!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!

 

Ik ben in een overwegend PROTESTANTS dorpje in Brabant geboren

Waar eigenlijk geen flikker te beleven valt.

 

Desalniettemin is er geen haar op mijn hoofd...

Die eraan denkt om het weliswaar saaie maar ook rustgevende dorpsleven...

In te ruilen voor het bruisende maar ook lawaaierige en risicovolle stadsleven.

 

Enfin...

Een dorpje waar tot op de dag van vandaag

De winkels op zondag gesloten blijven.

 

Een PROTESTANTS dorpje waarvan 77% van de inwoners...

Zich middels een gehouden REFERENDUM uitsprak TEGEN samenvoeging

met een aangrenzend overwegend KATHOLIEK stadje hebben uitgesproken.

 

Desalniettemin werd dat dorpje toch GEASSIMILEERD.

En dat zet meteen EEN DIKKE STREEP door het "DEMOCRATISCHE GEHALTE" van Nederland!

 

NIET DE MEERDERHEID

Maakt de dienst uit...

Maar een handvol bureaucratische machtswellustelingen.

Dat door een dom gehouden bevolking...

Middels "VERKIEZINGEN" aan de macht is gekomen!

 

Deze verstedelijking...

Heeft niet alleen zowat al het groen uit de rustieke dorpslandschappen vervangen door beton en steen...

Maar ook de kleine lokale boeren bedrijfjes verdreven...

En de gemeentelijke belastingen flink opgedreven.

 

Ik ben overigens NIET gedoopt...

Vanwege een meningsverschil tussen mijn moeder en de pastoor...

En dat is maar goed ook.

 

Zeker toen ik er achter kwam...

Dat religie door de eeuwen heen...

Alleen maar dood en verderf heeft gebracht. 

 

( Van heksenverbrandingen en crusades in het buitenland...

Tot pedofiele priester doofpot affaires en belastingontwijking. )

Om er maar een paar bij naam te noemen.

 

De kerken maken in Nederland inmiddels plaats voor moskeeën...

Daarmee verdwijnt een deel van de Nederlandse cultuur.

Voor zover er überhaupt al sprake is van een Nederlandse cultuur.

Nederland bestaat immers uit een HOOFDCULTUUR met steeds meer verschillende SUBCULTUREN...

Die LANGS ELKAAR leven...

Daarbij voortdurend met elkaar IN CONFLICT geraken...

Vanwege de...

CULTUREEL VERSCHILLENDE OPVATTINGEN

En...

RELIGIEUZE OVERTUIGINGEN

L E E R P L I C H T :

Iedereen tussen 5 tot 16 jaar is leerplichtig.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatie plichtig.

Een start kwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht#:~:text=Leerlingen%20van%205%20tot%2016,(niveau%202%20of%20hoger).

 

De scholen waren in mijn tijd ofwel KATHOLIEK dan wel PROTESTANTS...

En dan had je ook nog de ZONDAGSCHOOL.

Wordt je zowaar VERPLICHT om in je VRIJE WEEKEINDE notabene OP ZONDAG op te komen draven...

Om PSALMEN op te dreunen waarbij ja na afloop een SINAASAPPEL kreeg voor de moeite.

L A G E R E   S C H O O L :

Laat daar nou een SADIST van een leraar zitten.

Ene "de Vries" afkomstig uit Friesland.

 

Je weet wel...

Die weerbarstige provincie in het Noorden van het land...

Dat er prat op gaat...

Een eigen taal... Een eigen vlag... Een eigen volkslied...

en eigen TV-ZENDTIJD in de FRIESE taal te hebben.

N A T I O N A L I S M E

NATIONALISTISCHER

Kan bijna niet.

 

'k Moet zelf overigens NIETS hebben van dat NATIONALISTISCHE gedoe...

En helemaal al NIET van dat ACHTERLIJKE GEZWAAI met vlaggetjes.

H Y P O C R I S I E

Je zou ook VRAAGTEKENS kunnen zetten...

Bij de OLYMPISCHE SPELEN het SONGFESTIVAL en het VOETBALLEN

 

Want zeg nou zelf...

Is het wel EERLIJK als je als land BUITENLANDERS voor je land laat uitkomen...

In een poging PRIJZEN en AANZIEN in de wacht te slepen ?

 

Wil de mensheid als ras overleven...

Zal zij zich in de nabije toekomst in ieder geval van dat nationalistische gedoe moeten afkeren.

 

Moet zij leren om samen te werken met andere culturen...

Het opheffen van grenzen bleek echter niet zo slim

Als we kijken naar virus uitbraken.

G L O B A L E   V R E D E   E N   S A M E N W E R K I N G

Het huidige globaliseringbeleid dat de Elite Klasse over de wereld uitrolt...

Zal alleen maar MEER VERZET oproepen onder de bevolking.

Zeker wanneer haar GLOBALISERING MET politie- en militair GEWELD wordt AFGEDWONGEN.

 

DEMONSTRATIES WORDEN VERBODEN

EN

BURGERS MONDDOOD GEMAAKT

Enfin...

F R I E Z E N   E N   G R O N I N G E R S

Waren in die dagen als water en vuur.

 

Aangezien ons pa uit Groningen kwam...

( Zijn voorouders overigens uit Duitsland )

Kreeg ik het vaak te verduren van een Friese leraar met de toepasselijke naam "De Vries'.

 

Hij vond altijd wel een reden om mij met een stokje op de vlakke hand te meppen.

Mijn ouders beklaagden zich weliswaar enkele malen bij de directeur...

Maar de situatie bleef onveranderd voortduren!

 

Tegenwoordig is dat wel anders...

Kun je zowaar een RECHTSZAAK tegen zo'n SADISTISCHE KLOOTZAK aanspannen.

 

'k Had overigens ook ZELF NIETS TE ZEGGEN over mijn OPLEIDING NA de lagere school.

Mijn ouders kregen een "ADVIES" van zo'n IMBECIEL van de ( R ) OVERHEID.

 

Er zou OP DAT MOMENT een TEKORT AAN AUTOMONTEURS zijn...

Het werd dus LTS AUTOTECHNIEK ( hoogste C-Niveau ).

 

Want dat zou mijn KANSEN op de arbeidsmarkt VERGROTEN...

Althans zo werd het destijds geformuleerd!

 

Zo gezegd... Zo gedaan.

Op de LTS zaten gelukkig GEEN sadistische leraren.

Wel een MAFKEES die het nodig vond om iedereen een rare bijnaam te geven

 

Die MAFKEES bleek de zoon van de CONCIËRGE.

Gewoon negeren !

Anders kom je onnodig in de problemen...

 

Toen ik uiteindelijk van school af kwam bleek dat die IMBECIELEN in Den haag

"ARBEIDSMIGRANTEN"

Naar Nederland hadden gehaald, en die hadden ALLE VACATURES inmiddels opgevuld!

>>>   F U C K   D E   ( R ) O V E R H E I D   <<<

Dan maar weer terug naar school.

Om eerlijk te zijn...

Kwam mij dat wel beter uit.

 

Ik had tijdens mijn opleiding al gemerkt...

Dat prutsen aan auto's sowieso NIET mijn ding was.

Elke dag stinkend naar / en onder de olie en smeer naar huis...

De ideale gelegenheid om van "CARRIËRE TE SWITCHEN" zoals men dat noemt.

Al heb je eigenlijk NIET VEEL KEUS wanneer je al een TECHNISCHE VOOROPLEIDING hebt genoten.

Want dan blijf je eigenlijk toch in de techniek hangen.

 

Ook toen kregen mijn ouders weer een "ADVIES" van zo'n DRUILOOR van de ( R ) OVERHEID

OP DAT MOMENT hadden ze een TEKORT AAN ELEKTRO / INSTALLATIE MONTEURS.

