!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!

 

Ik ben in een overwegend PROTESTANTS dorpje in Brabant geboren

Waar eigenlijk geen flikker te beleven valt.

 

Desalniettemin is er geen haar op mijn hoofd...

Die eraan denkt om het weliswaar saaie maar ook rustgevende dorpsleven...

In te ruilen voor het bruisende maar ook lawaaierige en risicovolle stadsleven.

 

Enfin...

Een dorpje waar tot op de dag van vandaag

De winkels op zondag gesloten blijven.

 

Een PROTESTANTS dorpje waarvan 77% van de inwoners...

Zich middels een gehouden REFERENDUM uitsprak tegen samenvoeging

met een aangrenzend overwegend KATHOLIEK stadje, desalniettemin toch geassimileerd.

En dat zet meteen EEN DIKKE STREEP DOOR het "DEMOCRATISCHE GEHALTE" van Nederland!

 

Niet de meerderheid maakt de dienst uit...

Maar een handvol bureaucratische machtswellustelingen.

Dat door een dom gehouden bevolking middels verkiezingen aan de macht is gekomen!

 

De verstedelijking heeft niet alleen zowat al het groen uit de rustieke dorpslandschappen vervangen door beton en steen...

Maar ook de kleine lokale boerderijen verdreven en de gemeentelijke belastingen flink opgedreven.

 

Ik ben overigens NIET gedoopt vanwege een meningsverschil tussen mijn moeder en de pastoor.

En dat is maar goed ook...

Zeker toen ik er achter kwam dat religie door de eeuwen heen alleen maar narigheid ( dood en verderf ) heeft gebracht. 

( Van heksenverbrandingen en crusades in het buitenland,  tot pedofiele priester doofpot affaires en belastingontwijking )

Om er maar een paar bij naam te noemen.

 

Kerken maken in Nederland inmiddels plaats voor moskeeën

Daarmee verdwijnt een deel van de Nederlandse cultuur, voor zover er überhaupt sprake is van een eigen Nederlandse cultuur.

Nederland bestaat inmiddels uit een steeds kleiner wordende HOOFDCULTUUR met steeds meer verschillende SUBCULTUREN...

Die LANGS ELKAAR leven en voortdurend met elkaar IN CONFLICT geraken vanwege de CULTUREEL VERSCHILLENDE OPVATTINGEN.

 

LEERPLICHT:

Iedereen tussen 5 tot 16 jaar is leer plichtig.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatie plichtig.

Een start kwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht#:~:text=Leerlingen%20van%205%20tot%2016,(niveau%202%20of%20hoger).

 

De scholen waren in mijn tijd ofwel KATHOLIEK dan wel PROTESTANTS

En dan had je ook nog de ZONDAGSCHOOL

Wordt je zowaar verplicht om in je vrije weekeinde notabene op zondag op te komen draven...

Om psalmen op te dreunen waarbij ja na afloop een sinaasappel kreeg voor de moeite.

 

LAGERE SCHOOL:

Laat daar nou net een sadist van een leraar zitten.

Ene "de Vries" afkomstig uit Friesland.

 

Je weet wel die weerbarstige provincie in het Noorden van het land...

Dat er prat op gaat een eigen taal, een eigen vlag en een eigen volkslied te hebben.

De enigste provincie met tv-programma's in haar eigen Friese taal.

 

Nationalistischer kan bijna niet...

'k Moet zelf overigens NIETS hebben van dat NATIONALISTISCHE gedoe en dat ACHTERLIJKE gezwaai met vlaggetjes.

 

Wil de mensheid als ras overleven...

Zal zij zich in de nabije toekomst van dat nationalistische gedoe moeten afkeren

Eerst moeten leren om samen te werken met andere culturen...

Om op een later tijdstip alle grenzen op te heffen.

Alleen zo kan de mensheid een gemeenschappelijk doel bereiken!

 

Het huidige globaliseringbeleid dat de Elite Klasse over de wereld probeert uit te rollen...

Zal alleen maar meer verzet oproepen onder de bevolking.

Zeker wanneer GLOBALISERING MET politie- en militair GEWELD wordt AFGEDWONGEN.

   

Enfin...

Friezen en Groningers...

waren indie dagen als water en vuur.

En aangezien ons pa uit Groningen kwam...

( Zijn voorouders overigens uit Duitsland )

Kreeg ik het vaak te verduren van die Fries.

Hij vond altijd wel een reden om mij met een stokje op de vlakke hand te meppen.

Mijn ouders beklaagden zich weliswaar enkele keren bij de directeur...

Maarde situatie bleef onveranderd voortduren!

 

Tegenwoordig is dat wel anders...

je kunt een rechtszaak tegen zo'n sadistische leraar beginnen.

 

'k Had ook NIETS te zeggen over de opleiding NA de lagere school.

Mijn ouders kregen een "ADVIES" van zo'n OVERHEIDSIMBECIEL.

Er zou OP DAT MOMENT een tekort zijn aan AUTOMONTEURS...

Het werd dus LTS AUTOTECHNIEK ( hoogste C-Niveau ).

Het zou mijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten...

Althans zo werd het destijds geformuleerd!

 

Zo gezegd... Zo gedaan.

Op de LTS werd ik tenminste NIET mishandeld door een sadistische leraar.

 

Toen ik uiteindelijk van school af kwam...

Bleek dat die SCHURFTIGE RANDDEBIELEN in Den haag

"ARBEIDSMIGRANTEN"

Naar Nederland hadden gehaald.

En die hadden alle vacatures inmiddels opgevuld!

 

>>>   F U C K   D E   P O L I T I E K   <<<

 

Dan maar weer terug naar school.

Om eerlijk te zijn kwam mij dat wel beter uit.

Ik had tijdens mijn opleiding al gemerkt dat prutsen aan auto's eigenlijk NIET mijn ding was.

Een ideale gelegenheid om een carrière switch te maken...

Al heb je eigenlijk NIET veel keus wanneer je een technische vooropleiding hebt genoten.

Zodoende blijf je in de techniek hangen.

 

Ook toen kregen mijn ouders een "ÁDVIES" van zo'n DRUILOOR van de ( R ) OVERHEID

Op dat moment hadden ze een TEKORT aan elektro / installatie monteurs.

 

Het werd dus MTS Elektrotechniek.

Laat daar nou ook zo'n SADISTISCHE leraar zitten...

Een Duitser met de naam "SCHUMACHER" die "PEDAGOGISCHE" tikken uitdeelde met die KOLENSCHOPPEN van handen.

 

De klok tikte ondertussen gestaag verder.

En ik begon me nu toch wel zogen te maken.

