E N   V A A K   O N D E R   S L E C H T E   A R B E I D S V O O R W A A R D E N !

 

O F   D E   H O R E C A ?

S L E C H T   B E T A A L D   W E R K !

E V E N E E N S   V A A K   O N D E R   S L E C H T E   A R B E I D S V O O R W A A R D E N !

W E I N I G   T O E K O M S T   P E R S P E C T I E V E N

 

E E N   G R I E P   A C H T I G   V I R U S J E   E N   E E N   P A N I E K Z A A I E N D E   ( R ) O V E R H E I D

E N   J E   S T A A T   Z O   W E E R   O P   S T R A A T

 

M E N   G E E F T   I N   D I T   A R T I K E L   Z E L F S   A A N

D A T   I N   N E D E R L A N D   1   M I L J O E N   M E N S E N   R O N D L O P E N

D I E   G E E N   B A A N   H E B B E N   W A A R O N D E R. . .

U I T K E R I N G S G E R E C H T I G D E N

M E N S E N   D I E   E E N   W E R K L O O S H E I D S U I T K E R I N G   G E N I E T E N

M E N S E N   D I E   E E N   A R B E I D S O N G E S C H I K T H E I D S   U I T K E R I N G   G E N I E T E N

M E N S E N   D I E   E E N   A N D E R E   U I T K E R I N G   G E N I E T E N

 

D A N   W E L   M E N S E N

D I E   G E E N   U I T K E R I N G   G E N I E T E N

M A A R   N O O D G E D W O N G E N   O P   H U N   G E S P A A R D E    V E R M O G E N S   I N T E R E N

 

H E T   H A N D E L T   D A A R B I J   O M   E E N   D E E L   V A N   M I J N   G E N E R A T I E

Z O   R O N D   D E   6 0   J A A R

D I E   Z I C H   N I E T   H E E F T   L A T E N    V E R L I J D E N

T O T   H E T   L E N E N   V A N   G E L D   V O O R   D E   A A N K O O P   V A N

E E N   N I E U W E   A U T O   -   E E N   H U I S   -    O V E R B O D I G E   C O M F O R T   E N   L U X E

Z O N D E R   S C H U L D E N

 

H O E W E L   E E N   A A N T A L   U I T   D I E   G R O E P   V A N   A L L E S   M A N K E R E N

W I L L E N   Z I J   Z O   W E I N I G   M O G E L I J K   G E B R U I K   M A K E N

V A N   D E   V O O R Z I E N I N G E N   D I E   D I E   A C H T E R L I J K E   ( R ) O V E R H E I D

H E E F T   O P G E B O U W D   M E T   G E L D   U I T   D E   S A M E N L E V I N G

E N   D I E   Z I J   S O W I E S O   A L   D E C E N N I A   L A N G   A A N   H E T   A F B R E K E N   I S

 

M E N S E N

D I E   Z O   W E I N I G   M O G E L I J K   T E   M A K E N   W I L L E N   H E B B E N   M E T   D I E

H Y P O C R I E T E   G L U I P E R I G E   ( R ) O V E R H E I D

M E T   H A A R   C O R R U P T E   S Y S T E M E N !

 

O N D E R   H A A R   W A N B E L E I D   N E E M T  H E T   G E G R A A I 

V A N   D I E   E L I T E   K L A S S E   M E T   H A A R   M U L T I N A T I O N A L S

S T E E D S   M E E R   T O E

 

B A N K E N

D I E   D E   W A A R D E   V A N   H E T   G E L D

S T E E D S   V E R D E R   H E B B E N   L A T E N   Z A K K E N

M E T   H U N   R E N T E   M E C H A N I S M E S

S C H U L D E N A R E N

   D E   S L A V E N   V A N   D E   T O E K O M S T

E N   D A T   A L L E M A A L   V A N W E G E   A L   D I E   I D I O T E N

D I E   B E V A N G E N   D O O R   H E B Z U C H T

G E L D    L E N E N

O M   V E R   B O V E N   H U N   S T A N D   T E   K U N N E N   ( B L I J V E N )   L E V E N !

D E   W E R E L D   W O R D T   G E R E G E E R D

D O O R

A C H T E R L I J K E   P O L I T I C I

V E R G E E T   H E T   M A A R . . .

C R I M I N E L E   F R AN S E   J O N G E R E N   N A A R   N E D E R L A N D   H A L E N

Z A L   D E   C R I M I N A L I T E I T

A L L E E N   M A A R   V E R D E R   D O E N   T O E N E M E N !

 

N O G    M E E R   C H A O S   C R E Ë R E N

S T E E K P A R T I J E N   E N   S C H I E T P A R T I J E N

D R U G S H A N D E L

V E R K R A C H T I N G E N

E T C .

 

M E E R

O N S C H U L D I G E   S L A C H T O F F E R S

 

W A N N E E R

U

T I J D E N S   D E   V E R K I E Z I N G E N   O P   D A T   S O O R T   I M B E C I E L E N   S T E M T

B E N T   U   E I G E N L I J K   N E T   Z O   A C H T E R L I J K !

P A R T I J E N   S T E L S E L S

K U N N E N   N I E T   G O E D    F U N C T I O N E R E N

O M D A T   D A T G E N E   W A T   D E   E N E   K A N T   O P B O U W T

D O O R   D E   A N D E R E    K A N T   W E E R   W O R D T   A F G E B R O K E N

E N

O M G E K E E R D

 

V E R S P I L L I N G

V A N

G R O N D S T O F F E N   -   T I J D   -   G E L D

https://www.ad.nl/politiek/woede-om-idee-minister-om-werkloze-jongeren-uit-banlieues-hierheen-te-halen~ae50c6c6/

 

C O M M O T I E

   R O N D O M   E E N   I N T E R V I E W

V A N   K A R I E N   V A N   G E N N I P   M E T   H E T   A D . . .

 

Z E L F S   D E   K A M E R L E D E N

V I N D E N   H E T   E E N   W A A N Z I N N I G   E N   K A N S L O O S    P L A N

 

1   M I L J O E N   N E D E R L A N D E R S

S T A A N   A A N   D E   K A N T . . .

 

Z I J N   H E T   W A A R S C H I J N L I J K   O O K   K O T S B E U

S T E E D S   W E E R   D O O R   D E   P O L I T I E K   W O R D E N   T E G E N G E W E R K T

 

A L   D I E   Z I N L O Z E   S O L L I C I T A T I E S   N A A R   D E Z E L F D E   B E D R I J V E N

D I E   A L L E E N   U I T   Z I J N   O P   S U B S I D I E S   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

 

G R A T I S  G E L D

V A N   D E   B E L A S T I N G B E T A L E R

 

M E N S E N   D I E   H E T   B E U   Z I J N

S T E E D S   O P N I E U W   V O O R   J O K E R   T E   W O R D E N   M I S B R U I K T

 

O N D E R H A N D   S C H I J T   H E B B E N   A A N   D I E   ( R ) O V E R H E I D !

M E T   H A A R  A L   E V E N   Z O   C O R R U P T E   S Y S T E M E N !

V R I J H E I D

L A T E N   W E   W E L   W E Z E N

E R   Z I J N   M E E R   D A N   V O L D O E N D E   B A N E N   V O O R   I E D E R E E N

N O T A B E N E   B A N E N   M E T   K O R T E R E   W E R K W E K E N

D U S   M E E R   V R I J H E I D   V O O R   I E D E R E E N . . .