 

Het werd dus MTS Elektrotechniek in Tilburg.

En laat daar nou ook zo'n SADISTISCHE LERAAR zitten.

 

Een DUITSER met de naam "SCHUMACHER"...

Die "PEDAGOGISCHE TIKKEN" uitdeelde met die KOLENSCHOPPEN van handen.

Zoals hij het zelf formuleerde...

 

De klok tikte ondertussen gestaag verder...

En ik begon me onderhand toch wel zorgen te maken.

 

In mijn tijd zaten er GEEN MEISJES op technische scholen.

Terwijl mijn vrienden inmiddels al waren voorzien.

 

Ik was in die tijd sowieso al een tamelijk VERLEGEN jongen...

Zo volgde ik tot 3 maal toe...

Een groep meisjes op mijn ZÜNDAPP brommer.

In de hoop dat ze mij zouden aanspreken.

 

Inderdaad kwam de groep meisjes op een gegeven moment tot stilstand...

En wenkten ze mij dichterbij.

 

Diegene waar ik een oogje op had gaf echter aan verkracht te zijn...

En om die reden geen relatie met een jongen meer wilde hebben.

Daarna stapten de meisjes weer op hun fiets en lieten mij beduusd achter.

Zo ging het er in 2 van de 3 keer aan toe.

De 3e keer ben ik zelf ontmoedigd als ik was op mijn ZÜNDAPP weggereden.

 

Gaven alle 3 gaven zij aan verkracht te zijn...

Geen interesse te hebben in een relatie met een jongen.

 

Wat mij verder opviel....

Was dat alle 3 de meisjes al op jonge leeftijd hun vader hadden verloren.

 

Ik vermoed dat dit heeft bijgedragen aan het feit dat ze zijn misbruikt.

Er was NIEMAND die hen kon BESCHERMEN tegen het UITSCHOT binnen de "SAMENLEVING" !

 

?    WAT BEZIELT JONGENS OM MEISJES ZO TE KWETSEN    ?

 !!  MEISJES HOOR JE JUIST MET RESPECT TE BEHANDELEN  !!

!!!  VERVLOEKTE VERKRACHTERS  !!!

 

Enfin...

Ik zat nog op de MTS toen de OPROEP VAN DEFENSIE in de brievenbus viel.

>>>   S H I T   <<<

Ik heb met moeite uitstel weten te krijgen...

Zodoende kon ik tenminste nog, al zat ik dan vol zenuwen, mijn schooljaar afmaken !

 

Toen ik van school af kwam...

Hoorde ik in 1e instantie NIETS meer van DEFENSIE

Ik hoopte eigenlijk dat ze me waren vergeten...

Dus ik begon te solliciteren.

 

Na een tijdje was ik in een sollicitatiegesprek verwikkeld...

Een baan als onderhoudsmonteur bij een agrarisch bedrijf notabene in mijn eigen gemeente.

Ik had inmiddels nog maar 1 tegenkandidaat.

 

De keus zou op mij zijn gevallen...

Omdat ik dichterbij woonde en daardoor sneller inzetbaar was...

Ware het niet dat DEFENSIE weer lag te zeiken om "MIJN DIENSTPLICHT" te vervullen.

WAAROM IK WEL...

EN EEN ANDER NIET ?

>>>   S H I T   <<<

Nee hé...

Of ik mij dan en om die tijd...

Bij de desbetreffende kazerne wilde melden.

 

Ik kon die goedbetaalde baan dicht bij huis dus op mijn buik schrijven!

Want UITSTEL DAN WEL AFSTEL zat er namelijk NIET in.

>>>   S H I T   S H I T   S H I T   <<<

V E R V L O E K T E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E

I N  D E N   H A A G

( Sorry maar ik moet nou eenmaal mijn in de loop der jaren opgebouwde frustratie kwijt. )

 

Met die dienstplicht periode kwam een tijd van verveling!

Een vol jaar van mijn leven verspild...

Saai poetswerk... Schuttersputjes graven - Corvee roosters opstellen...

Een beetje voor pinguïn spelen in de kantine van de kazerne.

 

Languit in de VRIESKOU van de sneeuw liggend...

HOPEND OP EEN DODELIJKE LONGONTSTEKING.

 

De GEKSTE bevelen opvolgend...

Van die MACHTSGEILE KLOOTHOMMELS met streepjes op hun schouders.

 

( Ik begon overigens met een opleiding tot SERGEANT...

Ik heb die opleiding echter NIET afgemaakt.

SERGEANTS kunnen namelijk 5 jaar langer opgeroepen worden voor HERHALING

En daar had ik dus al HELEMAAL GEEN ZIN IN.

Zeker niet nadat zij mij een GOEDBETAALDE BAAN door de neus geboord hadden !

V E R V L O E K T E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E

 I N  D E N   H A A G

DAT DIE LAFBEKKEN BIJ DE ( R ) OVERHEID

HUN EIGEN OORLOGEN ZELF MAAR UITVECHTEN !

Voor zover ik mij kan herinneren...

HAD ENDERLAND ZELFS EEN MINISTER VAN DEFENSIE...

DIE ZELF NOG NOOIT IN DIENST HAD GEZETEN !

> > > W T F < < <

Enfin...

Wordt je in diensttijd ook nog eens tegen de rond geslagen...

Door een eikel van een bodybuilder type...

Omdat ik weigerde me als persoonlijke slaaf te laten gebruiken.

 

Die eikel dacht mij zodanig te kunnen INTIMIDEREN dat ik ook zijn spullen zou poetsen.

DAT GING DUS MOOI NIET DOOR !

>>>   L A A T   J E   N I E T   I N T I M I D E R E N   D O O R   T U I G   <<<

Ik schijn het er overigens nog goed vanaf gebracht te hebben...

Toen ik zo eens de verhalen op het internet las...

Betreffende kazernes waar ONTGROENINGSRITUELEN plaatsgevonden zouden hebben.

 

Daarvan heb ik op de kazernes waar ik werd gestationeerd...

ERMELO/HARDERWIJK - DEN HAAG - TILBURG

Gelukkig GEEN LAST gehad!

 

Na mijn diensttijd te hebben vervuld...

Heb ik geruime tijd van het ene naar het andere parttime baantje gezworven.

Uiteindelijk werd ik daar zo GEFRUSTREERD van...

Dat ik me uiteindelijk als HUISMAN heb teruggetrokken.

Mijn partner verdiende op dat moment meer dan voldoende voor ons beiden.

J A W E L . . .

U I T E I N D E L I J K

T O C H   E E N   M E I S S I E . . .

H É H É . . .

Jullie mogen best weten...

Dat ik na de afwijzingen van die 3 meisjes die aangaven te zijn verkracht...

Ook nog een poging heb gedaan om een vriendin te vinden...

Dat ging via de PENVRIEND pagina...

Van destijds populaire popmagazines als BRAVO en POPFOTO.

 

Daar heb ik weliswaar GEEN partner aan overgehouden...

Maar WEL een paar leuke vakanties in:

Duitsland ( 1 week ) , Nederland ( 1 weekeinde )  en Ierland ( 1 week )!

 

Toen ik op het punt stond om mijn zoektocht op te geven...

En OVERWOOG om er EEN EINDE aan te maken...

( Ik was inmiddels al 20 BEHOORLIJK DEPRESSIEF en bovendien WOEST op de ( r ) overheid. )

Kwam mijn zus opeens met een potentiële kandidate aanzetten.

2 1   F E B R U A R I   C A R N A V A L   1 9 8 2

Ik herinner het mij nog goed...

Zo: 21 FERUARI ten tijde van CARNAVAL in 1982.

 

Hoewel ik eigenlijk NIETS om carnaval geef...

Vanwege al dat geschreeuw en gezuip.