Want in mijn tijd kwam je GEEN meisjes tegen op technische scholen.

Terwijl mijn vrienden inmiddels al waren voorzien.

 

Ik was in die tijd een tamelijk verlegen jongen

En de 3 meisjes waar ik een oogje op had gaven aan verkracht te zijn en geen interesse te hebben in een nieuwe relatie.

Wat wel opviel was dat alle 3 de meisjes hun vader hadden al op jonge leeftijd hadden verloren.

Ik vermoed dat dit heeft bijgedragen aan het feit dat ze zijn misbruikt.

 

?    WAT BEZIELT JONGENS OM MEISJES TE VERKRACHTEN    ?

 !!  MEISJES HOOR JE JUIST MET RESPECT TE BEHANDELEN  !!

!!!  HEBBEN JONGENS DAN TOTAAL GEEN MOREEL FATSOEN  !!!

 

Enfin...

Ik zat nog op de MTS toen de brief van DEFENSIE in de brievenbus viel.

 

>>>   S H I T   <<<

 

Ik heb met moeite uitstel weten te krijgen...

Zodoende kon ik tenminste mijn schooljaar afmaken!

 

Toen ik van school af kwam...

Hoorde ik in 1e instantie niets meer van DEFENSIE

Ik hoopte eigenlijk dat ze me waren vergeten...

Dus ik begon te solliciteren.

 

Na en tijdje was ik in een sollicitatiegesprek verwikkeld...

Een baan als onderhoudsmonteur bij een agrarisch bedrijf notabene in de eigen gemeente.

Ik had inmiddels nog maar 1 tegenkandidaat.

Men zou voor mij hebben gekozen ware het niet dat er weer een envelop van DEFENSIE in d ebrievenbus lag.

 

>>>   S H I T   <<<

 

Nee hé...

Of ik mij dan en om die tijd bij de desbetreffende kazerne wilde melden.

Ik kon die goedbetaalde baan dicht bij huis dus op mijn buik schrijven!

Want uitstel dan wel afstel zat er namelijk NIET in.

 

>>>   S H I T   S H I T   S H I T   <<<

G O D V E R D O M M E

V E R V L O E K T E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E   I N  D E N   H A A G

( Sorry maar ik moet nou eenmaal mijn in de loop der jaren opgebouwde frustratie kwijt )

 

Met die dienstplicht periode kwam een tijd van verveling!

Een vol jaar van mijn leven verspild aan saai poetswerk...

Het graven van schuttersputjes - Het opstellen van corvee roosters...

Voor pinguïn spelen in de kantine...

Languit in de VRIESKOU van de sneeuw liggen HOPEND op een DODELIJKE LONGONTSTEKING...

De GEKSTE bevelen opvolgend van die MACHTSGEILE KLOOTHOMMELS met streepjes op hun schouders.

 

( Ik begon met een opleiding tot SERGEANT...

maar ik heb die opleiding overigens NIET afgemaakt...

Want sergeants KUNNEN 5 JAAR LANGER worden opgeroepen voor HERHALING...

En daar had ik nou net GEEN zin in )

ZEKER NIET NADAT ZE MIJ MIJN GOEDBETAALDE BAAN DOOR DE NEUS HADDEN GEBOORD!

 

V E R V L O E K T E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E   I N  D E N   H A A G

D A T   Z E   H U N   E I G E N   O O R L O G E N   M A A R   Z E L F   U I T V E C H T E N

G O D V E R D O M M E

( Wederom sorry, maar door die op willekeur gebaseerde dienstplicht, is mijn frustratie in dat jaar alleen maar verder toegenomen )

 

Enfin...

Tegen de grond geslagen door zo'n eikel van een bodybuilder type...

Omdat ik weigerde me als persoonlijke slaaf te laten gebruiken...

Die "EIKEL" dacht dat ik zo gek zou zijn om zijn spullen ook te poetsen.

DAT GING DUS MOOI NIET DOOR !

 

>>>   L A A T   J E   N I E T   I N T I M I D E R E N  D O O R   D A T   S O O R T   S C H O R R E M O R R I E   <<<

 

Ik schijn het er overigens nog goed vanaf gebracht te hebben...

Toen ik zo eens de verhalen las op het internet betreffende kazernes waar ONTGROENINGSRITUELEN plaats zouden hebben gevonden.

Daar heb ik op de kazernes waar ik werd gestationeerd...

ERMELO/HARDERWIJK - DEN HAAG - TILBURG

Gelukkig GEEN last van gehad!

 

Na mijn diensttijd te hebben vervuld...

Heb ik geruime tijd van het ene naar het andere parttime baantje gezworven.

Uiteindelijk was ik zo gefrustreerd dat ik me uiteindelijk als huisman heb teruggetrokken.

Mijn partner verdiende op dat moment meer da voldoend voor ons beiden.

 

Partner, héhé...

Jullie mogen best weten dat ik na de afwijzingen van die 3 meisjes die aangaven te zijn verkracht...

Nog een laatste poging deed om een vriendin te zoeken via de PENVRIEND pagina...

Van destijds populaire popmagazines als BRAVO en POPFOTO.

 

Daar heb ik weliswaar GEEN partner aan overgehouden...

Maar WEL een paar leuke vakanties in Duitsland ( 1 week ) , Nederland ( 1 weekeinde )  en Ierland ( 1 week )!

 

Toen ik op het punt stond om mijn zoektocht op te geven en overwoog om er een einde aan te maken...

Ik was toen 20, kwam mijn zus opeens met een potentiële kandidate aanzetten.

Dat was begin FEBRUARI zo rond carnaval.

 

Hoewel ik eigenlijk NIETS om carnaval geef vanwege al dat geschreeuw en gezuip...

Was ik eigenlijk wel benieuwd naar het meisje waarvan mijn zus dacht dat ik haar wel leuk zou vinden.

 

Ik ben dus dus eigenlijk meer uit nieuwsgierigheid met mijn zus meegegaan naar haar dansschool.

Ze bleken namelijk op dezelfde dansschool te zitten en iedereen mocht 1 introducee mee naar binnen nemen.

Ik zat overigens destijds op een andere dansschool, en daar ging het er tamelijk stijfjes aan toe.

En daar had ik ook al een "blauwtje" opgelopen.

 

Enfin...

Het meisje bleek aan een tafeltje te zitten in de hoek helemaal aan de andere kant van de zaal.

Mijn zus stelde het meisje aan mij voor...

En ik stelde daarna mijzelf aan het meisje voor waarna ik tegenover haar aan het tafeltje zitten.

Ze was 17 had lang haar en bleek net als ik nogal verlegen.