 

Z O D A T   M E N   M E E R   T I J D

M E T   H E T   G E Z I N   E N   V R I E N D E N   K A N   D O O R B R E N G E N

 

T E G E N   E E N   E E N   F A T S O E N L I J K   I N K O M E N

M A A R   D A N   W E L   I N   D I E N S T   V A N   D E   G E M E E N S C H A P

 

N I E T   A L S   J O K E R   /   L O O N S L A A F

I N   D I E N S T   V A N   H E T   H U I D I G E

G E P R I V A T I S E E R D E   K A P I T A L I S T I S C H E   S Y S T E M E N

 

D I E   B R E N G E N   A L L E E N   M A A R   M E E R

S T R E S S . . .

 

V E E L   H U W E L I J K E N   G A A N   D A A R D O O R   K A P O T

G E Z I N N E N   U I T   E L K A A R

 

V O O R A L   J O N G E R E N    WO R D E N   D A A R   H E T   D U P E   V A N

D E   M A A T S C H A P P I J   V E R H A R D T !

 


30-05-2022

V E R K E E R D E   P R I O R I T E I T E N   P O L I T I E K

 

J A A R L I J K S   5   M I L J A R D   E X T R A

V O O R   D E   A A N K O O P   V A N   A M E R I K A A N S   W A P E N T U I G

O N V E R A N T W O O R D E   B E Z U I N I G I N G E N

O N D E R T U S S E N

S T E E D S   V E R D E R    B E Z U I N I G E N

O P

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G

I K   H E B   H E T   H I E R   O V E R   D E   S L A C H T O F F E R S   V A N   H E T

C O R O N A   B E L E I D

N I E T

V A N   H E T   C O R O N A   G R I E P   V I R U S )

O N D E R W I J S

H E T   O N D E R W I J S   S T E L S E L

H O L T   S T E E D S   V E R D E R   A C H T E R U I T !

C R I M I N A L I T E I T

H E T   E N I G E   W A T   W E L   G O E D   G E D I J D T   I N   N E D E R L A N D

I S   D E   C R I M I N A L T E I T . . .

M E T    N A M E   D E  D R U G S H A N D E L !

 

D E   C R I M I N A L I T E I T

H E E F T   Z I C H   I N M I D D E L S   Z E L F S   A L   I N   D E   T O P P E N   V A N   D E

S S   S A M E N   LE V I N G

V E R A N K E R T !

 

B O V E N D I E N

B L I J F T   D I E   A C H T E R L I J K E   ( R ) O V E R H E I D

S T E E D S   M E E R   T U I G   N A A R   N E D E R L A N D   H A L E N !

A S O

I K   W E N S   D I E   V E R V L O E K T E   A S O ' S

D I E   ' S A V O N D S   H U N   T R O E P   B I J   M I J   O V E R   D E    S C H U T T I N G   G O O I E N

N A A R   D E   D U I V E L !

 

I K   H E B   E R   S C H O O N   G E N O E G   V A N

I K    R U I M   H E T   N I E T   M E E R   O P !

K O L E R E   R A S !

 


09-05-2022

R E G E R I N G E N   G E V O R M D   M E T   M I N D E R H E D E N

L A A T   I K   V R O E G E R   N O U   G E D A C H T    H E B B E N

D A T   R E G E R I N G E N   W E R D E N   G E V O R M D   M E T   D E   G R O O T S T E   P A R T I J E N !

 

I K    W A S   D A N   O O K   Z E E R   V E R B A A S D . . .

T O E N   I K   E R   A C H T E R   K W A M

D A T   D I T   N I E T   H E T    G E V A L   B L E E K   T E   Z I J N !

 

D A T   K A B I N E T T E N   J U I S T   W O R D E N   G E V O R M D

M E T   M I N D E R H E D E N

Z E L F S   W A N N E E R   D I E   M I N D E R H E D E N

O M   W A T   V O O R   R E D E N   D A N   O O K

V O O R H E E N   Z W A A R   W E R D E N   A F G E S T R A F T   D O O R   D E   K I E Z E R !

 


06-01-2022

D E M O C R A T I E   E N   R E C H T S S T A A T

B E I D E N

Z O U D E N   I N   G E V A A R   Z I J N

V A N W E G E   E E N   B E D R E I G I N G   A A N   H E T   H U I S   V A N   E E N   P O L I T I C U S

 

W E   Z O U D E N   O N S   E E R S T   E E N S   M O E T E N   A F V R A G E N

O F   W E   Ü B E R H A U P T  W E L   E E N

" D E M O C R A T I E "

H E B B E N . . .

 

O M   D E   4   J A A R

W O R D E N   V E R K I E Z I N G E N   G E H O U D E N

 

E E R D E R

W A N N E E R   E E N   K A B I N E T   V O O R T I J D I G   M O C H T   V A L L E N

W A T   O V E R I G E N S   N O G A L   E E N S   W I L   V O O R K O M E N

 

S T E M G E R E C H T I G D E   " N E D E R L A N D E R S "

M O G E N   D A N   E E N   S T E M   U I T B R E N G E N   O P   E E N   P A R T I J   O F   P E R S O O N

 

I N   D E   R E G E L

D O E N   Z I J   D A T   O P   P A R T I J E N   O F   P E R S O N E N

W I E N S   G E D A C H T E N G O E D   /   I D E O L O G I E   O V E R E E N K O M T

M E T   D A T   V A N   D I E G E N E   D I E   D E   S T E M   U I T B R E N G T

 

E E N   " P E R S O O N L I J K E "   K E U S

D I E   V A A K   O N B E W U S T   W O R D T   G E M A N I P U L E E R D

D O O R   W E B S I T E S   A L S   K I E S W I J Z E R . . .

 

D A N W E L

Z O G E N A A M D E   D E M O C R A T I E   A A N H A N G E N D E   O R G A N I S A T I E S   A L S

P R O   D E M O S . . .

 

V A A K   G E S P O N S O R D   D O O R   D E   E L I T E   K L A S S E

Z I J N D E   D I E    K L A S S E

D I E   O V E R   H E T   A L G E M E E N   H E T   M E E S T   P R O F I T E E R T

V A N   H E T   G E V O E R D E   B E L E I D

 

I N   D I T   G E V A L   D E   M I L J A R D A I R

G E O R G E   S O R O S

 

>>> W E R K   I N   U I T V O E R I N G <<<

 

O M   H I E R   E V E N   O P   V O O R U I T   T E   L O P E N . . .

H E T   K O M T   E R O P   N E E R

D A T   H E T   V A A K   D E   P O L I T I E K E   P A R T I J E N   Z E L F   Z I J N . . .

D I E   D E   D E M O C R A T I E   O N D E R M I J N E N !

 

W A A R O N D E R

D 6 6

D A T   H A A R   E I G E N

A A D G E V E N D   R E F E R E N D U M

S N E L   W E E R   A F S C H A F T E

 

T O E N   D E   B E V O L K I N G   A N D E R S   S T E M D E

D A N   D A T G E N E   W A T   " D E   G E V E S T I G D E   O R D E "   V O O R   O G E N   H A D !

 


10-01-2022

N I E U W

R U T T E   IV   K A B I N E T   B E Ë D I G D

B E S T   W E L   M E R K W A A R D I G . . .