 

Kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen...

Wat voor meisje had mijn zus voor mij in gedachten ?

Ik ben dus met mijn zus meegegaan naar HAAR dansschool.

Alle leden mochten tijdens CARNAVAL namelijk 1 INTRODUCEE mee naar binnen nemen.

 

Zelf zat ik destijds op een andere dansschool...

En daar ging het er allemaal nogal stijfjes aan toe.

Bovendien had ik daar ook al geen succes met de meisjes.

Verlegen als ik was...

Had ik simpelweg niet het lef om ze te vragen!

2   V E R L E G E N   T Y P E T J E S

Enfin...

Het meisje waar mijn zus mee aan kwam draven...

Bleek aan een tafeltje in een hoek te zitten helemaal aan de andere kant van de zaal.

Mijn zus stelde het meisje aan mij voor...

Waarna ik mezelf aan het meisje voorstelde en tegenover haar aan het tafeltje ging zitten.

Ze zou dit jaar 18 worden, had een wipneusje, mooie blauwe ogen en lang blond haar

Bovendien was zij net als ik tamelijk verlegen.

 

Mijn zus haalde voor ons beiden elk een jus 'd orange...

Terwijl wij elkaar ondertussen stilzwijgend in de ogen keken...

In een poging om elkaars gedachten te peilen.

 

We wisten waarschijnlijk allebei niet goed...

Hoe we een gesprek met elkaar aan moesten knopen.

Of was het de angst iets verkeerds te zeggen wat de ander mogelijk zou afschrikken?

Het bleef dus geruime tijd bij elkaar aankijken!

 

Zo ging er een tijd overheen zonder dat er verder iets gebeurde.

Vandaar dat ik besloot om één hand langzaam over de tafel in haar richting te bewegen...

In de hoop dat daar een reactie op zou volgen.

Zo verging enige tijd terwijl ik mijn hand uitnodigend op tafel liet liggen.

Doch toen er verder niets gebeurde besloot ik mijn hand teleurgesteld weer terug te trekken.

 

Ik kreeg het gevoel dat deze ontmoeting ook op niets zou uitlopen...

Ze leek niet in mij geïnteresseerd.

Ik wilde dan ook opstaan en naar huis terug keren...

Ware het niet...

Dat iets mij ervan weerhield om op te staan.

 

Wederom keken we elkaar diep in de ogen...

In een poging elkaars gedachten te doorgronden.

 

En na een 2e periode van wederzijds stilzwijgen...

Besloot ik om mijn hand nogmaals op uitnodigende wijze uit te strekken.

Terwijl ik haar diep in haar blauwe ogen aan bleef staren.

W O N D E R   B O V E N   W O N D E R . . .

Bewoog haar hand langzaam richting die van mij...

En pakte ze die vast.

Terwijl we elkaar stilzwijgend in de ogen bleven aankijken.

 

Ik begon te glunderen en had zoiets van...

Ik ben blij dat ik niet ben weggegaan.

 

De daaropvolgende dagen...

Leek het er zowaar op dat het begon te klikken tussen ons.

Totdat...

Zij ineens niet meer op kwam dagen.

Teleurgesteld ging ik die dag weer terug naar huis!

V A K A N T I E   I N   I E R L A N D

Vlak daarop...

Schreef mijn Ierse penvriendin...

Of ik zin had om op vakantie naar Ierland te komen.

 

Gezien het meisje dat ik bij de dansschool had opgedaan toch niet meer kwam opdagen...

Ben ik op op het verzoek van mijn Ierse correspondente ingegaan.

Heb mijn koffers gepakt...

En ben meteen met het vliegtuig naar de hoofdstad Dublin gevlogen!

 

Het was een fijne vakantie.

Ik werd vriendelijk ontvangen door haar muzikale gitaar spelende familie.

Het Ierse meisje zelf was een schoonheid om te zien...

Ik dacht even dat het tussen ons zou klikken...

Toen ze me probeerde te kussen.

Maar omdat ik iets te spontaan reageerde...

Knalden we ( weliswaar niet hard ) met onze hoofden tegen elkaar.

 

Oeps...

Wellicht bedacht zij dat wanneer het tussen ons zou klikken...

Eén van ons...

Naar een ander land zou moeten verhuizen.

Familie en vrienden achter latend.

 MAAR WIE

Ik heb er in ieder geval een heel fijne vakantie aan over gehouden.

T E R U G   V A N   V A K A N T I E . . .

Toen ik thuis kwam van mijn vakantie uit Ierland...

Wist mijn zus de reden te vertellen...

Waarom het meisje niet meer op was komen dagen.

 

Haar vader bleek tegen onze relatie te zijn.

Hij wilde niet...

Dat zijn KATHOLIEKE dochter met een PROTESTANTSE jongen uit ging.

Ik had zoiets van:

"Wat krijgen we nou?!?"

 

Mijn zus vervolgde haar verhaal...

De vader van het meisje was tijdens mijn vakantie in Ierland overleden.

 

Mijn gedachten begonnen af te dwalen...

Ik had de indruk dat het meisje mij uiteindelijk wel mocht...

Maar haar vader was tegen onze relatie.

In die tijd dat ik in Ierland zat kwam haar vader plotseling te overlijden ?!?

Was het lot mij nu ineens gunstig gezind ?

 

Haar vader was er dus niet meer...

Daarmee was ook de barrière verdwenen...

Die ons uit elkaar had gedreven.

 

Mijn zus vervolgde daarop...

Dat het meisje het moeilijk had met de verwerking van de dood van haar vader.

En dat zij op het punt ban instorten stond.

Het verlies van haar vader en de druk van school werden haar teveel.

Ze kon het allemaal niet meer verwerken.

 

Toen werd voor mij duidelijk...

Dat ik mij weer met het meisje in verbinding moest stellen.

 

Juist NU had zij iemand nodig...

Die haar door deze moeilijke periode heen kon helpen.

Het zou onze relatie wel eens kunnen verbeteren.

Alles goed en wel...

 

Maarruhh...

Zou ze eigenlijk nog steeds in mij geïnteresseerd zijn ?

Zou ze tegen de uitdrukkelijke wens van haar vader in durven gaan...

Door toch weer met mij om te gaan ?

 

Ik vroeg mijn zus dan ook...

Om het meisje te zeggen...

Dat ik in ieder geval nog steeds in haar was geïnteresseerd...

En om haar tegelijk te vragen of het wederzijds is.

 

En ja hoor...

Daarna ging het eigenlijk alleen maar beter tussen ons.

We zaten eigenlijk bijna altijd bij haar thuis omdat anders haar moeder alleen zou zitten.

Ik hielp bovendien zo goed ik kon mee met haar huiswerk.

Al ging dat wel een beetje ten koste van mijn eigen huiswerk.

Maar dat vond ik op dat moment niet erg.

4   J A A R   L A T E R   0 3 - 0 5 - 1 9 8 6

Vierden we onze verloving.

2   J A A R   L A T E R 1 9 8 8

Gingen we op onszelf wonen.

6   J A A R   L A T E R   0 7 - 1 2 - 1 9 9 4

Gingen we trouwen.

IK DENK DAT DIT OVERIGENS WEL GENOEG IS

WAT BETREFT

HOE WE ELKAAR HEBBEN LEREN KENNEN

 

Enfin...

Waar was ik gebleven...

Uhmmm...

'k Weet het alweer...

Na mijn diensttijd kwam ik niet meer aan de bak.

De ( r ) overheid bleef maar arbeidsmigranten binnenhalen...

En mijn kennis was tijdens mijn verplichte diensttijd in rook opgegaan.

 

Na wat tijdelijke kolere baantjes heb ik het dan ook opgegeven...

Ik ben huisman geworden en heb me zo veel mogelijk van de "samenleving" gedistantieerd.