 

Mijn zus haalde voor ons beiden elk een jus 'd orange...

Terwijl wij elkaar eigenlijk ondertussen stilzwijgend in de ogen keken in een poging om elkaars gedachten te peilen.

We wisten waarschijnlijk allebei niet goed hoe we een gesprek met elkaar aan moesten knopen...

Of was het de angst iets verkeerds te zeggen wat de ander zou afschrikken.

Het bleef dus een poosje bij elkaar aankijken!

 

Aangezien er verder niets gebeurde besloot ik om één hand over de tafel in haar richting te bewegen...

En die liet ik een poosje uitnodigend op tafel liggen in de hoop op een tegenreactie.

 

Toen die maar niet kwam trok ik mijn hand langzaam en zichtbaar een beetje teleurgesteld weer terug.

Ik kreeg daarop het gevoel dat deze ontmoeting op niets zou uitlopen, ze bleek niet in mij geïnteresseerd te zijn.

Ik wilde dan ook eigenlijk meteen weer naar huis, maar iets weerhield mij om te gaan.

 

Wederom keken we elkaar diep in de ogen in een poging elkaars gedachten te doorgronden.

Na een tijdje van wederzijds stilzwijgen besloot ik nogmaals mijn hand op een uitnodigende wijze uit te strekken.

Terwijl ik haar diep in haar blauwe ogen aan bleef staren.

 

Wow...

Daar gebeurde zowaar deze keer echt iets.

Langzaam bewoog ze haar hand richting die van mij en pakte hem vast

Terwijl we elkaar stilzwijgend in de ogen bleven kijken.

 

Ik begon te glunderen en had zoiets van...

Ik ben blij dat ik toch maar niet ben weggegaan.

 

De daaropvolgende dagen ging het er een stuk gemoedelijker aan toe.

Tenminste...

Tot ze ineens niet meer kwam opdagen.

Een beetje teleurgesteld ging ik terug naar huis.

 

Vlak daarop schreef mijn Ierse penvriendin of ik zin had om op vakantie naar Ierland te komen.

Gezien dat meisje toch niet meer kwam opdagen...

Ben ik op dat verzoek ingegaan, heb mijn koffers gepakt, en ben met het vliegtuig naar Dublin gevlogen.

 

Het werd een fijne vakantie...

Ik werd erg vriendelijk ontvangen door haar muzikale ( gitaristen ) familie.

Die Ierse zelf was ook niet onaardig om te zien...

Ik dacht even dat het klikte tussen ons toen ze me probeerde te kussen.

 

Maar omdat ik iets te spontaan reageerde knalden we ( weliswaar niet hard ) met onze hoofden tegen elkaar aan.

Misschien bedacht zij dat één van ons zou naar een ander land zou moeten verhuizen...

Wat de reden ook was, er was niets aan te doen, ik had er in ieder geval een fijne vakantie aan over gehouden.

 

Toen ik terug kwam van vakantie...

Vertelde mijn zus de reden waarom dat meisje niet meer was komen opdagen.

Haar vader wilde niet dat zijn KATHOLIEKE dochter met een PROTESTANTSE jongen uit ging.

Ik had zoiets van: "Wat krijgen we nou?!?"

 

Mijn zus vertelde me ook dat haar vader was overleden in de tijd dat ik op vakantie in Ierland zat.

Ik had meteen zoiets van...

Hmmm...

 

Haar vader wilde niet dat zij met mij omging...

En in die 2 weken dat ik in Ierland zat is hij plotseling overleden?!?

't Is op z'n zachtst gezegd allemaal wel vreemd gelopen.

 

In ieder geval nu haar vader er niet meer is...

Vroeg ik mij af of zij misschien juist NU iemand nodig had om haar bij te staan.

Zou ze eigenlijk nog steeds in mij geïnteresseerd zijn?

 

Ik vroeg dan ook aan mijn zus...

Om haar te zeggen dat ik nog steeds interesse in haar had.

En om tegelijk te vragen of zij ook nog iets voor mij voelde.

 

En ja hoor...

HAPPY FACE

Daarna ging het alleen maar beter tussen ons.

We zaten eigenlijk bijna altijd bij haar thuis omdat anders haar moeder alleen zou zijn.

En ik hielp zo goed ik kon met haar huiswerk.

Al ging dat wel een beetje ten koste van mijn eigen huiswerk.

Maar dat vond ik niet erg.

 

3 Jaar later gingen we op onszelf wonen.

Weer 6 jaar later gingen we trouwen.

IK DENK DAT DIT OVERIGENS WEL GENOEG IS WAT BETREFT HOE WE ELKAAR LEERDEN KENNEN

 

Enfin...

Waar was ik gebleven...

Uhmmm...

'k Weet het alweer...

Huisman...

 

't Heeft me wel aan het denken gezet.

H U I S M A N   /   H U I S V R O U W

Is over het algemeen genomen maar een ondankbaar

"BEROEP"

 

D A G   I N   D A G   U I T

P O E T S   J E   J E   T E   P L E U R I S

M A A K   J E   H E T   E T E N   K L A A R

G E L U K K I G   K O N   I K   G O E D   K O K E N

E N   A L S   K O K   B E P A A L   J I J   H O O F D Z A K E L I J K   W A T   E R   O P   T A F E L   K O M T

I K   M O E T   D A A R B I J   W E L   T O E G E V E N

D A T   H E T   B E T E R   U I T P A K T   W A N N E E R   B E I D E   P A R T N E R S   H E T Z E L F D E   L E K K E R   V I N D E N

 

'S A V O N D S   N O G   E V E N   D E   A F W A S

1 Á 2 K E E R   I N   DE   W E E K   S T O F F E N   E N   S T O F Z U I G E N

E L K E   W E E K   Z W A R E   W A S M A N D E N   S J O U W E N   M E T

K L E D I N G   B O O R D E V O L   S P O E L W A T E R

E T C.

E L K E   D A G   O P N I E U W   H E T Z E L F D E

( G E E U W )   S A A I   ( G E E U W )

 

Een "BAAN" ZONDER salaris...

En over het algemeen maar WEINIG WAARDERING.

 

Geef hem / haar op z'n tijd een complimentje.

Het zal de relatie in ieder geval een stuk verbeteren.

 

In al die jaren is mijn wrok tegen die liberale fascisten bij de ( r ) overheid

Eigenlijk alleen maar toegenomen.

Ze gaven mijn ouders een verkeerd advies wat betreft de te volgen opleiding.

Verplichtten mij om een op pure willekeur gebaseerde dienstplicht te vervullen...

Verwoestten daarbij mijn enige echte kans op een goedbetaalde baan in de eigen regio...