 

A A N G E Z I E N   E E N   O V E R G R O T E   M E E R D E R H E I D

V A N   D E   B E V O L K I N G   B I J   V O O R B A A T   A L   A A N G A F . . .

 

W E I N I G   V E R T R O U W E N   T E   H E B B E N . . .

I N   E E N   N I E U W   K A B I N E T

M E T

M A R K   R U T T E  !

 

L A A T   S T A A N

I N   D E   O V E R I G E   D E E L N E M E N D E   P A R T I J E N ! !

 

V A N D A A R   D A T   I K   M I J   A F V R A A G

H O E   H E T   K O M T   D A T   D I E   G O Z E R   N O G   S T E E D S   D E   B A A S   S P E E L T ?

P O L I T I E K

E E N

K W E S T I E   V A N   V E R T R O U W E N

H E T   Z I E T   E R   N A A R   U I T

D A T   M I J N   E E R D E R   G E D A N E   V O O R S P E L L I N G

B E T R E F F E N D E   D E   V A L   V A N   H E T   K A B I N E T   R U T T E   I V

 

B I N N E N   H A A R   4 - J A R I G E   D I C T A T U U R

U I T   Z A L   K O M E N !

 

I K   B E N   O V E R I G E N S   B E N I E U W D

W A T

H U G O   D E   J O N G E

 

I N   Z I J N   R O L   V A N

M I N I S T E R   V A N   V O L K S H U I S V E S T I N G

V O O R   G E I N T J E S   U I T   G A A T   H A L E N

 

I K   S N A P   S O W I E S O   N I E T

D A T   D I T   S O O R T   O N B E K W A M E   I M B E C I E L E N

F U N C T I E S   T O E B E D E E L D   K R I J G E N

W A A R   Z E   G E E N   B A L   V E R S T A N D   V A N   H E B B E N !

 

I K   B E T W I J F E L   B O V E N D I E N

D A T   H U G O   D E   J O N G E   I E T S   Z A L   D O E N

T E G E N   D E   O P K O O P   V A N   S O C I A L E   W O N I N G E N   D O O R   M I L J A R D A I R S

D A N   W E L

H U N   Z O G E N A A M D E   I N V E S T E R I N G S F O N D S E N . . .

 

W A A R   Z I J   G R O F   G E L D   M E E   V E R D I E N E N   A A N   W O E K E R H U R E N !

O V E R   D E   R U G G E N   V A N   D E   H U U R D E R S !

 

R E C H T S B O V E N

H E T   G E B A Z E L   V A N   D E   N O S

I S   W A T   O N G E L U K K I G   G E F O R M U L E E R D

 

D E S A L N I E T T E M I N   K U N N E N    W E   E R   D U I D E L I J K   U I T   O P M A K E N

D A T   S L E C H T S

2 %

V A N   D E   B E V O L K I N G

H E E L   V E E L   V E R T R O U W E N   H E E F T   I N   H E T   K A B I N E T

( K A P I T A L I S T E N ! )

 

2 7 %

N O R M A A L   V E R T R O U W E N   H E E F T   I N    H E T   K A B I N E T

( D E   Z O G E H E T E N   G E G O E D E   B U R G E R I J !

D I E    H E T   B E L E I D   S T E U N E N   O M D A T   Z E   M E E   P R O F I T E R E N

V A N   D E   K L I E K J E S   V A N   D E   2 %   K A P I T A L I S T E N )

 

4 0 %

W E I N I G   V E R T R O U W E N   I N   H E T   K A B I N E T !

( A R B E I D E R S K L A S S E  ? )

 

2 5 %

H E L E M A A L   G E E N   V E R T R O U W E N   I N   H E T   K A B I N E T !

( K A N S L O Z E N   E N   U I T K E R I N G S G E R E C H T I G D E N ? )

 

O F T E W E L

E E N    O V E R G R O T E   M E E R D E R H E I D

6 5 %

I S   S O W I E S O   A L   T E G E N   H E T   K A B I N E T !

 

I S    H E T   D A N   N I E T   M E R K W A A R D I G . . .

D A T   M E N   T O C H   Z O ' N   K A B I N E T   W E E T   T E   V O R M E N ?

 

E N   D A T   N O E M T   M E N   D A N

" D E M O C R A T I E " ? ! ?

 

Z E G   M A A R   G E R U S T   B E S O D E M I E T E R I J !

 

H E T   H E E F T   N I E T S

M A A R   D A N   O O K   N I E T S

 

M E T   D E M O C R A T I E

Z I J N D E   D E   W E N S E N   V A N   D E   M E E R D E R H E I D

T E   M A K E N !

 

27-06-2021

K A P I T A L I S M E :

B E S O D E M I E T E R D   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D

I K   L A S   V A N D A A G   H E T   V O L G E N D E   B E R I C H T   O V E R   D E   W O N I N G M A R K T. . .

https://nos.nl/artikel/2386827-minimumloon-omhoog-huur-bevroren-statiegeld-op-flesjes-dit-gaat-veranderen-per-1-juli

M I N I M U M   L O O N   O M H O O G

H U U R   B E V R O R E N

S T A T I E G E L D   O P   F L E S J E S :

D I T   G A A T   V E R A N D E R E N   P E R   1   J U L I

H E T   G A A T   M I J   O M   D E   B E V R I E Z I N G   V A N   D E   H U R E N !

 

C I T A A T : "Bewoners van een SOCIALE HUURWONING betalen dit jaar - tot en met 30 juni 2022 - GEEN HUURVERHOGING, ook geen inkomensafhankelijke.

Volgens de overheid SCHEELT dit een huurder ongeveer ZES EURO PER MAAND.

WONINGCORPORATIES EN ANDERE GROTE VERHUURDERS KRIJGEN HIERVOOR EEN TEGEMOETKOMING VAN HET RIJK.

 De huur van een vrije sectorwoning mag wel omhoog, maar voor het eerst zit daar een maximum aan van 2,4 procent."

 

I K   H O O R    U   A L   D E N K E N . . .

G E L U K K I G . . .

G E E N   H U U R V E R H O G I N G

V O L G E N S   D E   ( R ) O V E R H E I D   B E S P A A R T   U   Z E L F S   6   E U R O   P E R   M A A N D !

 

E I G E N L I J K   W O R D T   U   B E S O D E M I E T E R D . . .

T E N Z I J   U   G E E N   B E L A S T I N G   H O E F T   T E   B E T A L E N !

 

D I T   S O O R T   F I N A N C I Ë L E   T E G E M O E T K O M I N G E N   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

W O R D E N   I M M E R S   B E T A A L D   M E T   U W   B E L A S T I N G G E L D ! !

 

D E   B E L A S T I N G E N  G A A N   E C H T E R   I E D E R   J A A R   O M H O O G !

O F   H E T   N O U   G O E D

O F   S L E C H T   G A A T

M E T   D I E   Z O G E N A A M D E   E C O N O M I E   V A N   H U N ! ! !