H U I S M A N . . .

't Heeft me wel aan het denken gezet.

H U I S M A N   /   H U I S V R O U W

Is over het algemeen genomen maar een

ONDANKBAAR

"BEROEP"

 

D A G   I N   D A G   U I T

P O E T S   J E   J E   T E   P L E U R I S

 

M A A K   J E   H E T   E T E N   K L A A R

G E L U K K I G   K O N   I K   G O E D   K O K E N

E N   D E   K O K   B E P A A L D  W A T   E R   O P   T A F E L   K O M T

 

I K   M O E T   D A A R B I J   W E L   T O E G E V E N

D A T   H E T   N O G   B E T E R   U I T P A K T

W A N N E E R   B E I D E   P A R T N E R S   H E T Z E L F D E   L E K K E R   V I N D E N

 

'S A V O N D S   N O G   E V E N   D E   A F W A S

1 Á 2   K E E R   I N   DE   W E E K   S T O F F E N   E N   S T O F Z U I G E N

 

E L K E   W E E K   Z W A R E   W A S M A N D E N   S J O U W E N   M E T

K L E D I N G   B O O R D E V O L   S P O E L W A T E R

E T C.

 

E L K E   D A G   O P N I E U W   H E T Z E L F D E

( G E E U W )   S A A I   ( G E E U W )

 

Een "BAAN" ZONDER salaris...

En over het algemeen WEINIG WAARDERING.

 

Geef hem / haar op z'n tijd een COMPLIMENTJE.

Het zal de RELATIE in ieder geval TEN GUNSTE KOMEN.

 

In al die jaren is mijn wrok tegen die liberale fascisten bij de ( r ) overheid

Eigenlijk alleen maar toegenomen.

 

Ze gaven mijn ouders een verkeerde adviezen wat betreft mijn te volgen opleidingen.

Verplichtten mij bovendien om een op pure willekeur gebaseerde dienstplicht te vervullen...

Verwoestten daarbij mijn enige echte kans op een goedbetaalde baan in de eigen regio...

 

En ga zo maar door.

Al die tijd heb ik geduldig, maar tevergeefs...

Gewacht op een gelegenheid om WRAAK te nemen.

 

Op JURIDISCH gebied wel te verstaan...

Ik ben van nature GEEN gewelddadig mens.

 

Ik dacht aan een AANKLACHT wegens VRIJHEIDSBEROVING...

Of een AANKLACHT wegens het HERHAALDELIJK VERZIEKEN van mijn CARRIËRE mogelijkheden.

Doordat VACATURES keer op keer opgevuld werden met goedkope buitenlandse  "ARBEIDSMIGRANTEN".

Om maar te zwijgen van al die zogenaamde...

" V R I J W I L L I G E R S "

Mensen die denken goed bezig te zijn door voor niets te werken...

Terwijl ze eigenlijk anderen het brood uit de mond stelen !

Enfin...

Dan wel een een aanklacht om een FINANCIËLE COMPENSATIE af te dwingen voor al die jaren...

Dat ik SOLLICITATIE BRIEVEN heb moeten schrijven naar...

KOLERE PARTTIME BAANTJES ZONDER TOEKOMST PERSPECTIEF !

 

Daarbij ook nog eens ONDER ERBARMELIJKE ARBEIDSVOORWAARDEN...

En vaak tegen een MIEZERABELE BELONING.

 

COMPENSATIE voor al die ONKOSTEN die ik heb moeten maken en NOOIT VERGOED heb gekregen.

En dan heb ik het nog niet gehad over de GEESTELIJKE SCHADE die je dan mee maakt.

Al die periodes van STRESS en de daaruit voortvloeiende DEPRESSIES...

 

Is het echt zo verwonderlijk...

Dat mensen die DECENNIA LANG werden benadeeld en GESCHOFFEERD door de ( r ) overheid...

Op een gegeven moment...

Beginnen te REBELLEREN tegen haar ronduit PERVERSE systemen ?

 

En dat naarmate STEEDS MEER MENSEN het dupe worden...

De kans op een REVOLUTIE alleen maar toeneemt!

 

We leven in en tijd waar...

G L O B A L I S E R I N G . . .

Er binnen één mensenleven doorheen wordt gejaagd!

 

Waar...

P R I V A T I S E R I N G :

Van met belastinggeld opgezette infrastructuren van staatsbedrijven- en diensten...

Voor een appel en een ei in handen vallen van veelal buitenlandse "investeringsfondsen".

Voor een habbekrats werden verkwanselt aan de Elite Klasse...

Onder het mom van:

" B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R "

( Al werd die term jaren pas jaren later officieel in gebruik genomen )

 

Staatsbedrijven- en diensten geprivatiseerd...

Kwamen zodoende in de klauwen terecht kwamen van de Elite Klasse.

 

Zogenaamd omdat al die voormalige ( r ) overheidsbedrijven- en diensten

Zo beter in staat zouden zijn EFFICIËNTER te functioneren...

Dan wanneer ze onder het toeziend oog...

Van een onder BUREAUCRATIE bezwijkende ( R ) OVERHEID zouden moeten opereren.

 

Dat de ( r ) overheid BEZWIJKT onder haar bureaucratie wil overigens NIET per definitie zeggen...

Dat de ( r ) overheid NIET EFFICIËNT kan wezen.

Eerder dat diegenen die de ( r ) overheid vormden ONBEKWAAM waren!

 

Nederland werd in rap tempo STEEDS AFHANKELIJKER gemaakt van het buitenland.

De ELITE KLASSE maakt sindsdien in NEDERLAND met haar multinationals DE DIENST UIT.

Multinationals die NEDERLAND volledig leegzuigen en zich daarna terugtrekken.

 

Een leeg geplunderd land...

Met een werkloze en gedesillusioneerde bevolking

Achter zich latend !

 

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er in de loop der jaren niet over de kop gegaan?

Gefuseerd dan wel Geassimileerd?

 

Hoeveel werknemers hebben daarbij niet hun baan verloren?

Dan wel tijdens al die reorganisaties die in de jaren die daarop volgden.

En ook nu nog steeds volgen ?

 

( Het had ook naders gekund, al denk ik niet dat ik daar nog toekom...

Aan mijn stappenplan voor een betere wereld. )

Dat we van het huidige systeem af moeten is in ieder geval zeker !

 

Enfin...

In ieder geval...

Was er voor die periode al een tijd van onzekerheid...

Een tijd waarin steeds meer op FLEXIBILITEIT door middel van PARTTIME BAANTJES werd ingezet.

 

DE FINANCIËLE BONUS SYSTEMEN

DIE MEN IN AL DIE JAREN VAN TROUWE DIENST HAD OPGEBOUWD

MOESTEN AL SNEL WEER WORDEN INGELEVERD !

 

Daarna begon de ( R ) OVERHEID ook nog eens met BELASTINGGELD te smijten...

Zogenaamd in een POGING om de WERKLOOSHEID in te dammen...

Die notabene DOOR HAAR EIGEN BELEID werd veroorzaakt !

 

Het moge duidelijk zijn...

Dat toen de ( R ) OVERHEID eenmaal begon met het UITDELEN VAN SUBSIDIES...

" U I T Z E N D B U R E A U S "

Als paddenstoelen uit de grond schoten.

En er een PERIODE aanbrak van BAAN ONZEKERHEID...

Die TOT OP DE DAG VAN VANDAAG alleen maar ERGER is geworden.

 

De ene keer werden SUBSIDIES gegeven om OUDEREN in dienst te houden...

Waarbij ONERVAREN JONGEREN ERUIT werden geknikkerd.

 

De andere keer werden SUBSIDIES gegeven om JONGEREN in dienst te nemen.

Waarbij WELISWAAR ERVAREN MAAR DUURDERE OUDEREN eruit werden geknikkerd.