 

En ga zo maar door.

Al die tijd heb ik geduldig, maar tevergeefs...

Gewacht op een gelegenheid om WRAAK te nemen.

Op JURIDISCH gebied wel te verstaan...

Ik ben van nature GEEN gewelddadig mens.

 

Ik dacht aan een AANKLACHT wegens VRIJHEIDSBEROVING...

Of een AANKLACHT wegens het HERHAALDELIJK VERZIEKEN van mijn CARRIËRE mogelijkheden.

Doordat VACATURES keer op keer werden opgevuld met goedkope buitenlandse  "ARBEIDSMIGRANTEN".

Om maar te zwijgen van al die zogenaamde

"VRIJWILLIGERS"

 

Mensen die denken goed bezig te zijn door voor niets te werken...

Terwijl ze eigenlijk anderen het brood uit de mond stelen !

 

Enfin...

Dan wel een een aanklacht om financiële compensatie COMPENSATIE af te dwingen voor al die jaren...

Dat ik SOLLICITATIEBRIEVEN heb moeten schrijven naar

KOLERE PARTTIME BAANTJES ZONDER TOEKOMSTPERSPECTIEF.

Daarbij ook nog eens ONDER ERBARMELIJKE ARBEIDSVOORWAARDEN en vaak tegen een MIEZERABELE BELONING.

COMPENSATIE voor al die ONKOSTEN die ik heb moeten maken en NOOIT VERGOIED heb gekregen.

En dan heb ik het nog niet gehad over de geestelijke schade die je dan mee maakt.

Al die periodes van stress en de daaruit voortvloeiende depressies...

 

Is het dan echt zo verwonderlijk...

Dat mensen die DECENNIA LANG werden benadeeld en GESCHOFFEERD door de ( r ) overheid...

Op een gegeven moment

Beginnen te REBELLEREN tegen haar ronduit PERVERSE systemen ?

En dat naarmate STEEDS MEER MENSEN het dupe worden...

De kans op een REVOLUTIE alleen maar toeneemt!

 

We leven in en tijd waar...

GLOBALISERING...

Er binnen één mensenleven doorheen wordt gejaagd!

 

Waar...

PRIVATISERING:

Van met belastinggeld opgezette infrastructuren van staatsbedrijven- en diensten...

( Die voor een appel en een ei in handen vallen van veelal buitenlandse "investeringsfondsen". )

Voor een habbekrats werden verkwanselt aan de Elite Klasse onder het mom van...

Building Back Better

( Al werd die term pas veel later in gebruik genomen )

 

Staatsbedrijven- en diensten werden geprivatiseerd...

En kwamen zodoende in de klauwen terecht kwamen van de Elite Klasse...

 

Zogenaamd omdat al die voormalige ( r ) overheidsbedrijven- en diensten

Beter in staat zouden zijn EFFICIËNTER te functioneren...

Dan wanneer ze onder het toeziend oog...

Van een onder bureaucratie bezwijkende ( r ) overheid zouden moeten opereren.

 

Dat de ( r ) overheid bezwijkt onder haar bureaucratie wil overigens NIET per definitie zeggen...

Dat de ( r ) overheid NIET EFFICIËNT kan wezen.

Eerder dat diegenen die de ( r ) overheid vormen ONBEKWAAM zijn!

 

Nederland werd in rap tempo steeds afhankelijker gemaakt van het buitenland.

De ELITE KLASSE maakt sindsdien in NEDERLAND met haar multinationals DE DIENST UIT.

Multinationals die NEDERLAND volledig leegzuigen en zich daarna terugtrekken.

 

Een leeg geplunderd land...

Met een werkloze en gedesillusioneerde bevolking

Achter zich latend !

 

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er in de loop der jaren niet over de kop gegaan?

Gefuseerd of Geassimileerd?

 

Hoeveel werknemers hebben daarbij hun baan verloren?

Dan wel door al die reorganisaties die in de jaren daarna volgden?

 

( Het had ook naders gekund, al denk ik niet dat ik nog toekom...

Aan mijn stappenplan voor een betere wereld. )

 

Enfin...

In ieder geval...

Was er voor die periode al een tijd van onzekerheid...

Een tijd waarin steeds meer op FLEXIBILITEIT door middel van PARTTIME BAANTJES werd ingezet.

 

DE FINANCIËLE BONUSSYSTEMEN DIE MEN IN AL DIE JAREN VAN TROUWE DIENST HAD OPGEBOUWD

MOESTEN AL SNEL WEER INGELEVERD WORDEN

 

Daarna begon de ( R ) OVERHEID ook nog eens met BELASTINGGELD te smijten...

Zogenaamd in een POGING om de WERKLOOSHEID in te dammen...

Die notabene door het BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID zelf werd veroorzaakt !

 

Het moge duidelijk zijn dat toen de ( R ) OVERHEID eenmaal begon met het UIDELEN VAN SUBSIDIES...

"UITZENDBUREAUS"

Als paddenstoelen uit de grond schoten.

En er een PERIODE aanbrak van BAAN ONZEKERHEID...

Die TOT OP DE DAG VAN VANDAAG alleen maar ERGER is geworden.

 

De ene keer werden SUBSIDIES gegeven om OUDEREN in dienst te houden...

Waarbij ONERVAREN JONGEREN ERUIT werden geknikkerd.

 

De andere keer werden SUBSIDIES gegeven om JONGEREN in dienst te nemen.

Waarbij weliswaar ERVAREN MAAR DURE OUDEREN ERUIT werden geknikkerd.

 

Een beleid zijnde van...

GIGANTISCHE BELASTINGGELD VERKWISTING...

Waar in feite NIEMAND iets mee is opgeschoten !

 

N I E M A N D

Behalve dan de ELITE KLASSE

Als EIGENAREN dan wel GROOTAANDEELHOUDERS van die MULTINATIONALS

die geprofiteerd hebben van dat...

Z I N L O Z E   G E S M I J T   M E T   S U B S I D I E S

 

UITZENDBUREAUS

Vaak van buitenlandse afkomst...

Verzieken de Nederlandse arbeidsmarkt...

Met goedkope uitbuitbare arbeidsmigranten !

 

Wie zich daarin verdiept komt vanzelf artikelen tegen over...

GROOTSCHALIGE FRAUDE EN CORRUPTIE

Die destijds al plaatsvonden met...

UITKERINGEN en HUISVESTING !

 

Werken voor een habbekrats.

Waarbij menigeen meerdere baantjes nodig heeft om alleen al die

WOEKER BELASTINGEN WOEKERHUREN WOEKERVERZEKERINGEN

Te kunnen voldoen !