" I E D E R E E N   B L I J   M E T   E E N   D O D E   M U S "

D A N   W E L

E E N   S I G A A R   U I T   E I G E N   D O O S

P U R E

B E S O D E M I E T E R I J

 

B E H A L V E   D A T   G E I N T J E   M E T   D E   B E V R I E Z I N G   V A N   D E   H U U R

H E B B E N   D I E   G E S L E P E N   D U I V E L S   I N   D E N   H A A G

O O K   N O G   Z O 'N   G E I N T J E   B E T R E F F E N D E   V A K A N T I E D A G E N

 

C I T A A T : "De WETTELIJKE VAKANTIEDAGEN die werknemers in 2020 hebben opgebouwd, KOMEN IN JULI TE VERVALLEN."

 

V O O R A L   H A R D   D O O R   B L I J V E N   W E R K E N

E N   G E E N   T I J D

H E B B E N - N E M E N - K R I J G E N

O M   D I E   O P G E S P A A R D E   S N I P P E R D A G E N   O P   T E   N E M E N . . .

 

W A N T   A M D E R S   Z W A A I T   D E   ( R ) O V E R H E I D

M E T   H A A R   T O V E R S T A F . . .

 

P O O F . . .

S N I P P E R D A G E N   V E R D W E N E N !

 

M A A R R U H H H

D A T   I S   E I G E N L I J K   V E R D E R   J U L L I E   P R O B L E E M !

 

B L I J F   M A A R   L E K K E R   G E L O V E N

I N   H E T   D O OR   K R A N K Z I N N I G E N   O N T W O R P E N

C O R R U P T E   L I B E R A A L   K A P I T A L I S T I S C H E   S Y S T E E M

 

G L O B A L I S E R I N G - P R I V A T I S E R I N G

" V R I J E   M A R K T "

 

A A N G E D R E V E N

D O O R   E E N   A L   E V E N   Z O   K R A N K Z I N N I G E

S C H U L D E N   E C O N O M I E !

 

D I E   V A N W E G E   S T E E D S   V E R D E R E   I N T E G R A T I E

O M   D E   Z O V E E L   J A A R

S T E E D S   G R O T E R E   F I N A N C I Ë L E   C R I S I S S E N   V E R O O R Z A K E N

 

E E N   S Y S T E E M

O P   M A A T   G E M A A K T   V O O R   D E   E L I T E   K L A S S E . . .

 

D A T   T E L K E N S   W E E R

D E   A R B E I D E R S K L A S S E   W E E T   T E   V E R N E U K E N !

 

G O D . . .

W A T   H A A T   I K

D I T   A C H T E R L I J K E   G O E D G E L O V I G E   R A S !

( Uitzonderingen daar gelaten! )

 


02-03-2021

Boa’s grijpen in op terras:

‘Wat een onzin’

Johan de Vos eigenaar van een café in Breda...

Besluit om ondanks het verbod...

Zijn buiten terras open te stellen voor het publiek.

De klanten ZITTEN netjes op 1 1/2 meter van elkaar.

Al gauw arriveren de eerste BOA'S.

 

( Buitengewoon Opsporings Ambtenaar )

Je weet wel van die gasten die net als de politie in blauwe pakjes rondlopen...

Met daarop de tekst: "HANDHAVING" om aan te geven dat zij de "ORDE" moeten bewaren.

Al dan niet met een geel reflecterend vest met eveneens diezelfde tekst erop.

 

BEVOEGDHEDEN:

( verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven )

https://www.justis.nl/producten/boa/index.aspx

https://hetccv.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar/wet-en-regelgeving-boa/

Nederland telt zo'n 20.000 BOA'S

Enfin...

Johan de Vos uit Breda opent zijn terras voor klanten.

En die klanten ZITTEN netjes op 1 1/2 meter van elkaar verwijderd aan een tafeltje.

 

06:05h Komt er een busje met BOA's aangereden gevolgd door een politieauto.

De BOA'S en agenten komen aangelopen en dragen mondkapjes.

Zij verzoeken Johan de Vos mee naar binnen te komen voor een gesprekje.

Een medewerker van het café komt nar buiten en verzoekt de klanten om te gaan STAAN

De BOA'S en de Politie vertrekken.

Ze weigeren commentaar te geven en verwijzen naar de persvoorlichting.

 

> > >   Buiten op het terras ZITTEN mag NIET,  maar buiten op het terras STAAN mag WEL   < < <

 

( Wie dat heeft verzonnen...

Zouden ze eigenlijk in een gekkenhuis moeten opsluiten ! )

 

Kort daarna keren de BOA'S terug en geven aan dat iedereen 1 1/2 meter afstand moet houden

Anders volgen boetes voor groepsvorming ?!?

 

O R D I N A I R

M A C H T S   V E R T O O N !

 

 

Peter Omtzicht ( CDA )

 

POLITIEKE TRUCS

 

HET GEBRUIK VAN REKENMODELLEN

HET KOOPKRACHT PRAATJE

 

 

Mark Rutte

houdt een toespraak over

G R O E P S   I M M U N I T E I T

Om die toespraak daarna tot 2x toe te ONTKENNEN!

Het staat notabene op de website van de ( r ) overheid zelf!

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte

 

H U F T E R . . .

L O O P   N A A R   D E   D U I V E L !

 

C I T A A T :

"Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun.

 

Net als vroeger met de mazelen.

 

Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

 

Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen.

 

Dat is het principe.

 

Maar we moeten ons wel realiseren

 

Dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen

 

En in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen."

aldus Mark Rutte

 

Laten die vaccins nou niet werken !

Iedereen die volledig is gevaccineerd kan nog steeds besmet worden !!

( zie VACCINATIE en VIRUSSEN pagina's )

08-02-2021 https://nos.nl/artikel/2367875-veertien-besmettingen-met-britse-variant-bij-ingeente-duitse-ouderen.html

 


Hugo de Jonge ( CDA )  over Mondkapjes:

Deskundigen zeggen ons dat voegt NIETS toe!

Het gaat over maskers... Ehhh... Met ehhh...

Die masters die WEL wat toevoegen op dat punt, laten we die vooral in onze ziekenhuizen gebruiken, en laten we die vooral in onze

verpleeghuizen gebruiken, en in de thuiszorg,

En er is al een groot te kort aan dat uhhh...

Type maskers dat daadwerkelijk werken.

 

O P M E R K I N G :

HIER GEEFT HUGO DE JONGE VOOR DE 1e KEER TE KENNEN

DAT AL DIE ANDERE MASKERS GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN !

 

Uhm... En ha... Zelf gefabriceerde uhhh... uhhh... Mondkapjes...

Of alles wat daar op lijkt... Het voegt NIETS toe... Uhhh...

 

O P M E R K I N G :

HIER GEEFT HUGO DE JONGE VOOR DE 2e KEER TE KENNEN

DAT AL DIE ANDERE MASKERS GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN !

 

Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid!

Dus laten we dat nou NIET doen!

 

O P M E R K I N G :

HIER GEEFT HUGO DE JONGE VOOR DE 3e KEER TE KENNEN

DAT AL DIE ANDERE MASKERS GEEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN !

 

Mark Rutte heeft ook nog iets te zeggen over de mondkapjes.

"Eerder dan 1 juni mag natuurlijk...

Maar vanaf 1 juli is het mondkapje verplicht."

 

O P M E R K I N G :

HET HANDELT OM EEN MONDKAPJES PLICHT IN HET OPENBAAR VERVOER !

"En ik benadruk dat iedereen daar ZELF voor moet zorgen!", aldus Mark Rutte.