 

Een beleid zijnde van...

GIGANTISCHE BELASTINGGELD VERKWISTING...

Waar in feite NIEMAND iets mee opschoot !

 

N I E M A N D

Behalve dan de ELITE KLASSE

De EIGENAREN dan wel GROOTAANDEELHOUDERS

Van die MULTINATIONALS die geprofiteerd hebben van dat...

Z I N L O Z E   G E S M I J T   M E T   S U B S I D I E S

 

UITZENDBUREAUS

Vaak van buitenlandse afkomst...

Verzieken de Nederlandse arbeidsmarkt...

Met goedkope uitbuitbare arbeidsmigranten !

 

Wie zich daarin verdiept komt vanzelf artikelen tegen over...

GROOTSCHALIGE FRAUDE EN CORRUPTIE

Die destijds al plaatsvonden met...

UITKERINGEN en HUISVESTING !

W E R K E N   V O O R   E E N   H A B B E K R A T S

Waarbij menigeen meerdere baantjes nodig heeft om alleen al aan die

WOEKER BELASTINGEN WOEKERHUREN WOEKERVERZEKERINGEN

Te kunnen voldoen !

 

Bijna nooit meer thuis...

Vervreemd van je eigen gezin !!

 

GEDWONGEN om te werken voor een SCHAMELE UITKERING...

Waar je AMPER van rond kunt komen!

 

Terwijl

DE ELITE KLASSE

Haar vermogen op zogenaamd LEGALE WIJZE de wereld rond sluist...

( B E L A S T I N G   O N T W I J K I N G )

Daarbij ook nog eens op de gemeenschap PARASITEERT

( S U B S I D I E S )

 

UITZENDBUREAU'S

Zijn particuliere organisaties die grof geld verdienen...

Door als het ware voor tussenpersoon te spelen tussen bedrijven en werkzoekenden.

Ze romen een deel van de salaris van de werkzoekende af..

Worden vaak ook nog eens gesubsidieerd door de ( r ) overheid.

 

De wereld is in al die jaren steeds zakelijker en dus onmenselijker geworden.

Mensen zijn verworden tot handelswaar.

Handelswaar heeft geen rechten!

T O E N   K W A M   C O R O N A

 

A L L E S   G I N G   O P   S L O T

 

A V O N D K L O K   E N   M O N D K A P J E S P L I C H T

V O O R   E E N   S I M P E L   V I R U S

W A A R   R U I M   9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

A M P E R   L A S T   V A N   O N D E R V I N D

 

G E Z I E N   I K   S I N D S   D E   M O N D K A P J E S P L I C H T

D I E   O P   1   D E C   2 0 2 0   I S   I N G E G A A N

E I G E N L I J K   G E E N   B O O D S C H AP P E N    M E E R   H E B   K U N N E N   D O E N

I N    D E   S U P E R M A R K T

 

O M D A T   I K   S I M P E L W E G   W E I G E R

Z O 'N   Z I N L O O S   M O N D K A P J E   T E    D R A G E N

 

N I E T   Z O Z E E R   V A N W E G E   H E T   F E I T

D A T   I K   H E T   B E N A U W D   K R I J G   M E T   Z O 'N  M O N D K A P J E   O P

A M P E R   K A N   A D E M H A L E N

M E   N I E T   M E E R   K A N   C O N C E N T R E R EN

E N   P A N I E K A A N V A L L E N   K R I J G   M E T   Z O ' N   D I N G   O P

W A A R B I J   M I J N   H A R T   A L S   E E N   B E Z E T E N E   T E   K E E R   G A A T

E N   I K   H E T   G E V O E L   H E B   B E W U S T E L O O S   T E   R A K E N

 

M A A R   M E E R   U I T   P R I N C I P I Ë L E   O V E R W E G I N G

I K   W E I G ER   M E E   T E   D O E N

A A N   E X P E R I M E N T E N   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

D I E   M I J N   G E Z O N D H E I D   S C H A D E   K U N N E N   T O E B R E N G E N

 

I K   L A A T   M I J   A L   H E L EM A A L   N I E  T   V E R G I F T I G E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S

 

I K   W E I G E R   O P   E E N D E R   W E L K E  W I J Z E   D A N   O O K

M E D E W E R K I N G   T E   V E R L E N E N   A A N   H E T   D O O R V O E R E N   V A N

D E   G E H E I M E   P O L I T I E K E   A G E N D A

A C H T E R   D E Z E

E P I D E M I E   /   P A N D E M I E   /   P L A N D E M I E   !

O F T E W E L

H O E   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E

W O R D T   M I S B R U I K T

OM   H E T   G L O B A L I S E R I N G S B E L E I D   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

I N   E E N   H O G E R E   V E R SN E L L I N G   T E   S C H A K E L E N

 

D E   O P   H A N D E N   Z I J N D E   R E S E T   O F W E L   V E R D E R E   I N T E G R A T I E

V A N   D E

E C O N O M I S C H E-,   F I N A N C I Ë L E-   EN   P O L I T I E K E

S T R U C T U R E N

 

D E   U I T E I N D E L I J K E   C O U P   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

O M   Z I C H   D E   M A C H T   O V E R   D E   "D E M O C R A T I E Ë N"   V A N   D E   W E R E L D

T O E   T E   E I G E N E N

 

( Voor zover er überhaupt al sprake was van democraties...

Immers NIET HET VOLK regeert...

Maar een handvol zogenaamd "DEMOCRATISCH GEKOZEN" dictators. )

"R E C H T E N   E N   V R I J H E D E N"

D I E   S T E E D S   M E E R   W O R D E N   O M G E Z E T   I N   P L I C H T E N

 

I N   I E D E R   G E V A L

E E T   I K   S I N D S   1   D E C   2 0 2 0

( De dag waarop de M O N D K A P J E S P L I C H T is ingegaan...

Ondanks dat de politiek lange tijd O N T K E N D E dat dit ooit zou gebeuren. )

E I G E N L I J K   N O G   M A A R   2   D A G E N   I N   D E   W E E K

D E   D A G E N   Z I J N D E   D A T   O N S   M A   ( 8 1 )   E N   I K   ( 58 )

O N S   P A   ( 8 5 )   U I T   D A T   V E R V L O E K T E   V E R P L E E G H U I S   O P H A L E N

O N S   P A   O V E R L E E D   O P   2 9 - 0 1 - 2 0 2 1   I N   H E T   V E R P L E E G H U I S !

 

L O N G E M B O L I E ( verstopping bloedvat naar de longen )

Z U U R S T O F T E K O R T  ( met dagen waarbij een saturatie van slechts 61 werden gemeten )

T E R W I J L   D I E   V O O R   G E Z O N D E   M E N S E N   R O N D   D E   9 5   B E H O O R T   T E   Z I J N

A L   C L A I M D E   E E N   L O N G A R T S   O P   H E T   I N T E R N E T

D A T   8 5   O O K   G E E N   R E D E N

T O T   B E Z O R G D H E I D   H O E F T   T E   Z I J N

 

H A R T F A L E N

D U S   N I E T   D O O R   H E T   C O R O N A V I R U S

D E   P C R- T E S T   G A F   T O T   3 X   A A N   D A T   H I J   N E G A T I E F   W A S.

 

A L H O E W E L   I N M I D D E L S   B E K E N D   I S...

D A T   D E   P C R - T E S T   O N G E S C H I K T   Z O U   Z I J N

O M   E R   E E N   B E S M E T T I N G   D A N   W E L   B E S M E T T E L I J K H E I D   M E E   T E   M E T E N

W A N T   D E   P C R - T E S T   M E E T   E N K E L   E N   A L L E E N...