 

Bijna nooit meer thuis...

vervreemd van je eigen gezin !!

 

Gedwongen te Werken

In ruil voor een SCHAMELE UITKERING waar je amper van rond kunt komen!

 

Terwijl

DE ELITE KLASSE

Haar vermogen op zogenaamd LEGALE WIJZE de wereld rond sluist...

BELASTING ONTWIJKING

Daarbij ook nog eens op de gemeenschap...

PARASITEERT

 

U I T Z E N D B U R E A U 'S

Z I J N   P A R T I C U L I E R E   O R G A N I S A T I E S

D I E   G E L D  V E R D I E N E N 

D I E   A L S   H E T   W A R E   V O O R   T U S S E N P E R S O O N   S P E L E N   T U S S E N

P E R S O N E N   E N   B E D R I J V E N

 

 

D A A R B I J   E E N   D E E L   V A N   H E T   I N K O M E N   W E G S N O E P E N   V A N   D E   U I T Z E N D K R A C H T E N

E N   Z I C H   T E   G O E D   D O E N   A A N   O V E R H E I D S S U B S I D I E S

B E T A A L D   D O O R   D E   B E L A S T I N G B E T A L E R

 

D E  W E R E L D   I S   Z A K E L I J K

D E R H A L V E   O N M E N S E L I J K

 

M E N S E N   Z I J N   H A N D E L S W A A R   G E W O R D E N

H A N D E L S W A A R   H E E F T   G E E N   R E C H T E N

 

G E Z I E N   I K   S I N D S   D E   M O N D K A P J E S P L I C H T

D I E   O P   1   D E C   2 0 2 0   I S   I N G E G A A N

E I G E N L I J K   G E E N   B O O D S C H AP P E N    M E E R   H E B   K U N N E N   D O E N   I N    D E   S U P E R M A R K T

O M D A T   I K   W E I G E R   Z O 'N   Z I N L O O S   M O N D K A P J  E   T E    D R A G E N

 

N I E T   Z O Z E E R   V A N W E G E   H E T   F E I T

D A T   I K   H E T   B E N A U W D   K R I J G   M E T   Z O 'N  M O N D K A P J E   O P

M E    N I E T   M E E R   K A N   C O N C E N T R E R EN

D A N   W E L   L A S T   H E B   V A N   P A N I E K A A N V A L L E N

W A A R B I J   M I J N   H A R T   A L S   E E N   B E Z E T E N E   T E   K E E R   G A A T

E N   I K   H E T   G E V O E L   H E B   B E W U S T E L O O S   T E   R A K E N

 

M A A R   M E E R   U I T   P R I N C I P I Ë L E   O V E R W E G I N G

I K   W E I G ER   M E E   T E   D O E N   A A N   Z I N L O Z E   E X P E R I M E N T E N   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

D I E   M I J N   G E Z O N D H E I D   S C H A D E   T O E B R E N G E N

 

E N   I K   L A A T   M I J   A L   H E L EM A A L   N I E  T   V E R G I F T I G E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S

 

I K   W E I G E R   O P   E E N D E R   W E L K E  W I J Z E   D A N   O O K

M E D E W E R K I N G   T E   V E R L E N E N   A A N   H E T   D O O R V O E R E N   V A N

H A A R   G E H E I M E   P O L I T I E K E   A G E N D A   A C H T E R   D E Z E

!   P L A N D E M I E   !

 

O F T E W E L   H O E   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E

W O R D T   M I S B R U I K T   OM   H E T   G L O B A L I S E R I N G S B E L E I D   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

I N   E E N   H O G E R E   V E R SN E L L I N G   T E   S C H A K E L E N

 

D E   O P   H A N D E N   Z I J N D E   R E S E T   O F W E L   V E R D E R E   I N T E G R A T I E   V A N   D E

E C O N O M I S C H E-,   F I N A N C I Ë L E-   EN   P O L I T I E K E   S T R U C T U R E N

 

D E   U I T E I N D E L I J K E   C O U P   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

O M   Z I C H   D E   M A C H T   O V E R   D E   "D E M O C R A T I E Ë N"   V A N   D E   W E R E L D

T O E   T E   E I G E N E N

( voor zover er überhaupt al sprake was van democraties )

 

"R E C H T E N   e n   V R I J H E D E N"

D I E   S T E E D S   M E E R   W O R D E N   O M G E Z E T   I N   P L I C H T E N

 

I N   I E D E R   G E V A L

E E T   I K   S I N D S   1   D E C   2 0 2 0

( De dag waarop de M O N D K A P J E S P L I C H T is ingegaan...

Ondanks dat de politiek lange tijd O N T K E N D E dat dit ooit zou gebeuren. )

 

E I G E N L I J K   N O G   M A A R   2   D A G E N   I N   D E   W E E K

D E   D A G E N   Z I J N D E   D A T   O N S   M A   ( 8 1 )   E N   I K   ( 58 )

O N S   P A   ( 8 5 )

U I T   D A T   V E R V L O E K T E   V E R P L E E G H U I S   O P H A L E N

 

M A A R   D A T   I S   S I N D S   S I N D S   K O R T   A F G E L O P E N

O N S   P A   I S   O P   2 9 - 0 1 - 2 0 2 1   I N   H E T   V E R P L E E G H U I S   O V E R L E D E N !

 

L O N G E M B O L I E ( verstopping bloedvat naar de longen )

Z U U R S T O F T E K O R T  ( met dagen waarbij een saturatie van slechts 61 werden gemeten )

T E R W I J L   D I E   V O O R   G E Z O N D E   M E N S E N   R O N D   D E   9 5   B E H O O R T   T E   Z I J N

A L   C L A I M D E   E E N   L O N G A R T S   O P   H E T   I N T E R N E T   D A T   8 5   O O K   G E E N   R E D E N

T O T   B E Z O R G D H E I D   H O E F T   T E   Z I J N

 

H A R T F A L E N

D U S   N I E T   D O O R   H E T   C O R O N A V I R U S

D E   P C R- T E S T   G A F   T O T   3 X   A A N   D A T   H I J   N E G A T I E F   W A S.

 

A L H O E W E L   I N M I D D E L S   B E K E N D   I S   D A T   D E   P C R - T E S T   O N G E S C H I K T   Z O U   Z I J N

O M   E R   E E N   B E S M E T T I N G   D A N W E L   B E S M E T T E L I J K H E I D   M E E   T E   M E T E N

D E   P C R - T E S T   M E E T   E N K E L   E N   A L L E E N   O F   B I J   I E M A N D   R N A   I S   V A S T G E S T E L D

 

I N   I E D E R   G E V A L   K O M T   D A A R M E E   O O K   E E N   E I N D

A A N   A L   D I E   H E F T I G E   E MO T I O N E L E   U I T B A R S T I N G E N

O N T S T A A N   U I T   D E   S C H E I D I N G   V A N   2   M E N S E N   O P   L E E F T I J D

D I E   H U N    L E V E N   L A N G   B I J   E L K A A R   H E B B E N   D O O R G E B R A C H T

5 9   J A A R   G E T R O U W D !