 

O P M E R K I N G :

DEZE ASO VERPLICHT

IEDEREEN

OM DIE EERDER AL AANGAF ZINLOZE MONDKAPJES TE DRAGEN

JAAGT DAARBIJ IEDEREEN OOK NOG EENS OP EXTRA ONKOSTEN !

 

"Zelf maken mag, kopen mag, maar het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling...

MEDISCHE MONDKAPJES te gebruiken !

Want die zijn bestemd voor de zorg.", aldus Hugo de Jonge.

 

O P M E R K I N G :

DE ENIGE MONDKAPJES DIE EVENTUEEL WEL ZOUDEN WERKEN

ZIJN ZELFS VERBODEN VOOR HET GEWONE VOLK !

 


 

za: 22-08-2020 Ferdinant J F Grapperhaus ( CDA Justitie ) Hertrouwt.

Niemand hield zich echter aan de corona maatregelen!

 

 

Nou was Grapperhaus sowieso al niet bepaald

gemotiveerd als minister van veiligheid.

Want hij zit zowaar tijdens een debat

naar het voetbal te kijken ?!?

 

Heeft zelf bovendien nooit in dienst gezeten...

Maar mag die ballentent wel runnen!


Onhandigheid De Jonge: op de foto zonder mondkapje

CITAAT:

"Een ONHANDIGHEID van minister De Jonge (Volksgezondheid): er is een beeld opgedoken van de coronaminister die zich IN EEN WINKEL op de foto laat zetten ZONDER MONDKAPJE op.

Die ging volgens de bewindsman alleen af tijdens het maken van de foto, maar De Jonge zegt achteraf dat hij het mondkapje ook op dat moment ’beter op had kunnen houden’."

21-02-2021 https://www.telegraaf.nl/nieuws/587320133/onhandigheid-de-jonge-op-de-foto-zonder-mondkapje

 

Alle binnensporten zijn verboden maar minister Wopke Hoekstra schaatst er vrolijk op los in Thialf

CITAAT:

"De schaatsbaan is al SINDS DECEMBER DICHT voor publiek wegens de pandemie maar dat GELDT BLIJKBAAR NIET voor ministers."

20-02-2021 https://dagelijksnederland.nl/2021/02/20/zien-alle-binnensporten-zijn-verboden-maar-minister-wopke-hoekstra-schaatst-er-vrolijk-op-los-in-thialf/

 

 

OPMERKING:

DE MEDIA MAG DIT SOORT SITUATIES DAN AFDOEN ALS ZIJNDE ONHANDIGHEIDJES

MAAR EIGENLIJK GETUIGT HET VAN

LICHTZINNIGHEID   /   ONVERANTWOORDELIJKHEID

 

DIE IMBECIEL

VERGEET DAT HIJ HET GOEDE VOORBEELD DIENT TE GEVEN

ZEKER ALS HIJ ZIJN EIGEN REGELS AAN DE REST VAN DE BEVOLKING OP WIL LEGGEN !

 

DE POLITIEK DIENT IMMERS HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN

GEDRAAGT ZICH DAARBIJ ECHTER

ALSOF DE REGELS EN WETTEN DIE ZIJ AAN DE BEVOLKING OPLEGT

NIET VOOR ZICHZELF GELDEN ?!?

 


NGO'S

NON GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

FINANCIERING MIDDELS DONATIES

( R ) OVERHEIDSSUBSIDIES en FILANTROPISCHE INVESTERINGEN

11-04-2017 https://www.liberties.eu/nl/stories/waarom-zijn-ngos-nodig-democratische-samenleving/11727

 

F I L A N T R O P I E

D E   ( R ) O V E R H E I D   E N   B E D R I J V E N

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

CITAAT 1: 

"BELANGENVERSTRENGELING ligt op de loer: worden keuzes gemaakt uit LIEFDADIGHEID of met een WINSTOOGMERK?

En in hoeverre worden GIFTEN door de overheid gezien als substituut voor het eigen beleid?"

 

CITAAT 2:

"Er werd ook uitvoerig gediscussieerd over LOTERIJEN die goede doelen helpen.

De WRR-verkenning pleit voor een democratisering van het loterijstelsel, om mensen BEWUSE KEUZES te laten maken en ze te betrekken bij de deelnemende GOEDE DOELEN.

Veel deelnemers weten nu niet waar hun ingelegde geld voor bestemd is, zeggen de samenstellers."

 

CITAAT 3:

"Waar ligt de GRENS tussen de MAATSCHAPPELIJKE MISSIE van een (sociale) onderneming en haar DRANG NAAR WINST?

En wie moet daar VERANTWOORDELIJKHEID voor nemen?"

22-02-2019 https://www.fondsenwerving.nl/verdieping/artikel/2019/02/22/Discussie-en-toenadering-op-WRR-conferentie-over-relatie-overheid-en-filantropie

 


P O L I T I E K

C D A

F R A U D E

Herman Vrehen ( ex-CDA politicus en directeur van natuurstichting IKL ( Instandhouding Kleine Landschapselementen ))
Zou o.a. TONNEN SUBSIDIEGELD naar zijn EIGEN BV's ( waaronder uitzendbureaus voor mensen met een handicap ) hebben DOORGESLUISD.

22-06-2021 https://nos.nl/artikel/2386142-onderzoek-affaire-vrehen-wel-belangenverstrengeling-geen-zelfverrijking

10-02-2022 https://www.1limburg.nl/meer-geld-naar-bedrijven-oud-directeur-ikl-dan-gedacht

 

CDA burgemeester Dieudonné Akkermans...

Zou HOGE BELONINGEN ( 130.000 euro dubbel zo hoog als is toegestaan ) voor een parttime functie hebben TOEGELATEN.
23-03-2021 https://nos.nl/artikel/2373746-oud-cda-bestuurder-in-limburg-sluisde-tonnen-subsidiegeld-naar-eigen-bv-s.html

 

HERMAN VREHEN EN DE SINTERKLAAS AFFAIRE:

Een verhaal over INTEGRITEITSSCHENDING CDA'ers in 2007 .
750.000 Euro Essent dividend gemeenschapsgeld zonder overleg met de gemeenteraad gedoneerd aan 9 verenigingen...
Waarin CDA'ers in het bestuur zitten ( VRIENDJES POLITIEK ).
19-02-2009 https://www.gelderlander.nl/maasland/limburgse-gedeputeerde-vrehen-stapt-op-na-ophef~af31543a/

https://www.detegel.info/2013/minister-echt-in-de-fout/

 


MH-17

17 JULI 2014

 

'k Moet eerlijk bekennen

Dat ik OOK nogal SCEPTISCH ben...

Wat betreft de BERICHTGEVING inzake MH-17 !

 

Nog vooraleer goed en wel bekend was

dat MH-17 werd neergehaald...

 

Kon je op het internet artikelen vinden

in verschillende talen...

Die RUSLAND meteen als SCHULDIGE aanwezen!

VOORDAT daar ook maar enig ONDERZOEK

AAN VOORAF is gegaan, wel te verstaan!

In de 1e plaats had dit DRAMA sowieso VOORKOMEN kunnen worden...

Simpelweg door de VLUCHTROUTE aan te passen

Waardoor vlucht MH-17 NIET over OEKRAÏNS OORLOGSGEBIED had hoeven vliegen.