O F   B I J   I E M A N D   V I R U S   R N A   I S   V A S T G E S T E L D

 

E E N   K L E I N   D E E L T J E   V A N   H E T   V I R U S

D A T   N I E T   E E N S   B E S M E T T E L I J K   H O E F T   T E   W E Z E N

 

I N   I E D E R   G E V A L   K O M T   D A A R M E E   O O K   E E N   E I N D

A A N   A L   D I E   H E F T I G E   E MO T I O N E L E   U I T B A R S T I N G E N

O N T S T A A N   U I T   D E   S C H E I D I N G   V A N   2   M E N S E N   O P   L E E F T I J D

D I E   H U N    L E V E N   L A N G   B I J   E L K A A R   H E B B E N   D O O R G E B R A C H T

( 5 9   J A A R   G E T R O U W D ! )

 

EMOTIES VAN VERDRIET

Omdat ze de laatste jaren van hun leven

Niet meer samen door mochten brengen !

 

EMOTIES VAN MACHTELOZE WOEDE EN TELEURSTELLING

Vanwege het lockdown beleid van de ( r ) overheid

Zowel als dat van het verpleeghuis zelf.

 

Al die keren dat men ons pa die aan een rolstoel gekluisterd zit

Tot laat in de middag in z'n bed liet liggen...

Wanneer deze aangaf ontlasting te moeten krijgen

 

Wanneer dat niet snel genoeg ging...

Vertrokken zij en kwamen dan soms pas na een uur of nog later terug.

 

Terwijl ons pa...

Al die tijd in z'n eigen ontlasting lag

Zijn incontinentiemateriaal volledig doorweekt

Zijn lichaam vol pijnlijke geïrriteerde plekken

Waarover men dan een zalfje met een zogenaamde beschermlaag op aanbracht.

 

Vanwege een tekort aan mankracht...

Schroomde een verzorgster er zelfs niet voor...

Om DEMENTE BEWONERS in te schakelen om mee te helpen...

Bij het verschonen van mede bewoners.

 

W A N N E E R   U   W E E R   G A A T   S T E M M E N

O N T H O U D T   D A N   G O E D

D A T   D E   K A B I N E T T E N   M A R K   R U T T E   I,   II   en   III   D E

G E Z O N D H E I D S - E N   O U D E R E N Z O R G

T O C H   W E L   D E   M E E S T E   S C H A D E   H E B B E N   T O E G E B R A C H T

M E T   H U N   B E Z U I N I G I N G E N   ( z i e   H O M E   p a g i n a )   !!!

P R I V A T I S E R I N G   E N   M A R K T W E R K I N G . . .

Zij er de oorzaak van...

Dat zorginstellingen draaien op winstmaximalisatie...

Ten koste van de patiënt!!!

 

Het corona beleid van de ( r ) overheid...

Met haar lockdowns, 1 1/2 meter afstand regelgeving, mondkapjesplicht...

Een beleid gericht op thuisblijven.

 

Een beleid waarmee je NOOIT MEER van het corona virus afkomt...

Een beleid waaronder virussen vrolijk verder muteren.

Een beleid waardoor NIEMAND ooit nog naar het OUDE NORMAAL terug zal kunnen keren.

 

Veel mensen zijn inmiddels al zo bang...

Dat zij niet eens meer terug durven naar het oude normaal !

 

Er waren geregeld periodes dat BEWONERS VAN VERPLEEGHUIZEN GEEN BEZOEK mochten ontvangen.

Waardoor WHAT'S APP met zo'n zogenaamde "SMARTPHONE"...

De enige mogelijkheid was...   Om toch nog...   Al was het maar voor enkele minuten...

Contact met elkaar te kunnen blijven houden.

 

Tenminste als er iemand aanwezig is die überhaupt weet

HOE

What's app werkt.

 

VRIJWILLIGERS werden naar huis gestuurd...

Voor de bewoners brak een tijd van EENZAAMHEID en VERVELING aan.

A N T I   P S Y C H O T I C A   E N   S L A A P M I D D E L E N

Ons pa werd ONRUSTIG in het verpleeghuis omdat hij simpelweg z'n vrouw en "kinderen" miste.

En dat kunnen ze in het verpleeghuis natuurlijk NIET hebben.

Anders kan die onrust op de andere bewoners overslaan.

Zodoende spuiten ze onrustige bewoners plat met MIDAZOLAM.

 

Sinds ons pa in het verpleeghuis werd opgenomen...

Kreeg hij steeds grotere doses van verschillende antipsychotica.

Waardoor hij steeds meer begon te hallucineren.

 

Dingen te zien die er niet waren...   Stemmen te horen die er niet waren.

Nachtmerries en waanbeelden te krijgen.

 

Hoewel ze antipsychotica worden genoemd...

Werken ze bij bepaalde personen waaronder ons pa volkomen averechts.

M E D I C I J N E N

Medicijnen kunnen NIET genezen...

Medicijnen doen ALLEEN aan symptoom bestrijding.

 

In medicijnen zitten stoffen die de signalen van en naar de hersenen blokkeren.

Zodat je minder last hebt van de gevolgen van de aftakeling van het lichaam...

Veroorzaakt door ouderdom dan wel de vergiftigingen die zich in de loop der tijd in het lichaam ophopen door...

Het werken met / Het inhaleren van...

Schadelijke stoffen...

Vanuit de chemische- petrochemische en farmaceutische industrieën!

 

O O R D E E L   Z E L F

Over het gebruik van al die zogenaamde...

Anti-Psychotica, slaap- en kalmeringsmiddelen...

Die juist datgene doen wat ze

NIET

Zouden moeten doen.

 

Zo kampte ons pa kampte steeds vaker met angststoornissen...

Zag steeds vaker dingen die er niet waren...

Sprak hij steeds vaker wartaal uit...

En gooide hij het heden en verleden steeds vaker door elkaar.

 

Enfin...

Met het overlijden van ons pa...

Kan ik me eindelijk focussen op de voorbereiding van mijn eigen dood.

 

Van de reservering van de grafrechten zijn inmiddels bijna 4 jaar verloren gegaan...

En ook de grafsteen staat nu al bijna 4 jaar opgeslagen bij de fabrikant.

https://www.eijgelaar.nl/

 

'k Ben nog nooit zoveel afgevallen in zo korte tijd...

In het gezicht, de armen en de benen.

 

'k Hoop dat na mijn MISLUKTE POGINGEN met ALCOHOL, PIJNSTILLERS en SLAAPMIDDELEN

Ik meer succes zag oogsten / voldoende zal verzwakken...

Door algehele onthouding van...

Voedsel, drinken en slaap.

 

Dankzij die VERVLOEKTE HYPOCRITISCHE EED van die huisartsen

" D E   E E D   V A N   H I P P O C R A T E S "

https://www.lumc.nl/sub/1060/att/907300228522341.pdf

Waarmee zij ZWEREN een mens GEEN KWAAD te berokkenen.

Is iedereen met ZELFMOORD plannen...

Gedoemd tot ONMENSELIJKE PIJNLIJKE MIDDELEN terug te grijpen

Om uit deze KRANKZINNIGE WERELD te kunnen ontsnappen !

 

Een HYPOCRIETE eed...

In die zin...

Dat artsen zich wel degelijk SCHULDIG maken aan het berokkenen van kwaad jegens PATIËNTEN...

Al diegenen die stierven vanwege DE AFSCHALING VAN de gezondheidszorg...

De onnodige AMPUTATIES van lichaamsdelen !

De PIJNLIJKE zelfmoorden...

Al die mensen...

Die een PIJNLOZE MENSWAARDIGE DOOD wordt misgund !

 

Het alternatief is immers...

Dat deze groep noodgedwongen naar middelen grijpt...

Die onnodig menselijk lijden veroorzaken voor zichzelf dan wel hun omgeving...

In een poging zich van hun onvrijwillige lidmaatschap van dit...