 

E M O T I E S   V A N   V E R D R I E T

O M D A T   Z E   D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N

N I E T   M E E R   S A M E N   M O C H T E N   D O O R B R E N G E !!

 

M A A R   O O K   E M O T I E S   V A N   M A C H T I G E   W O E D E

V A N W E G E   H E T   L O C K D O W N   B E L E I D   V A N    D E   ( R )  O V E R H E I D

D A T   Z O W E L   I N   D E N   H A A G   A L S O O K   I N   H E T   V E R PLE E G H U I S   W E R D   G E V O E R D

 

A L   D I E   K E R E N   D A T   M E N   O N S   P A

D I E   A A N   E E N   R O L S T O E L   G E K L U I S T E R D   Z I T

T O T   L A A T   I N   D E   M I D D A G   I N   Z 'N   B E D   L I E T   L I G G E N

W A N N E E R   D I E   A A N G A F   O N T L A S T I N G   T E   M O E T E N   K R I J G E N

 

W A N N E E R   D A T   D A N   N I E T   S N E L   G E N O E G   G I N G

V E R T R O K K E N   Z I J   E N   K W A M E N   Z OI M S   P A S   N A   E E N   U U R

O F   N O G   V E E L   L A T E R   T E R U G !!!

 

Terwijl ons pa...

Al die tijd in z'n eigen ontlasting ligt

ZIJN INCONTINENTIE MATERIAAL TOTAAL DOORWEEKT

ZIJN LICHAAM VOL PIJNLIJKE GEÏRRITEERDE PLEKKEN

Waarover men dan een zalfje met een zogenaamde beschermlaag op aanbracht.

 

Vanwege een tekort aan mankracht...

Schroomde een verzorgster er zelfs niet voor...

Om demente bewoners in te schakelen om mee te helpen...

Bij het verschonen van mede bewoners.

 

W A N N E E R   U   W E E R   G A A T   S T E M M E N   O N T H O U D T   D A N   G O E D

D A T   D E   K A B I N E T T E N   M A R K   R U T T E   I,   II   en   III   D E   Z O R G

T O C H   W E L   D E   M E E S T E   S C H A D E   H E B B E N   T O E G E B R A C H T

M E T   H A A R   B E Z U I N I G I N G E N   ( z i e   H O M E   p a g i n a )   !!!

 

Privatisering en Marktwerking...

Zij er de oorzaak van...

Dat zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie...

Ten koste van de patiënt!!!

 

Het corona beleid van de ( r ) overheid...

Met haar lockdowns, 1 1/2 meter afstand regelgeving, mondkapjesplicht...

En beleid gericht op het thuisblijven.

 

Een beleid waarmee je NOOIT MEER van het corona virus afkomt...

Een beleid waaronder virussen vrolijk verder muteren

EN NIEMAND OOIT NOG NAAR HET OUDE NORMAAL TERUG ZAL KUNNEN KEREN

 

Er waren geregeld periodes dat NIEMAND meer bezoek mocht ontvangen.

Waardoor WHAT'S APP met zo'n zogenaamde "SMARTPHONE"...

De enige mogelijkheid was om toch nog, al was het dan maar voor enkele minuten...

Contact met elkaar te kunnen blijven houden.

 

Tenminste zolang er iemand aanwezig was die wist HOE WHAT'S APP werkt.

Vrijwilligers werden naar huis gestuurd...

En voor de bewoners brak een tijd van eenzaamheid en verveling aan.

 

ANTI PSYCHOTICA en SLAAPMIDDELEN

Ons pa begon al gauw ONRUSTIG te worden omdat die ons ma en de "kinderen" miste.

En dat kunnen ze in het verpleeghuis niet hebben.

Want dan worden de overige bewoners ook onrustig.

Dus spuiten ze hem plat met Midazolam.

 

Sinds ons pa in het verpleeghuis werd opgenomen kreeg hij grotere doses van verschillende antipsichotica.

daardoor begon hij te hallucineren...

Dingen te zien die er niet waren...

Stemmen te horen die er niet waren.

Nachtmerries en waanbeelden te krijgen.

 

Hoewel ze antipsychotica worden genoemd...

Werken ze bij bepaalde personen waaronder ons pa volkomen averechts.

 

GENEESMIDDELEN

MEDICIJNEN

Medicijnen kunnen niet genezen...

Doen alleen aan symptoombestrijding....

Doordat de stoffen in die medicijnen signalen van en naar de hersenen blokkeren.

Waardoor je minder last hebt van de aftakeling van het lichaam...

Veroorzaakt door ouderdom dan wel de vergiftigingen die het lichaam oploopt...

Door het werken met dan wel het inhaleren van...

Schadelijke stoffen...

Vanuit de chemische- petrochemische en farmaceutische industrieën!

 

 

 

O O R D E E L   Z E L F

Over het gebruik van al die zogenaamde...

Anti-Psychotica, slaap- en kalmeringsmiddelen...

Die juist datgene doen wat ze

NIET

Zouden moeten doen.

 

Zo kampte ons pa kampte steeds vaker met angststoornissen...

Zag steeds vaker dingen die er niet waren...

Sprak hij steeds vaker wartaal uit...

En gooide hij het heden en verleden steeds vaker door elkaar.

 

Enfin...

Met het overlijden van ons pa...

kan ik me eindelijk focussen...

Op de voorbereiding van mijn eigen dood.

Van de reservering van de grafrechten zijn inmiddels 3 jaar verloren gegaan...

En ook de grafsteen staat nu al 3 jaar opgeslagen bij de fabrikant.

 

'k Ben in ieder geval nog nooit zoveel afgevallen in zo korte tijd...

In het gezicht, de armen en benen.

 

'k Hoop dat na enkele mislukte pogingen...

Met diverse soorten drank en pillen...

Ik meer succes zag oogsten...

Met de algehele onthouding van voeding, drinken en slaap.

 

Want die VERVLOEKTE ARTSEN met hun HYPOCRIETE EED...

"Eed van Hippocrates"

https://www.lumc.nl/sub/1060/att/907300228522341.pdf

Waarmee zij ZWEREN een mens GEEN KWAAD te berokkenen.

Zijnde... Een HYPOCRIETE eed... In die zin...