 

FRANS TIMMERMANS voerde zelfs een schijnheilig toneelstukje op

In zijn TOESPRAAK voor de VN...

 

Daarin beschuldigde hij "RUSSISCHE SEPARATISTEN" van JUWELENDIEFSTAL.

Hij werd daar zelfs voor BELOOND met een functie in het...

EUROPEES PARLEMENT !

11-04-2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2376243-duizenden-geheime-mh17-tapes-geven-inzicht-in-situatie-voor-tijdens-en-na-ramp.html

EIGENLIJK ZOU DIT GEBEUREN

MENSEN AAN HET DENKEN MOETEN ZETTEN . . .

 

MAAR FRAPPANT GENOEG

GELOVEN DE MEESTE MENSEN DE DOOR DE GLOBALE MEDIA GEPRESENTEERDE

BULLSHIT !

 

INMIDDELS ZIJN  WE ALWEER 7 JAAR VERDER

DIEGENEN DIE DIT DRAMA DESTIJDS HADDEN GEPLAND

HEBBEN ONDERTUSSEN VOLDOENDE TIJD GEHAD

OM ER EEN REDELIJK KLOPPEND VERHAAL OMHEEN TE VERZINNEN !

 

( Normaal begin je met een onderzoek en eindig je met een dader profiel...

Mijn gevoel zegt mij dat hier het omgekeerde is gebeurd!

Dat men is begonnen met een dader profiel en er een verhaal omheen werd verzonnen. )

 

ALS JE EEN LEUGEN MAAR VAAK GENOEG HERHAALT

VERANDERT DIE VANZELF IN EEN WAARHEID

 

IK HEB HET SOWIESO NIET OP DE WIJZE WAAROP DE EUROPESE UNIE IS ONTSTAAN

BEHALVE DAT HET EEN BUREAUCRATISCH GELDVERSLINDEND EN GELDVERSPILLEND MONSTER IS

BESTAAT HET EUROPEES PARLEMENT UIT ORDINAIRE ZAKKENVULLERS

 


PEDOFIELEN

BINNEN DE NEDERLANDSE POLITIEK

 

IEDEREEN HERINNERT ZICH WAARSCHIJNLIJK NOG WEL HET PEDOFIELENSCHANDAAL

WAARBIJ EEN HOGE PIEF VAN JUSTITIE BETROKKEN ZOU ZIJN

 

JORIS DEMMINK

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/wie-is-joris-demmink.html

https://joepzander.wordpress.com/joris-demmink-op-een-rijtje/

18-04-2016 https://www.ad.nl/home/de-hele-pedoprostitutie-werd-in-die-tijd-gewoon-gedoogd~ab679de1/

CITAAT: "Lees ook: 'De media durven Joris Demmink niet aan te pakken'"

 

OPMERKING: PANORAMA schijnt haar artikel ook ingetrokken te hebben!

03-06-2016 https://panorama.nl/artikel/234894/van-pedofilie-betichte-joris-demmink-voor-het-eerst-openbaar-gehoord

Maar dat is begrijpelijk wanneer die zogenaamde "hoogwaardigheidsbekleders" druk uitoefenen op de media...

Zeker wanneer die gechanteerd wordt, zoals het volgende artikel insinueert!

22-10-2020 https://www.markblaisse.com/afscheid-van-joris-demmink/

PEDOFILIE

Nu wordt D66 kamerlid SIDNEY SMEETS ( D66 ) beschuldigd van PEDOFILIE

 

CITAAT 1: "Het Tweede Kamerlid Sidney Smeets ligt onder vuur op sociale media.

HOMOSEKSUELEN KLAGEN dat de D66’er TIENERJONGENS benadert met SEKSUELE INTENTIES.

Zelfs als de JONGENS MINDERJARIG zijn en zich in een EMOTIONEEL KWETSBARE POSITIE bevinden."

 

CITAAT 2: "SMEETS is werkzaam bij SPONG ADVOCATEN, het kantoor van de bekende strafpleiter Gerard Spong.

Als geen ander weet hij hoe je MORELE GRENZEN kunt OVERSCHRIJDEN, ZONDER BUITEN WETTELIJKE GRENZEN te treden."

14-04-2021 https://geziningevaar.nl/artikelen/d66-kamerlid-sydney-smeets-in-opspraak-door-benaderen-van-minderjarige-jongens

 

NPO NIEUWS

EEN PROGRAMMA VOOR EN DOOR VIEZERIKKEN

Een artikel rondom de Canadese hoogleraar en klinisch psycholoog JORDAN PETERSON

Die een LEZING wilde geven op de UVA ( Universiteit van Amsterdam ) over PEDOFILIE

Een lezing waarop met veel AFKEER op werd gereageerd.

 

Het standpunt van NPO's is duidelijk...

CITAAT: "JUIST OP EEN UNIVERSITEIT ZOU JE IEDER GELIJK

HOE VERWERPELIJK JE HET OOK VINDT

EEN PODIUM MOETEN GEVEN."

28-10-2018 https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/12688-moeten-universiteiten-iedereen-een-podium-geven

 

Het is dan ook NIET zo verwonderlijk...

Dat NPO ( Nederlandse Publieke Omroep ) de PEDOFIELE activist NELSON MAATMAN

WEL een podium gaf voor zijn uitspraken omtrent PEDOFILIE

NELSON MAATMAN zou pleit voor LEGALISATIE pedofilie

 

CITAAT: "De NPO laat een PEDOFIEL pleiten voor GESLACHTSGEMEENSCHAP MET KINDEREN.

In een aflevering van TV PROGRAMMA DANNY OP STRAAT presenteert de PUBLIEKE OMROEP de PEDOFIEL NELSON MAATMAN

Als een “activist” die “strijdt voor meer begrip en vrijheden voor kinderen.”

14-02-2020 https://geziningevaar.nl/artikelen/de-npo-geeft-pedofielen-een-platform

Pedofiel Nelson Maatman opgepakt voor kinderporno

CITAAT: "De NPO-uitzending leidde tot ENORME OPHEF.

Velen waren geschokt door de PERVERSE IDEEËN van onder andere NELSON MAATMAN en het feit dat hij daar zo openlijk over kon spreken."

26-02-2020 https://geziningevaar.nl/artikelen/pedofiel-nelson-maatman-opgepakt-voor-kinderporno

 

OPMERKING: JONGEREN ZIJN KWETSBAAR DAAR MAKEN PERVERSELINGEN MISBRUIK VAN

ZEKER WANNEER DIE PERVERSELINGEN ZICH OP HOGE PLAATSEN BINNEN DE GEMEENSCHAP BEVINDEN

 

ADVOCATEN - POLITICI - RECHTERS

MENSEN DIE DE WET DOOR EN DOOR KENNEN

DAARBIJ MISBRUIK MAKEN VAN HAAR TEKORTKOMINGEN

 

MENSEN DIE HUN POSITIE GE ( MIS ) BRUIKEN OM CARRIËRES TE VORMEN

DAN WEL CARRIËRES TE VERBREKEN

 

TIP: PEDOFIELEN in de POLITIEK

Het bewuste NPO programma DANNY OP STRAAT waarin PEDOACTIVIST NELSON MAATMAN zijn PEDOFIELE OPVATTINGEN mag spuien.