RONDUIT ACHTERLIJKE RAS GENAAMD

MENSHEID.

( Uitzonderingen daargelaten )

Te kunnen bevrijden!

 

ACHTERLIJK...

In die zin...

Dat zij zich voortdurend laat bedriegen en bestelen door die marionetten van het kapitaal in Den Haag...

En tegen beter weten in op dat SATANSGEBROED blijft stemmen.

 

'k heb inmiddels 2 jaar lang...

Al die heftige emotionele uitbarstingen tussen mijn ouders op moeten vangen.

 

't Was fijn dat ik ze zo lang mogelijk bij elkaar heb kunnen brengen...

Maar ik ben ook blij dat het eindelijk afgelopen is!

 

Tijd dat ik ik me focus op het weerzien met mijn vrouw...

Die op 1-11-2017 op 52-jarige leeftijd kwam te overlijden.

 

De urn met haar stoffelijk overschot heeft sindsdien een eigen plaatsje in de woonkamer...

Bij de warmte en het licht van DAG EN NACHT brandende waxinelichtjes.

 

IK LAAT ME NIET LANGER MEER EMOTIOEEL CHANTEREN...

OM NOG LANGER IN DEZE ONMENSELIJKE KAPITALISTISCHE WERELD...

MET HAAR KRANKZINNIGE SCHULDENECONOMIE ROND TE HANGEN.

 

DE INDIVIDUALISTISCHE WERELD VAN VANDAAG DE DAG

DIE WE AAN DE LIBERATEN TE DANKEN HEBBEN

 

EEN WERELD DIE DOOR HEBZUCHT EN EGOÏSME WORDT GEVOEDT

EEN WERELD DIE GESTAAG VERDER VERLOEDERD

EEN WERELD DIE DOOR DE ZWARE INDUSTRIEËN WORDT VERGIFTIGD

 

EEN WERELD ZIJNDE

WAAR IK MIJ STEEDS MINDER IN THUIS VOEL !

 


IK BEN NU 59 JAAR

EN HEB IN AL DIE TIJD AL HEEL WAT VERANDERINGEN MEEGEMAAKT

ZOWAT AL DIE VERANDERINGEN PAKTEN VOOR ONS NADELIG UIT

 

ONZE TOEKOMST WERD KEER OP KEER GESABOTEERD

DOOR HET BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

 

MIJN VROUW IS IN 2017 OP 52 JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN

IK ZIT INMIDDELS AL WEER BIJNA 4 JAAR ALLEEN

 

DE TIJD VLIEGT VOORBIJ

DANKZIJ HET CORONA BELEID WORDT IK BOVENDIEN

GEDISCRIMINEERD EN BUITENGESLOTEN

VAN DE

"S S   A M E N   L E V I N G"

 

SS

STAAT DAARBIJ VOOR HET HEDENDAAGS LIBERAAL FASCISME

 

AMEN

  STAAT VOOR HET FEIT DAT IEDEREEN KLAKKELOOS NAAR DE PIJPEN VAN DE ( R ) OVERHEID DANST

 

EN DAT ALLES VOOR EEN SIMPEL VIRUSJE

WAAR AMPER 2 PROCENT VAN DE BEVOLKING LAST VAN ZOU KUNNEN KRIJGEN

 

DE LEVENSJAREN VAN JONGEREN WORDEN OPGEOFFERD

IN EEN ZINLOZE POGING OM HET LEVEN VAN OUDEREN TE REKKEN

 

IK VERVLOEK DE DAG DAT IK GEBOREN BEN

EN ALS EEN GEVANGENE IN DIT VERROTTE SYSTEEM MOET DOORBRENGEN

 

BINNENKORT

1-11-2021

HOUDT IK HET ECHTER TOCH VOOR GEZIEN

WANT IK VERWACHT NIET DAT DE MENSHEID DE KOMENDE JAREN

HAAR VERSTAND ZAL GEBRUIKEN

 

IK HEB AAN MIJN VADER KUNNEN ZIEN

HOE HET ER IN ZO'N VERPLEEGHUIS AAN TOE GING

DAAR LUSTEN DE HONDEN NOG GEEN BROOD VAN !

 

IK ZIT ER NIET OM TE SPRINGEN NET ALS MIJN OUDERS EEN 80+ ER TE WORDEN

IK WENS MIJN LAATSTE LEVENSJAREN NIET ALS EEN KASPLANTJE DOOR TE BRENGEN

OPGESLOTEN EN PLATGESPOTEN ZOALS DAT MET ONS PA IS GEBEURD ! !

 

ALS IK ALLEEN MAAR BEN GEBOREN OM MEZELF VOOR EEN PAAR LUIZIGE ROTCENTEN

KAPOT TE WERKEN

TERWIJL DE BANKEN ONDERTUSSEN MET HUN RENTEMECHANISMEN

DE WAARDE VAN DIE ROTCENTEN VERNIETIGEN WAARDOOR DIE LASTEN BLIJVEN STIJGEN

KIES IK TOCH LIEVER VOOR DE DOOD !

 

FUCK DIE "DEMOCRATISCH GEKOZEN DICTATORS" DIE ER HUN ZAKKEN MEE VULLEN

DAN WEL ER HUN HUN KAPITALISTISCHE VRIENDJES IN DE VORM VAN SUBSIDIES

EN BELASTINGVERLAGINGEN MEE TE KUNNEN PAAIEN

 

BOVENDIEN BEN IK DAN OOK METEEN AF

VAN DIE GEESTDODENDE REPETERENDE RECLAME BOODSCHAPPEN

VOOR PRODUCTEN WAAR IK NIET IN BEN GEÏNTERESSEERD !

 

EN BEN IK BOVENDIEN AF VAN AL DIE IRRITANTE INTERNET COOKIES

DIE ELKE SURFBEWEGING VASTLEGGEN

 

GEEF MIJN PORTIE MAAR AAN FIKKIE

EN ZO'N HYPOCRIET WETJE ZAL IJ ER NIET VAN KUNNEN WEERHOUDEN

OM NET ZO LANG POGINGEN TE BLIJVEN ONDERNEMEN

OPDAT IK EINDELIJK UIT DEZE KRANKZINNIGE WERELD KAN ONTSNAPPEN !

 

IK VERKIES DE VRIJHEID VAN DE DOOD

BOVEN EEN ZINLOOS LEVEN IN DEZE STEEDS ONMENSELIJKER WORDENDE

KAPITALISTISCHE HEL

 

IK KAN ONDERHAND DAT GEZEIK NIET MEER AANHOREN

OVER HET AANTAL ZOGENAAMDE BESMETTINGEN !

OOPS...

IK ZOU BIJNA DEZELFDE FOUT HEBBEN GEMAAKT...

ALS HET RIVM

 

CORRECTIE

ELKE DAG DAT GEZEIK OVER ZOGENAAMDE

POSITIEVE TEST RESULTATEN

VAN TESTS DIE NIET EENS KUNNEN METEN OF IEMAND AL DAN NET BESMETTELIJK IS

 

IK BEN DIE CORONA LEUGENS

OVERIGENS OOK MEER DAN KOTSBEU !

 

IK HEB EEN 1/2 JAAR LANG GEEN BOODSCHAPPEN KUNNEN DOEN

VANWEGE DIE VERVLOEKTE ONBENULLIGE MONDKAPJESPLICHT

 

IK LAAT ME OOK NIET DOOR DIE

HYPOCRIETE DUIVELS

IN DEN HAAG

CHANTEREN

OM ME TE LATEN VACCINEREN !