Dat artsen zich WEL DEGELIJK SCHULDIG maken aan...

Het berokkenen van kwaad jegens...

PATIËNTEN...

DIE VANWEGE DE AFSCHALING VAN DE GEZONDHEIDSZORG ZIJN GESTORVEN!

DAN WEL VANWEGE DE VELE EXTRA AMPUTATIES VAN LICHAAMSDELEN!

 

In feite...

Veroorzaken Artsen ook onnodig leed...

Bij al die mensen die om wat voor reden dan ook...

Uitdrukkelijk vragen om op een

MENSWAARDIGE WIJZE

ZONDER PIJN

Te mogen sterven!

 

Het alternatief is...

Dat deze groep noodgedwongen naar middelen grijpt...

Die menselijk lijden veroorzaken voor zichzelf dan wel hun omgeving.

In een poging zich van hun onvrijwillige lidmaatschap van dit ronduit...

ACHTERLIJKE RAS DER MENSHEID.

( UITZONDERINGEN DAARGELATEN )

Te kunnen bevrijden!

 

ACHTERLIJK...

In die zin...

Dat zij zich voortdurend laat bedriegen en bestelen door die marionetten van het kapitaal in Den Haag.

En op dat SATANSGEBROED blijft stemmen.

( Hypocriete Leugenaars, Moordenaars en Zakkenvullers ).

 

'k heb inmiddels een jaar lang al die heftige emotionele uitbarstingen tussen mijn ouders op moeten vangen...

't was fijn om ze ( zo lang dat mogelijk was ) bij elkaar te brengen, maar ik ben ook blij dat het eindelijk afgelopen is!

 

Tijd dat ik ik me focus op het weerzien met mijn vrouw die in 2017 op 52-jarige leeftijd kwam te overlijden.

De urn met haar stoffelijk overschot heeft sindsdien een eigen plekje in de woonkamer...

Bij de warmte en het licht van dag en nacht brandende waxinelichtjes.

 

'k Laat me NIET langer meer emotioneel chanteren...

Om nog langer in deze onmenselijke kapitalistische wereld...

Met haar krankzinnige schuldeneconomie...

Rond te blijven hangen.

 

De individualistische wereld van vandaag de dag...

Die we aan de liberalen te danken hebben.

Een wereld die door hebzucht en egoïsme worden gevoed!

Een wereld die gestaag verder verloederd en door de zware industrieën wordt vergiftigd...

 

Een wereld zijnde...

Waar ik me steeds minder in thuis voel!

 I K   B E N   N U   5 8

I K   H E B   A L   H E E L   W A T   V E R A N D E R I N G E N   M E E G E M A A K T

Z O W A T   A L   D I E   V E R A N D E R I N G E N   P A K T E N   V O O R   O N S

N A D E L I G   U I T

 

O N Z E    T O E K O M S T   W E R D   K E E R   O P   K E E R   G E S A B O T E E R D

D O O R   H E T   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

 

M I J N   V R O U W   I S   I N   2 0 1 7   O P   5 2   J A R I G E   L E E F T I J D   O V E R L E D E N

I K   Z I T   I N MI D D E L S   A L W E E R   3   1 / 4   J A A R   A L L E E N

 

D A T   V E R V L O E K T E   C O R O N A   B E L E I D   M A A K T

H E T   A L L E E N   M A A R   E R G E R

 

I K   V E R V L O E K   D AN    O O K   E L K E   D A G

D E   D A G   D A T   I K   B E N   G E B O R E N

E E N   G E V AN G E N E   B I N N E N   E E N   C O R R U P T   S Y S T E E M

 

 B I N N E N K O R T   H O U D T   I K   H E T   E C H T E R   V O O R   G E Z I E N

I K   V E R W A C H T   N I E T   D A T   D E   M E N S H E I D   D E   K O M E N D E   J A R E N

H A A R   V E R S T A N D   G A A T   G E B R U I K E N

 

I K   H E B   B I J   M I J N   V A D E R   K U N N E N   Z I E N   H O E   H E T   E R   I N   Z O 'N

V E R P L E E G H U I S   A A N   T O E   G A A T

D A A R   L U S T E N   D E   H O N D E N   N O G   G E E N   B R O O D   V A N

 

I K   W E N S   M I J N   L A A T S T E   L E V E N S J A R E N   N I E T

A L S   E E N   K A S P L A N T J E   D O O R   T E   B R E N G E N

O P G E S L O T E N   E N   P L A T G E S P O T E N

 

E N

A L S   I K   A L L E E N   M A A R   L E E F   O M   D I E   A L S M A A R   S T I J G E N D E

W O E K E R B E L A S T I N G EN  T E   B E T A L E N

 

O P D A T   D I E   "D E M O C R A T I S C H   G E K O Z E N   D I C T A T O R S "  E R   H U N

Z A K K E N   M E E   K U N N E N   V U L L E N

D A N   W E L   H U N

C R I M I N E L E   E L I T E   V R I E N D J E S

M E E   K U N N E N  P A A I E N

 

T E R W I J L   I K   O N D E R T U S S E N   O O K   N O G   E E N S   V O O R T D U R E N D

B E L A A G D   W O R D T   D O O R

G E E S T D O D E N D E   R E P E T E R E N D E   R E C L A M E    B O O D S C H A P P E N

V O O R   P R O D U C T E N   D I E   I K   N I E T   N O D I G   H E B

 

C O N T I N U   W O R D T   L A S T I G   G E V A L L E N   D O O R

I N T E R N E T   C O O K I E S

D I E   E L K E   S U R F B E W E G I N G   V A S T L E G G E N

 

O M   V A N   A L   D I E   H E L I C O P T E R S   M A A R   T E   Z W I J G E N

D I E   Z O W A T   E L K E    D A G   E N   T O T   'S A V O N D S   L A A T

A L S   Z W E R M E N    B R O M M E N D E   R EU Z E   H O R Z E L S   O V E R V L I E G E N

E N   M I J N   R U S T   V E R S T O R E N

 

G E E F   M I J N   P O R T I E   D A N   M A A R   A A N   F I K K I E

E N   Z O 'N   H Y P O C R I E T   W E T J E

Z A L  M I J   E R   E C H T   N I E T   V A N   W E E R H O U D E N

 

I K   V E R K I E S   D E   V R I J H E I D   V A N   D E   D O O D

B O V E N   E E N   L E V E N   I N   D E Z E

S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E   K A P I T A L I S T I S C H E

H E L

 

E L K E   D A G   D A T   G E Z E I K

 O V E R   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

O O P S

I K   Z O U   B I J N A   D E Z E L F D E   F O U T   M A K E N

A L S   H E T   R I V M

 