13-02-2020  https://www.npostart.nl/danny-op-straat/13-02-2020/VPWON_1312721

 

PERSOONLIJK VIND IK HET ONTOELAATBAAR DAT ER MENSEN ZIJN DIE SEKS WILLEN HEBBEN MET KLEUTERS

WANT DIE WORDEN ZO VOOR DE REST VAN HUN LEVEN OPGEZADELD MET TRAUMA'S

 

HET OPHEFFEN VAN VERENIGING MARTIJN WAS ECHTER NIET BEPAALD EEN SLIMME ZET

WANNEER JE BEDENKT DAT DIE LEDEN NU ZIJN ONDERGEDOKEN EN IN HET GENIEP HUN PERVERSE IDEEËN DELEN

09-12-2019 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4945351/vereniging-martijn-pedofielen-online-door-om-onderzoek

 

WANNEER JE ZE EEN EIGEN WEBSITE LAAT HOUDEN

KRIJG JE NIET ALLEEN EEN IDEE OVER HET AANTAL MENSEN DAT ZICH MET PEDOFILIE BEZIGT

MAAR KUN JE AAN HET LEDENTAL ZIEN OF HET AANTAL PERVERSELINGEN GROEIT OF KRIMPT

EN KUN JE AAN GEDANE UITSPRAKEN BEPALEN OF ER EEN GEVAAR VOOR DE SAMENLEVING VANUIT GAAT

ZODAT OP TIJD MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GENOMEN

 

OOK ONDER PEDOFIELEN BESTAAT ZOIETS ALS EEN CODE

BETREFFENDE WAT TOELAATBAAR IS EN WAT VEEL TE VER GAAT

WANNEER JE MENSEN MET EXTREME PEDOFIELE GEDACHTEN DWINGT OM ONDER TE DUIKEN

VANG JE IMMERS GEEN UITSPRAKEN MEER OP WAAR EEN BEDREIGING VOOR DE SAMENLEVING VANUIT ZOU KUNNEN GAAN

WAARDOOR JE ALS ( R ) OVERHEID NIET TIJDIG KUNT INGRIJPEN

 

WAT NIET KLOPT

IS DAT MENSEN DIE VOOR PEDOFILIE DAN WEL KINDERPORNO IN DE GEVANGENIS HEBBEN GEZETEN

ANONIEM

IN ANDERE WOONWIJKEN DAN WEL WOONPLAATSEN WORDEN HERGEPLAATST

GEZINNEN MET KINDEREN ZIJN IMMERS EEN GEMAKKELIJKE PROOI

MET EEN VOOR HEN ONBEKENDE PEDOFIEL IN DE BUURT

MOCHT DIE IN HERHALING VALLEN


POLITIEKE ONBEKWAAMHEID

HET ZIET ER NAAR UIT DAT HET ER BINNEN DE POLITIEK LETTERLIJK OP ALLE FRONTEN MAAR ROMMELIG AAN TOE GAAT

 

OF HET NOU OM HET CORONA BELEID HANDELT

Als het coronabeleid zo rommelig blijft, verliest het kabinet z’n gidsfunctie.

02-10-2020 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/als-het-coronabeleid-zo-rommelig-blijft-verliest-het-kabinet-z-n-gidsfunctie~b70cef65/

 

OF DE TOESLAGEN AFFAIRE VAN DE BELASTINGDIENST

'Chaos en paniek' bij afhandeling compensatie toeslagenaffaire

29-04-2021 https://nos.nl/artikel/2378679-chaos-en-paniek-bij-afhandeling-compensatie-toeslagenaffaire

 

 

OF HACKS IN DE ONLINE ( R ) OVERHEIDSDATABASES EN DIENSTEN

Infectieradar RIVM lekte vertrouwelijke gegevens deelnemers

06-06-2020 https://www.security.nl/posting/659951/Infectieradar+RIVM+lekte+vertrouwelijke+gegevens+deelnemers

Nederlandse overheid wist wie gehackt kon worden, maar waarschuwde niet

17-08-2020 https://datanews.knack.be/ict/nieuws/nederlandse-overheid-wist-wie-gehackt-kon-worden-maar-waarschuwde-niet/article-news-1630835.html

Illegale handel in privégegevens miljoenen Nederlanders uit coronasystemen GGD

25-01-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-systemen-database-coronit-hpzone

 

OF DE MILJARDEN VERSPILLINGEN AAN ICT PROJECTEN DIE SLECHT DAN WEL HELEMAAL NIET WERKEN

Overheid verliest miljoenen euro's op mislukt ict-project uitkeringen

02-09-2014 https://tweakers.net/nieuws/98193/overheid-verliest-miljoenen-euros-op-mislukt-ict-project-uitkeringen.html

Rijk faalt bij ICT-projecten: het gaat mis op alle niveaus

15-10-2014 Update 06-02-2016 https://www.ad.nl/binnenland/rijk-faalt-bij-ict-projecten-het-gaat-mis-op-alle-niveaus~a354c62f/

De ICT-projecten bij de overheid zijn nog steeds een chaos

15-05-2019 https://www.trouw.nl/nieuws/de-ict-projecten-bij-de-overheid-zijn-nog-steeds-een-chaos~b43b1711/

Ict-systemen politie rammelend, verouderd en voldoen niet aan de wet

19-11-2020 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ict-systemen-politie-rammelend-verouderd-en-voldoen-niet-aan-de-wet~b33a369b/

 

CORONA TESTS DIE NIET AAN KUNNEN GEVEN OF IEMAND BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

CORONA VACCINS DIE GEEN GARANTIE BIEDEN DAT IEMAND NIET BESMET IS OF ANDEREN KAN BESMETTEN

NIETS ZEGGENDE CORONA TEST BEWIJZEN EN VACCINATIE BEWIJZEN

>>>   EN GA ZO MAAR DOOR   <<<

 

ÉÉN DING ZOU ONDERHAND TOCH ZEKER MOETEN ZIJN

DE HUIDIGE POLITIEKE JUSTITIËLE EN JURIDISCHE SYSTEMEN

ZIJN NIET MEER VAN DEZE TIJD


WW3 OP RAMKOERS

 

DE AMERIKAANSE PRESIDENT JOE BIDEN

ZIT AMPER AAN HET ROER

 OF HIJ HAALT ZICH DE WOEDE OP ZIJN HALS VAN:

 

CHINA - BEMOEIZUCHT HANDEL EN MENSENRECHTEN

 

IRAN - ATOOMPROGRAMMA

 

NOORD-KOREA - ATOOMPROGRAMMA

 

RUSLAND - OEKRAINE escalatie ten gevolge van COUP VS en EU

Tegen NORDSTREAM 2 gasproject Duitsland & Rusland

02:05h POETIN zou volgens BIDEN zelfs een MOORDENAAR zijn!


Alsof BIDEN zelf zo'n heilig boontje is!

 

POETIN laat zich echter door BIDENS opmerking NIET uit het veld slaan...

Hij verlaagt zich niet tot het niveau van BIDEN...

Wenst BIDEN zelfs een GOEDE GEZONDHEID toe!

 

AMERIKA

ZIET ZICHZELF NOG STEEDS ALS DE GROOTSTE WERELDMACHT

EN IS ER ALLES AAN GELEGEN OM DAT OOK TE BLIJVEN

 

Op deze 2 punten schaart Joe Biden zich achter Donald Trump: kritiek op Russisch-Duitse gasleiding en confrontatie met China

19-03-2021 https://www.businessinsider.nl/biden-trump-rusland-china-vs/

 

 

CHINA HEEFT HAAR ECONOMISCHE GROEI OVERIGENS VOLLEDIG TE DANKEN AAN HET SIMPELE FEIT

DAT ZOWAT ALLE LANDEN IN DE WERELD HUN PRODUCTIEFACILITEITEN NAAR CHINA HEBBEN OVERGEPLAATST

OMDAT DE BELASTINGEN EN LOONKOSTEN IN CHINA TOT DE LAAGSTE IN DE WERELD BEHOREN

 

DENEMARKEN: Totaal belastingdruk: 56 procent - Gemiddeld brutoloon: 54.844 euro - Gemiddeld nettoloon: 24.072 euro

ZWEDEN: Totaal belastingdruk: 52 procent - Gemiddeld brutoloon: 39.915 euro - Gemiddeld nettoloon: 19.111 euro

 

BELGIË: Totaal belastingdruk: 45 procent - Gemiddeld brutoloon: 40.657 euro - Gemiddeld nettoloon: 22.361 euro

OOSTENRIJK: Totaal belastingdruk: 42 procent - Gemiddeld brutoloon: 39.075 euro - Gemiddeld nettoloon: 22.663 euro

NEDERLAND: Totaal belastingdruk: 41 procent - Gemiddeld brutoloon: 44.060 euro - Gemiddeld nettoloon: 26.063 euro

 

SPANJE: Totaal belastingdruk: 30 procent - Gemiddeld brutoloon: 26.107 euro - Gemiddeld nettoloon: 18.275 euro

FRANKRIJK: Totaal belastingdruk: 30 procent - Gemiddeld brutoloon: 34.725 euro - Gemiddeld nettoloon: 24.308 euro

DUITSLAND: Totaal belastingdruk: 30 procent - Gemiddeld brutoloon: 36.133 euro - Gemiddeld nettoloon: 25.293 euro

 

PORTUGAL: Totaal belastingdruk: 29 procent - Gemiddeld brutoloon: 15.634 euro - Gemiddeld nettoloon: 11.179 euro

CANADA: Totaal belastingdruk: 28 procent - Gemiddeld brutoloon: 41.521 euro - Gemiddeld nettoloon: 30.103 euro

 

 >>>   CHINA: Totaal belastingdruk: 12 procent - Gemiddeld brutoloon: 7.035 euro - Gemiddeld nettoloon: 6.180 euro   <<<

ZUID-KOREA: Totaal belastingdruk: 12 procent - Gemiddeld brutoloon: 24.838 euro - Gemiddeld nettoloon: 21.963 euro

BULGARIJE: Totaal belastingdruk: 10 procent - Gemiddeld brutoloon: 6.464 euro - Gemiddeld nettoloon: 5.817 euro

ROEMENIË: Totaal belastingdruk: 10 procent - Gemiddeld brutoloon: 8.084 euro - Gemiddeld nettoloon: 7.276 euro

 

JAPAN: Totaal belastingdruk: 10 procent - Gemiddeld brutoloon: 33.335 euro - Gemiddeld nettoloon: 30.086 euro

BRAZILIË: Totaal belastingdruk: 8 procent - Gemiddeld brutoloon: 7.538 euro - Gemiddeld nettoloon: 6.973 euro

INDONESIË: Totaal belastingdruk: 5 procent - Gemiddeld brutoloon: 2.899 euro - Gemiddeld nettoloon: 2.754 euro

ZWITSERLAND: Totaal belastingdruk: 2 procent - Gemiddeld brutoloon: 73.101 euro - Gemiddeld nettoloon: 71.641 euro

SAUDI-ARABIË: Totaal belastingdruk: 0 procent - Gemiddeld brutoloon: 18.523 euro - Gemiddeld nettoloon: 18.523 euro

INDIA: Totaal belastingdruk: 0 procent - Gemiddeld brutoloon: 1.424 euro - Gemiddeld nettoloon: 1.424 euro

23-05-2018 https://www.businessinsider.nl/10-landen-waar-de-fiscus-een-flinke-hap-neemt-uit-je-salaris-en-10-landen-waar-je-netto-veel-overhoudt-hier-staat-nederland/

 

PRODUCTIE VERHUIZING NAAR CHINA

29-06-2004 https://tweakers.net/nieuws/33079/epox-verhuist-gehele-productie-naar-china-voor-eind-2004.html

22-08-2012 https://www.change.inc/industrie/made-in-china-made-in-holland-duurzaam-ondernemen-in-azie-24-386

01-07-2013 https://www.businessinsider.nl/pharming-verhuist-ontwikkeling-naar-china/

12-12-2016 https://www.lowlug.nl/made-in-china/

14-04-2020 https://joop.bnnvara.nl/opinies/stop-de-graai-economie-en-haal-productie-terug-naar-nederland

01-09-2020 https://www.actualidadiphone.com/nl/Foxconn-overweegt-een-deel-van-de-iPhone-productie-naar-Mexico-te-verplaatsen/amp/

Etc. ...

 

VERGIS U NIET

VEEL PRODUCTIE FACILITEITEN WORDEN NAAR OOK INDIA VERPLAATST

TELECOM 12-06-2015 https://www.hln.be/multimedia/productie-iphone-naar-india~aecb858f/

MEDICIJN EN VACCIN FABRIEKEN 07-01-2021 https://www.indiaconnected.nl/blog-artikelen/tag/Fairtrade+productie+in+India

 

NEDERLAND VERKOOCHT HAAR EIGEN PARADEPAARDJES AAN HET BUITENLAND

NVI ( Nederlands Vaccin Instituut ) --> SII ( Serum Institute India )

06-12-2012 https://link.springer.com/article/10.1007/s12513-012-1004-2

 

1918 Oprichting Koninklijke Hoogovens

1999 Koninklijke Hoogovens --> British Steel ( CORUS )

2007 CORUS --> TATA STEEL ( India's Staal Bedrijf )

https://www.tatasteeleurope.com/ts/nl/over-ons/onze-geschiedenis

 

EN DAT GAAT OP VOOR ZOWAT ELKE BEDRIJFSTAK

DIE VOOR ENKELE 10-TALLEN MILJOENEN IN BUITENLANDSE HANDEN TERECHT IS GEKOMEN

EN WAARVOOR DE NEDERLANDSE ( R ) OVERHEID JAARLIJKS SUBSIDIES UITKEERT OM DE WERKGELEGENHEID TE BEHOUDEN

BANKEN - ENERGIE MAATSCHAPPIJEN - VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN - WONINGEN

 

EEN SLECHTE RUIL

STAATSBEDRIJVEN EN DIENSTEN DAN WEL GEMEENSCHAPSBEDRIJVEN EN DIENSTEN BIEDEN BAANZEKERHEID

WAT HEB JE AAN DIE PARTTIME BAANTJES MET NUL-UREN CONTRACTEN

ONDER STEEDS SLECHTERE ARBEIDSVOORWAARDEN

Etc. ...

 


VOORSPELLING

Onder BIDEN escalatie IRAN


BENT U VOOR OF TEGEN DE EUROPESE UNIE?


BENT U VOOR OF TEGEN DE NAVO / NATORating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.