 

A L S   A L L E S   G A A T   Z O A L S   I K   H E T   H E B   G E P L A N D

B E N   I K   B I N N E N K O R T   V E R L O S T   V A N   D E Z E   O N M E N S E L I J K E

K A P I T A L I S T I S C H E

H E L

E N   K A N   M I J N   Z I E L   E I N D E L I J K   R U S T   V I N D E N

 

K E N N I S   I S   M A C H T

 

V E R L O S T   V A N   D E

W O E K E R B E L A S T I N G E N

 

D E   R E P E T E R E N D E

G E E S T D O D E N D E

R E C L A M E S

 

D E   F I L M

H E R H A L I N G E N

 

DE

I R R I T A N T E   C O O K I E S

D I E   M I J N   S U R F G E D R A G

V A S T L E G G E N

 

VE R L O S T   V A N   D I E 

 V E R V L O E K T E

M I L I T A I R E

H E L L   C O P T E R S

D I E   Z O W A T   D A G E L I J K S

O V E R V L I E G E N

 

 

I K   Z I E   D E   D O O D

S T E E D S   M E E R   A L S   E E N

W E L K O M E   V R I E N D

 

W A N T

D A A R M E E   H E R W I N   I K

M I J N   V R I J H E I D

E N   M I J N   R U S T

 

K E N N I S   I S   M A C H T

K E N N I S   I S   M A C H T


I K   H A D   G R A A G   G E Z I E N   D A T

O N S   M A   E N   O N S   P A

>>>   S A M E N   <<<

I N   E E N   B E J A A R D E N C O M P L E X   Z O U D E N   W O R D E N   O P G E N O M E N

D A N   W E L   O N S   P A   I N   E E N   V E R P L E E G H U I S

E N   O N S   M A   I N   E E N   A A N L E U N W O N I N G

 

O P D A T   Z E   Z O   D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N

T O C H   N O G   S A M E N   K O N D E N   D O O R B R E N G E N

 

I K   H E B   O N S   P A   D A N   O O K   E E N   J A A R   L A N G   2 Á 3   D A G E N   I N   D E   W E E K

M E T   Z I J N   R O L S T O E L

N A A R   O N S   M A

E N   W E E R   T E R U G   N A A R   H E T   V E R P L E EG H U I S

G E R E D E N

 

E N F I N...

D I E   O N D E R B R E K I N G E N   V A N   M I J N   E X P E R I M E N T E N

M E T   D E   O N T H O U D I N G   V A N   D R I N K E N,   V O E D S E L   E N   W A T E R

M A A K T E N   H E T   V O O R   M I J   N A T U U R L I J K   O O K   V E E L   Z W A A R D E R

 

N U   O N S   P A   O P   2 9   J A N U A R I   2 0 2 1   I S   K O M E N   T E   O V E R L I J D E N

M O E T   I K   E E R S T   N O G   D E

B U R E A C U C R A T I S C H E   R O M P S L O M P

D I E   D A A R B I J   K O M T   K I J K E N

A F W E R K E N

 

W A N T   O N S   M A   K A N   D A T   E M O T I O N E E L   G E Z I E N

( N A   E E N   H U W E L I J K   V A N   B I J N A   6 0   J A A R )

N I E T   A A N

 

O N S   P A   M A G   D A N   O F F I CI E E L   Z I J N   B E Z W E K E N   A A N   O U D E R D O M

D A N   W E L   O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S

M A A R   A L   D I E   A N T I   P S Y C H O T I C A, K A L M E R I N G S-,  E N   S L A A P M I D D E L E N

O M   H E M   R U S T I G   T E   H O U D E N

H E B B E N   D A A R B I J   O O K   E E N   G R O T E   R O L   G E S P E E L D

 

W E   H E B B E N   O N S   P A   D A N   O O K

S I N D S   H I J   I N   D A T   V E R P L E E G H U I S   I S   O P G E N O M E N

G E E S T E L I J K   Z O W E L   A L S   L I C H A M E L I J K

H A R D   A C H T E R U I T   Z I E N   G A A N !

 

H I J   Z A G   S T E E D S   M E E R   D I N G E N   D I E   E R   N I E T   W A R E N

G O O I D E   H E D E N   E N   V E R L E D E N   S T E E D S   V A K E R   D O O R   E L K A A R

was R U S T E L O O S ( angstig en verward ) en was L U S T E L O O S ( snel moe )

S I N D S   F E R U A R I   2 0 2 0   A A N   E E N   R O L S T O E L   G E K L U I S T E R D

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

H E E F T   H E M   O O K   G E E N   G O E D   G E D A A N

G E S C H E I D E N   V A N   V R O U W   E N   K I N D E R E N

O P G E S L O T E N   E N   P L A T G E S P O T E N

E E N Z A A M   E N   V E R V E E L D

R I P

G E L U K K I G   I S   D A T   N U   V O O R B I J !

 


MIJN AFSCHEIDSBRIEF d.d. 24-09-2021

BESTE MA...

 

Je weet dat ik het er moeilijk mee heb…

Toen mijn vrouw op 01-11-2017 op 52-jarige leeftijd kwam te overlijden.

( EENZAAMHEID – EEN GEVOEL VAN LEEGTE – ONVERSCHILLIGHEID ).

Dat ik het liefst samen met mijn vrouw uit deze achterlijke schijnheilige wereld was gestapt.

 

Eerdere pogingen met pillen en drank om uit deze krankzinnige wereld te ontsnappen mislukten...

En daar hebben jullie van kunnen profiteren.

Zodoende was ik in staat jullie nog een jaar lang samen te brengen...

Toen ons pa vorig jaar noodgedwongen in een verpleeghuis moest worden opgenomen...

Omdat je zijn verzorging zelf niet meer aan kon.

 

VERVLOEKTE ASOCIALE SCHIJNHEILIGE POLITIEK

Heeft zowaar decennia lang bezuinigd op de bejaarden- en gezondheidszorg.

 

( ZELFREDZAAMHEID )

Liet ouderen veel te lang op zichzelf wonen / voor zichzelf zorgen...

Is de oorzaak dat partners op leeftijd uit elkaar worden getrokken...

De laatste jaren van hun leven niet meer samen mogen doorbrengen!

 

Ik heb lijdzaam aan moeten zien…

Hoe ons pa sinds zijn opname geestelijk zowel als lichamelijk steeds sneller aftakelde.

Daarbij steeds onrustiger werd omdat hij bij vrouw en kinderen werd weggehouden.

Plat gespoten werd met antipsychotica, kalmerings- en slaapmiddelen...

Omdat zijn onrust anders mogelijk op de overige bewoners zou kunnen overslaan.

Daarbij jouw verhalen aangehoord over hoe men ons pa in z’n eigen ontlasting liet liggen.

 

Toen ons pa binnen een jaar kwam te overlijden…

Heb ik jou ook nog bijna een jaar lang bijgestaan…

Jouw heftige emoties opgevangen en de bureaucratische rompslomp afgewerkt.

 

Enfin…

Mocht je mij vinden…

CONTROLEER dan eerst of ik wel echt dood ben VOORDAT je de huisarts belt.

Over die HYPOCRIETE EED van die huisartsen zullen we het maar niet hebben!

Een ZELFMOORDPIL dan wel ZELFMOORDPOEDER zou HUMANER zijn geweest…

 

IK ZAL HET JE NOOIT VERGEVEN…

MOCHT IK IN EEN ZIEKENHUIS ONTWAKEN EN VAST MOET STELLEN

DAT AL DIE MOEITE OM UIT DEZE HEL TE ONTSNAPPEN VOOR NIETS IS GEWEEST !

Ik VERTROUW erop dat je de INSTRUCTIES betreffende MIJN CREMATIE

En de BEGRAFENIS van mijn vrouw en mij EXACT zo uitvoert zoals ik het heb beschreven!

 

GELD MAAKT MIJ NIET GELUKKIG !

Misschien dat jullie er meer plezier aan beleven !

LIEFS…

. . .