C O R R E C T I E

E L K E    D A G   D A T   G E Z E I K

O V E R   P O S I T I E V E   T E S T   R E S U L T A T E N

 

T E S T E N   D I E   N I E T   E E N S   A A N   K U N N E N   G E V E N

O F   I E M A N D   B E S M E T   D A N   W E L   B E S M E T T E L I J K   I S

B E N   I K   I N M I D D E L S   ME E R   D A N   Z A T 

 

 

A L S   A L L E S   G A A T   Z O A L S   G E P L A N D

B E N   I K   B I N N E N K O R T   V E R L O S T   V A N   D E Z E   O N M E N S E L I J K E   K A P I T A L I S T I S C H E   H E L

E N   K A N   M I J N   Z I E L   E I N D E L I J K   R U S T   V I N D E N

 

K E N N I S   I S   M A C H T


 

V E R L O S T   V A N   D E

W O E K E R B E L A S T I N G E N

 

D E   R E P E T E R E N D E

G E E S T D O D E N D E    R E C L A M E S

 

D E   F I L M    H E R H A L I N G E N

 

D E   I R R I T A N T E   C O O K I E S

D I E   M I J N

S U R F G E D R A G   V A S T L E G G E N

 

D I E   V E R V L O E K T E   M I L I T A I R E

H E L L   C O P T E R S

D I E   Z O W A T   D A G E L I J K S

O V E R   H E T   H U I S   V L I E G E N

 

I K   Z I E   D E   D O O D   S T E E D S

M E E R   A L S   E E N

W E L K O M E   V R I E N D

 

W A N T   D A A R M E E   H E R W I N

I K   M I J N

V R I J H E I D   E N   M I J N   R U S T

 

K E N N I S   I S   M A C H T

 


K E N N I S   I S   M A C H T


TIJDELIJKE OPSLAG

 

MAAR DAAR MAAK IK MIJ EIGENLIJK NIET MEER ZO DRUK OM

IK BEN AL GERUIME TIJD

( OVERIGENS AL VOOR DE MONDKAPJESPLICHT IN 2020 )

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4176577/Mondkapjesplicht-ingegaan-alles-wat-je-vanaf-nu-moet-weten

AAN HET EXPERIMENTEREN MET DE ONTHOUDING VAN VOEDSEL, DRINKEN EN SLAAP

AL HEB IK DIE EXPERIMENTEN TALLOZE MALEN MOETEN ONDERBREKEN

VANWEGE DE SITUATIE MET MIJN OUDERS

 

ONS PA DIE SINDS FEBRUARI 2020 IN ZO'N VERVLOEKT VERPLEEGHUIS TERECHT IS GEKOMEN

OMDAT ONS MA HET GEESTELIJK EN LICHAMELIJK NIET MEER AAN KON HEM NOG LANGER THUIS TE VERZORGEN

EEN ERPOPLEEGHUIS WAAR ONS PA WERD PLATGESPOTEN OMDAT HIJ STEEDS ONRUSTIGER WERD

OMDAT HIJ Z'N GEZIN NIET MEER KON ZIEN 

 

IK BEGRIJP BEST

DAT ZIJN ONRUST OP DE ANDERE BEWONERS ZOU KUNNEN OVERSPRINGEN

MAARRUHHH

HET IS EIGENLIJK DE SCHULD VAN DIE VERVLOEKTE POLITIEK

DIE DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG DECENNIA LANG KAPOT HEEFT BEZUINIGD

OM ZODOENDE OP DE KORTE TERMIJN

ENKELE MILJOENEN EUROS

TE KUNNEN BESPAREN

 

NU KOST HET DIE DWAZEN OP DE LANGE TERMIJN

MILJARDEN

 

IK RAADT HET NIEMAND AAN OM ZICH IN ZO'N VERPLEEGHUIS TE WORDEN OPGENOMEN

AL ONTKOM JE ER OP DEN DUUR TOCH NIET AAN

 

'K HAD GRAAG GEZIEN DAT ZE

>>>   SAMEN   <<<

IN EEN VERPLEEGHUIS ZOUDEN ZIJN OPGENOMEN

DAN WEL ONS PA IN EEN VERPLEEGHUIS EN ONS MA IN EEN AANLEUNWONING

OPDAT ZE DE LAATSTE JAREN VAN HUN LEVEN TOCH NOG ZOVEEL MOGELIJK SAMEN KONDEN DOORBRENGEN

IK HEB ONS PA DAN OOK EEN JAAR LANG 2 A 3 DAGEN IN DE WEEK

MET ZIJN ROLSTOEL NAAR ONS MA EN WEER TERUG NAAR HET VERPLEEGHUIS GEREDEN

 

ENFIN...

DIE ONDERBREKINGEN IN MIJN EXPERIMENTEN MET DE ONTHOUDING VAN DRINKEN, VOEDSEL EN WATER

MAAKTEN HET VOOR MIJ NATUURLIJK OOK VEEL ZWAARDER

EN NU ONS PA OP 29 JANUARIE 2021 IS KOMEN TE OVERLIJDEN

BEN IK BEZIG OM DE BUREACUCRATISCHE ROMPSLOMP DIE DAARBIJ KOMT KIJKEN AF TE WERKEN

WANT ONS MA KAN DAT EMOTIONEEL GEZIEN ( 59 JAAR GETROUWD ) NIET AAN

 

ONS PA MAG DAN OFFICIEEL ZIJN BEZWEKEN AAN OUDERDOM DAN WEL ONDERLIGGENDE ZIEKTES

MAAR AL DIE ANTI PSYCHOTICA MET KALMERINGSMIDDELEN EN SLAAPMIDDELEN

OM HEM RUSTIG TE HOUDEN HEBBEN DAARBIJ OOK EEN ROL GESPEELD

 

WE HEBBEN ONS PA DAN OOK SINDS HIJ IN DAT VERPLEEGHUIS IS OPGENOMEN

GEESTELIJK HARD ACHTERUIT ZIEN GAAN

 

HIJ ZAG STEEDS MEER DINGEN DIE ER NIET WAREN

GOOIDE HEDEN EN VERLEDEN STEEDS VAKER DOOR ELKAAR

 EN SNEL MOE

RUSTELOOS ( angstig en verward ) EN LUSTELOOS ( snel moe )

 

ONS PA WAS SINDS FERUARI 2020 AAN EEN ROLSTOEL GEKLUISTERD

EN HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID HEEFT HEM OOK GEEN GOED GEDAAN

EENZAAMHEID EN VERVELING

EISTEN HUN TOL

( zie dagboek van een rebel )

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb